Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- H´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ Η΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Mέρος ϛ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Mέρος Ζ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Z´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας

.            Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ἀπὸ τῆς ἀνακηρύξεως τῆς ἀνεξαρτησίας της ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, εἶναι προσδεδεμένη στὸ Βουλγαρικὸ κράτος καὶ βοηθάει καὶ ἐνισχύει τὴν πολιτικὴ καὶ γεωπολιτική του. Μία ἐξαίρεση ὑπῆρξε μέσα στὸ 2018.
.          Ἡ σχισματικὴ ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἀποφάσισε φέτος νὰ ἑορτάσει τὰ 1000 χρόνια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ὀχρίδος καὶ στὶς 15 Μαΐου 2018 κάλεσε νὰ συμμετάσχει στοὺς ἑορτασμοὺς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας. Ἡ κυβέρνηση προέτρεψε καὶ πίεσε τὸ Πατριαρχεῖο νὰ λάβει μέρος σ’ αὐτούς. Γιὰ τὴ συμμετοχή του ὑπῆρξε ἄμεση καὶ ἀποφασιστικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὴν πλειονοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Βουλγαρίας. Στὴ Σύνοδο, ποὺ ἐξετάσθηκε τὸ ζήτημα τῆς συμμετοχῆς καί, ἑπομένως, τῆς ντὲ φάκτο ἀναγνώρισης ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας τῶν σχισματικῶν Σκοπιανῶν, κατὰ τῆς συμμετοχῆς ἐτάχθησαν ὀκτὼ Μητροπολίτες καὶ ὑπὲρ πέντε. Γιὰ τὴν ἱστορία οἱ ὀκτὼ Μητροπολίτες ποὺ ἐτάχθησαν κατὰ τῆς συμμετοχῆς καὶ ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς κανονικότητας καὶ ἑνότητας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἦσαν οἱ Λόβετς Γαβριήλ, Δοροστόλου Ἀμβρόσιος, Δυτικῆς Εὐρώπης Ἀντώνιος, Ροῦσε Ναούμ, Βάρνας Ἰωάννης, Νευροκοπίου Σεραφείμ, Βράτσης Γρηγόριος καὶ Βιδινίου Δανιήλ. Μεταξὺ τῶν πέντε ποὺ ἀκολούθησαν τὴν κυβερνητικὴ γραμμὴ καὶ ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῆς συμμετοχῆς στὸν ἑορτασμὸ τῶν Σκοπιανῶν σχισματικῶν ἦσαν οἱ Μητροπολίτες Φιλιππουπόλεως Νικόλαος, Σλίβεν Ἰωαννίκιος καὶ Στάρα Ζαγόρα Κυπριανός. Ὁ Πατριάρχης Νεόφυτος δήλωσε ἀσθένεια καὶ δὲν προσῆλθε… Ὅμως ἀργότερα, στὶς 19 Ἰουλίου 2018, δήλωσε: «Προσεύχομαι νὰ λάβει αὐτοκεφαλία ἡ Μακεδονικὴ Ἐκκλησία».
.           Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου τῆς Βουλγαρίας καὶ συγκεκριμένα στὶς 22 Φεβρουαρίου 2018 δύο ἀπὸ τοὺς πέντε Βούλγαρους Μητροπολίτες, ποὺ εἶναι ὑπὲρ τῶν Σκοπιανῶν σχισματικῶν, οἱ Στάρα Ζαγόρα Κυπριανὸς καὶ Φιλιππουπόλεως Νικόλαος, συνόδευσαν τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλγαρίας Ράντεφ στὰ Σκόπια, χωρὶς νὰ ὑποστοῦν κάποια συνέπεια γιὰ τὴν ἐκτὸς Ἱερῶν Κανόνων πράξη τους. Ἀντίθετα ὁ Πατριάρχης Νεόφυτος δήλωσε ὅτι «εἶναι καλὸ νέο ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου Ράντεφ καὶ τῶν δύο Μητροπολιτῶν στὰ Σκόπια!». Γιὰ τὴν ἐπίσκεψη ὑπῆρξε ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία. Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ Μητροπολίτες θεωροῦνται ἀνθέλληνες.
.           Σὰν συνέχεια καὶ συγκεκριμένα στὶς 14 Μαρτίου 2018 ὁ Πρόεδρος Ράντεφ δήλωσε ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ὀφείλει νὰ σεβαστεῖ τὴν κοινὴ ἱστορία τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Βουλγαρίας καὶ νὰ βρεῖ τρόπους νὰ ὑποστηρίξει τὴν Μακεδονικὴ Ἐκκλησία στὶς προσπάθειές της γιὰ τὸ Αὐτοκέφαλο». Εἶχε προηγηθεῖ, στὶς 4 Μαΐου 2017, τὸ σύμφωνο φιλίας τῆς Βουλγαρίας μὲ τὰ Σκόπια, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψαν οἱ πρωθυπουργοὶ τῶν δύο χωρῶν Μπορίσοφ καὶ Ζάεφ. Ἐπίσης γιὰ δεύτερη χρονιὰ οἱ δύο πρωθυπουργοί, στὶς 3 Αὐγούστου τοῦ 2018 ἑόρτασαν μαζὶ στὰ Σκόπια τὴν ἐπέτειο τοῦ Ἴλιντεν. Κατὰ τὴν τελετὴ ὁ Βούλγαρος πρωθυπουργὸς εὐχαρίστησε τὸν Ἀλ. Τσίπρα, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν Βουλγαρία «ἐπέλυσαν μία ἀντιπαράθεση δεκαετιῶν γιὰ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας» καὶ προσέθεσε: «Ἐλπίζουμε πὼς πλέον ἡ ἀντιπαράθεση γιὰ τὸ ὄνομα ἀνήκει στὸ παρελθόν»…
