Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Θεοφύλακτος Ἀρχιεπ. Βουλγαρίας

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΕΡΩΤΗΣΑΝΤΟΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ (Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας)

 Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ

Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας
ΟΜΙΛΙΑ περί τοῦ ἐπερωτήσαντος τὸν Ἰησοῦν

Γιὰ νὰ διαβάσετε τὸ πρωτότυπο
καὶ ἀντικρυστὰ τὴν νεοελλην. ἀπόδοση
σὲ καλὴ ἐκτυπώσιμη μορφή,
πατῆστε ἐδῶ
περί τοῦ ἐπερωτήσαντος τὸν Ἰησοῦν

, , ,

Σχολιάστε