Ἄρθρα σημειωμένα ὡς δημογραφικὸ πρόβλημα

«Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ. Καὶ τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι εὐκολία. Εἶναι ἡ πιὸ ὡραία δυσκολία τῶν ἀνθρώπων».

Δν κάνουμε παιδιά, γιατί κάνουμε αυτος

Γ. Παπαδόπουλος- Τετράδης

ΠΗΓΗ: liberal.gr

Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019

.         Θὰ στενοχωρήσω τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς καὶ τοὺς βουλευτές, ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι στὴν Ἑλλάδα δὲν σταμάτησαν νὰ κάνουν τόσα παιδιὰ ὅσα ἔκαναν ἐξ αἰτίας τῆς κρίσης καὶ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας. Εἶναι κι αὐτὸς ἕνας λόγος ἀλλὰ δὲν εἶναι ὁ κύριος. Ἑπομένως, οἱ πολιτικοὶ καλὰ κάνουν καὶ σκέφτονται οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις, ἀλλὰ αὐτὲς δὲν θὰ λύσουν τὸ πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας.
.         Ὅπως μπορεῖ νὰ διαπιστώσει καθένας, οἱ πιὸ φτωχοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ κάνουν καὶ τὰ περισσότερα παιδιά. Ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα. Παντοῦ. Ὄχι μόνο σήμερα. Καὶ παλιότερα. Ἡ ὑπογεννητικότητα χτυπάει τὴν πόρτα τῆς εὐημερούσας δυτικῆς Εὐρώπης ἐδῶ καὶ τρεῖς δεκαετίες, μὲ ἐξαίρεση τὴ Γαλλία, ὅπου οἱ οἰκογένειες μὲ περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ ἐξακολουθοῦν καὶ εἶναι πολλές. Παρὰ τὰ καὶ ἐκεῖ οἰκονομικὰ προβλήματα. Στὴ Γαλλία, ὅπως καὶ στὴν Ἀμερική, εἶναι θέμα κουλτούρας.
.         Στὴν Ἑλλάδα, ὅπως θὰ ξέρουν οἱ ἀναγνῶστες, οἱ πατεράδες μας καὶ οἱ παπποῦδες μας ἔκαναν πιὸ πολλὰ παιδιὰ παρόλο ποὺ εἶχαν πολὺ λιγότερα χρήματα. Καὶ πολὺ σκληρότερα βγαλμένα χρήματα. Συχνά, ἀβέβαια χρήματα. Σήμερα εἶχαν, αὔριο δὲν εἶχαν.
.         Τὰ παιδιὰ ἦταν παλιότερα, ἐργατικὰ χέρια. Περιουσία. Γιὰ πολλούς. Γιὰ πολλοὺς ἦταν ἀποτέλεσμα ἀνεξέλεγκτων ὁρμῶν. Ἡ πρόληψη ἦταν σχεδὸν ἀνύπαρκτη. Γιὰ πολλοὺς ἀστοὺς ἦταν οἰκογενειακὸ ἢ κοινωνικὸ καθῆκον. Καὶ γιὰ πολλοὺς ἦταν κάτι παραπάνω: Ἐπιθυμία. Γιὰ σχεδὸν ὅλους πάντως, ἦταν μία εὐθύνη. Τὴν ὁποία ἐπωμίζονταν.
.         Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 καὶ μετά, ὅσο ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια ἄλλαζε μορφή, ἄρχισε νὰ περιορίζεται καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν ἀνὰ ζευγάρι. Δὲν ἦταν τὰ λεφτὰ ὁ λόγος. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἦταν τὰ λεφτά, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀνάποδη!
.         Ἡ γυναίκα ἄρχισε νὰ χειραφετεῖται καὶ νὰ μὴν εἶναι ἕρμαιο τῶν ἀντρικῶν ὁρμῶν. Εἶχε ἐπιλογὴ γιὰ τὸν ἂν θὰ τεκνοποιοῦσε ἢ ὄχι καὶ πότε. Ἡ κοινωνικὴ καὶ νομικὴ τιμωρία γιὰ τὶς ἀμβλώσεις ἔπαψε νὰ ὑπάρχει σταδιακά. Τὸ κυριότερο: Ἡ γυναίκα μπῆκε στὴ μισθωτὴ καὶ τὴν ἐργατικὴ παραγωγή, ποὺ ἀπαιτοῦσαν πολύωρη ἀπουσία ἀπὸ τὸ σπίτι. Δὲν ἦταν πιὰ στὰ χωράφια μὲ ὅλη τὴν οἰκογένεια. Κυρίως: Ἡ γυναίκα ἀπέκτησε καριέρα. Καὶ τὴ δυνατότητα νὰ ἐπιλέξει ἀπὸ πολὺ περισσότερους ἄντρες.
.         Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ ἄντρας ἔπαψε νὰ εἶναι ὁ ἀφέντης ποὺ ἀποφάσιζε. Ταυτόχρονα, μὲ τὴν κάμψη τοῦ συντηρητισμοῦ, ἀπέκτησε πρόσβαση σὲ πολὺ περισσότερες γυναῖκες ἀπὸ πρίν, πολὺ πιὸ εὔκολα. Δὲν ἦταν πιὰ ὑποχρεωμένος νὰ παντρευτεῖ στὰ 20 τὴ μία ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ποὺ γνώριζε.
.           Ταυτόχρονα μὲ ὅλα αὐτὰ ἦρθε ἡ ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν καὶ ἡ οἰκονομικὴ εὐημερία. Ἡ εὐημερία φέρνει μαζί της τὴν ἀπέχθεια στὴ στρίμωξη. Καὶ ἡ οἰκογένεια μὲ τὰ παιδιὰ εἶναι στρίμωξη. Ἡ εὐκολία στὴν καθημερινὴ ζωὴ μαθαίνει τὸν ἄνθρωπο στὴν εὐκολία γενικότερα. οκογένεια δν εναι εκολία. Εναι εθύνη κα σκληρς διαρκς γώνας. γώνας ν συμβιώνεις ρμονικ μ τ ταίρι σου κα γώνας ν συμβιώνεις ρμονικ μ τ παιδιά σου. Πολ δύσκολα πράγματα. τέλειος σύντροφος δν πάρχει. πως δν πάρχει κα τέλειος γονιός.
