Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΣΜΟΣ"

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΥΡΩΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ!

ρχονται ταυτότητες
μ
ποχρεωτικ δακτυλικ ποτύπωμα σ λη τν Ερώπη

.           Νέες ταυτότητες μὲ ψηφιακὸ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα σχεδιάζει ἡ Κομισιόν, ἐνῶ οἱ νέες προτάσεις, ποὺ ἔχουν στόχο τὴ δημιουργία ἑνὸς πιὸ ἀσφαλοῦς περιβάλλοντος στὴν Εὐρωπη, θὰ παρουσιαστοῦν αὔριο.
.           Ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ δύο χρόνια ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καταθέτει προτάσεις γιὰ τὴ δημιουργία μίας «Ἀσφαλοῦς Ἕνωσης» μὲ στόχο τὸν ἔγκαιρο ἐντοπισμὸ ἐν δυνάμει δραστῶν πολὺ πρὶν πραγματοποιηθοῦν τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Οἱ Εὐρωπαῖοι μποροῦν νὰ αἰσθάνονται πλέον πιὸ ἀσφαλεῖς λόγῳ τῶν αὐξημένων ἁρμοδιοτήτων τῶν ἀρχῶν ἀσφαλείας, τῆς στενότερης συνεργασίας μεταξὺ ἐθνικῶν ὑπηρεσιῶν, τῆς καλύτερης δικτύωσης τῶν βάσεων δεδομένων καὶ τῶν ἐντατικῶν ἐλέγχων στὸ διαδίκτυο. Πολλὰ ταμποὺ ἀναφορικὰ μὲ τὰ προσωπικὰ δεδομένα ἔχουν πλέον καταρριφθεῖ. Ἡ Εὐρώπη εἶναι σήμερα πιὸ ἀσφαλὴς ἀπὸ ὅσο πρὶν μία διετία, γράφει ἡ ἐφημερίδα Welt.
.           Ἡ Κομισιὸν παρουσιάζει αὔριο στὶς Βρυξέλλες νέα σχέδια, τὰ ὁποῖα οἱ 28 κυβερνήσεις τῶν χωρῶν-μελῶν καλοῦνται νὰ υἱοθετήσουν τὸ συντομότερο. Ὁ εὐρωπαῖος ἐπίτροπος Δημήτρης Ἀβραμόπουλος δήλωσε σχετικὰ στη γερμανικὴ ἐφημερίδα Die Welt: «Θὰ πρέπει νὰ αὐξήσουμε τὰ προληπτικὰ μέτρα, ἔτσι ὥστε τρομοκράτες καὶ ἐγκληματίες νὰ μὴν εἶναι πλέον εἰς θέσιν νὰ πραγματοποιήσουν χτυπήματα. Μὲ ἄλλα λόγια, στόχος εἶναι νὰ καταστήσουμε ἀδύνατη τὴν πρόσβαση σὲ πλαστὰ ἔγγραφα, ὅπλα καὶ ἐκρηκτικὰ καὶ ταυτόχρονα νὰ τοὺς ἐμποδίσουμε νὰ περνοῦν ἀπαρατήρητοι τὰ σύνορά μας».

«Οἱ τρομοκράτες δὲν παραμένουν ἀδρανεῖς»

.           Σύμφωνα μὲ τὸν Ἕλληνα Ἑπίτροπο Μετανάστευσης καὶ Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ θὰ προτείνει νὰ γίνουν ἀκόμα πιὸ ἀσφαλεῖς οἱ ταυτότητες τῶν εὐρωπαίων πολιτῶν, ἔτσι ὥστε ἡ πλαστογράφηση καὶ ἡ ἀγοραπωλησία ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων νὰ γίνει ἀκόμα δυσκολότερη γιὰ τρομοκράτες καὶ ἐγκληματίες. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς γερμανικῆς ἐφημερίδας, ἡ Κομισιὸν ἐπιθυμεῖ οἱ ταυτότητες σὲ ὅλες τὶς χῶρες-μέλη τῆς ΕΕ νὰ περιέχουν ὑποχρεωτικὰ ἕνα ψηφιοποιημένο δακτυλικ ποτύπωμα, καθὼς καὶ ἐπιπλέον βιομετρικὰ στοιχεῖα τῶν κατόχων. Στὴ Γερμανία οἱ ταυτότητες περιλαμβάνουν ἤδη ψηφιοποιημένα δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ὡστόσο μόνο ὅταν οἱ πολίτες τὸ ἐπιθυμοῦν. Πρόσφατα ὁ εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιὰ τὴν Ἀσφάλεια Τζούλιαν Κὶνγκ τόνιζε ὅτι οἱ «τρομοκράτες δὲν παραμένουν ἀδρανεῖς». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προτίθεται νὰ στραφεῖ μελλοντικὰ στὴν πρόληψη τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν μὲ χημικά, βιολογικά, ραδιολογικὰ καὶ πυρηνικὰ ὑλικὰ (Ὅπλα ABC). Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πιθανότητες τέτοιου εἴδους ἐπιθέσεις θεωροῦνται περιορισμένες, οἱ ἐπιπτώσεις τους θὰ ἦταν τεράστιες, ἐκτιμᾶ ἡ Welt.

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr (dw.com)

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

ΕΠΛΗΞΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ (παγκόσμιας κληρονομιᾶς), ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΞΑΝ!

