Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Εὑρώπη

ΟΠΩΣ ΕΣΤΡΩΣΕ Η ΕΥΡΩΠΗ, ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ! (Ἀνατριχιαστικὸ ἄρθρο: «Ἐπικαλεῖσθε ἄραγε τὸν διάβολο στ᾽ ἀστεῖα; Αὐτὸς θὰ σᾶς πάρει στὰ σοβαρά»)

ΟΠΩΣ ΕΣΤΡΩΣΕ Η ΕΥΡΩΠΗ, ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ!

ΕΙΣ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:
Ἕνας Γάλλος ρ/καθολικός ἱερέας, ὁ Hervé Benoît, ἐφημέριος τοῦ περίφημου ναοῦ τῆς Fourvière στὴν Λυών, δημοσίευσε στὴ Riposte catholique (20 Νοεμβρίου 2015) ἕνα εἰλικρινὲς καὶ «ὀχληρὸ» γιὰ τὴν ἀποκοιμισμένη Εὐρώπη ἄρθρο γύρω ἀπὸ τὸ μακελειὸ στὸ Παρίσι. Μέσα σ᾽ αὐτὸ ἀπεκάλυψε ἀνατριχιαστικὲς λεπτομέρειες γιὰ τὸ τί τραγουδιόταν στὸ περιβόητο Bataclan ἐκεῖνο τὸ βράδυ: ἐπικλήσεις στὸν διάβολο. Καὶ ἀφοῦ ἔκανε μιὰ σύντομη ἀλλὰ περιεκτικὴ αὐτοκριτικὴ τοῦ ἀθέου δυτικοῦ τρόπου ζωῆς καὶ τῆς ὑποκρισίας –ποὺ κλαίει γιὰ τὰ 130 θύματα ἐκείνης τῆς ἀποτρόπαιας βραδιᾶς ἀλλὰ δὲν συγκινεῖται καθόλου γιὰ τὰ 600 καθημερινὰ θύματα τῶν ἐκτρώσεων (μόνον στὴν Γαλλία)-, κατέληξε μὲ τὰ λόγια τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης, ὁ ὁποῖος ἐντοπίζει τὶς αἰτίες τῶν συμφορῶν στὴν κακὴ χρήση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας.
.        Μὲ λίγα λόγια φανέρωσε ὅτι ἡ Εὐρώπη «ὅπως ἔστρωσε, ἔτσι κοιμᾶται». Καὶ φυσικὰ γιὰ τὸ ἄρθρο του αὐτὸ ἡ προϊσταμένη του ἀρχὴ «ἀποτροπιασμένη» τὸν “ἀπέσυρε” μὲ βατικάνειες μεθόδους σὲ μοναστήρι γιὰ ἀνάπαυση καὶ προσευχή…! Ἡ Εὐρώπη ἔχει χάσει τὴν εὐκαιρία τῆς ἀληθινῆς αὐτοκριτικῆς. Καὶ γι᾽ αὐτὸ θὰ ἐξαλειφθεῖ.

Ὥσπερ γὰρ ἐκ τῆς ἀτακτοτέρας διαίτης φθοροποιός τις χυμὸς καὶ χολώδης ἐν τοῖς σπλάγχνοις συνίσταται, ὃν ὁ ἰατρὸς εἰς ἔμετον διὰ τῆς τέχνης ἐφελκυσάμενος οὐκ ἂν ἐν αἰτίᾳ γένοιτο τοῦ αὐτὸν ἐμποιῆσαι τοῖς σώμασι τὸν νοσώδη χυμόν, ἀλλ᾽ ἐποίησε μὲν ἡ τῆς τροφῆς ἀταξία, εἰς δὲ τὸ ἐμφανὲς ἤγαγεν ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη, οὕτω κἂν παρὰ τοῦ Θεοῦ γίνεσθαι λέγοιτο τοῖς μοχθηροῖς τὴν προαίρεσιν ἡ ἀλγεινὴ ἀνταπόδοσις, εὔλογον ἂν εἴη νοεῖν ἐξ ἡμῶν αὐτῶν τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας τὰ τοιαῦτα λαμβάνειν πάθη. (Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης, Εἰς τὸν Βίον τοῦ Μωυσέως, Β´87)

Ὅταν δημιουργεῖται μέσα στὰ σπλάγχνα ἕνα ὑγρὸ βλαπτικὸ καὶ πικρόχολο ἐξ αἰτίας μιᾶς πιὸ ἀκατάστατης διατροφῆς καὶ τὸ ὁποῖο προσπαθεῖ νὰ τραβήξει μὲ τὴν βοήθεια τῆς ἰατρικῆς ὁ γιατρός, δὲν κατηγορεῖται αὐτὸς ὅτι ἔβαλε μέσα στὰ σώματα τὸ νοσηρὸ ὑγρὸ ἀλλὰ ὅτι τὸ δημιούργησε ἡ ἀκαταστασία στὸ φαγητὸ κι ὅτι ἡ ἰατρικὴ τὸ διαπίστωσε. Ἔτσι συμβαίνει κι ὅταν λέγεται ὅτι ἀπὸ τὸν Θεὸ γίνεται ἡ ἀνταπόδοση τῶν θλιβερῶν στοὺς κακοπροαιρέτους, καὶ συνεπῶς θὰ ἦταν εὔλογο νὰ σκεπτόμαστε ὅτι σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους ἔχουν τὴν ἀρχὴ καὶ τὴν αἰτία αὐτὲς οἱ δοκιμασίες (ποὺ μᾶς βρίσκουν).

