Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Διαδίκτυο

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ καὶ ΤΑ “ΕΞΥΠΝΑ” ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ»

 Πατριάρχης Μόσχας:
Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει τὸ ἀνθρώπινο γένος
μὲ τὸ ἴντερνετ καὶ τὰ “ἔξυπνα” κινητά (smartphones)

09.01.2019

.            «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκoσμίου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει ἕναν κίνδυνο. Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ τὸ Διαδίκτυο, τὰ “ἔξυπνα” κινητὰ καὶ ἄλλες συσκευὲς ὑψηλῆς τεχνολογίας, προειδοποιεῖ ὁ πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος. Ὅπως τόνισε χθὲς Δευτέρα στὸ χριστουγεννιάτικο μήνυμά του (οἱ Ρῶσοι ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο), ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ κρατικὸ δίκτυο Rossiya-1, ἡ ἐξάρτηση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὰ smartphones «θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου». Ἂν καὶ ὁ 72χρονος ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπεσήμανε ὅτι «δὲν εἶναι πλήρως ἀντίθετος» στὴ χρήση τῶν «ἔξυπνων κινητῶν», ὑπογράμμισε ὅτι θὰ πρέπει οἱ ἄνθρωποι νὰ προσέξουν «νὰ μὴ γίνουν σκλάβοι» τους.
.           «Ὁ ἔλεγχος ἀπὸ ἕνα σημεῖο εἶναι προάγγελος τῆς ἔλευσης τοῦ Ἀντιχρίστου», ὑποστήριξε. Καὶ συνέχισε: «ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκόσμιου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει ἕναν κίνδυνο».
.           Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Ρῶσος πατριάρχης κάνει ἀνάλογα σχόλια γιὰ τὴν πηγὴ τῶν κακῶν στὸν πλανήτη. Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια εἶχε ἀποδώσει ἐν μέρει τὴν ἄνοδο τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» στὴν αὐξανόμενη ἀποδοχὴ ἀπὸ τὶς κοινωνίες τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὑποστηρίζοντας ὅτι πολλοὶ μουσουλμάνοι ἐγκαταλείπουν δυτικὲς χῶρες γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση στὴ Συρία καὶ τὸ Ἰρὰκ γιατί δὲν θέλουν νὰ εἶναι μέλη κοινωνιῶν ποὺ διοργανώνουν παρελάσεις Gay Pride.  […]

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

, ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ: Η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΙΝΗ» (Δ. Νατσιός)

Διαδικτυακς θισμός: «λεκτρονικ μορφίνη»

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δἀσκαλος-Κιλκίς

«Γεννηθήκαμε σὲ μία ἐποχή, ποὺ ὅλα τελειώνουν» (Ἐφηβικὸ σύνθημα)

