Ἄρθρα σημειωμένα ὡς εὐρώ

ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ

ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.               «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»…
.               Τί πήραμε ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους; Ψίχουλα… «Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν» (Κοιλοπονοῦσε ἕνα βουνὸ καὶ γέννησε ἕνα ποντίκι, δηλ. πολὺ – πολὺ μικρότερα τῶν προσδοκομένων τὰ ἀποτελέσματα). Συνεχῶς παίρνουμε δῆθεν λεφτὰ ποὺ γυρίζουν στοὺς ἴδιους…
Δώσαμε τὰ πάντα καὶ πήραμε δόσεις… ναρκωτικοῦ καὶ ὑποκατάστατα φαρμάκων, γιὰ νὰ ξεγελιόμαστε… «ἄχρι καιροῦ».
Γίναμε αἰχμάλωτοι γιὰ ἕνα αἰώνα!
Στὸ βωμὸ τῆς ἀξιολόγησης, τῆς ἐκταμίευσης καὶ τῆς ἐλάφρυνσης, κυρίως χάριν τῶν Γερμανικῶν ἐκλογῶν καὶ τῶν ἀμερικανικῶν ἀπαιτήσεων, πουλήσαμε τὰ πάντα.
Δεχτήκαμε τρία ἐπίσημα μνημόνια καὶ ἕνα ἀέναο κόφτη.
Χάσαμε λιμάνια, ἀεροδρόμια, συγκοινωνίες, φυσικὰ καὶ ἐνεργειακὰ ἀγαθά, δήλ. ἀξιοπρέπεια, ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα καὶ κυριαρχία. Δὲν ἀποκλείεται νὰ ποῦμε «τὸ νερὸ νεράκι».
«Ἁμαρτήσαμε, ἀνομήσαμε, τίποτε δὲν σεβαστήκαμε καὶ ἀδικήσαμε τὴ χώρα καὶ τὸ λαό μας».
Κι ὄχι μόνο οἰκονομικά…
.               Ὁ Δούρειος Ἵππος τῆς Οἰκονομίας ἔφερε κατάργηση τῆς Κυριακῆς Ἀργίας, Ὑπογραφὴ Συμφώνου Συμβίωσης, Κοσμικὸ κράτος, ἀδιοριστία ἱερέων, χτύπημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Οἰκογένειας, τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Φυλῆς μας.
Ἀνέθαλλαν ὅλα τὰ ἀριστερὰ ἄνθη τοῦ κακοῦ στὴ συγκεκριμένη συγκυρία: ἀπιστία, ἀθεΐα, ἐκκλησιομαχία, ἀνθελληνισμός, χτύπημα στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν ἱστορία.
.               Ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες βγῆκαν ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ μεῖς κατὰ ἕνα παράξενο τρόπο πηγαίνουμε ὅλο καὶ παραπίσω μὲ προαπαιτούμενα καὶ εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες καὶ ἀξιολογήσεις.
.               Φταῖμε ὡς χώρα καὶ πολιτικὴ πρακτική. Κάναμε μεγάλα λάθη. Λειτουργήσαμε συχνὰ ὡς ἀνεγκέφαλοι:

1] Ὑπογράψαμε τὴ συνθήκη τοῦ Δουβλίνου 2 σύμφωνα μὲ την  ὁποία ἡ ἐπαναπροώθηση τῶν μεταναστῶν δὲν ἐπιβάλλεται πέραν τῆς ἀμέσως προηγούμενης χώρας… Κλείσαν καὶ τὰ σύνορα οἱ βόρειοί μας… Μείναμε ἐμεῖς κι αὐτοί…

2] Τὸ δεύτερο, δεχτήκαμε νὰ μετακυλιστοῦν τὰ χρέη μας καὶ ἀπὸ τραπεζικὰ νὰ γίνουν κρατικά… μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται…

3] Ἡ παρουσία δὲ ὑπερπληθῶν μεταναστῶν στὴ χώρα ἀλλοιώνει πλέον τὴ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ, τροφοδοτεῖ ἀπαράδεκτους μικτοὺς γάμους, ἑδραιώνει τὸν μουσουλμανισμό, δημιουργεῖ προϋποθέσεις Κοσσοβοποίησης τμημάτων τῆς ἑλληνικῆς Πατρίδας, ρίχνει τὰ ἐργατικὰ μεροκάματα καὶ μειώνει τὴν ἀγορὰ καὶ προσφορὰ ἐργασίας, διαλύει τὶς ἐργασιακὲς ἑνώσεις καὶ σχέσεις καὶ θεριεύει τὸ κεφάλαιο καὶ τὸν ἐργασιακὸ μεσαίωνα.

4] Φτιάξαμε ἕνα ξενόδουλο ὑπερταμεῖο «κράτος ἐν κράτει» γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μας καὶ εἶναι ὅλα ὑποθηκευμένα

5] Δεχτήκαμε ἕνα ἄτυπο ἀέναο μνημόνιο

6] Ἀνεχτήκαμε τὶς ἀπειλὲς τῆς Τουρκίας γιὰ τοὺς μετανάστες, ὅτι ἂν δὲν τοὺς παραλάβουμε ἐμεῖς ἢ δὲν παραλάβουν  αὐτοὶ (=οἱ Τοῦρκοι) τὰ λεφτὰ γιὰ τοὺς δικούς τους…θὰ ξαναπλημμυρίσει ἡ χώρα μὲ καραβιὲς ξένων.

7] Δὲν τολμήσαμε νὰ ἀνακηρύξουμε τὴν ΑΟΖ καὶ ἀνεχτήκαμε στὸ σβέρκο μᾶς ἐποπτεῖες, ἐπιτηρήσεις, διευθυντήρια, ἐλεγκτές, τρόϊκες καὶ κουαρτέτα, γίναμε ἐντολοδόχοι ξένων κέντρων καὶ κυβερνήσεων.

Ἔχουμε σκεφτεῖ ποτὲ γιατί γίνονται ὅλα αὐτὰ στὴν δύσμοιρη Πατρίδα μας;

Ὅλα ἔγιναν καὶ γίνονται γιὰ ἕνα νόμισμα. Γιὰ τὸ Εὐρώ. Τὸ καταραμένο τὸ εὐρώ. Καὶ γιὰ νὰ μὴ βγοῦμε ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη…

Τὸ σκληρὸ νόμισμα… Τὸ ἀπάνθρωπο…
Τὸ δελεαστικὸ ἀρχικὰ καὶ ἀπογοητευτικὸ στὸ τέλος…
Γι᾽ αὐτὸ τὸ εὐρώ, τὴν παραμονὴ στὴ ζώνη τοῦ εὐρώ, ὑπῆρξαν οἱ ἐπιδοτήσεις, οἱ ἐξισορροπήσεις, τὰ μνημόνια, οἱ μεταρρυθμίσεις, οἱ ἀποκρατικοποιήσεις, οἱ ἰδιωτικοποιήσεις, ὁ κόφτης, τὸ ὑπὲρ-ταμεῖο…
Γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὸ εὐρώ: ἔγιναν καὶ ἀπολύσεις καὶ ὁριζόντιες περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ ἐπιβλήθηκε φορολογία δυσβάστακτη καὶ δημοσιονομικὴ προσαρμογὴ καὶ ἔλεγχος κεφαλαίων…
Μάλιστα τὴ στιγμὴ ποὺ ἄλλες μεγάλες χῶρες τῆς ΕΕ δὲν ἔχουν μπεῖ στὴ ζώνη τοῦ εὐρὼ καθόλου καὶ διατηροῦν σχετικὴ αὐτονομία. Καὶ μάλιστα τὴν ἴδια  στιγμὴ ποὺ ἄλλες χῶρες σκέφτονται ἄμεσα τὴν ἀποχώρησή τους ἀπὸ τὴν ΕΕ γιὰ διαφόρους λόγους.

.               Ἐμεῖς λατρέψαμε τὸ εὐρώ. Ἀφοσιωθήκαμε σ΄ αὐτό. Τοῦ δώσαμε ὑπεραξία ποὺ δὲν τὴν ἔχει μὲ τίποτε. Χάσαμε τὸ πιὸ ἀρχαῖο νόμισμα τῆς Εὐρώπης, τὴ δραχμή, καὶ ἀσυναίσθητα κάναμε τὸ εὐρὼ θεὸ στὴ ζωή μας. Τὸ θεοποιήσαμε σὰν νὰ ἤμασταν ἰθαγενεῖς ἀπολίτιστοι ποὺ χάσκουν μπροστὰ στὰ καθρεπτάκια τῶν δυτικοευρωπαίων. Πέσαμε στὸ ἁμάρτημα τοῦ μαμωνισμοῦ καὶ εἴπαμε δυστυχῶς «εὐρὼ ἀντὶ πάσης θυσίας», δηλαδὴ «εὐρὼ καὶ πάρτε μας τὸ κεφάλι». Κι ἄλλο ποὺ δὲν ἤθελαν οἱ ἐκδοροσφαγεῖς τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης: «μᾶς πῆραν τὰ κεφάλαια καὶ τὸ κεφάλι». Ἡ ὑπόθεση τοῦ εὐρώ, ὅσο καλὰ κι ἂν ξεκίνησε μὲ ἐπιδοτήσεις καὶ χορηγίες καὶ ΕΣΠΑ, τόσο πιὸ πονηρὰ καὶ ὀδυνηρὰ κατέληξε σὲ δάνεια καὶ χρέη καὶ ἄλλες ρυθμίσεις, ποὺ βγάζουν ἕνα λαὸ ἀπὸ τὸν παραδοσιακό του δρόμο. Ρυθμίσεις ποὺ φτάνουν στὴν ἀνατροπὴ καὶ ἀλλοίωση τοῦ ἀξιακοῦ τοῦ κώδικα καὶ στὸ ἦθος του καὶ στην  πίστη του. Τὸ εὐρὼ μᾶς ὁδηγεῖ σταθερὰ στὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καὶ στὴν ἀπόλυτη δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου.
.               Τὸ εὐρὼ τὰ θέλει ὅλα: καὶ μετανάστες, καὶ ἀλλαγὲς στὸ σύνταγμα καὶ πολυπολιτισμικὴ οὐτοπία, καὶ κοσμικὸ κράτος καὶ ἀδιοριστία ἱερέων καὶ ἀνάδειξη μειονοτήτων καὶ προσφυγικὲς ροὲς καὶ κλειστὰ σύνορα καὶ τὴν Ἑλλάδα νὰ γίνει ἀποθήκη ψυχῶν -ἀγνώριστη πλέον – μὲ ἔκρηξη τῶν ἰδιωτικοποιήσεων καὶ ἀποθέωση τοῦ καπιταλιστικοῦ τρόπου ζωῆς καὶ θάνατο στοὺς ἀδύνατους καὶ φτωχούς.
Θέλει χέρσα τὰ ἑλληνικὰ χωράφια γεμάτα φωτοβολταϊκά, χαμομήλι ἀπὸ τὴ Χιλή, πατάτες ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, ντομάτες ἀπὸ Τουρκία, ἐλιὲς καὶ λάδι ἀπὸ μεσογειακὲς χῶρες, ζῶα ἀπὸ Βαλκάνια καὶ εὐρωπαϊκὲς χῶρες κι ἐδῶ τους Ἕλληνες ἁπλὰ νὰ δουλεύουν ὡς σερβιτόροι καὶ ξενοδοχοϋπάλληλοι στὴ μεγάλη βιομηχανία τοῦ τουρισμοῦ μας…ποὺ τείνει καὶ αὐτὸς νὰ γίνει ἁμαρτωλὸς καὶ τρισάθλιος.
Τὸ εὐρὼ ἐπιτελεῖ σατανικὸ ἔργο, ἀποτελεῖ ὄχημα τοῦ κακοῦ, ὁδηγεῖ στὴν ἐξαχρείωση τῶν λαῶν ποὺ τὸ ἀκολουθοῦν. Κι ὅσο θὰ λειτουργεῖ ἀκόμη στὴν Ἑλλάδα μας ἡ ἀβάσταχτη ἐλαφρότητα τοῦ εἶναι τόσο θὰ κυβερνᾶ τὸ εὐρὼ καὶ θὰ συνεχίζονται τὰ μνημόνια.
.               Διότι τὸ εὐρὼ μᾶς γελοιοποίησε ὡς ἔθνος: μᾶς ἔκανε πολὺ κατώτερους ἀπὸ τὴν ἱστορία μας, ἔσχατους καὶ ἀνάξιους τῶν Μεσολογγιτῶν, μᾶς ἔφερε συχνὰ σὲ κρίση συνειδήσεως, ποὺ ὅμως δὲν ὑπερβήκαμε ποτέ, μᾶς δίχασε ὡς προσωπικότητες καὶ μᾶς ἐγκλώβισε ἀρκετὲς φορὲς στὸ δίλημμα τῆς παραιτήσεως, χωρὶς ὅμως ποτὲ ὡς ἄλλοι ἀρχαῖοι Ἕλληνες νὰ ποῦμε «οὐ περὶ χρημάτων ἠμὶν ὁ ἀγών, ἀλλὰ περὶ δόξης». Μᾶς ἔκαμε αἰχμάλωτους. Βγάλαμε δυστυχῶς τὰ μάτια μας μὲ τὰ χέρια μας. Χάλασε ἡ ψυχή μας καὶ γίναμε δειλοὶ σὰ γατάκια μπροστὰ στὸ εἴδωλο τοῦ εὐρώ. Κρίμα!!!

