Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Θρησκευτικά

ΘΑΝΑΤΟΣ καὶ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ;

Θάνατος καὶ ταφὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;

 τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                 Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ τὴν ὕ­πουλη ἀποκοιμιστικὴ τακτικὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὴν ὁποία ἐξουδετέρωσε τὴν ὅποια ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησιαστι­κῆς Διοικήσεως, φαίνεται νὰ παραδίδεται στὰ νύχια τῆς Πανθρησκείας καὶ νὰ ὁδηγεῖται σὲ θάνατο.
.                 Καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ ὑποτιθέμενος διάλογος ἀπὸ μηδενικὴ βάση μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας τί ἦταν; Τίποτε! Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ποὺ ἦταν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου, τὸ εἶπε καθαρά: «Ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι ἐνῶ μιλούσαμε γιὰ μηδενικὴ βάση, στὴν οὐσία ὑπῆρχε τετελεσμένο». Κάτι ποὺ ἐπιβεβαίωσε ὠμὰ καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) κ. Γεράσιμος Κουζέλης: «Τὰ προγράμματα σπουδῶν ἔμειναν αὐτὰ ποὺ ἦταν… Βέβαια, τὸ ἀποτέλεσμα δίνει τὴ δυνατότητα στὴν Ἐκκλησία νὰ πεῖ ὅτι ἔδωσε μία μάχη καὶ ἄλλαξε τὰ προγράμματα. Δίνει τὴ δυνατότητα σὲ ἄλλους νὰ ποῦν ὅτι ἡ Πολιτεία ὑποχώρησε ἀπέναντι σὲ μία πίεση ποὺ δέχθηκε. Ὁποιοσδήποτε ὅμως συγκρίνει τὰ δύο προγράμματα, θὰ καταλάβει ὅτι δὲν ἄλλαξε κάτι».
.               Θέλετε καὶ ἄλλη ἀπόδειξη; Ὁρίστε οἱ δηλώσεις τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη: «Οἱ προσπάθειες τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας νὰ δημιουργήσει παραπλανητικὲς ἐντυπώσεις γιὰ ἐσωτερι­κὴ κατανάλωση, ἔχουν ἐξ ἀντικειμένου διαψευστεῖ… Ἐπικαλοῦνται σήμερα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ἀποκρύψουν τὴ στρατηγι­κὴ ὑποχώρηση στὴν ὁποία ἐξαναγκάζον­ται λόγῳ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ νέου μαθήμα­τος ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ἀλλὰ καὶ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν θεολόγων. Ἡ ἀλήθεια ποὺ θέλουν νὰ συσκοτίσουν εἶναι ὅτι τελικὰ ἀποδέχονται τὸ περιεχόμενο τοῦ νέου μαθήματος ποὺ μέχρι χθὲς πολεμοῦ­σαν λυσσαλέα μαζὶ μὲ τὴν Π.Ε.Θ. καὶ τοὺς ἄλλους ἀντιδραστικοὺς καὶ σκοταδιστικοὺς κύκλους, ἐξαπολύοντας ἀναθέματα ἐναν­τίον τοῦ “προβληματικοῦ”, ὅπως μὲ χαρακτήριζαν, Ὑπουργοῦ Παιδείας. Ἡ οὐσία δὲν ἀλλάζει. Τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἦρθε γιὰ νὰ μείνει».
.                Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Πικρὴ μέν, ἀναμφισβήτητη ὅμως. Ὁ ἀπαράδεκτος σχεδια­σμὸς τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν ἐπεβλήθη μὲ τὴν ἔνοχη ἀνοχὴ πολλῶν. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀποδομεῖται ὁλοσχερῶς. Παραμένει μὲν ὡς μάθημα… Ὅμως…
.                Ὅμως αὐτὸ ποὺ πλέον θὰ διδάσκεται στὰ Σχολειά μας δὲν εἶναι μάθημα Θρησκευτικῶν Ὀρθόδοξο, ἀλλά, ὅπως ἀκριβέστατα τὸ περιέγραψε στὴν παρέμβασή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαί­ας, «κατήντησε νὰ εἶναι οὐδετερόθρησκο… Ἕνα μάθημα μὲ θρησκευτικὲς θερμίδες ποὺ ἀρρωσταίνουν καὶ παχαίνουν καὶ ὄχι μὲ βιταμίνες ποὺ προσφέρουν ζωὴ καὶ ὑγεία. Μπορεῖ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴ λαιμαργία, ἀλλὰ δὲν μεταβολίζεται… Εἶναι καρπὸς δειλίας, ἐξισορροπιστικῆς ἀντίληψης, ἴσως καὶ μειονεκτικῆς καὶ ἡττοπαθοῦς προσέγγισης ὡς πρὸς τὸν σχεδιασμό του. Σχεδιάσθηκε ὄχι γιὰ νὰ ἐμπνεύσει στὴν πίστη καὶ νὰ ἀναδείξει τὴ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι συμβατὸ μὲ τὸν σύγχρονο ὀρθολογισμὸ καὶ ἀνεκτὸ ἀπὸ τὶς σύγχρονες ἀθεϊστικὲς καὶ συγκρητιστικὲς ἀντιλήψεις».
.                 Παρόμοια ἐπεσήμανε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ἀπὸ τὴ βάση του εἶναι προβληματικό, θὰ μποροῦσα δὲ νὰ πῶ ἐκθεμελιωτικό, διότι ἀποδομεῖ τὰ πάντα».

