Ἄρθρα σημειωμένα ὡς βιο-τσίπ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ «Κατάφωρη παραβίαση τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τῶν μαθητῶν ἡ διαφήμιση τῶν σχεδιασμῶν σκοτεινῶν ἐγκεφάλων ποὺ ἀπεργάζονται τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν πολιτῶν μέσῳ τῶν ἐμφυτευμάτων μικροτσὶπ στὸ δέρμα».

Ἐξοικείωση μὲ τὸν ἐφιάλτη

 ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 07.02.2013

βλ. σχετ.: ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ!!!!

.          Διαβάζοντας τὴ «δημοκρατία» καὶ τὸ ἄρθρο γιὰ τὴ «μικρὴ Τζέιν», ποὺ εἶναι χαρούμενη γιὰ τὸ τσὶπ ποὺ τῆς ἐμφύτευσαν (!!!), ἀδυνατεῖς νὰ πιστέψεις στὰ μάτια σου. Τὸ βιβλίο Ἀγγλικῶν της Α´ Γυμνασίου διδάσκει, μέσῳ μίας ξένης γλώσσας, τὰ «ὀφέλη» τῆς τοποθέτησης μικροτσὶπ στοὺς ἀνθρώπους! Τὸ ἐπίμαχο ἀπόσπασμα ἀφορᾶ στὴν καταγραφὴ τῶν ἐμπειριῶν ἑνὸς μικροῦ κοριτσιοῦ, τὸ ὁποῖο… τσιπαρίστηκε: «Μετὰ τὸ σχολεῖο τὴν Πέμπτη ἔφαγα δύο ὧρες στὸν γιατρὸ περιμένοντας νὰ μοῦ ἐμφυτεύσει τὸ καινούργιο μου μικροτσίπ. Αὐτὴ ἡ διαδικασία (μία γρήγορη ἔνεση στὸν ἀντίχειρα) πῆρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα καὶ δὲν πόνεσε σχεδὸν καθόλου. Τὸ μικροτσὶπ μοιάζει μὲ ἕνα μικροσκοπικὸ κύβο καὶ χρησιμεύει σὲ πολλὰ πράγματα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι μπορεῖ νὰ ξεκλειδώνει τὸ σπίτι καὶ τὸ ποδήλατό μου, μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμο γιὰ νὰ ξεκλειδώνω πόρτες καὶ νὰ ἔχω πρόσβαση σὲ ὅλα τὰ σχολικὰ βιβλία, καθὼς καὶ στοὺς κωδικούς τοῦ ὑπολογιστῆ. Μπορῶ νὰ χρησιμοποιήσω τὸ μικροτσὶπ καὶ σὰν πιστωτικὴ κάρτα γιὰ νὰ ἀγοράσω πράγματα, κάθε ἑβδομάδα ποὺ ἡ μαμὰ καὶ ὁ μπαμπάς μου τὴ φορτώνουν μὲ χρήματα».
.          Ὁ ἀπόλυτος ἐφιάλτης τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀπώλεια τῆς προσωπικότητας, τὸ «Χάραγμα» καὶ ἡ μετατροπὴ τῶν πολιτῶν σὲ ἀριθμοὺς προπαγανδίζονται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος σὲ παιδιὰ 12 καὶ 13 ἐτῶν!
.          Οἱ μαθητὲς εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἔρχονται ἀντιμέτωποι μ᾽ αὐτὴ τὴν κατάφωρη παραβίαση τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεών τους καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουν ς μάθημα τ διαφήμιση τν σχεδιασμν σκοτεινν γκεφάλων πο περγάζονται τν πόλυτο λεγχο τν πολιτν μέσῳ τν μφυτευμάτων μικροτσπ στ δέρμα. προβι μ τν ποία εναι νδεδυμένη τ θηρίο το τσιπαρίσματος εναι … χρησιμότητα το μφυτεύματος.
.          Τὸ ζήτημα εἶναι ἐξαιρετικὰ σοβαρὸ καὶ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ ἔπρεπε, σεβόμενο τοὺς ὀρθόδοξους Ἕλληνες, ποὺ πληρώνουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους γιὰ τὴ λειτουργία του, νὰ ἀποσύρει ἄμεσα αὐτὸ τὸ κατάπτυστο πόνημα καὶ νὰ δώσει τὶς δέουσες ἐξηγήσεις. Αὐτὴ ἡ πρόκληση δὲν μπορεῖ νὰ μείνει ἀναπάντητη. Κανεὶς δὲν δικαιοῦται νὰ παίζει μὲ τὴν ἑλληνικὴ νεολαία!

Διαφήμιση

, , ,

Σχολιάστε

12 BHMATA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΙΝΘΙΟΥ

12 βήματα γι ν δεχτον λοι οἱ νθρωποι τ chip
κάτω
π τ δέρμα τους

Τοῦ Get Mind Smart / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

.           Εἴμαστε ἡ τελευταία γενιὰ ποὺ ἔχουμε φωνὴ καὶ ἐλεύθερη βούληση καὶ ποὺ μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν πορεία τῆς ἱστορίας. Σήμερα ὅλοι συνδέονται παντοῦ – τὰ ‘ἔξυπνα τηλέφωνα’ (smart phones) θὰ γίνουν τὰ ἐργαλεῖα τῆς Ἔξυπνης Παγκόσμιας Τάξης, θέτοντας τέρμα στὰ μετρητά, στὰ κλειδιά, στὶς ἄδειες ὁδήγησης, κλπ. Ὁ σκοπός τους εἶναι ἐπίσης νὰ χρησιμοποιοῦνται καθημερινὰ ὡς ταυτότητα στὴ νέα «ἀξιόπιστη» διαδικτυακὴ κοινότητα.
.           Τότε τὸ τηλέφωνο ἢ τὸ chip ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ID τοῦ χρήστη τοῦ τηλεφώνου, γίνεται ἕνα ἀντικείμενο πολὺ πολύτιμο, γιὰ νὰ χαθεῖ καὶ τὸ μόνο ἀσφαλὲς μέρος πλέον, εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα.Δεῖτε τὸ βίντεο τῆς Master Card γιὰ τὴν «ἐπανάσταση» τῆς πληρωμῆς μέσῳ κινητῶν τηλεφώνων σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο! Ὅπως δείχνει τὸ βίντεο, σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὸ χρῆμα ἔχει καταργηθεῖ καὶ οἱ ἄνθρωποι «χαρούμενοι καὶ ἀπελευθερωμένοι» πληρώνουν πλέον, μὲ τὰ κινητά τους, ἀκόμα καὶ στὴ λαϊκή. «Ποιὸ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα;», ρωτάει στὸ τέλος, ὁ ἀφηγητὴς τοῦ βίντεο. «Μείνετε συνδεδεμένοι, γιατί μόλις τώρα ἀρχίσαμε…».

