Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ"

ΤΟ ΥΠΟΥΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΟΥ ΛΟΜΠΥ

Τὸ ὕπουλο σχέδιο τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ λόμπυ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.           Μὲ τὸ νομοσχέδιο ποὺ κατέθεσε στὶς 17 Ἀπριλίου στὴ Βουλὴ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, Ἀσφάλισης καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης γιὰ τὴν ἀναδοχὴ καὶ τὴν υἱοθεσία δίδεται ἡ δυνατότητα ἀναδοχῆς παιδιῶν ὄχι μόνο ἀπὸ ἑτερόφυλα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια ποὺ ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
.           Κύριος στόχος τοῦ νομοσχεδίου, κατὰ τὴν Ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κ. Θεανὼ Φωτίου, εἶναι ἡ χρονικὴ ἐπίσπευση τῆς διαδικασίας ἀναδοχῆς ποὺ σήμερα φθάνει μέχρι καὶ τὰ ἕξι χρόνια. Σὲ τί ὅμως ἐξυπηρετεῖ αὐτὸν τὸν στόχο ἡ παροχὴ τῆς δυνατότητας καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια νὰ γίνουν ἀνάδοχοι;
.           Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ ἐπιχείρημα γιὰ χρονικὴ ἐπίσπευση δὲν εἶναι παρὰ πρόσχημα, ποὺ τὸ χρησιμοποιεῖ τὸ Ὑπουργεῖο γιὰ νὰ δώσει δυνατότητα ἀναδοχῆς καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια. Τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ λόμπυ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ μὲ τὸ ὕπουλο αὐτὸ τέχνασμα θριάμβευσε.
.           Καὶ ἔσπευσε βέβαια ἡ κ. Ὑπουργὸς νὰ διευκρινίσει ὅτι τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια δὲν θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα υἱοθεσίας παιδιῶν, ἀφοῦ ἀκόμη δὲν ἔχει νομοθετηθεῖ γάμος ὁμοφυλόφιλων, ὅμως αὔριο θὰ γίνει καὶ αὐτό. Ἄλλωστε ἡ ἀναδοχὴ εἶναι προστάδιο τῆς υἱοθεσίας. Ποιοὺς προσπαθεῖ νὰ ἐμπαίξει ἡ κ. Ὑπουργός; Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ ἐξαίρετο κείμενό της κάλεσαν τὴν Κυβέρνηση νὰ μὴν προχωρήσει σ᾿ αὐτὴ τὴν κίνηση.
.           Ὡστόσο γιατί νὰ μὴν τὸ κάνει, ἀφοῦ καὶ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα εὐνοοῦν τέτοιες κυβερνητικὲς ἐνέργειες; Τὶς ἡμέρες μάλιστα τῆς καταθέσεως τοῦ νομοσχεδίου ἔγινε σὲ μεγάλο ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθήνας ἐκδήλωση προβολῆς τῶν βιβλίων γνωστοῦ κληρικοῦ μὲ τὰ ὁποῖα, ὅπως ἔχουμε καὶ παλαιότερα ἐπισημάνει, ἀπενοχοποιεῖται ἡ ὁμοφυλοφιλία.
.           Στὴν ἐκδήλωση ὑποστηρίχθηκε ἡ ἴδια αὐτὴ πλάνη, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι ἁμαρτωλὸ πάθος ἀλλὰ μόνο διαφορετικὸς σεξουαλικὸς προσανατολισμός.
.           Ἐξαπολύθηκε καὶ πάλι ἐπίθεση ἐναντίον αὐτῶν ποὺ δείχνουν σκληρότητα θεωρών­τας τὴν ὁμοφυλοφιλία θεομίσητο πάθος. Δη­λώθηκε ὅτι εἶναι καιρὸς νὰ παύσουν νὰ ἰσχύουν οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ χρησιμοποιοῦνται ὡς «κανόνια» γιὰ νὰ ἀπαγορεύουν τὴ θεία Κοινωνία στοὺς ὁμοφυλόφιλους. Καὶ κάποια στιγμὴ κλήθηκαν οἱ παρόντες νὰ ἀναρωτηθοῦν κατὰ πόσον «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕτοιμη νὰ δεχθεῖ μέσα στὴ Λειτουργία ὁμόφυλα ζευγάρια μὲ τὰ παιδιά τους».
.           Μὲ τὰ παιδιά τους; Μάλιστα! Ἔτσι ἀκρι­βῶς! Μὲ τὰ παιδιά τους!
.           Ποιά παιδιά τους, κύριοι; Παραφρονήσαμε; Ἀπὸ ποῦ, πῶς τὰ ἀποκτοῦν τὰ παιδιὰ οἱ ὁμοφυλόφιλοι; Εἶναι φανερὸ πὼς τὸ κάστρο προδίδεται ἀπὸ μέσα.
.              Καημένη Ἑλλάδα!

 

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ «ΕΚΛΕΨΕ» ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ!

Ἡ τεχνολογία ἔχει «κλέψει» ἀπὸ τὰ παιδιὰ
τὴν ἱκανότητα νά… κρατοῦν τὸ μολύβι τους

Νάνσυ Κουλούρα
ΠΗΓΗ: protothema.gr, 26.02.2018

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ θέμα εἶναι ἀκόμη βαθύτερο: μήπως ἡ τεχνολογία καὶ ἡ ἐποχή της ἔχουν «κλέψει» τὴν ἱκανότητα τῶν ἀνθρώπων ἐν γένει καὶ εἰδικότερα τῶν παιδιῶν νὰ σκέφτονται, νὰ ἐπι-κοινωνοῦν, νὰ ὁραματίζονται καὶ κυρίως νὰ ἀγαποῦν.

