Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΣΜΟΣ"

ΠΑΝΑΓΙΑ τῶν ΠΑΡΙΣΙΩΝ: Η ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (Μητροπ. Μάνης Χρυσόστομος Γ´) «Δέν μπορεῖ ἀπό μόνος του ὁ τεχνικός πολιτισμός νά στηρίξει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Χρειάζεται καί τόν πνευματικό πολιτισμό τοῦ χριστιανισμοῦ»

Τοῦ Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου Γ´

     .            Πρό δύο περίπου μηνῶν ἀκούσαμε καί εἴδαμε μέ πολλή θλίψη τήν μεγάλη καταστροφή ἀπό τήν πυρκαϊά πού ὑπέστη ἡ Παναγία τῶν Παρισίων, αὐτό τό μοναδικό μνημεῖο ὄχι μόνο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀλλά καί τῆς παγκόσμιας κληρονομιᾶς. Ἕνα ἐξαίρετο μνημεῖο τέχνης πού ἄντεξε ἐννέα αἰῶνες καί τό ἔχουν ἐπισκεφθεῖ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἀπ’ ὅλο τόν κόσμο.
.         Ὡστόσο, γιά τό ἀριστούργημα αὐτό τῆς γοτθικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, πού ἐνέπνευσε ἕνα Βίκτωρα Οὐγκώ καί πολλές ἄλλες προσωπικότητες τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν, ὑπάρχει καί μία ἄλλη θεώρηση. Ἡ θεώρηση αὐτή ἐκτείνεται πέρα ἀπό μία ὀρθολογιστική παραπληξία ἤ καί παραθεώρηση σεβασμάτων. Ἐν προκειμένῳ, ἡ Παναγία τῶν Παρισίων δέν εἶναι μόνο ἕνα τουριστικό θέαμα. Εἶναι ὁ καθεδρικός ἱερός Ναός τῶν Παρισίων, ἐκεῖ ὅπου ὡς χῶρος λατρείας τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν 12ο αἰῶνα τελοῦνται Θεῖες Λειτουργίες, ἀκούγονται θεῖα κηρύγματα, ψάλλουν ὑπέροχες χορωδίες καί συντελεῖται μία σημαντική ποιμαντική δράση.
.         Ὅταν, ὅπως γράφθηκε, μέ τήν καταστροφή, «ράγισε ἡ καρδιά τῆς Γαλλίας» καί αὐθόρμητα οἱ ἄνθρωποι ἔψελναν τό Ave Maria καί οἱ καμπάνες ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν καί αὐτές ἀκόμη τοῦ Ἀββαείου τοῦ Οὐεστμίνστερ ἤχησαν πένθιμα, τοῦτο τό συμβάν κάτι βαθύτερο θέλει νά πεῖ. Ἡ οὐσία, ὄπισθεν τῆς καταστροφῆς σηματοδοτεῖ, πράγματι, τήν ἄλλη θεώρηση. Ἡ ἐκπαιδευτικός Μάρω Πρεβελάκη, εἰδική ἐπιστήμων τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης τό δήλωσε πολύ χαρακτηριστικά: «Ἡ Παναγία τῶν Παρισίων ἀπελευθέρωσε ἕνα ἔντονο θρησκευτικό συναίσθημα καταπιεσμένο ἀπό τό κῦρος τῆς laïcité καί ἔφερε στό προσκήνιο ἄλλες ἀνάγκες, ἄλλες ἀξίες». Ὁ δέ Εὐ. Ἀνδριανός, Ἀρεοπαγίτης ἐ.τ. ἔγραψε σχετικά: «Ἡ παρουσία τοῦ Λαοῦ πού προσεύχεται, ψέλνει, κλαίει καί δίνει τόν ὀβολό του μπροστά στήν πληγωμένη Παναγία του, ἀποδεικνύει πόσο μακρυά εἶναι ἀπό τό Λαό καί τήν πραγματικότητα ἡ “ὑψηλή διανόηση” τῆς Εὐρώπης πού διέγραψε ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα τόν Χριστιανισμό ὡς παράγοντα καί στυλοβάτη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ.»
.         Κατά συνέπειαν, τό τραγικό αὐτό γεγονός φέρνει στήν ἐπιφάνεια τό θέμα τοῦ χριστιανισμοῦ στό εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι. Εἶναι παγκοίνως γνωστόν ὅτι ὁ πολιτισμός τῆς Εὐρώπης θεμελιώθηκε στόν κλασικό ἑλληνικό πολιτισμό, στό ρωμαϊκό δίκαιο καί στόν χριστιανισμό. Ὡστόσο τά θεμέλια τοῦ χριστιανισμοῦ στή σύγχρονη πραγματικότητα κλονίζονται. Ἔχουν βέβαια ὑπάρξει παρεκκλίσεις καί διεστρεβλώσεις τοῦ χριστιανικοῦ ἰδεώδους καί τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά οἱ ἀποδοκιμαστέες αὐτές θέσεις δέν μποροῦν νά φθάσουν στό σημεῖο νά ἀκυρώνουν τό ὕψιστο μέγεθος τοῦ Χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ.
.         Εἶναι ἀνάγκη νά καταλάβουμε τούς καιρούς πού ζοῦμε, νά τούς ἐντάξουμε στήν ἀλληλουχία τῶν αἰώνων πού πέρασαν καί νά δοῦμε τίς κατευθύνσεις ἀλλά καί τίς διδαχές πού  δίνουν γιά τό εὐρωπαϊκό μέλλον. Φθάνει πιά ἡ ἐκκοσμίκευση μέ συνέπεια τήν ἀποϊεροποίηση. Ἡ ἐκκοσμίκευση (secularisation) μέ τίς ποικίλες μορφές της δέν συντελεῖ τελικά στήν ἀνόρθωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ εὐρωπαίου πολίτη. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἐξακολουθεῖ νά εἶναι πονεμένος. Ζεῖ μέ τήν ἀνασφάλεια, τήν ἀβεβαιότητα, τήν διαρκῆ ἄρνηση καί τόν μηδενισμό καί παραμένει ἀνικανοποίητος, ἀνήσυχος μέ πολλά συμπλέγματα μέσα του. Καί τοῦτο γιατί δέν μπορεῖ ἀπό μόνος του ὁ τεχνικός πολιτισμός νά στηρίξει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Χρειάζεται καί τόν πνευματικό πολιτισμό τοῦ χριστιανισμοῦ.
.         Εἶναι καιρός πλέον γιά ἕνα οὐσιώδη ἐπανεκχριστιανισμό τῆς Εὐρώπης, βάσει τῶν βιβλικῶν, λειτουργικῶν καί πατερικῶν πηγῶν. Οἱ ἀνθρώπινες ἀξίες εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ὁδηγηθοῦν καί πάλιν πρός τόν ζῶντα Θεό, ὄχι μέ μία ἐξωτερική ὑποταγή, ὅπως συνέβαινε κατά τόν μεσαίωνα, ἀλλά μέ ἦθος ἐλευθερίας καί τιμῆς στό ἀνθρώπινο πρόσωπο.
.         Θά ᾽λεγα ὅτι ἡ Παναγία τῶν Παρισίων τώρα μιλᾶ καί σ’ ὅλους τούς νέους εὐρωβουλευτές καί τό μήνυμά της εἶναι: Ἡ Εὐρώπη γιά νά ἐπιζήσει πρέπει νά βρεῖ ξανά τήν λησμονημένη χριστιανική ταυτότητά της. Αὐτή εἶναι ἡ ἄλλη θεώρηση.

