Ἄρθρα σημειωμένα ὡς δημογραφικὸ πρόβλημα

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μειωνόμαστε δραματικὰ ὡς Ἕλληνες
Μόλις 7 ἑκατομμύρια ὣς τὸ 2080

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Καὶ θὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ προφητεία τοῦ …Τ. Ὀζάλ!

.             Σὲ μόλις 7,2 ἑκατ. ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἀνέρχεται ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ἕως τὸ 2080, μὲ τοὺς ἐπιστήμονες νὰ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὸ σοβαρὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας.
.                 Δραματικὲς ἀλλαγὲς στὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλλάδας ἀναμένονται τὶς ἑπόμενες δεκαετίες, ὅπως προειδοποιοῦν οἱ ἐπιστήμονες. Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ 2080, ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ἀναμένεται νὰ συρρικνωθεῖ σὲ μόλις 7,2 ἑκατομμύρια.
.                 Αἰτία τῆς δημογραφικῆς κρίσης, σύμφωνα μὲ τὶς ἔρευνες, ἀποτελεῖ ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία ἐπέφερε συρρίκνωση γεννήσεων, αὔξηση τῶν θανάτων καὶ ἀρνητικὴ μετανάστευση. Μόνο τὸ διάστημα 2011-2017, ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας περιορίστηκε κατὰ 355.000 ἀνθρώπους. Ἂν τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπιστεῖ μὲ ὑπευθυνότητα, προειδοποιοῦν οἱ ἐπιστήμονες, τότε τὸ δημογραφικὸ θὰ καταστεῖ τὸ «νούμερο 1» ἐθνικὸ πρόβλημα.
.                 Ἡ Ἥρα Ἔμκε-Παυλοπούλου, διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Παρισιοῦ, μέλος τῆς Ἀκαδημίας τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Δημογραφικῶν Μελετῶν, δημοσίευσε ἔρευνα, ὑπὸ τὸν τίτλο «ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ὑπὸ διωγμόν», θέλοντας νὰ κρούσει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου.
.                 Κατὰ τὴν ἴδια, τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα πρωτοεμφανίστηκε τὴ δεκαετία τοῦ ’80 καὶ ἑπομένως προϋπῆρχε τῆς κρίσης. Ὡστόσο, ἐπιδεινώθηκε σημαντικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας νὰ μειώνεται, νὰ ἀλλοιώνεται καὶ νὰ γερνάει, μὲ ταχύτερο ἀπὸ τὸν ἀναμενόμενο ρυθμό.
.                 Σημαίνοντα ρόλο στὶς ἀρνητικὲς πληθυσμιακὲς τάσεις διαδραματίζει ἡ μετανάστευση. Ὅπως ἐξηγεῖ ἡ κα Παυλοπούλου, μιλώντας στὸ ΑΜΠΕ, «ἕως τὸ 2010, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔρχονταν στὴν Ἑλλάδα ἦταν περισσότεροι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὴν ἐγκατέλειπαν».
.                 «Ἡ εἰκόνα, ὅμως, ποὺ παρουσιάζει σήμερα ἡ χώρα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὑπεροχὴ τῶν θανάτων ἔναντι τῶν γεννήσεων, ὀφείλεται καὶ στὸ φαινόμενο τῆς ἀρνητικῆς μετανάστευσης, γεγονὸς ποὺ ἔχει ὡς συνέπεια τὴ μείωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, κάθε χρόνο, σὲ ἀπόλυτο ἀριθμό», σπεύδει νὰ προσθέσει.

 

ΠΗΓΗ:  news247.gr (ἀπὸ ΑΜΠΕ)

Advertisements

Σχολιάστε

ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΑΣΕ ΤΟ 3% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ!

.               Συνεχς φθίνουσα πορεία θ παρουσιάζει πληθυσμς τς λλάδας μέχρι τ μέσα το αώνα μας!
– Μελέτη το
νστιτούτου το Βερολίνου ποτυπώνει τν ζοφερ πραγματικότητα τς πογεννητικότητας, ποία φυσικ συνδέεται μεσα μ τν κρίση – λλάδα χασε μεταξ 2011-2016 σχεδν τ 3% το πληθυσμο της! – Πρόβλεψη γι 9,9 κατομμύρια πληθυσμ ως τ 2030 κα 8,9 κατομμύρια ως τ 2050 – χώρα μας εναι π τς πι γερασμένες τς Ερώπης κα δεύει… λοταχς γι τ πρωτεα – Πς μπορον ν συμβάλουν ο μετανάστες – Τί σχύει μ τς πόλοιπες χρες τς -κυριολεκτικ– “γηραις”
πείρου

.             Συνεχῶς φθίνουσα πορεία θὰ ἀκολουθήσει ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ἕως τὰ μέσα τοῦ αἰώνα μας, ἐξ αἰτίας τῶν ἀρνητικῶν δημογραφικῶν ἐξελίξεων στὴ χώρα μας. Αὐτὸ προβλέπει μία νέα μελέτη τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Βερολίνου γιὰ τὸν Πληθυσμὸ καὶ τὴν Ἀνάπτυξη, ἡ ὁποία ἀναλύει γενικότερα τὸ δημογραφικὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης καὶ ἀναδεικνύει ἀνάμικτες τάσεις, τόσο θετικὲς ὅσο καὶ ἀρνητικές. Γιὰ τὴ χώρα μας, πάντως, κυρίως ἀρνητικές…

3% μειώθηκε ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας τὰ χρόνια της κρίσης!

