ΓΙΑΤΙ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙΣ; ΞΥΠΝΑ! (Τί σύ ρέγχεις; Ἀνάστα) [Μητρ. Φθιώτιδος Νικόλαος]

ΤΙ ΣΥ ΡΕΓΧΕΙΣ; ΑΝΑΣΤΑ!

τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου

          .             Ἡ τραγικότητα τῆς σημερινῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἔγκειται εἰς τό γεγονός, ὅτι παρά τήν ἀνατροπή θεσμῶν καί νόμων καί τήν ἀλλοτρίωση τοῦ ἤθους καί τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητός της, ἐκείνη ἀπαθής θεᾶται τά ἐπιτελούμενα, λές καί τῆς ἔχουν ναρκώσει τήν ψυχή. Διά τήν τιμήν τῶν ὅπλων ὑπάρχουν σκόρπιες τουφεκιές, οἱ ὁποῖες οὔτε ἀποτέλεσμα φέρουν, μᾶλλον δέ ἀποθρασύνουν τούς πνευματικούς κατεδαφιστές διαπιστώνοντας τήν ἔλλειψη στρατηγικῆς καί συντονισμοῦ στήν ἄμυνά της.
 .              Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Δημοκρατίας πού ἄρχισαν νά ἐφαρμόζονται τά πρῶτα μέτρα τῆς «ἀλλαγῆς» φθάσαμε στήν σημερινή κατάσταση νά κινδυνεύουμε νά ἀναγνωρίσουμε τήν χώρα μας ἀπό τίς παραμορφώσεις, τίς παραχαράξεις, τίς διαστρεβλώσεις καί τίς ἀλλοιώσεις τοῦ πνευματικοῦ προσώπου της.
.                   Ὁ σύγχρονος μέγας ἅγιος καί διδάσκαλος τῆς ἐποχῆς μας π. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ἔλεγε ὅτι το κρῖμα τῆς ἐποχής μας εἶναι ὅτι νομιμοποίησε τήν ἁμαρτία. Οἱ νέες λεγόμενες ρυθμίσεις τοῦ πολιτικοῦ γάμου καί τοῦ αὐτομάτου διαζυγίου, τοῦ συμβόλου συμβιώσεως, τοῦ “γάμου” τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν, τῆς διαγραφῆς τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες, τῆς καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας, τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου γιά τήν φίμωση τῶν Ἱεροκηρύκων, τί ἄλλο εἶναι παρά ἀλλοίωση τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ;
.                 Ἡ οὐσιαστική διάλυση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἡ παύση διορισμοῦ τῶν ἐφημερίων, ὁ πόλεμος κατά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἡ ἐξασφάλιση τῶν προϋποθέσεων διά τήν καθιέρωση ἄθρησκου κράτους, δέν ἐκφράζουν  τήν ἐχθρική διάθεση τῆς Πολιτείας κατά τῆς Ἐκκλησίας;
.                Ἡ ἀποδόμηση τῶν ἠθικῶν θεσμῶν διενεργεῖται μέ στρατηγικό σχέδιο «ἡμῶν κοιμωμένων» καί «ἀλληλοδακνουμένων» Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τήν τραγική καί ἐπικίνδυνη κατάσταση, στήν ὁποία ἔχουμε περιέλθει. Νά παύσουμε τούς αὐτοσχεδιασμούς  καί νά στρατευθοῦμε ὑπό τήν σκέπη τῆς ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς μας ἀρχῆς. Οἱ καιροί οὐ μενετοί. Παραποιεῖται τό Εὐαγγέλιο. Παραβιάζονται ἀσυστόλως οἱ πνευματικοί καί ἠθικοί νόμοι. Ὁ κλύδων εἶναι μέγας καί ἀπειλεῖ μέ ναυάγιο τό πλοῖο τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἐμεῖς δυστυχῶς ὅμως σάν τόν Ἰωνᾶ: «Ἰωνᾶς εἰς τήν κοίλην τοῦ πλοίου καί ἐκάθευδε καί ἔρρεγχε» (Κεφ. Α´ 5).
.           Ἡ φωνή τῆς ἱστορίας καί τῶν ἡρώων τῆς πατρίδος, ἡ φωνή τοῦ Πατροκοσμᾶ καί τῶν ἀγωνιστῶν τῆς πίστεως ἀπευθύνονται στόν κάθε ὀρθόδοξο Ἕλληνα, πού δέν ἔχει ὑποψιασθεῖ τί τοῦ ἑτοιμάζεται καί ἀπαθῶς παρακολουθεῖ τίς καθημερινές δυσάρεστες ἐκπλήξεις καί τοῦ λέγει: «Τί σύ ρέγχεις; Ἀνάστα καί ἐπικαλοῦ τόν Θεόν σου».
.                 Πρέπει νά γνωρίζουμε, ὅτι θά χαρακτηριστοῦμε ἀναχρονιστικοί καί γραφικοί. Θά πιεσθοῦμε γιά νά ἀλλάξουμε συμπεριφορά. Ἕνα ὅμως πρέπει νά γνωρίζουμε: Ἐάν δέν ἑνωθοῦμε καί ὁμονοήσουμε πρό τῆς ἐπιδρομῆς, θά ἔχουμε ἠθική εὐθύνη γιά τήν ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἡρωικῆς καί εὐλογημένης πατρίδος μας.
.                Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας πρέπει νά κηρύξει πανστρατιά προσευχῆς καί νά ἐνημερώσει τόν λαό τῆς Ἐκκλησίας γιά νά ἀναλάβει ὁ καθένας τίς εὐθύνες του. Ἐάν ὀκνήσουμε, σέ λίγο θά εἶναι ἀργά. Ἡ συνεχής πλύση ἐγκεφάλου ἔχει ἀποστασιοποιήσει τόν λαό ἀπό τήν Ἐκκλησία.

          .                Ἐμεῖς πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε τήν καθαρή γλῶσσα καί νά εἰποῦμε εὐθέως στό ποίμνιό μας, ὅτι ἔρχεται ἠθική θύελλα.