.         Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1980 καὶ μετά, μὲ αὐξητικὴ τάση ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1990, ὅλο καὶ λιγότερα ζευγάρια ἔκαναν πάνω ἀπὸ ἕνα παιδί. Ἐπικαλοῦνταν σχεδὸν ὅλοι τὰ ἔξοδα ἢ τὶς ἐλλείψεις τοῦ κράτους σὲ δομές, ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀλλοῦ:
.         Ο Νεοέλληνες καλόμαθαν στ εκολα. Καλόμαθαν ν πολαμβάνουν τ γαθ τς οκονομίας γι τν τομική τους καλοπέραση. Καλόμαθαν ν λλάζουν συντρόφους, ταν προηγούμενος δν τος ταν πι ρεστός. Ὑπῆρχε προσφορὰ καὶ ζήτηση. Καλόμαθαν νὰ ἐνηλικιώνονται ὅλο καὶ πιὸ ἀργά, ὑπὸ τὴν προστασία τῆς οἰκογένειάς τους. Τὸ 1960 ἤσουν ἐνήλικος στὰ 21. Τὸ 1990, στὰ 30. Σήμερα, στὰ 35!
.         Ἀπὸ τὸ 2000 μέχρι καὶ σήμερα ἕνα μεγάλο ποσοστὸ 30χρονων μένει μὲ τοὺς γονεῖς του. Λίγοι ἀπὸ ὁλοκληρωτικὴ ἀνάγκη. Οἱ πιὸ πολλοὶ γιατί ἔτσι βολεύει. Καὶ μεῖς ὅταν φύγαμε ἀπὸ τὰ σπίτια μας, ἴσα ποὺ ζούσαμε. Δουλεύαμε γιὰ ψίχουλα. Ἀλλά, ἡ ἐπιθυμία γιὰ ἐλευθερία καὶ ἡ χαώδης ἀπόσταση ἀντιλήψεων ἀπὸ τοὺς γονεῖς μας δὲν μᾶς κρατοῦσαν στὰ πατρικά.
.         Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι σὲ λάθος δρόμο. Παράγει ὅλο καὶ πιὸ πολλοὺς εὐθυνόφοβους ἀπογόνους ἀπὸ ὅσους μπορεῖ νὰ θρέψει. Δὲν φταῖνε οἱ ἀπόγονοι. Οἱ γόνοι φταῖνε. Καὶ δν φταίει οκονομικ κρίση. οκονομικ κρίση εναι κοινωνικ κρίση. Πο δηγε σ οκονομικ κρίση.
.         Τ λληνικ κράτος σ᾽ ατ τν κρίση εναι πόν. Δν χει καμι δομ πο ν στηρίζει τ ργαζόμενα ζευγάρια πο χουν παιδιά. Ὁ παπποὺς καὶ ἡ γιαγιὰ δὲν εἶναι πάντα ὑπαρκτοί. Δὲν ἔχει δομὲς ποὺ νὰ στηρίζουν τὶς ὅλο καὶ αὐξανόμενες μονογονεϊκὲς οἰκογένειες. Ἄλλη πληγὴ τῆς κοινωνία τῆς ἀφθονίας σὲ ἐν δυνάμει συντρόφους. Φύγε σύ, ἔλα σύ. πιπόλαιες πιλογς π πιπόλαιους νήλικες πο δν εναι κόμα νήλικες.
.         Τὸ κράτος δὲν ἐκπαιδεύει στὰ σχολεῖα πολίτες γιὰ ἐνηλικίωση. Ἀντιθέτως, ἀναπαράγει τὶς γονεϊκὲς στρεβλώσεις τῆς ὑπερπροστασίας καὶ τῆς εὐθυνοφοβίας. Καὶ τὰ τελευταῖα δύο χρόνια ἀντὶ νὰ αὐξάνει μειώνει βρεφονηπιακοὺς σταθμοὺς καὶ ὁλοήμερες δομὲς γιὰ παιδιά.
.         Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι πάρα πολλὰ νεαρὰ ζευγάρια ἢ ἄτομα ἔχουν μεγάλα οἰκονομικὰ προβλήματα. Καὶ τὸ παιδὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἔξοδα. Κανεὶς δὲν τοὺς ἔχει πεῖ ὅτι τ παιδ χει νάγκη πρτα π λα π γάπη κα νοιάξιμο. Ατ γενννε να παιδί. Καὶ πολὺ λιγότερα ἔξοδα ἀπὸ ὅσα φαντάζεται μία κοινωνία ποὺ στραβοκοιτάζει ἕνα φτηνὸ καρότσι ἢ ἕνα φτηνὸ παλτουδάκι.
.         Ἡ εὐκολία εἶναι τὸ σύνθημα πάνω στὸ ὁποῖο χτίστηκε ἡ νέα μεταπολεμικὴ κοινωνία. Ἡ εὐκολία παράγει εὐκολίες. Καὶ παράγει νέες ἀπαιτήσεις γιὰ εὐκολίες. Ἡ οἰκογένεια δὲν εἶναι εὐκολία. Εἶναι δυσκολία. Γιατί γάπη δν εναι εκολία. Εναι δυσκολία. Κα τ παιδι δν εναι εκολία. Εναι πι ραία δυσκολία τν νθρώπων.
.         Οἱ πολιτικοὶ τῆς χώρας, ἀντὶ νὰ μοιράζουν λεφτὰ – ποὺ κι αὐτὰ χρειάζονται- γιὰ παιδιά, θὰ ἔκαναν καλύτερα ἂν εἶχαν ἕνα ὅραμα μίας κοινωνίας ποὺ παράγει ὑπεύθυνους πολίτες. Μὲ ἀγάπη στὴν οἰκογένεια. Μὲ δομὲς ποὺ νὰ εὐνοοῦν τὶς οἰκογένειες. Καὶ μὲ ἐργασιακὲς συνθῆκες ποὺ νὰ ὑπηρετοῦν τὴν οἰκογένεια. Ὄχι μόνο τὴν τσέπη.
.         Τὰ παιδιὰ εἶναι πλοῦτος. Ψυχικός. Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἔχει χάσει τὴν ἐπαφή της μ᾽ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, ποὺ κάποτε, ὅταν ἦταν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΤΩΧΗ ἤξερε. Τώρα βασιλεύει ὁ ἑαυτός.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Δὲν ἔχουμε μιὰ ἐπιπόλαιη ἢ λανθασμένη ἢ ἀνεπιτυχῆ πολιτκή. Ἔχουμε μιὰ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ δεκαετιῶν ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΘΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Κάθε ἄλλη σκέψη εἶναι ἀφελής.