.            Λίγο πιὸ πάνω, στὸ ἄρθρο του, ὁ Γάλλος ἱερέας ἀπεκάλυπτε σκόπιμα τὶς κρυμμένες λεπτομέρειες («στὴν λεπτομέρεια -ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ- κρύβεται ὁ διάβολος») καὶ σημείωνε ἀλήθειες:

.         Τί εἴδαμε; Εἶναι 9 μ.μ. ἐκείνη τὴν δραματικὴ Παρασκευὴ καὶ 13, στὸ Bataclan. 1.500 ἄνθρωποι ἐκστασιασμένοι, σφιγμένοι καὶ ξαναμμένοι καὶ οἱ Ἀετοὶ τοῦ Death Metal νὰ τραγουδοῦν: «Ποιός θὰ λατρέψει τὸν διάβολο; Ποιός θὰ ἀγαπήσει τὸ τραγούδι του; Ποιός θὰ ἀγαπήσει τὸν διάβολο καὶ τὸ τραγούδι του; … Καὶ κανείς, εὔλογα, δὲν θὰ ἀκούσει τὸ συμπέρασμα: Θὰ ἀγαποῦσα τὸν διάβολο καὶ τὸ τραγούδι του!». […] Θάνατος … κόλαση …, καὶ τὰ συστατικὰ ποὺ τὸ συνοδεύουν: βία … σὲξ … ἐξάρτηση … ἀπόλαυση … ἐκκωφαντικὸς θόρυβος …, κοινόχρηστοι κώδικες μαζικῆς κουλτούρας. […] Μὴν μοῦ πεῖτε ὅτι αὐτὰ δὲν εἶναι παρὰ μόνο λόγια, πὼς εἶναι ἕνα ἀστεῖο. Μὲ τὴ φόρα, νὰ μὴ λαμβάνεται τίποτε στὰ σοβαρά, τελικὰ ὅλα βρῆκαν τραγικὸ τέλος.… Ἂν ἐκπαιδεύετε κακὰ καὶ διεστραμμένα σκυλιὰ πίτμπουλ, ἐπειδὴ εἶναι χρήσιμα, γιὰ νὰ τρομάξετε τοὺς γείτονές σας, μὴν αἰφνιδιαστεῖτε ἂν κάποια μέρα τὰ δεῖτε νὰ πηδοῦν στὸν λαιμὸ τῶν παιδιῶν σας. Ἐπικαλεῖσθε ἄραγε τὸν διάβολο στ᾽ ἀστεῖα; Αὐτὸς θὰ σᾶς πάρει στὰ σοβαρά. Ἕνας ἐξαίσιος ἐξορκιστής μοῦ τό ᾽λεγε τὴν ἴδια ἡμέρα τῶν ἐπιθέσεων: “Ἂν τοῦ ἀνοίξετε τὴν πόρτα, αὐτὸς μετὰ χαρᾶς θὰ μπεῖ μέσα”». Δὲν παίζουμε μὲ τὶς εἰκόνες. Μεταφέρουν τὸ ἱερό…
Δεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο τὶς στιγμὲς πρὶν ἀπὸ τὴν τραγωδία. Αὐτὰ τὰ δύστυχα παιδιὰ τῆς γενιᾶς τοῦ “μπομπὸ” σὲ ἔκσταση, «νέοι, γιορτινοί, ἀνοιχτοί, κοσμοπολίτες …». Ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι ζωντανοὶ-νεκροί. Οἱ δολοφόνοι τους, αὐτὰ τὰ ζόμπι-haschishin, εἶναι σιαμαῖοι ἀδελφοί τους. Πῶς μποροῦμε νὰ μὴν τὸ δοῦμε; Εἶναι τόσο προφανές! Ἴδιος ξεριζωμός, ἴδια ἀμνησία, ἴδιος παλιμπαιδισμός, ἴδια ἀπολιτισιὰ … Οἱ μὲν μπουχτισμένοι ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς ἀξίες ποὺ κατήντησαν παρανοϊκές: ἡ ἀνοχή, ὁ σχετικισμός, ἡ παγκοσμιοποίηση, ὁ ἡδονισμὸς … Οἱ δὲ ἀπὸ τὶς μουσουλμανικὲς ἀξίες, ποὺ ἔγιναν ἀκόμα πιὸ τρελὲς στὴν ἐπαφή τους μὲ τὴν νεωτερικότητα: μισαλλοδοξία, δογματισμός, κοσμοπολιτισμὸς τοῦ μίσους …

.           Καὶ συνέχισε μὲ μιὰ κοφτερὴ γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ ὑποκρισία ἀποστροφή:

«Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Μεσαίωνα, σὲ ἀντίθεση μὲ ὅ,τι λένε οἱ ἠλίθιοι, εἶναι ἡ μετανεωτερικότητα σὲ ὅλο τὸν παραλογισμό της. Τὸ δράμα τοῦ ἀθέου ἀνθρωπισμοῦ, ποὺ ἀγαπᾶ τὸν διάβολο, τὸν θάνατο, τὴν βία. … Τὸ σύμβολο τοῦ θανάτου καὶ τὸ χάος ἐπιπλέουν στοὺς δρόμους τοῦ Παρισιοῦ: 130 νεκροί, εἶναι ἀπαίσιο ἀλλὰ καὶ 600 νεκροί, τί εἶναι αὐτό; Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀμβλώσεων στὴ Γαλλία τὴν ἴδια ἡμέρα. Ποῦ εἶναι ἡ φρίκη, ἀλήθεια;

βλ. σχετ.: la-croix.com/Religion/Actualite/Le-cardinal-Barbarin-consterne-par-la-tribune-d-un-pretre-sur-les-attentats

 

 

, ,

Σχολιάστε

Ο ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΩΔΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ “ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ”!

