Ἄρθρα σημειωμένα ὡς διατροφή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Σημαντικ διατροφικ ξία τς λις

olive.medium.jpg

.               Πρόκειται γιὰ ἕνα χαρακτηριστικὸ καρπὸ τῆς Μεσογείου καὶ ἀγαπημένο τρόφιμο τῶν Ἑλλήνων, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα. Ἡ ἐλιὰ καταναλώνεται ὀρεκτικό, συνοδεύει ὄσπρια, σαλάτες, μεζέδες καὶ ἄλλα παραδοσιακὰ πιάτα καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς συστατικὸ σὲ μεγάλο ἀριθμὸ συνταγῶν τῆς σύγχρονης μεσογειακῆς -καὶ ὄχι μόνο- κουζίνας.
.               Πέρα ὅμως, ἀπὸ τὴ μοναδικὴ γεύση ποὺ προσδίδει στὸ φαγητό, ἡ ἐλιὰ προσφέρει καὶ πλῆθος εὐεργετικῶν συστατικῶν, ἐνῶ δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ τὴν χαρακτηρίζουν ὡς «superfood», λόγῳ τῆς ὑψηλῆς διατροφικῆς της ἀξίας.
.               Ἀρχικά, οἱ ἐλιές, ἂν καὶ ἔχουν ὑψηλὴ περιεκτικότητα σὲ λίπος, αὐτὸ προέρχεται κυρίως ἀπὸ μονοακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα, τὰ ὁποῖα φαίνεται ὅτι ἀσκοῦν καρδιο-προστατευτικὴ δράση, μειώνοντας τὰ ἐπίπεδα «κακῆς» χοληστερόλης καὶ τριγλυκεριδίων καὶ αὐξάνοντας τὴν «καλὴ» χοληστερόλη, εἰδικότερα δέ, ὅταν καταναλώνονται σὲ ἀντικατάσταση τῶν κορεσμένων.
.               Ὅσον ἀφορᾶ στὴν περιεκτικότητά της σὲ μικροθρεπτικὰ συστατικά, ἡ ἐλιὰ παρέχει βιταμίνη Ε, ἂν καὶ σὲ μικρότερη συγκέντρωση συγκριτικὰ μὲ τὸ ἐλαιόλαδο, βιταμίνη Α καὶ μικρὲς ποσότητες βιταμινῶν τοῦ συμπλέγματος Β, ἐνῶ περιέχει καὶ σημαντικὰ ποσὰ καλίου, ἀσβεστίου, φωσφόρου, μαγνησίου καὶ σιδήρου.
.               Μεταξὺ τῶν εὐεργετικῶν συστατικῶν της περιλαμβάνονται ἐπίσης τὰ ἀντιοξειδωτικά, μὲ κύριο ἐκπρόσωπο τὶς πολυφαινόλες, ποὺ διαδραματίζουν σημαντικὸ ρόλο στὴ διατήρηση τῆς ὑγείας, καὶ τὴν προστασία τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπὸ τὴν ἐπιβλαβῆ δράση τῶν ἐλευθέρων ριζῶν καὶ σχετίζονται μὲ μείωση τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης χρονίων νοσημάτων, ὅπως τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα καὶ ὁρισμένες μορφὲς καρκίνου.
.               Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ ἐλιὲς ἀποτελοῦν ἕνα τρόφιμο ποὺ θὰ πρέπει νὰ καταναλώνεται σὲ ἐλεγχόμενη ποσότητα, ἀφ᾽ ἑνὸς λόγῳ τοῦ θερμιδικοῦ τους περιεχομένου καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἐξ αἰτίας τῆς σημαντικῆς συνεισφορᾶς ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν στὴν ἡμερήσια πρόσληψη νατρίου-ἁλατιοῦ, δεδομένων τῶν τεχνικῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴ συντήρησή τους.

ΠΗΓΗ: medicalnews.gr (ἀπὸ neadiatrofis.gr)

, ,

Σχολιάστε

ΤΑΧΙΝΙ: Η ΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ

Ταχίνι: τροφ τς σαρακοστς
πο
χαρίζει διαύγεια κα βοηθ τν καλ
μνήμη

taxini.              Παρασκευάζεται ἀπὸ τὸν πολτὸ σουσαμιοῦ καὶ εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ δυναμωτικὲς τροφὲς ποὺ συμβάλλουν στὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐεξία τοῦ ὀργανισμοῦ.
.             Ἕνα ἰδιαίτερα θρεπτικὸ φυσικὸ παράγωγο τοῦ σουσαμιοῦ εἶναι τὸ ταχίνι, τὸ ὁποῖο παράγεται ἀπὸ τὴ διαδικασία ἀποφλοίωσης καὶ ξήρανσης τοῦ σουσαμιοῦ καὶ ἐμφανίζεται ὡς πολτός. Τὸ ταχίνι, ὅπως καὶ τὸ σουσάμι, διακρίνεται ἀπὸ τὴν ποικιλότητά του σὲ θρεπτικὰ συστατικά.
.             Συγκεκριμένα, τὸ ταχίνι ἀποτελεῖ τρόφιμο τὸ ὁποῖο αὐξάνει ἰδιαίτερα τὴν πνευματικὴ διαύγεια καὶ μνήμη χάρη στὸ ὑψηλό του περιεχόμενο σὲ βιταμίνες τοῦ συμπλέγματος Β (Β1 & Β3). Ἔτσι, σὲ συνδυασμὸ μὲ μέλι εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ καταναλώνεται σὲ περιόδους ἐξετάσεων καὶ ἀτόμων μὲ ἔντονη πνευματικὴ δραστηριότητα.
.             Ταυτόχρονα, ἄτομα μὲ σιδηροπενικὴ ἀναιμία ἐνδείκνυται  νὰ ἐντάξουν στὴ διατροφή τους τὸ ταχίνι μιᾶς καὶ εἶναι πλούσιο σὲ σίδηρο καὶ φυλλικὸ ὀξύ. Ἡ διατροφικὴ ἀξία τοῦ ταχινιοῦ ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ αὐξημένο περιεχόμενό του σὲ ἀντιοξειδωτικὰ (σελήνιο, φυτοστερόλες, λιγνάνες, βιταμίνη), ποὺ προστατεύουν τὰ κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπὸ τὴν ὀξειδωτικὴ φθορὰ τῶν ἐλευθέρων ριζῶν.
.             Ἐπιπλέον, ἡ ἔνταξη τοῦ ταχινιοῦ στὴν καθημερινὴ διατροφὴ συμβάλλει στὴ μείωση τῆς χοληστερόλης (ὁλικῆς καὶ κακῆς), λόγῳ τῆς αὐξημένης περιεκτικότητάς του σὲ μονοακόρεστα καὶ πολυακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα. Ἡ ἐνίσχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἐπιπρόσθετες διατροφικὲς ἰδιότητες τοῦ ταχινιοῦ, ἀφοῦ διαθέτει ὑψηλὰ ποσοστὰ ψευδαργύρου, φωσφόρου, μαγνησίου (δρᾶ καταπραϋντικά, ἠρεμιστικά, μειώνει τοὺς πονοκεφάλους καὶ τὶς ἡμικρανίες), καὶ χαλκοῦ (μειώνει τοὺς πόνους τῶν ἀρθρώσεων).
.             Τέλος, τὸ ταχίνι καὶ τὸ σουσάμι εἶναι σημαντικὸ νὰ καταναλώνονται σὲ περιόδους νηστείας, ὅπου ἡ κατανάλωση κρέατος καὶ γαλακτοκομικῶν εἶναι μειωμένη, ἔτσι ὥστε νὰ καλύπτονται οἱ ἀνάγκες τοῦ ὀργανισμοῦ σὲ ἀσβέστιο καὶ πρωτεΐνη.

ΠΗΓΗ: news247

, , ,

Σχολιάστε

ΤΑΧΙΝΙ: “ΥΠΕΡ”-ΤΡΟΦΙΜΟ! Συμβάλλει πολλαπλῶς στὴν θωράκιση τῆς ὑγείας.

ΤΑΧΙΝΙ: “ΥΠΕΡ”-ΤΡΟΦΙΜΟ!
Συμβάλλει πολλαπλῶς στὴν θωράκιση τῆς ὑγείας.

Homemade-Tahini-paste-recipe-300x225.             Τ ταχίνι εναι μία τροφ πόλυτα ντεταγμένη στ μεσογειακ διατροφ κα τ τελευταῖα χρόνια χει συμπεριληφθε στ σοπερ τρόφιμα, καθς κατανάλωσή του ποδεδειγμένα μπορε ν συμβάλει στν προαγωγ τς γείας κα τν ντιμετώπιση χρονίων νόσων.
.             Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, ἡ δράση τοῦ σουσαμιοῦ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχεται καὶ τὸ ταχίνι, συγκρίνεται μὲ ἐκείνη τῶν φαρμάκων στὴν ἀντιμετώπιση συμπτωμάτων συγκεκριμένων παθολογικῶν καταστάσεων.
.             Τὸ ταχίνι εἶναι 100% ἀλεσμένο σουσάμι καὶ γιὰ τὶς ἰδιαίτερες γεύσεις του προστίθεται κακάο, πορτοκάλι ἢ μέλι. Περιέχει σημαντικὲς ποσότητες μικροστοιχείων ἀπαραίτητων στὴν καθημερινὴ διατροφὴ τοῦ ἀνθρώπου.
.             Ἀρκετὲς ἔρευνες συσχετίζουν τὴν τακτικ κατανάλωση ταχινιο μ δεκτες κα βιοχημικς διεργασίες πο μειώνουν τν κίνδυνο γι καρδιαγγειακς νόσους. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ καθημερινὴ κατανάλωσή του αὐξάνει τὴν πρόσληψη φυτοστερολῶν. Οἱ φυτοστερόλες εἶναι στοιχεῖα μὲ δομὴ παρόμοια τῆς χοληστερόλης, ποὺ μειώνουν ὅμως τὴν ἀπορρόφησή της στὸ πεπτικὸ σύστημα. Μάλιστα χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸν ἐμπλουτισμὸ ἄλλων τροφίμων, μὲ σκοπὸ τὴν μείωση τῆς χοληστερόλης. Τὸ σουσάμι, σύμφωνα μὲ ἔρευνα ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ ἐπιστημονικὸ περιοδικό, εἶναι ὁ ξηρὸς καρπὸς μὲ τὴν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σὲ φυτοστερόλες.
.             Ἐπιπλέον, τὸ σουσάμι εἶναι πηγὴ δύο ἀντιοξειδωτικῶν συστατικῶν, τῆς σησαμίνης καὶ τῆς σεσαμολίνης. Ἡ πρόσληψή τους φαίνεται νὰ μειώνει τὸν ρυθμὸ ὀξείδωσης τῆς LDL στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἀγγείων, μειώνοντας ἔτσι καὶ τὸν κίνδυνο δημιουργίας ἀθηρωματικῆς πλάκας. Τέλος, ἔρευνα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ Hypertension πρὶν ἀπὸ 2 χρόνια, καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ λιπαρὰ ὀξέα τοῦ σουσαμιοῦ συμβάλλουν σημαντικὰ στὴ μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης σὲ ὑπερτασικὰ ἄτομα.
.             Συνοψίζοντας, κατανάλωση ταχινιο μπορε ν μειώσει τν λικ κα τν κακ χοληστερίνη αματος, ν μειώσει τν κίνδυνο δημιουργίας θηρωματικς πλάκας κα ν συμβάλει στν ντιμετώπιση τς πέρτασης. Συμβάλλει, δηλαδή, σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα στὴν θωράκιση τῆς ὑγείας ὅσων τὸ καταναλώνουν, προσθέτοντάς το στὶς σαλάτες τους, στὶς συνταγές τους ἢ ἁπλὰ ἀλείφοντας μερικὲς φρυγανιὲς ἢ φέτες ψωμὶ καθημερινά.