† Ο Φθιώτιδος Νικόλαος

ΠΗΓΗ: imfth.gr

Σχολιάστε

Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ [Νέο] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι ἐμπορεύσιμο προϊὸν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ ζωὴ εἶναι ὑπέρτατο ἀγαθό τοῦ ἀνθρώπου καὶ ταυτόχρονα ἕνα μυστήριο, μπρὸς στὸ ὁποῖο ὀφείλεται τιμὴ καὶ σεβασμός. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ «φιλελευθεροποίηση» τῆς ἀγορᾶς ἐπεκτείνεται στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ ὄνομα τῆς ἰδεολογίας τοῦ «προοδευτισμοῦ», στὸν ὁποῖο συγκλίνουν οἱ νεοφιλελεύθεροι μὲ τοὺς νεοκομμουνιστές, ἐμπορευματοποιεῖται ἡ ζωή, καταργοῦνται αἰώνιες ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες καὶ παραβιάζονται φυσικοὶ νόμοι. Οἱ νοοτροπίες καὶ οἱ κανόνες τῆς ἀγορᾶς ἐπιδιώκεται νὰ ρυθμίζουν καὶ τὸ πῶς ἕνα παιδὶ θὰ γεννηθεῖ καὶ τὸ πῶς καὶ μὲ ποιοὺς ἐνήλικους θὰ ζήσει καὶ θὰ παιδαγωγηθεῖ.
.         Οἱ συγκεκριμένες ἰδεολογίες τῆς παγκοσμιοποίησης καταργοῦν τὰ καθήκοντα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις ἔναντι τῶν ἀγέννητων καὶ νεογέννητων ἀνθρώπων καὶ εὐνοοῦν τὴν νοοτροπία τῶν ὁμοφυλόφιλων. Αὐτοὶ ἐπιβάλλουν, ὡς δικαίωμά τους, τὸ νὰ ἀποκτήσουν παιδὶ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, ποὺ τοὺς προσφέρεται τεχνολογικὰ καὶ δικονομικά. ντίθετα οδες περασπίζεται τ φυσικ κα ζωτικ δικαίωμα το προστάτευτου παιδιο, ν μεγαλώσει μ τος φυσικος γονες του, μ πατέρα κα μητέρα κα τ πίσης φυσικό του δικαίωμα ν γνωρίζει «π πο κρατάει σκούφια του».
.         Ὅταν ἔρευνες καὶ ποσὰ ἑκατομμυρίων διατίθενται, γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα ἂν κατάγεται ἢ ὄχι ἀπὸ τὸν πίθηκο (καὶ ὁ πίθηκος ἀπὸ ποιόν;…), εἶναι παράλογο καὶ ἀνήθικο νὰ ἀποκλείεται τὸ παιδὶ –προϊὸν τῶν μεθόδων τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς καὶ τῶν συνεπακόλουθών της– νὰ γνωρίσει τὸν ἄμεσο καὶ ὄχι τὸν ὑποθετικὸ –ἐξ υἱοθεσίας– πρόγονό του. Ἡ παγκοσμιοποίηση ἐπιδιώκει νὰ κάνει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως τὰ μπλοὺ τζίν, ἀγνώστου προελεύσεως. Ὅλοι νὰ ἀποτελοῦν μέρος τοῦ ἀνθρωποειδοῦς χυλοῦ.
.       Τὰ ὅσα γράφονται ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν εἴδηση, ὅτι τὸ Ἀνώτατο Ἀναθεωρητικὸ Δικαστήριο τῆς Γαλλίας, τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἀποφάσισε ὅτι ζεῦγος ὁμόφυλων ἀνδρῶν μπορεῖ νὰ υἱοθετήσει παιδί, ποὺ θὰ γεννηθεῖ στὸ ἐσωτερικὸ ἢ στὸ ἐξωτερικὸ τῆς χώρας ἀπὸ παρένθετη μητέρα, δηλαδὴ ἀπὸ γυναίκα, ποὺ φιλοξενεῖ στὴ μήτρα της ἔμβρυο μέσῳ τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς (ΙΥΑ). Τὸ ἔμβρυο μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνώνυμου πατέρα καὶ ἀνώνυμης μητέρας καὶ θὰ μεγαλώνει ἔχοντας τρεῖς πατέρες (δύο γνωστούς, ποὺ τὸ υἱοθέτησαν, καὶ τὸν ἄγνωστο φυσικό του πατέρα) καὶ μία «μητέρα», ποὺ θὰ εἶναι ἄγνωστο ἂν τὸ ἔμβρυο ποὺ φιλοξένησε στὴ μήτρα τῆς προέρχεται ἀπὸ δικό της ὠάριο καὶ γνωστοῦ της σπερματοζωάριο, ἢ εἶναι καὶ τὰ δύο ἄγνωστα, προερχόμενα ἀπὸ τὴν σχετικὴ τράπεζα ποὺ προέβη στὴν ΙΥΑ.
.         Ὅλα ὅσα ὑποστηρίζουν αὐτοὶ ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ προωθήσουν παγκοσμίως τὸ νέο μοντέλο «οἰκογένειας» ξεκινοῦν ἀπὸ σαθρὴ καὶ ἀναπόδεικτη λογικὴ καὶ φυσικὴ βάση. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, ἐν ὀνόματι τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἰσότιμης μεταχείρισης, ποὺ δέχονται σταδιακὰ τὰ κράτη, καὶ μὲ τὴ μέθοδο τοῦ σαλαμιοῦ, ποὺ πρῶτος ὁ Οὖγγρος σταλινικὸς κομμουνιστὴς ἡγέτης Ματίας Ράκοσι περιέγραψε, στὴν ἀρχὴ νομιμοποιεῖται τὸ σύμφωνο συμβίωσης μεταξὺ ὁμοφύλων, στὴ συνέχεια ὁ «γάμος» τους…
.       Μετὰ τὴν ἀναγνώριση ὡς νόμιμης καὶ φυσιολογικῆς τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς «οἰκογένειας» ἔρχεται ἡ ἀπόκτηση καὶ ἡ ἀνατροφὴ παιδιῶν ἀπὸ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, μετὰ προωθεῖται στὸ σχολεῖο νὰ διδάσκεται ἡ συμπεριφορὰ τῶν ὁμοφυλόφιλων… Καὶ ἀφοῦ τὸ «τρίτο φύλο» ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ κράτος ὅτι ἀποτελεῖ φυσιολογικὴ κατάσταση στὶς διάφορες μορφές του, στὸ ληξιαρχεῖο τοῦ Καναδᾶ καὶ στὴ δήλωση τῆς γεννήσεως, στὸ φύλο τοῦ νεογέννητου προστέθηκε καὶ τρίτη στήλη, στὴν ὁποία ὁ κηδεμόνας μπορεῖ νὰ σημειώσει πέραν τοῦ Μ (Μale – Ἀρσενικὸ) καὶ F (Female – Θηλυκὸ) τὸ U (Unknown – «ἄγνωστο»), μὲ τὴν ἔννοια ὅτι τὸ φύλο δὲν εἶναι συγκεκριμένο καὶ ἀπόλυτο, ὑπὸ τὴ φυσιολογικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἔννοια, ἀλλὰ ὅταν θὰ γίνει ἐνήλικο ἄτομο, τότε θὰ ἐπιλέξει τὸ φύλο του… Καὶ ὑπάρχει καὶ ἄλλη συνέχεια. Ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ κράτος μὲ Νόμο ἡ ὑποχρέωση στοὺς Δημάρχους νὰ τελοῦν «γάμο» ὁμοφύλων, ἔστω καὶ ἂν αὐτοὶ ἔχουν πρόβλημα συνειδήσεως. Τελευταίως ἡ Σουηδικὴ κυβέρνηση ψήφισε Νόμο, μὲ τὸν ὁποῖο ἀπολύεται ἀπὸ τὴ θέση του ὁ πάστορας τῆς ἐπικρατοῦσας Λουθηρανικῆς «Ἐκκλησίας», ποὺ δὲν θὰ θελήσει, γιὰ λόγους συνειδήσεως, νὰ τελέσει θρησκευτικὸ σὲ ὁμόφυλους.
.      Καὶ κάτι, τελευταῖο, ποὺ μᾶς ἀφορᾶ. Σὲ ἐξέλιξη εἶναι ὁ θεολογικὸς διάλογος μὲ τοὺς Λουθηρανούς. Ἡ λογικὴ τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν «προοδευτικῶν» ὀπαδῶν του εἶναι πὼς οἱ διάλογοι ὁδηγοῦν τοὺς ἑτεροδόξους στὴν κατανόηση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως… Τὴν περασμένη ἑβδομάδα γράφτηκε στὴ μεγάλης κυκλοφορίας γαλλικὴ ἐφημερίδα «Λὲ Μὸντ» (Le Monde, 9-10 Juillet 2017, p. 8) ὁλοσέλιδο ἄρθρο τῆς πάστορα (ἢ παστόρισσας) Μαρίας Ἴσμπεργκ, 45 ἐτῶν. Σ’ αὐτὸ γράφει πὼς ὅταν ἀνακοίνωσε στοὺς ἐνορίτες της ὅτι τὴν προηγούμενη ἡμέρα εἶχε πάει στὸν κινηματογράφο «μὲ τὴ γυναίκα της», αὐτοὶ (οἱ ἐνορίτες) «ἦσαν εὐτυχισμένοι γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ γι’ αὐτές». Στὸ συγκεκριμένο ἄρθρο ἡ Μαρία Ἴσμπεργκ σημειώνει ὅτι οἱ συνθῆκες στὴ Σουηδία μποροῦν νὰ γίνουν ἀκόμη καλύτερες γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Καὶ ἀναφέρει τὸ ἑξῆς παράδειγμα: «Ὅταν γεννήθηκαν τὰ παιδιά μας, δὲν ἀναγνωρίστηκα ὡς μητέρα τους, ἐπειδὴ ἡ γυναίκα μου ἔκαμε τὴν Ὑποβοηθούμενη Ἰατρικὴ Ἀναπαραγωγὴ στὴ Δανία, ὅπου ἐπιλέξαμε νὰ πᾶμε, διότι ἡ σειρὰ ἀναμονῆς στὴ Σουηδία εἶναι πολὺ μεγάλη. Ἔτσι ὑποχρεώθηκα νὰ τὰ υἱοθετήσω, κάτι ποὺ εἶναι μία μακρὰ διαδικασία, πολὺ ἰδιότροπη». Θὰ τὰ ἤθελε φυσιολογικὰ παιδιά της, ἀγνώστου πατρός… Ἔτσι πάλι θὰ ἦσαν εὐτυχισμένοι οἱ ἐνορίτες της… Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἐπὶ δεκαετίες θεολογικοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους εἶναι ἡ κυρία Ἴσμπεργκ, ἡ ὁμοφυλόφιλη Λουθηρανὴ παστόρισσα….-    

, ,

Σχολιάστε

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ κ. ΕΦΡΑΙΜ «Ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας περιμένουμε στήριξη, συναντίληψη καὶ προσευχὴ» (Δ. Νατσιός)