 

Σχολιάστε

ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΡΑΪΧ («Τὸ εὐρὼ εἶναι γερμανικό. Εἶναι ὅπλο στὰ χέρια τοῦ Βερολίνου γιὰ τὴν καθυπόταξη τῶν ὑπολοίπων κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης. Μέσα στὸ εὐρὼ σημαίνει ταυτόχρονα ἀναπότρεπτη ὑποταγὴ στὶς ἐντολὲς τῆς καγκελαρίας».)

Τ τελεσίγραφο το Ράϊχ

 Τοῦ Γ. Δελαστίκ

ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 30.03.13

.            Γροθιὰ στὸ στομάχι ὅλων τῶν κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς Γερμανίας νὰ ἐπιβάλει στὴν Κύπρο κατάσχεση τοῦ 35% ἕως 40% τῶν καταθέσεων ἄνω τῶν 100.000 εὐρὼ ποὺ ὑπῆρχαν στὴν Τράπεζα Κύπρου καὶ ἡ ἁρπαγὴ ὅλων τῶν χρημάτων ἄνω αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ ποὺ βρίσκονταν στὴν Λαϊκὴ Τράπεζα τοῦ νησιοῦ. Ἡ πανευρωπαϊκὴ ἀναστάτωση ποὺ προκλήθηκε εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένη.
.            Μπορεῖ νὰ κυριάρχησε τὸ συναίσθημα προσωρινῆς ἀνακούφισης, γιατί γλίτωσαν οἱ καταθέσεις τοῦ κοσμάκη γιὰ τὴν ὥρα, ἀφοῦ αὐτὲς συνήθως εἶναι κάτω τῶν 100.000 εὐρώ, τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι πολὺ σοβαρότερο. Ἡ πρωτοφανὴς στὴν Εὐρωζώνη λεηλασία τῶν καταθέσεων στὴν ὁποία προχώρησαν οἱ Γερμανοὶ εὐρωληστὲς καὶ ὁ δεξιὸς Πρόεδρος τῆς Κύπρου Νίκος Ἀναστασιάδης συνιστᾶ ἰδιαιτέρως εἰδεχθὲς πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ ἔγκλημα μὲ δραματικὲς συνέπειες.
.            Τὸ προπέτασμα καπνοῦ τῆς προπαγάνδας τοῦ Βερολίνου ὅτι ἔτσι φορολογοῦνται δῆθεν μόνο οἱ Ρῶσοι ὀλιγάρχες καὶ μαφιόζοι -στὸ ὁποῖο προστίθεται καὶ παρ᾽ ἡμῖν παραπλανητικὸς ἰσχυρισμὸς ὅτι πληρώνουν ἀποκλειστικὰ μόνο ὅσοι εἶχαν βγάλει στὴν Κύπρο «μαῦρα» λεφτὰ- δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ συγκαλύψει τοὺς πραγματικοὺς στόχους τῶν Γερμανῶν ἐπικυριάρχων τῆς ΕΕ.
.            Ἡ λεηλασία τῶν ταμείων προνοίας ποὺ παρέχουν τὶς συντάξεις στὴν Κύπρο καὶ τὰ ὁποῖα εἶχαν τὶς καταθέσεις τους στὶς κυπριακὲς τράπεζες σηματοδοτεῖ τὴν ἄμεση καὶ δραματικὴ μείωση τῶν συντάξεων στὸ νησί. Τὰ ταμεῖα δὲν ἔχουν κἂν τὰ λεφτὰ γιὰ νὰ δώσουν συντάξεις, γιὰ τὶς ὁποῖες γίνεται συζήτηση νὰ μειωθοῦν ἀμέσως ἕως καί… 50%! Ἅρπαξαν τὰ ἀποθεματικὰ τῶν ταμείων καὶ τώρα θέλουν νὰ τοὺς δώσουν κάποιο τμῆμα ἀπὸ τὰ κλεμμένα ὡς… δάνεια (!) γιὰ νὰ τὰ χρεωκοπήσουν καὶ νὰ στραγγαλίσουν οἰκονομικὰ τοὺς ἡλικιωμένους Κύπριους. Τὸ ἔγκλημα τῶν Γερμανῶν εὐρωληστῶν ὅμως δὲν σταματᾶ ἐδῶ.
.            Οἱ ἐπιχειρηματίες τῆς Κύπρου, ὅσο κι ἂν ἀκούγεται παράδοξο, εἶναι τὰ κατ᾽ ἐξοχὴν θύματα τῆς κατάσχεσης τῶν καταθέσεων ποὺ ἐπέβαλε τὸ Βερολίνο! Δὲν ἀναφερόμαστε στὸν προσωπικό τους πλοῦτο – αὐτὸς εἴμαστε βέβαιοι ὅτι εἶναι κατατεθειμένος σὲ τράπεζες τῆς Ἀγγλίας, τῶν ΗΠΑ, τῆς Ἑλβετίας ἢ τῶν φορολογικῶν παραδείσων τῆς Καραϊβικῆς. Τὰ χρήματα τῶν ἐπιχειρήσεών τους ὅμως βρίσκονταν ὑποχρεωτικὰ στὶς κυπριακὲς τράπεζες, ἀφοῦ μὲ αὐτὰ κάλυπταν τὶς ἀγορές, τὴ μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ τους καὶ τὶς ἄλλες ὑποχρεώσεις τους.
.            Στὶς κυπριακὲς τράπεζες καὶ πρωτίστως στὴν Κύπρου καὶ τὴ Λαϊκὴ εἶχαν τὰ ἑταιρικὰ κεφάλαια οἱ ἐπιχειρηματίες καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ αὐτὲς τὶς τράπεζες δανείζονταν γιὰ τὶς ἐπιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ὅταν ὅμως ἡ κυβέρνηση Ἀναστασιάδη ἁρπάζει τὸ 40% τῶν κεφαλαίων ὅσων ἐπιχειρήσεων εἶχαν καταθέσεις στὴν Τράπεζα Κύπρου ἤ… ὅλα (!) τὰ λεφτὰ ὅσων εἶχαν καταθέσεις στὴ Λαϊκή, εἶναι προφανὲς ὅτι καταστρέφει τὶς κυπριακὲς ἐπιχειρήσεις. Πολλὲς θὰ κλείσουν, οἱ ὑπόλοιπες θὰ κάνουν μαζικὲς ἀπολύσεις. Ὅσες παραμείνουν ἀνοιχτὲς θὰ συρρικνώσουν δραστικὰ τὸν κύκλο ἐργασιῶν τους, ἀφοῦ οἱ Γερμανοὶ καὶ ὁ Ἀναστασιάδης κατάκλεψαν τὰ κεφάλαιά τους.
.            Τρόμαξαν οἱ ἀστοὶ τῆς ΕΕ ἀπὸ τὴν κατάσχεση τῶν καταθέσεων τῶν ἐπιχειρήσεων στὴν Κύπρο ποὺ διέταξαν οἱ Γερμανοί. Κατάλαβαν ἀμέσως ὅτι τὸ τελεσίγραφο τοῦ Βερολίνου ἀφορᾶ ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, ἄρα ὅλους οὐσιαστικὰ τοὺς Εὐρωπαίους ἐπιχειρηματίες. Μὲ πρόσχημα τὴν κατάσταση τῆς ἄλφα ἢ βήτα τράπεζας σὲ ὁποιοδήποτε κράτος τῆς Εὐρωζώνης, ἡ Γερμανία θὰ προχωρᾶ σὲ κατάσχεση τῶν ἐπιχειρηματικῶν κεφαλαίων, ὅποτε τὸ ἀποφασίζει ἡ καγκελαρία τοῦ Τετάρτου Ράιχ!
.            Θὰ ἐξαφανίζει ἀνταγωνιστὲς τῶν Γερμανῶν ἐπιχειρηματιῶν καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ Βερολίνο στὴν Εὐρωζώνη, εἶναι τὸ ἀνατριχιαστικὸ μήνυμα πρὸς τοὺς ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου. Ἡ Γερμανία αἰσθάνεται τόσο πανίσχυρη καὶ ἀλαζονική, ὥστε θέτει τὶς ἐπιχειρηματικὲς ἐλὶτ τῆς ΕΕ ἐνώπιον ἑνὸς ἀνελέητου διλήμματος: Θὰ ὑποταχθοῦν στοὺς Γερμανοὺς ἢ θὰ ἀντισταθοῦν προασπίζοντας τὰ συμφέροντά τους;
.            Τὸ εὐρὼ εἶναι γερμανικό. Εἶναι ὅπλο στὰ χέρια τοῦ Βερολίνου γιὰ τὴν καθυπόταξη τῶν ὑπολοίπων κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης. Μέσα στὸ εὐρὼ σημαίνει ταυτόχρονα ἀναπότρεπτη ὑποταγὴ στὶς ἐντολὲς τῆς καγκελαρίας. Ἡ γερμανικὴ πολιτικὴ μετατρέπει λοιπὸν τὸ προαναφερθὲν δίλημμα σὲ ἀκόμη σκληρότερη ἐπιλογὴ γιὰ τὶς ἀστικὲς τάξεις τῆς Εὐρώπης: Μέσα ἢ ἔξω ἀπὸ τὸ εὐρώ; Εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ ἀποφασίσουν – μὲ δεδομένο ὅτι ἡ Γερμανία ἀρνεῖται νὰ ἀλλάξει πολιτική.