Γιάννης Χρύσου

Κλινικὸς Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

ΠΗΓΗ: invitromagazine.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ: Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΠΟΥ “ΚΡΕΜΕΤΑΙ” ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ (Νὰ βοηθήσουμε τὶς μέλισσες γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσουν καὶ αὐτές…)

Κι ἂν χαθοῦν;

Ἀλεξάνδρα Μανδράκου

[ἀπὸ  τὸ  ἔνθετο περιοδικὸ «Κ» τῆς Καθημερινῆς, 20.10.2013]

Τί ἀφανίζει τὶς κυψέλες τῶν μελισσῶν, 
γιατί ἡ ἀνθρωπότητα κινδυνεύει νὰ πεινάσει χωρὶς αὐτὲς
καὶ πῶς ἐμπλέκονται στὸ περιβαλλοντικὸ θρίλερ
οἱ ἑταιρεῖες μεταλλαγμένων καὶ φυτοφαρμάκων.

.             Τὸ μέλι εἶναι τὸ λιγότερο ποὺ μᾶς προσφέρουν. Χωρὶς αὐτές, ἀμύγδαλα δὲν θὰ ὑπῆρχαν. Τὰ μῆλα, τὰ κεράσια, οἱ ντομάτες, τὰ λάχανα καὶ ἑκατοντάδες  ἀκόμη ἤδη ὀπωροκηπευτικῶν θὰ ἦταν δυσεύρετα, ὅπως καὶ τὰ κτηνοτροφικὰ φυτὰ ποὺ προορίζονται γιὰ ζωοτροφές. Στς μέλισσες βασίζονται ο 70 π τς 100 καλλιέργειες πο προσφέρουν τ 90% τς παγκόσμιας τροφς, καθὼς μὲ τὴ διαδικασία τῆς ἐπικονιάσεως μεταφέρουν τὴ γύρη, διαδραματίζοντας καταλυτικὸ ρόλο στὴ γονιμοποίηση τῶν φυτῶν. Ἡ συνεισφορά τους στὴν παγκόσμια γεωργία ὑπολογίζεται σὲ 265 δισ. εὐρὼ ἐτησίως.
Πῶς θὰ ἦταν ἕνας κόσμος χωρὶς μέλισσες; Τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι ρητορικό. Μαζικὲς ἀπώλειες σμηνῶν σημειώνονται τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη. Ἀποδίδονται σὲ ἕνα συνδυασμὸ παραγόντων, μὲ κοινὸ ὑπαίτιο τὸν ἄνθρωπο. Μόνο στὶς ΗΠΑ, ἀπὸ τὸ 2006 ἔχουν ἐξαφανιστεῖ 10 ἑκατομμύρια κυψέλες. Στὴν Εὐρώπη, τὴ χειμερινὴ περίοδο 2009-2010, ἀνάλογα μὲ τὴ χώρα, οἱ ἀπώλειες κυμάνθηκαν μεταξὺ 7 καὶ 30%. Ὡς ἐκ τούτου, λλειψη –ως κα ξαφάνιση- βασικν διατροφικν εδν δν ποτελε φιαλτικ σενάριο πιστημονικς φαντασίας, λλ παρκτ νδεχόμενο.
.             «Μία σημαντικὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν μελισσῶν θὰ ἐπέφερε ἀνυπολόγιστη ζημιὰ στὴ γεωργικὴ παραγωγὴ λόγῳ τῆς μειωμένης ἐπικονίασης, ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὴ καταστροφὴ τῶν μελισσοκόμων ἀπὸ τὴν ἄμεση μείωση τῆς παραγωγῆς τους», ἐξηγεῖ ὁ Πασχάλης Χαριζάνης, καθηγητὴς τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας. «Σχεδὸν ὅλα τὰ φροῦτα καὶ τὰ λαχανικὰ ἐπικονιάζονται ἀπὸ τὴ μέλισσα. Λίγα εἶναι αὐτὰ στὰ ὁποῖα δὲν ἀπαιτεῖται ἐπικονίαση, ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὰ ἡ παρουσία τῆς μέλισσας πολλὲς φορὲς αὐξάνει τὴν ποσότητα καὶ τὴν ποιότητα τῶν καρπῶν».

Πιέσεις γιὰ μεταλλαγμένα

 .             Ἡ μέλισσα δὲν εἶναι ὁ μοναδικὸς φυσικὸς ἐπικονιαστής, ἀλλά, μὲ δεδομένη τὴν ἐξαφάνιση ἄλλων (ὅπως οἱ βομβίνοι καὶ κάποια εἴδη σφηκῶν), τείνει νὰ γίνει ὁ σημαντικότερος. Συγκεκριμένα, τὰ καρποφόρα φυτὰ ἐπικονιάζονται κατὰ 75% ἀπὸ τὴ μέλισσα, τὰ λαχανικὰ κατὰ 50%, οἱ ἐκτατικὲς καλλιέργειες (βίκος, κτηνοτροφικὸ μπιζέλι κ.λπ.) ποὺ προορίζονται γιὰ ζωοτροφὲς κατὰ 80%, ἐνῶ τὸ βαμβάκι κατὰ 50%, ἐπιτυγχάνοντας μάλιστα καλύτερη καρπόδεση καὶ μεγαλύτερη παραγωγή. Σημαντικὸς εἶναι ὁ ρόλος της καὶ στὴν ἐπικονίαση τῶν αὐτοφυῶν (75%), δηλαδὴ τῆς χαμηλῆς βλαστήσεως, ποὺ συνδέεται μὲ τὴν καλύτερη «συγκράτηση» τοῦ ἐδάφους, ἀποτρέπει τὴν ἐρημοποίηση καὶ δίνει τροφὴ καὶ στέγη σὲ μεγάλο πληθυσμὸ ζωικῶν εἰδῶν τῶν κατωτέρων ἐπιπέδων της τροφικῆς ἁλυσίδας.
.             «Οἱ συνέπειες τῆς μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῶν μελισσῶν δὲν θὰ εἶναι ὁρατὲς μόνο στὰ φυτικὰ προϊόντα διατροφῆς, ἀλλὰ καὶ στὴ διατροφὴ τῶν ζώων καὶ κατ’ ἐπέκταση στὰ ζωικὰ προϊόντα», παρατηρεῖ ἡ Σοφία Γούναρη, ἐρευνήτρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Γεωργικοῦ Ὀργανισμοῦ «Δήμητρα» καὶ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας. «Ὁ κύριος κίνδυνος δὲν εἶναι τόσο ἡ αὔξηση τῶν τιμῶν, ἀλλὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μείωση τῆς παραγωγικῆς δυνατότητας τοῦ ἐδάφους μὲ τὴν ἀπώλεια τῶν ἐπικονιαστῶν θ μποροσε ν ενοήσει τν σκηση σχυρν πιέσεων γι τν καλλιέργεια μεταλλαγμένων, καθὼς ἐκεῖ συναντᾶμε κυρίως διακίνηση ποικιλιν μ στείρους σπόρους πο δν χρειάζονται πικονίαση, τὶς ὁποῖες μάλιστα διακινεῖ μόνο μία ἑταιρεία στὸν κόσμο, ἡ Monsanto».
.             Προφανῶς, ἡ παγκόσμια γεωργία δὲν θὰ καταρρεύσει ἀπὸ τὴ μία μέρα στὴν ἄλλη. Οἱ ἐναλλακτικὲς λύσεις ἀναζητοῦνται καὶ ἡ ἐμπειρία δείχνει ὅτι τελικὰ βρίσκονται· τὸ ἐρώτημα εἶναι μὲ τί κόστος. Στὰ περιβόλια τῆς νοτιοδυτικῆς Κίνας, γιὰ παράδειγμα, ὅπου, λόγῳ τῶν ἐντατικῶν γεωργικῶν πρακτικῶν καὶ τῆς ἀλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων, οἱ μέλισσες ἔχουν σχεδὸν ἐξαφανιστεῖ, οἱ ἀγρότες ἐπικονιάζουν τὶς καλλιέργειές τους μὲ τὸ χέρι καὶ μὲ εἰδικὰ μηχανήματα ποὺ μεταφέρουν τὴ γύρη ἀπὸ τὸ ἕνα φυτὸ στὸ ἄλλο. «Πρόκειται γιὰ προϊόντα μελέτης, ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας δὲν μποροῦν νὰ στηρίξουν σὲ μεγάλη κλίμακα μία παραγωγὴ τροφίμων», παρεμβαίνει ἡ κ. Γούναρη. «ν σασταν γρότης κα σς λεγαν τι στ ξς πρέπει ν πικονιάζετε τ φυτά σας τεχνητ μ εδικ συνεργεα πο θ νέβαζαν ασθητ τ κόστος παραγωγς, θ προτιμούσατε τ φαινομενικ οκονομικότερη πιλογ τν γενετικς τροποποιημένων στείρων ποικιλιν, κα ς πρεπε κάθε χρόνο ν προμηθεύεστε φυτά, ντας πόλυτα ξαρτημένοι π ΜΙΑ ταιρεία!»
.             Τί εἶναι αὐτὸ ὅμως ποὺ ἀπειλεῖ τὶς μέλισσες καὶ τὴν τροφὴ ποὺ καθημερινὰ φτάνει στὸ τραπέζι μας; Τὸ λεγόμενο Σύνδρομο Ἐξαφάνισης Μελισσιῶν ἔκανε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ἐμφάνισή του τὸ 2006 στὶς ΗΠΑ: χιλιάδες μελισσοκόμοι σὲ ὅλη τὴ χώρα ἄρχισαν νὰ διαπιστώνουν ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο ὅτι οἱ ἐνήλικες μέλισσες ἐγκατέλειπαν μυστηριωδῶς τὰ μελίσσια τους πρὸς ἄγνωστη κατεύθυνση, ἀφήνοντας ὅμως πίσω τους ἀρκετὴ ποσότητα ἀποθηκευμένου μελιοῦ καὶ γύρης, τὴ βασίλισσα, ἐλάχιστες νεαρὲς ἐργάτριες καὶ ἱκανὸ ἀριθμὸ κηρηθρῶν γόνου. Ἡ ἀπουσία ἐνήλικων ἐργατριῶν εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ὁ γόνος νὰ μὴν ἐκκολάπτεται καὶ τελικὰ τὸ μελίσσι νὰ καταστρέφεται, μὴν μπορώντας νὰ ἐπιβιώσει μὲ τόσο λίγες μέλισσες.