 

 

Διαφημίσεις

, ,

Σχολιάστε

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 355.000 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατ 355.000 κατοίκους μειώθηκε λληνικς πληθυσμς π τ 2008

.               Ἡ προϋπάρχουσα τάση μείωσης τῶν γεννήσεων στὴν Ἑλλάδα ἐπιδεινώθηκε σοβαρὰ μετὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὴν ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὸν μνημονιακὸ μηχανισμό, καθὼς τὸ ἀρνητικὸ ἰσοζύγιο γεννήσεων/θανάτων καὶ εἰσερχόμενης/ἐξερχόμενης μετανάστευσης ὁδηγεῖ σὲ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ.
.             Αὐτὸ ἦταν τὸ βασικὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσίασε ὁ ἐπίκουρος καθηγητὴς Ἐπιδημιολογίας καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ὑγιεινῆς τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιῶργος Ραχιώτης, σὲ διάλεξή του μὲ θέμα «Ὄψεις τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλήματος στὴν Ἑλλάδα. Παρελθόν, Παρὸν & Στόχοι», στὸ Ἰνστιτοῦτο Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἑλλάδος.
.             Ὅπως ἀνέφερε ὁ κ. Ραχιώτης, γιὰ τὴν ἄμεση ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος πρέπει νὰ δρομολογηθεῖ σχέδιο γιὰ τὴν ἐπάνοδο στὴ χώρα τῶν νέων ἐπιστημόνων παραγωγικῆς ἡλικίας καὶ ὑψηλῆς εἰδίκευσης, ἐνῶ ἀπαιτεῖται καὶ ἡ ἐπαναθέσπιση κινήτρων προστασίας τῆς μητρότητας καὶ τῶν γεννήσεων, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς πολύτεκνους καὶ τρίτεκνους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ πρῶτο καὶ δεύτερο παιδί. Τέλος, προσέθεσε πὼς πρέπει νὰ ἐκπονηθεῖ ἐπειγόντως σχέδιο ἀποκατάστασης τῆς δημογραφικῆς ἰσορροπίας σὲ εὐαίσθητες περιοχὲς τῆς χώρας, μὲ ἔμφαση στὴ Θράκη.

H MEIΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

.             Τὸ φαινόμενο τῆς μείωσης τῶν γεννήσεων δὲν εἶναι ἀποκλειστικὰ ἑλληνικό. Ὑπάρχει μία τάση μείωσης τῶν γεννήσεων στὴν Εὐρώπη, ὅπως σημείωσε ὁ κ. Ραχιώτης. Ἡ μείωση τῶν γεννήσεων ἔχει πολυπαραγοντικὴ αἰτιολογία, τόνισε, ὅπως ἡ αὐξημένη συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν στὸ παραγωγικὸ δυναμικό, οἱ μεταβολὲς στὸ σύστημα προσωπικῶν ἀξιῶν, οἱ οἰκονομικὲς παράμετροι, ἡ κρατικὴ μέριμνα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς οἰκογένειας κ.α.
.             Ὁ ἴδιος ἐξήγησε ὅτι ἤδη, ἀπὸ τὶς δεκαετίες τοῦ ᾽70 καὶ τοῦ ᾽80, ὑπάρχει μία τάση μείωσης τῶν γεννήσεων καὶ στὴν Ἑλλάδα. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὁ πληθυσμὸς αὐξανόταν λόγῳ τοῦ θετικοῦ μεταναστευτικοῦ ἰσοζυγίου (ὑπεροχὴ τῶν εἰσερχόμενων μεταναστῶν ἔναντι τῶν ἐξερχόμενων), ἀλλὰ καὶ ἐπειδή ο ἀριθμὸς τῶν γεννήσεων ὑπερτεροῦσε τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανάτων.
.             «Ὅμως, ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ ἐπακόλουθη ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὸν μηχανισμὸ τοῦ μνημονίου ἀνέτρεψε τὶς ἰσορροπίες. Ἡ Ἑλλάδα ὑπέστη μία κολοσσιαία οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ καταστροφὴ (πτώση τοῦ ΑΕΠ κατὰ 30%, ἔκρηξη τῆς ἀνεργίας), πρωτοφανῆ γιὰ τὰ μεταπολεμικὰ δεδομένα. Οἱ εὐαίσθητες δημογραφικὲς ἰσορροπίες ἀνατράπηκαν, οἱ γεννήσεις μειώθηκαν δραματικά. Ἐνδεικτικά, κατὰ τὴν περίοδο 2015-2017 οἱ θάνατοι ξεπέρασαν τὶς γεννήσεις κατὰ 91.207, ἐνῶ τὸ 2017 οἱ γεννήσεις ἔπεσαν κάτω ἀπὸ τὶς 90.000 ἐτησίως. Τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα καταγράφηκε, ἐπίσης, καὶ ἀνατροπὴ τοῦ μεταναστευτικοῦ ἰσοζυγίου μὲ τὴ διαρροὴ στὸ ἐξωτερικὸ ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων παραγωγικῆς ἡλικίας καὶ ὑψηλῆς ἐκπαίδευσης καὶ εἰδίκευσης», ἐπισήμανε ὁ κ. Ραχιώτης.
.             Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν δημογραφικῶν ἐξελίξεων ἦταν ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς μεταξὺ 2008-2017 νὰ μειωθεῖ κατὰ 355.000 κατοίκους.
.             «Ἡ δημογραφικὴ ἀνισορροπία προσλαμβάνει χαρακτήρα προβλήματος ἐθνικῆς ἀσφάλειας, ἰδιαίτερα σὲ ἐθνικὰ εὐαίσθητες περιοχὲς», ὑπογράμμισε ὁ καθηγητὴς καὶ παρέθεσε στοιχεῖα: Στὴν Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θράκης, εἰδικότερα στὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Ροδόπης, οἱ θάνατοι (1.425) ἦταν διπλάσιοι ἀπὸ τὶς γεννήσεις (791) τὸ 2017. Σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀνατροπὴ τοῦ ἰσοζυγίου στὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Ἕβρου (2.031 θάνατοι, 1.203 γεννήσεις), ἀλλὰ καὶ στὰ νησιὰ τοῦ Βορείου Αἰγαίου.

ΥΣΤΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

.             Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὶς τελευταῖες θέσεις μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ πολιτικῶν γιὰ τὴ στήριξη τῆς μητρότητας καὶ τῶν γεννήσεων (π.χ. ἐπιδοματικὴ πολιτική, φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις κ.λπ.), ὅπως ἀνέφερε, στὴν ὁμιλία του, ὁ κ. Ραχιώτης. Σημείωσε πὼς θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι τὴν περίοδο 2004-2009 ἐλήφθησαν σημαντικὰ μέτρα μὲ στόχο τὴν ἐνίσχυση τῆς γεννητικότητας, μὲ ἔμφαση στὶς πολύτεκνες καὶ τρίτεκνες οἰκογένειες.
.             Αὐτὰ τὰ μέτρα περιελάμβαναν οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις, ἀλλὰ καὶ μέτρα θεσμικοῦ χαρακτήρα μὲ εὐεργετικὸ οἰκονομικὸ ἀντίκτυπο. Ἐπίσης, αὐξήθηκε τὸ διάστημα τῆς ἄδειας μητρότητας γιὰ τὶς μητέρες ποὺ ἐργάζονταν στὸν ἰδιωτικὸ τομέα.
.             Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέτρα ἔτυχαν δραστικῆς περικοπῆς κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἀκολούθησε τὴν ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὸ μνημόνιο. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἴδιας περιόδου καταργήθηκαν εὐεργετικὰ μέτρα παλαιότερων κυβερνήσεων, μὲ ἐνδεικτικὰ παραδείγματα τὴν κατάργηση νόμου τοῦ 1994 γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ἀφορολόγητου γιὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες καὶ τοῦ νόμου τοῦ 1990 γιὰ τὴν ἰσόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας.