.              Ἐμεῖς θὰ συμπληρώναμε ὅτι πλέον τὸ μάθημα δὲν εἶναι κὰν οὐδετερόθρησκο, εἶ­ναι μάθημα κατηχητικό. Ὄχι ὅμως κατηχητικὸ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεως, ἀλλὰ τοῦ δαιμονικοῦ βδελύγματος τῆς Πανθρησκείας.
.              Ὁ δημοσιογραφικὸς θόρυβος ἑστιάσθηκε κυρίως γύρω ἀπὸ τὸ ὅτι μὲ τὴν παρέμβαση τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀφαιρέθηκαν δυό-τρία τραγουδάκια. Τὸ πρόβλημα ὅμως τοῦ νέου Προγράμματος δὲν βρίσκεται στὰ ὅποια τραγουδάκια περιέχει. Βρίσκεται στὴν ἐξομοίωση τῆς ἀλήθειας μὲ τὴν πλάνη, τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς ποικίλους ἱδρυτὲς θρησκειῶν, τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως μὲ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς δοξασίες τοῦ κόσμου.
.                 Μιὰ ὁμάδα «θεολόγων» ποὺ δὲν εἶχε τὴν τόλμη ἢ ἀπέτυχε νὰ διεκδικήσει τὴν ἡγεσία τῆς ΠΕΘ (Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων), δημιούργησε ἕνα ρῆγμα μέσα στὸ θεολογικὸ σῶμα μὲ τὸ ὄνομα «Θεολογι­κὸς Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ», εἰσέδυσε μὲ τὴ συνδρομὴ πολιτικῶν προσώπων στοὺς χώρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), ἐκμεταλλεύθηκε χρηματοδοτικὰ Προ­γράμ­ματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ δη­μιούργησε αὐτὸ ποὺ ὀνομάσθηκε «Νέο Πρό­­γραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν», ἕνα δηλαδὴ θρησκευτικὸ μόρφωμα ποὺ εὐνοεῖ τὶς ἐπιταγὲς τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.                 «Θεωρῶ ἀνεπίτρεπτο», ἔγραψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, «τὸ ὅτι ὁ διάλογος ἔγινε μεταξὺ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι καὶ μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση τῶν Θεολόγων. Παραγνωρίσθηκαν τελείως οἱ θεολόγοι ποὺ ἐργάζονται τὸ μάθημα στὴν τάξη, καὶ δὲν τοὺς δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους, ὅπως δόθηκε ἡ δυνατότητα νά ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους ὁ Θεολογικὸς Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ».
.                 Καὶ τώρα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας διαπιστώνει μὲ ὀδύνη: «Τὸ κύριο πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι μὲ ἕνα ἀκατάλληλο ἢ ἐλλιπὲς μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν χάνουμε (ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Διοίκηση) τοὺς μαθητές, ἀλλὰ ὅτι ἤδη χάσαμε τοὺς θεολόγους»…
.                 Ἔτσι τελείωσε αὐτὴ ἡ θλιβερὴ ἱστορία… «Χάσαμε τοὺς θεολόγους». Οἱ θεολόγοι ἔ­­χουν χαθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος εἰσαγωγῆς πλημμύρισαν μὲ ἑκατοντάδες ἄσχετους, ἀδιάφορους καὶ ἄθεους φοιτητές ποὺ ἔβλεπαν τὶς σπουδές τους στὴ Θεολογία ὡς βιοποριστικὸ ἐπάγγελμα, τίποτε ἄλλο!
.              Σήμερα ἁπλῶς διαπιστώνουμε τὴν ἀπώλεια. Ἀπώλεια τῶν Θεολόγων καὶ τραγικὴ ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος. Δὲν θέλουμε ὅμως νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι αὐτὸ ὄντως θὰ συμβεῖ. Ἐπιθυμοῦμε τὴ διατήρηση τοῦ ὀρθόδοξου προσανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος.
.             Καὶ αὐτὸ εὐχόμαστε· αὐτὴ ἡ δραματικὴ διαπίστωση καὶ ἡ καταστροφικὴ πορεία τοῦ μαθήματος νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀφύπνιση… Διότι ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πρὸ ἔτους ἀντίδραση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου συγκλόνισε συθέμελα τὴν κίνηση ἀποδομήσεως τοῦ μαθήματος, κάτι ποὺ δυστυχῶς ἐξανεμίσθηκε στὴ συνέχεια.

 

,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΧΝΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Καταχνιὰ στὰ Θρησκευτικὰ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Σύγχυση προκαλεῖ στὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὸ τί πραγματικὰ ἰσχύει στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Οἱ ἀντικρουόμενες πληροφορίες ποὺ διοχετεύθηκαν ἀπὸ τοῦ Μαξίμου καὶ τὴ Σύνοδο προκαλοῦν καταχνιὰ στὴν ἀλήθεια. Ποιόν ἐξυπηρετεῖ αὐτὴ ἡ σύγχυση; Ἀσφαλῶς τὴν Κυβέρνηση. Αὐτὴ προχωρεῖ τὸ ἀθεϊστικὸ πρόγραμμά Της….

Μερικὰ γεγονότα ποὺ προκάλεσαν τὴ σύγχυση:

.               Στὴν Ἱεραρχία τῆς 27ης Ἰουνίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος εἶπε ὅτι μὲ βάση τὰ στοιχεῖα, ποὺ τοῦ προσκόμισε ἡ τριμελὴς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή, «Ἡ συζήτηση ἄρχισε ἀπὸ μηδενικὴ βάση». Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος ἀντίθετα εἶπε: « (Στὰ χέρια μας) Ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι ἐνῶ μιλούσαμε γιὰ μηδενικὴ βάση, στὴν οὐσία ὑπῆρχε τετελεσμένο».
.               Ἐπίσης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑποστήριξε ὅτι διατηρήθηκε «ὁ Ὀρθόδοξος χαρακτήρας τοῦ μαθήματος». Τὸ ἴδιο ὑποστήριξε καὶ ὁ πρόεδρος τῆς 3μελοῦς Ἐπιτροπῆς, Μητροπολίτης Ὕδρας κ. Ἐφραίμ. Ἀντίθετα ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς, τόνισε ὅτι τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν «ἀντὶ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξο …εἶναι οὐδετερόθρησκο, δηλαδὴ μὲ σαθρὴ ταυτότητα. Ἕνα μάθημα μὲ θρησκευτικὲς θερμίδες ποὺ ἀρρωσταίνουν καὶ παχαίνουν καὶ ὄχι μὲ βιταμίνες ποὺ προσφέρουν ζωὴ καὶ ὑγεία…».
.               Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχία ὅτι οἱ τρεῖς Ἱεράρχες – ἐκπρόσωποί Της– ἐξέτασαν τοὺς Φακέλους τῶν Μαθητῶν (ΦΜ) «ἅμα τῇ δημοσιεύσει αὐτῶν» καὶ διαπίστωσαν ὅτι «σὲ ὅλα τὰ κεφάλαια τίθεται μὲ σαφήνεια ἡ σωτηριολογικὴ διάσταση τῆς Ἐκκλησίας». Ἀντίθετα ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, πέραν τῆς πλήρους ἀμφισβήτησης τῆς διάστασης τοῦ μαθήματος, σημείωσε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ ζήτησε νὰ δεῖ τοὺς ΦΜ, «οἱ ὁποῖοι τελικὰ δὲν τοὺς δόθηκαν καὶ δημοσιοποιήθηκαν πρὶν ἀπὸ μόλις δέκα μέρες (17/6/2017)».
.               Ἀπὸ τὴ Σύνοδο διοχετεύθηκε ἡ πληροφορία ὅτι ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε πλήρως σὲ ὅσες ἀλλαγὲς καὶ τροποποιήσεις εἶχε ζητήσει ἡ Ἐκκλησία. Ἀντίθετα ἡ πληροφορία ποὺ διοχετεύθηκε ἀπὸ τὸ ΙΕΠ ἦταν ὅτι ἡ Ἱεραρχία ἀποδέχθηκε ὁμόφωνα τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν! Ἡ Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων κατάγγειλε τὸ ΙΕΠ, ὅτι προσπαθεῖ νὰ ἐξαπατήσει τὴν κοινὴ γνώμη καὶ τόνισε ὅτι ἡ Ἱεραρχία συγκατένευσε μόνο στὸ νὰ συνεχιστεῖ ὁ διάλογος μὲ τὸ Ὑπουργεῖο καὶ δὲν πῆρε ἀπόφαση γιὰ τὰ νέα προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν.
.               Ὡς πρὸς τὶς διορθώσεις, ποὺ ζήτησε ἡ Ἐκκλησία στὸ πρόγραμμα καὶ κάποιες ἔγιναν δεκτές, δὲν ἀφοροῦν στὴν οὐσία τοῦ μαθήματος. Αὐτὸ παραμένει θρησκειολογικό. Ἡ κυβέρνηση πετυχαίνει τὸ μεῖζον καὶ κάνει «δῶρα» στὴν Ἐκκλησία τὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἐξασφάλιση τῶν θέσεων ἐργασίας στοὺς θεολόγους καθηγητές, γιὰ νὰ κλείσει στόματα. Ἀλλὰ «φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας»… Γνωρίζει ὅτι σήμερα τὰ δῶρα της δὲν τῆς κοστίζουν τίποτε καὶ εὔκολα μπορεῖ νὰ τὰ πάρει πίσω….
.               Γιὰ τὸ πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ ὑπάρξει, ἔστω τὴν ἐσχάτη ὥρα, ἔντονη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλιῶς ἡ Κυβέρνηση θὰ ἐπιβάλει στὰ ἑλληνόπουλα τὸν συγκρητιστικὸ – θρησκειολογικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος καὶ θὰ προωθήσει ἔτσι τὴν παγκοσμιοποίηση στὶς ἑπόμενες γενιές, ὑπονομεύοντας τὴν ἰδιοπροσωπία τους. –

, ,

Σχολιάστε

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΑΙΣΘΗΣΗ

Ὁ λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ἡ συνέντευξη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου στὸν δημοσιογράφο Ἀλέξη Παπαχελᾶ τὴν 1η Νοεμβρίου δημιούργησε αἴσθηση σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἀπήχηση τῶν λόγων του, ποὺ προκάλεσε τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση ὄχι μόνο φιλοκυβερνητικῶν ἀλλὰ καὶ ἀντιπολιτευόμενων ἐφημερίδων καὶ ἄλλων μέσων ἐνημερώσεως.
.             Καὶ τόσο πολύ, ὥστε γνωστὸς σκιτσογράφος, ποὺ ἀρθρογραφεῖ σὲ σημαντικὸ ἐνημερωτικὸ ἱστολόγιο, νὰ γράψει ὠμά: «Ὑπάρχει κράτος. Κι ὅσο ὑπάρχει ρωμαίικο κράτος, ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ κάθεται στὰ αὐγά της».
.             Τί ὅμως εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ προκάλεσε τέτοια μανιώδη ἀντίδραση; Εἶπε π.χ. γιὰ τὸ χιλιοβασανισμένο Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: «Ὁ κ. Φίλης θέλει νὰ ὁρίσει τί θὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα. Ἔχει τὸ δικαίωμα ὡς Ὑπουργὸς Παιδείας. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ πεῖ ποιὰ εἶναι ἡ πίστη της; Ὅταν βλέπει ὅτι ὅλα κατακρεμνίζονται καὶ στὸ θέμα τῆς Παιδείας καὶ στὸ θέμα τῶν σχέσεων, στὶς παραδόσεις μας, στὴν Ἱστορία… Δὲν ἔχει λόγο αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία νὰ πεῖ πῶς θέλει τὰ Θρησκευτικά;».
.             Ὑπογράμμισε μάλιστα τὴ μεροληπτικὴ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας στάση τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Παιδείας, ὁ ὁποῖος γιὰ τὸ ἀντίστοιχο Μάθημα Θρησκευτικῶν τῶν Ἑλλήνων Μουσουλμάνων δὲν τολμάει «νὰ πάει νὰ πεῖ ὅτι αὐτὸ ποὺ λέει τὸ Κοράνι δὲν εἶναι καλό, θὰ τὸ ἀλλάξετε καὶ θὰ τὸ κάνετε ἀλλιῶς, ὅπως τὸ λέω ἐγώ». Τὸ ἴδιο ἰσχύει, εἶπε, καὶ γιὰ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τοὺς Ἑβραίους μαθητές.
.             Ἀναφέρθηκε ἀκόμη ὁ Μακαριώτατος στὸν κίνδυνο ἰσλαμοποίησης τῆς χώρας μας καὶ εἶπε: «Εἶναι μία ἀπόπειρα ἀλλοίωσης αὐτοῦ τοῦ τόπου ἀπὸ κέντρα ποὺ ξέρουμε. Ὁ τόπος μας προχωράει στὸν ἀφελληνισμὸ καὶ τὸν ἀποχριστιανισμό. Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τὸ βλέπουν εἶναι μακριὰ νυχτωμένοι καὶ κεῖνοι ποὺ τὸ βλέπουν χαίρονται, γιατὶ τὸ σχέδιό τους προχωρᾶ».
.             Αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια εἶπε μὲ νηφάλιο ἀλλὰ καὶ ξεκάθαρο λόγο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Δηλαδὴ τὰ αὐτονόητα, αὐτὰ ποὺ συζητεῖ καθημερινὰ ὁ μέσος Ἕλληνας πολίτης. Τότε γιατί ἡ τόση ἀντίδραση; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Διότι συνειδητ συνείδητα ποταγμένος στν διεθνισμ πολιτικς κα δημοσιογραφικς κόσμος θέλει τν κκλησία στ περιθώριο. Νὰ μὴν ἀσχολεῖται καὶ νὰ μὴν ἔχει λόγο γιὰ τὰ πράγματα τοῦ τόπου, «νὰ κάθεται στὰ αὐγά της». Νὰ κλεισθεῖ δηλαδὴ μέσα στοὺς ναούς, γιὰ νὰ μπορέσουν ἀνενόχλητοι οἱ ἐχθροὶ τῆς Πατρίδας νὰ τὴν ἐξανδραποδίσουν.
.             Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ τοὺς περάσει!