, , ,

Σχολιάστε

«ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ… ΕΞΩ»! Ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν “Ἡμέρα Χ”: ΕΕ χωρὶς εὐρὼ

τοιμάζονται γι ΕΕ χωρς ερ

 Τοῦ Γιώργου Δελαστὶκ

.             Αἴσθηση προκάλεσε ὁ κεντρικὸς πρωτοσέλιδος τίτλος τῆς «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεμάινε», τῆς κορυφαίας ἐφημερίδας τοῦ γερμανικοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου: «Οἱ τράπεζες ἐξοπλίζονται γιὰ τὴν Ἡμέρα Χ. Προετοιμασίες γιὰ κατάρρευση τῆς Εὐρωζώνης. Μεγάλος σκεπτικισμός…ἐξ αἰτίας τῆς Ἑλλάδας!». Ἡ Φράνκφουρτερ Ἀλγκεµάινε εἶναι φυσικὰ συντηρητικὴ ἐφηµερίδα τοῦ κατεστηµένου, ἀλλὰ σὲ καµιὰ περίπτωση δὲν εἶναι «Μπὶλντ» νὰ γράφει ἐντυπωσιοθηρικὰ κατασκευασµένα ψέµατα καὶ ἀνοησίες. Ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ γράφει κάτι τέτοιο, εἶναι βέβαιο πὼς ἡ κατάσταση εἶναι σοβαρή.
.               «Στὶς µεγάλες γερµανικὲς τράπεζες καὶ ἐπιχειρήσεις περιφέρεται ἡ ἀνησυχία ὅτι τὸ εὐρὼ θὰ διαλυθεῖ», εἶναι ἡ πρώτη κιόλας φράση τοῦ πρωτοσέλιδου ρεπορτάζ. «Περίπου τὸ ἕνα τρίτο τῶν ἡγετικῶν δυνάµεων τῶν γερµανικῶν ἐπιχειρήσεων θεωρεῖ πιθανὸ ὅτι τὸ εὐρὼ θὰ µποροῦσε νὰ διαλυθεῖ σὲ εὐρὼ τοῦ Βορρᾶ καὶ εὐρὼ τοῦ Νότου», δηλώνει στὴν ἐφηµερίδα ὁ Ἀλεξάντερ Ρόος, στέλεχος ἑταιρείας συµβούλων, ἡ ὁποία εἰδικεύεται στὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ ἐπιχειρήσεις στὸν τοµέα τῆς ἀντιµετώπισης τῆς κρίσεως στὴν Εὐρωζώνη.

.               Ἡ µεγάλη πλειοψηφία τῶν Γερµανῶν ἐπιχειρηµατιῶν πιστεύει ἀκόµη ὅτι τὸ εὐρὼ θὰ ἐπιβιώσει, ἀλλὰ ταυτόχρονα προετοιµάζεται σοβαρὰ πλέον καὶ γιὰ τὸ ἐνδεχόµενο καταρρεύσεως τοῦ κοινοῦ νοµίσµατος. «Ὅλα τὰ σχέδια εἶναι ἔτοιµα στὸ συρτάρι», δηλώνει στὴν ἐφηµερίδα τραπεζίτης ποὺ δὲν κατονοµάζεται.
.               Δὲν ἔχουµε νὰ κάνουµε µἐ ἀφηρηµένα σχέδια. Τόσο ἡ Ντόιτσε Μπὰνκ ὅσο καὶ ἡ Κοµέρτσµπανκ, ἡ πρώτη καὶ ἡ δεύτερη τράπεζα τῆς Γερµανίας, ἀποκόπτουν ἤδη µεθοδικὰ ἀπὸ τώρα τὶς θυγατρικές τους τράπεζες στὶς χῶρες ποὺ περιδινίζονται στὴν κρίση. Τὰ ἱσπανικὰ καὶ τὰ ἰταλικὰ ὑποκαταστήµατα τῶν δύο ἀνωτέρω γερµανικῶν τραπεζῶν δὲν χρηµατοδοτοῦνται πλέον ἀπὸ τὶς µητρικὲς γερµανικὲς τράπεζες, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς µηχανισµοὺς ἔκτακτης παροχῆς ρευστότητας τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τῆς Ἱσπανίας καὶ τῆς Ἰταλίας ἀντιστοίχως, τονίζει ἡ «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεµάινε».
.               Ἐπιπροσθέτως, ἀποκαλύπτει ἡ γερµανικὴ ἐφηµερίδα, οἱ µεγάλες τράπεζες µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες ρευστοῦ χρήµατος σὲ χῶρες ἐκτὸς Εὐρωζώνης! Ὁ Ἀλεξάντερ Ρόος ἐπιβεβαιώνει, ἐπίσης, κάτι ποὺ εἶναι γνωστὸ στοὺς ἐπαΐοντες καὶ συµβαίνει µἐ ὅλες τὶς ἐπιχειρήσεις, ὄχι µόνο τὶς γερµανικές, ἀπὸ τότε ποὺ οἱ φόβοι καταρρεύσεως τοῦ εὐρὼ δὲν ἀνήκουν πλέον στὴν σφαίρα τῆς φαντασίας: «Κάθε νύχτα οἱ µεγάλες γερµανικὲς βιοµηχανικὲς ἐπιχειρήσεις ἀδειάζουν τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασµοὺς ποὺ ἔχουν στὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, οἱ ὁποῖες πλήττονται ἀπὸ τὴν κρίση, καὶ ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα ἐλάχιστο ποσὸ (σ.σ.: ποὺ κρατοῦν γιὰ τρέχοντα ἔξοδα) µαζεύουν τὰ χρήµατά τους στὴ Γερµανία!», ὑπογραµµίζει ὁ εἰδικὸς σύµβουλος. «Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ προστατεύονται ἀπὸ ἀπώλειες, ἂν ἡ Ἱσπανία, ἡ Πορτογαλία ἢ ἡ Ἰταλία περάσουν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύχτας σὲ νέο νόµισµα, τὸ ὁποῖο κατόπιν θὰ ὑποτιµηθεῖ ἰσχυρά», τονίζει ἡ γερµανικὴ ἐφηµερίδα. «Ἐπιπροσθέτως οἱ ἐπιχειρήσεις µεταφέρουν µεγάλα χρηµατικὰ ποσὰ σὲ δολάρια», ἀποκαλύπτει.
.               Προκαλε δέος στν πλ Ερωπαο πολίτη συνειδητοποίηση το γεγονότος τι οτε κν ο Γερµανο τραπεζίτες καὶ πιχειρηµατίες δν χουν µπιστοσύνη στ ερ κα µετατρέπουν µεγάλα χρηµατικ ποσ σ δολάρια, λβετικ φράγκα γιεν.
.               «Ἀκούγεται ἀνησυχητικό, µπορεῖ ὅµως κάποιος νὰ τὸ βλέπει καὶ ἐντελῶς διαφορετικὰ – ὅπως ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς συµβούλους στὰ θέµατα τῆς κρίσης, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ µὴν ἀναφερθεῖ τὸ ὀνοµά του: «Καµιὰ ἀνησυχία δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει», λέει. «Τὸ εὐρὼ µπορεῖ νὰ συντριβεῖ, ὅµως ἡ Siemens καὶ ἡ Volkswagen δὲν πρόκειται νὰ βυθιστοῦν, νὰ καταστραφοῦν ἐξ αἰτίας τῆς καταρρεύσεως τοῦ εὐρώ», γράφει ἡ «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεµάινε».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Βγάζουν τὰ λεφτὰ ἔξω κάθε… νύχτα

.               Ἐλάχιστοι ἁπλοὶ Ἕλληνες πολίτες ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι σοῦπερ µάρκετ, ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας, ἐφοπλιστὲς καὶ ἄλλες µεγάλες ξένες ἐπιχειρήσεις, ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, κάθε βράδυ -καὶ ἐννοοῦµε κυριολεκτικὰ κάθε βράδυ, µὲ τὴν πλήρη σηµασία τῶν λέξεων!- στέλνουν ὅλες τὶς εἰσπράξεις τῆς ἡµέρας στὸ… ἐξωτερικό! Τὸ σὸκ γενικεύεται, καθὼς τὸ ἴδιο συµβαίνει καὶ στὴν Ἱσπανία καὶ στὴν Πορτογαλία, ἀκόµη καὶ στὴν Ἰταλία ἐσχάτως! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ ἐπιχειρήσεις θεωρον τι µύνονται ναντι περιπτώσεως πιστροφς κάποιας χώρας το Νότου τς ΕΕ σὲ θνικ νόµισµα, διαφορώντας βεβαίως γι τὸ τι µ τν τρόπο ατν ποσκάπτουν πλήρως τν µπιστοσύνη στ ερώ.

 ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ «Προσοχὴ νὰ μὴν ἔχουμε τὸ ἴδιο τέλος ὅπως τὸ 1938, ὅταν οἱ μεγάλοι τῆς Εὐρώπης δὲν ἀντιστάθηκαν στὸν Χίτλερ καὶ μετὰ ἀπὸ ἕναν χρόνο ἡ μισὴ Εὐρώπη εἶχε καταληφθεῖ ἀπὸ τὰ γερμανικὰ στρατεύματα».