 .             Τὸ ἔχω ξαναγράψει παλαιότερα, ἀλλὰ τὸ ἐπαναλαμβάνω. Διδάσκω ἀνελλιπῶς ἐδῶ καὶ εἴκοσι πέντε περίπου χρόνια καὶ δὲν ἔχω ἀκούσει ποτὲ ἢ σχεδὸν ποτέ, μαθητὴ τῆς τάξης μου, νὰ μεταφέρει ἐξωσχολικὲς γνώσεις καὶ ἐμπειρίες, χωρὶς νὰ ἀρχίζει τὸν λόγο του μὲ τὴν ἑξῆς κοινότοπη φράση: «Κύριε, εἶδα στὴν τηλεόραση». Τὸ «ἄκουσα ἀπὸ τοὺς γονεῖς μου ἢ τὴ γιαγιὰ ἢ τὸν παππού μου», ἔχει πλέον ἐκλείψει ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο τῶν παιδιῶν. Καὶ αὐτὸ τὸ ἐλάχιστο παράδειγμα ἐξεικονίζει τὴν φοβερὴ ἀλήθεια: Τὴν σαρωτικὴ καὶ ἀποκλειστικὴ ἐπίδραση τῆς εἰκόνας. Τὸ φαινόμενο δὲν περιορίζεται μόνο στὶς μικρὲς ἡλικίες. Στὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, ἡ ὁποία εἶναι ἀναπτυξιακὰ εὐάλωτη σὲ ἐθισμό, παρατηρεῖται καὶ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ἕνα νέο νόσημα, ποὺ ὀνομάζεται διαδικτυακὸς ἐθισμός. (Τὶς πληροφορίες τὶς ἄντλησα ἀπὸ τὸ ἐγκυρότερο ἐν Ἑλλάδι, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πιὸ σοβαρὰ πανευρωπαϊκῶς, περιοδικὸ «Παιδιατρική», τεῦχος 6, Νοε-Δεκ 2008).
.               Σύμφωνα μὲ τὴν Ἀμερικανικὴ Ψυχολογικὴ Ἐταιρία ὁ διαδικτυακὸς ἐθισμός, ἡ «ἠλεκτρονικὴ μορφίνη», ὅπως προσφυῶς ὀνομάστηκε, διαγιγνώσκεται σὲ ἄτομα ποὺ πληροῦν τὰ ἑξῆς κριτήρια:
Α. Ἀνοχή, δηλαδὴ ἀνάγκη αὔξησης τοῦ χρόνου σύνδεσης μὲ τὸ διαδίκτυο.
Β. Συμπτώματα στέρησης (ἀνησυχία, εὐερεθεστικότητα, ἄγχος, φαντασιώσεις, ἀκούσιες ἢ ἑκούσιες κινήσεις δακτυλογράφησης, μετὰ ἀπὸ διακοπὴ ἢ μείωση τῆς χρήσης).
Γ. Ὑποχώρηση τῶν πιὸ πάνω συμπτωμάτων μόνο μετὰ ἀπὸ χρήση.
Δ. Χρήση γιὰ πολὺ μεγαλύτερο διάστημα ἀπὸ ὅ,τι τὸ ἄτομο εἶχε πρόθεση.
Ε. Ἐπιλογὴ πολλῶν δραστηριοτήτων μέσῳ διαδικτύου (ἀγορά, ἐπικοινωνία, παιχνίδια).
ϛ. Διακοπὴ ἢ σημαντικὴ μείωση τῆς κοινωνικῆς, προσωπικῆς, δημιουργικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς δραστηριότητας λόγῳ χρήσεως τοῦ διαδικτύου.
.             Στοὺς ἐφήβους, τώρα, τὰ κύρια συμπτώματα τῆς «εἰκονικῆς μορφίνης» εἶναι κυρίως: ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορά, ἀπόρριψη τῆς πραγματικότητας, ἀδιαφορία γιὰ τὴν μάθηση καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση, ἀπουσίες ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ πολύωρες ἐπισκέψεις σὲ ἴντερνετ-καφέ, κλοπὴ χρημάτων ἀπὸ τὸ σπίτι, ἐλλιπὴς ξεκούραση καὶ διατροφή, ἐπιθετικὴ συμπεριφορὰ σὲ κάθε προσπάθεια μείωσης τῆς χρήσεως. (Τὰ ἴδια νομίζω, συμπτώματα θὰ διαβάζαμε καὶ σ’ ἕναν ναρκωμανῆ). Πρέπει νὰ ἐμπιστευτοῦμε τὰ ὅσα λένε οἱ Ἀμερικανοί, ποὺ ἔχουν πολὺ πιὸ αὐξημένο πρόβλημα ἀπ’ ὅ,τι ἐμεῖς. Ἐξ ἄλλου ἰσχύει πάντοτε τὸ εὐστόχως ρηθέν: «Ἂν θὲς νὰ δεῖς τὴν Ἑλλάδα τοῦ μέλλοντος, ἐπισκέψου τὴν σημερινὴ Ἀμερική».
.           Σύμφωνα πάλι μὲ τὶς μελέτες τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ποὺ περιέχονται στὸ καλὸ περιοδικό, οἱ κοινωνικοὶ παράγοντες, ποὺ εὐνοοῦν τὴν ἐμφάνιση τῆς νόσου, εἶναι οἱ ἑξῆς: Διαταραχὴ στὴν οἰκογενειακὴ συνοχή. Μονογονεϊκὴ οἰκογένεια. Ἐλλιπὴς οἰκογενειακὴ στήριξη. Ἐλλιπὴς ἢ ἀνύπαρκτη ἐποπτεία. Ἐλεύθερη χρήση, χωρὶς χρονικοὺς καὶ ποιοτικοὺς περιορισμούς. Ὑπερπροστατευτικὸ ἢ αὐστηρὸ περιβάλλον. Παρουσία ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ στὸ δωμάτιο τοῦ παιδιοῦ. Μειωμένες δραστηριότητες ἐκτὸς σπιτιοῦ. Συχνὲς ἐπισκέψεις στὰ «διαδικτυακὰ» καφέ.
.               Τὰ παραπάνω ὅμως ἀπαιτοῦν κάποιο σχολιασμό. Ὅλα ἀρχίζουν καὶ τελειώνουν στὴν οἰκογένεια. Στὴν Ἑλλάδα, σὲ σχέση μὲ ἄλλες «προοδευμένες» χῶρες, ἔχουμε τὰ χαμηλότερα ποσοστὰ ἐθισμοῦ, διότι λειτουργεῖ ἡ, βιαίως πολεμουμένη, παραδοσιακὴ μορφὴ οἰκογένειας. Ὅταν ἡ οἰκογένεια «μπάζει» ἀπὸ παντοῦ, τὸ πρῶτο θύμα εἶναι τὸ παιδί. Ἐπιβιώνουν καὶ θὰ ἐπιβιώσουν οἰκογένειες, ποὺ εἶναι συντηρητικὲς καὶ χρησιμοποιῶ τὴν λέξη μὲ τὴν πρωταρχική, τὴν κυριολεκτική της σημασία. Ἡ οἰκογένεια ὀφείλει νὰ κρατήσει ὅ,τι τιμαλφὲς παρέλαβε ἀπὸ τὶς προηγούμενες γενεὲς καὶ νὰ ἀποφύγει τὶς καταστρεπτικὲς ἀνοησίες, ποὺ «βαφτίζονται καινοτομίες», καὶ τὶς εἰσηγοῦνται κάτι ἄσχετοι τυχοδιῶκτες, «προοδευτικοὶ» τσαρλατάνοι. Ἂς κλείσουν οἱ γονεῖς τὰ αὐτιά τους σ’ ὅλες αὐτὲς τὶς σειρηνωδίες, τὶς τσιρίδες τῶν ἀνισόρροπων, ποὺ ὁραματίζονταν μία «Νέα Ἐποχὴ» λόγῳ διαδικτύου. Δόξα τῷ Θεῷ, σὲ ὁρισμένα πράγματα ἔχουμε μείνει πίσω ἀπὸ τὴν Εὐρώπη.
.           Ἐπιμένουμε σὲ κάποιες «καθυστερημένες» συνήθειες, ποὺ μᾶς ὑπενθυμίζουν πὼς εἴμαστε ἄνθρωποι, ἐλεύθεροι, Ἕλληνες μὲ Ἱστορία καὶ παράδοση. Καὶ νηστεῖες κάνουμε, καὶ στὶς ἐκκλησιὲς βαφτιζόμαστε καὶ παντρευόμαστε, καὶ τὴν ἀφιλοπατρία ἀπεχθανόμαστε, καὶ ἡ ἱστορία μας μᾶς συγκινεῖ καὶ τὴν συγγένεια τιμοῦμε, τὸ μοναδικὸ καταφύγιο ἀπέναντι στὴν περιρρέουσα πνευματικὴ ἐξαθλίωση. Ὅλα αὐτὰ τὰ δηλητηριώδη ρεύματα μπαίνουν μὲς στὸ σπίτι μέσῳ τῆς τηλεόρασης, τοῦ διαδικτύου καὶ τῶν κινητῶν. Ὅσο μποροῦν οἱ γονεῖς, ἂς προφυλάξουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία ψυχοφθόρα ἀντικείμενα. Ἂς μὴν ἐλπίζουν στὸ σχολεῖο, αὐτὸ ἔχασε τὸν διαπλαστικὸ ρόλο του. Δὲν ἀποτελεῖ πιὰ θεματοφύλακα ἀξιῶν, ἀλλὰ ἐπιταχυντὴ τῆς πνευματικῆς χρεωκοπίας.
.           Στηλιτεύουμε, γιὰ παράδειγμα, τὰ βιβλία γλώσσας τοῦ δημοτικοῦ, διότι τὰ κατάντησαν κακέκτυπό του διαδικτύου, ἐθίζουν ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τὰ παιδιὰ στὴν χρήση του. Τὸ σύνθημα σαφές: «Μόνο μὲ εἰκόνες μαθαίνεις». Γνωρίζουμε ὅλοι μας ὅτι ἔφηβοι μὲ ἐθισμούς, προέρχονται πολλὲς φορὲς ἀπὸ διαλυμένες οἰκογένειες, εἶναι παιδιὰ ποὺ δὲν βίωσαν τὴν εὐλογημένη ἀγάπη, ποὺ ἀνατράφηκαν χωρὶς τὸ γονεϊκὸ πρότυπο, μπουκωμένα ἀπὸ ὑλικὰ ἀγαθά, δηλαδή, παιδιὰ χωρὶς ἐλπίδα. Καὶ ὅμως στὰ σχολικὰ βιβλία τὸ πρότυπο δὲν εἶναι ἡ παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ οἰκογένεια. Ὄχι. Αὐτὸ «μυρίζει» σκοταδισμό. Σὲ κείμενο μὲ τίτλο «μία οἰκογένεια ἀνάμεσα στὶς ἄλλες», στὸ β´ τεῦχος τῆς γλώσσας ϛ´ Δημοτικοῦ, περιγράφονται διάφορα «εἴδη» οἰκογενειῶν. Στὸ τέλος διαβάζουμε: «Ὅταν μεγαλώσω», λέει τὸ παιδὶ – ἀφηγητής, «καὶ κάνω δική μου οἰκογένεια δὲν ξέρω ἀκόμα πῶς θὰ μοιάζει…». (Τὸ ὄνειρο βέβαια τοῦ κάθε νεοταξοσκώληκα εἶναι ἡ ἑξῆς οἰκογένεια δύο θηλύγλωσσοι μὲ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης, ποὺ θὰ ἔχουν υἱοθετήσει ἕνα παιδί).
.             Ἂν ἐπιμένω στὸν ρόλο τῆς οἰκογένειας, εἶναι ἐπειδὴ καὶ οἱ τρεῖς ἔρευνες ποὺ περιέχει τὸ περιοδικό, συγκλίνουν σ’ αὐτὴ τὴν θέση: Κύριος ἐκπαιδευτὴς τῶν παιδιῶν ποὺ παρουσίασαν ἐθισμὸ διαδικτυακὸ ἦταν τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, καὶ κυρίως οἱ γονεῖς. Τὰ παιδιά μας ἔρχονται στὸν κόσμο χωρὶς τηλεόραση, χωρὶς διαδίκτυο, χωρὶς κινητά. Ὅλα αὐτὰ τὰ προσφέρει ὁ γονέας. Τὰ παιδιὰ μὲ ἀδιαμόρφωτη ἀκόμη προσωπικότητα, «βομβαρδίζονται» ἀπὸ μία ἐμπειρία, ποὺ σχεδὸν καταργεῖ τὰ ὅρια τοῦ πραγματικοῦ καὶ τοῦ μὴ πραγματικοῦ. Οἱ ἀντικοινωνικὲς πράξεις, ἀκόμη καὶ τὰ προσφάτως ἀνήκουστα ἐγκλήματα, εἶναι, πολλὲς φορές, ἀντιγραφὲς τῆς τηλεοπτικῆς βίας ἢ διαδικτυακὴ «παιδαγωγία». Δυστυχῶς τέτοιες μελέτες δὲν φτάνουν ποτὲ στὶς τηλεοπτικὲς εἰκόνες.
.           Ἀφήσαμε τὰ παιδιὰ μόνα καὶ ἀνυπεράσπιστα μπροστὰ στὶς ὀθόνες καὶ δρέπουμε τοὺς «καρποὺς» τὶς ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας καὶ σιωπῆς. Ὅμως «ὁ ἄνθρωπος, λέει ὁ Μπρέχτ, «γιὰ νὰ νιώσει ἄνθρωπος, πρέπει νὰ τὸν φωνάξεις». Νὰ τὸν πεῖς ἄνθρωπο. Τὸ παιδί, ἂν δὲν ἀκούσει νὰ μιλᾶνε γιὰ ἀγάπη, δὲν θὰ νιώσει ἀγάπη. Ἂν δὲν ἀκούσει νὰ τοῦ μιλᾶνε γιὰ ἀξίες, δὲν θὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἀνάγκη νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ ἀξίες. Καὶ ἔτσι ποτὲ δὲν θὰ γίνει παιδὶ μὲ ἀξία. Ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ ξαναφέρουμε τὶς μεγάλες λέξεις στὴ ζωή μας. Ὄχι τὰ μεγάλα λόγια. Πρέπει νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴ ναφθαλίνη οἱ λέξεις καθῆκον, εὐθύνη, σεβασμός, ἀλληλεγγύη. Ἀλλιῶς οἱ λέξεις, ποὺ ἐκφράζουν διεκδικήσεις καὶ κατακτήσεις, θὰ ἐκτοπίσουν κάθε ἴχνος συναισθηματισμοῦ, κάθε ἴχνος ἀνθρωπιᾶς ἀπὸ τὴ ζωή μας. Καὶ τότε τὴν λατρεία τῆς τεχνολογίας θὰ ἀντικαταστήσει ἡ τεχνολογία τῆς λατρείας. (Σ. Καρίκος, «Ἀλεξία», ἔκδ. Guterberg σελ. 142).