πάντηση στν μητροπολίτη δρας, Σπετσν
κα
Αγίνης κ. φραμ

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-θεολόγος
Κιλκὶς

.                     «Δυστυχῶς ὅπου σταθεῖ κανεὶς ἀκούει ἐπικρίσεις καὶ παράπονα γιὰ τοὺς κληρικούς μας καὶ γιὰ τὴν ἀδράνεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτὸ στεναχωρεῖ καὶ θλίβει κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ καὶ πολὺ περισσότερο ἐκείνους ποὺ ἔχουν πιὸ στενοὺς πνευματικοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν Ἐκκλησία», ἔγραφε πρὶν ἀπὸ 65 περίπου χρόνια ὁ μεγάλος Φώτης Κόντογλου στὸ «Ἀσάλευτο Θεμέλιο». (ἔκδ. Ἀκρίτας σελ. 13). Στὴν ἐποχή του τὰ προβλήματα ἑστιάζονται κυρίως ἐντός της Ἐκκλησίας. Τότε ξεκίνησε ἡ τροφοδοσία τῆς παναίρεσης, τοῦ τέρατος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὸ ὁποῖο σήμερα ἐπαχύνθη, ἔγινε ἀχόρταγο καὶ «ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α Πέτρ. ε´ 8). Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὸ κράτος -καὶ τὸ παρακράτος- δὲν τολμοῦσε νὰ ἀντιπαραταχθεῖ  στὴν Ἐκκλησία, τὸν σφοδρότερο ἐχθρὸ καὶ πολέμιο τοῦ ἄθεου κομμουνισμοῦ. Ὅταν παρῆλθε ὁ κίνδυνος καὶ ἔπεσε τό…παραπέτασμα, ξεκίνησε καὶ ὁ ὕπουλος διωγμὸς κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὰ διατάγματα τῶν χριστιανομάχων Αὐτοκρατόρων τῆς Ρώμης καὶ τὰ σουλτανικὰ φιρμάνια, ἀντικατέστησαν οἱ ἐγκύκλιοι, τὰ “Νέα Προγράμματα Σπουδῶν” τοῦ δῆθεν ὑπουργείου Παιδείας. “Τώρα, στὸν σημερινὸ καιρό, οἱ ἐχθροὶ ἀλλάξανε ὄψη, γινήκανε κρυφοδαγκανιάρηδες μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλια. Φίλοι δολεροί, ποὺ φαίνονται ἄβλαβοι μάλιστα κι εὐεργέτες καὶ καλόβολοι” καὶ μειλίχιοι θὰ συμπληρώναμε καὶ πάλι τὸν Κόντογλου, ὅπως ὀνομάτισε ὁ ἀρχιεπίσκοπος τὸν ὑπουργὸ Παιδείας. Δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ὑπουργείου Ὑπνοπαιδείας -«Ἡ Ὑπνοπαιδεία εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἠθικὴ καὶ κοινωνιστικὴ δύναμις ὅλων τῶν ἐποχῶν», γράφει ὁ Ἄλ. Χάξλεϋ στὸν «Θαυμαστὸ Καινούργιο Κόσμο»- τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Θέλουν νὰ τὸ καταργήσουν, νὰ ἐξαφανιστεῖ, νὰ λείψει. Κόβουν ὧρες, ὑπονομεύουν τὶς σπουδές, προωθοῦν καθηγητὲς στὶς θεολογικὲς σχολὲς μὲ σαφῆ οἰκουμενιστικὰ διαπιστευτήρια, σβήνουν καὶ ξαναγράφουν Προγράμματα Σπουδῶν τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης μὲ στόχο, ἀνομολόγητο, τὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος σὲ θρησκειολογικῆ τιποτολογία. (Καὶ καλὸ εἶναι νὰ τὸ καταλάβουν ὅλοι αὐτὸ καὶ νὰ μυρίσει καὶ λίγο μπαρούτι ὁ διάλογος. Φτάνει πιὰ μὲ τὶς ἀνέξοδες ἀγαπολογίες καὶ τὶς ἱερὲς μουρμοῦρες περὶ συμπορεύσεως  κράτους καὶ ἐκκλησίας. Ποιό κράτος; Τὸ κράτος τῶν Φαραὼ καὶ τῶν Σοδόμων…).
.              Στὶς 27 Ἰουνίου δημοσιεύτηκε ἡ εἰσήγηση τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, ἡ ὁποία ἔγινε ἐνώπιον τῆς Ἐκτάκτου Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Σ’ αὐτὴν ὁ σεβασμιώτατος παρουσίασε τὰ ἀποτελέσματα τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) γιὰ τὴν βελτίωση τῶν Νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἂς μὲ συγχωρέσει ὁ Ἐπίσκοπος, ἀλλὰ μία παράγραφος τῆς εἰσηγήσεώς του εἶναι καὶ ἀνυπόστατη καὶ ἀπαράδεκτη καὶ ἐπικίνδυνη, διότι ὁπλίζει μὲ ἐπιχειρήματα τοὺς ἀντιπάλους.
.                    Ἀντιγράφω: «Καὶ μὴν ξεχνοῦμε ὅτι σχεδὸν κανεὶς δὲν γίνεται χριστιανὸς μέσα στὴν αἴθουσα διδασκαλίας. Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ γεννιέται ἀλλοῦ καὶ ἀλλιῶς. Βλέπει τὸ μικρὸ παιδὶ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ, πατέρα, μάνα, γιαγιά, παπποὺ νὰ κάνουν τὸν σταυρό τους πρὶν φᾶνε, νὰ νηστεύουν, νὰ ἀνάβουν τὸ καντήλι καὶ κυρίως τοὺς βλέπουν νὰ ἐκκλησιάζονται, διότι τελικὰ ὁ δρόμος πρὸς τὴν Ἐκκλησία περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία προχωρεῖ σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο διὰ τῆς μιμήσεως καὶ πάντως ἡ πίστη αὐτὴ δὲν πρόκειται νὰ γεννηθεῖ μέσα ἀπὸ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια». Οὐδεὶς διαφωνεῖ μὲ τὸ παράδειγμα τῆς οἰκογένειας -“παράδειγμα τοῖς τέκνοις παρέχειν” βροντοφωνάζει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος. Ἀλλὰ ὡς δάσκαλος δημοτικοῦ σχολείου θεωρῶ ἐντελῶς ἄστοχη καὶ ἄδικη τὴν ὑποτίμηση τῆς παρουσίας μας μὲς στὴν τάξη. Ὁ δάσκαλος στὸ δημοτικὸ σχολεῖο ἔχει, τὸ γνωρίζω ἀπὸ πολυετῆ πείρα, περισσότερο κύρος καὶ αὐθεντία καὶ ἀπὸ τοὺς γονεῖς τὶς περισσότερες φορές. Ὅταν ὁ μικρὸς μαθητὴς τῶν Α ἢ Β τάξεων, ποὺ σημειωτέον δὲν ἔχουν βιβλία Θρησκευτικῶν, λέει στοὺς γονεῖς του ὅτι αὐτὸ τὸ εἶπε ὁ κύριος ἢ ἡ κυρία μου, σημαίνει ὅτι καταγράφηκε ἀνεξίτηλα στὴν μνήμη του καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ ἀλλάξει γνώμη. Πηγαίνω συχνὰ στὴν ἐνορία μας στὸ Κιλκίς, στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τοὺς μαθητές μου καὶ κοινωνοῦν καὶ ὅταν τοὺς λέω ὅτι ἔτσι γινόμαστε ἀδελφάκια τοῦ Χριστοῦ, λάμπουν τὰ πρόσωπά τους. Αὐτὰ δὲν τὰ ξεχνοῦν τὰ παιδιά. Ἡ αἴθουσα διδασκαλίας, σεβασμιώτατε, πολλὲς φορὲς ἀναπληρώνει τὴν ἀδιαφορία τῶν γονέων.Ὑπάρχουν σήμερα οἰκογένειες ποὺ οὔτε τὸν σταυρὸ δὲν μαθαίνουν νὰ κάνουν τὰ παιδιά τους.
.              Κακῶς ὑποτιμᾶτε τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια. Ἂν εἴχαμε ὑπουργεῖο Παιδείας Ἐθνικῆς, στὴν Γ´ καὶ Δ´ δημοτικοῦ, τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν θὰ ἔπρεπε νὰ περιέχουν βίους ἁγίων καὶ Εὐαγγελικὲς Περικοπές. Πολλοὶ δάσκαλοι, ἀγνοώντας τὶς ἄνωθεν ἐντολές, διδάσκουν τὰ τιμαλφῆ τῆς Πίστεως-πνευματικὸ ἁρματολίκι λέγεται αὐτό. Τὰ τωρινὰ βιβλία, μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τὰ καλύτερα, ἀλλὰ τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ τὰ ἀγαποῦν. Ἡ κατάργησή τους ὑποβιβάζει τὸ μάθημα στὰ μάτια τῶν μαθητῶν. Καὶ εἶναι τὸ μοναδικὸ βιβλίο ποὺ ἀποσύρεται, ἐνῶ ὑπάρχουν τὰ πανάθλια βιβλία γλώσσας ποὺ ἀξίζουν μόνο γιὰ ἀνακύκλωση. Αὐτὰ γιατί δὲν τὰ ἀντικαθιστοῦν μὲ φακέλους;
.            Ὅλα αὐτὰ τὰ  τὰ θρησκειολογικὰ καρυκεύματα μόνο σύγχυση θὰ ἐπιφέρουν καὶ τίποτε ἄλλο καὶ ὅσοι δάσκαλοι νιώθουμε βαριὰ τὴν σκιὰ  τῶν προγόνων μας, θὰ πετάξουμε τό… φακέλωμα τοῦ μαθήματος στοὺς κάδους. Χριστιανοὺς μὲς στὶς τάξεις δὲν κάνουμε, ἀλλὰ ἑδραιώνουμε τὴν πίστη τῶν μικρῶν παιδιῶν, ρίχνουμε τὸν σπόρο τὸν καλό, ὁ σπόρος σήπεται ἀλλὰ δὲν χάνεται, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, θὰ βλαστήσει καὶ θὰ καρποφορήσει. Πόσες φορὲς δὲν διαβάζουμε σὲ βιογραφίες σπουδαίων ἀνθρώπων  τὴν φράση: «εὐτύχησε νὰ ἔχει δάσκαλο τὸν τάδε».
.                    Καὶ πολλοὶ ἅγιοι διαφωνοῦν μὲ τὴν ἄποψή σας γιὰ τὸ ἔργο τοῦ δασκάλου καὶ τὴν ἀξία τοῦ σχολείου. “Τὸ σχολεῖο φωτίζει τοὺς ἀνθρώπους… Ἀπὸ τὸ σχολεῖο μανθάνομεν τί εἶναι Θεὸς τί εἶναι Ἁγία Τριάς…τὸ σχολεῖο ἀνοίγει τὰς ἐκκλησίας καὶ τὰ μοναστήρια” ἔλεγε ὁ Πατροκοσμᾶς. Ἀκόμα καὶ σὲ τοῦτο τὸ ψευτορωμαίικο αὐτὸ συνεχίζεται. “Εἶναι μεγάλη ὑπόθεση ὁ σωστὸς δάσκαλος ἰδίως στὶς μέρες μας! Τὰ παιδιὰ εἶναι ἄγραφες κασέτες, ἢ θὰ γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ἢ βυζαντινὴ μουσική. Τὸ ἔργο τοῦ δασκάλου εἶναι ἱερό. Ἔχει μεγάλη εὐθύνη καί, ἂν προσέξη, μπορεῖ νὰ πάρει μεγάλο μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό. Νὰ φροντίζη νὰ διδάσκη στὰ παιδιὰ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νὰ βροῦν τρόπο οἱ ἐκπαιδευτικοὶ νὰ περνᾶνε κάποια μηνύματα στὰ παιδιὰ γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα. Ἂς σπείρουν αὐτοὶ τὸν σπόρο κι ἂς μὴν τὸν δοῦν νὰ βλαστάνη. Τίποτε δὲν πάει χαμένο. Κάποια στιγμὴ θὰ πιάση τόπο”, ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος, ἄποψη πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν δική σας, σεβασμιώτατε, παρήγορη γιὰ ὅσους δασκάλους ἀγωνίζονται γιὰ «ψυχὴ καὶ Χριστό».
.                    «Νὰ ἀνταποκρίνεστε στὴν ἀγάπη τῶν παιδιῶν μὲ διάκριση ἐσεῖς οἱ ἐκπαιδευτικοί. Ἔτσι ἅμα σᾶς ἀγαπήσουν, θὰ μπορέσετε νὰ τὰ ὁδηγήσετε  κοντὰ στὸν Χριστό. Θὰ γίνετε ἐσεῖς τὸ μέσο», συμβούλευε ὁ ἅγιος Πορφύριος. Οἱ ἅγιοι δὲν ἀπορρίπτουν, δὲν χλευάζουν τὸ ἔργο τοῦ δασκάλου, δὲν θεωροῦν χαμένη ὑπόθεση τὴν, μὲ διάκριση, ἐν Χριστῷ παιδαγωγία. Ὑπάρχουν πολλοὶ δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς θεολόγοι ποὺ δὲν ἔχουν παραδοθεῖ στὶς σειρηνωδίες τῆς παραίτησης καὶ τοῦ συμβιβασμοῦ καὶ μεταδίδουν μὲ τὴν φλόγα τῆς ψυχῆς τους τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ μαγιὰ τοῦ Μακρυγιάννη  ὑπάρχει στὰ σχολεῖα. Ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας περιμένουμε στήριξη, συναντίληψη καὶ προσευχὴ γιὰ νὰ πολλαπλασιάζονται σήμερα, ἐν μέσῳ τῆς περιρρέουσας ἀσχήμιας καὶ πολεμικῆς κατὰ τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας, οἱ ὁμολογητὲς δάσκαλοι καὶ καθηγητές. Ἡττοπάθειες καὶ διαπιστώσεις γιὰ μάταιους ἀγῶνες δὲν ἁρμόζουν σὲ διαδόχους Καραβαγγέληδων ἢ Χρυσοστόμων…

