Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΣΜΟΣ"

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ἐλευθερία τῶν ὁρίων 1

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .              Ἡ ἐλευθερία τῶν ὁρίων. Πρόκειται γιὰ τὸν τίτλο τοῦ βιβλίου, ποὺ κυκλοφορήθηκε πρόσφατα στὴν Ἑλλάδα καὶ συγγραφέας εἶναι ὁ συμπατριώτης μας Γιῶργος Καλλής, καθηγητὴς στὸἸνστιτοῦτο Περιβάλλοντος, Ἐπιστήμης καὶ Τεχνολογίας τοῦ Αὐτονόμου Πανεπιστημίου τῆς Βαρκελώνης. Τὸ ἐξέδωσαν οἱ Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης τὸ 2022. Τὸ βιβλίο κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὸ μέλλον τοῦ πλανήτη μὲ τὴ ζωὴ τῆς χωρὶς ὅρια ἐλευθερίας, ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι ὑποταγὴ καὶ σκλαβιὰ στὰ πιὸ ἀπάνθρωπα ἔνστικτα.
.              Σὲ ἠθικὸ ἐπίπεδο ἡ λόγῳ τῆς δῆθεν ἀπόλυτης ἐλευθερίας ἐφιαλτικὴ κίνηση ἐπιστροφῆς τῆς βαρβαρότητας στὸν κόσμο περιγράφεται εὔστοχα τὸ 1996 ἀπὸ τὸν Χρῆστο Μαλεβίτση στὸ βιβλίο του «Ὁ φωτισμὸς τοῦ ἀνθρώπου» (σελ. 7). Γράφει: «Ζοῦμε στὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἀπωθημένου. Δὲν ὑπάρχει τρομακτικότερο ἄγγελμα ἀπὸ αὐτό. Οἱ αὐστηρὲς πειθαρχίες τῆς θρησκείας, τῆς φιλοσοφίας, τῆς ἠθικῆς, καὶ τῶν κοινωνικῶν ἀναγκασμῶν ἔδεσαν τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις καὶ τὶς ἔριξαν στὰ τάρταρα τοῦ ἀσυνειδήτου. Τώρα οἱ δυνάμεις αὐτὲς λύθηκαν καὶ ἐπιστρέφουν, γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν. Ἐπιστρέφουν ὡς βία, ὡς ἀνομία, ὡς ἀμοραλισμός, ὡς ἀνεμπόδιστη ἀπόλαυση τοῦ κόσμου, ὡς κατάληψη καὶ καταστροφὴ τοῦ κεκτημένου, ὡς ἴλιγγος ἀπαιδευσίας. Ὡς νέος βαρβαρισμός. Τὸ φῶς εἶχε ἀπωθήσει τὸ σκότος. Τώρα τὸ σκότος ἀπωθεῖ τὸ φῶς».
.              Στὸ τέλος τοῦ 2022 ὑπῆρξε ἕνα ἐντυπωσιακὸ γεγονός. Τὸ γαλλικὸ περιοδικὸ L’ Express, μὲ ἰδεολογία τὴν ἄθεη νεωτερικότητα, στὸ εἰδικὸ «χριστουγεννιάτικο» τεῦχος του, ποὺ κυκλοφορήθηκε στὶς 22 Δεκεμβρίου, εἶχε τίτλο «Οἱ νέοι σκοταδιστὲς –  Ἀπὸ λόγους ἰδεολογίας ἀρνοῦνται τὴ Βιολογία» καὶ σχετικὸ πολυσέλιδο ἀφιέρωμα. Ὁ δημοσιογράφος Thomas Mahler, ὑπεύθυνος σὲ θέματα ἰδεῶν καὶ πολιτισμοῦ τοῦ περιοδικοῦ, σημειώνει μὲ ἀνησυχία πὼς «ἡ ἐπιστήμη συγκρούεται μὲ τὰ νέα δόγματα, τὰ ὁποῖα, ἀπὸ ἰδεολογία, συγχέουν τὴν φύση καὶ τὴν ἠθική». Αὐτὰ τὰ καινοφανῆ δόγματα, ποὺ ἀνήκουν στὴ μετανεωτερικότητα, κατὰ τὸν Μάλερ,  εἶναι ὁ νέος σκοταδισμός,…
.              Ἀπὸ τὰ γραφόμενα τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα πὼς ἡ νεωτερικότητα, ὡς νέος Φρανκεστάϊν, κατασκεύασε ἕνα τέρας, πού, ζώντας στὸ συγκεκριμένο κοινωνικὸ περιβάλλον,  μετατράπηκε σὲ ἀμείλικτο διώκτη τοῦ νεωτερικοῦ πολιτισμοῦ, προχωρώντας σὲ πιὸ ἀκραῖες θέσεις… Καὶ αὐτὸ ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀνησυχεῖ ἕως καὶ νὰ τρομοκρατεῖτοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ἄθεου διαφωτισμοῦ. Στὸ νέο ἰδεολογικὸ ρεῦμα, «wokisme» τὸ ἀποκαλοῦν οἱ Γάλλοι, ἀπορρίπτονται ἡ κατὰ τοὺς νεωτερικοὺς δαρβινιστὲς ἐξέλιξη τῶν εἰδῶν καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύση. Στὸ νέο ρεῦμα οἱ φυσικὲς διαφορὲς μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καθίστανται ταμποὺ καὶ ἀπαγορεύεται νὰ ἀναφέρονται…
.              Μὲ τὴ νέα μετανεωτερικὴ ἰδεολογία ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ  ὀρθολογισμὸς ὁδήγησε σὲ ὀδυνηρὲς συνέπειες τὴ δυτικὴ κοινωνία, ὅπως στὴν καταστροφὴ τῆς οἰκογένειας, στὴν κατάργηση κανόνων  κοινωνικῆς ζωῆς  καί, ἐν τέλει, στὴν  ἠθικὴ παρακμή.   Τὰ δόγματα τῆς μετανεωτερικότητας εἶναι: πρῶτον ὁ ἄνθρωπος εἶναι μία «λευκὴ σελίδα» ποὺ ἐξ ὁλοκλήρου κατασκευάζεται ἀπὸ τὴν κοινωνία, δεύτερον ἡ ἰσότητα τῶν φύλων εἶναι καὶ ὁμοιότητα ἀπὸ βιολογικὴ πλευρὰ (…) καὶ τρίτον ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἕνα πολιτισμικὸ κατασκεύασμα ποὺ πρέπει νὰ «ἀποαποικιοποιηθεῖ» καὶ νὰ «ἀποδυτικοποιηθεῖ»…-

Διαφήμιση

Σχολιάστε

OI «ΠΡΕΣΠΕΣ» ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ «Πρέσπες» θὰ ἐπαναληφθοῦν στὴ Βουλγαρία;

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                   Σὲ δύσκολη πολιτικὴ κατάσταση βρίσκονται ἡ Σόφια καὶ τὰ Σκόπια. Αἰτία ἡ ἐπίλυση τῶν μεταξύ τους σοβαρῶν ἐθνικῶν καὶ πολιτικῶν διαφορῶν ποὺ ἔχουν ἀνακύψει κατὰ τὴσυζήτηση νὰ ἀρχίσει ἡ διαδικασία ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Βλέποντας πολιτικοὶ παρατηρητὲς τὴν πίεση ποὺ δέχονται οἱ δύο χῶρες ἀπὸ τὶς λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις διερωτῶνται ἂν θὰ ὑπάρξει μία παρόμοια συμφωνία μὲ ἐκείνη τῶν Πρεσπῶν… Δηλαδὴ ἂν καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἐπικρατήσει  τὸ συμφέρον ἔναντι τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας…
.                   Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ Βουλγαρία ἔθεσε βέτο στὴν πορεία ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὴν ΕΕ, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι πρῶτα πρέπει νὰ ἐπιλυθοῦν οἱ μεταξύ τους διαφορές. Ἤδη ἀπὸ τὸ 2020 ὁτότε συντηρητικὸς πρωθυπουργὸς Μπόικο Μπορίσοφ εἶχε δηλώσει πὼς τῆς ἔνταξης προηγεῖται ἡἐκ μέρους τῶν Σκοπίων ἀναγνώριση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς χώρας εἶναι στὴν πραγματικότητα Βούλγαροι καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει «μακεδονικὴ γλώσσα», ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι μία βουλγαρικὴ διάλεκτος. Σημείωση: Πρὸς ἐθνικὴ ντροπή μας ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ἀποδέχθηκε στὶς Πρέσπες τὴν ταυτότητα καὶ τὴ γλῶσσα τῶν γειτόνων….
.                    Λίγες ἡμέρες πρὶν ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἑξάμηνο τῆς προεδρίας στὴν ΕΕ τῆς Γαλλίας ὁπρόεδρος Μακρὸν ὑπέβαλε στὶς δύο πλευρὲς  συμβιβαστικὴ πρόταση. Αὐτὴ προβλέπει ἡΒουλγαρία νὰ ἄρει τὸ βέτο, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι τὰ Σκόπια, μὲ τροποποίηση τοῦ Συντάγματός τους, θὰ ἀναγνωρίσουν ὅτι ὑπάρχει βουλγαρικὴ μειονότητα (Σημ.γρ. Ἕως σήμερα τὰ Σκόπια δὲν δέχονται τὴν ὕπαρξή της), καὶ ὅτι ἡ Βουλγαρία θὰ μπορεῖ νὰ  σταματήσει τὴ διαδικασία ἔνταξης, ἐφόσον τὰ Σκόπια δὲν τηρήσουν τὴ συμφωνία.
.                   Στὴ Βουλγαρία πέρασε ἀπὸ τὴ Βουλὴ ἡ πρόταση Μακρόν, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἔπεσε ἡκυβέρνηση Πετκόφ, μετὰ ἀπὸ πρόταση δυσπιστίας τῆς ἀντιπολίτευσης… Τὸ κόμμα τοῦ πρ. πρωθυπουργοῦ Μπορίσοφ ψήφισε τὴν πρόταση Μακρόν, ἀλλὰ στὴ συνέχεια καταψήφισε τὴν κυβέρνηση Πετκόφ… Ἡ δημιουργία νέας κυβέρνησης μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει ἀλλαγὴ στὴ στάση τῆς Βουλγαρίας ἔναντι τῶν Σκοπίων… Ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ δήλωση τοῦ ὑπὸ ἀποχώρηση πρωθυπουργοῦΠετκόφ, ὅτι «τίποτα στὴ διαδικασία ἔνταξης τῶν Σκοπίων στὴν ΕΕ δὲν μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ ὡςἀναγνώριση τῆς ὕπαρξης μακεδονικῆς γλώσσας»…
.                    Στὰ Σκόπια ἔχουν προκληθεῖ αἱματηρὲς διαδηλώσεις κατὰ τοῦ συμβιβασμοῦ μὲ τὴν Βουλγαρία. Οἱ ἐπιβαλλόμενες ἀλλαγὲς στὸ Σύνταγμα θεωρεῖται ὅτι ἀποτελοῦν ἐνέργειες προδοτικὲς καὶ ὑπονομευτικές τῆς ταυτότητας τῆς χώρας… Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάιν στὰ Σκόπια ὄχι μόνο δὲν μετρίασε τὶς διαδηλώσεις ἐναντίον τῆς γαλλικῆς πρότασης, ἀλλὰ τὶςἐνέτεινε. Ἡ πρόεδρος τοῦ Εὐρ. Συμβουλίου γιὰ νὰ ἐξευμενίσει τοὺς Σκοπιανούς (!!) εἶπε στὸΚοινοβούλιό τους τὰ ψέματα ποὺ ἀναγνώρισε ἡ κυβέρνηση Τσίπρα: «Μακεδόνες, ἡ μακεδονικὴγλῶσσα εἶναι δική σας καὶ τὴν σεβόμαστε πλήρως, ὅπως καὶ τὴν ταυτότητά σας…». Ἡ πρόταση Μακρὸν πέρασε ἀπὸ τὸ Σκοπιανὸ Κοινοβούλιο, ἀλλὰ οἱ ἀλλαγὲς στὸ Σύνταγμα χρειάζονται τὰ δύο τρίτα τῶν ψήφων… Τότε δὲν ἀποκλείεται νὰ ἐπαναληφθοῦν οἱ ντροπιαστικὲς σκηνές, ποὺσυνέβησαν γιὰ νὰ περάσει ἡ συμφωνία τῶν Σκοπίων…- 

,

Σχολιάστε

«ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΕ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ»

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν ΕΡΤ:
Ἡ ἐκκλησία τῆς Ρωσίας μᾶς ἀπογοήτευσε
– Ἂς θυσίαζε τὸν θρόνο του ὁ Κύριλλος

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

Σύνταξη: Συντακτικὴ ὁμάδα ert.gr

ertnews.gr/eidiseis/ellada/oikoymenikos-patriarchis-stin-ert-i-ekklisia-tis-rosias-mas-apogoiteyse-as-thysiaze-ton-throno-toy-o-kyrillos/

.               Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος παραχώρησε μία ἀπὸ τὶς σπάνιες συνεντεύξεις του «Στὸ Κέντρο» τῆς ΕΡΤ1 καὶ τὸν δημοσιογράφο Γιῶργο Κουβαρά. Ὁ Παναγιότατος ἀναφέρεται στὴ συνέντευξή του στὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία, τὴ στάση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τὸρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τὴν Ἁγία Σοφία.