 Τὸ πράγμα πάει κάπως ἔτσι :

 1. Δημιουργῆστε ἕνα κλίμα φόβου.

 2. Κάντε τους ὅλους νὰ εἶναι διαρκῶς συνδεδεμένοι (online).

 3. Κάντε ὥστε καὶ ὁ κάθε φτωχὸς νὰ ἔχει πάνω του ἕνα κινητὸ τηλέφωνο.

 4. Κάντε ὅλοι νὰ μιλοῦν γιὰ RFID καὶ βιομετρικὰ στοιχεῖα: τὸ πρῶτο στάδιο γιὰ τὴν ἀποδοχὴ κάποιου πράγματος εἶναι ἡ προσδοκία του.

 5. Βάλτε chip σὲ τόσα περισσότερα πράγματα καὶ ἀνθρώπους μπορεῖτε (τηλέφωνα, κατοικίδια ζῶα, ροῦχα, κλπ.), ὥστε νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι κάτι «φυσιολογικό».

 6. Προωθεῖστε ἕνα σύστημα παγκόσμιας ταυτότητας, ἀλλὰ κάντε το σιγά-σιγά.

 7. Προωθῆστε ἐμφυτεύματα γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσφάλεια, ὥστε νὰ πιστεύουν ὅλοι ὅτι εἶναι κάτι καλό.

 8. Κάντε ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ τηλέφωνό τους γιὰ τὰ πάντα, εἰδικὰ ὡς μέσο πληρωμῆς καὶ ὡς ἀπόδειξη ταυτότητας.

 9. Πῶς ξέρουμε ὅτι εἶσαι ἐσὺ στὰ ἀλήθεια; Τὰ βιομετρικά σας στοιχεῖα παρακαλῶ!

 10. Κυβερνο-επίθεση! Ἐπανάσταση! Σᾶς παρακαλοῦμε, προστατεῦστε μας!

 11. Ἡ οἰκονομία καταρρέει… τὸ μετρητὸ χρῆμα ἔχει φύγει καὶ ὅλες οἱ πληρωμὲς γίνονται πλέον ψηφιακά.

 12. Τὰ τηλέφωνα χάνονται καὶ κλέβονται. Τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα πλαστογραφοῦνται. Τὸ νὰ κουβαλᾶς ἕνα κινητὸ τηλέφωνο εἶναι μεγάλος μπελὰς – καὶ τὰ Verichips εἶναι ἁπλῶς ἡ πιὸ εὔκολη λύση…

 Ἀλλά… «Ψίτ!!! Ὥρα γιὰ rewind!» Ὥρα νὰ ξεσηκωθοῦμε. Ὥρα νὰ ἀλλάξουμε τρόπο σκέψης. Δὲν χρειάζεται νὰ συνεργαστοῦμε. Ἀφυπνισμένοι καὶ ἀποφασισμένοι, ἀρνούμαστε νὰ ἐγγραφοῦμε σὲ μία ὑπηρεσία Παροχῆς Ταυτότητας, καὶ ἀρνούμαστε νὰ πληρώσουμε γιὰ κάτι μὲ τηλέφωνο. Τὸ σχέδιό τους παίρνει μία παράξενη τροπή: Γίνε μέρος τοῦ κινήματος ποὺ δὲν περίμεναν. Εἴμαστε οἱ πολεμιστές, ποὺ γράφουμε ἱστορία: Μέχρι τὸ 2020, σὲ μία προσπάθεια νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι, ἀντιστεκόμαστε στὴν ἐπιχειρηματοκρατία (corporatocracy) καὶ κερδίζουμε.

 ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ: ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΙΝΘΙΟ (βιοτσίπ) ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

λεκτρονικ φακέλωμα σὲ λες τς συναλλαγές μας

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐπιτέλους λύνονται τὰ προβλήματα!
.           Πάντως μιὰ ἀποτελεσματικότερη λύση θὰ ἦταν ὁ ἠλεκτρονικὸς φρονηματισμὸς τῶν πολιτῶν, δηλ. ὁ προγραμματισμός τους μέσῳ ἐνσωματουμένου πλινθίου (βιοτσίπ), ὥστε νὰ εἶναι πλήρως συμμορφωμένοι φορολογικῶς. Ἐλθέτω ἐπὶ τῆς γῆς ὁ φορολογικὸς Παράδεισος! 