Τοῦ Jean Clair ,
μέλους de l᾽ Academie Francaise,
“Le citoyen ideal”,
ἐφημ. «Le Figaro», 17-18 Novembre 2012, p. 20.

«Ὁ ἰδεώδης πολίτης [τῆς “Γαλλικῆς Δημοκρατίας”], ὁ ὁποῖος καλύτερα ἀπὸ ὅ,τι ὁ προλετάριος τοῦ Μὰρξ ἢ ὁ ἐργάτης τοῦ Γιοῦνκερ θὰ ἐνσαρκώσει τὸν καθαρὸ καὶ ἀποκλειστικὰ παραγωγὸ ἄνθρωπο, ποὺ θὰ παράγει χωρὶς τὸ ἐμπόδιο τῶν οἰκογενειακῶν δεσμῶν καὶ τῶν κτύπων τῆς καρδιᾶς του, καὶ τοῦ ὁποίου ὁ μόνος λόγος ὕπαρξής του, δὲν θὰ εἶναι ὅτι ἔρχεται ἀπὸ κάπου καὶ κατευθύνεται πρὸς κάπου, δὲν θὰ εἶναι ἀπόγονος μίας οἰκογένειας, οὔτε συντελεστὴς τοῦ μέλλοντός του, ἀλλὰ χωρὶς σχέδιο οὔτε θλίψη, ἕνα ἄτομο χωρὶς γενεαλογικὸ δένδρο, χωρὶς ρίζες, χωρὶς διαδοχὴ καὶ χωρὶς δεσμούς, ποὺ θὰ μπορεῖ ὅλη τὴν ζωὴ τῆς ὀρφάνιας του νὰ μὴν τὴν ἀφιερώσει πουθενὰ ἀλλοῦ, παρὰ μόνο στὴν ἀνώνυμη κοινωνία, τῆς ὁποίας εἶναι προϊόν».

 

 

, , ,

Σχολιάστε

«ΠΡΟΣ ΕΥΛΑΒΕΙΣ, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΦΕΛΕΙΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ»

«ΠΡΟΣ ΕΥΛΑΒΕΙΣ, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΦΕΛΕΙΣ,
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ»

 τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.           Μερικοὶ ἐπώνυμοι, ἀλλὰ ἀφελεῖς χριστιανοί, δελεάστηκαν ἀπὸ τὴν πρόταση κάποιων κομμάτων καὶ βάζουν ὑποψηφιότητα γιὰ τὶς Εὐρωεκλογές, γιὰ μία θέση στὸ Εὐρωκοινοβούλιο. Πῆγαν μάλιστα καὶ πῆραν εὐχὲς ἀπὸ Μητροπολίτες καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο.
.           Σὲ ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων, τί πᾶτε νὰ κάνετε ἐκεῖ, ἀπαντοῦν ὅτι πᾶνε νὰ ἐπηρεάσουν τὰ πολιτικά, θεσμικά, κοινωνικὰ καὶ θρησκευτικὰ πράγματα τῆς Εὐρώπης πρὸς τὸ χριστιανικότερο… Πρωτίστως μεταφέρω ἐπὶ λέξει ἀπὸ πολὺ ἐπίκαιρο σχόλιο ἄλλης ἱστοσελίδας, ἐλάχιστα τροποποιημένο, τὰ ἑξῆς:

«ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ἢ ΓΝΗΣΙΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ;;;

Ὁρισμένοι κληρικοὶ τελείως ἀπερίσκεπτα “πατᾶνε τὴ μπανανόφλουδα” καὶ ὑποδέχονται καὶ φωτογραφίζονται προεκλογικὰ μὲ τοὺς πολιτικοὺς ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὴν σημερινὴ κατρακύλα, συμμετέχοντας ἔτσι στὸ προεκλογικό τους παιχνίδι καὶ στὸ ξεπούλημα τῆς πατρίδας μας:
Ξέχασαν πολὺ γρήγορα φαίνεται τὰ ἀνθελληνικὰ σχολικὰ βιβλία, τὴν κατάργηση τῆς ἐξομολόγησης καὶ τὴν ἀπαγόρευση εἰσόδου ἱερέων στὰ σχολεῖα, τὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ προαιρετικὸ καὶ θρησκειολογικό, τὶς προεκλογικὲς ὑποσχέσεις γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες (τόσος ἀγώνας ἀπὸ τὸν Μακαριστὸ Χριστόδουλο, δείχνει νὰ πῆγε χαμένος), τὴν προδοσία σὲ ΟΛΑ ἀνεξαιρέτως τὰ ἐθνικὰ θέματα (Σκοπιανό, Αἰγαῖο, ΑΟΖ, Β.Ἤπειρος, Θράκη) καὶ τὴν ὑπογραφὴ μνημονίων ποὺ μᾶς δεσμεύουν γιὰ δεκαετίες καὶ ξεπουλᾶνε τὴν πατρίδα μας
Ὅμως πάντα ὑπῆρχαν ὅμως καὶ συνεχίζουν νὰ ὑπάρχουν καὶ σήμερα φωνὲς ἁγνῶν κληρικῶν ποὺ δὲν φοβοῦνται νὰ μιλήσουν τὴ γλώσσα τῆς ἀλήθειας.

.           Κατὰ τὰ ἄλλα οἱ ἐν λόγῳ ὑποψήφιοι κυριολεκτικὰ ζοῦνε στὸν κόσμο τοῦ καλοῦ παγωτοῦ»!

