Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Γ. Παπαθανασόπουλος

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΡΟΖΕΤΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὰ ἑλληνικὰ καὶ ἡ στήλη τῆς Ροζέτας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                Οἱ Γάλλοι ἑορτάζουν πανηγυρικὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση τοῦαἰγυπτιολόγου Ζὰν Φρανσουὰ Σαμπολιὸν (1790-1832) στὴν Γαλλικὴ Ἀκαδημία Κλασσικῶν Σπουδῶν καὶ Καλῶν Γραμμάτων, ὅτι ἀνακάλυψε  σύστημα, μὲ τὸ ὁποῖο πέτυχε νὰ ἀποκρυπτογραφήσει τὴνἱερογλυφικὴ αἰγυπτιακὴ γραφή. Ἦταν σὰν σήμερα, τὴν 27η Σεπτεμβρίου τοῦ 1822. Ἔτσι ἄνοιξε τὴν θύρα ἀναπτύξεως τῆς αἰγυπτιολογίας, διὰ τῆς ἀκριβέστερης μελέτης τῶν ἐπιγραφῶν καὶ γενικὰ τῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας Αἰγύπτου.

Σχολιάστε

ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὴν Παιδεία καὶ τὰ μάτια μας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν σχολείων ὀνειρεύτηκα πὼς πολιτικοὶ καὶ πολίτες ἕνα Σεπτέμβριο συμφωνήσαμε ἀνακωχὴ γιὰ λίγες ἡμέρες. Σκοπός, νὰ ὑπάρξει ἕνας μεταξὺ μας γόνιμος διάλογος γιὰ τὸ τί Παιδεία ἐπιθυμοῦμε καὶ τί ἐκπαίδευση μᾶς χρειάζεται, ὥστε ὅλη ἡ σπουδάζουσα νεολαία νὰ ἔχει πετυχημένη σύγχρονη ἐκπαίδευση, νὰ ἀγαπήσει τὴν Πατρίδα μας καὶ νὰ θέσει ὡς σκοπὸζωῆς νὰ τὴν βοηθήσει νὰ ἀναπτυχθεῖ περαιτέρω καὶ νὰ προοδεύσει. Ὡς Ἕλληνες ἔχουμε ἀπὸ τοὺς προγόνους μας πολλὰ ἐφόδια γιὰ μία σωστὴ πρωτοπόρο Παιδεία  καὶ εἶναι λάθος νὰ μὴν τὰἀξιοποιοῦμε.
.               Εἶναι λυπηρὸ τὸ γεγονὸς πὼς πολιτικοὶ καὶ πολίτες, στὴ μεγάλη μας πλειονοψηφία, στὸθέμα τῆς Παιδείας δίνουμε βάρος στὰ ἄνευ οὐσίας ζητήματα καὶ ὑποτιμᾶμε τὰ οὐσιώδη. Συνήθως τὰ ἀγνοοῦμε, συνηθέστερα δὲν θελήσαμε νὰ τὰ μάθουμε καὶ συνηθέστατα οἱ περισσότεροι ἀπὸαὐτούς, ποὺ ἔχουν πρόσβαση στὰ ΜΜΕ, ἀκολουθοῦν ξένες πρὸς τὴν Παράδοσή μας ἰδεολογίες καὶ  ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιβάλλουν τὸ παράλογο ὡς λογικό, τὸ ἀνήθικο ὡς ἠθικὸ καὶ τὸ παρακμιακὸ καὶσκοταδιστικὸ ὡς προοδευτικό.
.               Ἡ ἀδιαφορία στὴν οὐσιαστικὴ  ἀντιμετώπιση τῆς Παιδείας  στὴ Πατρίδα μας ἔχει τραγικὲς συνέπειες. Ἀναφέρω συγκεκριμένα πρόσφατα γεγονότα. Σὲ δημοσκόπηση, ποὺδημοσιεύθηκε στὶς 4 Σεπτεμβρίου 2022 καὶ στὴν ἐρώτηση «ποιό νομίζετε ὅτι εἶναι τὸσημαντικότερο πρόβλημα, ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ χώρα μας;» μόλις τὸ 1% τῶν ἐρωτηθέντων εἶπε ὅτι εἶναι ἡ Παιδεία! Δεύτερον, ἡ ΜΚΟ «Κλίμακα» στὶς 10 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσίευσε στοιχεῖα, μὲ βάση τὰ ὁποῖα κάθε χρόνο στὴν Ἑλλάδα 500 ἄνθρωποι αὐτοκτονοῦν. Περὶ τὴν ἡμέραἐκείνη ἔζησα προσωπικὰ τὸ τραγικὸ γεγονὸς τῆς αὐτοκτονίας ἑνὸς ἀνθρώπου εἴκοσι πέντε ἐτῶν, σὲκωμόπολη τῆς Ἀρκαδίας.
.               Ἡ ἴδια ΜΚΟ στὴν ἀνακοίνωσή της ἀναφέρει ὅτι ἡ 24ωρη γραμμὴ παρέμβασης γιὰ τὴν αὐτοκτονία δέχθηκε 21.018 κλήσεις στὸ 2021 καὶ ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν αὐτοκτονιῶν παρουσιάζει μία σταθερὰ αὐξητικὴ τάση. Στὸ τραγικὸ αὐτὸ γεγονός, τῆς ἀπωλείας ἑκατοντάδων ζωῶν κάθε χρόνο, δὲν ἔχουν τόσο σημασία οἱ στατιστικὲς καὶ οἱ ἀριθμοί, ὅσο οἱ αἰτίες ποὺ τὶς προκάλεσαν. Καὶ στὴν περίπτωση ἔχει βασικὴ εὐθύνη ἡ Παιδεία, ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ φτάνει στὴν ἐκπαίδευσηὅλων τῶν βαθμίδων.
.               Παλαιότερα τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὰ χωριά τους πήγαιναν σχολεῖο περπατώντας σὲ κακοτράχαλα μονοπάτια μὲ σκισμένα παπούτσια καὶ στὴν τάξη συνωστίζονταν δεκάδες. Καὶ στὸ Πανεπιστήμιο πήγαιναν μὲ σοβαρὲς οἰκογενειακὲς οἰκονομικὲς θυσίες καὶ ἐργαζόμενα  πλήρωναν δίδακτρα καὶἐξέταστρα. Μάθαιναν ὅμως τὸ χρέος τους πρὸς τὴν Πατρίδα. Σήμερα τὰ σχολεῖα ἐλάχιστα διδάσκουν στὰ παιδιὰ περὶ φιλοπατρίας καὶ προσπαθοῦν νὰ παράγουν ὑπηκόους ὠφελιμιστὲς καὶκαταναλωτές. Ἀλλὰ καὶ στὴν προσπάθεια αὐτὴ ἀποτυγχάνουμε. Σύμφωνα μὲ πρόσφατα στοιχεῖα τῆς Eurostat στὴν Ἑλλάδα ἐννέα στοὺς δέκα νέους ἡλικίας ἕως 29 ἐτῶν, ποὺ σπουδάζουν, δὲν ἔχουνὁποιαδήποτε  ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀγορὰ ἐργασίας…
.               Ὁ ὠφελιμισμὸς σήμερα εἶναι τὸ σαράκι τῆς προσφερόμενης ἀπὸ οἰκογένεια καὶ κράτος Παιδείας. Αὐτὸς κατατρώγει τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ κατασκευάζει κοσμοπολίτες, ποὺζοῦν μὲ μόνη ἐπιθυμία νὰ κατακτήσουν τὴν Κίρκη τῆς καλοζωίας.-

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΠΟΓΚΡΟΜ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ πογκρὸμ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Τὸ πογκρὸμ σὲ βάρος τῶν 120.000 φιλήσυχων καὶ εἰρηνικῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης, τὴ νύχτα τῆς 6ης πρὸς τὴν 7η Σεπτεμβρίου 1955, ἀπὸ τὸν φανατισμένο καὶβάρβαρο τουρκικὸ ὄχλο εἶναι ἀπὸ τὶς μελανότερες σελίδες στὴν παγκόσμια ἱστορία. Ἡ  ἄνανδρηἐπίθεση ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸ βαθὺ τουρκικὸ κράτος, ποὺ σήμερα κατευθύνει  ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν.
.             Ἡ στρατηγικὴ τῶν Τούρκων εἶναι σταθερὰ ἴδια: ὁ ἀφανισμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχουν ζωντανοὶ μάρτυρες, ποὺ νὰ φανερώνουν τὴν ἀλήθεια, ὅτι τὰ μέρη ποὺ ἡΤουρκία κατέχει ἦσαν ἑλληνικά. Αὐτὸ πράττει καὶ στοὺς ναοὺς τῆς Ἁγίας Σοφίας, τῆς Μονῆς τῆς Χώρας, καὶ στοὺς διασκορπισμένους σὲ ὅλη τὴν Τουρκία, ποὺ τοὺς μετατρέπουν σὲ τζαμιά… Τὸβαθὺ τουρκικὸ κράτος καὶ ὁ πρόεδρος Ἐρντογὰν δείχνουν ὅτι μισοῦν τοὺς ἐλεύθερους Ἕλληνες, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο. Δείχνουν ὅτι ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς ταπεινώσουν, νὰ περιορίσουν τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο ζοῦμε καὶ νὰ μᾶς μετατρέψουν σὲ ἡμιελεύθερους ἰθαγενεῖς ὑπὸ τὴν παντόφλα τοῦνεοσουλτανάτου τους.
 .             Τὰ ὅσα συνέβησαν στὴν Κωνσταντινούπολη τὴ νύχτα τῆς 6ης πρὸς τὴν 7η Σεπτεμβρίου σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων μοιάζουν μὲ τὴν παγκόσμια γνωστὴ «νύχτα τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου» (23 πρὸς 24 Αὐγούστου 1572) καὶ τὴν ἐπίσης γνωστὴ «νύχτα τῶν κρυστάλλων» (9 πρὸς 10 Νοεμβρίου 1938). Στὴν πρώτη σφαγιάστηκαν ἀπὸ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς χιλιάδες Οὐγενότοι (Διαμαρτυρόμενοι), ποὺ ζοῦσαν στὸ Παρίσι καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Γαλλίας, καταστράφηκαν καὶλεηλατήθηκαν περιουσίες τους καὶ πολλοί, γιὰ νὰ σωθοῦν, ἔγιναν πρόσφυγες σὲ γειτονικὲς χῶρες.
.              Στὴ «νύχτα τῶν κρυστάλλων» ὑπῆρξε ἀπὸ τὸ ἀπάνθρωπο ναζιστικὸ καθεστὼς προπαρασκευασμένο σχέδιο σὲ βάρος τῶν Ἑβραίων τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Αὐστρίας. Περιλάμβανε προβοκάτσια καὶ ἀπάνθρωπες ἐπιθέσεις σὲ βάρος τους. Καταστράφηκαν  χιλιάδες σπίτια τους, ἄνω τῶν 1500 συναγωγῶν, ἄνω τῶν 7.000 καταστημάτων καὶ πάνω ἀπὸ 30.000 Ἑβραῖοι συνελήφθησαν, κακοποιήθηκαν καὶ ὁδηγήθηκαν στὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης.
.             Στὴν Κωνσταντινούπολη ὑπῆρξε ἐπίσης ὀργανωμένο σχέδιο ἐξοντώσεως τῶν Ἑλλήνων. Γνώριζε ὁ φανατισμένος τουρκικὸς ὄχλος ποιὲς εἶναι ἑλληνικὲς κατοικίες, ποιὰ εἶναι τὰκαταστήματα τῶν Ἑλλήνων. Λεηλάτησε 4.500 περίπου καταστήματα, κατέστρεψε πάνω ἀπὸ 1.000 σπίτια, βεβήλωσε τὶς Ἐκκλησίες, κατέστρεψε εἰκόνες καὶ σταυρούς, μίανε τοὺς τάφους τῶν Πατριαρχῶν καὶ χιλιάδων χριστανῶν. Χιλιάδες Ἕλληνες κακοποιήθηκαν, διαπομπεύθηκαν, βασανίστηκαν. Τὸ τουρκικὸ κράτος μεθόδευσε τὴ μετατροπὴ τῶν χιλιάδων Ἑλλήνων ὑπηκόων του σὲ ἀναγκαστικοὺς πρόσφυγες.
.             Τὸ σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης πογκρὸμ τῶν Τούρκων δὲν τὸ κατάγγειλε παγκοσμίως τὸ Ἑλληνικὸ κράτος. Ἡ βαριὰ ἀσθένεια τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξανδρου Παπάγου (ἀπεβίωσε μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες – 4/10/1955) καὶ ἡ «συμβουλή» τοῦ τότε ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Τζὸν Φόστερ Ντάλες ἡ Ἑλλάδα νὰ μὴ δώσει συνέχεια στὰ τραγικὰ γεγονότα ἔκαμαν ἄνευρη τὴν ἀντίδραση τῆς χώρας μας.
.             Τὰ γεγονότα τοῦ 1955 καὶ ὁ πρόεδρος Ἐρντογάν, ποὺ μᾶς «φοβέρισε», πὼς μία νύχτα θὰδοῦμε τοὺς Τούρκους στὰ  νησιὰ μᾶς ἐπιβάλλει πολιτικὴ ἡγεσία καὶ λαὸς νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι  καὶἕτοιμοι νὰ ὑπερασπισθοῦμε μὲ κάθε θυσία τὴν Πατρίδα μας.-