.             Ἡ μελέτη ἐπισημαίνει ὅτι μεταξ 2011-2016 λλάδα χασε σχεδν τ 3% τοῦ πληθυσμοῦ της, μεταξὺ ἄλλων λόγῳ τῆς γέννησης λιγότερων παιδιῶν ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Προβλέπει ὅτι ἀπὸ περίπου 10,8 ἑκατομμύρια τὸ 2016, ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας θὰ μειωθεῖ στὰ 9,9 ἑκατομμύρια ἕως τὸ 2030 καὶ στὰ 8,9 ἑκατομμύρια ἕως τὸ 2050, μὲ συνέπεια νὰ ὑποστεῖ μία πρόσθετη μείωση κατὰ περίπου 18%. Μὲ δείκτη ὁλικῆς γονιμότητας 1,33 (ὁ προβλεπόμενος μέσος ἀριθμῶν παιδιῶν ἀνὰ γυναίκα), ἡ Ἑλλάδα ἔχει σήμερα σχεδὸν τὴ χαμηλότερη ἐπίδοση στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
.             Ἡ μελέτη ἐπισημαίνει ὅτι ἐξ αἰτίας, κυρίως, τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ παιδιῶν ποὺ γεννιοῦνται στὴ χώρα μας, περίπου 90.000 ἐτησίως, συμβαίνει τὸ ἑξῆς: Ὁ πληθυσμός τς λλάδας εναι νας π τος πι γερασμένους στν Ερώπη. Πάνω ἀπὸ τὸ ἕνα πέμπτο τῶν κατοίκων της (τὸ 21%) εἶναι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Μόνον ἡ Ἰταλία στὴν Εὐρώπη ἔχει ὑψηλότερο ποσοστὸ ἡλικιωμένων.

.               Οἱ Γερμανοὶ ἐρευνητὲς προβλέπουν τὸ ἑξῆς, μὲ βάση τὶς ἕως τώρα δημογραφικὲς τάσεις: Ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι πιθανὸ πὼς θὰ ἔχει τὴ χειρότερη σ λη τν Ερώπη ναλογία ργαζομένων πρς συνταξιούχους ως τ 2050.
.               Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση, ἡ Εὐρώπη εἶναι δημογραφικὰ διαιρεμένη. Στὸ βορρᾶ, στὴ δύση καὶ στὸ κέντρο τῆς ἠπείρου ὑπάρχουν σχετικὰ ὑψηλοὶ δεῖκτες γονιμότητας καὶ μετανάστευσης ποὺ διασφαλίζουν τὴν ἀνάπτυξη τῶν πληθυσμοῦ στὸ προβλεπτὸ μέλλον. Ἀντίθετα, ἡ νότια καὶ ἡ ἀνατολικὴ Εὐρώπη καταγράφουν ἐπιταχυνόμενη γήρανση καὶ ἀπώλειες πληθυσμοῦ.
.               Ἡ Εὐρώπη εἶναι στὴν κυριολεξία μία «γηραιὰ» ἤπειρος, ἔχοντας πληθυσμὸ κατὰ μέσο ὅρο πιὸ γερασμένο ἀπὸ τὶς ἄλλες ἠπείρους. Σήμερα στὴν Εὐρώπη ὑπάρχουν περίπου 32 συνταξιοῦχοι γιὰ κάθε 100 ἐργαζόμενους 20 ἕως 64 ἐτῶν. Δηλαδὴ περίπου τρεῖς ἐργαζόμενοι ἀντιστοιχοῦν σὲ ἕνα συνταξιοῦχο. Αὐτὴ ἡ ἀναλογία προβλέπεται νὰ πέσει ὅμως σὲ δύο ἐργαζόμενους ἀνὰ συνταξιοῦχο ἕως τὰ μέσα τοῦ 21οῦ αἰώνα.
.               Ἡ μελέτη ἐκτιμᾶ ὅτι ἕως τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας θὰ ἔχει τὴν ὑψηλότερη μέση ἡλικία μεταξὺ τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Αὐτὴ τὴν… πρωτιὰ θὰ τὴν μοιράζεται μὲ τὴν Πορτογαλία. Μιλᾶμε γιὰ δύο χῶρες ποὺ ἐπίσης θὰ γνωρίσουν καὶ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γήρανση. Ὅπως ἐπισημαίνεται, ἡ μόνιμη ἐγκατάσταση καὶ ἡ ἐπιτυχὴς ἐνσωμάτωση περισσότερων μεταναστῶν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἀντίβαρο σὲ αὐτὲς τὶς δύο ἀρνητικὲς τάσεις. Οἱ ἐρευνητὲς προτείνουν ἀκόμη μέτρα στήριξης τῶν γεννήσεων καὶ τῶν ἐργαζομένων μητέρων, καθὼς ἐπίσης κρατικὲς πολιτικὲς γενικότερα ποὺ νὰ διευκολύνουν τοὺς γονεῖς νὰ συνδυάζουν τὴ δουλειὰ μὲ τὴν οἰκογένεια.

[…]

ΠΗΓΗ: newsit.gr (ἀπὸ ΑΠΕ – ΜΠΕ)

 

 

Σχολιάστε

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ «Η ΕΛΛΑΣ»

Ἔρημος ἡ Ἑλλάδα!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Mποροῦμε νὰ πανηγυρίζουμε, ὅταν γύρω μας ἕνας κόσμος πεθαίνει; Μποροῦμε νὰ πανηγυρίζουμε, ὅταν ἡ Ἑλλάδα πεθαίνη; Καὶ δὲν μιλᾶμε γιὰ σχῆμα λόγου ἢ γιὰ ὑπερβολὴ ἢ γιὰ παραβολικὴ παράστασι. Μιλᾶμε γιὰ πραγματικότητα. Τεράστιος τίτλος τῆς «Καθημερινῆς» (18 Σεπτεμβρίου 2016) προειδοποιεῖ: «Ἔρημος χώρα θὰ εἶναι τὸ 2050 ἡ Ἑλλάδα». Καὶ στὸν ὑπότιτλο: «Ὁ πληθυσμός της θὰ ἔχει μειωθεῖ μέχρι καὶ 2,5 ἑκατομμύρια»!