.               Στὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὅλων τῶν συναλλαγῶν ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν ἀγορὰ προχωρᾶ καὶ ἐπισήμως ἀπὸ σήμερα τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, καθὼς ἔληξε ἡ προθεσμία ποὺ εἶχε δώσει σὲ ὑπουργεῖα, ὑπηρεσίες καὶ ἑταιρεῖες νὰ ἀποστείλουν μὲ ἠλεκτρονικὸ ἀρχεῖο στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων (ΓΓΠΣ) ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σὲ συναλλαγὲς γιὰ νὰ ξεκινήσει νέος κύκλος διασταυρώσεων καὶ ἐλέγχου τῶν εἰσοδημάτων ἐν ὄψει καὶ τῆς καθολικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ “πόθεν ἔσχες”.
.               Ἔτσι, καὶ τυπικὰ πλέον, μετοχές, καταθέσεις, πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς κάρτες, δάνεια, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ συναλλαγὲς μὲ τράπεζες, χρηματιστήρια, ἰδιωτικὰ καὶ δημόσια θεραπευτήρια καὶ κλινικὲς τῶν Ταμείων Ἀσφάλισης, ἐπιχειρήσεις ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης, ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφαλίσεως, ἀκόμη καὶ ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καὶ ἑταιρεῖες ὑδρεύσεως μπαίνουν στὸ μικροσκόπιο τῶν ἐλεγκτικῶν ἀρχῶν.
.               Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ πλαίσιο τῶν ἐλέγχων καὶ διασταυρώσεων, ποὺ ἔχουν ἤδη ξεκινήσει, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ τῶν φορολογουμένων ποὺ ἔχουν ἀποκρύψει εἰσοδήματα, ἀλλὰ ταυτόχρονα ζοῦν πλουσιοπάροχα πραγματοποιώντας μεγάλες καταναλωτικὲς δαπάνες, πληροφορίες θὰ συγκεντρώνονται καὶ γιὰ τυχὸν ὕπαρξη ἐπενδυτικῶν χαρτοφυλακίων, ἀμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων, ὁμολόγων, προϊόντων ἐφάπαξ καταβολῆς, ἐπενδύσεων σὲ χρυσὸ ἢ ἀσήμι κ.λπ., θυρίδων ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀγορὰ χρυσῶν λιρῶν καὶ ράβδων χρυσοῦ.
.               Θὰ πρέπει μάλιστα νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὅλα τὰ στοιχεῖα πρέπει νὰ ἀφοροῦν στὴ χρήση τοῦ 2011, ἐκτὸς αὐτῶν ποὺ ἀφοροῦν στὶς πιστωτικὲς κάρτες ποὺ ἐκδόθηκαν ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τῶν στοιχείων τῶν τραπεζῶν ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀφοροῦν καὶ στὴ χρήση 2010.
.               Ἐπισημαίνεται ὅτι ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ συγκεντρώσει ἡ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων θὰ ἀξιοποιηθοῦν γιὰ ἐκτεταμένες διασταυρώσεις ἐπαλήθευσης στοιχείων δαπανῶν ποὺ δηλώνουν οἱ φορολογούμενοι στὶς φορολογικές τους δηλώσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ διενέργεια φορολογικῶν ἐλέγχων ἀπὸ τὶς ἐλεγκτικὲς ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν (Σῶμα Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος-ΣΔΟΕ κ.λπ.).
.               Εἰδικότερα, ὅλες οἱ ἀνωτέρω ἐπιχειρήσεις, ὑπηρεσίες καὶ ὀργανισμοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποστείλουν, μέχρι χθὲς τὸ βράδυ, μεταξὺ τῶν ἄλλων, στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων τὰ ἑξῆς στοιχεῖα:

* Ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες πιστωτικῶν καρτῶν καὶ ἐκκαθάρισης συναλλαγῶν πιστωτικῶν καρτῶν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν στὶς συναλλαγὲς καρτῶν ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό.

* Ἀπὸ τὰ πιστωτικὰ καὶ χρηματοδοτικὰ ἱδρύματα, καθὼς καὶ τὰ ἱδρύματα πληρωμῶν πρέπει νὰ ἔχουν γνωστοποιηθεῖ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σέ:

α) δάνεια πρὸς νοικοκυριὰ καὶ ἐπιχειρήσεις,
β) ὑπόλοιπο καὶ κινήσεις λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ ἔκλεισαν,
γ) κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀναγκαῖο στὶς διαδικασίες βεβαίωσης καὶ εἴσπραξης τοῦ φόρου καθὼς καὶ στὶς διαδικασίες τοῦ ἐλέγχου καὶ τῶν διασταυρώσεων.

* Ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες τὰ στοιχεῖα τῶν πελατῶν τους καὶ τὸ ποσὸ τῶν ἀσφαλίστρων ποὺ κατέβαλε καθένας. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ κρατικὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ διαβιβάσουν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν στὶς ὑποχρεωτικὲς εἰσφορὲς τῶν ἐργαζομένων.

* Ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες τηλεφωνίας, ὑδρεύσεως καὶ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἀριθμοὺς παροχῆς, ὕψος λογαριασμῶν, ποσὰ ποὺ καταβλήθηκαν ἀπὸ τοὺς πελάτες τους, τὸν ΑΦΜ κτλ.

.               Σὲ περίπτωση βέβαια ποὺ δὲν θὰ τηρηθοῦν οἱ συγκεκριμένες ὑποχρεώσεις ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες, τότε θὰ ἐφαρμοστοῦν ὅλες οἱ προβλεπόμενες ἀπὸ τὸ νόμο κυρώσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται καὶ αὐστηρὰ πρόστιμα ποὺ μπορεῖ νὰ φθάσουν καὶ τὶς 100.000 εὐρώ, καθὼς καὶ διώξεις ἀνάλογα μὲ τὸ παράπτωμα ποὺ ἔχει τελεστεῖ.
.               Στὸ πλαίσιο πάντως τοῦ γενικότερου φακελώματος ποὺ ἑτοιμάζει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, προκειμένου νὰ περιορίσει τὴν φοροδιαφυγή, […] ἑτοιμάζεται καὶ νέο εἰδικὸ πρόγραμμα στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων, μέσῳ τοῦ ὁποίου οἱ ἐλεγκτικὲς ἀρχὲς θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα μὲ τὸ πάτημα ἁπλῶς ἑνὸς κουμπιοῦ νὰ ἔχουν τὴν πλήρη εἰκόνα καὶ τὸ οἰκονομικὸ προφὶλ ὅλων τῶν συγγενικῶν προσώπων τοῦ φορολογουμένου ποὺ ἐλέγχουν.

