Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Γερμανία

ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟΣ ΙΕΡΕΑ

Λιθοβολισμὸς ἱερέα στὴ Γερμανία

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.               Ἡ εἴδηση εἶναι συνταρακτικὴ καὶ ταυτόχρονα ἀποκαλυπτική: «Μικρῆς ἡλικίας μουσουλμάνοι εἰσβολεῖς λιθοβόλησαν ἕναν Χριστιανὸ Αἰθίοπα ἱερέα (…) ἔξω ἀπὸ τὴν Φρανκφούρτη τῆς Γερμανίας δείχνοντας γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, μὲ τὸν πλέον σαφῆ τρόπο, ποιὰ θὰ εἶναι ἡ Εὐρώπη ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς, μὲ τὴν συνεχιζόμενη εἰσβολὴ τριτοκοσμικῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν. (…) Ὁ ἱερέας 47 ἐτῶν βάδιζε πρὸς τὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Frankfurter Strasse, ὅταν μιὰ ὁμάδα μουσουλμάνων ἀγοριῶν, ἡλικίας ἀπό 10 ἕως 12 ἐτῶν, τοῦ πέταξε πέτρες, φωνάζοντας “Allahu Akbar” (= Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι μεγάλος). (…) Φυσικὰ τὸ περιστατικὸ δὲν εἶναι μεμονωμένο, καθὼς ὑπάρχει ἕνας αὐξανόμενος ἀριθμὸς τέτοιων ἐπιθέσεων, ἀκόμα καὶ μέσα στὰ “κέντρα προσφύγων” στὴ Γερμανία». Μία ἔκθεση, «ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν ὁμάδα ‟Open Doors Germany” (= Ἀνοιχτὲς πόρτες στὴ Γερμανία), (…) ἀποκάλυψε ὅτι ὑπῆρξαν ὄχι λιγότερες ἀπὸ 743 ἀναφερόμενες ἐπιθέσεις ἀπὸ μουσουλμάνους κατὰ χριστιανῶν σὲ τέτοια κέντρα στὴ Γερμανία. ‟Οἱ τεκμηριωμένες περιπτώσεις ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ κατάσταση τῶν χριστιανῶν προσφύγων στὰ γερμανικὰ καταφύγια προσφύγων ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀφόρητη”, ἀναφέρει ἡ ἔκθεση» καὶ προσθέτει: «Ὡς μειονότητα ὑφίστανται διακρίσεις, ξυλοδαρμοὺς καὶ λαμβάνουν ἀπειλὲς θανάτου ἀπὸ μουσουλμάνους πρόσφυγες καὶ ἐν μέρει ἀπὸ τὸ μουσουλμανικὸ προσωπικό (ἀσφάλεια, διερμηνεῖς, ἐθελοντές) γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους» («Κόκκινος οὐρανὸς» 4-11-2016).
.                 Τὰ γεγονότα μιλοῦν μόνα τους. Μόνο ἄτομα μὲ «νοητικὴ ὑστέρηση» δὲν κατανοοῦν ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν οἱ σύγχρονοι «μάγοι» τῆς διεθνοῦς διπλωματίας. Αὐτοὶ ἀδιαφοροῦν προκλητικὰ γιὰ τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν λαῶν καὶ ὑποκινοῦν τὶς πολεμικὲς συγκρούσεις προκειμένου νὰ ἐξυπηρετοῦνται μόνο τὰ στυγνὰ συμφέροντα ποὺ ἐπιβάλλει ἡ σκοταδιστικὴ «Νέα τάξη πραγμάτων» στὸν ταλαίπωρο πλανήτη μας. «Ὁ νοῶν νοείτω»!

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

«ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» πλέον ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, γιὰ νὰ μὴ θίγονται τὰ παιδιὰ τῶν Μουσουλμάνων!

Χριστούγεννα χωρὶς Χριστό;

    .           Διαβάσαμε πρόσφατα σὲ εἰδησεογραφικὸ ἱστότοπο ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο γραμμένο ἀπὸ Ἕλληνα συντάκτη: «Ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων στὴ Γερμανία θὰ ἀπαγορευτεῖ ὡς φαίνεται καὶ θὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν παγανιστική – ἑωσφορικὴ “γιορτὴ τοῦ φωτὸς” μὲ τὴν δικαιολογία νὰ μὴ θίγονται τὰ παιδιὰ τῶν Μουσουλμάνων, καθὼς ἤδη καταργήθηκε γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ μεγάλη γερμανικὴ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου (…). Πρόκειται ἐκ πρώτης ὄψεως γιὰ τὴν “Ἰσλαμικὴ κατάκτηση τῆς Δύσης” ἢ ἀλλιῶς γιὰ τὴν κατάρρευση τῆς Δύσης, ὅμως πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμα περιστατικό, ἴσως ἀκόμα σοβαρότερο, ποὺ λαμβάνει χώρα μετὰ τὴν ἀπόφαση εὐρωπαϊκῶν ἐκκλησιῶν νὰ βγάλουν ἀπὸ τὶς ὀροφές τους τὸν Σταυρὸ γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται οἱ μουσουλμάνοι!».
.           Στὴ συνέχεια ὁ ἴδιος τονίζει: «Ὅσο οἱ αὐ­τό­χθονες Γερμανοὶ γίνονται ἡ μειονότητα στὶς ἴδιες τους τὶς πόλεις, οἱ μουσουλμάνοι γίνονται ὅλο καὶ πιὸ ἀποκαλυπτικοὶ γιὰ τὶς πραγματικές τους προθέσεις. Μουσουλμάνος εἶπε σὲ Γερμανὸ πολίτη: “Δὲν χρειαζόμαστε ὅπλα, θὰ σᾶς κατακτήσουμε μὲ τὰ μωρά μας, θὰ παντρευτοῦμε τὶς κόρες σας καὶ θὰ τὶς ἀναγκάσουμε νὰ φορέσουν μαντῆλες καὶ νὰ ζοῦν κάτω ἀπὸ τὴν σαρία”.
.           Εἶναι σαφὲς ὅτι ἐπιχειρεῖται ἡ ἵδρυση τῆς Πανθρησκείας ἀπὸ τὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων, ποὺ θέλει νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα ὑπερεθνικὸ Παγκόσμιο Κράτος μὲ μιὰ Οἰκονομία, μιὰ Θρησκεία, καὶ τέλος ἕναν… Ἡγεμόνα.
.           Στὶς ΗΠΑ ἤδη οἱ γιορτὲς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα ἀποκαλοῦνται “γιορτὲς τοῦ Χειμώνα καὶ τῆς Ἄνοιξης”» («defencenet.gr» 11-11-2015).
.           Οἱ εἰδήσεις ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ θρησκευτικὴ πίστη τῶν λαῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ τῶν ΗΠΑ καὶ φθάνουν μέχρι τὸ κατώφλι τῆς Χώρας μας εἶναι μὲ αὐξανόμενο ρυθμὸ ἀπογοητευτικὲς ἕως ἀπελπιστικές. Δυστυ­χῶς διαπιστώνουμε ἕνα συνεχῆ θρησκευτικὸ ἀποχρωματισμὸ καὶ μιὰ νοοτροπία ἀνεκτικότητας ἀπέναντι σὲ κάθε νέο μέτρο ποὺ εὐνοεῖ τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὴν «ἵδρυση τῆς Πανθρησκείας». Μπροστὰ σ᾽ αὐτὴ τὴν πνευματι­κὴ ἀπονεύρωση οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μένουμε ἀπαθεῖς θεατές. Ἔχουμε χρέος νὰ ἀγρυπνοῦμε διαφωτίζοντας τοὺς συμπατριῶτες μας καὶ ὑπερ­­ασπιζόμενοι τὰ ὅσια καὶ ἱερὰ τῆς πίστεώς μας ποὺ προσπαθοῦν καὶ ἐδῶ νὰ διασαλεύσουν τὰ ἐντεταλμένα ὄργανα τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους. Στήριγμά μας ἀνίκητο εἶναι τὸ θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, ὁ ἀληθινὸς «Ἐξουσιαστὴς» ὅλου τοῦ κόσμου!