.               Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας, Κύριλλου, ἀπέναντι στὸν πόλεμο, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὑπογράμμισε: «Δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν καταδικάσουν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τὴ βία, τὸν πόλεμο. Ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία τῆς Ρωσίας μᾶς ἀπογοήτευσε. Δὲν ἤθελα νὰ ἀποτελέσει αὐτὴ τὴν τραγικὴ ἐξαίρεση ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ ὁ ἀδελφὸς Πατριάρχης Κύριλλος. Δὲν ξέρω πῶς μπορεῖ νὰ δικαιολογήσει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του στὴ συνείδησή του. Πῶς θὰ τὸν δικαιολογήσει, πῶς θὰ τὸν κρίνει ἡ ἱστορία. Ἔπρεπε νὰ ὀρθώσει τὸ ἀνάστημά του. Γιατί μπορεῖ κάποιος νὰ ἀντιτάξει ὅτι πιέζεται ἀπὸ τὸν πρόεδρο Πούτιν. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιδράσει στὴν εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία καὶ νὰ καταδικάσει τὸν πόλεμο, ὅπως κάναμε ὅλοι οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι. Δὲν τὸ ἔκανε, αὐτὸ εἶναι εἰς βάρος του καὶ λυποῦμαι πολύ. Μπορεῖ νὰ εἴχαμε ἄλλες διαφορές, τὴ γνωστὴ γιὰ τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τὴ διαφορὰ ποὺ ἔχουμε αἰῶνες τώρα διότι ἡ ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐποφθαλμιᾶ τὸ πρωτεῖο τοῦ Κωνσταντινουπόλεως, ὑποσκάπτει τὰ θεμέλια τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ περίμενα ἀπὸ τὸν ἀδελφὸ Κύριλλο σὲ αὐτὴτὴν κρίσιμη, ἱστορικὴ στιγμή, νὰ σταθεῖ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων. Ἐν ἀνάγκῃ νὰ θυσιάσει τὸν θρόνο του, νὰ πεῖ στὸν Πούτιν, “κύριε Πρόεδρε, ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ συμφωνήσω μαζί σας, παραιτοῦμαι, φεύγω”. Θὰ τὸν βάλει στὴ φυλακή; Δὲν ξέρω τί θὰ ἔκανε ὁ πρόεδρος Πούτιν, ἂν ἀντιδροῦσε στὰ σχέδιά του ὁ Πατριάρχης, ἀλλὰ αὐτὸ θὰ περιμέναμε ἐμεῖς, οἱ ἄλλοι ἀδελφοὶ Προκαθήμενοι».

Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς θεολογικῆς σχολῆς τῆς Χάλκης ἀνέφερε:

«Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης παραμένει κλειστὴ ἐδῶ καὶ 51 χρόνια καὶ τὸ ΟἰκουμενικὸΠατριαρχεῖο στερεῖται τῆς δυνατότητας νὰ ἐκπαιδεύει στὴν ἕδρα τῆς τοὺς αὐριανοὺς λειτουργούς της. Παρακαλέσαμε κατ’ ἐπανάληψη τὴν ἐδῶ κυβέρνηση νὰ μᾶς ἀνοίξει τὴ σχολή. Νὰἐπαναλειτουργήσει δηλαδὴ ἡ σχολὴ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ποὺ ἄνοιξε ἐπὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ ἔκλεισε ἐπὶ τουρκικῆς δημοκρατίας. Αὐτὸ εἶναι ἀντίφαση καὶ ἀδικαιολόγητη ἐξέλιξη. Δυστυχῶς δὲν εἰσακούονται οἱ παρακλήσεις μας πρὸς τὴν Ἄγκυρα. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση θὰ δεῖ κάποια στιγμὴ αὐτὸ τὸ θέμα ἀπὸ ἄλλο πρίσμα καὶ θὰ πεισθεῖ ὅτι ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Χάλκης εἶναι κατ᾽ ἀρχὴν πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ἴδιας τῆς Τουρκίας. Διότι μία τέτοια ἐνέργεια θὰ ἀποδείξει περίτρανα ὅτι ὑπάρχει θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ὅτι δὲν ὑπάρχουν περιορισμοὶ στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, στὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Λέγω ἐδῶ, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν δεκάδες μουσουλμανικὲς σχολὲς καὶ οὔτε μία θεολογικὴ σχολὴ γιὰ τοὺς χριστιανούς, διότι ἡ συνθήκη τῆς Λωζάνης λέει πὼς οἱ μειονότητες ποὺ ζοῦν στὴν Τουρκία ἔχουν δικαίωμα νὰἀνοίγουν σχολεῖα, ποὺ θὰ δίδουν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση μὲ δικά τους ἔξοδα. Ἐμεῖς οὐδέποτε ζητήσαμε χρήματα, ἄρα τὸ κλείσιμο τῆς Χάλκης εἶναι καὶ παραβίαση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης».

Γιὰ τὰ αἰσθήματά του σχετικὰ μὲ τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τέμενος καὶ τὰ ρεπορτὰζ ποὺἀναφέρουν ὅτι ἔχουν σημειωθεῖ ζημιές, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὑπογράμμισε:

«Δὲν ἔκρυψα ποτὲ τὰ αἰσθήματά μου. Μίλησα καὶ ἔγραψα γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία. Αὐτὰ τὰ κείμενα εἶχε τὴν εὐαισθησία νὰ τὰ συλλέξει ὁ μακαριστὸς φίλος καὶ συνεργάτης Μαγγίνας καὶ νὰ τὰ βγάλει σὲβιβλιαράκι. Δὲν πρόφτασε νὰ τὸ δεῖ, ἀλλὰ ἔκανε τὸν κόπο νὰ τὸ ἑτοιμάσει. Ἐκεῖ μπορεῖ νὰ δεῖ κάποιος τὰ αἰσθήματά μου γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία. Ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ τὴν πολιτεία τῆς Ρωσίας, πάλι δὲν εἴχαμε εὐχάριστα μηνύματα, ὅταν μετατράπηκε σὲ τέμενος, γιατί τότε ἐλέχθη ἀπὸ τὸν Βορρᾶ ὅτι “τώρα μποροῦμε νὰ μπαίνουμε χωρὶς εἰσιτήριο”. Αὐτὰ ποὺ διαβάζουμε τώρα τελευταῖα στὶς τουρκικὲς ἐφημερίδες δὲν εἶναι εὐχάριστα γιὰ τὴ συντήρηση, γιὰ τὴν καθαριότητα. Ὑπάρχουν παράπονα διατυπωμένα ἀπὸ Τούρκους δημοσιογράφους. Ἐγὼ ἐπαναλαμβάνω ὅτι θὰ προτιμούσαμε νὰ εἶναι ἀνοιχτὸ μουσεῖο γιὰ ὅλον τὸν κόσμο ἡ Ἁγία Σοφία καὶ ὄχι τέμενος μόνο γιὰ μουσουλμάνους».

Σχετικὰ μὲ τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψή του στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὑπενθύμισε ὅτι αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ ὄγδοη φορὰποὺ θὰ πάει, καθὼς τὸ ἀγαπᾶ καὶ τὸ νοιάζεται.

«Μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια ποὺ μὲ ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ εἶμαι στὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, θέλω νὰπάω ξανὰ νὰ εὐχαριστήσω γιὰ αὐτὴ τὴ μεγάλη εὐλογία. Ἐλέχθησαν καὶ γράφτηκαν μερικὰ περίεργα πράγματα, ὅτι θὰ πάω νὰ ἐκδιώξω Ρώσους μοναχούς. Εἶναι μυθεύματα. Οὔτε πρόθεση ἔχω νὰ διώξω κανέναν, φαντάζομαι ὅτι δὲν θὰ μὲ προκαλέσουν νὰ κάνω κάτι τέτοιο. Ἂς κάθονται φρόνιμα νὰ μὴν ἐκδιωχθεῖ κανείς. Αὐτὰ εἶναι αὐτονόητα πράγματα. Ἐγὼ πηγαίνω ἐκεῖ ὡς προσκυνητής».

Ἐπιμέλεια: Κατερίνα Δούκα

, , , ,

1 Σχόλιο

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΙΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΗΜΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ, Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

Ἡ Διαχρονική Ἀπάτη τῶν Illuminati
καί τό Τρέχον Δημιούργημά των, ἡ Οὐκρανική Κρίσις

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

«Πᾶς γάρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τό φῶς καί οὐκ ἔρχεται πρός τό φῶς, ἵνα μή ἐλεγχθῇ τά ἔργα αὐτοῦ.» (Ἰωάν. γ΄, 20)

Α΄. Πρόλογος

            Τό «μέγα» σχέδιον ἑνοποιήσεως, τρομοκρατήσεως, ὑποταγῆς καί ἐλέγχου τοῦ πλανήτου, καθ’ ὡς καί ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ του εἶναι πάρα πολύ παλαιόν (17ον αἰῶνα[1] καί 1798[2]), ἀπό τήν ἐποχήν τῆς συλλήψεως καί ἱδρύσεως τῆς σατανιστικῆς Μασονίας.[3] Δυστυχῶς, ὁ πόλεμος τοῦ ἀντιζήλου[4] κατά τῆς θείας Δημιουργίας, τοῦ ἀνθρώπου (τῆς εἰκόνος καί ὁμοιώσεως τοῦ Θεοῦ), ἤρχισεν ἀπό τάς πρώτας ἡμέρας ἐν τῷ Παραδείσῳ.[5] Ἐσυνεχίσθη ἐπί χιλιετίας καί κατέστη δριμύτερος μέ τήν ἔλευσιν τοῦ Μεσσίου Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος τῆς ἡμῶν πεπλανημένης ἀνθρωπότητος. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς ἀκόλουθοι τοῦ ἀληθινοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, εἶναι πλέον οἱ ἐχθροί τοῦ σκοταδιστοῦ τούτου ἀντιδίκου, τοῦ μεγίστου ψεύστου καί βδελυρωτάτου πλάνου, ὁ ὁποῖος παρεπλάνησε μέ τά ψεύδη του τούς «ἐπαΐοντας» (ἄρχουσαν τάξιν, elites) θρησκευτικούς καί πολιτικούς ψευδο-ἡγέτας ἡμῶν καί τούς ἐποίησε πειθήνια ὄργανά του καί πιστούς ἐργάτας τῆς ἐρημώσεως τῶν πάντων˙ ἀφωσιωμένους «προδρόμους» καί προσδοκῶντας «ἀποστόλους» διά τῆς ἐλεύσεώς του.[6]

            Ἡ πρώτη ἐπιτυχία τούτου ἦτο ἡ ἐξαπάτησις τοῦ ἔκπαλαι «περιουσίου» λαοῦ, τῶν Ἑβραίων, ὥστε νά ἀπορρίψουν καί νά θανατώσουν τόν ἀναμενόμενόν των Μεσσίαν καί νά ἀναμένουν ἔκτοτε καί νά ἐπιβάλλουν διά πυρός καί σιδήρου, διά τῶν συνεχιζομένων πολέμων, τούς ὁποίους ἐπινοοῦν καί διεξάγουν κατά τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καί διά τῆς οἰκονομικῆς των ὑπεροχῆς εἰς ἅπαντας τούς ἐν ἀγνοίᾳ λαούς, τόν ψυχοκτόνον Ἀντίχριστον, ὡς σωτῆρά των. Κατόπιν, παρεπλάνησεν οὗτος τούς δυτικούς ἐγωιστάς (φιλαύτους) «ἀλαθήτους» θρησκευτικούς καί πολιτικούς ἡγέτας καί τά τελευταῖα ἑκατόν ἔτη ἐπαγίδευσε τούς Ἕλληνας «ἡγέτας». Αὕτη ἡ ὑποταγή τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων, τῆς Μητρός πάντων τῶν Χριστιανῶν, ἦτο ἡ μεγίστη ἐπιτυχία τοῦ Σατανᾶ, ὥστε νά ἀπαλείψῃ τόν Χριστιανισμόν (τήν Παραδοσιακήν Ὀρθοδοξίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων) καί νά διχάσῃ τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς, πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ «Μεσσίου» τῶν πεπλανημένων Σιωνιστῶν καί τῶν ἀκολούθων των, ὡς συμβαίνει σήμερον μέ τήν θεόφρονα Ρωσίαν διά τοῦ πολέμου τῶν ὑποτελῶν ΝΑΤΟϊκῶν ἐναντίον ταύτης.