.           Ἡ ἐκτεταμένη χρήση τάμπλετ καὶ κινητῶν μὲ ὀθόνη ἁφῆς ἀπὸ μικρὴ ἡλικία ἔχει ἰδιαίτερα ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα στὴν ἀνάπτυξη τῶν μυῶν τοῦ χεριοῦ.
Ὁλοένα καὶ περισσότερα παιδιὰ δυσκολεύονται νὰ κρατήσουν σωστὰ στὸ χέρι τους μολύβια ἢ στυλό, ἐξ αἰτίας τῆς ἐκτεταμένης χρήσης τῆς τεχνολογίας, ἐπισημαίνουν διακεκριμένοι παιδίατροι στὴ Βρετανία.
.           Ἡ ὑπερβολικὴ χρήση τηλεφώνων καὶ τάμπλετ μὲ ὀθόνη ἁφῆς ἀποτρέπει τὴν ἀνάπτυξη τῶν μυῶν στὰ δάχτυλα τῶν παιδιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μποροῦν οὔτε νὰ συγκρατήσουν οὔτε νὰ χειριστοῦν σωστὰ τὰ ἀπαραίτητα «ἐργαλεῖα» κάθε μαθητῆ: τὸ μολύβι καὶ τὸ στυλό.
.           «Τὰ παιδιὰ δὲν ἔρχονται πλέον στὸ σχολεῖο ἔχοντας δυνατὰ καὶ εὐλύγιστα δάχτυλα, ὅπως γινόταν πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια. Πλέον, τοὺς δίνουμε ἕνα μολύβι, γιὰ νὰ γράψουν ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ τὸ κρατήσουν, ἐπειδὴ τοὺς λείπουν βασικὲς δεξιότητες. Προκειμένου νὰ πιάσεις σωστὰ ἕνα μολύβι καὶ νὰ τὸ κινήσεις, πρέπει νὰ μπορεῖς νὰ ἐλέγχεις σὲ μεγάλο βαθμὸ τοὺς μύες στὰ δάχτυλά σου. Τὰ παιδιὰ χρειάζονται εὐκαιρίες γιὰ νὰ ἀναπτύξουν αὐτὲς τὶς δεξιότητες», ἐξηγεῖ ἡ παιδίατρος Σάλι Πέιν, ἐπικεφαλῆς τοῦ ἱδρύματος Heart of England τοῦ ἐθνικοῦ συστήματος ὑγείας τῆς Ἀγγλίας.
.             Τὸ πρόβλημα, σύμφωνα μὲ τὴν Δρ. Πέιν, εἶναι ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀλλάξει δραματικὰ ἡ καθημερινότητα τῶν παιδιῶν καὶ τὰ παιχνίδια στὰ ὁποῖα ἀφιερώνουν τὸν χρόνο τους. «Εἶναι εὐκολότερο νὰ χαρίσεις σὲ ἕνα παιδὶ ἕνα iPad ἀπ᾽ ὅ,τι νὰ τὸ ἐνθαρρύνεις νὰ παίξει μὲ τουβλάκια, νὰ κάνει χαρτοκοπτικὴ ἢ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ κάποια δραστηριότητα ποὺ θὰ τὸ βοηθήσει νὰ ἀναπτύξει τοὺς μύες τῶν χεριῶν του», ἐπισημαίνει ἡ ἴδια.
.           Στὸ κέντρο Heart of England, ὁ ἑξάχρονος Πάτρικ συναντᾶ μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα ἕναν εἰδικὸ θεραπευτή, ποὺ τὸν βοηθᾶ νὰ ἀναπτύξει ἐπαρκῆ δύναμη στὸν δείκτη του, ὥστε νὰ κρατᾶ σωστὰ τὸ μολύβι.
.           Ἡ μητέρα του, Λόρα, θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀδυναμία τοῦ γιοῦ της νὰ τὸ κάνει αὐτὸ μέχρι στιγμῆς ὀφείλεται στὰ δικά της λάθη. «Κοιτώντας πίσω, μετανιώνω ποὺ ἔδωσα στὸν Πάτρικ πρόσβαση σὲ τεχνολογία, χωρὶς νὰ τὸν ἐνθαρρύνω νὰ παίζει κατὰ διαστήματα μὲ κανονικὰ παιχνίδια. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν, ὅταν πῆγε στὸ σχολεῖο, νὰ μὴν μπορεῖ νὰ κρατήσει τὸ μολύβι σωστά, παρὰ τὴν καθοδήγηση τῶν δασκάλων του», ἀναφέρει ἡ ἴδια.
.             Στὴν περίπτωση τοῦ Πάτρικ, τὸ πρόβλημα ἔγινε ἀντιληπτὸ ἔγκαιρα ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ καὶ ἡ «ζημιὰ» ποὺ ἔχει πραγματοποιηθεῖ εἶναι ἀπολύτως ἀναστρέψιμη. Ὡστόσο, θὰ ὑπάρξουν σίγουρα ἀμέτρητες περιπτώσεις μαθητῶν ποὺ δὲν θὰ τύχουν τῆς ἴδιας προσοχῆς καὶ ὑποστήριξης, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μεγαλώσουν χωρὶς νὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ γράψουν σωστὰ χρησιμοποιώντας μολύβι καὶ χαρτί.

 

 

Σχολιάστε

ΥΠΟΠΤΟΣ ΣΕ «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 1.000 € καὶ ἄνω!