 

Σχολιάστε

ΠΟΙΑ Η ΡΙΖΑ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΩΝ;

Ποιά ἡ ρίζα τῶν ἐκφυλιστικῶν παθῶν;

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2159, 15.07.17
ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛ».

.              Μιὰ ἄνευ προηγουμένου ἔξαρση τῶν διαστροφικῶν παθῶν τοῦ ἀνθρώπου ζοῦμε στὶς ἡμέρες μας. Ἔξαρση παγκόσμια, διαδόμενη μὲ ρυθμοὺς γεωμετρικῆς προόδου στοὺς πληθυσμοὺς τῆς γῆς. Τὰ αἴσχιστα πάθη τῆς ἀτιμίας σὰν τσουνάμι, ὀχετὸς ἀκράτητος τείνουν νὰ πλημμυρίσουν ὅλο τὸν κόσμο, καλύπτοντας τὰ πάντα μὲ τὴν βορβορώδη ὕλη τους. Ὡς «βδέλυγμα ἐρημώσεως» ἁπλώνονται ἀκόμη καὶ σὲ χώρους ἱερούς. Σὰν μιὰ ἀκατάσχετη πυρκαγιὰ νὰ κατατρώγει ὅ,τι βρίσκει μπροστά της καὶ νὰ ἀφήνει πίσω της στάχτες καὶ ἀποκαΐδια καὶ βρωμεροὺς καπνούς.
.                 Οἱ κυβερνήσεις τῶν κρατῶν, ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη, νομοθετοῦν τὴν αἴσχιστη ἀτιμία, τὴν ἔσχατη διάβρωση, τὸν πλήρη ἐκφυλισμό, μὲ σκοπό, ὅπως τὸ δηλώνουν, νὰ ὁδηγήσουν τὶς κοινωνίες στὴν πλήρη ἀπελευθέρωση. Συνάμα ἡ ὑψηλὴ διανόηση στὰ διάφορα πνευματικὰ ἱδρύματα, ἀκαδημίες, ἰνστιτοῦτα, κολλέγια, πανεπιστήμια, ὄχι σπάνια συνευδοκεῖ στὰ αἴσχη αὐτὰ μὲ ἐμβριθεῖς δῆθεν μελέτες καὶ ἐπιστημονικὲς γνωματεύσεις. Αἰσχρὲς «παρελάσεις ὑ­περηφανείας» κατακλύζουν τὶς πόλεις, ἐνῶ ἀντίθετα κάθε φωνὴ ὑγιοῦς ἀντιδράσεως συμπνίγεται ἄμεσα μὲ τὴ βοήθεια καὶ τῆς σχετικῆς νομοθεσίας, μὲ παράλληλη ὄχι μόνο τὴ φυσικὴ ἐξουδετέρωση ὅποιου τόλμησε νὰ ἐκφέρει κάποια ἀντίρρηση, ἀλλὰ καὶ τὴν ἠθική, μὲ τὴν περιβολὴ ὑβριστικῶν χαρακτηρισμῶν καὶ δημοσίου ὀνείδους.
.                 Ὁ ἄνθρωπος μεταλλάσσει τὴ φυσική του χρήση σὲ παρὰ φύσιν. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ τείνει νὰ καταργήσει καὶ αὐτὴ τὴ φύση του μὲ ἐπιλογὲς ἀντίθετες πρὸς αὐτήν. Ποιὸς ποτὲ ἦταν δυνατὸν καὶ μόνο νὰ σκεφθεῖ ὅτι σὲ ἕνα τόσο ἀνεπτυγμένο πνευματικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἔθνος, σὲ μία τέτοια Ὀρθόδοξη χώρα, σ’ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀπαράμιλλα τὰ ἤθη καὶ τὴν ἱστορία της, θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸν νὰ νομοθετηθεῖ ἡ ὁμοφυλοφιλία, καὶ ἀκόμα περισσότερο νὰ προωθεῖται ἡ ἀλλαγὴ τοῦ φύλου μὲ μία ἁπλὴ δήλωση; Πλέον δὲν μιλοῦμε γιὰ διαστροφή (μόνο), ἀλλὰ γιὰ ἔσχατη παραφροσύνη. Πῶς ἀλλιῶς νὰ τὰ χαρακτηρίσει κανεὶς αὐτά;