ΠΗΓΗ: im-manis.gr

Διαφημίσεις

, , , ,

Σχολιάστε

ΣΦΑΓΗ σὲ Κατηχητικὸ Σχολεῖο

Σφαγὴ σὲ Κατηχητικὸ Σχολεῖο

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                     Ἐπὶ πολλὰ χρόνια τώρα ἡ Συρία σπαράσσεται ἀπὸ πολέμους, ποὺ ὑποκινοῦνται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ξένες δυνάμεις γιὰ τὰ συμφέροντά τους. Μόλις ὅμως κόπασαν κά­πως οἱ πολεμικὲς ἐχθροπραξίες καὶ ἄρχισε τὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, στὸ ὁποῖο ὑπάγεται ἡ Συρία, νὰ ἐπιμελεῖται πιὸ συστηματικὰ καὶ ἐντατικὰ τὸ ποίμνιό του, ἄρχισε νέου εἴδους φρικτὸς πόλεμος στὴ χώρα.
.                     Συγκεκριμένα, ὅπως μετέδωσε στὶς 14-5-2019 τὸ Διεθνὲς Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Ὀρθοδοξία», στὴ Σελευκούπολη τῆς Κεντρικῆς Συρίας, ποὺ ἔχει 20 χιλιάδες κατοίκους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 15 χιλιάδες εἶναι Χριστιανοί, τζιχαντιστὲς εἰσέβαλαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ θανάτωσαν 12 παιδιὰ τὴν ὥρα ποὺ παρακολουθοῦσαν μάθημα Κατηχητικοῦ Σχολείου.
.             Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει συγκλονίσει τὴν κοινὴ γνώμη. Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις ἐκ­δηλώ­θηκαν ἀπὸ τοὺς Προκαθημένους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.                     Εἰδικότερα ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε στὶς 15-5-2019 θερμὸ Μήνυμα συμπαραστάσεως στὸν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη, στὸ ὁποῖο ἐξέφραζε τὸν ἀποτροπιασμό του γιὰ τὶς πράξεις βίας ἐναντίον ἀθώων θυμάτων.
.                 Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος ἀπέστειλε ἀμέσως θερμὸ συλλυπητήριο Γράμμα πρὸς τὸν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη, στὸ ὁποῖο ἐξέφραζε τὰ θερμά του συλλυπητήρια πρὸς τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν εὐσεβῆ συριακὸ λαό, συγχρόνως δὲ τὴν εὐχή του, «ὅπως ὁ Ἀναστὰς Κύριος Ἰησοῦς κατατάξῃ τὰ παιδία ἐν σκηναῖς Ἁγίων μαρτύρων, ἡ δὲ Παναγία Θεοτόκος, ἡ Ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, παραμυθήσῃ πάντας Ὑμᾶς».
.                     Ὁ δὲ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀ­θηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος μεταξὺ τῶν ἄλλων τόνισε: «Μετὰ βαθυτάτου πόνου ψυχῆς ἐπληροφορήθημεν περὶ τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου τῆς Σελευκουπόλεως, κατὰ τὴν διάρκειαν λειτουργίας τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου… Διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν διαπιστοῦμεν τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους, ὅπερ τυφλοῖ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν καὶ καθιστᾷ τὸν ἄνθρωπον δαιμονιώδη, ἱκανὸν ἵνα σκορπίζῃ τὸν θάνατον καὶ τὴν ἀνείπωτον θλῖψιν».
.                     Τί ἄλλο νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς στὰ ὅσα θεοφώτιστα δήλωσαν οἱ ἅγιοι Προκαθήμενοι; Αὐτὸ εἶναι τὸ Ἰσλάμ. Νομίζουν μάλιστα οἱ φανατικοὶ Μωαμεθανοὶ ὅτι, ὅσο περισσότερους ἀπίστους σφάξουν, τόσο καλύτερη θέση θὰ ἔχουν στὸν Παράδεισο. Ἄλλωστε στὰ 400 χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ποτιζόταν ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη τὸ χῶμα τῆς Ἑλλάδος μας ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν Ἑλληνόπουλων, ποὺ τὰ ἔσφαζαν σὰν πρόβατα οἱ Ἀγαρηνοί. Ἡ φρικτὴ καὶ ἀποτρόπαια ἱστορία δυστυχῶς συνεχίζεται, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἀνακόψει κανεὶς Διεθνὴς Ὀργανισμός.

Σχολιάστε

Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ ΦΥΛΟΥ «Ἀντιδράστε μὲ κάθε τρόπο πρὸς τὶς σχολικὲς μονάδες»