, , ,

Σχολιάστε

ΛΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ [;]

ρχιεπίσκοπος ερώνυμος:
Λύθηκαν
λες ο
παρεξηγήσεις

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ;;;
Παρεξηγήσεις ἢ ἀντιεκκλησιαστικὸ μίσος;

.                 «Λευκὸς καπνὸς» βγῆκε ἀπὸ τὸ Μέγαρο Μαξίμου μετὰ ἀπὸ τὴν συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ κυβερνητικὰ στελέχη, μὲ ὅλες τὶς πλευρὲς νὰ ἐμφανίζονται ἑνωτικὲς καὶ νὰ ξεκαθαρίζουν οἱ παρεξηγήσεις λύθηκαν καὶ πὼς ὁ διάλογος θὰ συνεχιστεῖ.
.               «Λύθηκαν ὅλες οἱ παρεξηγήσεις», εἶπε ἐξερχόμενος ὁ κ.κ. Ἱερώνυμος, τονίζοντας παράλληλα ὅτι ὁ διάλογος γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ θὰ συνεχιστεῖ καὶ πὼς πλέον ξεκινάει «ἀγώνας συνεργασίας» μεταξύ τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας.
.                 «Κατὰ τὴν συνάντηση ὑπῆρξε γόνιμος καὶ παραγωγικὸς διάλογος καὶ ἀποκαταστάθηκαν ἑκατέρωθεν παρεξηγήσεις, ὡς οὐσιαστικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ τῆς συνεννόησης ἀνάμεσα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία», τονίζει σὲ ἀνακοίνωσή του τὸ γραφεῖο Τύπου τοῦ πρωθυπουργοῦ.
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ποὺ τὶς περασμένες ἡμέρες εἶχε προχωρήσει σὲ ὀξεῖες δηλώσεις ποὺ δὲν συνάδουν μὲ τὸ συνήθως χαμηλὸ προφίλ του, δήλωσε παράλληλα ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σχολικῆς χρονιᾶς θὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ ὑπάρχοντα βιβλία Θρησκευτικῶν.  Μὲ τὴ σειρά του, ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης ξεκαθάρισε ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ συνεχιστεῖ κανονικά. .               «Δὲν ὑπάρχουν νέα βιβλία», δήλωσε σὲ δημοσιογράφους ὁ κ. Φίλης, ποὺ ἐξήγησε ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα συνυπάρχει μὲ τὰ βιβλία Θρησκευτικῶν τῶν περασμένων ἐτῶν. «Τὸ πρόγραμμα θὰ ἀξιολογηθεῖ καὶ θὰ ἀκουστοῦν ὅλες οἱ ἀπόψεις», εἶπε ὁ ὑπουργός, καὶ συμπλήρωσε: «Δὲν ἔχουμε δογματικὲς ἀντιλήψεις».
.                   Μάλιστα, ἐξήγησε ὅτι τὸ ὑπουργεῖο θέλει ἕνα πλούσιο μάθημα θρησκευτικῶν καὶ τόνισε καὶ αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του ὅτι ὁ διάλογος θὰ συνεχιστεῖ.

.                 Ὅπως ἀνέφερε ὁ ὑπουργός, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔχει θέσεις ὡς προϋποθέσεις τὰ θρησκευτικὰ νὰ παραμείνουν ὑποχρεωτικὸ μάθημα, νὰ μὴν μειωθοῦν οἱ ὧρες διδασκαλίας ἐνῶ παράλληλα νὰ δίνεται μία κατεύθυνση πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία.

Καμμένος: Ἐκκλησία καὶ πολιτεία προχωροῦν ἐνωμένες 

.               Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ πολιτεία προχωροῦν ἑνωμένες καὶ μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ διαλόγου, δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας Πάνος Καμμένος, ἐξερχόμενος τοῦ Μεγάρου Μαξίμου. Ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας τόνισε ὅτι ἡ συζήτηση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ ἐκπροσώπους τοῦ κυβερνητικοῦ κλιμακίου ὑπὸ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα ἦταν γόνιμη.