Ο τουρκικς πιδρομς προκάλεσαν ζημις
σ χριστιανικ ρχαιολογικ χρο,
μνημεο παγκόσμιας κληρονομις τς Unesco

.             Ἡ τουρκικὴ Πολεμικὴ Ἀεροπορία προκάλεσε ζημιὲς σ᾽ ἕναν χριστιανικὸ ἀρχαιολογικὸ χῶρο ποὺ περιλαμβάνεται στὸν κατάλογο τῆς UNESCO μὲ τὰ μνημεῖα παγκόσμιας κληρονομιᾶς, τὴν ὥρα ποὺ οἱ δυνάμεις τῆς Ἄγκυρας διεξάγουν ἐπίθεση στὴ βορειοδυτικὴ Συρία ἐναντίον τοῦ κουρδικοῦ θύλακος τοῦ Ἀφρίν, ἀνέφεραν σήμερα οἱ συριακὲς ἀρχές.
.             Οἱ βομβαρδισμοὶ ποὺ πραγματοποιήθηκαν τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης «ἀπὸ τουρκικὰ ἀεροπλάνα» εἶχαν στόχο «τὴν τοποθεσία τοῦ Μπράντ, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 15 χλμ. ἀπὸ τὴν πόλη Ἀφρὶν καὶ ἀπὸ τὸ 2011 περιλαμβάνεται στὸν κατάλογο τῆς παγκόσμιας κληρονομιᾶς », ἀνέφερε στὴν ἰστοσελίδα της ἡ Γενικὴ Διεύθυνση Ἀρχαιοτήτων καὶ Μουσείων στὴ Συρία (DGAM).
Τὰ πλήγματα προκάλεσαν «τὴν καταστροφὴ πολλῶν σημαντικῶν ἀρχαιολογικῶν κτισμάτων» καὶ ἀνάμεσα στὶς δομές, ποὺ ἐπλήγησαν, περιλαμβάνονται «ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Μάρωνα, προστάτη τῆς κοινότητας τῶν μαρωνιτῶν, καὶ ἡ ἐκκλησία ἅγιος Ἰουλιανός, στὴν ὁποία βρίσκεται αὐτὸς ὁ τάφος», σύμφωνα μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Γενικῆς Διεύθυνσης Ἀρχαιοτήτων Μαχμοὺντ Χαμούντ. Πρόκειται γιὰ «μία ἀπὸ τὶς παλαιότερες χριστιανικὲς ἐκκλησίες στὸν κόσμο», καθὼς ἔχει ἀνεγερθεῖ γύρω στὰ τέλη τοῦ 4ου αἰώνα, διευκρίνισε.
.             Στὰ τέλη Ἰανουαρίου, ἕνας ναὸς τῶν Νεοχετταίων ἡλικίας 3.000 ἐτῶν εἶχε ἤδη ὑποστεῖ ζημιὲς ἀπὸ τὰ τουρκικὰ ἀεροπορικὰ πλήγματα στὴ βόρεια Συρία. Ἡ Ἄγκυρα εἶχε τότε διαβεβαιώσει πὼς τὰ «ἀρχαιολογικὰ ἐρείπια» δὲν περιλαμβάνονται «ἀσφαλῶς» στοὺς στόχους τῆς ἐπίθεσής της.
.             Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ ἁγίου Μάρωνα, ποὺ ἀνακαλύφθηκε τὸ 2002 ἀπὸ Γάλλους ἀρχαιολόγους, ἡ ἀρχαία πόλη Μπρὰντ περιλαμβάνει πολλὰ χριστιανικὰ ἐρείπια ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ καὶ τὴ βυζαντινὴ περίοδο.
.             «Ὁ χῶρος αὐτὸς ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες σελίδες τῆς ἱστορίας τοῦ χριστιανισμοῦ. Στεγάζει τρεῖς ἐκκλησίες, ἕνα μοναστήρι καὶ ἕναν πύργο πέντε μέτρων», κατήγγειλε ὁ Μααμοὺν Ἀμπντοὺλ Καρίμ, πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς Διεύθυνσης Ἀρχαιοτήτων. «Οὔτε οἱ Μόγγολοι δὲν τὸ εἶχαν κάνει», τόνισε μιλώντας στὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο.

 

ΠΗΓΗ: huffingtonpost

 

 

 

Σχολιάστε

ΕΝΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ; (Ἅγ. Παΐσιος) «Ὅταν ἀκούσετε ὅτι τὰ νερὰ τοῦ Εὐφράτη τὰ κόβουν ψηλὰ οἱ Τοῦρκοι …»

ΕΚΤΑΚΤΟ: Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΟΨΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΡΙΑ – ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ (Ἅγ. Παΐσιος) ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ !!!
“Ὅταν ἀκούσετε ὅτι τὰ νερὰ τοῦ Εὐφράτη τὰ κόβουν ψηλὰ οἱ Τοῦρκοι μὲ φράγματα
νὰ ξέρετε ὅτι ἔρχεται ὁ Ἀρμαγεδώνας”

