Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Εὑρωπαϊκὴ Ἕνωση

«ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» Η ΕΛΛΑΣ. ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΣΥΝΘ. ΣΕΝΓΚΕΝ

«ποθήκη προσφύγων» τοιμάζεται ν κάνει ΕΕ τν λλάδα

Σχόλιο Tideon: Γιὰ νὰ μὴν τολμήσει νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι δὲν γνώριζε… ἰδοὺ τί θὰ ἀκολουθήσει προσεχῶς:

«Τεῖχος» στὰ βόρεια σύνορα μὲ τὴν ΠΓΔΜ ἔχουν στὰ σκαριὰ οἱ Εὐρωπαῖοι γιὰ νὰ ἀνακόψουν τὶς ροές. Ἡ ἐπιστολὴ τῆς Σλοβενίας καὶ ἡ διαφαινόμενη στήριξη ἀπὸ Κομισιὸν καὶ Γερμανία. Τὰ ἀποτυχημένα σχέδια καὶ ἡ de facto ἔξωση ἀπὸ τὴν Σένγκεν.

.                   Οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἐξετάζουν ἕνα δραστικὸ σχέδιο γιὰ νὰ σταματήσουν τὴ ροὴ προσφύγων μπλοκάροντας τὸ πέρασμα στὴν ΠΓΔΜ, αὐξάνοντας τὶς ἀνησυχίες στὴν Ἀθήνα ὅτι δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες θὰ ἐγκλωβιστοῦν στὴν Ἑλλάδα.
.                   Ἡ Κομισιὸν καὶ τὸ Βερολίνο εἶναι ἕτοιμοι νὰ στηρίξουν τὴν πρόταση νὰ βοηθηθεῖ ἡ ΠΓΔΜ, μία χώρα ποὺ δὲν ἀνήκει στὴν ΕΕ, ἡ ὁποία στὴν πράξη ἀπομονώνει τὴν Ἑλλάδα, χώρα μέλος τῆς ΕΕ, ποὺ εἶναι οἰκονομικὰ ἀδύναμη καὶ ἤδη κατακλυσμένη ἀπὸ μετανάστες.
.                   Ἡ κίνηση νὰ «φραχτεῖ» (ringfence) ἡ Ἑλλάδα ἔρχεται καθὼς οἱ φόβοι πληθαίνουν στὴν ΕΕ ὅτι ἡ συμφωνία γιὰ νὰ πείσουν τὴν Τουρκία νὰ μπλοκάρει τὴ ροὴ μεταναστῶν ποὺ ἔρχονται στὴν Εὐρώπη μὲ ἀντάλλαγμα 3 δισ. εὐρὼ βοήθειας ἀπέτυχε νὰ περιορίσει τὴ ροὴ μεταναστῶν.
.                   Τὴν Παρασκευὴ τουλάχιστον 43 πρόσφυγες, περιλαμβανομένων 17 παιδιῶν, πνίγηκαν, ὅταν ἡ ξύλινη βάρκα τους βυθίστηκε ἀνοικτὰ δύο ἑλληνικῶν νησιῶν κοντὰ στὴν Τουρκία.
.                   Ἡ νέα πολιτικὴ θὰ μεταφέρει τὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ΕΕ ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀκτὲς καὶ τὸ Αἰγαῖο στὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἑλλάδας. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ποὺ φοβόταν μία τέτοια κίνηση ἔχει προειδοποιήσει ὅτι ἡ χώρα του θὰ μποροῦσε νὰ γίνει «μαῦρο κουτὶ» γιὰ τοὺς πρόσφυγες.
.                   Τὸ πλάνο συζητήθηκε τὴν Τετάρτη ἀπὸ πρέσβεις στὴν ΕΕ μετὰ τὴν ἀποστολὴ ἐπιστολῆς ἀπὸ τὸν Σλοβένο πρωθυπουργὸ Miroslav Cerar πρὸς τοὺς ἑταίρους, ὅπου γίνεται ἔκκληση γιὰ «ἄμεση βοήθεια» στὴν ΠΓΔΜ «ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ συγκεκριμένοι παράνομοι μετανάστες νὰ περάσουν τὰ ἑλληνοσκοπιανὰ σύνορα». «Ὅλες οἱ χῶρες τῆς ΕΕ πρέπει νὰ προσφέρουν τὴ μέγιστη βοήθεια στὶς ἀρχὲς τῆς ΠΓΔΜ γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὰ συγκεκριμένα σύνορα μὲ ἀπόσπαση ἀστυνομικῶν, παροχὴ ἐξοπλισμοῦ καὶ ἄλλα κατάλληλα μέτρα», ἔγγραψε.
.                   Ἡ Κομισιὸν ἔστειλε ὁμάδα ἀξιωματικῶν στὴν περιοχὴ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα γιὰ νὰ ἐκτιμήσει τί προσωπικὸ καὶ ἐξοπλισμὸ θὰ χρειάζονταν ἡ ΠΓΔΜ γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸν ἔλεγχο στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἑλλάδα.
.                   Ἂν καὶ ἡ ΕΕ ἔχει προσφέρει στὴν ΠΓΔΜ οἰκονομικὴ βοήθεια στὸ παρελθόν, ἀξιωματοῦχοι λένε ὅτι αὐτὸ θὰ πάει πολὺ πιὸ πέρα ἀπὸ προηγούμενο σχέδιο νὰ βοηθηθεῖ ἡ χώρα νὰ ἐπεξεργαστεῖ τὶς ἀφίξεις καὶ νὰ σταματήσει «παράτυπους μετανάστες» στὰ σύνορά της.
.                   Ὁ Mujtaba Rahman, ἀναλυτὴς στὸ Eurasia Group δήλωσε: «Ἡ πίεση εἶναι νὰ χτιστεῖ τεῖχος ὥστε νὰ μείνουν οἱ πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα, καθὼς οἱ ἄλλες πολιτικὲς τῆς ΕΕ ἀποτυγχάνουν. Μὲ αὐτὴ τὴν κίνηση οἱ Εὐρωπαῖοι οὐσιαστικὰ ὁδηγοῦν τὴν Ἑλλάδα ἐκτὸς τῆς Σένγκεν».
.                   Τὸ σχέδιο τῆς Σλοβενίας πιστεύεται ὅτι ἔχει τὴ στήριξη τοῦ Βερολίνου, ἐνῶ ἄνθρωποι ποὺ ἐνημερώθηκαν γιὰ τὶς συζητήσεις λένε ὅτι ὁ Ντ. Τουσκ, πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἐπίσης ἐξετάζει τὴν ἰδέα.
.                   Ἡ προσφυγικὴ κρίση ἔχει ἀποκτήσει χαρακτήρα ἐπείγοντος μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν περισσότερων μέτρων ποὺ ἐλήφθησαν προηγουμένως ἀπὸ τὴν ΕΕ, περιλαμβανομένης τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Τουρκία καὶ τοῦ σχεδίου νὰ δημιουργηθοῦν κέντρα καταγραφῆς σὲ Ἑλλάδα καὶ Ἰταλία ποὺ ἐν συνέχεια θὰ ὁδηγοῦσαν σὲ μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὣς τώρα μόλις 331 μετεγκαταστάθηκαν.
.                   Ὁ κος Τουσκ καὶ ἄλλοι ἡγέτες τῆς ΕΕ ἔδωσαν στοὺς ἑαυτούς τους προθεσμία ἕως τὸ Μάρτιο νὰ ὀργανώσουν ἕνα νέο σχέδιο. Ὁ Μὰρκ Ροῦτε, Ὀλλανδὸς πρωθυπουργός, προειδοποίησε ὅτι ἂν δὲν ὑπάρξει λειτουργικὴ λύση ἐντὸς ἕξι-ὀκτὼ ἑβδομάδων, ἡ Συνθήκη Σένγκεν θὰ μποροῦσε νὰ καταρρεύσει. Προσωρινοὶ ἔλεγχοι ἔχουν ἤδη ἐπιβληθεῖ στὰ σύνορα Σλοβενίας, Αὐστρίας, Γερμανίας, Δανίας καὶ Σουηδίας.
.                   Ἡ de facto ἀπομάκρυνση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν ζώνη ἐλεύθερης μετακίνησης τῆς ΕΕ τέθηκε τὴν προηγούμενη χρονιά, ἀφ᾽ ὅτου ἡ Ἀθήνα ἀποδείχτηκε ἀνεπαρκὴς στὸ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἄφιξη ἀπὸ θαλάσσης περισσότερων ἀπὸ 850.000 προσφύγων.
.                   Ἡ διαχείριση τῆς προσφυγικῆς κρίσης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἐκνεύρισε τόσο τὸ Βερολίνο, ὅσο καὶ τὶς Βρυξέλλες. Ἡ Ἀθήνα ὅμως συνεχῶς ἐπαναλάμβανε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς ροὲς μεταναστῶν ποὺ δὲν ἔδειξαν κανένα σημάδι μείωσης. Περισσότεροι ἀπὸ 35.000 ἔφτασαν μόνο φέτος, σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ.
.                   Τὸ μπλοκάρισμα τῶν προσφύγων στὰ βόρεια σύνορα μὲ τὴν ΠΓΔΜ θὰ εἶναι τὸ περισσότερο σοβαρὸ μέτρο ποὺ πάρθηκε ὣς τώρα στὴν περίοδο τῆς κρίσης. Στὴ θεωρία θὰ μποροῦσαν οἱ πρόσφυγες νὰ μποῦν στὴν ΠΓΔΜ γιὰ νὰ ζητήσουν ἄσυλο ἐκεῖ. Ἀλλὰ οἱ χῶρες δὲν εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ ἀφήσουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ταξιδέψουν, ὥστε νὰ ζητήσουν ἄσυλο ἀλλοῦ. Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν ΠΓΔΜ κατευθύνονται ἀλλοῦ, κυρίως στὴ Γερμανία.
.                   Ἡ κίνηση θὰ αὐξήσει τὴν πίεση στὸ ἤδη πιεσμένο σύστημα ἀσύλου τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ δυνητικὰ θὰ δημιουργήσει περισσότερα νομικὰ προβλήματα. Τὸ 2011 τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων προειδοποίησε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ σύστημα ἦταν «ὑποβιβασμένο». Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση οὐσιαστικὰ ἀπαγόρευσε στὶς χῶρες τῆς ΕΕ νὰ μεταφέρουν πρόσφυγες πίσω στὴν Ἑλλάδα, ἂν αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη χώρα ὑποδοχῆς, ὅπως ὁρίζονταν στοὺς κανόνες τῆς ΕΕ.