 • Ἀπό τό 2011 οἱ θάνατοι εἶναι περισσότεροι ἀπό τὶς γεννήσεις.

 • Τὸ 2015 ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος ἦταν 10,8 ἑκατομμύρια, δηλαδή, μικρότερος κατὰ 300.000 ἀπό τό 2011.

 • Τὸ 1951 εἴχαμε 155.422 γεννήσεις καὶ μόνο 57.508 θανάτους. Σήμερα;…

γονιμότητα στὴν Ἑλλάδα ἔχει φθίνουσα πορεία. Οἱ γυναῖκες, πού γεννήθηκαν ἀνάμεσα στὸ 1950 καὶ στὸ 1954 ἔφεραν στὸν κόσμο 2 μόνο παιδιά. Αὐτές πού γεννήθηκαν ἀπό 1960-1974 ἔφεραν 1,60 παιδιά, δηλαδή, περίπου ἀνά 15 γυναῖκες 2 παιδιά! Τὴν περίοδο 2010-2015 ἡ γονιμότητα στὴν Ἑλλάδα ἔπεσε στὸ 1,34, δηλαδή, περίπου ἀνά τρεῖς γυναῖκες 4 παιδιά!

 • Ἡ γονιμότητα ὅλο καὶ κατεβαίνει, διότι πολλὰ ἀνδρόγυνα ἀναβάλλουν τὴ γέννησι πρώτου παιδιοῦ!

 • Τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο πολιτικό. Τί περιμένεις ἀπό μιὰ κυβέρνησι, πού περιφρονεῖ τοὺς πολυτέκνους καὶ θέλει στὴ θέσι τῆς οἰκογένειας μὲ πατέρα, μητέρα καὶ παιδιά, νὰ βάλη ἕνα αἰσχρό, ἀνώμαλο ζευγάρι ὁμοφυλοφίλων;

 • Τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο οἰκονομικό, διότι μὲ ἀπίστευτη φτώχεια τὴ δεκαετία τοῦ 1950 ἡ Ἑλλάδα ἀνέβαζε τοὺς δεῖκτες πολυτεκνίας.

 • Τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο ἐθνικό.

 • Τὸ θέμα εἶναι κυρίως ἐκκλησιαστικό.

 • Ἡ Ἐκκλησία μέχρι πρὶν ἀπό 80 περίπου χρόνια εἶχε ἑνιαία γραμμὴ στὸ θέμα τῆς τεκνογονίας. Ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας καταδικαζόταν ἀπό ὅλους τοὺς πνευματικοὺς – ἐξομολόγους.

 • Ἡ Ἐκκλησία εἶχε πολλὰ οἰκογενειακὰ εἰκονοστάσια. Κάθε σπίτι εἶχε πολλὲς ἔμψυχες εἰκόνες. Τώρα ἔχει πολλὲς χάρτινες καὶ ξύλινες ἔγχρωμες ἄψυχες εἰκόνες, ἀλλά δὲν ἔχει παιδιά.

 • Ἡ Ἐκκλησία ἔχει σιγήσει στὸ θέμα τῆς τεκνογονίας. Βρῆκε εὔκολο τρόπο νὰ κάνη πανηγύρια καὶ λιτανεῖες μὲ ὑποδοχὲς ἀντιγράφων εἰκόνων καὶ ποικίλων λειψάνων, καὶ δὲν ἐνισχύει τοὺς πιστοὺς νὰ τηρήσουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὸ σωτηριῶδες ζήτημα τῆς τεκνογονίας.

 • Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως πᾶμε, θὰ θάβη νεκρούς, ἀλλά δὲν θὰ βαπτίζη παιδιά!

 • Ἡ Ἐκκλησία, ἂν ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα, ὀφείλει νὰ κηρύξη μετάνοια πρὸς μετάγγισι. Νέο αἶμα νὰ μεταγγισθῆ στὸ σῶμα τῆς Ἑλλάδας, γιὰ νὰ ζήση.

 • Ἡ Ἐκκλησία, ἂν ἀγαπᾶ τὰ παιδιά της, ὀφείλει νὰ τὰ στηρίξη στὴν πίστι. Διαφορετικὰ θὰ ἔχη πολύτεκνες οἰκογένειες λιγώτερες ἀπό ὅσους ναοὺς ἔχει! Ἐνῶ κάποτε οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες ἀποτελοῦσαν τὴν πλειονοψηφία στὴ χριστιανικὴ κοινότητα.

 • Ἡ Ἐκκλησία, ἐμεῖς ὅλοι, ὀφείλουμε νὰ πείσουμε τοὺς χριστιανούς, ὅτι σώζονται ὄχι μὲ μαγικὸ τρόπο, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπιτέλεσι τοῦ καθήκοντος.

 • Ἡ Ἑλλάδα χάνεται, καὶ μεῖς «γλεντᾶμε» μὲ θρησκευτικὰ «ἐφέ»!

, ,

Σχολιάστε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ: ΕΞΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ καὶ ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΩΝ “ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ”

Ἀπόσπασμα τοῦ κυρίου ἄρθρου τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
ὑπὸ τὸν τίτλο: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
15.11.15

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Φιλόξενοι στοὺς “ξένους” καὶ ἐντελῶς ἀφιλόξενοι στοὺς δικούς! Πάλι μιὰ ἑλληνικὴ πρωτιά!

.         […] Ἡ πολιτικὴ τάξη, γιὰ νὰ διατηρήσει τὰ προνόμιά της, παρέδωσε σημαντικὸ κομμάτι τῆς ἐξουσίας στοὺς δανειστές.