.           Koυρδικά sites ὅπως τὸ ΑΝΗΑ ἀναφέρουν ὅτι ἡ Τουρκία μείωσε τὸ ποσοστὸ ροῆς τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτη πρὸς τὸ συριακὸ ἔδαφος σὲ 321 κυβ. μέτρα τὸ δευτερόλεπτο. Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ἀδύναμη ροὴ γιὰ τὴν παραγωγὴ ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας στὰ φράγματα. Ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ αἰσθητὴ πτώση τῆς στάθμης τοῦ νεροῦ. Σύμφωνα μὲ τὴ σύμβαση μεταξὺ Συρίας, Ἰράκ, Τουρκίας ἐπὶ τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτη ἡ Συρία ἔχει μὲ βάση τὸ διεθνὲς δίκαιο τὸ δικαίωμα νὰ λαμβάνει ὕδατα τοῦ Εὐφράτη μὲ ροὴ 450 κυβ. μέτρα ἀνὰ δευτερόλεπτο.
.           Τὸ τουρκικὸ κράτος διέκοψε καὶ πάλι τὴ ροὴ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτη ἀπὸ τὸ ἔδαφός της πρὸς τὴ Συρία, σὲ ἕνα νέο ἐχθρικὸ σχέδιο κατὰ τοῦ βορρᾶ τῆς Συρίας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀποτυχία της νὰ ἐπιτύχει τοὺς στόχους του στὴ μάχη τοῦ Ἀφρίν.
.           Τὸ τουρκικὸ κράτος μείωσε τὴ στάθμη τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτη σὲ 321 βαθμούς, ποὺ εἶναι τὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο νεροῦ γιὰ τὴν παραγωγὴ ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας στὰ φράγματα.
.              Μὲ βάση τὴ συμφωνία μεταξύ του κράτους τῆς Συρίας, τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Τουρκίας στὸν ποταμὸ Εὐφράτη, ἡ Συρία ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ πάρει ἀναλογικὰ μὲ τὸ μερίδιό της στὴν στάθμη νεροῦ τοῦ Εὐφράτη μὲ περίπου 450 δεξαμενὲς ἀνὰ δευτερόλεπτο (κάθε δεξαμενὴ 5 βαρέλια).
.             321 βαθμοὶ εἶναι ἡ χαμηλότερη στάθμη νεροῦ στὰ φράγματα, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴ διακοπὴ τοῦ πόσιμου νεροῦ καὶ στὴν παραγωγὴ ἠλεκτρισμοῦ, ἡ ὁποία τροφοδοτεῖ ἀπὸ τὴν πόλη Manbej δυτικὰ ἕως τὴν πόλη Derik στ᾽ ἀνατολικὰ τῆς περιοχῆς al-Jazeera.
.             Αὐτὲς οἱ τουρκικὲς πρακτικὲς ἀπειλοῦν 2 ἑκατομμύρια κατοίκους τῆς πόλης τοῦ Χαλεπίου, οἱ ὁποῖοι τροφοδοτοῦνται γιὰ πόσιμο νερὸ ἀπὸ τὸν ποταμὸ Εὐφράτη. Αὐτὴ ἡ κίνηση ὁδηγεῖ ἐπίσης στὴ διακοπὴ τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας στὶς περιοχὲς Εὐφράτη καὶ Jazeera ἢ ὅπου τὸ πόσιμο νερὸ ποὺ ἐξάγεται ἀπὸ ὑπόγεια πηγάδια χρειάζεται ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια.
.           Ἡ βόρεια περιοχὴ τῆς Συρίας φιλοξενεῖ χιλιάδες ἐκτοπισμένους ποὺ ἐγκατέλειψαν τὶς καταστροφὲς τῆς Δαμασκοῦ καὶ διαμένουν στὰ ἐδάφη διαφόρων συριακῶν ἐπαρχιῶν καὶ τίθενται σὲ κίνδυνο…

 

ΠΗΓΗ: dimpenews.com

 

 

Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ

Παγκόσμια ὁμοφυλοφιλικὴ συνωμοσία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ποιά σκοτεινὰ κέντρα ἐξουσίας μετακινοῦν βίαια τὶς τεκτονικὲς πλάκες τοῦ κόσμου, δημιουργώντας τὸ πελώριο παλιρροϊκὸ κύμα (τσουνάμι) τῆς ὁμοφυλοφιλίας ποὺ καλύπτει μανιωδῶς τὸν πλανήτη, δὲν γνωρίζουμε. Πακτωλὸς ἑκατομμυρίων δολαρίων διατίθεται καὶ πλῆθος μηχανισμῶν ἐνεργοποιεῖται γιὰ τὴν προώθηση τοῦ θεομίσητου πάθους.
.             Ἕνα τέτοιο θέμα τὸ ἀνέδειξε ὁ δημοσιογράφος Ἀνδρέας Κατσιάπης – Γαλανός (ἱστολόγια «aktines» καὶ «stalagmaties») κοινοποιώντας τὴν ὑγιῆ ἀντίδραση τῆς Ὀργάνωσης CitizenGo στὴν πίεση ποὺ τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ κίνημα ἀσκεῖ στὴ Διεθνῆ Ὀλυμπιακὴ Ἐπιτροπή (ΔΟΕ) νὰ ἀλλάξει τὰ κριτήρια μὲ τὰ ὁποῖα ἕνας ἄνδρας «τρὰνς» μπορεῖ νὰ ἀγωνισθεῖ στὴ γυναικεία κατηγορία.
.             Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴν πίεση «ἡ ΔΟΕ στα­μάτησε νὰ ἀπαιτεῖ πλέον ἐξωτερικὰ γνωρίσματα γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ φύλου, ὅπως ἴσχυε μέχρι τὸ 2015, καὶ υἱο­θέτησε τὴ δήλωση ταυτότητας φύλου. Ἁπλῶς εἰσήγαγε ἕνα πρόσθετο χαρακτηριστικὸ ποὺ δὲν φαίνεται ἐξωτερικά, τὸ πο­σοστὸ τεστοστερόνης, παραδεχόμενη ὅμως ἔτσι ἔμμεσα ὅτι ἡ ἐλεύθερη δήλωση ταυτότητας φύλου, ὅπως ἐπιθετικὰ ἀπαιτεῖ τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ κίνημα νὰ ἐπιβάλει, ὁδηγεῖ σὲ κοινωνικὲς ἀνισότητες, καθὼς δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ μετέχει ἕνας ἄντρας στὴ γυναικεία κατηγορία ἁπλῶς καὶ μόνο μὲ μία δήλωση ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου».
.             «Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ Ὀργάνωση Citi­zenGo ὑποστηρίζει ὅτι θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν διαμαρτυρίες κάθε φορὰ ποὺ υἱοθετοῦνται τέτοιες παράλογες ἀπαιτήσεις τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ κινήματος, οἱ ὁποῖες δυστυχῶς προτείνονται τόσο ἀπὸ ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅσο καὶ ἀπὸ πολιτικοὺς φορεῖς», ποὺ νομίζουν «ὅτι εἶναι θέμα ὑπεράσπισης μίας εὐάλωτης κοινωνικῆς ὁμάδας, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἐπιβάλλεται στὴν κοινωνία ἕνας νέος διαχωρισμὸς» ποὺ ἀδικεῖ κατάφωρα ἄλλες κοινωνικὲς ὁμάδες, τὶς γυναῖκες ἀθλήτριες ἐν προκειμένῳ.
.             Εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ κόσμος μας γίνεται θύμα μιᾶς παγκόσμιας συνωμοσίας ποὺ ἐπιβάλλει δυναστικὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ὁ­μοφυλοφιλικῆς διαστροφῆς ὡς φυσιολογικῆς. Τὸ ὑφιστάμεθα καὶ στὴν πατρίδα μας.
.             Ἀλλά, ὅπως γράψαμε καὶ ἄλλοτε, «τὰ κάστρα πέφτουν πάντα ἀπὸ μέσα». Καὶ ἐ­μᾶς μᾶς ἀνησυχεῖ πρωτίστως ἡ θεολογι­κὴ ἀπενοχοποίηση τῆς διαστροφῆς ποὺ ἐ­πιχειρεῖται ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα. Πρὸ μηνῶν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα, πραγματευόμενη τὸ θέμα, εἶχε ὡς ἐπίτι­τλο τὰ λόγια κληρικοῦ ποὺ ἔλεγε: «Ξέρω ἀρκετοὺς ὁμοφυλοφίλους ποὺ βιώνουν τὸν Παράδεισο».
.             Ἐδῶ βρίσκεται τὸ πρόβλημα. Καὶ εἶναι ἀφάνταστα λυπηρὸ νὰ βλέπει κανεὶς ἱστολόγια διευθυνόμενα ἀπὸ πρόσωπα ποὺ παρουσιάζονται ὅτι εἶναι τῆς Ἐκκλησίας νὰ προβάλλουν μονομερῶς τὶς ἀπόψεις αὐτῶν ποὺ ἀπενοχοποιοῦν τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀποκλείοντας τὶς ἀντίθετες. Ἔχουμε λοιπὸν μιὰ ἀνεπίτρεπτη λογοκρισία. Ἀνεπίγνωστη – θέλουμε νὰ πιστεύουμε – συμ­πόρευση μὲ τὴν παγκόσμια ὁμοφυλοφιλικὴ συνωμοσία, ποὺ ἔχει ἤδη ἐπιβάλει ἀόρατη δικτατορία στὸν κόσμο.

