Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Θράκη

«Ο ΕΠΑΡΑΤΟΣ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ἀποτελεῖ αἵρεση καὶ ἔκπτωση ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο»

Ἡ ἀντιφώνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν στὴν Ξάνθη (03.10.19) ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 100 χρόνων ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως.

Σεβασμιώτατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, Ἅγιε Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κύριε Παντελεήμονα
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς
Κύριε Ὑφυπουργὲ Μακεδονίας κ Θράκης,
Κυρία Ὑφυπουργὲ τῆς Παιδείας μας
Ἀξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Ἐκλεκτοὶ Ἄρχοντες τοῦ Λαοῦ μας
Ἐνδοξότατοι καὶ Γενναιότατοι Ἀξιωματικοὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας
Λαὲ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε

.               Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα σὲ αὐτὸν ἐδῶ τὸν εὐλογημένο τόπο τῆς πατρίδας μας ὡς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνοδευόμενος ἀπὸ ἐκλεκτοὺς καὶ ἀγαπητοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, τίμια καὶ σεβάσμια μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ συμμετάσχουμε στὸν ἑορτασμὸ τῶν ἐλευθερίων τῆς Ξάνθης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄμεσα συνυφασμένος μὲ τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς τελικῆς ἐνσωματώσεως τῆς Θράκης στὸν ἐθνικὸ κορμὸ καὶ τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως ἐκατὸ ἐτῶν ἀπὸ αυτὴν τὴν κομβικὴ γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὴν ὀρθοδοξία ἀποκατάσταση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἱστορικῆς τάξης, ἡ ὁποία εἶχε διασαλευθεῖ γιὰ πέντε ὁλόκληρους αἰῶνες «κρίμασιν ἐν οἷς οἶδε Κύριος».
.               Βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ, σὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴν ἔπαλξη τῆς πατρίδος μας, γιὰ νὰ καταθέσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας στὸν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, τὸν ἐλευθερωτὴ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴν Ἀρχαγγελιώτισσα, τὴν Προστάτιδα καὶ Ἐλευθερώτρια τῆς Ξάνθης καὶ ἁπάσης τῆς Θράκης, στὸν Τίμιο Πρόδρομο, τὸν πολιοῦχο τῆς πόλεως καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους γιὰ τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας, ποὺ μᾶς χάρισαν.
.               Βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ ἐπίσης γιὰ νὰ ἀποδώσουμε τιμὴ στοὺς προγόνους μας, σὲ ὅλους τοὺς ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους ἤρωες, ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους καὶ θυσιάσθηκαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς ἐλευθερίας στὸ νέο ἑλληνικὸ Κράτος.
.               Βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ ὅμως καὶ γιὰ νὰ ἀντλήσουμε διδάγματα γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας καὶ μάλιστα μέσα σὲ ἕνα κόσμο ταραγμένο, σὲ ἕνα κόσμο πληγωμένο ἀπὸ πολέμους, ἀπὸ ἀσύμμετρους ἀνταγωνισμούς, ἀπὸ ἄκρατους ἐθνικισμούς, σὲ ἕνα κόσμο ποὺ μᾶς προκαλεῖ καὶ μᾶς προσκαλεῖ σὲ μία ὑπεύθυνη καὶ δημιουργικὴ διαχείριση τῆς ἐλευθερίας μας.
.               Ἡ παρουσία καὶ ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ γόνιμου καὶ δημιουργικοῦ προβληματισμοῦ, ποὺ γεννᾶ ἡ σημερινὴ ἐπέτειος, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἔχει τρεῖς κατευθυντήριες γραμμές, τρεῖς στοχεύσεις:
Πρῶτον:
.               Νὰ ἐργασθοῦμε μὲ ὅλη μας τὴν δύναμη γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ μας. Αὐτὸ τὸ προσκλητήριο δὲν ἐξαιρεῖ κανέναν. Ἡ συνεργασία ὅλων μας ἀνεξαιρέτως, ἡ προβολὴ τῶν πολλῶν ποὺ μᾶς ἑνώνουν καὶ ἡ περιθωριοποίηση τῶν λίγων ποὺ μὰς χωρίζουν εἶναι αὐτονόητο χρέος μας.
Δεύτερον:
.               Νὰ καταβάλουμε κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῆς ἤ οἰασδήποτε ἄλλης ἑτερότητος. Γι᾽ αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἐγρήγορση καὶ ἐπαγρύπνηση, ἀλλὰ καὶ εἰρηνικὴ ἀντίσταση σὲ ξένα καὶ ἀλλότρια κέντρα ἢ συμφέροντα, ποὺ ἐπιχειροῦν ἐμφανῶς ἢ ἀφανῶς νὰ τορπιλίσουν τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων.
Τρίτον:
.               Νὰ καταδικάσουμε τὸν ἐπάρατο ἐθνοφυλετισμό, ὁ ὁποῖος εὐθύνεται γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ βάσανα καὶ τὶς ὀδύνες αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ τοῦ λαοῦ μας. Εἰδικά ὁ ἐθνοφυλετισμὸς στὸν ὀρθόδοξο χῶρο ἀποτελεῖ αἵρεση καὶ ἔκπτωση ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου.

 

ΠΗΓΗ: iaath.gr

, ,

Σχολιάστε

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ ἡ Θράκη

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Ἡμέρες μνήμης εἶναι οἱ τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Μαΐου. Εἶναι οἱ ἡμέρες ποὺ ὁ Ἑλληνισμὸς ἔζησε τὴν τραγωδία τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ βάρβαρο κατακτητή. Ἔτσι ὁλοκληρώθηκε ὁ κύκλος τῆς ρωμαίικης αὐτοκρατορίας, ποὺ γιὰ πάνω ἀπὸ 1100 χρόνια φώτιζε μὲ τὸν πολιτισμό της τὴν οἰκουμένη καὶ ταυτόχρονα τὸν προστάτευε ἀπὸ τὶς βαρβαρικὲς ὀρδές.
.                 Ἀπότοκο τῆς τραγωδίας τῆς ἁλώσεως καὶ τῆς πάνω ἀπὸ 400 χρόνια δουλείας ἦταν νὰ ἐπιτελεσθεῖ τὸ θαῦμα τῆς ἐπιβιώσεως καὶ τῆς ἀνάπτυξης τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, συνέχεια τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ γενιά μας. Ὁ Θανάσης Πετσάλης – Διομήδης γράφει σχετικὰ στὸ προλογικό του σημείωμα, στὸ ἐξαίρετο ἱστορικὸ μυθιστόρημά του «Οἱ Μαυρόλυκοι»:

«Ἀκαταμέτρητα, χιλιάδες –μυριάδες– ἱερὰ τῶν Ἑλλήνων κόκαλα στρώθηκαν καὶ λίπαναν τὸ φτωχὸ ἑλληνικὸ χῶμα, γιὰ νὰ βαστηχτεῖ στὴ ζωὴ Ζωὴ Ἑλληνική, Φυλὴ Ἑλληνική. Ἑλληνισμός. Κι’ ἀπὸ τ’ ἄσαρκο, τὸ σκελεθρωμένο σῶμα, ἀπὸ ἐτοῦτα τὰ κόκαλα φύτρωσε, βγῆκε, ἄνθισε ὁ Καινούργιος Ἑλληνισμός, ὁ δικός μας Ἑλληνισμός, ποὺ ἔφτιασε τὸ 21, τὸ 12 καὶ τὸ 40. Στ’ ἀλήθεια, κατεβήκαμε ὣς τὸ τελευταῖο σκαλί, γιὰ ν’ ἀρχίσουμε τὸ βαρύ, τὸ κοπιαστικὸ ξανανέβασμα. Γιατί τὸ θαῦμα δὲ γίνηκε ὡσὰν τὰ θαύματα: μονοστιγμή. Ὡρίμασε λίγο – λίγο, δούλεψε δειλὰ – δειλά, κουφὰ σὰ φλόγα μὲς τὴ χόβολη, κομματιασμένη δύναμη, πολὺν καιρό, πολλά, πολλὰ τραγικὰ χρόνια, μὲς στὸ σκοτάδι, στὸ διωγμό, στὴ φοβέρα στὴ φτώχεια καὶ στὴν τύφλα τῆς ἀγραμματοσύνης. Καὶ λίγο – λίγο πάλι μὰ ὄχι πιὰ δειλά, ὄχι κούφια … ὁ Ἑλληνισμὸς ξέσπασε καὶ νίκησε καὶ φωτίζει».