            Ἡ μόνη Ὀρθόδοξος χώρα, ἡ ὁποία παραμένει ἐκτός ἀπολύτου ἐλέγχου ὑπό τῶν Illuminati εἶναι ἡ πνευματική κόρη τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ρωσία, μέ τόν εὐλαβῆ λαόν της καί τόν θεοσεβῆ Πρόεδρόν της, τόν Βλαδίμηρον Πούτιν (Vladimir Putin, Владимир Путин). Ὁ πόλεμος κατά τῆς Ρωσίας συνεχής καί μακροχρόνιος. Σήμερον, τήν ὡδήγησαν καί πάλιν εἰς πόλεμον, ὥστε νά τήν παρουσιάσουν διά τῆς βρώμικης προπαγάνδας των ὡς ἐχθρόν τῆς εἰρήνης καί νά ἐπιφέρουν τήν ἀντιπάθειαν καί τόν ὑποβιβασμόν της εἰς τούς ὑπολοίπους αἱρετικούς Εὐρωπαίους καί λοιπούς ἀθέους λαούς. Τήν παριστοῦν ὡς ἐνεχομένην ἔναντι τῶν ἑτεροχθόνων Οὐκρανῶν ἐθνικιστῶν, μέ πρόεδρον τῆς χώρας των, τόν Ἑβραῖον Volodymyr Zelenskyy, καί τῶν ἐγκληματιῶν τοῦ τάγματος «Ἀζόφ», οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν καί καταδιώκουν τούς Ρώσους τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας ἐπί πολλά ἔτη.

Β΄ Ἡ Ὑποταγή τῶν Ὀρθοδόξων Λαῶν εἰς τήν Καθυποτασσομένην Δύσιν

            Ἡ δύσις ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ 1054 ἔφθασεν κατευθυνομένη πλέον εἰς τήν ἀθεῒαν τοῦ 2000 (ἀπό “Christendom” εἰς “Eurostan”) καί ἀπό τήν ἐξαπάτησιν τῆς Ἀγγλικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1640, τῆς Ἀμερικανικῆς τοῦ 1776, τῆς Γαλλικῆς τοῦ 1789 καί τῆς Ρωσικῆς (τῶν Ἑβραιομασόνων Μπολσεβίκων) τοῦ 1917 νά φθάσῃ εἰς τήν δουλείαν ἐν ἐλευθερίᾳ τοῦ 2020 (COVID-19) καί τά ἐγκλήματα κατά ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπό τόν κατεσκευασμένον ἰόν των. Διεσώθη ἐξ αὐτῶν μόνον ἡ Ρωσία,[7] ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν σοφίᾳ, πίστει Ὀρθοδόξῳ, ἐλευθερίᾳ καί ἀληθείᾳ, διά τοῦτο καί ἡ πεπτωκυῖα δύσις εἶναι ἐναντίον της (μέ τήν ἁρπαγήν τῶν πρῲην Σοβιετικῶν Σοσαλιστικῶν Δημοκρατιῶν καί τῆς Γιουγκοσλαβίας ἀπό τό ΝΑΤΟ-Η.Π.Α. καί τήν ΕΕ)[8] καί ἐναντίον, πρό παντός, τῆς ἱστορικῶς Ὀρθοδόξου καί σοφῆς Ἑλλάδος.

.           Ἡ Ἑβραιομασονία, τό 1773, ἐδημιούργησε τήν Παγκόσμιαν Ἐπαναστατικήν Κίνησιν (World RevolutionaryMovement) διοικουμένη ἀπό δέκα τρία (13) μέλη τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου τῶν Σκοταδιστῶν (Πεφωτισμένων) Illuminati,[9] ὥστε νά ἠμποροῦν νά χρηματοδοτοῦν καί νά ἐλέγχουν τόν παγκόσμιον πλοῦτον, τούς φυσικούς πόρους καί τό ἐργατικόν δυναμικόν τοῦ πλανήτου. Οἱ ἴδιοι ἀποκαλύπτουν πώς οὗτοι εἶχον ὀργανώσει τήν Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν (1640-1649) μέ τήν ἐπικράτησιν ἑνός σχεδίου τρομοκρατίας, μέ τό ὁποῖον ὑπέταξαν τάς μάζας τῶν ἀνθρώπων γρήγορα καί ἐπέβαλον τό σχέδιόν των. Οἱ τραπεζῖται, οἱ ὁποῖοι ἐδημιούργησαν τήν ἐπανάστασιν ταύτην, εἶχον ἐπιβάλει καί τόν ἔλεγχον τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καί ἐπαγίωσαν τό ἐθνικόν χρέος τῆς Ἀγγλίας. Ηὔξησαν δέ τό ἐθνικόν ταύτης χρέος μέ μεγάλην ταχύτητα καί ρυθμούς, ὥστε νά δανείζουν εἰς τό κράτος χρήματα, ἵνα ἀντιμετωπίζῃ τόν πόλεμον καί τάς ἀνταρσίας, τάς ὁποίας εἶχον ὑποδαυλίσει οἱ ἴδιοι οἱ δανεισταί πρό ἀρκετῶν ἐτῶν καί τοιουτοτρόπως, ἐλάμβανον τούς τοκογλυφικούς τόκους των.

.            Αἱ μυστικαί αὗται δυνάμεις (τῶν Illuminati[10] μέ τούς «φιλανθρώπους» Μασόνους τῆς Γαλλίας) διηύθυναν τήν Γαλλικήν Ἐπανάστασιν (1789-1799) ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ λαοῦ καί τοῦ Βασιλέως Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ (Luis XVI) καί τῆς συζύγου του Μαρίας Ἀντουανέττας (Marie Antoinette). Ἕνας ὑπόκοσμος ἐγκληματιῶν ὠργανωμένος ὑπό τοῦ Ἑβραϊκοῦ Jacobin club (Ἰακωβίνων)[11]  ἐτρομοκράτησεν ὁλόκληρον τόν Γαλλικόν λαόν μέ τό νά διαπράττουν μαζικά ἐγκλήματα καί νά βιάζουν τάς γυναῖκας δημοσίως καί νά ποιοῦν ἄλλας ἀκρότητας καί θηριωδίας, ὥστε νά ὑπηρετοῦν τόν σκοπόν τῶν μυστικῶν κυρίων των καί νά ἱκανοποιήσουν τόν ἀπότερον στόχον τούτων. Αὕτη ἐστί καί ἡ συμπεριφορά τῶν Οὐκρανῶν στρατιωτῶν καί τῶν μισθοφόρων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν εἰσρεύσει εἰς τήν Χώραν, κατά τῶν Ρώσων τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας, σήμερον.[12]

.             Κατόπιν οὗτοι ἐστράφησαν κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσίας, ὡς εἶχον κάμει τόν 15ον αἰῶνα (1453) κατά τῆς Βυζαντινῆς (Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς) Αὐτοκρατορίας καί αἰσθάνονται ὑπερήφανοι διότι συνέβαλον εἰς τήν πτῶσιν τοῦ Βυζαντίου, ὅπως ἔχουν γράψει ἐπανειλημμένως. Οἱ Illuminati τῆς Ρωσίας ἔπαιξαν πρωταρχικόν ρόλον εἰς τήν Ἐπανάστασιν τῶν Μπολσεβίκων, εἰς τήν κυριαρχίαν των ἐπί τῆς κυβερνήσεως κατά τά πρῶτα ἔτη καί εἰς τήν δολοφονίαν τῆς οἰκογενείας τῶν Ρομάνοφ (Τσάρου Νικολάου Β΄). Τήν νύκτα μεταξύ 16-17 Ἰουλίου 1918, μία ὁμάδα Μπολσεβίκων τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας, ὑπό τοῦ Illuminati Yakov M. Yurovksy, ἐδολοφόνησαν τόν τελευταῖον Ρῶσον αὐτοκράτορα, τόν Τσάρον Νικόλαον Β΄ (Tsar Nicholas II Romanov),[13] τήν σύζυγόν του Ἀλεξάνδραν, τόν 14-χρονον υἱόν των Ἀλέξιον καί τάς τέσσαρας θυγατέρας των,[14] τούς ὁποίους ἐξετέλεσεν ὁ φρουρός τοῦ (ἐξ Ἑβραίας μητρός) Lenin, ὁ Alexei Akimov. Ἡ ἐντολή ἐκτελέσεως (τό τηλεγράφημα) ἦτο ὑπογεγραμμένον ὑπό τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σοβιετικῆς Κυβερνήσεως, τόν Illuminati Yakov Sverdlov (Solomon).[15] Τά ἀπάνθρωπα ἐγκλήματά των καί αἱ θηριωδίαι των ἦσαν συμβολικά˙ ἤθελον νά φονεύσουν τήν ψυχήν καί τό Ὀρθόδοξον Ρωσικόν πνεῦμα (τήν πίστιν των), ἀλλ’ ἀπέτυχον παταγωδῶς, ὅπως θά ἀποτύχουν καί σήμερον μέ τήν νέαν ἐπίθεσιν τῆς Ἀμερικῆς, ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ μέπρόσχημα τό «Οὐκρανικόν θέμα εἰσβολῆς» (οὐσιαστικῶς, τήν ἀρπαγήν τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ρωσίαν)[16] κατά τοῦὈρθοδόξου Ρωσικοῦ λαοῦ καί τοῦ θεοσεβοῦς των Προέδρου, τοῦ «Προστάτου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», ΒλαδιμήρουΠούτιν.[17]. Ἡ διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀμερικῆς ἔγινε τό 1776 καί οἱ Πεφωτισμένοι (Illuminati) καί οἱ Ἰακωβῖνοι (Jacobins), μετά τήν ἐπιβολήν τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως (1789) εἰς τήν Γαλλίαν, ἐξηπλώθησαν καί εἰς τήν Ἀμερικήν, τήν ὁποίαν ἐλέγχουν ἔκτοτε ἀπολύτως καί εἰς ἅπαντας τούς τομεῖς. Ὁ George Washington, ὁ πρῶτος πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς, εἶχε γράψει τό 1798 ὅτι οἱ «Πεφωτισμένοι» τῆς Εὐρώπης εἶχον ἤδη φθάσει εἰς τήν Ἀμερικήν.[18] Οἱ Illuminati τῆς Ἀμερικῆς ἐξειλίχθησαν εἰς τούς δυνάστας τραπεζίτας, χρηματιστάς καί φυσικά γαιοκτήμονας καίβιομηχάνους,[19] high tech καί ΜΜΕ. Οἱ Illuminati ἤθελον νά ἱδρύσουν μίαν Κεντρικήν Τράπεζαν καί εἰς τήν Ρωσίαν, ἀλλά ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος Β΄τό ἠρνήθη.[20] Εἰς τήν Ἀμερικήν ἤνοιξαν οὗτοι τήν ἰδιωτικήν των Κεντρικήν Τράπεζαν (the Fed), τήν σύστασιν τῆς ὁποίας ὑπέγραψεν ὁ Πρόεδρος Woodrow Wilson (1913).[21]  Σήμερον, ἀπέκοψαν τάςΡωσικάς τραπέζας ἀπό τό SWIFT σύστημα, ὥστε νά μή δύναται νά πραγματοποιήσῃ διεθνεῖς συναλλαγάς καίπλείστους ἄλλους περιορισμούς καί κυρώσεις (embargos and sanctions).