Ἡ κόλαση τῆς μεταβάσεως φύλου

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Στὰ χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὸ θεοκρατικὸ βασίλειο τοῦ Ἰσραὴλ ἡ ἠθικὴ παρακμὴ λόγῳ ἀποδοχῆς εἰδωλολατρι­κῶν συνηθειῶν εἶχε φθάσει σὲ τέτοιο σημεῖο κάποτε, ὥστε οἱ γονεῖς νὰ παραδίδουν τὰ παιδιά τους σὲ ἀνθρωποθυσίες στὸ ἄγαλμα τοῦ θεοῦ Μολώχ. Ἡ θυσία πραγματοποιεῖτο μὲ καύση τῶν σαρκῶν τοῦ τρυφεροῦ παιδικοῦ σώματος.
.             Στὴν ἀρχὴ τῆς τρίτης μ.Χ. χιλιετίας σὲ «χριστιανικὲς» χῶρες μιὰ ἄλλου εἴδους ἀνθρωποθυσία λαμβάνει χώρα: αὐτὴ τῆς ἀλλαγῆς φύλου. Ἡ εἴδηση ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴ Βρεταννία εἶναι συγκλονιστική. Σύμφωνα μὲ τὴν εἰδικὴ ἰδιωτικὴ ὑπηρεσία «UK Deed Poll Service», τουλάχιστον ἕνα παιδὶ κάτω τῶν 16 ἐτῶν κάθε μέρα ζητεῖ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ φύλου του. Ἀνώτερη ὑπάλληλος τῆς ὑπηρεσίας δήλωσε ὅτι παρόμοια περιστατικὰ συνέβαιναν κατὰ τὸ παρελθὸν ἕνα κάθε λίγους μῆνες. Σήμερα καταγράφονται 7-10 αἰτήσεις τὴν ἑβδομάδα.
.             Ἡ ἐφημερίδα «Wall Street Journal» σὲ σχετικὸ ἄρθρο της κάνει λόγο γιὰ «κόλαση» ποὺ πολλοὶ γονεῖς βιώνουν, καθὼς νιώθουν ἀναγκασμένοι λόγῳ ἰσχυρῶν πιέσεων ποὺ δέχονται ἀπὸ τὰ παιδιά τους ἡλικίας μόλις 10-16 ἐτῶν, καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς καθοδηγητές τους σ᾿ αὐτὲς τὶς πρακτικές, νὰ συναινέσουν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ φύλου τους. Καὶ καθὼς οἱ περισσότερες αἰτήσεις προέρχονται ἀπὸ κορίτσια, βρίσκονται στὴν τραγικὴ θέση νὰ παρακολουθοῦν βῆμα πρὸς βῆμα τὴ συγκεκριμένη διαδικασία μεταβάσεως, ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ μόνιμους ἀκρωτηριασμοὺς τῶν σωμάτων τῶν θυγατέρων τους. Τὸ δημο­σίευμα ὁμιλεῖ γιὰ προσφορὰ παιδιῶν «στὸ βωμὸ μιᾶς ἰδεολογίας ποὺ μεταμορφώνει (σ.σ. διάβαζε: καταστρέφει) κυριολεκτικὰ τὸ σῶμα τους καὶ σημαδεύει τὶς ψυχές τους».
.             Λοιπόν; Πόσο ἀπέχει ἡ Βρεταννία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα; Μὲ τὸ διαδίκτυο δὲν ὑπάρχουν πλέον ἀποστάσεις. Καὶ ἡ συγ­κε­κρι­μένη προπαγάνδα εἶναι παγκόσμια καὶ προ­ωθεῖται μὲ τὴν καταβολὴ τεράστιων χρη­ματικῶν ποσῶν. Τὸ πιὸ φρικτὸ ὅμως εἶναι ὅτι στὴν πατρίδα μας γιὰ τρίτη συν­εχῆ χρονιὰ μὲ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καλοῦνται οἱ καθηγητὲς νὰ διδάξουν αὐτὲς τὶς ἰδέες ποὺ ὁδηγοῦν στὴν «κόλαση», τόσο σὲ μαθητὲς Γυμνασίων μὲ τὴ λεγόμενη «Θεματικὴ Ἑβδομάδα», ὅσο καὶ σὲ μαθητὲς Λυκείων μὲ συγκεκριμένο ἐγχειρίδιο ποὺ περιέχει σχετικὸ κεφάλαιο.
.             Γονεῖς, ἀντιληφθεῖτε ποῦ ὁδηγοῦνται τὰ βλαστάρια τῆς πατρίδας μας, καὶ ἀντιδράστε μὲ κάθε τρόπο πρὸς τὶς σχολικὲς μονάδες ὅπου φοιτοῦν τὰ παιδιά σας, καθὼς καὶ πρὸς τὸ ἴδιο τὸ Ὑπουργεῖο. Θὰ θέλαμε ποτὲ νὰ περάσουμε τὴν «κόλαση» ποὺ ἤδη περνοῦν οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν στὴ Βρεταννία;

Σχολιάστε

ΠΟΣΟΣΤΑ «ΠΙΣΤΕΩΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Πι θρησκευόμενοι ρμένιοι κα Γεωργιανοί, πι θεοι ο Τσέχοι
– Πο
βρίσκεται
λλάδα