.               Στὸ ἐπιτελεσθὲν θαῦμα τῆς ἐπιβίωσης καὶ τῆς ἀνάπτυξης ἐκ τῆς τέφρας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ σπουδαία θέση κατέχει ὁ Θρακικὸς Ἑλληνισμός. Τὸ μεγαλούργημά του εἶναι ἀξιοθαύμαστο, γιατί ἦταν δυσκολότερο ἀπὸ τῶν ἄλλων περιοχῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀφοῦ ἦταν δίπλα στὸ κέντρο καὶ ἄμεσα οἱ Ὀθωμανοὶ ἀντιδροῦσαν. Γι’ αὐτὸ ὁ φόρος αἵματος καὶ θυσιῶν ποὺ πλήρωσε ἀπὸ τὸ 1361, ὅταν ὑποδουλώθηκε, ἕως τὸ 1920, ποὺ ἀπελευθερώθηκε, ἦταν βαρύτατος. Λεηλασίες, δηώσεις καὶ σφαγὲς στὶς περιοχὲς Ἀδριανούπολης, Σωζοπόλεως, Διδυμοτείχου, Σαμοθράκης, Σηλυβρίας, Ραιδεστοῦ, Καλλίπολης, Μυριοφύτου. Ἑκατόμβη ὁλόκληρη κληρικῶν Νεομαρτύρων, μὲ πρῶτο τὸν Πατριάρχη Κύριλλο Ϛ΄, ποὺ ἀπαγχονίστηκε στὴν Ἀδριανούπολη, καὶ σειρὰ μεγάλη λαϊκῶν, ποὺ τοὺς ἀκολούθησαν στὸ μαρτύριο.
.       Οἱ Θρακιῶτες εἶχαν συμμετοχὴ καὶ στοὺς ἐκτός τῆς Θράκης διεξαχθέντες ἀγῶνες γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδας καὶ συνέβαλαν στὴν πνευματικὴ ἄνθηση τοῦ Ἔθνους. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἀπὸ τὴ Θράκη κατάγονταν ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ Κεφαλᾶς, οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος καὶ Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, ὁ συγγραφέας Γεώργιος Βιζυηνός, καὶ ὁ ὀνομαστὸς μαθηματικὸς Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ.
.           Σήμερα ἡ ἐλευθερία τῆς Θράκης ὑπονομεύεται ἐσωτερικὰ καὶ ἀπειλεῖται ἐξωτερικά. Σήμερα, γιὰ νὰ ζεῖ ἀσφαλὴς καὶ εὐημερῶν στὶς πατρογονικὲς ἑστίες του καὶ νὰ μὴν ὑποστοῦμε μία νέα ἅλωση ὁ Θρακικὸς Ἑλληνισμὸς χρειάζεται νὰ τοῦ ἀνταποδοθοῦν λίγα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς προσέφερε καὶ μᾶς προσφέρει.-

, ,

Σχολιάστε

ΝΑΡΚΗ ἡ ΑΓΚΥΡΑ! «Στόχος τῶν ξένων ἐξουσιαστῶν εἶναι ἡ δημιουργία “Ἰσλαμικῆς Οὐδέτερης Ζώνης” στὴ Θράκη μὲ αὐτονοήτως βαρύτατες συνέπειες γιὰ τὴν ἑλληνικότητά της.»

Ναρκοθετημένο τ ταξίδι στν γκυρα

Στέλιος Παπαθεμελῆς

.                 Αὐτὸ τὸ ταξίδι στὴν Ἄγκυρα ξεκινᾶ μὲ τοὺς ἀπαισιότερους οἰωνούς. Λυτοὶ καὶ δεμένοι ἔχουν «πέσει» σὰν τὰ κοράκια νὰ μᾶς κατασπαράξουν.
.           Ὁ Πρωθυπουργὸς σύρεται στὴν Τουρκία σὲ ἐντελῶς ἀκατάλληλη ὥρα μὲ ὁλοφάνερα ψυχολογικὴ βία προκειμένου νὰ προβεῖ ἐκεῖ σὲ «βραχείᾳ χειρὶ» παράδοση τῶν ἀνταλλαγμάτων ποὺ ἔταξε τὸ Βερολίνο στὸν «σουλτάνο», ἀναλώμασι τῆς Ἑλλάδος. Ἀπιθάνου θράσους καὶ πολιτικῆς μωρίας οἱ δηλώσεις Γιουνκὲρ «ποῦ ζοῦμε, θὰ τσακωνόμαστε τώρα γιὰ δέκα χιλιόμετρα θαλάσσιου πλάτους;»
.           Δυστυχῶς δὲν ζοῦμε ἐκεῖ ποὺ ζεῖτε ἐσεῖς, κύριε. Μὲ ποιοὺς συνορεύετε ἐσεῖς καὶ ἡ καγκελάριος;  Καταπατεῖ, ἢ ἔστω ἀμφισβητεῖ κάποιος ἀπὸ τοὺς ὁμόρους σας τὰ σύνορά σας; Οὐδείς!
.           Ἐλᾶτε στὰ καθ’ ἡμᾶς. Ἀντιμετωπίζουμε ἕναν δόλιο, ἁρπακτικό, γείτονα ποὺ προσβάλλει ἔργῳ καὶ σφετερίζεται τὴν ἐθνική μας κυριαρχία.  Κόντρα στὸ δίκαιο καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο μᾶς ἐμποδίζει μὲ casus belli (οὔτε αὐτοῦ ἡ ἄρση τέθηκε ὡς ὅρος τοῦ ταξιδιοῦ) νὰ ἀσκήσουμε τὰ ἀδιαπραγμάτευτα δικαιώματά μας σὲ Ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ. Εἶναι  δύναμη Εἰσβολῆς, Κατοχῆς καὶ Ἐποικισμοῦ στὴν Κύπρο. Λειτουργεῖ ὡς σεσημασμένος κακοποιός. Νέο διαπραγματευτικό του ὅπλο τὸ λεγόμενο «προσφυγικό». Λεγόμενο καθώς, ὅσο περνάει ὁ καιρός, οἱ πρόσφυγες εἶναι σταγόνα στὸν ὠκεανὸ (5% ὑπολογίζονται τώρα), οἱ ὑπόλοιποι εἶναι λαθρομετανάστες.  Μέρκελ – Βρυξέλλες βρῆκαν τὴ «λύση»:  νὰ στηθοῦν στὴν ἑλληνικὴ Θράκη «Κέντρα φιλοξενίας μεταναστῶν». Ψευδωνύμως προσωρινά. Εἶναι διάχυτο στὰ διπλωματικὰ σαλόνια τῶν Ἀθηνῶν ὅτι στόχος τν ξένων  ξουσιαστν εναι δημιουργία «σλαμικς Οδέτερης Ζώνης» στ Θράκη μ ατονοήτως βαρύτατες συνέπειες γι τν λληνικότητά της. Ἐφ’ ᾧ καὶ τὸ ἐπίμονο αἴτημα «νὰ πέσει ὁ φράχτης τοῦ Ἕβρου». Τὸ διακινοῦν ποικιλώνυμοι ἑλληνόφωνοι «πρόθυμοι». Τὸ ἀποκρούουν, εὐτυχῶς, ὡς ἐθνικὸ ἐφιάλτη γνωρίζοντες καὶ ὑποψιασμένοι.
.             Ὑπάρχουν μουσουλμανικὲς ἀραβικὲς χῶρες ποὺ κολυμποῦν στὰ πετροδολλάρια, Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, καθὼς καὶ ἡ Αἴγυπτος. Ὅμαιμες, ὁμόθρησκες, ὁμόγλωσσες μὲ κοινὸ πολιτισμὸ καὶ ἱστορία.  Γιατί ο πλούσιοι ραβομουσουλμάνοι δν πορροφον τος λιμοκτονοντες δελφούς τους κα πρπαντς δν τος στηρίζουν ν μν ξεσπιτωθον κα ν προκόψουν στς διες τς πατρίδες τους;  Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: οἱ Ἄραβες ζοῦν στὴ χλιδή τους, τὰ δυτικὰ ἀφεντικὰ χρειάζονται φτηνὸ ἐργατικὸ δυναμικό, μετακυλίοντας τὶς χονδρὲς δαπάνες του σὲ ἐνδιάμεσους (π.χ. Ἑλλάδα).
.             Οἱ δουλέμποροι στοιβάζουν κτηνωδῶς στὰ αὐτοβυθιζόμενα πλεούμενά τους κατακαημένους ἀφροασιάτες, ἀφοῦ πιοῦν αἷμα καὶ χρῆμα τους. Ἡ Ἄγκυρα, ἡ μόνη δυνάμενη καὶ ὑποχρεούμενη νὰ κόψει ἅπαξ διὰ παντὸς αὐτὴ τὴ ροή, προστατεύει τοὺς δουλεμπόρους καὶ καρπώνεται τὰ προϊόντα τοῦ ἐγκλήματος. Μέρκελ καὶ γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν, ἀντὶ νὰ στρώνουν χαλιὰ ὑποδοχῆς στὸ «σουλτάνο», νὰ τὸν πειθαναγκάσουν σὲ συμμόρφωση τοῦ διεθνοῦς νόμου.
.             Πονηρὰ ἀλώπηξ ὁ Σόιμπλε τετραγώνισε προχθὲς (10.11.15) τὸν κύκλο στὸ Ecofin εἰσηγούμενος: «ἂν ἔχετε προβλήματα μὲ τὴν ἀνάπτυξη, δεχθεῖτε ἁπλῶς περισσότερους πρόσφυγες»!
Ὁ πρωτοσύμβουλός του Χὰνς Βέρνερ Σὶν μᾶς ἐνημέρωσε νωρίτερα:

  • Τὸ χρέος μας ἀπὸ 200% ὁδεύει στὰ 240%.

  • Ἡ κρίση στὴν Εὐρωζώνη θὰ τραβήξει τουλάχιστον ἄλλα δέκα χρόνια. [Ζῆσε μαῦρε νὰ φᾶς τριφύλλι καὶ τὸν Αὔγουστο σταφύλι].

  • Τὸ εὐρὼ δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει σὲ καθεστὼς Ε.Ε. ἀνεξάρτητων κρατῶν, ἄρα νὰ μετασχηματιστεῖ αὐτὴ σὲ ἑνιαῖο κράτος.

  • Τελικά, κατὰ τὴ φωνὴ τοῦ κυρίου του: «ἡ καλύτερη λύση γιὰ τὴν Ἑλλάδα, νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ εὐρὼ μὲ διπλὸ νόμισμα», ἔμμονη ἰδέα τοῦ προϊσταμένου του.

.         Ὁ λαός μας εἶναι (πολύ)παθὸς ἀπὸ τὸ παταγωδῶς ἀποτυχημένο εὐρωπείραμα. Συζητήσιμο  κατὰ πόσον εἶναι καὶ μαθός. Πρὶν πάντως ἀπὸ αὐτὸ ἡ βιομηχανική  μας παραγωγὴ συνεισέφερε τὸ 23% στὸ ΑΕΠ, τώρα μόλις τὸ 8%. Πρὶν ἡ γεωργική μας παραγωγὴ ἀπασχολοῦσε τὸ 40% τοῦ πληθυσμοῦ εἰσφέροντας τὸ 15% στὸ ΑΕΠ, σήμερα τὸ 6%. Ἡ ΚΑΠ τὴν κατέστρεψε κυριολεκτικά, ἐνῶ ἐξαχρείωσε μὲ τὶς ἐπιδοτήσεις τοὺς ἀγρότες μας.
.         Ἐπιπολλάζουσα νόσος ὁ ἐθνομηδενισμός. «Τὰ τοῦ Φίλη τῷ Φίλῃ» σχολίασε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος! Ἀλλὰ ὁ δράστης ξαναχτύπησε. Ὄχι τὴν ἱστορία, τὴν κυβέρνησή του τραυμάτισε βαρύτατα καψερός. Λειτουργε σ διατεταγμένη πηρεσία ποπροσανατολισμο; Tὸ ἀπευχόμαστε. Θ ατοπροστατευόταν πωσδήποτε κυβέρνηση μ μία μεση μετακίνησή του, π.χ. στ Γεωργίας, που θ ταν λιγότερο πικίνδυνος, σως κα χρήσιμος γι τ …ζαρζαβατικ κα τ …μοσχάρια.
.         Τυχὸν  ἐμμονὴ  στὴν  «φίλια» συμπεριφορὰ θὰ ἀποδειχθεῖ μοιραία.
.         Τὰ ὀλίγιστα Σκόπια «ἔφτυσαν» τὰ ΜΟΕ τοῦ κ. Κοτζιᾶ: μετονόμασαν τὸ μουσεῖο  τους σὲ «Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών». Ἑλλαδικὴ ἀντίδραση: ἀναφορὰ στὴν Ε.Ε-ΝΑΤΟ. Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκε μῦν!
.           Θέλουμε ἀποτέλεσμα;  Κάντε το ὅπως οἱ Βούλγαροι: οἱ σκοπιανοὶ ἔστησαν ἀνδριάντα τοῦ Συμεὼν Ράντεφ, ποὺ οἱ Βούλγαροι θεωροῦν ἥρωά τους. Τοὺς  «ἔτριξαν τὰ δόντια» καὶ ὁ ἀνδριάντας ἆρον-ἆρον ἀποκαθηλώθηκε.
.           Καὶ γιὰ τὸν σημερινὸ καίτοι ἀδρανοῦντα Ἕλληνα ἰσχύει τὸ μακρυγιάννειον: «Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ τὴ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ ᾽νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν».

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ!

Εὖγε στοὺς ἀποστράτους!

.              Ἀξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια στὰ μέ­λη τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀστυνο­μι­­κῶν Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ τοῦ Συν­δέσμου Ἀποστράτων Σωμάτων Ἀ­­­σφαλείας Καβάλας. Ὀργανώ­νουν πο­­λὺ συχνὰ ἐκδρομὲς στὰ πομα­κοχώ­­ρια τοῦ Νομοῦ Ξάνθης μὲ σκοπὸ νὰ λειτουργηθοῦν στὰ ἐκκλησάκια ποὺ ἔμεναν ­ἀλειτούργητα. Ἔτσι πρόσφατα ἕνα πούλμαν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη ­κατέληξε στὸ ­πομακοχώρι Μύκη, ὅπου ὑπάρχει ἱε­ρὸς ναὸς πρὸς τι­μὴν τῆς ἁγίας Κυριακῆς καὶ τοῦ ἁγίου Κο­σμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, καὶ ἄλλο πούλμαν ἀπὸ τὴν Καβάλα στὸ πομακοχώρι Ὡραῖο, ὅπου ὑπάρχει ἱερὸς Ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ. Στὴ θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες καὶ κάποιοι Πομάκοι.
.             Τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς ­Κομοτηνῆς ἀσκεῖ συνεχῶς μεγάλη προπαγάνδα καὶ προσπαθεῖ νὰ μετατρέψει σὲ Τούρκους ὅ­­­­­λους τοὺς Πομάκους, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο καὶ ἐξαγορά­ζοντας μὲ χρῆμα τὶς συνειδήσεις τους. Ὑ­­­πάρχουν ὅμως ἀκόμη Πομάκοι ποὺ ἀντιστέκονται στὰ τουρκικὰ ­δελεάσματα, διότι αἰσθάνονται ὅτι ἀποτελοῦν ἰδιαίτερο λαό, ποὺ ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια διέμενε ­νοτίως τῆς Βουλγαρίας, καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀ­­πορροφηθοῦν ἀπὸ τὴ βουλιμία τῆς Τουρκίας καὶ νὰ ἀφομοιωθοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
.             Τὸ ἐπίσημο ἑλληνικὸ κράτος δὲν φαίνεται νὰ δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς Πομάκους. Γι᾿ αὐτὸ συχνὰ οἱ ὑπουργοὶ τῆς Τουρκίας μὲ ὁδηγὸ τὸν πρόξενο τῆς Κομοτηνῆς ἁλωνίζουν συστηματικὰ τὴν περιοχή.
.             Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία ὅμως, καὶ συγκε­κρι­μένα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάν­θης καὶ Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, κά­νει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς ἀν­θρώ­πους αὐτούς. Ὅταν εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ ἄλλο πρόγραμμα, λειτουργεῖ στὰ πομακοχώρια, ὅπου πηγαίνουν οἱ ἐκδρομεῖς τῶν Ἑνώσεων τῶν Ἀποστράτων. Εἶναι κι αὐτὸ μιὰ ἀντίδραση στὰ ὕπουλα σχέδια τῶν Τούρκων. Μιὰ εἰρηνικὴ ἀλλὰ ­δυναμικὴ ἀντίσταση.