.           Ἡ κυβέρνηση καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας ἐπιδιώκουν μὲ διάφορους τρόπους νὰ πείσουν τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο νὰ δεχθεῖ τὴν αὐτοκεφαλία στὴ σχισματικὴ ἐκκλησία τῶν Σκοπίων. Ἕνας τρόπος ἦταν ὅταν τὸ 2015 (7-10 Νοεμβρίου) καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν Σύνοδο στὴν Κρήτη, τὸν κάλεσαν στὴ Σόφια καὶ προγραμμάτισαν νὰ τοῦ προσδώσουν ἰδιαίτερες τιμές. Ὅμως τὰ ὅσα εἶπε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὸ Πατριαρχικὸ Συλλείτουργο μὲ τὸν Πατριάρχη Βουλγαρίας στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκι, στὴ Σόφια, περὶ σχισματικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐξαρχίας, τὸ 1872, καὶ τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ προκάλεσαν ἀντιδράσεις στοὺς κόλπους τῆς πολιτειακῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Βουλγαρίας.
.              Ἐπίσης ὁ κ. Βαρθολομαῖος κατὰ τὴν τελετὴ παρασημοφόρησής του ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλγαρίας Πλέβνελιεφ μὲ τὸ μετάλλιο «Στάρα Πλανίνα» ζήτησε νὰ ἐπιστραφοῦν κειμήλια στὶς Μονὲς καὶ στοὺς Ναοὺς ἀπὸ ὅπου ἀφαιρέθηκαν κατὰ τὴν περίοδο τῆς βουλγαρικῆς κατοχῆς σὲ ἑλληνικὰ ἐδάφη: «Θὰ ἦταν μία ἐνέργεια ἱστορικὴ τῆς Προεδρίας σας καὶ θὰ ἀνοίξει μία νέα χρυσὴ σελίδα στὶς σχέσεις μεταξύ τῆς Βουλγαρίας καὶ τῶν Ὀρθοδόξων γειτονικῶν χωρῶν καθὼς καὶ μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση», εἶπε. Ἡ ἀντίδραση τῆς βουλγαρικῆς κυβέρνησης, τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας καὶ τῶν βουλγαρικῶν ΜΜΕ ἔκαμαν τὸν κ. Βαρθολομαῖο νὰ ματαιώσει τὴν προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸν Βούλγαρο πρωθυπουργὸ Μπορίσοφ νὰ ματαιώσει τὴν ἐπίσης προγραμματισμένη συνάντηση μαζί του.
.            Στὶς ἀντιδράσεις σὲ αὐτὰ ποὺ ἀνέφερε ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἦταν καὶ ἡ δήλωση τοῦ Βόζινταρ Ντιμιτρόφ, διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου τῆς Βουλγαρίας: «Θὰ ἐπιστρέψουμε τὰ κειμήλια, ὅταν μᾶς ἐπιστρέψουν τὰ ἐδάφη, ποὺ χάσαμε μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Νεϊγύ». Σημειώνεται ὅτι μὲ τὴ συγκεκριμένη Συνθήκη ἡ Βουλγαρία δὲν ἔχει κανένα κυριαρχικὸ δικαίωμα καὶ καμία διεκδίκηση ἐπὶ τῆς Δυτικῆς Θράκης. Αὐτή, μὲ τὴ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν, ἀπελευθερώθηκε καὶ ἀνήκει ὁριστικὰ στὴν Ἑλλάδα. Πάντως, ὡς πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὁ Πατριάρχης Νεόφυτος ἔστειλε μήνυμα συμπαθείας πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, μετὰ τὴν τραγωδία τοῦ Ματιοῦ…
.           Μπορεῖ τώρα τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας νὰ ἔχει ἀνάγκη τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ νὰ θέλει νὰ βελτιώσει τὶς σχέσεις του μὲ αὐτό, ὅμως τὰ πιστεύω του, οἱ δεσμεύσεις του καὶ οἱ προσανατολισμοί του δὲν τοῦ τὸ ἐπιτρέπουν. Πρῶτον εἶναι κοντὰ στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Τὴν 1η Μαρτίου 2018 καὶ στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν 140ή ἐπέτειο τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Βουλγαρίας ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγό, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ Ρωσοτουρκικοῦ πολέμου (1877-1878) ἐπίσημος προσκεκλημένος του ἦταν ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος. Κατὰ τὴν σχετικὴ ὁμιλία του ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος εἶπε, μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Εἴμαστε δύο Ὀρθόδοξα Ἔθνη, ἑνωμένα μὲ τὴν Πίστη τους. Ἐμεῖς, οἱ Βούλγαροι ὀφείλουμε τὴν ἐλευθερία μας στὴ Ρωσία». Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἀκολούθησε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ δὲν συμμετέσχε στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ἐπίσης στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βουλγαρίας τόνισε ὅτι στὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα «πρέπει νὰ τηρηθοῦν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες».