Σ λίστες λέγχου
λοι σοι κάνουν συναλλαγς
πάνω
π 1.000 ερ

.             Μεγάλες ἀνατροπὲς στὶς συναλλαγὲς ἑταιρειῶν ἢ φυσικῶν προσώπων ἀναμένεται νὰ φέρει τὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ποὺ βρίσκεται σὲ δημόσια διαβούλευση.Ἡ ψήφισή του, ποὺ στόχο θὰ ἔχει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ διακίνηση «μαύρου» χρήματος, θὰ ἐπιφέρει τὸν πλήρη ἔλεγχο ὅλων τῶν μεταφορῶν χρηματικοῦ ποσοῦ ἄνω τῶν 1.000 εὐρὼ μέσω τραπεζικῶν λογαριασμῶν.
.             Ὁποιοσδήποτε πληρώνει, εἰσπράττει ἢ μεταφέρει χρήματα ἀπὸ τὸ ποσὸ αὐτὸ καὶ πάνω θὰ θεωρεῖται ὕποπτος καὶ θὰ βρίσκεται αὐτόματα μέσα  σὲ λίστα ἐλέγχου.
.             Μὲ τὸ ἄρθρο 12 τοῦ ὑπὸ διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στὶς περιπτώσεις συναλλαγῶν, στὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται μέτρα δέουσας ἐπιμέλειας ἀπὸ τὰ χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα, «κάθε περιστασιακὴ συναλλαγὴ ποὺ συνίσταται στὴ μεταφορὰ χρηματικῶν ποσῶν ἄνω τῶν 1.000 εὐρώ».
.             Στὶς περιπτώσεις ἐφαρμογῆς μέτρων δέουσας ἐπιμέλειας ἐντάσσονται καὶ οἱ συναλλαγὲς ἐμπόρων ἀγαθῶν ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 10.000 εὐρὼ σὲ μετρητά, καθὼς καὶ οἱ συναλλαγὲς τῶν παρόχων ὑπηρεσιῶν τυχερῶν παιγνίων ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 2.000 εὐρὼ καὶ διενεργοῦνται εἴτε κατὰ τὴν κατάθεση τοῦ στοιχήματος εἴτε κατὰ τὴν εἴσπραξη τῶν κερδῶν.
Στὶς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες τὰ ὑπόχρεα πρόσωπα (τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα, οἱ χρηματοπιστωτικοὶ ὀργανισμοί, οἱ ἐπιχειρήσεις, ὀργανισμοὶ καὶ ἄλλοι φορεῖς ποὺ παρέχουν ὑπηρεσίες τυχερῶν παιγνίων, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ ἐκπλειστηριαστὲς ἀγαθῶν μεγάλης ἀξίας κ.λπ.) ὀφείλουν νὰ ἐφαρμόζουν μέτρα δέουσας ἐπιμέλειας ἐνημερώνοντας τὴν Ἀρχή.
.             Συγκεκριμένα, ἡ Ἀρχὴ θὰ ἐνημερώνεται ὅταν διενεργοῦν περιστασιακὴ συναλλαγὴ πού:
α) Ἀφορᾶ ποσὸ τουλάχιστον 15.000 εὐρώ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν ἡ συναλλαγὴ διενεργεῖται μὲ μία μόνο πράξη ἢ μὲ περισσότερες ἢ μὲ περισσότερες ποὺ φαίνεται νὰ συνδέονται μεταξύ τους.
β) Συνίσταται σὲ μεταφορὰ χρηματικῶν ποσῶν ἄνω τῶν 1.000 εὐρώ.
γ) Ὅταν πρόκειται γιὰ πρόσωπα ποὺ ἐμπορεύονται ἀγαθὰ καὶ διενεργοῦν περιστασιακὴ συναλλαγὴ σὲ μετρητὰ ποὺ ἀφορᾶ ποσὸ τουλάχιστον 10.000 εὐρώ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν διενεργεῖται μὲ μία μόνο πράξη ἢ μὲ περισσότερες ποὺ φαίνεται νὰ συνδέονται μεταξύ τους.

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» («Τὸ Ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ὑποκαθιστᾶ ἐκεῖνο τῆς Πολιτείας»)

«Τ ργο τς κκλησίας ποκαθιστᾶ κεῖνο τς Πολιτείας»

Ἐγκαίνια στὸν ξενώνα φροντίδας «Γαλιλαία»