, , ,

Σχολιάστε

«ΕΙΣΑΙ» Ο,ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΑΣ (στὸ διαδίκτυο)

Εσαι ,τι «googlάρεις»

.               Ὑπάρχουν πράγματα ποὺ ὅλοι διστάζουν νὰ ἀποκαλύψουν ἀκόμη καὶ στὸν πιὸ δικό τους ἄνθρωπο. Μυστικά, ἀπορίες, φόβοι… Πράγματα ποὺ κανεὶς δὲν θέλει νὰ πεῖ φωναχτά. Ἀλλὰ οἱ περισσότεροι δὲν διστάζουν νὰ τὰ πληκτρολογήσουν. Κάπως ἔτσι, ἡ Γκούγκλ ξέρει ὅλα τὰ μυστικά μας.
.               Ἡ μηχανὴ ποὺ ἔχει γίνει τὸ συνώνυμο τῆς ἀναζήτησης στὴ ζωὴ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, ἔχει γίνει σύμβουλος γιὰ σχέσεις, κρίσεις, συμπτώματα ἐγκυμοσύνης ἢ μυστικὰ γιὰ νὰ συνέλθει κανεὶς ἀπὸ ἕνα ἄγριο μεθύσι. Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν χρηστῶν τοῦ διαδικτύου ἔχει ἀναζητήσει ἰατρικὲς συμβουλὲς στὸ ἴντερνετ. Καὶ ἂν πληκτρολογήσει κανεὶς «νιώθω μοναξιά», θὰ προκύψουν 100 ἑκατομμύρια ἀποτελέσματα.
.                 «Κάποιος εἶπε κάποτε ὅτι αὐτὸ ποὺ ψάχνεις εἶναι πολὺ πιὸ ἀποκαλυπτικὸ γιὰ ἐσένα, ἀπὸ τὶς πληροφορίες γιὰ τὸν ἑαυτό σου», εἶπε πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ὁ Ἰταλὸς φιλόσοφος Λουτσιάνο Φλορίντι στὴν Telegraph. «Αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ ἡ Γκούγκλ καὶ οἱ ἄλλες μηχανὲς ἀναζήτησης κατάλαβαν πρὶν ἀπὸ πολὺ καιρό», συμπλήρωσε.
.               Στὸ σύνολό του, τὸ ἱστορικὸ τοῦ καθένα γιὰ τὶς ἀναζητήσεις ποὺ ἔχει στὴ Γκούγκλ διηγεῖται μία ἱστορία ὄχι μόνο γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι, ἀλλὰ καὶ τί θέλει καὶ τί φοβᾶται. Γι᾽ αὐτὸ εἶναι τόσο ἐνδιαφέρουσες οἱ πληροφορίες γιὰ τὸ τί ἔψαξαν περισσότερο οἱ χρῆστες τῆς μηχανῆς ἀναζήτησης κάθε χρονιά. Φέτος γιὰ παράδειγμα, ἑκατομμύρια ἀναζήτησαν πληροφορίες γιὰ τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος, τὸν ἰὸ Ἐμπολα καὶ τὸν Ρόμπιν Γουίλιαμς, ὅπως ἔχει ἤδη ἀνακοινωθεῖ.
.               Ἀλλὰ ἀκόμη πιὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον ἔχoυν οἱ ἄλλες ἀναζητήσεις ποὺ ἀποκαλύπτουν κάτι γιὰ τὸν κόσμο. Αὐτὰ ποὺ ὅλοι ἐμπιστευόμαστε στὴ Γκούγκλ καὶ δὲν τὰ λέμε σὲ κανέναν ἄλλον. Πράγματα ὅπως «πῶς νὰ ἐξαφανίσω τὶς ραγάδες», «πῶς νὰ ταξιδέψεις μόνος», «τί νὰ φορέσεις στὸ πρῶτο ραντεβού», ποὺ ὅλα ἦταν ἀνάμεσα στὶς πιὸ δημοφιλεῖς ἀναζητήσεις τῆς Γκούγκλ φέτος, σύμφωνα μὲ τὴν Washington Post.
.               Τὴν ὥρα ποὺ οἱ σχετικὲς λίστες τοῦ Facebook καὶ τοῦ Twitter γιὰ τὸ τί συζητήθηκε περισσότερο στὰ social media αὐτὴ τὴ χρονιὰ ἀποκαλύπτει τὰ ὅσα μοιραζόμαστε μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο, οἱ ἀναζητήσεις τῆς Γκούγκλ δίνουν μία ἀποκαλυπτικὴ ματιά. Γιατί αὐτὴ ἡ μηχανὴ ἀναζήτησης δὲν ξέρει αὐτὸ ποὺ λέμε ὅτι εἴμαστε, ἀλλὰ ποιοὶ εἴμαστε πραγματικά.
.             Ἡ Γκούγκλ βέβαια δὲν εἶναι ἡ μόνη ἱστοσελίδα μὲ αὐτὴ τὴν παντοδυναμία. Κάθε φορὰ ποὺ ὁ καθένας μας μοιράζεται προσωπικὲς πληροφορίες μὲ μία ἱστοσελίδα, ἀκόμη καὶ χωρὶς νὰ δώσει σημασία, δίνει δεδομένα ποὺ μποροῦν νὰ διαμορφώσουν μία εὐρύτερη εἰκόνα γιὰ τὸ ποιὸς πραγματικὰ εἶναι ὁ χρήστης.
.             Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ κάθε ἰστοσελίδα ποὺ ἔχει κάποιου εἴδους ἀλγορίθμου ἐξατομίκευσης. Ὅσο τὸ Amazon, τὸ Netflix ἢ τὸ Facebook καταγράφουν τὴ συμπεριφορά μας στὶς ἰστοσελίδες τους καὶ προτείνουν νέα παπούτσια, ταινίες ἢ δημοσιεύσεις ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς ἀρέσουν, οὐσιαστικὰ βγάζουν συμπεράσματα γιὰ τὸ ποιοὶ εἴμαστε καὶ τί μᾶς ἐνδιαφέρει. Ἀλλὰ βέβαια, εἶναι πιθανὸ αὐτὰ τὰ συμπεράσματα νὰ διαφέρουν ἀπὸ αὐτὰ ποὺ βγάζει ὁ καθένας γιὰ τὸν ἑαυτό του.

 

ΠΗΓΗ: techit.gr

 

 

Σχολιάστε

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-12 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ἀπὸ διαδίκτυο σὲ δια -βόλου- δίκτυο».

Ἡ οἰκογένεια εἰς καιροὺς Ἀποστασίας [ΙB´ τελευταῖο]

Τὸ Ἱερὸν «Μυστήριον τοῦ ΓΑΜΟΥ»
μέσα εἰς τὴν σημερινὴν κατάστασιν
τῆς Μεγάλης Ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸν

ὑπὸ τοῦ Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου
Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου

περιοδ. «Ο ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
(περιοδικὴ ἔκδοσις Ἱ. Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου) 
ἀρ. τ. 112-121, Δεκ. 2013

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-1 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου)

Μέρος Β´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-2 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «ἡ μέχρι πρό τινος ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἡ εἰκονικὴ εὐμάρεια, καὶ ἡ νομιζομένη πολυτέλεια, μᾶς ἐνέπαιξαν τὸν νοῦν, μᾶς ἐνάρκωσαν τὰς καρδίας καὶ μᾶς ἐνέκρωσαν τὰ πνευματικὰ κριτήρια καὶ αἰσθητήρια».

Μέρος Γ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-3 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὁ θεσμὸς τῆς θεοσδότου χριστιανικῆς οἰκογενείας ὑφίσταται ἐκ βάθρων σοβαροτάτην σεισμικὴν δόνησιν!»

Μέρος Δ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-4 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὁ χωρισμός μας καὶ τὸ ἐθελούσιο “διαζύγιόν” μας ἀπὸ τὸν Δημιουργόν μας καὶ Θεόν μας, ἐπέφερεν, ὡς ἀναπόφευκτον συνέπειαν, καὶ τὰ διαζύγια μεταξὺ τῶν ἐγγάμων ἀνθρώπων».

Μέρος Ε´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-5 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ἡ σύναψις τοῦ λεγομένου “πολιτικοῦ γάμου” ἰσοδυναμεῖ οὐσιαστικῶς μὲ ἄρνησιν τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄρα ἄρνησιν καὶ αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ».

Μέρος ϛ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-6 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Λησμονοῦμεν δυστυχῶς τὴν λειτουργίαν καὶ ἐδῶ τῶν ἀλαθήτων πνευματικῶν νόμων».

Μέρος Ζ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-7 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὅταν ἔλθη ὁ καιρὸς κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ ἀμνηστευθῆ, θεσπισθῆ νομικῶς καὶ γίνη ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς θεωρουμένους “χριστιανικοὺς λαοὺς” τὸ βδέλυγμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τότε ἀναποφεύκτως θὰ ἐπακολουθήση ταχέως καὶ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἐσχάτου Ἀντιχρίστου! ».

