Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Γ. Παπαθανασόπουλος

ΟΣΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ!… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὄστια ἐλεύθερη γλουτένης!…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἑβδομήντα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ). Σὲ αὐτὸ συμμετέχουν οἱ δώδεκα ἀπὸ τὶς δεκατέσσερις κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Δὲν συμμετέχουν τὰ Πατριαρχεῖα τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας. Ἀποτελοῦν, σὲ ἀριθμό, μικρὴ μειοψηφία στὶς 338 παραφυάδες τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ποὺ εἶναι μέλη του.
.           Ὅταν τὸ ΠΣΕ ξεκίνησε τὸ 1948, ἦσαν πολλοὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Θεολόγοι, ποὺ ὑποστήριξαν τὴ συμμετοχὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σὲ αὐτό. Βάσισαν τὴν ἄποψή τους στὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολική, ἑπομένως οἰκουμενικὴ καὶ βασικὸ στοιχεῖο Της εἶναι ἡ ἱεραποστολή. Πίστευαν ὅτι ἡ συναναστροφὴ τῶν Προτεσταντῶν μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους θὰ τοὺς κάνει νὰ γνωρίσουν τὴν Ἀλήθεια καὶ νὰ τοὺς ἀπελευθερώσει ἀπὸ τὶς πλάνες τους. Ἑβδομήντα χρόνια οἱ Προτεστάντες οὐδεμία θετικὴ ἐπίδραση ἔχουν δεχθεῖ ἀπό τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἀντιθέτως συνεχῶς «ἐκσυγχρονίζουν» καὶ ἐκλογικεύουν τὴν Πίστη τους…
.         Μία ἀπὸ τὶς «ἐξελίξεις» εἶναι ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀγγλικανῶν, στὸ Μπέλφαστ τῆς Βόρειας Ἰρλανδίας, ὅτι ὅποιος ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ἐπιθυμεῖ νὰ λάβει τὴν ὄστια ἐλεύθερη γλουτένης νὰ τὸ δηλώσει ἐγκαίρως στὸ ναό!…  Οἱ Ἀγγλικανοὶ ἔχουν τὸ «μυστήριο» τῆς Μεταλήψεως ὡς ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καὶ ὄχι ὡς Ἱερὸ Μυστήριο, ποὺ διὰ τοῦ Ἀρχιερέως καὶ τοῦ ἱερέως ὁ πιστὸς κοινωνεῖ τοῦ ἀληθοῦς Σώματος καὶ τοῦ ἀληθινοῦ Αἵματος τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ Προτεστάντες πιστεύοντας ὅτι λαμβάνουν ἁπλὸ ἄζυμο ψωμὶ «ἐκσυγχρονίζονται» καὶ προσφέρουν αὐτὸ καὶ ἐλεύθερο γλουτένης! Αὔριο, γιατί ὄχι, νὰ προσφερθεῖ καὶ οἶνος ἐλεύθερος ἀλκοόλης…
.         Τὸ θέμα εἶναι πῶς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντιμετωπίζουν αὐτὲς τὶς «καινοτομίες» τῶν Προτεσταντῶν. Ἡ «ἐλεύθερη γλουτένης» ὄστια εἶναι μία πρόσφατη ἐξέλιξη. Ἡ χειροτονία τῶν γυναικῶν, οἱ ἐξελίξεις σὲ θέματα βιοηθικῆς καὶ ἠθικῆς καὶ ἡ μετατροπὴ τῆς Πίστης σὲ τυπικότητα καὶ συναισθηματισμὸ εἶναι τὰ σημαντικότερα ποὺ ἔχουν ἀπομακρύνει ἀκόμη περισσότερο τοὺς Προτεστάντες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
.         Οἱ Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ποὺ συμμετέχουν στὰ ὄργανα τοῦ ΠΣΕ ἀνέχονται ἢ συμμετέχουν στὶς ἐνέργειες τοῦ ΠΣΕ. Π.χ. πανηγύρισαν ὡς πτωχοὶ συγγενεῖς πέρσι τὰ 500 χρόνια ἀπὸ τὴ θυροκόλληση στὴ Βιτεμβέργη τῶν 95 θέσεων τοῦ Λουθήρου (31.10.1517)! Συνήθως οἱ ἀποστελλόμενοι ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στὶς συνελεύσεις καὶ στὶς Ἐπιτροπὲς τοῦ ΠΣΕ δὲν εἶναι σημαντικὲς θεολογικὲς προσωπικότητες καὶ πολλοὶ δὲν γνωρίζουν κἂν ἄριστα μία ξένη γλώσσα. Ἔτσι δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀρθρώσουν λόγο, ποὺ νὰ ἀκουστεῖ καὶ νὰ εἰσακουστεῖ. Οἱ πολλοὶ ἐκπρόσωποι πηγαίνουν στὸ ΠΣΕ περισσότερο γιὰ τὸ ταξίδι καὶ καθόλου ἕτοιμοι γιὰ ὁμολογιακὲς παρεμβάσεις.
.         Ἀπόδειξη τῆς ἀνοχῆς, τουλάχιστον, τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ὅτι στὸ ἐκθετήριο τοῦ ΠΣΕ, στὴ Γενεύη, ὑπάρχει πίνακας, ποὺ ἔχει τίτλο «Τὸ γενεαλογικὸ δένδρο τοῦ προτεσταντισμοῦ». Δείχνει σὲ πίνακα τὴ θεωρία τῶν κλάδων. Ὅτι στὸ «γενεαλογικὸ δένδρο τοῦ Χριστιανισμοῦ» ὅλα ξεκίνησαν μὲ τὴν ἀρχαϊκὴ Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ξεκίνησαν οἱ «κλάδοι», ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὰ 2000 αὐτὰ χρόνια… Ὅλοι εἶναι ἰσότιμοι κλάδοι τῆς Μίας Ἐκκλησίας… Ἔτσι «κλάδοι» τοῦ ἰδίου δένδρου εἶναι οἱ Κουάκεροι, οἱ Ἀντβεντιστές, ὁ Στρατὸς Σωτηρίας, οἱ ἄλλες προτεσταντικὲς παραφυάδες καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι. Ἀλλὰ καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους ὁ πίνακας τοὺς δείχνει διασπασμένους σὲ τρεῖς κλάδους: Στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ στὶς ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες…
.         Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπιδιώκει καὶ μεθοδεύει τὴ διαιώνιση τῆς παρουσίας τῶν Ὀρθοδόξων στὸ ΠΣΕ. Αὐτὸ ἀποδείχθηκε περίτρανα στὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη*. Στὴν οὐσία οὐδεὶς λόγος ὑπάρχει γιὰ τὴν παρουσία τους στὸ ΠΣΕ. Τὸ ΠΣΕ εἶναι σὲ παρακμή. Κρατιέται στὴ ζωὴ ἀπὸ τοὺς Προτεστάντες, γιατί θέλουν ἕνα τέτοιο θεσμὸ ὡς ἀντίβαρο στὸν οἰκουμενισμὸ τοῦ Βατικανοῦ. Οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἔχουν καμία θέση στὰ γεωπολιτικὰ παιχνίδια Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν. Στὸν ἐκκοσμικευμένο ἀνταγωνισμό τους, ἀφοῦ δὲν μποροῦν νὰ παρέμβουν, τουλάχιστον ἂς ἀπέχουν. Ἔτσι θὰ δείξουν ὅτι δὲν νοθεύουν τὴν Ἀλήθεια καὶ πὼς διατηροῦν τὴν ἀξιοπρέπειά τους.-