ΠΗΓΗ: osotir.org

Σχολιάστε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ. ΜΑΛΙΣΤΑ!

Ο ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ

Τοῦ newsbomb.gr

.           Τὴν ὥρα ποὺ οἱ Τοῦρκοι στήνουν σκηνικὸ ἔντασης στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴ Θράκη, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἐγκρίνει 900.000 εὐρὼ γιὰ τὴν ἐκμάθηση τοῦ Κορανίου στοὺς μουσουλμανόπαιδες τῆς Θράκης.
.           Ἢ στραβὰ εἶναι ὁ γυαλὸς ἢ στραβὰ ἀρμενίζουμε… Ἄλλως δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐμπιστεύεται τὴ χάραξη ἐθνικῆς στρατηγικῆς σὲ τόσο λεπτὰ ζητήματα σὲ ἀνθρώπους σὰν τὸν Λοβέρδο.
.           Εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ἐμπιστεύεται ἕνα σοβαρὸ κράτος ζητήματα ἐθνικῆς σημασίας σὲ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ξεχνάει νὰ πάει στὴ δοξολογία τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, στὴ συνέχεια κάνει ΕΔΕ ἐναντίον τῶν ὑπαλλήλων ποὺ δὲν τὸν ἐνημέρωσαν καὶ μετὰ ζητάει συγγνώμη γιατί ἔκανε λάθος;
.           Εἶναι ἄραγε φυσιολογικό, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ Τοῦρκοι στήνουν σκηνικὸ ἔντασης στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴ Θράκη, Ἕλληνες πολιτικοί, ὅπως ὁ Λοβέρδος, ὁ Καμίνης, ὁ Μπουτάρης καὶ ἄλλοι, νὰ δίνουν… ὁμηρικὲς μάχες γιὰ νὰ φτιαχτοῦν τζαμιὰ στὴν Ἀθήνα καὶ χρηματοδοτοῦν τὴν ἐκμάθηση τοῦ κορανίου; Τὴν ὥρα δηλαδὴ ποὺ οἱ Τοῦρκοι στοχεύουν στὴ Θράκη, μὲ αἰχμὴ τὴν μουσουλμανικὴ μειονότητα καὶ τὴ χειραγώγησή της ὁ κ. Λοβέρδος κρίνει ὅτι ἡ χώρα μας πρέπει νὰ χρηματοδοτήσει μὲ 900.000 εὐρὼ τὴν ἐκμάθηση τοῦ Κορανίου στοὺς μαθητὲς τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στὴ Θράκη.
.           Ἄραγε αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση τῆς Ἑλλάδας στὰ σχέδια τῶν Τούρκων; Ἢ μήπως ὁ κ. Λοβέρδος ξεχνᾶ ὅτι ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ μὲ κάθε μέσο, πολιτικό, οἰκονομικὸ ἢ καὶ ἐκβιάζοντας μέλη τῆς μειονότητας ν πετύχει τν μαδοποίηση ατς σ τουρκογενς μόρφωμα παρὰ τὴν διαφορετικότητα τῆς σύνθεσής της; Ξεχνᾶ ὅτι οἱ γείτονες ποντάρουν στὸν τουρκοκεντρικὸ χαρακτήρα τῆς ἐκπαίδευσης; Ἄραγε δὲν τὸν ἐνδιαφέρει καθόλου ὅτι προωθοῦν μετὰ μανίας τὴν ἀναγωγὴ τῆς θρησκείας (μουσουλμανικῆς) καὶ τῆς γλώσσας (τουρκικῆς) σὲ στοιχεῖα ἐθνοφυλετικῆς καθαρότητας; Διαβάσαμε λοιπὸν ὅτι μετὰ τὶς προτάσεις του γιὰ ἐργασία μὲ ἀμοιβὴ μέσῳ μορίων καὶ ὄχι μὲ χρήματα, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἄφησε μόνο συντρίμμια ἀπὸ τὰ ὑπουργεῖα ποὺ πέρασε τώρα διαθέτει 900.000 εὐρὼ μέσω τοῦ ΕΣΠΑ γιὰ τὴν Πράξη «Ἀναβάθμιση τῶν Ἱεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγικὴ Ὑποστήριξη τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίου στοὺς μαθητὲς μέλη τῆς Μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης».

.           Ὅσον ἀφορᾶ τὶς σχετικὲς δράσεις στὸ τεχνικὸ δελτίο τῆς Πράξης ἀναφέρονται τὰ ἀκόλουθα:

.               Ἐκπόνηση προγραμμάτων σπουδῶν καὶ συγγραφὴ διδακτικῶν βιβλίων 
.             Ἡ Δράση θὰ περιλαμβάνει τὴν ἐκπόνηση προγραμμάτων σπουδῶν καὶ συγγραφὴ διδακτικῶν βιβλίων Γυμνασίου καὶ Λυκείου Ἱεροσπουδαστηρίου ἐκπόνηση προγραμμάτων σπουδῶν καὶ συγγραφὴ διδακτικῶν βιβλίων διδασκαλίας τοῦ Ι. Κορανίου στοὺς Μουσουλμανόπαιδες μαθητὲς τῶν δημοσίων σχολείων τῆς Θράκης καὶ ἀπόδοση τοῦ περιεχομένου, τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν ὅρων (ὑπομνηματισμὸς) τοῦ Ι. Κορανίου στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ διδακτικοὺς σκοπούς.
.               Τὰ προγράμματα σπουδῶν θὰ εἶναι προγράμματα ἀνοικτὰ καὶ εὐέλικτα καὶ ὁ διδάσκων θὰ μπορεῖ νὰ ὀργανώσει τὴ μαθησιακὴ διαδικασία, χρησιμοποιώντας ποικίλα διδακτικὰ ὑλικὰ καὶ στρατηγικὲς μάθησης. Τὰ συνακόλουθα διδακτικὰ βιβλία θὰ ἐμπεριέχον διδακτικὰ στοιχεῖα καὶ ὑλικά, τὰ ὁποῖα θὰ εὐνοοῦν τὴν πολυτροπική, διερευνητικὴ καὶ συνεργατικὴ διαδικασία καὶ θὰ προωθοῦν τὴν κοινότητα μάθησης.
.               Στόχος τῆς Δράσης εἶναι ἐπίσης ἡ ἀνάπτυξη προγραμμάτων σπουδῶν καὶ ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἐνίσχυσης τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας γιὰ τοὺς μαθητὲς μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας, ποὺ φοιτοῦν στὰ μουσουλμανικὰ Ἱεροσπουδαστήρια τῆς Θράκης.
.               Ἐνδεικτικὰ γιὰ τὰ Ἱεροσπουδαστήρια, τὰ προγράμματα σπουδῶν ποὺ θὰ ἐκπονηθοῦν καὶ τὰ διδακτικὰ βιβλία ποὺ θὰ συγγραφοῦν θὰ ἀφοροῦν γνωστικὰ ἀντικείμενα ὅπως τὰ κάτωθι:
Α. Γυμνάσιο Ἱεροσπουδαστηρίου: Ἑρμηνεία Ἰσλαμικοῦ Δικαίου, Ι. Κοράνιο (Ἱστορία Ι. Κορανίου), Ἀραβική, Τουρκική, Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τοῦ Ἰσλὰμ (Ἀκαήντ), Ἐνισχυτικὴ Διδασκαλία Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ
Β. Λύκειο Ἱεροσπουδαστηρίου: Ἀραβικὴ Γλώσσα, Τουρκικὴ Γλώσσα, Περσικὴ Γραμματεία, Λόγοι τοῦ Προφήτη, Ἱστορία τῶν Θρησκειῶν, Ἐνισχυτικὴ Διδασκαλία Ἑλληνικῆς Γλώσσας κ.ἄ.
.               Γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Ι. Κορανίου στοὺς Μουσουλμανόπαιδες μαθητὲς τῶν δημοσίων σχολείων τῆς Θράκης, θὰ ἀναπτυχθοῦν προγράμματα σπουδῶν καὶ διδακτικὰ βιβλία.
.               Στὶς Δράσεις συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ ἐπιμόρφωση τῶν Ἱεροδιδασκάλων στὴν παιδαγωγικὴ χρήση καὶ ἀξιοποίηση τῶν προγραμμάτων σπουδῶν καὶ τῶν διδακτικῶν βιβλίων. Σκοπὸς τῆς ἐπιμόρφωσης εἶναι ἡ ὀρθὴ παιδαγωγικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ χρήση καὶ ἀξιοποίηση τῶν προγραμμάτων σπουδῶν καὶ τῶν συναφῶν διδακτικῶν βιβλίων, καθὼς καὶ ἡ παροχὴ Διδακτικῶν Ὁδηγιῶν, δειγματικῶν διδασκαλιῶν, σεναρίων μαθήματος καὶ ἄλλων πρόσφορων μέσων γιὰ τὴν εὐαισθητοποίηση ἐνημέρωση καὶ πρόσληψη τῶν νέων παιδαγωγικῶν ἐργαλείων.
.               Ὅπως ἀναφέρεται στὸ Φυσικὸ ἀντικείμενο τῆς Πράξης ἡ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν ποὺ εἶναι μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης στὰ Ἱεροσπουδαστήρια Κομοτηνὴς καὶ Ἐχίνου δὲν διαθέτει προγράμματα σπουδῶν γιὰ τὰ μαθήματα θρησκευτικῆς μουσουλμανικῆς ἐξειδίκευσης. Ἡ ἀνάπτυξη προγραμμάτων σπουδῶν καὶ συναφῶν διδακτικῶν βιβλίων θὰ συντελέσει σὲ μία οὐσιαστικὴ καὶ ἐκ βάθρων ἀναβάθμιση τοῦ περιεχομένου, τῆς ποιότητας καὶ τῶν παιδαγωγικῶν ὑποδομῶν τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης τῶν μαθητῶν ποὺ εἶναι μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης. Ἡ ἀναβάθμιση αὐτὴ θὰ καταστήσει τὴν Ἑλλάδα πρωτοπόρα σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο σὲ θέματα διαχείρισης τῆς μουσουλμανικῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης ἐνῶ συγχρόνως εἶναι ἀπολύτως σύμφωνη μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς Συνθῆκες.
.               Γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ μαθήματος τοῦ Ι. Κορανίου ἀπαιτεῖται ἡ σύνταξη νέων διδακτικῶν βιβλίων, τὰ ὁποῖα σὲ ἀπόλυτη συμφωνία μὲ τὶς μουσουλμανικὲς διδασκαλίες θὰ προωθοῦν εὐρύτερα ζητήματα εἰρηνικῆς συνύπαρξης, ἠθικῆς, προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, καθὼς καὶ ἄλλα διαπολιτισμικά, διαθρησκειακά, διαθεματικὰ καὶ παιδαγωγικὰ ζητήματα. Τὰ προγράμματα σπουδῶν καὶ τὰ νέα διδακτικὰ βιβλία καὶ ὑλικὰ θὰ ἐμπεριέχουν παιδαγωγικὰ καὶ θρησκευτικὰ στοιχεῖα μὲ βάση τὸ Ι. Κοράνιο καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ, κατάλληλα ἀναπλαισιωμένα στὴν πραγματικότητα τῶν μουσουλμανικῶν Ἱεροσπουδαστηρίων. Κάθε προτεινόμενο μάθημα εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναπτυχθεῖ σὲ ἕνα ρεαλιστικὸ πρόγραμμα σπουδῶν μὲ στόχο νὰ εἰσαγάγει τοὺς Μουσουλμάνους μαθητὲς/τριες σὲ ἕνα συμμετοχικὸ καὶ δημιουργικὸ τρόπο σπουδῆς καὶ μάθησης, χωρὶς νὰ ἐξαντλεῖ τὴ μαθησιακὴ διαδικασία σὲ μία τυπικὴ καὶ μετωπικὴ διδασκαλία καὶ ἐκμάθηση θεμάτων ἐκτὸς ἐὰν αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ μαθήματος.

Σχολιάστε

O ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἡ “προοδευτικὴ” ἀριστερὴ ἰντελιγκέντσια δέχεται τὴ λογική τοῦ ἐθνοφυλετικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ στοὺς Ἕλληνες Μουσουλμάνους τῆς Θράκης, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἀπαγορεύει στοὺς ἐκεῖ Ρομὰ καὶ Πομάκους νὰ αὐτοπροσδιορίζονται!…»

