Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Διωγμός

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2014- ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014 – Μέρος Δεύτερο

Γεγονότα εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

βλ. ΜΕΡΟΣ Α´: ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2014 – ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

.           Σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο τὸ 2014 κυριάρχησαν οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ ἐκτελέσεις χιλιάδων Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ γενικὰ τὰ Μουσουλμανικὰ κράτη. Ἐπίσης καθημερινὲς ἦσαν οἱ ἐπιθέσεις εἰς βάρος τῆς Χριστιανοσύνης στὶς χριστιανικὲς χῶρες ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς ἐπιθετικῆς ἀθεΐας, τῆς μετανεωτερικῆς ἀντιλήψεως ζωῆς, ἐκείνων ποὺ εἶναι ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῶν κατασταλαγμένων μέσα στοὺς αἰῶνες παραδοσιακῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν, γενικὰ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ, εἴτε γιατί Τὸν ἀντιμετωπίζουν ὡς τὸ «ὄπιο τῶν λαῶν», εἴτε γιατί τὸν ἀποκηρύττουν ὡς «παρωχημένο» καὶ ἐμπόδιο στὰ σχέδια τους.
.           Σύμφωνα μ τ πίσημα στοιχεα διεθνν ργανισμν 100.000 χριστιανο κτελονται κάθε χρόνο στν κόσμο γι τς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις κα 200.000.000 δν χουν τ στοιχειώδη δικαιώματα ν σκον λεύθερα τ θρησκευτικά τους καθήκοντα. Κατὰ τὸ 2014 τὰ δέκα κράτη, στὰ ὁποῖα περισσότερο διώχθηκαν οἱ Χριστιανοί, δηλαδὴ φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν καὶ πολλοὶ ἐκτελέστηκαν, εἶναι κατὰ σειρὰ ἐπιθετικότητας σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν: 1. Βόρεια Κορέα, 2. Σομαλία, 3. Συρία, 4. ράκ, 5. φγανιστάν, 6. Σαουδικ ραβία, 7. Μαλδίβες, 8. Πακιστάν, 9. ράν, 10. εμένη. Πλὴν τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος τῆς Βόρειας Κορέας ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες εἶναι ἰσλαμικές.
.           Κατὰ τὸ 2014 ἰδιαίτερα ὑπέφεραν οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας. Ὑπολογίζεται ὅτι πάνω ἀπὸ 200.000 χριστιανοὶ στὴ Συρία ἐκτελέστηκαν ἢ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὶς ἑστίες τους ἀπὸ τοὺς Σουνίτες τζιχαντιστές. Στὰ θύματα εἶναι καὶ ὁ Ἑλληνορθόδοξος Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος, ἀδελφὸς τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἰωάννου. Ὁ Μητροπολίτης Παῦλος ἀπήχθη ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους Ἰρὰκ – Συρίας» στὶς 22 Ἀπριλίου 2013 καὶ ἔκτοτε ἀγνοεῖται ἡ τύχη του. Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2014 ὁ Πατριάρχης κ. Ἰωάννης τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ Χαλέπι, παρὰ τὸ ὅτι στὴν πόλη ὑπάρχει πάντα ὁ κίνδυνος ἐπανακατάληψής της ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς τρομοκράτες καὶ οἱ συνθῆκες διαβίωσης τῶν κατοίκων της εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολες.
.              Στ ρκ ἀπὸ 1,5 ἑκατομμύριο, ποὺ ἦσαν πρὶν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν τζιχαντιστῶν, ζήτημα εἶναι ἂν σήμερα ἔχουν ἀπομείνει 200.000. Σοβαρὰ προβλήματα ἀντιμετωπίζουν οἱ χριστιανοὶ στὸ Σουδὰν καὶ στὴ Λιβύη, καθὼς καὶ στὴ Νιγηρία, πάντα ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς μουσουλμάνους. Τὸ καθεστὼς τῆς Λιβύης, ποὺ οἱ δυτικὲς μεγάλες δυνάμεις ἐγκατέστησαν, θεωρεῖται ἡ χώρα τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, μὲ τὶς πιὸ δύσκολες συνθῆκες γιὰ νὰ ζήσει ἕνας Χριστιανός. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς στὶς Ἰσλαμικὲς χῶρες εἶναι μάρτυρες, ἀφοῦ προτίμησαν τὸν θάνατο, ἀπὸ τὸ νὰ ἀλλαξοπιστήσουν καὶ νὰ γίνουν μουσουλμάνοι.
.           Στς θεωρούμενες χριστιανικς χρες καταπίεση τν χριστιανν γίνεται μ λλους τρόπους. Κυρίως παραβιάζονται τ δικαιώματά τους, κβιάζονται ο συνειδήσεις τους, καταργονται ο ρχς κα ο ξίες τους. Στὴ σύγχρονη κοινωνία ἔχει ἐπιβληθεῖ ἕνα ἀθεϊστικὸ πολιτικὸ καὶ πολιτιστικὸ περιβάλλον, ἐχθρικὸ πρὸς τὸν Χριστιανισμό, στὸ ὁποῖο προωθεῖται ὁ συγκρητισμὸς ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ ἡ κατάργηση κάθε μεταφυσικῆς σκέψης ἀπὸ τὴν ἄλλη. Γεγονότα τοῦ 2014 δείχνουν αὐτὸν τὸν χριστιανικὸ ἀποχρωματισμὸ τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν .

.           Στ Μεγάλη Βρετανία φέτος οἱ κάρτες τῶν Δημοσίων Ὀργανισμῶν γιὰ τὰ Χριστούγεννα εἶχαν φωτογραφία τῶν φορτωμένων ἀπὸ χιόνια κτιρίων τους… Ἐπίσης στὴν ἴδια χώρα προωθεῖται ἡ ἄποψη πὼς ἡ Κυριακὴ εἶναι ὄχι γιὰ ἐκκλησιασμό, ἀλλὰ γιὰ ξεκούραση, ἀγορὲς (τὰ καταστήματα εἶναι ἀνοικτά), ἀθλητικὲς δραστηριότητες… Ἐπίσης προωθεῖται ἡ πλήρης ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων. Γενικὰ ἔχει πλέον ἐπικρατήσει πλήρως ἡ πολυπολιτισμικότητα, μὲ συνέπεια τὸν σχεδὸν πλήρη ἀποχριστιανισμὸ τῆς κοινωνίας. Ἡ Ἀγγλικανικὴ Ὁμολογία μὲ τὴν ἐκκοσμίκευσή της ὄχι μόνο δὲν ἔχει τὴν πνευματικὴ δύναμη τῆς ἀντίστασης στὴν προωθούμενη μεταχριστιανικὴ ἐποχὴ στὴ Μεγάλη Βρετανία, ἀλλά, σὺν τῷ χρόνῳ, ἐντάσσεται σ’ αὐτήν…
.           Στς ΗΠΑ καὶ στὴν Πολιτεία τοῦ Κολοράντο μοναχὲς ὑποχρεώθηκαν νὰ πληρώσουν φόρο γιὰ τὴν ἀγορὰ προφυλακτικῶν καὶ τὴ δωρεὰν διάθεσή τους στὶς νέες κοπέλες! Ὅταν διαμαρτυρήθηκαν, πῆραν τὴν ἀπάντηση πὼς ὀφείλουν νὰ πληρώσουν τὸ φόρο, ἂν θέλουν νὰ μὴν χρεωθοῦν μὲ ἕνα μεγάλο ποσὸ γιὰ πρόστιμο καὶ νὰ συνεχίσουν τὴ φροντίδα τους σὲ γέροντες ποὺ περιθάλπουν. Ὁ δικηγόρος τους δήλωσε γιὰ τὸ θέμα: « Προκαλεῖ ἐντύπωση πὼς ἡ ἰσχυρότερη κυβέρνηση τοῦ κόσμου δὲν μπορεῖ νὰ διαθέσει αὐτὰ τὰ προϊόντα χωρὶς νὰ ὑποχρεώσει τὶς μοναχὲς νὰ συμμετάσχουν στὴ διάθεση τῶν προφυλακτικῶν».
.           Στν σπανία καὶ στὴν Κόρντοβα τὸ Κόμμα «Ἑνωμένη Ἀριστερὰ» κατέλαβε αὐθαιρέτως τὸν προαύλιο χῶρο τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς πόλεως καὶ ἐγκατέστησε ἐκεῖ πολιτικὸ γραφεῖο.
.           Στ Γαλλία ἡ Κυβέρνηση Ὀλὰντ προωθεῖ τὴ μείωση τῶν οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων, δυσκολεύοντας τὴ ζωὴ τῶν φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν, ποὺ ἔχουν συνήθως πολλὰ παιδιά. Ἐπίσης ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση προωθεῖ τὴν «εὐθανασία», ἀφοῦ, τὸν Ἰούνιο τοῦ 2014, τὸ γαλλικὸ ΣτΕ ἐνέκρινε ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τὸν σχετικὸ Νόμο. Ἀκόμη στὴ Γαλλία μέσα ἀπὸ κανάλια τῆς τηλεόρασης προπαγανδίζεται ὡς φυσιολογικὸς ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἐξυβρίζονται ὅσοι δὲν συμφωνοῦν. Στὶς 9 Δεκεμβρίου 2014 καὶ στὸ κανάλι France2 δημοσιογράφοι προσκείμενοι στὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐπετέθησαν μὲ σφοδρότητα κατὰ ἐκείνων ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῆς φυσιολογικῆς ζωῆς καὶ τῆς οἰκογένειας καὶ τοὺς κατηγόρησαν γιὰ καλλιέργεια μίσους, ἐπειδὴ ἔχουν ἄλλη ἄποψη… Οἱ Γάλλοι ἄθεοι ἡγέτες τῆς χώρας νομίζουν ὅτι ἂν ἐξοντώσουν τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὶς ἀξίες Του, θὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐξάλειψη τῆς βίας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς εἰρήνης στὴ χώρα. Τὴν ἴδια ὥρα ἐπελαύνουν οἱ ἰσλαμιστὲς ποὺ βρίσκοντας ἀνοχύρωτη πνευματικὰ τὴ Γαλλία δημιουργοῦν μία ἐφιαλτικὴ κατάσταση βίας καὶ φανατισμοῦ. Ἡ Γαλλία ἀποχριστιανιζόμενη ἐξισλαμίζεται.
.           Στν Καναδ προωθεῖται ἡ ἔκτρωση καὶ μετὰ τὴ γέννηση τοῦ μωροῦ, ἂν αὐτὸ πάσχει ἀπὸ βαριὰ ἀσθένεια.
.           Στν λβετία ἱδρύθηκαν, μὲ ἔγκριση τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, κλινικὲς γιὰ «ἀξιοπρεπῆ ἔξοδο» τῶν ἡλικιωμένων καὶ τῶν ἀσθενῶν, δηλαδὴ γιὰ ἔμμεση ἐκτέλεση τῶν ἀνήμπορων ἀνθρώπων.
.           Στν λλανδία στὸ 2014 ὑπῆρξαν 42 πράξεις «εὐθανασίας» σὲ ψυχιατρικὲς κλινικὲς καὶ σὲ ἀνθρώπους μὲ ψυχικὰ νοσήματα. Ἰσχύει ἐπίσης, ἐδῶ καὶ χρόνια, ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων.
.           Στ Βέλγιο ἀπὸ ἐτῶν ἔχει καθιερωθεῖ ἡ «εὐθανασία» σὲ ἡλικιωμένους καὶ σὲ βαριὰ ἀσθένεια ἀνθρώπους. Ἰσχύει ἐπίσης ἀπὸ ἐτῶν, ὅπως στὴν Ὀλλανδία, ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων.
.           Στν σπανία κα στ Χιλ προωθήθηκε ἡ πλήρης ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων, ἀπόφαση ποὺ προκάλεσε ἀντιδράσεις σὲ ὀργανώσεις χριστιανικὲς καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Στὴν Ἱσπανία πρόσφατα ψηφίστηκε ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων καὶ προωθεῖται στὴ Χιλή, ὅπου πάντως βρίσκει ἰσχυρότατη ἀντίδραση.
.           Στν ΟΗΕ ὁμάδα εἰδικῶν συνιστᾶ στὴ Χιλὴ νὰ ψηφίσει Νόμο μὲ τὸν ὁποῖο νὰ ἐπιτρέπονται οἱ ἐκτρώσεις καὶ στὰ ἀνήλικα κορίτσια.
.           Στν ργεντιν συζητεῖται Νόμος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση χωρὶς ὅρια τῶν ἐκτρώσεων καὶ τιμωρήθηκε δικαστὴς μὲ πρόστιμο, ἐπειδὴ θεωρήθηκε ὅτι ὑπερέβη τὰ καθήκοντά του ἀπαγορεύοντας ἔκτρωση σὲ ἀνήλικο κορίτσι. Στὶς χῶρες ποὺ ἰσχύει Νόμος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων ὑπάρχει καὶ ἡ πρόβλεψη ποινῶν σὲ βάρος τῶν ἰατρῶν πού, γιὰ λόγους συνειδήσεως, δὲν προβαίνουν σὲ ἐκτρώσεις. Ἀντίθετα στὴ γειτονική τῆς Ἀργεντινῆς Βραζιλία σὲ δημοσκόπηση τῆς ἐφημερίδας O Estado de Sao Paulo καὶ τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ O Globo TV τὸ 80% τῶν ἐρωτηθέντων τάχθηκαν κατὰ τῆς νομιμοποίησης τῶν ἀμβλώσεων.
.           Στς Βρυξέλες καὶ στὶς 18 Δεκεμβρίου 2014 τὸ Δικαστήριο   τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀνέτρεψε προηγούμενη ἀπόφασή του, ποὺ εἶχε ἐκδοθεῖ τὸ 2011 καὶ μὲ τὴ νέα ἐπιτρέπει νὰ γίνονται πειράματα σὲ μὴ γονιμοποιημένα ὠάρια, ποὺ μὲ μία γενετικὴ τεχνολογία θὰ μετατρέπονται σὲ βλαστοκύτταρα καὶ θὰ χρησιμοποιοῦνται στὴν ἔρευνα καὶ γιὰ θεραπευτικοὺς σκοπούς.
.           Στ Ερωπαϊκ Κοινοβούλιο κατὰ πλειονοψηφία ἐγκρίθηκε ψήφισμα, ποὺ ἐξισώνει τὶς φυσιολογικὲς οἰκογένειες μὲ τὰ ζεύγη τῶν ὁμοφύλων καὶ ἀφήνει ἀνοικτὸ τὸ θέμα οἱ ὁμοφυλόφιλοι νὰ μποροῦν νὰ διαδώσουν τὶς ἰδέες τους στὰ σχολεῖα τῶν χωρῶν μελῶν τῆς ΕΕ, ὡς ἐναλλακτικὸ τρόπο ζωῆς καὶ διαβίωσης!… Σημειώνεται ὅτι τὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι ἰσχυρότατα στὶς Βρυξέλες, ὅπως ἐπίσης στὶς ΗΠΑ καὶ στὸν Καναδὰ καὶ προωθοῦν τὶς ἐπιδιώξεις τους παράλληλα καὶ συντονισμένα σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς καὶ γενικὰ στὶς χῶρες, ποὺ εἶναι, κατὰ πλειονοψηφία, χριστιανικές.
.           Στν ταλία τέλος προωθεῖται ἡ νομιμοποίηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων, ποὺ ἕως σήμερα ἰσχύει μόνο στὰ πάρα κάτω δεκαέξι (16), κράτη, ἀπὸ τὰ 193 μέλη τοῦ ΟΗΕ. Ἀπὸ αὐτὰ κανένα δὲν εἶναι μουσουλμανικό, βουδιστικό, ἢ μὲ κομμουνιστικὸ καθεστώς:
Δέκα στὴν Εὐρώπη: Βέλγιο, Ὀλλανδία, Δανία, Ἱσπανία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ἡνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ἰσλανδία.
Ἕνα στὴν Ἀφρική, ἡ Νότια Ἀφρική.
Ἕνα στὸν Εἰρηνικό, ἡ Νέα Ζηλανδία.
Τρία στὴ Νότια Ἀμερική, ἡ Ἀργεντινή, ἡ Βραζιλία καὶ ἡ Οὐρουγουάη. Ἕνα στὴ Βόρεια Ἀμερική, ὁ Καναδάς.
Στὶς ΗΠΑ καὶ στὸ Μεξικὸ τὸν ἀναγνωρίζουν ὁρισμένες Πολιτεῖες: Δεκαεπτὰ στὶς ΗΠΑ, ἀπὸ τὶς 50, σὺν αὐτὴ τῆς Πρωτεύουσας Οὐάσινγκτον καὶ
Στὸ Μεξικὸ τέσσερις, ἀπὸ τὶς 31, σὺν αὐτὴ τῆς πρωτεύουσας Μέξικο.-

, , , , , ,

Σχολιάστε

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» (Ὁ ἀντιχριστιανικὸς διωγμὸς βρίσκεται σὲ ἕνα θανάσιμο τρίγωνο: τὰ θύματα εἶναι πολὺ χριστιανοί, γιὰ νὰ ἐνδιαφέρουν τὶς ἀριστερὲς συνειδήσεις καὶ πολὺ ξένοι, γιὰ νὰ ἐνδιαφέρουν τὶς συνειδήσεις τῆς δεξιᾶς).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: Η ΠΙΟ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
200.000.000
XΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Πορφύρης Δ./ Σταφυλᾶ Π.