ΠΗΓΗ: tideon.org (ἀπὸ euro2day)

, , ,

Σχολιάστε

THE ANTI-DEMOCRATIC EUROPEAN UNION (Dr. John N. Kallianiotis)

The Anti-democratic European Union

By
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

This artificial and suspicious structure, the European Union (EU) from the beginning of its establishment showed its stranger behavior towards its member-nations. It is difficult for many people to understand its objective and purpose of creation; but a few people had expressed from those days their opposition and objection towards this prototype of globalization and occupation of the member-nations, especially the small and “different” (Orthodox) ones.[1]

EU’s rules, regulations, policies, directives, and its institutions are acting completely undemocratic. Some nations had referenda for different issues, like the adoption of the euro, the European Constitution, etc. and the EU did not respect these decisions of the people (demos) of their member-nations and found other ways through propaganda, lies, manipulations, pressure, even by changing the name of the European Constitution to the Lisbon Treaty to trick the people and made these treaties and policies acceptable (approved) by the controlled parliaments of the member-nations.

These actions and their behavior prove that they do not understand the democratic rules, they do not respect the decisions of the people, they do not believe in democracy (demos kratos = people’s rule).[2] The questions are, here. What is the (hidden) objective of the EU? Who is in control of these European pseudo-leaders? Why are they against their own countries and their citizens? Can European citizens vote them out from their parliaments? And many other reasonable and sensible questions.