.         Ἑκατοντάδες χιλιάδες νέοι ἐπιστήμονες ἀποκόπηκαν ἀπὸ τὴν πατρογονικὴ ἑστία γιὰ νὰ βροῦν ἕνα μεροκάματο στὴν ἀλλοδαπή. Ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀλλοδαποί, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὸ ἔθνος, τὶς παραδόσεις καὶ τὸν πολιτισμό μας, εἰσρέουν ἀνεξέλεγκτα στὰ νησιὰ καὶ στὶς μεγάλες πόλεις. Ταυτόχρονα, ὅπως ἤδη ἔχει δημοσιοποιήσει ἡ Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχή, ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας γιὰ τὸ ἔτος 2014 μειώθηκε κατὰ 21.592 ἄτομα. Ἡ μείωση αὐτὴ ἐξηγεῖται ἀπὸ τὴ διαφορὰ θανάτων καὶ γεννήσεων στὴν ἐπικράτεια. Ἡ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων χάνει ἔδαφος καὶ ὁ θάνατος προελαύνει. Φυσικά, ἐφ᾽ ὅσον ἐπιδεινώνεται ὁ δείκτης γεννήσεων σὲ σχέση μὲ τοὺς θανάτους, αὐξάνεται καὶ ἡ μέση ἡλικία τῶν πολιτῶν. Μετατρεπόμαστε σὲ μία χώρα γερόντων.
.         Αὐτὴ εἶναι ἡ σύνοψη τῶν ἔργων καὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ὀλετήρων ποὺ κατὰ καιροὺς ὑπόσχονται πὼς θά… σώσουν τοὺς Ἕλληνες. Μόλις νικήσουν στὶς ἐκλογές, ἀρχίζουν πυρετωδῶς τὸ ἔργο τῆς θανάτωσης τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο ποὺ καταφέρνουν: ὁ ἀποπληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας.
.         Τὸ πρῶτο μέλημα κάθε ὀντότητας, ἀτομικῆς ἢ συλλογικῆς εἶναι ἡ ἐπιβίωσή της. Στὴν πατρίδα μας τὸν τελευταῖο καιρὸ δὲν ἐξυπηρετεῖται αὐτὸς ὁ αὐτονόητος στόχος ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ὀφείλουν νὰ τὸ κάνουν. Δὲν ὑπάρχει κάποιο νόημα νὰ βελτιωθοῦν λογιστικὰ ὁρισμένοι δεῖκτες τῆς οἰκονομίας, ὅταν δὲν θὰ ἔχει Ἕλληνες στὴν ἐπικράτεια.
.         Γιὰ νὰ ἀντιστραφεῖ τὸ ἀρνητικὸ κλίμα καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν ἀκόμα χειρότερες ἐξελίξεις ἀπὸ τὶς σημερινές, πρέπει νὰ σταματήσει ἄμεσα, μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο καὶ μὲ γενναῖες κυβερνητικὲς πρωτοβουλίες, ἡ «διαρροὴ ἐγκεφάλων». Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν περισσέψει χρήματα γιὰ κάθε εἴδους ἀνίκανους, ἀπατεῶνες καὶ κηφῆνες, ποὺ ἐξέθρεψαν κατὰ καιροὺς οἱ κομματικοὶ μηχανισμοὶ τῆς μεταπολιτευτικῆς παρακμῆς, καὶ νὰ μὴ βρίσκεται τρόπος νὰ θρέψει τὰ παιδιά της ἡ πλούσια καὶ εὐλογημένη πατρίδα μας.
.         Οὔτε εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα οἱ πολιτικοὶ ποὺ ὑποτίθεται ὅτι κόπτονται γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἔθνους. Ὁ πολιτικὸς κόσμος σὲ αὐτὰ ὀφείλει νὰ δώσει ἄμεσες καὶ πειστικὲς ἀπαντήσεις, καθὼς καὶ μετρήσιμα ἀποτελέσματα.
.         Τὰ ὑπόλοιπα ἕπονται.