 ΠΗΓΗ: news247.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΜΜΟΝΗ ΓΙΑ ΠΙΟ “ΑΣΦΑΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ΚΑΡΤΑ”: RFID ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ γιὰ “ἰατρικοὺς” λόγους. «Τὰ πάντα γίνονται βῆμα πρὸς βῆμα. Καὶ φαίνεται ἀναπόφευκτο ὅτι οἱ κυβερνήσεις θὰ θελήσουν κάποια στιγμὴ κάτι ἀκόμα πιὸ “ἀσφαλὲς” ἀπὸ μιὰ κάρτα!»

Στὶς ΗΠΑ ἐμφυτεύουν RFID στοὺς στρατιῶτες γιὰ “ἰατρικοὺς” λόγους

.            Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ ὄνειρο κάθε ἐξουσίας ἀκόμα καὶ δημοκρατικῆς εἶναι νὰ μπορεῖ νὰ ἔχει τὸν πλήρη ἔλεγχο στὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, καὶ στὴν προσωπικὴ ζωὴ τοῦ κάθε πολίτη. Γιατί; Γιατί ἔτσι νιώθει ἀσφαλὴς ὅτι θὰ μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλει πλήρως ὁτιδήποτε θεωρεῖ ὡς σωστό, καὶ θὰ εἶναι σίγουρη ὅτι κανεὶς δὲν θὰ προλάβει νὰ τῆς ἐναντιωθεῖ στὰ σχέδιά της, ἀφοῦ πρὶν τὴν ἐναντίωση θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει σχεδιασμὸς καὶ μετὰ συντονισμός, πὼς θὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτό, ἂν ὅλοι εἴχαμε ἀπὸ ἕνα ἐμφυτευμένο μικροτσὶπ (RFID). Τὸ θέμα εἶναι σοβαρὸ γιατί σιγὰ-σιγὰ (ἢ πολὺ γρήγορα, τελικὰ) τὸ RFID πλησιάζει ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ στὸ σῶμα μας μὲ τὴν δικαιολογία τῆς ἀσφάλειας, εὐνομίας, καὶ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ. Κρατεῖστε τὸ τελευταῖο, ὁ καταναλωτὴς καὶ ὄχι ὁ πολίτης παραδίδεται εὔκολα στὴν εὐκολία. Τὸ ἄρθρο ποὺ θὰ διαβάσετε εἶναι ἀπὸ τὸ http://endoftheamericandream.com/archives/after-the-government-microchips-our-soldiers-how-long-will-it-be-before-they-want-to-put-a-microchip-in-you γιὰ ὅποιον θέλει νὰ τὸ δεῖ στὰ Ἀγγλικὰ ἀλλιῶς ἰδοὺ στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση.
.        Τί θὰ κάνατε, ἂν κάποτε ἡ κυβέρνηση ἔκανε ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους τὸ ἐμφυτεύσιμο μικροτσὶπ ὡς ταυτότητα; Θὰ τὸ βάζατε; Ἕνα τέτοιο σενάριο μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τόσο μακριὰ ὅσο νομίζετε. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες σήμερα, ἑκατομμύρια σκύλοι καὶ γάτες ἔχουν μικροτσίπ, χιλιάδες ἡλικιωμένοι Ἀμερικανοὶ μὲ τὴ νόσο τοῦ Ἀλτσχάιμερ ἔχουν μικροτσίπ, καὶ ὁ ἀμερικανικὸς στρατὸς ἀναπτύσσει «ἰατροτεχνολογικὰ προϊόντα» ποὺ περιέχουν μικροτσὶπ γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς ὑγείας τῶν στρατιωτῶν. Μόλις ἡ κυβέρνηση ἐμφυτεύσει μικροτσὶπ σὲ ὅλους τοὺς Ἀμερικάνους στρατιῶτες, πόσος καιρὸς θὰ περάσει γιὰ νὰ βάλει τὸ ἐμφυτεύσιμο μικροτσὶπ σὲ ὅλους τοὺς κρατικοὺς ὑπαλλήλους γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας; Καὶ μόλις ἡ κυβέρνηση βάλει μικροτσὶπ σὲ ὅλους τοὺς κρατικοὺς ὑπαλλήλους, πόσος καιρὸς θὰ χρειαστεῖ γιὰ νὰ βάλει τὸ μικροτσὶπ στοὺς Ἀμερικάνους πολίτες; Φυσικὰ αὐτὴ ἡ τεχνολογία δὲν πρόκειται νὰ “ἀπαιτηθεῖ” γιὰ τὸν μέσο Ἀμερικανὸ πολίτη σύντομα. Πρς τ παρόν, θ εσέρχεται στν ζωή μας σιγ σιγά. λλ μόλις ρκετ τομα θ χουν οκειοθελς ποδεχθε τφέλη” τν μφυτευσίμων μικροτσίπ, θ εναι μόνο θέμα χρόνου πρν τ μικροτσπ γίνουν ποχρεωτικά. Εἶσαι ἕτοιμος γιὰ αὐτό;