Α] Σχόλια:

.           Ἂν ὅμως ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Διοίκηση εἶχε ἀπὸ πρὶν μία πιὸ δυναμικὴ τοποθέτηση καὶ πιὸ ἐλεγκτικὴ γλώσσα ἀπέναντι στὴν ἐπίθεση στὸ λαό μας μὲ τὴ μνημονιακὴ πολιτική, κανένας δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ πάει «νὰ πάρει εὐχὴ» καὶ ἐκκλησιαστικὴ δῆθεν σφραγίδα, γιὰ νὰ νομιμοποιηθεῖ νὰ ἐκπροσωπήσει ἕνα τέτοιο ὀλέθριο κόμμα, δεδομένης καὶ ὑπάρχουσας μιᾶς αὐστηρῆς ἐκκλησιαστικῆς κριτικῆς. Δὲν λένε ὅμως τίποτε αὐτοὶ οἱ ὑποψήφιοι, ποιόν πᾶνε νὰ ἐκπροσωπήσουν ἐκεῖ στὴν Εὐρωβουλή; Ποιός τοὺς ἐπέλεξε καὶ τοὺς ἀποστέλλει; Ἀσφαλῶς ὁ λαὸς ἔχει τὸν τελικὸ λόγο, ἀλλὰ μὲ ποιά ταμπέλλα ζητεῖς τὴν ψῆφο τοῦ «πάντοτε εὐκολόπιστου καὶ πάντοτε προδομένου λαοῦ»; Γιὰ νὰ συνεχισθεῖ μία ἀναποτελεσματικὴ μὴ ἀναστρέψιμη οἰκονομικὴ πολιτική;
.           Ἀλήθεια, τί τοὺς ἄγγιξε περισσότερο γιὰ νὰ δεχθοῦν τὴν «τιμητικὴ» πρόσκληση; Προφανῶς δὲν τοὺς ἄγγιξε ἡ κρίση καὶ προφανέστατα δὲν εἶδαν ἀπὸ κοντὰ τὴ φτωχοποίηση ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ ἢ δὲν ἄκουσαν γιὰ τὶς αὐτοκτονίες, ἀνεργία ἀπολύσεις, λουκέτα… Μήπως τοὺς ἄγγιξε ἢ τοὺς θάμπωσε κάτι ἄλλο;
.               Ἐπίσης δὲν τοὺς ἔκανε ἐντύπωση ἡ ἀνακολουθία κυρίως τῶν κυβερνητικῶν σχημάτων, τῶν ὁποίων οἱ ἰθύνοντες ἔχουν κατὰ κόρον πεῖ, ὅτι θὰ συνεργάζονταν ἀκόμη καὶ μὲ τὸ διάβολο, γιὰ κάποιο σοβαρὸ σκοπό; Πῶς μαζεύτηκαν, παρὰ τὶς ἀρχικές τους περὶ τοῦ ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις, σ᾽ αὐτὰ τὰ κόμματα -καὶ στὴ συγκυβέρνηση- ὅλα τὰ πλέον ἑτερόκλητα καὶ μέχρι πρὶν ἀντίπαλα πρόσωπα καὶ στελέχη, καὶ μάλιστα κατέλαβαν καὶ θώκους; Αὐτὸ δὲν τοὺς ξυνίζει κάπως;
.           Κι ἂν ὅλα τὰ παραπάνω δὲν τοὺς προβληματίζουν, ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο: πῶς αὐτοὶ χριστιανοὶ πᾶνε καὶ συμμετέχουν καὶ βάζουν τὴ χριστιανική τους ταυτότητα κάτω ἀπὸ κόμματα ποὺ κατάργησαν τὴν Κυριακὴ ἀργία καὶ ψήφισαν στὴν εὐρωβουλὴ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ δὲν ἐπιτρέπουν τὶς χειροτονίες ἱερέων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μένουν τὰ χωριά μας ἀποίμαντα καὶ ἱερατικὲς κλήσεις ἀνεκπλήρωτες;

Β] Παρατηρήσεις:

.           Ἀλήθεια, τί εἴπανε, θὰ πᾶνε νὰ κάνουν στὴν Εὐρώπη; Νὰ τὴν κάνουν χριστιανικότερη; Ἂς γελάσουμε… Στὸ Σύνταγμά της ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν δέχτηκε γιὰ τὸν ἑαυτό της τὸν ὅρο «χριστιανικὲς ρίζες καὶ ἀρχές», παρὰ μόνο θρησκευτικές, γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσει τοὺς μουσουλμάνους, ποὺ τὴν κατηγοροῦν γιὰ «κλειστὸ χριστιανικὸ κλάμπ».
.           Ἡ ΕΕ, μέρα μὲ τὴ μέρα, ὅλο καὶ πιὸ πολύ, ἐξισλαμίζεται καὶ σὲ πολλὲς περιοχές της σὲ λίγο θὰ ἐπικρατεῖ πλέον ὁ μουσουλμανικὸς νόμος Σαρία. Μάλιστα ἀπαγορεύεται νὰ φορᾶνε σταυρὸ ἐμφανῶς οἱ χριστιανοὶ ἢ νὰ γιορτάζουν Χριστούγεννα ἢ νὰ κάνουν δημόσια τὸ Σταυρό τους ἐξ αἰτίας τῶν ἀλλοθρήσκων. Αὐτὰ εἶναι ψηφισμένα καὶ δεδομένα.
.           Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει παραβεῖ πολλές, ἂν ὄχι ὅλες τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Κατήργησε τὴν Κυριακή, ἐνέκρινε τὴν ὁμοφυλοφιλία, κράτη της ἔχουν ψηφίσει μὲ τὰ κοινοβούλιά τους τὴν κτηνοβασία καὶ τὴν παιδεραστία, ἄλλαξαν τὸν χαρακτήρα τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας, εἰσήγαγαν τὴ γυναίκα στὰ ἱερατεῖα τους. Ἡ ΕΕ ἐμπνέεται ἀπὸ τὸν Πάπα καὶ τὸν Λούθηρο στὴν πλειοψηφία της. Ἀσπάζεται τὸν Δαρβινισμὸ καὶ τὸν Φροϋδισμό, ἐμμέσως καὶ τὸν Νιτσεϊσμό. Ἀκολουθεῖ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὸν Συγκρητισμό. Ἀσφαλῶς δέχεται καὶ τὸ «σωματίδιο» τοῦ Θεοῦ, δῆθεν ὅτι τὸ βρῆκε, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ δέχεται μὲ τὰ λόμπυς τῶν ἀθεϊστῶν της καὶ τὸν «θάνατο» τοῦ Θεοῦ.
.           Ἡ ΕΕ ἡ σημερινὴ δὲν ἡ Εὐρώπη τῶν λαῶν, ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη τῶν ἀγορῶν, τοῦ κεφαλαίου, τῶν πολυεθνικῶν, τῶν σιωνιστῶν, τῆς Ν. Ἐποχῆς καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς αἱρέσεως καὶ τῶν βομβαρδισμῶν.

