Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Εὑαγόρας Παλληλαρίδης

«ΧΑΛΑΛΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ, ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ» (Ἡ μάνα τοῦ Εὐαγόρα)

μάνα το Εαγόρα:
«Χαλάλι τῆς πατρίδας μου, τὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ μου».

Δημ. Νατσιός

.               Ἐν μέσῳ τῆς πάνδημης τρομοκρατίας δημοσιεύω, ὡς χρέος τιμῆς καὶ σεβασμοῦ, τὸ παρὸν κείμενο, ποὺ τὸ εἶχα συντάξει παλαιότερα. Οἱ ἥρωες τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς Κύπρου μας, ἦταν ὅλοι τους πλασμένοι ἀπὸ οἰκογένειες χριστιανικὲς καὶ γαλουχημένοι ἀπὸ τὰ κατηχητικὰ τῆς Ἐκκλησίας.
.               Μία παρένθεση: Ἄκουγα τὶς προάλλες τὸν κυβερνητικὸ ἐκπρόσωπο, μὲ βλοσυρὸ ὕφος, νὰ λέει γιὰ τὰ ἀρνιὰ τοῦ Πάσχα –τὰ Χριστούγεννα δῶρα καὶ τὸ Πάσχα ἀρνί, τὰ πανηγύρια τῆς Ὀρθοδοξίας σ’ αὐτὸ περιορίζονται– τὸ ὁποῖο θὰ γιορτάσουμε στὸ σπίτι μας. Ἂν κατάλαβα καλά, πλέον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑποκαταστάθηκε ἀπὸ τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο. Τὶς μέρες τοῦ Πάσχα σίγουρα θὰ τρίζουν τὰ δόντια τους τὰ τσιράκια τῆς Νέας Τάξης. Θὰ ὑπάρξει καθολικὴ ἀπαγόρευση κινήσεων, μὲ βαρύτατα πρόστιμα. Τὸ κλίμα καλλιεργεῖται ἀπὸ τὰ ξεπουλημένα, ἀντίχριστα κανάλια. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὴν Θεία Κοινωνία. Ποῦ νὰ καταλάβουν οἱ ὑλοχαρεῖς ὅτι χωρὶς τὸν Ἄρτο τῆς Ζωῆς, ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν εἶναι ἀπαρήγορη καὶ ματαία. Γιατί νὰ μὴν γίνουν λειτουργίες σὲ γήπεδα, 30 μέτρα ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο, ἂν τὸ θέλουν ἔτσι, ὅπως πολλοὶ ἱερεῖς, προτείνουν; Δίνουμε ἐξετάσεις ὅλοι μας αὐτὲς τὶς ἡμέρες καὶ κάποιοι ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀριστεύουν, βαθμολογοῦνται μὲ μηδέν. Καὶ ἂς σταματήσουν ἐπιτέλους τὰ «ἱερὰ νανουρίσματα» ὅτι ὁ Χριστὸς ἐξ αἰτίας  τῶν ἁμαρτιῶν μας ἐπέτρεψε τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν. Εἶναι βλασφημία αὐτό. Ὁ Κύριος δὲν ἀκυρώνει τὸ ἔργο του. Ἂν σκέφτονταν ἔτσι οἱ πρόγονοί μας, θὰ ἤμασταν ἀκόμη σκλάβοι τῶν Τούρκων, γιατί θὰ ἦταν θέλημα Θεοῦ καὶ ἀτέλειωτο ἐπιτίμιο ἡ Τουρκοκρατία. Μὲ τὴν ἀντίχριστη πολεμικὴ κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, ποὺ πέρασε σχεδὸν ἀντουφέκιστη ἀπὸ τὴν ΔΙΣ, ἤδη πολλοὶ πτοήθηκαν καὶ ἀμφιβάλλω ἂν θὰ ἐπιστρέψουν σύντομα στὸ κοινὸν ποτήριον. Καὶ νὰ ἀκοῦς καὶ κάτι ἀερογεμεῖς, μεγαλόσχημες, προτάσεις προφεσόρων γιὰ κουταλάκια μιᾶς χρήσεως, λὲς καὶ μιλᾶνε γιὰ γλυκὸ κουταλιοῦ ἢ ρυζόγαλο. «Οὐκ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως», κατὰ τὸν ἀπ. Παῦλο… Ἂς γυρίσουμε ὅμως στὰ λαμπρὰ καὶ ἀτρόμητα παλληκάρια τῆς Κύπρου.