 

* Βλ.σχ. Γ.Ν. Παπαθανασόπουλου «Ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη, Ἐκκλησία – Προκαθήμενοι – Γεωπολιτικὴ» Ἔκδ. «Τῆνος», Ἀθῆναι, 2017.  

Advertisements

,

Σχολιάστε

ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΔΕΛΦΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησία: Δελφινολογίας τὸ ἀνάγνωσμα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ἡ ἀρχιεπισκοπικὴ δελφινολογία φούντωσε στὸν Τύπο τὸν τελευταῖο καιρό. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τίθεται μὲ τόση ἔνταση τὸ θέμα τῆς διαδοχῆς τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει ἐνοχληθεῖ ἰδιαίτερα ἀπὸ Μητροπολίτες, ποὺ φέρονται ὡς «δελφίνοι» καὶ ποὺ ἀντέδρασαν ἔντονα στὴ συμφωνία του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα Μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, στὶς 23 Νοεμβρίου 2018, διατύπωσε αἰχμὲς σὲ βάρος τους, λέγοντας: «Ἀποκλείετε ἐσεῖς ὅτι ὑπάρχουν ἐπιδιώξεις, ἢ ἄλλες σκέψεις;» Βεβαίως τὸ ρητορικὸ καὶ δηκτικὸ ἐρώτημά του εἶναι πλήρως ἀποδυναμωμένο ἀπὸ τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς δικῆς του ψήφου, κατὰ τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα.
.         Ἀναμφίβολα εἶναι ἐνοχλητικὸ καὶ καθόλου χριστιανικὸ καὶ ἀνθρώπινο νὰ μαθαίνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ κάποιας ἡλικίας Μητροπολίτες ὅτι στὴν πλάτη τους κληρικοὶ κινοῦνται, συζητοῦν καὶ περιμένουν τὸ πότε θὰ ἀποθάνουν, γιὰ νὰ κληρονομήσουν τὸν θρόνο τους. Ὅμως καὶ ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς «δελφίνους» ἐπὶ τῶν   Ἀρχιεπισκόπων Σεραφεὶμ καὶ Χριστοδούλου καὶ μάλιστα πολὺ πρὶν ἀσθενήσουν…
.         Στὴν ἐφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», στὶς 18 Μαΐου 1993, πέντε δηλαδὴ χρόνια πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶμ γράφεται πὼς στὸ «δελφινάριο κολυμπᾶνε οἱ μητροπολίτες Θηβῶν Ἱερώνυμος, Δημητριάδος Χριστόδουλος, Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος καὶ Νέας Σμύρνης Ἀγαθάγγελος…».
.         Ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ ἑνάμισι χρόνο μετὰ τὴν ἐκλογή του ἡ ἐφημερίδα «Ἐπενδυτής», στὶς 27-28 Νοεμβρίου 1999 (σέλ. 24), ἔχει ὁλοσέλιδο θέμα μὲ τίτλο «Οἱ ἐπίδοξοι διάδοχοι τοῦ Χριστοδούλου». Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος τότε ἑξήντα ἐτῶν, ὄχι ὀγδόντα. Τὸ «ρεπορτὰζ» προβλέπει πὼς «ἡ ὑγεία του μπορεῖ νὰ ἐπιβαρυνθεῖ, ἐφόσον συνεχίσει νὰ κινεῖται μὲ τοὺς ἴδιους ἐξαντλητικοὺς ρυθμούς». Ὁ συντάκτης τοῦ «ρεπορτὰζ» συνεργάζεται σήμερα σὲ διεύθυνση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Καὶ δὲν ἦταν τὸ μόνο «ρεπορτάζ»…
.         Ἡ δράση τῶν «δελφίνων» καὶ ἡ διαδοχολογία συνεχίζονται λοιπὸν καὶ ἐπὶ τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Εἶναι ἡ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ δέκα χρόνια, ποὺ τὰ ΜΜΕ δίνουν τόσο μεγάλη ἔκταση στὸ θέμα. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ ρεπορτὰζ ξύπνησε ἀπὸ τὴν διάρκειας δέκα ἐτῶν χειμερία νάρκη του. Οἱ παλαιοὶ ἐκκλησιαστικοὶ συντάκτες, ποὺ ἑτεροαπασχολοῦνταν, γίνονται πάλι χρήσιμοι…
.         Οἱ λεγόμενοι «δελφίνοι» εἶναι γνωστοὶ στοὺς παροικοῦντας στὴν Ἱερουσαλήμ. Εἶναι τόσο μικρὴ ἡ συγκεκριμένη κοινότητα τῶν Ἱεραρχῶν, ποὺ ὅλα γίνονται ἀντιληπτά. Στὸ ἐκκοσμικευμένο πλαίσιο ποὺ ἡ Ἐκκλησία πορεύεται, ὅσοι ἔχουν τὴ φιλοδοξία νὰ ψηφιστοῦν Ἀρχιεπίσκοποι κάνουν αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους μὲ διάφορους τρόπους. Ἡ ἕως τώρα δράση τους εἶναι σὲ ἐπίπεδο ἄρθρων, συνεντεύξεων, ὁμιλιῶν στὴν Ἱεραρχία, καὶ κοινωνικῶν ἐπισκέψεων σὲ Μητροπολίτες, μὲ διάφορες αἰτίες. Ὅμως ἡ μεγάλη εὐκαιρία τοὺς δόθηκε μὲ τὸ λάθος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ συμφωνήσει μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ σὲ θέματα ποὺ πλήττουν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