Μέρος Η´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-8 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Κατὰ τὴν φοβερὰν ὥραν τῆς Κρίσεως θὰ κραυγάζουν διαμαρτυρομένα ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ»

Μέρος Θ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-9 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὁ ἄνθρωπος κατὰ τοὺς σημερινοὺς καιροὺς τῆς Ἀποστασίας, προσπαθῆ νὰ γίνη ὁ ἴδιος Θεός, ἐρήμην τοῦ Θεοῦ».

Μέρος Ι´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-10 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὅταν ἀπουσιάζει δυστυχῶς ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, ἀναζητοῦνται ψεύτικα ὑποκατάστατα, δηλαδὴ “ψεύτικη ζωή”».

Μέρος ΙΑ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-11 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Πολλὰ καὶ ἄλλα αἴτια διαζυγίων»

«Ἀπὸ διαδίκτυο σὲ δια -βόλου- δίκτυο».
Ἀθέμιτα θεάματα

.           Τέλος, [ἂν ὑπάρχη τέλος εἰς τὴν ὀδυνηρὰν ταύτην ἐνδεικτικὴν ἀπαρίθμησιν τῶν ἁμαρτωλῶν συμπεριφορῶν τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἐπιλέγοντας ὄχι τὴν κατὰ Χριστὸν ζωήν, ἀλλ’ ἀντιθέτως, τὴν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ Ἀποστασίαν, (δημιουργώντας συχνάκις καὶ “ἰδικά του ἐγωκεντρικὰ καὶ φιλήδονα μέτρα, τὸ ὁποῖον “εὐαγγέλιον” τάχα πιστεύει καὶ ἀκολουθεῖ)], εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἀναφερθῶμεν καὶ εἰς τὴν ψυχοκτόνον καὶ λίαν ψυχοβλαβῆ ἐπίδρασιν, ἀφ’ ἑνὸς μὲν τῶν συγχρόνων (σατανικῶς ἐμπνεομένων) ἀκουσμάτων, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τῆς ἀνεξελέγκτου θεάσεως τῆς τηλεοράσεως, ἀλλὰ καὶ ἑτέρων ἁμαρτωλῶν, ἕως καὶ τῶν αἰσχροτάτων θεαμάτων, ποὺ παρέχει ἀφειδῶς (ἀκόμη καὶ πρὸς μικρὰ ἀθῶα ἀγγελάκια -παιδάκια), ἡ σύγχρονος (καὶ συνεχῶς ἀναβαθμιζομένη) ἡλεκτρονικὴ τεχνολογία, καὶ μάλιστα, τοῦ ἐν πολλοῖς καὶ συνηθέστατα ἐν καταχρήσει καὶ ἐν ἁμαρτωλῇ χρήσει χρησιμοποιουμένου “δια-δικτύου”. Αὐτὸ τὸ “δίκτυον” οὐχὶ σπανίως, ἐκπίπτει καὶ καταπίπτει καὶ καταλήγει εἰς τὸ νὰ καταστῆ ἀπὸ “διαδίκτυον” εἰς… “δια-(βόλου) -δίκτυον”!
.           Καὶ αὐτὸ τὸ κατάντημα συμβαίνει λόγῳ τῶν ἰδικῶν μας ἐφαμάρτων ἑκουσίων ἐπιλογῶν! Δὲν πταίει ἡ τεχνολογία αὐτὴ καθ’ ἑαυτή, ἀλλὰ λόγῳ τῆς ἁμαρτωλῆς ἐκ μέρους μας χρήσεως καὶ ἐν τέλει καταχρήσεως αὐτῆς, καθίσταται αὕτη, εὐκόλως, φορέας τῆς ἀνθηθικότητος, ποὺ δυνατὸν νὰ καταλήξη τελικῶς καὶ εἰς τὴν “ἀθεΐαν”! Πόσοι αἰσχροὶ λογισμοὶ καὶ φαντασιώσεις, πόσαι ἀναίσχυντοι πράξεις, πόσαι ἐπικίνδυνοι “γνωριμίαι”, πόσαι διολισθήσεις, πόσαι πορνεῖαι καὶ μοιχεῖαι, συμβαίνουν κατὰ νοῦν, κατὰ διάνοιαν καὶ τελικῶς καὶ εἰς τὴν πρᾶξιν, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ὡς ἄνω θεαμάτων καὶ ἀκουσμάτων.
.           Ἀκούονται δυστυχῶς πολλὰ κακὰ διαπραττόμενα διὰ τοῦ διαδικτύου, τὸ ὁποῖον λόγῳ τῶν ἰδικῶν μας ἐφαμάρτων ἐπιλογῶν, ἀπὸ χρήσιμον ὄργανον καταντᾶ “δια (βόλου) δίκτυον”! Πάντοτε δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι διαπράτττομεν τὰς ἁμαρτίας. Ἀλλ’ ὅμως διὰ τοῦ “διαδικτύου” αὐταὶ καθίστανται, τόσον ποσοτικῶς ὑπέρτεραι, ὅσον καὶ ποιοτικῶς ἀναισχυντότεραι.
.           Ἀλλὰ καὶ ἡ ἔξαλλος μουσική, ὅπως ἀποδεικνύεται εἰς τὴν πρᾶξιν καὶ τεκμηριώνεται εἰς εἰδικὰς μελέτας, δαιμονοποιεῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀποχαυνώνει καὶ διαφθείρει τὰς ψυχάς, ἰδιαιτέρως μάλιστα τὸν νοῦν, τὴν διάνοιαν καὶ τὴν καρδίαν τῆς ἀγαπητῆς νεολαίας μας, ἡ ὁποία θὰ ὤφειλεν νὰ ἀγωνίζεται, ὥστε νὰ καθίσταται ἡ ἁγία προσδοκία τοῦ ὀρθοδόξου γένους μας!
.           Τὰ ἄσεμνα θεάματα ἔχουν καταστῆ σήμερον μεγάλη πληγὴ εἰς τοὺς χριστιανούς. Ὅπως ἡ πικρὰ πεῖρα ἀπέδειξε, ἀλλὰ καὶ διαρκῶς ἀποδεικνύει, εἶναι πράγματι μεγάλος πειρασμός! Μέσῳ αὐτῶν τῶν θεαμάτων διαφημίζεται ἡ ἁμαρτία. Προπαγανδίζεται μία ψευδὴς πραγματικότης, ποὺ παραπλανᾶ τὸν κόσμο καὶ ὁδηγεῖ εἰς ἀπώλειαν!
.           Ὅλοι τὸ ὁμολογοῦν τόσον οἱ μικροὶ ὅσον καὶ οἱ μεγάλοι! Ἐν τούτοις ὅμως, ὡσὰν ἀπὸ μαγνήτην, ὅλοι σχεδὸν ἕλκονται ἀπὸ τὰ ψυχοφθόρα προϊόντα τῆς συγχρόνου ἀνεξελέγκτως ἐξελισσομένης τεχνολογίας. Καὶ δυστυχῶς, πλειστάκις, χρησιμοποιοῦνται ὄχι πρὸς ὠφέλεια, ὡς θὰ ὄφειλαν ἀλλὰ δυστυχῶς πρὸς ψυχικὴν διαφθορὰν καὶ παραζάλην. Σήμερον, κατὰ τοὺς ἐσχάτους τούτους καιρούς, καταντήσαμεν νὰ δημιουργοῦμεν καινοφανεῖς ὅρους καὶ ἐννοίας, ὅπως π.χ. τὴν “ἠλεκτρονικὴν πορνείαν”!
.           Ἂς μὴ λησμονοῦμεν ὅτι, μετὰ ἀπὸ τὴν πτῶσιν καὶ τὴν ἔξοδον τῶν Πρωτοπλάστων ἐκ τοῦ Παραδείσου, ὅλοι μας ρέπομεν εὐκολώτατα προς τὸν “εὐχάριστον” κατήφορον, παρὰ πρὸς τὸν κουραστικὸν μέν, ἀλλὰ σωτήριον, ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, πνευματικὸν καὶ ἔνδοξον ἀνήφορον! Τὴν Ὁδὸν τῶν Ἁγίων!
.           Ἔτσι, ἐὰν ὑποθετικῶς ὁμιλοῦντες, δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὡς παράδειγμα, ὅτι ἡ σύγχρονος τεχνολογία ἐμπεριέχει π.χ. ἐνενήκοντα ἐννέα (99) χρήσιμα πράγματα καὶ ἔστω ἕνα (1) καὶ μοναδικὸν ἐπικίνδυνον, (δηλαδὴ παραπλανητικόν, φιλήδονον καὶ καταστροφικόν), δυστυχῶς ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν “χρηστῶν” δυσκόλως ἔχει τὸ ἠθικὸ σθένος, τὴν πνευματικὴν σοφίαν καὶ τὴν προσήκουσαν ὡριμότητα, ὥστε νὰ προστρέξη εἰς τὸ χρήσιμο καὶ τὸ ὠφέλιμο. Ἀλλὰ τοὐναντίον θὰ ἀνατρέξη ταχέως εἰς τὸ “εὔκολον” καὶ ἐφάμαρτον, ἔστω καὶ ἐὰν εἶναι τοῦτο τόσον ἀηδιαστικὸν καὶ τόσον καταστροφικόν!
.           Καί, ἀκολούθως, κατρακυλιόμεθα κλιμακωτῶς ἀπὸ τὸ ἕνα κακὸν εἰς τὸ χειρότερόν του! Ὥρας ὁλοκλήρους δὲν βαρύνεται ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νὰ κατασπαταλᾶ τὸν πολύτιμον χρόνον τῆς ζωῆς του βλέποντας καθηλωμένος ἐκεῖνα τὰ ψυχοφθόρα ἔργα τοῦ διαβόλου, ὅπου ἡ διαφθορά, ἀκόμα καὶ ἡ διαστροφή, εἰς κάθε της μορφήν, προβάλλεται, ὑποβάλλεται καὶ ὑπερβάλλεται ὡς ὁ τάχα νέος καὶ ὁ τάχα ἀκίνδυνος “μοντέρνος τρόπος” ζωῆς! Ἀπορροφῶνται πολλοὶ ἀδελφοί μας, σπαταλῶντες ψυχοσωματικάς των δυνάμεις, ὑποβάλλόμενοι πλειστάκις εἰς ἐθελούσιον “πλύσιν ἐγκεφάλου”, βλέποντες ἄχρηστα καὶ ἀχρείαστα ἀλλὰ και πολλάκις ἀχρεῖα θεάματα, ποὺ δηλητηριάζουν θανασίμως τὰς ψυχάς! Εἰς τὴν πραγματικότητα ἀποτελοῦν, ὅλα αὐτά, τὸν ὕπουλον καὶ σίγουρον δρόμον ἀδιαμφισβητήτου ψυχοσωματικοῦ θανάτου!
.           Λέγει ὁ σοφὸς Ἐκκλησιαστής: «Οὐκ ἐμπλησθήσεται ὀφθαλμὸς τοῦ ὁρᾶν, καὶ οὐ πληρωθήσεται οὖς ἀπὸ ἀκροάσεως» (Ἐκκλ. Α´ 8), δηλαδή, δὲν θὰ χορτάση τὸ μάτι νὰ βλέπη, οὔτε τὸ αὐτὶ νὰ ἀκούη. Ὅταν ὅμως πρόκειται νὰ μελετήσωμεν ἕνα πνευματικὸν βιβλίον ἢ νὰ ἀσχοληθῶμεν μὲ τὴν Προσευχὴν ἢ νὰ συμμετάσχωμεν εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν, βαρυνόμεθα, τότε, καὶ ἀγωνιοῦμεν “πότε νὰ τελειώση”, περιμένοντες νὰ ἀκούσωμεν τὸ τελικὸν “Ἀμήν”!
.          Αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα μόνον ἐνδεικτικὰ σημεῖα τῶν σημερινῶν χρόνων τῆς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ Ἀποστασίας μας. Μᾶς ἀποκαλύπτουν ὅμως ἐμφανῶς, ὅτι δὲν ἀγαπήσαμεν τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς μας καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας μας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος μας καὶ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μας, ὅπως μᾶς παραγγέλη ὁ Δημιουργός μας!
.           Ὅλη αὐτὴ ἡ προσήλωσίς μας εἰς τὰ ἀπρεπῆ θεάματα, ὄχι μόνον τῆς τηλεοράσεως ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρυτέρας συγχρόνου τεχνολογίας, δὲν ἀφήνει εἰς τὸν ἄνθρωπον οὔτε διάθεσιν, οὔτε δύναμιν, οὔτε πόθον διὰ πνευματικὸν ἀγῶνα, οὔτε καὶ ἐπιτρέπει τὴν συγκέντρωσιν τοῦ νοῦ διὰ ἁγίαν ἐνασχόλησιν καὶ μάλιστα διὰ τὴν ὑψίστην τοιαύτην, ἡ ὁποία εἶναι ἀναμφίβολως ἡ ἁγία Προσευχή. Τὸ ὅλως ἀντίθετον μάλιστα συμβαίνει!