 

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

Σχολιάστε

ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ (Σάβ. Καλεντερίδης) «Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς νεώτερους ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου θὰ προλάβουν νὰ δοῦν τοὺς ὀρθοδόξους μειονότητα μέσα στὴν Ἑλλάδα, καὶ τὸ Ἰσλὰμ κυρίαρχη θρησκεία τῆς πατρίδας μας».

Μόνοι μας βγάζουμε τ μάτια μας

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ

.             Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζει σοβαρὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο –σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς μεταναστευτικὲς ροὲς πρὸς τὴ χώρα μας, ποὺ δὲν λένε νὰ σταματήσουν– μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀπρόβλεπτες καταστάσεις. Τὸ δημογραφικό, ποὺ μᾶς καλεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια νὰ ἀναλάβουμε δράσεις καὶ νὰ δώσουμε λύσεις –κάτι ποὺ μόνο ὁ Κώστας Καραμανλὴς μὲ τὶς κυβερνήσεις τοῦ ἔκανε, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ σχετικὴ βελτίωση τῶν δεικτῶν τὰ χρόνια ποὺ ἴσχυσαν τὰ μέτρα ποὺ ἔλαβαν τότε οἱ ἁρμόδιοι φορείς–, ἐπιτείνεται μὲ τὴ φυγὴ μισοῦ ἑκατομμυρίου μορφωμένων νέων τὰ χρόνια της κρίσης.
.             Ὅσον ἀφορᾶ τὶς μεταναστευτικὲς καὶ προσφυγικὲς ροές, σύμφωνα μὲ τὴ FRONTEX οἱ καταγεγραμμένοι παρανόμως εἰσελθόντες στὴν Ἑλλάδα ἦταν: Τὸ 2008: 52.300, τὸ 2009: 40.000, τὸ 2010: 55.700, τὸ 2011: 57.000, τὸ 2012: 37.200, τὸ 2013: 24.800, τὸ 2014: 50.834, τὸ 2015: 885.386, τὸ 2016: 182.287 καὶ τὸ 2017: 42.305. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ τρέχον ἔτος, 2018, τὰ μέχρι στιγμῆς στοιχεῖα ἀναφέρουν ὅτι ἔχουν εἰσέλθει παράνομα στὴν Ἑλλάδα 43.562 ἄτομα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι σήμερα ἔχουν εἰσέλθει παράνομα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχουν καταγραφεῖ 1.451.374 ἀλλοδαποί, ἐνῶ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄγνωστος ἀριθμὸς ἀτόμων ποὺ μπαίνουν καὶ παραμένουν στὴν Ἑλλάδα παράνομα.
.             Ὁ Ἀναστάσιος Λαβρέντζος, στὸ βιβλίο του Σιωπηρὴ ἅλωση (ἐκδ. Πραγματεία), μελετᾶ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας σὲ σχέση μὲ τὸ μεταναστευτικό, παραθέτοντας χρήσιμους πίνακες γιὰ τὴν πορεία του. Ὁ συγγραφέας μᾶς λέει ὅτι «ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρὸς εἰσερχόμαστε σὲ μία ἀσταμάτητη ἀριθμητικὴ συρρίκνωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ». Τὸ κλειδὶ ἐδῶ εἶναι ὁ ὅρος «ἀσταμάτητη». Δὲν ὁδεύουμε, δηλαδή, σὲ μία κατάσταση ἰσορροπίας σὲ ἕνα πιὸ χαμηλὸ ἀριθμητικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρὸς μπαίνουμε σὲ μία κατηφόρα. Ὅπως λέμε, εἰσερχόμαστε σὲ τερματικὴ δημογραφικὴ φάση. Οἱ δημογραφικὲς προβολὲς διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν μᾶς δείχνουν ποῦ πηγαίνουμε. Ἐπιλέγοντας τὸ λεγόμενο κύριο σενάριο τῆς Eurostat –τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι καὶ τὸ πιὸ ἀπαισιόδοξο–, βλέπουμε ὅτι τὸ 2050 ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς θὰ εἶναι τὸ πολὺ ἐννέα ἑκατομμύρια. Αὐτὸ ὅμως ποὺ θὰ εἶναι τὸ χειρότερο εἶναι ἡ βαθιὰ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ παράλληλα θὰ συντελεῖται. Μὲ βάση τὸ ἴδιο σενάριο ἐκτιμᾶται ὅτι στὰ ἐννέα ἑκατομμύρια ποὺ ἀναφέραμε, τὰ τρία θὰ εἶναι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Δηλαδὴ μιλᾶμε γιὰ ἕναν πληθυσμὸ ὁ ὁποῖος στὸ μέσον του αἰώνα θὰ βρίσκεται στὰ πρόθυρα τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης. Ὅπως εἶπα, δέ, αὐτὸ δὲν εἶναι καν τὸ χειρότερο σενάριο. Ὡστόσο, ἀκόμη καὶ αὐτὲς οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ἀρκούντως τρομοκρατικές, γιὰ νὰ μᾶς κάνουν νὰ κινητοποιηθοῦμε.