.         Μὲ τὴν συμφωνία Τσίπρα – Ἱερωνύμου δόθηκε ἡ οὐσιαστικὴ ἐκκίνηση τοῦ ἀγώνα δρόμου, ποὺ ἔχει ἔπαθλο τὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο. Μερικοὶ ὑποψήφιοι ἀναπτύσσουν ἤδη μεγάλη ταχύτητα καὶ δείχνουν βιασύνη νὰ προηγηθοῦν στὴν κούρσα. Κάνουν λάθος. Ὁ ἀγώνας δὲν εἶναι ταχύτητος, ἀλλὰ μαραθώνιος. Σὲ αὐτὸν ἡ ἀντοχὴ μετράει, ἡ ταχύτητα χρειάζεται λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ τέρμα.
.         Ὅσοι περιορίζονται στὶς δημόσιες σχέσεις ἐπίσης κάνουν λάθος. Τὸ κριτήριο τῶν Μητροπολιτῶν ποὺ θὰ ψηφίσουν δὲν θὰ εἶναι πόσα χιλιόμετρα διήνυσε ὁ κάθε ὑποψήφιος, ἢ πόσα μέσα μεταφορᾶς χρησιμοποίησε. Τὸ κριτήριο τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἑπόμενου Ἀρχιεπισκόπου θὰ πρέπει νὰ εἶναι ποιὸς θὰ ἔχει κύρος, γνώση, ἐντιμότητα, γενναιότητα καὶ ἱκανότητα νὰ ἀντέξει στὸν κλύδωνα καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς καὶ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ὑποσχέσεις οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες, ὅτι θὰ τοὺς ψηφίσουν γιὰ Ἀρχιεπισκόπους, δίδουν στοὺς «δελφίνους», ἀλλὰ οἱ σωφρονέστεροι ἀπὸ αὐτοὺς γνωρίζουν ὅτι δὲν ἔχουν βάση. Ἡ πικρὴ ἐμπειρία τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου στὴν πρὸ δεκαετίας ἀρχιεπισκοπικὴ ἐκλογὴ ἀποτελεῖ ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς ἀξίας τῶν ὑποσχέσεων τῶν Μητροπολιτῶν.
.         Γιὰ τὴν προσεχῆ ἀρχιεπισκοπικὴ ἐκλογὴ εἶναι πάντως λυπηρὸ ὅτι ἡ Ἱεραρχία δὲν ἔχει πολλὲς γενικοῦ κύρους καὶ καθολικῆς ἀναγνώρισης προσωπικότητες. Εἶναι λυπηρὸ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὅτι ὁρισμένοι Ἱεράρχες μὲ πολλὰ τυπικὰ προσόντα ἔχουν ἀπογοητεύσει στὰ ποιμαντικὰ καὶ ἐκκλησιαστικά τους καθήκοντα. Ἡ ἔλλειψη σημαντικῶν προσωπικοτήτων στὴν Ἐκκλησία ὀφείλεται στὸ ὅτι οἱ ἐκλόγιμοι γιὰ Μητροπολίτες κληρικοὶ δὲν εἶναι ἀρκούντως ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἐκλέγονται οἱ καλύτεροι. Τὰ παραδείγματα πολλά. Ἡ εὐθύνη γιὰ τὸ ἐπίπεδο τῶν Μητροπολιτῶν βαρύνει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὰ ἄλλα μέλη τῆς Ἱεραρχίας, ποὺ τοὺς ψηφίζουν.
.         Ἡ πρόσφατη ὁμόφωνη ἀντίθεση τῆς Ἱεραρχίας στὴ συμφωνία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Ἀλ. Τσίπρα εἶναι μία ἀχτίδα ἐλπίδας. Ἡ δοκιμασία μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τοὺς Ἱεράρχες σὲ μίαν ἐκκλησιαστικὴ ὑπέρβαση. Ὅμως ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀποφασιστικότητά τους θὰ δοκιμασθεῖ πραγματικὰ σὲ μίαν ἁπτὴ ἐνέργεια σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἢ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
.         Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι παρὰ τὸ ὅτι δημοσιογραφικὰ ὑπάρχει δίψα γιὰ ἱστορίες μὲ ἀρχιεπισκοπικοὺς «δελφίνους», ἀκόμη εἶναι πολὺ νωρὶς γιὰ τὸν ὀνοματικὸ προσδιορισμό τους. Πέραν τῶν προβαλλομένων σήμερα θὰ ὑπάρξουν καὶ ἄλλοι, ποὺ οἱ ἐξελίξεις θὰ τοὺς ἀναδείξουν. Ὁ ἀρχιεπισκοπικὸς θρόνος ἔχει γόητρο καὶ κύρος, ἀλλὰ ἔχει καὶ πολλὲς σκοτοῦρες. Ὅσο οἱ δοκιμασίες θὰ αὐξάνονται τόσο καὶ τὰ κριτήρια γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐλπίζεται ὅτι θὰ γίνονται αὐστηρότερα. Βεβαίως τὸ γεγονὸς παραμένει ὅτι ἡ δελφινολογία ἐπὶ τοῦ παρόντος εἶναι κενὴ περιεχομένου.-