Τὰ παιδιὰ τῆς ΕΟΚΑ…
παιδιὰ τῆς Ἀνάστασης 

Ἡ Ρωµιοσύνη ἐν’ φυλή συνότζιαιρη τοῦ κόσµου
Κανένας δέν εὑρέθηκεν γιά νά τήν ἠξηλείψει,
κανένας, γιατί σσέπει την πού τά ’ψη ὁ Θεός µου.
Ἡ Ρωµιοσύνη ἐν’ νά χαθεῖ, ὄντας ὁ κόσµος λείψει! (Βασίλης Μιχαηλίδης)

 .           Τοῦτοι οἱ στίχοι πού θά τούς ζήλευε- ἄς µοῦ συγχωρεθεῖ ἡ ὑπερβολή – κι ὁ Σολωµός, εἶναι ἀπό τό ἀριστούργηµα τοῦ ἐθνικοῦ ποιητῆ τῆς Κύπρου (καί τῆς Ἑλλάδας ὅλης), Βασίλη Μηχαηλίδη (1849-1917), πού ἔχει τίτλο « Ἡ 9η Ἰουλίου 1821 ἐν Λευκωσίᾳ ἤ τό τραούδιν τοῦ Κυπριανοῦ». Αὐτά τά ἀθάνατα καί ἀνδρεῖα λόγια ΣΥΝΕΧΕΙΑ: ΤA ΠΑΙΔΙA ΤHΣ ΕΟΚΑ…ΠΑΙΔΙA ΤHΣ AΝAΣΤΑΣΗΣ (Δ. Νατσιός)

, , ,

Σχολιάστε

ΟΣΟ Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΖΕΙ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΠΙΖΕΙ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὅσο ὁ Εὐαγόρας ζεῖ, ἡ Ἑλλάδα ἐλπίζει