,

Σχολιάστε

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ καὶ Η ΓΑΛΛΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ μικρασιατικὴ καταστροφὴ καὶ ἡ Γαλλία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Αὐτὲς τὶς ἡμέρες συμπληρώνονται τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. Σὲ αὐτὴ τὴν ὀδυνηρὴ ἀνάμνηση ὁ νοῦς τρέχει στὴν κυρία εὐθύνη τῆς Γαλλίας γιὰ τὴν τραγικὴ γιὰτὸν Ἑλληνισμὸ ἐξέλιξη. Φίλη ἡ Γαλλία, φιλτάτη ἡ ἀλήθεια. Μοιραία γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ πολιτικὴτῶν Ἀριστὶντ Μπριάν, πρωθυπουργοῦ τῆς Γαλλίας στὴν κρίσιμη περίοδο 16 Ἰανουαρίου 1921 ἕως 12 Ἰανουαρίου 1922, Ρεϊμὸν Πουανκαρέ, ἑπόμενου τοῦ Μπριὰν πρωθυπουργοῦ τῆς Γαλλίας (17/1/1922-1924) καὶ Ἀλεξάντρ Μιλερὰν προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας ἐκείνη τὴν κρίσιμη περίοδο (20/1/1920-11/6/1924). Ἡ τραγικὴ εἰρωνεία εἶναι ὅτι ἀπὸ τοὺς τρεῖς Γάλλους πολιτικούς, ἀποδεδειγμένα ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος οἱ δύο, εἶχαν ἑλληνικὰ ὀνόματα: Ἀριστείδης – καθόλου δίκαιος – καὶ Ἀλέξανδρος – καθόλου γενναῖος…
.             Ὁ Μπριὰν προετοίμασε τὴν προδοσία σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος καὶ ὁ Πουανκαρὲ τὴνἐκτέλεσε, μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Μιλεράν. Χωρὶς  ἠθικὴ ἀναστολή, μόνο μὲ συμφεροντολογικοὺς ὑπολογισμούς. Στὸ κύριο ἄρθρο της ἡ «Καθημερινή», στὶς 29 Σεπτεμβρίου 1921, γράφει μεταξὺἄλλων: «Ὀρθοφρονῶν Γάλλος δημοσιογράφος… κακίζει τὰς χριστιανικὰς δυνάμεις τῆς Εὐρώπης διὰ τὴν ἀδιαφορίαν των ἔναντι τοῦ ἀγῶνος τοῦ Σταυροῦ κατὰ τῆς ἡμισελήνου… Πρόκειται περὶ σκανδαλώδους μεροληψίας, ἡ ὁποία ἐνῶ ἀφαιροῦσε παρὰ τῆς Ἑλλάδος νόμιμα μέσα πολεμικῆς ἐπικρατήσεως, ἤτοι τὸ μέσο τῶν νηοψιῶν καὶ τῆς προσβολῆς τῆς πρωτευούσης τοῦ ἐχθροῦ, παρεῖχεν εἰς αὐτὸν προστασίαν, ἐνίσχυσιν καὶ βοήθειαν». Σημειώνεται ὅτι Μπριάν, Πουανκαρὲ καὶ Μιλερὰν ἦσαν ἄθεοι…
.             Στὶς 14 Ὀκτωβρίου 1921 ἡ ἴδια ἐφημερίδα κατηγορεῖ τὸν πρωθυπουργὸ Μπριάν, ὅτιἀπέκρυψε ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέλευση τὴν ὑπογραφὴ τῆς σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος συμφωνίας τῆς Γαλλίας μὲ τὸν Κεμάλ. Λίγες ἡμέρες μετά, στὶς 20 Ὀκτωβρίου, στὸ κύριο ἄρθρο της ἡ ἴδια ἐφημερίδα σημειώνει: «Ὁ γαλλικὸς τύπος πανηγυρίζει γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς γαλλοκεμαλικῆς συμφωνίας» καὶ προσθέτει προβλεπτικά: «Δὲν θὰ βραδύνη νὰ μετανοήση πικρῶς διὰ τὸ σημερινόν του εὐτύχημα». Στὴ συνέχεια ἐξηγεῖ ὅτι οἱ λόγοι τῆς ὑποστήριξης τοῦ Κεμὰλ ἦσαν συμφεροντολογικοὶ καὶ προσθέτει: «Οἱ ἐν Ἑλλάδι ἔχομεν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ Γαλλία εἶναι ἐχθρά, ἐφ’ ὅσον διὰ παντὸς μέσου ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων καὶ διὰ παντὸς μέσου ἐνισχύει τοὺς σημερινούς μας ἐχθρούς».
.             Στὶς 22 Ἰανουαρίου 1922, μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Πουανκαρέ, ἡ Γαλλία διατύπωσε δημοσίως τὶς προτάσεις της σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος: Ἡ χώρα θὰ ὑποχρεωνόταν νὰ παραιτηθεῖ τῶν δικαιωμάτων της ἀπὸ τὴν Ἰωνία καὶ τὴ Θράκη. Ἡ ἀντίφαση: Ἡ Γαλλία κήρυξε τὸν πόλεμο στὴ Γερμανία, ἐπειδὴ παραβίασε τὴ συνθήκη περὶ οὐδετερότητας τοῦ Βελγίου, ἀλλὰ συνετέλεσε ἀποφασιστικὰ  στὸ νὰ παραβιασθοῦν σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος οἱ συνθῆκες Σεβρῶν καὶ Νεϊγί. Ἡ ἴδια μετὰ τὸν πόλεμο  διατήρησε τὶς Ἀλσατία – Λορένη καὶ Μοζέλ, κάτι ποὺ ἀρνήθηκε στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὶς ἀπελευθερωθεῖσες περιοχὲς τῆς Θράκης καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας…
.             Ἡ τραγωδία τῶν Ἑλλήνων ἀποτέλεσε γιὰ τοὺς Γάλλους ἀσήμαντο γεγονός. Οὔτε κὰν ἀσχολήθηκαν… Κύρια ἀπασχόλησή τους ἡ ἐξευμένιση τῶν ἡττημένων Γερμανῶν… Ὁ Μπριὰν πῆρε Νόμπελ εἰρήνης γιὰ τὴν προσπάθειά του νὰ τὰ βρεῖ μὲ τὴν Γερμανία…-