.               Ἕνα βιβλίο κατηγορητήριο 800 σελίδων (Le livre noir de la condition des chretiens dans le monde) «Τὸ Μαῦρο βιβλίο τῆς κατάστασης τῶν χριστιανῶν μέσα στὸν κόσμο» γράφτηκε ἀπὸ 70 Γάλλους καὶ λοιπῶν ἐθνικοτήτων ἱστορικούς, εἰδήμονες, δημοσιογράφους, κληρικούς, ἐκπροσώπους ΜΚΟ καὶ κυκλοφόρησε στὴν Γαλλία στὶς 23 Ὀκτωβρίου ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο XO. Ἤδη ἔχει δρομολογηθεῖ ἡ μετάφρασή του σὲ πολυάριθμες χῶρες. Ἐμπεριέχει στατιστικά, μαρτυρίες, ἀναλύσεις. Πρόκειται γιὰ ἕνα συλλογικὸ ἔργο ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῶν Jean-Michel di Falco, Timothy Radcliffe καὶ Andrea Ricardi ποὺ συντόνισε ὁ Samuel Lieven.
.               Οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἔργου ἀναφέρουν ὅτι 150 μὲ 200 ἑκατομύρια χριστιανοὶ εἶναι θύματα διακρίσεων σὲ 140 χῶρες καὶ ἡ χριστιανικὴ θρησκεία εἶναι ἡ πιὸ διωκόμενη θρησκεία στὸν κόσμο.
.               Πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ Κόλπου τὸ 1991 στὸ Ἰρὰκ ὑπῆρχαν 1,5 ἑκατ. χριστιανοί. Μετὰ τὴν ἀμερικανοβρετανικὴ ἐπέμβαση τὸ 2003 καὶ τὸ χάος ποὺ διαδέχθηκε τὴν πτώση τοῦ Sadam Hussein, καὶ τὴν ἄνοδο τῆς al-Qaida καὶ τῆς Daech δὲν ἀπέμειναν παρὰ 200.000. Ἀλλὰ καὶ γύρω ἀπὸ τὸ Ἰρὰκ ὑποφέρουν οἱ Σύριοι χριστιανοί, οἱ κόπτες ἀκόμη καὶ οἱ Παλαιστίνιοι χριστιανοί. Στὴν ὑποσαχάρια Ἀφρικὴ σὲ Νιγηρία, Σουδάν, Κογκὸ ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς ἀφρικανικῆς ἠπείρου ἀμέτρητες ἐκκλησίες κάηκαν, ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ χτυπήθηκαν, ἀπήχθησαν, ἐξαφανίστηκαν ἢ δολοφονήθηκαν.
.               Στὴν Ἀφρικὴ ἡ σουνιτικὴ ἰσλαμιστικὴ γουαχαμπίτικη ὀργάνωση Boko Aram κατέσφαξε ὁλόκληρα χωριὰ στὴ Νιγηρία καὶ εὐθύνεται γιὰ τὸν θάνατο 3.000 ἀνθρώπων σὲ 5 χρόνια. Στὸ Σουδὰν μετὰ ἀπὸ ἕναν καταστροφικὸ ἐμφύλιο 35 χρόνων σκοτώθηκαν 2 ἑκατομύρια χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι. Μετὰ τὴν ἀπόσχιση τοῦ χριστιανικοῦ καὶ ἀνιμιστικοῦ Νότου, ποὺ τὸ 2011 ἔγινε τὸ Σουδὰν τοῦ Νότου, ἑκατοντάδες χιλιάδες χριστιανοὶ ποὺ εἶχαν καταφύγει κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου στὸ Βορρᾶ ἐκτοπίστηκαν. Οἱ ἐκκλησίες ἔκλεισαν, οἱ χριστιανικὲς ἀντιπροσωπεῖες ἔφυγαν καὶ οὐσιαστικὰ ἀνακοινώθηκε ἡ ἐκμηδένιση καὶ τῆς παραμικρῆς παρουσίας χριστιανῶν στὴ χώρα.
.               Τὸ «Μαῦρο Βιβλίο» μεταφέρει καὶ συγκεκριμένες μαρτυρίες, ὅπως τῆς νεαρῆς σουδανῆς Meriam Ishag ποὺ τὴν ἄνοιξη τοῦ 2014 καταδικάστηκε σὲ θάνατο γιὰ ἀποστασία ἀπὸ τὸ ἰσλάμ. Εἶχε γεννηθεῖ ἀπὸ πατέρα μουσουλμάνο καὶ μητέρα χριστιανὴ τῆς Αἰθιοπίας. Ἀναφέρεται καὶ στὴ νεαρὴ ἀγρότισα ἀπὸ τὸ Πακιστάν, τὴν Asia Bibi ποὺ καταδικάστηκε σὲ θάνατο διὰ λιθοβολιμοῦ γιὰ ἐξύβριση κατὰ τοῦ Μωάμεθ. Ἡ διεθνὴς κινητοποίηση ἀποσόβησε τὸ μοιραῖο γι᾽ αὐτὲς τὶς κοπέλες.
.               Στὴν Ἰνδία ὁ ἰνδουιστικὸς ἐξτρεμισμὸς ἀντιπροσωπεύει τὴν πρωταρχικὴ ἀπειλή. Ἡ χριστιανικὴ μειονότητα ἀπαριθμεῖ τὸ 2,5% τοῦ πληθυσμοῦ ἀλλὰ διώκεται ἀπὸ τοὺς σταρτευμένους ἐξτρεμιστὲς τοῦ BJP (Bharatiya Janata Party) ποὺ ἐπιδιώκει νὰ προσηλυτίσει σὲ νοσοκομεῖα, σχολεῖα, πανεπιστήμια ὅπου εἶναι παρὼν καὶ δραστηριοποιεῖται.
.         Ἀληθινὰ προγκρὸμ ἔλαβαν χώρα στὴν ἐπαρχία Orissa τὸ 2008 προκαλώντας τὸ θάνατο 800 ἀτόμων καὶ τραυματισμὸ χιλιάδων.Ἑκατοντάδες σχολεῖα καὶ ἐκκλησίες καταστράφηκαν. Ἀπὸ τότε οἱ ἀντιχριστιανικὲς ἐνέργειες –βεβήλωση κοιμητηρίων, ἐπιβολὴ ἰνδουιστικῶν τελετουργιῶν στὰ σχολεῖα– συνεχίζονται σὲ μία χώρα ὅπου τὸ ἰνδουιστικὸ κόμμα BJP κέρδισε τὶς γενικὲς ἐκλογές.
.               Στὴν Κίνα οἱ χριστιανοὶ προτεστάντες ποὺ ὑπολογίζονται σὲ 30 ἑκατομύρια περιορίζονται στὶς κατ᾽οἶκον ἐκκλησίες ὑπὸ τὴ στενὴ κρατικὴ παρακολούθηση. Οἱ καθολικοὶ εἶναι περίπου 12 μὲ 14 ἑκατομύρια καὶ ἔχουν διασπαστεῖ σὲ 2 ἐκκλησίες. Ἡ μία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν Πατριωτικὴ Ἕνωση τῶν Καθολικῶν τῆς Κίνας καὶ ἡ 2η ἀνήκει ἀπόλυτα στὸν πάπα καὶ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς τῆς βρίσκονται σὲ στρατόπεδα συγκέντρωσης ἢ κὰτ΄οἶκον περιορισμό.
.              Ὁ John Allen, Ἀμερικανὸς εἰδήμονας τῶν θρησκειῶν καὶ χρονικογράφος στὸ Boston Globe, στὴν ἴδια ἔρευνα δὲν διστάζει νὰ μιλήσει γιὰ θρησκευτικὴ ἐθνοκάθαρση καὶ γιὰ παγκόσμιο πόλεμο κατ τν χριστιανν. Αὐτοὶ ὑποβάλονται σὲ προγκρὸμ πρωταρχικὰ γιὰ λόγους δημογραφικούς: οἱ χριστιανοὶ εἶναι περισσότεροι (2,2 δισ.) ἔναντι 1,4 δισ. τῶν μουσουλμάνων.
.               Οἱ νεοπροσήλυτοι τοῦ ἰσλὰμ ἔχουν σὰν κίνητρο γιὰ τὸ « περασμα » τὴν ἀπόρριψη τῆς παγκοσμιοποιημένης κουλτούρας, τῶν τυφλῶν δυνάμεων τοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ εἶναι ὁ καταναλωτισμὸς καὶ μία ἐντύπωση ἀμοραλισμοῦ.
.               Ὅπου οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν μειονότητα, εἶναι συνυφασμένοι μὲ τὴν Δύση καὶ ἀντιμετωπίζονται ὡς κατάλοιπα τῆς ἀποικιοκρατίας. Εἰσπράττουν ὡς θύματα τὴν ἀναπόληση τοῦ ἰσλαμικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ ἑνὸς ἰσλὰμ ποὺ ἄλλοτε ἦταν κυρίαρχο, τὴν θλιβερὴ ἀνάμνηση τῶν σταυροφοριῶν, τὴν ἀποτυχία τῶν πολιτικῶν ἀνάπτυξης, τοὺς ἐμφυλίους καὶ τὴν ἄνοδο τῶν ἐξτρεμιστῶν, ποὺ παραπέμπουν στὴν περιθωριοποίησήτους καὶ στὸν ἐκτοπισμό.
.               Τέλος τὸ βιβλίο ἐπεικαλεῖται τὴ ρήση τοῦ Γάλλου διανοουμένου Regis Debray, ποὺ ἐξηγεῖ τὴν ἀδιαφορία τῆς διεθνοῦς κοινότητας ἀπ᾽ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀντιχριστιανικὸς διωγμὸς βρίσκεται σὲ ἕνα θανάσιμο τρίγωνο: τὰ θύματα εἶναι πολὺ χριστιανοί, γιὰ νὰ ἐνδιαφέρουν τὶς ἀριστερὲς συνειδήσεις καὶ πολὺ ξένοι, γιὰ νὰ ἐνδιαφέρουν τὶς συνειδήσεις τῆς δεξιᾶς. (slate.fr 29/10/14)

ΠΗΓΗ: dimpenews.com

, ,

Σχολιάστε

«ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕIΤΕ, ΓΙΑΤΙ Η ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΙΜΑ»

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

.           Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη Ι´ εἶχε διπλὴ σημασία γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία καὶ τὸν Χριστιανισμό. Τὰ βάσανα τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή, ὁ διωγμός τους, τὰ μαρτύριά τους, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀγώνας ποὺ δίνουν καθημερινά, ἦταν τὸ θέμα συζήτησης τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες.
.           Ὁ πόνος τοῦ Πατριάρχη γιὰ τοὺς ἀπαχθέντες ἐπισκόπους Χαλεπίου δὲν ἔχει σταματημό, ἐνῶ ἡ ἀνασφάλεια ὅτι τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ συμβεῖ σὲ ἄλλους τὸν ἔχει στιγματίσει.Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας μιλοῦσε σὲ ὅλες του τὶς ἐπισκέψεις γιὰ τὰ προβλήματα τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή.