Greece, as the country that developed the democracy, did not have any referendum in the past regarding the EU issues. Its puppet politicians (Karamanlis, Papandreou) threw the country to the EU and the non-Greek one (Semites) forced Greek people to join the euro, by paying €400 million to Goldman Sachs to manipulate the public finance because Greece did not fulfill any of the Maastricht criteria. These corrupted betrayers of Greece threw the country into the teeth of the wolf, the Troika (“institutions”), without any referendum and the country is suffering for six years.

In January 2015, a new party (SYRIZA) won the elections with the hope that it will oppose these destructive memoranda of the Troika and the country will be free and independent again. On July 5, 2015, the new government had a referendum (the first in Greece after 1973) to see if Greeks agree with a new (third) memorandum that the new Troika, the “Institutions” wants to impose on the poor and occupied Greeks. The Greek citizens voted “NO” (62% of them) that they do not want any new memorandum;[3] they had enough of them and they do not want even to see these institutions in their land anymore. But, because the EU does not believe in democracy, it ignored this decision of the people and forced the new government to sign a new memorandum; a third one, which is stricter and completely inhumane.

Conclusion. The only solution for Greece is to become again independent, self-sufficient, to have its own central bank and not to depend on the ECB for liquidity (which is used as a weapon for imposing its own policy on Greece) and to wait when the ECB will stop the capital control and open the Greek banks. But, in the meantime businesses are going bankrupt and hundreds of workers are losing their jobs, which will deepen further the existing depression. This loss of monetary and fiscal policy has destroyed this historic and proud nation. A country without central bank, without its own currency, without its public policies, and without national sovereignty, it is not a nation, but a protectorate.[4] Greece has to leave the Euro-zone before it will be too late for the country, its economy, and its people. EU has to respect the other nations and the democratic decisions of their people. Greece has to give once more to all of them lessons on democracy, values, virtues, and objectives in human lives.

[1] The author visited Greece from July 1 to 31, 2015 and discovered first hand all these problems that EU has caused to the Greek citizens and their country.

[2] The term originates from the Greek δημοκρατία (dēmokratía) “rule of the people”, which was found from δῆμος (dêmos) “people” and κράτος (krátos) “power” or “rule”, in the 5th century B.C. to denote the political system then existing in Greek city-states, notably Athens; the term is an antonym to ἀριστοκρατία (aristokratía) “rule of an elite”.

[3] This referendum should have been different by asking the people if they want to stay in Euro-zone or to exit and abandon the euro and go back to their domestic currency, the historic drachma.

[4] A paliopsatha (παλιοψάθα) according to Ioannis Makrygiannis (a hero of the Greek War of Independence in 1821).

, , ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ “ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΝ” ΤΑ ΑΚΡΑ!