.         Τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι τὸ Βουλγαρικὸ Πατριαρχεῖο πάντα ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ σοβινιστικὰ καὶ ἐθνοφυλετικὰ σύνδρομα τοῦ παρελθόντος. Μετὰ τὸν ἱερομάρτυρα καὶ ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε΄, ἡ ὀθωμανικὴ διοίκηση ὅρισε ὡς διάδοχό του τὸν ἀπὸ Πισιδίας καὶ βουλγαρικῆς καταγωγῆς Εὐγένιο Β΄ (10 Ἀπρ. 1821 – 27 Ἰουλ. 1822). Τὸ 1870 ἀνακηρύχθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία. Ἡ λογικὴ ὅσων Βουλγάρων καλλιεργοῦσαν τὴν ἰδέα τῆς Ἐξαρχίας ἦταν: «Χωρὶς ἀνεξάρτητη θρησκευτικὴ ἀρχή, κολοβὴ θὰ εἶναι ἡ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία». Τὸ 1871 στὴν Κωνσταντινούπολη συνεδρίασε τὸ βουλγαρικὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἐθνικὸ συμβούλιο καὶ ὅρισε τὴν Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία ὡς τὸν ἐπίσημο ἐκπρόσωπο τοῦ Βουλγαρικοῦ Ἔθνους στὴν Ὑψηλὴ Πύλη. Τὸ γεγονὸς ἐξανάγκασε τὸν Πατριάρχη Γρηγόριο Ϛ΄ σὲ παραίτηση. Τὸ 1872 ὁ Βούλγαρος Ἔξαρχος Ἄνθιμος Α΄ κήρυξε τὴν αὐτοκεφαλία της. Τὴν ἴδια χρονιὰ συνῆλθε στὴν Κωνσταντινούπολη Μείζων Σύνοδος, ἡ ὁποία καθήρεσε τὸν Ἄνθιμο καὶ καταδίκασε τὸν ἐθνοφυλετισμὸ στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας.
.           Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2018 ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας μαζὶ μὲ ἐπίσημη κυβερνητικὴ ἀντιπροσωπεία, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πρωθυπουργὸ Μπορίσοφ, μετέβησαν στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ὁ Βούλγαρος Πατριάρχης μαζὶ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ τέλεσαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς βουλγαρικῆς παροικίας στὴν Πόλη. Παρὼν καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ἐρντογκάν. Ἀκολούθησε ἐπίσημο γεῦμα στὸ Σισλί, ἕδρα τῆς βουλγαρικῆς παροικίας, στὸ ὁποῖο ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος σημείωσε ὅτι «ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, αἱ ἐντὸς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου βουλγαρικαὶ κοινότητες προστατεύονται κανονικῶς καὶ ποιμαντικῶς ὑπὸ τοῦ ἑκάστοτε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν κατὰ τόπους Ἀρχιερέων αὐτοῦ». Ἐκ τῶν πράξεων τοῦ Βουλγάρου Πατριάρχου μέσα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ κ. Βαρθολομαίου εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἔνταση στὶς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.
.          Ἡ προσέγγιση τῶν σχισματικῶν τῶν Σκοπίων μὲ τὴν Βουλγαρικὴ Ἐκκλησία προκαλεῖ ἐπίσης ἔνταση στὶς σχέσεις της μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, τὸ ὁποῖο, κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, εἶναι ἡ μητέρα Ἐκκλησία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων καὶ βλέπει ὅτι περιφρονεῖται καὶ ἀγνοεῖται ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ὡς πρὸς τὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις ἡ Βουλγαρικὴ Ἐκκλησία δείχνει ὅτι εἶναι μία ἐσωστρεφὴς Ἐκκλησία, ποὺ δὲν συμμετέχει στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ προβληματίζεται μὲ τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Τὰ διαθρησκειακὰ ζητήματα καὶ τοὺς Μουσουλμάνους τῆς Βουλγαρίας (5% ἐπὶ τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ) χειρίζεται ἡ βουλγαρικὴ κυβέρνηση.-