20.02.2019

.         Ἡ Ἀρμενία (79%) καὶ ἡ Γεωργία (72%) βρίσκονται στὴν κορυφὴ τῆς λίστας μὲ τὴ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐνηλίκων νὰ δηλώνουν ὅτι πιστεύουν στὸν Θεὸ μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα, ἐνῶ ἡ Γαλλία (11%), ἡ Ἑλβετία (11%) καὶ ἡ Γερμανία (10%) ἦταν οἱ συμμετέχουσες στὴν ἔρευνα χῶρες μὲ τὴ μικρότερη βεβαιότητα ἀναφορικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Pew Research Center στὴν Οὐάσιγκτον, οἱ Δυτικοευρωπαῖοι ἐκφράζουν τὴν πίστη σὲ ἕναν χριστιανικὸ Θεὸ σὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀπὸ ὅ,τι οἱ ἄνθρωποι στὴν Κεντρικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Εὐρώπη.
.         Αὐτὸ ἀναφέρει στὴν ἱστοσελίδα του τὸ δίκτυο Euronews.
.         Μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα, μόνο στὴν Πορτογαλία (44%) πάνω ἀπὸ τοὺς τρεῖς στοὺς 10 δηλώνουν ὅτι εἶναι ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι ὁ Θεὸς ὑπάρχει.
.         Οἱ ἄνθρωποι σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα ἐξέφρασαν μεγαλύτερη βεβαιότητα γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ρουμανίας (64%), τῆς Ἑλλάδας (59%) καὶ τῆς Κροατίας (57%).
.         Ἡ ἔρευνα τοῦ Pew Research Center ἔδειξε ἐπίσης ὅτι τὸ ἥμισυ καὶ πλέον τῶν ἐνηλίκων στὴν Ἑλλάδα, τὴ Βοσνία, τὴν Ἀρμενία, τὴ Γεωργία καὶ τὴ Ρουμανία, δήλωσαν ὅτι ἡ θρησκεία ἦταν πολὺ σημαντικὴ στὴ ζωή τους, σὲ σύγκριση μὲ περίπου ἕναν στοὺς 10 ἐνήλικες ποὺ τόνισε τὴ σημασία τῆς θρησκείας στὴ Γαλλία, τὴ Γερμανία καὶ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο.
.         Οἱ χῶρες μὲ τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ πολιτῶν νὰ δηλώνουν ἀνοικτὰ ὅτι δὲν πιστεύουν στὸ Θεὸ ἦταν ἡ Τσεχικὴ Δημοκρατία (66%), ἡ Σουηδία (60%), τὸ Βέλγιο (54%) καὶ ἡ Ὀλλανδία (53%).

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

 