Σχολιάστε

ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μία χαμένη εὐκαιρία γιὰ τὴν Εὐρώπη

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Στὶς 31 Ὀκτωβρίου 2017 συμπληρώθηκαν 500 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκ μέρους τοῦ Λουθήρου θυροκόλληση τῶν ἐνενήντα πέντε «θέσεών» του κατὰ τοῦ παπισμοῦ στὸ ναὸ τοῦ κάστρου τοῦ Βίτεμπεργκ. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὁλοκληρώθηκαν στὴ συγκεκριμένη πόλη οἱ ἐκδηλώσεις, μὲ τὴν παρουσία τῆς καγκελαρίου Ἄγγελας Μέρκελ, κόρης πάστορος, καὶ τοῦ προέδρου τῆς Γερμανίας Βάλτερ Σταϊνμάιερ.
.           Γιὰ τὴν δυτική, κεντρικὴ καὶ βόρεια Εὐρώπη καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ της ἡ ἀρχὴ τῆς Διαμαρτύρησης, μὲ τὸν Λούθηρο, ἦταν κομβικὸ σημεῖο. Μὲ τὴν κατεύθυνση, ποὺ πῆρε, χάθηκε τότε ἡ μεγάλη εὐκαιρία νὰ ἀπαλλαγεῖ μὲν ἀπὸ τὸν παπισμὸ καὶ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὁ Λούθηρος περιορίστηκε στὴν διαπίστωση τῶν πολλῶν καὶ σοβαρῶν λαθῶν τοῦ Βατικανοῦ καὶ δὲν ἐντρύφησε στοὺς ἀνατολικοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν ἐκκλησιολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἀπέρριψε μὲ φανατισμὸ καὶ μὲ μία μονοκοντυλιὰ ὅλη τὴν παράδοση καὶ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ σημεῖο μηδὲν μία δική του ἄποψη γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ ἔπαυσε ἔτσι νὰ εἶναι Ἐκκλησία. Ἀποτέλεσμα ἔκτοτε νὰ προκύψουν στὸν Προτεσταντισμὸ πολλὰ σημεῖα μηδὲν καὶ δεκάδες ἀπόψεις περὶ χριστιανισμοῦ…
.             Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὁδήγησε τοὺς προτεστάντες στὸν «συσχηματισμό τους μὲ τὸν «αἰώνα τοῦτο» καὶ στὴν ἐκκοσμίκευσή τους. Ἀποτέλεσμα τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν ἄλλοτε χριστιανικὴ δυτικὴ Εὐρώπη νὰ κλείνουν συνεχῶς χριστιανικοὶ ναοὶ καὶ νὰ μετατρέπονται σὲ τζαμιά. Σύμφωνα μὲ πρόσφατα στοιχεῖα, ποὺ ἔφερε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἡ ἰταλικὴ ἐφημερίδα «La Stampa» καὶ ἀναδημοσίευσε ἡ Francesca de Villasmundo, στὴν ἰστοσελίδα “Medias – Presse – Info” τὴν Τρίτη 12η Δεκεμβρίου 2017, στὴν πατρίδα τοῦ Λουθήρου, τὴ Γερμανία, ἀπὸ τὸ 2000 ἕως σήμερα ἔχουν κλείσει 500 ναοὶ καὶ ἀπὸ αὐτοὺς οἱ τουλάχιστον 100 ἔχουν μετατραπεῖ σὲ τζαμιά, μὲ χρηματοδότηση κυρίως ἀπὸ τὴν Τουρκία. Στὸ Ντούισμπουργκ τῆς Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, ἕνας ναὸς ποὺ ὑπῆρχε ἐκεῖ ἔκλεισε καὶ τὴ θέση τοῦ πῆρε ἕνα τζαμί. Ἀκόμη καὶ στὸ Ἀμβοῦργο ἕνας ἐγκαταλελειμμένος ναὸς ἀγοράσθηκε ἀπὸ μουσουλμάνους καὶ μετετράπη στὸ ἰσλαμικὸ κέντρο Ἂλ Νουάρ. Τὰ ἴδια συμβαίνουν καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, ἀπὸ τὴν Σικελία τῆς Ἰταλίας, ἕως τὴ Γαλλία, τὴν Ἀγγλία καὶ τὴ Σκανδιναβία.
.         Τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Λούθηρος διαμαρτυρήθηκε, τὸ Βατικανὸ εἶχε φθάσει στὴν ἐσχάτη ἀνηθικότητα καὶ διαφθορά. Ἀπὸ τὸ 1492 ἕως τὸ 1503 Πάπας ἦταν ὁ Ἀλέξανδρος Ϛ΄, ὁ Βοργίας. Αὐτός, ὅπως γράφουν οἱ ἴδιοι οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ ἱστορικοί, ξεπέρασε ὅλους τοὺς προκατόχους του σὲ νεποτισμό. Ἀδιάντροπα μοίραζε τίτλους, προνόμια καὶ ὀφίκια στὰ πρόσωπα τοῦ οἰκογενειακοῦ του περιβάλλοντος. Ἰδιαίτερα γενναιόδωρος ὑπῆρξε στὰ φυσικά του παιδιά, πρὸς τὸν πανοῦργο Καίσαρα καὶ τὴν περιβόητη Λουκρητία, ἡ ὁποία μὲ τὴ σκανδαλώδη ζωή της διέσυρε στὴν κοινὴ γνώμη τὸν παπικὸ θεσμό. Ὁ Φλωρεντινὸς δομινικανὸς μοναχὸς Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴ διαφθορὰ στὸ Βατικανὸ καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Βοργίας δὲν δίστασε νὰ τὸν κάψει ζωντανό, τὸ 1498.