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὅσο ὁ νεαρὸς μαθητής, ἥρωας, ἰδιοφυὴς ποιητὴς καὶ ἐθνομάρτυρας Εὐαγόρας Παλληκαρίδης ζεῖ στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων, ἰδιαίτερα τῶν νέων, μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε γιὰ τὸ μέλλον μας. Ἡ ζωντανὴ μνήμη του σημαίνει ὅτι τὰ ἰδανικὰ τῆς ἐλευθερίας, τῆς πίστης καὶ τῆς φιλοπατρίας δὲν ἔχουν ὑποταγεῖ στὸ μηδενισμὸ καὶ δὲν ἔχουν διαγραφεῖ ἀπὸ τὶς ψυχές μας.
.           Τὴν προσεχῆ Παρασκευή, 15 Ἀπριλίου, o Δῆμος Χαλκιδέων καὶ τὸ Γενικὸ Λύκειο Δροσιᾶς Χαλκίδας διοργανώνουν ἐκδήλωση μνήμης καὶ τιμῆς γιὰ τὸν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Λυκείου, ποὺ θὰ πάρει τὸ ὄνομά του. Στὴν τελετὴ θὰ παραστεῖ ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ἀφοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Πάφου γεννήθηκε, μεγάλωσε καὶ στὶς 6 Δεκεμβρίου τοῦ 1955, μαθητὴς τοῦ Λυκείου, ἔφυγε στὰ βουνά, γιὰ νὰ ἀγωνιστεῖ μὲ τὴν ΕΟΚΑ κατὰ τῶν Ἄγγλων ἀποικιοκρατῶν. Θὰ παραστοῦν ἐπίσης οἱ ἀδελφές του Γεωργία καὶ Μαρούλα Παλληκαρίδη καὶ ὁ συναγωνιστής του Γιῶργος Στενιώτης. Κεντρικὸς ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ πρεσβευτὴς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στὴν Ἀθήνα κ. Κυριάκος Κενεβέζος καὶ θὰ παραστοῦν πολλοὶ ἐπίσημοι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Μαθητὲς τοῦ Γενικοῦ Λυκείου θὰ παρουσιάσουν σκηνὲς ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Κύπριου ἐθνομάρτυρα.
.           Εἶναι πρὸς τιμὴν τοῦ Συλλόγου καθηγητῶν τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Δροσιᾶς Χαλκίδας, τῶν μαθητῶν τοῦ Λυκείου καὶ τοῦ Δήμου Χαλκιδέων νὰ πάρουν τὴν πρωτοβουλία καὶ νὰ προβάλουν τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν ὑπὲρ τῆς Πατρίδας θυσία τοῦ Εὐαγόρα. Νὰ σημειώσουμε ὅτι δὲν εἶναι ἡ πρώτη ἐκδήλωση μνήμης σὲ ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα τῆς χώρας. Ὁ Δημήτριος Στεργιούλης εἶχε πρῶτος τὴν πρωτοβουλία νὰ ὀνομασθεῖ τὸ Β´ Δημοτικὸ Σχολεῖο Κιάτου, στὸ ὁποῖο ἦταν διευθυντής, «Εὐαγόρας Παλληκαρίδης» καὶ νὰ στηθεῖ στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου ἡ προτομή του, μὲ δαπάνη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Στὴ συνέχεια τὴ σκυτάλη πῆρε ὁ ἐκπαιδευτικὸς σύμβουλος ἀδελφός του, Μανώλης Στεργιούλης.   Χάρη στὸν ζῆλο του καὶ μὲ τὴ συνεργασία συλλόγων καθηγητῶν ἐκπαιδευτήρια ἔχουν δώσει στὶς αἴθουσες τελετῶν τους τὸ ὄνομα τοῦ Εὐαγόρα. Μεταξὺ αὐτῶν τὸ Γ´ Γυμνάσιο Σπάρτης, τὸ Γυμνάσιο Νεάπολης, τὸ Δ´ Γενικὸ Λύκειο Τρίπολης, τὸ Α´ Γυμνάσιο Κῶ, καθὼς καὶ τὸ ΤΕΙ Σερρῶν. Πέραν αὐτῶν, μὲ δική του πρωτοβουλία ὁ σύλλογος καθηγητῶν τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου ΕΚΠΑ ὀνόμασε τὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ σχολείου «Ἐθνομάρτυρα Εὐαγόρα Παλληκαρίδη». Τὸ ἴδιο ἔπραξε ὁ ἀντίστοιχος τοῦ Β´ Πειραματικοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ἀθηνῶν, στὸ ὁποῖο μὲ ἔρανο τῶν μαθητῶν στήθηκε καὶ ἡ προτομὴ τοῦ Εὐαγόρα.
.           Ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης ὁδηγήθηκε στὴν ἀγχόνη σὲ ἡλικία 19 ἐτῶν, στὶς 13 Μαρτίου τοῦ 1957, γιατί ἤθελε τὴν ἐλευθερία τῆς Κύπρου. Πρὶν φύγει γιὰ νὰ θυσιαστεῖ, ἔγραψε στοὺς συμμαθητές του ἕνα ποίημα, ποὺ ἀρχίζει: «Θὰ πάρω μίαν ἀνηφοριά, θὰ πάρω μονοπάτια, νὰ βρῶ τὰ σκαλοπάτια ποὺ πᾶν στὴ λευτεριά». Λευτεριά, Πατρίδα, Θυσία. Ἰδανικὰ μὲ τὰ ὁποῖα ἔζησε ὁ Ἕλληνας καὶ θὰ ζεῖ ὅσο θὰ ὑπάρχει.-

,

Σχολιάστε

1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΤΩΝ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΩΝ

  • «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Μιὰ Πρωταπριλιά γεμάτη πύρινες ἀλήθειες φυτρωμένες στὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς, χρήσιμες παρὰ ποτέ ἄλλοτε.!

