Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

OI ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΡΩΤΟΥΝ καὶ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ (Ἡ Ἱ. Σύνοδος «Πρὸς τὸν Λαό» ἀρ. 53)

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛAΟ 53

 

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

, ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ –2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Διάλογος
Ἕνα πικρὸ χρονικὸ
Β´

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Mέρος Α´: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ –1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) 

Μέρος Γ΄ Ἡ σχέση Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας στὴν Ἑλλάδα

– Χρον. Γιὰ τὴ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία στὴν Ἑλλάδα τί λές;
– Ἱερ. Θὰ σοῦ πῶ τί λένε τὰ γεγονότα, ποὺ ἐπίτηδες τὰ θάβουν οἱ ἀντίθεοι. Ἐπὶ τουρκοκρατίας ὅποιος ἔχανε τὴν Πίστη του ἔχανε καὶ τὴν ἐθνότητά του. Στὴν Ἐθνεγερσία ΟΛΟΙ οἱ ἀγωνιστὲς πάλεψαν νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἐλευθερία τους «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία». Πρῶτα ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν Πίστη τους καὶ μετὰ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας. Τὰ φιλελεύθερα Συντάγματα τῆς Ἐπανάστασής μας ΠΡΩΤΑ ἐπικαλοῦνται τὸν Θεό. Στὴ Γαλλία τὸ 1789 οἱ Ἐπαναστάτες ἦσαν ἐναντίον τοῦ κλήρου, στὴν Ἑλλάδα τὸ 1821 οἱ Ἐπαναστάτες ἦσαν ὁ κλῆρος καὶ οἱ πιστοὶ Ἀγωνιστές. Στὰ 200 χρόνια ποὺ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἑνότητα Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὁ ἴδιος λαὸς ἀποτελεῖ τὴ μία καὶ τὴν ἄλλη, ἀπὸ τὰ ἐρείπια τοῦ Ἀγώνα βρίσκεται σήμερα στὶς 50 πλουσιότερες χῶρες τοῦ κόσμου, ὅπως ἔγραψε καθημερινὴ ἐφημερίδα. Ἡ Ἐκκλησία βοήθησε ὅσο μποροῦσε στὴν ἀνάπτυξη καὶ ἀγκάλιασε μὲ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον τὸ λαό, ὅταν περνοῦσε καταστροφές, πολέμους, κατοχές… Ὅσοι λοιπὸν ἀντιστοιχοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνεγερσία μὲ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἀνιστόρητοι καὶ ἀγνώμονες. Τὸ ἴδιο ὅσοι παρομοιάζουν τοὺς φεουδάρχες κληρικοὺς τῆς προεπαναστατικῆς Γαλλίας μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους κληρικούς, ποὺ προέρχονταν ὅλοι ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ λαοῦ.

– Χρον. Πῶς βλέπεις τὸ μέλλον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης;
– Ἱερ. Σκοτεινό. Βλέπω ὅτι χωρὶς σοβαρὲς ἀντιστάσεις ἡ μὲν Κίνα ἀνέρχεται δυναμικὰ ὡς παγκόσμια δύναμη καὶ ἴσως θελήσει νὰ προβάλει καὶ νὰ ἐπιβάλει τὶς ἰδεολογικές της θεωρίες καὶ πρακτικές, τὸ δὲ Ἰσλὰμ  ὁρμητικὰ εἰσβάλλει στὴν Εὐρώπη. Γυμνὴ ἀπὸ Πίστη ἡ Εὐρώπη, ἀποδυναμωμένη ἀπὸ τὰ πάθη της καὶ διαβρωμένη ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ  τὴν ὑπογεννητικότητα φαίνεται ὅτι βρίσκεται σὲ ὅλο καὶ ἐπιδεινούμενη παρακμή.