Τὰ ἔνοχα νεονικοτινοειδῆ

.             «Δὲν ὑπάρχει ἕνα αἴτιο ποὺ προκαλεῖ Σύνδρομο Κατάρρευσης, ἀλλὰ μία σειρὰ παραγόντων», λέει ἡ Σοφία Γούναρη. «Δὲν πρόκειται γιὰ ἀσθένεια, ἀλλὰ γιὰ κατάσταση, γιὰ τὴν ὁποία εὐθύνονται κακ χρήση φυτοφαρμάκων, ο ρρώστιες πο πλήττουν τ μελίσσι, ντονη κμετάλλευση τς γς κα μ σορροπημένη διατροφ τν μελισσν. Τὸ πρόβλημα εἶναι πὼς τὸ μελίσσι χάνεται πολὺ μετὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ αἰτίου ποὺ προκάλεσε τὴν κατάρρευσή του. Συνεπῶς εἶναι δύσκολο νὰ βροῦμε πῶς αὐτὴ ξεκίνησε».
.             Σημαντικὸ μερίδιο εὐθύνης φέρει, πάντως, νέα γενι φυτοφαρμάκων, ποὺ πλέον ἐπενδύονται στὸ σπόρο τῶν φυτῶν καὶ ἐνεργοῦν διασυστηματικά: δὲν περιορίζονται στὸν ἐξωτερικὸ φλοιὸ τοῦ καρποῦ, ἀλλὰ εἰσχωροῦν στοὺς ἱστοὺς καὶ περιέχονται σὲ ὁλόκληρο τὸ φυτό, δηλαδὴ καὶ στὸ νέκταρ, καὶ στὴ γύρη, καὶ στὶς σταγόνες ποὺ βγαίνουν κάτω ἀπὸ τὶς «μασχάλες» τῶν φύλλων, τὶς ὁποῖες ἐπίσης συλλέγουν οἱ μέλισσες. Αὐτὰ τὰ φυτοφάρμακα νέας γενιᾶς, τὰ λεγόμενα νεονικοτινοειδῆ, τῶν ὁποίων ἡ χρήση ἀπαγορεύτηκε ἀπὸ τὴν Ε.Ε. τὸν περασμένο Μάρτιο γιὰ δύο χρόνια, ὥστε νὰ ἀξιολογηθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις τους στὶς ἀποικίες τῶν μελισσῶν, δροῦν στὸ νευρικὸ σύστημα τοῦ ἐντόμου.
.             «Ἡ μέλισσα ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς παράπλευρες ἀπώλειες τοῦ πολέμου», σημειώνει χαρακτηριστικὰ ἡ Φανῆ Χατζήνα, βιολόγος-διδάκτωρ μελισσοκομίας καὶ ἀναπληρώτρια ἐρευνήτρια στὸ Ἰνστιτοῦτο Μελισσοκομίας τοῦ ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Ἀπὸ τὸ 2008, ἀντικείμενο τῆς ἐρευνητικῆς δουλειᾶς της εἶναι τὸ imidacloprid, μία ἀπὸ τὶς πλέον διαδεδομένες στὴ φυτοπροστασία νευροτοξικὲς οὐσίες μὲ ἐπιπτώσεις στὴν ἀνάπτυξη τῶν προνυμφῶν, στὴ μνήμη, στὴ μάθηση, στὴν καρδιακὴ λειτουργία, στὸν ἀναπνευστικὸ ρυθμὸ καὶ ἐνδεχομένως στὴν ἀναπαραγωγικὴ ἱκανότητα τῶν μελισσῶν. «Λαμβάνοντας ἀκόμη καὶ χαμηλὲς δόσεις τῆς οὐσίας, οἱ μέλισσες γίνονται μὴ παραγωγικὲς καὶ μὴ λειτουργικές. Δὲν μποροῦν νὰ μετρήσουν σωστὰ τὴν ἀπόσταση, ἀποπροσανατολίζονται καὶ ἐγκαταλείπουν τὸ μελίσσι», ἐξηγεῖ. «Πρόκειται γιὰ μία οὐσία ποὺ χρησιμοποιεῖται εὐρέως στὴ γεωργία, σὲ βασικὰ μελισσοκομικὰ φυτά». Τὰ νεονικοτινοειδῆ προτιμῶνται γιατί εἶναι εὔκολα στὴ χρήση, εἰδικὰ αὐτὰ ποὺ ἐπενδύονται στὸ σπόρο, καθὼς θεωρητικὰ ὁ ἀγρότης δὲν θὰ χρειαστεῖ νὰ προχωρήσει σὲ περαιτέρω ἐπεμβάσεις (ἂν καὶ οἱ παθογόνοι ὀργανισμοὶ ἐμφανίζουν ἀνθεκτικότητα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιβάλλονται καὶ ψεκασμοί). «Ἀσφαλῶς δὲν εἴμαστε καθόλου κοντὰ στὴν ὁριστικὴ ἀπόσυρση τῶν νεονικοτινοειδῶν, ποὺ ἀποδεδειγμένα σκοτώνουν τὶς μέλισσες», τονίζει ἡ Μυρτὼ Πισπίνη, ὑπεύθυνη ἐκστρατείας γιὰ τὴ γεωργία καὶ τὶς μέλισσες τῆς Greenpeace. «Ἡ Εὐρώπη εἶναι ἡ μόνη περιοχὴ στὸν κόσμο ποὺ πῆρε κάποια μέτρα κατὰ τῶν φυτοφαρμάκων ποὺ ἀφανίζουν τὰ μελισσοσμήνη. Ἀλλὰ δύο χρόνια δὲν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ γίνουν οἱ ἀπαραίτητες μελέτες καὶ νὰ ἔχουμε θετικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῶν πληθυσμῶν. Μόνο στὴν Εὐρώπη τὸ 84% ἀπὸ τὰ 264 εἴδη καλλιεργειῶν βασίζεται σὲ ἐπικονιαστὲς καὶ πάνω ἀπὸ 4.000 εἴδη λαχανικῶν μεγαλώνουν χάρη στὶς μέλισσες. Χωρὶς τὴν ἐπικονίαση, ἡ τροφὴ ποὺ καταλήγει στὸ πιάτο μας θὰ ἦταν πολὺ λιγότερη. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύση ἀπὸ τὴν πλήρη ἀπαγόρευση τῶν νεονικοτινοειδῶν καὶ τὴν παράλληλη λήψη μέτρων γιὰ τὴν προώθηση τῆς βιώσιμης οἰκολογικῆς γεωργίας. Ν βοηθήσουμε τς μέλισσες γι ν μς βοηθήσουν κα ατές…».

Οἱ ἐπιπτώσεις στὶς καλλιέργειες ἀπὸ τὸν ἀφανισμὸ

.             Ἡ μέλισσα θεωρεῖται ὁ σημαντικότερος φυσικὸς ἐπικονιαστής. Ἀπὸ αὐτὴν ἐπικονιάζονται (κατὰ μέσο ὅρο) τὰ καρποφόρα φυτὰ κατὰ 75%, τὰ λαχανικὰ κατὰ 50%, οἱ ἐκτατικὲς καλλιέργειες ποὺ προορίζονται γιὰ ζωοτροφὲς (π.χ. βίκος) κατὰ 80%, ἐνῶ τὸ βαμβάκι κατὰ 50%. Εὔκολα φαντάζεται κανεὶς τί θὰ συμβεῖ ἂν λείψει, ἰδιαίτερα βλέποντας τὸ ποσοστὸ στὸ ὁποῖο «συμμετέχει» στὴν ἀναπαραγωγὴ σημαντικῶν γιὰ τὴ διατροφή μας εἰδῶν.