Advertisements

,

Σχολιάστε

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἔρχεται ἡ σειρὰ ἡ δική μας…»

Ὁ νόμος τῆς ζούγκλας στὴν ἀνθρωπότητα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.          Ὁ νόμος τῆς ζούγκλας καὶ γενικότερα τῆς φύσης εἶναι ὅτι ὁ ἰσχυρὸς ἐξοντώνει τὸν ἀδύναμο. Λιοντάρια καὶ τίγρεις κατασπαράζουν ζέβρες, κροκόδειλους, ζαρκάδια, γεράκια καὶ ἀετοὶ ἁρπάζουν κότες ἀπὸ ἀνοικτὸ κοτέτσι, λύκοι καταβροχθίζουν πρόβατα… Ὁ ἄνθρωπος, ἀντίθετα, εἶναι τὸ ἔλλογο ζῶο, ποὺ μὲ τὸν πολιτισμό του μπορεῖ νὰ πάει ἐνάντια στὴν φύση καὶ νὰ ἔχει ὁ ἀδύναμος ἴσα δικαιώματα μὲ τὸν ἰσχυρό… Μέχρι σήμερα ὅμως δὲν τὸ ἔχει ἐπιτύχει. Ἔφτασε στὸ φεγγάρι, ἔχει ἐντυπωσιακὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα, ἀλλὰ πάντα ἰσχύει τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου, ὁ νόμος τῆς ζούγκλας, εἰδικότερα στὸ διεθνὲς ἐπίπεδο.
.          Ἕνα ἱστορικὸ παράδειγμα. Οἱ Μήλιοι ζήτησαν ἀπὸ τοὺς παντοδύναμους Ἀθηναίους νὰ εἶναι οὐδέτεροι φίλοι τους καὶ ὄχι ὑποτελεῖς τους, κι ἐκεῖνοι τοὺς ἀπάντησαν ὅτι θὰ τοὺς σφάξουν ὅλους, γιατί δὲν ὑπάκουσαν στὸ νόμο, πὼς ὁ ἰσχυρότερος ἀσκεῖ ἀνεξέλεγκτα τὴν ἐξουσία του, νόμο ποὺ βρῆκαν καὶ θὰ τὸν παραδώσουν γιὰ νὰ ὑπάρχει πάντα. (Θούκ. Ἰστ. Ε΄ 105). Προβλεπτικοὶ οἱ Ἀθηναῖοι…
.          Τὸ δημοψήφισμα στὰ Σκόπια εἶναι ἕνα ἀκόμη παράδειγμα. Οἱ ἰσχυροί τῆς Γῆς ἔχουν βαλθεῖ νὰ ἐπιβάλουν στοὺς γείτονές μας τὸ προφανές: ὅτι ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τοὺς συμφέρει, ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου τοὺς δίδει γλῶσσα, ταυτότητα, καὶ ὄνομα. Ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ἡ Καγκελάριος τῆς Γερμανίας, ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ καὶ πολλοὶ ἄλλοι παράγοντες τῆς Δύσης, ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ βοηθοῦν στὴν ὑλοποίηση τῆς γεωστρατηγικῆς τῶν ΗΠΑ ἐπενέβησαν ὠμὰ στὰ ἐσωτερικὰ τῶν γειτόνων μας. Τὸ ἀπογοητευτικὸ γιὰ τὸν ἀνθρώπινο πολιτισμό μας εἶναι πὼς οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς ἐπιβάλλουν τὴν ἀρχὴ τῆς ζούγκλας. Ὡς ἐπικυρίαρχοι ἐπιβάλλουν αὐτό, ποὺ εἶναι πρὸς ὄφελός τους, ὑποστηρίζοντας στοὺς ἀνίσχυρους ὑποτελεῖς τους ὅτι τὸ κάνουν γιὰ τὸ δικό τους ὄφελος, τὸ ὁποῖο, ὑποστηρίζουν οἱ ἰσχυροί, ὅτι γνωρίζουν καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἴδιους, ποὺ τοὺς ἀφορᾶ….
.           Τὰ γράφω αὐτά, γιατί μετὰ τὸ δημοψήφισμα καὶ τὴν ἀναμενόμενη ὑπερψήφιση στὰ Σκόπια τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἔρχεται ἡ σειρὰ ἡ δική μας. Ὅσα γίνονται σήμερα στὰ Σκόπια, θὰ ἐπαναληφθοῦν ἐνισχυμένα στὴν Ἑλλάδα. ΗΠΑ, Γερμανία, ΝΑΤΟ, Ἀγγλία, ΕΕ θὰ ἐνισχύσουν καὶ θὰ θεοποιήσουν τὸν Ἀλ. Τσίπρα – καὶ βραβεῖο Νόμπελ μπορεῖ νὰ τοῦ δώσουν – «γιὰ τὴ γενναιότητα ποὺ ἔδειξε νὰ ὑλοποιήσει τὰ σχέδιά τους στὴ Βαλκανική…». Σὲ ἐμᾶς τοὺς ὑπόλοιπους, τοὺς σύγχρονους Μηλίους, θὰ ἐφαρμόσουν τὴ μέθοδο τοῦ καρότου καὶ τοῦ μαστιγίου. Ἀπὸ τὴ μία ὑποσχέσεις γιὰ ἐπενδύσεις καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀπειλές, ὅτι θὰ ὑπάρξουν βαριὲς συνέπειες, ἂν ἀντισταθοῦμε στὰ σχέδια τους. Καὶ βεβαίως ἡ κυβέρνηση πάντα ἐξυπηρετικὴ ἀπέναντί τους…
.         Ἐξαιρετικὰ ἀποδοτικὸς γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν σκοπῶν τῆς χώρας του στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ στὴ χώρα μας Τζέφρι Πάϊατ. Μπράβο του. Κινητικός, ὁμιλητικός, παρεμβατικός. Θὰ ἔχει τὸ προνόμιο στὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία νὰ γραφεῖ τὸ ὄνομά του ὡς ὁ διπλωματικὸς ἀπόγονος τοῦ Πιουριφόϊ, αὐτὸς βεβαίως σὲ κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς, μὲ λίγο Κόμμα Καμμένου…-

, ,

Σχολιάστε

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ: ΤΟ ΑΓΙΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ὁ Σταυρός: τὸ ἁγιότερο σύμβολο τῆς πίστεώς μας