 Γ΄. Ἐπίλογος: Ἱστορική Ἀλήθεια

Ἡ αἱρετική Δύσις, οἱ Νεο-σταυροφόροι ἐχθροί τῶν Ὀρθοδόξων, διῂρεσαν τήν Ὀρθόδοξον Ἀνατολήν (τόἐκτεταμένον Βυζάντιον), ὑπέταξαν τά Βαλκάνια (δημιουργοῦντες ἀνύπαρκτα κράτη, Σκόπια, Κόσοβο, κ. ἄ.) καί τάςπρῲην χώρας τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, παρεχώρησαν τήν Ἑλληνικήν Μακεδονίαν εἰς τούς Σκοπιανούς (12 Ἰουνίου2018).[22] Τώρα στοχεύουν τήν Οὐκρανίαν[23] καί θά συνεχίσουν μέ τήν Λευκορωσίαν. Τό μῖσος τῆς δούλης Δύσεως, ἰδίως τῶν Η.Π.Α. (πολιτικῶν καί ΜΜΕ), κατά τῶν Ρώσων εἶναι ἀπάνθρωπον καί δαιμονιῶδες, καί κατά τήν διάρκειαν τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἠρρωστημένον˙ πράγματι, ἄρρωστοι ἠθικῶς, διανοητικῶς καί πνευματικῶς ἄνθρωποι. Ὁ «μέγας» ἄθεος ἡγετίσκος Μητσοτάκης ἀπέστειλε καί Ἑλληνας στρατιώτας, ὡς μέλη τοῦ ΝΑΤΟ καί πολεμικόν ὑλικόν,[24] εἰς τήν Οὐκρανίαν[25] νά πολεμήσουν τούς «μεγάλους ἐχθρούς» τῆς ἀντιορθοδόξου Δύσεως, τούς «βαρβάρους» Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τούς Ρώσους ἀδελφούς μας.[26] Αὕτη ἡ ἀπόφασις τοῦ ἀχαρακτηρίστου Μητσοτάκη εἶναι κατά τῆς Ἑλλάδος καί ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν μας καί δή τῆς βαρβάρου Τουρκίας.[27] Ἡ Ρωσία ἐπενέβη στρατιωτικῶς τήν 24ην Φεβρουαρίου 2022 εἰς τήν Ἀνατολικήν Οὐκρανίαν πρός προάσπισιν τῶν Ρώσων εἰς τήν περιοχήν ταύτην.[28]Ἐπέβαλλον, οἱ πρόδρομοι οὗτοι, τήν παγκοσμίαν δουλείαν διά τῆς ἐπί μακρόν σχεδιασμένης καί ἐσχάτως ἐπιβαλλομένης πανδημίας, διά τῶν παντοειδῶν περιορισμῶν, τήν οἰκονομικήν καταστροφήν τῆς χώρας καί τῶν ὑποχρεωτικῶν θανασίμων ἐμβολιασμῶν[29] («χάραγμα») πρός μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ διά τῆς παραποιήσεως τοῦ DNA μέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ mRNA εἰς τά ἐμβόλια καί τῆς μασκοφορίας τῶν πολιτῶν.[30] Κατήργησαν ἅπαντας τούς κανόνας δικαίου καί συντάγματος καί συνεπῶς, ἀπεκήρυξαν τήν δημοκρατίαν. Οὐσιαστικῶς, εἷς ἀνελέητος πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας τῇ βοηθείᾳ τῶν ψευδο-ὀρθοδόξων ἡγετῶν της. Ἀπέρριψαν τήν συμφωνίαν τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ ΝΑΤΟ, ὥστε νά μή ἀποσπάσουν τάς πρῲην Σοσαλιστικάς Δημοκρατίας (κράτη) καί νά τά ἐντάξουν εἰς τό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΕ καί οὕτως, ὑπεχρέωσαν τόν Putin νά ἐπεμβῇ εἰς τήν Οὐκρανίαν διά τήν διάσωσιν τῶν καταδυναστευομένων Ρώσων ὑπό τῶν Illuminati. Οὐσιαστικῶς, ὁ πόλεμος οὗτος εἶναι σχέδιον καί ἐκτέλεσις τῶν «προδρόμων» τούτων τοῦ ἀντιχρίστου καί οὐχί Ρωσική εἰσβολή, ὡς τήν παρουσιάζῃ ἡ προπαγάνδα των.

 Ἀναμφισβητήτως πλεόν, οἱ ἀθεόφοβοι οὗτοι συνωμόται εἶχον καί ἔχουν ὡς σκοπόν των νά ἐλέγχουν τόν πλοῦτον τῶν χωρῶν, τούς φυσικούς πόρους (ἐνέργειαν, κ.λπ), τό ἐργατικόν δυναμικόν (δι’ εἰσροῶν λαθρομεταναστῶν), τήν κυβέρνησιν, τήν δικαιοσύνην, τήν οἰκονομίαν, τήν παιδείαν, τήν θρησκείαν, τήν ἡγεσίαν καί αὐτόν τοῦτον τόν πληθυσμόν των. Τά μέσα των ἦσαν καί εἶναι ὁ πόλεμος, ἡ δωροδοκία, ἡ βία, ἡ τρομοκρατία, αἱ δολοφονίαι καί οὐχί αἱ ἀκαδημαϊκαί συζητήσεις καί ἡ δημοκρατία. Ἐπίσης, ἐπίστευον καί πιστεύουν ὅτι ἡ πολιτική ἐλευθερία εἶναι μία ἰδέα καί ὄχι μία πραγματικότης. Χρησιμοποιοῦν τήν ἰδέαν τῆς ἐλευθερίας, ὥστε νά ἐπιφέρουν τόν ταξικόν πόλεμον (classwars) καί ἀναζητοῦν τήν βοήθειαν τοῦ Κεφαλαίου, τό ὁποῖον ἐλέγχουν ἀπολύτως, διότι εὑρίσκεται εἰς τάς χεῖράς των.[31] Τά δικαιώματά των ἑδράζονται εἰς τήν μακροχρονίως ἀνεξέλεκτον οἰκονομικήν των δύναμιν. Ἡ λέξις «δικαιώματα» ἤ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» (rights ἤ human rights) εἶναι δι’αὐτούς μία ἀφῃρημένη ἰδέα, ἡ ὁποία δέν ἀποδεικνύει τίποτε καί οὔτε ἀναγνωρίζουν ταῦτα, τό ὁποῖον άπέδειξαν τά δύο τελευταῖα  ἔτη μέ τήν ἐπινόησιν τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν ἐπιβολήν παντός περιορισμοῦ καί μέσου ὑποταγῆς εἰς τούς λαούς. Τό μόνον δικαίωμα, τό ὁποῖον ἀναγνωρίζουν εἶναι τό δικαίωμα τοῦ ἰσχυροῦ, μέ τό ὁποῖον διασκορπίζουν καί ὑποτάσσουν τούς πολίτας καί ἀγνοοῦν ὅλας τάς ὑπαρχούσας δυνάμεις τῆς τάξεως, τῶν κανονισμῶν καί τῶν διατάξεων τῆς δημοκρατίας, τῶν Συνταγμάτων τῶν κρατῶν καί τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, τῆς κοινωνίας, τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, τῆς Χριατιανικῆς πίστεως˙ μέ μοναδικόν σκοπόν των νά ἐπανιδρύσουν ἅπαντας τούς ὑφισταμένους θεσμούς καί νά καταστοῦν οἱ κυρίαρχοι πάντων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ ἀγνοίας, ἐνεπιστεύθησαν ἐθελουσίως εἰς αὐτούς τά δικαιώματά των, τάς δυνάμεις των, τήν οἰκονομίαν των,[32] τήν παιδείαν των καί τήν ἐλευθερίαν των. Ἀποκτοῦν τό δικαίωμα νά κατάσχουν τάς περιουσίας τῶν ἀνθρώπων[33] καί νά οἰκειοποιοῦνται τόν δημόσιον πλοῦτον, νά δημιουργοῦν ἐσωτερικάς ἐξεγέρσεις, ἐμφυλίους σπαραγμούς καί πολέμους,[34] ἄνευ δισταγμοῦ ἤ ἐντροπῆς καί ποιοῦντες ταῦτα ἐξασφαλίζουν τήν ὑποταγήν τῶν λαῶν καί τήν ἀπώλειαν τῆς κυριαρχίας τῶν κρατῶν.[35] Τό τελευταῖον ἐπινόημά των εἶναι ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας καί συσκέπτονται διά τό ἑπόμενον βῆμά των, ὥστε νά εἶναι τά πάντα ἕτοιμα διά τόν ἐρχομόν τοῦ «μεσσίου» των.

Τέλος, δικαίως ἀπολαμβάνομεν ἅπαντες τά ἀποτελέσματα τῶν τεραστίων ἡμῶν ἁμαρτιῶν καί δή ἐγώ, ὁ πάντων ἐσχατώτατος. Θεία Δίκη, λοιπόν, καί ἰδοῦ τά ὀψώνια τῶν ἁμαρτιῶν μας. Πνευματικός καί βίαιος θάνατος. Προητοίμασαν οἱ «πρόδρομοι» οὗτοι τό ἔδαφος ἐπί τόσα ἔτη. Τά πάντα εἶναι ἕτοιμα διά τήν μεγάλην ἀποδοχήν καί παραδοχήν τοῦ Πλάνου. Οἱ πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος ἅπαντες ἄθεοι, ἄλλοι ἐκτός Ἐκκλησίας δι’ ἐπιτιμίων, ἀνθέλληνες καί κατευθυνόμενοι οἱ τάλανες ἀπό τάς σκοτεινάς δυνάμεις, τούς ἐγκληματίας[36] Illuminati. Μετάνοια καί ἄμεσος ἐπιστροφή εἰς τήν Παράδοσιν τῶν Πατέρων[37] καί Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Οἱ παγκοσμιοποιηταί (globalists) ἐπέβαλλον τήν πλάνην τῶν αἱρετικῶν διά τῆς μυήσεως τούτων εἰς τήν «φιλάνθρωπον» σατανολατρικήν Μασονίαν. Ὁ αἱρετικός καί ὁ μασόνος εἶναι τά πλέον πειθήνια ὄργανα τῶν «προδρόμων» τοῦ Ἀντιχρίστου καί δυστυχῶς, παρασύρουν καί τόν λαόν μας, ὁ ὁποῖος εἶναι παραπληροφορημένος καί διάγει τόν βίον του ἐν ἀγνοίᾳ μέ τήν ἄθεον, σκοταδιστικήν καί ἀνθελληνικήν παιδείαν μας καί τήν προπαγάνδα τῶν μέσων μαζικῆς ἐκτυφλώσεως (ΜΜΕ) ἀπό τήν «χρυσῆν» περίοδον τοῦ σοσιαλιστοῦ καί μεγάλου «μεταρρυθμιστοῦ» Ἀνδρέα Παπανδρέου, κατόπιν, διά τοῦ Ἑβραίου Σημίτη, τοῦ προδότου Τσίπρα καί σήμερον, διά τοῦ δικτατωρίσκου Μητσοτάκη. Ἅπαντες Νεο-ἐποχῖται δουλοπρεπεῖς ψευδο-ἡγέται[38] ἀκόλουθοι τῶν Illuminati. Ἡ μόνη ἐλπίς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. ἡ Παναγία Μητέρα Του καί οἱ Ἅγιοι τῆς Παραδοσιακῆς Ὀρθοδοξίας μας. Εὐχόμεθα, ὁ πανάγαθος Θεός νά ἐλεήσῃ  τούς καταδιωκομένους Ὀρθοδόξους λαούς καί δή σήμερον, νά προστατεύσῃ τούς ἀδελφούς μας Ρώσους ἀπό τήν κρίσιν, εἰς τήν ὁποίαν τούς ὡδήγησαν οἱ αἱρετικοί Δυτικοί (Η.Π.Α., ΕΕ, καί ΝΑΤΟ), οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν δουλείᾳ καί ἐκτελοῦν ἅπαντα τά ἔκτροπα ταῦτα ἐπί ἑβδομήκοντα καί πλέον ἔτη. Προσευχόμεθα διά τούς ἀδελφούς ἡμῶν Ρώσους καί Οὐκρανούς[39]καί ἐλπίζομεν εἰς τό θεῖον ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν.