Ἀμύγδαλο 100%
Μῆλο 90%
Σπαράγγι 90%
Κρεμμύδι 90%
Μπρόκολο 90%
Κεράσι 80%
Ἀγγούρι 80%
Δαμάσκηνο 65%
Καρπούζι 65%
Λεμόνι 20%

Οἱ ἑλληνικὲς ἀπώλειες καὶ τὸ πείραμα τῆς Syngenta

.             Ἡ Ἑλλάδα εἶναι δεύτερη μετὰ τὴν Ἱσπανία σὲ ἀριθμὸ μελισσιῶν στὴν Ε.Ε. (1.638.000 τὸ 2012) καὶ πρώτη σὲ πυκνότητα, μὲ 12,4 μελίσσια ἀνὰ τ.χλμ. Μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει γίνει κάποια ἀξιόλογη καταγραφὴ γιὰ τὴ μείωση τῶν ἐγχώριων πληθυσμῶν. Ὅμως, ἐδῶ καὶ τρία χρόνια, ἂν θεωρήσουμε τὸν ἀριθμὸ τῶν μελισσιῶν στατικό, στὴν Ἀττική, στὶς Κυκλάδες, σὲ κάποιες περιοχὲς τῆς Ἠλείας καὶ τῆς Πρέβεζας, ἔχουν σημειωθεῖ ἀπώλειες ποὺ κατὰ περιοχὲς φτάνουν καὶ τὸ 80%, οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται στὸν ψεκασμὸ τῶν φοινίκων μὲ νεονικοτινοειδῆ ἐντομοκτόνα. Ὑπολείμματά τους βρέθηκαν στὶς μέλισσες, στὴ γύρη καὶ στὸ νέκταρ. Πέραν τῶν ἄλλων, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ Ἐργαστηρίου Γεωγραφίας τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου, ἡ μείωση τῶν φυσικῶν ἐπικονιαστῶν πλὴν μέλισσας στὴ χώρα μας -βομβίνοι, διάφορα εἴδη σφηκῶν, ἄλλα εἴδη μοναχικῶν μελισσῶν- ἔχει ξεπεράσει τὸ 35% τὰ τελευταῖα χρόνια.
.             Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς ἡ ἑλβετικὴ ἑταιρεία ἀγροχημικῶν Syngenta ἐφαρμόζει ἐδῶ τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ πειραματικοὺς ἀγροὺς πολλῶν χωρῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Ἑλλάδα, τὸ πρόγραμμα Operation Pollinator μὲ στόχο τὴν ἀνάπτυξη πληθυσμῶν ἐπικονιαστῶν μέσα ἀπὸ τὴ σπορὰ εἰδικῶν μειγμάτων ἀνθοφόρων εἰδῶν, στὰ ὅρια ἀλλὰ καὶ δίπλα ἀπὸ καλλιεργούμενες ἐκτάσεις. «Στὸ Νότο βρίσκονται οἱ καλλιέργειες, εἴμαστε τὸ φαΐ τῆς Εὐρώπης», λέει ἡ Σοφία Γούναρη. «Τὸ γεγονὸς ὅτι μία ἑταιρεία ποὺ διακινεῖ φυτοφάρμακα χρηματοδοτεῖ ἕνα τέτοιο πρόγραμμα ἐπιβεβαιώνει ὅτι δὲν θὰ ἔχει ἀγορὰ νὰ πουλάει τὰ φυτοφάρμακά της, ἐὰν ἡ κατάσταση συνεχίσει ὡς ἔχει. Καί, φυσικά, ἀποδεικνύει τὴν τραγικὴ κατάσταση στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ ἑλληνικὴ ὕπαιθρος…».

2 ἑκατομμύρια ἄνθη γιὰ 400 γραμμάρια μέλι!
Μερικὰ (ἐκπληκτικὰ) στοιχεῖα τοῦ κόσμου τῶν μελισσῶν

.             Τὸ ἀρχαιότερο ἀπολίθωμα μέλισσας βρέθηκε στὴν Εὐρώπη καὶ χρονολογεῖται περίπου 35 ἑκατομμύρια χρόνια πρίν.
.             Ἡ βασίλισσα γονιμοποιεῖται μόνο μία φορὰ στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς της, πετώντας στὸν ἀέρα καὶ συνοδευόμενη ἀπὸ τοὺς κηφῆνες. Οἱ ἐργάτριες τῆς ἐπιτρέπουν νὰ ἐπιστρέψει στὴν κυψέλη μόνο ἐφ᾽ ὅσον ἔχει ζευγαρώσει. Στὸ ἑξῆς, μέχρι τὸ τέλος τοῦ βιολογικοῦ της κύκλου γεννάει ἕως 1.200 αὐγὰ τὴν ἡμέρα. Μετὰ τὸ ζευγάρωμα οἱ κηφῆνες θανατώνονται.
.             Κάθε ἐργάτρια παράγει στὴ διάρκεια τῆς σύντομης ζωῆς της μόλις 1/12 κουταλιοῦ τοῦ γλυκοῦ μέλι.
.             Ὑπολογίζεται ὅτι γιὰ τὴν παραγωγὴ 400 γραμμαρίων μελιοῦ οἱ ἐργάτριες διανύουν συνολικὰ 89.000 χλμ. καὶ ρουφοῦν νέκταρ ἀπὸ 2 ἑκατομμύρια λουλούδια. Κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς ταξιδιοῦ συλλογῆς, ἡ ἐργάτρια ἐπισκέπτεται ἀπὸ 50 ἕως 250 λουλούδια, ἐνῶ μπορεῖ νὰ μεταφέρει πάνω ἀπὸ τὸ μισό τοῦ βάρους της σὲ γύρη.
.             Μία ἀποικία ἀποτελεῖται συνήθως ἀπὸ 30.000 ἕως 60.000 μέλισσες. Κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες τὸ μελίσσι δὲν πέφτει σὲ νάρκη, ἀλλὰ ζεῖ ἀπὸ τὸ μέλι ποὺ ἔχει ἀποθηκεύσει, ἐνῶ οἱ μέλισσες διατηροῦνται ζεστὲς κουνώντας τὰ φτερά τους.
.             Ὅταν ἡ ἐργάτρια ἐντοπίσει τροφή, εἰδοποιεῖ τὶς ὑπόλοιπες μὲ μία σειρὰ χορευτικῶν κινήσεων, μὲ τὶς ὁποῖες δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες: πόσο ἀπέχει ἡ τροφὴ καὶ σὲ τί γωνία βρίσκεται σὲ σχέση μὲ τὴν κυψέλη καὶ τὸν ἥλιο.
.             Ἕνα μέτριο μελίσσι ὑπολογίζεται ὅτι ἔχει 20 ἕως 40 φορὲς περισσότερη ἀξία γιὰ τὴν ἐπικονίαση ποὺ ἐπιτελοῦν τὰ μέλη του παρὰ γιὰ τὴν παραγωγὴ μελιοῦ.
.             40 μέρες τὸ πολὺ ζεῖ μία μέλισσα ἂν γεννηθεῖ τὴν περίοδο τῆς συλλογῆς τροφῆς (ἄνοιξη καὶ καλοκαίρι), 4-5 μῆνες τὸ χειμώνα. Γύρω στὰ 5 χρόνια ζεῖ μία βασίλισσα, ἡ ὁποία γεννᾶ 2,5 φορὲς τὸ βάρος της σὲ αὐγὰ τὴν ἐποχὴ τῆς μέγιστης αὔξησης τοῦ σμήνους.
.             Ἀπὸ τὰ αὐγὰ τῆς βασίλισσας ξεπηδοῦν προνύμφες, τὶς ὁποῖες ταΐζουν οἱ ἐργάτριες. Μετὰ ἐννέα μέρες γίνονται χρυσαλλίδες καὶ τὰ κελιὰ σφραγίζονται μὲ ἕνα «καπάκι». Σχεδὸν δύο ἑβδομάδες ἀργότερα ἔρχονται στὸν κόσμο τὰ μικρά τους.

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ.: alopsis.gr 

, , ,

Σχολιάστε

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΒΑ

Ἡ διατροφικὴ ἀξία τοῦ χαλβᾶ

.         Ὁ χαλβὰς δὲν εἶναι μόνο ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ δημοφιλῆ τρόφιμα στὴν χώρα μας σὲ περιόδους νηστείας, ἰδιαίτερα τὴν Σαρακοστή, ὅπου μπορεῖ νὰ καταναλωθεῖ σὰν κύρια τροφὴ ἢ σὰν ἐπιδόρπιο, ἀλλὰ εἶναι καὶ φέλιμος γι τν γεία το ργανισμο μας.
.         Εἶναι πλούσιος σὲ βιταμίνες τοῦ συμπλέγματος Β, βιταμίνη Ε, ἀσβέστιο, φώσφορο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σελήνιο καὶ ἀντιοξειδωτικὲς οὐσίες. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν θερμιδική του ἀξία, ὁ συνδυασμὸς τῶν συστατικῶν του, σουσαμιοῦ καὶ σακχάρων, τοῦ προσδίδουν ὑψηλὸ ἐνεργειακὸ περιεχόμενο. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ χαλβὰς ἀποτελεῖται κατὰ 60% ἀπὸ ταχίνι, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα οἱ εὐεργετικὲς ἰδιότητες τοῦ σπόρου νὰ μεταφέρονται καὶ στὸ γλυκό.
.         Ἡ περιεκτικότητα τοῦ χαλβᾶ σὲ λιπαρὰ ὀξέα εἶναι παρόμοια μὲ τοῦ ταχινιοῦ. Ἡ μεγαλύτερη περιεκτικότητα θρεπτικῶν συστατικῶν στὸ ταχίνι εἶναι τῶν λιπαρῶν ὀξέων. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι μονοακόρεστα καὶ πολυακόρεστα. Ἡ συγκέντρωση τῶν κορεσμένων λιπαρῶν ὀξέων εἶναι μικρή. Ἡ λήψη πολυακόρεστων λιπαρῶν ὀξέων θεωρεῖται ἀναγκαία ἀπὸ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, καθὼς αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ τὰ συνθέσει. Γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους χαλβς ποτελε μία διαίτερα θρεπτικ τροφή.
.         Ὅταν ὁ χαλβὰς καταναλωθεῖ μὲ τρόφιμα ποὺ περιέχουν λυσίνη, ὅπως οἱ ξηροὶ καρποὶ καὶ τὰ ὄσπρια, ἡ πρωτεΐνη ποὺ προκύπτει εἶναι ὑψηλῆς βιολογικῆς ἀξίας καὶ διαθεσιμότητας καθὼς προσεγγίζει τὴν βιολογικὴ ἀξία τῶν ζωικῶν πρωτεϊνῶν. ρα χαλβς ετε μ τὴν προσθήκη ξηρν καρπν ετε μαζ μ σπρια ποτελε μία καλ πηγ πρωτεϊνν ψηλς βιολογικς ξίας γιὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα εἶναι φυτοφάγοι ἢ βρίσκονται σὲ κατάσταση νηστείας.
.         Ἂν καὶ ὁ χαλβὰς μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τροφὴ πολὺ ὠφέλιμη γιὰ τὸν ὀργανισμό, καθὼς εἶναι πλούσιος σὲ πολυακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα, ἀμινοξέα, βιταμίνες καὶ ἀντιοξειδωτικὲς οὐσίες, ἔχει καὶ ὁρισμένα ἀρνητικά, θὰ πρέπει νὰ προσέξουμε τὴν ὑψηλή του θερμιδικὴ ἀξία.
.         Ἡ ὑπερβολικὴ κατανάλωσή του μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ μεγάλη αὔξηση τῆς ἡμερήσιας ἐνεργειακῆς μας πρόσληψης, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους (100 gr προϊόντος ἀποδίδει γύρω στὶς 540 Kcal).