Πρς τ τέλος τοῦ Ευρ
Τοῦ Γ. ΔΕΛΑΣΤΙΚ

.               Ρίγη πολιτικοῦ πανικοῦ σκόρπισε σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη ἡ ψυχρὴ δήλωση στὴν βρετανικὴ ἐφημερίδα «Ντέιλι Τέλεγκραφ» τοῦ σοσιαλδημοκράτη Φινλανδοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἐρκι Τούομιογια: «Πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἀνοιχτὰ τὴν πιθανότητα διάλυσης τοῦ εὐρώ»!
.               Ἦταν ὁ πρῶτος Εὐρωπαῖος ὑπουργὸς ποὺ ἔθεσε δημοσίως καὶ ὠμὰ τὸ ζήτημα ποὺ ἀπασχολεῖ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια πολίτες τῆς Γηραιᾶς ἠπείρου, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἐχθρότητα πρὸς τὸ εὐρώ. Θεωροῦν τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ ποὺ ἀσκεῖται ἐν ὀνόματι τοῦ κοινοῦ νομίσματος αἰτία τῆς διαρκοῦς ἐπιδείνωσης τῆς ζωῆς τους τὰ τελευταῖα χρόνια. «Ἡ διάλυση τοῦ εὐρὼ δὲν σημαίνει τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Θὰ μποροῦσε νὰ κάνει τὴν ΕΕ νὰ λειτουργεῖ καλύτερα», προσέθεσε ὁ Φινλανδὸς ὑπουργός. «Νομισματικὸ ζουρλομανδύα (!) ποὺ προκαλεῖ δυστυχία σὲ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους καὶ καταστρέφει τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης» ἀποκάλεσε τὸ εὐρὼ ὁ ἡγέτης τῆς φινλανδικῆς Ἀκροδεξιᾶς Τίμο Σόινι, τονίζοντας ὅτι «εἶναι μόνο ζήτημα χρόνου, ἂν θὰ φύγει ἀπὸ τὸ εὐρὼ ὁ Νότος ἢ ὁ Βορρᾶς» τῆς Εὐρώπης.
.               «Προετοιμάζεται γιὰ τὸ τέλος τῆς Εὐρωζώνης ἡ Φινλανδία», τιτλοφοροῦσε προχθὲς ἄρθρο της ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεμάινε», τονίζοντας ὅτι ὁ Τούομιογια δὲν εἶναι ὁ μόνος Φινλανδὸς ὑπουργὸς ποὺ ἔχει τέτοιες ἀπόψεις. «Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἰουλίου, ἡ συνάδελφός του στὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο καὶ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιούτα Οὔρπιλαϊνεν ἔχει πεῖ ὅτι ἡ Φινλανδία δὲν θὰ παραμείνει στὸ εὐρὼ πάσῃ θυσίᾳ», ὑπενθύμιζε ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα. ν λάβει κανες π᾽ ὄψιν του τι Φινλανδία εναι π τος πιὸ φοσιωμένους συμμάχους το Βερολίνου, ντιλαμβάνεται τι τ θέμα εναι σοβαρό.
.               Δὲν εἶναι μόνο οἱ Φινλανδοὶ ποὺ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ κοινοῦ νομίσματος καὶ προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἐξαφάνισή του. Πάταγο προκάλεσε τὸ ἐξώφυλλο τοῦ τεύχους τῆς περασμένης ἑβδομάδας τοῦ βρετανικοῦ περιοδικοῦ «Ἐκόνομιστ», τὸ ὁποῖο ἔδειχνε τὴ Γερμανίδα καγκελάριο Ἀνγκέλα Μέρκελ νὰ μελετᾶ ἕνα φανταστικὸ ντοσιὲ μὲ τίτλο: «Πῶς νὰ διαλύσετε τὸ εὐρώ». Τὸ περιοδικὸ ἰσχυρίζεται ὅτι «μία χαοτικὴ ἀποσύνθεση τῆς Εὐρωζώνης θὰ ἦταν συμφορὰ» καὶ καταλήγει: «Ἐκτὸς ἐὰν ἡ Μέρκελ ἐπιβάλει τὴ γραμμή της, ἡ ἐπιλογὴ θὰ εἶναι ἀνάμεσα σὲ μία ἀκριβὴ διάλυση σύντομα καὶ σὲ μία πραγματικὰ καταστροφικὴ διάλυση ἀργότερα».
.               Οὔτε κἂν οἱ Γερμανοὶ δὲν πιστεύουν πιὰ ἀκλόνητα στὴ διατήρηση τοῦ εὐρὼ καὶ τὸ ὁμολογοῦν στὰ σοβαρότερα ἔντυπά τους. «Τράπεζες, ἐπενδυτὲς καὶ ἐπιχειρήσεις προετοιμάζονται γιὰ μία ἀποσύνθεση τοῦ κοινοῦ νομίσματος», ὑπογράμμιζε στοὺς τίτλους σχετικῆς ἀνάλυσής του τὸ γερμανικὸ περιοδικὸ «Σπίγκελ» αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα. «Στὰ χρηματοπιστωτικὰ κέντρα ὅλου του κόσμου πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι πιστεύουν ἀνοιχτὰ ὅτι θὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ προφητεία τοῦ Μίλτον Φρίντμαν σύντομα», ὁμολογεῖ τὸ περιοδικό, ἀναφερόμενο στὴν ἐξ ἀρχῆς θέση τοῦ Ἀμερικανοῦ νομπελίστα οἰκονομολόγου ὅτι τὸ εὐρὼ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιβιώσει.
.               «Τί περιμένουν, λοιπόν, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἱσπανία καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο καὶ ἡ Γαλλία γιὰ νὰ ποῦν στοὺς Γερμανοὺς «ἢ ἐμεῖς ἢ ἐσεῖς», γιὰ νὰ ποῦν ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ παραμείνουμε στὸ εὐρὼ ὑπ’ αὐτοὺς τοὺς ὅρους;», ἔγραφε σὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ ἐπιθετικὸ πρωτοσέλιδο ἄρθρο της ἡ μπερλουσκονική, δεξιὰ ἰταλικὴ ἐφημερίδα «Τζορνάλε» καὶ συνέχιζε: «Καλύτερα νὰ γυρίσουμε στὰ ἐθνικὰ νομίσματα, ἀλλὰ νὰ διατηρήσουμε αὐτονομία καὶ ἐλευθερία». Δὲν δίσταζε, μάλιστα, νὰ προειδοποιήσει μὲ ἐξαιρετικὰ ζοφερὸ τρόπο: «Προσοχ ν μν χουμε τὸ διο τέλος πως τ 1938, ταν ο μεγάλοι τῆς Ερώπης δν ντιστάθηκαν στν Χίτλερ κα μετὰ πὸ ναν χρόνο μισ Ερώπη εχε καταληφθεῖ π τ γερμανικ στρατεύματα»!
.               Ἄκρως ἀπαισιόδοξη γιὰ τὶς δυνατότητες διασφάλισης τῆς συνέχισης τοῦ εὐρὼ ἦταν καὶ ἡ ἐφημερίδα «Ντὶ Τσάιτ», προσκείμενη στὴ σοσιαλδημοκρατικὴ διανόηση τῆς Γερμανίας. «Μία μάχη δὲν χάνεται, ὅταν πλησιάζουν οἱ ἐχθροί, ἀλλὰ ὅταν ἀπομακρύνονται οἱ φίλοι. Αὐτὴ εἶναι ἡ καθοριστικὴ ἀλλαγὴ στὸν ἀγώνα γιὰ τὸ εὐρὼ τοῦτες τὶς μέρες. Ὅλοι τὸ ἀποκηρύσσουν», ἔγραψε μὲ ἐμφανῆ θλίψη.
.        «Καλύτερα νὰ γυρίσουμε στὰ ἐθνικὰ νομίσματα ἀλλὰ νὰ διατηρήσουμε αὐτονομία καὶ ἐλευθερία», ἔγραψε ἡ ἰταλικὴ «Τζορνάλε»

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ»

,

Σχολιάστε

ΤΗΣ… ΕΞΟΔΟΥ (ἀπὸ τὸ εὐρώ) ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ!

Citi: 90% πιθανότητα ν βγεῖ ἡ λλάδα π τ ερ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: …«Σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει»…!

.          Στὴν… βεβαιότητα τείνουν νὰ φτάσουν οἱ πιθανότητες ποὺ δίνει ἡ ἀμερικανικὴ Citi σὲ μία ἔξοδο τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ εὐρώ, σύμφωνα μὲ ἔκθεσή της ποὺ δημοσιοποιήθηκε σήμερα.
.          Ἡ πιθανότητα γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ φύγει ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη ἀγγίζει τὸ 90% μέσα σὲ 12 μὲ 18 μῆνες, ἀναφέρει ἡ ἔκθεση. Ὡστόσο, ἡ ἐκτίμηση τῆς τράπεζας τοποθετεῖ μία ἐνδεχόμενη ἔξοδο στοὺς ἑπόμενους 6 μὲ 9 μῆνες.
.          Σὲ προηγούμενη ἔκθεση, τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ ποὺ ἔδιναν οἱ οἰκονομολόγοι τῆς Citi ἦταν 50 μὲ 75%.
.          Ἡ ἔκθεση, ἡ ὁποία ἔχει ἡμερομηνία 25 Ἰουλίου, ὅμως διανεμήθηκε μέσῳ email σήμερα, ἀναφέρει ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὅτι ἡ Ἱσπανία καὶ ἡ Ἰταλία θὰ ἐνταχθοῦν σὲ πρόγραμμα διασώσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, δηλαδὴ νέα μνημόνια, ἐπιπλέον τῆς οἰκονομικῆς βοήθειας ποὺ ἔχει συμφωνήσει ἡ Μαδρίτη γιὰ τὶς ἱσπανικὲς τράπεζες.
.          «Παραμένουμε ἀπαισιόδοξοι γιὰ τὴν κρίση στὴν εὐρωζώνη», τονίζουν οἱ οἰκονομολόγοι τῆς ἀμερικανικῆς τράπεζας καὶ προσθέτουν ὅτι ἡ «ἀναμενομένη» ἔξοδος τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ εὐρώ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἀδύναμες οἰκονομίες τῆς εὐρωπαϊκῆς περιφέρειας, θὰ πυροδοτήσει σημαντικὲς ὑποβαθμίσεις χωρῶν-μελῶν, κατὰ τουλάχιστον μία βαθμίδα ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς οἴκους ἀξιολόγησης.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

Σχολιάστε

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ

Πο πνε ερ κα ΕΕ;