Ὁ ἐξοστρακισμὸς τῆς Σουλεϊμάν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ὁ ἐξοστρακισμὸς τῆς Θρακιώτισσας μουσουλμάνας Ρομὰ Σαμπιχὰ Σουλεϊμὰν ἀπὸ τὸ ψηφοδέλτιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν εἶναι ἁπλά, ὅπως παρουσιάσθηκε ἀπὸ τὸ Κόμμα τῶν κ.κ. Τσίπρα καὶ Λαφαζάνη, ἡ διόρθωση ἑνὸς λάθους καὶ μίας ἐπιπολαιότητας – ποὺ καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι λίγο. Οὔτε ἕνα «αὐτογκόλ», ὅπως τὸ χαρακτήρισαν στελέχη τοῦἐν λόγῳ Κόμματος. Εἶναι μία σοβαρὴἐνέργεια μὲ πολιτικές, ἐθνικὲς καὶ κοινωνικὲς διαστάσεις, ποὺ θυμίζει καταστάσεις καταδικασμένες ἀπὸ ὅλο τὸν πολιτισμένο καὶ δημοκρατικὸ κόσμο.
.         Ἡ Σαμπιχὰ εἶναι ἕνα ἀξιόλογο πρόσωπο τῆς Θράκης καὶ γενικὰ τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸ πρέπει νὰ τῆς ἀναγνωριστεῖ, εἴτε συμφωνεῖ κανεὶς μαζί της, εἴτε ὄχι. Αὐτοδημιούργητη καὶ δυναμικὴ νέα στὴν ἡλικία γυναίκα ἐργάζεται μέρα καὶ νύχτα γιὰ νὰ ἐπιβιώσει ἡ ἴδια μὲ τὴν ἰδιοπροσωπία της καὶ νὰ βοηθήσει καὶ τοὺς ἄλλους συμπατριῶτες της, Ἕλληνες Θρακιῶτες Μουσουλμάνους Ρομά, νὰ διατηρήσουν τὴν ταυτότητά τους.
.         Τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καὶ οἱὑποτακτικοί του τὴν ἔχουν προγράψει κοινωνικὰ καὶ πολιτικά, γιατί δὲν ἀκολουθεῖ τὴ γραμμή τους. Ἀντέδρασαν λοιπὸν στὴν ὑποψηφιότητά της καὶ πείλησαν τν ΣΥΡΙΖΑ τι οδες π τος ψηφοφόρους ποὺ πηρεάζουν θ τν ψηφίσει κα τς ψήφους τους θ τς κατευθύνουν σὲ λλο Κόμμα. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ πέκυψε στν παίτησή τους κα τν πέβαλε ἀπὸ τὸ ψηφοδέλτιο. Πρόκειται γιὰ μιὰ σοβαρὴ ὑποχώρηση τοῦ ἐν λόγῳ Κόμματος στὴ στρατηγική τῆς Ἄγκυρας γιὰ τὴ Δυτικὴ Θράκη, γιὰ λόγους ψηφοθηρικοὺς καὶ ἰδεολογικούς.
.         Σὲ κάθε ἀντικειμενικὸἝλληνα μένει ἡ ἀνησυχία γιὰ τὸ πῶς θὰ χειριστεῖ τὸ θέμα τῆς Θράκης ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἂν ἔρθει στὴν ἐξουσία. Ἂν δηλαδὴ θὰ ἐπιβάλει στοὺς Ρομὰ καὶ στοὺς Πομάκους, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἰδιοπροσωπία τους, νὰ ὑποταγοῦν στὴν κεμαλικὴ ἀντίληψη τῆς Ἀγκύρας καὶ ἂν ντὲ φάκτο θὰ καταργήσει πρὸς ὄφελος τῆς Τουρκίας τὴ Συνθήκη τῆς Λοζάνης. Σημειώνεται ὅτι «προοδευτικ» ριστερὴ ντελιγκέντσια δέχεται τ λογική τοῦ θνοφυλετικο ατοπροσδιορισμο στος λληνες Μουσουλμάνους τς Θράκης, λλ ταυτόχρονα παγορεύει στος κε Ρομ κα Πομάκους ν ατοπροσδιορίζονται!…
.         Ἐξ ἴσου σοβαρὸ ζήτημα ἀποτελεῖἡ σταλινικῆς ἀντίληψης λασπολογικὴἐπίθεση σὲ βάρος τῆς Σαμπιχὰἀπὸ τὴ ΝομαρχιακὴἘπιτροπὴ Ξάνθης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνεται ὅτι ἡ Σαμπιχὰἐπελέγη ἀπὸ τὸ Κόμμα αὐτό, μετὰἀπὸἔλεγχο καὶ μὲ βάση τὴ δράση της γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Ρομά…Τὸ σχόλιο τῆς ΝΕ, ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν «Αὐγὴ» τῆς 24.4.2014, ἦταν: « Ὁ ρόλος της εἶναι γνωστός, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια (συνεργασία μὲ τὸν μεγαλοεργολάβο Ἐμφιετζόγλου καὶ Δίκτυο 21, μαῦρες χρηματοδοτήσεις ἀπὸ τὸ ΥΠ.ΕΞ, πολιτικὸ σουλάτσο σὲ ΔΗΜ.ΑΡ, ΑΝ.ΕΛΛ., ΠΑΣΟΚ, ἐπαφὲς μὲ Ἀμερικάνο πρόξενο, “διαχειρίστρια” προγραμμάτων ἐπιμόρφωσης Ρομά κλ.π.»….Γιὰ νὰ καταλάβει ὁ ἀναγνώστης τί ἐννοῶ ἀρκεῖ νὰ διαβάσει τὶς Δίκες τῆς Μόσχας καὶ στὸ «Μηδὲν καὶ τὸ ἄπειρο» τοῦ Ἄρθουρ Καῖσλερ τὴν «ἀπολογία» τοῦ «ἀντιδραστικοῦ» Ρουμπάσωφ. (Βλ.σχ. Στὶς Ἐκδόσεις «Κάκτος» καὶ στὴ σελ. 177).

,

Σχολιάστε

«ΤΟΥΡΚΟΙ» ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ “ἐθνοσωτήριο”… Σ.Δ.Ο.Ε.! (Σοβαρότατο ὑπηρεσιακὸ ἀτόπημα)

Τ ΣΔΟΕ ναγνώρισε γγράφως ς «τουρκικ»
τ
ν μουσουλμανικ νεολαία Κομοτηνῆς

 ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Πάρ᾽ τους καὶ στὸν γάμο σου νὰ σοῦ ποῦν “καὶ τοῦ χρόνου”». Τόσο “ἀδιάβαστους” ἔστειλαν τοὺς ὑπαλλήλους σὲ τόσο λεπτὴ καὶ ἐθνικῶς σοβαρὴ ὑπόθεση;

.             Σὲ ἕνα σοβαρὸ ἀτόπημα ἔπεσαν πρόσφατα ὑπάλληλοι κλιμακίου τοῦ ΣΔΟΕ, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέφθηκαν τὴν «τουρκικὴ» νεολαία Κομοτηνῆς προκειμένου νὰ προβοῦν στὸν καθιερωμένο ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν βιβλίων τοῦ συγκεκριμένου Συλλόγου. Τὸ κλιμάκιο ἐστάλη στὴν «τουρκικὴ» νεολαία ὕστερα ἀπὸ ἐρώτηση ποὺ κατέθεσε στὴ Βουλή, ὁ βουλευτὴς τῶν “Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων”, Τέρενς Κουίκ, ὁ ὁποῖος καὶ ζητοῦσε ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν νὰ στείλει τὸ ΣΔΟΕ σὲ ὅλους τοὺς φιλοτουρκικοὺς συλλόγους τῆς περιοχῆς, προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ ἀπὸ ποῦ προέρχεται ἡ χρηματοδότησή τους.
.             Συγκεκριμένα, ὁ κ. Κουὶκ στὴν ἐρώτηση ποὺ κατέθεσε τότε στὴ Βουλὴ ρωτοῦσε τὸν ΥΠΕΞ, Δημήτρη Ἀβραμόπουλο, τὰ ἑξῆς :

«1. Ποιά εἶναι ἡ ἀποτρεπτικὴ πολιτικὴ ποὺ προτίθεστε νὰ υἱοθετήσετε ἀπέναντι σὲ μειονοτικοὺς συλλόγους μὲ ἀπροσδιόριστες πηγὲς χρηματοδοτήσεως, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς στόχο τὴν πλήρη ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνικῆς (καὶ ὄχι Δυτικῆς, ὅπως ἐσφαλμένα ἀναφέρεται) Θράκης;
2. Ποιά ἐθνικὴ στρατηγικὴ θὰ υἱοθετηθεῖ ἀπέναντι σὲ συλλόγους ὅπως ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ὁμοσπονδία «Τούρκων» Δυτικῆς Θράκης (ABTTF) καὶ ὁ Σύλλογος Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης» (BTTDD) ποὺ προπαγανδίζουν τόσο ἐντός, ὅσο καὶ ἐκτὸς συνόρων τὴν αὐτονόμηση τμήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας;
3. Θὰ ζητήσετε ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν νὰ δώσει ἐντολὴ στὸ ΣΔΟΕ νὰ κάνει ἐπιτέλους ἐλέγχους σὲ στελέχη τῶν Συλλόγων αὐτῶν, ποὺ κινοῦνται μὲ ἕνα πακτωλὸ χρημάτων, τὰ ὁποῖα δὲν δικαιολογοῦνται ἀπὸ τὶς ἐπίσημες (βιτρίνα) ἐπαγγελματικὲς ἐνασχολήσεις τους; Ὅπως καὶ στὰ οἰκονομικὰ τῶν συγκεκριμένων Συλλόγων;»