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                 Στὶς 14 Σεπτεμβρίου ἑορτάζουμε μὲ λαμπρότητα τὴ μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ὅλος ὁ μήνας Σεπτέμβριος εἶναι ὁ μήνας τοῦ Σταυροῦ. Ἡ ἱερὴ Ὑμνολογία τοῦ Σταυροῦ, τὰ ἱερὰ Ἀναγνώσματα καὶ οἱ Κυριακὲς Πρὸ τῆς Ὑψώσεως καὶ Μετὰ τὴν Ὕψωσιν, ποὺ δορυφοροῦν τὴν Ἑορτή, ὑπογραμμίζουν τὴν ἐπισημότητά της.
.              Ὁ Σταυρὸς μέχρι τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου μας ἦταν ὄργανο τοῦ πιὸ ἀτιμωτικοῦ θανάτου. Ἦταν «τὸ ξύλον τῆς αἰσχύνης». Ἀλλὰ ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε θυσιαστήριο ἐπάνω στὸ ὁποῖο ὁ Χριστὸς προσέφερε τὸν Ἑαυτό Του θυσία γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, ἁγιάσθηκε καὶ ὀνομάζεται «τρισμακάριστον ξύλον»! «Ὢ ξύλον τοῦ Σταυροῦ, σὺ τῇ ἀληθείᾳ εἶσαι πολλῶν μακαρισμῶν ἄξιον· διότι ἐπάνω εἰς ἐσὲ ἐτανύσθη κατὰ τὰς χεῖρας καὶ (τούς) πόδας καὶ καθ᾿ ὅλον τὸ σῶμα ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς Χριστός, ὁ τῶν αἰώνων ὑπάρχων Βασιλεύς, καὶ πάντων τῶν ὄντων Κύριος, καὶ διὰ μέσου σου ἔπεσε πτῶμα ἐλεεινὸν καὶ ἀξιο­δάκρυτον ὁ διάβολος», ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (Ἑορτοδρόμιον, Ἑρμηνεία εἰς τὸν κανόνα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ᾠδὴ Ε΄).
.                 Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ «ἔγινε θεμέλιο μεγάλης εὐλογίας γιὰ τὴν ἀνθρωπό­τητα, κτύπημα θανατηφόρο κατὰ τοῦ διαβόλου, χαλινάρι τῶν δαιμόνων, φί­μωτρο τῆς δυνάμεως τῶν ἐχθρῶν… Κατήργησε τὸν θάνατο, συνέτριψε τὶς χάλκινες πύλες τοῦ Ἅδη, τσάκισε τὶς σιδερένιες ἀμπάρες του, ἔκοψε τὰ νεῦρα τῆς ἁμαρτίας, κατέπαυσε τὴ μάστιγα ποὺ βασάνιζε τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἄ­νοιξε τὶς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ, «τοὺς μισουμένους φίλους ἐποίησεν, εἰς τὸν Οὐ­ρανὸν ἐπανήγαγεν, ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου ἐκάθισε τὴν ἡμετέραν φύσιν», κηρύττει ὁ μεγαλύτερος ἱεροκήρυκας τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (Κατὰ Ἰουδαίων Ὁμ. Γ΄, δ΄, PG 48, 867).
.                 Ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ ἁγιότερο σύμβολο τῆς πίστεώς μας, τὸ σύμβολο τῆς σωτηρίας μας. Ὅλα τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ὁλοκληρώνονται μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴ σφραγίδα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὅλες οἱ ἱερατικὲς εὐλογίες εἶναι σταυρικές. Ὅλοι οἱ ἱεροὶ ναοί, τὰ ἱερὰ σκεύη, τὰ ἱερὰ ἄμφια ἁγιάζονται μὲ τὸν Τίμιο Σταυρό. Δὲν νοεῖται λειτουργικὴ πράξη ἢ σύναξη τῶν πιστῶν χωρὶς τὴ σφραγίδα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
.                 Οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ τὸν Σταυρὸ ἔχουμε χαραγμένο ἐπάνω μας καὶ τὸν περιφέρουμε σὰν ἄλλη στήλη θριάμβου, σημειώνει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος (PG 48, 826). Μὲ τὸν Σταυρὸ ὁμολογοῦμε τὴν πίστη μας στὸν Χριστό, ἐκδηλώνουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας γιὰ τὴ σωτηρία ποὺ μᾶς χάρισε καὶ ζητοῦμε τὴν εὐλογία του καὶ τὴ δύναμή του γιὰ τὴν καθημερινὴ καὶ τὴν αἰώνια πορεία μας.
.                 Μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ σφραγίζουμε τὸ σῶμα μας, τὰ σπίτια μας, τὰ πρά­γματά μας, τοὺς χώρους τῆς ἐργασίας μας, τὰ πάντα. Εἶναι τόσο εὐρύτατη ἡ χρήση τοῦ Σταυροῦ, τόσο στὴ λειτουργικὴ ὅσο καὶ στὴν καθημερινή μας ζωή, ποὺ δὲν ὑπερβάλλουμε ἐὰν ποῦμε ὅτι, ὅπου κι ἂν στρέψει κανεὶς τὰ βλέμματά του, βλέπει Σταυρό: στοὺς τρούλους τῶν ἐκκλησιῶν, στοὺς τάφους τῶν κοιμητηρίων, στοὺς δρόμους, στὶς ἀγορές, στὶς βραχονησίδες, στὶς βουνοκορφές, στὰ πλοῖα καὶ στὰ αὐτοκίνητα ποὺ ταξιδεύουν, παντοῦ δεσπόζει ὁ Σταυρός. «Παν­ταχοῦ τῆς οἰκουμένης ὁ Σταυρὸς ὑπὲρ τὸν ἥλιον διαλάμπει»!
.                 Ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ ἀνίκητο ὅπλο τῶν Χριστιανῶν. «Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου τὸν Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας. Φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν» (Στιχηρὸν ἀναστάσιμον Αἴνων πλ. δ΄ ἤχου)! Ὁ διάβολος φρίττει καὶ τρέμει μπροστὰ στὴ δύναμη τοῦ Σταυροῦ.
.                 Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ συντρίβει τοὺς δαίμονες, σώζει τοὺς ἀνθρώπους, κατέστησε ἀμετακίνητους στὸ ἀγαθὸ τοὺς ἀγγέλους, ἀνακαινίζει ὅλη τὴν κτίση. «Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ δόξα τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ, ἡ ἀγαλλίαση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ στολίδι τῶν ἀγγέλων, ἡ ἀσφάλεια τῆς Ἐκκλησίας… τὸ φῶς ὁλόκληρης τῆς οἰκουμένης» (PG 49, 396-97). «Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης· Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας…» (Ἐξαποστειλάριον Ἑορτῆς).
.                 Ἡ σωτηρία διὰ τοῦ Σταυροῦ. Τί ἄλλο εὐφροσυνότερο! Καὶ ἡ ἀνύψωση διὰ τοῦ Σταυροῦ. Τί ἄλλο θαυμασιότερο! Καὶ ἡ θέωση διὰ Σταυροῦ. Τί ἄλλο ἐρασμιότερο! «Ἡ ζωηφόρος Σου πλευρά… τὴν Ἐκκλησίαν Σου, Χριστέ, ὡς λογι­κὸν ποτίζει Παράδεισον… τὸν κόσμον ἀρδεύουσα, τὴν κτίσιν εὐφραίνουσα…» (Τροπάριον Μακαρισμῶν Μ. Πέμπτης).
.                 Νά γιατί πανηγυρίζουμε οἱ πιστοὶ στὴ γιορτὴ τοῦ Σταυροῦ: διότι ὅλες οἱ εὐλογίες ποὺ ἀπολαμβάνουμε ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας πηγάζουν ἀπὸ τὸν πανσεβάσμιο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας. «Ἀπὸ θανάτου γεγόναμεν ἀθάνατοι… Ταῦτα τοῦ Σταυροῦ τὰ κατορθώματα» (PG 49, 396). Τί νὰ ἀνταποδώσουμε στὸν Κύριό μας γιὰ ὅλα ὅσα μᾶς χάρισε; «Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;».