Οἱ ἐκβιασμοὶ τῶν Γερμανῶν εὐνοοῦν μόνο τὰ δύο ἄκρα

Κων. Χολέβας
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 13.11.12

.             Μαζὶ μὲ παρέα καλῶν φίλων μιλούσαμε πρὸ ἡμερῶν μὲ ἔμπειρο πολιτικό, ποὺ χειρίστηκε εὐαίσθητα θέματα ἀπὸ ὑπεύθυνη θέση κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία. Μᾶς ἔλεγε ὅτι τοῦ κάνει κακὴ ἐντύπωση ἡ ἐπιμονὴ τῶν Γερμανῶν καὶ ἄλλων δανειστῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἐμμένουν σὲ συνεχεῖς ἐκβιασμοὺς καὶ σὲ σκληρὰ μέτρα χωρὶς πάντα νὰ ὑπάρχει οἰκονομικὴ λογική. Ἀπὸ τὶς πολυετεῖς ἐπαφές του μὲ Εὐρωπαίους ἑταίρους ἔχει πεισθεῖ ὅτι ὁρισμένα -ὄχι ὅλα- ἀπὸ τὰ μέτρα ποὺ προτείνει ἡ τρόικα εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο μία μορφὴ τιμωρίας. Τὸ βλέπουμε τώρα καὶ μὲ τὶς ἀπαράδεκτες ἀπόψεις Σόιμπλε γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς δόσης. Ὁ Ἕλληνας ὑποφέρει, ματώνει, δὲν ἀντέχει ἄλλο. Ἡ κυβέρνηση δεσμεύθηκε καὶ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ τηρήσει αὐτὴ τὴ δέσμευση, ὅτι δὲν θὰ ἐπιβληθοῦν ἄλλα μέτρα. Καὶ κάποιοι στὴν Εὐρώπη ἐκβιάζουν, καθυστεροῦν καὶ γκρεμίζουν ἐκεῖνο τὸ παλαιὸ ὅραμα τῆς Εὐρώπης τῶν ἀλληλέγγυων λαῶν καὶ τῶν συνεργαζόμενων ἐθνῶν.
.             Στὸ πλαίσιο αὐτὸ θεωρῶ χρήσιμη τὴν παρουσίαση λίγων γραμμῶν ἀπὸ τὴν ἐκτενῆ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ καθηγητὴς Παναγιώτης Κανελλόπουλος πρὶν ἀπὸ μία ἑβδομάδα πρὸς τοὺς προέδρους τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Γράφει χαρακτηριστικά:
«Εἶμαι ὁ καθηγητὴς τοῦ Δικαίου τῆς Ε.Ε. στὸ Πανεπιστήμιο Πειραιῶς Παναγιώτης Ι. Κανελλόπουλος, ὅπου διδάσκω τὸ Δίκαιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τὰ τελευταῖα 30 καὶ πλέον χρόνια. Ἀπὸ νεαρὸς φοιτητὴς ἐντυπωσιάστηκα καὶ πίστεψα στὸ εὐρωπαϊκὸ ἑνοποιητικὸ ὅραμα, ὅπως αὐτὸ εἶχε διατυπωθεῖ στὴ Διακήρυξη τοῦ Robert Schuman καὶ στὰ κείμενα τοῦ Jean Monnet καὶ τῶν ἄλλων θεμελιωτῶν πατέρων τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης. Τὸ ἐρευνητικό, διδακτικὸ καὶ τὸ συγγραφικό μου ἔργο ἦταν καὶ εἶναι ἀφιερωμένο στὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποιητικὴ ἰδέα, ἔτυχε δὲ ἀνάλογης ἀναγνώρισης καὶ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία μὲ τίμησε μὲ τὸν τίτλο τοῦ καθηγητῆ τῆς ἕδρας Jean Monnet ἀπὸ τὸ 1999……
.             Πῶς θὰ δεχθοῦν οἱ φοιτητές μου ὅσα συνήθως τοὺς διδάσκω γιὰ τὴν προσπάθεια δημιουργίας πνεύματος ἀλληλεγγύης καὶ ὑπερεθνικῆς ἑνότητας τῶν κρατῶν καὶ τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, ὅταν πολλοὶ ἐπίσημοι Εὐρωπαῖοι κηρύττουν τὸ μίσος καὶ τὴν περιφρόνηση εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας καὶ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ἄλλων κρατῶν μελῶν, ποὺ παρουσιάζουν οἰκονομικὰ προβλήματα, θέτοντας πάντα τὸ ἐθνικὸ ἢ πολιτικό τους συμφέρον ὑπεράνω τοῦ κοινοτικοῦ; Ὅλοι αὐτοὶ κατηγοροῦν τοὺς λαοὺς τῶν μεσογειακῶν κρατῶν μελῶν ὅτι δὲν ἀκολουθοῦν τὸν δικό τους τρόπο ζωῆς καὶ δράσης, ζητώντας τὴν τιμωρία τους, ὡς νὰ ἦσαν ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ κάνουν! Εἶναι δυνατὸ νὰ ἀκούγονται τέτοιοι ἰσχυρισμοί; Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης;……….
.             Εἰλικρινὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ δὲν εἶμαι σίγουρος ἂν πρέπει νὰ ὑπερασπιστῶ τὸ εὐρωπαϊκὸ ἑνοποιητικὸ ἐγχείρημα. Ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ σᾶς προβληματίσουν, διότι δὲν προάγουν τὴν εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση, τὴν ὁποία ἔχετε ταχθεῖ νὰ ὑπερασπίζετε, καὶ σᾶς δημιουργοῦν μεγάλη εὐθύνη ἀπέναντι στὴν Ἱστορία καὶ στοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, ἰδιαίτερα ἀπέναντι στὶς νεώτερες γενεές».
.             Αὐτὴ τὴν πικρία ἑνὸς ἁγνοῦ ὁραματιστῆ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης καὶ τῶν φοιτητῶν τοῦ ὀφείλουν νὰ τὴ λάβουν σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν οἱ ἁρμόδιοι γιὰ τὴν οἰκονομικὴ στήριξη τῆς Ἑλλάδας. Μπορεῖ οἱ δημοσκοπήσεις νὰ δείχνουν ὅτι ἡ πλειοψηφία προτιμᾶ τὴ σημερινὴ τρικομματικὴ κυβέρνηση ἀπὸ κάθε ἄλλη λύση, ὅμως οἱ ἀπρέπειες καὶ οἱ ἐκβιασμοὶ τῶν ἑταίρων θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀντιευρωπαϊκὸ κλίμα καὶ σὲ μεγαλύτερη ἄνοδο τῶν ἀκραίων τάσεων. Ἂν δὲν ἐπιδείξουν πραγματικὴ ἀλληλεγγύη οἱ Εὐρωπαῖοι, θὰ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἀσφυκτικὴ κύκλωση τῆς κοινωνίας μας ἀπὸ τὰ δύο ἄκρα τοῦ πολιτικοῦ φάσματος.
.             Σὲ τελευταία ἀνάλυση, ἂν δὲν μᾶς στείλουν ἐγκαίρως τὴ δόση, θὰ ξεχάσουμε καὶ ἐμεῖς τὸ «Δουβλίνο ΙΙ» καὶ θὰ τοὺς στείλουμε μερικὲς χιλιάδες λαθρομεταναστῶν. Δὲν θὰ εἴμαστε μονίμως τὰ θύματα!

 ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

, , ,

Σχολιάστε

GREECE᾽ S TURMOIL FROM EURO᾽S INHERITANCE

Greece’s Turmoil from Euro’s Inheritance

by
Dr. Ioannis N. Kallianiotis[1]
Economics/Finance Department
The Arthur J. Kania School of Management
University of Scranton
Scranton, PA  18510-4602
U.S.A.
Tel. (570) 941-7577
Fax (570) 941-4825
E-Mail:  ioannis.kallianiotis@scranton.edu 

«Τῶν πολιτῶν ἔργόν ἐστιν ἡ σωτηρία τῆς κοινωνίας» (Ἀριστοτέλης)