Σχολιάστε

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

Χριστιανισμς εημερε στν σία,
παρότι
πιδεινώνονται ο ναντίον του διώξεις

Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου 2019

Τοῦ Ἰωάννη Λεοντακιανάκου

.           Στὴν παροῦσα περίοδο, 245 ἑκατομμύρια Χριστιανῶν παγκοσμίως ὑπόκεινται σὲ καταπίεση, σὲ δίωξη, σὲ φυλάκιση καὶ σὲ κάθε εἴδους κακομεταχείριση λόγω τῆς πίστης του, σύμφωνα μὲ τὴν ἐτήσια ἔκθεση τῆς διεθνοῦς, μὴ κερδοσκοπικῆς Ὀργάνωσης “Open Doors”. Ἀπὸ αὐτούς, τὰ 140 ἑκατομμύρια πιστῶν βρίσκονται στὴν Ἀσία.
.            Ἡ ἔκθεση ὑπογραμμίζει ἰδιαίτερα τὴν αὔξηση τῆς καταπίεσης τῶν γυναικῶν στὶς χῶρες, ποὺ καταλαμβάνουν τὶς πρῶτες δέκα θέσεις στὸν κατάλογο τῶν κρατῶν-διωκτῶν καὶ χαρακτηρίζονται ἀπὸ “ἀκραῖα” ἐπίπεδα δίωξης καὶ καταπίεσης. Στὰ κράτη αὐτά, οἱ γυναῖκες , πέραν τῶν ἄλλων, ἀποτελοῦν τὰ θύματα σεξουαλικῆς βίας, βιασμοῦ καὶ ἐξαναγκασμοῦ σὲ γάμο χωρὶς τὴν συγκατάθεσή τους καὶ πρὶν τὴν ἐνηλικίωση.
.           Ἡ Κίνα εἶναι μία ἀπὸ τὶς χῶρες, στὶς ὁποῖες ἡ δίωξη τῶν Χριστιανῶν βαίνει αὐξανόμενη τὰ τελευταῖα χρόνια. Περισσότερα ἀπὸ 50 ἑκατομμύρια πιστῶν ἀναμένεται νὰ ὑποστοῦν κάποιας μορφῆς καταπίεση φέτος, καθὼς ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἐνισχύει τοὺς ἐλέγχους καὶ τὰ μέτρα καταστολῆς τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, γεγονὸς ποὺ ἀνεβάζει τὴν χώρα στὴν εἰκοστὴ ἕβδομη ἀπὸ τὴν τεσσαρακοστὴ τρίτη θέση στὸν πίνακα τῆς Ὀργάνωσης “Open Doors” τῶν πενήντα “χωρῶν-διωκτῶν” τῶν Χριστιανῶν. Ἡ δίωξη διαφαίνεται ὅτι καθοδηγεῖται ἀπὸ τρεῖς παράγοντες: 1/τὴν ἰσχυρὴ ἰδεολογικὴ ἡγεσία τοῦ προέδρου τῆς Κίνας, Ξί Τζίνπινγκ, 2/τὴν ἀνησυχία τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ 3/τὴν ἀξιοποίηση τῆς τεχνολογίας ὡς κατασταλτικοῦ ἐργαλείου.
.           Ἡ Βόρεια Κορέα καταλαμβάνει τὴν πρώτη θέση στὸν πίνακα παρακολούθησης γιὰ 18η συνεχῆ χρονιά.
.           Οἱ ἐκτιμώμενοι 300.000 χριστιανοὶ τῆς χώρας ὑφίστανται ἕνα “στραγγαλσμό”, ποὺ τοὺς ἀναγκάζει νὰ ἀσκοῦν τὴν θρησκευτική τους λατρεία μὲ μυστικότητα, διαφορετικὰ κινδυνεύουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν βάναυση ἀντίδραση τοῦ μισαλλόδοξου καθεστῶτος.
.           Ἡ Ἰνδία, ἡ πολυπληθέστερη “δημοκρατία”, ἡ ὁποία διδάσκει στὸν κόσμο τὸν τρόπο τῆς “μὴ-βίας”, σκαρφάλωσε στὴν δέκατη θέση ἔναντι τῆς εἰκοστῆς ὄγδοης ποὺ βρισκόταν πρὸ πενταετίας καὶ βρίσκεται πλέον δίπλα σὲ χῶρες ὅπως τὸ Ἰράν.
