Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Γ. Παπαθανασόπουλος

ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸ ναδὶρ ἡ ἀξιοπιστία τῶν θεσμῶν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Στὸ ναδὶρ ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πρὸς τοὺς θεσμούς. Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα ἀποτέλεσμα τῆς ὑπερτετραετοῦς διακυβέρνησης τῆς χώρας ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν στήριξη τῶν ΑΝΕΛ καὶ τῶν εὐκαιριακῶν ὑποστηρικτῶν του. Σὲ ἔρευνα τῆς Kapa Research Balkan Monitor τὸ μεγάλο ποσοστὸ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ΔΕΝ ἐκτιμοῦν καὶ ΔΕΝ ἐμπιστεύονται τοὺς θεσμούς. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς συγκεκριμένης ἔρευνας εἶναι ἐνδεικτικά τῆς κατάντιας τῆς Δημοκρατίας μας ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ.
.             Πιὸ συγκεκριμένα: Μόνο τὸ 6% τῶν ἐρωτηθέντων ἐμπιστεύεται τὰ Κόμματα, μόνο τὸ 11% ἐμπιστεύεται τὸ Κοινοβούλιο, τὸ 31% τὴ Δικαιοσύνη, τὸ 36% τὴν Ἐκκλησία, τὸ 5% τὰ συνδικάτα, τὸ 46% τὴν Ἀστυνομία. Ἡ κρίση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν εἶναι σωστή. Πῶς νὰ ἐμπιστευθοῦν τὰ Κόμματα, ὅταν γίνονται φυτώρια ἀργόμισθων, θερμοκήπια κομισάριων, πηγὲς διαφθορᾶς καὶ νεποτισμοῦ; Πῶς νὰ ἐμπιστευθοῦν τὸ Κοινοβούλιο, ὅταν σὲ αὐτὸ κυριαρχοῦν ἡ ἀγραμματοσύνη, ἡ ἀπαράδεκτη συμπεριφορά, ἡ ψήφιση Νόμων ποὺ φαλκιδεύουν τὶς δημοκρατικὲς καὶ συνταγματικὲς διαδικασίες;
.             Καὶ νὰ συνεχίσουμε. Οὐσιαστικὰ τὰ συνδικάτα δὲν ὑπάρχουν καὶ σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς εἶναι διχασμένα καὶ ἀλληλοσπαράσσονται. Τὴν ἴδια ὥρα οἱ ἐργασίες εἶναι λίγες, ἡ ζήτηση μεγάλη, ἡ κρίση ἀκόμη σὲ ἐξέλιξη καί, λόγῳ τῆς κατάστασης, οἱ ἐργαζόμενοι δέχονται νὰ ἐργάζονται πολλὲς ὧρες μὲ μικροὺς μισθούς. Ἡ κυβέρνηση κορόιδεψε κατ’ ἐπανάληψη τὸ ἐκλογικὸ σῶμα. Ἔδειξε μὲ τὸν πιὸ ὠμὸ καὶ ἀνοικτὸ τρόπο ὅτι εἶναι ἡ «ὑποτακτικὴ καὶ πρόθυμη συνεργάτιδα» τῶν ἀγορῶν καὶ τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς. Τὸ ὁμολόγησαν τὰ πρώην μέλη της Πάνος Καμμένος καὶ Γ. Βαρουφάκης, καθὼς καὶ ἡ πρώην Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ζωὴ Κωνσταντοπούλου.
.             Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς, ἔχει χάσει τὸν ἱεροπρεπῆ, ἁγιαστικὸ καὶ σωτηριώδη χαρακτήρα της. Ἂν δεῖ κανεὶς τὰ δελτία Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀναφέρονται μόνο σὲ ἐπισκέψεις ποὺ δέχεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, σὲ ἐκδηλώσεις ποὺ συμμετέχει, σὲ θεμέλιους λίθους ἢ σὲ ἐγκαίνια ποὺ παρίσταται, σὲ πράξεις ἀλληλεγγύης. Λείπει ἡ μυστηριακὴ ζωή, ὁ λόγος παρηγορίας, τὸ μήνυμα ὅτι δευτερεῦον εἶναι τὸ ἔργο προνοίας καὶ οἱ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις. Καὶ ἡ συμφωνία καὶ ἡ σύμπλευση τοῦ Μακαριωτάτου μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα ἀκόμη περισσότερο σκανδάλισε τὸν πιστὸ λαό, ἰδιαίτερα στὸ θέμα τῆς Μακεδονίας. Ἀλλὰ καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μὲ τὰ ὅσα πράττει σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἐμπλοκή του στὸ μείζονος γεωπολιτικῆς σημασίας θέμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἔχει ἀπογοητεύσει πολὺ κόσμο.
.             Οἱ φορεῖς τῆς Δικαιοσύνης ἔχουν ἐπίσης πληγεῖ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ βεβαίως ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ ὁρισμένων ἐκπροσώπων της. Τέλος ἡ Ἀστυνομία γιὰ λόγους ἰδεολογικοὺς δὲν ἀφήνεται νὰ ἐπιτελέσει τὸ ἔργο της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κυριαρχεῖ ἡ ἀσυδοσία καὶ στοὺς πολίτες ἡ ἀνησυχία.
.             Οἱ ἐκλογές, ποὺ ἔρχονται, θὰ ἀναδείξουν νέα Κυβέρνηση. Κατὰ τὶς δημοσκοπήσεις αὐτὴ θὰ εἶναι, κατὰ πάσαν πιθανότητα, τοῦ Κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας. Θὰ ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐπαχθῆ κληρονομιὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν θὰ μπορέσει νὰ δράσει ἔντιμα, μὲ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια, μὲ βάση τὶς παραδοσιακές μας ἀξίες ποὺ μᾶς ὡς ὁρίζουν ὡς Ἔθνος, μὲ ταχύτητα καὶ μὲ ἀποτελεσματικότητα, ἔχοντας ἀπέναντί της τὸ κρατικὸ κατεστημένο, ἕνα παρελθὸν μὲ βαρίδια καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ θὰ ἐπανέλθει σὲ αὐτὸ ποὺ ξέρει καλά, τὸν λαϊκισμό. Μακάρι νὰ πετύχει καὶ νὰ μὴν ἀπογοητεύσει. Γιὰ τὸ καλὸ τῆς Πατρίδας.-