Χριστιανοί μου, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι μας ἂς προσέξωμεν!

 .           Μὴ παρακολουθοῦμεν τὰ ψυχοφθόρα ἔργα τῆς τηλεοράσεως, τὰ ἐπικίνδυνα “δίκτυα” τοῦ “δια-δικτύου” (τοῦ συχνάκις καταντῶντος, ὅπως καὶ προείπαμεν, “δια(βολο) δικτύου”), καὶ τῶν πολλῶν παρομοίων τῆς συγχρόνου, ἐξ ἀνεξελέγκτῳ ἐξελίξει καὶ ἀκατασχέτῳ καταχρήσει, χρησιμοποιουμένης τεχνολογίας!
.           Ἂς ἀγωνισθῶμεν διὰ νὰ πλησιάσωμεν, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τὴν Ἐκκλησίαν, τὸν Χριστόν, διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν ἀληθινὴν Σωτηρίαν.   Διότι: «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ Αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ´ 8).

, ,

Σχολιάστε

ΑΝΘΡΩΠΟΙ “ΦΟΡΕΙΑ” ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ!

«Τὸ ἴντερνετ πάνω μας!»
τοῦ  Ν.Ι.
(Ναυπάκτου Ἱερόθεος)

.             Τὸ ἴντερνετ ἔχει εἰσέλθει σταθερὰ στὴν ζωή μας, ἀφοῦ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τὸ χρησιμοποιοῦν, ἰδιαιτέρως ὅμως ὅλοι οἱ σύγχρονοι νέοι εἶναι χρῆστες σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε νὰ γίνεται λόγος γιὰ ἐξάρτηση ὅμοια μὲ τὶς ἑξαρτησιογόνες οὐσίες –τὰ ναρκωτικά, τὸ ἀλκοόλ– καὶ νὰ χρειάζεται ἡ συνδρομὴ ψυχολόγου γιὰ ἀπεξάρτηση.
.             Ἡ λέξη ἴντερνετ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἀποδίδεται μὲ τὴν λέξη διαδίκτυο, ποὺ δηλώνει «τὸ διεθνὲς δίκτυο ὑπολογιστικῶν συστημάτων, ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν σύνδεση πολλῶν δικτύων ἀνὰ τὸν κόσμο μὲ σκοπὸ τὴν ἄμεση διακίνηση πληροφοριῶν γιὰ ἐπιστημονικούς, ἐμπορικούς, ἐκπαιδευτικοὺς καὶ ψυχαγωγικοὺς σκοποὺς» (Γεώργιος Μπαμπινιώτης).
.             Στὴν ἀρχὴ τὸ ἴντερνετ συνδεόταν μὲ τὸν ὑπολογιστὴ ποὺ βρισκόταν στὸ Γραφεῖο καὶ ἔπρεπε νὰ καθίση κανεὶς γιὰ νὰ τὸ ἀνοίξη. Ἔπειτα, ἐφευρέθηκε τὸ λάπτοπ, τὸ ὁποῖο μποροῦσε κανεὶς νὰ ἔχη μαζί του καὶ νὰ κάνη ὁπουδήποτε χρήση. Σήμερα μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχη τὸ ἴντερνετ στὴν τσέπη του «μετατρέποντας τὸ κινητὸ τηλέφωνο σὲ smartphone». Διαβάζουμε, ὅμως, στὶς ἐφημερίδες ὅτι ἔρχεται ὁ καιρὸς ποὺ τὸ ἴντερνετ θὰ εἶναι πάνω μας. «Εἶναι τὰ wearable computers, δηλαδὴ συσκευὲς ποὺ φοριοῦνται στὸ ἀνθρώπινο σῶμα καί, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἔχουν τὴν μορφὴ βραχιολιοῦ ἢ γυαλιῶν». Ὅμως, προβλέπεται ὅτι θὰ ἀκολουθήση τὸ ἑπόμενο βῆμα ποὺ εἶναι τὰ γκάτζετ, δηλαδὴ οἱ ἠλεκτρονικὲς συσκευὲς ποὺ «θὰ συνδέονται μὲ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις θὰ ἀλληλοεπιδροῦν μὲ αὐτό, ἀφήνοντας πίσω τὶς “παθητικὲς” συσκευὲς ποὺ ἐκτελοῦν ἐντολες, μόνο ὅταν κάποιος τοὺς τὶς δώσει». Πάντως, τώρα σχεδιάζονται ἰδιαίτερες ἠλεκτρονικὲς συσκευές. Πρόκειται γιὰ «τὰ γυαλιὰ τῆς Google», στὰ ὁποῖα θὰ εἶναι προσαρμοσμένες οἱ συσκευὲς «κάνοντας βιντεοκλήσεις, βγάζοντας φωτογραφίες καὶ παίζοντας μουσική», ὁπότε θὰ μπορεῖ ὁ χρήστης του, νὰ καταγράφη τὰ πάντα καὶ νὰ τὰ μοιράζεται μέσῳ τοῦ ἴντερνετ, ἀλλὰ καὶ γιὰ «τὸ ρολόϊ τῆς Apple», ποὺ θὰ φοριέται στὸ χέρι σὰν ρολόϊ «καὶ θὰ ἐκτελεῖ διεργασίες τοῦ i Phone καὶ τοῦ i Pad».
.             Βέβαια, ὅλες αὐτὲς οἱ ἀνακαλύψεις δέχονται κριτικὴ ὅτι ὑπονομεύουν τὸν ἄνθρωπο, καταστρέφουν τὴν λεγόμενη ἰδιωτική του ζωή, ἀφοῦ ἕνας μεγάλος ὄγκος πληροφοριῶν θὰ φθάνη σὲ ἐπιτηδείους ἀνθρώπους μὲ μεγάλο κίνδυνο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὴν κοινωνία (Ndigital, Ἐφημ. Τὰ Νέα, 3-4-2013). Ἔτσι δικαιώνεται ὁ τίτλος «τὸ ἴντερνετ πάνω μας!».
.             Τελικά, μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς νέες τεχνολογικὲς ἀνακαλύψεις ὁ ἄνθρωπος γίνεται θύτης καὶ θύμα, ἕνα ἐξαρτηματικὸ ὄν, ἕνας μόνιμος κατάσκοπος τῆς ζωῆς τῶν ἄλλων καὶ βεβαίως τίθεται θέμα προστασίας τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ γίνη «ἀνθρωποθεός», νὰ ἀποκτήση ὑψηλὴ γνώση, πράγμα ποὺ συνιστᾶ τὴν ἑωσφορικὴ καὶ προπατορικὴ ἁμαρτία καὶ τὴν πυργοποιΐα στὴν Βαβέλ, ἀλλὰ καὶ νὰ κυριαρχῆ πάνω στοὺς συνανθρώπους του.
.             Τέτοια ἐπικίνδυνα παιχνίδια ἔχουν συνέπειες καὶ στὴν σωματικὴ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ στὴν πνευματική του κατάσταση. Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου κυριεύεται ἀπὸ τὴν λογικὴ καὶ τὸ περιβάλλον, κυριαρχεῖται ἀπὸ λογισμούς, ἀπὸ παραστάσεις καὶ φαντασίες, εἶναι σκοτισμένος καὶ αὐτὸ συνιστᾶ τὴν προπατορικὴ ἁμαρτία ἀπὸ θεολογικῆς πλευρᾶς. Πρόκειται γιὰ μιὰ πτωτικὴ κατάσταση, γιὰ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ νοῦ. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐγκλωβισμένος στὸ εἴδωλο τοῦ ἑαυτοῦ του, στὴν φιλαυτία. Ἡ ἀπεξάρτηση ἀπὸ τέτοιες καταστάσεις εἶναι ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὴν ἡσυχαστικὴ παράδοσή της.