Τοῦ Γ. Δελαστίκ

.         Φαινόμενα ἀποσύνθεσης ἐμφανίζονται πλέον ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ στὴν Εὐρωζώνη.  Τρεῖς χῶρες ἔχουν ἤδη τεθεῖ ὑπὸ καθεστὼς μνημονίου – Ἑλλάδα, Ἰρλανδία, Πορτογαλία. Δύο ἀκόμη βρίσκονται στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ – ἡ Ἱσπανία καὶ ἡ Κύπρος. Στὸ βάθος διαγράφεται ἡ ἀπειλὴ μνημονίου καὶ γιὰ τὴν Ἰταλία. Κάτι πού, ἂν συμβεῖ, θὰ σηματοδοτήσει τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὸ τέλος τοῦ εὐρὼ – χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ἀποκλείεται ἡ κατάρρευση τοῦ ἑνιαίου νομίσματος ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ὑπαχθεῖ ἡ Ρώμη σὲ καθεστὼς οἰκονομικῆς ὑποτέλειας. Ἡ προπαγανδιστικὴ ταύτιση ἐκ μέρους τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν τοῦ εὐρὼ μὲ τὴν ἐξοντωτικὴ λιτότητα τῶν μνημονίων, ὁδηγεῖ φυσικὰ στὴν ἀποξένωση ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων πολιτῶν τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὴν ἀσκούμενη πολιτικὴ τῆς ΕΕ.
.         «Εὐρὼ ἶσον μνημόνιο» διαβεβαιώνουν οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ, γιὰ νὰ ἐκβιάσουν τοὺς ὑπηκόους τους νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν καταβαράθρωση τοῦ βιοτικοῦ τους ἐπιπέδου, ἂν θέλουν νὰ παραμείνουν στὸ κοινὸ νόμισμα. Ἀποδεικνύεται ὅμως ὅτι ο ερωπαϊκο λαο ρνονται ν δεχτον τ λιτότητα ς πέρτατη ερωπαϊκ ξία. Παραμένουν ἀμετακίνητοι στὸ «Ὄχι στὸ μνημόνιο» παρὰ τοὺς ἐκβιασμούς.
.         Θέματα χωρὶς νόημα θέτει ἡ Γερμανίδα καγκελάριος, ἂν ληφθεῖ ὑπόψη τὸ προαναφερθὲν πλαίσιο. «Τὸ ζήτημα τώρα εἶναι πολὺ μεγαλύτερο» δήλωσε, ἀναφερόμενη στὴν ἀποδοχὴ τῆς πολιτικῆς τοῦ μνημονίου ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἐξήγησε τί ἐννοεῖ: «Ὑπάρχει ταύτιση στὴν Ἑλλάδα μὲ αὐτὸ ποὺ ἔχουμε προτείνει; Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο καθῆκον ποὺ ἔχουμε μπροστά μας. Ἔχει νὰ κάνει μὲ τὰ πολιτικὰ κόμματα, μὲ τὴν πολιτικὴ κουλτούρα». Ὅταν τὸ 80% ἕως 90% τῶν Ἑλλήνων διαφωνεῖ ριζικὰ μὲ τὸ μνημόνιο, εἶναι προφανὲς ὅτι ὄχι «ταύτιση» δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ ἀντιθέτως ὑπάρχει πλήρης διάσταση, καθολικὴ ἀντίσταση.
.         Τί θὰ γίνει ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ἂν οἱ Γερμανοὶ δὲν ἀλλάξουν στάση; Θὰ διαλυθεῖ τὸ εὐρώ! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση, ἂν τὸ Βερολίνο συνεχίσει τὴν ἴδια γραμμή. Τὰ μνημόνια δὲν συνιστοῦν πολιτικὴ σωτηρίας κρατῶν. Ἀποβλέπουν στὴν ὑπαγωγὴ τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἐπικυριαρχία τῆς Γερμανίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ μὲ ἐξαίρεση τὸν Γιῶργο Παπανδρέου, ποὺ ἔβαλε οἰκειοθελῶς τὴν χώρα μας ὑπὸ καθεστὼς μνημονίου, κανένα ἄλλο κράτος δὲν μπῆκε μὲ τὴν θέλησή του. Κάτω ἀπὸ ἀφόρητες γερμανικὲς πιέσεις ὑπέκυψαν ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Πορτογαλία. Μὲ τὸ ζόρι μπῆκαν ὑπὸ τὸν ζυγὸ τῶν μνημονίων. Ἐφιαλτικὲς εἶναι οἱ πιέσεις ποὺ τώρα ἀσκοῦν οἱ Γερμανοὶ γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ἐπὶ τῆς Ἱσπανίας.
.         Εὐρὼ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μὲ τὶς μισὲς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης ὑπὸ καθεστὼς μνημονίων. Μὲ τὸν πληθυσμό τους δηλαδὴ νὰ φτωχαίνει βίαια καὶ σκόπιμα καὶ μὲ τὸ πέρασμα τῶν κρατῶν αὐτῶν ὑπὸ γερμανικὴ ἐπικυριαρχία. Ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ ἔπειτα, αὐτὸ καταντᾶ ἀφόρητο γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους πολίτες. Ο πρτες ρωγμς στ ερωπαϊκ οκοδόμημα διαφαίνονται δη. Στὴν Βρετανία ἀνακινεῖται τὸ θέμα δημοψηφίσματος, γιὰ νὰ ἐγκαταλείψει ἡ χώρα τὴν ΕΕ. Στὴν Ἰταλία ἔχουμε τὰ πρῶτα σημάδια κινήσεων ἀνατροπῆς τῆς κυβέρνησης τοῦ Μάριο Μόντι.
.         «Κίνδυνο νούμερο ἕνα» γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία χαρακτήρισε ἀκόμη καὶ ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ (!) τὴν παροῦσα κρίση στὴν Εὐρωζώνη. Περιθώριο μόλις τριῶν μηνῶν τῆς ἔδωσε ὁ διάσημος κερδοσκόπος Τζὸρτζ Σόρος, γιὰ νὰ διορθώσει τὰ λάθη της. Μέχρι καὶ ὁ Σίλβιο Μπερλουσκόνι ἔκανε τρεῖς «τρελές», ὅπως τὶς ὀνόμασε ὁ ἴδιος, προτάσεις. Νὰ φύγει ἡ Ἰταλία ἀπὸ τὸ εὐρώ! Νὰ φύγει ἡ Γερμανία ἀπὸ τὸ εὐρώ! Νὰ ἀρχίσει ἡ Ρώμη νὰ τυπώνει μόνη της εὐρώ!
.         Καὶ ἡ Ἑλλάδα; Ποιά μοῖρα μᾶς περιμένει μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ δραματικὸ πλαίσιο; Σχεδὸν οἱ πάντες στὸ ἐξωτερικὸ προεξοφλοῦν ὅτι λληνικ οκονομία θ καταρρεύσει πρν π τ τέλος το χρόνου. Αὐτὸ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν θὰ σχηματίσει κυβέρνηση ὁ Τσίπρας ἢ ὁ Σαμαρᾶς.
.         Δὲν εἶναι ἀναπόφευκτη αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη, κατὰ τὴ γνώμη μας. Τὸ μνημόνιο μᾶς ὁδήγησε σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση, ἄρα τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ γίνει εἶναι νὰ πάψει νὰ ὑλοποιεῖται. Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό. Πρέπει ν δώσουν χρήματα γι τν πραγματικ λληνικ οκονομία κα ο Ερωπαοι. μέσως! ν δν τ κάνουν, διάλυση τς Ερωζώνης θ ρχίσει στν λλάδα. Πολ σύντομα.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

Σχολιάστε

GREECE᾽ S TURMOIL FROM EURO᾽S INHERITANCE

Greece’s Turmoil from Euro’s Inheritance

by
Dr. Ioannis N. Kallianiotis[1]
Economics/Finance Department
The Arthur J. Kania School of Management
University of Scranton
Scranton, PA  18510-4602
U.S.A.
Tel. (570) 941-7577
Fax (570) 941-4825
E-Mail:  ioannis.kallianiotis@scranton.edu 

«Τῶν πολιτῶν ἔργόν ἐστιν ἡ σωτηρία τῆς κοινωνίας» (Ἀριστοτέλης)