.               Τὸ νοητὸ ταξίδι της μὲ σκοπὸ τὴν ἀνακούφιση τοῦ πάσχοντος συνανθρώπου ξεκίνησε χθὲς ἡ πρότυπη μονάδα φιλοξενίας τῆς Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας γιὰ ἀσθενεῖς μὲ καρκίνο «Γαλιλαία».
.               Παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος τέλεσε τὸν ἁγιασμὸ τῶν ἐγκαινίων τοῦ ξενώνα, ποὺ τέθηκε στὴ διάθεση τῶν ἀσθενῶν ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴ δοκιμασία τῆς ἀσθένειας, ἀλλὰ καὶ στοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς συνοδούς τους, παρέχοντας στέγαση καὶ ὑπηρεσίες περίθαλψης.
.               Στὸν εὐγενῆ σκοπὸ κατασκευῆς τῆς «Γαλιλαίας» συστρατεύτηκε μία πλειάδα ἐπιφανῶν προσώπων τῆς κοινωνίας ἀλλὰ καὶ ἐταιριῶν ποὺ συνέδραμαν οἰκονομικά. Χορηγοί τοῦ ἔργου εἶναι τὰ ἱδρύματα Λάτση, Νιάρχου καὶ Βουδούρη, οἱ ἑταιρίες Aenorasis καὶ KR, οἱ τράπεζες Ἐθνική, Eurobank καὶ Citibank, τὸ ἀεροδρόμιο «Ἐλ. Βενιζέλος», οἱ ἐφοπλιστὲς Πόλυς Χατζηιωάννου καὶ Θανάσης Μαρτίνος, καθὼς καὶ ἄλλοι πολίτες.
.               «Ὅλοι μαζὶ ἔχουμε τὸ χρέος νὰ ἀγαπᾶμε καὶ νὰ φροντίζουμε τὸν ἄνθρωπο» τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Ὁ μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορία καὶ στὸ ὅραμα τῆς συγκεκριμένης δομῆς, ἐνῶ ἀμέσως μετὰ παρουσιάστηκε ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ μὲ τὶς δομές, καθὼς καὶ τὶς εὐχαριστίες τῶν ἀσθενῶν. Καὶ ὁ Προκόπης Παυλόπουλος, ὅμως, ἐξῆρε τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ὑπογραμμίζοντας, μάλιστα, πὼς πολλὲς φορὲς ὑποκαθιστᾶ τὸ ἔργο τῆς Πολιτείας.
.               Μετὰ τὰ ἐγκαίνια ὁ μητροπολίτης Νικόλαος ξενάγησε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ τοὺς ἐπίσημους προσκεκλημένους στὶς ἐγκαταστάσεις.
.               Ἡ μονάδα στελεχώνεται ἀπὸ ἐξειδικευμένη ὁμάδα λειτουργῶν ὑγείας ποὺ περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγο, κοινωνικοὺς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτὴ καὶ ἱερέα, καὶ παρέχει ὑπηρεσίες ἀνακουφιστικῆς φροντίδας δωρεάν, στὸ σπίτι, σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρκίνο ποὺ διαμένουν στὴν περιοχὴ τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς.

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

Σχολιάστε

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟY EΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ

«Μορφολογικές καί λειτουργικές διαφορές
τοῦ ἐγκεφάλου στά δύο φύλα»

ΟΜΙΛΙΑ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΟ IEΡO KOINOBIO ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