Γ] Γνῶμες Ἁγίων:

Λέγει ὁ ἅγιος Ἰουστίνος ὁ Πόποβιτς:

.           «Ποῦ εἶναι ὁ Χριστὸς τῆς Εὐρώπης; Ποῦ θὰ γεννηθεῖ ὀ Χριστός; Μήπως στὴν ἀτσαλένια κονίστρα ποὺ γεννήθηκε τὸ γερμανικὸ βρέφος, ὁ εὐρωπαϊκὸς πόλεμος; Χριστιανισμοὶ ἐδῶ, χριστιανισμοὶ ἐκεῖ, στὴν ἔρημο καὶ στὶς πόλεις, στὰ κανόνια καὶ στοὺς φόνους, μὰ ὁ Χριστὸς πουθενά!»

Λέγει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Βελιμίροβιτς:

.           «Ἐὰν θὰ εἶχε μείνει ἡ Εὐρώπη χριστιανική, θὰ ἐκαυχᾶτο διὰ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι γιὰ τὸν πολιτισμόν της. Καὶ οἱ μεγάλοι λαοὶ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, ἀβάπτιστοι μέν, ἀλλὰ μὲ ἔφεσιν καὶ τάσιν πνευματικήν, θὰ ἠδύναντο νὰ κατανοήσουν τοῦτο καὶ νὰ τὸ ἐκτιμήσουν. Διότι καὶ οἱ λαοὶ αὐτοὶ καυχῶνται ἕκαστος διὰ τὴν πίστιν του, διὰ τὴν θεότητά του, διὰ τὰ θρησκευτικὰ βιβλία του… Μόνον οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης δὲν καυχῶνται διὰ τὸν Χριστὸν καὶ διὰ τὸ Εὐαγγέλιόν Του, ἀλλὰ διὰ τὰς ἐπικινδύνους μηχανάς των καὶ τὰ εὐτελῆ προϊόντα τῶν χειρῶν των, δηλαδὴ διὰ τὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν κουλτούραν των. Ἐκτὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ Εὐρώπη δὲν ἔχει τίποτε διὰ νὰ καυχηθῆ. Χωρὶς τὸν Χριστὸν ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ πτωχότερος ἐπαίτης καὶ ὁ πλέον ἀναίσχυντος ἐκμεταλλευτὴς τοῦ κόσμου τούτου. Ἡ σημερινὴ Εὐρώπη δὲν εἶναι πλέον οὔτε παπικὴ οὔτε λουθηρανική. Εἶναι ὑπεράνω καὶ ἐκτὸς τούτων. Εἶναι ὁλοτελῶς ἐπίγειος, χωρὶς ἔστω καὶ τὸν πόθον νὰ ἀνεβαίνη εἰς τὸν οὐρανόν, εἴτε μὲ τὸ διαβατήριον τοῦ ἀλαθήτου πάπα εἴτε πάλιν διὰ τῆς κλίμακος τῆς προτεσταντικῆς σοφίας. Ἀρνεῖται ἐντελῶς τὸ ταξίδιον ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνη ἐδῶ. Ἐπιθυμεῖ νὰ εἶναι ὁ τάφος της ὅπου καὶ τὸ λίκνον της. Δὲν γνωρίζει περὶ ἄλλου κόσμου. Δὲν αἰσθάνεται τὴν οὐράνιον εὐωδίαν. Δὲν βλέπει εἰς τὸν ὕπνον της τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους. Διὰ τὴν Θεοτόκον δὲν θέλει νὰ ἀκούση. Ἡ ἀκολασία τὴν στερεώνει εἰς τὸ μίσος κατὰ τῆς παρθενίας. Κάποιοι ἀσιατικοὶ καὶ ἀφρικανικοὶ λαοὶ ὀνομάζουν τὴν Εὐρώπην «Λευκὴν Δαιμονίαν. «Λευκήν», ἕνεκα τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος, «Δαιμονίαν» δέ, ἕνεκα τῆς μελανότητος τῆς ψυχῆς της…»