.             Ὁ συγγραφέας μᾶς λέει ἐπίσης ὅτι «τὸ δημογραφικὸ ἔλλειμμα τῆς χώρας σὲ λίγες δεκαετίες θὰ εἶναι τόσο σημαντικό, ὥστε ἂν ὑποθέσουμε ὅτι θὰ καλυφθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου μὲ μεταναστευτικὲς ροές, τότε πραγματικὰ θὰ μιλᾶμε γιὰ μία ἄλλη χώρα. Καὶ τὸ ἐρώτημα σὲ μία τέτοια περίπτωση εἶναι ἂν μία κοινωνία μεταβαλλόμενη μὲ τέτοιον τρόπο, θὰ μπορέσει νὰ διατηρήσει κάποια συνοχὴ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ διαχειριστεῖ τὶς διαφορές της».
.             Ἄρα, μὲ βάση τοὺς ἀριθμούς, ποὺ εἶναι ἀμείλικτοι, ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει τὶς ἑπόμενες δεκαετίες –λόγῳ τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ τῶν πραγματικὰ ἀνεξέλεγκτων μεταναστευτικῶν ροῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη– νὰ μετατραπεῖ σὲ μία ἄλλη χώρα. Δηλαδὴ μία ἄλλη Ἑλλάδα, τῆς ὁποῖοι οἱ κάτοικοι θὰ εἶναι κάτι σὰν Ἕλληνες, θὰ μιλοῦν κάτι ποὺ θὰ μοιάζει μὲ ἑλληνικὰ καὶ θὰ ἔχουν ἐθνικὴ συνείδηση κάτι σὰν ἑλληνική.
.             Γιὰ τὴ θρησκεία δὲν μιλᾶμε, ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς νεότερους ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου θὰ προλάβουν νὰ δοῦν τοὺς ὀρθοδόξους μειονότητα μέσα στὴν Ἑλλάδα, καὶ τὸ Ἰσλὰμ κυρίαρχη θρησκεία τῆς πατρίδας μας.
.             Καὶ ἐνῶ ἡ κατάσταση εἶναι αὐτὴ καὶ τὰ μείζονα αὐτὰ προβλήματα ἀπαιτοῦν ἕναν ἐθνικὸ καὶ κοινωνικὸ διάλογο, οὕτως ὥστε νὰ ἀποφασίσουν οἱ πολίτες γιὰ τὴν πορεία ποὺ οἱ ἴδιοι θέλουν νὰ ἀκολουθήσει ἡ χώρα καὶ τὸ ἔθνος τὶς ἑπόμενες δεκαετίες, διαβάζουμε ὅτι στὶς 10 καὶ 11 Δεκεμβρίου, κατὰ τὴ διάρκεια συνόδου στὸ Μαρακὲς (Μαρόκο), πρόκειται νὰ ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὰ κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ ἡ «Παγκόσμια συμφωνία γιὰ τὴν ἀσφαλῆ, συντεταγμένη καὶ νόμιμη μετανάστευση», ἡ ὁποία ἂν καὶ μὴ δεσμευτική, δημιουργεῖ Δίκαιο καὶ καθιστὰ τὴ μετανάστευση δικαίωμα τῶν πολιτῶν τῆς γής.
.             Ὁρισμένες χῶρες ποὺ ἔχουν κυβερνήσεις ποὺ νοιάζονται γιὰ τὸν τόπο καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους, καὶ ἔχουν στρατηγικὴ γιὰ τὴν πορεία τοῦ κράτους τους, ἔχουν δηλώσει ὅτι δὲν θὰ ὑπογράψουν τὴ συμφωνία. Οἱ χῶρες αὐτὲς εἶναι ἡ Αὐστραλία, ἡ Αὐστρία, ἡ Βουλγαρία, ἡ Ἐσθονία, οἱ ΗΠΑ, τὸ Ἰσραήλ, ἡ Κροατία, ἡ Οὐγγαρία, ἡ Πολωνία, ἡ Τσεχία, καὶ ἐσχάτως προστέθηκε καὶ ἡ Ἐλβετία.
.             Σημειώνεται ὅτι ἡ κρατοῦσα ἄποψη στὴν Ἐλβετία εἶναι ὅτι οἱ μὴ δεσμευτικοὶ πολιτικοὶ στόχοι ποὺ διατυπώνονται στὸ κείμενο τῆς συμφωνίας θὰ μποροῦσαν νὰ μετατραποῦν σὲ νομικὰ δεσμευτικὲς διατάξεις μακροπρόθεσμα.
.             Καὶ ἐρχόμαστε τώρα στὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὶς χῶρες ποὺ ἀντιμετωπίζουν διπλὸ πρόβλημα, αὐτὸ τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης καὶ ἐκεῖνο τῆς ἀνεξέλεγκτης εἰσόδου μεταναστῶν, στὴ συντριπτική τους πλειονότητα μουσουλμάνων.
.             Ἀντὶ νὰ γίνει ἕνας ἐθνικὸς διάλογος μὲ τοὺς πολίτες, στὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά, στὰ ΜΜΕ, γιὰ τὸ θέμα, καὶ νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ βούληση τοῦ λαοῦ, ἐνόψει της ὑπογραφῆς τῆς ἐν λόγω συμφωνίας, ἐπικρατεῖ ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή.
.             Ποὺ σημαίνει, μία ὁμάδα πολιτικῶν καὶ διπλωματῶν, μία δράκα ἀτόμων ποὺ δὲν νοιάζονται γιὰ τὴν πορεία τῆς πατρίδας καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ, γράφοντας στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τοὺς τὴ βούληση τῶν Ἑλλήνων, ἀποφάσισαν νὰ ὑπογράψουν, χωρὶς ἐμᾶς, γιὰ τὴ δική μας καταστροφή.
.             Κόμματα, πολιτικοί, διανοούμενοι καὶ δημοσιολογοῦντες σιωποῦν καὶ ἀφήνουν τὴ δράκα ποὺ προανέφερα νὰ ὑπογράψει τὴν καταστροφή μας.