.             Μετὰ τὴν ἐρώτηση, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἔδωσε ἐντολὴ στὸ ΣΔΟΕ, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν σειρά του ἀπέστειλε καὶ κλιμάκιο στὴν «τουρκικὴ» νεολαία Κομοτηνῆς. Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ΣΔΟΕ ἐπισκέφθηκαν τὰ γραφεῖα τοῦ Συλλόγου, βεβαίωσαν τὶς ὅποιες παραβάσεις βρῆκαν, καὶ ἐν συνεχείᾳ συμπλήρωσαν τὸ σχετικὸ ἔγγραφο. Κατὰ τὴν συμπλήρωση ὅμως τοῦ ἐγγράφου ὑπέπεσαν σὲ ἕνα σοβαρὸ ἀτόπημα, καθὼς ἀνέφεραν σὲ αὐτὸ τὸν Σύλλογο μὲ τὴν ὀνομασία «Τουρκικὴ νεολαία Κομοτηνῆς». Ὅταν ἔφυγαν ἀπὸ τὰ γραφεῖα καὶ γιὰ ἀρκετὴ ὥρα ἀργότερα διαπίστωσαν τὸ λάθος τους καὶ γύρισαν ξανὰ στὸ Σύλλογο προκειμένου νὰ πάρουν πίσω τὸ ἐπίμαχο χαρτί, τὸ ὁποῖο ὅμως εἶχε κάνει ἤδη «φτερὰ» μὲ κατεύθυνση τὸ τουρκικὸ Προξενεῖο Κομοτηνῆς.
.             Τώρα, τὸ τουρκικὸ Προξενεῖο ἔχει στὴν κυριότητά του ἕνα χαρτὶ δημόσιας ὑπηρεσίας τῆς Ἑλλάδας, στὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζεται ἄμεσα ἡ ὀνομασία τοῦ συλλόγου μὲ τὸν ὅρο «τουρκική», ὀνομασία τὴν ὁποία προσπαθοῦσαν νὰ ἐπιτύχουν μὲ χρόνιους δικαστικοὺς ἀγῶνες χωρὶς ἀποτέλεσμα.
.             Αὐτὸ ποὺ ἀπομένει πλέον εἶναι νὰ δοῦμε τὸ πῶς καὶ ποῦ θὰ χρησιμοποιηθεῖ τὸ συγκεκριμένο δημόσιο ἔγγραφο, κάτι τὸ ὁποῖο ἀναμένεται νὰ δοῦμε στὸ μέλλον. Τὸ σίγουρο, πάντως, εἶναι ὅτι τὸ Προξενεῖο ἀπέκτησε στὰ χέρια του ἕνα δυνατὸ χαρτί, τὸ ὁποῖο εἴμαστε σίγουροι ὅτι θὰ χρησιμοποιήσει σὲ διάφορα εὐρωπαϊκὰ ὄργανα εἰς βάρος τῆς χώρας μας.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr (ἀπὸ «Ἡ Φωνὴ τῆς Ροδόπης»)  

Σχολιάστε

«ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ»: ΕΝΑ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΟΗΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ
(31.08.12)

Τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου

.         Σὲ κάθε θεομηνία ὁ ἄνθρωπος ἀναζητοῦσε μία κιβωτό, γιὰ νὰ σωθεῖ. Ἔτσι καὶ σήμερα ποὺ μαστιζόμαστε, ὄχι τόσο ἀπὸ τὴν οἰκονομική, ὅσο ἀπὸ τὴν πνευματικὴ θεομηνία ποὺ ἔχει πλήξει τὴν πατρίδα μας, ἀναζητοῦμε τὴν δική μας κιβωτό. Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, λοιπόν, στὴ Θράκη τοῦ Ὀρφέα καὶ τοῦ Δημοκρίτου ρίχνει ἄγκυρα «Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη», τὸ δικό μας σχολεῖο ποὺ θὰ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ μεσημέρι γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Θρακιῶτες ποὺ θέλουμε ἕνα καλλίτερο αὔριο γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας.
.         Ἡ Κιβωτὸς θὰ ἔχει ὡς μαθητὲς πολίτες ἀπὸ 5 ἕως 105 ἐτῶν. Σὲ συνεργασία μὲ ἀκαδημαϊκοὺς καὶ πνευματικοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα θὰ παραδίδονται καθημερινὰ ἀφιλοκερδῶς μαθήματα σχολικῆς ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας, μουσικῆς καὶ ξένων γλωσσῶν σὲ παιδιὰ δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου. Παράλληλα, οἱ ἐνήλικες θὰ μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν σεμινάρια καὶ ἡμερίδες ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ φιλοσοφία, τὸ ἀρχαῖο θέατρο, τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ παιδεία, τὴν χριστιανικὴ πίστη, τὴ διδασκαλία καὶ προσέγγιση τῶν παιδιῶν καὶ γενικότερα ἀφουγκραζόμενοι τὶς ἀνάγκες τῶν Θρακιωτῶν θὰ διοργανώνονται ἐνημερωτικὲς ἡμερίδες καὶ συνέδρια, ποὺ θὰ προσεγγίζουν πανεπιστημονικὰ τὸν ἑλληνορθόδοξο τρόπο σκέψης καὶ διανόησης.
.         Ἐπιπλέον, στόχος τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη» θὰ εἶναι νὰ καλυφθοῦν καὶ κάποιες ἄμεσες βιοτικὲς ἀνάγκες συμπολιτῶν μας (ὅπως ἔνδυση, τροφή, παροχὴ ἰατρικῶν ἐξετάσεων κτλ) πάντα ἀφιλοκερδῶς. Ἔχοντας λοιπὸν ὡς ὁδηγὸ τὴν Δόμνα Βιζβίζη, τὴν Μπουμπουλίνα τῆς Θράκης ποὺ πολεμοῦσε τὸ’ 21 ἔχοντας πάνω στὸ καταδρομικὸ τῆς πλοῖο τὰ πέντε παιδιά της καὶ σὲ συνεργασία μὲ μία ὁμάδα Ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπιστημόνων, ὅπως ὁ διδάσκαλος καὶ συγγραφέας κ. Σαράντος Καργάκος, ἡ φιλόλογος κ. Ἄννα Εὐσταθίου Τζιροπούλου, ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἀθηνῶν κ. Βασίλειος Νικόπουλος, ὁ μαθηματικὸς καὶ γεωστρατηγικὸς σύμβουλος κ. Νίκος Λυγερός, ὁ Ἰσπανὸς καθηγητὴς κλασσικῶν σπουδῶν καὶ πρόεδρος τῆς Euroclassica κ. Jose Luis Navarro, ὁ δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας κ. Γεώργιος Λεκάκης, ὁ γεωπολιτικὸς καὶ ἱστορικὸς ἐρευνητὴς κ. Ἰωάννης Φριτζαλᾶς, ἡ δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου, καθὼς καὶ μία μεγάλη ὁμάδα ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακή, ἀκαδημαϊκὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα τῆς Ἑλλάδος, θὰ προσπαθήσουμε νὰ θωρακίσουμε τὸν Ἕλληνα Θρακιώτη ποὺ μαστίζεται ἀπὸ τὴν κρίση τῶν ἡμερῶν.
.         Τὸ κάλεσμα τῆς «Κιβωτοῦ» εἶναι διπλό: Ἀφ᾽ ἑνὸς καλοῦμε ὅλους τους ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων ποὺ τόσα χρόνια μὲ ἡρωικὸ τρόπο κρατοῦν ἄσβεστη τὴ φλόγα τῆς Ἑλλάδος μέσα στὰ σχολεῖα νὰ προσφέρουν ἐθελοντικὰ μία ὥρα διδασκαλίας ἕκαστος στὴν «Κιβωτό» μας, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου καλοῦμε ὅλους τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ καὶ ΦΙΛΛΕΛΛΗΝΕΣ ποὺ θέλουν νὰ συνδράμουν μὲ κάθε τρόπο στὴν «Κιβωτό», ὑλικὸ καὶ πνευματικὸ νὰ ἐπιβιβαστοῦν μαζί μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ σαλπάρουμε ἄμεσα πρὸς τὴ γνώση.

 Ὑπεύθυνος τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη»: Ἰωάννης Φριτζαλᾶς,
Γεωπολιτικὸς καὶ Ἱστορικὸς ἐρευνητὴς

 Διεύθυνση: Μητροπολίτου Μαρωνείας Κωνσταντίου 8, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100
Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 6948781892 καὶ 6936868684

Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ: Τράπεζα Κύπρου 38550775

 ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ..