June 2012

.          Greek history with its unique direction because the country occupies an incomparable position in the South-East Europe, connecting three continents, with its people, who have transferred the Hellenic civilization and paideia to the East (Ancient Greek colonies, Alexander the Great, and Byzantine Empire) and to the West (Greek colonies, contribution to European Renaissance by Greeks, who survived from the conquest of Constantinople, and up to now with Greeks’ international mobility), and always with one particular objective, to offer some possibilities to all humans to become persons (perfect personalities). This country civilized Europe and gave even the Greek name “Ευρωπη” for the entire Continent.[2] A few years ago, some “Greek” politicians, without referendum, decided to join the European Union, which is not so disastrous for a small country like Greece and because of her exclusiveness, as the founder of European civilization. But, putting Greece, with a completely different socio-economic structure, compared with the industrial nations of North Europe to Euro-zone is anti-economic, anti-democratic, unethical, and against the Greek citizens’ decisions and their future welfare. Greece does not deserve this turmoil and these pseudo-politicians do not deserve to be in power. The responsibility of the voters is also enormous towards their country and the future generations.
.          Countries abandoned the gold exchange standard in 1973 because a fixed exchange rate does not work for all nations. Even a large economy, like the U.S. one, suffered because it lost almost its entire gold reserves. Instead of keeping the EU member-nations independent with their domestic currencies, their fiscal, momentary, and trade policies, depending on the domestic social needs of the countries; they imposed on these nations and their citizens a common currency and are in control of the countries, their governments, and their sovereignty. Then, it came the American financial crisis (2007) and the European debt crisis (2009). Greece led by its indescribable politicians, after 1974 to a very severe debt problem, to increases of the inefficient public sector, to the Euro-zone without referendum, and unfortunately, to a lot of corruption. Politicians, who do not know their history, culture, civilization, paideia, language, uniqueness of their people, cannot run for office, as it was proven, lately; they can cause enormous social cost, not only for the current generation, but to the future generations and to the future politicians, too. And these failed politicians have the impudence to claim the vote from the downtrodden Greek proud citizens.
.            Greece is in a severe recession (actually, depression)[3] the last five years with an unemployment over 22% and in some regions over 40%. These conditions are disastrous for the country, its citizens, its future, and a proof that this system and this union do not work. Its debt is large (165% of GDP) and its deficit (9.1% of GDP), too; but, during periods of recession you do not use anti-growth measures to reduce deficits, as Troika has imposed on Greece because the results will be the opposite. You use expansionary public policies to stimulate growth and reduce unemployment. After the recession, you start, gradually, correcting the inefficient public sector and all the other deficiencies. Greece experienced many difficulties, conflicts, and invasions by barbarians and other neighboring or even non-neighboring countries, but she resisted with all her means and has to do the same, during the current economico-political “invasion” from EU.
.            After World War II, the nation and its citizens enjoyed a huge growth, a zero unemployment, a stable development, a multiple improvement, and a preservation of their traditional social values. Lately, the European integration has destroyed the sovereign nation-states and it is ruling undemocratically an entire continent and unfortunately, Greece, due to her weak politicians. European Union’s economic and social policies cannot satisfy any welfare function for the Europeans, like justice, fairness, allocation, equity, stability, distribution, efficiency, full employment, homogeneity, security, sovereignty, independence, self-sufficiency, certainty, and democracy. Unfortunately, it became an oppressor for the poor Greeks and most of the Europeans. Greece has to leave the Euro-zone; otherwise the country is in serious danger. The entire Europe would be better off without the euro.
.           European Union tried to equalize 27 heterogeneous countries, with different value systems, work ethics, factor endowments, economic abilities, cost of production, incomes, dogmas, languages, and objective in life. Of course, nothing of this has happened and the cost of integration has exceeded the benefits for the Europeans. Citizens have lost their jobs (the suicide rate has exceeded any historic records)[4] and businesses have gone bankrupt, due to competition from the other country-members and from other foreign nations (Asians), with which EU has signed a foolish free trade agreement. Prices have increased because of the common market, goods are moving to markets with higher income and prices, and to attract them you have to pay the same high prices, which is impossible for Greece because her income is lower compared to the wealthy manufacturing EU members of the North. An overvalued euro has equalized prices (upward), but not incomes. A coffee from 100 Drs. (€0.293) has reached €5.5 (1,874.125 Drs.), an increase by 1,774.125% of its price since the introduction of euro.
.           Further, this overvalued common currency (the euro) has destroyed exports, foreign investments, tourism, shipping, and many other activities. The worst social problems are illegal immigrants, drug dealers, terrorists, anarchists, international mafia, every corrupted person and every kind of criminality moves freely from one nation to the other because borders have been abolished and Greek borders are extensive and the country’s islands are in thousands and are staying unprotected. The current imposed “structural changes” [increases in taxes, raise of the value-added tax, reductions in wages, salaries, and pensions, weakening of the power of labor unions, reductions of EU subsidies, shifting some of the burden of health insurance from employers to households, increasing the number of years for work, privatization of state owned enterprises (SOEs), and layoffs of public workers], the tremendous austerity, and many other measures that are coming soon (after the second ineffective elections in June), are against the “poor” Greek (and the other European) citizens. Then, the answer for the inheritance from the euro is obvious. We cannot insist for a mistake that EU did in 2002 and imposed it to Europeans.
.             In fall 2008, the Greek government gave to the Greek banks €28 billion (taxpayers’ money) for their economic support, to increase the liquidity in the financial institutions and to increase their lending towards businesses, but it received back a big nothing (banks do not share their benefits, they share only their bailout cost). This is a serious problem with financial institutions after 30 years of deregulations. It seems that all the big political parties in Greece became neo-liberals (market oriented and acting against the social interest of the country and its citizens) and very corrupted, some of them. The worst for Greece were the two inhumane memoranda (“μνημονια”) that Troika imposed on Greeks (two political parties, PASOK and N.D., ratified them with their signatures in absentia of the citizens) and because the county has no independent public policy to stimulate her economy and improve growth through an expansionary monetary and fiscal policy and through devaluation of her currency (trade policy), it has been led to a serious economic distress (a social collapse).
.            Greece has suffered since 1824 (during the War of Independence from Turks) with her Western creditors (actually, usurers). Greece lives for 188 years with foreign loans, extreme exploitations by her lenders, and has experienced bankruptcies, too. But, the past politicians were acting in favor of Greeks and not in favor of their unfair lenders. In 2010, Greece received a conditional loan of €110 billion ($161 billion) in installments to be able to pay the previous loans and the enormous interest cost, with an interest rate on her bonds of 24%. European leaders (actually, Germany and France; it seems the new President of France, Francois Hollande, will follow Angela Merkel) tried to bailout Greece with wrong means and to prevent the Euro-area’s first sovereign default, which might cause a series of bankruptcies to the peripheral members and a serious strike on euro. In March 2012, a new bailout loan of €173 billion ($220 billion) was announced, which will be offered in installments again, if Greece keeps her obligations towards the lenders (referenda); also, an insignificant cut of some of Greece debt by 53.5%, and a new memorandum with 20 new mandates is changing everything in labor market and in the daily life of Greek citizens. Of course, one major fiscal problem of the country is the tax evasion by the wealthy people, professionals, and businesses. And because of this low government revenue, the minister of finance imposed unexpectedly and unfairly property taxes on homes, for the first time in Greece’s economic history. Thus, Greeks are losing ownership of their homes.
.           Greece was borrowing and was rolling over her maturing debt obligations without any problem, as the rest of the West is doing; and of course, a lot of these loans were spending to buy weapons and other military “goods” from Germany, France, England, and elsewhere. During this crisis, Greece was unable to roll over her maturing debt obligations (bonds) and it is closed to default. Domestically, the country has suffered from ignorant leaders, enormous government spending and inefficiency, over-consumption, low savings, huge borrowing, destruction of agriculture, abandonment of villages and country sides, non-use of domestic natural resources (oil, gas, many minerals, etc.), tax evasion, corruption, and other evils. Greek industry (manufacturing) is suffering from abandonment by the government, from low productivity, and from declining in its competitiveness. Its exports were declining and imports were growing very fast. Greek industry and shipyards need protection from the government because of the unfair competition that faces from the surrounding countries and China. In the past, tourism and the shipping industry (the Greek maritime fleet is the largest in the world, it has approximately 18% of the world’s maritime fleet) have been the Greek economy’s stronger sectors; now, are suffering from the global recession and the overvalued euro. Greece has no monetary policy because it is pursued by the ECB, she has no fiscal policy because of Troika’s constraints, and she has no trade policy because she cannot devaluate the common currency; but she has only to reduce the cost of production (salaries and wages, which are relatively low, compared with the other EMU members) and the citizens welfare fell to zero. These destructive politics for this historic nation have to be stopped by the citizens on June 17, 2012. Social justice must be satisfied.
.          If Greek politicians had taken some measures earlier, since 1980s, there would be no need for the current austerity measures and the anti-social reforms or the sale off of Greece’s public wealth by putting it as collateral to foreign lenders. A nation has to give the first priority to its citizens’ welfare and not to its creditors’. Lenders know that there is always risk in our free-market economies, for this reason they charge a risk premium of over 20%. This is the reason that citizens voted against the big parties (PASOK and N.D., who had signed the new memorandum in March 2012), during the recent elections on May 6, 2012 and it was impossible for them to have a democratic elected government in their country. The country is going to new elections in June 17, 2012, but the outcome from them is not expected to be beneficial at all for the country because the same bad politicians of the past must never be in power again. Politicians have to anticipate and prevent crises and not to correct them because it is too late and the disaster has been accomplished to the current and future generations of the country. The G-8 leaders met at a weekend summit at Camp David on May 19, 2012 and urged Greece to stay within the euro area and momentum gathered for the idea of issuing euro bonds to ease Europe’s debt crisis.[5] The economies of the EU are being gripped by political confusion, as policy makers failed to develop solutions to address Greece’s and the rest of the peripheral nations’ financial crises. The euro has lost 6.56% against the U.S. dollar in May 2012 (4/27/2012: 1.3229 $/€ and 5/31/2012: 1.2361 $/€) and $4 trillion have been wiped from equity markets, due to fear that this turmoil in Greece might spread to other members of the Euro-zone.
.          Finally, the measures imposed by Troika will deteriorate the economy further; the deficit will increase, the unemployment will go up, the recession will become deeper, and the country will face other external (safety and security) issues.  Troika forces Greece to privatize the entire public sector; now, that the prices have fallen so much, it is selling them for free. Those sale offs of the national wealth is a crime against the nation and its citizens and Greek politicians have to say “NO” or to go home (some must go to prison). During periods of economic crises, the government has to nationalize private firms to improve confidence among citizens and stability for the country (a temporary nationalization of the big private banks at the moment will help them and will reduce the run on banks). The “old” (with bad past) politicians cannot lead with the same politics this kind of historic country. These austerity measures are absolutely wrong and the Greek politicians are responsible for signing the referenda. Greece has to leave the EMU right now, to stop payment on any loans (Germany did not pay two of its loans after WWI and WWII; the same has been done by many other nations) until it will recover and pay only a moderate, similar to the other sovereign nations, interest rate on loans, to go back to the drachma (at an initial exchange rate 1 Dr/€) and to become an independent sovereign nation, which will use its public policies and its factors of production to exit from the recession, relatively soon. If Greece will make the mistake to stay in Euro-zone, she will have no future. Greek citizens cannot undertake the cost of adopting the euro and should not be liable for their governments’ debts and mistakes. Greece has to leave the Euro-zone and become gradually a self-sufficient, sovereign, and advanced nation, as it was in the past, for the benefits of its own citizens and for the global civilization. Euro’s inheritance is not needed for Greece because it is inferior of the existing Hellenic-Orthodox inheritance.