– Χρον. Νὰ ξαναγυρίσω στὰ τῆς Ἐκκλησίας πάτερ. Τὰ Θεοφάνεια ἦταν ἡ πιὸ πρόσφατη εὐκαιρία γιὰ τοὺς ἐχθρευόμενους τὴν Ἐκκλησία νὰ Τῆς ἐπιτεθοῦν. Χρησιμοποίησαν ἐναντίον τῶν κληρικῶν Της ἐμπρηστικοὺς χαρακτηρισμούς, ὅπως «ταλιμπάν», καὶ ὑβριστικὲς περιγραφές, ὅπως ὅτι «σήκωσαν μπαϊράκι» ὅτι «ξεκίνησαν ἀντάρτικο», ὅτι «εἶναι ἀναξιόπιστοι», ὅτι θέλουν ἀνοικτὲς τὶς Ἐκκλησίες γιὰ τὸ παγκάρι…
– Ἱερ. Μὴ σὲ ξενίζει ὅτι ὑβρίζονται οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Χριστὸς ἔχει πεῖ, πὼς ἂν Ἐκεῖνον τὸν ἐδίωξαν καὶ ὅσους Τὸν ἀκολουθοῦν θὰ τοὺς διώξουν. Τὸ θέμα προέκυψε, ὅταν ἡ κυβέρνηση ἀνέτρεψε τὴν ἀπόφασή Της καὶ τὴ συμφωνία μὲ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ διέταξε νὰ μείνουν τὰ Θεοφάνεια οἱ Ναοὶ κλειστοὶ καὶ νὰ μὴν τελεσθεῖ ὁ Ἁγιασμὸς σὲ ἐξωτερικὸ χῶρο. Ποιός εἶναι ὁ ἀναξιόπιστος; Ἀλλὰ νὰ δεχθῶ ὅτι ἀνέβηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν κρουσμάτων καὶ ἐκτάκτως ἐλήφθη τὸ μέτρο. Οἱ ἄψογες συνθῆκες ποὺ ὑπῆρξαν τὰ Χριστούγεννα καὶ τὴν Πρωτοχρονιὰ μποροῦσαν νὰ διατηρηθοῦν καὶ τὰ Θεοφάνια. Ὅ, τι κάναμε τὸ ἤθελαν ὅλοι οἱ πιστοί. Εἶδες τί ἔγινε μὲ τὸν Ἁγιασμὸ σὲ ὅλη τὴ χώρα. Τηρώντας τὰ μέτρα οἱ Ἕλληνες Τὸν πῆραν καὶ ἁγίασαν τὰ σπίτια τους. Ἐντύπωση πάντως προκαλεῖ ὅτι τὸ ἴδιο ὑβρεολόγιο χρησιμοποίησαν σχεδὸν ὅλα τὰ ΜΜΕ. Σὰ νὰ ἦταν μαζικὴ ἐκστρατεία κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχοντας τὴν ἰσχὺ τοῦ μέσου ἐπικοινωνίας σὰ νὰ μὴν αἰσθάνονταν τὴν ἀντίστοιχη ἠθικὴ εὐθύνη. Λυπᾶμαι ποὺ δείξανε ἄγνοια καὶ ἔλλειψη γνώσης γιὰ τὸ τί εἶναι γιὰ τὸν Ἕλληνα  ἡ Ἐκκλησία.

– Χρον. Κάποια ΜΜΕ ἔβαλαν παλαιὰ βίντεο ἢ φωτογραφίες, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι δῆθεν στὴ Νάξο καὶ στὴν Αἰτωλοακαρνανία ἔγινε ἡ τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων ἐνώπιον πλήθους κόσμου…
– Ἱερ.   Λυπᾶμαι ποὺ χρησιμοποιοῦνται μέθοδοι τοῦ Γκαῖμπελς καὶ τοῦ Ζντάνοφ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2021. Εἶναι ἀπαράδεκτο σὲ μία Δημοκρατία νὰ χρησιμοποιοῦνται τέτοιες ἄθλιες μέθοδοι, ὅπως τὸ ψέμα καὶ ἡ ἀπάτη. Λυπᾶμαι ποὺ αὐτεπαγγέλτως δὲν ἐπενέβη κάποιο ἁρμόδιο ὄργανο. Εἶναι καὶ αὐτὸ σημεῖο τῶν καιρῶν.