1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955
===========

Ἦταν πρώτη Ἀπριλίου τῆς ΕΟΚΑ ἡ ἀρχή,
Ποὺ ἀκούστηκεν στὴν Κύπρο ἡ φωνὴ τοῦ Διγενῆ.
Καὶ στὸν ἦχο τῆς φωνῆς του ἔτρεξεν ἡ λεβεντιά,
καὶ ἀρχίσανε τὶς μάχες εἰς τῆς Κύπρου τὰ βουνά.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
========

Παλιοὶ συμμαθηταί,
Αὐτὴ τὴν ὥρα κάποιος λείπει ἀνάμεσά σας, κάποιος ποὺ φεύγει ἀναζητώντας λίγο ἐλεύθερο ἀέρα, κάποιος ποὺ μπορεῖ νὰ μὴ τὸν ξαναδεῖτε παρὰ μόνο νεκρό. Μὴν κλάψετε στὸν τάφο του. Δὲν κάνει νὰ τὸν κλαῖτε. Λίγα λουλούδια τοῦ Μαγιοῦ σκορπᾶτε του στὸν τάφο. Τοῦ φτάνει αὐτὸ ΜΟΝΑΧΑ.

Θὰ πάρω μίαν ἀνηφοριά, θὰ πάρω μονοπάτια
νὰ βρῶ τὰ σκαλοπάτια, ποὺ πᾶν στὴ Λευτεριά.
Θ΄ ἀφήσω ἀδέλφια συγγενεῖς, τὴ μάνα, τὸν πατέρα
μέσ΄ στὰ λαγκάδια πέρα καὶ στὶς βουνοπλαγιές.
Ψάχνοντας γιὰ τὴ Λευτεριὰ θά ΄χω παρέα μόνη
κατάλευκο τὸ χιόνι, βουνὰ καὶ ρεματιές.
Τώρα κι ἂν εἶναι χειμωνιά, θὰ ΄ρθεῖ τὸ καλοκαίρι
Τὴ Λευτεριὰ νὰ φέρει σὲ πόλεις καὶ χωριά.
Θὰ πάρω μίαν ἀνηφοριὰ θὰ πάρω μονοπάτια
νὰ βρῶ τὰ σκαλοπάτια ποὺ πᾶν στὴ Λευτεριά.
Τὰ σκαλοπάτια θ΄ ἀνεβῶ, θὰ μπῶ σ΄ ἕνα παλάτι,
τὸ ξέρω θά ᾽ν᾽ ἀπάτη, δὲν θά ᾽ν᾽  ἀληθινό.
Μέσ΄ στὸ παλάτι θὰ γυρνῶ ὥσπου νὰ βρῶ τὸν θρόνο,
βασίλισσα μία μόνο νὰ κάθεται σ᾽ αὐτό.
Κόρη πανώρια θὰ τῆς πῶ, ἄνοιξε τὰ φτερά σουκαὶ πάρε με κοντά σου, μονάχα αὐτὸ ζητῶ.

Γειά σας παλιοὶ συμμαθηταί. Τὰ τελευταῖα λόγια τὰ γράφω σήμερα γιὰ σᾶς. Κι ὅποιος θελήσει γιὰ νὰ βρεῖ ἕνα χαμένο ἀδελφό, ἕνα παλιό του φίλο, ἂς πάρει μίαν ἀνηφοριά, ἂς πάρει μονοπάτια, νὰ βρεῖ τὰ σκαλοπάτια , ποὺ πᾶν᾽ στὴ Λευτεριά. Μὲ τὴν ἐλευθερία μαζί, μπορεῖ νὰ βρεῖ καὶ μένα. Ἂν ζῶ, θὰ μὲ βρεῖ ἐκεῖ.

Εὐαγόρας Παλληκαρίδης

ΠΗΓΗ: http://panayiotistelevantos.blogspot.com/

, , ,

Σχολιάστε