.               Ὅμως, ὅσο καὶ ἂν φαίνονται ἐκτρωματικὰ τὰ ὅσα ζοῦμε στὶς ἡμέρες μας, ἀποτελοῦν αὐτὰ τὴ φυσικὴ ἔκβαση μιᾶς καταστάσεως ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ζοῦμε καὶ ἴσως δὲν τὸ ἔχουμε σαφῶς ἀντιληφθεῖ ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ ρίζα καὶ ἡ αἰτία ὅλων αὐτῶν τῶν αἰσχρῶν ἀποτελεσμάτων. Ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ τὸ δηλώνει σαφῶς.
.              Στὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς ὁ θεῖος Παῦλος ἀναφέρει αὐτὲς τὶς καταστάσεις, ποὺ ἴσχυαν κυρίως στὸν ἀρχαῖο κόσμο. Περιγράφει τὴν ἔσχατη ἠθικὴ κατάπτωση τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ποὺ δὲν θέλησαν νὰ γνωρίσουν τὸν ἀληθινὸ Θεό – παρὰ τὶς παρακινήσεις ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἀποκάλυψη, τὰ θαυμάσια δηλαδὴ τῆς Δημιουργίας – ἀλλ’ ἔμειναν στὴ θεληματική τους τύφλωση καὶ τὸν σκοτισμὸ τοῦ νοῦ. «Φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν», σημειώνει. Ἐνῶ ἰσχυρίζον­ταν ὅτι εἶναι σοφοί, ἀποδείχθηκαν μωροὶ καὶ ἀνόητοι. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεός, συν­εχίζει, πῆρε ἀπὸ πάνω τους τὴ Χάρι Του καὶ τοὺς ἄφησε νὰ παραδοθοῦν μὲ τὶς αἰσχρὲς ἐπιθυμίες τῶν καρδιῶν τους σὲ ἀκαθαρσία, ὥστε νὰ ἀτιμάζονται τὰ σώματά τους ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους. Καὶ οἱ γυναῖκες ἀπὸ τὴ μιά, ἄλλαξαν τὴ φυσικὴ σχέση καὶ χρήση τοῦ σώματός τους μὲ τὴν ἀφύσικη, καὶ ἐξευτελίζονταν μὲ ἀκατονόμαστες ἀσέλγειες. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἄνδρες, ἄφησαν τὴ φυσικὴ σχέση μὲ τὴ γυναίκα καὶ φλογίστηκαν ἀπὸ φωτιὰ ἀκράτητης ἐπιθυμίας μεταξύ τους, προβαίνοντας σὲ πράξεις αἴσχους ἄρρενες μὲ ἄρρενες… Γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς τελικὰ τοὺς ἐγκατέλειψε καὶ ἀπέκτησαν νοῦ «ἀδόκι­μο», ἀνίκανο νὰ διακρίνει τὸ ὀρθὸ καὶ ἀληθινό. Καὶ συμβαίνει, ὄχι μόνο αὐτοὶ νὰ τὰ κάνουν αὐτά, «ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι», ἐπιδοκιμάζουν, ἐπιβραβεύουν καὶ ὅσους κάνουν τὰ ἴδια (βλ. Ρωμ. α΄ 21-32).
.             Ποιὰ λοιπὸν ἡ αἰτία ὅλων αὐτῶν;
.              Τὸ γεγονὸς ὅτι «ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου… καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα» (Ρωμ. α΄ 23, 25). Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία: ὅτι ἀντάλλαξαν τὸ ἔνδοξο μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴ φθορά, μὲ τὴν εἰκόνα (τὰ ἀγάλματα τότε) τοῦ φθαρτοῦ ἀνθρώπου, καὶ λάτρευσαν τὴν ὑλικὴ κτίση, τὴν ὕλη, ἀντὶ γιὰ Ἐκεῖνον ποὺ τὴ δημιούργησε.
.               Ἐδῶ βρίσκεται ἡ ρίζα ὅλης αὐτῆς τῆς παθογένειας. Καὶ τότε. Καὶ τώρα.
Καὶ τώρα! Ποτὲ ἄλλοτε στὴ μεταχριστιανικὴ ἐ­πο­χὴ δὲν ἔχουμε ζήσει μιὰ τέτοιου εἴδους εἰδωλολατρία ὅσο μὲ τὴ σημερινὴ λατρεία τῆς εἰκόνος τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦ φθαρτοῦ ἀνθρώπου! Ὅλος ὁ κόσμος πλέον εἶναι προσανατολισμένος, δοσμέ­νος ὁλοκληρωτικὰ στὴ λατρεία τοῦ ἀν­θρωπίνου σώματος. Ὅλη ἡ βιομηχανία, ἡ ἐπιστήμη, τὰ Μέσα, ὅλη ἡ κατεύθυνση τῆς κοινῆς γνώμης βρίσκεται ἀπαρεγ­κλίτως ἐκεῖ: στὴ λατρεία τοῦ σώματος, στὴ δυναστεία τῆς σωματικῆς εἰκόνας.
.               Καὶ μάλιστα τῆς γυναικός… Ἂς μὴν ἐπεκταθοῦμε. Πάντως ἡ λέξη «θεός» – καὶ μάλιστα στὸ θηλυκὸ γένος – ἀκούγεται ὅλο καὶ περισσότερο στὶς ἡμέρες μας ἀποδιδόμενη σὲ φθαρτοὺς ἀνθρώπους… Εἶναι ἄραγε τυχαῖο καὶ τὸ γεγο­νὸς ὅτι μὲ τὴ δυνατότητα ποὺ δίνει ὁ νόμος περὶ ἀλλαγῆς φύλου, ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα ἐκείνων ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀλλαγὴ εἶναι ἄνδρες; Ἂς σκεφθοῦμε λίγο…
.                 Ἂς σκεφθοῦμε, γιὰ νὰ καταλάβουμε ποῦ ὁδήγησε καὶ ποῦ ἀκόμα θὰ ὁδηγήσει αὐτὴ ἡ σύγχρονη θεοποίηση, ἀποθέωση τοῦ σώματος. Καὶ ἂς θελήσουμε νὰ ἀλλάξουμε τρόπο σκέψεως. Ψεῦδος εἶναι, καὶ τὸ ψεῦδος δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ὁδηγήσει στὴ φθορά, τὴ σήψη, τὸν θάνατο.
.                 Καὶ νὰ μετανοήσουμε…

Σχολιάστε

«ΣΦΑΧΤΑ» ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ…!

πικίνδυνες λλαγς στ μάθημα τν Θρησκευτικν

Τῆς Μαρίας Γιαχνάκη

Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ ἐκμοντερνισμοῦ,
«ἀλλάζουν τὴν πίστη» ὁδηγώντας τὰ Ἑλληνόπουλα στὴν παγκοσμιοποίηση.

