ΠΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Πολικὸ ψύχος στοὺς Ὀρθοδόξους Προκαθημένους

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Πολικὸ ψύχος ἐπικρατεῖ στὶς σχέσεις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος βρίσκεται σὲ ὀξεία ἀντιπαράθεση μὲ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Ἀπὸ καιρὸ προκλήθηκαν προβλήματα, ποὺ προκάλεσαν τὴν ἔνταση στὶς σχέσεις τῶν δύο Προκαθημένων. Τέτοια εἶναι ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων, ἡ, στὴ συνέχεια, χωρὶς τὴ συναίνεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τοποθέτηση νέου διευθυντοῦ στὸ Γραφεῖο τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου πρὸς τοὺς Μητροπολίτες τῶν Νέων Χωρῶν καὶ ὅσα ἄλλα ἀναφέρονται στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὸν Οἰκ. Πατριάρχη, ποὺ φυλάσσεται στὸ ἑρμάριο τῶν ἀπορρήτων ἐγγράφων τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Σὲ αὐτὰ προσφάτως προσετέθη ἡ ἐκ μέρους τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου ἀποδοχὴ δωρεᾶς Ἱεροῦ Ναοῦ ἐντὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
.         Ὁ κ. Ἱερώνυμος θεώρησε ὅτι πρόκειται γιὰ «εἰσπήδηση» τοῦ Πατριαρχείου στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία του, ποὺ ἀποτελεῖ βαρὺ ἐκκλησιολογικὸ παράπτωμα καὶ ἀντιδρᾶ ἔντονα, μὲ ἀγωγὴ στὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια σὲ βάρος προσωπικὰ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Σὲ πρὸ μηνῶν ἐκκλησιαστικὴ ἐκδήλωση στὴ Ζάκυνθο, στὴν ὁποία προέστη ὁ Οἰκ. Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπέσχε, ἂν καὶ προσεκλήθη. Ἐπίσης δὲν ἔχει ὁποιαδήποτε ἐπαφὴ μὲ τὸν Μητροπολίτη – ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα. Στὴ διαθρησκειακὴ συνάντηση, ποὺ διοργάνωσε τὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν στὴν Ἀθήνα πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, συμμετέσχε ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν θέλησε νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ὅσο αὐτὸς βρισκόταν στὴν Ἀθήνα. Ἔτσι ὁ Πατριάρχης συνάντησε τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, ἀλλὰ ὄχι τὸν Ἀρχιεπίσκοπο… Ἱστοσελίδα, προσκείμενη στὸ Φανάρι, θέλησε νὰ ὡραιοποιήσει τὴν κατάσταση καὶ ἐξετέθη. Σὲ φωτογραφία ποὺ δημοσιεύει οἱ δύο προκαθήμενοι ἔχουν μεταξύ τους ἀπόσταση ἑνὸς περίπου μέτρου, ἀλλὰ ἡ λεζάντα ποὺ ἔβαλε ἦταν «ἐγκάρδιος ἀσπασμὸς τῶν δύο προκαθημένων»… Ἀσπασμὸς τοῦ Πατριάρχου ὑπῆρξε, ἀλλὰ μὲ τὸν πρωτοσύγκελο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀρχιμανδρίτη π. Συμεὼν Βολιώτη… Σημειώνεται ὅτι στὸν κατάλογο τῶν συμμετασχόντων στὴ διεθνῆ διάσκεψη ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης γράφτηκε ὅτι ἐκπροσωποῦσε τὴν Τουρκία, μαζὶ μὲ τὸν βουλευτὴ τοῦ τουρκικοῦ κοινοβουλίου Δρα Ταλὶπ Κιουκσουκσάν….
.         Κακὲς εἶναι ἐπίσης οἱ σχέσεις τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας μὲ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, μὲ τὸν ὁποῖο δὲν ἔχει ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, καί, κατ᾽ ἐπέκταση, μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Στὴν πρὸ ἑβδομάδος διεθνῆ Διάσκεψη τοῦ ὙπΕξ ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας δὲν προσῆλθε, ἂν καὶ προσεκλήθη. Σ᾽ αὐτὴν προσῆλθαν, πλὴν τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, οἱ Ἕλληνες Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος καὶ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος καὶ οἱ Ἕλληνες Ἀρχιεπίσκοποι Κύπρου Χρυσόστομος καὶ Ἀλβανίας Ἀναστάσιος. Μὲ Μητροπολίτες ἐκπροσωπήθηκαν οἱ Πατριάρχες Ρωσίας, Σερβίας καὶ Γεωργίας. Δὲν παρέστησαν οἱ Προκαθήμενοι, οὔτε ἐκπρόσωποί τους ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας καὶ ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες Πολωνίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας. Ἡ παντελὴς ἀπουσία ἀπὸ τὴ Διάσκεψη πέντε Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πρέπει νὰ ἀπασχολήσει τὸ ὙπΕξ.
.         Κατὰ τὴ Συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν περασμένο Ὀκτώβριο, ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας, μίλησε γιὰ «ὁμάδα» Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Γιὰ «ἑλληνικὴ ὁμάδα» ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μιλᾶνε ὅσοι δὲν ἀνήκουν σὲ αὐτήν… Μετὰ τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δὲν ἔχει προβεῖ σὲ ἐνέργεια, ποὺ νὰ ἔχει συντελέσει στὴ γεφύρωση τῶν ὅποιων διαφορῶν μεταξὺ τῶν Προκαθημένων καὶ κατ’ ἐπέκταση τῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν ὁποίων αὐτοὶ ἡγοῦνται. Ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἔχει ἤδη γίνει μία ἑνωτικὴ ἐνέργεια, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν γενεθλίων τοῦ Πατριάρχου κ. Κυρίλλου, καὶ θὰ γίνει προσεχῶς ἄλλη μία. Θὰ προσκληθοῦν ὅλοι οἱ προκαθήμενοι, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑκατὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀνασύσταση τοῦ Πατριαρχείου καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ μάρτυρος Πατριάρχου Τύχωνος. Ἤδη ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἐξωτερικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων ἐπισκέπτεται Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπισκόπους καὶ τοὺς ἐπιδίδει τὴ σχετικὴ πρόσκληση.
.         Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ταλαντεύεται ἂν πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση καὶ νὰ μεταβεῖ στὴ Μόσχα ἢ ὄχι. Ἂν καὶ θὰ προστεῖ τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, οὐσιαστικὰ θὰ εἶναι προσκεκλημένος σὲ μία ἐκδήλωση, ποὺ θὰ ἔχει ὡς πρωταγωνιστὴ τὸν Πατριάρχη Μόσχας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Μόσχας, μαζὶ μὲ τοὺς Πατριάρχες Ἀντιοχείας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας, δὲν συμμετέσχε στὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη, μὲ συνέπεια νὰ φανεῖ διασπασμένη ἡ Ὀρθοδοξία. Ὁ προβληματισμὸς λοιπὸν στὸ Φανάρι εἶναι ἂν πρέπει ὁ κ. Βαρθολομαῖος νὰ φανεῖ ὅτι ξεχνᾶ ὅ, τι συνέβη στὴν Κρήτη καὶ ὅτι συμβάλλει στὴν πρωτοβουλία τοῦ Μόσχας νὰ φανεῖ ἡ Ὀρθοδοξία ἑνωμένη, ἢ νὰ ἀνταποδώσει τὰ ἴσα στὸν Μόσχας καὶ νὰ ἀπουσιάσει ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ διοργανώσει.
.         Σημειώνεται ὅτι μὲ τὴ βοήθεια τῆς ρωσικῆς κυβερνήσεως τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας δρᾶ καὶ μέσα στὴν Τουρκία, μέσα δηλαδὴ στὴν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὴ δράση αὐτὴ δείχνει νὰ ἀποδέχεται ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Στὶς 6 Ὀκτωβρίου 2017, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία, ἐπισκέφθηκε τὴ ρωσικὴ πρεσβεία στὴν Ἄγκυρα. Ἡ ἐπίσκεψη ἦταν στὸ πλαίσιο τῆς ἵδρυσης ὀρθόδοξης ρωσικῆς ἐνορίας στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα, σὲ ναὸ ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ἀγκύρας. Κατὰ τὸ πρακτορεῖο «Parlons d’ Orthοdoxie», ποὺ ἔγραψε τὴν εἴδηση, οἱ Ρῶσοι διαθέτουν ἤδη τρεῖς ναοὺς στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐκ τῶν ὁποίων τὸν πρῶτο, τὸν ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη, ἐγκαινίασαν οἱ Πατριάρχες Βαρθολομαῖος καὶ Κύριλλος τὸ 2010, κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ δευτέρου στὴν Βασιλεύουσα.
.          Ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιὴλ ἐπιδιώκει νὰ διατηρεῖ ἕνα ρόλο ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὶς δύο «ὁμάδες» καὶ συμβιβαστικό. Στὴ λογικὴ αὐτὴ καὶ γιὰ τὰ δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκλογή του στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο προσκάλεσε στὸ Βουκουρέστι Προκαθημένους. Στὴν πρόσκλησή του ὅμως ἀνταποκρίθηκαν μόνο ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀλβανίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας.
.         Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μόσχας στὴ Ρουμανία ἀποτελεῖ σημαντικὸ γεγονὸς στὶς ἐνδοορθόδοξες σχέσεις. Ὁ κ. Κύριλλος μίλησε γιὰ ἐνδυνάμωση τῶν σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσίας καὶ Ρουμανίας. Ὅπως εἶναι γνωστὸ αὐτὲς μετὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο ἦσαν παγωμένες, λόγῳ τῆς ἐντάξεως στὴν ΕΣΣΔ τῆς ρουμανικῆς Βεσσαραβίας (Μολδαβίας) καὶ τῆς δημιουργίας ἐκεῖ ρωσικῆς ἐκκλησίας. Σήμερα καὶ κατόπιν συμφωνίας, ὑπάρχουν στὴν ἀνεξάρτητη αὐτὴ χώρα δύο τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἡ μία ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας καὶ ἡ ἄλλη ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ἡ μὴ παρουσία ἄλλων Προκαθημένων στὸ Βουκουρέστι ἀποτελεῖ ἕνα γεγονὸς ποὺ δείχνει τὸ ψύχος ποὺ καλύπτει τὶς σχέσεις τους.
.         Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ὁ ὁποῖος στὶς 4 Νοεμβρίου συμπλήρωσε τὰ 88 του χρόνια, ἐπιδιώκει νὰ συμβάλει στὴ οὐσιαστικὴ γεφύρωση τῶν χασμάτων ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν Προκαθημένων, ἀλλὰ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο τὸ ἔργο του. Ἡ ψυχρότητα μπορεῖ νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι μεταξὺ ὁρισμένων Προκαθημένων, ἀλλά, στὴν πραγματικότητα, ἐπηρεάζει ὅλους.
.         Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός, ποὺ στὴν ἀντίθεη κοινωνία βιώνει τὴν ἀγάπη, τὴν ὁμολογία, τὴ μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριο, θλίβεται μὲ τὸ ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική του ἡγεσία συσχηματίζεται μὲ τὸν αἰώνα τοῦτο καὶ ἐκκοσμικεύεται στὸ φρόνημα καὶ στὶς ἐνέργειές της. Ἂν συνεχιστοῦν οἱ ἐντὸς τῶν τειχῶν διαμάχες καὶ τακτικισμοὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀποδυναμωθεῖ τόσο, ποὺ δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ ἐπιτυχία τὶς δηλητηριώδεις ἐπιθέσεις ποὺ δέχεται ἔξωθεν. Τότε θὰ ἀναβιώσει ἡ Ἐκκλησία τῶν κατακομβῶν.-