– Χρον. Τὴ στάση τῆς Κυβέρνησης ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας πῶς τὴ βλέπετε στὸ θέμα τῆς πανδημίας;
– Ἱερ. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει νὰ διαχειριστεῖ ἕνα πολὺ δύσκολο καὶ πρωτοφανὲς πρόβλημα, ὅπως εἶναι ἡ πανδημία. Στὴν ἀρχὴ πέτυχε νὰ τὴν περιορίσει. Μετὰ ἔκαμε λάθη, ποὺ τὰ δικαιολογῶ, γιατί ἀντιδρᾶ σὲ μία κατάσταση, ποὺ μοιάζει μὲ ἀχαρτογράφητη περιοχή. Μὲ ἐνοχλεῖ ὅμως τὸ αὐταρχικό της ὕφος ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία οὔτε ἀπὸ ἀναρχικοὺς οὔτε ἀπὸ τρομοκράτες ἀποτελεῖται καὶ ἡ παρουσία  τῆς ἀστυνομίας, στὸν περίβολο τῶν ναῶν  καὶ ἀκόμα χειρότερα ὁ ἐκ μέρους της ἔλεγχος ἐντὸς τῶν ναῶν, ἂν εἶναι κενοί. θυμίζει ἄλλες ἐποχὲς ποὺ θέλουμε νὰ ξεχάσουμε. Γιὰ μένα εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἕνα κόμπλεξ ἔναντι τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῶν ἀθέων καὶ ἐπιδιώκει νὰ δείχνει «ἀντικειμενικότητα», ποὺ τελικὰ οὔτε τοὺς ἀθέους ἱκανοποιεῖ οὔτε τοὺς χριστιανούς, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ Κόμμα ποὺ κυβερνᾶ ἐψήφισαν.

Μέρος Δ΄ Τὸ ἐμβόλιο καὶ ἡ Ἐκκλησία

– Χρον. Νὰ μοῦ πεῖς, ὡς γιατρός, καὶ γιὰ τὸ ἐμβόλιο πάτερ μου;
– Ἱερ. Δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι ἐναντίον τοῦ ἐμβολίου, δὲν μπορῶ νὰ μὴν εἶμαι ὑπὲρ τῆς προστασίας τῆς ὑγείας, ἢ τῆς διαφυλάξεώς της. Ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ σπουδαῖο ἀγαθὸ τὴν Ὑγεία γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἔχουμε ἁγίους ἰατρούς, ἀπὸ παλαιὰ ἕως τὶς ἡμέρες μας. Τὰ ἐμβόλια χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ αἰῶνες καὶ εἶναι εὐεργετικὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ὑγεία του. Γιὰ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ ἔλεγχοι περιορίστηκαν χρονικά, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τοὺς ἐλεγκτικοὺς ὀργανισμοὺς τῶν πρώτων ἐμβολίων ἔγινε ὑπὸ τὴν πίεση τῶν καταστάσεων καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἀκόμη βρεθεῖ τὸ ἀποτελεσματικὸ φάρμακο γιὰ τὴ θεραπεία ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.

– Χρον. Ὑπάρχει μεταξὺ τῶν πιστῶν δυσπιστία γιὰ τὸ ἐμβόλιο καὶ πολλοὶ εἶναι ἀρνητικοὶ στὸ νὰ ἐμβολιασθοῦν.
– Ἱερ. Τοὺς καταλαβαίνω. Ἕως τώρα ποὺ μιλᾶμε δὲν ὑπάρχει μία ἐπαρκὴς ἐνημέρωση, μὲ σαφήνεια καὶ διαφάνεια. Ἂν ὑπῆρχε, ἴσως νὰ περιοριζόταν ἡ δυσπιστία. Στὸ θέμα τῆς ἐνημέρωσης θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσει καὶ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία. Ὑπάρχει ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐπιστήμονες καὶ μπορεῖ νὰ πλαισιωθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους καὶ νὰ ἐξηγήσει γιατί πρέπει νὰ γίνει ἢ νὰ μὴ γίνει τὸ ἐμβόλιο.