, ,

Σχολιάστε

ΟΥΚ ΕΑΛΩ Η ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οὐκ ἑάλω ἡ Βασιλεύουσα ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .              Ἡ κοσμοσυρροὴ ποὺ παρατηρήθηκε στὰ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα Θεομητορικὰπροσκυνήματα δείχνει τὸ πόσο ἡ Παναγία εἶναι  ριζωμένη στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι ἐπίσης σημαντικὴ ἐθνικὰ  καὶ ὠφέλιμη ψυχικὰ ἡ συνήθεια τέτοια ἡμέρα νὰ συγκεντρωνόμαστε στὶς ἰδιαίτερες πατρίδες μας καὶ νὰ ξανανιώνουμε κάτω ἀπὸ τὴν προστασία Της. Τὸ ἀντάμωμά μας ἀποδεικνύει ὅτι ὡς λαὸς διατηροῦμε τὴ συνέχεια καὶ τὴ συνοχή μας καὶ ἀκολουθοῦμε εὐλαβικὰ τὴν Πίστη καὶ τὰ ἰδανικὰ τῶν προγόνων μας, Μαρτύρων, Ἡρώων καὶ Διδασκάλων, παρὰ τὶς ἀντιξοότητες ποὺ ἀντιμετωπίζουμε καὶ τὶς ποικίλες ἐπιθέσεις ποὺ δεχόμαστε.
.              Γι’ αὐτὴ τὴ συνέχεια καὶ τὴ σύνδεση τοῦ λαοῦ μας μὲ τὴν Παράδοσή του ὁΝικηφόρος Βρεττάκος στὸ σπουδαῖο συνθετικὸ ποιητικὸ καὶ θεατρικό του ἔργο «Λειτουργία κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη», παρουσιάζει ἔξοχα τὰ βιώματά του ἀπὸ τὴν  ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ τὸ ἑλληνικὸπνεῦμα.
.              Τὸ ἔργο ἀρχίζει μὲ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὁ κόσμος φωνάζει «Ἑάλω! Ἑάλω! Ἑάλω!» καὶ οἱ τρεῖς Ἀναγνῶστες παρατηροῦν: «Ἄλλο δὲν ἠμπορέσαμε, μᾶς πρόλαβε ἡ φωτιά, σώσαμε τὰ Βαγγέλια τοῦ Ἔθνους μοναχά…». Καὶ ὁ Ἀγγελιοφόρος τρέχοντας κραυγάζει: «Οὐκ ἑάλω ἡ Βασιλεύουσα ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων!» καὶ προσθέτει: «Ἐξαρθρώνονται οἱ πέτρες καὶ τὸσίδερο καταλύεται· ἐρημώνουνε οἱ κορφὲς ἀπ’ τὰ κάστρα ποὺ ἀφανίζονται, ἀλλὰ τὸ χτισμένο φῶς δὲν ξεχτίζεται…». Καὶ ὁ Γέροντας ἐξηγεῖ:
«Ἀπολιόρκητη ὅταν πολιορκείσαι· καὶ ὅταν συλλαβαίνεσαι ἀσύλληπτη· κι ὅταν κουστωδίες σὲ πᾶνε καὶ σὲ φέρνουνε στὰ πραιτώρια· κι ὅταν δένεσαι πάνω σὲ πασσάλους καὶ μαστιγώνεσαι· κι ὅταν δένεσαι πίσω ἀπὸ ἄλογα κι ἅρματα καὶ σέρνεσαι βάφοντας κόκκινη τὴν ὁδὸ πρὸς τὸν Ἅδη… Κι ὅταν ἐνταφιάζεσαι, δὲν μένεις ἐκεῖ, παρὰ μόνο γιὰ μία ἢ γιὰ δυό, τὸ πολὺ γιὰ τέσσερις νύχτες· ὁπότε “ὄρθρου βαθέος” γιομίζεις τὸ φῶς μὲ πίδακες τῆς Ἀνάστασης!».
.              Προχωρώντας τὸ ἔργο ὁ ποιητὴς ἐξηγεῖ τὸ πῶς ὁ Ἑλληνισμὸς διασώθηκε. ὉἈναγνώστης τοῦ ἔργου διαπιστώνει ὅτι ἐκεῖ ποὺ ὅλα ἔδειχναν ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἔρημος «μὲ ὀλίγο χορτάρι»  ἀκούγονταν ψίθυροι καὶ κομμένα σφυρίγματα καὶ ὁ Γέροντας τοῦ ἐξηγεῖ: «Ἤτανε τὰ “Κρυφὰ Σχολειά”, ὅπου μέσα τους, “χιονισμένο, βρεγμένο” συνάζονταν ὅλο τὸ Ἔθνος. Καὶ τὸκιτρινισμένο ράσο τοῦ παπᾶ, τὸ ὑφασμένο πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση, μύριζε σμύρνα ἀπὸ κείνη ποὺ οἱ μάγοι ὁδοιποροῦντες ἐπῆγαν καὶ φιλέψανε τὸν Ἰησοῦ».
.              Ὁ Βρεττάκος μὲ τὸ ἐμπνευσμένο ποιητικό του ὕφος προχωρεῖ τὴν ἱστορία στὸν Σαμουήλ. στὸν Μακρυγιάννη, στὸ Ζάλογγο, στὸν Ρήγα, στὰ Ψαρά, στὸν Σολωμό, στὸν Δικαῖο, στὸν Ἠσαΐα, στὰ Ψαρά, στὴ Χίο, στὸ Ἀρκάδι.  Καὶ ὁ Χορὸς τοῦ ἔργου συμπληρώνει
.              «Καὶ Κοσμάδες Αἰτωλοὶ ἀνεβαίνουν καὶ μιλοῦν ἀπ’ τὸ βῆμα τῶν ὀρέων ἀνεμίζοντας τὰ ράσα τοὺς σύννεφα μέσα στὰ σύννεφα· ἐνῶ πάνω ἀπ’ ὅλες τὶς κορφὲς ἀκούγονται κρόταλα: “Ἴτε καὶ Ἴτε καὶ Ἴτε!..” Γιατί ὅσοι πέσαν ἐδῶ ζοῦν ἀκόμη, καὶ κάθε ποὺ ἀκοῦν τὴν παμπάλαιη σάλπιγγα νὰ σημαίνει ἐγερτήριο, σηκώνονται· ξαναβγαίνουν στὸ φῶς καὶ βαδίζουνε σὲ παράταξη: “Ἴτε, καὶ Ἴτε καὶ Ἴτε!..”».
.              Ἡ τραγωδία τῆς Ἑλλάδας, κατὰ τὸν Βρεττάκο, εἶναι πὼς σὲ κάθε ἐποχὴ ὑπάρχειἕνας Ἰούδας ὁ δόλιος, «ποὺ ἔχει τὴν κρύπτη του πλάι στὶς Κερκόπορτες». Καὶ ἐνῶ νικοῦσε ἡΠατρίδα μας στὴ μάχη, ἀντὶ ἄλλης δάφνης «λάβαινε τοὺς προστάτες ποὺ δὲν νοιάζονταν ἄλλο, ἐξὸν νὰ σκεπάσουν τὶς ζῶσες Της κρίνες μὲ ἀγκάθια καὶ ἀγριόχορτα. Νὰ σφραγίσουν τὸ στόμα Της, νὰμὴν ἔβγει τὸ φῶς, τί δὲν ἦταν πρὸς κέρδος τους».
.              Ἀλλὰ πέραν τῶν κάθε ἐποχῆς προδοτῶν καὶ προστατῶν τὸ πρόβλημα σὲ αὐτὸν τὸν τόπο εἶναι ὅτι ὅσοι ἔπαιρναν τὴν ἐξουσία «ἄνοιγαν εὔκολα τὶς πόρτες στοὺς προστάτες καὶζητοῦσαν τὴν καλοπιστία τῶν ταπεινῶν καὶ τὴν ἔβρισκαν». Καὶ ἐξηγεῖ ὁ Γέροντας:
.              «Τοὺς παραπλάναγαν τὴν ψυχὴ μὲ πανουργίες, τοὺς θόλωναν τὸ μυαλό, ὥσπου βλέπαν ἀλλαντάλλω τὰ μάτια τους. Καὶ τοὺς ρίχναν στὸν ἀλληλοσκοτωμό. Τί ἀδελφὸς μὲ ἀδελφὸμετὰ δὲν γνωρίζονταν». Αὐτοὶ ὅλοι ποὺ δὲν ἤξεραν τίποτε γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων, δὲνἤξεραν τίποτε ἀπὸ τὴν ἱστορία. Ὁμογνωμόνως οἱ ἐξουσιαστὲς τὰ πετοῦν ὅλα αὐτὰ στὸν Καιάδα, ἐνὀνόματι τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ» καὶ τοῦ «προοδευτισμοῦ»…
.                Μετὰ ἀπὸ τόσες περιπέτειες, μετὰ ἀπὸ τὰ τόσα βάσανα, μετὰ ἀπὸ τέτοια συμπεριφορὰ τῶνἰσχυρῶν, ντόπιων καὶ ξένων, ὀρθῶς ὁ Γέροντας τοῦ Βρεττάκου ἀπορεῖ: «Πῶς ἀπόμεινε μήτρα, πῶςἀπόμεινε μάτι, πῶς ἀπόμεινε πόδι, πῶς ἀπόμεινε χέρι, νὰ σηκώνει τοῦ Ἔθνους τὴ σημαία ἀνάμεσα στὶς ἄλλες σημαῖες τῶν Ἑνωμένων Ἐθνῶν;». Ὁ χορὸς ἀπαντᾶ ὅτι ἦταν καὶ εἶναι ἡ προστασία τοῦἙνός, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου καὶ ὁ κόσμος – λαὸς ἐπικροτεῖ μὲ τὸ«Ἀλληλούια» τρεῖς φορές.
.              Ὁ ποιητὴς φτάνει στὸν ἐπίλογο, ποὺ εἶναι καὶ ἐπίλογος τῆς ζωῆς του. Γράφει: «Ἐγώ, ὁ σὲ λίγο ἀπερχόμενος, ὁ βαθιὰ εὐτυχής, ὁ τιμημένος νὰ εἶμαι ἀπὸ τὸ χῶμα σου… καὶ ποὺ ὁ λόγος σου ὁ ἄφατος μοῦ δίδαξε τὸ ἅπαντο… καὶ εἶναι ἐδῶ ὅπου πίνοντας τὸ νερό σου τὸ ἔκαμα αἰώνια πόσιμο», λόγος ποὺ θυμίζει τὸ «ὕδωρ τὸ ζῶν καὶ αἰώνιο», ποὺ προσέφερε ὁ Ἰησοῦς στὴΣαμαρείτιδα. Στὸ τέλος καὶ μὲ τὸ φιλὶ τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ εὔχεται στὴν Ἑλλάδα «Ζωὴ ἐσαεί, Φῶςἐσαεὶ καὶ Λόγο ἐσαεί», πιστεύοντας ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἁλωθεῖ ἡ «Βασιλεύουσα ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων», ὅ,τι κι ἂν ἀπεργάζονται δικοὶ καὶ ξένοι.-    

, ,

Σχολιάστε

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΞΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τουρκικὲς φαντασιοπληξίες καὶ ἰδεοληψίες