Σχολιάστε

ΑΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) [«στὴν Δημοκρατία τῆς Φούσκας»]

Ἀμάθεια καὶ σκοπιμότητα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀπὸ πολλὰ χρόνια θὰ ἔπρεπε ἡ συνταγματικὴ καὶ διεθνὴς ὀνομασία τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶναι «Δημοκρατία τῆς ΦΟΥΣΚΑΣ»! Ἡ «φούσκα» διαποτίζει τὰ πάντα. Τὰ Πολιτικά, τὰ κοινωνικὰ καὶ μαζὶ τὰ ἐκκλησιαστικά.

.           Τὰ περισσότερα μέλη τῆς κυβέρνησης Τσίπρα εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀγνοοῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτικὴ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπορρίπτουν ὡς «ἀναχρονιστικὴ» τὴν ἑλληνορθόδοξη Παράδοση τῶν πολιτῶν της καὶ τὴν ἰδιοπροσωπία τους. Δὲν εἶναι ὅμως μόνο ἀμάθεια. Κρύβεται καὶ ἰδεολογικὴ σκοπιμότητα. Μὲ τὶς παρεμβάσεις του τὸ ΣΥΡΙΖΑϊκό κράτος ἐπιδιώκει νὰ «ἐκσυγχρονίσει» τοὺς Ἕλληνες. Τὰ στελέχη του ἔχουν ἕνα σύμπλεγμα μιμητισμοῦ. Θεωροῦν ὅ,τι ἀλλοδαπὸ «προοδευτικό». Ὁ μιμητισμὸς εἶναι παλιὰ ἀσθένεια κάποιων Ἑλλήνων. Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τὸ 1893, ἔγραψε στὸν «Λαμπριάτικο ψάλτη»:
.           «Ἄγγλος ἢ Γερμανὸς ἢ Γάλλος δύναται νὰ εἶναι κοσμοπολίτης ἢ ἀναρχικὸς ἢ ἄθεος ἢ ὁ,τιδήποτε. Ἔκαμε τὸ πατριωτικὸν χρέος του, ἔκτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπαγγέλλεται χάριν πολυτελείας τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν. Ἀλλὰ ὁ Γραικύλος τῆς σήμερον ὅστις θέλει νὰ κάμη δημοσίᾳ τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσμοπολίτην, ὁμοιάζει μὲ νάνον ἀνορθούμενον ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον νὰ φθάση εἰς ὕψος καὶ φανῆ καὶ αὐτὸς γίγας…».
.            Τὰ μέτρα ποὺ ἐξήγγειλαν πανηγυρικὰ μαζὶ ὁ Ἀλ. Τσίπρας μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο περὶ «οὐδετερόθρησκου κράτους» καὶ περὶ τῆς διακοπῆς τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὸ δημόσιο εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ γεγονότα, ποὺ ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι στὴν ἄγνοια καὶ στὴν ἰδεολογικὴ ἐμμονὴ τοῦ Ἄλ. Τσίπρα συμφώνησε ὁ ἐντεταλμένος νὰ προστατεύει τὸ ποίμνιό του Ἀρχιεπίσκοπος.
.           Μία παράκληση πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο: Νὰ σταματήσει νὰ ἐπισείει τὴν προειδοποίηση ὅτι κάτι σοβαρὸ ἔχει νὰ πεῖ ἀργότερα καὶ νὰ ἀποδείξει ὅτι εἶναι «φούσκα» τὰ ὅσα ἔχουν ἀγανακτήσει κλῆρο καὶ λαό. Φτάνει πιά. Ἔχει καταντήσει κουραστικὸ ἀπὸ χρόνια πολλὰ ὁ δικός του λόγος νὰ ἀποδεικνύεται «φούσκα». Νὰ ὑπόσχεται ὅτι ἔχει νὰ πεῖ ἢ νὰ ἀποδείξει πολλὰ καὶ ποτὲ τίποτε νὰ μὴν ἀποκαλύπτει ἢ νὰ μὴν ἀποδεικνύει. Τίποτε ἄλλο σήμερα δὲν ἔχει νὰ πεῖ στὸν πιστὸ ἑλληνικὸ λαό, παρὰ νὰ τοῦ ζητήσει ταπεινὰ συγγνώμη γιὰ ὅσα συμφώνησε μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα.
.           Τὸ ἄλλος γεγονός, ποὺ δείχνει ἄγνοια τῶν ἐκκλησιαστικῶν εἶναι ὁ τρόπος ποὺ ὁ Ἀλ. Τσίπρας χειρίστηκε τὸ Φανάρι στὸ θέμα τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο. Τὸ ἀγνόησε στὴ μεταβολὴ τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος καὶ στὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν. Ὁ κ. Γαβρόγλου δὲν ἤξερε στὸ Φανάρι πῶς νὰ δικαιολογήσει τὸ ἀτόπημα, τὸ πὼς δηλαδὴ μὲ τὴ συμφωνία περιλαμβάνεται ὁ ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία του κλῆρος τῆς Κρήτης καὶ τῆς Δωδεκανήσου, χωρὶς προηγουμένως ἡ κυβέρνηση νὰ ἔχει ζητήσει τὴν ἄποψή Του.
.           Μὲ τὴ συμφωνία μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Φαναρίου ὁ Ἀλ. Τσίπρας αὐτοπαγιδεύθηκε. Ἢ θὰ ἐντάξει στὴν ἀπόλυση ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ τὸν κλῆρο τῆς Κρήτης καὶ τῆς Δωδεκανήσου, ὁπότε αὐτὸς θὰ προστεθεῖ στὸν ἀδικούμενο ὑπόλοιπο κλῆρο τῆς Ἑλλάδας, ἢ θὰ τὸν ἀφήσει ἐκτὸς ἀπόλυσης, ὅποτε θὰ ἀντιμετωπίσει τὴ διπλὴ ἀγανάκτηση τῶν κληρικῶν τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ἀπόλυση καὶ γιὰ ἄνιση μεταχείριση.-