[1] A different and shorter version of this article was published in the U.S. News & World Report, Debate Club, May 16, 2012. I would like to acknowledge the assistance (word process) provided by Nicholas J. Kallianiotis. Financial support (professional travel expenses, submission fees, etc.) was provided by Provost’s Office (FRAP Funds), University of Scranton. The usual disclaimer applies. Then, all remaining errors are mine.

[2] See, some of Greece civilization in this video: Ἡ Ἑλλάδα ἀπό ψηλά (Ὑψηλή Ανάλυση). http://www.youtube.com/embed/GZeQjbmqX_w?rel=0

[3] Average GDP growth in Greece by era was as following: (1) Before EU integration: 1961-1970 it was 8.44%, 1971-1980 it was 4.70%. (2) After the EU integration: 1981-1990 it was 0.70%, 1991-2000 (period of enormous borrowing) it was 2.36%, 2001-2007 (again period of large borrowing) it was 4.11%, 2008-2011 it was -3.45%, (3) In 2011:Q4, it was -7.5% and 2012:Q1 the growth was -6.2%.

[4] So far, 2,000 people have committed suicide in Greece, due to the financial crisis, the imposed austerities, and the recession that the country faces the last three years. (TV News ALPHA, May 30, 2012).

[5] See, The Wall Street Journal, May 21, 2012, pp. A1, A7, and A9.