 

, ,

Σχολιάστε

THE EUROPEAN UNION AND ITS DEBT CRISES: THE DECEPTION OF THE GREEKS (John N. Kallianiotis)

The European Union and its Debt Crises:
The Deception of the Greeks

Nova Science Publishers

John N. Kallianiotis[1]

This European Union became a German Union and all members (Germanic or non-Germanic people), even the large socialist French nation, have to obey, submit, and abide by the European laws, the non-democratic decisions of the “strong nation”, and the absolute control of the members domestic, political, economic, and social lives. The member-nations (they call them states and not nations) do not have central banks, independent governments, a national legislation system, public policies (monetary or fiscal), and of course, have lost their sovereignty completely. They have become German protectorates (new colonialism). Lately, with the new U.S. President, Donald Trump, those controlled by the globalists EU have become very hostile against his new American administration.[2]

The member-nations of this artificial political union (the prototype of globalization)[3] are different in size, in resources, in economic potential, in culture, in dogmas, in language, in paideia, in history, in tradition, in value system, and in objectives. Therefore, these nations cannot be under a common union, a common currency, a common law, a common economic environment without any tools to control their own socio-political destiny. This union fooled the naive politicians of the European nations and without any referendum, they fell in this trap, from where it is not allowed to leave. After its accession, a member becomes a permanent controlled state (not a sovereign nation any more) of the European (German) Union. England seems to be the only exception because Europeans, since the conception of the European Economic Community (EEC), did not like British membership and delayed its acceptance until January 1973, and in Summer 2016 they decided to leave this anti-European “structure”.[4]

The “Holy Roman Empire’s” suspicious revival to impose the will of “theirs” (the dark powers) started again in 1957 (including as founding members the region it had in the 8th century A.D.). It has restricted the independence, the sovereignty, and has diluted the identity of so many European nations that are not the illusionist Franks and share completely different values and beliefs. Above all, they do not want to be part of this controlled “New Empire”, the prototype of the “Global Empire” (the global “control” of humanity). The grandiose plan (pushed by communists, liberals, globalists, anti-Christians, and other enemies of Europe) is, now, to expend this Christian “European Union” to the allodox Asians (Turkey and Israel),[5] and soon to other continents. Obviously, after 60 years of procedures, a non-European plan was imposed on Europeans.

Consequently, it was obvious in those days that in the near future European generations would face many problems, due to integration and globalization. Some of the questions were the following: Are they going to retain their freedom? Are they going to retain their basic Hellenic-Christian values? Are they going to retain their seven thousand year old civilization and identity? Are they going to retain their homogeneity? Non-Christian, oriental “values” started having a significant influence on Western and Greek civilization. Oriental and pagan religions have influenced religious thought and expression in the contemporary secular and liberal West. The creation of a new non-European and non-Orthodox civilization and value system, which would affect negatively mostly Greece, might be a matter of a few decades or one generation because of the uncontrolled illegal migration (mostly, anti-Christian Muslims, jihantists and sharia law)[6] and cultural imperialism. The latest trend towards a “global civilization” (actually global subculture) will destroy all civilizations. These cultural, religious, and social mixtures have posed a serious threat to the future of the true human civilization. Revelation and Truth are the biggest enemies of this current cultural assimilation, human amalgamation, exaltation of lie, and individuals’ apostasy. Historical memory requires Greeks to honor their national heroes and martyrs, who have enlightened the past, so the nation[7] can continue its existence in the future.[8]  

–-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[1] The European Union and its Debt Crises: The Deception of the Greeks, by John N. Kallianiotis, Nova Science Publishers, N.Y., August 2018, ISBN: 978-1-53614-067-5

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=65180&osCsid=c26561cbdc6aac822c1f0d997d83d6ec

[2] See, “Europe must not bow to U.S. spending demands on NATO: EU’s Juncker”. http://www.reuters.com/article/us-nato-defence-eu-idUSKBN15V31F?utm_source=Active+Subscribers&utm_campaign=5895ecc5da-MR_02172017&utm_medium=email&utm_term=0_35c49cbd51-5895ecc5da-64233369

[3] The Hellenic-Orthodox civilization ought to be against the servitude of the deceived globalization and to turn away from anyone (betrayer or puppet), who is in favor of this human enslavement. The Greek Orthodox Church has to leave the World Council of Churches (WCC) and to stop the ecumenistic dialogue with the heretics of Europe. See, https://www.oikoumene.org/en/

[4] The Conservative Prime Minister, Edward Heath, took the U.K. into the EEC in January 1973 after President de Gaulle of France had blocked U.K. membership twice in the 1960s. This brought EEC membership to nine.  In a referendum in 1975 the U.K. electorate voted to stay in the EEC under renegotiated terms of entry. See, http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliament-and-europe/overview/britain-and-eec-to-single-european-act/ . And they voted to leave the EU in Summer 2016. See, https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum Also, http://graphics.wsj.com/brexit-uk-referendum-live-results/ . Further, http://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/britain-european-union-brexit.html?_r=0

[5] See, Kallianiotis, I.N. (2006).

[6] ISIS is terrorizing the World. They are a new brand of terror; hundreds have died in just the last few years. In Paris, November 12, 2015: 128 souls died; In San Bernardino, CA, December 3, 2015: 14 souls taken; In Brussels, March 22, 2016: 32 people perish; In Nice, France, July, 2016: 86 killed, 434 injured; In Ft. Lauderdale, FL, January, 2017: 5 deaths, 36 wounded in airport; and many other people in different cities and nations.