.              Εἶναι γνωστή ἡ ἐπιχειρούμενη ψυχοσωματική ἅλωση τῶν παιδιῶν μας διά τοῦ κατεπειγόντως προωθουμένου αἰσχροῦ θεματικοῦ ἄξονα «Ἔμφυλες ταυτότητες» (δηλαδή, ἐλεύθερη ἐπιλογή φύλου). Ἐπίσης γνωστή τυγχάνει ἡ συνακόλουθη, ἐξ ἴσου ὀλέθρια, νομοθέτηση δυνατότητας «διόρθωσης» φύλου, μάλιστα ἀπό τήν ἡλικία τῶν δεκαπέντε ἐτῶν, ἀπό τό –ὑπάκουο δυστυχῶς στά κελεύσματα τῆς Παγκοσμιοποίησης– Κοινοβούλιο τῶν Ἑλλήνων. Μέ ἀφορμή τά ἀνωτέρω, τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου διοργάνωσε ἐκδήλωση μέ ὁμιλητή τόν διεθνοῦς φήμης Ὁμότιμο Καθηγητή Νευρολογίας Α.Π.Θ. κ. Σταῦρο Ἰ. Μπαλογιάννη. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας του, «Μορφολογικές καί λειτουργικές διαφορές τοῦ ἐγκεφάλου στά δύο φύλα», ἀποτελοῦσε μιά ἀπάντηση τῆς Ἐπιστήμης στίς ἀνωτέρω προκλήσεις.
.            Ὁ ἐκλεκτός προσκεκλημένος, μέσα στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ μεγάλου Ἀρχονταρικιοῦ, ἀφοῦ εὐχαρίστησε γιά τήν τιμητική πρός αὐτόν πρόσκληση, ἄρχισε τήν ὁμιλία του διατυπώνοντας μιά ἐλπιδοφόρα εὐχή. Ὅπως κάθε ἀσθένεια, εἶπε, ἔχει καί τήν ἴαση, ἐλπίζω, καί αὐτή ἡ φοβερή ἠθική ἀσθένεια νά βρεῖ τήν ἴασή της πολύ γρήγορα καί νά ἐπικρατήσει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ στή χώρα μας, στίς καρδιές μας, στή σκέψη μας, εὔχομαι καί σέ ὅλον τόν κόσμο.
.              Στή συνέχεια κατέθεσε μέ τεκμηριωμένο λόγο τήν θέση τῆς ἐπιστήμης τῆς Νευρολογίας γύρω ἀπό τό θέμα, στηριζόμενος σέ πολυχρόνιες ἰατρικές ἔρευνες, δικές του καθώς καί ἄλλων ἐξίσου διεθνῶς ἀναγνωρισμένων ἐπιστημόνων. Ὑπογράμμισε ὅτι τά πάντα στόν ἄνθρωπο τά κατευθύνει ὁ ἐγκέφαλος. Καί μάλιστα ὅτι τό φύλο τοῦ ἀνθρώπου καθορίζεται ἀπό τόν ἐγκέφαλο. Ὑπάρχει μεγάλη διαφορά ἀνάμεσα στόν ἀνδρικό καί τόν γυναικεῖο ἐγκέφαλο, ὅσον ἀφορᾶ στή μορφολογία, τή λειτουργικότητα, τόν τρόπο τῆς σκέψεως, τό συναίσθημα, τή συμπεριφορά. Τό φύλο τοῦ ἀνθρώπου καθορίζεται ἀπό τόν ἐγκέφαλο ἀπό πολύ νωρίς, πρίν ἀκόμη διαμορφωθοῦν τά πρωτογενῆ καί δευτερογενῆ χαρακτηριστικά τοῦ φύλου. Ὁ ἐγκέφαλος ἔχει ἐγχαράξει, ἔχει ἐγγράψει ἀπό πολύ νωρίς, μέ πολύ μεγάλη ἀκρίβεια ἐπάνω σέ ὅλες τίς δομές του, τόν χαρακτήρα, τήν προσωπικότητα, τή λειτουργικότητα καί τή συμπεριφορά τοῦ ἄρρενος καί τοῦ θήλεος.
.             Ὁ κ. Μπαλογιάννης ὑποστήριξε μέ ἔμφαση ὅτι ὁ ἐγκέφαλος εἶναι ἕνα πάρα πολύ σοφό ὄργανο. Ὅσο ἀσχολεῖται κανείς μέ τόν ἐγκέφαλο, εἶπε, τόσο ἀνοίγει διάπλατα τό βιβλίο τῆς σοφίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καί τόσο βλέπει τό μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς ἀγάπης καί τήν ἀπεραντοσύνη αὐτῆς τῆς ἀγάπης! Μιᾶς ἀγάπης πού εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό ὅλους τούς ὠκεανούς τῆς γῆς! Μέ αὐτήν τήν ἀγάπη ἔχει πλασθεῖ ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου. Καί διαφέρει ἐξυπαρχῆς στόν ἄνδρα καί στήν γυναίκα.
.               Ὁ ἐγκρατής τῆς Νευρολογίας Καθηγητής ἀπαρίθμησε λεπτομερῶς πλῆθος μορφολογικῶν καί λειτουργικων διαφορῶν μεταξύ τοῦ ἐγκεφάλου τῶν δύο φύλων (διαφορές στόν ὄγκο, τήν ἐπιφάνεια, τό πάχος τοῦ ἐγκεφαλικοῦ φλοιοῦ, τή συνδεσμολογία των ἡμισφαιρίων, τό μεσολόβιο, τόν ἀμυγδαλοειδή πυρήνα ἤ «σφαῖρο», τόν ἐπονομαζόμενο καί «κοινωνικό ἐγκέφαλο» κ.ἄ.), οἱ ὁποῖες διακρίνονται ἀπό τή στιγμή τῆς γεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου καί παραμένουν σταθερές καθ᾿ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του.
.              Ἄν σέ ἕνα παιδί ἀμφισβητήσουμε τό φύλο του, τόνισε ὁ σεβαστός Καθηγητής, θά τοῦ προκαλέσουμε τεράστια καταστροφή τῆς ἁρμονίας τῶν ὑποδοχέων τῶν στεροειδῶν μέσα στόν ἐγκέφαλο. Θά δημιουργήσουμε μία νευρωνική θύελλα μέσα στόν ἐγκέφαλο αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ, πού θά εἶναι πολύ δύσκολο μετά νά ξαναβρεῖ τόν ἑαυτό του.
.               Ὁ κύριος Καθηγητής ἐπεσήμανε πώς στά δύο φύλα αὐτά πού εἶναι κοινά εἶναι ἡ ζωή καί ὁ θάνατος. Διαφορές ὑπάρχουν ὡς πρός τίς συνολικές λειτουργίες, ὡς πρός τόν ἐγκέφαλο, ὡς πρός τίς ψυχικές ἀντιδράσεις. Ὑπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, τήν ὁποία ὀφείλουμε νά σεβαστοῦμε. Εἶναι ἐκ Θεοῦ αὐτή ἡ διαφοροποίηση, συνθέτει τήν ἁρμονία τῆς Κοινωνίας, μέσα στήν ὁποία ζοῦμε. Καί πιστεύω, ὑπογράμμισε, πώς ἄν καταργήσουμε τήν ἔννοια τῆς Οἰκογένειας, ὅπου ὑπάρχει ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα, ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα, πού συμπληρώνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο, καταργοῦμε ὄχι μόνον τήν ἱερότητα τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καταργοῦμε καί καταλύουμε τελείως ὅλη τήν ἔννοια τῆς Κοινωνίας.
.              Ὁ κ. Μπαλογιάννης ἔκανε ἀναφορά καί στό προφητικό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Πιστεύω, εἶπε, ὅτι αὐτή ἡ ἐρήμωσις πού γράφει ἡ Ἀποκάλυψις εἶναι ἡ κατάργησις τῶν δύο φύλων καί ἡ ἀπόσβεσις ὅλων τῶν ἀξιῶν πού ἔχει μέσα στήν ψυχή του ὁ ἄνδρας, πού ἔχει μέσα στήν ψυχή της ἡ γυναίκα…
.              Τήν ἐκδήλωση κατέκλεισε ὁ σεβαστός Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος λέγοντας ὅτι τά λόγια τοῦ κυρίου Καθηγητοῦ ἦταν πραγματικά μιά ἀποκάλυψη καί μιά ἀνατροπή ὅλων ἐκείνων μέ τά ὁποῖα προσπαθοῦν νά μᾶς παραπλανήσουν, ὥστε νά τά ἀποδεχθοῦμε ὡς φυσιολογικά. Τώρα κανένας ἀπό μᾶς δέν δικαιολογεῖται νά δώσει ἄφεση σέ ὅλα αὐτά τά ὁποῖα συμβαίνουν στήν Κοινωνία μας. Ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε καί ἄς μή θεωροῦμε ὅτι ἦλθε τό τέλος. Ὅλα αὐτά εἶναι ἀνάγκη νά γίνουν «ἵνα οἱ πιστοί δόκιμοι γένωνται». Χρειάζεται τό κάθε σπίτι νά γίνει ἕνα Κρυφό Σχολειό, πού θά κρατᾶ ἄσβεστη τή λαμπάδα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης καί τόν σεβασμό πρός τόν ἑαυτό μας καί πρός τόν συνάνθρωπό μας. Πρέπει νά μείνουμε σταθεροί στίς ἀξίες μας, νά σεβαστοῦμε τούς ἑαυτούς μας, ὅπως ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε, καί ἔτσι να διδάξουμε καί τά παιδιά μας. Νά μήν κάνουμε τά πάθη μας ζωή μας, ἀλλά τή ζωή μας νά τήν ἀπελευθερώνουμε ἀπό τά πάθη μας, καί αὐτό νά διδάσκουμε καί στά παιδιά μας.