ΠΗΓΗ: ygeiaonline.gr

, ,

Σχολιάστε

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ, ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ Ἢ ΔΙΠΛΕΣ;

  • Σημ. «ΧΡ. Β.»: Μιὰ διατροφολογικὴ προσέγγιση τῶν παραδοσιακῶν ἑλληνικῶν γλυκισμάτων τοῦ Ἁγ. Δωδεκαημέρου

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες

.           Τὰ μελομακάρονα εἶναι μία σχετικὰ πιὸ ὑγιεινὴ ἐπιλογὴ μεταξὺ τῶν τριῶν ἐδεσμάτων. Δὲν περιέχουν βούτυρο, δηλαδὴ κορεσμένα λιπαρά, ἐνῶ … ἂν παρασκευαστοῦν μὲ ἐλαιόλαδο, μᾶς δίνουν μονοακόρεστα λιπαρά, δηλαδὴ τὰ καλὰ λίπη γιὰ τὴν ὑγεία μας.
.           Ἐπιπλέον, τὰ καρύδια ποὺ περιέχουν, μᾶς δίνουν μονοακόρεστα λιπαρά, πολλὲς βιταμίνες καὶ μέταλλα. Τέλος, τὸ μέλι, ἂν καὶ ἁπλὸς ὑδατάνθρακας, εἶναι πλούσια πηγὴ ἀντιοξειδωτικῶν στοιχείων καὶ βιταμινῶν. Ἕνα μελομακάρονο 50 γραμμαρίων ἔχει περίπου 180 θερμίδες καὶ 9,5 γρ λίπους.
.           Οἱ κουραμπιέδες ἔχουν περισσότερα λίπη καὶ θερμίδες (ἕνα κομμάτι 50 γραμμαρίων περιέχει 230 θερμίδες καὶ 13,5 γρ λίπους περίπου) καὶ ἀπὸ τὰ τρία γλυκά. Λόγῳ τοῦ βουτύρου ποὺ περιέχουν μάλιστα, εἶναι πλούσια σὲ κορεσμένα λιπαρά, δηλαδὴ κακὰ λιπαρὰ γιὰ τὴν καρδιά μας. Τὸ καλὸ ὑλικὸ στὸν κουραμπιὲ εἶναι τὰ ἀμύγδαλα, ποὺ περιέχει ὅμως σὲ μικρὴ ποσότητα καὶ τὰ ὁποῖα μᾶς δίνουν ἀρκετὰ θρεπτικὰ στοιχεῖα (καλὰ λιπαρά, βιταμίνες, μέταλλα) γιὰ τὴν ὑγεία μας.
.           Οἱ δίπλες, τέλος, εἶναι χαμηλότερες σὲ θερμίδες (μία δίπλα 30 γραμμαρίων μᾶς δίνει περίπου 95 θερμίδες καὶ 4,5 γρ λίπους). Ἐὰν μάλιστα τηγανιστοῦν σὲ ἐλαιόλαδο, μᾶς δίνουν καὶ ὠφέλιμα μονοακόρεστα λιπαρὰ καὶ ἀντιοξειδωτικὲς βιταμίνες τοῦ ἐλαιολάδου, ἐνῶ περιέχουν καὶ αὐτὲς λίγη ποσότητα καρυδιῶν.
.         Προτιμῆστε λοιπὸν τὶς δίπλες καὶ ἀκόμη καλύτερα τὰ μελομακάρονα (τὰ ὁποῖα δὲν ἀπαιτοῦν τὴν διαδικασία τοῦ τηγανίσματος γιὰ νὰ παρασκευαστοῦν) καὶ καταναλῶστε λιγότερους κουραμπιέδες. Προτιμῆστε τέλος, νὰ φτιάξετε τὰ χριστουγεννιάτικα γλυκὰ στὸ σπίτι σας, χρησιμοποιώντας ἐλαιόλαδο καὶ ὄχι σπορέλαιο. Καὶ μὴν ξεχνᾶτε νὰ τὰ καταναλώνετε μὲ μέτρο!

ΠΗΓΗ: mednutrition

, , ,

Σχολιάστε

Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ

Οἱ εὐεργετικὲς ἰδιότητες τοῦ σουσαμιοῦ 

.          Τὸ σουσάμι καὶ τὰ προϊόντα του (χαλβάς, ταχίνι, σησαμέλαιο) περιέχουν συστατικὰ ποὺ μειώνουν τὴν χοληστερόλη καὶ τὴν πίεση τοῦ … αἵματος.
.     Στὸ σουσάμι ὑπάρχει ἕνα ἰσχυρὸ ἀντιοξειδωτικὸ σύστημα, ἀποτελούμενο κυρίως ἀπὸ τρεῖς οὐσίες, τὴν σεσαμίνη καὶ τὴν σεσαμινόλη καὶ τὴν βιταμίνη Ε (μὲ μορφὴ γ-τοκοφερόλης). Οἱ οὐσίες αὐτὲς παρουσιάζουν ἰσχυρότατη ἀντιοξειδωτικὴ δράση, ἐμποδίζοντας τὴν ὀξείδωση τῶν λιπαρῶν ὀξέων στὸν ὀργανισμό.
.          Μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ὑπάρχει ἐντυπωσιακὴ συμβολὴ αὐτῶν τῶν συστατικῶν του σησαμιοῦ στὴν δέσμευση ἰσχυρότατων ἐλεύθερων ριζῶν καὶ τὴν ἐξουδετέρωσή τους.

.            Μία ξ ἴσου σημαντικ δράση το σησαμιο, πο δν χει μελετηθε ρκετά, εναι προστασία το καρδιαγγειακο συστήματος καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἡ εὐεργετική του ἐπίδραση στὸ ἐνδοθήλιο.

.           Τὸ ἐνδοθήλιο εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀδένας μας καὶ καλύπτει ἐσωτερικὰ ὅλα τὰ ἀγγεῖα. Σήμερα, βάσει πλήθους ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν, ἔχει βρεθεῖ ὅτι τὸ ἐνδοθήλιο ἔχει ἐνεργὸ ρόλο στὴν λειτουργία τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος καὶ ἐμπλέκεται σὲ διάφορες λειτουργίες του, ὅπως στὴν συστολὴ ἢ στὴν χαλάρωση τῶν ἀγγείων, στὴν φλεγμονή, στὴν ἐξέλιξη τὴν ἀθηρωματικῆς διαδικασίας κ.ἄ. Τὰ ἐνδοθηλιακὰ κύτταρα ἀνιχνεύουν διάφορα φυσικὰ ἢ χημικὰ ἐρεθίσματα, ποὺ διεγείρουν τὸ ἀγγεῖο, καὶ ὡς ἀπάντηση σὲ αὐτά, τροποποιοῦν τὸ σχῆμα τοῦ ἀγγείου ἢ ἀπελευθερώνουν ἀπαραίτητα προϊόντα γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἰσορροπίας τοῦ ἀγγείου. Μάλιστα, ἔχουν τὴν ἱκανότητα, νὰ παράγουν μία μεγάλη ποικιλία μορίων, ποὺ εἴτε χαλαρώνουν τὸ ἀγγεῖο, προκαλώντας διαστολὴ στὰ τοιχώματά του, εἴτε συσποῦν τὸ ἀγγεῖο, προκαλώντας συστολὴ στὰ τοιχώματά του. Ἡ φυσιολογικὴ καὶ ἐπιθυμητὴ ἀντίδραση τοῦ ἀγγείου εἶναι ἡ χαλάρωση, καθὼς ἔτσι τὸ αἷμα διέρχεται εὐκολότερα, γρηγορότερα καὶ χωρὶς πίεση.