Advertisements

Σχολιάστε

«ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΕΣ, ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΘΗΚΟΥΣ, ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ, ΟΧΙ ΣΤΑ “ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ”» (Μαρ. Μαντουβάλου)


ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μαρία Μαντουβάλου

βλ. σχετ.: «ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΑ» (Ψήφισμα τῆς Μεγάλης Εἰρηνικῆς Πορείας, 23.10.17)

ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

«ΤΟ ΚΑΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΖΕΣΤΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΑΡΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ» Χαιρετισμὸς γιὰ τὴν ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (Δ. Νατσιός)

«Σεβαστοί πατέρες, ἑλληνορθόδοξη λαϊκή θάλασσα, ἄξιοι φορεῖς καί ἐκλεκτοί διοργανωτές αὐτῆς τῆς ἐπιβαλλόμενης, καί ἀπό καιρό ἀναμενόμενης, πορείας διαμαρτυρίας τόσο γιά τόν διαθρησκειακό ἀχταρμά τοῦ κ. Γαβρόγλου, ὅσο καί γιά ὅλες τίς μεθοδεύσεις σέ βάρος τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ ἑλληνορθόδοξου λαοῦ, καλῶς ἤρθατε στή μεγαλειώδη αὐτή συγκέντρωση.
.           Ἡ εὐλογημένη συμπαράταξη ἐκκλησιαστικῶν καί πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου μας καί ἡ λαϊκή πρόθυμη συμμετοχή ἀποδεικνύουν ὅτι ὅταν ὁ λαός ἐμπνέεται ἀπό ἄξιους ἡγέτες, βγαίνει στούς δρόμους. Ἡ παρουσία σας ἐδῶ ἀνοίγει προοπτικές γιά μία οὐσιαστική σύνδεση ἐθνικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν φορέων μέ τό λαό τῆς πατρίδας μας, ἕνα λαό πού βρίσκεται στά ὅρια τῆς ἀντοχῆς καί ἀνοχῆς του καί πού διψᾶ γιά ἀποκατάσταση τῆς τόσο βάναυσα λεηλατημένης ἑλληνορθόδοξης κληρονομιᾶς του. Ἡ σημερινή πορεία τονώνει τήν ἐλπίδα τῆς διαβεβαίωσης ὅτι ὅλα τά κακῶς κείμενα εἶναι ἀναστρέψιμα καί ὅτι ἀποτελεῖ χρέος μας νά μήν τά ἀφήσουμε νά περάσουν.
.           Στοιχειῶδες καθῆκον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ προεξάρχουσα τήν Ἐκκλησία, τούς θρησκευτικούς, ἐθνικούς καί πνευματικούς φορεῖς, καί κυρίως τούς Συλλόγους γονέων, πού ὅλοι μαζί αὐτοί γνωρίζουν καλά καί ἀπό κάθε ἄποψη ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ σχολική διαδρομή στά θέματα Πίστεως, Πατρίδος καί ἠθικῶν ἀρετῶν, εἶναι νά ἀποτρέψουν τόν ἐνταφιασμό τῶν παραδοσιακῶν ἑλληνορθοδόξων ἀξιῶν, πού ἐπιχειρεῖται ἀσύστολα μέ αὐταρχικό καί παραπλανητικό τρόπο, μέ ὑπόγειες συμφωνίες στό σκοτάδι τοῦ ἐπίπλαστου διαφωτισμοῦ, μέ σειρά κατεπειγόντων ἐπονείδιστων νομοθετημάτων τόσο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅσο καί ἀπό τό Δικαιοσύνης.
.           Στοιχειώδης αὐτογνωσία καί συνείδηση χρέους δέν μπορεῖ νά ἀφήσει κανέναν ἀδιάφορο σέ ὅ,τι ὕπουλα καί δόλια δρομολογεῖται ἀπό αὐτούς πού, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά εἶναι οἱ θεματοφύλακες, ἀντίθετα, προδίδουν. Ἔχουν τήν ἀπατηλή βεβαιότητα, ὅτι ὡς ἄθεοι, μέ τήν αὐτοδιακηρυγμένη, ἐκκωφαντική δήλωση τῆς ἀθεΐας τους, βρίσκονται στό ἀπυρόβλητο καί ὅτι δέν θά λογοδοτήσουν κατά τό Σύνταγμα ὡς ἐπίορκοι, γιατί δέν ἔδωσαν ὅρκο ἤ μᾶλλον ἔδωσαν παρωδία ὅρκου. Καί, εἶναι παράδοξο ὅτι ἐνῶ δηλώνουν ἄθεοι, ξιφουλκοῦν γιά τή θρησκευτική ἐξυπηρέτηση τῶν ἀλλοθρήσκων.
.           Ὅμως, εὐτυχῶς, ὁ ἑλληνικός λαός, μετά ἀπό τήν ἐξάντληση τῆς ὑπομονῆς του, ἔρχεται στό προσκήνιο γιά νά καταστήσει σαφές πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι ὁ καιρός τῆς ἀνοχῆς γιά τήν προσαρμογή τῶν ἀπροσάρμοστων παρῆλθε ἀνεπιστρεπτί, καί ἀπό δῶ καί πέρα οἱ Ἐφιάλτες τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας θά ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν τό ἀποφασιστικό καί ἀμετάκλητο ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ πρωτοστάτες καί καθοδηγητές του τούς πνευματικούς ἡγέτες του.
.           Τελείωσε ἡ μεγαλόψυχη καί πλούσια δοσμένη ἀπό τόν ἑλληνικό λαό πίστωση χρόνου στούς φαύλους καί ἀφερέγγυους ὀφειλέτες πολιτικούς, πού φέρονται ὡς φεουδάρχες, θεωρώντας φέουδό τους τήν Ἑλλάδα καί τό λαό της ὑποτακτικό τους, ὑποχρεωμένο νά ἀποδέχεται τίς ἀνίερες καί ἀνόσιες ἐντολές τους καί τά τερατώδη γεννήματα τῆς βαθύτατα συντηρητικῆς, διεστραμμένης καί ὀπισθοδρομικῆς συμπεριφορᾶς τους πρός τούς ἔχοντες ὀρθόδοξη καί ἐθνική συνείδηση, πρός αὐτούς δηλαδή πού σέβονται τήν καταγωγή τους, βέβαιοι ὅτι δέν κατάγονται ἀπό τούς πιθήκους τῆς προσφιλοῦς θεωρίας τῶν ἐκσυγχρονιστῶν ἀνθελλήνων συμβούλων τῆς σημερινῆς κυβέρνησης. Ἐπιχειροῦν, ἐπίσης, οἱ ἴδιοι νά προκαλέσουν θρησκευτικές διχαστικές ἐμφυλιακές διαμάχες, ὡς ἄλλοι Ταλιμπάν, ἐκτελώντας ἐντολές τῶν ὁραματιστῶν τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης καί ἐπιβάλλοντας διά τῆς βίας οὐδετερόθρησκο κράτος, βιάζοντας παράλληλα τίς ψυχές τῶν παιδιῶν. Εἶναι παράδοξο, ἐπίσης, ὅτι ἐνῶ, ἐπαγγέλλονται τούς προοδευτικούς, ἐπαναφέρουν στό προσκήνιο ἰδεολογίες καί πρακτικές χρεωκοπημένες ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα, Μαρξιστικές καί Σοβιετικές.
.           Λοξοδρόμησε τό καράβι τῆς Πολιτείας καί κινδυνεύει νά καταποντισθεῖ καί γί αὐτό ἰδιαίτερη τιμή ὀφείλεται σέ σᾶς, πού σπεύσατε σήμερα νά δώσετε χέρι βοήθειας, ἀνυψώνοντας καί πάλι ἐκεῖ πού τούς ἀξίζει, δηλαδή στό ὑψηλότερο βάθρο, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν Πατρίδα, τήν ἀληθινή οἰκογένεια καί ὄχι παρωδία οἰκογένειας. Ἀπαιτεῖτε ἐπίσης ἐσεῖς τό αὐτονόητο, δηλαδή νά πρυτανεύσουν στά σχολικά βιβλία οἱ διαχρονικές ἑλληνορθόδοξες ἀξίες καί νά σταματήσει ὁριστικά ὁ σφετερισμός τους.
.           Εὔχομαι νά εἰσακουσθοῦν ἀπό τούς ὑπεύθυνους Ὑπουργούς τά ἀνυποχώρητα αἰτήματα τοῦ ΟΧΙ τῆς σημερινῆς Πορείας-Διαμαρτυρίας, συνδέοντάς τα μέ τό ἀμετάκλητο, σωτήριο ἠχηρό ΟΧΙ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ κοντά στά ὑπόλοιπα ΟΧΙ, μεταξύ τῶν ὁποίων δεσπόζουσα θέση ἔχουν τά ἀκόλουθα:

ΟΧΙ λοιπόν στό νέο εἶδος ἀνθρώπου πού ἑτοιμάζουν οἱ ἡγετικοί ματαιόσχολοι κομπάρσοι

ΟΧΙ στούς ἐπονείδιστους νόμους πού ἀντιστρατεύονται τίς προαιώνιες ἀξίες τοῦ ἑλληνορθόδοξου ἔθνους

ΟΧΙ στήν τορπίλη στά θεμέλια τῆς θρησκείας μέ τήν ὕπουλη ἐπιλεκτική κατάργηση τῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος

ΟΧΙ στόν ἐνταφιασμό τοῦ ἠθικοῦ, θρησκευτικοῦ, οἰκογενειακοῦ καί πολιτικοῦ μέλλοντος τῶν παιδιῶν

ΟΧΙ στόν ἀφανισμό τῶν ἱερῶν συμβόλων τοῦ Ἔθνους, τῶν Εἰκόνων, τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῆς Σημαίας, τῶν Ἐθνικῶν ἡρώων.

ΟΧΙ στό ἔγκλημα τῆς ἐθνοκτονίας

ΟΧΙ στήν καταρράκωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καί στήν ἀποσιώπηση τῶν Ἑλληνικῶν Ὁλοκαυτωμάτων

ΟΧΙ στό χλευασμό καί τόν ἐκφοβισμό αὐτῶν πού ὑπερασπίζονται τίς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες καί τά ἱερά σύμβολά τους.

ΟΧΙ στούς χαμαιλέοντες τῆς πολιτικῆς μέ τίς συνεχεῖς χρωματικές μεταβολές καί προσαρμογές τους».

Εὐχαριστῶ

ΠΗΓΗ: orthros.eu

 

Σχολιάστε

ΒΡΟΝΤΗΞΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΑΘΩΝΑ!

Βρόντηξε ἡ μεγάλη καμπάνα τοῦ Ἄθωνα!

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2165, 15.11.2017

ἠλ. στοιχ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»