Σκληρὲς δηλώσεις Ἀρχιεπίσκοπου 

.               Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἶχε δείξει ἀπὸ τὴν Τρίτη ὅτι οἱ διαθέσεις της εἶναι… ἄγριες καὶ ἐμφανίστηκε ἕτοιμη νὰ παλέψει σκληρὰ γιὰ τὶς θέσεις της.
.             Στὴ χθεσινὴ τοποθέτησή του στὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος τάχθηκε κατὰ τῆς κυβέρνησης, τῆς Ἀριστερᾶς, τοῦ διαχωρισμοῦ Κράτους – Ἐκκλησίας, τῶν ἀλλαγῶν στὰ Θρησκευτικὰ ἀλλὰ καὶ ὅλων «ὅσων βομβαρδίζουν τὴν κοινωνία μὲ μία ἀνεξήγητη φλυαρία καὶ λόγια, λόγια, λόγια». Μάλιστα, δὲν δίστασε νὰ μιλήσει ἀκόμη καὶ γιὰ δημοψήφισμα μὲ ἐρώτημα γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ Κράτος.
.               Τὸ προηγούμενο διάστημα ἔχει προηγηθεῖ σφοδρὴ «κόντρα» μεταξύ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ αὐτὸς ποὺ διερωτήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς γιὰ τὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴ διάρκεια τῶν σκοτεινῶν αὐτῶν περιόδων τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.
.                 Παρόλα αὐτά, οἱ πληροφορίες ποὺ ἤθελαν τὸν κ.κ. Ἱερώνυμο νὰ θέτει «ζήτημα Φίλη» δὲν φαίνεται νὰ ἐπιβεβαιώνονται, παρὰ τὶς σκληρὲς δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς σὲ ραδιοτηλεοπτικοὺς σταθμοὺς σήμερα.
.             Ὁ Χάρης Κονιδάρης δήλωσε ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν ἔχει καμία διάθεση νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας, διότι ἐξύβρισε καὶ συκοφάντησε τὴν Ἐκκλησία μὲ χυδαῖο καὶ σκαιὸ τρόπο. «Οὐσιαστικά, ὁ κ. Φίλης εἶπε ἀπίστευτα ψεύδη, σὲ σχέση μὲ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ διαλόγου ἢ σὲ σχέση μὲ ὅ,τι διημείφθη στὴ διάρκεια τοῦ δείπνου ποὺ παράθεσε ὁ Πρωθυπουργὸς στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, τὴν Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου. Εἶπε δηλαδὴ ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν συζητήθηκε στὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ δείπνου, ἐνῶ τὸ μόνο ζήτημα τὸ ὁποῖο συζητήθηκε ἦταν ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας», δήλωσε στὸ «Βῆμα FM» ὁ κ. Κονιδάρης, καὶ συμπλήρωσε: «Δὲν ὑπάρχει καμία σύγκρουση Ἐκκλησίας – Κυβέρνησης.
.                  Ὑπάρχει σύγκρουση Ἐκκλησίας καὶ ἰδεοληπτικῶν ἐμμονῶν. Καὶ ὅποιος φοράει τὸ θεσμικὸ κουστούμι, ὀφείλει νὰ τὸ φορᾶ σωστὰ καὶ ὄχι παράταιρα. Ἂς φορέσει τὸ θεσμικό του κουστούμι καὶ ἂς σεβαστεῖ τὸν θεσμὸ ποὺ ἔχει ἀπέναντί του καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει κανένα πρόβλημα». Σὲ συνέντευξή του στὸ ΣΚΑΪ τόνισε ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν συζητᾶ μὲ τὸν κ. Φίλη γιὰ τὸ ζήτημα τῶν θρησκευτικῶν.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

1 Σχόλιο

«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ, ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ καὶ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑ “ΝΕΑ” ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

πικίνδυνα πράγματα,
λέει
ρχιεπίσκοπος γι τς λλαγς στ Θρησκευτικ

– Τί παντ Ν. Φίλης

.               Ἀντιδρᾶ ἔντονα ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στὶς ἀλλαγὲς ποὺ προωθεῖ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ στόχο, ὅπως ἔχει ἐπισημάνει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας νὰ γίνει «μάθημα γνώσης τῶν θρησκειῶν καὶ βεβαίως τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι ὁμολογιακό, κατηχητικό».
.             Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἔκανε λόγο γιὰ ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα πράγματα, ποὺ δὲν θὰ ἀποδώσουν καρποὺς ἀλλὰ θὰ προκαλέσουν μεγάλη ζημιὰ στὴν Παιδεία γενικότερα, στὴν κοινωνία καὶ ρήξη στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας.
.             Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἀπηύθυνε εκκληση πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ «νὰ σταματήσει αὐτὴν τὴν προσπάθεια, νὰ ἀναβάλει κάθε μία πρωτοβουλία ἑνὸς ἢ μερικῶν ἀνθρώπων καὶ σὲ μία βάση μεγάλη Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας νὰ συνεργαστοῦμε σοβαρὰ ἐπιτέλους».
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερε πὼς «τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν περνάει μία κρίση καὶ ἔχουμε τὴν ἀνάγκη ὅλοι καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Πολιτείας νὰ συνεργαστοῦμε πάνω σὲ μεγάλη βάση χωρὶς χρονικὰ ὅρια πέντε ἡμερῶν ἢ δέκα ἡμερῶν ἀλλὰ μὲ περισσότερο χρόνο καὶ περισσότερη ἄνεση γιὰ νὰ πάρουμε τὶς σχετικὲς ἀποφάσεις».
.             Ἀπαντώντας ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης ἐπισήμανε ὄτι «τὰ νέα προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ἀποτέλεσμα πιλοτικῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐμπειρίας τριῶν ἐτῶν καθὼς καὶ πολύμηνου διαλόγου  μὲ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς- θεολόγους καὶ ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας».
.             Σημείωσε ἀκόμη ὅτι τὰ θρησκευτικὰ εἶναι ἕνα μάθημα ὅπως ὅλα τὰ μαθήματα καὶ πὼς ἠ ευθύνη γιὰ τὰ προγράμματα σπουδῶν ἀνήκει σύμφωνα μὲ τὸν νόμο στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.
.             «Εἶναι λάθος ἕνα ὥριμο αἴτημα, ὅπως ἡ ἀναβάθμιση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἀπὸ ὁμολογιακὸ σὲ μάθημα γνώσης τῶν θρησκειῶν, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν Ὀρθοδοξία, νὰ μετατρέπεται σὲ ἀφορμὴ ἀκατανόητης ἀντιδικίας καὶ κινδυνολογίας» προσέθεσε καὶ κατέληξε: «Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας,  Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων εἶναι πάντοτε ἀνοικτὸ στὸ διάλογο μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ προσωπικὰ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, μὲ τὸν αὐτονόητο ἀμοιβαῖο σεβασμὸ τῶν διακριτῶν θεσμικῶν ρόλων».