.           Ἰδιαίτερη στιγμὴ γιὰ τὸν Πατριάρχη ἦταν ἡ ἐπίσκεψή του στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅταν βρέθηκε ἀνάμεσα σὲ ἁγιορεῖτες Πατέρες, ὅπου δὲν ἄντεξε καὶ ξέσπασε, ζητώντας συμπαράσταση. Μίλησε γιὰ τὶς αἱματοβαμμένες περιοχές, γιὰ τὰ φοβισμένα βλέμματα τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή, γιὰ τὴν καθημερινότητα ποὺ εἶναι σκληρὴ καὶ γιὰ τὸν ἀγώνα ποὺ δίνει ὁ ἴδιος καὶ οἱ Πατέρες τοῦ Πατριαρχείου νὰ κρατήσουν ψηλὰ τὸ ἠθικὸ τῶν Χριστιανῶν.
.           «Δὲν εἶναι εὔκολο γι᾽ αὐτοὺς οὔτε καὶ γιὰ μᾶς νὰ ζοῦμε ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα στὴ Μέση Ἀνατολή», εἶπε καὶ ζήτησε ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ συμπαράσταση.
.           “Σᾶς φέρνω τὶς προσευχὲς τῶν μοναχῶν ἀπὸ τὴ χώρα μας. Νὰ ἀγαπᾶτε τὴν Ἀντιόχεια, τὴ Μεγάλη Ἀντιόχεια, ἡ ὁποία γκρεμίστηκε στὰ βράχια τῆς σκληρότητας τῆς ἱστορίας τῶν περασμένων γεγονότων ἀλλὰ καὶ τοῦ παρόντος”, αὐτὰ ἦταν τὰ πρῶτα λόγια τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη κατὰ τὴν ἐπίσημη τελετὴ τῆς ὑποδοχῆς του στὴν Ἱερὰ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
.           Ὁ πονεμένος Πατριάρχης ζήτησε ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν περιοχή, γιὰ τοὺς διωκομένους. Ἰδιαίτερη συγκινητικὴ ἦταν ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας ζήτησε νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τοὺς ἀπαχθέντες μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ὁ κατὰ σάρκαν ἀδελφός του! «Σᾶς ζητῶ νὰ προσευχηθεῖτε, γιατί ἡ γενέθλια γῆ τοῦ Κυρίου βάφεται μὲ αἷμα. Σᾶς ζητῶ νὰ προσευχηθεῖτε γιὰ τοὺς ἐπισκόπους τοῦ Χαλεπίου καὶ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἀπήχθησαν. Σᾶς ζητῶ μία ἔνθερμη προσευχὴ γιὰ τὸν ἐπίσκοπο Ἰωάννη Ἀβραάμ, τὸν Ἐπίσκοπο Παῦλο Yazigi. Σᾶς ζητῶ νὰ προσευχηθεῖτε γιὰ τοὺς ἀθώους ἀνθρώπους ποὺ πληρώνουν φόρο αἵματος αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἀπὸ τὴν τυφλὴ τρομοκρατία. Ζητῶ τὶς προσευχές σας γιὰ τὸ Λίβανο, ποὺ μαραζώνει κάτω ἀπὸ τὸ μανίκι τῆς ἀναταραχῆς», εἶπε ὁ Πατριάρχης.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, ,

Σχολιάστε

ΑΤΙΜΩΤΙΚΑ καὶ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ

Βαρθολομαος: τιμωτικς ο διώξεις χριστιανν σ Συρία-Λίβανο

.               Στὶς διώξεις χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἀναφέρθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μὲ ἀφορμὴ τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στὴ δοξολογία ποὺ τελέστηκε τὸ πρωὶ στὸν Ἱ. Ν. Παναγίας τῆς Ἐλευθερώτριας, στὸ Διδυμότειχο.
.             «Ἡ Ἐκκλησία Ἀντιοχείας, σήμερον εἰς τὴν Συρίαν καὶ εἰς τὸν Λίβανον ἀντιμετωπίζει προβλήματα καὶ στενοχωρίας καὶ ἐκπατρισμοὺς καὶ προσφυγιὰ καὶ ἀτιμώσεις καὶ ἀπαγωγὰς καὶ μάλιστα ἀρχιερέων καὶ βιασμοὺς καὶ ἀποκεφαλισμοὺς καὶ πικρίαν θανάτου, καὶ μάλιστα πολλάκις θανάτους, σταυρικοῦ, ἀτιμωτικοῦ, ἀπανθρώπου μαρτυρίου», τόνισε ὁ κ. Βαρθολομαῖος. «Συμπαριστάμεθα, εἰς τοὺς συγχρόνους γενναίους τούτους ἄνδρας, τῶν ὁποίων ζηλεύουμε τὸ θάρρος καὶ τὴν ὑπομονετικὴ ἄρση τοῦ σταυροῦ τῆς ζωῆς καὶ προσευχόμεθα ἰδιαιτέρως δι᾽ αὐτοὺς σήμερον», προσέθεσε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ εὐχήθηκε: «Ὁ Κύριος νὰ φωτίση τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς νὰ συμπράξουν γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῆς εἰρήνης, εἰς τὴν μαστιζομένην αὐτὴν περιοχή».
.             Μιλώντας γιὰ τὸ νόημα τῆς «ἄρσεως τοῦ Σταυροῦ» καὶ τὴν σταυρικὴ ἀποστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσήμανε ὅτι πολλς φορς ρωμιοσύνη βίωσε «τ μαρτύριον κα τν σταυρόν».
.           Τόνισε ὅτι «ὁ σταυρὸς τῆς ζωῆς μας ὀφείλει καὶ πρέπει νὰ εἶναι παρόμοιος πρὸς ἐκεῖνον τοῦ Χριστοῦ», δηλαδή, ὅ,τι ὑποφέρουμε στὸν κόσμο αὐτό, ὅσες δοκιμασίες, θλίψεις, περιπέτειες «νὰ τὰς ὑποφέρωμεν, μετ᾽ ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν συνάνθρωπον» καὶ προσέθεσε: «Ἂς μὴ δειλιῶμεν, λοιπόν, ἐνώπιον τῶν ποικίλων κρίσεων τῆς ζωῆς καὶ ἂς μὴ φοβούμεθα, διότι ὑπάρχει ὁ Κυβερνήτης, ὁ ἱστάμενος ἐπὶ τὸ πηδάλιον καὶ κατευθύνων τὰ πάντα κατὰ τὸ Θεῖον Θέλημά Του, δηλαδὴ εἰς τὸ φῶς, τὸ διαλῦον τὰ ποικίλα ἐρέβη τῆς ἀνθρωπίνης ἐπινοήσεως καὶ τὰ σκότη τῆς ἀνθρωπίνης μοχθηρίας, ποὺ δὲν γνωρίζει νὰ αἴρη τὸν σταυρὸν τῆς ἀγάπης, ἀλλὰ μόνον τὸν σταυρὸν τοῦ μίσους καὶ τοῦ θανάτου, ὅπως συμβαίνει εἰς πολλὰς περιοχὰς τοῦ κόσμου σήμερον».

ΠΗΓΗ: real.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΔΙΩΓΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διωγμός Χριστιανῶν στὴν Βρετανία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2094, 01.08.14