.           Ὁ ἑπόμενος Πάπας Ἰούλιος Β΄ (1503-1513) ἦταν περισσότερο ἕνας κοσμικὸς ἄρχοντας, παρὰ πνευματικὸς ποιμένας. Ὁ Λέων Ι΄ (1513-1521), ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου ἔγινε ἀπὸ τὸν Λούθηρο ἡ «θρησκευτικὴ ἐπανάσταση», κατηγορήθηκε πολὺ αὐστηρὰ γιὰ τὶς σπατάλες του. Σκορποῦσε τὰ χρήματα ποὺ μάζευε σὲ πράγματα εὐτελῆ καὶ ἐφήμερα, ἱκανοποιώντας κοσμικὲς φιλοδοξίες. Τὸν ἴδιο καιρὸ ἡ Κουρία εἶχε βυθιστεῖ σὲ κάθε εἴδους καταχρήσεις. Ὅλα αὐτὰ εἶχαν καταστήσει τὸ κέντρο τοῦ καθολικισμοῦ σκάνδαλο τῆς χριστιανοσύνης. Μάλιστα κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Λέοντος Ι΄ οἱ καταχρήσεις μὲ τὰ «συγχωροχάρια» ἔφτασαν στὸν ὕψιστο βαθμό… Στὰ ἔτη 1515-1517 οἱ μισὲς εἰσπράξεις ἀπὸ τὴν πώληση τῶν «ἀφετηρίων γραμμάτων» στὴ Γερμανία κάλυψαν τὰ χρέη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μαγδεμβούργου καὶ Μαγεντίας (Μάϊντς) Ἄλμπρεχτ, γόνου τοῦ οἴκου τῶν Χοεντζόλερν. Αὐτὸς κατασπατάλησε τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ δανείσθηκε τεράστια ποσὰ ἀπὸ παντοδύναμους τραπεζίτες, γιὰ νὰ ἐξαγοράσει τὸν πάπα καὶ νὰ ἐπεκτείνει τὴν ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ Μαγδεμβούργου καὶ στὸ Μάϊντς…
.         Δίκαιη λοιπὸν ἡ ἀγανάκτηση τοῦ Λουθήρου. Ὅμως δὲν πῆρε κατεύθυνση πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ πρὸς ἕνα δικό του κατασκεύασμα. Καὶ δὲν δικαιολογεῖται ὅτι δὲν ἤξερε ἢ δὲν μποροῦσε νὰ πληροφορηθεῖ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης Ἕλληνες Βυζαντινοὶ λόγιοι πέρασαν στὴν Δύση καὶ ἀποτέλεσαν τὸ ἐφαλτήριο τῆς Ἀναγέννησης. Ὅπως γράφει ὁ Pierre Chaunu, ἡ παρουσία τῶν βυζαντινῶν λογίων βοήθησε νὰ μεταφραστοῦν καὶ νὰ γίνουν γνωστὰ στὴ Δύση τὰ συγγράμματα τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, φιλοσόφων, τραγικῶν ποιητῶν, ἐπιστημόνων, ὅπως τοῦ Ἀρχιμήδη, τοῦ Γαληνοῦ, τοῦ Ἐρατοσθένη, τοῦ Πυθαγόρα καὶ ἄλλων, τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς Παλαιᾶς ἀπὸ τὴ μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα καὶ τῆς Καινῆς ἀπὸ τὸ πρωτότυπο, καὶ τῶν Ἑλλήνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων, τοῦ Ὠριγένη, τοῦ Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καὶ ἄλλων. Ὁ Chaunu μεταξὺ τῶν βυζαντινῶν λογίων, ποὺ ἀναφέρει, εἶναι οἱ Δημήτριος Κυδώνης, Μανουὴλ Χρυσολωρᾶς, Γεώργιος Ἑρμώνυμος, Μιχαὴλ Μάρουλος ὁ Ταρχανιώτης, Θεόδωρος Γαζῆς καὶ Δημήτριος Δούκας. Ὁ Παν. Κανελλόπουλος στὴν «Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος» ἀναφέρει ἐπίσης τοὺς Μιχαὴλ Τριβώλη, τὸν μετέπειτα Μάξιμο τὸν Γραικό, Ἰανὸ Λάσκαρη, Δημήτριο Χαλκοκονδύλη, Μάρκο Μουσοῦρο, Ζαχαρία Καλλέργη, Ἰωάννη Γρηγορόπουλο καὶ ἄλλους. Ἐπίσης ἡ Ρωσία παρέμενε Ὀρθόδοξη καὶ πολλοὶ εὐρωπαῖοι λόγιοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Λουθήρου ἐπέλεξαν τὴ μελέτη καὶ τὴ διάδοση τῆς κοσμικῆς καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας. Ἦταν οἱ οὐμανιστές, ποὺ γιὰ νὰ δείξουν τὴν ἀγάπη τους στὸν Ἑλληνισμό, ἄλλαξαν τὰ ὀνόματά τους σὲ ἑλληνικά. Παράδειγμα ὁ Schwarzed ἔγινε Μελάγχθων, ὁ Geisshusler Μυκόνιους, ὁ Kochafe Χυτρεύς, ὁ Dobnick Κοχλεύς…