ΠΗΓΗ «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

, ,

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ( Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Παραιτήθηκε ὁ Γιαγκάζογλου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Παραιτήθηκε ὁ κ. Στ. Γιαγκάζογλου ἀπὸ τὴ θέση τοῦ διευθυντοῦ τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Τετάρτης, 7ης Σεπτεμβρίου 2016, προέβη σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση πρὸς τοὺς Συνοδικοὺς Μητροπολίτες. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀνακοίνωση τῆς παραιτήσεως τοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος παραιτήθηκε σὲ ἡλικία 71 ἐτῶν καὶ χωρὶς νὰ ἔχει ἐμφανῶς κάποιο πρόβλημα ὑγείας.
.             Ὁ κ. Γιαγκάζογλου παράλληλα μὲ τὰ καθήκοντά του στὴν Ἱερὰ Σύνοδο εἶναι Σύμβουλος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ προϊστάμενος τοῦ Γραφείου Ἔρευνας, Σχεδιασμοῦ καὶ Ἐφαρμογῶν Α΄ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ). Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1990 καὶ ἐπὶ κυβερνήσεως Σημίτη μαζὶ μὲ ἄλλους θεολόγους, ποὺ ἀργότερα συγκρότησαν τὸν Πανελλήνιο Θεολογικὸ Σύνδεσμο «Καιρός», ἐκπόνησαν τὸ σχέδιο τῆς μετατροπῆς τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογικό. Οἱ θεολόγοι, ποὺ συγκρότησαν τὸν Σύνδεσμο, ἔχοντας θέσεις στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ἀπὸ καιρὸ εἶχαν ἐπιχειρήσει νὰ ἐπιβάλουν τὶς ἀπόψεις τους γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Δὲν τὸ εἶχαν ἐπιτύχει, ἕως ὅτου πῆραν τὴν ἐξουσία τὰ Κόμματα ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΑΝΕΛ καὶ ἀνέλαβε ὑπουργὸς Παιδείας ὁ κ. Φίλης.
.             Ὁ κ. Γιαγκάζογλου, ὡς ἐμπνευστὴς καὶ συνδημιουργὸς τοῦ νέου τρόπου διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν, ἦρθε σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία μὲ σαφήνεια ἀπεφάσισε πέρυσι, ὅτι ἐμμένει στὴ διατήρηση τοῦ μαθήματος ὡς ἔχει, μὲ τὶς ἀπαραίτητες προσθῆκες καὶ ἐνημερωτικὲς πληροφορίες γιὰ τὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ τοὺς ἑτεροδόξους χριστιανούς.
.             Ἕως τὶς 7 Σεπτεμβρίου καὶ παρὰ τὴ δημόσια διαφωνία του μὲ τὴν Συνοδικὴ ἀπόφαση ὁ κ. Γιαγκάζογλου διατηροῦσε τὴ θέση του στὴ Σύνοδο, μαζὶ μὲ αὐτὴ τοῦ συμβούλου τοῦ κ. Φίλη. Ὅμως μετὰ τὴ δήλωση στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, ὅτι θὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ πρόταση τοῦ κ. Γιαγκάζογλου καὶ τῶν συνεργατῶν του στὸ ΙΕΠ καὶ τὴ δική του δήλωση στὸ ΑΠΕ – ΜΠΕ (2/9/2016), ὅτι μὲ τὴν θρησκειολογία, ποὺ εἰσηγήθηκε καὶ ὑποστηρίζει νὰ διδάσκονται οἱ μαθητὲς στὸ σχολεῖο, «ἡ Ὀρθοδοξία μπαίνει σὲ διάλογο μὲ τὶς ἄλλες θρησκευτικὲς παραδόσεις», ἡ θέση του στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Θεολογία» ἔγινε ἀκόμη πιὸ δύσκολη. Τελικὰ ὁδηγήθηκε στὴν παραίτηση, προτιμώντας ν εναι πέναντι π τν κκλησία κα μαζ μ τν κ. Φίλη. Εἶναι παιδαγωγικά, ψυχολογικά, θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ ἀπαράδεκτο τὰ παιδιὰ τῶν 14 καὶ 15 ἐτῶν μὲ τὸ θρησκειολογικὸ μάθημα, ὅπως τὸ διαμόρφωσε ὁ κ. Γιαγκάζογλου μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες του, «νὰ μποῦν σὲ διάλογο μὲ τὶς ἄλλες θρησκευτικὲς παραδόσεις», ὅταν αὐτὸς ὁ διάλογος εἶναι γνωστὸ ὅτι εἶναι δυσχερέστατος μεταξὺ ἐνηλίκων καὶ ἐμπείρων θεολόγων…
.             Σημειώνεται ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐφαρμόζει τὴν τακτικὴ ὅτι ὅποιος δὲν ἀκολουθεῖ ἀπολύτως τὴ γραμμὴ τοῦ Κόμματος καὶ τῆς Κυβέρνησης παραιτεῖται τῶν ὀργάνων του καί, ἂν εἶναι βουλευτής, παραιτεῖται ἀπὸ τὴν βουλευτική του ἕδρα. Κατὰ τὴ λογικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ κ. Γιαγκάζογλου νὰ εἶναι θεολόγος ὑπεύθυνος τῆς ἐπίσημης θεολογικῆς ἔκδοσης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ νὰ ἔχει ἀπόψεις ἀντίθετες μὲ τὶς ἀποφάσεις της.
.             Μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ κ. Γιαγκάζογλου ἀναμένονται καὶ οἱ παραιτήσεις τῶν μελῶν τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία», ποὺ ἔχουν τὶς ἴδιες μὲ αὐτὸν ἀπόψεις γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι οἱ καθηγητὲς κ. κ. Μάρ. Μπέγζος, Μιλτ. Κωνσταντίνου καὶ Θεόδ. Γιάγκου, καθὼς καὶ ὁ κ. Γ. Φίλιας. Ὁ τελευταῖος, ἂν καὶ παλαιότερα συνέγραψε «ὁμολογιακὸ» βιβλίο γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἔχει καταστεῖ συνεργάτης τοῦ κ. Φίλη καὶ διορίστηκε ἀπὸ αὐτὸν Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὶς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκαδημίες…-