, , ,

Σχολιάστε

ΕΥΡΩΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

Ερωπαϊκ ατημα
γι
ν μ λειτουργήσει γ. Σοφία Τραπεζοῦντος ς τζαμ

Στρασβοῦργο, Γαλλία

3126160F88FB882DC9E63C35317FB367.            Ὑπερψηφίστηκε τὴν Τετάρτη στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τροπολογία, μὲ τὴν ὁποία Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Τουρκίας καλεῖται νὰ ἀνακαλέσει ἀπόφασή του γιὰ λειτουργία τοῦ ἱστορικοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Τραπεζούντα, ὡς τζαμί. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἀποφάσισε νὰ ἀσκήσει πιέσεις γιὰ τὴν ἄμεση ἐπαναλειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς Μουσεῖο.
.            Τὴν τροπολογία κατέθεσε ὁ εὐρωβουλευτής, ἐπικεφαλῆς τοῦ κόμματος Ἕλληνες Εὐρωπαῖοι Πολίτες, Γ. Χατζημαρκάκης.
.            Ἡ τροπολογία ἐγκρίθηκε στὸ πλαίσιο τῆς ἔκθεσης προόδου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιὰ τὴν Τουρκία. Ἀποτελεῖ τὴν ἀκροτελεύτια ἀναφορὰ στὸ ἄρθρο 24, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὸν τομέα τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψης, τῆς συνείδησης καὶ τῆς θρησκείας στὴν Τουρκία.
.            «Εἶναι ἴσως ἡ πρώτη φορὰ στὰ χρονικὰ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ποὺ ἐγκρίνεται μία τροπολογία, ἡ ὁποία κατατίθεται τὴν τελευταία στιγμή, σὲ μία τόσο σημαντικὴ ἔκθεση. Εὐχαριστῶ τοὺς συναδέλφους ποὺ κατανόησαν πλήρως τὴν σημασία τοῦ αἰτήματος, παρὰ τὴ διαφωνία τῆς εἰσηγήτριας τῆς ἔκθεσης. Ἦταν πραγματικὰ μία δύσκολη στὴ λήψη τῆς ἀλλὰ πολὺ σημαντικὴ ἀπόφαση ἡ ὁποία ἀνταποκρίνεται στὶς προσδοκίες καὶ τὸ αἴτημα τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ», δήλωσε ὁ κ. Χατζημαρκάκης.
.            Σημειώνεται ὅτι ἑλληνοχριστιανικὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας Τραπεζούντας ἔχει ὡς περίοδο πρώτης ἀνέγερσής του τὸν 5ο αἰώνα.
.            Ὁ σημερινὸς ναός, εἶναι καθίδρυμα τοῦ 13ου αἰώνα, ἑνὸς μεγάλου ἡγεμόνα τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Τραπεζοῦντος, τοῦ αὐτοκράτορα Μανουὴλ Α´ Μεγάλου Κομνηνοῦ. Στὸ ἐσωτερικό του φέρει ἐξαίρετες βυζαντινὲς ἁγιογραφίες, μωσαϊκὸ δάπεδο καὶ μοναδικὸ ἀνάγλυφο διάκοσμο, λαμπρὰ δείγματα πολιτισμοῦ αἰώνων. Μεγάλης ἀξίας δεῖγμα τῆς πνευματικῆς ἀκμῆς, τῶν δημιουργῶν καὶ τῆς ἐποχῆς του, ἀποτελεῖ ἡ δύναμη τοῦ μνημείου γιὰ ἐνσωμάτωση στὶς προσόψεις του καὶ στοιχεῖα ἀνατολικῶν πολιτισμῶν ἀπὸ γεωργιανά, ἀρμένικα καὶ σελτζουκικὰ πρότυπα.

ΠΗΓΗ: news.in.gr (Newsroom ΔΟΛ, μὲ πληροφορίες ἀπο ΑΠΕ-ΜΠΕ)

,

Σχολιάστε

Ο ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΖΑΔΟΡΟΙ

Ὁ Ἰω. Καποδίστριας καὶ οἱ μιζαδόροι!

 Κωνσταντῖνος Χολέβας
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 19.01.2014

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τοὺς ὁραματισμούς, τὴν λιτότητα καὶ τὸ ἦθος τοῦ Κυβερνήτου Καποδίστρια ἐνέπνεε ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ πίστη του στὸν Θεό. Ἂς μὴ λησμονεῖται ὅτι οἱ δολοφόνοι του τοῦ ἔστησαν ἐνέδρα τὴν ὥρα ποὺ πήγαινε στὴν Ἐκκλησία (νωρὶς τὸ πρωί, στὸν Ὄρθρο, καὶ ὄχι στὸ «τέλος», γιὰ φιγούρα, γιὰ νὰ κορδακιστεῖ καὶ νὰ μαζέψει ψηφαλάκια ἀπὸ τοὺς ἀθεράπευτα ΑΦΕΛΕΙΣ…) 