Ἔρασμος: Ἄλλη μία χαμένη εὐκαιρία γιὰ τὴν Εὐρώπη

.         Εὐκαιρία χάθηκε γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ ὅταν ὁ Ἔρασμος (1469-1536) γνώρισε τὸν πνευματικὸ πλοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ δὲν τὴν ἀσπάστηκε. Στὰ 1512 ἔγραψε: «Μεταξὺ τῶν θεολόγων οὐδεὶς εἶναι καλύτερος ἀπὸ τὸν Ὠριγένη, κανεὶς πιὸ εὐχάριστος καὶ μὲ πιὸ πεποικιλμένο λόγο ἀπὸ τὸν Χρυσόστομο, κανεὶς πιὸ ἅγιος ἀπὸ τὸν Βασίλειο…» (Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Pierre Chaunu “L’ aventure de la Reforme”, Ed. Complexe, Bruxelles, p. 120-121). Ὁ Παν. Κανελλόπουλος γράφει γιὰ τὸ ἴδιο θέμα: «Ὁ Ἔρασμος παραμερίζοντας ὅσα ἡ μεσαιωνικὴ θεολογία καὶ ἡ λατρεία τῆς ρωμαϊκῆς ἐκκλησίας εἶχαν προσθέσει στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμὸ ἐπιστρέφει στὸ καθαρὸ πνεῦμα τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ στοὺς παλαιοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Ἕλληνες καὶ Λατίνους» (Παν. Κανελλόπουλου «Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος», Ἀθῆναι, 1968, μέρος Β΄, τεῦχος α΄, σελ. 137 κ.ἑ.).
.             Ὁ Ἔρασμος διέμεινε γιὰ χρόνια στὴν γερμανόφωνη ἑλβετικὴ Βασιλεία καὶ συντέλεσε νὰ ἀναδειχθεῖ τότε τὸ σημαντικότερο τυπογραφικὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης. Ἀπὸ τὸ 1516, ποὺ μὲ φροντίδα του ἐκδίδεται ἡ ἑλληνικὴ Καινὴ Διαθήκη καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου, ἕως τὸ 1532, μὲ τὴ δική του πρωτοβουλία καὶ καθοδήγηση, ἐκδίδονται τὰ ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας Κυπριανοῦ, Ἱλαρίου, Εἰρηναίου, Ἀμβροσίου, Αὐγουστίνου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Μεγάλου Βασιλείου. Τὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐκδόθηκε πρῶτο στὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο.
.           Οἱ ἀναφορὲς στοὺς Ἀνατολικοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴν ἐποχή του δὲν συγκίνησαν τὸν Λούθηρο. Εἶναι βέβαιο ὅτι γνώριζε ἑλληνικὰ καὶ ὅτι μελέτησε τὴν Ἁγία Γραφὴ στὸ πρωτότυπο. Πιθανότατα γνώριζε καὶ τοὺς Ἀνατολικοὺς Πατέρες, ἀλλὰ τοὺς ἀγνόησε λόγῳ τοῦ φανατισμοῦ του ὑπὲρ μίας Ἐκκλησίας χωρὶς ἱερατεῖο, χωρὶς Μυστήρια, χωρὶς ἱερότητα, χωρὶς Παράδοση.
.         Παρὰ τὸ ὅτι, ἀπὸ χαρακτήρα, ὁ Ἔρασμος ἦταν ἤπιος καὶ κατὰ τῆς βίας καὶ ἔγραψε μὲ μετριοπάθεια τὶς ἀντιρρήσεις του τόσο γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Λουθήρου, ὅσο καὶ γιὰ τὶς καινοτομίες τῆς Ρώμης, ἐν τούτοις ὁ Λούθηρος καὶ οἱ φανατικοὶ καθολικοὶ τοῦ ἐπιτέθηκαν μὲ σφοδρότητα. Εἰδικότερα ὁ Λούθηρος τὸν μίσησε καὶ τὸν πολέμησε μὲ βιαιότητα. Ὁ Ἔρασμος μὲ τὴν εὐγένεια τοῦ χαρακτήρα του δὲν μπόρεσε νὰ πείσει γιὰ τὸ ὅτι ἡ βία δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ ἀποτρέψει τοὺς θρησκευτικοὺς πολέμους Ρωμαιοκαθολικῶν κατὰ Διαμαρτυρομένων. Δὲν τόλμησε ποτὲ νὰ μιλήσει γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, δὲν εἶπε κἂν ἂν παρέμεινε στὴν πίστη ρωμαιοκαθολικὸς ἢ προσχώρησε στὸν προτεσταντισμό…. Ἡ Εὐρώπη ἔτσι πῆρε τὸν δρόμο της, τὸν δρόμο τοῦ «ἀντιμεταρρυθμισμένου» Βατικανοῦ, τῶν Ἰησουιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ταγμάτων καὶ τῶν προτεσταντῶν, διαδόχων του Λουθήρου… Μὲ τὰ σημερινὰ ἀποτελέσματα.-