ΠΗΓΗ: medicalnews.gr

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ ΗΡΩΪΔΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

Δημήτριος Σ. Λουκάτος:
Ἡ Ἑλληνίδα νοικοκυρά ἡρωΐδα τῶν δωδεκαήμερων φροντίδων

“ Χρειάζεται νά μαθαίνουμε ,τι προηγήθηκε,
ν θέλουμε νά συνεχίσουμε μέ θος τόν διο πολιτισμό”

.            Δέν εἶναι μόνο ἡ θρησκευτική περισυλλογή καί τά ὡραῖα ἀνθρωπιστικά λόγια τῆς Ὑμνογραφίας, πού κάνουν τίς ἡμέρες αὐτές τῶν Χριστουγέννων γαληνεμένες καί εἰρηνοποιές. Εἶναι καί ἡ ἴδια ἡ ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων, μέσα στίς δύσκολες χειμωνιάτικες ὧρες, νά ξεφύγουν ἀπό τούς φυσικούς φόβους τους. Εἶναι ὕστερα ἡ ἐπιθυμία τους, μέσα στήν τύρβη τῆς πολλαπλασιασμένης ζωῆς τους, νά ἠρεμήσουν ἀπό τήν κοσμική ταραχή, νά ξαναγυρίσουν στόν «ἑαυτό» τους καί νά ζήσουν ἀγαπημένα καί ζεστά, στήν πρώτη βιοτική ὁμάδα τους, τήν οἰκογένεια. Τό σπίτι, τίς ἡμέρες αὐτές, ὅλες τίς δώδεκα ἡμέρες, ἀπό τά Χριστούγεννα ὡς τά Φῶτα, γίνεται ἑστία καί φρούριο τῶν ἀνθρωπίνων αἰσθημάτων, φωλιά ἀγάπης καί ζεστασιᾶς, πού τήν περιμένουν μέ λαχτάρα ὅσοι ἑτοιμάζονται νά τή ζήσουν, ἀλλά καί μέ τραγική νοσταλγία ἐκεῖνοι πού θά τή στερηθοῦν.
.            Περίοδος ἐθίμων, πού μπορεῖ νά ξεκίνησαν ἀπό ἀνθρώπινες εὐετηριακές ἐπινοήσεις καί φόβους, πού μπορεῖ νά τά γέννησε ἡ ἀνάγκη τῆς σπιτικῆς ἀναμονῆς μπροστά στό μεγάλο φυσικό φαινόμενο τῆς ἡλιακῆς ἀλλαγῆς, ἀλλά πού καθαγιάστηκαν ἀπό τόν χριστιανικό συμβολισμό. Δέν ἔχει σημασία ὅτι ἄλλαξαν, ἀπό τά πρωτόγονα ἤ ἀπό τά παλιά παραδοσιακά χρόνια, οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς καί οἱ ἀνθρώπινες σκέψεις. Στούς τρεῖς σταθμούς τῆς πολιτιστικῆς μας ἐξέλιξης, τόν πρωτόγονο, τόν προγονικό καί τόν σύγχρονο, ἡ ἀνθρώπινη ἐθιμική συμπεριφορά παραμένει ἡ ἴδια.
.            Στήν Ἑλλάδα δέν εἴχαμε τούς βόρειους χειμῶνες, πού ἔδωσαν στά Χριστούγεννα ἄλλων λαῶν τήν πολύ ζεστή καί ἀποκλειστική σπιτική τους ἀτμόσφαιρα. Εἴχαμε ὅμως πάντα κι ἐμεῖς τήν οἰκογενειακή «περισυλλογή» τῶν σκορπισμένων μελῶν, μέ τούς ξενιτεμένους πού γύριζαν ἀπό τά ταξίδια, μέ τούς στρατιῶτες πού ἔρχονταν μέ τήν «ἄδεια», μέ τά παιδιά, πού ἔπαυαν τά μαθήματα στό σχολεῖο. Ἀλλά εἴχαμε καί τά χιονισμένα χωριά τῆς πολυποίκιλης γεωγραφικά χώρας μας, πού ἔνιωθαν τήν ἀνάγκη τῆς χειμωνιάτικης αὐτῆς θαλπωρῆς, εἴχαμε καί τ’ ἀπομονωμένα ἀπό τίς τρικυμίες νησιά μας, πού περίμεναν τή Βάφτιση, γιά νά δοῦν νά τούς ἀνοίγονται ξανά οἱ θαλασσινοί δρόμοι.
.            Τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο γέμιζε τίς ἡμέρες αὐτές μέ κοινωνική πυκνότητα τόν ἑλληνικό χῶρο. Ξανάδιναν στό σπίτι τή χαρούμενη παρουσία τους τά παιδιά τοῦ σχολείου. Τούς περίσσευε μάλιστα χρόνος γιά νά γυρίζουν καί στίς ἄλλες γειτονιές, μέ τά κάλαντα. Διαπλάτωναν πάλι οἱ ἐκκλησιές καί χτυποῦσαν οἱ καμπάνες τους, πιό πολύ γιά νά χαροῦν, παρά γιά νά καλέσουν. Δένονταν οἱ δρόμοι μέ τίς ἀλυσίδες τῶν ἑορταστῶν, πού γυρνοῦσαν καί εὔχονταν ἀπό σπίτι σέ σπίτι. Ἄς εἶναι εὐλογημένη ἡ μνήμη τῶν παλιῶν δασκάλων καί λαογράφων, πού κατάλαβαν τή σημασία τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς καί βάλθηκαν νά καταγράψουν ἀπό χρόνια τά παραδοσιακά ἔθιμα καί τή γλώσσα τους. Ἄς εἶναι ἐπαινετές ἰδιαίτερα κι οἱ ἑλληνίδες λαογράφοι πού, σέ ποσοστό πολύ μεγαλύτερο ἀπό κάθε ἄλλον ἐρευνητικό κλάδο, μᾶς ἔδωσαν περιγραφές γιά ἔθιμα, ντύσιμο, χορούς, τέχνη καί λόγο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

.            Ἀπό τά ἔθιμα αὐτά μποροῦμε νά σκεφτοῦμε ἐδῶ ὅσα δείχνουν τόν θεμελιακό ρόλο τῆς Ἑλληνίδας νοικοκυρᾶς στό χριστουγεννιάτικο παραδοσιακό σπίτι.
.            Δέν θά παραγνωρίσουμε βέβαια καί τῆς σύγχρονης ἀστικῆς γυναίκας τίς ἔγνοιες καί τίς φροντίδες. Πολύ λίγο τό καταλαβαίνουμε ἐμεῖς οἱ ἄντρες (ἀπό τούς γέρους πού περιμένουν νά καλοφᾶνε, ὡς τά παιδιά πού ἀπαιτοῦν τά δῶρα καί τά παιχνίδια τους) πόσο βάρος πέφτει, τίς μέρες αὐτές, στή νοικοκυρά. Μπορεῖ σήμερα νά τή βοηθάει στούς ἐθιμικούς κόπους της, ἡ βιομηχανική συνεργασία καί παραγωγή. Αὐτό ὅμως δέν τήν ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἔγνοια τῆς προετοιμασίας πού, ἀπό ἁπλή στήν ἀρχή, γίνεται σιγά σιγά ἀγχώδης, ἰδιαίτερα μέ τήν ὁμαδική παρόρμηση καί τούς ἐθιμικούς ἐξωτερικούς πειρασμούς.
.            Θά ἀνατρέξουμε ὅμως στά παλιότερα παραδοσιακά χρόνια (ὅπως συνεχίζονται καί σήμερα στά πιό πολλά χωριά), ὅταν ἡ νοικοκυρά τά ἑτοίμαζε ὅλα μέ τά χέρια της, ὅταν ἡ ἀνησυχία της ἦταν ἴση μέ τήν εὐθύνη καί μέ τά οἰκονομικά της προβλήματα γιά τήν προμήθεια τῶν ὑλικῶν. Συγκρίνοντας τίς διαφορές τῶν γενεῶν, δέν πρέπει μόνο νά ἐπαιρόμαστε γιά τά δικά μας ἀγαθά. Θά πρέπει νά σκεφτόμαστε καί τίς δυσκολίες τῶν παλαιότερων. Καυχόμαστε, βέβαια, ὅτι μποροῦμε μέ τόν ἠλεκτρικό φοῦρνο νά ψήνουμε τή χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα ἤ ὄρνιθα, ὅτι μποροῦμε νά ζητήσουμε μέ τό τηλέφωνο τά μελομακάρονα τῆς γιορτῆς, ὅτι μποροῦμε νά κάνουμε σπιτική φωτοχυσία μέ τόν διακόπτη. Θά πρέπει ὅμως νά σκεφτόμαστε καί τή γιαγιά – ἔστω τήν παλιά προγιαγιά μας – πού ἔβγαινε στό λόγγο νά κόψει τά ξύλα γιά τό φοῦρνο της, πού ξενυχτοῦσε κοσκινίζοντας τ’ ἀλεύρι γιά τά χριστοκούλουρα, πού ἀναζητοῦσε τό κερί ἤ τό λιγοστό πετρέλαιο γιά τόν ἑορταστικό φωτισμό τοῦ σπιτιοῦ. Ἄς σκεφτόμαστε τίς συγκινητικές δυσκολίες τῶν προγενεστέρων μας, γιά νά χαιρόμαστε ὀργανικά τή συνέχεια τοῦ πολιτισμοῦ μας. Μόνο ἔτσι δέν θά ξιπαζόμαστε ἀπό τή βολεμένη ζωή μας. Ἡ νεολαία ἰδιαίτερα ἄς μή βλέπει τίς ἀνέσεις καί τίς δυνατότητές της σάν αὐτόματες δημιουργίες στά μέτρα της. Προηγήθηκαν μόχθοι καί ὑλικές μιζέριες, πρίν ἀπό τό ξέσπασμα τῶν σημερινῶν ἀγαθῶν. Χρειάζεται ν’ ἀναζητοῦμε καί νά μαθαίνουμε ὅ,τι προηγήθηκε, ἄν θέλουμε νά συνεχίσουμε μέ κάποιο ἦθος τόν ἴδιο πολιτισμό.

.            Τρία εἶναι τά θεμελιακά στοιχεῖα πού ἀπασχόλησαν καί ἀπασχολοῦν τό ἑλληνικό σπίτι καί τή νοικοκυρά του τίς μέρες αὐτές τῶν Χριστουγέννων ὣς τά Θεοφάνεια: ἡ ἑστία, τά γεύματα καί ἡ φιλοξενία.