.               Τὸ ἑξάμηνο αὐτὸ ἡ χώρα μας ἀσκεῖ τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ τιμήσουμε ἕναν σπουδαῖο ὁραματιστὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς συνεργασίας καὶ ἑνοποιήσεως, τὸν Κερκυραῖο Ἰωάννη Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος ἔδρεψε δάφνες ὡς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα καὶ ἔβαλε τὰ θεμέλια της ἐλεύθερης Ἑλλάδας ὡς πρῶτος κυβερνήτης.
.               Ὁ Καποδίστριας μὲ τὸν ἀσκητικὸ καὶ λιτὸ τρόπο τῆς ζωῆς του καὶ μὲ τὴ γενναιοδωρία του ἀποτελεῖ ἄριστο πρότυπο πολιτικοῦ καὶ κυβερνήτη. Στὴν Ἑλλάδα σήμερα ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε πολλὰ καὶ δυσάρεστα γιὰ μίζες καὶ διαφθορά. Καλὸ εἶναι νὰ ξαναδιαβάσουμε ὅλοι, πολίτες καὶ πολιτικοί, τὴ βιογραφία τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια.
.               Ὁ τίμιος κυβερνήτης ἐργαζόταν ἀπὸ τὶς 7 τὸ πρωὶ ἕως τὶς 4 τὰ ξημερώματα. Ὅπως γράφει ὁ Μακρυγιάννης, ὁ κυβερνήτης ἔτρωγε ἐλάχιστα. Μὲ μία κότα περνοῦσε τέσσερις ἡμέρες, γιὰ νὰ δείξει τὴ συμπαράστασή του στὸν πεινασμένο λαὸ ποὺ μόλις εἶχε βγεῖ ἀπὸ τὸ καμίνι τοῦ Ἐθνεγερσίας. Ὁ Καποδίστριας δὲν δεχόταν νὰ πάρει μισθό, ἂν καὶ ἐδικαιοῦτο. Τὸν χάριζε στὸ Δημόσιο Ταμεῖο. Ἐπιπλέον εἶχε ὑποθηκεύσει ὅλη τὴν οἰκογενειακὴ περιουσία του στὴν Κέρκυρα καὶ μὲ τὸ δάνειο, ποὺ ἔλαβε, ἀγόρασε τρόφιμα ἀπὸ τὴν Ἰταλία γιὰ νὰ θρέψει τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά του πολέμου.
.               Σὲ μία περιοδεία του στὴν Κορινθία προηγεῖτο ὁ δημόσιος κλητήρας-ντελάλης ὀνόματι Καρδαρᾶς, ντυμένος μεγαλοπρεπῶς, καὶ ἀκολουθοῦσε ὁ κυβερνήτης ντυμένος πολὺ ἁπλοϊκά. Ὁ κόσμος νόμιζε ὅτι ὁ Καρδαρᾶς εἶναι ὁ κυβερνήτης καὶ τὸν χαιρετοῦσε μὲ ἐνθουσιασμό. Τότε ὁ Θ. Κολοκοτρώνης συνέστησε στὸν Καποδίστρια νὰ φορέσει κάποιο ἐπισημότερο ἔνδυμα, γιὰ νὰ τὸν ἀναγνωρίζει ὁ λαός. Παρὰ ταῦτα ὁ Καποδίστριας συνήθιζε νὰ ἀποφεύγει τὰ πολυτελῆ ἐνδύματα.
.               Ὁ ἀσκητικὸς κυβερνήτης, ὅταν ἐργάστηκε στὴ Ρωσία, στὴν Ἑλβετία καὶ γενικὰ στοὺς διαδρόμους τῆς διεθνοῦς διπλωματίας, μίλησε πρῶτος ἀπ᾽ ὅλους γιὰ τὴν ἰδέα μιᾶς Ἑνωμένης Εὐρώπης, ὥστε νὰ σταματήσουν οἱ συνεχεῖς πόλεμοι. Παραλλήλως ἐνδιαφέρθηκε ἐντόνως γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητάς μας καὶ γιὰ τὴν ἑλληνορθόδοξη παιδεία τῶν Ἑλληνοπαίδων. Μὲ δικά του χρήματα ἀγόραζε βιβλία ἀρχαίων συγγραφέων καὶ τὰ ἔστελνε σὲ ἑλληνικὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ὁμογένειας.
.               Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Εὐρώπη ἔχουν καὶ σήμερα ἀνάγκη ἀπὸ ἕναν Καποδίστρια.

, , ,

Σχολιάστε

«ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΑΠΛΩΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ»

Ἡ Δύση τῶν σταυροφόρων τῆς λεηλασίας καί τῆς τοκογλυφίας

Γράφει ὁ ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

περιοδ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»,
ἀρ. τ. 58 , ΙAN. – ΜΑΡΤ. 2013

«Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτόν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι…» (Ἀποκάλυψις ΙΓ´, 9, 10)

ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ἐπικλήσεις ἀπό δύο ὑψηλούς ἀξιωματούχους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τοκογλυφίας πρό ἡμερῶν εἶναι τό παρόν σημείωμα. Ἡ πρώτη ἔγινε στίς 15.3.13 ἀπό τόν Μπιλάλ Χαβές, ἐπικεφαλής Συναλλαγματικῶν Ἰσοτιμιῶν τῆς Deutsche Bank πού εἶπε μέ ἀφορμή τήν κυπριακή κρίση ὅτι «μόνο ὁ Χριστός μπο­ρεῖ νά σώσει τήν εὐρωζώνη»!  Καί ἡ δεύτερη ἔγινε ἀπό τόν γνωστό πρωθυπουργό τοῦ Λουξεμβούργου Ζάν Κλόντ Γιοῦνκερ, ὁ ὁποῖος μέ πικρή ὠμότητα εἶπε: «Ὅποιος πιστεύει ὅτι δέν τίθεται πλέον τό αἰώνιο ἐρώτημα περί εἰρήνης καί πολέμου στήν Εὐρώπη μπορεῖ νά πλα­νᾶ­ται οἰκτρά. Οἱ δαίμονες δέν ἔχουν φύγει, ἁπλῶς κοιμοῦνται»! (βλέπε «Κ», 17.3.2013)

ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ἐπικλήσεις (ἀπό ἀδιάφορους καί στυγνούς τεχνοκράτες), τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ καί τοῦ ΔΑΙΜΟΝΑ, ἔχουν πολλαπλῆ σημασία, προφητική ἴσως, γιά ὅ,τι θά ἐπακολουθήσει ἀργά ἤ γρήγορα. Ὁ ἕνας ἐπικαλεῖται τόν Χριστό ὡς τήν τελευταία εὐκαιρία γιά τή σωτηρία τῆς Εὐρώπης καί ὁ ἕτερος ἀναγνωρίζει καί προειδοποιεῖ ὅτι ὁ Δαίμονας καιροφυλακτεῖ μαζί μέ ἄλλους γιά τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Δ΄ Ράϊχ.