Σημείωση
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ στὸ κείμενο σημειώθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν καὶ τὰ ἀκόλουθα: Στέφαν Τσβάϊχ «Ἔρασμος», Ἔκδ. Γκοβόστη. – Ἐράσμου «Μωρίας Ἐγκώμιον», Ἔκδ. Ἠριδανός. – Κ. Σάθα «Βιογραφίαι 1453-1821». – Περ. «Ἐποπτεία», τ. Φεβρουαρίου 1993. – «Κύριλλος Λούκαρις», Ἀθῆναι, 1939. – Giorgio Girardet “Protestanti e cattolici: le differenze”, Ed. Claudiana, Torino, 4a edizione, 2007. – “Lutero: Opere scelte”, Introduzione Gerhard Ebeling, Ed. Claudiana, 1988. – Paolo Ricca – Giorgio Tourn “Le 95 tesi di Lutero”, Ed. Claudiana, 2004. – Revue “Actualite de l’ histoire – Guerres de religion”, no 81, Novembre 2005. – Revue “Les cahiers science et vie – Guerres de religion”, No 162, Juillet 2016. – “Memoires d’ Europe 1453-1789”, Ed. Gallimard, 1993. –

, , , ,

Σχολιάστε

ΧΑΙΡΕ ΓΑΛΛΙΑ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΕ ΣΤΗΝ “ΕΞΥΠΝΗ” ΒΛΑΚΕΙΑ! (Διέκοψαν ταινία σὲ σχολεῖο, γιατί «ἀναφερόταν στὸν Χριστό»!)

Διέκοψαν τὴν προβολὴ χριστουγεννιάτικης ταινίας σὲ μαθητές,
γιατί «μιλοῦσε γιὰ τὸν Χριστό».

Λευτέρης Σαββίδης
25 Δεκεμβρίου 2017 17:58

.           Οἱ δάσκαλοι στὸ δημοτικὸ τῆς νοτιοανατολικῆς Γαλλίας συνειδητοποίησαν πὼς τὸ περιεχόμενό της βασιζόταν στὴν Καινὴ Διαθήκη, γεγονὸς ποὺ κατὰ τὴ γνώμη τους δὲν συνάδει μὲ τὸν κοσμικὸ χαρακτήρα τοῦ γαλλικοῦ σχολείου.
.           Οἱ δάσκαλοι δημοτικοῦ σχολείου στὴ νοτιοανατολικὴ Γαλλία σταμάτησαν προβολὴ χριστουγεννιάτικης ταινίας γιὰ 83 μαθητές, καθὼς διαπίστωσαν πὼς τὸ περιεχόμενό της δὲν ἦταν ἀρκετὰ ἐκκοσμικευμένο. Ἡ ἀμερικανικὴ ταινία κινουμένων σχεδίων “Τὸ Ἀστέρι τῶν Χριστουγέννων” περιγράφει τὴν ἱστορία ἑνὸς γαϊδουριοῦ ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν Παρθένο Μαρία καὶ τὸν Ἰωσὴφ ὢς τὴν Βηθλεὲμ καὶ τὴν γέννηση τοῦ θείου Βρέφους. Οἱ ὑπεύθυνοι ἐκπαιδευτικοὶ ἀναφέρουν πὼς θεώρησαν ἀπὸ τὴν περίληψη τῆς ταινίας πὼς τὸ ἔργο θὰ ἐκτυλισσόταν σὲ χριστουγεννιάτικη περίοδο, ὄχι ὅμως πὼς θὰ περιέγραφε τὴν χριστιανικὴ ἱστορία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο τοὺς ἀνάγκασε, ὅπως διαβάζουμε στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα Le Republicain Sud-Gironde, νὰ σταματήσουν τὴν προβολή.
.         «Συνειδητοποιήσαμε, ὅσο παιζόταν ἡ ταινία, πὼς δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα φὶλμ σὲ χριστουγεννιάτικο κλίμα, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Γέννησης, τῆς γέννησης τοῦ Ἰησοῦ, τῆς περιπλάνησης τῆς Μαρίας καὶ τοῦ Ἰωσὴφ ὢς τὴ Βηθλεέμ. Τὸ ἔργο βασίζει λοιπὸν τὸ περιεχόμενό του στὰ Εὐαγγέλια, κάτι ποὺ δὲν εἶναι κοσμικό», ἀναφέρουν οἱ ἐκπαιδευτικοί, σὲ μία εἴδηση ποὺ ἔχει προκαλέσει ἔντονη συζήτηση στὴ Γαλλία.
.           Πέρσι, ὁ δημόσιος διάλογος εἶχε περιστραφεῖ γύρω ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ Δήμων ἀνὰ τὴν χώρα νὰ τοποθετήσουν φάτνες σὲ δημόσια κτίρια, κάτι ποὺ θεωρήθηκε πλῆγμα ἐνάντια στὸ κοσμικὸ κράτος. Τὸ γαλλικὸ ΣτΕ συνεδρίασε τὸ 2016 προκειμένου νὰ ἀποφασίσει ἂν θὰ ἐπιτραπεῖ ἢ ὄχι ἡ ἐγκατάσταση φάτνης σὲ δημόσια κτίρια ἐν ὄψει Χριστουγέννων.
.           Ἡ Γαλλία ἔχει διαχωρίσει τὸ γαλλικὸ κράτος ἀπὸ τὴν καθολικὴ ἐκκλησία μὲ νόμο ἀπὸ τὸ 1905 καὶ οἱ ὀπαδοὶ τῆς αὐστηρῆς του ἐφαρμογῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας στὴ δημόσια σφαίρα, ἐκτιμοῦν πὼς ἡ φάτνη δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἁπλὸ σύμβολο «λαϊκῆς τέχνης», ἀλλὰ εἶναι ἕνα σύμβολο τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Πιὸ συγκεκριμένα, τὸ ἄρθρο 28 τοῦ νόμου ἀπαγορεύει κάθε «σύμβολο ἢ ἔμβλημα θρησκευτικοῦ χαρακτήρα σὲ δημόσια κτίρια».