.                 Βρόντηξε ἡ μεγάλη καμπάνα τοῦ Ἄθωνα!
.                  Ἡ φωνὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀντήχησε, ὅμοια βροντή, στὴν κατεστραμμένη ἀκοὴ τῆς ἀποστατημένης ἡγεσίας τοῦ τόπου μας. Μὲ τὴν ἀνακοίνωσή της γιὰ τὰ μεγάλα ζητήματα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τοῦ νομοσχεδίου περὶ τῶν Ἐμφύλων Ταυτοτήτων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν δυναμικὴ ἀπόφασή της νὰ κλείσει τὶς πύλες τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὸν Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, ποὺ ζητοῦσε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν 27η Σεπτεμβρίου (ἡμέρα τοῦ Σταυροῦ μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ Ἅγιον Ὄρος), ἔδειξε ὅτι τὸ νεοταξικὸ θηρίο δὲν θὰ βρεῖ εὔκολη τροφὴ σὲ τούτη τὴν χώρα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν ἡρώων.
.              Στὴν ἐπιστολή της πρὸς τοὺς Ὑπουργοὺς Δικαιοσύνης καὶ Παιδείας ἡ Ἱερὰ Κοινότης διατυπώνει μὲ εὐγένεια καὶ σεβασμὸ μέν, ἐντονότατη δὲ τὴν ἀντίθεση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τὰ τεκταινόμενα.
.            Ἔτσι γιά τό θέμα τῶν ἐμφύλων ταυτοτήτων ἔγραφε: «Ἀναφορικῶς μέ τό πρός ψήφισιν νομοσχέδιον διερωτώμεθα πλέον τί μᾶς ἐπιφυλάσσεται εἰς τὸ μέλλον! Μετὰ τὴν θέσπισιν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τοῦ “συμφώνου συμβίωσης ὁμοφύλων” καὶ τὴν καθιέρωσιν εἰς τὰ σχολεῖα τῆς πατρίδος μας τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος “Ἔμφυλες ταυτότητες”, ὁδηγεῖται πλέον ἡ χώρα εἰς τὴν ψήφισιν νόμου,
μὲ τὸν ὁποῖον θὰ μπορῆ κάποιος νὰ προβαίνη εἰς τὴν ἀλλαγὴν τοῦ “καταχωρισμένου φύλου” του μὰ μία ἁπλῆ αἴτησι καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν 15 ἐτῶν! Εἶναι δυνατὸν διὰ νόμου νὰ καταστρατηγῆται ἀπροκαλύπτως εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πατρίδα μας ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ; “καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς”.
Διερωτώμεθα ποῖος Ὀρθόδοξος Βουλευτὴς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων θὰ ψηφίση τοιοῦτον ἄνομον νομοσχέδιον. Παρακαλοῦμεν θερμῶς ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Βουλῆς νὰ ἀρθοῦν εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ συμβάλουν εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῆς νομοθετήσεως ταύτης».
.           Γιὰ δὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σημειώνει μὲ πόνο: «Πληροφορούμεθα ὅτι διενεμήθησαν εἰς τούς μαθητάς “Φάκελοι Μαθήματος”, μὲ τοὺς ὁποίους οἱ Ὀρθόδοξοι μαθηταὶ θὰ διδάσκωνται ἕνα πανθρησκειακὸν μάθημα, τὸ ὁποῖον ἐντέχνως θὰ ἐνσταλλάζη εἰς τὰς ψυχάς των τὴν ἰδέαν ὅτι “ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι λίγο-πολύ τὸ ἴδιο” καὶ ἐν τέλει θὰ τοὺς ὁδηγῆ εἰς τὸν ἀγνωστικισμόν καὶ τὴν ἀθεΐαν». Δηλώνει στὴ συνέχεια ὅτι συμπαρίσταται στοὺς γονεῖς, ποὺ ἐπιστρέφουν ὡς ἀπαραδέκτους τοὺς Φακέλους, καὶ παρακαλεῖ νὰ ἀποσυρθοῦν οἱ Φάκελοι καὶ νὰ συνεχίσει τὸ μάθημα νὰ διδάσκεται ἀπὸ τὰ παλαιὰ βιβλία, ἕως ὅτου τακτοποιηθεῖ τὸ περιεχόμενό του σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἁρμόδια ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας.
.           Καὶ κλείνει τὴν αὐστηρὴ ἐπιστολή της ἡ ἱερὰ Κοινότης μὲ τοῦτα τὰ λόγια τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου: «Σ’ αὐτά τά δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μας πρέπει νὰ κάνει ὅ,τι γίνεται ἀνθρωπίνως καὶ ὅ,τι δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως νὰ τὸ ἀφήνει στὸν Θεό. Ἔτσι θὰ ἔχουμε ἥσυχη τὴν συνείδησή μας ὅτι κάναμε ἐκεῖνο ποὺ μπορούσαμε. Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε, θὰ σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπὸ τοὺς τάφους».
.     Ἦταν καιρὸς. Ἔπρεπε νὰ ἀκουστεῖ τοῦτο τὸ ἠχηρὸ σάλπισμα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι σ᾽ αὐτὸ κυρίως προσβλέπουμε οἱ πιστοὶ ὡς τὸ ἄπαρτο κάστρο τῆς Πίστεως καὶ τῶν Παραδόσεών μας.
.           Θαυμάσαμε καὶ τὴν δυναμικὴ ἀπόφασή του νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ, κίνηση σπανιότατη στὰ χίλια τόσα χρόνια τῆς ἱστορίας του.
.              Κι ὄχι πὼς δὲν θὰ ἤθελαν τὴν ἐπίσκεψη ἑνὸς Πρωθυπουργοῦ οἱ σεβάσμιοι πατέρες τοῦ Ἄθωνα. Ἀλλὰ θὰ τὴν ἤθελαν ὡς ἑνὸς πιστοῦ Πρωθυπουργοῦ, ταπεινοῦ προσκυνητοῦ τῶν ἱερῶν καὶ ἁγιασμένων σκηνωμάτων τοῦ Ὄρους καὶ σεβαστικοῦ τῶν αἰωνίων Παραδόσεών του.
.        Ἔτσι ἀκριβῶς, ὅπως τὸ ἔγραψε μὲ παρρησία ὁ γέροντας Ἡγούμενος τοῦ Δοχειαρίου Γρηγόριος: «Ποιός σᾶς εἶπε ὅτι οἱ γεγηρακότες καὶ ἄρρωστοι ἡγούμενοι δὲν θὰ θυσίαζαν τὰ πάντα γιὰ νὰ βρεθοῦνε στὴν ὑποδοχὴ ἑνὸς χριστιανοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους, εἴτε πεζῆ, εἴτε μὲ ἅμαξες, εἴτε βροχὴ καὶ καταιγίδα ἔπληττε τὸ Ὄρος, αὐτοὶ πρῶτοι δαφνηφοροῦντες θὰ ἔτρεχαν, θὰ ἔσπευδαν μὲ ταχεῖς ρυθμοὺς νὰ ὑποδεχθοῦν αὐτὸν ποὺ δὲν ἀρνεῖται τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία».
