Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Δίστομο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ …ἢ «ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ»

Δικαιώθηκαν οἱ Διστομίτες ἀπὸ ἰταλικὸ δικαστήριο

.   Ἡ δικαίωση γιὰ τοὺς κατοίκους τοῦ Διστόμου ἦρθε ἀπὸ ἀνώτατο ἰταλικὸ δικαστήριο, τὸ ὁποῖο ἀπέρριψε τὴν αἴτηση ἀναιρέσεως τῆς Γερμανίας σχετικὰ μὲ κατάσχεση ἀκινήτων γιὰ τὴν ἀποζημίωση συγγενῶν τῶν θυμάτων τῶν ναζιστῶν στὴν περιοχή.
.      “Δὲν τίθεται θέμα γερμανικῶν ἀποζημιώσεων”, λέει ὁ Γερμανὸς πρόξενος.
.   Ὁ δρόμος ἀνοίγει λοιπὸν γιὰ τὴν καταβολὴ τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων καὶ ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται ἱστορική. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Ἰταλίας ἀπέρριψε αἴτηση ποὺ εἶχε καταθέσει ἡ Γερμανία, κατὰ τῆς εὐνοϊκῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἐφετείου τῆς Φλωρεντίας. Τὸ 2007 τὸ Ἐφετεῖο τῆς Φλωρεντίας εἶχε κρίνει ὅτι ἀκίνητα τῆς Γερμανίας, ποὺ βρίσκονται σὲ ἰταλικὸ ἔδαφος, μποροῦν νὰ κατασχεθοῦν, ὥστε νὰ ἀποζημιωθοῦν οἱ συγγενεῖς τῶν ἐκτελεσθέντων. Μάλιστα, ἡ ὑπόθεση ἔχει μεταφερθεῖ στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης, κατόπιν προσφυγῆς τῆς Γερμανίας, ἐνῶ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἔχει ἤδη ἀποστείλει στοιχεῖα στὴ Χάγη, προκειμένου νὰ ὑποστηρίξει τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν συγγενῶν τῶν θυμάτων στὸ Δίστομο.
.     Καὶ ἐνῶ ἡ Ἰταλία δικαίωνε τοὺς κατοίκους τοῦ Διστόμου, στὴν Ἑλλάδα, Γερμανοὶ πολίτες, συγκεντρώθηκαν στὴ γερμανικὴ πρεσβεία στὸ Κολωνάκι ζητώντας τὴν καταβολὴ τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων στὴν Ἑλλάδα. Ὡστόσο, ὁ Γερμανὸς πρόξενος στὴν Ἀθήνα τόνισε ὅτι δὲν τίθεται θέμα γερμανικῶν ἀποζημιώσεων, λέγοντας ὅτι ἡ Γερμανία ἀναγνωρίζει μόνο τὸ ἠθικὸ κομμάτι [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.: Αὐτὸ τοὺς μάρανε! Σὰν νὰ λέμε ὅτι κι ἐμεῖς ἀναγνωρίζουμε μόνο τὸ ἠθικὸ κομμάτι τοῦ ΧΡΕΟΥΣ πρὸς τοὺς διεθνεῖς δανειστές μας] τῆς σφαγῆς τοῦ Διστόμου.