 ΠΗΓΗ: macedoniahellenicland.eu

,

Σχολιάστε

ΘΡΑΚΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ (ἐπειδὴ στὰ διπλωματικά τους διαβατήρια εἶχαν ὡς τόπο γεννήσεώς τους ἑλληνικὲς πόλεις ἢ χωριὰ μὲ τὴν τουρκικὴ ὀνομασία

Θράκη: παγορεύθηκε εσοδος στν λλάδα
σ
 Τούρκους πολιτικούς

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία στοὺς Κήπους ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο
στὴν Ἑλλάδα

σὲ Τοῦρκο Βουλευτὴ καὶ σὲ στέλεχος τοῦ Ἐρντογάν.
Λυσσώδεις οἱ προσπάθειες τοῦ Βουλευτῆ ΠΑΣΟΚ Ροδόπης
Ἀχμὲτ Χατζηοσμὰν

νὰ τοὺς ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος!

.           Στὸπ ἔβαλε στὰ Ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα στοὺς Κήπους τοῦ Ἕβρου, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, σὲ τρεῖς Τούρκους ποὺ συνόδευαν τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Τουρκικῆς Κυβέρνησης, κατὰ τὴν εἴσοδό του στὴν χώρα μας τὸ μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς. Δὲν τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ μποῦν στὴν χώρα μας, γιατί στὰ διπλωματικά τους διαβατήρια εἶχαν ὡς τόπο γεννήσεώς τους ἑλληνικὲς πόλεις ἢ χωριὰ μὲ τὴν τουρκικὴ ὀνομασία, κάτι ποὺ δὲν ἐπιτρέπεται.
.           Πιὸ συγκεκριμένα ἀπαγορεύθηκε ἡ εἴσοδος στὸν Βουλευτὴ Ἀνδριανούπολης Μεχμὲτ Μουεζίνογλου, γιατί ἀνέφερε τὴν Κομοτηνή, ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγεται ὡς Κιουμουρτζίνα!!! Ἡ σύζυγός του Φεϊζὲ στὸ διαβατήριό της ἔγραφε Κομοτηνή, ἀλλὰ τὴν Ἑλλάδα ὡς Γκιουνανιστάν!!!
.           Ἀπαγορεύθηκε ἡ εἴσοδος καὶ στὸν Δρ Χαλὴτ Τερέν, ποὺ εἶναι Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἰσλαμικῆς Ἱστορίας Τέχνης καὶ Κουλτούρας καὶ εἶναι στενὸς συνεργάτης τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν, γιατί ὡς τόπο γέννησής του ἔγραφε τὸ χωριὸ Κιζίλαγατς, ποὺ ἡ ἐπίσημη ὀνομασία του εἶναι Ραγάδα.
.           Οἱ τρεῖς Τοῦρκοι περίμεναν πέντε περίπου ὧρες στὸ τελωνεῖο τῶν Κήπων, μήπως καὶ βρεθεῖ κάποια λύση διὰ τῆς Διπλωματικῆς ὁδοῦ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν κατέστη δυνατὸν καὶ παρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ Βουλευτῆ ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Ἀχμὲτ Χατζηοσμάν.
.           Οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς τήρησαν συμφωνία τῶν δύο χωρῶν, ὅπου δὲν ἀναγνωρίζονται ἐθνικὰ τοπωνύμια, παρὰ μόνο τὰ διεθνῶς ἐπίσημα καὶ ἀναγνωρισμένα ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος.
.           Δεκάδες Τοῦρκοι δὲν μπόρεσαν νὰ περάσουν στὴν χώρα μας μὲ παρόμοιο πρόβλημα,τοὺς τελευταίους μῆνες, ἀφοῦ αὐτὴ ἡ διαδικασία ἐφαρμόζεται συνεχῶς. Οἱ ἐκτιμήσεις ποὺ ὑπάρχουν ἀπὸ Ἑλληνικῆς πλευρᾶς εἶναι ὅτι ὑπάρχει σκοπιμότητα καὶ σὲ αὐτὸ τὸ γεγονός, ἀφοῦ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπιβάλλεται σὲ ἐπίσημα ἔγγραφα νὰ ὑπάρχει Τουρκικὴ ὀνομασία. Ἀναμένονται ἐξελίξεις…

 ΠΗΓΗ: faros24.gr

Σχολιάστε

ΕΝ ΔΙΩΓΜῼ Η Ι. ΜΗΤΡ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

.       ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Αὐτὸ δὲν εἶναι διωγμός. Εἶναι ἁπλῶς μιὰ ἀπὸ τὶς ἐπινοητικὲς ἐκδιπλώσεις τοῦ ὑποκριτικοῦ ἰδεολογήματος τῶν «διακριτῶν ρόλων»! Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.
.         Ἆραγε μὲ τὴν Νέα Ἐποχὴ ἔχουν «διακριτοὺς ρόλους» οἱ Ἐργολάβοι τῆς Ἀλλοτριώσεως;

«Κηρύσσομεν τν ερν Μητρόπολιν Μαρωνείας κα Κομοτηνς
ν διωγμῷ»
Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τοῦ Μητροπολίτου Δαμασκηνοῦ
γιὰ τὴν στασιμότητα στὴν ἀνέγερση κατασκηνώσεων
στοὺς Προσκυνητὲς

.         Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας μὲ ἀποδέκτες τὸν πρωθυπουργό, τὸν πρόεδρο τῆς βουλῆς, τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων, τὸν Ὑπουργὸ Περιβάλλοντος, τὸν. γ.γ. τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοικήσεως Μακεδονίας-Θράκης καὶ στὸν περιφερειάρχη ΑΜ-Θ καὶ μὲ ἀντικείμενο τὴν στασιμότητα τοῦ ἔργου ἀνεγέρσεως μόνιμων ἐγκαταστάσεων Κατασκηνώσεων στοὺς Προσκυνητές, ἀπέστειλε χθὲς ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, Δαμασκηνός. Στὴν ἐπιστολὴ γίνεται λόγος γιὰ «τακτικὴ ἀδιαφορία καὶ ἀρνητικὴ στάση ἐπὶ 5ετία» καὶ αὐτὸ ἀντιπαραβάλλεται μὲ τὴν «δυσμενῆ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Θράκης συμπεριφορὰ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας» χαριστικὴ ὑπὲρ τῶν μουσουλμάνων διάταξη ἀπαλλαγῆς τοῦ 80% ἐπὶ τῶν προστίμων νομιμοποιήσεως αὐθαιρέτων.
.         Συγκεκριμένα, ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Δαμασκηνοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς:
.         Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐπισυναπτομένης ἐν ἀντιγράφῳ ἡμετέρας ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας ὑπ’ ἀριθμ. 252/9/4/2012 ἐπὶ τοῦ ὁποίου οὐδεμίας ἐτύχομεν ἀπαντήσεως καὶ ἐπειδὴ οὐδεμία ἐνέργεια ἱκανοποιήσεως τῶν αἰτήματος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς μελέτης καὶ ἔνταξιν τοῦ ἔργου ἀνεγέρσεως μονίμων ἐγκαταστάσεων τῶν Κατασκηνώσεων αὐτῶν εἰς τὴν περιοχὴν Προσκυνητῶν Ν. Ροδόπης ἐγένετο, συνεχισθείσης οὕτω τῆς ἐπὶ πενταετίαν τακτικῆς ἀδιαφορίας καὶ ἀρνητικῆς στάσεως ἔναντι τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας πάντων τῶν ἁρμοδίων, διαμαρτυρόμεθα ἐντόνως.
.         Ἡ τοιταύτη στάση καθίσταται ἐξοργιστικὴ ἐν ὄψει τῆς ψηφίσεως χαριστικῆς ὑπὲρ τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν διατάξεως ἀπαλλαγῆς τοῦ 80% ἐπὶ τῶν προστίμων νομιμοποιήσεως αὐθαιρέτων καθ’ ὅσον συνιστᾶ δυσμενῆ εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Θράκης συμπεριφορὰν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.
.          Ἕνεκα τούτου κηρύσσομεν τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς ἐν διωγμῷ καὶ καλοῦμεν πάντας ὅπως ἀναλάβουν τὰς εὐθύνας των ἐπὶ τοῦ προκειμένου καὶ ἐνεργήσουν ὑπείκοντες εἰς τὸ ἐθνικὸν καθῆκον των.

ΠΗΓΗ: amen.gr (ἀπὸ «Παρατηρητὴς τῆς Θράκης»)

Σχολιάστε