.               Ὅμως ἡ πολιτεία του τοὺς ἐμποδίζει. Γιὰ αὐτὸ ὁ ἅγιος Ἡγούμενος συμπληρώνει μὲ παρρησία:
.               «Πῶς μπορῶ ἐγὼ ὁ καλόγερος, ὁ Ἕλληνας καὶ χριστιανός, νὰ μένω ἀπαθής, ἀνενέργητος καὶ ἀμέτοχος σὲ ὅλον αὐτὸν τὸν χαμὸ τοῦ κόσμου; Πότε οἱ μοναχοὶ ἔζησαν ἀραγμένη ζωὴ σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο (“δὲν βαριέσαι, ἄξια ὧν ἔπραξαν ἀπολαμβάνουν”) καὶ δὲν κατέβηκαν στὴν μάχη καὶ δὲν πρωτοστάτησαν στὸν ἀγώνα; Ἀλλοίμονο στὸν μοναχὸ ποὺ τρυφᾶ στὰ θεοτικά του καὶ ἀφήνει τὸν συνάνθρωπό του στὸν πόνο καὶ στὸν καημό του.
.               Δὲν τὸν δεχόμαστε τὸν Τσίπρα στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἂν δὲν ἐπιδείξει ἔμπρακτη μετάνοια κι ἂν δὲν μαζέψει τὰ πούπουλα – ποὺ μόνο πούπουλα δὲν εἶναι – τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀποστασίας καὶ τῆς διαστροφῆς ἀπὸ τὸ κράτος τὸ ἑλληνικό. Ἂν δεχόμασταν τὸν Τσίπρα μὲ ἐκκλησιαστικὲς τιμές, αὐτὸς ὁ πονεμένος λαὸς πόσο δάκρυ θὰ ἔχυνε τὴν ἡμέρα ἐκείνη τοῦ Σταυροῦ;
.               Λέτε νὰ ἐβαρύνθησαν οἱ καρδιές μας στὴν κραιπάλη καὶ στὴν μέθη, καὶ νὰ χάσαμε τὶς εὐαισθησίες μας καὶ νὰ ἀσπαζώμαστε τὰ χέρια τῶν ἐνταφιαστῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους; Εἴμαστε μοναχοί, εἴμαστε καὶ Ἕλληνες. Νὰ σπάσουνε τὰ χέρια μας, ἂν χειροκροτήσουμε τέτοιους κρατοῦντες, καὶ νὰ κομματιατοῦν οἱ παλάμες μας, ἂν καμπάνες χαρμόσυνες χτυπήσουμε στὴν ὑποδοχή τους».
.               Λόγια ξεκάθαρα, σταράτα, αὐθεντικά. Ὅμως σὲ ποιούς ἀπευθύνονται; Σὲ ποιά ἡγεσία; σὲ ποιούς ἀρχηγούς;
.               Οἱ σημερινοὶ πολιτικοί μας ἡγέτες -καὶ ὄχι μόνο οἱ πολιτικοί- εἶναι νάνοι.
.               Ἔτσι γεννήθηκαν; Ἔτσι ἀνατράφηκαν; Ἔτσι κατάντησαν;
.               Ἀδιάφορο.
.               Σημασία ἔχει πὼς εἶναι μικροί. Ἀσήμαντοι. Καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς καὶ θρασεῖς. Ποὺ μεγαλαυχοῦν, ἐπαίρονται, ὑψώνουν τὸ σπιθαμιαῖο ἀνάστημά τους μπροστὰ στὴν Ἱστορία. Προκαλοῦν τὴν Ἱστορία. Ποιοί; Ἔχουν μήπως κάποιο σπουδαῖο προσόν; Ἔχυσαν μήπως τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν Πατρίδα; Ἔκαναν κάτι τόσο μεγάλο ποὺ νὰ τοὺς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπεμβαίνουν στὸν ἄβατο ἱερὸ χῶρο τῆς Παραδόσεώς της; Ὄχι, διότι εἶναι μικροί.
.         Αὐτοὶ ὅμως εἶναι. Νάνοι.
.         Μποροῦν οἱ νάνοι νὰ γίνουν μεγάλοι; Μποροῦν νὰ ψηλώσουν;
.         Κι ὅμως μποροῦν, ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσουν.
.         Μποροῦν, ἂν ἀνέβουν σὲ ὤμους γιγάντων. Στοὺς ὤμους τῶν προγόνων. Τῶν τιτάνων ἐκείνων ποὺ ξεθηκάρωσαν τὰ γιαταγάνια τους, μέτρησαν μὲ βιὰ τὴν σκλαβωμένη γῆ τους – κατάξερη – καὶ σκίζοντας τὶς σάρκες τους τὴν πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους.
.         Ἆ! Τί πότισμα ἦταν ἐκεῖνο! Ξανάνιωσε ἡ γῆς, ξεπετάχτηκαν τὰ βλαστάρια της, τὰ νέα παλληκάρια, καὶ αὐτὰ πῆραν νὰ χτίζουν μὲ τὸ αἱματοποτισμένο χῶμα τὸ κάστρο τῆς Πατρίδας, τοὺς μεγάλους της πύργους.
.         Ἔτσι τὸ ἔχτισαν. Μὲ αἷμα!
.         Κι ἐκεῖ στὴν κεντρική του πύλη ἔγραψαν πάλι μὲ αἷμα, μὲ τὸ αἷμα τους: «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος».
.         Κοντὰ διακόσια χρόνια τώρα τὸ κάστρο μένει ἀσάλευτο. Καὶ ὄχι πὼς δὲν πολεμήθηκε. Λυσσαλέες ἐπιθέσεις δέχτηκε. Καὶ ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν. Μὰ οἱ ἐξωτερικοὶ ἐχθροὶ τσακίστηκαν καὶ οἱ ἐσωτερικοὶ προδότες ἀποκαλύφθηκαν καὶ ἐξευτελίστηκαν.
.         Τώρα καὶ τοῦτοι καὶ οἱ ἄλλοι ἔχουν ἐπανέλθει ἀπειλητικότεροι. Κραδαίνουν τὶς ἰδεολογικές τους σημαῖες, κραυγάζουν ρυθμικὰ τὰ ἀπάτριδα, παγκοσμιοποιημένα συνθήματά τους.
.         Κι εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ τωρινὴ ἐπίθεσή τους δὲν μοιάζει μὲ τὶς ἄλλες. Τώρα κινοῦνται μὲ σύστημα. Προχωροῦν σταδιακά. Ἐνεργοῦν ὕπουλα, μὲ σχέδιο. Ἐπιχειροῦν νὰ χτυπήσουν τὸ κάστρο στὰ θεμέλια. Ναρκισσεύονται πὼς θὰ τὸ γκρεμίσουν.
.         Πόσο λαθεύονται! Μάχονται τὴν Ἱστορία. Τὴν προκαλοῦν. Ἀνοίγουν πόλεμο μὲ τὴν Ἱστορία· μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ τόπου, μὲ τοὺς τιτάνες, τὶς ἀνίκητες μορφὲς τῶν προγόνων. Μύωπες. Τυφλοί.
.         Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι «θὰ σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπὸ τοὺς τάφους»;
.         Δὲν νοοῦν τῶν πύργων τὰ στηρίγματα;
.         Ἄφρονες.
.         Λογιάζουν τοῦ κάστρου τὰ θεμέλια στοὺς κάμπους.
.         Δὲν βλέπουν πὼς αὐτὰ ἔχουν πακτωθεῖ – ἀσάλευτα!- στὶς μεγάλες, τὶς ἄπαρτες κορφὲς τῶν βουνῶν! Στὴν Ἱστορία. Στὸν Ἄθωνα.
.         Ἐκεῖ ποὺ καίει, φλεγόμενη βάτος, ἡ ἱερὴ τοῦ λαοῦ μας μνήμη.
.         Ἔτσι ὅπως ὁ Ποιητὴς τὸ ἔγραψε:
.         «ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΟΥ στὰ βουνὰ καὶ τὰ βουνὰ σηκώνουν οἱ λαοὶ στὸν ὦμο τους
.         καὶ πάνω τους ἡ μνήμη καίει ἄκαυτη βάτος.
.         Μνήμη τοῦ λαοῦ μου σὲ λένε Πίνδο
.         καὶ σὲ λένε Ἄθωνα» (Ὀδ. Ἐλύτη, «Ἄξιόν Ἐστι»)