Διαφημίσεις

Σχολιάστε

Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ στὸ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τῶν ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Οὐκρανικὴ κρίση ἐπεκτείνεται
στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ἡ κρίση ποὺ διέρχεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, λόγῳ τοῦ Οὐκρανικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, ἐπεκτείνεται καὶ ἐκτὸς αὐτῆς καὶ συγκεκριμένα στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ). Ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς ἐκκλησιαστικὲς ὑποθέσεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων στὶς 5 Ἰουνίου ἐπισκέφθηκε τὴν ἕδρα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν, στὴ Γενεύη, καὶ συνομίλησε γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ μὲ τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ΠΣΕ Νορβηγὸ Λουθηρανὸ Πάστορα Ὄλαφ Φίκσε Τβέϊτ.
.         Κατὰ τὴ συνάντηση ὁ κ. Ἱλαρίων πρῶτα διαβεβαίωσε τὸν πάστορα Τβέϊτ ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θεωρεῖ σημαντικὸ τὸ ΠΣΕ καὶ πὼς παραμένει σὲ αὐτό. Ὁ κ. Τβέϊτ ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του καὶ τοῦ ἀπάντησε ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας «ἀποτελεῖ μέρος τοῦ ἔργου τοῦ ΠΣΕ γιὰ ἑνότητα καὶ εἰρήνη». Στὴ συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ ἀναφέρθηκε στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα καὶ ζήτησε τὴ συμπαράσταση τοῦ ΠΣΕ ὑπὲρ τῆς ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ὁ λουθηρανὸς πάστορας τοῦ ἀπάντησε, σύμφωνα μὲ τὸ δελτίο Τύπου τοῦ ΠΣΕ, ὅτι «δὲν ἀναμιγνύεται μὲν στὰ ἐνδοορθόδοξα ζητήματα, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει τὸ τί συμβαίνει στὴν Ὀρθόδοξη οἰκογένεια».
.         Ἡ δήλωση τοῦ ΓΓ τοῦ ΠΣΕ ἐξελήφθη ὡς ὑποστήριξη τῶν θέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τὰ προσκείμενα σὲ Αὐτό. Ἡ ἱστοσελίδα τῆς Ἕνωσης τῶν Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων στὶς 6 Ἰουνίου ἔγραψε ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΠΣΕ «ἐξέφρασε τὴ θλίψη του γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου στὴν Οὐκρανία» καὶ ὅτι «ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἐποικοδομητικὴ στάση του στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα».
.         Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, 7 Ἰουνίου, τὸ ΠΣΕ ἐπανέρχεται μὲ νέο Δελτίο Τύπου καὶ μὲ τίτλο «Τὸ ΠΣΕ ἁπαντᾶ στὰ παραπλανητικὰ ρεπορτὰζ τῶν ΜΜΕ ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ» ἀνασκευάζει τὴν εἴδηση. Συγκεκριμένα σημειώνει, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὅτι ὁ ΓΓ Τβέϊτ χαιρέτησε τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου νὰ παραμείνει ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία στὸ ΠΣΕ καὶ διευκρινίζει ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ:
« 1. Τὸ ΠΣΕ – μὲ βάση τὸ Οἰκουμενικὸ Πρωτόκολλο – δὲν ἐπεμβαίνει καὶ δὲν σχολιάζει τὶς ἐσωτερικὲς συζητήσεις στὴν Ὀρθόδοξη οἰκογένεια περὶ τοῦ Κανονικοῦ στάτους.
Ὁ ΓΓ τοῦ ΠΣΕ οὐδὲν νέο ἀνέφερε ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς Οὐκρανίας. Καὶ
Τὸ ΠΣΕ ἔχει μία Ἐκκλησία μέλος μὲ παρουσία στὴν Οὐκρανία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».
.         Τὸ τελευταῖο σημεῖο τοῦ Δελτίου Τύπου, ὅτι δηλαδὴ τὸ ΠΣΕ ἀναγνωρίζει, ὡς μέλος του, ΜΙΑ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο, ποὺ ὑπάγεται ἐκκλησιαστικὰ στὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία, δικαιολογεῖ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ΜΜΕ, ποὺ εἶναι ἀντίθετα στὴν ἐνέργεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νὰ ἀνακηρύξει τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας ὡς Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία.
.         Μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Μητροπολίτου Βολοκολάμσκι, νὰ δηλώσει ὅτι παραμένει στὸ ΠΣΕ καὶ νὰ πάρει τὴ διαβεβαίωση ὅτι γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία τὸ ΠΣΕ ἀναγνωρίζει αὐτὴν ποὺ εἶναι ὑπὸ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας θέλησε νὰ προλάβει τὸ αἴτημα τῆς «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» νὰ καταστεῖ μέλος τοῦ ΠΣΕ, αἴτημα ποὺ ὑποστηρίζει τὸ Φανάρι. Προφανῶς τὸ θέμα θὰ ἔχει συνέχεια. Τὸ Φανάρι θὰ ἐπιδιώξει νὰ καταστεῖ μέλος τοῦ ΠΣΕ ἡ ὑπ’ αὐτὸ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, ὁπότε τὸ πεδίο τῆς ὀξείας ἀντιπαράθεσης τῶν δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν περνᾶ καὶ στὴ Γενεύη… Σημειώνεται ὅτι τὸ ΠΣΕ ἀκολουθεῖ φιλοδυτικὴ πολιτικὴ καὶ γενικὰ εἶναι εὐνοϊκὸ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ στὸ Οὐκρανικὸ ὑπολογίζει καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Προφανῶς εἶναι λυπηρὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία οἱ δύο Ἐκκλησίες νὰ ἐκτίθενται τόσο ἀρνητικὰ στὸ ΠΣΕ, ποὺ ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ προτεσταντικὲς ὁμολογίες.
.         Παράλληλα ἐντείνεται ἡ ἀντιπαράθεση μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Ὁ Ἕλληνας Ἐπίσκοπος Ὀλβίας Ἐπιφάνιος, ποὺ χειροτονήθηκε ἀπὸ τὴν «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία», προκαλεῖ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό Της, διότι θεωρεῖται ὅτι θὰ περιθωριοποιήσει τοὺς σλάβους Ἱεράρχες Της. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπεκτείνεται. Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος μετέβη στὸ Στρασβοῦργο, γιὰ νὰ παραστεῖ στὴ συναυλία τῆς ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο ἐκκλησιαστικῆς χορωδίας τοῦ Κιέβου καὶ εὐχαρίστησε τὸν ἐκεῖ Ρωμαιοκαθολικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Λιοὺκ Ραβὲλ γιὰ τὴν ὑποστήριξή του στὴν κατασκευὴ Ρωσικοῦ Ὀρθόδοξου Ναοῦ στὴν πόλη, μία ἀπὸ τὶς ἕδρες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ ἕδρα τοῦ Δικαστηρίων Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, τοῦ ὁποίου μέλος εἶναι ἡ Ρωσία. Ἐπίσης ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία προχωρεῖ στὴν ἀνέγερση Ναοῦ στὴν Κύπρο καὶ συγκεκριμένα στὴ Λεμεσό.
.         Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων ΙΝΤΕΡΦΑΞ στὶς 3 Ἰουνίου μετέδωσε δήλωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὅτι τὸ ὑπὸ τὸν Φιλάρετο «Πατριαρχεῖο Κιέβου» δὲν ὑπάρχει καὶ οὐδέποτε ὑπῆρξε. Ἡ δήλωση προέρχεται ἀπὸ τὸν λογαριασμὸ στὸ Facebook τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Συνδικάτου Δημοσιογράφων τῆς Οὐκρανίας Σεργκέϊ Τομιλένκο. Στὴν ἴδια δήλωση ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπανέλαβε τὴν ὑποστήριξή του πρὸς τὴν «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», ἡ ἀνακήρυξη τῆς ὁποίας, ὅπως εἶπε, «δὲν ἔχει καθόλου νὰ κάνει μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴ γεωπολιτική», ἀλλὰ μὲ τὸ ὅτι ἡ «Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔχει δεῖ πὼς γιὰ δεκαετίες, ἂν ὄχι γιὰ αἰῶνες, ἡ Οὐκρανία δὲν εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ ἀπολαύσει πλήρη ἐλευθερία ἀπὸ ἐξωτερικὲς ἐπιρροὲς καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὸ Ρωσικὸ κράτος». Ἡ συγκεκριμένη φράση ἀποδυναμώνει τὸ λόγο του, ὅτι ἡ ἐνέργειά του δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν γεωπολιτική… Δὲν εἶναι καὶ ἀκριβής. Ἡ Οὐκρανία ἀποτελοῦσε πάντα μέρος τῆς Ρωσίας. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι οὐκρανικὴ ἐθνικιστικὴ προπαγάνδα, βολικὴ στὴ γεωπολιτική τῆς Δύσης.
.         Γιὰ τὸν Φιλάρετο, ποὺ αὐτοχαρακτηριζόταν ὡς «Πατριάρχης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας», ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶπε ὅτι τὸν ἀποκατέστησε στὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα ὡς πρώην Μητροπολίτη Κιέβου, κάτι ποὺ ὁ ἴδιος δὲν δέχεται καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ φορεῖ τὰ διακριτικά του Πατριάρχου… Τέλος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης σημείωσε ὅτι μετὰ τὴν ἀπονομὴ τῆς αὐτοκεφαλίας ὁ Προκαθήμενος τῆς συγκεκριμένης Ἐκκλησίας Ἐπιφάνιος ἔχει τὴν εὐθύνη νὰ ἐνδυναμώσει τὴν ἑνότητά της… Αὐτὴ πάντως εἶναι ἀκόμη μακριά. Ἡ ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία παραμένει ἰσχυρότατη καὶ ὁ νέος Πρόεδρος Ζελένσκι, ἑβραῖος στὸ θρήσκευμα, δὲν ἔχει τὶς ἐθνικιστικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἐμμονές, ὠφελιμιστικὲς κατ᾽ οὐσίαν, τοῦ προκατόχου τοῦ Ποροσένκο.-