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .            Σὲ παροξυσμὸ  ἔχουν  φθάσει οἱ φαντασιοπληξίες καὶ οἱ ἰδεοληψίες  τῆς σημερινῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Τουρκίας. Πιθανὸν τὸ κάνει, γιατί βλέπει ὅτι οἱ Τοῦρκοι πολίτες τὴν βαρέθηκαν, βαρέθηκαν τὰ ψέματα, τὴ διάλυση τῆς οἰκονομίας, τὴ διαφθορά, τὶς σπατάλες τοῦΠροέδρου, τὴν οἰκογενειοκρατία, τὴν εὐνοιοκρατία, τὸν αὐταρχισμὸ σὲ  διαφωνοῦντες καὶ ἐπιδιώκει μὲ αὐτὲς νὰ κρατήσει τὴν ἐξουσία στὶς προσεχεῖς ἐκλογές. Ἴσως νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ ἀφιονίσει τὸ γειτονικὸ λαό, λέγοντάς του ἀπίθανα ψέματα καὶ ἱστορίες τύπου παραμυθιῶν τῆς Χαλιμᾶς.
.            Πρόσφατο κροῦσμα τῆς μυθομανίας τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Τουρκίας ἡπαρουσίαση γεωγραφικοῦ χάρτη ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Ἀμύνης Χουλουσὶ Ἀκάρ, στὸν ὁποῖο ἐμφανιζόταν ἡ ἐξέλιξη τῶν συνόρων της χώρας μας. Τὸ συμπέρασμά του εἶναι ὅτι ἀδικήθηκε ἡ χώρα του… Ὁ κ. Ἀκὰρ δὲν κατάλαβε ὅτι ἔτσι ἀποκάλυψε μίαν ἄρρωστη ἐπιθυμία του ὁ Ἑλληνισμὸς νὰ ἦταν ἀκόμη ραγιὰς καὶ αἰχμάλωτός του…
.            Ὁ κ. Ἀκὰρ δὲν κατάλαβε ἐπίσης ὅτι ἔτσι προσέβαλε τοὺς ἐπαναστάτες τῶν ΗΠΑ καὶὅλων τῶν ἄλλων λαῶν ποὺ ἀγωνίσθηκαν καὶ ἀπέκτησαν τὴν ἐλευθερία τους. Δὲν κατάλαβε ἀκόμη ὅτι ἡ ἀναφορά του  ὁδηγεῖ τὴ σκέψη στὸν Χίτλερ, στὸν Στάλιν καὶ στὴ θεωρία τοῦ «ζωτικοῦχώρου». Τὶς ἀντιλήψεις της γιὰ «ζωτικὸ χῶρο» ἡ Τουρκία, χάρη στὴν ἀνοχὴ τῶν μεγάλων δυνάμεων, ἐφαρμόζει στὴν Κύπρο, στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ καὶ ἐπιδιώκει νὰ τὶς ἐφαρμόσει στὰνησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καὶ στὴ δυτικὴ Θράκη…
.            Λογικὰ πράττουσα ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση μένει ψύχραιμη καὶ δὲν μπαίνει σὲσυζήτηση μὲ ὅσα ἐκστομίζουν ὁ κ. Ἐρντογᾶν καὶ οἱ συνεργάτες του. Ὅμως φέτος, μὲ τὰ ἑκατὸχρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, σκέφτομαι πόσο τὸ θράσος τους. Μὲ τὴν βοήθεια τῶν Μεγάλων Δυνάμεων ἡ Τουρκία διέπραξε Γενοκτονία σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ποὺ ἀναζήτησαν τὴν ἐλευθερία τους, μετὰ ἀπὸ αἰώνων ἀπάνθρωπη σκλαβιά, ἐλευθερία ποὺ προηγουμένως εἶχαν κερδίσει μὲ θυσίες καὶ αἷμα οἱ Πελοποννήσιοι, οἱ Ρουμελιῶτες, οἱ Θεσσαλοί, οἱ   Ἠπειρῶτες, οἱ Μακεδόνες, οἱ νησιῶτες τοῦ Αἰγαίου, οἱ Θράκες, οἱ Κρῆτες.
.            Οἱ Ἕλληνες εἴμαστε συνδεδεμένοι μὲ τὴν Μικρὰ Ἀσία, ὄχι μόνο γιατί ἐκεῖ δημιουργήσαμε σπουδαῖο πολιτισμό, ἀλλὰ γιατί, ὑπὸ τυραννικὲς συνθῆκες, οἱ πρόγονοί μας διατήρησαν τὴν ταυτότητά τους. Ὅ,τι κι ἂν ποῦν ὁ κ. Ἐρντογὰν καὶ οἱ συνεργάτες του ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ ἡ Μικρὰ Ἀσία εὐωδιάζουν Ἑλληνισμό. Ὅσο κι ἂν καταστρέφουν τὰ μνημεῖα του, ὅσο καὶ ἂν καταπιέζουν τοὺς ἐναπομείναντες ἐλάχιστους Ἕλληνες, ὅσο καὶ ἄν, κάνοντας χρήση βαρβάρων συνηθειῶν,  μετατρέπουν σὲ τζαμιὰ τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, τὴ Μονὴ τῆς Χώρας, τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ τῆς Τραπεζούντας καὶ ἄλλους ναοὺς – σύμβολα, ὅσο καὶ ἂν βάζουν τουρκόπουλα νὰ κραυγάζουν, ὡς σὲ γήπεδο, στὴν Ἁγιὰ Σοφιά, ἡ ἀλήθεια παραμένει βαθιὰ ριζωμένη: αὐτὰ εἶναι τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια της Ἑλλάδας καὶ οἱ Τοῦρκοι κατακτητές τους. Ἂν οἱ γείτονες δὲν αἰσθάνονται εὐχάριστα γι’ αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, δὲν θὰ διώξουν ΕΜΑΣ ἀπὸ τὰ μέρη ποὺ μᾶς ἀπέμειναν.- 

, ,

Σχολιάστε

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Ἰωάννης Βατάτζης καὶ ὁ ἀρχαιολόγος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

(Οἱ κρυπτοχριστιανοὶ στὴ σύγχρονη Τουρκία)