Σχολιάστε

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ!

να βμα πι κοντ γι τν θανασία

Ἀπὸ τὴ Νεκταρία Καρακώστα
φημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
10.11.2017

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Τελικῶς ἡ Ἐπιστήμη (οἱ φυσικοὶ ἐπιστήμονες) ἔχει «ὑπαρξιακὲς ἀναζητήσεις», ἀναζητᾶ τὴν «ἀθανασία» (ἔστω καὶ μὲ λάθος τρόπο) ἢ ἐπιβεβαιώνει πὼς πρωταρχικὸ καὶ ἀπαράγραπτο αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀποφυγὴ ἢ ἡ νίκη ἐπὶ τοῦ θανάτου, τὴν ὥρα ποὺ στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ἐπιδιώκεται λυσσαλέα νὰ ἐξαφανισθεῖ κάθε ἀναφορὰ στὴν «ἀθανασία» ἀπὸ τοὺς Ἑργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως! (βλ. μάθημα «Θρησκευτικῶν», ἀπώθηση τῆς Προσευχῆς στὸ περιθώριο κλπ.)

Προαναγγέλλουν τὸ τέλος τῆς γήρανσης • Νέα ζωὴ στὰ κύτταρα ἔδωσαν οἱ ἐπιστήμονες 

.         Πιὸ κοντὰ στὸν στόχο τῆς ἀθανασίας, διακαῆ πόθο τῶν ἀλχημιστῶν, βρίσκονται πλέον Βρετανοὶ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ἀνακάλυψαν τὸ «ἐλιξίριο τῆς μακροζωίας» στὴ… ρεσβερατρόλη, οὐσία ποὺ περιέχεται -μεταξὺ ἄλλων- στὸ κόκκινο κρασί, στὸ σταφύλι, στὰ μύρτιλλα καὶ στὴ μαύρη σοκολάτα.
.         Ο πιστήμονες π τ πανεπιστήμια το ξετερ κα το Μπράιτον χορήγησαν νάλογα ρεσβερατρόλης σ γερασμένα κύτταρα κα εδαν μ κπληξη τι τ κύτταρα ατ χι μόνο ρχισαν ν μοιάζουν νεώτερα, λλ κα ν συμπεριφέρονται ς τέτοια!
.         «Τὰ γερασμένα κύτταρα ἔμοιαζαν μὲ νεαρά. Ἦταν σὰν μαγεία! Δὲν μποροῦσα νὰ τὸ πιστέψω. Ἐπανέλαβα πολλὲς φορὲς τὰ πειράματα καὶ κάθε φορὰ τὰ κύτταρα ἀνανεώνονταν», δήλωσε ἐνθουσιασμένη ἡ δρ Eva Latorre ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Ἐξετερ. Ἡ μελέτη, ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ «BMC Cell Biology», φαίνεται πὼς ἀλλάζει τὸ μέλλον τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀφοῦ ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ θεραπεῖες ποὺ θὰ μᾶς βοηθοῦν νὰ μεγαλώνουμε μὲ ὑγεία, χωρὶς νὰ βιώνουμε τὶς ἐπιπτώσεις τῆς γήρανσης καὶ χωρὶς νὰ ἐμφανίζουμε ἐκφυλιστικὲς παθήσεις.