, , , ,

Σχολιάστε

ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΗΣ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΕΠΟΧΗ. «Οἱ ξένοι βρίσκουν καὶ κάνουν. Σήµερα εἶναι ἀνάγκη ὅλοι µας νὰ προστατεύσουµε ὡς κόρην ὀφθαλµοῦ τὴν ἐθνική µας κυριαρχία.» (Κ. Χολέβας)

Φεντεραλιστὴς σὲ λάθος ἐποχὴ ὁ Θ. Πάγκαλος!

Γράφει ὁ Κ. Χολέβας
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 28.02.2012

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

 .          Ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος διαθέτει παιδεία καὶ πολιτικὴ ἐµπειρία. Ὅµως δὲν µπορῶ νὰ καταλάβω πότε κάνει δηλώσεις γιὰ νὰ πεῖ κάτι οὐσιαστικὸ καὶ πότε ἁπλῶς λέει κάτι δηµοσίως γιὰ νὰ προκαλέσει ἐντυπώσεις. Ἡ πρόσφατη δήλωσή του σὲ γαλλικὸ ραδιοφωνικὸ δίκτυο (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/22/εἶμαι-ὑπὲρ-τῆς-ἀπώλειας-κυριαρχίας/) ὅτι εἶναι ὑπὲρ τῆς καταργήσεως τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ ὑπὲρ µιᾶς πλήρως Ὁµοσπονδιακῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως µἐ προβληµάτισε. Διότι εἶναι γνωστὸ στοὺς παροικοῦντες τὴν εὐρωπαϊκὴ Ἱερουσαλὴµ ὅτι ὁ Φεντεραλισµὸς ἀπέθανε καὶ ἐπιβιώνει ἐπιτυχῶς τὸ ἐθνικὸ κράτος. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 ἕως σήµερα εἶναι ὅτι ἑνοποιήθηκαν οἱ δύο Γερµανίες καὶ σήµερα τὸ Βερολίνο µὲ τὸν ὄγκο του, τὴν οἰκονοµική του δύναµη καὶ τὴν σχετικὴ ἀλαζονεία του ἀξιοποιεῖ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσµούς, γιὰ νὰ ἐπιβάλει µιὰ µορφὴ ἤπιας ἠγεµονίας. Ἂν αὐτὸ τὸ ἀποδέχεται ὁ κ. Πάγκαλος, ἂς τὸ πεῖ ξεκάθαρα. Ἄν, ὅµως, ἐρωτοτροπεῖ µὲ ἰδέες καὶ ὁράµατα οὐτοπιστικά, καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὸν καλέσουµε νὰ προσγειωθεῖ. Καλὸ θὰ εἶναι καὶ γιὰ ἐκεῖνον καὶ γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἔθνους µας.
.          Ὁ Φεντεραλισµὸς ξεκίνησε ὡς µία ἀκραία ἐκδοχὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνοποιήσεως,. Προτείνει τὴν κατάργηση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν ἢ τὴν ἐλαχιστοποίηση τῆς κυριαρχίας τους, ὥστε ἡ Ἑλλάδα, ἡ Γαλλία κ.λπ. νὰ καταστοῦν νοµαρχίες µιᾶς ὑπερκυβέρνησης τῶν Βρυξελλῶν. Σήµερα αὐτὰ εἶναι ξεπερασµένα καὶ γενικότερα οἱ ὑπερεθνικοὶ θεσµoὶ διέρχονται κρίση. Ἡ κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ, τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ ἄλλων πολυεθνικῶν µορφωµάτων ἀπέδειξε ὅτι ννοια το θνους κα ξία το θνικο κράτους παραµένουν σταθερ ρείσµατα το νέου διεθνος συστήµατος,. Οδες ερωπαϊκς λας θέλει ν χάσει πλήρως τν θνική του κυριαρχία κα τν θνική του ταυτότητα. Ὅποιος προτείνει κάτι τέτοιο µᾶλλον ζεῖ σὲ λάθος ἐποχὴ ἢ λαµβάνει λανθασµένα µηνύματα.
.          Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι χῶρος συνεχῶν ἀγώνων εἰρηνικῶν καὶ τόπος διαπραγµατεύσεων. Κάθε λαός, κάθε ἔθνος, κάθε κράτος προσπαθεῖ νὰ κερδίσει ὅσο περισσότερα μπορεῖ. Ἐχουµε, φυσικά, παραχωρήσει ἕνα µέρος τῆς ἐθνικῆς µας κυριαρχίας ὅσον ἀφορᾶ στὰ νοµισµατικά, ἐµπορικὰ καὶ οἰκονοµικὰ θέµατα. Δὲν ἔχουµε, ὅµως, παραχωρήσει ὁλόκληρη τὴν ἐθνική µας κυριαρχία,. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει πλέον συνειδητοποιήσει ὅτι θ χει µέλλον µόνον ς µία χαλαρ συνοµοσπονδία θνικν κρατν, µ σεβασµ στν θνικ ταυτότητα κάθε λαο. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, ἐνῶ στὰ πρῶτα κείµενα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνταγµατικῆς Συνθήκης ὑπῆρχε ἀναφορὰ στὸν Ὕµνο τῆς Ἑνώσεως, στὸ νεώτερο κείµενο ποὺ ἰσχύει σήµερα, δηλαδὴ στὴν Συνθήκη τῆς Λισαβόνας, αὐτὴ ἡ διάταξη ἀπαλείφθηκε, προφανῶς διότι κάθε λαὸς εἶναι ὑπερήφανος γιὰ τὸν δικό του ἐθνικὸ ὕµνο. Γιὰ νὰ δοῦµε δὲ τὴν προσπάθεια τῶν ἐθνικῶν κρατῶν νὰ διαφυλάξουν καίριους τοµεῖς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ πολιτιστικῆς ταυτότητας, ἂς θυµηθοῦµε δύο ἐνδεικτικὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἐτῶν:
.          Α) Στὶς 2.10.2009 ο ρλανδο ἐπικύρωσαν µἐ δηµοψήφισµα τὴν προαναφερθεῖσα Συνθήκη τῆς Λισαβόνας, τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Εἶχαν, ὅµως, κατορθώσει, µετὰ τὸ «ὄχι» τους στὸ δηµοψήφισµα τοῦ 2008, νὰ κερδίσουν τρεῖς δεσµεύσεις ἀπὸ τὴν ἡγεσία καὶ τὰ ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Πρῶτον, ὅτι δὲν θὰ τοὺς πιέσει κανεὶς νὰ νοµιµοποιήσουν τὶς ἀµβλώσεις καὶ τὴν συµβίωση τῶν ὁµοφυλοφίλων. Δεύτερον, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐνταχθοῦν σὲ κάποιο µελλοντικὸ Εὐρωπαϊκὸ Στρατό, καί, τρίτον, ὅτι δὲν θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ αὐξήσουν τὴν φορολογία. Δηλαδὴ νας λιγάριθµος λας 4.000.000 πέτυχε π τ 26 κράτη ν γίνει σεβαστ να σηµαντικ κοµµάτι π τν πυρήνα τς θνικς του κυριαρχίας.
.          Β) Στὶς 30.o6.2009 τὸ Ὁµοσπονδιακό Συνταγµατικὸ Δικαστήριο τῆς Γερµανίας ἐξέδωσε τὴν ἀπόφασή του ὡς πρὸς τὸ ἐρώτηµα ἂν εἶναι συµβατὴ ἡ Συνθήκη τῆς Λισαβόνας µἐ τὸ γερµανικὸ Συνταγµα. Τὸ δικαστήριο ἀπεφάνθη ὅτι ναὶ µέν, ἀλλά… καὶ τὸ «ἀλλὰ» σηµαίνει πολλά. Ἡ Γερµανία θὰ διατηρεῖ τὴν ἐθνική της κυριαρχία καὶ τὸ δικαίωµα νὰ ἀποφασίζει χωρὶς παρεµβάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης σὲ ὁρισµένους τοµεῖς, καὶ συγκεκριµένα γιὰ τὸν στρατό, τὴν ἀστυνοµία, τὴν φορολογία, τὴν παιδεία, τὸν ἔλεγχο τῶν ΜΜΕ καὶ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας -Πολιτείας. Πάλι βλέπουµε, λοιπόν, ὅτι οἱ λαοὶ προσπαθοῦν νὰ διαφυλάξουν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τους σὲ τοµεῖς ποὺ ἅπτονται τῶν ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν τους εὐαισθησιῶν.