, ,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ καὶ ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς θρονικῆς Της ἑορτῆς, τὴν ὁποία ἀνέγνωσε τὴν 11η Ἰουνίου 2019 κατὰ τὴ Συνοδικὴ Θεία Λειτουργία ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ κ. Βαρθολομαῖος διατείνεται ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης διασώζει ΣΗΜΕΡΑ τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, χωρὶς ΟΥΔΕΙΣ νὰ γνωρίζει ὅτι κινδυνεύει. Οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας…
.         Ὡς πρὸς τὸ ἄλλο ἐκ μέρους του γραφὲν ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διέσωσε τὸ Αὐτοκέφαλό της, ἀντίθετα θὰ ἔπρεπε νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου γιὰ τὶς πληγὲς ποὺ τῆς ἔχει ἐπιφέρει τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ὁ ἴδιος προσωπικά. Ὑπενθυμίζονται περιπτώσεις ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία προσφυγῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ΟΧΙ στὸν Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀλλὰ στὸν Αὐτοκράτορα καὶ στὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ ἄλλες μὴ ἀδελφικῆς στάσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔναντι τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας.
.         Μετὰ τὴν ἐπικύρωση τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἀποπειράθηκε νὰ τὴν ὑποτάξει. Στὴν κρίσιμη ἐκείνη ὥρα ὁ Κωνσταντίας Ἀνθέμιος προσέφυγε ΟΧΙ στὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ στὸν ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Ζήνωνα, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ζήτησε νὰ ἐπικυρώσει τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, πράγμα ποὺ αὐτὸς ἔκανε. Ἔδωσε διαταγὴ νὰ συνέλθει ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γιὰ νὰ ἀναγνωρίσει τὰ δίκαια τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐπαναβεβαιώσει τὸ αὐτοκέφαλο Αὐτῆς. Στὴ συνέχεια ὁ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ἐπικύρωσε τὴ συνοδικὴ ἀπόφαση καὶ παραχώρησε στὸν προκαθήμενο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας τὰ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ προνόμια: νὰ φέρει πορφυρὸ μανδύα στὶς ἐπίσημες τελετές, νὰ κρατεῖ αὐτοκρατορικὸ σκῆπτρο ἀντὶ ποιμαντορικῆς ράβδου καὶ νὰ ὑπογράφει μὲ κιννάβαρη (ἐρυθρὸ μελάνι). (Βλ. σχ. Χρ. Τσαουσάνη «Θέματα τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας», Λευκωσία, 1993, σελ. 65-66).
.         Ἡ δεύτερη περίπτωση εἶναι ἡ ἐπιστολὴ – ἀναφορὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Νεοφύτου πρὸς τὸν αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας Ἰωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη (1222-1254), στὴν ὁποία τοῦ καταγγέλλει ἐπεμβάσεις τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανοῦ Β΄ στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα τῆς Κύπρου. Τοῦ γράφει: «Ὁ δὲ μακαρίτης (Σημ. γρ. Διάβαζε μακαριώτατος) αὐθέντης καὶ δεσπότης ὁ οἰκουμενικὸς οὐκ οἶδα ὀπόθεν κινούμενος οὐκ ἐᾶ ἡμᾶς τοῦ ἠρεμεῖν, ἀλλὰ καθ’ ἑκάστην διαταράττει ἡμᾶς καὶ πάντα τὸν λαὸν διὰ γραμμάτων αὐτοῦ καὶ οἶδεν ἡ ἁγία βασιλεία σου, ὅτι ὁ θρόνος οὗτος ὁ μαθητῶν καὶ ἀποστόλων Χριστοῦ κορυφάρχων Βαρνάβα οὐχ ὑπόκειται τῷ οἰκουμενικῷ, ἀλλὰ τῆς ἁγίας βασιλείας προχείρισίς ἐστιν καὶ αὐτοκέφαλος. Κἀγὼ δὲ ὁ δοῦλος καὶ εὐχέτης σου ἔλαβον τὴν προχείρισιν παρὰ τοῦ τρισμάκαρος ἐκείνου ὀρθοδόξου αὐθέντου καὶ βασιλέως (Σημ. γρ. Ἐννοεῖ τὸν Θεόδωρο Α΄ Λάσκαρη)…Ὁ δὲ δεσπότης καὶ μακαριώτατος οἰκουμενικὸς παραδέχεται γραφὰς τῶν ἐξ ἡμῶν κανονικῶς θλιβομένων καὶ συχνογραφὰς καὶ ὁρισμοὺς καθ’ ἡμῶν ἀκρίτως πρὸς τὴν χώραν ἐκπέμπειν καὶ διαταράττειν τὴν νῆσον ἅπασαν». («Νέος Ἑλληνομνήμων», Τόμος 14ος, τεῦχος Α΄ – 31 Μαρτίου 1917, σελ. 42 – 43. – Ὑπογρ. γρ.).
.         Ἡ τρίτη περίπτωση ἦταν στὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰώνα, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἦταν σὲ πολὺ ἄσχημη κατάσταση λόγῳ προστριβῶν τοῦ καθαιρεθέντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀθανασίου Α΄ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Βενιαμίν. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ προσέτρεξαν ΟΧΙ στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἀλλὰ στὸν Πατριάρχη – τότε – Ἀλεξανδρείας Κύριλλο Γ΄ Λούκαρη (1601-1621). Τοῦ ἔγραψαν: «Βοήθησον, ἐλέησον, χεῖρα ὄρεξον καὶ τῆς κατεχούσης τυραννίδος τὰς ἡμετέρας ψυχὰς ἁπάλλαξον, δύνασαι γάρ». Ὁ Κύριλλος ἀνταποκρίθηκε στὶς ἐκκλήσεις τους, πῆγε στὴν Κύπρο καὶ μετὰ πολὺν πνευματικὸ ἀγώνα ἐπέφερε τὴν εἰρήνη στὴν Κυπριακὴ Ἐκκλησία. (Ἀνδρέα Μιτσίδη «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐπὶ Τουρκοκρατίας», Ἔκδ. Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 2012, σελ. 29-30).
.         Οἱ ὑπόλοιπες περιπτώσεις εἶναι πρόσφατες. Δία λόγους προφανεῖς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο σιώπησε κατὰ τὸν ἀγώνα τῶν Κυπρίων νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἡ Μεγαλόνησος καὶ νὰ ἑνωθεῖ ὁ Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα. «Δὲν ἀναμιγνυόμαστε σὲ πολιτικὰ ζητήματα», ἦταν τὸ ἐπιχείρημά τους.
.         Τὴν ἴδια οὐδετερότητα τήρησε τὸ Φανάρι κατὰ τὴν κρίση στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου τὸ 1973, ὅταν οἱ τρεῖς Μητροπολίτες καθαίρεσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστο Μακάριο καὶ αὐτὸς συγκάλεσε Μείζονα Σύνοδο. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΣΧΕ σὲ αὐτὴν καὶ ὁ Πατριάρχης Δημήτριος ἀπέφυγε νὰ ἀπαντήσει ἐπὶ τῆς οὐσίας σὲ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων καὶ δὲν πῆρε θέση στὸ ζήτημα: «Δὲν ἔχομεν εἰσέτι ἐπισήμους πληροφορίας, ὥστε νὰ σχηματίσωμεν ὀρθὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων. Τὸ Πατριαρχεῖον μας ἐδῶ πάντοτε μόνον κατόπιν ἐπισήμων πληροφοριῶν ἐκφέρει τὴν γνώμην του… Ἐξ ἄλλου γνωρίζετε ὅτι τὸ διοικητικὸν σύστημα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον ἀνὰ τὸν κόσμον Ἐκκλησίαν εἶναι σύστημα ὁμοσπονδιακόν, δηλ. κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἀνεξάρτητος ὡς πρὸς τὰ ἐσωτερικά της καὶ καμμία ἄλλη δὲν ἐπεμβαίνει εἰς τὰ ἐσωτερικά τῆς διοικήσεως αὐτῆς. Ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ ἐπέμβωμεν εἰς τὰ ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, διότι εἶναι Ἐκκλησία αὐτοκέφαλος…». (Ἀνδρ. Μιτσίδου «Ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησιαστικὴ κρίσις (3 Μαΐου – 14 Ἰουλίου 1973», Λευκωσία 1973 σελ. 18-19).
.         Τὸ 2000, ὅταν ἀπαγγέλθηκαν κατηγορίες κατὰ τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου, ὑπῆρξε ἡ ἀνάγκη νὰ συγκληθεῖ Συνοδικὸ Δικαστήριο γιὰ Ἀρχιερεῖς. Προϋπόθεση αὐτοῦ εἶναι νὰ παρίστανται τουλάχιστον 13. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δὲν διέθετε τόσους Ἀρχιερεῖς καί, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ κ. Βαρθολομαίου, συνεκλήθη Μείζων Σύνοδος, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ ἀείμνηστου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Πέτρου καὶ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἰγνατίου καὶ ἔξι Μητροπολιτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ ἐκτέλεσε τὰ καθήκοντα Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
.         Ὁ Πατριάρχης κ Βαρθολομαῖος ἀναμίχθηκε τὸ 2006 στὰ ἐσωτερικά τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, στὴν κρίση ποὺ ὑπῆρξε ἕνεκα τῆς ἀσθένειας ἀπὸ ἀλτσχάϊμερ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Δὲν εἶπε στοὺς τρεῖς προστρέξαντας στὸ Φανάρι Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, αὐτὸ ποὺ δήλωσε ὁ προκάτοχός του Δημήτριος, ὅτι δὲν ἐπεμβαίνει στὰ ἐσωτερικά της.
.         Στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου οἱ ἔξι ἀρχιερεῖς ἦσαν κατὰ τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Φαναρίου στὰ ἐσωτερικά Της καὶ οἱ τρεῖς ὑπέρ. Τελικὰ ἀποφάσισαν νὰ ἀποσταλεῖ στὸ Φανάρι ἐπιστολὴ μὲ τὴν ὁποία νὰ ζητεῖται ἡ σύγκληση μείζονος Συνόδου ἐκ 13 Ἀρχιερέων, ὥστε οἱ ἐννέα Κύπριοι Ἀρχιερεῖς νὰ διατηροῦν τὴν πλειονοψηφία, ἔναντι τῶν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἀρχιερέων. Τὴν ἀπόφασή τους ὑποστήριξε ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι θίγεται τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἂν σὲ μία διευρυμένη Σύνοδο οἱ Ἀρχιερεῖς Αὐτῆς δὲν διαθέτουν τὴν πλειοψηφία. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν ἀκολούθησε τὴν ἀπόφαση τῆς Κυπριακῆς Συνόδου καὶ τὴν ἄποψη τοῦ Ἀντιοχείας. Συνεκάλεσε στὴ Γενεύη (Σημ. Προφανῶς λόγῳ τῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν δὲν θέλησε ἢ δὲν μποροῦσε νὰ τὴν συγκαλέσει στὴν Κωνσταντινούπολη) ὑπὸ τὴν προεδρία του διευρυμένη Σύνοδο ἐξ 22 Ἀρχιερέων, στὴν ὁποία ὁ ἴδιος διέθετε τὴν πλειονοψηφία. Οἱ ἔξι Ἀρχιερεῖς τῆς Κυπριακῆς Συνόδου ἐνημέρωσαν σχετικὰ τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο, ὁ ὁποῖος σὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε μὲ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο ἀπὸ τὴ Βιέννη ποὺ βρισκόταν, τοῦ διεμήνυσε ὅτι γιὰ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία ὁποιαδήποτε ἐνέργειά του, ποὺ θίγει τὸ Αὐτοκέφαλό της Κυπριακῆς Ἐκκλησίας δὲν γίνεται ἀποδεκτή. Τελικὰ στὴ Γενεύη πέρασε ἡ πρόταση τοῦ κ. Βαρθολομαίου νὰ ἀπαλλαγεῖ τῶν καθηκόντων του ὁ ἀσθενῶν Ἀρχιεπίσκοπος ἀλλά, λόγῶ τῆς σθεναρῆς ἀντίστασης τῆς Κυπριακῆς πλευρᾶς ὑπὲρ τοῦ αὐτοκεφάλου της, δὲν πέρασε ἡ πρότασή του τὴν ἀρχιεπισκοπικὴ τοποτηρητεία νὰ ἀναλάβει τριμελὴς ἐπιτροπή, ποὺ νὰ διεξαγάγει καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐπεκράτησε ἡ ἄποψη τῆς πλειοψηφίας τῆς Κυπριακῆς Συνόδου, ὅτι πρέπει νὰ τηρηθεῖ τὸ Καταστατικό τῆς Αὐτοκεφάλου Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, μὲ βάση τὸ ὁποῖο ὁ ἔχων τὰ πρεσβεῖα Μητροπολίτης Πάφου ἀναλαμβάνει Τοποτηρητής. Ἂν περνοῦσε ἡ πρόταση τοῦ κ. Βαρθολομαίου θὰ παραβιαζόταν εὐθέως τὸ Αὐτοκέφαλό της.
.         Μετὰ τὶς πικρὲς ἐμπειρίες ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη νὰ ἀπευθύνονται σὲ αὐτὸ καὶ σὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες γιὰ μείζονα ζητήματα, στὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦνται τουλάχιστον 13 Ἀρχιερεῖς, ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος καὶ ἡ περὶ αὐτὸν Σύνοδος δημιούργησαν νέες Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπές. Σήμερα στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὑπάρχουν 18 Ἀρχιερεῖς: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, δέκα Μητροπολίτες καὶ ἑπτὰ Ἐπίσκοποι.
.         Σημειώνεται ὅτι ἡ ἀπὸ 820 λέξεις «εὐχετήρια» πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ ἔχει περίπου ἑκατὸν ὀγδόντα λέξεις – εὐχὲς πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Οἱ ὑπόλοιπες εἶναι ἕνας ἀλαζονικὸς προσβλητικὸς λόγος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, χωρὶς μάλιστα ποτὲ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου νὰ τὸν ἔχει προκαλέσει.-

