Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Β. Φίλιας

ΤΑ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ («πόσο ἀνήμπορα καὶ δειλὰ ἀνδρείκελα λυμαίνονται τὴν ἐξουσία»)

Τὰ διαγγέλματα τῆς ὑποτελείας
τοῦ Καθηγητοῦ Βασίλη Φίλια
πρώην Πρυτένεως Παντείου Πανεπιστημίου

.          Τὰ πρωτοχρονιάτικα μηνύματα τῶν «κεφαλῶν τοῦ ἔθνους», ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος ὣς αὐτὰ τῶν «ἁρμοδίων ὑπουργῶν» καὶ κάποιων σοφολογιοτάτων βουλευτῶν, ἀποδεικνύουν ὅτι χώρα ποδηγετεται π σχετους κα μιμαθες, ποὺ ὡς μοναδικὸ στόχο τους ἔχουν θέσει νὰ ἐξασφαλίσουν στοὺς ξένους «σωτῆρες» μας ἐλεύθερο πεδίο δράσεως, ἐξουδετερώνοντας τὶς λαϊκὲς ἀντιδράσεις μὲ τὴν ἀνάπτυξη φοβικῶν συνδρόμων περὶ ὁλικῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς, ἂν δὲν ἀκολουθήσουμε πειθήνια τὶς μνημονιακὲς ἐντολές.
.          Πρόκειται γιὰ τὴ «λογική» τοῦ Δ.Ν.Τ., τῆς τρόικας καὶ τῶν τοποτηρητῶν (gauleiter, ὅπως ἐλέγοντο ἐπὶ χιτλερισμοῦ) τῆς Κας Μέρκελ. Μία «λογικὴ» κάθετης συρρίκνωσης τῶν λαϊκῶν εἰσοδημάτων καὶ ἐξώνησης ἀντὶ πινακίου φακῆς ὅλων τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς χώρας σὲ ξένους «ἐπενδυτές».
.          Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ οἀνεγκέφαλες «κεφαλὲς τοἔθνους» ἀπέδειξαν ὅτι δὲν ἔχουν ἴχνος πολιτικῆς ἐντιμότητας καὶ προσωπικῆς ἀξιοπρέπειας, διότι ἂν εἶχαν, θἔπρεπε νὰ μᾶς ἐξηγήσουν μὲ τὰ «ἐλπιδοφόρα» μηνύματά τους γιατί ἡ πολιτικὴ ποἀκολουθήθηκε ἀπέτυχε παταγωδῶς σὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ σημεῖα καγιατί παρ᾽ ὅλα αὐτὰ συνεχίζουν ἀκάθεκτοι τὴν ἴδια τακτική.
.          Τουλάχιστον νὰ μᾶς ἔδιναν καὶ ἕνα ἔστω παράδειγμα στὸν πλανήτη ὅπου τὸ μίγμα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς πέτυχε καὶ νὰ μᾶς ἐξηγήσουν πῶς καὶ γιατί ἡ ἀποτίναξη αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ὅπου ἐφαρμόστηκε (κλασσικὸ παράδειγμα ἡ γειτονική μας Τουρκία) ὁδήγησε σὲ ἀνάκαμψη.
.          Οἱ περίφημοι «τεχνοκράτες», ἐνώπιον τῶν ὁποίων εὐλαβῶς ὑποκλίνονται οἱ πολιτικοὶ τῆς πενταροδεκάρας, ἀπεδείχθη ὅτι δὲν γνωρίζουν ὅ,τι καὶ ἕνας πρωτοετὴς φοιτητὴς οἰκονομικῶν γνωρίζει, δηλαδὴ ὅτι ὁ στραγγαλισμὸς τῶν εἰσοδημάτων ἐπιταχύνει καὶ βαθαίνει ἀναπόδραστα τὴν ὕφεση.
.          Ἀγνοοῦν οἱ κύριοι αὐτοί, διότι διδάχθηκαν τὰ οἰκονομικὡς economics καὄχι ὡς Πολιτικὴ Οἰκονομία καὶ στὴν διάρκεια τῆς θητείας τους στὴν Διεθνῆ τῆς ληστρικῆς κερδοσκοπίας, ὅτι στὴν κρίση τοῦ 29-30’ ὁ ντόκτορ Σαχτ, ὁ λόρδος Κέυνς, ὁ Ροῦσβελτ μὲ τὸ New Deal- ἀκόμα καὶ ὁ Ὀμπάμα σήμερα – ἀκολούθησαν τὸν δρόμο τῆς ἀναθέρμανσης τῆς οἰκονομίας μὲ ἐνίσχυση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης τῶν μαζῶν.
.          Οἱ σημερινοὶ «τεχνοκράτες» στὴν πλειοψηφία τους ἀντίθετα, ταγμένοι στὴν ὑπηρεσία τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ καὶ χρηματοπιστωτικοῦ παρασιτικοῦ κεφαλαίου, ἀφοῦ στάθηκαν ἀνίκανοι νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἡ λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, ποὺ τόσο ὕμνησαν, ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα ὄχι μόνο σὲ παγκόσμια κρίση, ἀλλὰ καὶ σὲ κατάργηση τῆς αὐτονομίας τῆς πολιτικῆς σὲ διεθνῆ κλίμακα, ποὺ τὴν καθιστᾶ ὅλο καὶ περισσότερο ὑποχείρια τῶν κέντρων ἀποφάσεων καὶ χειρισμῶν τοῦ ὑπερεθνικοῦ παρασιτικοῦ κεφαλαίου.
.          Στὴν χώρα μας ἰδιαίτερα κυριάρχησαν πολιτικἀνθρωπάρια τοῦ τύπου Γ. Παπανδρέου, ποὺ σὲ σύμπραξη μὲ ἄλλα «ἡγετικὰ» στελέχη εἶδαν τὴν κρίση μόνο ὡς δημοσιονομικὸ πρόβλημα, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ πτώχευση τοῦ λαοῦ καὶ μαζικὴ ἀνεργία, μία ἀντιμετώπιση ποὺ συνιστὑποθήκη τοῦ μέλλοντος τοἔθνους γιἀπροσδιόριστο χρονικὸ διάστημα.
.          Μία ὑποθήκευση οἰκονομικὴ στὴ βάση της, ποὺ ὅμως συνεπάγεται μία τεράστια αἱμορραγία λόγῳ τς μετανάστευσης τοῦ ἀξιολογότερου δυναμικοῦ τῆς χώρας (τὴν Τρίτη μέσα σὲ ἕναν αἰώνα!) καὶ συνεπακόλουθα τὴν ἀκόμη μεγαλύτερη πτώση τς γεννητικότητας.
.          Βρισκόμαστε κατὰ συνέπεια σὲ μία μειοδοτικ κα ντεθνικ σκηση πολιτικς καὶ γι᾽ αὐτὸ ἡ ὀργανωμένη ἀντίδραση ἀπέναντί της συνιστᾶ ὑπέρτατο καὶ ἄμεσο πατριωτικὸ καθῆκον.