.            Ἡ ἑστία, μέ τήν πλατύτερη ἔννοια τῆς σπιτικῆς συνοχῆς καί διάρκειας, μέ τήν ὑγεία, τή δύναμη, τήν εὐτεκνία καί τή χαρά, ἔπρεπε νά συντηρεῖ, ὅλο τό Δωδεκαήμερο, τήν πυρά καί τό φῶς της. Τό μεγάλο ἤ τά μεγάλα κλαριά γιά τή φωτιά (τά χριστόξυλα) κι ἡ ἀρωματική στάχτη τους ἔπρεπε νά μένουν ἀναμμένα ὡς τήν ἡμέρα τ’ Ἁγιασμοῦ. Ἐκεῖ γύρω ἀπό τήν ἑστία (τή «γωνιά» ἤ τό τζάκι τῶν ποικίλων σπιτιῶν), μαζεύονταν ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειας.Περνοῦσαν ἔτσι καί τίς ἄλλες βραδιές, κουβεντιάζοντας καί τρώγοντας «εὐκαρπιακές» λιχουδιές. Ἄγρυπνος ἀνεφοδιαστής πάντα, καί τῆς φωτιᾶς καί τοῦ ποτοῦ καί τῆς λιχουδιᾶς, ἡ νοικοκυρά χαιρόταν νά βλέπει τή συγκέντρωση τῶν δικῶν της καί ν’ ἀκούει τό χαρούμενο «μιληταριό», πού, περνώντας οἱ γιορτές, θά τό ἔχανε.
.            Ἑστιακό ἐπίσης ἔθιμο ἦταν καί τό στόλισμα τοῦ σπιτιοῦ μέ τήν ἁπλή πρασινάδα τοῦ λόγγου (τή μυρτιά ἤ τό σκίνο, τή δάφνη καί τήν κουμαριά), μέ τά πορτοκάλια στά πιάτα καί στά παράθυρα, πού ἀντικαταστάτης τους σήμερα ἔγινε τό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο μέ τά στολίδια του… Καί περίμενε ἡ νοικοκυρά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, γιά νά τελέσει τό τελευταῖο ἑστιακό ἔθιμο, τό ράντισμα τοῦ σπιτιοῦ μέ τόν ἁγιασμό τοῦ «Ἰορδάνη».

.            Τά γεύματα ἔπειτα, πλουσιοπάροχα ὅσο γίνεται, πάντα πιό πλούσια ἀπό τίς ἄλλες μέρες καί στόν πιό φτωχό. «Ὅπως τρῶμε σήμερα, νά τρῶμε ὅλο τό χρόνο». Εἶναι μιά συγκινητική προσπάθεια τῶν ἀνθρώπων νά ἐκβιάσουν τή ζωή, νά μήν ἀφήνει πεινασμένους στό διάβα της. Ὄχι μόνο τούς σπιτικούς, ἀλλά καί τούς ἄλλους. Ἀπό ἐδῶ πηγάζουν κι οἱ κοινωνικές φροντίδες μας γιά τούς φτωχούς, ἀπό ἐδῶ καί ἡ ἐντονότερη «φιλανθρωπική» κίνηση πού χαρακτηρίζει ἀπό παλιότερα τίς Γιορτές. Ἡ ζεστασιά τῆς ἑστίας καί τό καλό φαγητό δέν μποροῦσε ν’ ἀφήσει ξεχασμένο τόν συνάνθρωπο. Τό τραπέζι στό σπίτι δέν ξεστρώνεται, γιά νά τρῶνε κι οἱ περαστικοί. Ἀκόμα καί τά ζῶα, εἴτε στόν γεωργικό κάμπο, εἴτε στό κτηνοτροφικό βουνό, πρέπει νά φᾶνε καλύτερα. Μπορεῖ νά τά ρωτήσει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἤ ὁ Ἅη – Βασίλης. (Ποιά ἑταιρία ζωοφίλων σκέφτηκε τέτοια κύρωση;).
.            Ὅλα τά ἔχει πάλι προβλέψει καί καλοφροντίσει ἡ νοικοκυρά. Ὅσες ἔζησαν καί ζοῦν ἀκόμη τή δύσκολη αὐτή φροντίδα τῆς ἑτοιμασίας τῶν χριστουγεννιάτικων φαγητῶν (ἀπό τά χοιρομαγειρέματα ὡς τά ψησίματα τῶν γιορτόψωμων καί τ’ ἀπανωτά γλυκούδια) μποροῦν καί νά καμαρώνουν γιά τόν παραδοσιακό αὐτό κόπο τους. Μεγάλη ἀμοιβή τους ἡ ἔκδηλη εὐχαρίστηση τῶν δικῶν τους, πού καλοτρῶνε καί καλοκάθονται στό τραπέζι. Δικαιολογημένη καταξίωση γιά τήν προσωπικότητά της κι ὁ τίτλος τῆς «ἀρχόντισσας», πού θά τῆς δώσουν τά παιδικά κάλαντα.

.            Ἀκολουθεῖ ἡ φιλοξενία. Ἀπό αὐτήν ξεκινᾶ ἡ μεγάλη φροντίδα γιά τά πολλά γλυκίσματα τοῦ Δωδεκαημέρου. «Πάντα γλυκασμένοι νά ’στε!». Ἁπλή εὐχή, ἀλλά τόσο ἀπαραίτητη γιά τή δύσκολη ζωή μας, μέ τά ἄγχη, τίς αὐθαιρεσίες καί τούς φανατισμούς.
.            Δέν θά ἤθελα νά θίξω κι ἕνα μελαγχολικό ἑρμήνευμα, πού δίνεται γιά μερικά ἀπό τά μειλίγματα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν (τά μελομακάρονα, τή βασιλόπιτα κ.ἄ.), ὅτι ἀποτελοῦν θύμηση καί προσφορά στούς νεκρούς. Γιατί ὄχι; Χρειαζόμαστε κι ἐκείνων τή συμπαράσταση καί τήν εὐχή, γιά ὅσα μᾶς ἀνησυχοῦν ἤ ἐπιδιώκουμε στή ζωή μας.Εἶχε καί στόν τομέα αὐτό ἡ νοικοκυρά τήν πιό μεγάλη καί καλλιτεχνική, θά λέγαμε, ἁρμοδιότητα. Τά σχήματα, οἱ ποιότητες καί τά ὀνόματα τῶν ἑλληνικῶν γλυκισμάτων τοῦ Δωδεκαημέρου μποροῦν νά συνθέσουν ἐνδιαφέρον βιβλιαράκι μέ ἀποκαλυπτικό ὀνοματολόγιο. Σήμερα τή βοηθοῦν ἐπίσης, πολύμορφα καί ἐθιμικά, οἱ ἀρτοποιοί καί οἱ ζαχαροπλάστες. Ὅλα τά ἐμπορικά καί βιοτεχνικά ἐπαγγέλματα προσαρμόζονται στά ἔθιμα καί μᾶς βοηθοῦν.

.            Μεγέθυνση λαϊκῶν ἐθίμων εἶναι κι οἱ φανταχτεροί ἠλεκτροφωτισμοί στίς μεγαλουπόλεις, οἱ τελετές, τά φιλανθρωπικά λαχεῖα, οἱ σωματειακές βασιλόπιτες, τά πολυτελῆ δῶρα, ὅπως καί ὁ … 13ος μισθός. Τό σπίτι ὅμως μένει στήν ἀρχική του παράδοση, μέ ἐλάχιστες ἐξελίξεις. Κρατεῖ τή χαρά τῆς συγκέντρωσης, τή ζεστασιά τῆς ἀγάπης, τήν ἀρχοντιά τῆς φιλόξενης μορφῆς τοῦ ἑορτασμοῦ. Καί στήν ἀρχοντιά αὐτή, μεγαλόπρεπη καί ἱερατική, ὅπως εἴπαμε, προβάλλει πάντα ἡ παραδοσιακή ὑπόσταση τῆς Ἑλληνίδας Νοικοκυρᾶς.

 ΠΗΓΗ: synaxiromion.wordpress.com

, , , , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΗΣΤΗΣΙΜΟ.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Σ᾽ ἕνα πολὺ πρακτικὸ θέμα, τί εἶναι καὶ δὲν εἶναι νηστήσιμο ἀπὸ τὰ τυποποιημένα προϊόντα, ἔρχεται νὰ βοηθήσει ἡ κατωτέρω διαφωτιστικὴ συνεργασία ποὺ ἔστειλε ἀναγνώστρια τῆς «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ».