[7] For a state to be a nation, its people must have the same blood, the same language, the same race, and the same religion («ὅμαιμον, ὁμόγλωσσον, ὁμοεθνές, καί ὁμόθρησκον»). (Herodotus, Ἡρόδοτος; 5th century B.C.).

[8] This is coming from Chapter 1, pp. 26-28 of the book.

Σχολιάστε

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΕΩΣ

.                Τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῶν Ἀρκιῶν, τὸ μικρότερο σχολεῖο στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐπέλεξε γιὰ νὰ παραστεῖ στὸν ἁγιασμὸ γιὰ τὴν πρώτη μέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ὁ Περιφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου, Γιῶργος Χατζημάρκος, σὲ μία κίνηση συμβολική, ἀλλὰ καὶ οὐσίας, ἀφοῦ τὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε μὲ τὴν παρουσία του, εἶναι ὅτι ἡ Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου, στέκεται δίπλα σὲ ὅλα τὰ νησιὰ εὐθύνης της, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ θέματα Παιδείας, ὑπερβαίνοντας καὶ αὐτὲς ἀκόμη τὶς θεσμικὲς ἁρμοδιότητές της.
.           Στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῶν Ἀρκιῶν, φοιτᾶ ἕνα καὶ μόνο παιδί, ὁ 9χρονος Χρῆστος ποὺ φέτος πηγαίνει στὴν Δ΄ τάξη καὶ ζεῖ στὸ νησὶ μὲ τοὺς γονεῖς καὶ τὰ τέσσερα ἀδέρφια του.

 

Ρόδος, 11 Σεπτεμβρίου 2018

 

 

Σχολιάστε

ΟI “IRON MAIDEN” EΒΑΛΑΝ «ΦΩΤΙA»…

Οἱ Iron Maiden ἔβαλαν «φωτιά»…

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ἡ φριχτὴ τραγωδία στὸ Μάτι τῆς Ἀττικῆς βύθισε στὸ πένθος τὴν Πατρίδα μας τὴν ἀποφράδα ἐκείνη νύχτα τῆς 23ης τοῦ περασμένου Ἰουλίου. Ἔγιναν γι᾿ αὐτὴν πολλὲς συζητήσεις. Λίγοι ὅμως ἦταν διατεθειμένοι νὰ σκύψουν βαθύτερα στὸ θέμα καὶ νὰ ἀναζητήσουν τὰ πραγματικὰ αἴτια μιᾶς συμφορᾶς μὲ ἑκατόμβη νεκρῶν καὶ ἀνυπολόγιστες καταστροφές.
.             Κάποιοι, ἀπ᾿ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἔκαναν, ἐπεσήμαναν ἕνα ἰδιαίτερα ὑβριστικὸ γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χώρα τρεῖς ἡμέρες πρίν, στὶς 20 Ἰουλίου, καὶ τὸ ὁποῖο ἀκόμη καὶ μόνο του μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει τὴν παραχώρηση τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ φοβερὴ ἐκείνη καταστροφή.
.             Ἀναφερόμαστε στὴν πολυδιαφημισμένη συναυλία τῶν Iron Maiden στὸ Terra Vibe Park τῆς Μαλακάσας, ἡ ὁποία δὲν ἀπέχει παρὰ λίγα μόνο χιλιόμετρα ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν καταστροφῶν. Περίπου 36.000 νέοι παρακολούθησαν τὴ συναυλία μὲ πάθος, ζητωκραυγάζοντας καὶ ἐπευφημώντας μανιωδῶς τὸ παγκόσμιας ἀναγνώρισης μουσικὸ αὐτὸ συγκρότημα τῆς heavy metal μουσικῆς, τὸ ὁποῖο ὅμως κατηγορεῖται βάσιμα ὅτι ἔχει σχέση μὲ τὸν σατανισμό.
.             Ἂν καὶ τὰ μέλη του ἀρνοῦνται αὐτὴν τὴν κατηγορία, ἐν τούτοις τὰ τραγούδια τους μὲ ἔντεχνο καὶ ἀφανῆ τρόπο παραπέμπουν στὸν σατανᾶ. Πολλοὶ καὶ κυρίως οἱ νέοι, ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ ποιητικὴ τῶν στίχων τους καὶ τὴ δυνατὴ ἄγρια μουσική τους, δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ ὑποκρυπτόμενα νοήματα.
.             Ὅμως γιὰ ἕναν προσεκτικὸ παρατηρητὴ ὁ ἐπηρεασμὸς τῶν Iron Maiden ἀπὸ τὸν σατανισμὸ εἶναι ἐμφανής. Καὶ ὄχι μόνο στοὺς στίχους καὶ τὴ μουσική, ἀλλὰ καὶ στὰ τρομακτικὰ ἐξώφυλλα τῶν δίσκων τους καὶ τὰ φρικιαστικὰ σκηνικὰ τῶν συν­αυλιῶν τους. Σ᾿ ὅλα αὐτὰ κυριαρχεῖ ὁ Eddie, ἡ σατανόμορφη σκελετοειδὴς μασκότ τους, ποὺ καὶ μόνο αὐτὴ ἀρκεῖ νὰ φανερώσει τὸν ἐπηρεασμὸ τοῦ σατανισμοῦ ἐπάνω τους.
.             Στὴ συγκεκριμένη τώρα συναυλία τῆς Μαλακάσας ὄχι μόνο ὑπῆρχαν τὰ παραπάνω στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ στὸ μὲν τραγούδι Fear of the Dark (Φόβος τοῦ σκότους) ἕνας τοῦ συγκροτήματος στὸ τέλος πέταξε κάτω ἕναν μεγάλο φωτιζόμενο σταυρό, ἐνῶ στὸ The Trooper (Ὁ ἱππέας) ἔριξε κάτω καὶ ποδοπάτησε τὴν ἑλληνικὴ σημαία.
.             Τὸ σημαντικότερο ἐντούτοις ἀπ᾿ ὅλα ὑ­πῆρξε ἡ ξέφρενη συμμετοχὴ τῶν δεκάδων χιλιάδων νέων, ποὺ μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια τους ἐπευφημοῦσαν τὸ συγκρότημα σχηματίζοντας μὲ τὰ δάχτυλά τους τὸ σύμβολο τοῦ σατανᾶ, κάτι ποὺ κάνουν ὅλοι οἱ φανατικοὶ ὀπαδοὶ τῶν Iron Maiden σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Κι αὐτὸ εἶναι ἐπίσης πολὺ μεγάλη ἀπόδειξη γιὰ τὴ σχέση τοῦ συγκροτήματος μὲ τὸν σατανισμό.
.             Ὁρισμένα μέσα ἐνημερώσεως τὴν ἑ­πόμενη τῆς συναυλίας περιέγραφαν τὸ γεγονὸς μὲ ἐντυπωσιακοὺς τίτλους σὰν αὐ­τὸν τοῦ σχολίου μας: «Οἱ Iron Maiden ἔβαλαν “φωτιὰ” στὴ Μαλακάσα». Τρεῖς μέρες ἀργότερα ὁ σατανᾶς τους ἔ­βαλε φωτιὰ καὶ ἔκανε στάχτη τὸ Μάτι καὶ τὶς κοντινὲς περιοχές.