.           Χῶρες ποὺ ἔχουν μετακινηθεῖ πάνω ἀπὸ δέκα θέσεις στὸν ἐν λόγῳ κατάλογο, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, περιλαμβάνουν τὴν Κίνα, τὴν Ἀλγερία, τὴν Κεντροαφρικανικὴ Δημοκρατία, τὸ Μάλι καὶ τὴν Μαυριτανία.
.           Ἡ ἄνοδος τοῦ μαχητικοῦ ἀθεϊσμοῦ, τοῦ ριζοσπαστικοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ ἐθνικισμοῦ ἀποτελοῦν βασικὲς αἰτίες δίωξης τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων.
.           Στὴν Ἰνδονησία, μία χώρα ὅπου ἡ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι μουσουλμάνοι, ὁ θρησκευτικὸς ζηλωτισμὸς ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ σοβαρότατο πρόβλημα καὶ πολλοὶ μὴ-μουσουλμάνοι πολίτες παραπονοῦνται γιὰ μία συνεχιζόμενη ἰσλαμοποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς, μὲ τοὺς πολιτικοὺς νὰ προσπαθοῦν νὰ κινητοποιήσουν / ἐνεργοποιήσουν τὶς ὑπερσυντηρητικὲς καὶ σκληροπυρηνικὲς μουσουλανικὲς ὁμάδες, μὲ στόχο τὴν προώθηση δικῶν τους συμφερόντων. Πέρυσι, μία οἰκογένεια βομβιστῶν αὐτοκτονίας, ποὺ συνδέονταν μὲ τὸ ἰσλαμικὸ κράτος, ἐπιτέθηκε σὲ τρεῖς ἐκκλησίες στὴ Σουραμπάγια, σκοτώνοντας 28 ἄτομα.
.           Στὴν Μιανμάρ, οἱ ἐπιθέσεις σὲ χριστιανοὺς τείνει νὰ γίνει ἕνα συνηθισμένο φαινόμενο. Ἐνδεικτικὸ τῆς ἐπικρατούσας κατάστασης εἶναι ἡ ἐπίθεση ὁμάδας 50 Βουδιστῶν ἐναντίον μίας ὁμάδας Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι, ἁπλά, γιορτάζουν τὰ Χριστούγεννα.
.           Ὡστόσο, ὁ Χριστιανισμὸς στὴν Ἀσία, παρ᾽ ὅτι βιώνει σήμερα μεγαλύτερη ἀπειλὴ ἀπ’ ὅ,τι στὸ παρελθόν, ἀποδεικνύει ὅτι παρουσιάζει μία ἰδιαίτερη ἀνθεκτικότητα σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς διώξεις καὶ καταπιέσεις ποὺ ὑφίσταται. Ἡ χριστιανικὴ κοινότητα ἀπὸ τὰ 62 ἑκατομμύρια πιστῶν ποὺ ἀριθμοῦσε στὴν Ἀνατολικὴ καὶ Νοτιοανατολικὴ Ἀσία τὸ 1970, τὸ 2015 παρουσιάζει μία αὔξηση ποὺ ξεπερνᾶ τὰ 262 ἑκατομμύρια πιστῶν καὶ ἀναμένεται νὰ προσεγγίσει τὰ 431 ἑκατομμύρια τὸ 2050.
.           Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ἐπαληθεύεται ἀκόμη μία φορὰ ἱστορικὰ ὅτι ἡ δίωξη μίας θρησκείας μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς παράγοντας ἀνάπτυξης καὶ ἐξάπλωσής της, ἀντὶ νὰ τὴν περιορίσει καὶ τελικὰ νὰ τὴν ἐξαλείψει. Οἱ διωγμοί, μερικὲς φορές, θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς δύναμης τῆς θρησκευτικῆς τους πίστης καὶ αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν μεγαλύτερη προθυμία τους νὰ μοιραστοῦν τὴν πίστη τους προσηλυτίζοντας καὶ νέους πιστούς.