,

Σχολιάστε

ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὀργισμένος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν μπορεῖ νὰ κρύψει τὴν ὀργή του γιὰ τὶς πανορθόδοξες ἀντιδράσεις ποὺ δέχεται ἐξ αἰτίας τῆς ἐκ μέρους του ἀνακήρυξης τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας σὲ «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» καὶ γιὰ τὶς ἀντιλήψεις του περὶ τοῦ Πρωτείου. Στὴν ἐπιστολή, τὴν ὁποία ἀνέγνωσε δημοσίᾳ τὴν 11η Ἰουνίου 2019 στὸ τέλος τῆς Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ ἀπεσταλμένος του στὴ Λευκωσία γιὰ τὴ θρονικὴ ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουὴλ τὸ ξέσπασμα τῆς ὀργῆς του εἶναι φανερό.
.                 Στὴν ἐπιστολή του δὲν ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἑορτάζουσα μαρτυρικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, στὴν ὁποία ἀπευθύνεται, οὔτε γιὰ τὴν προσφορά της στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὸ Ἔθνος. Ἀναλύεται κυρίως σὲ ὕμνους πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης, μὲ ἕνα ἀλαζονικὸ ὕφος ποὺ καὶ γιὰ τὸν κ. Βαρθολομαῖο εἶναι πρωτοφανές, οἱ δὲ ὑπερβολές του τὸν ὁδηγοῦν σὲ   ἱστορικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς ἀνακρίβειες
.                Ἀναφέρει, μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Οἰκ. Πατριάρχης: «Εἴμεθα μεγαλομάρτυς Ἐκκλησία, οὐχὶ τόσον ὡς ἐκ τῶν ἐξωτερικῶν λόγων ἀλλὰ κυρίως διότι ἔχομεν παντοῦ καὶ πάντοτε τὴν εὐθύνην ἔκ τε τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων καὶ ἐξ αὐτῆς ταύτης τῆς καθηγιασμένης πράξεως τῆς Ἐκκλησίας νὰ ὑπηρετῶμεν τὴν ἀλήθειαν μόνην, ἄνευ ὑπολογισμῶν καὶ δευτέρων σκέψεων, ἄνευ ἄλλων ἰταμῶν συμφερόντων καὶ ἀναξιοπρεπῶν σκοπιμοτήτων. Εἴμεθα ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἡ γεννήσασα πάσας τὰς νεωτέρας τοιαύτας, ἡ διασώσασα καὶ διασώζουσα καὶ τὸ ὑμέτερον ἐκ τῆς Γ΄ ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καθεστὼς αὐτοκεφαλίας, ἡ ἔχουσα τὴν ὑποχρέωσιν προνοίας πάσης ἄλλης Ἐκκλησίας, τῶν τε ἀδελφῶν Πρεσβυγενῶν καὶ τῶν θυγατέρων νεωτέρων τοιούτων, τῶν ἐκ τοῦ ἡμετέρου Κανονικοῦ σώματος ἐν κόποις, ἐν στερήσεσιν, ἐν θλίψει, πλὴν μετ’ ἐνδιαφέροντος καὶ προνοίας ἀπογαλακτισθεισῶν, διὰ νὰ ἔχωσι τὴν ἰδικήν των ἐσωτερικὴν αὐτοτέλειαν».
.                 Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης γράφει στὴν ἐπιστολή του καὶ ἄλλα: «Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία εἶναι ἡ “κοινὴ Μήτηρ τῶν ὅλων καὶ προνοητής”». Καὶ συνεχίζει: «Λυπούμεθα δὲ ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὰ αὐτονόητα καὶ τὰ καθεστῶτα ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, πλὴν ἀναγκαζόμεθα διότι ἐκ τῶν ποιμαντικῶν ὑποχωρήσεων καὶ μάλιστα ἐν ἡμέραις ζοφεραῖς τῆς ἱστορίας, ἡ ἡμετέρα παθητικὴ καὶ εὐγενὴς στάσις, ἡ κοσμιότης ἡμῶν ἔναντι ποιᾶς τινὸς ψευδωνύμου, ὡς ἐφάνη τελικῶς, Πανορθοδόξου ἑνότητος, ἐθεωρήθησαν ὅτι ἐπελέξαμεν τὴν παραίτησιν τοῦ Θρόνου ἡμῶν ἐκ τῶν εὐθυνῶν μεθ’ ὧν ἐκόσμησεν αὐτὸν ἡ Ἐκκλησία, ἀλλ’ οὐχί. Ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, εἰς πεῖσμα καὶ καταισχύνην τοῦ μισοκάλου καὶ ἀντιδίκου πνεύματος καὶ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ἐμπνεομένων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν θὰ ζῆ ἑδραῖον καὶ ἀμετακίνητον καὶ τιμαλφέστερον καὶ ἁγιώτερον τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους καὶ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἡ Μήτηρ καὶ ποτνία (Σημ. γρ. Κατὰ Ἀπίωνα: Δέσποινα, Κυρία, Βασίλισσα) ἐν Ἐκκλησίαις». Καὶ συνεχίζει στὸ ἴδιο ὕφος: «Ἐν Κωνσταντινουπόλει δὲν εὑρίσκεται συντονιστικόν τι ὄργανον ὑπὸ τύπον χοράρχου ἀλλ’ αὐτὴ αὕτη ἡ ἀγαπῶσα καρδία καὶ ὁ πολυμήχανος νοῦς τῆς Ὀρθοδοξίας». Πρὸς τὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς τονίζει ὅτι τὸ Φανάρι ζεῖ, «διότι ἔχει τὰς εὐχὰς τῶν Θεοφόρων Πατέρων τῶν ἁγίων Συνόδων, αἵτινες ἀπέδωκαν αὐτῷ ἱερὰς ἀπαραβιάστους καὶ ἀδιαπραγματεύτους προνομίας διακονίας».