    Α΄ ΜΕΡΟΣ

 .                  Τὸ ταξίδι μὲ τὸ τρένο ἀπὸ τὴ Σμύρνη στὴ Μαγνησία, τὴν παρὰ τὸ Σίπυλο ὄρος, διαρκεῖπερίπου μία ὥρα. Ἐπιθυμία τοῦ π. Κυρίλλου ἦταν  νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὴν πατρίδα τῆς μητέρας μου, γιὰ νὰἐπιχειρήσουμε νὰ βροῦμε στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀρχαιότητας καὶ τοῦ Αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας Ἰωάννη Βατάτζη.  Κατὰ τὸ σύντομο ταξίδι ἐπανέλαβα στὸν π. Κύριλλο ὅτι  ἄδικα πᾶμε στὴ Μαγνησία.
– Πάτερ σ᾽ τὸ ξαναλέω, δὲν πρόκειται νὰ δοῦμε στὴ Μαγνησία τίποτε τὸ ἑλληνικό.. Οἱ βάρβαροι κατακτητὲς ἔσβησαν κάθε τί ποὺ θύμιζε τὴν ἑλληνικὴ παρουσία. Κατάστρεψαν τὰ σχολεῖα της, τὶς ἐκκλησιές της, τὰ φιλανθρωπικά της ἱδρύματα, τὰ καταστήματα,  τὰ σπίτια, τὰ νεκροταφεῖα της, τὰκάστρα, τὰ μοναστήρια…
– Τὸ ξέρω, σοῦ ξαναλέω κι ἐγώ, μοῦ εἶπε ὁ π. Κύριλλος. Εἶναι ἴσως ἡ μόνη πόλη στὴν Τουρκία, ποὺἀφάνισαν κάθε τί τὸ ρωμέικο καὶ τὸ ἀρμένικο. Στὴν Κωνσταντινούπολη, στὴ Σμύρνη καὶ ἀλλοῦ βλέπει κανεὶς ἀκόμη ἑλληνικὰ σπίτια κι ἐκκλησιές, μπορεῖ ἐρείπια ἢ κατειλημμένα… Στὴ Μαγνησία τίποτε… Ἀλλὰ ἐμεῖς κάτι θὰ δοῦμε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Νιόβη…
– Ἡ Νιόβη…, τοῦ εἶπα κουνώντας τὸ κεφάλι μου. Ὁ βράχος στὸ Σίπυλο, ποὺ ἐδῶ καὶ πολλοὺς αἰῶνες θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἡ  ἀπολιθωμένη Νιόβη, μὲ τὴν τραγικὴ ἱστορία της θυμίζει γιὰ πάντα ὅτι ἡ Μικρὰ Ἀσία ἦταν  Ἑλλάδα. Ἀπὸ τὸ 1922 δὲν κλαίει μόνο γιὰ τὰ δώδεκα παιδιά της, ποὺ σκότωσαν ἀπὸ ζήλια ὁἈπόλλωνας καὶ ἡ Ἄρτεμη, κλαίει γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ τὶς Ἑλληνίδες, ποὺ βιαίως ἐκπατρίσθηκαν, ἀφήνοντάς την μόνη,  σὲ ἀγροίκους ἀλλοεθνεῖς…
.                Σταματήσαμε τὴ συζήτηση καὶ βλέπαμε τὸ ὄμορφο τοπίο. Πρὶν κατεβοῦμε ἀπὸ τὸ τρένο ὁ π. Κύριλλος μοῦ εἶπε:
– Σοῦ ἔχω μίαν εὐχάριστη ἔκπληξη στὴ Μαγνησία…
– Στὴ Μαγνησία κάτι εὐχάριστο…τοῦ εἶπα μὲ ἀπορημένο ὕφος.
– Ναὶ θὰ ἔχουμε τὴν καλὴ παρέα ἑνὸς ἀρχαιολόγου, εἰδικοῦ στὰ ὕστερα βυζαντινὰ χρόνια καὶ εἰδικότερα
στὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας Ἰωάννη Βατάτζη.
– Τούρκου; Τὸν ἐρώτησα.
– Τούρκου, ἀπὸ τὴ Μαγνησία. Φίλος καλὸς στὴν Ἑλλάδα, καθηγητὴς ἀρχαιολογίας, μοῦ συνέστησε νὰτὸν συναντήσουμε καὶ νὰ τὸν ἔχουμε ξεναγό μας. Μάλιστα τοῦ μίλησε γιά μᾶς καὶ γιὰ τὴν ἄφιξή μας καὶ πρέπει νὰ μᾶς περιμένει στὸ ξενοδοχεῖο… Σπούδασε στὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ μεταπτυχιακὰ στὴΓαλλία. Εἶχε ἐκεῖ καθηγήτρια τὴν Ἑλληνίδα, ἀπὸ τὴ Μαγνησία, βυζαντινολόγο Πετρίδη – Ζανέρ. Ὅπως καταλαβαίνεις ξέρει ἄριστα ἀγγλικά, γαλλικὰ καὶ ἀρκετὰ ἑλληνικά. Τὸν λένε Μπερὰτ ….
– Πολὺ ἐνδιαφέρουσα περίπτωση, τοῦ εἶπα μὲ ἀνακούφιση. Μοῦ φάνηκε σὰ μία δροσιὰ στὸ καῦμα τῆς βιαίως ἐξισλαμισμένης Μαγνησίας.
   .                   Φτάσαμε στὴ Μαγνησία. Μία μοντέρνα πόλη, μὲ βιτρίνα λουσάτη, ἀλλὰ καὶ μὲφτωχογειτονιές, ποὺ βλέπεις ὅσο τὸ τρένο πλησιάζει στὸ σταθμό… Ὁ σταθμός… Θυμήθηκα τὰ ὅσα ἄκουσα ἀπὸ τὴν γιαγιά μου γιὰ τοὺς δυστυχεῖς Ἕλληνες, ποὺ σ’ αὐτὸ τὸ σταθμὸ προσπαθοῦσαν νὰἀνέβουν στὸ τρένο, γιὰ νὰ πᾶνε στὴ Σμύρνη, νὰ καταφύγουν σὲ νεκροταφεῖα καὶ νὰ τοὺς πετάξουν στὰ καράβια, γιὰ νὰ γλυτώσουν τὴ σφαγή… Στάθηκα γιὰ λίγο ἀκίνητος καὶ δάκρυα μοῦ ᾽ρθαν στὰμάτια.
.                Τὸ ξενοδοχεῖο ποὺ μείναμε ἦταν σύγχρονο, στὸ κέντρο τῆς πόλης. Στὸ σαλόνι τῆς ὑποδοχῆς μᾶς περίμενε χαμογελαστὸς ὁ Μπεράτ, ἕνας εὐπαρουσίαστος τριαντάρης. Τὸν χαιρετίσαμε θερμά. Τοῦ ἐξήγησα πὼς κατάγομαι ἀπὸ τὴ Μαγνησία καὶ θὰ ἤθελα νὰ δῶ κάτι ποὺ νὰ θυμίζει τοὺς προγόνους μου. Ὁ Μπερὰτ  μὲ κοίταξε μὲ μία ἀδιόρατη θλίψη.
– Δὲν θὰ βροῦμε τίποτε σπουδαῖο, μοῦ εἶπε. Ἡ παλιὰ πόλη κάηκε, ἰσοπεδώθηκε. Σώθηκαν ἐκκλησιές, ποὺ ἔγιναν τζαμιά. Ἕνα σπουδαῖο τζαμὶ γιὰ τοὺς Τούρκους εἶναι τὸ Οὐλοὺ τζαμί. Ἦταν ἡ χριστιανικὴἐκκλησία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Βρίσκεται ψηλὰ στὴν πόλη. Οἱ ἰωνικοῦ ρυθμοῦ κίονες ποὺ διασώζονται καὶ τὰ κιονόκρανά τους, ποὺ εἶχαν λαξευμένους σταυροὺς εἶναι ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα λείψανα τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ χριστιανικοῦ παρελθόντος τῆς πόλης.
.             Ἐντυπωσιάστηκα ἀπὸ τὰ ὅσα μᾶς εἶπε ὁ Μπεράτ. Μοῦ χτύπησε  ἐκεῖνο τὸ «εἶναι σπουδαῖο τζαμὶ γιὰ τοὺς Τούρκους…», αὐτὸ τὸ τρίτο πρόσωπο… Δὲν συγκρατήθηκα καὶ τὸν ρώτησα:
– Ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο, τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ρωμιῶν  τῆς Μαγνησίας τίποτε δὲν σώθηκε;
– Τίποτε. Στὴ θέση του εἶναι μία πλατεία…
– Ἀπὸ τὰ κτίσματα τῆς βασιλείας τοῦ Βατάτζη, τὴ Μονὴ Σωσάντρων, ποὺ ἐκεῖνος ἦταν ὁ κτήτορας, καὶτ’ ἄλλα, ὑπάρχουν ἔστω ἐρείπια;…
– Ὑπάρχουν ὑπολείμματα ἀπὸ τὰ τείχη τῆς ἐποχῆς τοῦ Βατάτζη. Γιὰ τὴ Μονὴ Σωσάντρων ἀκόμη ψάχνουμε νὰ βροῦμε τὴν  τοποθεσία της…
– Ἐσὺ ἐργάζεσαι στὴ Μαγνησία ὡς ἀρχαιολόγος; ρώτησε ὁ π. Κύριλλος.
– Εἶμαι στὸ πανεπιστήμιο καὶ ὅταν ἔχω ἄδεια καὶ χρηματοδότηση, ἀναζητῶ κυρίως βυζαντινὰ μνημεῖα στὴν περιοχὴ αὐτή,  ἀπάντησε ὁ Μπεράτ.
.              Μείναμε συζητώντας γιὰ τὴν ἀρχαιολογία καὶ τὶς ἀρχαιότητες στὴν Τουρκία μέχρι ποὺβράδιασε. Χωρίσαμε μὲ τὸν Μπερὰτ μὲ τὴ συμφωνία νὰ συναντηθοῦμε τὸ ἑπόμενο πρωὶ γιὰ νὰἀρχίσουμε  τὴν ἐξερεύνησή μας…
.            Ὅταν ἔφυγε ὁ Μπερὰτ μείναμε στὸ ἑστιατόριο τοῦ ξενοδοχείου, γιὰ νὰ φᾶμε κάτι καὶ ὁ π. Κύριλλος μοῦ εἶπε:
– Ἡ περίπτωση τῆς ἰσοπέδωσης ἀπὸ τὸν Κεμὰλ τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, κομψοτεχνήματος τοῦ18ου αἰώνα, μὲ περίφημο ξυλόγλυπτο τέμπλο, μοῦ θύμισε τὸν Στάλιν. Καὶ αὐτὸς ἰσοπέδωσε τὸν καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος, στὴ Μόσχα. Ἐπιχείρησε στὴ θέση του νὰ ἀνεγείρει τὸ ψηλότερο καὶ μεγαλοπρεπέστερο κτίριο  στὸν κόσμο…  Δὲν τὸ πέτυχε καὶ ἔκαμε ἐκεῖ τὴν μεγαλύτερη πισίνα στὸν κόσμο. Ἔτσι ὅμως σώθηκε ὁ τόπος καὶ ὅταν ἔπεσε ὁ κομμουνισμός, ξαναχτίζεται στὴ θέση τουμεγαλοπρεπέστερος ὁ Ναός…
.               Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα στὴν ὥρα του ὁ Μπερὰτ κι ἐμεῖς. Ἐπισκεφθήκαμε τὶς παλιὲς τούρκικες συνοικίες τῆς Μαγνησίας καὶ μετὰ ἀσθμαίνοντας σκαρφαλώσαμε στὴν πλαγιὰ τοῦ Σαντὶκ Τεπεσί, στὴν κορυφὴ τοῦ ὁποίου ἦταν τὸ τεῖχος τῆς Μαγνησίας ἐπὶ Βατάτζη. Ἐκεῖ σώζονται μερικοὶἡμικυλινδρικοὶ προμαχῶνες, χτισμένοι τὸν 13ο αἰώνα. Ὑπάρχει καὶ δεύτερο τεῖχος, κατεστραμμένο –  καὶ αὐτὸ βυζαντινό. Τὸ τρίτο βυζαντινὸ τεῖχος εἶναι σὲ κάπως καλύτερη κατάσταση, ἂν καὶπαλαιότερο, τοῦ 7ου ἢ 8ου αἰώνα, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Μπεράτ. Στὸν ἴδιο χῶρο πρέπει νὰ ἦταν καὶ ἡ ἀκρόπολη τῶν προχριστιανικῶν Μαγνήτων, ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν ἔχει ἀκόμη βρεθεῖ κάτι σημαντικό.
– Εἶναι παρατημένα τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα, μᾶς σημείωσε. Δὲν ὑπάρχει καὶ πολλὴ ὄρεξη γιὰἀρχαιοελληνικὰ καὶ βυζαντινὰ εὐρήματα, πρόσθεσε μὲ νόημα… Θέλετε τώρα νὰ πᾶμε στὸ ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο; Μᾶς ρώτησε.
.                Κοίταξα τὸν π. Κύριλλο. Περίμενα νὰ μοῦ κάνει νόημα γιὰ τὸ τί νὰ κάνουμε. Ἐκεῖνος μοῦ κίνησε τοὺς ὤμους…Ὁ Μπερὰτ κατάλαβε τὴν ἀμηχανία μας καὶ μᾶς ἐξήγησε:
– Τὸ Μουσεῖο εἶναι ἀρχαιολογικὸ καὶ εἶναι ἀξιόλογο. Τὰ περισσότερα ἐκθέματα εἶναι ἀπὸ τὶς κοντινὲς Σάρδεις, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κάποια ἀπὸ τὴ Μαγνησία. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι τὸ ἄγαλμα μίας κόρης…
– Ξέρεις Μπεράτ, τοῦ εἶπα. Ἔχουμε δεῖ πολλὰ ἀρχαῖα στὴν Ἑλλάδα, θὰ προτιμοῦσα νὰ πᾶμε στὸν βράχο τῆς Νιόβης…
.                  Μᾶς κοίταξε συγκαταβατικὰ ὁ Μπεράτ, σὰ νὰ μᾶς ἔλεγε ὅτι ἐμεῖς χάνουμε ποὺ δὲν ἐπισκεπτόμαστε τὸΜουσεῖο… Μὲ τὸ αὐτοκίνητό του πήγαμε στὴ συνοικία Τσάι Μπασί.  Ἀπὸ ἐκεῖ, μέσα ἀπὸ πυκνὴ βλάστηση, φτάσαμε στὸν ἐντυπωσιακὸ βράχο, ποὺ εἶναι στὴν ἀρχὴ φαραγγιοῦ καὶ μοιάζει μὲἀνθρώπινο κεφάλι καὶ μάλιστα γυναικός. Εἶναι ἡ Νιόβη. Μείναμε γιὰ ὥρα νὰ τὴν κοιτάζουμε, μὲ συγκίνηση, ὅσο καὶ μὲ ἀναπόληση…