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

, ,

Σχολιάστε

ΒΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗ ΤΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ” (Facebook) «Ἀλλάζουν τὴν ἄποψη τοῦ χρήστη ἀναφορικὰ μὲ τὸ ποιὸς εἶναι καὶ ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος του στὴ ζωή»

Πς τ Facebook λλάζει τὸν νθρώπινo πολιτισμ

Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Νά᾽ ταν μόνο αὐτὲς οἱ ἀλλαγές… Ἄνθρωποι ποὺ δὲν σέβονται τὸν ἑαυτό τους καὶ τὸν διαπομπεύουν στὸ facebook (ἀπουσία κάθε αἴσθησης ἰδιωτικότητας), θὰ σεβαστοῦν τοὺς συνανθρώπους τους καὶ γενικότερα τὴν κοινωνία;;; 

.         Βαθιὲς ἀλλαγὲς στὶς κοινωνίες ὁλόκληρου τοῦ πλανήτη θὰ φέρει ἡ χρήση τοῦ Διαδικτύου σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ διάδοση τῶν «ἔξυπνων» κινητῶν τηλεφώνων καὶ τὴν ἐξάπλωση τῶν κοινωνικῶν δικτύων καὶ δὴ τοῦ Facebook, σύμφωνα μὲ μελέτη ποὺ δημοσιεύει τὸ BBC.
.          Ἡ ἔρευνα, μὲ τίτλο «Ταυτότητες τοῦ μέλλοντος» ποὺ πραγματοποιήθηκε γιὰ λογαριασμὸ τῆς βρετανικῆς κυβερνήσεως μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν καθηγητὴ σὲρ Τζὸν Μπέντιγκτον, διαπιστώνει πὼς «οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες γίνονται, συνεχῶς, λιγότερο συνεκτικές». Τὰ κοινωνικὰ δίκτυα καὶ τὰ διαδικτυακὰ παιχνίδια ἀλλάζουν τὴν ἄποψη τοῦ χρήστη ἀναφορικὰ μὲ τὸ ποιὸς εἶναι καὶ ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος του στὴ ζωή, σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη, ποὺ δημοσιεύει τὸ BBC.
.       Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα, οἱ κίνδυνοι γιὰ τὴν προσωπικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν ἰδιωτικότητα μεγαλώνουν, ἐνῶ τὰ φαινόμενα κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ εἶναι ὅλο καὶ πιὸ συχνά. Τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, ποὺ καθόριζαν παραδοσιακὰ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ὅπως ἡ καταγωγή, ἡ θρησκεία καὶ ἡ ἐργασία, θὰ παίζουν στὸ μέλλον σαφῶς μικρότερο ρόλο στὴν ταυτότητά του.
.           Σὲ ἄτομα, κυρίως, νεαρῆς ἡλικίας, τὰ ἑπόμενα χρόνια, ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ προσωπικότητα θὰ ἐπηρεάζονται ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὶς «διαδικτυακὲς» ἐπιρροὲς ποὺ θὰ λαμβάνουν σὲ καθημερινὴ βάση.
.        «Σὲ γενικὲς γραμμές, τὸ διαδίκτυο βοηθάει τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ ἀνακαλύψουν τὸν ἑαυτό τους. Ὡστόσο, οἱ πιὸ ντροπαλοί, μοναχικοὶ καὶ λιγότεροι ἑλκυστικοὶ ἄνθρωποι τείνουν νὰ καταργοῦν τὶς διαπροσωπικὲς ἐπαφὲς καὶ νὰ ἀρκοῦνται στὴν ἠλεκτρονικὴ κοινωνικὴ δικτύωση» τονίζει ἡ ἔρευνα.

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr (ἀπὸ iefimerida.gr)

, ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΣ ΛΟΓΟΣ (Κ. Χολέβας)

Διαδίκτυο καὶ ἔντυπος λόγος

Γράφει ὀ Κων. Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 05.01.2013

.           Μὲ τὴ λήξη τοῦ 2012 τὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ «Newsweek» ἀνακοίνωσε τὴ διακοπὴ τῆς ἔντυπης ἔκδοσής του, ἡ ὁποία ἄρχισε τὸ 1933. Τὸ ἑβδομαδιαῖο ἔντυπο δὲν θὰ κυκλοφορεῖ στὰ περίπτερα, ἀλλὰ θὰ ὑπάρχει σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ γιὰ ὅσους πληρώνουν τὴ σχετικὴ συνδρομή. Προσωπικὰ ἔνιωσα μία μικρὴ θλίψη.
.           Πρῶτον, διότι ἐπὶ τουλάχιστον 25 χρόνια ἀρθρογραφῶ σὲ ἔντυπα καὶ ἔχω μεγαλώσει μὲ τὴ μυρωδιὰ τοῦ τυπωμένου χαρτιοῦ. Δεύτερον, διότι ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν ἤμουν συνδρομητὴς τοῦ συγκεκριμένου περιοδικοῦ. Ἀρχικὰ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ χαρτζιλικιοῦ ποὺ ἔπαιρνα ἀπὸ τοὺς γονεῖς μου. Ἀργότερα μὲ δική μου ἐπιβάρυνση. Ἔτσι ἀνοίχθηκε μπροστά μου ὁ θαυμαστὸς κόσμος τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ τῶν ΜΜΕ. Ἦταν γιὰ μένα ἡ πρώτη σχολὴ δημοσιογραφίας παράλληλα μὲ ἕναν ὡραῖο τρόπο νὰ βελτιώσω τὰ ἀγγλικά μου.
.           Ναί, ἡ πληροφορικὴ εἶναι τὸ μέλλον. Ἀλλὰ ὁ ἔντυπος λόγος δὲν ἀνήκει μόνο στὸ παρελθόν. Ὅλο καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι ἐνημερώνονται ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ πιστεύω ὅτι ἡ ἐφημερίδα καὶ τὸ περιοδικό, ὅπως τὰ ξέρουμε, δὲν πεθαίνουν τόσο εὔκολα. Ὁ ἔντυπος λόγος θὰ ἐπιβιώσει ἂν ἀξιοποιήσει τρία πλεονεκτήματά του. Αὐτὰ ποὺ ἔμπειρος δημοσιογράφος μου τὰ ἀνέλυσε ὡς τὰ τρία Α:
.           Πρῶτο Α, ἡ ἀνάλυση. Στὸ διαδίκτυο κουράζεσαι νὰ διαβάζεις ἐκτενῆ κείμενα. Παίρνεις τὴ σύντομη εἴδηση, τὴ βιαστικὴ ἐνημέρωση. Στὸ ἔντυπο μπορεῖς νὰ διαβάσεις μὲ ἡσυχία καὶ μὲ μεγαλύτερη προσοχὴ τὰ πῶς καὶ τὰ γιατί τῆς εἴδησης. Ἡ ἀνάλυση, τὸ παρασκήνιο, οἱ ἑρμηνεῖες ἑνὸς γεγονότος εἶναι προνομιακὸς χῶρος τοῦ ἔντυπου λόγου.
.           Δεύτερο Α, ἡ ἀξιοπιστία. Στὸ διαδίκτυο κυκλοφοροῦν ἀρκετὲς ἀνακρίβειες, ἀκόμη καὶ πλαστές, ἀνυπόγραφες εἰδήσεις. Στὸν Τύπο διαβάζεις πιὸ ἀξιόπιστες καὶ διασταυρωμένες εἰδήσεις. Ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖ οἱ «γκάφες», ἀλλὰ εἶναι περιορισμένες. Ἄλλωστε, ἕως τώρα ὑπῆρξαν κυβερνήσεις ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ δημοσιεύματα τοῦ Τύπου. Ὄχι, ὅμως, ἀπὸ τὸ διαδίκτυο.
.           Τρίτο Α, ἡ ἀποκλειστικότητα. Στὸ διαδίκτυο τὰ πάντα ἀναμεταδίδονται γρήγορα καὶ δὲν ἐντοπίζεις εὔκολα τὴν ἀρχικὴ πηγή. Στὸν ἔντυπο λόγο ἡ ἀποκλειστικότητα ἐξασφαλίζεται περισσότερο. Δίνει κύρος καὶ πωλήσεις στὸ ἔντυπο.
.           Ἄλλωστε, ἔντυπο καὶ διαδίκτυο συνεργάζονται καὶ δὲν ἀλληλοαποκλείονται. Ἡ ἐφημερίδα ποὺ κρατᾶτε στὰ χέρια σας ἔχει δημιουργήσει καὶ ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση. Δὲν φοβόμαστε τὸ καινούργιο οὔτε ἐγκαταλείπουμε τὸ παλιὸ καὶ δοκιμασμένο.