διαδικασία

.         Κατὰ τὴ φυσιολογικὴ διαδικασία τῆς γήρανσης οἱ ἱστοὶ συσσωρεύουν γερασμένα κύτταρα ποὺ εἶναι μὲν ζωντανά, ἀλλὰ δὲν λειτουργοῦν φυσιολογικά. Αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ ἱστοὶ καὶ τὰ ὄργανά μας γίνονται ἐπιρρεπῆ στὶς ἀσθένειες καθὼς μεγαλώνουμε. Γι’ αὐτὸ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μετὰ τὰ 85 ἔτη γίνονται πιὸ ἐπιρρεπεῖς στὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, στὶς καρδιακὲς νόσους ἢ στὸν καρκίνο.
.         Μὲ τὰ ἀνάλογα ρεσβερατρόλης ποὺ χρησιμοποίησαν, οἱ ἐπιστήμονες ἐπανενεργοποίησαν τοὺς παράγοντες συναρμογῆς, ποὺ εἶναι καίριας σημασίας, ὥστε τὰ γονίδια νὰ συμπεριφέρονται σωστά. Ἔτσι, μέσα σὲ λίγες ὧρες τὰ γερασμένα κύτταρα ὄχι μόνο ἔδειχναν νεώτερα, ἀλλὰ ἄρχισαν καὶ νὰ ἀναγεννιοῦνται!

,

Σχολιάστε

Ο ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ (Τὸ πιὸ ἔξοχο δεῖγμα γλυπτικῆς τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ)

σφραγιδόλιθος, πο βρέθηκε στν Πύλο,
συγκρίνεται μόνο μ
μερικ σχέδια το Μιχαλ γγέλου

.             Πρὶν δύο χρόνια, οἱ Ἀμερικανοὶ ἀρχαιολόγοι Τζὰκ Ντέιβις καὶ Σάρον Στόκερ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σινσινάτι ἀνακάλυψαν στὸν τάφο τοῦ «Γρύπα Πολεμιστῆ» στὴν Πύλο ἕνα μικροσκοπικὸ ἀντικείμενο, μεγέθους περίπου 3,5 ἑκατοστῶν. Ὅπως ἀναφέρει δημοσίευμα τῆς 06.11. 2017 τῶν New York Times, στὴν ἀρχὴ πίστεψαν ὅτι ἦταν ἕνα εἶδος μεγάλης χάντρας καὶ τὸ ἔβαλαν στὴν ἄκρη, γιὰ νὰ ἐπικεντρωθοῦν σὲ ἄλλα, πιὸ ἐντυπωσιακὰ ἀντικείμενα, ὅπως χρυσὰ δαχτυλίδια, τὰ ὁποῖα βρέθηκαν σὲ τάφο τοῦ 1500 π. Χ. μὲ πλούσια κτερίσματα.
.             Ὅταν ὅμως ἐν συνεχείᾳ ὁ συντηρητὴς τοῦ ἀντικειμένου ἀπομάκρυνε ὅλες τὶς προσμίξεις ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς «χάντρας», αὐτὸ ποὺ ἀποκαλύφθηκε ἄφησε ἐμβρόντητους εἰδικοὺς καὶ μή: Ἕνας σφραγιδόλιθος ἀπὸ ἀχάτη μὲ ἐγχάρακτο σχέδιο ἐκπληκτικῆς τέχνης καὶ λεπτομέρειας, ποὺ ἀπεικονίζει μία ἐντυπωσιακὴ σκηνὴ μάχης, ὅπου «πρωταγωνιστεῖ» ἕνας πολεμιστὴς-ἥρωας, γυμνὸς καὶ μὲ μακριὰ μαλλιά. Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο ἐχθρούς του κείτεται νεκρὸς κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του, ἐνῶ ὁ δεύτερος ἀπεικονίζεται λίγα δευτερόλεπτα πρὶν τὸν θάνατό του, ὅταν δηλαδὴ ὁ ἥρωας, ποὺ τὸν ἔχει ἀκινητοποιήσει πιάνοντάς τον ἀπὸ τὴν περικεφαλαία, βυθίζει τὸ ξίφος στὸ στέρνο του.
.             Τὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ συνομίλησε μὲ τοὺς δύο ἀνασκαφεῖς γιὰ τὸ ἀνεπανάληπτο εὕρημα πού, σύμφωνα μὲ τὸ ἀμερικανικὸ δημοσίευμα, τὸ ὁποῖο ἐπικαλεῖται δήλωση τοῦ Malcolm H. Wiener, εἰδικοῦ στὴν αἰγαιακὴ προϊστορία, πρόκειται γιὰ «ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ἀριστουργήματα τέχνης στὸ Αἰγαῖο ποὺ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ μερικὰ σχέδια τοῦ Μιχαὴλ Ἀγγέλου στὸ Μητροπολιτικὸ Μουσεῖο Τέχνης τῆς Νέας Ὑόρκης».

Ἀκολουθεῖ ἡ συνέντευξη μὲ τοὺς δύο ἀνασκαφεῖς:

Μιλστε μας γι τν σφραγιδόλιθο, τν πεικόνιση κα τ σημασία του. Γιατί τ μερικανικ ρθρο μιλάει γι σχέση μ μηρικς σκηνές;

Ἡ σκηνὴ ἀπεικονίζει μία μάχη μεταξὺ τριῶν πολεμιστῶν. Ὁ ἥρωας, ποὺ δὲν φέρει ἀσπίδα καὶ φοράει βραχὺ περίζωμα, ἔχει ἤδη νικήσει ἕναν ἀντίπαλο καὶ εἶναι ἕτοιμος νὰ σκοτώσει ἕναν ἄλλο. Ἂν καὶ δὲν ἔχουμε ἰσχυριστεῖ ὅτι ἡ σκηνὴ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὰ ἔπη τοῦ Ὁμήρου, παραπέμπει σὲ κάποιες σκηνὲς μάχης στὴν Ἰλιάδα. Ὁ σφραγιδόλιθος εἶναι τὸ πιὸ ἔξοχο δεῖγμα γλυπτικῆς τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ, ποὺ ἔχει βρεθεῖ.

Γιατί πιστεύετε, σύμφωνα μ τ ρθρο, τι καλλιτέχνης ταν μύωπας;

Ὁ δημοσιογράφος τῶν Times New York ἔκανε αὐτὴ τὴν ἐκτίμηση, ἐπειδὴ τὸ ἀντικείμενο εἶναι τόσο μικρὸ καὶ μὲ τόση λεπτομέρεια ἐπεξεργασμένη. Ὁ σφραγιδόλιθος ἔχει μῆκος μόλις 3,5 ἑκατοστὰ καὶ θὰ ἦταν τρομερὰ δύσκολο νὰ δημιουργήσεις ἕνα ἔργο μὲ τόση λεπτομέρεια πάνω σὲ τόσο μικρὴ καὶ σκληρὴ ἐπιφάνεια.

Γνωρίζετε μ ποιν τρόπο γινε χάραξή του κι ν χρησιμοποιήθηκαν μεγεθυντικο φακοί;

Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν ξέρουμε πῶς χαράχθηκαν αὐτοὶ οἱ σφραγιδόλιθοι. Δὲν ἔχουν βρεθεῖ μεγεθυντικοὶ φακοὶ ὣς τώρα, οὔτε στὴν Κρήτη οὔτε στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα. Ὅμως εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ φανταστοῦμε κάποιος νὰ χάραξε κάτι μὲ τόση λεπτομέρεια μὲ γυμνὸ μάτι.

Ποιός ταν τόπος προέλευσης το σφραγιδόλιθου;

Πιστεύουμε ὅτι δημιουργήθηκε στὴ Νεοανακτορικὴ ἐποχὴ στν Κρήτη καὶ ὄχι στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα. Ἀπὸ ὅσο γνωρίζουμε, οἱ Μυκηναῖοι δὲν κατεῖχαν τὴν τεχνολογία γιὰ νὰ παράγουν τέτοια ἀριστουργήματα.