.        Τὸ σχέδιο γιὰ ἐμφυτεύσιμα μικροτσὶπ στοὺς Ἀμερικάνους στρατιῶτες ἀναφέρεται μὲ λεπτομέρειες σὲ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τῆς Kate Knibbs στὸ Mobiledia…. Ὁ στρατὸς τῶν ΗΠΑ σχεδιάζει νὰ ἐμφυτεύσει στοὺς στρατιῶτες ἰατρικὲς συσκευές, ποὺ θὰ καθιστᾶ πιὸ δύσκολη τὴν προσβολή τους καὶ τὸν θάνατό τους ἀπὸ ἀσθένειες.
.        Ἡ Ὑπηρεσία Προηγμένων Ἐρευνητικῶν Ἀμυντικῶν Ἔργων τοῦ στρατοῦ, ἡ γνωστὴ ὡς DARPA, ἀνακοίνωσε τὰ σχέδιά της νὰ δημιουργήσει νανοαισθητῆρες ποὺ θὰ καταγράφουν τὴν ὑγεία τῶν στρατιωτῶν στὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ θὰ δίνουν τὴν δυνατότητα στοὺς γιατροὺς νὰ τὴν παρακολουθοῦν συνεχῶς σχετικὰ μὲ πιθανὰ προβλήματα ὑγείας.
.        Ατ τ τεχνολογικ “προτερήματα” συνήθως προωθονται μ τέτοιο τρόπο πο κάνει δύσκολο τ μέσο πολίτη ν θυμώσει μ ατά. Μετὰ ἀπὸ ὅλα, ποιός θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἐναντίον ἑνὸς σχεδίου ποὺ θὰ κρατάει τοὺς στρατιῶτες μας ζωντανοὺς καὶ ὑγιεῖς; Ἀλλὰ ὅπως λένε, «ὁ δρόμος πρὸς τὴν κόλαση ἦταν στρωμένος μὲ καλὲς προθέσεις». Ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἔρευνες στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στάνφορντ κατευθύνονται ἐπίσης πρὸς τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς παρόμοιας τεχνολογίας γιὰ τὸ εὐρὺ κοινό ….
.        Ἡ νανοτεχνολογία ἐξακολουθεῖ νὰ ψάχνει νὰ βρεῖ μιὰ θέση στὸν ἰατρικὸ τομέα. Ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στάνφορντ ἀναπτύσσουν μικροσκοπικὲς ρομποτικὲς ὀθόνες ποὺ μποροῦν νὰ διαγνώσουν ἀσθένειες, νὰ παρακολουθοῦν τὰ ζωτικὰ ὄργανα καὶ ἀκόμα νὰ μεταφέρουν τὸ φάρμακο στὸ αἷμα, παρόμοιες μὲ τὶς συσκευὲς ποὺ ὁ στρατὸς σχεδιάζει νὰ δημιουργήσει. Τὰ δύο ἔργα δὲν ἔχουν ἀκόμη συνδεθεῖ μεταξύ τους, ἀλλὰ οἱ παρόμοιοι στόχοι τους, θὰ μποροῦσαν νὰ ὠφελήσουν τὸν στρατὸ ἀπὸ τὸν συντονισμὸ τῶν προσπαθειῶν ἀπὸ κορυφαίους πανεπιστημιακοὺς ἐπιστήμονες.
.        Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Θὰ τοὺς ἄφηνες νὰ σοῦ βάλουν μέσα σου ἕνα μικροτσίπ, ἐὰν ὑποτίθεται ὅτι θὰ σὲ κρατοῦσε ὑγιῆ; Δεδομένου ὅτι αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς τεχνολογίας γίνεται ὅλο καὶ πιὸ διαδεδομένο, οἱ ἄνθρωποι θὰ λένε ὅτι δὲν θέλουν νὰ “χάσουν” τὰ μεγάλα ὀφέλη ποὺ παρέχει.
.        Ἡ ἐξάπλωση τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσὶπ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐθελοντικῆς μορφῆς γιὰ τὴν ὥρα. Μεγάλος ριθμς μερικανν τ χουν δη δεχτε, κα ριθμς πρόκειται ν αξηθε σημαντικ κατ τ πόμενα τη.
.        Σὲ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τοῦ WND ἡ Katherine Albrecht ἐμπειρογνώμων σὲ θέματα ἰδιωτικότητας καὶ πολέμιος τῆς ἐξάπλωσης τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσίπ, μεταξὺ ἄλλων, λέει γιὰ τὸ πῶς ἡ εὐρεία υἱοθέτηση τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσὶπ θὰ εἶναι κατὰ κύριο λόγο μέσῳ ἐθελοντικῶν μεθόδων. «Ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ δοῦμε τὴν κυβέρνηση ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ ὅπλου, νὰ λέει «Θά βάλετε ἕνα τσὶπ ἐντοπισμοῦ», δήλωσε ἡ Katherine Albrecht, ἡ ὁποία μὲ τὴν Liz McIntyre ἔγραψαν τὸ “Spychips”, ἕνα βιβλίο ποὺ προειδοποιεῖ γιὰ τὴν ἀπειλὴ κατὰ τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς ἀπὸ τὰ RFID τσίπ. «Τ πάντα γίνονται βμα πρς βμα. Ἂν μπορεῖς νὰ βάλεις ἕνα μικροτσὶπ σὲ κάποιον… ὁ καθένας θὰ λέει: “Ἔλα, τώρα.. Θὰ εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ βλέπουμε ποῦ πάει”». Καθς ξαπλώνεται ατ τεχνολογία, θ γίνει πολ εκολότερο στ διάφορα θεσμικ ργανα ν ρχίσουν ν τν καθιστον ποχρεωτική. Γιὰ παράδειγμα, τί συμβαίνει ἂν κάποια μέρα ὁ ἐργοδότης σας ἀπαιτήσει ἀπὸ ἐσᾶς νὰ βάλετε ἐμφυτεύσιμο μικροτσὶπ γιὰ «λόγους ἀσφαλείας»; Τί θὰ συμβεῖ κάποια μέρα, ἂν ἡ τράπεζά σας ἀπαιτήσει ἀπὸ ἐσᾶς νὰ βάλετε ἐμφυτεύσιμο μικροτσίπ, γιὰ νὰ χρησιμοποιεῖτε τὸν τραπεζικό σας λογαριασμό; Μὴν νομίζετε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ συμβεῖ. Σὲ λο τν κόσμο, πάρχει μία μμον μ τ ν κάνουμε τν “ταυτότητα” πιὸ σφαλ.