June 2012

.          Greek history with its unique direction because the country occupies an incomparable position in the South-East Europe, connecting three continents, with its people, who have transferred the Hellenic civilization and paideia to the East (Ancient Greek colonies, Alexander the Great, and Byzantine Empire) and to the West (Greek colonies, contribution to European Renaissance by Greeks, who survived from the conquest of Constantinople, and up to now with Greeks’ international mobility), and always with one particular objective, to offer some possibilities to all humans to become persons (perfect personalities). This country civilized Europe and gave even the Greek name “Ευρωπη” for the entire Continent.[2] A few years ago, some “Greek” politicians, without referendum, decided to join the European Union, which is not so disastrous for a small country like Greece and because of her exclusiveness, as the founder of European civilization. But, putting Greece, with a completely different socio-economic structure, compared with the industrial nations of North Europe to Euro-zone is anti-economic, anti-democratic, unethical, and against the Greek citizens’ decisions and their future welfare. Greece does not deserve this turmoil and these pseudo-politicians do not deserve to be in power. The responsibility of the voters is also enormous towards their country and the future generations.
.          Countries abandoned the gold exchange standard in 1973 because a fixed exchange rate does not work for all nations. Even a large economy, like the U.S. one, suffered because it lost almost its entire gold reserves. Instead of keeping the EU member-nations independent with their domestic currencies, their fiscal, momentary, and trade policies, depending on the domestic social needs of the countries; they imposed on these nations and their citizens a common currency and are in control of the countries, their governments, and their sovereignty. Then, it came the American financial crisis (2007) and the European debt crisis (2009). Greece led by its indescribable politicians, after 1974 to a very severe debt problem, to increases of the inefficient public sector, to the Euro-zone without referendum, and unfortunately, to a lot of corruption. Politicians, who do not know their history, culture, civilization, paideia, language, uniqueness of their people, cannot run for office, as it was proven, lately; they can cause enormous social cost, not only for the current generation, but to the future generations and to the future politicians, too. And these failed politicians have the impudence to claim the vote from the downtrodden Greek proud citizens.
.            Greece is in a severe recession (actually, depression)[3] the last five years with an unemployment over 22% and in some regions over 40%. These conditions are disastrous for the country, its citizens, its future, and a proof that this system and this union do not work. Its debt is large (165% of GDP) and its deficit (9.1% of GDP), too; but, during periods of recession you do not use anti-growth measures to reduce deficits, as Troika has imposed on Greece because the results will be the opposite. You use expansionary public policies to stimulate growth and reduce unemployment. After the recession, you start, gradually, correcting the inefficient public sector and all the other deficiencies. Greece experienced many difficulties, conflicts, and invasions by barbarians and other neighboring or even non-neighboring countries, but she resisted with all her means and has to do the same, during the current economico-political “invasion” from EU.
.            After World War II, the nation and its citizens enjoyed a huge growth, a zero unemployment, a stable development, a multiple improvement, and a preservation of their traditional social values. Lately, the European integration has destroyed the sovereign nation-states and it is ruling undemocratically an entire continent and unfortunately, Greece, due to her weak politicians. European Union’s economic and social policies cannot satisfy any welfare function for the Europeans, like justice, fairness, allocation, equity, stability, distribution, efficiency, full employment, homogeneity, security, sovereignty, independence, self-sufficiency, certainty, and democracy. Unfortunately, it became an oppressor for the poor Greeks and most of the Europeans. Greece has to leave the Euro-zone; otherwise the country is in serious danger. The entire Europe would be better off without the euro.
.           European Union tried to equalize 27 heterogeneous countries, with different value systems, work ethics, factor endowments, economic abilities, cost of production, incomes, dogmas, languages, and objective in life. Of course, nothing of this has happened and the cost of integration has exceeded the benefits for the Europeans. Citizens have lost their jobs (the suicide rate has exceeded any historic records)[4] and businesses have gone bankrupt, due to competition from the other country-members and from other foreign nations (Asians), with which EU has signed a foolish free trade agreement. Prices have increased because of the common market, goods are moving to markets with higher income and prices, and to attract them you have to pay the same high prices, which is impossible for Greece because her income is lower compared to the wealthy manufacturing EU members of the North. An overvalued euro has equalized prices (upward), but not incomes. A coffee from 100 Drs. (€0.293) has reached €5.5 (1,874.125 Drs.), an increase by 1,774.125% of its price since the introduction of euro.
.           Further, this overvalued common currency (the euro) has destroyed exports, foreign investments, tourism, shipping, and many other activities. The worst social problems are illegal immigrants, drug dealers, terrorists, anarchists, international mafia, every corrupted person and every kind of criminality moves freely from one nation to the other because borders have been abolished and Greek borders are extensive and the country’s islands are in thousands and are staying unprotected. The current imposed “structural changes” [increases in taxes, raise of the value-added tax, reductions in wages, salaries, and pensions, weakening of the power of labor unions, reductions of EU subsidies, shifting some of the burden of health insurance from employers to households, increasing the number of years for work, privatization of state owned enterprises (SOEs), and layoffs of public workers], the tremendous austerity, and many other measures that are coming soon (after the second ineffective elections in June), are against the “poor” Greek (and the other European) citizens. Then, the answer for the inheritance from the euro is obvious. We cannot insist for a mistake that EU did in 2002 and imposed it to Europeans.
.             In fall 2008, the Greek government gave to the Greek banks €28 billion (taxpayers’ money) for their economic support, to increase the liquidity in the financial institutions and to increase their lending towards businesses, but it received back a big nothing (banks do not share their benefits, they share only their bailout cost). This is a serious problem with financial institutions after 30 years of deregulations. It seems that all the big political parties in Greece became neo-liberals (market oriented and acting against the social interest of the country and its citizens) and very corrupted, some of them. The worst for Greece were the two inhumane memoranda (“μνημονια”) that Troika imposed on Greeks (two political parties, PASOK and N.D., ratified them with their signatures in absentia of the citizens) and because the county has no independent public policy to stimulate her economy and improve growth through an expansionary monetary and fiscal policy and through devaluation of her currency (trade policy), it has been led to a serious economic distress (a social collapse).
.            Greece has suffered since 1824 (during the War of Independence from Turks) with her Western creditors (actually, usurers). Greece lives for 188 years with foreign loans, extreme exploitations by her lenders, and has experienced bankruptcies, too. But, the past politicians were acting in favor of Greeks and not in favor of their unfair lenders. In 2010, Greece received a conditional loan of €110 billion ($161 billion) in installments to be able to pay the previous loans and the enormous interest cost, with an interest rate on her bonds of 24%. European leaders (actually, Germany and France; it seems the new President of France, Francois Hollande, will follow Angela Merkel) tried to bailout Greece with wrong means and to prevent the Euro-area’s first sovereign default, which might cause a series of bankruptcies to the peripheral members and a serious strike on euro. In March 2012, a new bailout loan of €173 billion ($220 billion) was announced, which will be offered in installments again, if Greece keeps her obligations towards the lenders (referenda); also, an insignificant cut of some of Greece debt by 53.5%, and a new memorandum with 20 new mandates is changing everything in labor market and in the daily life of Greek citizens. Of course, one major fiscal problem of the country is the tax evasion by the wealthy people, professionals, and businesses. And because of this low government revenue, the minister of finance imposed unexpectedly and unfairly property taxes on homes, for the first time in Greece’s economic history. Thus, Greeks are losing ownership of their homes.
.           Greece was borrowing and was rolling over her maturing debt obligations without any problem, as the rest of the West is doing; and of course, a lot of these loans were spending to buy weapons and other military “goods” from Germany, France, England, and elsewhere. During this crisis, Greece was unable to roll over her maturing debt obligations (bonds) and it is closed to default. Domestically, the country has suffered from ignorant leaders, enormous government spending and inefficiency, over-consumption, low savings, huge borrowing, destruction of agriculture, abandonment of villages and country sides, non-use of domestic natural resources (oil, gas, many minerals, etc.), tax evasion, corruption, and other evils. Greek industry (manufacturing) is suffering from abandonment by the government, from low productivity, and from declining in its competitiveness. Its exports were declining and imports were growing very fast. Greek industry and shipyards need protection from the government because of the unfair competition that faces from the surrounding countries and China. In the past, tourism and the shipping industry (the Greek maritime fleet is the largest in the world, it has approximately 18% of the world’s maritime fleet) have been the Greek economy’s stronger sectors; now, are suffering from the global recession and the overvalued euro. Greece has no monetary policy because it is pursued by the ECB, she has no fiscal policy because of Troika’s constraints, and she has no trade policy because she cannot devaluate the common currency; but she has only to reduce the cost of production (salaries and wages, which are relatively low, compared with the other EMU members) and the citizens welfare fell to zero. These destructive politics for this historic nation have to be stopped by the citizens on June 17, 2012. Social justice must be satisfied.
.          If Greek politicians had taken some measures earlier, since 1980s, there would be no need for the current austerity measures and the anti-social reforms or the sale off of Greece’s public wealth by putting it as collateral to foreign lenders. A nation has to give the first priority to its citizens’ welfare and not to its creditors’. Lenders know that there is always risk in our free-market economies, for this reason they charge a risk premium of over 20%. This is the reason that citizens voted against the big parties (PASOK and N.D., who had signed the new memorandum in March 2012), during the recent elections on May 6, 2012 and it was impossible for them to have a democratic elected government in their country. The country is going to new elections in June 17, 2012, but the outcome from them is not expected to be beneficial at all for the country because the same bad politicians of the past must never be in power again. Politicians have to anticipate and prevent crises and not to correct them because it is too late and the disaster has been accomplished to the current and future generations of the country. The G-8 leaders met at a weekend summit at Camp David on May 19, 2012 and urged Greece to stay within the euro area and momentum gathered for the idea of issuing euro bonds to ease Europe’s debt crisis.[5] The economies of the EU are being gripped by political confusion, as policy makers failed to develop solutions to address Greece’s and the rest of the peripheral nations’ financial crises. The euro has lost 6.56% against the U.S. dollar in May 2012 (4/27/2012: 1.3229 $/€ and 5/31/2012: 1.2361 $/€) and $4 trillion have been wiped from equity markets, due to fear that this turmoil in Greece might spread to other members of the Euro-zone.
.          Finally, the measures imposed by Troika will deteriorate the economy further; the deficit will increase, the unemployment will go up, the recession will become deeper, and the country will face other external (safety and security) issues.  Troika forces Greece to privatize the entire public sector; now, that the prices have fallen so much, it is selling them for free. Those sale offs of the national wealth is a crime against the nation and its citizens and Greek politicians have to say “NO” or to go home (some must go to prison). During periods of economic crises, the government has to nationalize private firms to improve confidence among citizens and stability for the country (a temporary nationalization of the big private banks at the moment will help them and will reduce the run on banks). The “old” (with bad past) politicians cannot lead with the same politics this kind of historic country. These austerity measures are absolutely wrong and the Greek politicians are responsible for signing the referenda. Greece has to leave the EMU right now, to stop payment on any loans (Germany did not pay two of its loans after WWI and WWII; the same has been done by many other nations) until it will recover and pay only a moderate, similar to the other sovereign nations, interest rate on loans, to go back to the drachma (at an initial exchange rate 1 Dr/€) and to become an independent sovereign nation, which will use its public policies and its factors of production to exit from the recession, relatively soon. If Greece will make the mistake to stay in Euro-zone, she will have no future. Greek citizens cannot undertake the cost of adopting the euro and should not be liable for their governments’ debts and mistakes. Greece has to leave the Euro-zone and become gradually a self-sufficient, sovereign, and advanced nation, as it was in the past, for the benefits of its own citizens and for the global civilization. Euro’s inheritance is not needed for Greece because it is inferior of the existing Hellenic-Orthodox inheritance.


[1] A different and shorter version of this article was published in the U.S. News & World Report, Debate Club, May 16, 2012. I would like to acknowledge the assistance (word process) provided by Nicholas J. Kallianiotis. Financial support (professional travel expenses, submission fees, etc.) was provided by Provost’s Office (FRAP Funds), University of Scranton. The usual disclaimer applies. Then, all remaining errors are mine.

[2] See, some of Greece civilization in this video: Ἡ Ἑλλάδα ἀπό ψηλά (Ὑψηλή Ανάλυση). http://www.youtube.com/embed/GZeQjbmqX_w?rel=0

[3] Average GDP growth in Greece by era was as following: (1) Before EU integration: 1961-1970 it was 8.44%, 1971-1980 it was 4.70%. (2) After the EU integration: 1981-1990 it was 0.70%, 1991-2000 (period of enormous borrowing) it was 2.36%, 2001-2007 (again period of large borrowing) it was 4.11%, 2008-2011 it was -3.45%, (3) In 2011:Q4, it was -7.5% and 2012:Q1 the growth was -6.2%.

[4] So far, 2,000 people have committed suicide in Greece, due to the financial crisis, the imposed austerities, and the recession that the country faces the last three years. (TV News ALPHA, May 30, 2012).

[5] See, The Wall Street Journal, May 21, 2012, pp. A1, A7, and A9.

, , , ,

Σχολιάστε

«ΕΥΡΩ ἢ ΔΡΑΧΜΗ; ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ» (ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ)

Ἀπόσπασμα συνεντεύξεως τοῦ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου ἐν ὄψει τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας.

.        «Ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ εἶναι πολὺ σημαντική, γιατί ὅλοι ἀγαπᾶμε τὴν Ρωσία καὶ οἱ δεσμοὶ μεταξὺ τῶν δύο λαῶν εἶναι δυνατοὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Πᾶμε γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουμε αὐτὴ τὴν φιλία, νὰ ἀνταλλάξουμε ἀπόψεις καὶ νὰ πάρουμε μερικὲς ἀποφάσεις, ἂν εἶναι δυνατόν, γιὰ νὰ βοηθήσουμε τὴν ἐπικοινωνία τῶν δύο λαῶν», τόνισε.
.        Γιὰ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐποχὴ αὐτῆς τῆς μεγάλης κρίσεως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε πὼς δὲν εἶναι ὁ πρῶτος σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας νὰ δίνει συσσίτια. «Εἶναι στὸ ρόλο της. Ὅμως πρτα π λα πρέπει ν φτιάξει πρόσωπα κατ τ πόδειγμα το Χριστο. Νὰ φτιάξουμε πρότυπα ζωῆς καὶ βεβαίως νὰ βοηθήσουμε καὶ τὸν ἄλλο, γιατί δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ γίνει πρότυπο Χριστοῦ καὶ νὰ εἶναι ἐγωιστὴς καὶ νὰ μὴν κοιτᾶ τὸν διπλανό του».