Τί ἄλλο περιμένουμε ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τοῦ τάφου στὴν Πύλο;

Ὑπάρχουν πολλοὶ θησαυροὶ ποὺ ἑτοιμάζουμε γιὰ δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων δύο χρυσῶν κυπέλλων κι ἑνὸς ξίφους μὲ χρυσὸ χεῖλος. Ὑπάρχουν πάρα πολλὰ ἀντικείμενα ποὺ χρειάζονται συντήρηση, ἡ ὁποία εἶναι μία πολὺ χρονοβόρα καὶ δαπανηρὴ διαδικασία. Ἔχουμε μερικοὺς ἀπὸ τοὺς καλύτερους Ἕλληνες συντηρητές, ποὺ μᾶς βοηθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ τεράστιο ἔργο.

Πόσοι σφραγιδόλιθοι βρέθηκαν συνολικά;

Ἦταν πάνω ἀπὸ 50, ἀλλὰ αὐτὸς εἶναι μακρὰν ὁ καλύτερος. Δὲν ὑπάρχει ὅμοιός του.

.             Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ καλοκαίρι τοῦ 2015 ἡ σκαπάνη τῶν Τζὰκ Ντέιβις καὶ Σάρον Στόκερ ἔφερε στὸ φῶς ἕναν ἀσύλητο, πλούσια κτερισμένο, λακκοειδῆ τάφο, πλησίον τοῦ μυκηναϊκοῦ ἀνακτόρου τοῦ Νέστορα, στὸν Ἄνω Ἐγκλιανό, στὴ Χώρα τοῦ Δήμου Πύλου-Νέστορος. Ὅπως εἶχε ἀναφέρει τότε τὸ ΥΠΠΟΑ, τάφος, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε σὲ πολεμιστή, χρονολογεῖται περίπου τὸ 1500 π. Χ. (Ὑστεροελλαδικὴ ΙΙ περίοδος) καὶ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ἐντυπωσιακὴ περίπτωση ἐπίδειξης προϊστορικοῦ πλούτου σὲ ταφικὰ μνημεῖα τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας, ποὺ ἔχει ἔρθει στὸ φῶς τὰ τελευταῖα 65 χρόνια.
.             Ἕνα χρόνο πρίν, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016, οἱ ἀνασκαφεῖς δημιούργησαν πάλι αἴσθηση, ὅταν κατὰ τὴ διάλεξή τους στὴν Ἀμερικανικὴ Σχολὴ Κλασικῶν Σπουδῶν τῆς Ἀθήνας εἶχαν παρουσιάσει τὸ πρόσωπο τοῦ «ἐνοίκου» τοῦ τάφου, ὅπως εἶχε ἀνασυσταθεῖ ἀπὸ τὰ ὀστᾶ τοῦ κρανίου του: Ἕνας ὄμορφος ἄνδρας, μὲ μακριὰ μαῦρα μαλλιά, περίπου 30-35 ἐτῶν. «Τὸν ἔχουμε ἀποκαταστήσει μὲ μακριὰ μαῦρα μαλλιά, μὲ βάση τὴν ἀναπαράσταση πολεμιστὴ ποὺ βρέθηκε σὲ μία σφραγίδα στὸν τάφο καὶ ἡ ὁποία θὰ δημοσιευτεῖ τοῦ χρόνου», εἶχε ἀναφέρει στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ τότε ἡ κ. Στόκερ, προαναγγέλλοντας τὴν ἐντυπωσιακὴ ἀνακάλυψη.
.             Τὸ ἀνασκαφικὸ πρόγραμμα στὴν Πύλο, ὑπὸ τοὺς δύο ἀνασκαφεῖς, διεξήχθη ἀπὸ τὴν Ἀμερικανικὴ Σχολὴ Κλασικῶν Σπουδῶν κατόπιν ἀδείας τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ. Ὅλες οἱ ἐργασίες διενεργήθηκαν ὑπὸ τὴν ἄμεση ἐποπτεία τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Στὸ πρόγραμμα συμμετεῖχαν 45 ἀρχαιολόγοι, ἐξειδικευμένοι ἐπιστήμονες καὶ φοιτητὲς διαφόρων ἐθνικοτήτων ἀπὸ πολλὰ πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ.

 

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr (Μὲ πληροφορίες ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ)

 

 

Σχολιάστε

O ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ (Ἰγνάτιος) ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ (ἁγ. Νεκταρίου) ΕΞΕΔΗΜΗΣΕ!

.         Τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, ἀνεχώρησε γιά τόν οὐρανό ὁ Πενταπόλεως Ἰγνάτιος (Μαδενλίδης), ὁ φλογερός ἱεραπόστολος καί ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ».
.         Ὁ Πενταπόλεως κυρός Ἰγνάτιος (1930-2017) —κατά κόσμον Γεώργιος Μαδενλίδης— ὑπηρέτησε ὡς λαϊκός θεολόγος τῆς Ἀδελφότητος σέ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδος, ἐργάσθηκε ἐπί δεκαετίες ὡς ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου καί τέλος διεδέχθη τόν μακαριστό ἱεραπόστολο π. Χαρίτωνα Πνευματικάκη στό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Κανάνγκα τοῦ Κονγκό. Τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας τόν ἐξέλεξε Μητροπολίτη Κεντρώας Ἀφρικῆς τό 2003 ἐνῶ, ὅταν ἀργότερα ζήτησε λόγω γήρατος νά παραιτηθεῖ ἀπό τή θέση αὐτή, ἡ Ἐκκλησία τόν τίμησε ἀπονέμοντάς του τόν τίτλο «Πενταπόλεως».
.         Ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος  Ἰγνάτιος, σχεδόν 88 ἐτῶν, συνέχιζε τήν διακονία του στήν ἐξωτερική ἱεραποστολή ἐργαζόμενος μέ αὐταπάρνηση κοντά στούς ἀφρικανούς ἀδελφούς μας. Βρισκόταν στό χωριό Μπάλα, περίπου 30 χιλιόμετρα ἀπό τήν Κανάνγκα, καί φρόντιζε γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ἐκεῖ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου, ὅταν ὑπέστη κάταγμα ἀπό πτώση. Ἦταν ἐπιβεβλημένη ἡ ἄμεση μεταφορά του στήν Ἑλλάδα, κάτι πού ἔγινε μέ πολλές δυσκολίες καί πολύωρες ταλαιπωρίες, γεγονός πού ἐπιδείνωσε τήν κατάσταση τῆς ὑγείας του. Στήν Ἑλλάδα οἱ ἱατροί προσέφεραν τό μέγιστο τῶν δυνατοτήτων τους καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ βοήθησε, ὥστε νά ἐπανακτήσει ὁ Γέροντας ἀρχιερεύς τήν ἐπικοινωνία μέ τό περιβάλλον του καί νά ἀνακουφισθεῖ ἀπό τήν παρουσία τῶν ἀδελφῶν κοντά του. Τίς τελευταῖες ἡμέρες πρίν φύγει, προαισθανόμενος τήν ἔξοδό του, ἔλεγε «φεύγω γιά νά ξεκουρασθῶ» καί ἔδινε τήν εὐχή του σέ ὅσους τόν διακονούσαν. Στό τέλος ἐπαναλάμβανε: «ἔλα, Πνεῦμα Ἅγιο». Αὐτές ἦταν οἱ τελευταῖες του λέξεις.
.         Συνέγραψε βιβλία κυρίως ἁγιολογικά καί οἰκοδομητικά μέ θέματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί θέματα ὀρθοδόξου πίστεως γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἱεραποστολῆς.
[…]
.         Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία καί ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του.