.        Ἁπλὰ δεῖτε τί συμβαίνει στὴν Ἰνδία, σύμφωνα μὲ τὴν Electronic Frontier Foundation. Στὴν Ἰνδία, μιὰ μαζικὴ προσπάθεια τελεῖ ἐν ἐξελίξει γιὰ τὴν συλλογὴ βιομετρικῶν στοιχείων ταυτότητας γιὰ κάθε ἕναν ἀπὸ τὰ 1,2 δισεκατομμύρια κατοίκους τῆς χώρας. Τὸ ἀπίστευτο σχέδιο, ποὺ ὀνομάστηκε «μητέρα ὅλων τῶν προγραμμάτων  ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως» ἀπὸ τοὺς Economic Times, ἔχει προκαλέσει διαμάχη στὴν Ἰνδία καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτήν, προκαλώντας σοβαρὲς ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ τὴν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν ἀτόμων.
.              Τὸ σχέδιο προχωράει ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ προγράμματος Ἐθνικοῦ Μητρώου Πληθυσμοῦ (NPR) καὶ τοῦ προγράμματος Unique ID (UID) (‘Μοναδικὴ Ταυτότητα’), ξεχωριστὲς πρωτοβουλίες ποὺ ἔχουν συνάψει συμφωνία γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση τῶν δεδομένων ποὺ συλλέγουν γιὰ νὰ χτίσουν τὴν μεγαλύτερη βάση βιομετρικῶν δεδομένων στὸν κόσμο. Μετὰ τὴν ἐγγραφή, στὰ ἄτομα θὰ δοθεῖ ἕνα 12-ψήφιος μοναδικὸς ἀριθμὸς ταυτότητας σὲ δελτία ταυτότητας ποὺ θὰ ἔχουν τσίπ. Γιὰ τοὺς κατοίκους ποὺ δὲν διαθέτουν τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιὰ νὰ κάνουν ὁρισμένα εἴδη ἐργασίας ἢ κρατικὲς ὑπηρεσίες, ὑπάρχει ἰσχυρὸ κίνητρο γιὰ νὰ πάρουν τὴν ταυτότητα. Ἐνῶ τὸ πρόγραμμα UID εἶναι ἐθελοντικό, ἡ ἐγγραφὴ στὸ πρόγραμμα NPR εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες.

Πόσος καιρός, νομίζετε, ὅτι θὰ περάσει μέχρι ὅλες οἱ χῶρες ἀναπτύξουν τὰ δικά τους προγράμματα “Unique ID”;

.       Θὰ μᾶς ποῦν ὅτι τὰ προγράμματα αὐτὰ εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ τὴν πρόληψη τῆς πλαστογραφίας τῆς ταυτότητας, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ ἐγκληματιῶν καὶ τρομοκρατῶν, γιὰ νὰ πατάξει τοὺς φοροφυγάδες καὶ νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ “ἐθνικὴ ἀσφάλεια”. Τὸ θέμα ὅμως μὲ μιὰ κάρτα εἶναι ὅτι μπορεῖ πάντα νὰ χαθεῖ, νὰ κλαπεῖ ἢ νὰ εἶναι πλαστή.
.        Φαίνεται ἀναπόφευκτο ὅτι οἱ κυβερνήσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο θὰ θελήσουν κάποια στιγμή, κάτι ἀκόμα πιὸ «ἀσφαλὲς» ἀπὸ μιὰ κάρτα. Ἔτσι, θὰ ἀφήσετε στὴν κυβέρνηση νὰ ἐμφυτεύσει τὴν “ταυτότητά” σας στὸ χέρι σας, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα;
.        Ἀλλὰ δὲν θὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ προηγμένα μικροτσὶπ ἐμφυτεύσιμα. Ὅπως ἔχουμε γράψει στὸ παρελθόν, ὁρισμένοι ἐπιστήμονες ἐργάζονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη «βρώσιμων μικροτσίπ». Αὐτὰ τὰ βρώσιμα μικροτσὶπ θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τοὺς γιατροὺς γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὴν ὑγεία σας. Ἡ ἀκόλουθη περιγραφὴ αὐτῶν τῶν βρώσιμων μικροτσὶπ προέρχεται ἀπὸ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τῆς Daily Mail …. Ὁ αἰσθητήρας, ποὺ δὲν περιέχει μπαταρία, κεραία ἢ ραδιόφωνο, δημιουργεῖ μία μοναδικὴ ψηφιακὴ ὑπογραφὴ ποὺ μπορεῖ νὰ διαβαστεῖ καὶ νὰ καταγράφεται ἀπὸ ἕνα ἔμπλαστρο ποὺ θὰ τοποθετεῖται στὸν ὦμο τοῦ ἀσθενοῦς. Τὸ ἔμπλαστρο, ποὺ ἐπίσης ἐλέγχει τὶς σωματικὲς λειτουργίες, ὅπως τὸν καρδιακὸ ρυθμὸ καὶ τὴ θερμοκρασία, στέλνει κρυπτογραφημένες πληροφορίες σὲ ἐνεργοποιημένα blue-tooth smartphones ἢ ὑπολογιστὲς ποὺ ἀνήκουν στοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς γιατροὺς καὶ τοὺς φροντιστές τους.
.        Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, οἱ ἀσθενεῖς καὶ οἱ γιατροί τους θὰ μποροῦν νὰ βλέπουν μαζὶ ποιὰ χάπια ἔχουν ληφθεῖ. Οἱ γιατροὶ μποροῦν ἐπίσης νὰ ἑρμηνεύσουν κατὰ πόσο ὁ ἀσθενὴς κοιμᾶται καλά, ἢ ἀσκεῖται ἱκανοποιητικὰ χρησιμοποιώντας τὶς πληροφορίες ποὺ θὰ μεταδίδονται ἀπὸ τὸ ἔμπλαστρο.
.        Θὰ βάζατε ἕνα «βρώσιμο μικροτσίπ», ἂν αὐτὸ θὰ βοηθοῦσε τὸν γιατρό σας νὰ σᾶς φροντίζει καλύτερα;
.        Ἄλλοι ἄνθρωποι θὰ θελήσουν νὰ πάρουν τὰ ἐμφυτεύσιμα μικροτσίπ, διότι θὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ γίνουν πιὸ «συνδεδεμένοι» μὲ τὸ δίκτυο τῆς τεχνολογίας. Γιὰ παράδειγμα, ἂν ἦταν δυνατὸν θὰ συνδέατε τὸ μυαλό σας κατ᾽ εὐθείαν μὲ τὸ Internet;
.       Μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τόσο μακριὰ ὅσο νομίζετε. Ἕνα ἄρθρο στὴν ἰστοσελίδα τοῦ theScience Channel ἔκανε πρόσφατα τὴν ἀκόλουθη ἐρώτηση: Πῶς θὰ βλέπατε τὴν δυνατότητα νὰ συνδέσετε τὸ μυαλό σας στὸ Internet, εἴτε ἀσύρματα ἢ μέσῳ καλωδίου, νὰ λαμβάνατε ψηφιακὲς πληροφορίες μὲ ὑψηλὴ ταχύτητα, καὶ στὴ συνέχεια νὰ τὶς μεταφράζατε αὐτόματα σὲ μία χημικὴ μορφὴ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποθηκευτεῖ ἀπὸ τὰ κύτταρα τοῦ ἐγκεφάλου σας, ὅπως ἡ μνήμη;
.          Τὸ ἴδιο ἄρθρο ἐξηγεῖ ὅτι τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἀπ᾽ εὐθείας σύνδεση τοῦ μυαλοῦ μας στὸ Internet θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀπολύτως καταπληκτικὰ …. Ἂν θὰ μπορούσατε νὰ ἀντλήσετε δεδομένα ἀπ᾽ εὐθείας στὴν φαιὰ οὐσία σας, ἂς ποῦμε, 50 Mbps – ἡ μέγιστη ταχύτητα ποὺ προσφέρεται ἀπὸ ἕναν σημαντικὸ φορέα παροχῆς ὑπηρεσιῶν Διαδικτύου τῶν ΗΠΑ – θὰ ἤσασταν σὲ θέση νὰ διαβάσετε ἕνα 500-σελίδων βιβλίο σὲ λιγότερο ἀπὸ δύο δέκατα τοῦ δευτερολέπτου . Ἀλλὰ τὸ νὰ συνδέσετε τὸ μυαλό σας στὸ Internet δὲν εἶναι ἐπίσης ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο; Δὲν θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ κατεβάσει “ἰοὺς” ἀπ᾽ εὐθείας στὸν ἐγκέφαλό σας; Δὲν θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ βρεῖ ἕναν τρόπο νὰ “ἐλέγξει” τὸ μυαλό σας ἀπὸ μακριά;