Γιὰ τὸ ἂν ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ταχθεῖ ὑπὲρ ἢ κατὰ τοῦ Μνημονίου, ἐπειδὴ εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ τὸ ποίμνιο εἶπε:

.        «Ὅλα τὰ προβλήματα ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ μὲ ἕναν δικό της τρόπο. Ἡ κρίση ἀλλιῶς ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὰ πολιτικὰ κόμματα ἀλλιῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Δὲν ἔχει ἀποστολὴ ἡ Ἐκκλησία, ἂν δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ κάθε πρόσωπο, γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο. Βεβαίως ἔχει λόγο. Ἀλλὰ λόγος ποὺ βγαίνει μέσα ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία ἔρχεται καὶ δίνει τὸ μήνυμα τοῦ προσώπου, τοῦ ἀνθρώπου νὰ μπορέσει νὰ σταθεῖ ἀξιοπρεπής».

Γιὰ τὸ πῶς μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση:

.        «Ἡ κρίση εἶναι ἕνα πρόβλημα ἕνας πόνος στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ὅμως πρέπει ν δομε τ ατια πο δήγησαν σ ατ τν κρίση. Ἡ κρίση προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση, ἀπὸ τὸν ἐγωισμό. θεσμς διοικεται π πρόσωπα. ν τ πρόσωπα εναι ρρωστα, θ ρρωστήσει κα θεσμός. Ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία καὶ ἰδιαίτερα ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει νὰ στείλει τὸ μήνυμα τοῦ σεβασμοῦ στὸ πρόσωπο».

Γιὰ τὸ ἂν πρέπει ἡ Ἑλλάδα νὰ ἐπιστρέψει στὴ δραχμή:

.        «Ερ δραχμή, που κα ν μείνουμε, ν δν γίνουμε νθρωποι Χριστοτ ποτέλεσμα θ εναι τ διο. Οἱ οἰκονομολόγοι λένε πὼς δὲν πρέπει νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸ εὐρώ, πὼς εἶναι καλύτερα μέσα στὸ εὐρώ. Ἐγὼ προσωπικὰ μὲ αὐτὸ συντάσσομαι».

Γιὰ τὸν χωρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ κράτος:

.        «Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μιὰ μεγάλη ἱστορία. Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἔχουμε συμπορευτεῖ μὲ τὸ κράτος. Τοὺς πόνους καὶ τῶν δύο πλευρῶν τοὺς καταλάβαμε. Καὶ πορευόμαστε μέχρι σήμερα ἄλλοτε μὲ προβλήματα καὶ ἄλλοτε ὄχι. Ἂν βρεθεῖ μιὰ Πολιτεία ποὺ θὰ μᾶς πεῖ: δὲν σᾶς θέλουμε, δὲν θὰ ἀντιδράσουμε. Ἐμεῖς θὰ προχωρήσουμε. Τετρακόσια χρόνια κάτω ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ ζήσαμε καὶ δὲν διαλυθήκαμε. Ἂν ἀφεθοῦμε ἐλεύθεροι νὰ ἀποφασίζουμε μόνοι μας, νὰ διαχειριζόμαστε τὴν περιουσία μόνοι μας, δὲν ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε τίποτε. Μλλον τ κράτος θ χάσει. κόμη κα μισθοδοσία το κλήρου δν μς χει δοθε ς δρο, λλ σ ντάλλαγμα τς περιουσίας. Δν μς πιάνει πανικς οτε φοβόμαστε, λλ σκεπτόμαστε ατν τν τόπο τι θ εναι ρφανός».

[ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ πιθανότητα χωρισμοῦ φαίνεται ὅτι ὅλο καὶ πλησιάζει.]

Γιὰ τὸ ἂν πρέπει νὰ γίνει Πανορθόδοξη Σύνοδος:

.        «Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος πρέπει νὰ γίνει ὄχι ὅμως βιαστικὰ ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ μελέτη. Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ μελετᾶ τὸ θέμα ἀπ᾽ ὅλες τὶς πλευρές. Τὰ ἀνθρώπινα ὅμως ὑπάρχουν παντοῦ καὶ πρέπει νὰ μελετηθοῦν ὅλα μὲ προσοχὴ καὶ νὰ ἀντιμετωπιστοῦν. Προσωπικὰ πιστεύω πὼς πρέπει νὰ γίνει τὸ συντομότερο. Ὄχι γιὰ νὰ λύσει τὰ προβλήματα ποὺ εἶναι ὥριμα, ἀλλὰ νὰ δώσουμε καὶ τὸ μήνυμα πὼς οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι ἐδῶ ὅλοι μαζεμένοι».

ΠΗΓΗ: romfea.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ! «Ἡ δυνατότητα ἐξόδου τῆς Ἑλλάδας μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ κάτι σὰν μεταδοτικὴ νόσος»

Πανικὸς στὴν Λέσχη Bilderberg γιὰ πιθανὴ ἔξοδο Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ εὐρώ!

