Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Δικαστήριο τῆς Χάγης

ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ “ΧΑΓΗΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ

Στς 3 Φεβρουαρίου πόφαση
το
Διεθνος Δικαστηρίου τς Χάγης γι τ Δίστομο!

.             Στὶς 3 Φεβρουαρίου θὰ ἀνακοινώσει ὁ Πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης τὴν ἀπόφασή του γιὰ τὸ ἔγκλημα τῆς σφαγῆς τῶν ἀμάχων στὸ Δίστομο τὸ 1944 ἀπὸ τὰ γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς.
.             Ἡ γερμανικὴ πλευρὰ ἡ ὁποία προσέφυγε στὶς 23 Δεκεμβρίου 2008 στὸ κορυφαῖο δικαστικὸ ὄργανο τοῦ ΟΗΕ ὑποστηρίζει ὅτι τὸ ζήτημα ἀποτελεῖ ἑτεροδικία μεταξὺ δύο κρατῶν (Γερμανίας καὶ Ἰταλίας) καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει νομολογία φυσικῶν προσώπων κατὰ κρατῶν, διότι τότε θὰ πρέπει νὰ ἀνοίξουν οἱ ὑποθέσεις ποὺ ἀφοροῦν ὅλους τοὺς πολέμους ποὺ ἔχουν διεξαχθεῖ ἕως σήμερα.
.             Ὑποστηρίζει ὅτι ἀντιμετωπίζει αὐξανόμενο ἀριθμὸ προσφυγῶν ἐνώπιον τῶν ἰταλικῶν δικαστηρίων, τὶς ὁποῖες καταθέτουν θύματα ἐγκλημάτων ποὺ διαπράχθηκαν κατὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο ἀπὸ τοὺς ναζὶ στὴν Ἰταλία. Μία ἀπὸ αὐτὲς  –πιὸ γνωστή–   εἶναι αὐτὴ τοῦ Διστόμου. Οἱ συγγενεῖς τῶν θυμάτων μετὰ τὸ μπλοκάρισμα τῆς δίκης ποὺ κέρδισαν στὴν Ἑλλάδα  –μὲ τὸν ἀείμνηστο Γιάννη Σταμούλη– προσέφυγαν καὶ κέρδισαν τὶς δίκες καὶ στὴν Ἰταλία, ἀλλὰ δὲν πρόλαβαν νὰ κάνουν τὶς κατασχέσεις.
.          Συγκεκριμένα τὸ ἐφετεῖο τῆς Φλωρεντίας εἶχε ἐ ἐπικυρώσει τὸ 2008 ἀπόφαση, τὴν ὁποία εἶχε ἐκδώσει τὸ 1997 τὸ ἀνώτατο ἑλληνικὸ δικαστήριο, καταδικάζοντας τὸ γερμανικὸ κράτος νὰ ἀποζημιώσει τὶς οἰκογένειες τῶν 218 θυμάτων τῆς σφαγῆς τοῦ Διστόμου, στὶς 10 Ἰουνίου 1944. Σύμφωνα μὲ τὸ Βερολίνο, ἡ Ἰταλία, ἐπιτρέποντας νὰ γίνονται ἀγωγὲς κατὰ τῆς Γερμανίας, δὲν σέβεται τὴν ἀρχὴ τῆς ἀσυλίας ποὺ ἔχει ἀναγνωριστεῖ στὴν Γερμανία ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο.