Σχολιάστε

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀντιδράσεις γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἀπέτυχε νὰ πείσει τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας νὰ δεχθοῦν τὴν ἐρήμην τους συμφωνία του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὴ μισθοδοσία τῶν ἱερέων. Ὑπῆρξαν μάλιστα ἐντὸς καὶ ἐκτός τῆς Ἱεραρχίας ζωηρὲς ἀντιδράσεις γιὰ τὴν ἐν λόγῳ συμφωνία. Οἱ ἀντιδράσεις αὐτὲς συνεχίζονται. Μητροπολίτες καταλογίζουν στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι μὲ αὐτή του τὴ συμφωνία μὲ τὸν Ἁλ. Τσίπρα θυσίασε τοὺς 10.000 κληρικούς, γιὰ νὰ ἀνοίξουν ἰσάριθμες θέσεις στὸ Δημόσιο καὶ νὰ κάνει ἡ κυβέρνηση, προσλήψεις ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν. Καὶ προσθέτουν ὅτι δὲν θυσίασε μόνο τοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὸ σημερινὸ στάτους στὴ σχέση Πολιτείας, Ἐκκλησίας καὶ κοινωνίας.
.           Στὸ φούντωμα αὐτὸ τῶν ἀντιδράσεων συζητοῦνται, γράφονται καὶ ἀκούγονται διάφορες φῆμες, ἀπόψεις καὶ προοπτικές, ποὺ οἱ περισσότερες εἶναι ὑπερβολικὲς ἕως ἀνακριβεῖς. Τὸ οὐσιαστικὸ εἶναι πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπὶ τοῦ παρόντος, δὲν ἔχει πρόθεση νὰ παραιτηθεῖ, οὔτε σκέπτεται νὰ δώσει τὸ «ἀρχιεπισκοπικὸ δαχτυλίδι» σὲ σαραντάρη φιλόδοξο Μητροπολίτη, ποὺ εἶναι ἐκ τῶν εὐνοουμένων του. Ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ἔδινε, κατὰ τὶς ὑπάρχουσες πληροφορίες, λίγοι Μητροπολίτες θὰ τὸν ἀκολουθοῦσαν στὴν ἐπιλογή του…
.           Ἀπὸ ΜΜΕ ἐτέθη τὸ ἐρώτημα ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μετὰ τὸ φιάσκο τῆς Ἱεραρχίας, μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ παραίτηση; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ. Ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες μόνο ὁ ἴδιος μπορεῖ νὰ παραιτηθεῖ. Οἱ «παραιτήσεις» τῶν Ἀρχιεπισκόπων Χρυσοστόμου (Χατζησταύρου) καὶ Ἱερωνύμου (Κοτσώνη) ἔγιναν ἐπὶ δικτατορίας Παπαδοπούλου καὶ Ἰωαννίδη ἀντίστοιχα. Ἐπίσης οἱ, λόγῳ τοῦ διχασμοῦ καὶ τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, ἀνώμαλες καταστάσεις στὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1910 καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 1920 προκάλεσαν ἀλλαγὲς Ἀρχιεπισκόπων μὲ κυβερνητικὲς παρεμβάσεις. Τὸ 1938 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος ὁ ἀπὸ Κορίνθου Δαμασκηνὸς (Παπανδρέου), τοῦ ὁποίου ἡ ἐκλογὴ ἀκυρώθηκε στὸ ΣτΕ καὶ στὴ θέση του ὁ Ἰωάν. Μεταξᾶς ἐπέβαλε τὸν ἀπὸ Τραπεζοῦντος Χρύσανθο.
.           Μπορεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ παραίτηση διὰ λόγους ὑγείας; Ὄχι. Τέτοια περίπτωση δὲν ὑπάρχει σήμερα γιὰ τὸν 80χρονο Ἀρχιεπίσκοπο. Σημειώνεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ ἀκόμη καὶ ὅταν ἦταν βαρύτατα ἀσθενής, ἀπέρριπτε κάθε συζήτηση γιὰ παραίτησή του. Ἄν, μελλοντικά, ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος ἀσθενήσει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελέσει τὰ καθήκοντά του, τότε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἂν δὲν τὸν πείσει νὰ παραιτηθεῖ, μπορεῖ νὰ ἐνεργοποιήσει τὰ προβλεπόμενα στὸ ἄρθρο 34 τοῦ Νόμου 590/1977, ποὺ εἶναι ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο ἀναφέρεται ἡ διαδικασία, μὲ τὴ συνδρομὴ καθηγητῶν τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου καὶ Ἀνωτάτων Δικαστῶν.
.           Ἄλλο θέμα ποὺ ἐτέθη ἀπὸ ΜΜΕ εἶναι ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπέπεσε σὲ κανονικὸ παράπτωμα μὲ τὸ νὰ συμφωνήσει μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἐρήμην τῆς Ἱεραρχίας καὶ γιὰ τήν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, παραχώρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Γιὰ τὴν παραπομπὴ ἀρχιερέως σὲ ἐκκλησιαστικὸ δικαστήριο ἡ διαδικασία προβλέπεται στὸν Νόμο 5383/1932 περὶ Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων. Σύμφωνα μὲ αὐτὸν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κρίνει ἂν συντρέχει περίπτωση διώξεώς του. Ὅμως Μητροπολίτες ἀποκλείουν νὰ ὑπάρξει συνέχεια στὸ θέμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὅταν μάλιστα διος ψήφισε στν εραρχία κατ τς συμφωνίας του μ τν λ. Τσίπρα
.           Γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ πράγματος νὰ σημειωθεῖ ὅτι κατὰ τὸν 34ο Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀποτελοῦν Κανονικὸ ἀδίκημα οἱ ἐρήμην τῆς Ἱεραρχίας ἐνέργειες κάθε Προκαθημένου. Ὁ ἐν λόγῳ Κανόνας ἐπιβάλλει «Ὁ Πρῶτος ἄνευ τῶν πάντων γνώμης μηδὲν ποιείτω τί». Ἐπίσης ὁ 26ος Κανόνας τῆς στὴν Καρθαγένη Συνόδου τονίζει ὅτι οὐδὲν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πωλεῖται καὶ ἂν παρίσταται ἀνάγκη νὰ πωληθεῖ μέρος αὐτῆς, τότε πρέπει νὰ γίνεται μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ Πρώτου καὶ τοῦ συνόλου τῆς Ἱεραρχίας. Ἂν δὲν ἀκολουθηθεῖ ἡ ἐν λόγῳ διαδικασία «ὁ πωλήσας καθαιρεῖται».
.           Δημοσιογράφος διερωτήθηκε ἂν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει καταδίκη ἢ ἀθώωση Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν ἢ ἄλλων κληρικῶν μετὰ τὴν εἰς Κύριον ἀποδημία τους. Ἀσφαλῶς ναί. Ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, καὶ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο ἕως τοὺς Μητροπολίτες ποὺ συμμετέσχον στὴν Ἐθνικὴ Ἀντίσταση Κοζάνης Ἰωακεὶμ καὶ Ἠλείας Ἀντώνιο ἔχομε τὴν ἀποκατάσταση τοὺς μετὰ θάνατον. Καταδίκη ἔχομε μετὰ θάνατον τοῦ Ὠριγένη καὶ τοῦ Χριστόδουλου Παμπλέκη. –

Σχολιάστε

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ! (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης καταργεῖ δικές του ἀποφάσεις!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, μὲ τὴν περὶ αὐτὸν Σύνοδο, ἐρήμην τῶν ἐνδιαφερομένων, κατήργησε τὸν Πατριαρχικὸ Τόμο τοῦ 1999, μὲ τὸν ὁποῖο ἀνυψώθηκε σὲ Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τῶν ρωσικῶν ἐνοριῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ὁ κ. Βαρθολομαῖος κατήργησε τὸν Τόμο, ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ὑπογράψει καὶ καταπάτησε τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τοὺς ὁποίους ἐπικαλέστηκε γιὰ τὴν ἔκδοσή του!
.         Ἄμεση ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ, μὲ τὴν πατριαρχικὴ ἀπόφαση, καταργουμένου Ἐξάρχου – Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ὀρθοδόξων Ρωσικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης Ἰωάννου. Στό, μὲ ἡμερομηνία 28 Νοεμβρίου 2018, Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀναφέρεται ὅτι ἡ πατριαρχικὴ ἀπόφαση ἐλήφθη χωρὶς αὐτὸς νὰ κληθεῖ ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο καὶ νὰ πεῖ τὴν ἄποψή του. Τὸ πρωτοφανὲς ἐκκλησιαστικὸ πραξικόπημα σὲ βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Ρώσων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ποὺ ἀνήκουν στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, περιγράφεται στὸ Ἀνακοινωθὲν ὡς ἀκολούθως:

«Εὑρισκόμενος μετὰ τοῦ Γραμματέως τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Νικολάου Λοπούκχιν στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ τὴ συμμετοχή τους σὲ συνεδρίαση συνοδικῆς ἐπιτροπῆς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης πληροφορήθηκε τὴν ἀπόφαση αὐτὴ κατὰ μία ἰδιωτικὴ συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν πατριάρχη. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ Γραμματέας τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου ἐπιστρέφουν ἀμέσως στὸ Παρίσι (Σημ. γρ. Ὅπου ἡ ἕδρα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς). Ἡ προσεχὴς σύναξη τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου θὰ λάβει χώρα τὶς ἀμέσως ἑπόμενες ἡμέρες καὶ θὰ συζητήσει τὸ θέμα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης, ὡς ποιμένας ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἐνορίες καὶ τὶς ὀρθόδοξες κοινότητες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ζητεῖ ἀπὸ ὅλους, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, νὰ διατηρήσουν τὴν ἠρεμία τους καὶ νὰ ἐπιδοθοῦν στὴν προσευχή, προκειμένου τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ ἔρθει σὲ ὅλους καὶ νὰ μᾶς φωτίσει. Περισσότερες πληροφορίες θὰ ἀκολουθήσουν σύντομα».

.           Ἡ κατάσταση εἶναι ἐκρηκτική. Οὐδεμία ἐξήγηση δόθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο γιατί αὐτὴ ἡ ἄρδην ἀλλαγὴ στὴ συμπεριφορά του ἔναντι τῶν ὑπ’ αὐτὸ Ρώσων τῆς Διασπορᾶς τῆς Γαλλίας καὶ τῆς ὑπόλοιπης Δυτικῆς Εὐρώπης. Οὐδεμία ἐξήγηση γιατί ἐλήφθη αἰφνιδιαστικὰ αὐτὴ ἡ σοβαρὴ ἀπόφαση, χωρὶς νὰ ἐρωτηθοῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι. Ὁ μόνος λόγος, ποὺ πιθανολογεῖται, εἶναι ὅτι τὸ Φανάρι μὲ τὸ Οὐκρανικὸ βρίσκεται σὲ κατάσταση πανικοῦ καὶ λαμβάνει παρορμητικὲς ἀποφάσεις. Ὅπου ἀκούει «Ρῶσος» τὸν θεωρεῖ ἐχθρό του, ἢ ἐν δυνάμει ἐχθρό του. Ὑποπτεύεται ἀκόμη καὶ αὐτοὺς τοὺς Ρώσους ποὺ τοῦ εἶναι πιστοί… Φοβούμενο ὅτι μποροῦν νὰ προσεγγισθοῦν ἀπὸ τὴ Μόσχα καὶ νὰ ἐνταχθοῦν στὴ δικαιοδοσία της ἀποφάσισε νὰ τοὺς στερήσει τὴν αὐτονομία καὶ νὰ τοὺς ἐντάξει ὑπὸ τοὺς Ἕλληνες Μητροπολίτες τῆς Γαλλίας καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης!
.           Τὴν πραξικοπηματικὴ κατάργηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀνεξαρτησίας τους οἱ Ρῶσοι τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης δὲν πρόκειται νὰ τὴν δεχθοῦν καὶ ἔτσι τὸ Φανάρι προκαλεῖ μία ἀκόμη ἀναστάτωση στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Σημειώνεται ὅτι ἡ διὰ τοῦ Τόμου τοῦ 1999 ἀπ’ εὐθείας ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ Φανάρι τῶν Ρώσων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ ἡ ἀνεξαρτησία ἔναντι τῶν Ἑλλήνων Μητροπολιτῶν ἦταν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μετὰ ἀπὸ αἴτημά τους!

Τί γράφουν ὁ Τόμος τοῦ 1999 καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ 2018

.           Ὁ Τόμος τοῦ 1999 γράφει ὅτι ὁ Πατριάρχης μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῶν Ρώσων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ἀνυψώνει σὲ Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία τὴν Ἀρχιεπισκοπή τους. Ἡ Ἐξαρχία εἶναι ὑπὸ τὴν ἄμεση δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ διατηρεῖ τὸ ρωσικὸ ὀρθόδοξο λειτουργικὸ τυπικό. Ἡ Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία διοικεῖται ἀπὸ μόνο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ποὺ φέρει τὸν τίτλο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου – Ἐξάρχου τῶν Ὀρθοδόξων ρωσικῶν ἐνοριῶν στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος – Ἔξαρχος ἔχει τὶς πλήρεις δικαιοδοσίες ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες γιὰ κυριάρχη Μητροπολίτη ἐπὶ τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἐξαρχίας του καὶ ἔχει τὴν πλήρη ἐκκλησιαστικὴ ἁρμοδιότητα ἐπὶ ὅλων τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ εἶναι μέλη αὐτῶν τῶν ἐνοριῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος – Ἔξαρχος μνημονεύει μόνο τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.
.            Γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Τόμου τοῦ 1999 ὁ κ. Βαρθολομαῖος καὶ ἡ περὶ αὐτὸν Σύνοδος ἐπικαλέστηκαν τὸν 34ο Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τὸν 3ο Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸν 28ο τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθὼς καὶ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ Τόμος εἶναι ἀπαραίτητος, γιατί ἔτσι θὰ γίνονται ὅλα «εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν» (Α΄ Κορ. ιδ΄ 40). Τώρα ἄλλαξαν γνώμη….
.             Στὴν ἀπόφαση τῆς 27ης Νοεμβρίου 2018 ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἀπόφαση νὰ καταργηθεῖ ὁ Τόμος τοῦ 1999 ἔχει σκοπὸ «νὰ ἐνισχύσει ἀκόμη περισσότερο τοὺς δεσμοὺς τῶν ρωσικῆς παράδοσης ἐνοριῶν μὲ τὴν Ἐκκλησία Μητέρα τῆς Κωνσταντινουπόλεως». Καὶ πάρα κάτω: «Λόγῳ τῆς ποιμαντικῆς μέριμνάς του τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀποφάσισε τὴν ἔνταξη καὶ τὴν ἐξάρτηση τῶν (ρωσικῶν) ἐνοριῶν στὶς ἱερὲς Μητροπόλεις τῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου». Δηλαδή, μὲ ἄλλα λόγια ὁ Ἀχιεπίσκοπος τῶν Ρώσων τῆς Γαλλίας π.χ. δὲν θὰ εἶναι πλέον ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία ἀπ’ εὐθείας του Πατριάρχου, ἀλλὰ τοῦ Ἕλληνα Μητροπολίτη Γαλλίας Ἐμμανουὴλ καὶ αὐτὸν θὰ μνημονεύει!… Δηλαδὴ μία ἄδικη καὶ παράλογη πατριαρχικὴ ἀπόφαση ὑποβάθμισης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ρώσων Ὀρθοδόξων ποὺ ζοῦν στὴ Γαλλία καὶ στὴν ὑπόλοιπη Δυτικὴ Εὐρώπη, ποὺ δείχνει ἐμπάθεια σὲ βάρος τῶν Ρώσων καὶ μία ἔναντί τους ἀλαζονεία.
.           Εἶναι εὔλογο οἱ Ρῶσοι τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης νὰ αἰσθάνονται ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου τοὺς στερεῖ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀνεξαρτησία ποὺ εἶχαν, τοὺς μετατρέπει σὲ πνευματικὰ ὑποτελεῖς στὴν Ἑλληνικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία καί, χωρὶς καμία εὐθύνη τους ἢ ἀνάμιξή τους στὴν διένεξη Φαναρίου – Μόσχας, ὅτι γίνονται μέρος αὐτῆς.
.             Σύντομα προβλέπεται ὅτι θὰ ὑπάρξουν δραματικὲς ἐξελίξεις στὰ ζητήματα τῆς Ὀρθοδοξίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὅπου ἡ ὀρθόδοξη ρωσικὴ παρουσία σὲ ἐπίπεδο Θεολογίας εἶναι ἰδιαίτερα αἰσθητὴ καὶ πολὺ ἀξιόλογη.Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ Θεολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὸ Παρίσι ἔχει ἐξαιρετικὴ φήμη καὶ πὼς στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη ἔζησαν τὸν 20ό αἰώνα σπουδαῖοι θεολόγοι καὶ φιλόσοφοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ Σουρὸζ Ἀντώνιος (Μπλούμ), Μπερντιάεφ, Λόσκι, Φλορόφσκι, Σμέμαν, Εὐδοκίμοφ, Μέγεντορφ. –