Ναί, μόνοι μας βγάζουμε τὰ μάτια μας.

ΠΗΓΗ: pontos-news.gr

 

,

Σχολιάστε

ΔΙΘΥΡΑΜΒΙΚΟ: ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ

Ἡ Πατρίδα μας συρρικνώνεται

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ἡ εἰδικὴ ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς (ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Οἱ διάφορες τέτοιες Ἐθνικὲς Ἐπιτροπὲς μποροῦν νὰ καμαρώνουν: ὁ στόχος τῆς Ἐργολαβίας Ἀλλοτριώσεως ἐπετεύχθη) γιὰ τὸ δημογραφικὸ ἔπειτα ἀπὸ σχετικὴ μελέτη κατέληξε στὸ συμπέρασμά της καὶ ἀνεκοίνωσε σχετικῶς ὅτι «ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας θὰ συνεχίσει νὰ μειώνεται, τὸ ἰσοζύγιο γεννήσεων – θανάτων θὰ παραμείνει ἀρνητικὸ καὶ ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας τοῦ πληθυσμοῦ θὰ ἀνεβαίνει». Ἡ χώρα μας θὰ καταντήσει χώρα γερόντων. Τὸ ποσοστὸ τῶν ἄνω τῶν 65 ἐτῶν κατοίκων ποὺ ἦταν τὸ ἔτος 2015 20,9%, τὸ 2050 θὰ φθάσει τὸ 33,7%. Ἡ ἐργάσιμη ἡλικία φθίνει διαρκῶς. Ἀπὸ 7,1 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ποὺ ἦταν τὸ 2015 ὅσοι ἀνῆκαν στὴν ἡλικιακὴ ὁμάδα 20 ἕως 69 ἐτῶν καὶ μποροῦσαν νὰ ἐργάζονται, τὸ ἔτος 2050 δὲν ἀναμένεται νὰ ξεπερνοῦν τὰ 5,7 ἑκατομμύρια.
.             Ἐφ᾽ ὅσον κάθε χρόνο ἔχουμε περίπου μόνο 90.000 γεννήσεις ἀλλὰ 120.000 θανάτους, εἶναι φυσικὸ ἐπακόλουθο νὰ ὁδηγούμαστε σταδιακὰ σὲ γήρανση.
.             Πρὶν ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ γυναῖκες τῆς Πατρίδος μας κατὰ μέσο ὅρο ἔφερναν στὸν κόσμο 2,2 παιδιά. Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ὅμως τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 ὁ δείκτης ἔπεσε στὰ 1,6 παιδιὰ καὶ σταδιακὰ ὑποχωρεῖ διαρκῶς περισσότερο» («Καθημερινὴ» 19-10-2018).
.             Πολλὰ βεβαίως εἶναι τὰ αἴτια αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Μαζὶ μὲ τὴν ἐπιλογὴ μιᾶς ζωῆς χωρὶς τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ μεγάλο μερίδιο εὐθύνης ἔχει καὶ ἡ Πολιτεία ποὺ δὲν μεριμνᾶ ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς πολυτέκνους.
.             Μιλώντας τελευταῖα σὲ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο (News 24/7) γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ βιώνουν σήμερα στὴ χώρα μας οἱ οἰκογένειες λόγῳ τῆς πολιτικῆς τῆς λιτότητας ποὺ εἶχε ἐπιβληθεῖ ἐξ αἰτίας τῶν Μνημονίων, ἡ κ. Δήμητρα – Ἰνὲς Ἀγγελῆ, μητέρα 6 παιδιῶν, Γε­­νικὴ Γραμματέας τῆς Ἑνώσεως Πολυτέκνων Ἀττικῆς καὶ ἀναπληρώτρια Ταμίας στὴν Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Εἶναι τραγικὸ νὰ ἔχεις πρόβλημα ὑπογεννητικότητας καὶ νὰ ἀντιμετωπίζεις φορολογικὰ τὸν ἄγαμο ὅπως τὸν πολύτεκνο».
.             Μὲ τὴ μνημονιακὴ ἐπέλαση πολλὲς ἀπὸ τὶς εὐνοϊκὲς ρυθμίσεις γιὰ τοὺς πολυτέκνους καταργήθηκαν. Πολυτεκνικὰ ἐπιδόματα δὲν ὑπάρχουν πλέον. Τὰ αὐτοκίνητα τῶν πολυτέκνων, ποὺ λόγῳ τῶν πολλῶν παιδιῶν ξεπερνοῦν τὰ 2.000 κυβικά, θεωροῦνται εἶδος πολυτελείας καὶ γι’ αὐτὸ οἱ κάτοχοι πρέπει νὰ πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο κλπ., κλπ. Ἡ Πολιτεία ὄχι μόνο δὲν βοηθεῖ τοὺς πολυτέκνους, ἀλλὰ καὶ τοὺς δυσκολεύει.
.             Ἡ ἀντιμετώπιση αὐτὴ τῶν πολυτέκνων ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ ἡ ἐπικράτηση ἄλλης κοσμοθεωρίας καὶ τρόπου ζωῆς στὴ νεολαία μας, τὴν ὁποία προβάλλουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ὁδηγοῦν μοιραῖα στὴ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ μας.
.             Μόνο ἡ μετάνοια καὶ ἡ στροφή μας πρὸς τὶς αἰώνιες Ἑλληνορθόδοξες Παραδόσεις μας τὶς σύμφωνες μὲ τὸν ἀλάθητο Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως κάνουν οἱ ἡρωικοὶ πολύτεκνοι, μποροῦν νὰ σώσουν τὴν Πατρίδα μας ἀπὸ τὸν ἀφανισμό.

 

Σχολιάστε

ΠΕΘΑΙΝΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ! (κώδων κινδύνου ἢ πένθιμο ἐμβατήριο;)

Πεθαίνει ἡ πατρίδα μας!

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Οἱ ἀπὸ τριακονταετίας μεθοδευμένες προσπάθειες τώρα δίνουν τοὺς καρπούς τους καὶ ἐπιβραβεύονται, ὥστε οἱ ἀπὸ τριακονταετίας προβλέψεις τώρα νὰ ἐπαληθεύονται. Τώρα πλέον δὲν κρούεται ὁ κώδων κινδύνου, ἀλλὰ ἀνακρούεται πένθιμο ἐμβατήριο.
.           Πίσω καὶ πέρα ἀπὸ τοὺς δημογραφικοὺς δεῖκτες κρύβεται μιὰ βαθύτατη κρίση ταυτότητας. Ἕνας λαὸς ἀποσυναρμολογημένος πνευματικὰ καὶ ἠθικά, μὲ μοναδικὸ ἀλλὰ τελικῶς ἀπατηλὸ ὄνειρο τὴν «ἀλλαγή», τὴν «ἀνάπτυξη» καὶ τὴν «ἐπανίδρυση» ἦταν ἑπόμενο νὰ ἀφανισθεῖ δημογραφικὰ καὶ νὰ καταποθεῖ ἀπὸ τοὺς ἐπιβούλους του.