    Β΄ ΜΕΡΟΣ

.              Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα εἶχε ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον γιά μᾶς.  Ἐπισκεφθήκαμε τοὺς πιθανοὺς τόπους ποὺ ἦταν κτισμένη ἡ Μονὴ Σωσάντρων. Στὴν αὐτοκρατορικὴ αὐτὴ Μονή, ποὺ μᾶλλον ἦταν ἀφιερωμένη στὸν Σωτήρα Χριστὸ (Σῶσε ἄνδρας – ἀνθρώπους = Σώσαντρα)  ἐτάφησαν δύο αὐτοκράτορες, ὁἸωάννης Γ΄ ὁ Βατάτζης καὶ ὁ γιὸς του Θεόδωρος Β΄ ὁ Λάσκαρης, ποὺ ἔγραψε τὸν Μεγάλο ΠαρακλητικὸΚανόνα
.                  Καθὼς εἴχαμε βγεῖ ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς πόλης ὁ Μπερὰτ σταμάτησε τὸ αὐτοκίνητο σὲ ἕνα ὕψωμα μεταξὺ Σιπύλου ὄρους καὶ Μενεμένης.
.                  Ἀκόμη δὲν ἔχουμε προσδιορίσει τὴν ἀκριβῆ τοποθεσία τῆς Μονῆς Σωσάνδρων, μᾶς εἶπε. Ἔχουν γίνει πολλὲς ἔρευνες καὶ ἔχουν γραφεῖ πολλὲς μελέτες γιὰ τὴ θέση της. Φοβοῦμαι ὅτι ἐπειδὴἦταν σὲ ὡραία τοποθεσία,  κάποιοι ἀγόρασαν τὴν ἔκταση, ἐξαφάνισαν κάθε ἴχνος τῆς Μονῆς καὶἔκτισαν, αὐτὰ ποὺ βλέπετε σήμερα,  ἐπαύλεις γιὰ τοὺς εὔπορους Σμυρνιοὺς καὶ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα γιὰ πλούσιους τουρίστες… Πάντως ἔχουμε τὴ μαρτυρία τοῦ Γεωργίου Πελαγονίας ὅτι ὁ Ἰωάννης Βατάτζης ἐτάφη στὴ Μονὴ Σωσάντρων, τὴν παρακειμένη στὸ Σίπυλον ὅρος, κοντὰ στὴ Μαγνησία. Αὐτὸμᾶς ὁδηγεῖ στὴ σκέψη ὅτι ἡ Μονὴ πρέπει νὰ βρισκόταν στὴ θέση Στακτοχώρι  (Boz – Keui)…
.           Ἀκούσαμε προσεχτικὰ τὸν Μπερὰτ καὶ αὐθόρμητα νιώσαμε πικρία. Ὁ π. Κύριλλος μοῦ εἶπε μὲ θλίψη:
Ὁ Βατάτζης εἶναι Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τιμᾶται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ τὸν ἔχουν γιὰ προστάτη, ἐλεήμονα καὶ θαυματουργό. Ὁ τάφος του καὶ τὸ λείψανό του δὲν βρέθηκαν… Τὴν πρώτη φορὰ ποὺἐπιτέθηκαν οἱ Τοῦρκοι στὴ Μονὴ τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Αὐτοκράτορα μεταφέρθηκε στὴ Μαγνησία, στὸΜητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, τῆς Μητροπόλεως Ἐφέσου, γιὰ προφύλαξη… Ἕως τὸ 1922… Τότε χάθηκε. Κανεὶς δὲν ξέρει τί ἔγινε.. Ὁ θρύλος γιὰ τὸν ἴδιο καὶ γιὰ τὸ σκήνωμά του προηγεῖται αὐτοῦγιὰ τὸν Κωνσταντῖνο τὸν Παλαιολόγο…
.               Ὁ Μπερὰτ κατάλαβε τὴ στενοχώριά μας  καὶ ἄλλαξε συζήτηση.
–Θὰ πᾶμε τώρα στὸ Νύμφαιο καὶ αὔριο στὶς Σάρδεις. Ἐκεῖ ὑπάρχουν ἀξιόλογα ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα. Θὰ δοῦμε καὶ τὸ τοπίο. Ἡ Μαγνησία ἦταν ἕνας ἐπίγειος παράδεισος. Σταφίδα, μπαμπάκι, σύκα, καὶ τί δὲν εἶχε, νερά, βλάστηση. Τώρα ἔχουν ἀλλάξει τὰ πράγματα, ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ τὰ φαντασθεῖτε…
–Στὸ Νύμφαιο ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ θυμίζει Βυζάντιο; τὸν ἐρώτησε ὁ π. Κύριλλος.
–Ὑπάρχουν ἐρείπια τοῦ παλατιοῦ, ποὺ ἔμενε ὁ Βατάτζης καὶ ποὺ ἀπὸ ἐκεῖ,  ὅταν κατάλαβε τὸ τέλος του, ζήτησε νὰ τὸν μεταφέρουν στὴ Μονὴ Σωσάνδρων. Πρέπει νὰ ἦταν πολὺ σπουδαῖο παλάτι. Μᾶλλον ἔμοιαζε μὲ τὸ παλάτι τῶν Βλαχερνῶν. Στὴ νέα πόλη δεσπόζει ὁ λόφος Νίφ, ὅπου ὑπάρχουν  ἐρείπια τοῦ Βυζαντινοῦ φρουρίου…
.               Μετὰ τὴν ἐπίσκεψη στὸ Νύμφαιο ἤμασταν κουρασμένοι καὶ  γυρίσαμε στὸ ξενοδοχεῖο. Ὁ Μπερὰτ μᾶς πῆγε, ἀφοῦ μᾶς ἔκαμε τὸ τραπέζι σὲ ἕνα γραφικὸ ἐξοχικὸ ἑστιατόριο. Κλείσαμε συνάντηση γιὰ τὴν ἑπομένη, τελευταία ἡμέρα τῆς διαμονῆς μας στὴ Μαγνησία. Εἴχαμε πάρει πρωινὸκαὶ ἤμασταν εὐχαριστημένοι, ποὺ δὲν συναντήσαμε «γκρίζους λύκους» καὶ ποὺ ἕνας καλὸς Τοῦρκος ἐπιστήμονας μᾶς ξενάγησε… Περιμέναμε νὰ ἔρθει ὁ Μπεράτ, ἀλλὰ δὲν ἐρχόταν… Μετὰ ἀπὸ τρεῖς περίπου ὧρες ἐμφανίστηκε σκυθρωπός.
–Τί ἔχεις Μπεράτ; Τὸν ρώτησε ὁ π. Κύριλλος.
–Μὲ κάλεσαν στὴν ἀστυνομία, μᾶς ἀπάντησε.
–Γιατί; Ρωτήσαμε μὲ ἀπορία, ποὺ ἔβγαζε τὴν ἀνησυχία μας.
–Γιατί μὲ εἶδαν νὰ ἐπισκέπτομαι μαζί σας τοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους. Ὅταν ἔμαθαν ὅτι εἶσθε Ἕλληνες, μοῦ εἶπαν νὰ μὴν φύγετε ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο, γιατί θὰ περάσουν νὰ ἐλέγξουν τὶς βαλίτσες σας…
.             Σὲ λίγη ὥρα ἐμφανίστηκαν δύο μὲ πολιτικὰ καὶ ἕνας ἔνστολος. Καὶ οἱ τρεῖς σωματώδεις, ἀλλὰ χωρὶς μουστάκια. Μᾶς εἶπαν ὅτι εἶναι ἀστυνομικοὶ καὶ θέλουν νὰ ἐλέγξουν τὶς βαλίτσες μας. Θεωρήσαμε περιττὸ νὰ τοὺς ζητήσουμε ταυτότητες. Τοὺς πήγαμε στὰ δωμάτιά μας, τὶς ἤλεγξαν καὶ χωρὶς πολλὰ λόγια ἔφυγαν. Ὁ Μπερὰτ εἶχε τρομοκρατηθεῖ. Πίστευε ὅτι θὰ μᾶς καλέσουν καὶ γιὰἀνάκριση, πὼς μπορεῖ νὰ μᾶς κρατοῦσαν κιόλας γιὰ νὰ διαπιστώσουν μήπως καὶ ἀνήκαμε σὲ κύκλωμα ἀρχαιοκαπηλίας…
.              Μετὰ τὸ συμβὰν ἀποφασίσαμε νὰ πληρώσουμε καὶ νὰ φύγουμε μίαν ἡμέρα νωρίτερα ἀπὸ τὴ Μαγνησία. Ὁ Μπερὰτ μᾶς ἐμπόδισε.
–Θὰ τοὺς φανεῖ ὅτι κάτι συμβαίνει μαζί σας καὶ μπορεῖ νὰ σᾶς συλλάβουν, ὅταν φτάσετε στὴΣμύρνη… Θὰ κάνουμε κανονικὰ τὸ πρόγραμμά μας σήμερα στὶς ὧρες ποὺ μᾶς ἀπέμειναν καὶ αὔριο φεύγετε.
 .               Ἔτσι κι ἔγινε. Πήγαμε στὶς Σάρδεις καὶ ἐπιστρέψαμε χωρὶς ἀπρόοπτο. Ἦταν πιὰ σούρουπο. Καθίσαμε καὶ οἱ τρεῖς μας στὸ σαλόνι τοῦ ξενοδοχείου. Ἀφοῦ ἀνταλλάξαμε ὀνόματα, διευθύνσεις καὶ τηλέφωνα, εἶπα στὸν Μπερὰτ ὅτι ἀποφασίσαμε νὰ φύγουμε νωρὶς τὸ πρωὶ μὲ ταξὶ γιὰ τὸν σταθμό, χωρὶς νὰ τὸν ἐνοχλήσουμε. Ἀρκετὲς σκοτοῦρες τοῦ βάλαμε… Καὶ ὁ π. Κύριλλος πρόσθεσε:
–Μπερὰτ θέλουμε νὰ σὲ εὐχαριστήσουμε γιὰ τὰ ὅσα ἔκαμες γιά μᾶς καὶ σοῦ ζητᾶμε νὰ μᾶς συγχωρέσεις γιὰ τὸν μπελὰ ποὺ σὲ βάλαμε.
.             Ὁ Μπερὰτ μᾶς κοίταξε στὰ μάτια, πρῶτα τὸν π. Κύριλλο καὶ μετὰ ἐμένα, καὶ μὲ ἀποφασιστικὸ ὕφος, ποὺ ἔδειξε ἄνθρωπο, ἕτοιμο νὰ ἀντιμετωπίσει κάθε κακουχία μπρὸς σ’ αὐτὸ ποὺ πίστευε, μᾶς εἶπε:
–Ὅ, τι ἔκαμα τό ᾽καμα μὲ τὴν καρδιά μου. Δὲν ξέρω ἂν θὰ ξαναβρεθοῦμε. Γι᾽ αὐτὸ καὶ πρὶν χωριστοῦμε  θὰ σᾶς ἐξομολογηθῶ  κάτι. Δὲν νιώθω μουσουλμάνος. Στὴ Σχολὴ δηλώνω ἄθεος, ἀλλὰστὴν πραγματικότητα εἶμαι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος. Ἡ ἀπώτερη καταγωγή μου πρέπει νὰ εἶναι ἑλληνική, ἀλλὰ κανεὶς δὲν μοῦ τὸ εἶπε. Ἔγιναν τόσες σφαγὲς Ἑλλήνων στὴ Μαγνησία, ποὺ πολὺπιθανὸν οἱ πρόγονοί μου νὰ ἀλλαξοπίστησαν γιὰ νὰ σωθοῦν… Ἀπὸ νεαρὸ φοιτητὴ δὲν μὲ ἐκφράζει τὸἸσλάμ. Ἀντίθετα ὁ Χριστὸς μοῦ γεμίζει τὴν ψυχή. Δὲν ἔχω ἀκόμη συναντηθεῖ μὲ κάποιον  κληρικό. Μόνος μου διαβάζω τὴν Βίβλο, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἀγόρασα γιὰ τὴν δουλειά μου… Ὅμως ἔχω πάρει τὴν ἀπόφασή μου. Ἔχω κάνει αἰτήσεις σὲ πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ, μήπως καὶ μὲ προσλάβουν. Τότε θὰ προσπαθήσω νὰ φύγω ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ θὰ βαπτισθῶ.
–Ὁ Θεὸς νὰ σὲ βοηθήσει στὰ σχέδιά σου Μπεράτ, τοῦ εἶπε ὁ π. Κύριλλος καὶ χαιρετηθήκαμε θερμά.
.             Τὸ πρωὶ φύγαμε γιὰ τὴ Σμύρνη, χωρὶς κάποιο ἀπρόοπτο Ἡ ἀστυνομία τῆς Μαγνησίας δὲν θέλησε νὰ ἀσχοληθεῖ ἄλλο μαζί μας…- 