ΓΙΑΤΙ ΠΟΙΟΙ ἄλλοι ἐκτός ἀπό τούς Γερμανούς «δαίμονες» ἐπιβουλεύονται τόσο ἀπροκάλυπτα τήν εἰρήνη στήν περιοχή, μέ τόν οἰκονομικό πόλεμο πού ἔχουν κηρύξει στούς λαούς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ νότου; (Δέν παραβλέπουμε καί τόν ἄθλιο δάκτυλο τοῦ ἀμερικάνικου παράγοντα πού πάντα κινεῖ στό σκότος τά ἐγκληματικά σχέδια του. Ὑπενθυμίζουμε τήν «Συμμαχική Διάσκεψη Εἰρήνης τῶν Παρισίων» (τό 1946)  ἡ ὁποία ἐπιδίκασε τότε στήν Γερμανία νά ἀποδώσει ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ στήν Ἑλλάδα, γιά τίς ἀνυπολόγιστες καταστροφές ἀπό τούς χιτλερικούς της Κατοχῆς, πλήν οἱ δόλιοι ἀμερικάνοι, οἱ χασάπηδες τῶν λαῶν, μέ ἐντολή στούς προδότες Ἕλληνες πολιτικούς, δέν ἀπαίτησαν τίς ὀφειλόμενες ἀποζημιώσεις. Τό ἴδιο κάνουν καί τώρα, μᾶς ἐγκατέλειψαν στά νύχια… τῶν χιτλερικῶν).

ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ εἶναι πράγματι ἐδῶ. Ὁ Γιοῦνκερ χαρακτήρισε τούς εὐρωπαίους πολιτικούς: Δαίμονες(!!) Τό δαιμονικό δίδυ­μο Μέρκελ-Σόϊμπλε κυριαρχεῖ παντοῦ. Κινεῖ ἐπιθετικά τό δάχτυλο καί ἐκβιάζει ἀπό θέσεως οἰκονομικῆς ἰσχύος ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, μέ ἤπιο ἤ μέ βίαιο τρόπο. Οἱ δύο ἀπεχθεῖς νεοναζί πολιτικοί, ἔχουν γίνει οἱ βου­λιμικοί «νεκρόφιλοι» τῶν πτωματικῶν λαῶν τοῦ εὐ­ρω­παϊ­κοῦ νότου. Ἡ μορφή καί μό­νον ὡς θέαση τοῦ αἱ­μοβόρου κ. Σόϊ­μπλε προκαλεῖ τρόμο καί ἀποτροπιασμό ἡ κυνι­κότητα του. Ἕνας τε­χνο­κράτης ἀδίσταχτος τοκογλύφος, ζωντανό φάν­τασμα πού ἀναστήθηκε μέσα ἀπό τά ἐρείπια τῶν γρα­φείων τῶν S.S. καί τῶν φούρνων τοῦ Ἄουσβιτς.

Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΛΙ μέ τά ταγιεράκια, πού θυμίζουν παραλλαγή ἀπό τίς στολές τῶν ἀξιωματικῶν τῆς Γκεστάπο, μέ τό παγερό ὅσο καί εἰρωνικό χαμόγελο «ψυχοπονετική-δακρύζει» γιά τούς πονεμένους… Ἕλ­ληνες. Ἡ σέχτα τῆς λουθηρανικής ἠθι­κῆς (τό «ναζιστικό» κόμμα τῆς κυρίας, ἔχει λογότυπο χριστιανοδημοκρατικό) ὑβρίζει τόν χριστιανισμό τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγγύης ἀντικαθιστώντας τον μέ τήν πίστη στόν μαμωνᾶ τῆς τοκογλυφίας καί τῶν ἀντίχριστων τραπεζιτῶν.

Η ΛΥΣΗ εἶναι μία: γιά νά μήν χρεωκοπήσει ὁλοσχερῶς ὁ νότος καί οἱ λαοί του ἐξαθλιωθοῦν περισσότερο, τό δίδυμο πρέπει νά ξεδοντιαστεῖ καί οἱ «δαίμονες» νά ἐξορισθοῦν ἐδῶ καί τώρα εἰς χώραν μακρινήν καί ἀγρίαν, γιά νά πληρώσουν σταλαγματιά-σταλαγματικά τά αἱμοβόρα ἔνστικτά τους. Ἄν περιμένουμε νά… αὐτοκτονήσουν (γιατί κάπως ἔτσι θά καταλήξουν) ὅπως ὁ Χίτλερ…, ἡ αὐτοκτονία ἴσως ἀργήσει καί τά ἐρείπια τῶν λαῶν θά σκεπάζουν τήν Εὐρώπη(!!) Ἐδῶ καί τώρα νά μᾶς ἀδειάσουν τή γωνιά τῆς φρίκης… «εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτενεῖ δεῖ αὐτόν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι…» Καί τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ δέν διαψεύδεται!!

ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ μᾶς δίδαξαν ὅτι γιά ἕνα Γερμανό σκοτωμένο ἀναλογοῦν πενήντα (50) Ἕλληνες γαζωμένοι μέ πολυβόλα, ὅπως στά Καλάβρυτα καί στό Δίστομο. Μήπως τώρα πρέπει νά βρεθοῦν «τυραννοκτόνοι» ἀποφασισμένοι ἀπό τόν Νότο καί νά στείλουν Γερμανούς σέ μακρινό προορισμό σέ ἀνάλογα ἀντίποινα γιά ὅλους ἐκείνους τούς δύστυχους, πού σήμερα αὐτοκτονοῦν ἤ πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα στήν… Εὐρωζώνη;

,

Σχολιάστε