, , ,

Σχολιάστε

Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΑΧΘΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ δημογραφικὴ κρίση ἐπαχθέστερη τῆς οἰκονομικῆς
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                  Ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴ χώρα μας περνᾶ σὲ μία νέα φάση, μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τὴ Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 2015, τοῦ νέου Μνημονίου μεταξύ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν δανειστῶν της. Δικαίως ἡ κρίση θεωρεῖται πρῶτα ἠθικὴ καὶ κοινωνική, κρίση συνειδησιακή, ποὺ ἔχει ἐπίπτωση στὴν οἰκονομική μας κατάσταση. Αὐτὴ ἡ ψυχικὴ κρίση, μαζὶ μὲ τὶς ἐπαχθεῖς οἰκονομικὲς συγκυρίες, ἔχει ὁδηγήσει σὲ βαθιὰ δημογραφικὴ κρίση.
.              Ἡ οἰκονομικὴ κρίση προκαλεῖ σοβαρότατα κοινωνικὰ προβλήματα ἰδιαίτερα στοὺς νέους, ποὺ ἡ ἀνεργία ξεπερνᾶ σήμερα τὸ 50%, ἔναντι τοῦ 25,5% ποὺ ἦταν τὸ 2007. Ἀποτέλεσμα τῆς κρίσης εἶναι οἱ νέοι νὰ μὴν ἀποφασίζουν νὰ παντρευτοῦν, νὰ μὴν συγκροτοῦνται οἰκογένειες, νὰ μὴν γεννιοῦνται παιδιά. Ἀπὸ τὸ 2010 ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας φυλλοροεῖ καὶ αὐξάνεται συνεχῶς ἡ ἔξοδος τῶν νέων μας, τοῦ σημαντικότερου καὶ δυναμικότερου τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ, σὲ ἄλλες χῶρες, γιὰ μία καλύτερη τύχη. Ἡ ἐκροὴ τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τῆς χώρας μας εἶναι πολὺ ἐπαχθέστερη ἐθνικὰ ἀπὸ ὅ, τι ἡ ἐξαγωγὴ τῶν χρημάτων τῶν Ἑλλήνων στὸ ἐξωτερικό. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἦρθε νὰ προστεθεῖ στὴν ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ κρίση, ποὺ προϋπῆρχαν καί, φυσικά, ἐπέτεινε τὸ πληθυσμιακὸ πρόβλημα.
.                 Τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα, ποὺ δημοσιεύθηκαν στὸ διεθνὲς πρακτορεῖο «Reinformation», στὶς 9 τρέχοντος μηνὸς Ἰουλίου, προκαλοῦν ἔντονα συναισθήματα λύπης καὶ ἀνησυχίας γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Στὰ ἔτη 2013 καὶ 2014 τὸ δημογραφικὸ ἰσοζύγιο ἦταν ἀρνητικό. Σὲ ἀπόλυτους ἀριθμοὺς ὁ πληθυσμὸς μειώθηκε κάθε χρονιὰ κατὰ 75.000 ψυχές. Γιὰ ἕνα πληθυσμὸ 11.000.000 κατοίκων ἡ πληθυσμιακὴ μείωση εἶναι ἐντυπωσιακή, περίπου 0,7% τὸ χρόνο. Τὸ 2014 οἱ θάνατοι ἦσαν 20.000 περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις. Τὸ ὑπόλοιπο της μείωσης ὀφείλεται στὴ μετανάστευση νέων ἀνθρώπων ἢ καὶ ὁλόκληρων οἰκογενειῶν. Στὴν Αὐστραλία ὑπολογίζεται ὅτι ἀπὸ τὸ 2013 ἐγκαταστάθηκαν 10.000 ἕως 20.000 ἑλληνικὲς οἰκογένειες καὶ οἱ ἀρχὲς τῆς Αὐστραλίας προβλέπουν ὅτι ὁ ρυθμὸς μετανάστευσης στὴν πέμπτη ἤπειρο θὰ ἐνταθεῖ μετὰ τὸ νέο μνημόνιο.
.                     Ὁ πληθυσμὸς στὴ χώρα μας δὲν μειώνεται μόνο, ἀλλὰ παράλληλα γηράσκει. Οἱ ἄνω τῶν 65 ἐτῶν εἶναι σήμερα τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ, ἔναντι τοῦ 11% ποὺ ἦταν τὸ 1971. Στὸ ἴδιο διάστημα ἔχει μειωθεῖ ἐντυπωσιακὰ τὸ δυναμικὸ ἐργασιακὸ μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν νέων ἡλικιῶν, ἀπὸ τὸ 25,4% ποὺ ἦταν τὸ 1971 στὸ 14,4% τὸ 2011. Τὸ 2015 θὰ εἶναι ἀκόμη χαμηλότερο. Ἡ μείωση τῶν γάμων ὁδήγησε καὶ στὴ σοβαρὴ μείωση τῶν γεννήσεων: Τὸ 1980 οἱ γεννήσεις ἦσαν 2,1 παιδιὰ ἀνὰ γυναίκα γόνιμης ἡλικίας καὶ σήμερα εἶναι μεταξὺ 1,3 καὶ 1,5 παιδιά, ποὺ σημαίνει μία μείωση τῶν γεννήσεων κατὰ 25% ἕως 30% ἐτησίως.
.                   Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα ἐπιτείνεται καὶ ἀπὸ τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐκτρώσεων. Μελέτη πρόσφατη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου σημειώνει ὅτι ἡ χώρα μας ἔχει τὰ πρωτεῖα στὶς ἐκτρώσεις σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς μελέτης αὐτὲς φτάνουν τὶς 80.000 ἐτησίως, δηλαδὴ εἶναι ὅσες περίπου καὶ οἱ γεννήσεις. Τὸ 50% αὐτῶν προέρχονται ἀπὸ κορίτσια ἀνήλικα καὶ σὲ νεανικὴ ἡλικία. Θεωρητικὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα θὰ εἶχε λυθεῖ ἂν περιορίζονταν οἱ ἀμβλώσεις στὴ χώρα μας…
.                   Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἔχει μεῖζον δημογραφικὸ πρόβλημα ἐθνικῆς ἐπιβίωσης εἶναι παράλληλα ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες μὲ τὶς μεγαλύτερες ἐξαγωγὲς γενετικοῦ ὑλικοῦ (ὠαρίων, σπερματοζωαρίων καὶ ἐμβρύων)! Στοιχεῖα ποὺ δημοσίευσε ἡ ἰταλικὴ ἐφημερίδα Corriere della Sera, στὶς 10 Ἰουνίου 2015 ἐμφανίζουν τὴν Ἑλλάδα νὰ εἶναι ἡ τρίτη χώρα (μετὰ τὴν Ἱσπανία καὶ τὸ Βέλγιο) ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ Ἰταλοὶ εἰσάγουν γαμέτες καὶ ἡ δεύτερη (μετὰ τὴν Τσεχία), ποὺ εἰσάγουν ἔμβρυα! Δηλαδὴ ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο ἔχει ὑπογεννητικότητα, ὄχι μόνο ἔχει διαρροὴ νέων στὸ ἐξωτερικό, ὄχι μόνο ἔχει πολυάριθμες ἐκτρώσεις, ἀλλὰ ἐξάγει καὶ τὰ δικά της ἔμβρυα, ἑλληνόπουλα δηλαδή, στὴν Ἰταλία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες!
.                  Ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς (ΙΥΑ) καὶ ἡ ἔλλειψη σοβαροῦ ἐπιστημονικοῦ ἐλέγχου ἐκ μέρους τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν στὶς 67 μονάδες ΙΥΑ, ποὺ λειτουργοῦν, ὁδηγοῦν στὸ νὰ θυσιάζονται στὸ βωμὸ τοῦ κέρδους καὶ νὰ γίνονται θύματα «ἐμπορίου» χιλιάδες ἑλληνικὲς ἀδύναμες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, ὅπως εἶναι τὰ ἔμβρυα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ διαμαρτυρηθοῦν, οὔτε φυσικὰ ἐρωτήθηκαν ἂν συμφωνοῦν, ποὺ θὰ γεννηθοῦν καὶ θὰ νομίζουν ὅτι ἔχουν λ.χ. Ἰταλοὺς γονεῖς, τὴν ὥρα ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ Ἕλληνες. Αὐτὰ τὰ τραγικὰ συμβαίνουν ἐνῶ ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς της Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σιωποῦν.