 

Σχολιάστε

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ “ΙΔΕΩΔΗ”: «ΑΠΟΪΕΡΟΠΟΙΗΣΗ καὶ ΕΚΤΡΟΠΗ ἀπὸ τὴν φυσικὴ ζωή» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος:
«Ὅ,τι φεύγει ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς οἰκογένειας
εἶναι ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν φυσικὴ ζωὴ»

«ΔΕΝ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», ΤΟΝΙΣΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εἰσ. Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Ἀποϊεροποίηση καὶ «ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν φύση». Μὲ δυό λέξεις περιγράφεται τὸ «νόημα», τὸ «ἰδεῶδες» τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας.
.            Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει ὡς ὅπλο της τὸν προφητικὸ λόγο τῆς Ἀληθείας. Αὐτὸς εἶναι δίστομος μάχαιρα. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐλίτ τῶν Πιθήκων, οἱ Ἱεροεξεταστὲς τῆς Ἐξουσίας καὶ οἱ Ἐργολάβοι τῆς Ἀλλοτριώσεως, δὲν θέλουν κὰν νὰ ἀκούγεται ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι στρατοχωροφυλακή, οὔτε ἔχει θεοκρατικὲς ἐπιδιώξεις. Ἡ δύναμη ὅμως τοῦ λόγου Της εἶναι πανίσχυρη. Διαρκῶς μέσα στὴν ἱστορία θὰ ἐπαναλαμβάνεται: «καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο» (Λουκ. η´ 37).

.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, μίλησε γιὰ τὴ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν, ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ὁμώνυμου δήμου τῆς Ἀττικῆς, ὅπου χοροστάτησε στὸν πανηγυρικὸ ἑσπερινό. «Τὰ παιδιὰ εἶναι ὁ θησαυρός μας», ὑπογράμμισε καὶ συνέστησε στοὺς μεγάλους νὰ μὴ πηγαίνουν κόντρα στὸν ἐνθουσιασμό τους, διότι ἐκεῖ κρύβεται τὸ αὔριο. «Ἔχουμε, ὅμως, τὴν ὑποχρέωση νὰ δείξουμε στὰ παιδιὰ τοὺς τρόπους νὰ διοχετεύουν σωστὰ τὸν ἐνθουσιασμό τους», εἶπε καὶ προσέθεσε: «Δὲν μᾶς ὑποχρεώνει κανεὶς νὰ ἀντιγράψουμε συνήθειες τοῦ ἐξωτερικοῦ».
.         Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀναφέρθηκε στὴ συγκινητικὴ προσέλευση τῶν πιστῶν καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ σημείωσε: «Τὸ γεγονὸς εἶναι πιὸ θαυμαστὸ καὶ οὐσιαστικό, ὅταν σκεφτοῦμε ὅτι ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς καταβάλλεται προσπάθεια γιὰ ἀποϊεροποίηση. Ἡ ἀποϊεροποίηση εἶναι ὁ στόχος καὶ τὸ σχέδιο. Ἡ ἀποϊεροποίηση φέρνει τὸν εὐτελισμὸ καὶ ἡ κοινωνία χάνει τὴν πραγματικότητα τῆς εἰκόνας ποὺ πρέπει νὰ ἔχει».
[…]
.         Ἐξ ἄλλου, σὲ ὁμιλία του σὲ δημοσιογράφους στὸν Ἁλμυρό, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε στὴν καύση τῶν νεκρῶν, μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι «ἡ Ἐκκλησία πιστεύει στὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπιλογή του ἔχει καὶ τὴν εὐθύνη του», ἀλλὰ καὶ στὸν νόμο ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου. Ἡ Ἐκκλησία, εἶπε, ἔχει τὶς δικές της ἀρχὲς καὶ θέσεις καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ὑποχωρήσεις σὲ σημαντικὰ θέματα, ὅπως εἶναι ἡ οἰκογένεια. «Ὅλοι ξέρουμε τί σημαίνει οἰκογένεια», σημείωσε, γιὰ νὰ προσθέσει πὼς «ὅ,τι φεύγει ἀπὸ αὐτὸν τὸν χῶρο εἶναι ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν φυσικὴ ζωή».