 .          Ποιές ὅμως κατευθύνσεις πρέπει νὰ πάρει ἡ ἀντίδραση αὐτή; Τὶς ἀκόλουθες:
.          Πρῶτον, τὴν καταγγελία κα τν κατάργηση το μνημονίου, ποὺ καθιερώνει ἕνα εἶδος ληστρικοῦ δανεισμοῦ εἰς βάρος τῆς χώρας, χωρὶς νὰ διευκολύνεται στὸ παραμικρὸ ἡ οἰκονομία τῆς χώρας,
.          Δεύτερον, τὴν ἄμεση καὶ ἐπίσημη στάση πληρωμν τῶν ξένων δανείων ὡς ἐπαχθῶν, ὅπως ἔκανε ὁ Ἰσημερινός.
.          Τρίτον, τὴν ἀναζήτηση λλων πηγν δανειοδότησης μὲ ἀπείρως εὐνοϊκότερους ὅρους, ποὺ εἶναι διαθέσιμες, ἀλλὰ οἱ ἀγοραῖες «κεφαλὲς» τοῦ ἔθνους θέλουν νὰ ἀγνοοῦν,
.          Τέταρτον, τὴν μεση κήρυξη τς λληνικς ποκλειστικς Οκονομικς Ζώνης μὲ ταχύτατη ἐκπόνηση τῶν ὅρων ἀξιοποίησής της, ὅπως ἔκανε ἡ Κύπρος,
.          Πέμπτον, τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἀπαίτησης ξόφλησης τν γερμανικν πολεμικν ποζημιώσεων.
.          Ἕκτον, τὴν ταχύτατη πενδυτικ δραστηριοποίηση τοῦ κράτους σὲ ἔργα ὑποδομῆς,
.          Ἕβδομον, τὴν δικαστικ διερεύνηση ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας ὄφσορ ἐταιριῶν καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν Ἑλλήνων καταθετῶν στὴν Ἐλβετία, τὴν Κύπρο ἢ ὅπου ἀλλοῦ,
.          Ὄγδοον, τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου καὶ τῶν ἁρμοδιοτήτων τῶν οκονομικν εσαγγελέων.
.          Ὀρθῶς τονίζεται ὅτι ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς μεταπολίτευσης ἐξόφλησε ὁριστικὰ καὶ οἱ ὅποιες δουλόφρονες δηλώσεις ὑποτέλειας πρὸς τοὺς εὐρωπαίους καὶ διεθνεῖς ἐπικυριάρχους δὲν τὸν σώζουν.
.          Ἡ κρίση ἔχει καὶ τὰ καλά της, διότι ποκαλύπτει τ πόσο νήμπορα κα δειλ νδρείκελα λυμαίνονται τν ξουσία καὶ ἀναγκάζει τοὺς πρωτεργάτες τῆς κλεπτοκρασίας νὰ μιλᾶνε γιὰ πρώτη φορὰ γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων, ποὺ οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἐπὶ δεκαετίες ἀπέφυγαν ἐπιμελῶς νὰ κάνουν.
.          Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπέδειξε ἤδη ὅτι δὲν τελεῖ «ἐν ὑπνώσει», ὅπως πίστευαν οἱ λυμεῶνες τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ πλούτου τῆς χώρας. Ατ πο θ κολουθήσουν δν πρόκειται ν νασχεθον π τς τρομολαγνικς δηλώσεις τν πολιτικν «ρχόντων» τς χώρας. Αὐτοὶ ἔχασαν τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῆς εἶναι ὁριστική.