.         Ἀναγνώστης τοῦ «Σωτῆρος» μᾶς ἔστειλε ἕνα ὄχι συνηθισμένο κείμενο ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο: «Μιὰ χριστιανὴ ἐργαζόμενη σὲ παιδικὸ σταθμὸ προστέθηκε στὴν αὐξανόμενη λίστα τῶν ἐργαζομένων ποὺ ἀνακαλύπτουν ὅτι ἡ πίστη τους δὲν εἶναι πλέον ἀνεκτὴ σὲ αὐτὴν τὴν ‘‘πολιτισμένη’’ καὶ ­‘‘προοδευτική’’ μας κοινωνία. Ἡ Sarah Mbuyi (Σάρα Μπούγι), ἡ ὁποία δούλευε στὸν παιδικὸ στα­θμὸ Newpark (Νιούπαρκ) στὸ Λονδίνο, ἐκδιώχθηκε μετὰ ἀπὸ μιὰ πειθαρχικὴ συνεδρίαση, τὴν ὁποία προκάλεσε ἕνα παράπονο ἀπὸ μιὰ ὁμοφυλόφιλη συνάδελφό της. (…) Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πειθαρχικῆς συνάντησης ρωτήθηκε γιὰ τὸ ἂν μπορεῖ νὰ διαβάζει βιβλία στὰ παιδιὰ ποὺ μιλᾶνε γιὰ “ὁμοφυλόφιλους γονεῖς”. Δήλωσε ὅτι δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ ­πράξει. (…)
.         Ἡ Mbuyi προσέφυγε στὰ δικαστήρια κατὰ τῆς ἀπόφασης ἀπόλυσης, ­ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι παράνομη, καθὼς ἀπολύθηκε γιὰ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις της. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Βρετανὸς πρωθυπουρ­γὸς Ντέιβιντ Κάμερον δέχτηκε ἐπιθέσεις, για­τὶ δήλωσε ὅτι ἡ Βρετανία εἶναι ‘‘μιὰ χριστιανικὴ χώρα’’. Μία δήλωση ποὺ ἔγινε ξεκάθαρα γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους, καθὼς εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ προώθησε μετὰ μανίας τὸν ‘‘γάμο’’ τῶν ὁμοφυλόφιλων» («Κόκκινος οὐρανός» 3-5-2014).
.               Μεγάλη ἀνησυχία προκαλοῦν τὸν τελευταῖο καιρὸ ὁρισμένα περιστατικά, ποὺ πληθαίνουν μὲ γοργὸ ρυθμὸ καὶ ἔχουν ὡς κεν­τρικὸ ἄξονά τους τὴν περιθωριοποίηση τῶν πιστῶν χριστιανῶν στὸ ὄνομα τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τῆς πολυπολιτισμικότητας ποὺ δεσπόζει στὶς κοινωνίες πολλῶν κρατῶν τῆς δῆθεν προοδευτικῆς ἐποχῆς μας. Εἰδικότερα στὴν Βρετανία, ὅπου τὰ ἄγραφα ἔθιμα ἦταν ἰσοδύναμα μὲ τοὺς γραπτοὺς νόμους, βλέπουμε ὅτι ἀπολακτίζονται πλέον μὲ εὐ­κολία πανάρχαιες χριστιανικὲς ­παραδόσεις, ὥστε νὰ μὴν αἰσθάνονται μειονεκτικὰ οἱ ἀλ­λόθρησκοι κάτοικοι (κυρίως μουσουλμάνοι) ἢ οἱ ἀναίσχυντοι καὶ ἐξαχρειωμένοι Σοδομίτες ποὺ ἔχουν πλημμυρίσει τὰ κοινωνικὰ στρώματα τῆς ἄλλοτε «χώρας τῆς Βίβλου». Ἀλλὰ ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ προ­ειδοποιεῖ μὲ σαφήνεια τοὺς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς: «ἐλασσονοῦσι φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. ιδ´ 34). Οἱ ἁμαρτίες καὶ ἀδικίες τῶν ἀνθρώπων ἐλαττώνουν καὶ ἐξαλείφουν ὁλόκληρες φυλές! Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ποὺ δεχόμαστε ποικιλόμορφες πιέσεις γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὶς παραδόσεις μας, ἂς τὸ λάβουμε σοβαρὰ ὑπ᾿ ὄψιν μας.

, ,

Σχολιάστε

ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΟΡΓΑ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

κθεση σόκ:
π διωγμὸν  Χριστιανισμς στν πὸ σλαμοποίηση Ερώπη.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ Εὐρώπη κλώτσησε τὸν Χριστὸ καὶ τὸ εὐαγγγέλιό Του, ὅπως ἔδειξαν οἱ δύο Ἅγιοι,  Νικόλαος Βελιμίροβιτς καὶ Ἰουστίνος Πόποβιτς. Δὲν τῆς ἄρεσαν οὔτε ἡ Ἀγάπη οὔτε τὸ Ἔλεος! Τώρα τὸ «κενὸ» ποὺ δημιουργήθηκε θὰ τὸ γεμίσει τὸ ἰσλάμ μὲ τὸ σπαθί του καὶ τὸ κοράνι. Νομοτέλεια!
(βλ. ἐνδιεκτικῶς: «Χωρὶς τὸν Χριστὸν ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ πτωχότερος ἐπαίτης καὶ ὁ πλέον ἀναίσχυντος ἐκμεταλλευτὴς τοῦ κόσμου τούτου. Ἡ σημερινὴ Εὐρώπη δὲν εἶναι πλέον οὔτε παπικὴ οὔτε λουθηρανική. Εἶναι ὑπεράνω καὶ ἐκτὸς τούτων. Εἶναι ὁλοτελῶς ἐπίγειος, χωρὶς ἔστω καὶ τὸν πόθον νὰ ἀνεβαίνη εἰς τὸν οὐρανόν, εἴτε μὲ τὸ διαβατήριον τοῦ ἀλαθήτου πάπα εἴτε πάλιν διὰ τῆς κλίμακος τῆς προτεσταντικῆς σοφίας. Ἀρνεῖται ἐντελῶς τὸ ταξίδιον ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνη ἐδῶ. Ἐπιθυμεῖ νὰ εἶναι ὁ τάφος της ὅπου καὶ τὸ λίκνον της. Δὲν γνωρίζει περὶ ἄλλου κόσμου. Δὲν αἰσθάνεται τὴν οὐράνιον εὐωδίαν. Δὲν βλέπει εἰς τὸν ὕπνον της τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους. Διὰ τὴν Θεοτόκον δὲν θέλει νὰ ἀκούση. Ἡ ἀκολασία τὴν στερεώνει εἰς τὸ μίσος κατὰ τῆς παρθενίας. Κάποιοι ἀσιατικοὶ καὶ ἀφρικανικοὶ λαοὶ ὀνομάζουν τὴν Εὐρώπην «Λευκὴν Δαιμονίαν. «Λευκήν», ἕνεκα τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος, «Δαιμονίαν» δέ, ἕνεκα τῆς μελανότητος τῆς ψυχῆς της…», Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

.           Συγκλονιστικὰ στοιχεῖα ἀποκαλύπτει ἔκθεση γιὰ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ χριστιανῶν ὄχι σὲ κάποιο μέρος τοῦ πλανήτη ἀλλὰ στὴν ὑποτιθέμενη χριστιανικὴ Εὐρώπη, καταδεικνύοντας, τὴν μὲ γοργὸ ρυθμὸ ἰσλαμοποίησή της, ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῶν λαθρομεταναστῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀθεοποίηση μεγάλου τμήματος τοῦ λευκοῦ πληθυσμοῦ, λόγῳ “προοδευτικῶν” δῆθεν ἀντιλήψεων ποὺ μὲ τὴν κατεύθυνση νεοταξίτικων κέντρων ἐπιτίθενται σὲὅσους πιστεύουν ἀκόμα, μὲ τελικὸ στόχο τὴν καταστροφὴ τῆς θρησκείας τῆς Ἀγάπης, γιὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει χῶρος στὴν ὑλιστικὴ Παγκοσμιοποίηση ποὺἐπελαύνει.

[…]              Ὁ Χριστιανισμὸς ἀφήνεται κυριολεκτικὰ στὸ ἔλεος μισαλλόδοξων ὁμάδων εἴτε γηγενῶν “προοδευτικῶν” εἴτε ἰσλαμιστικῶν. Σύμφωνα μὲ ἔκθεση ποὺ συνέταξε τὸ Παρατηρητήριο γιὰ τὴν Μισαλλοδοξία καὶ τὶς Διακρίσεις κατὰ τῶν Χριστιανῶν στὴν Εὐρώπη (Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe), ὁμάδα ποὺ ἑδρεύει στὴ Βιέννη, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἑκατοντάδες ἐπιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἡ ἔκθεση τοῦ 2013 κυκλοφόρησε στὰ μέσα Μαΐου καὶ καταγράφει 241 περιπτώσεις μισαλλοδοξίας κατὰ τῶν χριστιανῶν. Ἡ ἔκθεση χωρίζεται σὲ 4 μέρη:

– Περιστατικὰ μίσους ἐναντίον Χριστιανῶν
– Μισαλλοδοξία κατὰ Χριστιανῶν στὸ Δίκαιο καὶ τὴν Πολιτικὴ
– Μισαλλοδοξίας κατὰ τῶν χριστιανῶν στὶς Τέχνες καὶ τὰ Media
– Προτάσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος

Ἡ ἔκθεση τῆς ἐθελοντικῆς ὁμάδας περιλαμβάνει λεπτομέρειες ἐπιθέσεων μίσους κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν ἱερῶν τους, στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται ἐμπρησμοί, γκράφιτι καὶ βανδαλισμοί.
.          Στὴν ἔκθεση τεκμηριώνονται 133 περιπτώσεις βανδαλισμοῦ κατὰ χριστιανικῶν χώρων σὲ 11 χῶρες.

Τὸν Μάιο τοῦ 2013, ἡἔκθεση ἀναφέρει ὅτι ἀντὶ-χριστιανικὰ συνθήματα γράφτηκαν στὸν ἐξωτερικὸ τοῖχο ἑνὸς καθεδρικοῦ ναοῦ στὴν Αὐστρία. Ἕνα σύνθημα ἔλεγε: «Δὲν θέλουμε τοὺς σταυρούς σας» καὶ περιελάμβανε μία σβάστικα.
Στὴν Γαλλία, ὁ βωμὸς ἑνὸς ναοῦ πυρπολήθηκε, ἐνῶ σὲἄλλη γαλλικὴ ἐκκλησία ρίχτηκαν περιττώματα στὸ βωμό.
Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2013, μοναστήρι στὸ Horbranz τοῦ Vorarlberg δέχτηκε ἐπίθεση ἀπὸ δύο ἔνοπλους μασκοφόρους.
Ἄλλα περιστατικὰ περιλαμβάνουν μία βόμβα ποὺ τοποθετήθηκε σὲ μία ἱσπανικὴ ἐκκλησία καὶ βόμβες μολότοφ ποὺ ρίχτηκαν στὴν πόρτα μίας ἐκκλησίας στὴν Ἰταλία, ποὺ εἶχε ἀνακαινιστεῖ.
Νὰ θυμίσουμε καὶ περιστατικὰ μὲ τὶς ὑπαλλήλους τῆς ΝΤΠ femen ποὺ κατέστρεφαν σταυροὺς μὲἠλεκτρικὸ πριόνι.
Τὸ Παρατηρητήριο ἀναφέρει ὅτι ἔχει συγκεντρώσει στοιχεῖα ἀπὸ τοπικὰ μέσα ἐνημέρωσης ποὺἦρθαν σὲἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν πληγεῖἄμεσα.