.                 Σχόλια ἐπὶ τῶν γραφομένων ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.

.                 Πρῶτον, τὸ πῶς ὑπηρετεῖ τὸ Φανάρι καὶ ὁ ἴδιος τὴν Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀφήσει τοὺς ἄλλους νὰ τὸ κρίνουν. Ὁ αὐτοέπαινος δὲν εἶναι ἀπολογία, ὅταν μάλιστα περιλαμβάνεται σὲ εὐχετήρια ἐπιστολή…
.                 Δεύτερον, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πορευόμαστε σύμφωνα μὲ τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν καθαγιασμένη Πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοὶ ΠΟΥΘΕΝΑ δὲν ἀναφέρονται σὲ παπικὸ Πρωτεῖο τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ ΠΟΤΕ δὲν ἀνετέθη στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἡ ὑποχρέωση τῆς προνοίας τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, Πρεσβυγενῶν καὶ νεωτέρων. ΠΟΤΕ δὲν τοῦ ἀπέδωσαν «ἱεράς, ἀπαραβιάστους καὶ ἀδιαπραγματεύτους προνομίας διακονίας».
.                 Τρίτον, κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο μεγαλομάρτυρες Ἐκκλησίες εἶναι ΟΛΕΣ οἱ Ἐκκλησίες, ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι. ΟΛΕΣ ἔχουν περάσει διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου, ΟΛΕΣ ἔχουν τοὺς Μάρτυρές τους. Καὶ εἶναι λάθος νὰ θίγεται συνεχῶς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ὅλων ἡ μητέρα Ἐκκλησία. Μητέρα Ἐκκλησία εἶναι αὐτὴ τῶν Ἱεροσολύμων καὶ ἀκολούθησαν τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Ἀντιοχείας. Ἡ ἄσημη πόλη τοῦ Βυζαντίου ἔλαβε τὴν αἴγλη της, ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τὴν κατέστησε   πρωτεύουσα τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους καὶ ἐξελίχθηκε στὴ Νέα Ρώμη.
.                 Τέταρτον, εὑρισκόμενος σὲ ἀλλόθρησκη χώρα μὲ σουλτανικὴ νοοτροπία καὶ ὄντας στὸ κέντρο τῆς γεωπολιτικῆς δίνης ΟΥΔΕΙΣ μπορεῖ νὰ πιστεύσει ὅτι «ὑπηρετεῖ τὴν ἀλήθεια μόνη ἄνευ ὑπολογισμῶν καὶ δευτέρων σκέψεων».
.                 Πέμπτον, εἶναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ γιὰ ὁποιονδήποτε Χριστιανὸ καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ τὸν Πατριάρχη νὰ ἐξαπολύει χωρὶς νὰ ἀναφέρει ΚΑΝΕΝΑ στοιχεῖο τὴν ὕβρη, ὅτι ὅσοι δὲν ἀκολουθοῦν τὴν ἄποψή του καὶ τὶς ἐνέργειές του ὑπακούουν σὲ «ἰταμὰ συμφέροντα καὶ ἀναξιοπρεπεῖς σκοπιμότητες». Ἡ ἐξαπόλυση μίας τέτοιας ὕβρης ἀνήκει στὴ σφαίρα τῆς πολιτικῆς σκοπιμότητος, ὄχι στὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας.
.                 Ἕκτον, ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἔχει πικρὴ ἐμπειρία ἀπὸ τὴν «παθητικὴ καὶ εὐγενῆ στάση» τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Εὐγενὴς εἶναι ἡ στάση του πρὸς τοὺς ἰσχυρότερούς του κατὰ τὴν κοσμικὴ ἔννοια, πρὸς τοὺς προέδρους Τρὰμπ καὶ Ἐρντογάν, πρὸς τὸν Πάπα. Πρὸς ὅσους θεωρεῖ κατωτέρους του εἶναι ἀμείλικτος.
.                 Ἕβδομον, ὅλοι οἱ Ἕλληνες εὐχόμεθα νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ πρόγνωσή του, ὅτι ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία θὰ ζεῖ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Ἡ Ἐκκλησία θὰ ζεῖ ὁπωσδήποτε, μακάρι καὶ τὸ Φανάρι. Σεβαστὴ λοιπὸν ἡ πίστη τοῦ Πατριάρχου, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζήσει δὲν χρειάζονται οἱ ἀλαζονικὲς πεποιθήσεις καὶ οἱ ἡγεμονικὲς συμπεριφορές. Οὔτε ἡ μετατροπή του σὲ κοσμικὸ ὀργανισμό, τύπου Βατικανοῦ.
.                 Ὄγδοο, ὁ μακαριστὸς Πατριάρχης Δημήτριος εἶχε δηλώσει ὅτι γιὰ νὰ ἐνεργήσει τὸ Φανάρι ΠΟΤΕ δὲν στηρίζεται σὲ φῆμες. Σημειώνεται ὅτι ὁ σημερινὸς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχου στήριξε ΟΛΗ τὴν πολεμική του σὲ βάρος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἀνυπόστατες φῆμες….
.                 Ἔνατο, ὁ Πατριάρχης θὰ ἔπρεπε νὰ διευκρινίσει τὴν καταλαλιά του, πὼς «εἰς πεῖσμα καὶ καταισχύνην τοῦ μισοκάλου καὶ ἀντιδίκου πνεύματος καὶ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ἐμπνεομένων» τὸ Πατριαρχεῖο θὰ ἐπιζήσει. Ἂν ἐννοεῖ τὸ Ἰσλάμ, αὐτὸ ὅλους ἀπειλεῖ. Ἂν ἐννοεῖ τοὺς Ρώσους, ὀφείλει νὰ τὸ ἐξηγήσει. Πολὺ περισσότερο νὰ ἐξηγήσει ἂν ἐννοεῖ ὅλους ὅσοι διαφωνοῦν μὲ τὴν ἐνέργειά του στὴν Οὐκρανία. Αὐτοὶ εἶναι ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ὡς κανονικὴ Ἐκκλησία; Καὶ «δὲν ἐμπνέονται ἀπὸ τὸ μισόκαλο καὶ ἀντίδικο πνεῦμα….» οἱ κάποιες χιλιάδες ποὺ ἐγκρίνουν τὴν ἐνέργειά του;
.                 Δέκατο, χαρακτηρίζει ὁ κ. Βαρθολομαῖος «ψευδώνυμη» τὴν Πανορθόδοξη ἑνότητα. Ὁ ἴδιος ἀλλοῦ γράφει ὅτι ἔχει τὴν εὐθύνη αὐτῆς τῆς ἑνότητας… Ψευδώνυμη γιατί; Ἐπειδὴ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας διέκοψε τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί του; Ὅσο καὶ ἂν οἱ ταγοὶ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἐκεῖνος, δείχνουν κοσμικὴ ἀλαζονεία καὶ ἔχουν μακιαβελικὲς βλέψεις νὰ ἡγηθοῦν τῆς Ὀρθοδοξίας, στὴν περίπτωση τῆς Οὐκρανίας εἶναι σὲ θέση ἄμυνας καὶ ἔχουν δίκιο. Τὸ δίκιο τοὺς τὸ ἀναγνωρίζει ἐπὶ ἑνάμισυ αἰώνα καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ τὸ καθεστὼς ποὺ ἔχει ἐπιβάλει στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἀφοῦ κάθε κράτος πρέπει νὰ ἔχει τὴν αὐτοκεφαλία του, γιατί ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν ἀναγνωρίζει τὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ ΟΛΗ τὴν Ἑλλάδα; Ὅσο τὸ Πατριαρχεῖο ἔχει μοιράσει ἐκκλησιαστικὰ τὴν Ἑλλάδα σὲ ἕξι κομμάτια (Κρήτη, Δωδεκάνησος, Νέες Χῶρες, Ἅγιον Ὄρος, Πάτμος, Αὐτοκέφαλη) δὲν δικαιολογεῖται ὁ Πατριάρχης νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν Οὐκρανία. Σημειώνεται ὅτι στὴν Οὐκρανία πιστοὶ στὴν ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας Κανονικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἄνω τοῦ 70%, παρὰ τὴν καταπίεση ποὺ ὑφίστανται.
.                 Μητροπολίτης ποὺ διάβασε τὴν πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ ἦταν πολὺ πικραμένος καὶ μᾶς εἶπε: «Ἂν συμπεριφέρεται τόσο προσβλητικὰ καὶ ἀλαζονικὰ στοὺς δικούς του ἀνθρώπους, ἀντιλαμβάνομαι πῶς συμπεριφέρεται στοὺς ὑπόλοιπους καὶ καταλαβαίνω γιατί δὲν ἔχει πουθενὰ συμπάθεια. Πολλοὶ Ἀρχιερεῖς στὴν Ἑλλάδα φοβοῦνται τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ἄλλοι ἁπλῶς τοῦ δείχνουν σεβασμό, μερικοὶ μίαν ἐπιφανειακὴ ὑποτέλεια, ὅμως ΟΛΟΙ τὸν ἔχουν ζυγίσει καὶ μετρήσει καὶ γνωρίζουν ποιὸς πράγματι εἶναι».