 ΠΗΓΗ: hellasontheweb.org

, ,

Σχολιάστε

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΩΝ [Β´]

1821 –  στορία τν νιστόρητων [Β´]

Καθηγητὴς Βασίλης Φίλιας,
πρώην Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου

Μέρος πρῶτο: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/05/17/ἡ-ἱστορία-τῶν-ἀνιστόρητων-α´/

.    Ἀλλὰ ἂς προχωρήσουμε:

.      Τὸ 1805-6 γίνονται τεράστιας κλίμακας ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις ἀπὸ συνδυασμένες τουρκικὲς δυνάμεις καὶ τοὺς Ἕλληνες κοτσαμπάσηδες ἐναντίον τῆς κλεφτουριᾶς τῆς Πελοποννήσου ὅπου χάνονται ἑκατοντάδες ὁπλαρχηγοί. Γιατί ατ τ καθοριστικς σημασίας γεγονς ποκρύπτεται π τ «σήριαλ» κα μ τν τρόπο ατ δν ρχονται στν πιφάνεια τ βαθύτερα κοινωνικ ατια τν συγκρούσεων μεταξ τν λληνικν γεσιν;
.   Γιατί οὔτε λέξη γιὰ τὸ κίνημα τῶν «καρμανιόλων» στὴ Σάμο καὶ τοῦ Οἰκονόμου στὰ νησιὰ τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ;
.  Γιατί καμμι νάλυση σ πίπεδο δημοτικν τραγουδιν τν διαχρονικν πόθων κα προσδοκιν το λληνικο λαο γι λευθερία κα δικαιοσύνη;
.    Μ τ ν μφανίζεται μετ π κάθε συγκεχυμένη κα οριστολογικ παρουσίαση τν γεγονότων κ. Βερέμης κα ν «συμπεραίνει» σ στλ « θεία λγα ξέρει» δν καλύπτονται τ κενά, ο παρερμηνεες, ο διαστρεβλώσεις, ο παραλείψεις κα ο νακολουθίες.

 .    Ἀνάλογα ἰσχύουν καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ παρουσιάζονται τὰ «προφὶλ» τῶν μεγάλων ἡγετῶν τοῦ ἀγώνα. Ἐπὶ παραδείγματι:

 Ὁ Κολοκοτρώνης ἕνας φιλόδοξος καὶ ἠθικὰ ἀδίστακτος «κατσαπλιάς», ποὺ κατέφυγε στὴ Ζάκυνθο καὶ ἀνασύρθηκε ἀπὸ τὴν ἀφάνεια τὶς παραμονὲς τῆς ἐπανάστασης. ποσιωπται ντελς τ γεγονς τι το εχε πονεμηθε π τν γγλο διοικητ τν πτανήσων βαθμς το ταγματάρχη κα πηρέτησε π μία δεκαετία τουλάχιστον στν γγλικ στρατό.

 Ὁ Καραϊσκάκης μία σκοτεινὴ φυσιογνωμία τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ποὺ ἄλλαζε συνεχῶς στρατόπεδα καὶ συμμαχίες….. νευ ξίας νναφερθε τ γεγονς τι μάχη τς ράχωβας διδάσκεται κόμα κα σήμερα ς κλασικ μεγάλης ξίας στρατιωτικ γχείρημα τόσο στ Γουέστ Πόϊντ τν ΗΠΑ, σο κα στν ρωσικ στρατιωτικ καδημία Σουβορόφσκι.