 ΠΗΓΗ: cosmo.gr καὶ http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

.       Μία μέρα προτο κπνεύσει σχετικ προθεσμία κατέθεσε λλάδα τ ατημά της, γι ν παραστε στν κκρεμ δίκη μεταξ Γερμανίας-ταλίας στ Διεθνς Δικαστήριο τς Χάγης, που χει προσφύγει Γερμανία προκειμένου ν μ καταβάλει ποζημιώσεις γι τὴν σφαγ το Διστόμου.
.       Ἀντικείμενο τοῦ αἰτήματος τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, πληρεξούσιος της ὁποίας ὁρίσθηκε ὁ καθηγητὴς Στέλιος Περράκης, εἶναι νὰ παρέμβει στὴ δίκη  μεταξὺ Γερμανίας-Ἰταλίας ποὺ ἐκκρεμεῖ ἐνώπιoν τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης.
.       Τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης καλεῖται νὰ διαπιστώσει τὴν παραβίαση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἰταλίας τῆς ὑποχρέωσής της, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ διεθνὲς δίκαιο, νὰ ἀναγνωρίσει τὸ προνόμιο τῆς ἑτεροδικίας τοῦ Γερμανικοῦ Δημοσίου στὶς δίκες ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐκτέλεση ἀποφάσεων ποὺ ἐπιδικάζουν ἀποζημιώσεις σὲ θύματα τῶν ναζιστικῶν θηριωδιῶν.
.       Μὲ τὸ αἴτημα ποὺ κατέθεσε ἡ Ἑλλάδα ζητᾶ ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης νὰ παρέμβει στὴ διαδικασία προκειμένου νὰ ἐκθέσει τὶς θέσεις της σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἑτεροδικίας Κράτους σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο μὲ σκοπὸ τὴ δικαίωση τῶν θυμάτων τοῦ Διστόμου.
.       Σύμφωνα μὲ τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τὸ αἴτημα τῆς Ἑλλάδας θὰ ἐξετασθεῖ ἀπὸ τὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης ἐντός τοῦ προσεχοῦς διαστήματος καὶ ἐφ᾽ ὅσον κριθεῖ παραδεκτὸ θὰ μπορέσει νὰ ἐκθέσει τὰ ἐπιχειρήματά της.
.       Ἐν τῷ μεταξὺ μὲ χθεσινή του παρέμβαση ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας Γκίντο Βέστερβελε ἐπικαλέστηκε τὸ προνόμιο τῆς ἑτεροδικίας καὶ ἀνέφερε ὅτι ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση δὲν “ἔχει κατανόηση” γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, προσθέτοντας ὅτι ἡ Γερμανία ἔχει ἐπίγνωση τῆς ἱστορικῆς της εὐθύνης.
.      «Ὡστόσο, ἀπαιτοῦνται λεπτοὶ χειρισμοὶ στὸ ἀνθρωπιστικὸ καὶ ἱστορικὸ αὐτὸ ζήτημα, γιατί ἀγγίζει μία εὐαίσθητη χορδὴ τῆς ψυχὴ τοῦ Ἕλληνα. Διότι ἡ Ἑλλάδα βγῆκε γονατισμένη ἀπὸ τὴν Κατοχὴ καὶ εἶναι φυσικὸ νὰ ζητάει δικαίωση. Τὸ ζήτημα θὰ παραμείνει ἀνοιχτὸ ὅσον καιρὸ πάρει», τόνισε ὁ ἀρμόδιος ΥΠΕΞ.

ΠΗΓΗ: http://www.enet.gr/(14.01.2011)

ΣΧΟΛΙΟΝ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ Ὑπουργοῦ προκύπτει ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὅτι ἡ ἱστορία εἶναι ἕνα σημαντικὸ μέγεθος, τὸ ὁποῖο μάλιστα δικαιοῦται προσεκτικοῦ πολιτικοῦ χειρισμοῦ. Πάει καλά. Ἀλλὰ ποιά Ἱστορία; Πότε ἀρχίζει ἡ Ἱστορία; Καὶ ποῦ μαθαίνεται ἡ Ἱστορία;
Μήπως καλύτερα θὰ ἦταν νὰ συνεννοηθεῖ  ὁ κ. ΥΠΕΞ μὲ τὴν κυρία Διὰ Βίου καὶ τὸν κ. Ἀντιπρόεδρο τοῦ λαοῦ τῶν… Κοπριτῶν, γιὰ καλύτερα ἀποτελέσματα;

 

 

, , ,

Σχολιάστε