Οἱ νέες τεχνολογίες φέρνουν νέους κινδύνους μαζί τους.

.       Θὰ μᾶς πουλήσουν τὰ “ὀφέλη” τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσίπ, ἀλλὰ σπάνια θὰ μιλήσουν στὸν κόσμο γιὰ τοὺς πιθανοὺς κινδύνους. Αὐτὴ τὴ στιγμή, ὑπάρχουν ἑκατομμύρια σκύλοι καὶ γάτες σὲ ὅλη τὴ χώρα ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μὲ μικροτσίπ. Στὴν πραγματικότητα, σὲ μερικὲς ἀμερικανικὲς πόλεις εἶναι ὑποχρεωτικὸ νὰ βάλετε στὰ κατοικίδια ζῶα σας μικροτσίπ. Μᾶς λένε ὅτι αὐτὸ κάνει πολὺ εὐκολότερο νὰ ἐπιστρέψουν τὰ χαμένα κατοικίδια ζῶα στοὺς ἰδιοκτῆτες τους.
.        Σὲ ὅλη τὴν Ἀμερική, τὰ ἐμφυτεύσιμα μικροτσὶπ ἐμφυτεύονται σὲ χιλιάδες ἡλικιωμένους Ἀμερικάνους πουζουν μὲ τὴ νόσο τοῦ Ἀλτσχάιμερ. Μᾶς λένε ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθιστὰ πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ τοὺς βροῦμε ἂν περιπλανηθοῦν μακριὰ καὶ χαθοῦν.

Ἀλλὰ ποιοί εἶναι οἱ κίνδυνοι;

.              Τί θὰ συμβεῖ ἐὰν μία ὁλοκληρωτικοῦ τύπου κυβέρνηση ἀρχίσει νὰ ἀπαιτεῖ ὅλοι οἱ πολίτες στὶς “ταυτότητές” τους νὰ ὑπάρχει ἕνα μικροτσὶπ καὶ νὰ ἐμφυτευθεῖ σὲ αὐτούς; Σίγουρα θὰ γίνει εὐκολότερο σὲ μία «Big Brother» κυβέρνηση νὰ παρακολουθεῖ, νὰ καταγράφει καὶ νὰ κατασκοπεύει τοὺς πάντες. Καὶ ἔτσι θὰ γίνει σχεδὸν ἀδύνατο νὰ ζήσουμε μία «φυσιολογικὴ ζωὴ» χωρὶς νὰ ἔχουμε ἕνα ἐμφύτευμα.
.              Τί θὰ κάνατε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ ἔχετε πρόσβαση στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό σας χωρὶς μικροτσίπ;
.              Τί θὰ κάνετε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ πᾶτε γιὰ ψώνια χωρὶς μικροτσίπ;
.              Τί θὰ κάνατε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ βρεῖτε μία δουλειὰ χωρὶς μικροτσίπ;
.              Τί θὰ κάνατε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ κάνετε μία ἁπλὴ οἰκονομικὴ συναλλαγὴ χωρὶς μικροτσίπ;
.              Πῶς θὰ ζούσατε;
.              Σίγουρα οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θὰ ἔμπαιναν στὸν πειρασμὸ νὰ βάλουν τὸ μικροτσίπ, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ φροντίσουν τὴν οἰκογένειά τους καὶ ζήσουν μία φυσιολογικὴ ζωή.
.              Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἐπαναστατοῦσαν καὶ δὲν λάμβαναν τὸ μικροτσὶπ θὰ ἐξοστρακίζονταν καὶ θὰ θεωροῦνταν «ἐχθροὶ τοῦ κράτους». Θὰ τοὺς κυνηγοῦσαν καὶ θὰ τοὺς ἔσερναν στὴ φυλακή.
.              Μὴν νομίζετε ὅτι ἕνα τέτοιο σενάριο εἶναι ἀδύνατο. Σκεφτεῖτε μόνο τὸ πῶς ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀλλάξει τὰ τελευταῖα χρόνια. Ὅλο καὶ περισσότερο μοιάζει μὲ μία γιγαντιαία φυλακή. Κάποια στιγμὴ στὸ (ἄμεσο) μέλλον, ἡ τεχνολογία τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσὶπ θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ φαύλους σκοπούς.
.       Τί θὰ κάνεις ὅταν φτάσει ἐκείνη ἡ μέρα;