 Ὁ Παπαφλέσσας, τοῦ ὁποίου ὁ ρόλος ἦταν καθοριστικὸς στὶς ζυμώσεις γιὰ τὸν ξεσηκωμὸ στὴν Πελοπόννησο οὐσιαστικὰ ἀγνοεῖται στὸ σήριαλ.

 Ὁ Καποδίστριας ὁ μέγας αὐτὸς μεταρρυθμιστὴς ἡγέτης ἐμφανίζεται ὡς μία μορφή, ποὺ δὲν εἶχε ἐπαρκῆ ἀντίληψη τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας καὶ δν παρέχονται στν τηλεθεατ παρ λάχιστα στοιχεα γι ν κτιμηθε τ τεράστιο ργο του, παρὰ τὶς ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς ἀντιξοότητες.

 .     Ἐπίσης, ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τοῦ Φιλελληνισμοῦ, τὸ σήριαλ καλλιεργεῖ τὴν ἀπολύτως λαθεμένη ἐντύπωση ὅτι οἱ Φιλέλληνες ἦταν φαντασιοκόποι ἰδιεαλιστὲς καὶ ἀρχαιολάτρες, ποὺ ὅταν ἔβλεπαν ἀπὸ κοντὰ τὶς μικρότητες καὶ τὰ χάλια τῶν ἐπαναστατῶν, ἐτρέποντο εἰς φυγήν.
.     Οἱ ἐπιστημονικοὶ συμβουλάτορες τοῦ σήριαλ, ἂν θὰ εἶχαν κάνει πρωτογενῆ ἔρευνα στὸν εὐρωπαϊκὸ τύπο τῆς ἐποχῆς, θὰ ἤξεραν ὅτι δὲν εἶχαν ἔτσι τὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν δευτερογενῆ βιβλιογραφία δὲν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ἀντίθετα λληνικ πανάσταση, παρ τς ποιες ρνητικς κα σκοτεινές της πλευρς λειτούργησε ς σύμβολο κα σημεο ναφορς, χι μόνο στν τύπο, λλ κα πηγ μπνευσης στ Λογοτεχνία τς Ερώπης γι δεκαετίες.
.     Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἐκεῖνο τοῦ Νικολάϊ Γκόγκολ στὶς «Νεκρὲς Ψυχὲς» ὅπου ἐμφανίζει ἕναν ἀπὸ τοὺς γαιοκτήμονες νὰ ἔχει στολισμένο τὸ σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ του μὲ πορτραῖτα τῶν ἡρώων της Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καὶ νὰ τὰ δείχνει στοὺς ἐπισκέπτες, σὲ μία ὑπόθεση ποὺ διαδραματίζεται μετὰ τὸ 1850.

 .     προκρούστειος κα μηδενιστικς τρόπος προσέγγισης το σήριαλ συνεχίζεται καὶ ὡς πρὸς τὰ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Καποδίστρια γεγονότα: • Ἡ διαπλοκὴ τῆς ντόπιας ὀλιγαρχίας μὲ τὰ πλοκάμια τῆς ξενοκρατίας δὲν διευκρινίζονται. • Ὁ ρόλος τῶν Ἀγγλων στὴν ἔξωση τοῦ Ὄθωνα δὲν ἀναφέρεται. • Τὰ αἴτια καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τῆς διαμόρφωσης τῆς Οἰκονομίας μετεπαναστατικά, μὲ κύριο χαρακτηριστικὸ τὸν μονοκαλλιεργητικὸ χαρακτήρα της, δὲν ἀναλύονται. • Στὰ γεγονότα τοῦ Κιλελὲρ δὲν ἀποδίδεται ἡ δέουσα σημασία. • Ἀγνοεῖται συστηματικὰ ἡ οἰκονομικὴ κοινωνικὴ πλευρὰ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ τοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς μὲ ἀποτέλεσμα τὸ κρίσιμο αὐτὸ θέμα, νὰ ἐμφανίζεται ὡς ἀπόρροια ἑνὸς ὑπερφίαλου ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ. • Δὲν συνδέεται ἡ ἐνδημικὴ οἰκονομικὴ ὑπανάπτυξη ποὺ κορυφώνεται μὲ τὴν κρίση τοῦ 1892 μὲ τὴν ὑπερχρέωση πρὸς τοὺς ξένους δανειοδότες. • Δὲν ἑρμηνεύεται κοινωνιολογικὰ ὁ παρασιτισμός, ἡ ἀντιπαραγωγικότητα καὶ ὁ «κομπραντορισμὸς» τῆς νεοπαγοῦς ἀστικῆς τάξης στὴ μετεπαναστατικὴ Ἑλλάδα. • Δὲν ἐπιχειρεῖται σύγκριση μὲ τὶς ἐξελίξεις στὶς ἄλλες χῶρες τῆς Βαλκανικῆς, ποὺ θὰ ἀποκάλυπταν παραλληλότητες, ποὺ δὲν ἑρμηνεύονται μὲ ἀναγωγὲς στὶς ὑποτιθέμενες ἀρνητικὲς ἰδιαιτερότητες τοῦ λεγόμενου «χαρακτήρα τοῦ Ἕλληνα». • Ἀγνοεῖται προκλητικὰ ἡ ἄνθιση στὰ Γράμματα καὶ τὶς Τέχνες στὴν Ἑλλάδα τοῦ 19ου αἰώνα. • Ἡ στροφὴ πρὸς τὴν ἀρχαιότητα τοποθετεῖται ὡς δευτερογενὲς καὶ «ἀνακλαστικὸ» φαινόμενο σύμφωνα μὲ τὸ ἀρχαιολατρικὸ πρόσωπο τοῦ Βαυαροῦ Βασιλιᾶ Λουδοβίκου. • Δν ξετάζονται ο συνέπειες κα ο λόγοι μία παθολογικς «δυτικοφρένειας» τμημάτων τς λληνικς ντελιγκέντσιας, πο δήγησε σ μακρόχρονη περιφρονητικ παξίωση το ατόχθονος λαϊκο πολιτισμο.