.             Πρόσφατη δημοσίευση στατιστικῶν στοιχείων γιὰ τοὺς δημογραφικοὺς δεῖκτες στὴν πατρίδα μας ἀπὸ τὴν ΕΛΣΤΑΤ δίνει τραγικὰ ἀποτελέσματα καὶ πολὺ ἀνησυχητικὲς προβλέψεις γιὰ τὸ μέλλον αὐτῆς τῆς χώρας. Συγκεκριμένα, ἔπειτα ἀπὸ τὶς τελευταῖες μετρήσεις βρέθηκε ὅτι τὸ 2017 ἡ μείωση τῶν γεννήσεων ἄγγιξε τὸ 5% σὲ σχέση μὲ τὸ 2016, ἐνῶ στὸ ἴδιο περίπου ποσοστὸ μετρήθηκε καὶ ἡ αὔξηση τῶν θανάτων. Γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ 1930 καὶ ἑξῆς οἱ γεννήσεις ἔπεσαν κάτω ἀπὸ τὶς 90.000, ἐνῶ οἱ θάνατοι ἔφθασαν περίπου τὶς 125.000. Τὸ ἀρνητικὸ ἰσοζύγιο μεταξὺ γεννήσεων – θανάτων ἄρχισε ἀπὸ τὸ 2010 καὶ μετά (μὲ τὴν ἐμφάνιση δηλαδὴ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῶν μνημονιακῶν καθεστώτων στὴν Ἑλλάδα), ἀλλὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἔφθασε στὴ μέγιστη ἀπόκλιση, μὲ τοὺς θανάτους νὰ ὑπερτεροῦν ἀπὸ τὶς γεννήσεις κατὰ 36.000. Ἡ μόνη περιφέρεια τῆς Χώρας, ὅπου οἱ γεν­­­νήσεις ὑπερτεροῦν ἀπὸ τοὺς θανάτους εἶ­ναι αὐτὴ τοῦ Νοτίου Αἰγαίου (Κυκλάδων – Δωδεκανήσων) (Ἂς σημειωθεῖ ὅτι τὸ νησὶ τῆς Καλύμνου κατέχει μία ἀπὸ τὶς πρῶτες θέσεις πανευρωπαϊκὰ στὴν πολυτεκνία).
.             Τὰ πρόσφατα αὐτὰ δεδομένα ἀπὸ τὴν ἐπίσημη στατιστικὴ ὑπηρεσία τῆς χώρας μας δημιουργοῦν μεγάλη ἀνησυχία πλέον γιὰ τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἡ πατρίδα μας συρρικνώνεται μὲ ταχύτατους ρυθμούς, γερνάει καὶ πεθαίνει. Ἂν στὰ δεδομένα αὐτὰ προσθέσουμε τὴν ὁλοένα αὐξανόμενη φυ­γὴ τῶν νέων μας στὸ ἐξωτερικό, καθὼς καὶ τὴν καθημερινὴ ἀνεξέλεγκτη εἰσροὴ με­­τανα­στῶν ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες μὲ τοὺς γνωστοὺς ρυθμοὺς γεννήσεων σ᾿ αὐ­τοὺς τοὺς πληθυσμούς, ἀντιλαμβανόμαστε ὅ­τι σὲ πολὺ λίγα χρόνια στὰ ἁγιασμένα αὐ­τὰ χώματα θὰ ἐπικρατεῖ ἡ μουσουλμανικὴ μαν­τήλα, καὶ ἀντὶ γιὰ τὸν ἦχο τῆς καμπάνας θὰ ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ μουεζίνη. Ἤδη σὲ ὁρισμένα κεντρικὰ σχολεῖα τῶν Ἀθηνῶν τὸ ποσοστὸ ἀλλοδαπῶν μαθητῶν σὲ σχέση μὲ τοὺς Ἕλληνες εἶναι 90% πρὸς 10%!
.             Ποῦ πᾶμε; Ποῦ πάει ἡ πατρίδα μας; Ὅσοι βρίσκονται στὰ πράγματα στὴ χώρα αὐτή, ἀντιλαμβάνονται ἄραγε ποῦ ὁδηγεῖται ἡ Ἑλ­­λάδα; Καὶ τί μέτρα παίρνουν; Οἱ πολύτεκνοι βρίσκονται σὲ πλήρη ἐγκατάλειψη ἀπὸ τὴν Πολιτεία. Ἀλλὰ καὶ ὅλοι μας ἔχουμε συν­αίσθηση τῆς τραγικῆς καταστάσεως στὴν ὁποία βρισκόμαστε; Ὁπωσδήποτε ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ φοβερὴ ἀνεργία ποὺ μαστίζει τὸν τόπο, ἡ μειωμένη ἀπασχόληση καὶ τὰ συναφὴ ἀποτελοῦν τροχοπέδη στὴ δημιουργία οἰκογένειας καὶ τὴν ἀπόκτηση παιδιῶν ἀπὸ νεαρὰ ζευγάρια. (Ἀπὸ τὴν ἄλλη, καὶ ἡ συνεχὴς μείωση τοῦ πληθυσμοῦ αὐξάνει τὴν οἰκονομικὴ κρίση). Τὴ στιγμὴ ὅμως πού, ἐνῶ ἡ κατάσταση εἶναι τόσο τραγική, ἐμεῖς συνεχίζουμε νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ σύγχρονου τρόπου ζωῆς, ποὺ εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλπίζουμε σὲ ἐθνικὴ ἀνάκαμψη; «Ἐλασσονοῦσι φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. ιδ΄ 34). Πεθαίνει ἡ πατρίδα μας! Τὸ ἔχουμε ἄραγε ἐννοήσει;

 

Σχολιάστε

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μειωνόμαστε δραματικὰ ὡς Ἕλληνες
Μόλις 7 ἑκατομμύρια ὣς τὸ 2080

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Καὶ θὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ προφητεία τοῦ …Τ. Ὀζάλ!

.             Σὲ μόλις 7,2 ἑκατ. ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἀνέρχεται ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ἕως τὸ 2080, μὲ τοὺς ἐπιστήμονες νὰ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὸ σοβαρὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας.
.                 Δραματικὲς ἀλλαγὲς στὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλλάδας ἀναμένονται τὶς ἑπόμενες δεκαετίες, ὅπως προειδοποιοῦν οἱ ἐπιστήμονες. Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ 2080, ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ἀναμένεται νὰ συρρικνωθεῖ σὲ μόλις 7,2 ἑκατομμύρια.
.                 Αἰτία τῆς δημογραφικῆς κρίσης, σύμφωνα μὲ τὶς ἔρευνες, ἀποτελεῖ ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία ἐπέφερε συρρίκνωση γεννήσεων, αὔξηση τῶν θανάτων καὶ ἀρνητικὴ μετανάστευση. Μόνο τὸ διάστημα 2011-2017, ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας περιορίστηκε κατὰ 355.000 ἀνθρώπους. Ἂν τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπιστεῖ μὲ ὑπευθυνότητα, προειδοποιοῦν οἱ ἐπιστήμονες, τότε τὸ δημογραφικὸ θὰ καταστεῖ τὸ «νούμερο 1» ἐθνικὸ πρόβλημα.
.                 Ἡ Ἥρα Ἔμκε-Παυλοπούλου, διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Παρισιοῦ, μέλος τῆς Ἀκαδημίας τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Δημογραφικῶν Μελετῶν, δημοσίευσε ἔρευνα, ὑπὸ τὸν τίτλο «ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ὑπὸ διωγμόν», θέλοντας νὰ κρούσει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου.
.                 Κατὰ τὴν ἴδια, τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα πρωτοεμφανίστηκε τὴ δεκαετία τοῦ ’80 καὶ ἑπομένως προϋπῆρχε τῆς κρίσης. Ὡστόσο, ἐπιδεινώθηκε σημαντικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας νὰ μειώνεται, νὰ ἀλλοιώνεται καὶ νὰ γερνάει, μὲ ταχύτερο ἀπὸ τὸν ἀναμενόμενο ρυθμό.
.                 Σημαίνοντα ρόλο στὶς ἀρνητικὲς πληθυσμιακὲς τάσεις διαδραματίζει ἡ μετανάστευση. Ὅπως ἐξηγεῖ ἡ κα Παυλοπούλου, μιλώντας στὸ ΑΜΠΕ, «ἕως τὸ 2010, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔρχονταν στὴν Ἑλλάδα ἦταν περισσότεροι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὴν ἐγκατέλειπαν».
.                 «Ἡ εἰκόνα, ὅμως, ποὺ παρουσιάζει σήμερα ἡ χώρα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὑπεροχὴ τῶν θανάτων ἔναντι τῶν γεννήσεων, ὀφείλεται καὶ στὸ φαινόμενο τῆς ἀρνητικῆς μετανάστευσης, γεγονὸς ποὺ ἔχει ὡς συνέπεια τὴ μείωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, κάθε χρόνο, σὲ ἀπόλυτο ἀριθμό», σπεύδει νὰ προσθέσει.

 

ΠΗΓΗ:  news247.gr (ἀπὸ ΑΜΠΕ)

Σχολιάστε

ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΑΣΕ ΤΟ 3% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ!