ΠΗΓΗ: defencenet.gr (καὶ id-ont.blogspot.com)

, , , ,

Σχολιάστε

ΔΕΝ ΗΞΕΡΕΣ; ΤΩΡΑ ΕΜΑΘΕΣ.

Τώρα δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς ὅτι δὲν ἤξερες… Εἶσαι γνώστης καὶ ὑπεύθυνος! Κοίταξε τί συμβαίνει γύρω σου, τὰ τελευταῖα παγκόσμια νέα… Θυμήσου τὸ ὄνομα καὶ τὸ λογότυπο τῆς ἑταιρείας MONDEX. Ἐὰν δὲν ἀντισταθοῦμε, αὐτὴ ἡ ραγδαία καὶ μυστικὴ ἐξάπλωση… στὸ τέλος θὰ ἀπειλήσει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Ξόδεψαν περισσότερα ἀπὸ 1,5 ἑκατομμύρια δολάρια, στὴν ἔρευνα γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν ἀκριβῶς τὴν καλύτερη θέση γιὰ νὰ παρεμβάλουν τὸ “βίο-τσὶπ” στὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Βρῆκαν μόνο δύο ἱκανοποιητικὲς καὶ ἀποδοτικὲς θέσεις. Τὸ κεφάλι, κάτω ἀπὸ τὸ κρανίο καὶ τὴν πίσω πλευρὰ τοῦ χεριοῦ. Καὶ συγκεκριμένα τὸ δεξὶ χέρι (ὅπως προφητεύει καὶ ἡ Ἀποκάλυψη, ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια! )… “Ὑποχρεώνει ὥστε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι,πλούσιοι καὶ φτωχοί, ἐλεύθεροι καὶ σκλάβοι, νὰ λάβουν ἕνα χάραγμα στὸ δεξί τους χέρι ἢ μέτωπά τους καὶ κανεὶς νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει ἢ νὰ πωλήσει ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἔχει τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου ἢ τὸν… ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματός του…Ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστι, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ (666)  (Ἀποκάλυψη: Κεφάλαιο. ΙΓ΄16-18)

Ἕνα δισεκατομμύριο “βίο-τσὶπ ” παράγονται ἀπὸ τὴν MONDEX ἐτησίως. Εἶναι στὴν παραγωγὴ γιὰ τουλάχιστον ἕνα ἔτος. Ἀνακάλυψαν, ὅτι ἐὰν θὰ ἦταν σὲ μία κάρτα , θὰ εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν σοβαρὰ προβλήματα. Ἡ κάρτα θὰ μποροῦσε νὰ κλαπεῖ, νὰ πλαστογραφηθεῖ, ἐνῶ τὸ χέρι καὶ τὸ κεφάλι ποτέ! Ὑπάρχει μόνο μία λύση σ᾽ αὐτὸ τὸ πρόβλημα, ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴν MOTOROLA … ἐμφυτεύοντας τὸ “βίο-τσὶπ”, στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ κεφάλι, ἀπ᾽ ὅπου δὲν μπορεῖ νὰ ἀφαιρεθεῖ ποτέ. Ἐὰν προσπαθήσει κάποιος νὰ τὸ ἀφαιρέσει μὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση, τότε ἡ κάψουλα θὰ ἐκραγεῖ καὶ τὸ ἄτομο θὰ μολυνθεῖ βαριὰ ἀπὸ τὸ λίθιο καὶ τὴ χημικὴ οὐσία microbacteria, ἐνῶ τὸ σύστημα θ᾽ ἀνιχνεύσει τὴν ἀφαίρεση καὶ θὰ σηματοδοτήσει ἀμέσως πρὸς τὴν Ἀστυνομία!….
Λογότυπο MONDEX σημαίνει: “τὰ χρήματα στὴν διάθεσή σας” (ΜΟΝ=ΜΟΝetary καὶ DEX=DEXter= δεξιὰ πλευρὰ ).Τώρα ποὺ ἔχετε ἐνημερωθεῖ, ἀλλὰ ὡστόσο ἀμφιβάλλετε πηγαίνετε στὸ google.com.Κάντε ἀναζήτηση στὴ λέξη: “VERICHIP” καὶ διαβάστε μερικὲς ἀπὸ τὶς συνδέσεις…
Κάντε τὸ ἴδιο πράγμα μὲ τὴ λέξη: ” MONDEX SMARTCARD ” (ἔξυπνες κάρτες).

Δὲν μπορεῖτε πλέον νὰ ἰσχυρίζεστε ἄγνοια. Εἶστε τώρα γνῶστες καὶ ὑπεύθυνοι...

ΠΗΓΗ: http://orthodox-watch.blogspot.com (Ἀπὸ τὸ http://epirus-ellas.blogspot.com/)

 

, , , ,

Σχολιάστε