.           Μελετώντας τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιχειροῦνται στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο καὶ παρακολουθώντας τὶς συνεδριάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι ἐπιχειρεῖται ἄλλο ἕνα χτύπημα στὴν βάση τῆς κοινωνίας ποὺ ἤδη πλήττεται ἀνελέητα ἀπὸ τὴν κρίση.
.           Τὸ πλῆγμα αὐτὸ γίνεται μὲ τέτοιον τρόπο καὶ μὲ τέτοιες δικαιολογίες, ποὺ ὁποιοσδήποτε προσπαθήσει νὰ ἀντιδράσει, κινδυνεύει νὰ χαρακτηρισθεῖ ὀπισθοδρομικὸς καὶ γραφικός.
.           Ἔφτασαν τὴν κοινωνία στὸ σημεῖο νὰ φοβᾶται νὰ ἀντιδράσει σὲ ὁτιδήποτε τῆς ξεριζώνει τὰ ἤθη κι ἔθιμα, τὶς παραδόσεις ἀκόμη καὶ τὴν πίστη της, δηλαδὴ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὴν χαρακτηρίζουν, θέλοντας νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ ἕνα «σφαχτὸ» στὸν βωμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης.
.           Εἶναι φανερὸ ὅτι μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καινοτομίας καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐπιχειρεῖται νὰ μᾶς ἀλλοιώσουν κι ἐπισήμως.
.           Προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν ἀμφιβολίες στὶς νέες γενιὲς ποὺ βρίσκονται ἀκόμη σὲ κατάσταση ἀμφισβήτησης λόγῳ νεότητας (δὲν εἶναι τυχαῖες οἱ ἀλλαγὲς στὸ μάθημα αὐτῶν τῶν ἡλικιῶν) «φυτεύοντάς» τους ἰδέες, πιὸ εὔκολες καὶ πιὸ εὔπεπτες.
.           Ἐπιχειροῦν νὰ δημιουργήσουν ἄλλες γενιὲς ἄθεες ἢ καὶ γενιὲς μὲ «λίγο ἀπὸ ὅλα» ποὺ δὲν θὰ ἔχουν κανένα σημεῖο ἀναφορᾶς στὴ ζωή τους, ἀκυρώνοντας τὴν ἔννοια τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς πατρίδας πολὺ σύντομα, ἀφοῦ ξεριζώνουν τὴ θρησκευτική τους παράδοση.
.           Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ νέα τάση θέλει νὰ ἐπιβάλει στὰ Ἑλληνόπουλα τὸν θρησκειολογικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος προωθώντας τὴν παγκοσμιοποίηση.
.           Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι ἱερέας, οὔτε θεολόγος γιὰ νὰ καταλάβεις τί ἐπιχειρεῖται μέσα ἀπὸ τὶς ἐκμοντερνισμένες ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἀφιερώνουν ἐσκεμμένα χρόνο μέσα στὰ βιβλία γιὰ τὸ κοράνι, τὸν ἀθεϊσμό, τὸ βουδισμό, προτάσσοντας κυρίως τὰ ὑποτιθέμενα δυνατά τους σημεῖα. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἐπιφέρουν τὴν σύγχυση στὴ σκέψη τοῦ μαθητῆ, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἀκόμη καλὰ-καλὰ συνειδητοποιήσει τὴν ἔννοια τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης.
.           Ἂν τὸ πρόσχημα εἶναι ὅτι στὴν Ἑλλάδα πλέουν ζοῦν καὶ μετανάστες ἀπὸ διάφορες θρησκεῖες καὶ πολιτισμοὺς καὶ πρέπει τὸ μάθημα νὰ εἶναι ἀρεστὸ καὶ σὲ αὐτοὺς , ἡ ἀπάντηση εἶναι: Θὰ προσαρμόζεται ἡ κοινωνία ποῦ φιλοξενεῖ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους στὰ δικά τους πιστεύω; Θὰ ἀλλοιώνει τὴν παράδοσή της καὶ θὰ υἱοθετεῖ τὶς δικές τους γραμμές; Κάνουν τὸ ἴδιο καὶ ἄλλες χῶρες στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀνατολή; Προσαρμόζουν γιὰ παράδειγμα τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων τους καὶ τὴν θρησκεία τοὺς σύμφωνα μὲ τὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα; Οἱ Ὀρθόδοξοι ποῦ ζοῦν σὲ ἀλλόθρησκες χῶρες τυγχάνουν αὐτῆς τῆς ἀντιμετώπισης; Δὲν θὰ θέλαμε σὲ καμία περίπτωση νὰ μιμηθοῦμε βεβαίως τὴν κακὴ τακτικὴ ἄλλων χωρῶν ἀλλὰ οὔτε νὰ θυσιάσουμε τὰ κεκτημένα μας. Τὴν περίπτωση νὰ διδάσκονται χωριστὰ αὐτὸ τὸ εὐαίσθητο μάθημα γιατί δὲν τὸ ἔχει σκεφθεῖ κανεὶς ἄραγε;
.           Ἡ ἐπίσημη ἐκκλησία διὰ τοῦ Προκαθημένου της καὶ τῆς ἐπίσημης ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ θέμα, προέβησαν σὲ κάποιες δηλώσεις ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι ἔδειξαν ἔντονα τὴν δυσαρέσκειά τους καὶ τὶς ἀντιθέσεις τους. Ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό; Ἡ Ἐκκλησία ἔχει δύναμη λόγῳ τοῦ ποιμνίου της, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει πολὺ καλὲς σχέσεις μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας καὶ οἱ περισσότεροι ἱεράρχες συνδέονται μὲ πολιτικὰ πρόσωπα ἰσχυρὰ ἐντὸς κι ἐκτὸς κυβέρνησης.
.           Ἀφοῦ λοιπὸν βλέπουν ὅτι οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιχειροῦνται ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο εἶναι τέτοιες ποὺ ἀλλοιώνουν τὴν κοινωνία καὶ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἐπικίνδυνες, γιατί ἆραγε δὲν ὑπάρχει μία πιὸ συντονισμένη ἀντίδραση καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἐπίσημο κράτος ὥστε νὰ περισωθεῖ ἡ παράδοσή μας πρὶν αὐτὴ κατακρεουργηθεῖ;
.           Εἶναι τουλάχιστον λυπηρό, ποὺ σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος δοκιμάζεται καὶ ὁ Χριστιανισμὸς διώκεται, νὰ ἐπιτρέπεται νὰ γίνουν τέτοιες ἀλλαγὲς στὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν. Ἀλλὰ δυστυχῶς εἶναι ἡ καλύτερη ἐποχὴ ἀφοῦ ὁ Ἕλληνας τώρα «πεινάει» ὅποτε δὲν θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ θρησκευτικά.
.           Ἂς ἄφηναν τὸ μάθημα ὅπως ἦταν, ἢ ἴσως πιὸ κατανοητὰ γραμμένο καὶ ἂς ἔγραφαν ἄλλο βιβλίο ποὺ νὰ ἐνημερώνει γιὰ τὶς παραδόσεις καὶ τὸν πολιτισμὸ τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου ἀφοῦ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἐνημέρωση.
.           Αὐτὸ ποὺ ἔκαναν ὅμως εἶναι μία καθαρ μφισβήτηση το χριστιανισμο κεκαλυμμένη βέβαια λλ γι σους ξέρουν, ξεδιάντροπη, πουλη κα πικίνδυνη.

.             Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία δὲν στέκεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ θὰ συνεχίσει νὰ μὴν στέκεται ἂν δὲν πάρει δραστικὰ μέτρα ἀπαγορεύοντας ἐπιτέλους νὰ γίνονται ἐκπτώσεις ποὺ θὰ στοιχίσουν στὴν κοινωνία. Δὲν ἀρκεῖ ἡ ὑπόσχεση τῆς κυβέρνησης ὅτι δὲν θὰ μειώσει ὧρες στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Δὲν εἶναι οἰκονομικὸ τὸ θέμα γιὰ τὴν τσέπη τῶν Θεολόγων, εἶναι βαθύτερο καὶ οὐσιαστικότερο, εἶναι θέμα ποὺ ἀφορᾶ στὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ ἀποτίμηση τοῦ προβλήματος δὲν λύνει τὸ πρόβλημα ἂν δὲν ὑπάρξει ἀντίδραση.
.                 Ὅλες οἱ Ἐκκλησίες ἔχουν λόγο γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων ποὺ ἀφορᾶ στὴ θρησκεία τους. Ἡ ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία, ἡ ἑβραϊκὴ κοινότητα, ἡ μουσουλμανικὴ κοινότητα ἀσχολοῦνται οὐσιαστικὰ μὲ τὴν ὕλη ποὺ θὰ διδαχθεῖ στὰ σχολεῖα τους.
.           Μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπιχειροῦνται ἀλλαγὲς χωρὶς τὴν οὐσιαστικὴ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν συμβούλων της. Γιατί ἄραγε γίνονται αὐτὲς οἱ προσπάθειες ἐκμοντερνισμοῦ καὶ ἰσοπέδωσης τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καὶ πίστης; Δὲν κάνει σὲ κανέναν ἐντύπωση;
.           Γιατί ὑπάρχει ἐλλιπὴς ἐνημέρωση πρὸς τὴν ἐκκλησία ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο παιδείας καὶ θρησκευμάτων;
.           Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τροποποιήθηκε γιὰ νὰ εἶναι ἀνεκτὸ ἀπὸ τὶς σύγχρονες ἀθεϊστικὲς συγκριτικὲς ἀντιλήψεις ἐνῶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις εἶναι φανερὴ ἡ προσπάθεια ἀλλοίωσης τῆς κοινωνικῆς ἠθικῆς. Διαβάζοντας τό, τὸ καταλαβαίνει κανεὶς ἀμέσως.
.           Πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν νὰ ὑπογράφεται ἀπὸ ἄθεους ὑπουργοὺς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀγγίξουν τὸ Εὐαγγέλιο;
.           Σαφῶς θὰ ἔπρεπε ἴσως νὰ γίνουν κάποιες ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὥστε νὰ γίνει πιὸ κατανοητὸ καὶ ποιὸ εὔπεπτο. Ὅμως κάνει ἐντύπωση τὸ γεγονὸς καὶ δημιουργεῖ ἐρωτηματικὰ ὅταν αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς γίνονται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ μάλιστα σὲ μία περίοδο ποὺ ἡ χριστιανικὴ παράδοση, ἀμφισβητεῖται κατὰ κόρον καὶ πολεμᾶται. Μὴν ξεχνᾶμε τί προσπάθειες ἔχουν γίνει πρὶν τὶς περιβόητες ἀλλαγὲς νὰ ἐξαφανίσουν τὸ μάθημα ἢ νὰ τὸ κάνουν μάθημα ἐπιλογῆς.
.           Βεβαίως ἐδῶ μπαίνει κι ἕνα ἄλλο ἐρώτημα. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἕτοιμη γιὰ ἀντιπροτάσεις; Διαφωνεῖ καὶ συνεδριάζει ἀλλὰ εἶναι ἕτοιμη νὰ παρουσιάσει ἕνα δικό της σχέδιο; Εἶναι ἕτοιμη ἀκόμη, ἀκόμη νὰ ἀντιδράσει ὅπως πρέπει σὲ περίπτωση ποὺ τὸ ὑπουργεῖο τὴν ἀγνοήσει καὶ τὴν προσπεράσει. Ἔχει τὴν δύναμη. Θὰ τὸ κάνει ὅμως;
.           Τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας στὴν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 16 προβλέπει τὰ ἑξῆς: «Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴν διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες».
.           Ἐπίσης ὁ καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζει στὸ ἄρθρο 9, πάρ. Ε´τὰ ἑξῆς: «παρακολουθεῖ (ἡ Δ.Ι.Σ.) τὸ δογματικὸ περιεχόμενο τῶν διὰ τὰ σχολεῖα τῆς Στοιχειώδους καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως προοριζομένων διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν».
.           Στὶς 27 Ἰουνίου 2017 ὁ ἀρχιεπίσκοπος στὴν Σύνοδο ποὺ πραγματοποιήθηκε ἐξήγησε ὅτι «τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Ἐρεύνης προέβη εἰς μεταρρύθμιση τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων εἰς τὰ Θρησκευτικὰ μαθήματα τῆς στοιχειώδους καὶ μέσης ἐκπαιδεύσεως σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ ἀναγκασθήκαμε νὰ ἀποστείλουμε τὸ ὑπ’ ἀριθ. 4896/2016 ἔγγραφό μας πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς κ. Ἀρχηγοὺς τῶν εἰς τὴν Βουλὴν κομμάτων καὶ νὰ δηλώσουμε δημοσίως ὅτι «τὰ προγράμματα αὐτὰ εἶναι καὶ ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα». Γιὰ νὰ ἀποστέλλει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος αὐτὸ τὸ ἔγγραφο στὸν ὑπουργὸ καὶ νὰ χαρακτηρίζει τὶς ἀλλαγὲς ἐπικίνδυνες, φανταστεῖτε τί σημαίνει αὐτό.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ βέβαια, εἶναι λυπηρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ μέσα στὴ Σύνοδο σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ὑπάρχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸν χειρισμὸ τοῦ θέματος. Κάποιοι ἀναπαύονται μὲ τοὺς χειρισμοὺς τῆς κυβέρνησης, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι χτυποῦν τὸ χέρι στὸ τραπέζι κρούοντας τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου.
.           Παρόλα αὐτὰ ἐνῶ, τὸ ὑλικὸ μαθητείας ποὺ θὰ ἀποτελέσει τὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 2018-2019 πρὶν τυπωθεῖ, ἔπρεπε νὰ τεθεῖ εἰς τὴν διάθεση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἀπαιτουμένη δογματικὴ παρακολούθηση, αὐτὸ δὲν ἔγινε μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἀρκετὸς χρόνος κι ἔπρεπε νὰ τυπωθοῦν τὰ βιβλία. Προχειρότητα ἢ σχέδιο ἀδιαπραγμάτευτο;