 

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr (ἀπὸ Ἀθηναϊκὸ/Μακεδονικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων)

 

Σχολιάστε

«ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΑ» (Ψήφισμα τῆς Μεγάλης Εἰρηνικῆς Πορείας, 23.10.17)

.             Μεγαλειώδης διαδήλωση χιλιάδων ἀτόμων -ἡ μεγαλύτερη ποὺ ἔχει διεξαχθεῖ μέχρι σήμερα στὸ Μαρούσι- ποὺ διοργάνωσαν μὲ ἐπιτυχία ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων» καὶ ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων», μὲ βασικὸ αἴτημα τὴν κατάργηση τῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ μετατρέπουν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ μάθημα ὁμολογιακό, σὲ ἁπλὴ Θρησκειολογία, ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τοῦ  Ἀμαρουσίου στὶς 5 μ.μ. πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Συμμετεῖχαν πλῆθος φορέων καὶ ὀργανώσεων ποὺ διαδήλωσαν εἰρηνικά, ἀλλὰ καὶ σθεναρά, ὑπὲρ τῆς καταργήσεως τῶν ἐκτρωματικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου, ποὺ ἐπέβαλε  τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, χωρὶς νὰ προϋπάρξει διάλογος γιὰ τὴν συγγραφή τους μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα καὶ κυρίως μὲ τὴν Ἐκκλησία.
.            Βροντώδης ὑπῆρξε ἡ ὁμιλία τῆς καθηγ. Πανεπ. κ. Μ. Μαντουβάλου.

ΠΗΓΗ: tideon.org 

βλ. σχετ.: ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

«ΤΟ ΚΑΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΖΕΣΤΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΑΡΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ» Χαιρετισμὸς γιὰ τὴν ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (Δ. Νατσιός)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ:
1) Ὑπουργὸν Παιδείας Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντῖνον Γαβρόγλου.
2) Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.

ΚΟΙΝ:
1) Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον.
2) Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
3) Μητροπολίτην Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κύριλλον
4) Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων

.             Οἱ κάτωθι ἑλληνορθόδοξοι φορεῖς μαζὶ μὲ κληρικούς, θεολόγους καὶ πλῆθος λαοῦ σήμερα 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 5μ.μ. πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση καὶ πορεία διαμαρτυρίας ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων (Ἀνδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) μὲ σκοπὸ τὴν κατάργηση τοῦ Νέου Προγράμματος διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Ἐκδώσαμε δὲ τὸ ἀκόλουθο Ψήφισμα, τὸ ὁποῖο καὶ θυροκολλήσαμε στὴν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ Ὑπουργείου :

ΨΗΦΙΣΜΑ

.            Δηλώνουμε ὅτι ἀρνούμαστε νὰ διδάσκονται τὰ παιδιά μας τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὴ μορφὴ ποῦ ἐπιτάσσουν τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ τὸ διδακτικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὰ βιβλία – φακέλους τοῦ μαθήματος, διότι ὅλα αὐτὰ ὡς πρὸς τὴ φιλοσοφία, τὴ δομή, τὸ σκοπὸ καὶ τὸ περιεχόμενό τους εἶναι ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικὰ καὶ ἀντορθόδοξα.

.             Εἶναι ἀντισυνταγματικὰ διότι:
Τὰ πολυθρησκειακά, νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ οἱ Φάκελοι τῶν μαθητῶν ἀπευθύνονται καὶ διδάσκονται μόνο στοὺς ὀρθοδόξους μαθητές. Οἱ μαθητὲς ἄλλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων στὴν Ἑλλάδα ἀπολαμβάνουν τὸ δικαίωμα νὰ διδάσκονται διδακτικὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα ἐπιλέγονται ἀπὸ τὶς θρησκευτικές τους κοινότητες. Κατὰ συνέπεια, παραβιάζεται καταφανῶς ἡ Συνταγματικὴ Ἀρχὴ τῆς Ἰσότητας καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν, ποῦ ἀποτελοῦν τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τοῦ μαθητικοῦ πληθυσμοῦ καὶ δικαιοῦνται ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος καὶ τῆς Διεθνοῦς Συμβάσεως Προστασίας τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (Πρόσθετο Πρωτόκολλο ἄρθ. 2) νὰ διδάσκονται τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σύμφωνα μὲ τὶς θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις τῶν γονέων τους.

.           Εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὰ διότι:
1. Καταργεῖται ἡ ἱστορικότητα στὴν παρουσίαση τῶν θεμάτων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργεῖται ἕνα παιδαγωγικό, θεολογικὸ καὶ γνωσιακὸ κομφούζιο στὸ μυαλὸ τῶν μαθητῶν.
2. Τὰ Προγράμματα καὶ οἱ φάκελοι δὲν παρουσιάζουν μὲ πληρότητα, συστηματικότητα καὶ ἐπιστημονικότητα τὰ βασικὰ χαρακτηριστικά της πίστεως, τῆς ἱστορίας, τῆς ζωῆς καὶ τῆς λατρείας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