 

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΙΝΔΙΑΝΩΝ Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μὲ φτερὰ ἰνδιάνων ὁ Πάπας Φραγκίσκος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .              Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐπισκέφθηκε τὸν Καναδὰ πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες καὶ φόρεσε παραδοσιακὰ φτερὰ ἡγετῶν αὐτοχθόνων πληθυσμῶν (ἰνδιάνων) τῆς ἐν λόγῳ χώρας. Ἐπίσης φίλησε συμβολικὰ τὸ χέρι ἑνὸς τῶν ἡγετῶν τους. Ἔτσι ἐξέφρασε τὴ μετάνοια καὶ τὴ συγγνώμη τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν γιὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ τέλεσαν μισιονάριοι τοῦ Βατικανοῦ σὲ βάρος ὁμοεθνῶν τους ἀπὸ τὸ 1831 ἕως τὸ 1996.
.              Στὸ διάστημα αὐτὸ ὑπολογίζεται ὅτι 150.000 παιδιὰ αὐτοχθόνων τοῦ Καναδᾶ, κυρίως τῶν φυλῶν Ἰνουὶτ καὶ Μέτις, κακοποιήθηκαν καὶ πολλὰ πέθαναν ἀπὸ τὴν κακομεταχείριση τῶν μισιοναρίων σὲ οἰκοτροφεῖα ποὺ εἶχαν αὐτοὶ ἀνεγείρει μὲ τὴν οἰκονομικὴ στήριξη τοῦ κράτους τοῦ Καναδᾶ. Τὰ παιδιὰ βιαίως ἀποσπῶντο ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὰ ἔβαζαν στὰ οὐσιαστικὰ σωφρονιστικὰ ἱδρύματα, ὅπου οἱ ἐντεταλμένοι τοῦ Βατικανοῦ μὲ βάρβαρες μεθόδους ἐπιδίωκαν νὰἀφαιρέσουν ἀπὸ τὶς ψυχές τους τὴ μητρική τους γλώσσα, τὸν πολιτισμό τους, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά τους, γενικὰ τὴν ταυτότητά τους καὶ νὰ τοὺς ἐπιβάλουν τὸν δυτικὸ «προοδευτικὸ» τρόπο ζωῆς…
.              Οἱ συνθῆκες στὰ ἐν λόγῳ οἰκοτροφεῖα ἀπὸ ἄποψη διαβίωσης καὶ ὑγιεινῆς ἦσανἄθλιες γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ γι’ αὐτὸ τὰ περισσότερα ὑπέφεραν ἀπὸ ἐπιδημίες καὶ πολλὰ ἀπέθνησκαν. Καὶ σήμερα, ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτές, κοντὰ στὰ οἰκοτροφεῖα – κολαστήρια ἀνακαλύπτονται ὁμαδικοὶ τάφοι, μὲ ὀστᾶ παιδιῶν ἰνδιάνων τοῦ Καναδᾶ. Ἡ βίαιη ἁρπαγὴ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὸ μὲ βάναυσους τρόπους ξερίζωμα τῆς ταυτότητάς τους θυμίζει στοὺς Ἕλληνες τὸ παιδομάζωμα, ποὺ οἱ Ὀθωμανοὶ ἅρπαζαν τὰ ἑλληνόπουλα, γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὰ μὲν ἀγόρια στὸν γενιτσαρισμό, τὰ δὲ κορίτσια στὰ χαρέμια… Θυμίζει ἀκόμη τὶς ἐποχὲς τῆς Φραγκοκρατίας, ὅταν οἱ μισιονάριοι ἐπιχείρησαν νὰ ξεριζώσουν ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶνἙλλήνων τὴν Πίστη καὶ τὴν ταυτότητά τους καὶ νὰ τοὺς «ἐκσυγχρονίσουν» κάνοντάς τους ὑπηκόους τοῦ Πάπα… Ὁ Πάπας χρόνια ἀρνιόταν νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἰθαγενεῖς τοῦ Καναδᾶ, ὅμως ἡ σὲ βάρος του παγκόσμια κατακραυγὴ τὸν ὑποχρέωσε νὰ δείξει μὲ ἐπικοινωνιακὸ τρόπο τὴ μετάνοιά του… Τὸ Βατικανὸ πλήττεται γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἀπὸ τὰ σκάνδαλα στελεχῶν του. Προηγήθηκαν οἱ ἀποκαλύψεις περὶ σεξουαλικῆς κακοποίησης ἑκατοντάδων χιλιάδων νέων ἀνθρώπων σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου.

.              Οἱ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες ἀνθρώπων τοῦ Βατικανοῦ φυσικὰ οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό. Ἀντίθετα, διαχρονικὰ οἱ μέθοδοί τους συναγωνίζονται  στὴσύλληψη καὶ  ἐφαρμογή τους αὐτὲς τῆς ἄθεης καὶ κοσμικῆς κρατικῆς ἐξουσίας τῆς Δύσης… Χαρακτηριστικὰ ἐνεργειῶν ἀνθρώπων τοῦ Βατικανοῦ εἶναι ἡ ἐπιθετικότητα, ἡ διὰ βιαίων μέσων συντριβὴ τοῦ διαφορετικοῦ, ἡ ἱκανοποίηση τῶν κατώτερων ἐνστίκτων, τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ. Θυμίζω τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση, τὴν καύση στὴν πυρὰ τῶν Σαβοναρόλα, Χούς, Τζιορντάνο Μπροῦνο, Ζὰν ντ᾽ Ἄρκ, τὶς ἀπειλὲς στὸν Γαλιλαῖο, τὸ παπικὸ κράτος, ἕως τὸ 1870, τὸν «Ἴντεξ», ποὺ στὰἀπαγορευμένα ἔργα – βιβλία ἦσαν, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, τῶν Κοπέρνικου, Ντεφόε, Δουμᾶ, πατρὸς καὶ υἱοῦ, Ἐράσμου, Ἀνατὸλ Φράνς, Γκίμπον, Χομπς, Κάντ, Λόκ, Πασκάλ, Ζολά. Νὰθυμίσουμε τὴν ἐπίθεση τῶν Ἰησουιτῶν κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Πολωνίας καὶ τῆς Οὐκρανίας. Καὶἀπὸ τὸν 15ο-16ο  αἰώνα καὶ τὸν διεφθαρμένο Πάπα Ἀλέξανδρο Ϛ΄ τὸν Βοργία στὸν 20ό αἰώνα μὲὅλα τὰ τραγικὰ ποὺ συνέβησαν  σὲ χιλιάδες παιδιὰ τῶν ρωμαιοκαθολικῶν οἰκοτροφείων, ἕως καὶ σήμερα, μὲ τὰ ὅσα ἀποκαλύφθηκαν στὸν Καναδά..
.                Ἀντίθετα, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πορευόμενη συνοδικὰ δίδει μαρτυρία γιὰ ΧριστὸἘσταυρωμένο καὶ Ἀναστημένο καὶ  ἀμύνεται διὰ τῆς ὁμολογίας καὶ τοῦ μαρτυρίου στὶς ἐπιθέσεις τῶν ποικίλων ἐχθρῶν Της. Ἐπιχειρεῖται ἀπὸ αὐτοὺς ἡ ταύτισή Της μὲ τὴν παπικὴ Ἐκκλησία. Χρησιμοποιοῦνται μεμονωμένες ἄσχετες περιπτώσεις, μεγεθύνονται, καὶ αὐθαιρέτως ταυτίζονται μὲτὰ τραγικὰ ποὺ ἔπραξε τὸ Βατικανό. Παρὰ τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες τῶν ποιμένων της ἡ νοοτροπία καὶ τὰ βιώματά τους εἶναι τελείως διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ τῶν παπικῶν.  Ἂν κάποιος ἀπὸ τοὺς ποιμένες Της ζηλέψει τὸν Πάπα καὶ ἐπιζητήσει  νὰ τὸν μιμηθεῖ, πρέπει νὰ ξέρει ὅτι θὰ εἶναι κακὸς μιμητής του καὶ θὰ μείνει στὴν ἱστορία ὡς ἕνας νέος Βησσαρίωνας τῆς Ἐκκλησίας.-   