.             Οἱ ὑπὸ ἀμφισβήτηση δικαστικὲς διαδικασίες ἀφοροῦν ἐγκλήματα ποὺ διαπράχθηκαν ἀπὸ τοὺς ναζὶ ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1943 ὣς τὸν Μάιο τοῦ 1945, ὅταν δηλαδὴ ἡ Ἰταλία εἶχε καταληφθεῖ ἀπὸ τὴν Γερμανία, ἀφοῦ ἀκύρωσε τὸ σύμφωνο ποὺ εἶχε μαζί της καὶ ἑνώθηκε μὲ τὶς δυνάμεις τῶν συμμάχων. Τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο παρενέβη στὴν διαδικασία τῆς Χάγης  μὲ ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο ὑπὸ τὸν τότε  Πρωθυπουργὸ κ. Γιῶργο Παπανδρέου τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2010, ὕστερα ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ τότε ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη.
.               λλάδα, πο προσωπήθηκε π τν καθηγητ Περάκη, τόνισε τι σφαγ το Διστόμου δν ταν πολεμικ πράξη, πως σχυρίζεται περάσπιση τν Γερμανν, λλ γκλημα κατ τς νθρωπότητας. Ὅπως τόνισαν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἰταλικῆς καὶ τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, δὲν μπορεῖ νὰ τεκμηριωθεῖ ἑτεροδικία γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ἀφοῦ ὑποστήριξαν ὅτι ἡ ἑτεροδικία ὑφίσταται μόνο γιὰ τὴν ἐπίλυση διαφορῶν μεταξὺ κρατῶν. Τόνισαν δὲ ὅτι τὰ ἐγκλήματα πολέμου δικάζονται ἀπὸ τὰ δικαστήρια καὶ δὲν λύνονται μέσῳ τῶν διεθνῶν συμβάσεων καὶ ὡς τέτοια θεωροῦνται τὰ ἐγκλήματα, ποὺ διέπραξαν τὰ ναζιστικὰ στρατεύματα.
.             «Οἱ 218 σφαγιασθέντες κάτοικοι τοῦ Διστόμου, ἀνάμεσά τους καὶ 57 παιδιὰ κάτω τῶν 17 ἐτῶν, μπορεῖ κανεὶς νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι …φοροῦσαν στρατιωτικὲς στολὲς καὶ κρατοῦσαν ὅπλα; Διότι μόνο ἔτσι θὰ μποροῦσαν οἱ Γερμανοὶ νομικοὶ νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι ἔκαναν, δῆθεν,  πολεμικὴ πράξη κατὰ τῶν στρατευμάτων κατοχῆς τῶν ναζὶ τὸ 1944. Ἁπλὰ ἦταν ἕνα στυγερὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας! Πολὺ περισσότερο ποὺ 1 στοὺς 4 νεκροὺς ἦταν ἀβάπτιστα μωρὰ λίγων μηνῶν, παιδάκια, ἄγουροι ἔφηβοι». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια εἶχε ὑποστηρίξει  ἔξω ἀπὸ τὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης ὁ Διστομίτης δικηγόρος κ. Μιλτιάδης Σφουντούρης – καὶ γραμματέας τῆς Ἕνωσης θυμάτων κατοχῆς – τὴν θέση ὅτι ἡ Σφαγὴ τοῦ Διστόμου τὸ 1944 ἦταν ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ὄχι πολεμικὴ πράξη, ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ γερμανικὴ πλευρὰ στὴν Χάγη.