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ τοῦ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Τὸ Πανελλήνιο παρακολούθησε τὶς ἐκ μέρους τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου δηλώσεις ἀπὸ τὸ Μέγαρο Μαξίμου, τὴν 6η Νοεμβρίου. Ἡ ὅλη παράσταση καὶ ὁ πανηγυρικὸς τόνος της ἔδωσαν τὴν ἐντύπωση ὅτι κάτι πολὺ σπουδαῖο ἀποφάσισαν γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν κληρικῶν της. Ἀπὸ τὰ ὅσα ὅμως ἀκολούθησαν ἐκείνη τὴν παράσταση φάνηκε ὅτι ἦταν ἕνα πολιτικοεκκλησιαστικὸ θέατρο τοῦ παραλόγου.
.           Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς σκοπιμότητες, ποὺ μπορεῖ νὰ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν κοινὴ ἀνακοίνωση τῶν δύο ἀνδρῶν, τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι αὐτὴ διακρίνεται γιὰ τὴν ἀσάφειά της καὶ κρύβει πολλά. Θὰ φανοῦν σύντομα. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς 6ης Νοεμβρίου καὶ μὲ τὰ ὅσα τεκταίνονται ἐπιδιώκεται νὰ πείσουν τοὺς Ἕλληνες ὅτι τὸ ἄσπρο εἶναι μαῦρο. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς μερικὰ παραδείγματα.
.           Ὑπῆρξε συμφωνία Τσίπρα – Ἱερώνυμου; Ὄχι διαβεβαιώνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος: «Πρόθεση συμφωνίας ὑπῆρξε. Ὄχι συμφωνία». Ἐδῶ κανεὶς τρελαίνεται, γιατί ὑπῆρξε ΣΥΜΦΩΝΙΑ του μὲ τὸν πρωθυπουργὸ νὰ προωθήσουν τὴ συμφωνία. Αὐτὸ εἶναι τὸ οὐσιῶδες. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ στὰ δεκαπέντε σημεῖα, ποὺ ἀνέγνωσε στὸ Πανελλήνιο ὁ Ἀλ. Τσίπρας καὶ τὰ χειροκρότησε. Μεταξὺ αὐτῶν ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ νὰ ἀπολυθοῦν οἱ 10.000 ἱερεῖς ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ νὰ τοὺς δίδεται ὁ μισθὸς μέσα ἀπὸ κρατικὴ ἐπιδότηση. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐξύμνησε τὴ συμφωνία τους καὶ χαρακτήρισε τὴν ἡμέρα τῆς ἀνακοίνωσής της «ἱστορικὴ στιγμὴ» καὶ ἕνα «τόσο μεγάλο γεγονός»….
.           Ὁ Ἀλ. Τσίπρας στὴ δήλωσή του τῆς 6ης Νοεμβρίου τόνισε: «Μὲ τὴ σημερινὴ συμφωνία δίνουμε μίαν ὤθηση πρὸς τὰ ἐμπρός». Καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σημείωσε: «Στὸ συγκεκριμένο θέμα, γιὰ τὸ ὁποῖο συναντηθήκαμε, συζητήσαμε, ἀποφασίσαμε καὶ προτείνουμε θὰ μᾶς βρεῖτε στενοὺς συνεργάτες». Καὶ πρόσθεσε: «Αὔριο θὰ ἐνημερώσουμε τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο καὶ στὴ συνέχεια θὰ κληθεῖ ὅλη ἡ Ἱεραρχία νὰ ἐγκρίνει ὅλο τὸ ὑλικό. Πιθανὸν νὰ τὸ διορθώσει, πιθανὸν νὰ τὸ ἀπορρίψει, ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε τὴν πεποίθηση ὅτι θὰ προχωρήσει καὶ θὰ τὸ υἱοθετήσει ἡ Ἱεραρχία». Σημειώνεται ὅτι ὑλικὸ δὲν ὑπάρχει, καὶ φυσικὰ δὲν παρουσιάστηκε στὴν Ἱεραρχία…
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέχθηκε εὐχαρίστως τὰ δεκαπέντε σημεῖα τῆς Συμφωνίας, ἀλλὰ ἦταν ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ νὰ τὰ φέρει στὴν Ἱεραρχία. Ἤδη τὸ ὅτι συμφώνησε μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα ἐρήμην τῆς Ἱεραρχίας εἶναι πλῆγμα στὸ Συνοδικὸ σύστημα. Ἂν δὲν πήγαινε καθόλου στὴν Ἱεραρχία τὴ Συμφωνία, θὰ ἦταν ἐκκλησιαστικὸ πραξικόπημα.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μὲ τὸ γνωστὸ ὕφος του, εἶπε, ὡς προειδοποίηση, πὼς γιὰ τὴ συμφωνία «θὰ μιλήσει τελευταῖος». Μὰ ἤδη μίλησε πρῶτος. Γι᾽ αὐτὸ κατηγορεῖται ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες. Μίλησε μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ χωρὶς ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ συμφώνησε χωρὶς τὴν ἔγκρισή Της.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διερωτήθηκε «εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχει σύμπτωση ἀπόψεων, σύμπνοια σὲ ἕνα τόσο μεγάλο Σῶμα, ὅπως ἡ Ἱεραρχία;» Μὰ ὑπῆρξε σύμπνοια. Ἡ ἀρνητικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας κατὰ τῆς συμφωνίας μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα ἦταν ΟΜΟΦΩΝΗ καὶ ὁ ἴδιος ψήφισε ΚΑΤΑ τῆς συμφωνίας… Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἡττήθηκε στὴν Ἱεραρχία, ἐξετέθη στοὺς ἱερεῖς καὶ στὸ λαὸ καὶ τώρα προσπαθεῖ νὰ ἀποσείσει τὶς ἱστορικὲς εὐθύνες του. Δύσκολο.-