.          Εἶναι ἀντορθόδοξα διότι:
1.Περιέχουν ὑλικὸ ἀπὸ διδασκαλίες πολλῶν θρησκειῶν, (πολυθρησκειακὸ – πολυθρησκευτικό), οἱ ὁποῖες συνεξετάζονται μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Τὸ ὑλικὸ αὐτό, μὲ τὴ δομὴ καὶ τὶς προτεινόμενες ὁμαδικὲς ἐργασίες του, σπείρει στὴ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν παιδιῶν σύγχυση καὶ ἀμφιβολίες γιὰ τὴν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καὶ τὰ βιώματά τους. Ἔτσι π.χ. ἐπανειλημμένα τὰ βιβλία τοῦ Λυκείου, ποὺ ἐναρμονίζονται μὲ τὰ προγράμματα τῆς νεοβουδιστικῆς ὀργανώσεως Arigatou, ἀναπτύσσουν τὰ βουδιστικὰ καὶ ἰνδουϊστικὰ δόγματα καὶ τὶς πρακτικές τους διδάσκοντας στὰ παιδιά μας ἀλλότριους πνευματικοὺς δρόμους.
2. Διάχυτη εἶναι ἐπίσης ἡ οἰκουμενιστικὴ προσέγγιση τῆς πίστεως (ἐκτενὴς παρουσίαση τοῦ οἰκουμενιστικοῦ «κοινοβίου» Ταιζέ, καὶ τῶν διαθρησκειακῶν συναντήσεων τῆς Ἀσσίζης) καὶ οἱ ἀντίστοιχες φωτογραφίες καὶ εἰκόνες ποῦ δίνουν τὴν ἐντύπωση στὰ παιδιὰ ὅτι δὲν ὑπάρχουν ριζικὲς διαφορὲς μεταξὺ ὀρθοδοξίας, αἱρέσεων καὶ θρησκειῶν.
3. Δὲν λείπει ἡ ἀνάμειξη ἀσχέτων πρὸς τὴν Πίστη θεμάτων (κοινωνικῶν, ψυχολογικῶν, λογοτεχνικῶν) ἡ παράθεση ποιημάτων καὶ στίχων τραγουδιῶν καὶ ἀθεϊστικῶν ἰδεῶν (Φόϊερμπαχ, Καζαντζάκη κλπ.) ποὺ ἀποπροσανατολίζουν τοὺς μαθητὲς καὶ ὑποβαθμίζουν τὴν ἀξία καὶ τὸ νόημα τοῦ μαθήματος στὴ συνείδησή τους.

.           Ὡς ἐκ τούτων ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων:

1.Νὰ ἀποσύρει ἄμεσα τὰ τωρινὰ βιβλία μαζὶ μὲ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, ποῦ ὁδήγησαν σὲ αὐτοῦ του εἴδους τὰ βιβλία (Φακέλους).

 2.Νὰ ἐπαναφέρει τὸν Ὀρθόδοξο χαρακτήρα καὶ προσανατολισμό τοῦ μαθήματος, θέτοντας σὲ ἰσχὺ τὰ προηγούμενα Προγράμματα καὶ Βιβλία, ἕως ὅτου συγγραφοῦν μὲ διαφανεῖς διαδικασίες ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ κατάλληλους συγγραφεῖς νέα βιβλία. Ἐννοεῖται ὅτι στὴν ἐν λόγῳ διαδικασία δὲν μποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅσοι σχεδίασαν συνέγραψαν καὶ ἐνέκριναν τὰ ὣς τώρα βιβλία, λόγω τῶν πολλαπλῶν δεσμεύσεων καὶ ἰδεοληψιῶν τους.

 3.Νὰ ἀντιμετωπίζει, ὄχι μὲ ἰδεοληπτικά, ἀλλὰ μὲ θεολογικὰ καὶ παιδαγωγικὰ κριτήρια τὸ ὅλο πλαίσιο τῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν, μέσα ἀπὸ ὅλες γενικὰ τὶς ἐκπαιδευτικὲς καὶ προγραμματικὲς δράσεις, στὶς ὁποῖες τὸν τελευταῖο καιρὸ παρατηρεῖται διαρκῶς καὶ μονίμως μία τάση ὑποτίμησης, προσβολῆς, ὑποβάθμισης, διάβρωσης, στοχοποίησης καὶ διωγμοῦ τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας καὶ κληρονομιᾶς ποὺ πολιτισμικὰ θεωρεῖται ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὁλόπλευρη ἀνάπτυξή τους.

 4.Νὰ σεβαστεῖ ἐπιτέλους, τὴ συνταγματικὴ νομιμότητα καὶ τὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ πιστεύω τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
.         Βεβαίως καὶ νὰ μὴν συνιστᾶ σὰν λύση τὴν ἀπαλλαγὴ ἐκ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἢ τὴν προαιρετικὴ παρακολούθησή του, ποὺ εἶναι καὶ ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.           Δηλώνουμε ἐπίσης, ὅτι συμπαραστεκόμαστε ἀλληλέγγυοι στὰ δίκαια αἰτήματα τῶν γονέων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι μάλιστα, ἐπιθυμώντας νὰ διατηρήσουν ἀλώβητη τὴν ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπία τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ κυρίως τῶν παιδιῶν τους, προχωροῦν, μαζικά, σὲ μία ἐπαναστατικὴ καὶ πρωτοφανῆ στὰ παγκόσμια ἐκπαιδευτικὰ χρονικὰ κίνηση, στὴν ἐπιστροφὴ στὰ σχολεῖα τῶν βιβλίων-Φακέλων ποῦ δόθηκαν στὰ παιδιὰ γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
.               «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» γιὰ νὰ διασώσουμε τὴν Πίστη μας, τὴν οἰκογένειά μας, τὴν Πατρίδα μας. Οἱ Ἕλληνες καλούμαστε πλέον σὲ συνεχῆ καὶ κλιμακούμενη Ἀντίσταση, Ἐγρήγορση, Ὁμολογία καὶ Μαρτυρία. Γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τὰ παιδιά μας.

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 

 

,

Σχολιάστε