.               Συνεχς φθίνουσα πορεία θ παρουσιάζει πληθυσμς τς λλάδας μέχρι τ μέσα το αώνα μας!
– Μελέτη το
νστιτούτου το Βερολίνου ποτυπώνει τν ζοφερ πραγματικότητα τς πογεννητικότητας, ποία φυσικ συνδέεται μεσα μ τν κρίση – λλάδα χασε μεταξ 2011-2016 σχεδν τ 3% το πληθυσμο της! – Πρόβλεψη γι 9,9 κατομμύρια πληθυσμ ως τ 2030 κα 8,9 κατομμύρια ως τ 2050 – χώρα μας εναι π τς πι γερασμένες τς Ερώπης κα δεύει… λοταχς γι τ πρωτεα – Πς μπορον ν συμβάλουν ο μετανάστες – Τί σχύει μ τς πόλοιπες χρες τς -κυριολεκτικ– “γηραις”
πείρου

.             Συνεχῶς φθίνουσα πορεία θὰ ἀκολουθήσει ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ἕως τὰ μέσα τοῦ αἰώνα μας, ἐξ αἰτίας τῶν ἀρνητικῶν δημογραφικῶν ἐξελίξεων στὴ χώρα μας. Αὐτὸ προβλέπει μία νέα μελέτη τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Βερολίνου γιὰ τὸν Πληθυσμὸ καὶ τὴν Ἀνάπτυξη, ἡ ὁποία ἀναλύει γενικότερα τὸ δημογραφικὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης καὶ ἀναδεικνύει ἀνάμικτες τάσεις, τόσο θετικὲς ὅσο καὶ ἀρνητικές. Γιὰ τὴ χώρα μας, πάντως, κυρίως ἀρνητικές…

3% μειώθηκε ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας τὰ χρόνια της κρίσης!

.             Ἡ μελέτη ἐπισημαίνει ὅτι μεταξ 2011-2016 λλάδα χασε σχεδν τ 3% τοῦ πληθυσμοῦ της, μεταξὺ ἄλλων λόγῳ τῆς γέννησης λιγότερων παιδιῶν ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Προβλέπει ὅτι ἀπὸ περίπου 10,8 ἑκατομμύρια τὸ 2016, ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας θὰ μειωθεῖ στὰ 9,9 ἑκατομμύρια ἕως τὸ 2030 καὶ στὰ 8,9 ἑκατομμύρια ἕως τὸ 2050, μὲ συνέπεια νὰ ὑποστεῖ μία πρόσθετη μείωση κατὰ περίπου 18%. Μὲ δείκτη ὁλικῆς γονιμότητας 1,33 (ὁ προβλεπόμενος μέσος ἀριθμῶν παιδιῶν ἀνὰ γυναίκα), ἡ Ἑλλάδα ἔχει σήμερα σχεδὸν τὴ χαμηλότερη ἐπίδοση στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
.             Ἡ μελέτη ἐπισημαίνει ὅτι ἐξ αἰτίας, κυρίως, τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ παιδιῶν ποὺ γεννιοῦνται στὴ χώρα μας, περίπου 90.000 ἐτησίως, συμβαίνει τὸ ἑξῆς: Ὁ πληθυσμός τς λλάδας εναι νας π τος πι γερασμένους στν Ερώπη. Πάνω ἀπὸ τὸ ἕνα πέμπτο τῶν κατοίκων της (τὸ 21%) εἶναι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Μόνον ἡ Ἰταλία στὴν Εὐρώπη ἔχει ὑψηλότερο ποσοστὸ ἡλικιωμένων.

.               Οἱ Γερμανοὶ ἐρευνητὲς προβλέπουν τὸ ἑξῆς, μὲ βάση τὶς ἕως τώρα δημογραφικὲς τάσεις: Ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι πιθανὸ πὼς θὰ ἔχει τὴ χειρότερη σ λη τν Ερώπη ναλογία ργαζομένων πρς συνταξιούχους ως τ 2050.
.               Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση, ἡ Εὐρώπη εἶναι δημογραφικὰ διαιρεμένη. Στὸ βορρᾶ, στὴ δύση καὶ στὸ κέντρο τῆς ἠπείρου ὑπάρχουν σχετικὰ ὑψηλοὶ δεῖκτες γονιμότητας καὶ μετανάστευσης ποὺ διασφαλίζουν τὴν ἀνάπτυξη τῶν πληθυσμοῦ στὸ προβλεπτὸ μέλλον. Ἀντίθετα, ἡ νότια καὶ ἡ ἀνατολικὴ Εὐρώπη καταγράφουν ἐπιταχυνόμενη γήρανση καὶ ἀπώλειες πληθυσμοῦ.
.               Ἡ Εὐρώπη εἶναι στὴν κυριολεξία μία «γηραιὰ» ἤπειρος, ἔχοντας πληθυσμὸ κατὰ μέσο ὅρο πιὸ γερασμένο ἀπὸ τὶς ἄλλες ἠπείρους. Σήμερα στὴν Εὐρώπη ὑπάρχουν περίπου 32 συνταξιοῦχοι γιὰ κάθε 100 ἐργαζόμενους 20 ἕως 64 ἐτῶν. Δηλαδὴ περίπου τρεῖς ἐργαζόμενοι ἀντιστοιχοῦν σὲ ἕνα συνταξιοῦχο. Αὐτὴ ἡ ἀναλογία προβλέπεται νὰ πέσει ὅμως σὲ δύο ἐργαζόμενους ἀνὰ συνταξιοῦχο ἕως τὰ μέσα τοῦ 21οῦ αἰώνα.
.               Ἡ μελέτη ἐκτιμᾶ ὅτι ἕως τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας θὰ ἔχει τὴν ὑψηλότερη μέση ἡλικία μεταξὺ τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Αὐτὴ τὴν… πρωτιὰ θὰ τὴν μοιράζεται μὲ τὴν Πορτογαλία. Μιλᾶμε γιὰ δύο χῶρες ποὺ ἐπίσης θὰ γνωρίσουν καὶ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γήρανση. Ὅπως ἐπισημαίνεται, ἡ μόνιμη ἐγκατάσταση καὶ ἡ ἐπιτυχὴς ἐνσωμάτωση περισσότερων μεταναστῶν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἀντίβαρο σὲ αὐτὲς τὶς δύο ἀρνητικὲς τάσεις. Οἱ ἐρευνητὲς προτείνουν ἀκόμη μέτρα στήριξης τῶν γεννήσεων καὶ τῶν ἐργαζομένων μητέρων, καθὼς ἐπίσης κρατικὲς πολιτικὲς γενικότερα ποὺ νὰ διευκολύνουν τοὺς γονεῖς νὰ συνδυάζουν τὴ δουλειὰ μὲ τὴν οἰκογένεια.

[…]

ΠΗΓΗ: newsit.gr (ἀπὸ ΑΠΕ – ΜΠΕ)

 

 

Σχολιάστε