,

Σχολιάστε

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΔΙΟΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Θέλουν ν βάλουν διόδια στὸ ντερνετ

.         Διόδια στὸ ἴντερνετ σχεδιάζουν νὰ βάλουν οἱ ἑταιρεῖες γιὰ τὴν κίνηση τῶν δεδομένων ποὺ διέρχεται ἀπὸ τὴ χώρα τους σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα συζητοῦνται στὴ Διεθνῆ Διάσκεψη WCIT 2012 στὸ Ντουμπάι. Σύμφωνα μὲ ἔγγραφο ποὺ διέρρευσε στὸ WCITleaks.org, ἡ πρόταση γιὰ τὰ διόδια τοῦ διαδικτύου ἔγινε ἀπὸ τὸν ΕΤΝΟ, τὴν Ἕνωση Εὐρωπαίων Παρόχων Ὑπηρεσιῶν Ἐπικοινωνιῶν ποὺ ἔχει 50 μέλη ἀπὸ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες.
.             Στὰ μέλη τῆς ΕΤΝΟ ἀνήκουν μεταξὺ ἄλλων ἡ Deutsche Telecom, ἡ Telefonica, ἡ France Telecom καὶ ἡ Telecom Italia. Ἡ ΕΤΝΟ θέλει νὰ θεσπιστοῦν νέοι κανόνες στὸ ἴντερνετ, καθὼς οἱ προηγούμενοι ποὺ εἶχαν θεσπιστεῖ τὸ 1988 θεωροῦνται πλέον ξεπερασμένοι.
.            Οἱ παροχοι θέλουν νὰ ἀποζημιώνονται γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς κυκλοφορίας καὶ τὴν αὐξανόμενη κίνηση ποὺ περνάει μέσα ἀπὸ τὶς ὑποδομές τους.
.           Σήμερα τὸ ἴντερνετ διαθέτει πάνω ἀπὸ 2 δισεκατομμύρια χρῆστες ποὺ χρησιμοποιοῦν τὶς ὑποδομὲς τῶν δικτύων. Οἱ ἑταιρεῖες ἐπικοινωνιῶν θέλουν νὰ κερδίζουν ἀπὸ τὶς ὑποδομὲς ποὺ ἔχουν δημιουργήσει καὶ ὑποστηρίζουν τὴν ἁλυσίδα τοῦ ἴντερνετ. Ἡ ΕΝΤΟ προτείνει νὰ υἱοθετηθεῖ ἕνα νέο οἰκοσύστημα διασύνδεσης IP ποὺ θὰ ἀκολουθεῖ διαφορετικὴ ἀρχὴ ἀπὸ αὐτὴ ποὺ χρησιμοποιεῖται μέχρι σήμερα. Γιὰ παράδειγμα, ὁ χρήστης ποὺ θὰ θέλει νὰ βλέπει ἕνα βίντεο ἀπὸ τὸ YouTube σὲ ὑψηλὴ ποιότητα, θὰ πρέπει νὰ πληρώνει ἁδρά, ἀλλιῶς θὰ τὸ βλέπει σὲ χαμηλὴ ποιότητα. Ἔτσι οἱ ἑταιρεῖες θὰ μποροῦν νὰ κερδίζουν καὶ νὰ ἀξιοποιοῦν τὸ δίκτυό τους κάνοντας ἐπενδύσεις ὅπου χρειάζεται.

 ΠΗΓΗ: e-go.gr/tech

Σχολιάστε

ΜΗ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ “ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ” ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Facebook)

Μν “ποστάρετε” τ παιδιά σας στὸ Facebook

.           Οἱ κίνδυνοι γιὰ τὰ μικρῆς ἡλικίας μέλη τῶν κοινωνικῶν δικτύων δὲν εἶναι ὑποθετικοί. Ἀκόμα καὶ ὅταν κανεὶς ἁπλῶς ποστάρει τὴν φωτογραφία τοῦ παιδιοῦ του, πρέπει νὰ ἔχει ἐπίγνωση ὅτι τὸ κάνει αὐτὸ σὲ ἕναν χῶρο ποὺ εὐνοεῖ -ἂν μή τι ἄλλο- τὸ cyberstalking.
.           Ὁ Χεμανσοὺ Νίγκαμ, πρώην ἀξιωματοῦχος ἀσφαλείας τοῦ MySpace ποὺ σήμερα διευθύνει μία ἑταιρία συμβούλων γιὰ τὴν ἀσφάλεια στὸ Ἴντερνετ, θυμᾶται ἕνα πρόσφατο συμβάν: Στὴν πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης, ὅπως εἶπε, ἕνα 11χρονο ἀγόρι “ἔκανε φίλη” στὸ Facebook ἕνα κορίτσι ἀπὸ τὴν τάξη του. Ἀλλὰ ὁ λογαριασμὸς τοῦ κοριτσιοῦ ἦταν ψεύτικος καὶ τὸ πρόσωπο ποὺ βρισκόταν πίσω ἀπὸ αὐτὸν ἄρχισε νὰ ἀνεβάζει φωτογραφίες τοῦ ἀγοριοῦ σὲ ἱστοσελίδες σεξουαλικοῦ περιεχομένου, συνοδεύοντάς τες μὲ πρόστυχα σχόλια. Ὅταν οἱ φωτογραφίες τοῦ ἀγοριοῦ ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται σὲ ἀναζητήσεις τοῦ Google, τὸ σχολεῖο ὑποψιάστηκε ὅτι τὶς εἶχε ἀνεβάσει ὁ ἴδιος καὶ κάλεσε τοὺς γονεῖς του. Τὰ ἄλλα παιδιὰ ἄρχισαν νὰ τὸν πειράζουν. «Μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἐφιάλτη γιὰ ἕναν 11χρονο, ποὺ ἤθελε ἁπλῶς νὰ συνομιλεῖ μὲ φίλους του», εἶπε ὁ Νίγκαμ.
.           Ἑκατομμύρια παιδιὰ λένε ψέματα γιὰ τὴν ἡλικία τους, προκειμένου νὰ ἀνοίξουν λογαριασμὸ σὲ δημοφιλεῖς ἰστοσελίδες, ὅπως τὸ Facebook καὶ τὸ MySpace, στὶς ὁποῖες δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γραφτεῖς ἂν δὲν εἶσαι ἄνω τῶν 13 ἐτῶν. Τὸ 2006, 31% τῶν 12χρονων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες χρησιμοποιοῦσαν σελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Κέντρου Pew, καὶ τὸ ποσοστὸ αὐτὸ αὐξήθηκε στὸ 38% στὰ μέσα τοῦ 2009, ὁπότε πραγματοποιήθηκε ἡ τελευταία σχετικὴ ἔρευνα.
.           Τὸ ComScore, μία ἑταιρεία ποὺ μετράει τὴν κίνηση στὸ Διαδίκτυο, ὑπολογίζει ὅτι 3,6 ἑκατ. ἀπὸ τοὺς 153 ἑκατ. ἐπισκέπτες μηνιαίως τοῦ Facebook στὴν χώρα εἶναι κάτω τῶν 12 ἐτῶν. Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐπισκέπτες μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν λογαριασμὸ καὶ ἁπλῶς ἐπισκέπτονται τὶς κοινὲς σελίδες, ἀνέφερε τὸ ComScore.
.           Οἱ ἑταιρίες Ἰντερνὲτ ἔχουν συστήσει κανόνες γιὰ τοὺς χρῆστες μικρῆς ἡλικίας, ἐπειδὴ πρέπει νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὸν Νόμο γιὰ τὴν Ἠλεκτρονικὴ Προστασία τῶν Παιδιῶν τοῦ 1998, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο οἱ ἱστοσελίδες ποὺ συλλέγουν πληροφορίες ἀπὸ παιδιὰ κάτω τῶν 13 ἐτῶν, πρέπει νὰ ἔχουν τὴ γονικὴ συναίνεση. Ἡ ἀπόκτηση ὅμως αὐτῆς τῆς συναίνεσης εἶναι περίπλοκη καὶ ἀκριβὴ ὑπόθεση, ὁπότε ἑταιρεῖες ὅπως ἡ Facebook καὶ ἡ Google, στὴν ὁποία ἀνήκει τὸ YouTube, ἀπορρίπτουν ὅποιον προσπαθεῖ νὰ ἐγγραφεῖ σὲ ἡλικία κάτω τῶν 13 ἐτῶν.
.           Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς Facebook, Google καὶ Yahoo ἀρνήθηκαν νὰ ἀποκαλύψουν πόσα παιδιὰ περνοῦν τὰ ἐμπόδια, ἀλλὰ διατείνονται ὅτι προσπαθοῦν νὰ ἐφαρμόσουν τοὺς κανόνες. Ἐπίσης, οἱ σελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης δὲν διαθέτουν δικλεῖδες ἀσφαλείας γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ καὶ παρ᾽ ὅτι τὸ Facebook διαθέτει τέτοιες, ἐν τούτοις τὰ παιδιὰ ποὺ ὑποκρίνονται ὅτι εἶναι πάνω ἀπὸ 18 τὶς παρακάμπτουν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μένουν ἐκτεθειμένα.
.           Ὅπως ἔγραφε ἐσχάτως ὁ Εconomist: «Ἡ ὑπάρχουσα προστασία (τῶν παιδιῶν) εἶναι τόσο ἀποτελεσματική, ὅσο τὸ νὰ βάζεις ἕνα ταμπελάκι “Μὴν ἀγγίζετε” πάνω σὲ ἕνα ἀνοιχτὸ βαζάκι μὲ μπισκότα».