 

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

 

1 Σχόλιο

ΘΑΝΑΤΟΣ καὶ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ;

Θάνατος καὶ ταφὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;

 τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                 Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ τὴν ὕ­πουλη ἀποκοιμιστικὴ τακτικὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὴν ὁποία ἐξουδετέρωσε τὴν ὅποια ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησιαστι­κῆς Διοικήσεως, φαίνεται νὰ παραδίδεται στὰ νύχια τῆς Πανθρησκείας καὶ νὰ ὁδηγεῖται σὲ θάνατο.
.                 Καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ ὑποτιθέμενος διάλογος ἀπὸ μηδενικὴ βάση μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας τί ἦταν; Τίποτε! Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ποὺ ἦταν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου, τὸ εἶπε καθαρά: «Ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι ἐνῶ μιλούσαμε γιὰ μηδενικὴ βάση, στὴν οὐσία ὑπῆρχε τετελεσμένο». Κάτι ποὺ ἐπιβεβαίωσε ὠμὰ καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) κ. Γεράσιμος Κουζέλης: «Τὰ προγράμματα σπουδῶν ἔμειναν αὐτὰ ποὺ ἦταν… Βέβαια, τὸ ἀποτέλεσμα δίνει τὴ δυνατότητα στὴν Ἐκκλησία νὰ πεῖ ὅτι ἔδωσε μία μάχη καὶ ἄλλαξε τὰ προγράμματα. Δίνει τὴ δυνατότητα σὲ ἄλλους νὰ ποῦν ὅτι ἡ Πολιτεία ὑποχώρησε ἀπέναντι σὲ μία πίεση ποὺ δέχθηκε. Ὁποιοσδήποτε ὅμως συγκρίνει τὰ δύο προγράμματα, θὰ καταλάβει ὅτι δὲν ἄλλαξε κάτι».
.               Θέλετε καὶ ἄλλη ἀπόδειξη; Ὁρίστε οἱ δηλώσεις τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη: «Οἱ προσπάθειες τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας νὰ δημιουργήσει παραπλανητικὲς ἐντυπώσεις γιὰ ἐσωτερι­κὴ κατανάλωση, ἔχουν ἐξ ἀντικειμένου διαψευστεῖ… Ἐπικαλοῦνται σήμερα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ἀποκρύψουν τὴ στρατηγι­κὴ ὑποχώρηση στὴν ὁποία ἐξαναγκάζον­ται λόγῳ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ νέου μαθήμα­τος ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ἀλλὰ καὶ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν θεολόγων. Ἡ ἀλήθεια ποὺ θέλουν νὰ συσκοτίσουν εἶναι ὅτι τελικὰ ἀποδέχονται τὸ περιεχόμενο τοῦ νέου μαθήματος ποὺ μέχρι χθὲς πολεμοῦ­σαν λυσσαλέα μαζὶ μὲ τὴν Π.Ε.Θ. καὶ τοὺς ἄλλους ἀντιδραστικοὺς καὶ σκοταδιστικοὺς κύκλους, ἐξαπολύοντας ἀναθέματα ἐναν­τίον τοῦ “προβληματικοῦ”, ὅπως μὲ χαρακτήριζαν, Ὑπουργοῦ Παιδείας. Ἡ οὐσία δὲν ἀλλάζει. Τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἦρθε γιὰ νὰ μείνει».
.                Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Πικρὴ μέν, ἀναμφισβήτητη ὅμως. Ὁ ἀπαράδεκτος σχεδια­σμὸς τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν ἐπεβλήθη μὲ τὴν ἔνοχη ἀνοχὴ πολλῶν. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀποδομεῖται ὁλοσχερῶς. Παραμένει μὲν ὡς μάθημα… Ὅμως…
.                Ὅμως αὐτὸ ποὺ πλέον θὰ διδάσκεται στὰ Σχολειά μας δὲν εἶναι μάθημα Θρησκευτικῶν Ὀρθόδοξο, ἀλλά, ὅπως ἀκριβέστατα τὸ περιέγραψε στὴν παρέμβασή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαί­ας, «κατήντησε νὰ εἶναι οὐδετερόθρησκο… Ἕνα μάθημα μὲ θρησκευτικὲς θερμίδες ποὺ ἀρρωσταίνουν καὶ παχαίνουν καὶ ὄχι μὲ βιταμίνες ποὺ προσφέρουν ζωὴ καὶ ὑγεία. Μπορεῖ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴ λαιμαργία, ἀλλὰ δὲν μεταβολίζεται… Εἶναι καρπὸς δειλίας, ἐξισορροπιστικῆς ἀντίληψης, ἴσως καὶ μειονεκτικῆς καὶ ἡττοπαθοῦς προσέγγισης ὡς πρὸς τὸν σχεδιασμό του. Σχεδιάσθηκε ὄχι γιὰ νὰ ἐμπνεύσει στὴν πίστη καὶ νὰ ἀναδείξει τὴ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι συμβατὸ μὲ τὸν σύγχρονο ὀρθολογισμὸ καὶ ἀνεκτὸ ἀπὸ τὶς σύγχρονες ἀθεϊστικὲς καὶ συγκρητιστικὲς ἀντιλήψεις».
.                 Παρόμοια ἐπεσήμανε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ἀπὸ τὴ βάση του εἶναι προβληματικό, θὰ μποροῦσα δὲ νὰ πῶ ἐκθεμελιωτικό, διότι ἀποδομεῖ τὰ πάντα».