Νηστεία: Μία πρακτικ προσέγγιση 

.        Διανύουμε καὶ φέτος τὴν εὐλογημένη περίοδο τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων, γιὰ τὴν σημασία καὶ τὸ νόημα τῆς ὁποίας ἔχουν μιλήσει ἐκτενῶς οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
.       Ἀφορμὴ γι᾽ αὐτὸ τὸ μικρὸ σημείωμα, ὡστόσο, δὲν ἦταν κάποιος ἀπὸ τοὺς θεόπνευστους λόγους τους, ἀλλὰ κάτι πάρα πολὺ πεζὸ καὶ καθημερινό: ἕνα πακέτο μὲ «μπιφτέκια» σόγιας. Ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα πακέτο ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὴ μακρινὴ Νότιο Ἀφρική, γιὰ νὰ καταλήξει στὸ ράφι ἑνὸς Super Market τῆς Ἀθήνας. Περιεργάστηκα ἀρκετὰ τὸ κουτὶ – ἄγνωστη μάρκα γάρ!–, διέτρεξα τὸν κατάλογο τῶν συστατικῶν (ἐπαγγελματικὴ διαστροφὴ) καὶ μετὰ ἡ ματιά μου ἔπεσε στὰ «σηματάκια» ποὺ στόλιζαν μία ὁλόκληρη πλευρὰ τῆς συσκευασίας.
.       Ἔμαθα λοιπὸν ὅτι τὸ «μπιφτέκι» μου ἦταν ἐλεύθερο γενετικὰ τροποποιημένων συστατικῶν (σηματάκι), ἐλεύθερο λακτόζης (ἄλλο σηματάκι), κατάλληλο γιὰ χορτοφάγους (τρίτο σηματάκι), Halal (σηματάκι πιστοποίησης), Kosher (σηματάκι πιστοποίησης), κατάλληλο γιὰ Jain (ποὺ ἔψαξα κι ἔμαθα ὅτι εἶναι μία σέχτα τῶν Ἰνδουιστῶν – σηματάκι πιστοποίησης κι ἀπὸ αὐτούς), σὺν μερικὰ ἀκόμα σηματάκια, ποὺ ὁμολογῶ ὅτι δὲν κατάφερα νὰ ἀποκωδικοποιήσω σὲ ποιὰ διατροφικὴ ἢ θρησκευτικὴ ὁμάδα ἀπευθύνονταν.
.       Κοίταζα τὸ κουτάκι καὶ μελαγχόλησα. Ἂν οἱ ἑβραῖοι, οἱ μουσουλμάνοι καὶ οἱ ἰνδουιστὲς τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς μποροῦν νὰ πιστοποιοῦν τὴν καταλληλότητα ἑνὸς προϊόντος ὡς πρὸς τὶς διατροφικὲς  ἀπαιτήσεις τῆς θρησκείας τους, γιατί νὰ μὴν μποροῦν νὰ τὸ κάνουν καὶ οἱ ὀρθόδοξοι τῆς Ἑλλάδας; Θὰ μοῦ ἀντιτείνετε πώς, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς παραπάνω, ἐμεῖς δίνουμε βαρύτητα στὴν οὐσία καὶ ὄχι στὸν τύπο. Δὲν θὰ διαφωνήσω, ἀλλὰ μέχρι ποίου σημείου;
.       Συζητώντας μὲ φίλους καὶ συγγενεῖς, συνειδητοποιῶ ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετὲς παρανοήσεις ὡς πρὸς τὸ «νηστίσιμον» ἢ ὄχι ἑνὸς προϊόντος. Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ φιλοσοφικὰ-θεολογικὰ ἐρωτήματα, ὅπως «κάτι ποὺ ἔχει τὴ μορφὴ καὶ τὴν ὑφὴ τοῦ μπιφτεκιοῦ, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ νηστίσιμο ἂν εἶναι φυτικῆς προέλευσης»; Ὄχι! Αὐτὸ θὰ τὸ συζητήσει καὶ θὰ τὸ ἀπαντήσει ὁ καθένας μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν πνευματικό του. Ἀναφέρομαι στὰ πολὺ «τεχνικὰ» ἐρωτήματα ποὺ λένε «πῶς θὰ βεβαιωθῶ ὅτι αὐτὸ ποὺ μοῦ πουλᾶνε γιὰ νηστίσιμο, εἶναι ὄντως νηστίσιμο»;
.       Γιὰ παράδειγμα, λίγα χρόνια πρὶν εἶχε κυκλοφορήσει στὴν ἀγορὰ ὑποκατάστατο «τυρί», τὸ ὁποῖο ὁ κατασκευαστὴς – λόγῳ ἀγνοίας ἐνδεχομένως– διαφήμιζε ὡς «νηστίσιμο». Τὸ ἐν λόγῳ τυρί, ποὺ περιεῖχε πρωτεΐνες γάλακτος, ἦταν βέβαια τόσο νηστίσιμο ὅσο καὶ ἡ … μυζήθρα!
.       Ἀντιθέτως, ἔχω ἀκούσει πολλὲς νοικοκυρές, ἀπὸ ἕνα μίγμα ἄγνοιας καὶ περισσῆς εὐλάβειας νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν μαργαρίνη (100% φυτικὸ προϊὸν)  ἀπὸ τὸ φόβο ὅτι περιέχει κρυμμένο… βούτυρο.
.       Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη, πιτσαρίες, ταχυφαγεῖα κι ἑστιατόρια, τὰ τελευταῖα χρόνια, ποὺ ἡ νηστεία «πουλάει», μᾶς προσφέρουν πληθώρα ἐδεσμάτων μὲ τὴν ἔνδειξη «νηστίσιμο». Εἶναι; Δὲν εἶναι; Ποιός θὰ τοὺς ἐκπαιδεύσει; Ποιός θὰ τοὺς ἐλέγξει;
.       Κι ἔχουμε τὸν καταναλωτὴ νὰ μένει μόνος κι ἀβοήθητος μέσα σὲ ἕνα κυκεώνα ἄγνωστων συστατικῶν.
.       Μέχρι νὰ ἔρθει ἡ μέρα ποὺ οἱ κατασκευαστὲς τροφίμων θὰ ἀποκτήσουν τὴν κατάλληλη παιδεία καὶ μέχρι νὰ ἀποκτήσουν τὴν εὐαισθησία νὰ σημαίνουν ὡς «νηστίσιμα» προϊόντα τους, ἂς δώσουμε μερικὲς πρακτικὲς συμβουλὲς γιὰ ὅσους –δικαίως– σαστίζουν μπροστὰ στὴν ἐτικέτα.
.       Βασικὸς κανόνας εἶναι ἡ προσεκτικὴ ἀνάγνωση τῶν συστατικῶν τῆς ἐτικέτας. Εἶναι ὁ μοναδικός, σαφὴς καὶ ἔγκυρος τρόπος γιὰ νὰ μάθουμε τί περιέχει αὐτὸ ποὺ θὰ καταναλώσουμε.
.       Ἂν προσπαθήσουμε νὰ χωρίσουμε τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ συστατικὰ τῶν τροφίμων σὲ δύο ὁμάδας, τότε θὰ ἔχουμε

 Συστατικὰ «ἀρτίσιμα»

– Καζεΐνες καὶ καζεϊνικά
– Πρωτεΐνες γάλακτος
– Ὀρὸς γάλακτος
– Στερεὰ γάλακτος
– Ζελατίνη (προέρχεται κυρίως ἀπὸ χοιρινὸ ἢ μοσχάρι)
– Ἀλβουμίνη (εἶναι τὸ ἀσπράδι τοῦ αὐγοῦ)

Συστατικὰ φυτικῆς προελεύσεως, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ καταναλωθοῦν στὴ «λαδερὴ» νηστεία

– Γαλακτωματοποιητὲς
– Μόνο καὶ δι-γλυκερίδια λιπαρῶν ὀξέων
– Γαλακτικὸ ὀξὺ (δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸ γάλα)
– Βούτυρο κακάο (δὲν εἶναι ζωικὸ βούτυρο)
– Μαργαρίνες – φυτίνες
– Πρωτεΐνη σίτου
– Ἄμυλα (ἁπλὰ καὶ τροποποιημένα)
– Πηκτικὰ (κόμμι γκουάρ, χαρουπιοῦ, ξανθάνης κ.λ.π)
– Γλυκαντικὰ (δεξτρόζη, μαλτοδεξτρίνη, φρουκτόζη κ.λ.π)

καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα «Μέτρον Ἄριστον»

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Ἑλένη Λάτση
Τεχνολόγος Τροφίμων

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΡΩΝΕ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ο νδρες τρνε πι γρήγορα π τς γυνακες

.         Οἱ ἄνδρες τρῶνε μὲ πολὺ πιὸ γρήγορο ρυθμὸ σὲ σχέση μὲ τὶς γυναῖκες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταναλώνουν κατὰ μέσο ὅρο περίπου 80 θερμίδες ἀνὰ λεπτὸ ἔναντι 52 θερμίδων ποὺ καταναλώνουν οἱ γυναῖκες.
.      Ἐξ ἄλλου, ἡ ταχύτητα ποὺ τρώει κανεὶς σχετίζεται μὲ τὸ βάρος του, γι’ αὐτὸ οἱ παχύσαρκοι τρῶνε κατὰ μέσο ὅρο πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὰ ἄτομα μὲ φυσιολογικὸ βάρος. Αὐτὰ εἶναι τὰ βασικὰ συμπεράσματα δύο ἀμερικανικῶν μελετῶν, ποὺ ἐξέτασαν τὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν ταχύτητα ποὺ τρῶμε, στὸ βάρος καὶ στὸ φύλο.
.        Οἱ ἔρευνες ποὺ βασίστηκαν σὲ ἐργαστηριακὰ πειράματα, παρουσιάστηκαν στὸ ἐτήσιο συνέδριο τῆς Ἐταιρίας Παχυσαρκίας τῶν ΗΠΑ στὸ Ὀρλάντο, ἀπὸ τὴν καθηγήτρια Διαιτολογίας Κάθλιν Μέλανσον.
.       Οἱ ἐρευνητὲς διαπίστωσαν ὅτι ὅσοι τρῶνε γρήγορα, καταναλώνουν κατὰ μέσο ὅρο 87 γραμμάρια τροφῆς ἀνὰ λεπτό, ἐνῶ ὅσοι τρῶνε ἀργὰ καταναλώνουν 70 γραμμάρια τὸ λεπτό. Οἱ ἄνδρες ποὺ τρῶνε ἀργά, τηροῦν ὅμοιο ρυθμὸ μὲ αὐτὸ τῶν γυναικῶν ποὺ μασᾶνε ἀργὰ τὸ φαγητό τους, δηλαδὴ στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ὑπάρχει ἀπόκλιση μεταξὺ τῶν φύλων στὴν ποσότητα τροφῆς ποὺ καταναλώνουν. Ἀντίθετα οἱ ἄνδρες ποὺ τρῶνε γρήγορα, καταναλώνουν περισσότερη τροφὴ ἀπὸ τὶς γυναῖκες ποὺ ἐπίσης μασᾶνε γρήγορα τὴν τροφή τους.
.        Οἱ ἔρευνες ἔδειξαν τι πάρχει στεν συσχέτιση νάμεσα στ ρυθμ πο τρώει κανες κα στν Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Ὅσοι ἔχουν ὑψηλὸ ΔΜΣ, τρῶνε ἀρκετὰ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅσους τρῶνε ἀργά. Αὐτό, κατὰ τὴν Δρ Μέλανσον, ἐξηγεῖται πιθανότατα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ παχύσαρκοι ἔχουν μεγαλύτερες ἐνεργειακὲς ἀνάγκες.
.         Ἐξ ἄλλου, μεταξὺ ἄλλων, διαπιστώθηκε ὅτι οἱ ἄνθρωποι τρῶνε τὰ ὁλικῆς ἄλεσης (ἀνεπεξέργαστα) δημητριακὰ πιὸ ἀργὰ ἀπὸ τὰ κατεργασμένα δημητριακά. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι τὰ δημητριακὰ ὁλικῆς ἀλέσεως ἔχουν περισσότερες φυτικὲς ἴνες καὶ ἀπαιτοῦν περισσότερο μάσημα.
.        Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐρευνητές, ἂν καὶ ἡ σχέση τῆς ταχύτητας καταναλώσεως τῆς τροφῆς μὲ τὴν παχυσαρκία βρίσκεται ὑπὸ διερεύνηση ἀκόμα, ἡ νέα μελέτη δείχνει πὼς τὸ νὰ τρώει κανεὶς ἀργά, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ καταναλώνει ἀρκετὰ λιγότερες θερμίδες καὶ συνεπῶς μικρότερες πιθανότητες αὐξήσεως τοῦ βάρους του.

, , ,

Σχολιάστε