.          Ἡ Δρ Gudrun Kugler, διευθύντρια τοῦ Παρατηρητηρίου, δήλωσε: «Ἡ λοένα κα πι κοσμικ κοινωνία στν Ερώπη χει λο κα λιγότερο χρο γι τν Χριστιανισμό. Ὁρισμένες κυβερνήσεις καὶ φορεῖς τῆς κοινωνίας ἐπιδιώκουν τὸν ἀποκλεισμό. Ἀμέτρητες περιπτώσεις μισαλλοδοξίας κατὰ χριστιανῶν μᾶς ἔχουν ἀναφερθεῖ. Μὲ τὴν ἔρευνα, τὴν τεκμηρίωση καὶ τὴ δημοσίευση αὐτῶν τῶν ὑποθέσεων ἐλπίζουμε νὰ δημιουργήσουμε μία συνειδητοποίηση ποὺἀποτελεῖἕνα πρῶτο βῆμα πρὸς τὴν λύση».

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , ,

Σχολιάστε

Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ

ποδόμηση τς Συρίας κλονίζει κα τὸν Χριστιανισμό 

.             Μία ἀπὸ τὶς παλαιότερες χριστιανικὲς κοινότητες, αὐτὴ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, βρίσκεται σὲ ἄμεσο κίνδυνο ἀπὸ τοὺς ἀπερίσκεπτους χειρισμοὺς τῆς Δύσης στὸν πόλεμο τῆς Συρίας.
.             Τὰ θεμέλια τῆς πίστεως ποὺ ἔθεσαν οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος, εἶναι ἐδῶ καὶ περισσότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο εὐάλωτα ἀπὸ τὴν προσπάθεια γιὰ ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς αὐταρχικότητας τῆς διακυβέρνησής του.
.             Κάπου ἐδῶ ὅμως ἐντοπίζεται καὶ ἡ ὑποκρισία τῶν ὑποκινητῶν τῆς ἐξέγερσης ἐναντίον τοῦ ἡγέτη τῆς Συρίας. Στὸ μέτωπο ἀπέναντι τοῦ Ἄσαντ, πρωτοστατοῦν χῶρες ὅπως ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Κατάρ, ὅπου ἔννοιες ὅπως Ἐλευθερία καὶ Δημοκρατία εἶναι ἄγνωστες, ἐνῶ ὁ ρατσισμὸς ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ξεπερνᾶ κάθε προηγούμενο. Στὸ Κατὰρ οἱ χριστιανοὶ μετανάστες ζοῦν σὲ γκέτο δίχως λατρευτικοὺς χώρους, ἐνῶ στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀπαγορεύεται κάθε θρησκεία πλὴν τοῦ Ἰσλάμ.
.             Ὅλα αὐτά, εἶναι σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν εἰκόνα ποὺ μέχρι πρόσφατα ὑπῆρχε στὴ Συρία, μὲ τὴ Δαμασκό, ὡς ἀρχαιότερη σύγχρονη πρωτεύουσα, νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἱστορικὸ μονοπάτι γιὰ τὸ χριστιανισμὸ καὶ ὅσα αὐτὸς ἐκφράζει. Ἡ ἁρμονικὴ συμβίωση Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων, ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα μιᾶς πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας ποὺ ἀναπτυσσόταν μέχρι τὸ ξέσπασμα τοῦ ἐμφυλίου, σὲ ἀντίθεση μὲ ἐκεῖνες τῆς ὑπόλοιπης Μέσης Ἀνατολῆς.
.             Ἡ παράδοση μάλιστα τῆς χώρας, ἀποτελεῖ σὲ πολλά της σημεῖα, συνέχεια τῆς βυζαντινῆς καὶ «ρωμέικης» παράδοσης. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι τῆς Συρίας χρησιμοποιοῦν ἀκόμα τὴ σημαία μὲ τὸ Δικέφαλο καὶ δηλώνουν «Ρωμιοὶ» καὶ ἀδελφοὶ τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει μία νομάδα μουσουλμάνων μὲ κρητικὴ καταγωγὴ καὶ ἰδιαίτερη ἀγάπη στὴ Ρωμιοσύνη.

Οἱ Χριστιανοὶ τῆς Συρίας

.             Ἡ συνύπαρξη ὅμως καὶ ὁ ἀλληλοσεβασμὸς μεταξὺ Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων στὴ Συρία ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἀποτελοῦσε μέχρι σήμερα πρότυπο γιὰ τὶς χῶρες τῆς περιοχῆς. Οἱ μουσουλμάνοι ἀποτελοῦν τὸ 86% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, ἐνῶ οἱ Χριστιανοὶ ἀντιπροσωπεύουν τὸ 10% καὶ ζοῦν σὲ ὀργανωμένες κοινότητες ἀνάλογα μὲ τὸ δόγμα ποὺ ἀκολουθοῦν. Ὡς ἐπίσημες ἀργίες τοῦ κράτους γιορτάζονται ἐξ ἴσου οἱ μουσουλμανικὲς καὶ οἱ χριστιανικές, μὲ τὴν ἁρμονικὴ συμβίωση τῶν δύο θρησκευτικῶν ὁμάδων νὰ ἀποτυπώνεται καὶ στὰ μνημεῖα.
.             Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς στὸ μεγαλιῶδες Τζαμὶ τῶν Οὐμαγιάδων, τὸ ὁποῖο συγκαταλέγεται στὰ μνημεῖα τῆς παγκόσμιας ἀρχιτεκτονικῆς, βρίσκεται σὲ εἰδικὴ προθήκη ἡ Κεφαλὴ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἡ ὁποία τιμᾶται καὶ ἀπὸ μουσουλμάνους πιστούς. Ἐπίσης ἰδιαίτερος σεβασμὸς ὑπάρχει στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται τροπαιοφόρος καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἔχει ὑλοποιήσει τάματα καὶ προσευχὲς σὲ ὅσους τὸν ἔχουν ἐπικαλεστεῖ, ἐνῶ μὲ ἰδιαίτερο σεβασμὸ τιμᾶται ὁ Προφήτης Ἠλίας.
.             Ὁ μύθος λέει ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔγιναν ναυτικοὶ ἐπειδὴ σαγηνεύτηκαν ἀπὸ τὰ ἑκατοντάδες νησιὰ τοῦ ἀρχιπελάγους τους, τὰ ὁποῖα ἀποτέλεσαν ἕναν πειρασμὸ παρόμοιο μ᾽ αὐτὸν ποὺ δέχθηκε ἡ Περσεφόνη ἀπὸ τὰ διάσπαρτα ἄνθη, ὥστε βάδιζε στὰ λιβάδια, ὥσπου τὴν ἅρπαξε ὁ Πλούτωνας. Ἔτσι καὶ οἱ Φοίνικες ἀναγκάστηκαν νὰ στραφοῦν στὴ θάλασσα λόγῳ τῆς ἀφιλόξενης, διάσπαρτης μὲ ἀπότομες ὀροσειρὲς στεριᾶς. Ἐκεῖ ἐντόπισαν τὴν εὔφορη πεδιάδα τῆς Συρίας, αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ χαρακτηρίζεται ὡς παραδεισένιος κῆπος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
.             Σὲ μία διπλωματικὴ ἀποστολὴ ἐπὶ κυβερνήσεως Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Γεράσιμου Ἀρσένη στὴ Δαμασκό, κυβερνητικὸς ἀξιωματοῦχος τῆς συριακῆς κυβέρνησης σχολίαζε: «Οἱ σχέσεις μας μὲ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ ἡ κοινή μας πορεία κάτω ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγὸ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἕνα σταυροδρόμι. Ἀπὸ τὴ μία βλέπουμε τὴ Μεσόγειο, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα ποὺ εἶναι ὁ συνδετικὸς κρίκος μας μὲ τὴ Δύση καὶ τὸ μέλλον μας. Ὡστόσο, ἡ Συρία βρίσκεται στὴν Ἀνατολὴ καὶ ἡ μοίρα της θὰ εἶναι πάντα ἄρρηκτα δεμένη μαζί της».
.             Τότε ἡ μία κατεύθυνση αὐτοῦ τοῦ σταυροδρομιοῦ ἦταν τὸ Δόγμα τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου ἀπὸ τὴ Συρία, στὴν Κύπρο, στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴ Θράκη. Σήμερα, ἐπικρατεῖ ἡ ἀντίθετη κατεύθυνση ποὺ δείχνει τοὺς ὕποπτους σχεδιασμοὺς τῆς Νέας Τάξης καὶ τὸν σοβαρὸ κίνδυνο ἀπὸ τὴ δράση τῶν φονταμελιστῶν μουσουλμάνων ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν ἀλλὰ κι ἑνὸς κράτους μὲ δυτικὴ ἀντίληψη καὶ πρακτική.