ΠΗΓΗ: osotir.org

.           Ὁ 87χρονος π. Ἰγνάτιος Μανδελίδης, Γέρων Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως, πρώην μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς, εἶναι ἕνας σπουδαῖος Μακεδόνας ἱερωμένος, γεννημένος καὶ μεγαλωμένος στὴν Ἔδεσσα μὲ γονεῖς Μικρασιάτες. Ὁ πατέρας του ἐξόριστος σὲ καταναγκαστικὰ ἔργα καὶ μουλαράς, ὅπως ὅλοι οἱ ἀνεπιθύμητοι, ἦρθε μὲ τὸν ξεριζωμὸ στὴν Ἑλλάδα. Ὁ παππούς του ἦταν ἐργάτης στὰ μεταλλεῖα Ἂκ Τὰγ Μαντὲν στὸν Πόντο, ἐξ οὗ καὶ τὸ οἰκογενειακὸ ὄνομα: ὁ γιὸς τοῦ μεταλλουργοῦ ἦταν ὁ μαντένλογλου, ποὺ ἐξελληνίστηκε καὶ ἔγινε Μανδελίδης.
.         Ὁ π. Ἰγνάτιος ἦταν ἤδη 52 χρονῶν ὅταν –ἐνῶ ἦταν ἱεροκήρυκας στὴ Λάρισα– τὸν κάλεσε ὁ προϊστάμενος στὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» (Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότητα), στὴν ὁποία ἀνῆκε, γιὰ νὰ τοῦ ζητήσει νὰ πάει βοηθὸς τοῦ π. Χαρίτωνος Πνευματικάκη στὸ Κονγκό, καὶ εἰδικότερα στὴν Κανάγκα. Πῆγε, καὶ ὅταν ἔφθασε… «Κοίταζα τὸν οὐρανὸ καὶ ἔλεγα: κάτω ἀπὸ τὸν ἴδιο οὐρανὸ εἴμαστε καὶ στὴ Λάρισα καὶ στὴν Κανάγκα. Ἀπὸ τότε πέρασε μία ζωή. Τριάντα τέσσερα χρόνια, εἶναι ἡ τρίτη μου… καριέρα. Τώρα εἶμαι 86 χρόνων, λιγότερα δὲν γίνονται, μόνο προχωροῦν. Κάναμε μία συμφωνία μὲ τὸν Θεό: “Ὅ,τι θὰ μοῦ δώσεις θὰ σ’ τὸ δώσω πίσω, δὲν κρατάω τίποτε γιὰ μένα”. Καὶ πᾶμε καλὰ μέχρι τώρα, θὰ δοῦμε τί θὰ γίνει μετά». Τί ἔγινε μετά;

(συνέχεια στό : pontos-news.gr/article/151859/o-p-ignatios-psyhi-tis-orthodoxis-ierapostolis-sto-kongko-sto-pontos-newsgr-foto)

ΠΗΓΗ: pontos-news.gr

 

 

Σχολιάστε

ΠΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ; (Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως)

Ἀπὸ τὸ βιβλίο
Μοναχοῦ Γερασίμου, Μικραγιαννανίτου,
Ἀκολουθίαι καὶ Βίος
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου
Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ,
μετὰ Παρακλητικοῦ Κανόνος, Χαιρετισμῶν καὶ Ἐγκωμίων,
ἐπιμελείᾳ Ἀρχιμ. Συμεὼν Κούτσα (νῦν Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης),
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης, ἐν Ἀθήναις, χ.χ., σελ. 57.

ἠλ. στοιχ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»

.                Ὁ θεῖος Νεκτάριος ἀνεδείχθη ἀληθῶς ἄγγελος ἐν σώματι. Συνεχέσι γὰρ προσευχαῖς καὶ συντόνοις ἱεραῖς μελέταις ἐσχόλαζε. Καὶ ἐκάθηρε καὶ καθήγνισε τελείως ἑαυτὸν ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος καὶ πάσης ὑλικῆς κατὰ νοῦν ἐμφάσεως, γενόμενος ταμεῖον τῶν δωρεῶν καὶ χαρισμάτων τοῦ Παρακλήτου καὶ πλήρης θείων ἐλλάμψεων. Καὶ ἦν τοῖς πᾶσιν ὑπὲρ ἄγαν ποθητὸς καὶ αἰδέσιμος, ἕλκων πρὸς ἑαυτὸν πάντας ὡς μαγνῆτις τὸν σίδηρον. Οὕτω διήγαγε τὴν μακαρίαν ζωὴν ὁ θεῖος οὗτος Πατήρ, ἀναζωγραφήσας ἐν ἑαυτῷ τῶν πάλαι Ἁγίων τὰς ἀρετὰς καὶ χάριτας ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ χαλεποῖς τούτοις καιροῖς. Ἀσθενήσας δὲ μικρόν, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τῇ θ´ Νοεμβρίου μηνός, ἐν ἔτει 1920, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις νοσηλευτηρίῳ, φέροντι τὴν κλῆσιν «Ἀρεταίειον», τὸ δὲ ἱερὸν αὐτοῦ σκῆνος μετηνέχθη ἐν Αἰγίνῃ καὶ ἐτάφη ἐν τῇ ἱερᾷ αὐτοῦ Μονῇ. Ὁ θεῖος Νεκτάριος, πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐκ Θεοῦ χαρίσμασιν, εἴληφε καὶ τὸ δαψιλῶς θαυματουργεῖν ἐν εὐκαιρίαις καὶ θλίψεσι, τοῖς προσερχομένοις αὐτῷ. Πάμπολλὰ δέ ἐστι τὰ θαύματα, ἅτινα ἐνήργησε καὶ ἐνεργεῖ τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακράν, ἀσθενοῦντας θεραπεύων, δαίμονας διώκων, τοὺς ἐν κινδύνοις διασώζων, πολλοῖς δὲ καὶ φαινόμενος ὄψεσιν ἁγίαις καὶ πᾶσι παρέχων τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, ὡς ἡ δέλτος τῆς κατ’ αὐτὸν ὁσίας ζωῆς διεξοδικῶς ἱστορεῖ.

«Πῶς ἀκολουθῶμεν τῷ Σωτῆρι Χριστῷ»
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως,
Περὶ ἐπιμελείας ψυχῆς ἕνδεκα ὁμιλίαι,
ἔκδ. Δ´, Ἀθῆναι 1999, ἐκδ. «Ἀποστολικὴ Διακονία»,
σελ. 33-34

«Ἀποβαίνομεν ἄρα ἐλεύθεροι, ἐνωτιζόμενοι τοῦ κηρύγματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μένοντες ἐν αὐτῷ, αἴροντες τὸν σταυρὸν ἐπ᾽ ὦμον, καὶ ἀκολουθοῦντες αὐτῷ. Ἀπαρνούμεθα δὲ ἑαυτούς, ἀποτασσόμενοι τῷ νόμῳ τῆς σαρκὸς σὺν ταῖς πάθεσι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις, καὶ αἴρομεν τὸν σταυρόν, ὑπομένοντες ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ πᾶσαν κακοπάθειαν. Κατάπαυσις δηλονότι τοῦ θελήματος τῆς σαρκός, ἐνέργεια τοῦ θελήματος τοῦ πνεύματος καὶ ὑποταγὴ τοῦ ἐλάσσονος τῷ κρείττονι, εἶνε ὁ τρόπος τοῦ νὰ διαμείνωμεν ἐλεύθεροι. Ἀνάγκη ἄρα ἀναπόδραστος νὰ ἀκολουθήσωμεν τῷ Κυρίῳ, διότι ἐὰν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐλευθερώσῃ ἡμᾶς, ὄντως ἐλεύθεροι ἐσόμεθα. Ναί, ἀληθῶς μόνος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δύναται νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ, διότι οὗτός ἐστιν ἡ ἐλευθερία. “Ὁ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν. Οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία”, λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (B´ Κορ. γ´ 17).
Τῷ Σωτῆρι Χριστῷ ἀκολουθοῦμεν, ἐὰν φυλάττωμεν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ ἀγαπῶμεν αὐτόν. Διότι αὐτὸς ὁ Σωτὴρ γνωρίζει ἡμῖν τοῦτο, λέγων “Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε” (Ἰω. ιδ´ 15) καὶ αὖθις “ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει …ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ” (Ἰω. ιδ΄ 23,24).
Κατὰ ταῦτα τῷ Χριστῷ ἀκολουθοῦμεν συνταυτίζοντες τὴν θέλησιν ἡμῶν πρὸς τὴν θέλησιν Αὐτοῦ, οὕτως ὥστε ἐνεργοῦντες, νὰ ἐνεργῆται ἐν ἡμῖν οὐχὶ τὸ θέλημα τὸ ἡμέτερον, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, νὰ ζῶμεν δὲ οὐχὶ ἡμεῖς, ἀλλὰ νὰ ζῇ ἐν ἡμῖν ὁ Χριστός, ὡς περὶ ἑαυτοῦ λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος “ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς” (Γαλ. β´ 20)»

 

 

 

Σχολιάστε