, ,

Σχολιάστε

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.               Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ πατρίδα μας ἐδῶ καὶ μισὸ αἰώνα, τὰ τελευταῖα πενήντα περίπου χρόνια, εἶναι τὸ δημογραφικὸ καὶ ἡ ὀλιγοπαιδία. Συνεχῶς ἐπεκτείνονται τὰ νεκροταφεῖα τῶν πόλεων καὶ μειώνονται ἀπελπιστικὰ οἱ γεννήσεις.
.               Οἱ πολιτικὲς ποὺ ἀκολούθησε τὸ ἑλληνικὸ κράτος τὰ τελευταῖα 40 μὲ 50 χρόνια ἦταν ἀπαράδεκτες στὸν τομέα τῆς οἰκογένειας. Τὸ ἀπαίσιο αὐτὸ βαυαρικὸ δημιούργημα, ποὺ λέγεται εὐρωπαϊκὸ ἑλληνικὸ κράτος, δὲν στήριξε σχεδὸν ποτὲ τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια. Πρωτίστως ἄφησε ἀνεξέλεγκτη τὴν ἀστυφιλία καὶ τὴ δόμηση καὶ δὲν ἀποκέντρωσε τὴν οἰκονομία, ὥστε νὰ κρατήσει στὴν περιφέρεια καὶ στὴν ὕπαιθρο τὸν πληθυσμό. Ἔδιωξε μὲ τὸν τρόπο του ὅλους ἀπὸ τὰ χωριά τους καὶ γέμισε τὰ ὑπόγεια τῶν πολυκατοικιῶν στὰ τσιμεντόκουτα διαμερίσματα μὲ στοιβαγμένες ψυχὲς δίνοντας ὡς τροφὴ ψίχουλα ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανά, ψευδαίσθηση εὐτυχίας καὶ σταθερότητας καὶ εἰκονικὴ ἀμερικανικὴ πραγματικότητα μέσῳ τῆς τηλεόρασης.
.             Οἱ πολιτικοί μας ἀπὸ την  ἄλλη μεριὰ γιγάντωσαν τὸ πελατολόγιό τους μὲ διορισμοὺς στὸ δημόσιο καὶ ὑποβάθμισαν τὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία, τὴν ἀγροτικὴ οἰκονομία καὶ τὴν πρωτογενῆ παραγωγή. Αὐτὸ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο εἶναι ποὺ εἰσηγήθηκε, ψήφισε καὶ ἐφάρμοσε νόμους διαλυτικοὺς τῆς οἰκογένειας καὶ συνάμα ἀπαγορευτικοὺς τῆς δημιουργίας οἰκογένειας καὶ τῆς παιδοποιΐας. Ἀποποινικοποίησε τὴ μοιχεία, ἐνέκρινε τὸ αὐτόματο διαζύγιο, ἐπέτρεψε τὶς ἐκτρώσεις, ἀλλοίωσε μὲ τὴ χυδαιότητα τὰ ἤθη, σέρβιρε τὴν ἀλητεία στὴν κοινωνικὴ ζωή, ἔφερε τὴ μικτοποίηση στὰ σχολεῖα, βρώμισε κυριολεκτικὰ τὴν τηλεόραση μὲ σειρὲς ἀπαράδεκτες (πρβλ. «ἡ οἰκογένεια βλάπτει») καὶ τελικὰ θεώρησε τεκμήριο πλούτου καὶ εὐημερίας τὰ πολλὰ παιδιά.
.               Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν οἰκτρό. Χάθηκαν γενιὲς ὁλόκληρες ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις, ἑλληνόπουλα στὸ βωμὸ τῆς καλοπέρασης. Ὅσα ἔζησαν οὔτε κι αὐτὰ χάρηκαν τὴ ζωὴ καὶ τὴν εὐτυχία λιωμένα ἀπὸ τὰ σαββατόβραδα, τὰ ναρκωτικὰ καὶ τὰ τροχαῖα. Ἦρθε μετὰ καὶ ἡ νοοτροπία τῶν ἐναλλασσομένων προγαμιαίων σχέσεων, τῶν χρονιζόντων ἀρραβωνιασμάτων, τῶν ἀργοπορημένων γάμων, τῆς δουλειᾶς καὶ τῆς καριέρας, καὶ τέλος ἡ οἰκονομικὴ κρίση, καὶ ἔβαλαν τὴν ταφόπλακα στὸ θέμα πολύτεκνη ἑλληνικὴ οἰκογένεια.
.               Τὸ θλιβερότερο εἶναι ὅτι ὁ ψηφισμένος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εὐχαρίστησε δημόσια τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ ἐπέλεξαν τὴν πατρίδα μας τόπο προορισμοῦ τους, δηλ.  τὴν Ἑλλάδα μας, καὶ εὐτυχῶς ποὺ εἶναι κι αὐτοὶ καὶ «γονιμοποιοῦν» τὸν πολιτισμό μας καὶ τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ μὲ νέο αἷμα. Τώρα πλέον περιμένουμε τοὺς ἐπήλυδες καὶ τοὺς τσιγγάνους νὰ ἀναπληρώσουν τὸ χαμένο ἔδαφος. Φτάσαμε στὸ σημεῖο ὅλα τὰ βαλκανικὰ κράτη νὰ ἔχουν παιδιὰ καὶ μεῖς νὰ πασχίζουμε μὲ ἕνα σωρὸ ἔξοδα καὶ ἐξωσωματικὲς νὰ ἀκούσουμε τὸ γέλιο ἑνὸς καὶ μόνου παιδιοῦ μέσα στὸ σπίτι μας.