ΠΗΓΗ: prionokordela.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΚΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΓΗ

 Κακ μαντάτα ρχονται π τὴν Χάγη γι τ Σκοπιαν

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐθνικὸς ἐθισμὸς ἔχει καταντήσει ἡ ὑποδοχὴ κακῶν ἀγγελιῶν! Ἴσως μέχρι νὰ στραφοῦμε πάλι στὸ Εὐαγγέλιο…!

.          Αὔριο, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου (ἢ ἐνδεχομένως καὶ τὴν Τρίτη) ἀνακοινώνεται ἡ ἀπόφαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης ἐπὶ τῆς προσφυγῆς τῆς FYROM κατὰ τῆς Ἑλλάδας γιὰ παραβίαση τῆς ἐνδιάμεσης συμφωνίας στὴν σύνοδο κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Βουκουρέστι.
.          Στὴν κυβέρνηση ἐκτιμοῦν ὅτι ἐνδεχομένως ἡ ἀπόφαση θὰ εἶναι ὑπὲρ τῶν Σκοπίων. Νέα καὶ βαθιὰ πληγὴ διπλωματικῆς αἱμορραγίας ἀναμένεται λοιπόν, νὰ ἀνοίξει μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης σχετικὰ μὲ τὴν προσφυγὴ τῆς ΠΓΔΜ. Μάλιστα οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι μία καταδίκη θὰ ἀφορᾶ κυρίως στὶς πολιτικὲς δηλώσεις ποὺ ἔγιναν ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς καὶ ὄχι γιὰ τὴν κίνηση τοῦ βέτο ἀπὸ τὸν Κώστα Καραμανλή, στὸ Βουκουρέστι. Παρόλα αὐτά, ἡ κυβέρνηση Παπαδήμου θὰ κληθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει ἕνα ἐξαιρετικὰ λεπτὸ θέμα μὲ μεγάλη ἱστορικὴ φόρτιση.
.          Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, τὸ Δικαστήριο ἀποδέχεται ὅτι ἡ Ἑλλάδα παραβίασε τὸ ἄρθρο 11 τῆς Συμφωνίας τοῦ 1995, ποὺ δεσμεύει στὴ μὴ παρεμπόδιση τῆς ἔνταξης τῶν Σκοπίων σὲ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς μὲ τὴν προσωρινὴ ὀνομασία FYROM. Ταυτόχρονα ἀπορρίπτει τὸ αἴτημα τῆς ΠΓΔΜ νὰ ὑπαγορευθεῖ στὴν Ἑλλάδα ἡ ἀλλαγὴ στάσης, ὥστε νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἔνταξή της στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ἔναρξη ἐνταξιακῶν συνομιλιῶν μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
.          Μπορεῖ μία τέτοια ἀπόφαση νὰ παρουσιαστεῖ ὡς 50%-50%; Ὡς μία «σολομώντεια λύση» ποὺ δὲν διαχωρίζει νικητὲς καὶ ἡττημένους; Ὅπως καὶ νὰ ἔχει, θὰ ἀποτελεῖ μία διπλωματικὴ ἥττα, ἡ ὁποία θὰ ξεσκεπάζει μία ἀκόμη φορὰ τὴν ἀποτυχημένη πολιτικὴ τῆς διαπραγματεύσεως γιὰ θέματα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐννοοῦνται καὶ τῆς ἀμυντικῆς, φοβικῆς διπλωματίας.

[…]

 ΠΗΓΗ: Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr 

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ

Πρὸς καταδίκη Ἑλλάδας στὴν Χάγη
μετὰ τὴν προσφυγὴ τῶν Σκοπίων

.         Καταδικαστικὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα θὰ εἶναι -σύμφωνα μὲ ἀξιόπιστες πληροφορίες τῆς «Κ»- ἡ ἀπόφαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης στὴν ὑπόθεση μὲ τὰ Σκόπια. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς συνόδου κορυφῆς στὸ Βουκουρέστι νὰ μὴν ἐντάξει τὴν ΠΓΔΜ στὸ ΝΑΤΟ, τὰ Σκόπια εἶχαν προσφύγει στὴν Χάγη, κατηγορώντας τὴν Ἑλλάδα ὅτι εἶχε ἀσκήσει βέτο καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶχε παραβιάσει τὸ ἄρθρο 11 τῆς Ἐνδιάμεσης Συμφωνίας.
.       Ἡ ἀπόφαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου (ἀναμένεται νὰ ἐκδοθεῖ σὲ ὀκτὼ ἡμέρες) ἀποδέχεται ὅτι ἡ Ἑλλάδα παραβίασε τὴν Ἐνδιάμεση Συμφωνία, μὲ κεντρικὸ ἐπιχείρημα τὶς δηλώσεις τῶν Κώστα Καραμανλῆ (πρώην πρωθυπουργοῦ) καὶ Ντόρας Μπακογιάννη (πρώην ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν) ὅτι θὰ ἀσκήσουν βέτο. Κι αὐτὸ παρότι τελικῶς δὲν χρειάστηκε νὰ τὸ πράξουν.
.       Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορίες, τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο δὲν ἀποδέχεται τὸ αἴτημα τῶν Σκοπίων νὰ καταδικάσει προκαταβολικὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐὰν ἀσκήσει βέτο σὲ ἔνταξη τῆς ΠΓΔΜ σὲ διεθνῆ ὀργανισμό. Τὸ ἐπιχείρημά του εἶναι ὅτι δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ κρίνει κράτη γιὰ τὴν ἄσκηση κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τους στὸ μέλλον.

 ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

,

Σχολιάστε

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

.       Μία μέρα προτο κπνεύσει σχετικ προθεσμία κατέθεσε λλάδα τ ατημά της, γι ν παραστε στν κκρεμ δίκη μεταξ Γερμανίας-ταλίας στ Διεθνς Δικαστήριο τς Χάγης, που χει προσφύγει Γερμανία προκειμένου ν μ καταβάλει ποζημιώσεις γι τὴν σφαγ το Διστόμου.
.       Ἀντικείμενο τοῦ αἰτήματος τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, πληρεξούσιος της ὁποίας ὁρίσθηκε ὁ καθηγητὴς Στέλιος Περράκης, εἶναι νὰ παρέμβει στὴ δίκη  μεταξὺ Γερμανίας-Ἰταλίας ποὺ ἐκκρεμεῖ ἐνώπιoν τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης.
.       Τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης καλεῖται νὰ διαπιστώσει τὴν παραβίαση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἰταλίας τῆς ὑποχρέωσής της, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ διεθνὲς δίκαιο, νὰ ἀναγνωρίσει τὸ προνόμιο τῆς ἑτεροδικίας τοῦ Γερμανικοῦ Δημοσίου στὶς δίκες ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐκτέλεση ἀποφάσεων ποὺ ἐπιδικάζουν ἀποζημιώσεις σὲ θύματα τῶν ναζιστικῶν θηριωδιῶν.
.       Μὲ τὸ αἴτημα ποὺ κατέθεσε ἡ Ἑλλάδα ζητᾶ ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης νὰ παρέμβει στὴ διαδικασία προκειμένου νὰ ἐκθέσει τὶς θέσεις της σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἑτεροδικίας Κράτους σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο μὲ σκοπὸ τὴ δικαίωση τῶν θυμάτων τοῦ Διστόμου.
.       Σύμφωνα μὲ τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τὸ αἴτημα τῆς Ἑλλάδας θὰ ἐξετασθεῖ ἀπὸ τὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης ἐντός τοῦ προσεχοῦς διαστήματος καὶ ἐφ᾽ ὅσον κριθεῖ παραδεκτὸ θὰ μπορέσει νὰ ἐκθέσει τὰ ἐπιχειρήματά της.
.       Ἐν τῷ μεταξὺ μὲ χθεσινή του παρέμβαση ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας Γκίντο Βέστερβελε ἐπικαλέστηκε τὸ προνόμιο τῆς ἑτεροδικίας καὶ ἀνέφερε ὅτι ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση δὲν “ἔχει κατανόηση” γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, προσθέτοντας ὅτι ἡ Γερμανία ἔχει ἐπίγνωση τῆς ἱστορικῆς της εὐθύνης.
.      «Ὡστόσο, ἀπαιτοῦνται λεπτοὶ χειρισμοὶ στὸ ἀνθρωπιστικὸ καὶ ἱστορικὸ αὐτὸ ζήτημα, γιατί ἀγγίζει μία εὐαίσθητη χορδὴ τῆς ψυχὴ τοῦ Ἕλληνα. Διότι ἡ Ἑλλάδα βγῆκε γονατισμένη ἀπὸ τὴν Κατοχὴ καὶ εἶναι φυσικὸ νὰ ζητάει δικαίωση. Τὸ ζήτημα θὰ παραμείνει ἀνοιχτὸ ὅσον καιρὸ πάρει», τόνισε ὁ ἀρμόδιος ΥΠΕΞ.

ΠΗΓΗ: http://www.enet.gr/(14.01.2011)

ΣΧΟΛΙΟΝ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ Ὑπουργοῦ προκύπτει ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὅτι ἡ ἱστορία εἶναι ἕνα σημαντικὸ μέγεθος, τὸ ὁποῖο μάλιστα δικαιοῦται προσεκτικοῦ πολιτικοῦ χειρισμοῦ. Πάει καλά. Ἀλλὰ ποιά Ἱστορία; Πότε ἀρχίζει ἡ Ἱστορία; Καὶ ποῦ μαθαίνεται ἡ Ἱστορία;
Μήπως καλύτερα θὰ ἦταν νὰ συνεννοηθεῖ  ὁ κ. ΥΠΕΞ μὲ τὴν κυρία Διὰ Βίου καὶ τὸν κ. Ἀντιπρόεδρο τοῦ λαοῦ τῶν… Κοπριτῶν, γιὰ καλύτερα ἀποτελέσματα;

 

 

, , ,

Σχολιάστε