Ὁ Χριστιανισμὸς βάλλεται «ἐκ τῶν ἔσω»

.             Ὁ Γάλλος συγγραφέας Ἀλεξάντρ Ντὲλ Βὰλ σημείωσε μὲ κείμενό του στὶς 20 Μαΐου, ἡ «μετὰ-χριστιανικὴ» Δύση, οὐδέποτε προσπάθησε νὰ ὑπερασπιστεῖ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Πακιστάν, τῆς Συρίας κλπ ἀλλὰ ἀντίθετα συμμετέχει σὲ πολέμους ποὺ κινοῦνται γύρω ἀπὸ συμφέροντα ἰσλαμικῶν χωρῶν. Ἡ παράμετρος αὐτή, σὲ συνδυασμὸ μὲ τοὺς ἑκατοντάδες μουσουλμάνους στὸ θρήσκευμα, μισθοφόρους ποὺ μάχονται στὴ Συρία ἀλλὰ ἔχουν εὐρωπαϊκὴ ὑπηκοότητα, συνθέτουν ἕνα σκηνικὸ μὲ ἐπικίνδυνες προεκτάσεις γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Δύσης. Ἡ συνολικὴ αὐτὴ παρακμὴ τῆς δυτικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μάλιστα, περιγράφεται ἀνάγλυφα ἕναν αἰώνα πρὶν στὸ ἱστορικὸ βιβλίο τοῦ Ὄσβαλντ Σπένγκλερ μὲ τίτλο «Der Untergang Abendiangdes».

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, ,

Σχολιάστε

ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΕΙΕΣ ΣΦΑΓΕΣ

Διωγμὸς ἀντίστοιχος τῶν σφαγῶν τοῦ Διοκλητιανοῦ.

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

ἀρ. τ. 2067, 01.06.13

.         Ἀντιγράφουμε ἀπὸ «τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς» (19-5-2013): «Ἕνα ἑκατομμύριο χριστιανοί – ἐπὶ συνόλου 2,5 ἑκατομμυρίων – καὶ ἀρκετὲς δεκάδες χιλιάδες ἀλεβίτες – ἐπὶ συνόλου 2 ἑκατομμυρίων ἀλεβιτῶν – εἶναι στόχος τῶν μουσουλμάνων ”ἐξεγερμένων” στὴ Συρία μὲ προτεραιότητα τὴ σφαγὴ τῶν χριστιανῶν κληρικῶν καὶ τὴν καταστροφὴ τῶν ἐκκλησιῶν τους. Ἐκκλήσεις ἀπὸ τὸ Βατικανό, τὰ Ὀρθόδοξα πατριαρχεῖα, ἀπὸ τὴ Γενικὴ Γραμματεία τοῦ ΟΗΕ καὶ τὶς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδας, τῆς Ρωσίας, τοῦ Καναδᾶ καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν μένουν ἀναπάντητες. Τὸ γερμανικὸ ‘‘Spiegel’’ προεξοφλοῦσε στὶς ἀρχὲς Μαΐου ὅτι ἂν συνεχιστεῖ ὁ ἐμφύλιος, ”τὸ μέγα θύμα” του δὲν θὰ εἶναι οὔτε ὁ πρόεδρος τῆς Συρίας Μπασὰρ ἂλ Ἄσαντ οὔτε τὸ Ἰράν. ”Θὰ εἶναι δυστυχῶς τὸ χριστιανικὸ κομμάτι τοῦ πληθυσμοῦ” της».
.         Οἱ εἰδήσεις ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴ Συρία, τὸ Ἰράκ, τὴ Νιγηρία καὶ τὴν Τουρκία σχετικὰ μὲ τὴ θέση τῶν χριστιανῶν στὶς χῶρες αὐτὲς εἶναι ἀλλεπάλληλες καὶ φοβερὰ τραγικές. Ἕξι ἐκκλησίες στὴ Συρία ποὺ ἦταν σὲ λειτουργία ὡς πρόπερσι, ἔχουν πυρποληθεῖ καὶ καταστραφεῖ ἀπὸ «ὁμάδες ἀγνώστων» καὶ ἀπὸ μαχητὲς ἀκραίων μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων, ποὺ πολεμοῦν τὸν Ἄσαντ. Πολεμικὸ σύνθημα τῶν «Οὐαχαμπιστῶν», δηλαδὴ τῶν σκληρῶν ἰσλαμιστῶν, ποὺ φαίνεται ὅτι ἔχουν τὸ «πάνω χέρι» στὸ στρατόπεδο τῶν ἀντικαθεστωτικῶν τῆς Συρίας, εἶναι ἡ ἐξόντωση τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων, γράφει τὸ «American Conservative».
.         Καὶ ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα: Πέντε Σύροι κληρικοί, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δύο Ὀρθόδοξοι, ἔχουν σκοτωθεῖ, καὶ 11 κατέφυγαν στὸ ἐξωτερικό, κυρίως στὸν Λίβανο καὶ στὴν Ἰορδανία. Ἡ τύχη τῶν δύο ἱεραρχῶν ποὺ ἀπήχθησαν στὸ Χαλέπι πρὶν ἀπὸ 7 ἑβδομάδες, τοῦ ἑλληνορθοδόξου Μητροπολίτου κ. Παύλου Γιαζίγκι καὶ τοῦ συροϊακωβίτου Μητροπολίτου κ. Γιοχάνα Ἰμπραχήμ, ἐξακολουθεῖ νὰ ἀγνοεῖται. Ὁ ἀριθμὸς τῶν Σύρων χριστιανῶν ποὺ σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν ἢ ἀγνοοῦνται, «πιστεύεται ὅτι ἔχει ξεπεράσει τοὺς 1.220», ἀναφέρει δελτίο τῆς ἁρμόδιας ἐπιτροπῆς τοῦ ΟΗΕ στὶς 16-4-2013. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ πολλοὶ Ἰρακινοὶ χριστιανοί, ποὺ κατέφυγαν στὴ Συρία γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς στὸ Ἰράκ. «Ἔχουμε διωγμὸ ἀντίστοιχο τῶν σφαγῶν τοῦ Διοκλητιανοῦ», δήλωσε στὸ ἀραβικὸ CNN συροϊακωβίτης κληρικὸς στὸ Ἀμμὰν πρὶν ἀπὸ 4 ἑβδομάδες καὶ πρόσθεσε: «Ὅσοι δὲν προλάβουν νὰ φύγουν, θὰ ἔχουν τὴν τύχη τῶν ὁμοδόξων μας στὸ Ἰράκ». Ἐξάλλου Σύροι χριστιανοὶ ποὺ κατέφυγαν στὸ Ρεϊχανλὶ τῆς Τουρκίας «δέχονται πίεση» ἀπὸ τοὺς Σύρους μουσουλμάνους.
.         Ἀφήνουμε τὸ τί γίνεται ἀπὸ ἐτῶν στὴ Νιγηρία, ὅπου τὸ σύνθημα εἶναι: «Ὅποιος προσβάλλει τὸ Ἰσλάμ, πρέπει νὰ θανατώνεται» καὶ ὅπου δὲν καῖνε μόνο τὶς ἐκκλησίες, ἀλλὰ πρόσφατα καὶ τοὺς χριστιανούς!… Ἀλλὰ καὶ στὴν Αἴγυπτο οἱ Κόπτες χριστιανοὶ ὑφίστανται σκληρὸ διωγμὸ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους.
.         Στὸ Ἰρὰκ μετὰ τὸν Μάϊο τοῦ 2005 ἀποκεφάλισαν τὸν Ὀρθόδοξο κληρικὸ Παῦλο Ἐσκαντέρ, σκότωσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Παῦλο Ράχος καὶ στὴ διετία 2010-2012 «δολοφονήθηκαν, στραγγαλίστηκαν καὶ ἐξαφανίστηκαν συνολικὰ 2.310 Ἰρακινοί, μέλη θρησκευτικῶν μειονοτήτων, στὴν πλειονότητα Χριστιανοί». Τὰ δὲ Χριστούγεννα τοῦ 2012 «δὲν ὑπῆρχε οὔτε μία ἐκκλησία γιὰ νὰ λειτουργήσει», διότι ὅλες εἶχαν ἰσοπεδωθεῖ ἢ πυρποληθεῖ.
.         Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα συμβαίνουν στὸν 21ο αἰώνα ἔπειτα ἀπὸ ἐπανειλημμένες διαθρησκειακὲς διασκέψεις καὶ ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ καὶ ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν γιὰ τὶς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Οἱ δὲ ἰσχυροὶ τῆς γῆς περὶ ἄλλα μεριμνοῦν καὶ τυρβάζονται…

Σχολιάστε

ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΙΩΠΩΣΗΣ ΤΗΣ “ΔΥΣΕΩΣ”!