,

Σχολιάστε

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΤΡΑΠΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Σὲ ἐπικίνδυνη ἀτραπὸ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Β΄ Μέρος

Μέρος Α´: ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΤΡΑΠΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-1 (Γ.Ν. Παπαθανασόπουλος)

.           Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ εἰσέλθει σὲ ἐπικίνδυνη ἀτραπό, ἂν ἐγκρίνει τὴν πρόταση τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ ἀποφασίσει τὴν ἀναγνώριση τῆς «Αὐτοκέφαλης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας». Θὰ ἐμπλακεῖ ἀπὸ μόνη της στὴν ὀξεία διαμάχη τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας καὶ θὰ καταστεῖ ἐκ τῶν ἀρνητικῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ ἐν ἐξελίξει σχίσματος στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Θὰ ἐμπλακεῖ χωρὶς νὰ ἔχει προηγουμένως ἐρωτηθεῖ ἂν ἐγκρίνει τὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ χωρὶς νὰ ἔχει κανένα λόγο καὶ κανένα συμφέρον νὰ συγκρουσθεῖ μὲ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία.
.           Μέχρι σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει ἀναγνωρίσει τὴν «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», ὅπως ὅλες οἱ ὑπόλοιπες κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἂν τὴν ἀναγνωρίσει, θὰ εἶναι ἡ πρώτη καὶ θὰ προκαλέσει σὲ βάρος Της τὴν μῆνιν ὅλων τῶν ὑπολοίπων Ἐκκλησιῶν. Ὄχι μόνο θὰ κατηγορηθεῖ ὡς μὴ ἔχουσα ὀντότητα καὶ ἐκκλησιαστικὸ λόγο, ἀλλὰ καὶ θὰ θεωρηθεῖ «ψευδοαυτοκέφαλη Ἐκκλησία». Θὰ συντελέσει ἐπίσης στὸ βάθεμα τοῦ σχίσματος μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Σλάβων Ὀρθοδόξων.
.           Σοβαρότατο ζήτημα θὰ προκύψει ἄν, μετὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας προχωρήσει σὲ διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸ θὰ ἔχει, σοβαρότατη ἐπίπτωση στὶς κρατικὲς σχέσεις μεταξὺ Ρωσίας καὶ Ἑλλάδος καὶ στὶς σχέσεις τῶν δύο λαῶν. Ἐπίσης θὰ προκαλέσει διακοπὴ τῶν προσκυνημάτων τῶν Ἑλλήνων στὴ Ρωσία καὶ τῶν Ρώσων στὴν Ἑλλάδα. Πιθανότατα νὰ ὑπάρξουν καὶ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὶς ὁποῖες τὸ ὙπΕξ ἀνησυχεῖ.
.           Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ πράγματα θὰ χειροτερεύσουν ἂν στὴν διακοπὴ κοινωνίας μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μετὰ τὴ Μόσχα, προχωρήσουν καὶ ἄλλες σλαβικὲς Ἐκκλησίες. Ἂν συμβοῦν ὅλα αὐτά, στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία θὰ γραφτεῖ μὲ μελανὰ γράμματα ὅτι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος αὐτοκατάργησε τὸ αὐτοκέφαλό της καὶ συνετέλεσε στὸ βάθεμα τοῦ σχίσματος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Μητροπολίτης μᾶς ἐξήγησε ὅτι στὸν Προκαθήμενο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ σὲ ὁρισμένα μέλη τῆς Ἱεραρχίας Της ἐπικρατεῖ ἡ σκέψη πὼς ἂν ἀναγνωρίσουν τὴν «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἡσυχία τους στὴ σχέση τους μὲ τὸ Φανάρι… Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης πιέζει καὶ τρέχει νὰ προλάβει καταστάσεις, ἀλλὰ οὐδεὶς ἄλλος στὴν Ὀρθοδοξία ἐπείγεται νὰ τὸν ἀκολουθήσει. Πλήν, τώρα, τοῦ κ. Ἱερώνυμου καὶ μελῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…
.           Οἱ πολιτικοὶ λόγοι τῆς ἐνέργειας τοῦ Πατριάρχου συνδέονται μὲ τὴν γεωπολιτικὴ τῶν ΗΠΑ καὶ τὴν ἐπιδίωξή τους ἡ Οὐκρανία νὰ περάσει στὴ σφαίρα ἐπιρροῆς τους, μὲ τὴν χρησιμοποίηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ποὺ καὶ ἐκείνου συμφέρον εἶναι νὰ ἔχει ὑπὸ τὴν ἐπιρροή του τοὺς πολυπληθεῖς Οὐκρανοὺς Ὀρθοδόξους. Μητροπολίτης σχολιάζοντας τὸ γεγονὸς τῆς χρησιμοποίησης ἀπὸ τὶς ΗΠΑ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ λόγους πολιτικοὺς εἶπε στὸν γράφοντα ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μπορεῖ νὰ ἔχει μίαν ἐξάρτηση οἰκονομικὴ ἀπὸ τοὺς Ὁμογενεῖς τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ πολιτικὰ δὲν ἔχει προκύψει κανένα ἁπτὸ κέρδος γι’ αὐτό. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν ὀφείλει τίποτε στὶς ΗΠΑ, ἐκτὸς ἂν ἡ ἡγεσία Της ἀκολουθεῖ τὴν πολιτικὴ τῆς ἀπερχόμενης κυβέρνησης καὶ ἐπηρεάζεται ἡ ἀπόφασή της ἀπὸ τὴν χρηματοδότηση ἀπὸ ἑλληνοαμερικανικὲς ὀργανώσεις τῆς «Ἀποστολῆς»…
.              Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἂν προχωρήσει στὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, θὰ τὸ πράξει τὴν ὥρα ποὺ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς συγκεκριμένης χώρας ἀλλάζει ἡ πολιτικὴ ἔναντι τῶν ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων! Ὁ νέος Οὐκρανὸς Πρόεδρος Βλαδίμηρος Ζελένσκι ἀκολουθεῖ διαφορετικὴ πολιτικὴ ἀπὸ τὸν προηγούμενο Πρόεδρο Ποροσένκο. Στὶς προγραμματικές του δηλώσεις ΟΥΔΕΝ εἶπε περὶ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία. Οὔτε περὶ τῆς αὐτοκεφαλίας, οὔτε περὶ ἑνώσεως «ὅλων τῶν κλάδων τῆς Ὀρθοδοξίας», οὔτε ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ἐκκλησίας εἶναι ζήτημα «ἀσφαλείας τοῦ κράτους», ὅπως σὲ ὅλα αὐτὰ εἶχε στηρίξει τὴν ἀντιρωσικὴ προπαγάνδα του ὁ Ποροσένκο. Σημειώνεται ὅτι προεκλογικὰ εἶχε προβάλλει ἀφίσες, ποὺ παρουσίαζαν τὸν Ζελένσκι μὲ τὰ χαρακτηριστικά τοῦ Πούτιν…
.           Ἄλλο σημεῖο ἀλλαγῆς πολιτικῆς ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ζελένσκι στὸν Ἐπιφάνιο καὶ στὸν Ὀνούφριο. Στὸν προκαθήμενο τῆς «Αὐτοκέφαλης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας» ἡ ἐπίσκεψη ἦταν λιγόλεπτη καὶ τυπική. Ἀντίθετα, στὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Κανονικῆς Ὀρθόδοξης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἐγκάρδια καὶ ὑπῆρξε μεταξύ τους οὐσιαστικὴ συζήτηση διάρκειας περίπου δύο ὡρῶν. Δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς Οὐκρανίας ἀνέστειλε τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης Ποροσένκο νὰ ἐπιβάλει τὴ μετονομασία τῆς ὑπὸ τὸν Ὀνούφριο Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ γίνεται ἐμφανὲς ὅτι ἐκκλησιαστικὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας… Σημειώνεται ὅτι ὁ Ζελένσκι ἐπιχειρεῖ νὰ βελτιώσει τὶς σχέσεις τῆς χώρας του μὲ τὴ Ρωσία καὶ μὲ τοὺς ρωσόφωνους καὶ ρωσόψυχους Οὐκρανούς.
.                Ὑπάρχει ἀκόμη καὶ μία ἄλλη ἐξέλιξη στὰ ἐκκλησιαστικὰ τῆς «αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας», ποὺ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψη ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἐπιφανίου δὲν ἔχει ἀκόμη ἑδραιωθεῖ ἐκκλησιαστικὰ στὴν ἴδια τὴν Οὐκρανία! Ὁ «Ἐπίτιμος (!!!) Πατριάρχης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας» Φιλάρετος ἀπειλεῖ τὸν Ἐπιφάνιο μὲ σχίσμα! Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει σχίσμα μεταξὺ τῶν σχισματικῶν! Ὁ Φιλάρετος μὲ δηλώσεις του δὲν δέχεται τὸν Τόμο τῆς αὐτοκεφαλίας, ποὺ συνέταξε τὸ Φανάρι καὶ ἐπέδωσε ὁ κ. Βαρθολομαῖος στὸν Ἐπιφάνιο τὸν περασμένο Ἰανουάριο, δὲν δέχεται, ὅπως εἶπε, «νὰ φύγουν οἱ Οὐκρανοὶ ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση τῶν Ρώσων καὶ νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὴν ἐξάρτηση τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης», δὲν δέχεται ἡ διασπορὰ τῶν Οὐκρανῶν νὰ ἀνήκει ἐκκλησιαστικὰ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο….
.           Ἕνα ἄλλο γεγονὸς ἄξιο μνημόνευσης εἶναι ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ καταπίεση ποὺ ἄσκησε τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ Ποροσένκο στοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ παραδοσιακὰ ἀνήκουν στὴν ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Μόσχας Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, ἔχει συσπειρώσει τοὺς πιστούς Της. Αὐτοὶ μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορά τους δείχνουν ὅτι δὲν δέχονται νὰ τοὺς ἐπιβάλουν οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ξένοι τὸ σὲ ποιὰ Ἐκκλησία θὰ ἀνήκουν… Ξύπνησε δηλαδὴ μέσα τους ἡ ψυχὴ καὶ ἡ παράδοση τῶν Ρῶς.
.               Τὸ πρόβλημα ποὺ ἄνοιξε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν Οὐκρανία εἶναι πολύπλοκο καὶ μία χαίνουσα πληγὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἔχει ὑπὸ συζήτηση τὴν πρόταση νὰ ἐμπλακεῖ σὲ αὐτό. Περιττὸ εἶναι νὰ τονισθεῖ ὅτι οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς ἔχουν τὴν ἱστορικὴ εὐθύνη τῆς ἀπόφασής τους. Ἂν ἀποφασίσουν νὰ ἐγκρίνουν τὴν ἐνέργεια τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου, εἰς τίποτε οὐσιαστικὰ δὲν θὰ τὸν ὠφελήσουν, ὅμως θὰ βλάψουν ὁπωσδήποτε τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ θὰ ὑπονομεύσουν τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.-