[1] Ὅρα, Freemasonry,  http://www.britannica.com/topic/Freemasonry . Ἐπίσης, History of Freemasonry,en.wikipedia.org/wiki/History_of_Freemasonry .

[2] Ὅρα, In 1798, Thomas Malthus proposed his theory in An Essay on the Principle of Population.

[3] Ὅρα, «Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών», minotavros2012.wordpress.com/2012/01/14/%CF%84%CE%AC-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CF%84%E1%BF%B6%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%86%E1%BF%B6%CE%BD-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%E1%BF%96/

[4] Ἑωσφόρου, Lucifer, Φωτιστοῦ, Illuminator, ἐξ οὗ καί τό ὄνομα τῶν ἀκολούθων τοῦτον, ὡς Illuminati.

[5] Σήμερον, ὅπου γράφω αὐτά τάς σελίδας, εἶναι ἡ ἡμέρα (Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 2022) τῆς ἀναμνήσεως τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου ἐξορίας τῶν πτωτοπλάστων. Εὔχομαι ὁ πολυεύσπλαγχνος Θεός μας νά μᾶς ἐλεήσῃ καί νά μᾶς ἀξιώσῃ τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου.

[6] «Τό δέ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστατήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύματι πλάνοις καί διδασκαλίαις δαιμονίων.» (Α΄. Τιμ. δ΄ 1)

[7] «Καλωσήρθατε στο Β’ Ψυχρό Πόλεμο!»,orthodoxostypos.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%ae%cf%81%ce%b8%ce%b1%cf%84%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b2-%cf%88%cf%85%cf%87%cf%81%cf%8c-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%bf/

[8] Ὅρα, Γεωργίου Ρωμανοῦ, “Το «ουκρανικό» μικρό μέρος των σχεδίων ΗΠΑ–ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας” orthodoxostypos.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bf%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%cf%8c-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%cf%89/

[9] Ὅρα, William Guy Carr, Pawns in the Game, Chapter Three, p. 9. www.lovethetruth.com/books/pawns/03.htm

[10] Ἡ λέξις Illuminati προέρχεται ἀπό τήν λέξιν Lucifer (= Ἑωσφόρος), ὁ θεός ἁπάντων τούτων τῶν σκοταδιστῶν (obscurantists = dark powers).

[11] Ὅρα, Vladimir Moss, “Were Illuminati Jews Behind French Revolution?”, henrymakow.com/2014/07/Were-Illuminati-Jews-Behind-the-French-Revolution.html . Ἀκόμη,  www.jacobinmag.com/2015/07/french-revolution-bastille-day-guide-jacobins-terror-bonaparte/. Ἐπίσης,  www.reference.com/history/were-jacobins-989232ac2222e18d

[12] Πάνω ἀπό 16.000 μισθοφόροι ἔπῆγαν εἰς τήν Οὐκρανίαν νά πολεμ;ήσουν κατά τῶν Ρώσων. Fox News, 4/3/2022. Ἐπίσης, “Zelensky says 16,000 foreigners have volunteered to fight for Ukraine against Russian invasion”, http://www.washingtonpost.com/world/2022/03/03/zelensky-ukraine-16000-foreign-volunteers-russia/

[13] Ὁ Τσάρος Νικόλαος Β΄ εἶχε ζητήσει πολιτικόν ἄσυλον ἀπό τό Πρόεδρον τῆς Ἀμερικῆς, Woodrow Wilson, ἀλλ’ οὗτος ἠρνήθη. “This was the beginning of the wholesale slaughter of over 8.000.000 Russian Orthodox Christians from 1918 through 1943.” Ὅρα, http://www.realjewnews.com/?p=62

[14] Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἔχει ἀνακηρύξει τήν οἰκογένειαν ταύτην τῶν Ρομάνοφ ἁγίους.  Ὅρα,  http://www.pravoslavie.ru/english/tsarcanonization.htm . Ἐπίσης, www.christianitytoday.com/ct/2000/augustweb-only/34.0a.html

[15] Ὅρα, Mark Weber, “The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime”, Institute for Historical Review. www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html

[16] Ὅρα, «Αμερικανός Συνταγματάρχης Λέει Την Αλήθεια Για Την Ρωσική Έφοδο Στην Ουκρανία». orthodoxostypos.gr/%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1/

[17] Τό περιοδικόν, TIME, εἶχε ἕν ἄρθρον μέ τό προσκυνηματικόν ταξίδιον τοῦ Πούτιν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος (28 Μαῒου 2016), ὅπου ὁ Ρῶσος Πρόεδρος προβάλλει τόν ἑαυτόν του, ὡς τόν Προστάτην τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως. Ὅρα, Simon Shuster, “Putin Pilgrimage” with visits to one of Greece’s holiest places, the Russian President casts himself as protector of the faith, TIME, Vol. 188, No. 10, November 1, 2016, pp. 62-69. Ὅρα ἀκόμη,www.bing.com/images/search?q=president+putin+visited+the+holy+mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&FORM=IGRE .Ἐπίσης,www.pravoslavie.ru/english/93792.htm . Δυστυχῶς δι’ ἡμᾶς, ἡ Ἑλλάς ἀπώλεσε τούς πολιτικούς προστάτας τῆς Ὀρθοδοξίας της. Ἅπαντες ἀπεστάτησαν, ὑποκύπτοντες εἰς τάς ἐπιταγάς τῶν Illuminati καί δέν αἰσχύνονται. Ὁ Joe Biden εἶπεν ἀναισχύντως διά τόν Πρόεδρον Putin: “Go get him” καί ὁ Senator Lindsey Graham ὁ ἀθεόφοβος (from the Washington swamp) λέγει: “Take this guy out”. Fox News, 4/3/2022 καί“Sen. Lindsey Graham’s apparent call for Putin to be assassinated draws backlash”. http://www.npr.org/2022/03/04/1084548984/lindsey-graham-putin

[18] Ὅρα, Aaron Dykes, “Washington Warned: Illuminati Infiltrating American Revolution”, April 15, 2013.

truthstreammedia.com/2013/04/15/washington-warned-illuminati-infiltrating-revolution-2/

[19] Ὅρα, O’Donnell, Edward T. (2015), Henry George and the Crisis of Inequality: Progress and Poverty in the Gilded Age, New York: Columbia History of Urban Life.  Ἐπίσης, Wessel, David (2009), In Fed we Trust: Ben Bernanke’s War on the Great Panic, How the Federal Reserve Became the Fourth Branch of Government, New York: Crown Business.

[20] Ὅρα, “The Conspiracy To Rule The World – An Interactive History | Part One”, http://www.wakeupkiwi.com/The-Conspiracy-to-Rule-the-World-1.shtml . Ἐπίσης, HOUSE OF ROTHSCHILD: Their Timeline of World Domination, stateofthenation.co/?p=17952 . Ἀκόμη, “President Abraham Lincoln discovers the Tsar of Russia, Alexander II (1855 – 1881), was having problems with the Rothschilds as well as hewas refusing their continual attempts to set up a central bank in Russia.” Ὅρα, “The Sinister House of Rothschild From the Beginning 1743-1946”, truth11.com/2020/06/26/the-sinister-house-of-rothschild-from-the-beginning-1743-1946/

[21] Ὁ Wilson ἐδήλωσε δύο ἔτη κατόπιν τῆς συστάσεως ταύτης ὅτι αὐτό ἦτο τό μεγαλύτερόν του λάθος διότι κατέστρεψε (παρέδωσεν εἰς τάς χεῖρας ὀλίγων ἀνθρώπων) μέ τήν πρᾶξίν του ταύτην τήν χώραν. “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” (Woodrow Wilson). www.themoneymasters.com/the-money-masters/famous-quotations-on-banking/ .

[22] Ὅρα, «H Συμφωνία Των Πρεσπών Και Ο Ρόλος Των ΗΠΑ», orthodoxostypos.gr/h-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b5%cf%83%cf%80%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7/

[23] Ὅρα, Λεωνίδα Βατικιώτη, «Ποιος ακύρωσε τις συμφωνίες ειρήνης του Μινσκ στην Ουκρανία;» orthodoxostypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%84/

[24] Ὅρα, “Greece sending military, civilian aid to Ukraine”.  Greece is sending ammunition, “Kalashnikov-type assault rifles” and missile launchers to Ukraine. “Responding to a request by Ukraine and in consultation with its NATO allies and its EU partners, and showing its solidarity with the suffering Greek people, Greece will send, within the day, defense equipment,” a government statement said on Sunday. (Sic).  Planes carrying humanitarian aid also left Athens carrying items such as blankets and food. Meanwhile, the State Department said Secretary of State Antony Blinken thanked Greece during a call with Foreign Minister Nikos Dendias for its “steadfast support” over Ukraine, while expressing his condolences over the ethnic Greeks killed during Russian air strikes in Mariupol. http://www.ekathimerini.com/news/1178544/greece-sending-military-civilian-aid-to-ukraine/?fbclid=IwAR3hGnkPkVtMmvCrlqW9TaSJ63Lq31oh2HTKiNx2-htD2Y-M6M5f9VXHyoM&eType=EmailBlastContent&eId=70c7810f-0ec4-4a10-aa48-1646fa971fac

[25] Ὅρα, «Αναγνώριση ανεξαρτησίας Ντονέτσκ – Λουγκάνσκ». orthodoxostypos.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%8e%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%ba-%ce%bb/

[26]  Ὅρα, ΑΝΤΙ ΓΙΑ «ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ» ΣΦΑΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ (Δ. Νατσιός). christianvivliografia.wordpress.com/2022/03/04/%ce%b1%ce%bd%cf%84i-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%81/#comments

[27] Ὅρα, “Erdogan says Turkey cannot abandon ties with Russia or Ukraine”. “Turkish President Erdogan on Monday repeated that Turkey could not abandon its ties with Russia or Ukraine, amid Moscow’s invasion of Ukraine, adding that Ankara would implement the 1936 Montreux Convention. On Sunday Turkey called Russia’s invasion a “war”, allowing it to invoke the pact to limit the passage of Russian vessels through the Straits. Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu reiterated on Sunday that Turkey cannot block all Russian warships accessing the Black Sea due to a clause exempting those returning to their registered base. Meanwhile, Erdogan criticized what he called the “indecisive” stance by the US and Western powers to Ukraine’s invasion, saying the approach was a sign of a failing international order.