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , ,

1 Σχόλιο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΡΑΤΩΝ!

Γι τ λοκαύτωμα εθύνονται λοι!

τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
26.10.2015

.             Εἶναι μισὴ ἀλήθεια, δηλαδὴ ψέμα, πὼς ἡ συμφορὰ ποὺ χτύπησε τὴν πατρίδα μας στὴν Κατοχὴ ὀφείλεται στοὺς ναζί. Ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες ὑπέστησαν γενοκτονία, ληστεύτηκαν, σκλαβώθηκαν καὶ βασανίστηκαν ἀπὸ τοὺς Γερμανούς.
.             Σύμπασα ἡ Γερμανία ἦταν ἡ αὐτουργὸς τοῦ κακουργήματος καὶ δὲν ἔχει δικαιολογίες. Δὲν μπορεῖ νὰ κρύβει τὰ ματωμένα χέρια της καὶ τὰ κουφάρια τῶν ἐκτελεσθέντων πίσω ἀπὸ τὴ σβάστικα. Ὅλοι οἱ Γερμανοὶ λάμβαναν μερίδιο ἀπὸ τὰ κλεμμένα καὶ αὐξάνονταν οἱ μισθοί τους ἀπὸ τὸ πλιάτσικο τῶν κατακτημένων χωρῶν. Ὅλοι οἱ Γερμανοὶ αἰσθάνονταν… ἀσφαλέστεροι, ὅταν ὁ ἐπίσημος στρατὸς αὐτῆς τῆς χώρας μὲ σχέδιο, πρόγραμμα καὶ ἀκολουθώντας τὶς διαταγὲς τῶν ἐπιτελείων ξεπάστρευε ὁλόκληρα χωριὰ στὴν Ἑλλάδα, ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ὑποψία ἀντίστασης.
.             Τὰ ντοκουμέντα τῆς Βέρμαχτ, τὰ ὁποῖα ἔφερε στὸ φῶς ἡ «κυριακάτικη δημοκρατία», εἶναι ἀνατριχιαστικὰ καὶ φέρνουν δάκρυα στὰ μάτια, ἀλλὰ καὶ φουσκώνουν μὲ ἀνήμπορη ὀργὴ τὰ στήθη τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἄκουσαν ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ ἄλλους ἐν ζωῇ προγόνους τους νὰ ἀφηγοῦνται τὶς ἀγριότητες τῶν Γερμανῶν στρατιωτῶν.
.             «Γιὰ κάθε τραυματία Γερμανὸ νὰ ἐκτελοῦνται δέκα Κρητικοὶ» γράφει μία διαταγὴ τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, ἀποτυπωμένη σὲ μικροφὶλμ ποὺ ἀγόρασε ἡ Διεύθυνση Ἱστορίας Στρατοῦ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ. Μὲ τὰ 162 μικροφὶλμ ἀποδεικνύεται πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι εἶναι μεγάλο ψεῦδος τὸ «ἀμέτοχον» τῆς Βέρμαχτ στὶς ἀγριότητες, στὶς μαζικὲς ἐκτελέσεις, στὰ βασανιστήρια, στοὺς βιασμοὺς καὶ στὸ πλιάτσικο εἰς βάρος τῶν κατακτημένων χωρῶν.
.             Μεταπολεμικὰ οἱ Γερμανοὶ γιὰ νὰ ἐλαφρύνουν τὸ κλίμα παγκόσμιας ἀγανάκτησης εἰς βάρος τους ἀλλὰ καὶ νὰ νιώσουν οἱ ἴδιοι καλύτερα δὲν σταμάτησαν νὰ λένε ὅτι ὅλα τὰ ὁλοκαυτώματα, τὶς ἀγριότητες καὶ τὰ μαζικὰ ἐγκλήματα τὰ διέπραξαν τὰ Ἒς Ἔς, τὰ ὁποῖα ἦταν κομμάτι τοῦ ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ σώματος. Τὸν ἐπίσημο στρατό τους, τὴ Βέρμαχτ, τὴν ἀθώωναν ἀπὸ τοὺς ποταμοὺς τῶν δακρύων καὶ τοῦ ἀδικοχυμένου αἵματος.
.          Κι ὅμως, ἔφταιγαν ὅλοι οἱ ἐνήλικοι Γερμανοί! Ἕνας πρὸς ἕναν – ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εἶχαν ἀποδεδειγμένα ἀντιστασιακὴ δράση. Αὐτή ἦταν κοινωνία τεράτων.

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ «ΗΘΙΚΗΣ»…!

a-SKITSO-640x468.     Ἕνα σκίτσο ποὺ σχολιάζει τὸ σκάνδαλο τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας Volkswagen καὶ δημοσιεύτηκε στοὺς New York Times κάνει τὸν γύρο τοῦ κόσμου. Τὸ σκίτσο, τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὸν Patrick Chappatte, δείχνει τὴν Ἀνγκέλα Μέρκελ νὰ κινεῖται σὲ ἕνα ὄχημα τῆς ἑταιρείας Volkswagen καὶ ἕναν φτωχὸ Ἕλληνα ποδηλάτη νὰ τὴν ρωτάει τὸ ἑξῆς: «Δηλαδὴ κλέβατε καὶ λέγατε ψέμματα καὶ ἡ Εὐρώπη θὰ πληρώσει τὸ τίμημα;». […]

 

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr

 

Σχολιάστε

«ΝΑ ΝΤΥΝΕΣΤΕ ΣΕΜΝΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ “ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΝΤΑΙ” ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»…!