Σχολιάστε

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΤΡΑΠΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Σὲ ἐπικίνδυνη ἀτραπὸ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Α΄ ΜΕΡΟΣ

.         Σὲ ἐπικίνδυνη ἀτραπὸ εἰσέρχεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖ τὴν ὁδηγεῖ ἡ ἀπόφαση τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καὶ Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων γιὰ τὸ Οὐκρανικό. Οἱ δύο Ἐπιτροπὲς συνεδρίασαν ἀπὸ κοινοῦ στὶς 23 Μαΐου στὸ Συνοδικὸ Μέγαρο καὶ συναποφάσισαν νὰ προτείνουν στὴν Ἱεραρχία τὴν ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τὴν ὁποία μονομερῶς καὶ ἀντικανονικῶς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀνακήρυξε «Αὐτοκέφαλη». Τὸ κείμενο τῆς προτάσεως πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἔχει στὰ χέρια του ὁ Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνέλαβε νὰ τὸ παραδώσει στὴν Ἱερὰ Σύνοδο.
.         Ἡ συνεδρίαση τῆς 23ης Μαΐου θὰ μείνει στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία γιὰ τὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ ἀνέπτυξαν τὰ μέλη της. Τὰ περισσότερα ἀναμάσησαν τὰ γνωστὰ ἕωλα γραφέντα ἀπὸ ὅσους ὑποστηρίζουν τὴν ἐνέργεια τοῦ Φαναρίου. Οὐδὲν ἔθεσε πρὸς συζήτηση τὰ ἐπιχειρήματα τῆς ἄλλης πλευρᾶς καὶ τὰ ἐκκλησιολογικὰ ζητήματα ποὺ ἔθιξε διὰ τῶν ἐπιστολῶν του πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, ἀρνούμενος νὰ ἀναγνωρίσει τὴν σχισματικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὡς κανονικὴ καὶ «Αὐτοκέφαλη». Οὐδὲν μέλος σκέφθηκε ὅτι τὸ κείμενο περὶ τῆς ἀπονομῆς τοῦ Αὐτοκεφάλου ἐνέκριναν ΟΜΟΦΩΝΩΣ οἱ κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ προβλέπει τὴν ΟΜΟΦΩΝΗ ἀπόφαση ὅλων γιὰ νὰ ἀπονεμηθεῖ.
.         Οἱ ὑπὲρ τοῦ Φαναρίου ζηλωτές, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἔφτασαν νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι ὁ Τόμος τοῦ 1850 καὶ τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα ἐπιβάλλουν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀκολουθεῖ τυφλὰ καὶ χωρὶς δική Της ἄποψη τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς ἐνέργειες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου! Φυσικὰ οὔτε ὁ Τόμος προβλέπει ὅτι ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὑποτελὴς στὸ Φανάρι, οὔτε ὅτι δὲν ἔχει δική της ἄποψη. Ἐπίσης τὸ Σύνταγμα στὸ Ἄρθρο 3 προβλέπει ὅτι εἶναι «δογματικὰ» ἑνωμένη μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ «μὲ κάθε ἄλλη ὁμόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ», καὶ βέβαια ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ καὶ ἑπομένως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ.
.         Ἄλλο μέλος γιὰ νὰ πείσει περὶ τῆς ἀναγκαιότητας νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἡ ἀπόφαση τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἐπέσεισε τὴν ἀπειλή, πῶς ἂν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν τὴν ἐγκρίνει, Αὐτὸς θὰ Τῆς ἀποσπάσει τὶς Νέες Χῶρες! Κληρικός, ἐκ τῶν μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν, σημείωσε στὸν ὑπογράφοντα: «Δὲν ἔχεις καταλάβει ὅτι εἴμαστε μία ὑποτελὴς στὸ Φανάρι Ἐκκλησία;». Προφανῶς ἀγνοήθηκαν ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ κληρικὸ καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν ἡ περὶ Ἐπισκόπου καὶ Τοπικῆς Συνόδου διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ ἡ ἐπὶ αἰῶνες πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔλαβαν τὴν ἀπόφαση νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Οἰκ. Πατριάρχη στὴν ἀπονενοημένη του ἐνέργεια.
.         Ἕνας ἐξ ὅσων μετὰ πάθους ὑποστήριξαν τὴ «συναίνεση» (Σημ. γρ. Πρόκειται περὶ λάθους. Συναίνεση δίδεται ΠΡΙΝ ἀπὸ τὴν ἐνέργεια, ΜΕΤΑ δίδεται ἔγκριση) στὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἦταν ὁ καθηγητὴς κ. Βλ. Φειδᾶς. Πάλι, κατὰ τὰ γνωστά, ἀνέτρεξε στὸ παρελθόν, γιὰ νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν ἰσχύει τὸ ἐκκλησιαστικὸ καθεστὼς στὴν Οὐκρανία ποὺ ὑπάρχει ἐπὶ τετρακόσια καὶ πάνω χρόνια ἐκεῖ καὶ ποὺ ἀποδέχονται ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ ὁ ἀνήκων ἐκκλησιαστικὰ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος. Ὅμως ὁ ἴδιος ὁ κ. Φειδᾶς ἄλλα ἔχει γράψει στὸ παρελθὸν γιὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ αὐτοκεφάλου. Συγκεκριμένα σὲ ἄρθρο του, μὲ τίτλο «Τὸ Αὐτοκέφαλον καὶ τὸ Αὐτόνομον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε στὸ «Ἐκκλησιαστικὸν Περιοδικὸν Σύγγραμμα ΝΕΑ ΣΙΩΝ» τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων (Τόμος ΟΑ΄ 1979) γράφει, μεταξὺ τῶν ἄλλων, στὶς «Συμπερασματικὲς προτάσεις» του (σελ. 31 – 32):