, ,

Σχολιάστε

ΔΗΛΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Δήλιο πρόβλημα ἡ ταύτιση Τσίπρα Ἱερώνυμου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                Οἱ λόγοι τῆς ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ἀποδοχῆς τῆς σαφῶς ἑτεροβαροῦς γιὰ τὴν Ἐκκλησία συμφωνίας μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα καὶ τῆς ἐν συνεχείᾳ ταύτισής του μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀποτελοῦν δήλιο πρόβλημα. Τὸ ἐπιχείρημα τῶν λίγων Ἀρχιερέων ποὺ ὑποστηρίζουν τὴ συμφωνία Τσίπρα – Ἀρχιεπισκόπου εἶναι δογματικό: Δείχνουν ἐμπιστοσύνη στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, γιατί ξέρει τί κάνει… Πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα…
.             Ἀσφαλῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ξέρει τί κάνει. Ὅποιος ἔχει προσωπικὴ ἐμπειρία τοῦ 80χρονου κ. Ἱερωνύμου γνωρίζει ὅτι ἔχει εὐστροφία, ὅπως ἐπίσης γνώση καὶ ἐμπειρία στὰ οἰκονομικά τῆς Ἐκκλησίας. Ἑπομένως λογικὰ δὲν μποροῦν νὰ τὸν ξεγελάσουν, οὔτε νὰ τοῦ ἀποσπάσουν μία συγκατάθεση, στὴν ὁποία δὲν συμφωνεῖ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει μελετήσει τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἔχει ἐκδώσει βιβλίο σχετικὸ καὶ ὑποστήριζε τὴν διατήρηση τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὸ Δημόσιο. Μέχρι καὶ δημοψήφισμα ζήτησε γιὰ τυχὸν ἀλλαγὴ τοῦ στάτους στὶς σχέσεις Πολιτείας – Ἐκκλησίας. Πῶς ὑπέγραψε, μετὰ χαρᾶς μάλιστα, δυσμενέστατη συμφωνία γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ γιὰ τὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν, καθὼς καὶ πῶς συμφώνησε στὴν προσθήκη στὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος τοῦ χαρακτηρισμοῦ ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι «οὐδετερόθρησκο», μὲ ὅ, τι αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημάνει στὸ μέλλον, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν Ἑλληνισμό; Δὲν μπορεῖ κανεὶς εὔκολα νὰ πιστέψει ὅτι ἡ συμφωνία ἦταν δικῆς του ἔμπνευσης, ὅπως εἶπε ὁ Ἀλ. Τσίπρας. Θὰ ἀποτελοῦσε θανάσιμο πλῆγμα γιὰ τὴν θέση καὶ τὴν ὑστεροφημία του, ἂν ἦταν ἀλήθεια.
.         Ὑποθέσεις γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσης του πολλές. Βεβαιότητα καμία. Ὁρισμένοι ἱεράρχες πιστεύουν ὅτι ἔχει συμπάθεια πρὸς τὸν Ἀλ. Τσίπρα καὶ πὼς θέλει νὰ τὸν βοηθήσει νὰ παραμείνει στὴν ἐξουσία. Πολὺ χοντρὸ γιὰ νὰ εἶναι ἀληθινό. Πάντως, ἂν ἰσχύει, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀντίθετο. Τὴν ἧττα στὴν Ἱεραρχία τοῦ κ. Ἱερωνύμου καὶ τὴ δυσαρέσκεια τῶν κληρικῶν καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τὴν χρεώνεται καὶ ὁ Ἀλ. Τσίπρας.
.       Ἄλλοι πιστεύουν ὅτι ὁ Ἀλ. Τσίπρας εἶναι ἱκανότερος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὸ πολιτικὸ σκάκι καὶ τὸν ἔπεισε ὅτι μὲ τὴ συμφωνία «ἔριξε» τὸ Κόμμα του, γιὰ νὰ τὸν ἱκανοποιήσει καὶ πὼς ἂν δὲν συμφωνήσει, τότε ἡ Ἐκκλησία θὰ καταστεῖ βορὰ τῶν σκληροπυρηνικῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοὺς ὁποίους τώρα ἐλέγχει… Εἶναι μία λογικοφανὴς ὑπόθεση. Μάλιστα ὅταν προστεθεῖ καὶ τὸ ὅτι γιὰ νὰ πείσει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἀπέπεμψε τὸν Ν. Φίλη καὶ διόρισε στὸ Ἅγιον Ὄρος τὸν «δικό» του Κωστῆ Δήμτσα.
.           Ὅμως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γνωρίζει, πρέπει νὰ γνωρίζει, ὅτι ὁ Ἀλ. Τσίπρας, γιὰ νὰ ἐπιτύχει τοὺς στόχους του, παραπλάνησε τὸν λαὸ καὶ «τελείωσε» ἐν ψυχρῷ σειρὰ ὁλόκληρη συντρόφων του. Πῶς λοιπὸν τὸν πίστεψε καὶ τοῦ τὰ δίνει ὅλα ἔναντι μίας μελλοντικῆς γῆς Ἐδὲμ – Οὐτοπίας; Ἡ παταγώδης καὶ ἐπώδυνη διάψευση τῆς κομμουνιστικῆς ἰδεολογίας, στὶς περὶ «ἐπιγείου παραδείσου» ὑποσχέσεις της δὲν ἀφήνει περιθώρια στὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ ἔχει ψευδαισθήσεις… Καὶ ὅμως…. Γιατί; Ἰδοὺ τὸ δήλιο πρόβλημα.-

Σχολιάστε