.     Ατ κα μόνο ρκον γι ν καταδειχθε λλειματικς κα διαστρεβλωτικς χαρακτήρας το συγκεκριμένου σήριαλ, πο μφανίστηκε μ ξιώσεις ντικειμενικότητας κα πρωτοτυπίας.
.     «φιλοσοφία» του σ τελευταία νάλυση ποτελε τν λληνικ συγκλίνουσα το βιβλίου το θρυλικο γι τν μάθειά του Τούρκου πουργο τν ξωτερικν Νταβούτογλου. Τοτο, διότι ν γίνουν δεκτ τ σα ψευδεπίγραφα κα λαθεμένα παρουσιάζονται στ σήριαλ, νεοοθωμανικ «λύση» ποτελε σ τελευταία νάλυση τν ναγκαστικ διέξοδο.
.     Ατ εναι τ ποκρυπτόμενο δεολόγημα το σήριαλ, παρ τς ποιες διαμαρτυρίες τν μπνευστν κα ταγν του.


.      Δ
ν εναι πρώτη φορ λλωστε, πο προωθεται ργανωμένα φελκυστικ λογικ π τ δια κυκλώματα. κ. Θάνος Βερέμης, «ψυχ» το σήριαλ κα πρωτεργάτης το λεγόμενου ΕΛΗΑΜΕΠ, εχε ταχθε κα πάλεψε λυσσωδς γι τν ποδοχ το σχεδίου νν στν Κύπρο μαζ μ λους τους μοϊδεάτες του. ς γεφυροποις τς λληνο-τουρκικς προσέγγισης κολουθε μία ντίληψη ποδόμησης κα ποκαθήλωσης λων τν στοιχείων τς λληνικς «τερότητας», τ ποῖα, ποτίθεται, δν εναι τίποτα περισσότερο π κατασκευασμένες μυθοπλασίες.
 .    Ἐλευθερόφρων καὶ «προοδευτικός», ὁ κ. Βερέμης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐπιχειρεῖ νὰ μᾶς συνετίσει, διδάσκων τὸν λόγο τῆς ὀρθῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας διὰ τῆς τηλεοράσεως. Ἕνα ἐγχείρημα ἀνάλογο μὲ ἐκεῖνο τῆς κ. Ρεπούση μὲ τὸ βιβλίο τῆς 6ης Δημοτικοῦ.

.    Εἶναι τυχαῖο ὅτι αὐτὸ γίνεται σὲ μία φάση ὅπου στὸ ὄνομα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἀκολουθεῖται μία γραμμὴ «ἐφεκτικότητας» στὰ ἐθνικὰ ζητήματα ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση; Ὄχι βέβαια. πάρχει κατ τν γνώμη μας μία σχέση συγκοινωνούντων δοχείων νάμεσα σ λες ατς τς τάσεις καλπονοθευτικς «παναγραφς» τς σύγχρονης λληνικς στορίας.

ΠΗΓΗ: «Ἀντίβαρο»

, , , ,

Σχολιάστε