.          Ἡ ἰδιαίτερη δυσκολία γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ οἰκονοµική µας κατάσταση καὶ ἡ ἐξάρτησή µας ἀπὸ τὶς προθέσεις τῶν δανειστῶν µας. Ὅµως ἀκόµη καὶ σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση δικαιούµαστε καὶ ὑποχρεούµαστε νὰ ἀγωνιστοῦµε γιὰ τὴν ἀξιοπρέπειά µας καὶ τὴν διαφύλαξη σηµαντικοῦ µέρους τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Ο ξένοι βρίσκουν κα κάνουν. ν ο γεσίες µας τος δίνουν τν εκόνα τς διαρκος ποχώρησης κα παραχώρησης, τότε θ µς ζητον λο κα περισσότερα. Ἀντιθέτως, ἂν οἱ κυβερνῶντες τὸν τόπο µας στέκονται σθεναροί, ὑπερήφανοι καὶ ξέρουν νὰ λένε «ὄχι», ὅταν χρειάζεται, τότε καὶ οἱ δανειστὲς θὰ παύσουν νὰ εἶναι θρασεῖς. Σ λα τ πεδία τς ξωτερικς πολιτικς ποχωρητικότητα κα τ συµπλέγµατα µειονεξίας ποθρασύνουν τν λλη πλευρά.
.           Ὁ φεντεραλισµὸς τοῦ κ. Πάγκαλου, λοιπόν, εἶναι σεβαστὸς ὡς ἄποψη, εἶναι ὄµως τελείως ξεπερασµένος. Θὰ πρόσθετα δέ, εἶναι καὶ βλαπτικὸς γιὰ τὰ ἐθνικά µας συµφέροντα. Παρὰ τὶς προσπάθειες τῶν πάσης φύσεως διεθνιστῶν (µαρξιστῶν, νεοφιλελευθέρων, πολυπολιτισµικῶν κ.ἄ.), τὰ ἔθνη καὶ τὰ ἐθνικὰ κράτη ζοῦν καὶ βασιλεύουν. Τί θὰ γίνει ἔπειτα ἀπὸ 20 χρόνια δὲν γνωρίζω. Πάντως σήµερα εἶναι ἀνάγκη ὅλοι µας νὰ προστατεύσουµε ὡς κόρην ὀφθαλµοῦ τὴν ἐθνική µας κυριαρχία.

, , ,

Σχολιάστε

THE UNKNOWN CREATIVE MOTIVES of European Union and its Current Dissolution

The Unknown Creative Motives of European Union and its Current Dissolution

Ioannis N. Kallianiotis, Ph.D.

Economics/Finance Department
University of Scranton Scranton, PA 18510-4602

Tel. (570) 941-7577
E-mail: jnk353@scranton.edu

ABSTRACT

.         This article explores the recent economic history of Europe, tries to reveal the unknown creative motives before the signing of the Treaty of Rome, and some of the problems that the European Union has created to European citizens. The most severe ones are the uncertainty that this union has generated to Europeans, then, the social chaos, which is increasing every day, the economic and political corruption, which is underrated by the officials, the tremendous debt crisis of its member- nations and their citizens, and lastly, the reduction in its growth (recession) and the enormous unemployment. Europe experienced many difficulties, conflicts, and invasions by barbarians and other neighboring countries. But, at the same time, many good periods with great contributions to the global scene are recorded. Even though it had two world wars, its nations and citizens enjoyed huge growth, autonomy, development, improvement, autarky, progress, and preservation of their indigenous social values.  The Unknown Creative Motives of European Union and its Current Dissolution ChristianVivliogr

, , , ,

Σχολιάστε