.         Ἡ Λέσχη Bilderberg δείχνει νὰ ἔχει τρομοκρατηθεῖ γιὰ τὴν πιθανότητα τῆς ἐξόδου τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη καὶ τὴν συνακόλουθη ἐντυπωσιακὴ οἰκονομική της ἀνάκαμψη, πράγμα ποὺ θὰ δώσει τὸ παράδειγμα καί…σὲ ἄλλες χῶρες νὰ κάνουν ἀκριβῶς τὸ ἴδιο. Μιὰ τέτοια ἔκβαση εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἀπειλήσει τὸ ἑνιαῖο νόμισμα τῆς εὐρωζώνης καί, τὸ σημαντικότερο, τὸ ὅλο σχέδιο γιὰ τὴν οἰκοδόμηση ἑνὸς εὐρωπαϊκοῦ ὁμοσπονδιακοῦ ὑπερκράτους.
.         Ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια θέματα συζήτησης στὴν ἐπικείμενη ἐτήσια σύνοδο τῆς Λέσχης Bilderberg στὸ Chantilly τῆς πολιτείας Virginia θὰ εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο οἱ παγκοσμιοποιητὲς τῆς οἰκονομικῆς ἐλὶτ θὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ πρόβλημα ποὺ ἀπειλεῖ νὰ καταστρέψει τὴν ἀτζέντα τους γιὰ μιὰ παγκόσμια διακυβέρνηση: τὴν κρίση τῆς εὐρωζώνης.
.         Ὁ ὁλοένα αὐξανόμενος κίνδυνος ἀθέτησης τῆς ὑπόσχεσης τῆς Ἑλλάδας ὅτι θὰ τηρήσει τοὺς δρακόντειους ὅρους «διάσωσης» ποὺ τῆς ἔχουν ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες καὶ τὸ Βερολίνο καὶ ἡ ἀπειλὴ ἐξόδου της ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη ἀνάγκασαν τὴν Γερμανίδα καγκελάριο Ἀνγκέλα Μέρκελ νὰ παραδεχθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἴσως καὶ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη, ἐκτίμηση ποὺ προκάλεσε ἀπότομη «βουτιὰ» τοῦ εὐρώ, ἀλλὰ καὶ τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἀγορῶν.
.         Ἡ κρίση τῆς εὐρωζώνης βρίσκεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὸ πιὸ καίριο σημεῖο ποὺ βίωσε ποτὲ ἡ Εὐρώπη, καὶ ἔχει ἀποδειχθεῖ πολὺ χειρότερη ἀπὸ ἄλλες κρίσεις, ποὺ ὅλως τυχαίως ξέσπασαν καὶ ἐκεῖνες λίγο πρὶν ἀπὸ τὶς ἐτήσιες συνόδους τῆς Λέσχης Bilderberg, τὸ 2010 καὶ τὸ 2011.
.         Καὶ στὶς δύο ἐκεῖνες περιπτώσεις, ἡ πολιτικὴ συναίνεση ποὺ ὑπῆρξε ἀνάμεσα στὰ μέλη τῆς Λέσχης Bilderberg ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία στὴν εὐρωζώνη νὰ ἀναπνεύσει – ἔστω καὶ μὲ μάσκα ὀξυγόνου – γιὰ ἄλλους 12 μῆνες, καὶ τὸ 2010 ἀλλὰ καὶ τὸ 2011.
.         Φέτος, τὰ ἴδια αὐτὰ ἄτομα, ποὺ ἡ κοινὴ γνώμη ἀναγνωρίζει πλέον ὡς διαχειριστὲς τῆς παγκοσμιοποίησης, θὰ προσπαθήσουν καὶ πάλι νὰ χαράξουν μιὰ στρατηγικὴ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἡ ὁποία θὰ διασώσει τὸ «μονάκριβο» κατασκεύασμά τους: τὸ κοινὸ εὐρωπαϊκὸ νόμισμα.
.         Στὴν προπερσινὴ σύνοδο τῆς λέσχης τὸ 2010 στὴν Ἱσπανία, «τὸ μέλλον τοῦ εὐρὼ» βρέθηκε στὸ ἐπίκεντρο, καθὼς ὁ Ἰσπανὸς πρωθυπουργὸς Luis Rodriguez Zapatero, πλαισιωμένος ἀπὸ ἀρκετοὺς οἰκονομικοὺς ἐγκεφάλους, κατέβαλε προσπάθειες νὰ ἐπιλύσει τὴν κρίση, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ τὰ μέλη τῆς Bilderberg πανικόβλητα συνεδρίαζαν, ἐξετάζοντας σενάρια σὲ περίπτωση κατάρρευσης τοῦ ἑνιαίου νομίσματος.
.         Ἕνα χρόνο ἀργότερα, τὸ 2011, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνόδου στὸ St Moritz τῆς Ἐλβετίας, ἡ κρίση τοῦ εὐρὼ ἦταν καὶ πάλι στὴν κορυφὴ τῆς ἀτζέντας τῆς Λέσχης Βilderberg. Οἱ παγκοσμιοποιητὲς ἐξέφρασαν φόβους ὅτι ἡ διάλυση τῆς ζώνης τοῦ ἑνιαίου νομίσματος θὰ μποροῦσε, μεταξὺ ἄλλων, νὰ τορπιλίσει τὶς ἐλπίδες γιὰ τὴν δημιουργία πολλῶν περιφερειακῶν νομισμάτων.
.         Ἡ Λέσχη Bilderberg δὲν φοβᾶται ἁπλὰ ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ εὐρώ, ἀλλὰ ὅτι μὲ τὴν ἔξοδό της θὰ βιώσει τεράστια οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη καὶ θὰ ἀποτελέσει παράδειγμα γιὰ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ἴδια πορεία.
.         Ὁ φόβος αὐτὸς διακρίνεται καθαρὰ σὲ ἄρθρο ποὺ δημοσίευσε τὸ φερέφωνο τῆς Λέσχης Bilderberg, ἡ ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ λέσχη ἐφημερίδα «Financial Times» μὲ τίτλο «Ἡ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ εὐρὼ θὰ τὴν μετατρέψει σὲ πρότυπο γιὰ ἄλλες χῶρες». «Ἂν ἡ Ἑλλάδα βγεῖ ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη, θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδειχθεῖ πιὸ ἐπικίνδυνη γιὰ τὸ σύστημα ἀπὸ ὅ,τι ἦταν ποτὲ ὅσο βρισκόταν μέσα σὲ αὐτήν, δίνοντας τὸ παράδειγμα τῆς ἀποτελεσματικῆς ἀντίδρασης», σχολιάζει ὁ Arvind Subramanian. Ὁ Subramanian δὲν εἶναι τυχαῖος ἀναλυτής. Εἶναι ἐπίτιμο μέλος τοῦ γνωστοῦ «Peter G. Peterson Institute for International Economics», ἀνάμεσα στὰ κορυφαῖα μέλη τοῦ ὁποίου συμπεριλαμβάνονται πολλὰ μέλη τῆς Λέσχης Βilderberg. Ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ εἶναι καὶ ὁ πρώην πρόεδρος τῆς κεντρικῆς τράπεζας τῶν ΗΠΑ (Federal Reserve), Paul Volcker, ὁ πρώην ὐπ. Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ, Lawrence Summers, καὶ τὸ διαχρονικὸ ἔμβλημα τῆς Βilderberg, ὁ David Rockefeller.
.         «Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 2013 θὰ ἀρχίσει μιὰ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπό της εὐρωζώνης θὰ παραμένει σὲ ὕφεση. Ἡ ἐπίδραση μιᾶς τέτοιας ἐξέλιξης στὴν Ἱσπανία καὶ τὴν Πορτογαλία, ποὺ μαστίζονται ἀπὸ τὴν λιτότητα, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στὴν Ἰταλία, θὰ εἶναι ἰσχυρή. Οἱ ψηφοφόροι ἐκεῖ ἀποκλείεται νὰ μὴν ἐπηρεαστοῦν ἀπὸ τὴ βελτίωση τῆς οἰκονομικῆς κατάστασης τῶν Ἑλλήνων, τῶν γειτόνων τους ποὺ σήμερα ἔχουν γίνει ἀντικείμενο περιφρόνησης. Θὰ ἀρχίσουν νὰ διερωτῶνται γιὰ ποιὸ λόγο καὶ οἱ δικές τους κυβερνήσεις δὲν ἀκολουθοῦν τὶς ἴδιες πολιτικὲς ἐπιλογὲς μὲ τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ ἀπαιτήσουν τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη. Μἄλλα λόγια, ἑλληνικἐμπειρία μπορεῖ νὰ μεταβάλει ριζικὰ τὰ κίνητρα τῆς παραμονῆς αὐτῶν τῶν χωρῶν στὴν εὐρωζώνη, κυρίως ἐὰν οἱ οἰκονομικὲς συνθῆκες ἐξακολουθήσουν νὰ εἶναι ζοφερές», γράφει ὁ Subramanian, προσθέτοντας τὰ ἑξῆς: «Ἡ δυνατότητα ἐξόδου τῆς Ἑλλάδας μπορεῖ νἀποδειχθεῖ κάτι σὰν μεταδοτικὴ νόσος καὶ νὰ ὁδηγήσει στὴ διάλυση τῆς εὐρωζώνης καὶ ἴσως καὶ τοῦ ὅλου εὐρωπαϊκοῦ σχεδίου».
.         Ἡ Bilderberg δείχνει κάτι παραπάνω ἀπὸ πρόθυμη νὰ σώσει τὴν εὐρωζώνη, ἀφοῦ ἀντιπροσωπεύει τὴν ἴδια τὴν βάση τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς ἀτζέντας τῶν νεοταξιτώνγια τὴ δημιουργία περιφερειακῶν νομισμάτων καὶ προσεκτικὰ σχεδιασμένων ὁμοσπονδιῶν σὲ διάφορες ἠπείρους, ποὺ θὰ βασίζονται στὸ ἴδιο μοντέλο μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
.         Ἐὰν τελικ ερωζώνη ποτύχει, προοπτικὴ τῆς πίτευξης το τελικο στόχου νς παγκόσμιου νομίσματος νεκρώνεται γι τουλάχιστον λλα 100 χρόνια. Ἡ πρόεδρος τῆς Bilderberg, Etienne Davignon, καυχήθηκε κάποτε σὲ συνέντευξή της ὅτι ἡ Bilderberg συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν δημιουργία τοῦ εὐρώ, συντάσσοντας πρώτη τὴν ἀτζέντα τῶν πολιτικῶν ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουν οἱ χῶρες τῆς ΕΕ προκειμένου νὰ ὑπάρξει ἕνα ἑνιαῖο νόμισμα στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, τὸ ὁποῖο ἀργότερα ἐπισημοποιήθηκε μέσῳ τῆς Συνθήκης τοῦ Μάαστριχτ τὸ 1992.
.         Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζει ὁ περισσότερος κόσμος εἶναι ὅτι ο πρτες συζητήσεις γι τν δημιουργία νιαίου νομίσματος λαβαν χώρα περίπου τέσσερις δεκαετίες πρίν, στ συνεδρίαση τς Bilderberg στ Garmisch-Partenkirchen τς Δυτικς Γερμανίας τ 1955. Ἔγγραφα ἀπὸ ἐκείνη τὴν σύνοδο, ποὺ διέρρευσαν ἀργότερα, ἀποκαλύπτουν ὅτι οἱ σύνεδροι τῆς λέσχης – καὶ ἤδη γνωστοὶ νεοταξίτες – μίλησαν γιὰ τὴν ἀνάγκη «νὰ εἰσέλθει ὁ γερμανικὸς λαὸς σὲ μία κοινὴ εὐρωπαϊκὴ ἀγορὰ τὸ συντομότερο δυνατό», προσθέτοντας ὅτι «τὸ μέλλον του θὰ εἶναι ἀμφίβολο χωρὶς μιὰ Ἑνωμένη Εὐρώπη»!
.         Ἡ ἀτζέντα αὐτὴ περιλαμβάνει «τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνα κοινὸ νόμισμα», καθὼς καὶ τὴν δημιουργία μιᾶς «κεντρικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας».

.          Δεδομένου τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ συνομωσία ποὺ ὁδήγησε τελικὰ στὴν θέσπιση τοῦ εὐρὼ διήρκεσε τουλάχιστον 50 χρόνια, δὲν ὑπάρχει πιθανότητα ἡ παγκόσμια ἐλὶτ νὰ ἐγκαταλείψει τὸ «πόνημά» της ἀμαχητί. Ἀλλὰ νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι ἡ κρίση τῆς εὐρωζώνης θὰ βρεθεῖ στὸ ἐπίκεντρο τῆς φετινῆς συνόδου τῆς Λέσχης Bilderberg καὶ πάλι, καθὼς τὰ μέλη της θὰ προσπαθοῦν νὰ συναινέσουν σὲ ἄλλη μία μεγάλη προσπάθεια νὰ διασώσουν τὸ ἑνιαῖο νόμισμα.

ΠΗΓΗ: badmoney.gr

,

Σχολιάστε

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ. ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ («Ἡ συνταγὴ δὲν λειτουργεῖ. Τὸ εὐρὼ θὰ ἐκραγεῖ»!)

Γιὰ τρομακτικὲς συνέπειες
προειδοποιεῖ ὁ Ἀμερικανὸς νομπελίστας οἰκονομολόγος
Πὸλ Κρούγκμαν.

.          Ἀναπόφευκτη θεωρεῖ τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη ὁ Ἀμερικανὸς νομπελίστας οἰκονομολόγος Πὸλ Κρούγκμαν, σὲ συνέντευξη ποὺ παραχωρεῖ στὸ γερμανικὸ περιοδικὸ Der Spiegel. (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν εἶχε “προφητέψει” τὴν ἑλληνικὴ ἔξοδο ἀπὸ τὸ εὐρὼ ὡς πολὺ πιθανὴ τὸν ἑπόμενο μήνα…!)

.          Ὁ κ. Κρούγκμαν  ὑποστηρίζει ὅτι “ἁπλῶς δὲν ὑπάρχουν ἐναλλακτικὲς λύσεις” καὶ προειδοποιεῖ γιὰ “τρομακτικὲς συνέπειες” τὸν πρῶτο χρόνο, ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα. Ἐπικρίνει δὲ τὴν γερμανικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν πολιτικὴ λιτότητας ποὺ ἐπέβαλε.
.          “Δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ τὸ λέω ἔτσι ὠμά, εἶναι σὰν νὰ φωνάζεις ‘φωτιὰ’ μέσα σὲ ἕνα θέατρο γεμάτο κόσμο”, δηλώνει ὁ κ. Κρούγκμαν καὶ ἐπισημαίνει ὅτι καμία ἀπὸ τὶς ἐφαρμοζόμενες πολιτικὲς δὲν ἔχει πιθανότητα νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ζημιά. Προβλέπει δὲ ὅτι ἡ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδας θὰ ὁδηγήσει καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς περιφέρειας τῆς Εὐρωζώνης σὲ ‘bank run’ (μαζικς ναλήψεις τραπεζικν καταθέσεων). “Ἂν δὲν παρέμβει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, τὸ εὐρὼ θὰ ἐκραγεῖ. Θὰ τυλιχτεῖ στὶς φλόγες καὶ τότε θὰ πρέπει νὰ ρίξουμε στὴ φωτιὰ ὅσο περισσότερο νερὸ μποροῦμε”, προκειμένου νὰ περιοριστεῖ ἡ φυγὴ κεφαλαίων ἀπὸ τὶς ἰταλικὲς καὶ τὶς ἱσπανικὲς τράπεζες. Σ ,τι φορ τν πολιτικ πο φαρμόζει τ Βερολίνο, διακεκριμένος οκονομολόγος τονίζει τι “τουλάχιστον δ κα δύο χρόνια χει καταστε σαφς τι ατ συνταγ δν λειτουργε, παρόλα αὐτὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐξυμνεῖται ὡς ἐπιτυχημένο μοντέλο”. Θεωρεῖ μάλιστα ὅτι ἡ Γερμανία πρέπει νὰ ἐπιστρέψει σὲ πληθωρισμοὺς τῆς τάξης τοῦ 3% – 4%, προκειμένου νὰ μὴν πέσει καὶ ἡ ἴδια θύμα τῆς “μανίας γιὰ λιτότητα”.

ΠΗΓΗ: news247

, ,

Σχολιάστε