ΠΗΓΗ: news247.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΠΙ ΓΗΣ ΠΟΙΑ ΕΙΡΗΝΗ; (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐπὶ Γῆς ποιά εἰρήνη;

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Πλησιάζουν τὰ Χριστούγεννα, ἡ ἑορτὴ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἐλπίδας. Βέβαια ἡ ἀδιάκοπη τρεχάλα καὶ ἡ κατακλυσμιαία ὑλιστικὴ καὶ καταναλωτικὴ προπαγάνδα ἐλάχιστα περιθώρια ἀφήνουν στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο νὰ κατανοήσει τὸ νόημα τοῦ κοσμοϊστορικοῦ γεγονότος. Τὸ μόνο ποὺ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος κατανοεῖ εἶναι πὼς τὸ μήνυμα τοῦ Χριστοῦ γιὰ εἰρήνη καταπατᾶται συνέχεια.
.         Τὸ ἔτος τελειώνει μὲ γεμάτες τὶς ἡμέρες του ἀπὸ βία, αἷμα καὶ δάκρυ. Στὸ ἀπερχόμενο ἔτος ἀπὸ τὰ 194 κράτη – μέλη τοῦ ΟΗΕ στὰ 54 ἄρχισαν ἢ συνεχίζονται οἱ πολεμικὲς συγκρούσεις. Στὸ ἴδιο ἔτος ὑπῆρξαν 31 τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Εὐρώπη, μὲ δεκάδες θυμάτων. Τὸ 2017 προστίθεται στὰ ἔτη, ποὺ δὲν ὑπῆρξε εἰρήνη στὸν πλανήτη. Ὁ Ἰβὰν Μπλὸχ (Νόμπελ Εἰρήνης τὸ 1901) εἶχε ὑπολογίσει πὼς στὰ περίπου 3400 χρόνια ἱστορίας, εἰρήνη ὑπῆρξε στὰ 240 καὶ πολεμικὲς συρράξεις στὰ 3.260. Ὁ, μετὰ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ Μπλόχ, 20ός αἰώνας εἶναι ὁ αἱματηρότερος στὴν παγκόσμια ἱστορία. Κατ’ αὐτὸν συνέβησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, πολλὲς ἐμφύλιες συγκρούσεις, δεκάδες ἐπαναστάσεων καὶ πραξικοπημάτων, καθὼς καὶ ἐπιβλήθηκαν ἀπάνθρωπα ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα. Σὲ κάθε ἡμέρα τοῦ προηγούμενου αἰώνα χυνόταν ἄφθονο αἷμα σὲ πολλὰ μέρη τοῦ πλανήτη.
.         Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ μὴν ἀκολουθεῖ τὸ μήνυμα τῆς νύχτας ἐκείνης στὴ Βηθλεὲμ καὶ νὰ μὴν ἐπιδιώκει τὴν εἰρήνη, ὅταν μάλιστα, τὸ ἄλλο μήνυμα τοῦ Θεανθρώπου εἶναι πὼς ἡ βία φέρνει βία; Ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο ἕως τὸν Μακιαβέλι καὶ τὸν Μὰρξ ὁ πόλεμος καὶ ἡ βία θεωροῦνται ὡς στοιχεῖα τῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου…. Ἡ μελέτη τῆς ἱστορίας καὶ ἡ ἐξέταση τῶν τρεχόντων γεγονότων δείχνουν ὅτι πολέμους διεξάγουν καὶ βία ἀσκοῦν οἱ ὀπαδοὶ ἐκείνης τῆς ἰδεολογικῆς ἀθεΐας, ποὺ ἔχει στὴ φύση της τὸ μίσος πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Παράδειγμα ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, ποὺ ἐπέφερε τὴ γενοκτονία τῆς Βανδέας καὶ τὰ θύματα τῆς γκιλοτίνας, ὅπως ἐπίσης τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀθώων θυμάτων στὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης καὶ στὰ γκουλὰγκ τῶν ἀθεϊστικῶν καθεστώτων τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ἐπίσης χρησιμοποιοῦν τὴ βία ὅσοι ἀκολουθοῦν τὴν πρακτικὴ ἀθεΐα καὶ κυριαρχοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος της μὲ κάθε μέσο ἐπικράτησης τῶν   συμφερόντων τους, ποὺ προκαλεῖ τὶς αἱματηρὲς συγκρούσεις μὲ τοὺς φορεῖς τῶν ἀντιπάλων συμφερόντων.
.         Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ὑποφέρει ἀπὸ τοὺς πολέμους καὶ τὶς τρομοκρατικὲς ἐνέργειες στὶς ὁποῖες προβαίνει τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ Ἰσλάμ, ποὺ πιστεύει ὅτι ἡ εἰρήνη θὰ ἐπέλθει ὅταν νικηθοῦν καὶ ἐκλείψουν οἱ ἄπιστοι, ὅπως ἐπίσης βιώνει τὴν πρακτικὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ «ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος».
.         Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κατὰ τῆς βίας καὶ τῶν πολέμων καὶ δικαιολογεῖ μόνο τὴ νόμιμη ἄμυνα καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πατρίδας… Τὸ Βατικανό, τὴν ἱστορία τοῦ ὁποίου ἐπικαλοῦνται οἱ ἄθεοι, πράγματι ἐξελίχθηκε σὲ ἕνα κοσμικὸ κράτος, μὲ παντοδύναμο ἡγεμόνα, τὸν Πάπα, ποὺ παλαιότερα διέθετε στρατὸ καὶ διεξῆγε πολέμους. Τὴν ἐκκοσμικευμένη συμπεριφορά του περιγράφει ἐξαιρετικὰ ὁ Ντοστογιέφσκι στὸν ἱεροεξεταστὴ τῶν «Ἀδελφῶν Καραμάζοφ».-

,

Σχολιάστε