[28] Ὅρα, “The Russian Attack On Ukraine Is Underway. And This Is A First Recap Of What Has Happened Thus Far”. theaviationist.com/2022/02/24/russian-attack-on-ukraine/ . Ἐπίσης, “Russia invades Ukraine in largest European attack since WWII”. http://www.foxnews.com/world/russian-invades-ukraine-largest-europe-attack-wwii

[29] Ὅρα, “Australia-You’re Being Played”, carter-heavy-industries.com/2021/12/06/australia-corruption-covid-bgi-vaccines/

[30] Ὅρα, R.Fuellmich: «Έτσι θα φέρουν την παγκόσμια κυβέρνηση – Μείωση πληθυσμού με mRNA ενέσεις & καταστροφή οικονομίας». orthodoxostypos.gr/r-fuellmich-%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/

[31] Ὀκτώ οἰκογένειαι ἐξ αὐτῶν τῶν «φιλανθρώπων» ἐλέγχουν ὅλον τό κεφάλαιον (money, moneda, mammon, μαμωνᾶ) τοῦ πλανήτου. Ὅρα, humansarefree.com/2015/06/the-federal-reserve-cartel-rothschild.html.

Ἐπίσης, humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html

[32] Παραδείγματος χάριν, ἐπέβαλον τόν οἰκονομικόν ἀποκλεισμόν τῆς Ρωσίας, τόν πληθωρισμόν μέ τά δεκάκις τρισεκατομμύρια τοῦ χρήματος εἰς κυκλοφορίαν,  τόν ἔλεγχον τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, τάς οἰκονομικάς κρίσεις, καί τά μηδενικά ἐπιτόκια διά 14 ἔτη, ὥστε νά καταρεύσουν αἱ οἰκονομίαι τῶν μή ὑποτεταγμένων εἰς τούτους κρατῶν.

[33] Τά δύο αὐτά ἀκραῖα συστήματα (καπιταλισμός καί κομμουνισμός) εἶναι δημιουργήματά των, δι’ αὐτό εἶναι ἀμφότερα ταῦτα κατά τῆς ἰδιωτικῆς καί ἰδιοκτήτου περιουσίας μέ τόν φόρον ἀκινήτου περιουσίας (ΕΝΦΙΑ, property taxes), ὁ ὁποῖος καθίσταται ἰδικόν των εἰσόδημα. Οἱ ἰδιοκτῆται παραμένουν ἐνοικιασταί καί συντηρηταί τῆς ἰδιοκτήτου οἰκίας των, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τούς Τραπεζίτας Illuminati.

[34] Ἐσχάτως, ἐπαναφέρουν τό θέμα τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ (Malthusian Theory) καί ὅτι πρέπει νά μειωθῇ ὁ πληθυσμός τοῦ πλανήτου εἰς τό ἕν δισεκατομμύριον ἀπό ἑπτά δισεκατομμύρια, ὅπου εἶναι σήμερον. Ἐπετεύχθη δέ  καί ὁ στόχος των οὗτος διά τοῦ Κινεζικοῦ κορωνοϊοῦ, τόν ὁποῖον πρετοίμαζον ἀπό τό 1980. Μεγαλεπήβολα σατανικά σχέδια!… Ὅρα, thetruthwins.com/archives/30-population-control-quotes-that-show-that-the-elite-truly-believe-that-humans-are-a-plague-upon-the-earth .  Πρός τό παρόν, κάτι νέον ἑτοιμάζουν, διότι ἡ παγκόσμιος κατάστασις εἶναι πολύ ἀσταθής καί ρευστή κατόπιν τῶν μακροχρονίων ἀπανθρώπων ἔργων των, τῆς ἐπαράτου παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς τρεχούσης παγκοσμίου δουλείας των..

[35] Ὅρα, “The Shadow Forces behind the NWO Agenda”. wearechange.org/these-13-families-rule-the-world-the-shadow-forces-behind-the-nwo/

[36] Τά μέν ἐγκλήματά των πάμπολλα, ὡς ἀνηνέχθη ἀνωτέρω˙ ἀπό τήν Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1640 καί τούς συνεχεῖς πολέμους ἀπό τό 1964 (Βιετνάμ) ἕως σήμερον (Οὐκρανία). Τό δέ πρόσφατον τριετές ἔγκλημά των κατά τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι τό τοιοῦτον μέ τόν Κινέξικον κορωνοϊόν (COVID-19).

[37] Ἡ ἀπάτη τῆς «Μεταπατερικῆς Θεολογίας» ὑπερέβη πᾶσαν αἵρεσιν ἐπί τῶν ἡμερῶν μας. Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Μαρκᾶ, «Διακηρυττόμεναι Αἱρέσεις τοῦ Μητροπολίτου Βόλου Ἰγνατίου Ν.Ε. καί τῆς Οἰκουμενιστικῆς Ἀκαδημίας του», Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης, Ἔτος ΝΒ΄, Τεῦχος 307, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2021, σσ. 24-37.  Ἐπίσης, “Η υπεροψία και η θεολογική εκτροπή των επίδοξων «Μεταπατερικών» Θεολόγων” Δημήτριος Ι. Τσελεγγίδης (Καθηγητής δογματικῆς Α.Π.Θ.).metemorfothis.blogspot.com/2022/02/blog-post_9.html

[38] «Πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες πεοκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, πλανῶντες καί πλανώμενοι.» (Β΄. Τιμ. γ΄. 13).

[39] Ὅρα, «Αδελφοκτονία». Δήλωση του [κανονικού] Μητροπολίτη Κιέβου Ονουφρίου για τη ρωσική εισβολή: «Ο ουκρανικός και ο ρωσικός λαός βγήκαν από τη κολυμβήθρα του Δνείπερου και ο πόλεμος μεταξύ αυτών των λαών είναι επανάληψη της αμαρτίας του Κάιν, που σκότωσε τον αδελφό του από φθόνο. Ένας τέτοιος πόλεμος δεν έχει καμία δικαιολογία, ούτε από τον Θεό ούτε από τους ανθρώπους .” aktines

Σχολιάστε

KΥΡΙΕ, ΦΕΡΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! (Χαρ. Μπούσιας)

Κύριε, φέρε τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο!

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

.               Κύριε, ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τῶν αἰώνων καὶ βρέθηκε τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς Σου, ἡ ἀειπάρθενος κόρη, ἡ Παναγία μας, σαρκώθηκες καὶ ἔγινες, ὁ τέλειος Θεός, τέλειος ἄνθρωπος. Ἦλθες στὴν γῆ, γιὰ νὰ μᾶς ἀνυψώσεις ὅλους στὸν οὐρανό. Ἔγινες ἄνθρωπος, γιὰ νὰ μᾶς κάνεις θεούς. Τί μεγάλη τιμὴ γιὰ ὅλους μας, γιὰ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος, αὐτὸ ποὺ ἐξέπεσε ἀπὸ τὸν Παράδεισο γιὰ τὴν ἐφήμερη ἁμαρτία!
.               Κύριε, τὸν ἐρχομό Σου στὴν γῆ Ἄγγελοι συνόδευσαν δοξολογοῦντες καὶ ψάλλοντες: «Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη». Στὸν ταραγμένο κόσμο ἦλθες Ἐσύ, Κύριε, ὁ εἰρήναρχος Θεός, γιὰ νὰ μᾶς φέρεις τὴν εἰρήνη. Ἦλθες γιὰ νὰ μᾶς σταματήσεις τοὺς πολέμους καὶ νὰ ἐξαπλώσεις τὴν εἰρήνη σὲ ὅλη τὴν γῆ. Ἦλθες, γιὰ νὰ γαληνέψεις τὶς ἀγριεμένες ψυχές μας, νὰ τὶς μαλακώσεις, νὰ εἰρηνεύσεις τὶς οἰκογένειες μας, τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες μας. Σκοπὸς καὶ πόθος Σου ἦταν καὶ εἶναι μέσα στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ἡ ἐξάπλωση τῆς εἰρήνης Σου παντοῦ, ἀφοῦ, δυστυχῶς, ἡ γῆ μας μαστίζεται, τὸ γνωρίζεις καλὰ καὶ κλαῖς, ἀπὸ πολέμους, ἀτέλειωτες συρράξεις μὲ ἑκατόμβες νεκρῶν καὶ πολὺ περισσότερους περίλυπους συγγενεῖς, ἀδελφούς, φίλους, ὀρφανὰ καὶ χῆρες.
.               Κύριε, ἡ εἰρήνη ἀποτελεῖ τὸ κύριο γνώρισμα τῆς θεότητός Σου, γι’ αὐτὸ καὶ Σὲ ὀνομάζουμε «Θεόν τῆς εἰρήνης» (Β΄ Κορ. ιγ΄ 11). Σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεώς Σου ἦταννὰ ἐπιφέρεις τὴν εἰρήνη μεταξὺ τοῦ Θεοῦ Πατρός Σου καὶ ὅλων μας, ὅλων τῶν ἀνθρώπων, εἰρήνη ἡ ὁποία εἶχε διαταραχθεῖ ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἀμάρτημα καὶ ἀπὸ τὶς μετέπειτα ἁμαρτίες μας. Ἤθελες νὰ σταματήσουν οἱ πόλεμοι καὶ νὰ ἐπικρατήσει εἰρήνη ἐδῶ στὸν κόσμο, γι’ αὐτὸ καὶ  μόλις ἐμφανίσθηκες ἀναστημένος στοὺς μαθητές Σου, ὁ πρῶτος λόγος Σου ἦταν· «Εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰωάν. κ΄19).
.               Κύριε, ἡ εἰρήνη Σου, ἡ «πάντα νοῦν ὑπερέχουσα»  χαρακτηρίζεται καὶ εἶναι καρπὸς τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος: «Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστὶν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη..» (Γαλ. ε΄22). Ἔτσι, αὐτοὶ ποὺ δὲν γαληνεύουν τὶς ψυχὲς καὶ προκαλοῦν σχίσματα καὶ προστριβὲς δὲν εἶναι εἰρηνοποιοί, δὲν εἶναι δικά Σου παιδιά. Σὲ αὐτῶν τὶς καρδιὲς δὲν ἔχεις θέση, ἔτσι, αὐτοὶ εἶναι ζηλόφθονοι, ἐριστικοί, ἀκατάστατοι καὶ ἂς νομίζουν ὅτι εἶναι μορφωμένοι καὶ μεγάλοι, ἀφοῦ ἀρέσκονται ὄχι στὴν ὡραιότητα τῆς συμπεριφορᾶς, ἀλλὰ στὴν φαυλότητα, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Ἰακωβο τὸν Ἀδελφόθεο ποὺ λέει: «Ὅπου ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. Ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἀγνή ἐστιν, ἔπειτα δὲ εἰρηνική…» (Ἰακ. γ΄ 16).
.               Κύριε, ἐὰν μετρηθοῦμε ὅλοι μας μὲ τὸ μέτρο τοῦ Εὐαγγελίου Σου, ἐλάχιστοι θὰ βρεθοῦμε νὰ Σὲ ἀγαποῦμε πραγματικά. Δυστυχῶς τηροῦμε τοὺς τύπους, πολλὲς φορὲς ἀσυνείδητα, μὲ ἐκκλησιασμὸ καὶ μὲ ἐλεημοσύνες ἀπὸ τὸ περίσσευμά μας, ἀλλὰ ἡ διαίρεση, τὸ σχίσμα, ἡ φατρία ὀργιάζει στὴν καθημερινότητά μας. Ἡ εἰρήνη Σου δὲν μᾶς ἀγγίζει.
.               Κύριε, οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι κατὰ τὴν γέννησή Σου πρῶτα τόνισαν τὴν δοξολογία τοῦ Θεοῦ Πατρός Σου καὶ ὕστερα τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄ 14). Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν Σὲ δοξάζουν μὲ πίστη καὶ προσευχή, ἔχουν διαρκεῖς πτώσεις στὴν ζωή τους καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν εἰρήνη στὴν ψυχή. Ταραγμένη ψυχὴ πῶς μπορεῖ νὰ ἔχει χαρὰ καὶ νὰ προάγει τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο; Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Σου Παύλου «Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφ. β´ 14) μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο Σου στὴν οὐσία εἶναι ἡ μόνη στὸν κόσμο ὑπάρχουσα Ἐπιστήμη περὶ τῆς Εἰρήνης καὶ ἡ ἀπόλυτη ἐφαρμογή του εἶναι ἡ ἀπόλυτη εἰρήνη.
.               Κύριε, τὰ ἀνδρόγυνα εἰρηνεύουν, ὅταν ἐφαρμόζουν τὸν νόμο τοῦ Εὐαγγελίου Σου, τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης. Στὴν οἰκογένεια, ὅπου δοξάζεται τὸ ὄνομά Σου, κυριαρχεῖ ἡ τιμιότητα καὶ ἡ εἰρήνη εἶναι διάχυτη παντοῦ. Ὅπως ἡ ζέστη εἶναι συνέπεια τῆς φωτιᾶς, ἔτσι, καὶ ἡ εἰρήνη εἶναι συνέπεια τῆς ἐνθρονίσεώς Σου στὶς καρδιές μας, Σοῦ τοῦ Εἰρηνάρχου Θεοῦ μας, τῆς προτυπώσεως τῆς ἀρετῆς. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὶς κοινωνίες τῶν προσώπων. Ὅπου καλλιεργεῖται ἡ ἀρετή, ἐκεῖ οἱ λαοὶ εἰρηνεύουν. Ὅπου αὐτὴ ταλαντεύεται, ἡ εἰρήνη ἀπομακρύνεται καὶ οἱ ἔριδες καὶ οἱ συγκρούσεις καὶ οἱ πόλεμοι δίνουν τὸ καταστροφικό τους παρόν.
.               Κύριε, προσωπικὰ δὲν εἰρηνεύουμε, δὲν ἀφήνουμε τόπο στὴν καρδιά μας γιὰ Ἐσένα, οὔτε σὲ μιὰν ἄκρη της. Τὸ βλέπεις, Κύριε, ὅτι κλαίοντας Σοῦ τὸ λέω, στὴν γῆ μας βασιλεύει ὁ  τρόμος καί ὁ φόβος, ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἀκαταστασία.
.               Γιατί, ὅμως; Γιατί ἐμεῖς, Κύριε, θελήσαμε νὰ δημιουργήσουμε ἕνα κόσμο χωρὶς Ἐσένα, χωρὶς τὴν εἰρήνη Σου, αὐτὴ πού Ἐσὺ μᾶς χαρίζεις, εἰρήνη στὶς ψυχές μας, εἰρήνη μεταξύ τῶν λαῶν, εἰρήνη στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἑπιθυμία τόσο μεγάλη, ἀλλὰ καὶ τόσο ἀνικανοποίητη.
.               Σήμερα, Κύριε, μόνο εἰρήνη δὲν θὰ βρεῖς στὴν γῆ μας. Οἱ σειρῆνες τοῦ πολέμου ἠχοῦν ἐφιαλτικὰ γύρω μας. Μαίνονται ἐμφύλιοι πόλεμοι καὶ πόλεμοι μεταξὺ ἐθνῶν μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπους νὰ παίρνουν τὸν πικρὸ δρόμο τῆς προσφυγιᾶς, χωρὶς νὰ γνωρίζουν τί θὰ τοὺς τύχει στὸν δρόμο ἢ ποῦ τελικὰ θὰ καταλήξουν; Θρηνοῦμε γιὰ τὰ θύματα, τοὺς πρόσφυγες, τοὺς ἄστεγους, τοὺς λησμονημένους. Κλίνουμε, ὅμως,  τὰ γόνατα καὶ Σὲ παρακαλοῦμε μὲ δάκρυα, Εἰρήναρχε Κύριε: Ἀφόπλισε τὶς καρδιές μας ἀπὸ τὴν κακία, γιατὶ μὲ αὐτὴ δὲν ἐπιτυγχάνεται εἰρήνη, ὅσο καὶ ἂν ἀφοπλιστοῦν ὅλα τὰ ἔθνη. Ἐὰν ἀγάπη δὲν ἔχουμε στὶς καρδιές μας καὶ χωρὶς ὅπλα θὰ ἐπιτεθοῦμε στοὺς γύρω μας, μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια. Ἔλα, Κύριε, νὰ μᾶς εἰρηνεύσεις, φέρε τὴν εἰρήνη Σου στὴν γῆ μας! Ἄλλαξε τὸν τρόπο ζωῆς μας. Ἀξίωσέ μας νὰ Σὲ ποθοῦμε, νὰ θέλουμε νὰ γίνεις ὁ Κύριος τῆς καρδιᾶς μας, γιὰ νὰ μένεις μόνιμα μαζί μας, νὰ μᾶς εἰρηνεύεις καί, ὄχι μόνο νὰ φαινόμαστε στοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νὰ εἴμαστε πραγματικὰ δικοί Σου, εἰρηνοποιοί, φιλάδελφοι, ἀλληλέγγυοι, ἄνθρωποι ἀγάπης χωρὶς ὅρια καὶ διακρίσεις.