«Ἡ καθ᾽ ὅλου Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, κατὰ τὴν κανονικήν της διοικητικὴν διάρθρωσιν, ἀνακηρύσσει τοπικὴν τινὰ ἐκκλησίαν ὡς αὐτοκέφαλον, διὸ καὶ ἡ αὐθαίρετος, ἡ αὐτογνώμων, ἢ ἡ ὑπὸ ὁμάδος αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μονομερὴς ἀνακήρυξις, μὴ ὑπηρετοῦσα τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ προσκρούουσα εἰς τὴν κανονικὴν παράδοσιν αὐτῆς, εἶναι ἀντικανονική…
Κανονικῶς ἁρμόδιον διὰ τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ “αὐτοκεφάλου” ὄργανον εἶναι ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ κατ’ ἀκολουθίαν διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος, ἡ ὁποία ἐφαρμόζουσα τὴν κανονικὴν παράδοσιν καὶ ἰδία τὰ ἀνωτέρω κανονικὰ κριτήρια προβαίνει διὰ κανονικῆς διαδικασίας εἰς τὴν ἀνακήρυξιν.
Εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις εἶναι δυνατὴ ἡ κατ’ ἀρχὴν ἀνακήρυξις ἐκκλησίας τινὸς ὡς αὐτοκεφάλου διὰ τῆς ὁμοφώνου ἐκφράσεως τοῦ φρονήματος τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλ’ ἡ τοιαύτη κατ’ ἀρχὴν δι’ ἐφαρμογῆς τῆς ἐκκλ. Οἰκονομίας ἀνακήρυξις τελειοῦται μόνον δι’ ἀποφάσεως Πανορθοδόξου Συνόδου».

.             Κατὰ τὴν διατυπωθεῖσα τὸ 1979 ἄποψη τοῦ καθηγητῆ Φειδᾶ ἡ ἐνέργεια τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου ἀποδόσεως αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας εἶναι ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ.
.         ΟΛΑ τὰ μέλη τῶν δύο Ἐπιτροπῶν παραμέρισαν πάντως τὰ ὅποια ἐπιχειρήματα ἀνέφεραν καὶ συμφώνησαν ὅτι πρέπει νὰ στείλουν θετικὴ πρόταση στὴν Ἱεραρχία, ἐπειδὴ τὸ θέλει ὁ Πατριάρχης καὶ συμφώνησε πρόσφατα μαζί του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος! «Μὴ γελιόμαστε», εἶπε ἕνας ἐκ τῶν συμμετασχόντων στὴ σύσκεψη, «τὸ ζήτημα ὡς ἐκκλησιολογικὸ ἔχει ἰσχυρὸ ἀντίλογο, νὰ ἀποδεχθοῦμε λοιπὸν ὅλοι μας ὅτι τὸ θέμα εἶναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ καὶ νὰ τὸ στείλουμε στὴν Ἱεραρχία, ἡ ὁποία καὶ ἔχει τὴν ἁρμοδιότητα νὰ ἀποφασίσει»… Βεβαίως οἱ συμμετασχόντες στὴ σύσκεψη Μητροπολίτες καὶ καθηγητὲς Πανεπιστημίου δὲν ἀπαλλάσσονται τῆς εὐθύνης τῆς πρότασής τους. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἐπισκοπική τους εὐθύνη καὶ ἡ ἐπιστημονική τους ἐγκυρότητα νὰ θυσιάζεται στὴν πολιτικὴ διάσταση τοῦ θέματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Μέρος Β´: ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΤΡΑΠΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

, ,

Σχολιάστε

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στὴν ΨΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ γιὰ τὸν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ἀπάντηση στὴν ψεύτικη ἱστορία γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Διαφωτισμὸ

ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Δημοσιογράφου – συγγραφέως
«Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ καὶ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»
σελ. 76, ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι 2019

.               Μίαν ἀπάντηση στὴν προπαγάνδα περὶ τοῦ «ἄθεου Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ» δίδει ὁ δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος στὸ εὐσύνοπτο πόνημά του «Ὁ Διαφωτισμὸς καὶ ὁ Ἑλληνισμός», τὸ ὁποῖο κυκλοφορήθηκε αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Τῆνος».
.               Μέσα ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ βιβλίου ἀποδεικνύεται ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ στοχαστὲς καὶ συγγραφεῖς, ποὺ θεωροῦνται ὅτι ἐκφράζουν τὸν Ἑλληνικὸ Διαφωτισμὸ ἦσαν κληρικοί, ἢ λαϊκοὶ πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἰσχύει αὐτὸ ποὺ ἔγραψε ὁ ἱστορικὸς Νίκος Γ. Σβορῶνος καὶ ἀναφέρεται στὸ βιβλίο, ὅτι «δὲν ἔφθασαν ποτὲ ὣς τὶς ἀκραῖες συνέπειες τῆς σκέψης τῶν δυτικῶν τους διδασκάλων καὶ δὲν ἤθελαν μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ Πίστη καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». Ὅλοι τους ἐνήργησαν ὅπως πάντα οἱ Ἕλληνες, ἀπὸ τῶν ἀρχαίων χρόνων ἕως καὶ τοὺς χρόνους τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς ἀνάπτυξης τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας τῶν 17ου καὶ 18ου αἰώνων καὶ ὅπως συνέστησαν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Μαθαίνουν, ἀφομοιώνουν τὰ θετικὰ καὶ τὰ ἐξελίσσουν.
.               Χρειάζεται νὰ λέγεται ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Διαφωτισμό, ἔστω καὶ μὲ τὰ πενιχρὰ μέσα προβολῆς της, ποὺ διατίθενται. Ἡ κάθε προσπάθεια ἐκφράσεως τῆς ἀλήθειας εἶναι δημιουργία μίας μικρῆς ὄασης μέσα στὴν ἀπέραντη ἔρημο καὶ ἀποτελεῖ μία μικρὴ πνευματικὴ ἀντίσταση καὶ ἕνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα, ὅτι ἡ ἀλήθεια δὲν ἐξοντώθηκε, ὅτι ἡ ψεύτικη ἱστορία δὲν ἐπικράτησε ὁλοκληρωτικά. Εἶναι ἀκόμη μία μαρτυρία ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ οἱ ἄλλοι σημαντικοὶ διδάχοι, ποὺ ὑπηρέτησαν καὶ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Γένος, δὲν πέρασαν στὴ λήθη, δὲν ξεριζώθηκαν ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων.-

,

Σχολιάστε