.                 Τὸ κακὸ παράδειγμα τὸ δίνουν βέβαια οἱ πολιτικοί μας, ποὺ ἐνῶ ἔχουν τὴ δυνατότητα, παραμένουν στὸ ἕνα καὶ στὰ δύο παιδιά. Ἀκολουθοῦν οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ γένους μας ποὺ δὲν ἐνθαρρύνουν τὴν πολυτεκνία, καὶ μετά, εὐθύνονται οἱ καθ᾽ ὕλην ἁρμόδιες, οἱ νεάνιδες, ποὺ ἐνῶ ἔχουν τὸ ἔνστικτο τῆς μητρότητος μέσα τους, φαντασιώνονται μὲ προσωρινὰ εἰδύλλια καὶ ἀναβάλλουν συνεχῶς τὴ γέννηση παιδιῶν ἢ τὰ φονεύουν προτοῦ δοῦνε τὸ φῶς τῆς ζωῆς.
.               Σὲ λίγο θὰ εἴμαστε ξένοι στὴν ἴδια μας τὴν Πατρίδα. Τὸ Κοσσυφοπέδιο χάθηκε γιὰ τὴ Σερβία ἀπὸ τὴν ὀλιγοπαιδία τῶν Σέρβων καὶ τὴν πληθυσμιακὴ ἔκρηξη τῶν Ἀλβανῶν. Ἡ Τουρκία τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ τρεῖς φορὲς πάνω καὶ ἔφτασε ἀπὸ τὰ 20 στὰ 80 ἑκατομμύρια, ἐπειδὴ ἀγαπᾶ καὶ ποθεῖ τὰ παιδιά. Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος συμβούλεψε πρόσφατα ὅτι «κάθε τουρκικὴ οἰκογένεια πρέπει νὰ ἔχει τουλάχιστον τρία παιδιά». Ἐμεῖς ἐδῶ δυστυχῶς γεμίζουμε μὲ ἡδονὴ τὴν ζωή μας καὶ οἱ ἄλλοι μὲ παιδιὰ τὴν αὐλή τους. Κρίμα! Τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ εἴμαστε ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καὶ ἡ εὐλογημένη παράδοση τῆς πολύτεκνης ἑλληνικῆς οἰκογένειας ἦταν ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας καὶ ἐπιταγὴ τῆς θρησκείας μας.
.              Ἐρήμωσαν τὰ πάντα: χωριά, σχολεῖα, ἰατρεῖα, γυμναστήρια, γειτονιές, στρατόπεδα, σπίτια… Τί κατάρα εἶναι αὐτή; Νὰ μὴ θέλουν οἱ Νεοέλληνες τὰ παιδιά! Δυστυχῶς ἐπικράτησε μία νοοτροπία ἀνάποδων προτεραιοτήτων: πρῶτα ἡ δουλειά, πρῶτα τὸ σπίτι, πρῶτα τὸ αὐτοκίνητο, πρῶτα ἡ σχέση, πρῶτα ἡ συμβίωση, πρῶτα ἡ καριέρα, πρῶτα τὸ σῶμα καὶ ἡ ἐμφάνιση, πρῶτα ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ σταδιοδρομία καὶ ὅλα τὰ ἄλλα μετά. Τὸ παιδὶ ἔτσι ἔρχεται τελευταῖο καὶ καταϊδρωμένο, κι ἂν ἔλθει τελικά. Κι ἀρχίζουν μετὰ οἱ ἀγωνίες καὶ τὰ ἔξοδα σὲ ἐξωσωματικὲς καὶ ὅσα λεφτὰ γλυτώσαμε δῆθεν ἀπὸ τὰ πολλὰ παιδιὰ τὰ δίνουμε τώρα γιὰ νὰ ἔλθει τὸ ἕνα. Κι ἂν πάθει τίποτε… Θεὸς φυλάξοι, ξαναγυρίζουμε στὸ μηδέν.
.                   Σὰ νὰ μὴν ἔφταναν ὅλα αὐτά, ἦρθε καὶ ὁ ἐπάρατος πολιτικὸς γάμος καὶ οἱ παρελάσεις τῆς ντροπῆς, τὸ βδελυκτὸ φαινόμενο τῆς ὁμοφυλοφιλίας, νὰ θεοποιήσει τὴ διαφορετικότητα, νὰ ἀποθεώσει τὴ διαστροφὴ καὶ νὰ ἐνταφιάσει τὴ δημιουργία παιδιῶν. Ἂν θέλουμε κάτι νὰ ἀλλάξει σ᾽ αὐτὸ τὸν τόπο, πρέπει ὅλοι νὰ ποῦμε: πρῶτα ἡ ζωή, πρῶτα τὰ παιδιά, πρῶτα ἡ οἰκογένεια, πρῶτα ἡ πίστη στὸν Θεὸ ποὺ εὐλογεῖ τὴν οἰκογένεια.

, ,

Σχολιάστε

ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Μᾶς διδάσκει ὁ Ἐρντογάν!

 τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                Δάσκαλός μας ὁ Ἐρντογάν! Ναί, ἀφοῦ δέν διδασκόμεθα ἀπό τό νόμο τῆς φύ­σεως, πού τόν σέβονται καί τά ζῶα, ἀφοῦ δέν διδασκόμεθα ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού στήν περίπτωσι τοῦ γάμου εἶναι ἡ ἄνευ ἐμποδίων τεκνογονία, ἄς διδα­χθοῦμε ἀπό ἕναν ἀλλόθρησκο ἡγέτη, ἀπό τόν Τοῦρκο πρόεδρο Ταγίπ Ἐρντογάν!
.           Δέν εἶναι χριστιανός, ἀλλ᾽ ὅμως τά τῶν χριστιανῶν ἐν προκειμένῳ παραγ­γέλλει. Βρέθηκε στίς 21 Δεκεμβρίου 2014 σέ τελετή γάμου (μουσουλμανικοῦ ἐννοεῖται). Καί μίλησε στούς νιόπαντρους, τονίζοντάς τους νά κάνουν παιδιά. Χαρακτήρισε μάλιστα μορφή ἐθνικῆς προδοσίας τήν ὁποιαδήποτε «ἀντισύλλη­ψι», διότι, ὅπως εἶπε, θέτει σέ κίνδυνο τήν ἀναπαραγωγή τῶν Τούρκων καί κατ᾽ ἐπέκτασι τήν οἰκονομική ἀνάπτυξι. Πρότεινε δέ στούς νιόπαντρους νά βοηθή­σουν στήν αὔξησι τοῦ πληθυσμοῦ!

 • Ἀκούσατε ἐδῶ στήν Ἑλλάδα (τήν χριστιανική, ὑποτίθεται) κανένα ἀρχηγό πολιτικοῦ κόμματος στίς πρόσφατες προεκλογικές ἐξαγγελίες νά ἔθεσε ὡς προτε­ραιότητα τό θέμα τῆς τεκνογονίας; Ὄχι προτεραιότητα δέν ἔχει τό πρωτεῦον αὐτό ζήτημα, ἀλλ᾽ οὔτε μία λέξις δέν διατίθεται γι᾽ αὐτό, οὔτε μία σκέψις δέν γίνεται, οὔτε ὑποψία ὑπάρχει περί τοῦ θέματος.

 • Ἀντίθετα, στήν Ἑλλάδα τό Κράτος ἔχει νομιμοποιήσει τίς ἀμβλώσεις! Τό Κράτος, δηλαδή, ἐνεργεῖ τρομοκρατικό χτύπημα εἰς βάρος ἀθώων παιδιῶν καί δολοφονεῖ 300.000 παιδιά κάθε χρόνο στόν τόπο μας! Πῶς, λοιπόν, νά μήν εἴμαστε ὡς ἔθνος ἡ… οὐρά τῶν Τούρκων;

 • Πρίν ἀπό 80 περίπου χρόνια ἡ Ἑλλάδα εἶχε 10 ἑκατομμύρια πληθυσμό καί ἡ Τουρκία 20 ἑκατομμύρια. Σήμερα εἴμαστε (μαζί μέ τούς ἀλλοδαπούς) 11 ἑκα­τομμύρια καί ἡ Τουρκία εἶναι 80 ἑκατομμύρια!

Καί ὁ μέν Τοῦρκος πρόεδρος παραγγέλλει: «Αὐξῆστε τόν πληθυσμό». Οἱ δέ δικοί μας κρατοῦντες φωνάζουν… νομίμως: «Σκοτῶστε, σφάξτε καί ἄλλα παι­διά! Μειῶστε τόν πληθυσμό»!

 • Τόσο οἱ νεοέλληνες σέβονται τό θεσμό τῆς οἰκογενείας καί τῆς τεκνογονίας, ὥστε δέν τούς ἐνδιαφέρει ἄν ψηφίζουν πρόσωπα χωρίς νόμιμη οἰκογένεια, πού συζοῦν χωρίς γάμο, πού τά παιδιά τους (ἐλάχιστα βέβαια) πεισματικά τά κρατοῦν ἀβάπτιστα ἀπό ἀντιχριστιανικό μένος!

 • Οἱ νεοέλληνες εἶναι δυνατόν ἀκόμη καί τόν διάβολο νά ψηφίσουν, ἄν τούς τάξη μικρή αὔξησι μισθοῦ ἤ συντάξεως. Γιά αὔξησι τῆς συντάξεως χαλᾶνε τόν κόσμο, ὄχι γιά αὔξησι τῆς συνάξεως, να συναχθοῦν δηλαδή, καί ἄλλα παιδιά στόν τόπο μας. Καί δέν καταλαβαίνουν, ὅτι μέ τέτοια αἱμορραγία στό δημο­γραφικό ζήτημα καί οἱ συντάξεις σιγά-σιγά θά ἀφανισθοῦν! Ὅταν δέν ὑπάρ­χουν νέοι ἐργαζόμενοι, ποῦ θά βρίσκωνται χρήματα γιά συνταξιούχους;

 • Σκοτώνοντας τό μέλλον, δολοφονοῦμε τό παρόν.

 • Γιατί ὅμως νά ἔχουμε παράπονο ἀπό τούς πολιτικούς μας, ὅταν καί κληρικοί (σέ μεγάλη πλειονοψηφία και σέ ὅλους τούς βαθμούς) σιωποῦν τόσο στό θέμα τῶν ἐκτρώσεων, ὅσο καί στό θέμα τῆς ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας;

Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν διαμαρτύρεται γιά τή νέα καί διαρκῆ γενοκτονία;
Γιατί ἀνεχόμαστε το φρικτό ρατσισμό, νά μή δίνουμε δικαίωμα ζωῆς στα κυο­φορούμενα βρέφη;
Γιατί θέλουμε, σώνει καί καλά, μέ τόσες θρησκευτικές τελετές καί φιγοῦρες, νά νεκροθάψουμε τήν Ἑλλάδα;
Γιατί; Γιατί; Γιατί;

,

Σχολιάστε