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: πιστολ διευθυντ σχολείου πρς μαθήτριες:
«Μ
ν ντύνεστε προκλητικά, γιατί προκαλετε τος πρόσφυγες»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ λίγο παλαιότεροι συνήθιζαν νὰ λένε: «Ὅπου δὲν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος…!». Ἴσως ἦρθε ἡ ὥρα νὰ γίνει μιὰ μικρὴ ὑπενθύμιση!

.               Τόσοι πολλοὶ ἀλλοδαποὶ εἰσβολεῖς ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ ἔχουν εἰσέλθει στὴ Γερμανία κατὰ τὴ διάρκεια τῶν τελευταίων μηνῶν, ὥστε ἕνας διευθυντὴς σχολείου στὴ Βαυαρία ἀναγκάστηκε νὰ ζητήσει ἀπὸ τὶς μαθήτριες νὰ καλύπτουν τὰ πόδια τους καὶ τὰ χέρια τους, γιὰ τὴ δική τους προστασία ἀπὸ τοὺς Σύριους “πρόσφυγες”.
.               Σὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γονεῖς, ὁ Martin Thalhammer, διευθυντὴς τοῦ Γυμνασίου Wilhelm-Diess στὴν πόλη Pocking τῆς Βαυαρίας, ἡ ὁποία ἔχει κανονικὸ πληθυσμὸ περίπου 15.000, οἱ μαθήτριες καλοῦνται νὰ ἀπόσχουν ἀπὸ τὸ νὰ φορᾶνε “ἀποκαλυπτικὰ ροῦχα”, γιατί ἔχει δημιουργηθεῖ “στέγη προσφύγων” δίπλα στὸ γυμναστήριο τοῦ σχολείου.
.               Ἑκατοντάδες Σύριοι στεγάζονται στὸ Pocking, ὡς μέρος τοῦ σχεδίου τῆς γερμανικῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν 202.815 “αἰτούντων ἄσυλο” ποὺ εἰσέβαλαν στὴ χώρα τὸ 2014, ἐνῶ ἀναμένονται 400.000 αἰτήσεις “ἀσύλου” γιὰ φέτος.
.               Μὲ τὴν ἐπιστολή του ὁ διευθυντὴς τοῦ Γυμνασίου προειδοποιεῖ τὶς μαθήτριες νὰ μὴν φοροῦν «ἄσεμνα ροῦχα» καὶ ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ γυμναστήριο τοῦ σχολείου θὰ κλείσει καὶ τὰ μαθήματα Φυσικῆς Ἀγωγῆς (ΡΕ) θὰ διεξάγονται σὲ γειτονικὸ δημοτικὸ σχολεῖο.
.               «Οἱ Σύριοι πολίτες εἶναι κυρίως μουσουλμάνοι καὶ μιλοῦν ἀραβικά. Οἱ πρόσφυγες ἔχουν τὸ δικό τους πολιτισμό. Ἐπειδὴ τὸ σχολεῖο μας βρίσκεται ἀκριβῶς δίπλα ἐκεῖ ὅπου διαμένουν, θὰ πρέπει νὰ φοριοῦνται σεμνὰ ροῦχα. Μπλοῦζες μὲ ντεκολτέ, σόρτς ἢ μίνι φοῦστες θὰ μποροῦσαν νὰ ὁδηγήσουν σὲ παρεξηγήσεις». Οἱ «παρεξηγήσεις» στὰ ὁποῖα τὸ ἔγγραφο ἀναφέρεται εἶναι, βέβαια, σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῶν νεαρῶν λευκῶν κοριτσιῶν, κάτι τὸ ὁποῖο συνέβη καὶ συμβαίνει παντοῦ ὅπου ἐπετράπη σὲ τριτοκοσμικοὺς ἄντρες ἡ ἐλεύθερη πρόσβαση στὶς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες. Γιὰ παράδειγμα, στὴ Σουηδία, ὁ ἀριθμὸς τῶν βιασμῶν λευκῶν γυναικῶν ἀπὸ μὴ λευκοὺς ἔχει αὐξηθεῖ τόσο δραματικά, ὥστε ἡ χώρα ἔχει πλέον ἐπίσημα χαρακτηριστεῖ ὡς ἡ «πρωτεύουσα τῶν βιασμῶν τῆς Δύσης» καὶ τώρα εἶναι νούμερο δύο στὸν κατάλογο τῶν χωρῶν μὲ τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ βιασμῶν, πίσω μόνο ἀπὸ τὸ Λεσόθο στὴ Νότια Ἀφρική.
.               Ὁ διευθυντὴς ἐνημέρωσε ἐπίσης τοὺς γονεῖς σχετικὰ μὲ τὰ πρόσθετα μέτρα ἀσφαλείας. «Γιὰ τοὺς πρόσφυγες, ἡ πρόσβαση στοὺς σχολικοὺς κήπους καὶ τὰ κτίρια εἶναι αὐστηρὰ ἀπαγορευμένη. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς χώρους τοῦ σχολείου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ἐπιβλέπουν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διαλειμμάτων ἔχει αὐξηθεῖ», ἔγραψε. Στὴ συνέχεια ο Thalhammer ἀπειλεῖ τοὺς μαθητὲς στὴν ἐπιστολή: οἱ μαθητὲς πρέπει νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὸ νὰ κοιτᾶνε ἢ νὰ λαμβάνουν φωτογραφίες τοὺς πρόσφυγες” καὶ ὅτι “ὑποτιμητικὰ ἢ φυλετικὰ σχόλια δὲν μπορεῖ νὰ γίνουν ἀνεκτὰ μὲ κανέναν τρόπο.”
.               Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα Die Welt, ἐπιστολὴ Thalhammer “δὲν ἔγινε εὐνοϊκὰ δεκτὴ ἀπὸ μερικοὺς γονεῖς”, ἀλλὰ ἕνας τοπικὸς πολιτικός, ὁ ὁποῖος δὲν θέλησε νὰ κατονομαστεῖ, εἶπε ὅτι ἡ κίνηση ἦταν «ἀπολύτως ἀναγκαία». «Ὅταν οἱ μουσουλμάνοι ἔφηβοι βλέπουν κορίτσια μὲ μπικίνι, συγκλονίζονται (!)», εἶπε. «Βλέπετε, αὐτὰ τὰ ἀγόρια προέρχονται ἀπὸ ἕναν πολιτισμὸ ὅπου εἶναι παρακεκινδυνευμένο γιὰ τὶς γυναῖκες νὰ δείχνουν γυμνὸ δέρμα. Προφανῶς αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσει», εἶπε.

ΠΗΓΗ: redskywarning.blogspot.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΑΣ ΜΑΣ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ!