Διώκονται χριστιανοὶ καὶ ἡ Δύση σιωπᾶ

τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 08.05.13

 .                 Ὅσα συνέβησαν καὶ συμβαίνουν στὴν Βόρεια Ἀφρικὴ καὶ τὴν Μέση Ἀνατολὴ εἰς βάρος τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων εἶναι πέραν πάσης περιγραφῆς. Συρορθόδοξοι μητροπολίτες ἀπήχθησαν στὴν Συρία καὶ ἀκόμη ἀγνοεῖται ἡ τύχη τους. Χριστιανικοὶ ναοὶ καταστρέφονται. Οἱ πιστοὶ διώκονται ἀπηνῶς ἀπὸ ἔξαλλους ἰσλαμοφασίστες. Πολλοὶ δολοφονοῦνται. Ἡ Κάρλα ντὲλ Πόντε, πρώην εἰσαγγελέας τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου καὶ νῦν μέλος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὶς παραβιάσεις τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων στὴ Συρία, δήλωσε σὲ συνέντευξή της ὅτι οἱ ἀντάρτες ἔχουν χρησιμοποιήσει χημικὰ ὄπλα κι ἔχουν κάνει χρήση τοῦ ἀερίου σαρίν! Ὁ ΟΗΕ τηρεῖ… ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς κυρίας Ντὲλ Πόντε, ἀλλὰ οὐδεὶς πρέπει νὰ λησμονεῖ τὴν ὕπαρξη διάφορων σκοπιμοτήτων στὴν φαινομενικὰ παρανοϊκὴ στήριξη τῶν ἰσλαμοφασιστῶν ἀνταρτῶν ἀπὸ τὴν παραζαλισμένη Δύση.
.                 Ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ περιβόητη ἀραβικὴ «ἄνοιξη» ἀποτελεῖ μιὰ μεταμφίεση τοῦ ἰσλαμικοῦ χειμώνα. Τὸ σαουδαραβικὸ χρῆμα ἔχει ἐξαγοράσει τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴ στήριξη χωρῶν (πάλαι ποτὲ χριστιανικῶν) ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπερασπίζονται τοὺς ὁμοθρήσκους μας στὴν περιοχὴ καὶ νὰ μὴ τοὺς παραδίδουν στὰ νύχια τῶν δολοφόνων τῆς Ἂλ Κάιντα.
.                 Γύρω ἀπὸ τὴν πατρίδα μας ἔχει ἀρχίσει νὰ διαφαίνεται ὁ σχηματισμὸς τοῦ «ἰσλαμικοῦ τόξου». Στὸ παρελθόν, αὐτὸν τὸν ὅρο τὸν ἀποκήρυσσαν μετὰ βδελυγμίας διάφοροι ἑλληνόφωνοι τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ» ὡς «συνωμοσιολογία» καὶ ὡς ἀποκύημα τῆς φαντασίας τῶν «ὀρθοδόξων Ταλιμπάν».
.                 Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἐξουσίασαν καὶ ἐξουσιάζουν ἀκόμα ὅλους τοὺς μηχανισμοὺς «ἐνημέρωσης» στὴν Ἑλλάδα, ἔβλεπαν Ταλιμπὰν ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπῆρχαν, στὴν Χριστιανικὴ Ἐκκλησία, καὶ ὑποκρίνονταν ὅτι ἀγνοοῦσαν τοὺς ὑπαρκτοὺς Ταλιμπάν.
.                 Τὰ χρονικὰ περιθώρια στενεύουν. Ἡ ὑπνώττουσα καὶ συνένοχη Δύση, ἂν συνεχιστοῦν ἔτσι τὰ πράγματα, θὰ ἀντιδράσει, μόνο ὅταν θὰ εἶναι πολὺ ἀργά. Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι μία πολεμικὴ θρησκεία ποὺ ἐξαπλώνεται μὲ τὸ ξίφος. Τὰ ἐπιχειρήματα οἱ ἐμπροσθοφύλακες τοῦ μουσουλμανισμοῦ τὰ χρησιμοποιοῦν, μόνο ὅταν δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβάλουν τὴν θέλησή τους μὲ τὴν βία.
.                 Γι’ αὐτὸ καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζουμε τί μᾶς περιμένει καὶ ἀπὸ ποιούς…

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

Σχολιάστε

ΔΙΑΡΚΗΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Ὁ χριστιανισμὸς διώκεται μέχρι καὶ σήμερα

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

 ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἐρώτημα πρὸς καλοπροαιρέτους: Γιατί ἆραγε διώκεται τόσο μανιασμένα ἡ χριστιανικὴ Πίστη; Γιατί ἆραγε δὲν τὴν ἀφήνουν νὰ “σβήσει” μόνη της; Μήπως ἐνοχλεῖ Κανέναν;

.            «“Οἱ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν καθαρὰ τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις καὶ ἀπασχολοῦνται σὲ κρατικὲς ὑπηρεσίες, βρίσκουν τὴν ἐπαγγελματική τους προαγωγὴ οὐσιαστικὰ ἀδύνατη”, παρατηρεῖ σχετικὰ μὲ τὴν θρησκευτικὴ καταπίεση τῶν χριστιανῶν στὴν Βιρμανία πρόσφατη ἔκθεση τῆς Civitas μὲ τίτλο “Χριστιανοφοβία”.
.              Ἡ ἔκθεση, ἡ ὁποία παρουσιάζεται καὶ στὴν βρετανικὴ ἐφημερίδα “Telegraph”, σχολιάζει τὸ φαινόμενο τῶν διώξεων τῶν χριστια νῶν, τὸ ὁ ποῖο ὑποστηρίζει ὅτι παρατηρεῖται παγ κοσμίως. “Εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὸ ὅτι πολλὲς ὁμάδες ἀντιμετωπίζουν σὲ κάποιο βαθμὸ διακρίσεις ἢ διώξεις. Αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶναι πολὺ λιγότερο γνωστὸ εἶναι ὅτι οἱ χριστιανοὶ στοχοποιοῦνται περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο σῶμα πιστῶν”, τονίζει ἡ ἔκθεση, καθὼς ἐκτιμᾶ ὅτι 200.000.000 χριστιανοί, δηλαδὴ τὸ 10% τῶν χριστιανῶν παγ­κοσμίως, “ἀντιμετωπίζονται μειονεκτικῶς στὴν κοινωνία, παρενο­χλοῦνται ἢ καταπιέζονται ἐνεργῶς γιὰ τὰ πιστεύω τους”… Ἡ κρατικὴ ἐχθρότης ἐναντίον τῶν χριστιανῶν παρατηρεῖται πιὸ πολὺ στὴν Κίνα, ὅπου φυλακίζονται περισσότεροι χριστιανοὶ συγκριτικὰ μὲ κάθε ἄλλη χώρα τοῦ πλανήτη. Ἡ ἔκθεση ὅμως τονίζει ὅτι ἡ “μερίδα τοῦ λέοντος” ἀπὸ τὶς διώξεις ἐναντίον χριστιανῶν παρατηρεῖται σὲ χῶρες ὅπου ἡ θρησκεία μὲ τοὺς περισσότερους πιστοὺς εἶναι τὸ Ἰσλάμ. “Ὑπάρχει πλέον σοβαρὸς κίνδυνος ὅτι ὁ χριστιανισμὸς θὰ ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὰ βιβλικά του ἐδάφη”, σχολιάζει ἡ “Χριστιανοφοβία”, καθὼς ἐπικαλεῖται ἐκτιμήσεις ποὺ ἀναφέρουν ὅτι τὸ 1/3 ἢ ἴσως ἀκόμη καὶ τὸ 1/2 τῶν χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἔχει φύγει ἀπὸ τὴν περιοχὴ ἢ ἔχει σκο­τωθεῖ στὴ χρονικὴ διάρκεια τοῦ προηγούμενου αἰώνα. Ἡ ἔκθεση ὑποστηρίζει ὅτι 12 ἀπὸ τὶς 20 χῶρες, οἱ ὁποῖες ἐκτιμήθηκαν ὡς θρη­σκευτικὰ ἀνελεύθερες,… εἶναι χῶρες μὲ “μουσουλμανικὲς πλειοψηφίες”, ἐνῶ καταγράφει ἑκατοντάδες φανατικὲς ἐπιθέσεις στὰ προηγούμενα χρόνια μὲ ἐπίκεντρο τὴν Αἴγυπτο, τὸ Ἰράκ, τὸ Πακιστάν, τὴν Νιγηρία, τὴν Ἰνδία, τὴν Βιρμανία καὶ τὴν Κίνα» («Ἑλλάδα» 24-12-2012).
.            Αὐτὴ δυστυχῶς εἶναι ἡ θλιβερὴ πραγματικότητα. Ἔχει λεχθεῖ καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ χριστιανισμὸς ἔχει διαδοθεῖ μὲ τὸ αἷμα τῶν πιστῶν του· ἐνῶ ὁ μωαμεθανισμὸς μὲ τὸ αἷμα ὅσων ἀρνοῦνται νὰ πιστέψουν σ’ αὐτόν. Στὴν Πατρίδα μας ὅμως καὶ σ’ ὅλη τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀλλὰ καὶ στὶς ΗΠΑ δὲν διώκεται καμιὰ θρησκεία. Ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νὰ πιστεύει τὸν Θεό του.
.                Στὶς χῶρες ὅμως ὅπου ἔχει διαδοθεῖ ὁ μωαμεθανισμὸς καὶ ὅπου κυριαρχεῖ ὁ κομμουνισμός, ὁ χριστιανισμὸς διώκεται· δὲν γίνεται δεκτός. Συνεχίζονται ἔτσι οἱ διωγμοὶ τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀναδεικνύονται νέοι χριστιανοὶ ὁμολογητὲς καὶ μάρτυρες. Ἀλλὰ ὅπως τότε νίκησε ἡ Ἐκκλησία, ἔτσι καὶ πάλι θὰ νικήσει, διότι κατέχει τὴν Ἀλήθεια!

,

Σχολιάστε