 

ΠΗΓΗ: liberal.gr

 

 

, , ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ καὶ ΤΑ “ΕΞΥΠΝΑ” ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ»

 Πατριάρχης Μόσχας:
Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει τὸ ἀνθρώπινο γένος
μὲ τὸ ἴντερνετ καὶ τὰ “ἔξυπνα” κινητά (smartphones)

09.01.2019

.            «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκoσμίου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει ἕναν κίνδυνο. Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ τὸ Διαδίκτυο, τὰ “ἔξυπνα” κινητὰ καὶ ἄλλες συσκευὲς ὑψηλῆς τεχνολογίας, προειδοποιεῖ ὁ πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος. Ὅπως τόνισε χθὲς Δευτέρα στὸ χριστουγεννιάτικο μήνυμά του (οἱ Ρῶσοι ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο), ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ κρατικὸ δίκτυο Rossiya-1, ἡ ἐξάρτηση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὰ smartphones «θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου». Ἂν καὶ ὁ 72χρονος ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπεσήμανε ὅτι «δὲν εἶναι πλήρως ἀντίθετος» στὴ χρήση τῶν «ἔξυπνων κινητῶν», ὑπογράμμισε ὅτι θὰ πρέπει οἱ ἄνθρωποι νὰ προσέξουν «νὰ μὴ γίνουν σκλάβοι» τους.
.           «Ὁ ἔλεγχος ἀπὸ ἕνα σημεῖο εἶναι προάγγελος τῆς ἔλευσης τοῦ Ἀντιχρίστου», ὑποστήριξε. Καὶ συνέχισε: «ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκόσμιου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει ἕναν κίνδυνο».
.           Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Ρῶσος πατριάρχης κάνει ἀνάλογα σχόλια γιὰ τὴν πηγὴ τῶν κακῶν στὸν πλανήτη. Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια εἶχε ἀποδώσει ἐν μέρει τὴν ἄνοδο τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» στὴν αὐξανόμενη ἀποδοχὴ ἀπὸ τὶς κοινωνίες τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὑποστηρίζοντας ὅτι πολλοὶ μουσουλμάνοι ἐγκαταλείπουν δυτικὲς χῶρες γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση στὴ Συρία καὶ τὸ Ἰρὰκ γιατί δὲν θέλουν νὰ εἶναι μέλη κοινωνιῶν ποὺ διοργανώνουν παρελάσεις Gay Pride.  […]

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

, ,

Σχολιάστε

«Η “ΑΝΟΙΧΤΗ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΙΜΑ καὶ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ»!

Δυνάμει θύματα

Ἑλένη Παπαδοπούλου
Διδάκτωρ Διδακτικῆς Γλωσσῶν
καὶ Πολιτισμῶν τοῦ Πανεπιστημίου Paris III – Sorbonne Nouvell
ἐφημ. «Δημοκρατία», 14.12.2018