Ἂς μᾶς ξεχρεώσουν καὶ θὰ φύγουμε!
τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
15.07.2015

.               Οἱ Γερμανοὶ θέλουν νὰ καταβάλουμε μέχρι σὲντ τὸ ποσὸ ποὺ ἔχει ἐγγραφεῖ στὰ κιτάπια τους ὡς ἑλληνικὴ ὀφειλή. Εὔκολο εἶναι αὐτὸ καὶ μπορεῖ ἡ διαδικασία νὰ ἔρθει εἰς πέρας ἐντὸς ὀλίγων ὡρῶν.
.               Ἐπίσης, οἱ Γερμανοὶ καὶ ὅσοι παίρνουν «γραμμὴ» ἀπὸ ἐκείνους θὰ χαίρονταν πολὺ ἂν ἡ πατρίδα μας διέκοπτε δεσμοὺς μὲ τὴν «ἕνωση» τῶν κρατῶν τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, ποὺ ἐλέγχει σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ τὸ Βερολίνο. Κι αὐτὸ εἶναι παιχνιδάκι. Μπορεῖ ἡ χώρα μας νὰ τὸ κάνει μὲ τὴν ἐλάχιστη δυνατὴ καταβολὴ κόπου καὶ φαιᾶς οὐσίας.
.               Ἀρκεῖ νὰ προηγηθεῖ κάτι ἐξ ἴσου ἁπλό: νὰ ἀποπληρώσει ἡ Γερμανία τὶς ἀποδεδειγμένες ὀφειλές της πρὸς τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὶς πολεμικὲς ἐπανορθώσεις καὶ τὸ ἀναγκαστικὸ δάνειο. Τὸ ποσὸ δὲν εἶναι μὴ διαχειρίσιμο γιὰ τὴν «ἀτμομηχανὴ» τῆς Εὐρώπης. Ἀνέρχεται, συνολικά, περίπου στὸ 1 τρισεκατομμύριο εὐρώ.
.               Ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία οὐδέποτε βάζει τὸ μαχαίρι στὸν λαιμὸ ὁποιουδήποτε ἔθνους γιὰ ζητήματα ὕλης καὶ χρημάτων, μπορεῖ νὰ τοὺς κάνει καὶ εὐκολίες πληρωμῆς καὶ νὰ συντάξει (μαζὶ μὲ Βρετανοὺς καὶ Ἀμερικανοὺς ἐμπειρογνώμονες) εὐνοϊκοὺς ὅρους στὸ σχετικὸ συμφωνητικό.
.               Τὸ ἴδιο δευτερόλεπτο, λοιπόν, ποὺ οἱ Γερμανοὶ θὰ μᾶς ξεχρεώσουν, θὰ πληρώσουμε κι ἐμεῖς ὅσα ἰσχυρίζονται ὅτι τοὺς ὀφείλουμε. Δίχως δεύτερη κουβέντα, δίχως ἀναστολές, ἀναβολὲς καὶ ἀμφιβολίες.
.               Καὶ στὸ ζήτημα τῆς ἐμπιστοσύνης δὲν ἔχουν ἄδικο. Δύσκολα μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν ὁποιοδήποτε ἔθνος ἔχει πολεμήσει καὶ ἀκυρώσει τὰ μεγαλοϊδεατικὰ σχέδιά τους. Εἶναι ἀδύνατον νὰ νιώθουν ἥσυχοι μαζί μας γνωρίζοντας ὅτι ἔχουν κατακρεουργήσει μυριάδες ἀθώους Ἕλληνες στὸν βωμὸ τῆς ἀκόρεστης ἐπιθυμίας τους γιὰ ἐπέκταση.
.               Κι ἐμεῖς, παρόλο ποὺ ἔχουμε τὴν τάση νὰ συγχωροῦμε καὶ νὰ λησμονοῦμε, τελευταία δυσκολευόμαστε νὰ ἐμπιστευτοῦμε τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς ὁμοίους τους στὴν Ε.Ε. Ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης δὲν εἶναι ἐξωπραγματικὴ συνθήκη ἀλλὰ σύνηθες «σύμπτωμα» τῶν ἀσθενειῶν ποὺ πλήττουν τὴν παγκόσμια κοινότητα.
.                Ἂς μᾶς ξεχρεώσουν, λοιπόν, νὰ τοὺς ξεπληρώσουμε κι ἐμεῖς τὰ δέοντα καὶ νὰ ζήσουμε ἀπὸ μακριὰ καὶ (περίπου) ἀγαπημένοι. Ἀλλιῶς, ἂς πάψουν ἐπιτέλους νὰ μᾶς προσβάλλουν!

, ,

Σχολιάστε

ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ «ἡ παλιὰ ναζιστικὴ ὑπεροψία συνεχίζεται… ».