,

Σχολιάστε

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀναζητεῖται κάθαρση στὴν κυπριακὴ τραγωδία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                Ἡ κάθαρση στὴν ἀρχαία τραγωδία εἶναι ἀπαραίτητη, ὄχι μόνο ὡς ἐπικράτηση τῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ δικαίου, ποὺ ἱκανοποιεῖ τοὺς θεατὲς – πολίτες τοῦ κλεινοῦ ἄστεως. Συμβάλλει ἐπίσης στὴ διαφύλαξη τῆς Δημοκρατίας διδάσκοντας ὅτι αὐτὴ στηρίζεται στὸ Δίκαιο.
.                Στὴν Κύπρο ἡ χούντα τῶν συνταγματαρχῶν ἔκαμε ἀλλεπάλληλα ἐγκλήματα ἐσχάτης προδοσίας, μὲ κορύφωση τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Προέδρου τοῦ ἀνεξαρτήτου κράτους τῆς Κύπρου, Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου καὶ τὴ διάλυση τῆς ἀμύνης τῆς Μεγαλονήσου στὶς βόρειες ἀκτές της, ὥστε ὁ Ἀττίλας νὰ μὴν ἐπιχειρήσει ἀπόβαση, ποὺ θὰ ἦταν ἀνεπιτυχής, ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ ἀποβιβαστεῖ…
.                Πέρασαν 48 χρόνια ἀπὸ τὰ τραγικὰ γεγονότα τοῦ 1974 στὴν Κύπρο καὶ κάθαρση δὲν ἔχει ἀκόμη ὑπάρξει. Οἱ πρωταίτιοι καὶ οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τοῦ ἐγκλήματος δὲν ἔχουν ἀκόμη λογοδοτήσει. Οἱ περισσότεροι ἔχουν ἀπέλθει καὶ τοῦ κόσμου τούτου… Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀκόμη δὲν ἔχει πληροφορηθεῖ πῶς καὶ γιατί συνέβη ἀπὸ τοὺς ἐπίορκους ἀξιωματικούς. Ποιό ἦταν τὸ δέλεαρ ποὺ τοὺς ἔπεισε νὰ ἐγκληματήσουν σὲ βάρος τῆς Πατρίδας τους… Ἀλλὰ ὑπάρχει δέλεαρ ποὺ νὰ ἰσοσταθμίζει τὴν ἐθνικὴ προδοσία τους; Ἀποκλείεται ὁποιαδήποτε δικαιολογία περὶ ἀνοησίας καὶ ἀπειρίας τους…. Ὅλοι ἦσαν τύπου Ἄιχμαν ὑπάλληλοι, ποὺ ἐκτέλεσαν ἐντολές.
.                Πρὸ ἡμερῶν ἡ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς κα Ἀννίτα Δημητρίου ἀνακοίνωσε στὰ κυπριακὰ ΜΜΕ ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Κων. Τασούλας τὴν ἐνημέρωσε πὼς ὁ 9ος Τόμος τῶν πρακτικῶν τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι στὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο καὶ πὼς ἀναμένεται ἡ ἔκδοσή του τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο. Ἐκτιμᾶται ὅτι οἱ πρὸς ἔκδοση Τόμοι τῶν πρακτικῶν εἶναι τριάντα καὶ περιέχουν 185 ὑποφακέλους.
.                 Ἡ κοινοβουλευτικὴ ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸ πραξικόπημα στὴν Κύπρο καὶ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Μακαρίου συνεδρίασε ἀπὸ τὸ 1986, δηλαδὴ δώδεκα χρόνια μετὰ τὸ πραξικόπημα, ἕως τὸ 1988. Ἔκτοτε τὰ πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων φυλάσσονται καὶ ἐκδίδονται μὲ πολὺ βραδὺ ρυθμό. Θὰ συμπληρωθοῦν τὰ πενήντα χρόνια ἀπὸ τὸ πραξικόπημα καὶ θὰ ἔχει ἐκδοθεῖ περίπου τὸ ἕνα τρίτο τῶν πρακτικῶν αὐτῶν… Ἐξ ἄλλου οὐδεμία ποινικὴ διαδικασία κινήθηκε στὴν Ἑλλάδα. Στὴν Κύπρο καταδικάστηκε σὲ εἰκοσαετῆ κάθειρξη ὁ διορισμένος ἀπὸ τὴν χούντα, «πρόεδρος» τῶν ὀκτὼ ἡμερῶν Νίκος Σαμψών….
.                Γιὰ σύγκριση οἱ ἐπίορκοι ἀξιωματικοὶ πρωταίτιοι τοῦ πραξικοπήματος τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 δικάστηκαν μόλις ἕνα ἔτος ἀπὸ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Δημοκρατίας (28 Ἰουλίου – 29 Αὐγούστου 1975) καὶ καταδικάστηκαν οἱ μὲν τρεῖς κύριοι συντελεστές του σὲ στρατιωτικὴκαθαίρεση καὶ θάνατο, οἱ δὲ πλεῖστοι τῶν ὑπολοίπων σὲ στρατιωτικὴ καθαίρεση καὶ ἰσόβια κάθειρξη. Ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου μετετράπη σὲ ἰσόβια.
.                Ὑποθέσεις γίνονται πολλές, ἡ φαντασία ὀργιάζει καὶ ἡ συνωμοσιολογία ἀνθεῖ περὶ τοῦλόγου του μὴ ταχέος  ἀνοίγματος τοῦ Φακέλου τῆς Κύπρου καὶ τῆς συνεχοῦς ἀναβολῆς τῆς δίκης γιὰ τὴν Κυπριακὴ τραγωδία ἀπὸ ὅλες τὶς ἕως σήμερα ἑλληνικὲς κυβερνήσεις. Στὸν Ἕλληνα πάντως μένει ἡ πικρία πὼς γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἐπικρατεῖ τὸ συμφέρον τοῦ ἰσχυροῦ, ποὺ ἐπιβάλλει σιωπὴ στὸ δίκαιο τοῦ ἀδυνάτου…-

,

Σχολιάστε

OI «ΠΡΕΣΠΕΣ» ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ «Πρέσπες» θὰ ἐπαναληφθοῦν στὴ Βουλγαρία;

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                   Σὲ δύσκολη πολιτικὴ κατάσταση βρίσκονται ἡ Σόφια καὶ τὰ Σκόπια. Αἰτία ἡ ἐπίλυση τῶν μεταξύ τους σοβαρῶν ἐθνικῶν καὶ πολιτικῶν διαφορῶν ποὺ ἔχουν ἀνακύψει κατὰ τὴσυζήτηση νὰ ἀρχίσει ἡ διαδικασία ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Βλέποντας πολιτικοὶ παρατηρητὲς τὴν πίεση ποὺ δέχονται οἱ δύο χῶρες ἀπὸ τὶς λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις διερωτῶνται ἂν θὰ ὑπάρξει μία παρόμοια συμφωνία μὲ ἐκείνη τῶν Πρεσπῶν… Δηλαδὴ ἂν καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἐπικρατήσει  τὸ συμφέρον ἔναντι τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας…
.                   Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ Βουλγαρία ἔθεσε βέτο στὴν πορεία ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὴν ΕΕ, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι πρῶτα πρέπει νὰ ἐπιλυθοῦν οἱ μεταξύ τους διαφορές. Ἤδη ἀπὸ τὸ 2020 ὁτότε συντηρητικὸς πρωθυπουργὸς Μπόικο Μπορίσοφ εἶχε δηλώσει πὼς τῆς ἔνταξης προηγεῖται ἡἐκ μέρους τῶν Σκοπίων ἀναγνώριση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς χώρας εἶναι στὴν πραγματικότητα Βούλγαροι καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει «μακεδονικὴ γλώσσα», ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι μία βουλγαρικὴ διάλεκτος. Σημείωση: Πρὸς ἐθνικὴ ντροπή μας ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ἀποδέχθηκε στὶς Πρέσπες τὴν ταυτότητα καὶ τὴ γλῶσσα τῶν γειτόνων….
.                    Λίγες ἡμέρες πρὶν ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἑξάμηνο τῆς προεδρίας στὴν ΕΕ τῆς Γαλλίας ὁπρόεδρος Μακρὸν ὑπέβαλε στὶς δύο πλευρὲς  συμβιβαστικὴ πρόταση. Αὐτὴ προβλέπει ἡΒουλγαρία νὰ ἄρει τὸ βέτο, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι τὰ Σκόπια, μὲ τροποποίηση τοῦ Συντάγματός τους, θὰ ἀναγνωρίσουν ὅτι ὑπάρχει βουλγαρικὴ μειονότητα (Σημ.γρ. Ἕως σήμερα τὰ Σκόπια δὲν δέχονται τὴν ὕπαρξή της), καὶ ὅτι ἡ Βουλγαρία θὰ μπορεῖ νὰ  σταματήσει τὴ διαδικασία ἔνταξης, ἐφόσον τὰ Σκόπια δὲν τηρήσουν τὴ συμφωνία.
.                   Στὴ Βουλγαρία πέρασε ἀπὸ τὴ Βουλὴ ἡ πρόταση Μακρόν, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἔπεσε ἡκυβέρνηση Πετκόφ, μετὰ ἀπὸ πρόταση δυσπιστίας τῆς ἀντιπολίτευσης… Τὸ κόμμα τοῦ πρ. πρωθυπουργοῦ Μπορίσοφ ψήφισε τὴν πρόταση Μακρόν, ἀλλὰ στὴ συνέχεια καταψήφισε τὴν κυβέρνηση Πετκόφ… Ἡ δημιουργία νέας κυβέρνησης μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει ἀλλαγὴ στὴ στάση τῆς Βουλγαρίας ἔναντι τῶν Σκοπίων… Ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ δήλωση τοῦ ὑπὸ ἀποχώρηση πρωθυπουργοῦΠετκόφ, ὅτι «τίποτα στὴ διαδικασία ἔνταξης τῶν Σκοπίων στὴν ΕΕ δὲν μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ ὡςἀναγνώριση τῆς ὕπαρξης μακεδονικῆς γλώσσας»…
.                    Στὰ Σκόπια ἔχουν προκληθεῖ αἱματηρὲς διαδηλώσεις κατὰ τοῦ συμβιβασμοῦ μὲ τὴν Βουλγαρία. Οἱ ἐπιβαλλόμενες ἀλλαγὲς στὸ Σύνταγμα θεωρεῖται ὅτι ἀποτελοῦν ἐνέργειες προδοτικὲς καὶ ὑπονομευτικές τῆς ταυτότητας τῆς χώρας… Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάιν στὰ Σκόπια ὄχι μόνο δὲν μετρίασε τὶς διαδηλώσεις ἐναντίον τῆς γαλλικῆς πρότασης, ἀλλὰ τὶςἐνέτεινε. Ἡ πρόεδρος τοῦ Εὐρ. Συμβουλίου γιὰ νὰ ἐξευμενίσει τοὺς Σκοπιανούς (!!) εἶπε στὸΚοινοβούλιό τους τὰ ψέματα ποὺ ἀναγνώρισε ἡ κυβέρνηση Τσίπρα: «Μακεδόνες, ἡ μακεδονικὴγλῶσσα εἶναι δική σας καὶ τὴν σεβόμαστε πλήρως, ὅπως καὶ τὴν ταυτότητά σας…». Ἡ πρόταση Μακρὸν πέρασε ἀπὸ τὸ Σκοπιανὸ Κοινοβούλιο, ἀλλὰ οἱ ἀλλαγὲς στὸ Σύνταγμα χρειάζονται τὰ δύο τρίτα τῶν ψήφων… Τότε δὲν ἀποκλείεται νὰ ἐπαναληφθοῦν οἱ ντροπιαστικὲς σκηνές, ποὺσυνέβησαν γιὰ νὰ περάσει ἡ συμφωνία τῶν Σκοπίων…- 

,

Σχολιάστε