Σχολιάστε

ΧΑΩΔΗΣ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ καὶ ΛΑΟY

Χαώδης πόσταση ΣΥΡΙΖΑ κα λαοῦ

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
10.09.2018

.           Ἕνας σίγουρος τρόπος γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ ἕνα κόμμα, μία παράταξη ἢ μία προσωπικότητα στὸ πολιτικὸ περιθώριο εἶναι ἡ ροπὴ στὸν αὐταρχισμὸ καὶ ἡ πρόθεση ἄσκησης βίας σὲ βάρος τῆς πλειοψηφίας. Κάτι τέτοιο ἀπωθεῖ τοὺς λαούς, οἱ ὁποῖοι ἐλάχιστες φορὲς στὴν ἀνθρώπινη Ἱστορία ἔχουν δώσει τὴν ἐξουσία σὲ τέτοιου εἴδους παρατάξεις καὶ πρόσωπα – καὶ πάντοτε, ὅποτε γινόταν αὐτό, τὰ ἀποτελέσματα ἦταν φρικτά.
.           Ἡ κοινωνικὴ δυσφορία γίνεται σὲ ἐκθετικὸ βαθμὸ μεγαλύτερη καὶ μπορεῖ νὰ φτάσει σὲ ἀκραῖα ἐπίπεδα, ὅταν δὲν ὑπάρχει ἁπλὰ πρόθεση ἄσκησης βίας σὲ βάρος τμημάτων τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δίνει μία ἐντολὴ καὶ ἀσκεῖται βία ἐναντίον τοῦ λαοῦ.
.           Ὅταν ἕνα κόμμα φαίνεται ἀκραῖο καὶ βίαιο, ἐντάσσει αὐτομάτως ἑαυτὸν στὸ πολιτικὸ περιθώριο. Ὅταν μία κυβέρνηση συμπεριφέρεται ἔτσι, ὑποχρεώνει τὶς μάζες νὰ ἀνεβάσουν τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀντιπαράθεσης μὲ αὐτήν. Προετοιμάζει, δηλαδή, μία ρήξη, στὴν ὁποία πάντα στέφονται νικητὲς οἱ πολλοὶ καὶ συντρίβονται οἱ λίγοι – ὅσο καλὰ κι ἂν νιώθουν αὐτοὶ οἱ λίγοι ὅτι προστατεύονται ἀπὸ δυνάμεις ἀσφαλείας τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἀπὸ κύκλους ἰσχύος τοῦ ἐξωτερικοῦ.
.           Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δὲν ἀξιοποίησε τὴν πρόταση τῆς «Δημοκρατίας» νὰ ἀνακοινώσει τὴ διενέργεια δημοψηφίσματος γιὰ τὴν κατάπτυστη καὶ πανδήμως κατακριτέα Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Προτίμησε νὰ δοθεῖ ἡ ἐντολὴ στὰ ΜΑΤ νὰ δείρουν νέους, μεσόκοπους, ἡλικιωμένους, γυναικόπαιδα καὶ ὅλους ὅσοι ἐνδιαφέρονται ἐνεργὰ γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ συμμετεῖχαν στὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης.
.           Ἡ κυβέρνηση πνίγεται στὰ νέφη τῆς λαϊκῆς ἀποδοκιμασίας, ἀφοῦ προτίμησε νὰ πνίξει τὴ συμπρωτεύουσα στὰ χημικὰ καὶ νὰ ἐπιδείξει προκλητικὰ τὴ χυδαία περιφρόνησή της στὰ πατριωτικὰ αἰσθήματα τῶν Ἑλλήνων.
.           Ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ πολλὲς φορὲς στὸ πρόσφατο παρελθόν, ἡ Ἀριστερὰ δὲν ἀναγνωρίζει ἐθνικὰ συμφέροντα. Γιὰ αὐτὴ τὴν παράταξη ὁτιδήποτε πατριωτικὸ χαρακτηρίζεται φασιστικό. Τὴ σχέση μὲ τὸν Χριστὸ τὴ χλευάζει σὰν «ὄπιο τοῦ λαοῦ». Τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας τὸ ἀνταλλάσσει εὐχαρίστως μὲ μία φιλοφρόνηση ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς ἢ μὲ ἕνα καλὸ σχόλιο Ἀμερικανοῦ ἀξιωματούχου.
.           Τώρα πιά, τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς πολίτες τοὺς χωρίζει μία ὁλόκληρη πατρίδα. Ἡ Ἑλλάδα μας.

Σχολιάστε