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

, ,

Σχολιάστε

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ τοῦ Ἁγ. Ὄρους καὶ τῆς Οὐκρανίας!

[… ]           «Ἡ ἱστορία τοῦ θέματος αὐτοῦ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Οὐκρανικός λαός ἀπό τήν Τσαρική ἀκόμη Αὐτοκρατορία ἀγωνιζόταν νά διαφυλάξη τήν ἐθνική του ταυτότητα καί νά ἐπιτύχη τήν ἀνεξαρτησία του, ἀλλά δυστυχῶς οἱ προσπάθειές του καταπνίγονταν στό αἷμα.
.                  Φυσικά πρέπει νά προσευχόμαστε νά σταματήση ὁ πόλεμος καί νά ἀρχίσουν οἱ εἰρηνικές διαπραγματεύσεις γιά τήν σταθεροποίηση τῆς εἰρήνης, γιατί ἡ συνέχιση τοῦ πολέμου εἶναι μιά τραγωδία τόσο ἀπό ἐκκλησιαστικῆς ὅσο καί ἀνθρωπιστικῆς πλευρᾶς.
.                      Καί ὅσοι δέν πείθονται ἀπό λογικά ἐπιχειρήματα, ἄς δοῦν τά δάκρυα καί τόν πόνο στά πρόσωπα τῶν μικρῶν παιδιῶν, ἀπό τά ὁποῖα βγαίνει ἕνα καυτό ἐρώτημα: «Γιατί ὁ πόλεμος;».
.                   Καί τό ἐκπληκτικότερο εἶναι ὅτι ὁ πόλεμος γίνεται ἀπό ὀρθόδοξο λαό, τοῦ ὁποίου οἱ ἡγέτες προσεύχονται στούς Ὀρθόδοξους Ναούς καί ἔχουν  στενή συνεργασία μέ τούς ἐκκλησιαστικούς τους ἡγέτες!!» (Μητροπολ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου Ἱερόθεος, parembasis.gr/index.php/el/7189-2022-02-26)

Σχολιάστε

«ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ»

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος:
Προσεύχομαι νὰ σταματήσει αὐτὸς ὁ πόλεμος τώρα

.                       «Εἶμαι βαθιὰ συγκλονισμένος καὶ οἱ σκέψεις μου καὶ οἱ προσευχές μου κατευθύνονται προς τοὺς Οὐκρανοὺς ἀδελφούς μας, ἰδιαίτερα πρὸς τὰ μικρὰ παιδιὰ και τους ἡλικιωμένους ποὺ βιώνουν τὴ φρίκη τοῦ πολέμου, καὶ φυσικὰ πρὸς τοὺς χιλιάδες ὁμογενεῖς μας στὴ χώρα», τόνισε σήμερα ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνων καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ἱερώνυμος. Ἐπιπρόσθετα, δήλωσε συγκλονισμένος «ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς κληρικός, βλέποντας τὴν εἰκόνα ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ ποὺ μὲ δάκρυα στὰ μάτια λέει ὅτι δὲν θέλει νὰ πεθάνει καὶ ὅτι θέλει ὁ πόλεμος αὐτὸς νὰ τελειώσει τὸ συντομότερο δυνατόν, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰκόνα ἑνὸς πατέρα ποὺ μὲ δάκρυα στὰ μάτια ἀποχαιρετᾶ τὴν κόρη του καὶ τὴ σύζυγό του ποὺ φεύγουν ἀναζητώντας ἕνα ἀσφαλὲς καταφύγιο».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

,

Σχολιάστε

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καταδικάζει τὴν ἀπρόκλητη Ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία 
καὶ συμπαρίσταται στὸν σκληρὰ δοκιμαζόμενο Οὐκρανικὸ λαὸ

.                       Συγκλονισμένος ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας στὸ ἔδαφος τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας σήμερα τὰ ξημερώματα, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπικοινώνησε τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Μακαριώτατο Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιο, ἐκφράζοντας τὴ βαθειά του θλίψη γι᾽ αὐτὴ τὴν κατάφωρη παραβίαση κάθε ἔννοιας διεθνοῦς νομιμότητας, καθὼς καὶ τὴν συμπαράστασή του στὸν ἀγωνιζόμενο ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν Οὐκρανικὸ λαὸ καὶ στὶς οἰκογένειες τῶν ἀθώων θυμάτων.
.                       Ὁ Παναγιώτατος καταδικάζει τὴν ἀπρόκλητη αὐτὴ ἐπίθεση τῆς Ρωσίας ἐναντίον τῆς Οὐκρανίας, ἑνὸς ἀνεξάρτητου καὶ κυρίαρχου κράτους τῆς Εὐρώπης, ὡς καὶ τὴν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τὴν ὠμὴ βία ἐναντίον τῶν συνανθρώπων μας καὶ πρωτίστως ἐναντίον τῶν ἀμάχων. Προσεύχεται δὲ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης νὰ φωτίσει τὴν ἡγεσία τῆς ΡωσικῆςὉμοσπονδίας, ὥστε νὰ κατανοήσει τὶς τραγικὲς ἐπιπτώσεις τῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν της, οἱὁποῖες μπορεῖ νὰ ἀποτελέσουν ἔναυσμα ἀκόμη καὶ γιὰ μία παγκόσμια πολεμικὴ σύρραξη. Ἀπευθύνειἔκκληση πρὸς τοὺς ἡγέτες ὅλων τῶν κρατῶν, τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν καὶ τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν νὰἐργασθοῦν γιὰ τὴν εἰρηνικὴ διευθέτηση τῆς κρίσιμης αὐτῆς καταστάσεως μὲ εἰλικρινῆ διάλογο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸ μόνο μέσο ἐπίλυσης κάθε προβλήματος καὶ ἀντιμετώπισης κάθε διαφορᾶς.
.                     Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καλεῖ ἀδελφικῶς τὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως, σὲ ἀδιάλειπτη προσευχὴ ὑπὲρ τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δικαιοσύνης στὴν Οὐκρανία.