Πένθος γιὰ τὴ Γερμανία

.             Ἦταν 10 Ἰουνίου τοῦ 1944, ὅταν τὸ χωριὸ Δίστομο τῆς ­Βοιωτίας πυρ­πολήθηκε ἀπὸ γερμανικὴ στρα­τιωτικὴ φάλαγγα τῶν Ἒς-Ἒς καὶ 218 κάτοικοι (114 γυναῖκες καὶ 104 ἄνδρες) ἐκτελέσθηκαν, μεταξὺ τῶν ὁποίων 45 παιδιὰ καὶ ἔφηβοι καὶ 20 βρέφη.
.           Ὁ Ἀργύρης Σφουντούρης, ποὺ σὲ ἡλικία 4 ἐτῶν ἔχασε τοὺς γονεῖς του στὴ σφαγὴ ἐκείνη τοῦ Διστόμου, ἀφιέρωσε τὴ ζωή του γιὰ νὰ δικαιωθοῦν – τουλάχιστον ἠθικά – οἱ νεκροὶ τῶν μαρτυρικῶν χωριῶν τῆς Ἑλλάδας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἔ­­γραψε τὸ βιβλίο μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο «Πενθῶ γιὰ τὴ Γερμανία – Τὸ παράδειγμα τοῦ Διστόμου», τὸ ὁποῖο παρουσιάσθηκε τὴν Κυριακὴ 7 Ἰουνίου στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.
.               Καὶ ἐξηγεῖ τὸν παράδοξο τίτλο του: «Ἐμεῖς θρηνήσαμε καὶ θάψαμε τοὺς νεκρούς μας, δέσαμε τὰ τραύματά μας καὶ σπείραμε τὸ σιτάρι μας γιὰ νὰ ἔχουμε καὶ πάλι ψωμί. Κανεὶς δὲν μᾶς βοήθησε, οὔτε οἱ θύτες, οὔτε οἱ ἀπόγονοί τους, ποὺ πλούτισαν μὲ τὸν πόνο μας. Μᾶς ἀνάγκασαν νὰ τοὺς δώσουμε ἀναβολὴ γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑλι­κῶν χρεῶν τους. Τὸ ἠθικὸ ­χρέος τῆς Γερμανίας τὸ φορτωθήκαμε καὶ αὐ­­τὸ μὲ διπλὸ πένθος στοὺς ὤμους μας…
. Πενθῶ καὶ γιὰ τὴ Γερμανία, διότι δὲν θέλει νὰ συζητήσει μὲ τὰ θύματα. Δὲν καταλαβαίνει τὸ πένθος τῶν ἄλλων, διότι μετὰ τὸν πόλεμο δὲν τοὺς ἐπετράπη νὰ πενθήσουν… Ἀποφάσισαν νὰ μὴν πενθήσουν τὰ δικά τους θύματα, μὲ τὴ σκέψη ὅτι θὰ μᾶς ρωτήσουν τὰ παιδιά μας· “γιατί ἔγιναν ὅλα αὐτά, τί κάναμε στὸν ὑπόλοιπο κόσμο;”, καὶ δὲν θὰ θέλουμε νὰ τοὺς ποῦμε. Ὑπῆρχε μία πίεση ποὺ δὲν τοὺς ἄφηνε νὰ συζητήσουν. Μεταπολεμικὰ μεγαλοναζὶ ἤθελαν νὰ ἐλέγξουν καὶ τὴ λογοτεχνία νὰ μὴ γράφονται ἐμπειρίες ἀπὸ τὸ μέτωπο, νὰ μὴ μάθει ὁ κόσμος τί ἔγινε στὴν ἐκστρατεία τῆς Ρωσίας. Κάποια στιγμὴ στὶς διαλέξεις μου κατάλαβα ὅτι δὲν ὑπάρχει εὐαισθησία στὴ Γερμανία γιὰ νὰ πενθήσουν, καθὼς γιὰ νὰ καταλάβουν τὸ κακὸ ποὺ ἔκαναν σʼ ἐμᾶς θὰ ἔπρεπε πρῶτα νὰ πενθήσουν γιὰ τὰ δικά τους θύματα. Ἔτσι ἀναγκασθήκαμε νὰ πενθήσουμε ἐμεῖς γιὰ λογαριασμό τους καὶ γιὰ τὰ δικά τους θύματα. Ἕνα πρῶτο βῆμα συμφιλίωσης, ποὺ ἀπὸ πλευρᾶς τους οἱ Γερμανοὶ δὲν τὸ ἔχουν κάνει ἀκόμα: νὰ μᾶς κοιτάξουν στὰ μάτια καὶ νὰ συζητήσουν μαζί μας. Ὅμως ἀποφεύγουν τὰ θύματα – καὶ δὲν ἐννοῶ ὁρισμένους πολίτες ἀλλὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἐξουσία. Γιʼ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχουν θύματα, δὲν θέλουν νὰ τὰ δοῦν. Δὲν εἶναι μόνο φοβία ἀλλὰ καὶ ὑπεροψία· ἡ παλιὰ ναζιστικὴ ὑπεροψία συνεχίζεται… Ὅταν καταφέρουν νὰ κοιτάξουν τὰ θύματα στὰ μάτια, θὰ ἔχει ξυπνήσει μέσα τους ἡ ἀνθρωπιά», καταλήγει ὁ Ἀργύρης Σφουντούρης.
.             Πόσο ἀληθινὰ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ μεγάλωσε μέσα στὸν πόνο μιᾶς φριχτῆς σφαγῆς! Καὶ πόσο δίκαιο ἔχει, ὅταν λέει ὅτι «ἡ παλιὰ ναζιστικὴ ὑπεροψία συνεχίζεται»!
.         Συνεχίζεται. Τὴ βλέπουμε στὰ μάτια καὶ τὸν ἀλαζονικὸ τρόπο συμπεριφορᾶς τῶν σημερινῶν ἡγετῶν της. Τὴ βλέπουμε στὰ ἔντυπά της, τὴν ἄθλια ἐφημερίδα Bild καὶ τὸ χυδαῖο περιοδικὸ Focus, τὸ ὁποῖο πρὸ ἐτῶν εἰρωνευόμενο τὴν Ἑλλάδα δημοσίευσε παραποιημένο μὲ αἰσχρὸ τρόπο τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀφροδίτης. . Αὐτὴ εἶναι δυστυχῶς ἡ Γερμανία ποὺ ἡγεμονεύει στὴ σημερινὴ Εὐρώπη καὶ ὑποτάσσονται στὶς ἐντολές της πειθήνια ὅλες οἱ χῶρες.
.                Δὲν εἶναι ἄξια φόβου. Εἶναι ἄξια θρήνων καὶ πένθους. Νὰ πενθήσουμε καὶ ἐμεῖς γιὰ τὴν ἀμετανόητη Γερμανία, ποὺ δὲν ἔχει τὸ θάρρος καὶ τὴν τόλμη νὰ πενθήσει τοὺς νεκρούς της καὶ νὰ ἀποκαταστήσει τὶς καταστροφὲς ποὺ ἔχει ἐπιφέρει καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιφέρει μὲ μανιακὸ τρόπο στὴν Πατρίδα μας.

 

ΠΗΓΗ: sotir.org

Σχολιάστε

«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

«Πόλεμος» λλάδας – Γερμανίας:
θήνα πειλε μ κατασχέσεις γερμανικν κτιρίων!

ΣΤΑ ΑΚΡΑ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

.             Σὲ ἀνοικτὸ πόλεμο μὲ τὴ Γερμανία, μὲ ἐπικοινωνιακοῦ τύπου πρὸς τὸ παρὸν μηνύματα, προχωρᾶ ἡ Ἑλλάδα. Οἱ ἄθλιες ἐπιθέσεις Γερμανικῶν ΜΜΕ κατὰ τοῦ Γ. Βαρουφάκη ἀλλὰ καὶ οἱ ἀήθεις χαρακτηρισμοὶ ἀπὸ τὸν Β. Σόιμπλε, προκάλεσαν τὴν ἀντίδραση τῆς Ἀθήνας ἡ ὁποία φαίνεται νὰ κλιμακώνει τὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὸ Βερολίνο. Μετὰ τὴν σκληρὴ ἀπάντηση τοῦ Ν. Παππᾶ στὸν κ. Σόιμπλε καὶ τὰ μηνύματα ποὺ ἔστειλε ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, ἦρθε ἡ σειρὰ τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης. Ὁ Νίκος Παρασκευόπουλος, μιλώντας στὴ Βουλὴ εἶπε ὅτι προτίθεται νὰ ὑπογράψει σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ ἀνάψει τὸ «πράσινο φῶς» γιὰ δήμευση περιουσίας τοῦ γερμανικοῦ δημοσίου ἐντός τῆς Ἑλλάδας. Τὸ κτίριο τοῦ Ἰνστιτούτου Γκαῖτε τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἀπὸ τὰ κτίρια ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ κατασχέσει τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο κάνοντας χρήση τῆς δικαστικῆς ἀπόφασης γιὰ τὶς ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὶς ναζιστικὲς θηριωδίες.
.             Ὁ κ. Παρασκευόπουλος ἄφησε ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς κατάσχεσης λέγοντας πάντως ὅτι ἡ τελική του ἀπόφαση θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ «τὴν πολυπλοκότητα τῆς ὑπόθεσης» ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ζητήματα εὐρύτερων «ἐθνικῶν διαστάσεων».