.              Ἐμεῖς θὰ συμπληρώναμε ὅτι πλέον τὸ μάθημα δὲν εἶναι κὰν οὐδετερόθρησκο, εἶ­ναι μάθημα κατηχητικό. Ὄχι ὅμως κατηχητικὸ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεως, ἀλλὰ τοῦ δαιμονικοῦ βδελύγματος τῆς Πανθρησκείας.
.              Ὁ δημοσιογραφικὸς θόρυβος ἑστιάσθηκε κυρίως γύρω ἀπὸ τὸ ὅτι μὲ τὴν παρέμβαση τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀφαιρέθηκαν δυό-τρία τραγουδάκια. Τὸ πρόβλημα ὅμως τοῦ νέου Προγράμματος δὲν βρίσκεται στὰ ὅποια τραγουδάκια περιέχει. Βρίσκεται στὴν ἐξομοίωση τῆς ἀλήθειας μὲ τὴν πλάνη, τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς ποικίλους ἱδρυτὲς θρησκειῶν, τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως μὲ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς δοξασίες τοῦ κόσμου.
.                 Μιὰ ὁμάδα «θεολόγων» ποὺ δὲν εἶχε τὴν τόλμη ἢ ἀπέτυχε νὰ διεκδικήσει τὴν ἡγεσία τῆς ΠΕΘ (Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων), δημιούργησε ἕνα ρῆγμα μέσα στὸ θεολογικὸ σῶμα μὲ τὸ ὄνομα «Θεολογι­κὸς Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ», εἰσέδυσε μὲ τὴ συνδρομὴ πολιτικῶν προσώπων στοὺς χώρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), ἐκμεταλλεύθηκε χρηματοδοτικὰ Προ­γράμ­ματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ δη­μιούργησε αὐτὸ ποὺ ὀνομάσθηκε «Νέο Πρό­­γραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν», ἕνα δηλαδὴ θρησκευτικὸ μόρφωμα ποὺ εὐνοεῖ τὶς ἐπιταγὲς τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.                 «Θεωρῶ ἀνεπίτρεπτο», ἔγραψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, «τὸ ὅτι ὁ διάλογος ἔγινε μεταξὺ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι καὶ μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση τῶν Θεολόγων. Παραγνωρίσθηκαν τελείως οἱ θεολόγοι ποὺ ἐργάζονται τὸ μάθημα στὴν τάξη, καὶ δὲν τοὺς δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους, ὅπως δόθηκε ἡ δυνατότητα νά ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους ὁ Θεολογικὸς Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ».
.                 Καὶ τώρα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας διαπιστώνει μὲ ὀδύνη: «Τὸ κύριο πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι μὲ ἕνα ἀκατάλληλο ἢ ἐλλιπὲς μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν χάνουμε (ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Διοίκηση) τοὺς μαθητές, ἀλλὰ ὅτι ἤδη χάσαμε τοὺς θεολόγους»…
.                 Ἔτσι τελείωσε αὐτὴ ἡ θλιβερὴ ἱστορία… «Χάσαμε τοὺς θεολόγους». Οἱ θεολόγοι ἔ­­χουν χαθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος εἰσαγωγῆς πλημμύρισαν μὲ ἑκατοντάδες ἄσχετους, ἀδιάφορους καὶ ἄθεους φοιτητές ποὺ ἔβλεπαν τὶς σπουδές τους στὴ Θεολογία ὡς βιοποριστικὸ ἐπάγγελμα, τίποτε ἄλλο!
.              Σήμερα ἁπλῶς διαπιστώνουμε τὴν ἀπώλεια. Ἀπώλεια τῶν Θεολόγων καὶ τραγικὴ ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος. Δὲν θέλουμε ὅμως νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι αὐτὸ ὄντως θὰ συμβεῖ. Ἐπιθυμοῦμε τὴ διατήρηση τοῦ ὀρθόδοξου προσανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος.
.             Καὶ αὐτὸ εὐχόμαστε· αὐτὴ ἡ δραματικὴ διαπίστωση καὶ ἡ καταστροφικὴ πορεία τοῦ μαθήματος νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀφύπνιση… Διότι ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πρὸ ἔτους ἀντίδραση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου συγκλόνισε συθέμελα τὴν κίνηση ἀποδομήσεως τοῦ μαθήματος, κάτι ποὺ δυστυχῶς ἐξανεμίσθηκε στὴ συνέχεια.

 

,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΧΝΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Καταχνιὰ στὰ Θρησκευτικὰ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Σύγχυση προκαλεῖ στὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὸ τί πραγματικὰ ἰσχύει στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Οἱ ἀντικρουόμενες πληροφορίες ποὺ διοχετεύθηκαν ἀπὸ τοῦ Μαξίμου καὶ τὴ Σύνοδο προκαλοῦν καταχνιὰ στὴν ἀλήθεια. Ποιόν ἐξυπηρετεῖ αὐτὴ ἡ σύγχυση; Ἀσφαλῶς τὴν Κυβέρνηση. Αὐτὴ προχωρεῖ τὸ ἀθεϊστικὸ πρόγραμμά Της….

Μερικὰ γεγονότα ποὺ προκάλεσαν τὴ σύγχυση:

.               Στὴν Ἱεραρχία τῆς 27ης Ἰουνίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος εἶπε ὅτι μὲ βάση τὰ στοιχεῖα, ποὺ τοῦ προσκόμισε ἡ τριμελὴς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή, «Ἡ συζήτηση ἄρχισε ἀπὸ μηδενικὴ βάση». Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος ἀντίθετα εἶπε: « (Στὰ χέρια μας) Ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι ἐνῶ μιλούσαμε γιὰ μηδενικὴ βάση, στὴν οὐσία ὑπῆρχε τετελεσμένο».
.               Ἐπίσης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑποστήριξε ὅτι διατηρήθηκε «ὁ Ὀρθόδοξος χαρακτήρας τοῦ μαθήματος». Τὸ ἴδιο ὑποστήριξε καὶ ὁ πρόεδρος τῆς 3μελοῦς Ἐπιτροπῆς, Μητροπολίτης Ὕδρας κ. Ἐφραίμ. Ἀντίθετα ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς, τόνισε ὅτι τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν «ἀντὶ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξο …εἶναι οὐδετερόθρησκο, δηλαδὴ μὲ σαθρὴ ταυτότητα. Ἕνα μάθημα μὲ θρησκευτικὲς θερμίδες ποὺ ἀρρωσταίνουν καὶ παχαίνουν καὶ ὄχι μὲ βιταμίνες ποὺ προσφέρουν ζωὴ καὶ ὑγεία…».
.               Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχία ὅτι οἱ τρεῖς Ἱεράρχες – ἐκπρόσωποί Της– ἐξέτασαν τοὺς Φακέλους τῶν Μαθητῶν (ΦΜ) «ἅμα τῇ δημοσιεύσει αὐτῶν» καὶ διαπίστωσαν ὅτι «σὲ ὅλα τὰ κεφάλαια τίθεται μὲ σαφήνεια ἡ σωτηριολογικὴ διάσταση τῆς Ἐκκλησίας». Ἀντίθετα ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, πέραν τῆς πλήρους ἀμφισβήτησης τῆς διάστασης τοῦ μαθήματος, σημείωσε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ ζήτησε νὰ δεῖ τοὺς ΦΜ, «οἱ ὁποῖοι τελικὰ δὲν τοὺς δόθηκαν καὶ δημοσιοποιήθηκαν πρὶν ἀπὸ μόλις δέκα μέρες (17/6/2017)».
.               Ἀπὸ τὴ Σύνοδο διοχετεύθηκε ἡ πληροφορία ὅτι ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε πλήρως σὲ ὅσες ἀλλαγὲς καὶ τροποποιήσεις εἶχε ζητήσει ἡ Ἐκκλησία. Ἀντίθετα ἡ πληροφορία ποὺ διοχετεύθηκε ἀπὸ τὸ ΙΕΠ ἦταν ὅτι ἡ Ἱεραρχία ἀποδέχθηκε ὁμόφωνα τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν! Ἡ Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων κατάγγειλε τὸ ΙΕΠ, ὅτι προσπαθεῖ νὰ ἐξαπατήσει τὴν κοινὴ γνώμη καὶ τόνισε ὅτι ἡ Ἱεραρχία συγκατένευσε μόνο στὸ νὰ συνεχιστεῖ ὁ διάλογος μὲ τὸ Ὑπουργεῖο καὶ δὲν πῆρε ἀπόφαση γιὰ τὰ νέα προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν.
.               Ὡς πρὸς τὶς διορθώσεις, ποὺ ζήτησε ἡ Ἐκκλησία στὸ πρόγραμμα καὶ κάποιες ἔγιναν δεκτές, δὲν ἀφοροῦν στὴν οὐσία τοῦ μαθήματος. Αὐτὸ παραμένει θρησκειολογικό. Ἡ κυβέρνηση πετυχαίνει τὸ μεῖζον καὶ κάνει «δῶρα» στὴν Ἐκκλησία τὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἐξασφάλιση τῶν θέσεων ἐργασίας στοὺς θεολόγους καθηγητές, γιὰ νὰ κλείσει στόματα. Ἀλλὰ «φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας»… Γνωρίζει ὅτι σήμερα τὰ δῶρα της δὲν τῆς κοστίζουν τίποτε καὶ εὔκολα μπορεῖ νὰ τὰ πάρει πίσω….
.               Γιὰ τὸ πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ ὑπάρξει, ἔστω τὴν ἐσχάτη ὥρα, ἔντονη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλιῶς ἡ Κυβέρνηση θὰ ἐπιβάλει στὰ ἑλληνόπουλα τὸν συγκρητιστικὸ – θρησκειολογικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος καὶ θὰ προωθήσει ἔτσι τὴν παγκοσμιοποίηση στὶς ἑπόμενες γενιές, ὑπονομεύοντας τὴν ἰδιοπροσωπία τους. –

, ,

Σχολιάστε