, ,

Σχολιάστε

“ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ”: ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ καὶ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΕΪΑ

Πανελλήνια ἕνωση Θεολόγων:
παιτομε ΙΣΟΝΟΜΙΑ.
Λέμε
χι στν προσηλυτισμ τν μαθητν στν θεΐα .
Καλο
με τν λληνικ λα ν ντισταθε
στ
ν κυβερνητικ φαλκίδευση τν
νθρωπίνων δικαιωμάτων του

Ἀθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016
Ἀριθμ. Πρωτ. 109 

Δελτίο τύπου

.             Ἡ συνέντευξη τοῦ κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ δημοσιεύτηκε στὶς 2 Σεπτεμβρίου 2016 στὸ ΑΠΕ – ΜΠΕ (ἀναδημοσίευση alfavita.gr καὶ real.gr) εἶναι ἡ κορυφαία, ἕως τώρα, ἐπιχείρηση ἀσεβοῦς ἐμπαιγμοῦ ποὺ διαπράττει πρὸς τὴν Ἐκκλησία, πρὸς τὴν ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη, πρὸς τοὺς Θεολόγους, πρὸς τὸν Ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαό, βαπτίζοντας καὶ παρουσιάζοντας τὸ πολυθρησκειακὸ Πρόγραμμα τοῦ ΙΕΠ ὡς ὀρθόδοξο. Ὁ κ. Γιαγκάζογλου, μὲ αὐτὴν τὴ συνέντευξη, ἔδειξε γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἐκ μέρους καὶ ὅλων τῶν συνεργατῶν του καὶ τῶν συγγραφέων τῶν Προγραμμάτων στὸ ΙΕΠ, ὅτι αὐτὸς καὶ  ἡ ὁμάδα του ὡς ἐντολοδόχοι τοῦ κ. Φίλη, μὲ ὅπλα τὴν προπαγάνδα, τὴ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας, τὴν παραπλάνηση καὶ τὴν ἐξαπάτηση, δὲν διστάζουν νὰ καταπατήσουν, στὴν πράξη, τὸ Σύνταγμα, τοὺς Νόμους, τὶς ἀποφάσεις τῶν ἀνωτάτων δικαστηρίων, δείχνοντας, ταυτόχρονα, ἀφ᾽ ἑνὸς τὴν ἐναντίωσή τους τόσο πρὸς τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς ὁμόφωνες ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τὴν περιφρόνησή τους πρὸς τοὺς Θεολόγους συναδέλφους τοὺς καθὼς ἐπίσης καὶ πρὸς τοὺς Ὀρθόδοξους γονεῖς καὶ μαθητές.
.             Οἱ ὡς ἄνω Θεολόγοι, μὲ τὴ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ Ὀρθόδοξο σὲ πολυθρησκειακὸ ἢ θρησκειολογικὸ ἢ πανθρησκειακό, μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νέου Προγράμματος, διαπράττουν, σὲ συνεργασία μὲ τὸν κ. Φίλη, δύο ἀδικήματα (σύμφωνα μὲ γνωμοδοτήσεις ἔγκριτων νομικῶν): α) Τὸ ἀδίκημα τοῦ Προσηλυτισμοῦ στὴν ἀθεΐα καὶ μάλιστα σὲ βάρος ἀνήλικων παιδιῶν, ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀμυνθοῦν πνευματικὰ καὶ β) Τὸ ἀδίκημα τῆς ἀνισονομίας, ἀφοῦ τὸ πολυθρησκειακὸ ἢ ὅπως τὸ ὀνομάζει ὁ κ. Φίλης Θρησκειολογικ ατ Πρόγραμμα φαρμόζεται μλλον πιβάλλεται, ρατσιστικά, μόνον στος ρθόδοξους μαθητές. Ο βραοι, ο Μουσουλμάνοι, ο Ρωμαιοκαθολικο κα ο Προτεστάντες λληνες μαθητς πολαμβάνουν -κα πολ σωστάπ τ πουργεο Παιδείας τ δικαίωμα ν διδάσκονται ποκλειστικ τ δική τους πίστη π διδάσκοντες κα λη, πο ο θρησκευτικές τους κοινότητες πιλέγουν κα γκρίνουν. Ἀντίθετα, μὲ τὸ πολυδιαφημισμένο ἀπὸ τὸ νεομαρξιστικὸ κατεστημένο στὴν Ἑλλάδα, νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές, ἀντίθετα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὸν ἐκπαιδευτικὸ Νόμο, δὲν θὰ διδάσκονται πλέον, τὴ δική τους πίστη, ἀλλὰ ἀναγκάζονται νὰ διδαχθοῦν ἕνα μεῖγμα ἀπὸ ὅλες τὶς θρησκεῖες.
.           Ἡ ΠΕΘ συνεχίζει ἀταλάντευτα τὸν ἀγώνα της, παρὰ τὴν περιφρόνηση τῆς φωνῆς της ἀπὸ μέρους τῆς Πολιτείας καὶ ἀπὸ ἕνα μέρος τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δυστυχῶς, μὲ την  ἀντιφατικὴ στάση της, ἀπὸ τὴ μία νὰ ἀγκαλιάζει, νὰ ἐμπιστεύεται καὶ νὰ ἐπιβραβεύει τὸν κ. Γιαγκάζογλου καὶ κάποιους συνεργάτες του καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, νὰ παίρνει ὁμόφωνες ἀποφάσεις, ποὺ ἀποδοκιμάζουν τὰ Προγράμματά τους ἀλλὰ ὄχι καὶ τοὺς ἴδιους, τοὺς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ φτάσουν ἐδῶ ποὺ ἔφτασαν, «ἐμπαίζοντας» οὐσιαστικὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ δίνοντας ἐναντίον τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας τῶν νέων βαπτισμένων μελῶν της, τὸ μεγαλύτερο, ἀπὸ πλευρᾶς πνευματικῆς, ἐγκληματικὸ κτύπημα ποὺ ἔχει δεχθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Σχολικὴ Ἀγωγὴ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς τουρκοκρατίας ἕως σήμερα.