 ΠΗΓΗ: agiasofiapeiraios.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΠΤΟΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ… “ΦΑΤΣΑ”

«ποπτος» ποιος δν εναι στ Facebook,
λένε
ργοδότες κα ψυχολόγοι 

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἔρχονται στὴν ἐπιφάνεια «δειλὰ-δειλὰ», μᾶλλον φανερά, τὰ δείγματα τοῦ παγκοσμιοποιημένου ὁλοκληρωτισμοῦ. Ὅπως στρώσαμε, θὰ κοιμηθοῦμε, λέει ἁπλὰ ὁ λαός μας.

.             Τὸ Facebook ἔχει γίνει μία τόσο μεγάλη δύναμη στὴ σύγχρονη κοινωνία, ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι ἐργοδότες, καὶ μάλιστα ὁρισμένοι ψυχολόγοι, πιστεύουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν εἶναι σὲ ἱστότοπους κοινωνικῆς δικτύωσης εἶναι «ὕποπτοι».
.             Τὸ γερμανικὸ περιοδικὸ Der Taggspiegel προχώρησε τόσο πολύ, ὥστε νὰ ἐπισημάνει ὅτι ὁ ὑπεύθυνος τῆς σφαγῆς σὲ κινηματογράφο τοῦ Κολοράντο, Τζέιμς Χολμς καὶ ὁ Νορβηγὸς μαζικὸς δολοφόνος Ἀντερς Μπρέιβικ ἔχουν κοινὸ τὸ ὅτι δὲν εἶχαν προφὶλ στὸ Facebook!
.             Σὲ ἕνα πιὸ ἁπτὸ ἐπίπεδο, τὸ Forbes.com ἀναφέρει ὅτι οἱ ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρουν δουλειὰ σὲ ἄνεργους, γίνονται ὅλο καὶ πιὸ ἐπιφυλακτικὲς γιὰ τοὺς νέους ὑποψηφίους ποὺ ζητοῦν ἐργασία, οἱ ὁποῖοι δὲν χρησιμοποιοῦν facebook.
.             Ἡ κοινὴ ἀνησυχία τῶν ἀφεντικῶν εἶναι ὅτι ἡ ἔλλειψη λογαριασμοῦ στὸ Facebook θὰ μποροῦσε νὰ σημάνει ὅτι ὁ λογαριασμὸς τοῦ αἰτοῦντος ἐργασία θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τόσο γεμάτος ἀπὸ κόκκινες σημαῖες, ὥστε τελικὰ νὰ διαγραφεῖ.
.             Ὁ δημοσιογράφος τῆς ἰστοσελίδας νέων τεχνολογίας Slate.com Farhad Manjoo ἔγραψε σὲ μία στήλη συμβουλῶν ὅτι οἱ νέοι δὲν πρέπει νὰ κλείνουν ραντεβοὺ μὲ κάποιον ποὺ δὲν εἶναι στὸ Facebook. «Ἐὰν εἶστε μιᾶς ὁρισμένης ἡλικίας καὶ συναντήσετε κάποιον ποὺ εἶναι ἕτοιμος νὰ πάει στὸ κρεβάτι μαζί σας, καὶ τὸ ἐν λόγῳ πρόσωπο δὲν ἔχει σελίδα στὸ Facebook, μπορεῖ νὰ σᾶς δώσει ἕνα ψεύτικο ὄνομα. Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι κάποιο εἶδος κόκκινη σημαία», λέει.
.             Τὸ Manjoo ἐπισημαίνει ὅτι τὶς ἀποφάσεις αὐτὲς δὲν ἰσχύουν γιὰ τὰ ἡλικιωμένα ἄτομα ποὺ ἦταν στὴν παραγωγικὴ ἡλικία πρὶν τὰ social media γίνουν εὐρέως διαδεδομένα.
.             Ἡ ἰστοσελίδα Slashdot συνόψισε τὴν ἱστορία τοῦ Der Taggspiegel γιὰ τὴν κοινωνικὴ δικτύωση ὡς ἑξῆς: «δὲν ἔχετε λογαριασμὸ στὸ Facebook; Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ πρῶτο σημάδι ὅτι εἶστε ἕνας μαζικὸς δολοφόνος». Ἐπισημαίνει ὅτι ὁ Χόλμς, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται γιὰ τὴν δολοφονία 12 ἀτόμων καὶ ἑνὸς ἀγέννητου παιδιοῦ καὶ τὸν τραυματισμὸ ἄλλων 58 σὲ ἕνα κινηματογράφο στὴν Aurora τοῦ Κολοράντο, καὶ ὁ Breivik, ποὺ δολοφόνησε 77 ἄτομα μὲ παγιδευμένο αὐτοκίνητο καὶ μαζικοὺς πυροβολισμούς, δὲν χρησιμοποιοῦσαν τὸ Facebook καὶ εἶχαν ἀφήσει ἐλάχιστα διαδικτυακὰ ἴχνη.
.             Ὁ Breivik χρησιμοποιοῦσε τὸ MySpace καὶ ὁ Holmes ἦταν, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, στὴν ἰστοσελίδα «γνωριμιῶν» “Adult Friend Finder”.
.             Ὁ ψυχολόγος Christopher Moeller δήλωσε στὸ περιοδικὸ ὅτι ἡ χρήση τοῦ Facebook ἔχει γίνει ἕνα σημάδι ὕπαρξης ἑνὸς ὑγιοῦς κοινωνικοῦ δικτύου. Οἱ ψυχολόγοι ἔχουν ἐπισημάνει ὅτι ὁ Χολμς, μαζὶ μὲ ἀρκετοὺς μαζικοὺς δολοφόνους, δὲν διέθεταν κανένα πραγματικὸ φίλο. Καὶ ὁδηγούμαστε στὸ συμπέρασμα ὅτι: Εἶναι «ὕποπτο», ἂν δὲν εἶναι κάποιος στὸ Facebook, ποὺ ἔχει γίνει τόσο φυσιολογικὸ στοὺς νεαροὺς ἐνήλικες, καὶ εἶναι ἕνα σημάδι ὅτι εἶναι ἀνώμαλος καὶ δυσλειτουργικός, ἢ ἀκόμη καὶ ἐπικίνδυνος.

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

Σχολιάστε