ΠΗΓΗ: ec-patr.org

ΣΧ. (Π.Β.): Ἆραγε θὰ καταδικάσει ἀπεριφράστως τὴν εἰσβολὴ καὶ ὁ Πατριάρχης Ρωσίας;

,

1 Σχόλιο

Ο ΠΑΠΑΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πάπας, ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ προπαγάνδα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                     Ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶναι προφανῶς σὲ δυσχερῆ θέση μετὰ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο. Τότε δημοσιοποιήθηκε στὴ Γαλλία ἡ Ἔκθεση τῆς ἀνεξάρτητης ἐπιτροπῆς Σοβέ, ἡ ὁποία ἀποκάλυψε ὅτι 2.900 ἕως 3.200 ρωμαιοκαθολικοὶ κληρικοί, μοναχοί, μοναχὲς καὶ λαϊκὰ μέλη ἐντεταλμένα στὴν κατήχηση τῆς νεολαίας ἀπὸ τὸ 1950 ἕως τὸ 2020 εἶχαν βιάσει σεξουαλικὰ 216.000 παιδιά, μὲ μέσον ὅρο ἡλικίας τὰ 12,5 χρόνια. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμη καίριο κτύπημα στὸκύρος τοῦ Βατικανοῦ, μετὰ τὶς ἀνάλογες ἀποκαλύψεις στὶς ΗΠΑ, στὴν Αὐστραλία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες.
.                     Γιὰ νὰ διασκεδάσει τὶς δυσμενέστατες ἐντυπώσεις στὴν παγκόσμια κοινὴ γνώμη ἀπὸτὶς ἠθικὰ καὶ κοινωνικὰ ἀπαράδεκτες καὶ ποινικὰ κολάσιμες πράξεις στελεχῶν του ὁ Πάπας, χρειαζόταν ἐπειγόντως μία θετικὴ κίνηση γιὰ τὸ πρόσωπό του καὶ κατ’ ἐπέκταση γιὰ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Πρὸς τοῦτο ἐπέλεξε ὡς θέμα τὴ μετανάστευση καὶ ὡς πεδίο δράσης του τὶς ἐγκαταστάσεις μεταναστῶν καὶ προσφύγων στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ σενάριο ἐξαιρετικό, μὲ πρωταγωνιστῆ τὸν ἴδιο τὸν Πάπα, ποὺ ἐπικοινωνιακὰ εἶναι ἄριστος. Ἡ ἐπίσκεψη στοὺς μετανάστες καὶ οἱ σκηνὲς ποὺ ἦταν μαζί τους, ποὺ χάιδευε τὰ παιδιά, οἱ ἀγκαλιὲς καὶ τὰφιλιά, τὸ «Φιατάκι» ποὺ χρησιμοποίησε, ἄφησαν ἄριστες ἐντυπώσεις. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ὁμιλίες του…
.                     Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Πάπας εἶναι καὶ ἡγεμόνας τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Γι᾽ αὐτὸκαὶ μετὰ τὶς σχετικὲς διαβουλεύσεις τὸν ἐκάλεσαν ὁ κ. Ἀναστασιάδης στὴν Κύπρο καὶ ἡ καΣακελλαροπούλου στὴν Ἑλλάδα. Ὅμως εἶναι ἡγεμόνας, ποὺ δὲν ἔχει εὐθύνες στὴ διαχείριση τοῦμεταναστευτικοῦ ζητήματος. Ἔτσι ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἐκτόξευσε συνθήματα, ποὺ ἔγιναν μὲν τίτλοι εἰδήσεων στὰ ΜΜΕ, ἀλλὰ ποὺ μὲ αὐτὰ κινδυνεύει νὰ θεωρηθεῖ ὅτι συμπεριφέρθηκε ὡς ἀνεύθυνος λαϊκιστὴς πολιτικός, ἀντὶ τοῦ νὰ εἶναι ὑπεύθυνος πνευματικὸς ταγός. Ἀκόμη ἐρωτήματα προκαλεῖ ἡ κίνησή του νὰ πάρει κάποιους πρόσφυγες στὸ Βατικανό. Ἤδη ἀπὸ τὴν Κύπρο στὶς 16 Δεκεμβρίου θὰ πάρει τοὺς πρώτους 15 καὶ μετὰ τὰ Χριστούγεννα τοὺς ὑπόλοιπους. Τὸ ἴδιο περίπου θὰ γίνει καὶστὴν Ἑλλάδα. Καὶ μετά; Φιλοξενοῦνται στὸ Βατικανό; Ὄχι βέβαια. Τότε ποῦ; Σὲ κάποια Μονὴ ἢ σὲ κάποια ἐγκατάσταση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στὴν Ἰταλία; Σὲ ἄλλο κράτος; Ἀλλὰ τότε δὲν τοὺς ἀναλαμβάνει τὸ Βατικανό, ἀλλὰ τὸ Ἰταλικὸ ἢ ὅποιο ἄλλο κράτος… Δηλαδή, λέγει ὁ λαός μας, μνημόσυνο μὲ ξένα κόλλυβα….
.                     Ἀπόδειξη τῆς δύσκολης θέσης, στὴν ὁποία εἶναι ὁ Πάπας Φραγκίσκος, λόγῳ τῶν ὅσων φρικιαστικῶν γεγονότων ἀποκαλύφθηκαν στὴ Γαλλία καὶ ἀλλοῦ, εἶναι ἡ ἀντίφαση ποὺ ἔπεσε κατὰ τὴ συνέντευξη Τύπου στὸ ἀεροπλάνο τῆς ἐπιστροφῆς του στὴ Ρώμη. Ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸθέμα ἀπὸ δημοσιογράφο, εἶπε ὅτι δὲν ἔχει διαβάσει τὴν Ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Σοβὲ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ δηλώσει κάτι, πρὶν ἀκούσει καὶ τὴν ἄποψη τῶν Γάλλων ἐπισκόπων, ποὺ προσεχῶς θὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν…  Τὸν περασμένο Ὀκτώβριο, ὅταν ἀνακοινώθηκε ἡ Ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Σοβέ, εἶχε δηλώσει ὅτι αἰσθάνεται ντροπὴ γιὰ τὰ ὅσα συνέβησαν στὴ Γαλλία…-

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ γεωπολιτικὸς κατήφορος τῆς Εὐρώπης

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                    Οἱ ΗΠΑ προχώρησαν πρὸ ἑβδομάδος σὲ ἀμυντικὴ συμφωνία μὲ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὴν Αὐστραλία, χωρὶς  νὰ ἐνημερώσουν τοὺς συμμάχους τους στὸ ΝΑΤΟ, κάτι ποὺπροκάλεσε δικαιολογημένη ἀναταραχὴ στοὺς κόλπους του. Ἐπίσης ἡ ἐκ μέρους τῆς κυβέρνησης τῆς Αὐστραλίας ταυτοχρόνως γνωστοποιηθεῖσα ἀκύρωση τῆς παραγγελίας στὴ Γαλλία ὑποβρυχίων χωρὶς καμία προηγουμένως συνεννόηση μαζί της καὶ ἡ ἀντικατάστασή τους  μὲ  παραγγελία ἀπὸ τὶς ΗΠΑ προκαλεῖ τὴν εὔλογη σὲ βάρος τῶν δύο κυβερνήσεων δυσαρέσκεια τῆς εὐρωπαϊκῆς χώρας καὶ ὅλων τῶν χωρῶν – μελῶν τῆς Ε.Ε.. Σημειώνεται ὅτι στὴν γεωπολιτική τους στοὺς ὠκεανοὺς Εἰρηνικὸ καὶ Ἰνδικὸ οἱ ΗΠΑ ἀποφάσισαν νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὴν Αὐστραλία (ΑUKUS – Australia, United Kingdom, United States) καὶ νὰ ἀγνοήσουν τὴ Γαλλία, ἡὁποία διαθέτει ἐδάφη καὶ ἑπομένως ἔχει συμφέροντα καὶ στὸν Εἰρηνικὸ ὠκεανὸ (ΓαλλικὴΠολυνησία,  Νέα Καληδονία, καὶ διάφορα νησιὰ) καὶ στὸν Ἰνδικὸ (Ρεουνιόν, Μαγιὸτ κ.ἄ.)
.                   Τὰ δύο αὐτὰ πρόσφατα γεγονότα μαζὶ μὲ τὴν πρὸ μηνὸς αἰφνιδιαστικὴ ἐνέργεια τῶν ΗΠΑ νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν, χωρὶς νὰ ἐνημερώσουν τοὺς Εὐρωπαίους συμμάχους τους στὸ ΝΑΤΟ, ἄνδρες τῶν ὁποίων βρίσκονταν στὴν ἐν λόγῳ χώρα, μὲ «πειστικὴ» προτροπή τους, ὁδηγοῦν σὲ δύο συμπεράσματα. Πρῶτον οἱ ΗΠΑ ἀκολουθοῦν πλέον τὴ σύμφωνη μὲ τὰ στενὰσυμφέροντά τους γεωπολιτικὴ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους συμμάχους τους. Δεύτερον, μὲτὴν ἐπιβολὴ πρὸς ὄφελός τους τῆς ἐκ μέρους τῆς Αὐστραλίας ἀκύρωσης ἀποφασισμένης παραγγελίας στὴ Γαλλία  ὑποβρυχίων, ὕψους δισεκατομμυρίων Εὐρώ, ἔδειξαν πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ εἰδικότερα στὴν Ἑλλάδα, ὅτι ἔχουν τὴν ἰσχὺ καὶ τὴ βούληση νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἀγορὰ ἀπὸ τὶς δικές τους βιομηχανίες  στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ.
.                      Ἡ Ε.Ε. σήμερα ἐμφανίζεται ἀσθενεστέρα τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἀγόρασε ἀπὸ τὴΡωσία τοὺς πυραύλους S – 400, χωρὶς νὰ ἐρωτήσει τὶς ΗΠΑ, χωρὶς νὰ ὑπολογίσει τὶς ἀπειλὲς ποὺαὐτὲς ἐκτόξευσαν καὶ τὰ ὅποια μέτρα ἔλαβαν σὲ βάρος της καὶ χωρὶς κὰν νὰ προωθήσουν οἱἈμερικανοὶ τὴν ἀποβολή της ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ.
 .                   Στὴν παγκόσμια γεωπολιτικὴ τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς ἡ Ε.Ε. εἶναι προφανὲς ὅτι πλέον δὲν ὑπολογίζεται ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς, ὅπως ὑπολογίζουν τὴν Κίνα καί, δευτερευόντως, τὴ Ρωσία. Προφανῶς θεωροῦν ὅτι τὴν ἐλέγχουν πλήρως, ἢ ὅτι δὲν εἶναι πλέον ἰσχυρή… Ἡ Ε.Ε. ἀπὸτὴν πλευρά της οὐδόλως προβαίνει σὲ ἐνέργειες, ποὺ νὰ φανερώνουν ὅτι ἔχει δικά της γεωπολιτικὰσυμφέροντα καὶ ὅτι ἔχει δυνατότητες δυναμικῶν παρεμβάσεων στὶς διάφορες περιοχὲς τοῦπλανήτη. Ἀντίθετα, δείχνει ὅτι ἔχουν δίκιο οἱ Ἀμερικανοί, πὼς συνεχῶς ἀποδυναμώνεται, ἀφοῦστὴν κάθε μία ἀπὸ τὶς χῶρες της ὑπερισχύει τὸ ἐθνικό τους, παρὰ τὸ πανευρωπαϊκὸ συμφέρον. Ἀπόδειξη: Στὶς 11 Σεπτεμβρίου 2021 οἱ Ρῶσοι, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ ὑπῆρξαν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, τὴν Πολωνία καὶ τὴν Οὐκρανία, ὁλοκλήρωσαν τὸν μήκους 1.200 χλμ. ὑποθαλάσσιο ἀγωγὸ φυσικοῦἀερίου Nord Stream 2, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ διπλασιάσουν τὴν τροφοδοσία τῆς Γερμανίας ἀπευθείας καὶὄχι διὰ ξηρᾶς μέσῳ τῆς Οὐκρανίας…
.                           Ἀποδυνάμωση προκαλοῦν στὴν ΕΕ καὶ τὰ ἰσχυρὰ λόμπι ποὺ ἔχουν ἐγκατασταθεῖστὶς Βρυξέλλες καὶ ἐπηρεάζουν ὑπέρ τους τὶς ἀποφάσεις της. Σύμφωνα μὲ πρόσφατη Ἔκθεση τοῦΒελγικοῦ Παρατηρητηρίου γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση στὴν Εὐρώπη καὶ τοῦ Γερμανικοῦ Lobby Control, οἱ ἀμερικανικοὶ κολοσσοὶ πληροφορικῆς δαπάνησαν γιὰ ἐπηρεασμὸ ὑπέρ τους τῶν ἀποφάσεων τῆς Ε.Ε. ἡ Facebook 5,5 ἑκατ. Εὐρώ, ἡ Google 7,5 ἑκατ. Εὐρώ, ἡ  Microsoft 5,2 ἑκατ. Εὐρὼ καὶ ἡApple 3,5 ἑκατ. Εὐρώ… Ἀποδυνάμωση προκαλεῖ ἐπίσης στὴν ΕΕ ἡ  γραφειοκρατία της, ποὺ ἀντὶ νὰδραστηριοποιεῖται στὸ νὰ τὴν διατηρήσει ἰσχυρή, ἀσχολεῖται μὲ ζητήματα ποὺ προωθοῦν τὰπεριθωριακὰ στὸν πληθυσμό, ἀλλὰ ἰσχυρὰ στὶς Βρυξέλλες λόμπι…-

,

Σχολιάστε