.             Ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε τὸ πρόβλημα τῶν Πιλοτικῶν Προγραμμάτων, ἡ ΠΕΘ ἀπευθύνθηκε μὲ ἔντιμο καὶ σταθερὸ λόγο στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέδειξε τὸ θέμα, ἔστειλε ὑπομνήματα, διοργάνωσε πανελλήνια συνέδρια καὶ ἡμερίδες, ἐξέδωσε καὶ δημοσίευσε σὲ τόμους ὅλες τὶς σχετικὲς ἐπιστημονικὲς μελέτες, προσέφυγε στὴ Δικαιοσύνη καὶ κέρδισε δύο τελεσίδικες ἀποφάσεις (115/ 2012 καὶ 1/2015) καὶ προσκάλεσε ἀνώτατους δικαστικοὺς νὰ γνωματεύσουν καὶ νὰ ξεκαθαρίσουν τὸ ὑφιστάμενο στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νομικὸ καθεστὼς καθὼς καὶ τὸ νομικὰ κατοχυρωμένο δικαίωμα τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἔχει λόγο γιὰ τὰ Προγράμματα καὶ τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
.             Γι᾽ αὐτὸν τὸν ἀγώνα της, ἐν μέσῳ διωγμῶν καὶ ὕβρεων, καταβάλλει φιλότιμα μία ὑπεράνθρωπη προσπάθεια, ἔχοντας στὴ διάθεσή της ἐλάχιστους οἰκονομικοὺς πόρους, ποὺ προσφέρουν ὁλοπρόθυμα Συνάδελφοι καὶ κάποιοι Μητροπολίτες ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους, μέσα στὸν ὀρυμαγδὸ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ μαστίζει τὴ χώρα μας. Ἡ ΠΕΘ δὲν διαθέτει πρόσβαση στὰ παχυλὰ ΕΣΠΑ ἢ στὰ ταμεῖα βουδιστικῶν, ἰνδουιστικῶν καὶ πνευματιστικῶν ὀργανώσεων, ὅπως τῆς νεοβουδιστικῆς, παραθρησκευτικῆς ὀργάνωσης Arigatou, ποὺ ἐπιδιώκει καὶ αὐτὴ νὰ ἐπιβάλει τὴ δική της θρησκευτικὴ Παιδεία στὴν Ἑλλάδα, μέσῳ συνεργατῶν της καὶ μάλιστα «Θεολόγων»!
.             Τὰ μέλη τῆς ΠΕΘ καὶ τὸ Διοικητικό της Συμβούλιο αἰσθάνονται τὸ βάρος τῆς εὐθύνης αὐτοῦ τοῦ προβλήματος, πού, ἀντὶ νὰ λύνεται, διογκώνεται καὶ θὰ ἀγωνιστοῦν, μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, προκειμένου νὰ μὴν ἐφαρμοστεῖ αὐτὸ τὸ δηλητηριασμένο πνευματικὰ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Μὲ εὐθύνη καὶ ἀγάπη πρὸς τὰ παιδιά, θὰ ὑψώσουν τὴ φωνή τους καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουν τὴν ἀποορθοδοξοποίησή τους, ἡ ὁποία, δυστυχῶς, ἐπιχειρεῖται, μὲ ἀνίερα μέσα, ἀπὸ συγκεκριμένους «Θεολόγους» μὲ τὴν εὐλογία, τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴ σιωπὴ αὐτῶν ποὺ τὰ βάπτισαν καὶ ἔπρεπε, ὡς πνευματικοὶ ἡγέτες, νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὴν ἀσφαλῆ καὶ ἀπρόσκοπτη πνευματική τους ἀνάπτυξη.
.             Δυστυχῶς, βλέπουμε νὰ ὁλοκληρώνεται ἡ μέσῳ τῆς Παιδείας, λυσσαλέα ἐπίθεση ἐναντίον τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, χωρὶς δυναμικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους καὶ  νὰ χρησιμοποιονται, σχεδν νυπεράσπιστα, τ νήλικα κα νυποψίαστα μικρ παιδιά, ς πρώτη ναλώσιμη λη στ σχέδια ξένων κέντρων γι τν παγκοσμιοποίηση κα τν ποχριστιανοποίηση τόσο τς Ερώπης σο κα το γιοτόκου τόπου μας.
.             Δυστυχῶς, ἐπίσης, ἕως τώρα, δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει σθεναρὴ καὶ ἀξιόπιστη ἀντίσταση ἀπέναντι σὲ μία παραπαίουσα καὶ καταρρέουσα πολιτικὴ ἡγεσία, ποὺ τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιδείξει γιὰ νὰ κατευνάσει τὸ μένος, ἀκόμη καὶ τῶν ψηφοφόρων της, γιὰ τὶς ἀμέτρητες ἀνεκπλήρωτες ὑποσχέσεις της, εἶναι οἱ κομματικὲς στεῖρες προπαγάνδες, ἀνασυρμένες ἀπὸ τὸ χρονοντούλαπο τῆς μαύρης Ἱστορίας τῆς Πατρίδας μας. Ἐφιαλτικὲς μνῆμες καὶ μεταρρυθμίσεις, ποὺ καταρρίφθηκαν στοὺς κομμουνιστικοὺς «παραδείσους», ἀνάμεικτες μὲ ἕνα τυφλὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸ μίσος, ἀναβιώνουν καὶ σερβίρονται στὸν ὀρθόδοξο λαό μας, στὸ πλαίσιο τῶν νέων «παραδείσων» ποὺ ἐπαγγέλλεται ἡ νέα τάξη πραγμάτων σὰν καινοτομίες καὶ προοδευτισμοί, βάζοντας τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία τῆς χώρας μας σὲ νέες περιπέτειες.
.             Μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ καὶ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας καλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἀναλάβουμε ὅλοι μαζὶ τὶς πνευματικές μας εὐθύνες καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν κυβερνητικὴ φαλκίδευση τῶν ἀνθρωπίνων – ἀτομικῶν δικαιωμάτων μας, ἂν θέλουμε τὴ διατήρηση καὶ τὴ συνέχιση τῆς Ὀρθόδοξης παραδόσεως στὴ χώρα μας: «Στῶμεν καλῶς».

ΠΗΓΗ: petheol.gr

 

,

Σχολιάστε