.             Ἡ τρομοκρατία νίκησε… Τὸ κόστος τῆς ἀλληλεγγύης μετριέται σὲ ἀνθρώπινες ζωές.
.              Ἡ τρομοκρατία δὲν θὰ νικήσει. Κάθε φορὰ τὸ σενάριο μετὰ τὶς ἐν ψυχρῷ δολοφονίες ἀθώων εἶναι τὸ ἴδιο. Κινήματα Je suis. Κεράκια, λουλούδια, ἀρκουδάκια στὰ σημεῖα τῆς ἐπίθεσης. Σιωπηλὴ διαμαρτυρία. Ἑνὸς λεπτοῦ σιγή. «Ὄχι, δὲν εἶναι ὅλοι ἴδιοι. Ὄχι, δὲν φταίει ἡ θρησκεία. Ὄχι, εἶναι μόνο μερικοὶ φανατικοί».
.               Τὸ Στρασβοῦργο εἶναι ἴσως ἡ πρώτη ἐπίθεση ποὺ ἀρχίζει νὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὴ συνήθη πρακτική. Ἴσως γιατί πλέον ὅλο αὐτὸ φαίνεται νὰ ἀποτελεῖ κομμάτι τῆς εὐρωπαϊκῆς καθημερινότητας. Ἴσως γιατί ἔπειτα ἀπὸ καιρὸ οἱ Εὐρωπαῖοι κατανοοῦν ὅτι ὁ καθένας εἶναι δυνάμει θύμα.
.               Ἡ τρομοκρατία δὲν θὰ νικήσει. Θὰ τὴν πολεμήσουμε, δὲν θὰ φοβηθοῦμε. Μὲ «je suis» καὶ εὐχολόγια. Μὲ κεράκια καὶ δακρύβρεχτες δηλώσεις. Μὲ συμφωνίες ποὺ θὰ ὑπογράφουμε νὰ μποῦνε καὶ ἄλλοι καὶ ἄλλοι καὶ ἄλλοι, γιατί «δὲν εἶναι ὅλοι τρομοκράτες». «Δὲν μισοῦν ὅλοι». Τοὺς τσεκάρουμε στὴν εἴσοδο. Τοὺς ρωτᾶμε. «Μισεῖτε τὸν δυτικὸ τρόπο ζωῆς, μισεῖτε τὴ θρησκεία μας, μισεῖτε τὶς γυναῖκες, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας;» «Ὄχι», μᾶς λένε αὐτοί, «ἐμεῖς ἐπιδόματα θέλουμε, νὰ δουλεύετε ἐσεῖς, νὰ καθόμαστε ἐμεῖς, ὡραία ζωὴ τὸ Εὐρώπη».
.               Ἡ τρομοκρατία δὲν θὰ νικήσει. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ γαλλικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες ἔφτιαξαν μία λίστα μὲ 20.000 ἄτομα, χαρακτηρισμένα ὡς πιθανοὺς τρομοκράτες. Τὸ πρόβλημα βέβαια εἶναι πῶς παρακολουθεῖς τόσες χιλιάδες ἄτομα καὶ πῶς προλαμβάνεις τρομοκρατικὰ χτυπήματα. Σπαζοκεφαλιὰ καὶ γιὰ τὶς ἴδιες τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ποὺ ἀρκοῦνται νὰ διαπιστώσουν ὅτι οἱ τρομοκράτες ἦταν φακελωμένοι μέν, ἀλλὰ δὲν πρόλαβαν νὰ τοὺς σταματήσουν.
.               Ἡ τρομοκρατία δὲν θὰ νικήσει. Μὰ ἤδη νίκησε. Περιφέρεται νικήτρια στὶς χριστουγεννιάτικες ἀγορές, στὶς πλατεῖες, στὰ ἑστιατόρια καὶ στὰ μπάρ, στὰ ἐμπορικὰ κέντρα, στὸ μετρό, στὰ ἀεροδρόμια καὶ στοὺς σταθμοὺς τρένων. Ἡ τρομοκρατία δὲν εἶναι ὁ τρομοκράτης ποὺ πιθανὸν νὰ ἐμφανιστεῖ γιὰ νὰ δολοφονήσει ἀθώους.
.            Εἶναι ὁ φόβος τοῦ κόσμου ποὺ πάει μία βόλτα καὶ δὲν ξέρει τί τοῦ ξημερώνει. Εἶναι ἡ εἰκόνα τῶν πάνοπλων στρατιωτῶν μὲ τὰ αὐτόματα, ποὺ περιπολοῦν στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Εἶναι ὁ δισταγμὸς ποὺ νιώθεις νὰ πᾶς τὸ ταξίδι ποὺ θέλεις.
.               Εἶναι ἡ ἀπόφαση νὰ μὴν πᾶς τελικὰ πουθενά, γιατί φοβᾶσαι τί μέλλει γενέσθαι. Εἶναι ἡ ἀγωνία νὰ ψάχνεις γνωστούς σου στὰ θύματα. Εἶναι ἡ βεβαιότητα ποὺ ἔχεις ὅτι τὰ Χριστούγεννα στὴν Εὐρώπη δὲν εἶναι ὅπως τὰ γνώριζες.
.               Τὸ κόστος τῆς ἀλληλεγγύης μετριέται σὲ ἀνθρώπινες ζωές. δθεν «νοιχτ κοινωνία» φτιάχνεται μ νθρώπινο αμα κα μ περιορισμ στς λευθερίες πο πολάμβανε ς σήμερα Ερωπαος πολίτης. Ὅσο πιὸ νωρὶς τὸ καταλάβουμε τόσο καλύτερα. Γιὰ νὰ ἀμυνθοῦμε.

 

 

 

Σχολιάστε