Ν. Παρασκευόπουλος

.             Εἶπε συγκεκριμένα: «Θέλω νὰ ἐκφράσω τὴν προσωπική μου θέση ὡς ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης. Συγχωρέστε μου τὸν πρωτοπρόσωπο λόγο. Ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ πολιτικὴ δικονομία ἀναθέτει μία ἀπόφαση στὸν ὑπουργὸ τῆς Δικαιοσύνης. Ἔχω τὴ γνώμη ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Εἰδικοῦ Δικαστηρίου ποὺ ἔκρινε ὅτι ὑπάρχει ἑτεροδικία καὶ ἑπομένως ἀσυλία τοῦ ἐναγόμενου γερμανικοῦ κράτους δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἐκτελεστότητα τῆς Ἀρεοπαγιτικῆς ἀπόφασης τοῦ ἔτους 2000 διότι δὲν ἀφορᾶ τὴν ἴδια ὑπόθεση. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου παραμένει ἐκτελεστὴ καὶ προσωπικὰ εἶμαι ἕτοιμος νὰ δώσω τὴν ἄδεια γιὰ τὴν ἐκτέλεσή της», εἶπε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης χειροκροτούμενος ἀπὸ βουλευτές.
.             «Τὸ χρόνο γιὰ τὴν ἐκτέλεση αὐτῆς τῆς ἐπίσπευσης αὐτῆς τῆς διαδικασίας, βεβαίως θὰ τὸν ἐξαρτήσω, ἐνόψει καὶ τῆς νομικῆς πολυπλοκότητας τοῦ θέματος ἀλλὰ καὶ τῶν ἐθνικῶν του διαστάσεων, καὶ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ διαπραγμάτευση ποὺ θὰ ἐπιχειρήσει ἡ κυβέρνηση καὶ ἀπὸ τὴ γνώμη τῆς Βουλῆς», κατέληξε.
.             Πολλαπλὰ σημαίνουσα χαρακτήρισε τὴ δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, «ἰδίως γιατί ὑπάρχουν ἀκόμα ζωντανοὶ ἄνθρωποι ποὺ ἔζησαν τὴ ναζιστικὴ θηριωδία ἀλλὰ καὶ ἐν ὄψει ἀκόμη τοῦ ὅτι ἔχουν φύγει πάρα πολλοὶ στὴ διαδικασία ἀναμονῆς νὰ ὑλοποιηθεῖ μία ἀπόφαση ποὺ ἔχει γίνει ἀμετάκλητη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη ἀπὸ τὸ ἔτος 2000, ἐδῶ καὶ 15 χρόνια».
.             Σύμφωνα μὲ τὴν 137/1997 ἀπόφαση τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Λιβαδειᾶς, ἐπιδικάστηκαν 28 ἑκατομμύρια εὐρὼ στοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων τοῦ Διστόμου. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ κατέστη ἀμετάκλητη μὲ τὴν 11/2000 ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ ὁποία ἀπέρριψε αἴτηση ἀναιρέσεως τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸ ἄρθρο 923 τοῦ Κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας ἡ «ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση κατὰ ἀλλοδαποῦ δημοσίου δὲν μπορεῖ νὰ γίνει χωρὶς προηγούμενη ἄδεια τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης».
.             Ἀνάλογη ἀπόφαση εἶχε πάρει καὶ ἡ κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τὸ 2000. Ὁ τότε ὑπουργὸς Δικαιοσύνης εἶχε ὑπογράψει τὴν σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου μὲ ἀποτέλεσμα δικαστικὴ κλητήρας νὰ ἐμφανιστεῖ στὸ γερμανικὸ Ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε τῶν Ἀθηνῶν, προκειμένου νὰ ἐκτελέσει τὴν δικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ὡστόσο, λίγες ἡμέρες μετὰ καὶ κατόπιν τὴν ἀπόφασης τῆς Γερμανίας νὰ ἐγκρίνει τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στὴν ΟΝΕ, ἡ τότε κυβέρνηση ἄλλαξε ἄποψη καὶ ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης ἀπέσυρε τὴν ἀπόφαση γιὰ ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση.
.             Τὸ πολεμικὸ κλίμα Ἑλλάδας – Γερμανίας ἀπειλεῖ καὶ τὴν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων καὶ πλέον ζητεῖται ἀπ’ ὅλους νὰ πέσουν οἱ τόνοι, εἰδικὰ ἀπὸ τὸ Βερολίνο, ποὺ ἔχει κλιμακώσει τὶς ἐπιθέσεις του κατὰ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης.
.             Ὑπενθυμίζεται ὅτι νωρίτερα στὴ Βουλὴ ὁ πρωθυπουργὸς ἔστειλε μήνυμα στὴ Γερμανία νὰ μὴν ἐφαρμόζει ἀλὰ κὰρτ ἠθικὴ καὶ τόνισε: «Ὅταν τὴ θέση τοῦ διαλόγου μεταξὺ τῶν λαῶν παίρνει ἡ θέση τῆς ὑπεροχῆς καὶ τοῦ ἱστορικοῦ πεπρωμένου τότε αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι ὁ πόλεμος καὶ τὸ σκοτάδι καὶ ἡ Εὐρώπη τὸ γνώρισε αὐτὸ τὸ σκοτάδι, τὸ ἔζησε, τὸ μίσησε», συμπλήρωσε.
.             «Αὐτὸς ἦταν ἕνας λόγος ποὺ ἐκκινήθηκαν οἱ διαδικασίες γιὰ νὰ μὴν ἠχήσουν ξανὰ οἱ σειρῆνες τοῦ πολέμου», συνέχισε ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἔστειλε τὸ μήνυμα ὅτι «ἡ Εὐρώπη δὲν πρέπει νὰ κάνει σήμερα τὰ ἴδια λάθη».

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr (ἀπὸ «Ἡμερησία»)

, ,

Σχολιάστε

ΑΝΗΛΙΚΟΙ “ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ” ΕΙΣΕΒΑΛΑΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΩΘΗΚΕ ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΥΧΗΘΗΚΕ “ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: νήλικοι μουσουλμάνοι εσβάλλουν σ κκλησία
κα
διακόπτουν τν χριστουγεννιάτικη λειτουργία.
Γερμανς μαχαιρώνεται, γιατί εχήθηκε «Καλ Χριστούγεννα».

.           Σύμφωνα μὲ μία ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς εἴδησης ποὺ δημοσιεύτηκε τὴν Παρασκευὴ στὴ γερμανόφωνη RP Online, μία ὁμάδα παιδιῶν μουσουλμάνων, συμπεριλαμβανομένου ἑνὸς ἐφήβου, διατάραξε μία χριστουγεννιάτικη λειτουργία στὴν καθολικὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Μαρίας στὴν πόλη Mönchengladbach-Rheydt. Σύμφωνα μὲ τὴν εἴδηση, οἱ μουσουλμάνοι διέκοψαν τὴν λειτουργία φωνάζοντας ἀντὶ-χριστιανικὲς βλασφημίες. Μία ἀναζήτηση στὸ Google, ὡστόσο, διαπίστωσε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ διάφορα «συντηρητικὰ» blogs, ἡ εἴδηση ἀγνοήθηκε πλήρως ἀπὸ τὰ λεγόμενα «mainstream μέσα ἐνημέρωσης».
.             Ὁ πάστορας τῆς ἐκκλησίας εἶπε ὅτι προσευχήθηκε γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ νουθέτησε δύο ἀπὸ αὐτὰ γιὰ τὸ πῶς νὰ συμπεριφέρονται σὲ μία ἐκκλησία, ἀλλὰ ἡ ἀστυνομία κλήθηκε οὕτως ἢ ἄλλως. Σύμφωνα μὲ τὴν RP Online, τὰ δύο παιδιὰ προφυλακίστηκαν καὶ μετὰ ἀφέθηκαν ἐλεύθερα, ὅταν ἦρθαν οἱ γονεῖς τους.
.             Ἀφοῦ μίλησαν μὲ τοὺς γονεῖς, οἱ ἀρχὲς ἦταν σὲ θέση νὰ προσδιορίσουν τὴν ταυτότητα τῶν ἄλλων τριῶν ὑπόπτων, ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶχε περιγραφεῖ ὡς ἕνα 14χρονο ἀγόρι. Ἀπευθύνθηκαν κατηγορίες γιὰ διατάραξη θρησκευτικῆς λειτουργίας  μόνο κατὰ τοῦ ἐφήβου, ἐνῶ στὰ μικρότερα παιδιὰ δὲν ἀπευθύνθηκε καμία κατηγορία.
.             Τὰ νέα ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ἔρχονται νὰ προστεθοῦν σὲ μία ἄλλη πρόσφατη εἴδηση ὅτι ἕνας Γερμανὸς μαχαιρώθηκε στὴν πλάτη, ἐπειδὴ εὐχήθηκε σὲ ἕναν μουσουλμάνο ἄνδρα καὶ σὲ δύο γυναῖκες “Καλὰ Χριστούγεννα”. Σύμφωνα μὲ τὸ Nez Planet, τὸ 34χρονο θύμα δέχτηκε ξαφνικὰ ἐπίθεση ἀπὸ πίσω καὶ ὑπέστη περικοπὲς στὸ κεφάλι καὶ τὴν πλάτη του. Καὶ οἱ τρεῖς μουσουλμάνοι διέφυγαν μετὰ τὴν ἐπίθεση.
.             Νωρίτερα αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, περίπου 17.500 Γερμανοὶ βγῆκαν στοὺς δρόμους τῆς Δρέσδης γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴν αὐξανόμενη ἰσλαμοποίηση τῆς χώρας. Ἡ ὁμάδα, «Πατριῶτες Εὐρωπαῖοι κατὰ τῆς Ἰσλαμοποίησης τῆς Δύσης», ἢ Pegida, ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες, καὶ λέει ὅτι ἄρχισε διαμαρτυρίες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ριζοσπαστικοῦ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη. Σύμφωνα μὲ τὴν Huffington Post, οἱ διαμαρτυρίες συνεχίζονται κάθε ἑβδομάδα ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, μὲ τὴν πρόσφατη διαμαρτυρία νὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ποὺ ἔχει καταγραφεῖ μέχρι σήμερα.
.             Ἡ Γερμανίδα Καγκελάριος Ἀνγκέλα Μέρκελ ἐξαπέλυσε δριμεία ἐπίθεση κατὰ τῆς ὁμάδας, λέγοντας ὅτι “δὲν ὑπάρχει θέση γιὰ τὴ διάδοση τοῦ μίσους καὶ συκοφαντιῶν ἐνάντια στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονται σὲ μᾶς ἀπὸ ἄλλες χῶρες”. [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς νεοεποχίτικης ὠμῆς ἀντιστροφῆς τοῦ “κέντρου βάρους” καὶ τῶν δεδομένων].

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , ,

Σχολιάστε

ΕΛΛΗΝΕΣ «ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ»! ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΜΕΡΚΕΛ. «Μία πλημμυρίδα ἐκπόρνευσης τῶν πάντων». (Ν. Χειλαδάκης)

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΜΕΡΚΕΛ, ΕΛΛΗΝΕΣ «ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ»!

 Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.           Οἱ γεροντότεροι θὰ θυμοῦνται ἐκεῖνο τὸν κονφερασιὲ τῆς δεκαετίας τοῦ ἑξήντα καὶ ἑβδομήντα μὲ τὸ χαρακτηριστικό του σλόγκαν, «Εὐτυχεῖτε»! Καιρὸς νὰ τὸ ξαναθυμηθοῦμε, ἀφοῦἡ εὐτυχία ἔχει «πλημμυρήσει» τὴν χώρα μας καὶ τώρα θὰ τρελαθοῦμε κυριολεκτικὰἀπὸ εὐτυχία, γιατί μᾶς κάνει τὴν μεγάλη τιμὴ νὰ μᾶς ἐπισκεφτεῖἡ Γερμανίδα καγκελάριος Ἄγγελα, (Ἀγγελική !!!) Μέρκελ, φέρνοντας πολλὰ εὔσημα στὴν κυβέρνηση τῶν μαριονετῶν της ἀλλὰ καὶ τὰ πρότυπα τῆς γερμανικῆς «ἐπιτυχίας» στὸν ἑλληνικὸ λαό.
.         Καὶ ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ πρότυπα τῆς χώρας, τὴν ὁποία ὑπουργοὶ τῆς κατοχικῆς μας κυβέρνησης δὲν χάνουν τὴν εὐκαιρία νὰἐκφράσουν τὸν μεγάλο τους θαυμασμό! Ὁ πιὸ ἀναπτυσσόμενος καὶὁ πιὸ ἐπικερδὴς κλάδος γιὰ τὴν γερμανικὴ οἰκονομία εἶναι ἡ.. πορνοβιομηχανία, καθὼς ἡ Γερμανία ἔχει ἐξελιχτεῖ σὲ παγκόσμιο κέντρο βιομηχανίας τῆς πορνείας. Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὰ γερμανικὰ ΜΜΕ, ἀπὸ τὸ 2002 καὶ μετὰὁ κλάδος τῆς βιομηχανίας τῆς πορνείας εἶχε ἁλματώδη ἄνοδο καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργαζομένων στὸν κλάδο αὐτὸ ἀνῆλθε τὰ τελευταῖα χρόνια στὰ… 400 χιλιάδες ἄτομα, ἐνῶὁἐτήσιος τζίρος ἔφτασε αἰσίως τά… 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Ἡ Γερμανία ἔχει γίνει ὁ παράδεισος τῆς πορνογραφίας, τῆς πορνείας, τῶν ἄθλιων ἐκείνων καταστημάτων ποὺ πουλοῦν ὅ,τι πιὸ διεστραμμένο καὶἀνώμαλο μπορεῖ κανεὶς νὰ φανταστεῖὅτι μπορεῖ νὰἐφαρμόσει πέραν ἀπὸ κάθε μορφὴ φυσιολογικῆς ἕνωσης τῶν δύο φύλων. Γνωστοὶ «οἶκοι» ποὺ εἰδικεύονται στὴν ὑλοποίηση τῶν κάθε λογῆς ἀνώμαλων φαντασιώσεων ἔχουν ξεφυτρώσει σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς χώρας, ὅπως στὴν Στουτγάρδη, ποὺ θεωρεῖται σὰν ὁ πρωτοπόρος στὸν τομέα αὐτὸ καὶ παρέχουν ὅλες τὶς ἀνέσεις γιὰ τὴν ἐκπόρνευση κάθε σεξουαλικῆς ἐπιθυμίας. Πολλοὶ καὶ πολλὲς “ἐργαζόμενες” σὲ αὐτοὺς τοῦ οἴκους «ἀπολαύσεων», προέρχονται ἀπὸ χῶρες τῆς νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, ὅπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Οὐκρανία, (ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ… γερμανοφιλία τῶν δυτικῶν Οὐκρανῶν), ἐνῶ μεγάλη πέραση ἔχουν οἱ προερχόμενοι ἀπὸ τὶς …ἀφρικανικὲς χῶρες.
.           Ἡ εἰκόνα αὐτῆς τῆς διαστροφῆς σὲὅλο της τὸ μεγαλεῖο, φαίνεται πολὺ ξεκάθαρα, ἂν κάποιος τύχει νὰ παρακολουθήσει κάποιες ἐκπομπὲς τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης μὲ πολὺ μεγάλη τηλεθέαση. Ἐκπομπὲς ὅπως, «Der Barchelor», «Deutchland sucht den Superstar», «Takemeout», εἶναι ἡ ἀποθέωση τῆς ἐκπόρνευσης τῆς προσωπικότητας, τῆς προβολῆς κάθε εἴδους ἀνωμαλίας, ἐνῶ συχνὰ τὰ θύματά τους, κυρίως γυναῖκες, ποὺ πίστεψαν στὴν δημόσια προβολή, καταλήγουν στὴν αὐτοκτονία μετὰ τὸν δημόσιο ἐξευτελισμό. Ἕνα συνηθισμένο ζάπινγκ στὰ μεγάλα γερμανικὰ κανάλια σὲ ὧρες μεγάλης τηλεθέασης, θὰ καταλάβει κανεὶς καὶ τὸ δικό μας μιμητικὸ πολιτιστικὸ κατάντημα. Γερμανίδες τηλεπαρουσιάστριες ποὺ λὲς καὶἔχουν βγεῖὅλες ἀπὸἕνα καὶ μοναδικὸ καλούπι τῆς «καλαίσθητης λεπτῆς κολώνας», ἐκπομπὲς ποὺ ἀποθεώνουν τὸ ξεχείλωμα τῆς ἀνθρωπινῆς ὑπόστασης καὶ τὴν ἀποθέωση τῆς γαστριμαργικῆς βιομηχανίας, μία πλημμυρίδα ἐκπόρνευσης τῶν πάντων καὶ τῆς οἰκογένειας ποὺ ἔχει τελείως καὶ μὲ τὸν νόμο διαλυθεῖ, ἀκόμα καὶἡἀποθέωση τῆς κάθε εἴδους σεξουαλικῆς διαστροφῆς καὶ κτηνοβασίας, εἶναι μερικὰἀπὸ τὰ πιὸ γνώριμα χαρακτηριστικὰ τῆς σύγχρονης γερμανικῆς κοινωνίας.
.               Παράλληλα διαφαίνεται μία ἀρρωστημένη αἴσθηση τοῦ καθήκοντος, ποὺ μπορεῖ νὰὁδηγήσει στὰ μεγαλύτερα καὶ πιὸ στυγνὰἐγκλήματα, τὰὁποῖα θὰἀξιολογηθοῦν σάν… προγράμματα ἐπιτυχίας καί… ἀνάπτυξης. Πίσω δὲἀπὸὅλα αὐτὰ ἔρχονται καὶ τὰ ψυχολογικὰ ἀπωθημένα, (ποὺ τόσο ὡραῖα εἶχε ἀναλύσει κάποτε ὁ γερμανόφωνος, Κὰρλ Γιούγκ), τῆς λατρείας τοῦἈχώρ, δηλαδὴ τοῦ γερμανικοῦ δαίμονα ποὺ πρέπει νὰ εἶναι ὁἐπικυρίαρχος σὲὅλους τοὺς «κατώτερους» λαοὺς, οἱὁποῖοι θὰ πρέπει νὰ τὸν ὑπηρετοῦν.
.         Ἡ σύγχρονη Γερμανία, τὸ πρότυπο ὅλης τῆς Εὐρώπης, εἶναι ἡ ἀποθέωση τῆς ἀθεΐας, ἡ ἀποθέωση ἑνὸς ἀνθρώπινου μηχανιστικοῦ μοντέλου χωρὶς αἰσθήματα, χωρὶς καμία εὐαισθησία, χωρὶς καμία αἴσθηση ἀνθρωπιᾶς, προτάσσοντας μόνο τὸ οἰκονομικὸ συμφέρον σὰν τὴν συνταγὴ τῆς ἀπόλυτης ἐπιτυχίας. Εἶναι ἡ χώρα ποὺ ἀνέδειξε τὸν γερμανικὸ σχολαστικισμό, τὸν προτεσταντικὸ διαφωτισμὸ καὶ τὸν πολυδιαφημιζόμενο «ἐκσυγχρονισμό», ποὺ κατέρριψαν κάθε ὀρθόδοξη θεώρηση τῆς ζωῆς κα ὶἔφεραν τὸ τεράστιο σύγχρονο ψυχολογικὸ ἀδιέξοδο. Αὐτὸ τὸ ἀδιέξοδο συχνὰ καταφεύγει στοὺς ἀλλεπάλληλους περιφερειακοὺς πολέμους πρὸς κατανάλωση τῶν πολεμικῶν ὑλικῶν του καὶ πρὸς τὴν ἐπικράτηση τοῦ χρηματιστηριακοῦ «πολιτισμοῦ» του. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ δόγμα τοῦ Δ.Ν.Τ. γιὰ τὶς χῶρες ποὺἔρχεται νὰ «σώσει»: «No people, no problem»!

 Ἂς ὑποδεχτοῦμε λοιπὸν τὴν «σωτήρα» μας, Ἄγγελα Μέρκελ!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

Σχολιάστε