– Χρον. Γράφτηκε πὼς ἡ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ συμβουλεύει τὴν Κυβέρνηση, πολλὲς φορὲς προκαλεῖ σύγχυση, ἀντὶ νὰ διασαφηνίζει τὶς καταστάσεις καὶ πὼς οἱ πληροφορίες τῆς εἶναι ἐλλιπεῖς καὶ αὐξάνουν τὰ ἐρωτηματικά.
– Ἱερ. Ὅσο περνάει ὁ καιρὸς ἡ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπογοητεύει. Τὰ μέλη της βρίσκονται σὲ σύγχυση καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι δημοσίως διαφωνοῦν μεταξύ τους… Γιὰ ἐμᾶς, τοὺς Χριστιανούς, ἔλαβε ἀποφάσεις παράλογες καὶ ἄδικες, ἂν πράγματι ἡ Κυβέρνηση ἀκολουθεῖ τὶς εἰσηγήσεις της. Γιὰ τὸ ἐμβόλιο κακῶς περιορίζεται στὰ ἐπικοινωνιακὰ συνθήματα καὶ δὲν διαφωτίζει οὐσιαστικὰ τὸ λαό.

– Χρον. Τί λὲς ποὺ κληρικὸς ἀπαγόρευσε νὰ ἐμβολιαστοῦν τὰ πνευματικά του παιδιά;
– Ἱερ. Γι᾽ αὐτὸ λέγω νὰ πάρει θέση ἡ Σύνοδος διὰ μέσου τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς. Ἡ δική μου ἄποψη εἶναι πὼς δὲν μπορῶ νὰ ἐπιτρέψω ἢ νὰ  ἀπαγορεύσω σὲ κάποιον νὰ ἐμβολιασθεῖ, παίρνοντας ἐπάνω μου τὴν εὐθύνη τυχὸν δυσάρεστης ἐξέλιξης στὴν ὑγεία του. Ἐπὶ πλέον φοβοῦμαι ὅτι θὰ ἦταν ἐγωιστικὸ ἐκ μέρους μου νὰ ἀρνηθῶ νὰ ἐμβολιαστῶ μὲ μόνη τὴν ἰδέα ὅτι ἔτσι ἀπὸ ὅλο τὸν πλανήτη ἐγὼ θὰ διασώσω τὴ ζωή μου.

– Χρον. Τίθεται καὶ θέμα ἠθικῆς φύσεως γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer
– Ἱερ. Θὰ ἐπαναλάβω ὅτι σὲ τέτοια ζητήματα πρέπει νὰ κοινοποιεῖ τὴν ἄποψή της ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς. Πάντως δεοντολογικὰ εἶναι σωστὸ οἱ ὅποιες ἐπιστημονικὲς ἢ βιοηθικὲς ἀντιρρήσεις νὰ τίθενται στὴ βάσανο τῶν ἐπιστημονικῶν ὀργανισμῶν πρὶν κοινοποιηθοῦν σὲ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ποὺ δὲν ἔχουν γνώση τῶν ἐπιστημονικῶν ζητημάτων ποὺ θίγονται. 

– Χρον. Πάτερ, γιὰ νὰ τελειώσουμε τὴ συζήτηση, στὰ χρόνιά μας ἔχει αὐξηθεῖ ἡ ἐπιθετικότητα  κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἐκείνων ποὺ πιστεύουν ὅτι ὅλα εἶναι θέματα λογικῆς καὶ οἱ θρησκεῖες πρέπει νὰ ἐξαλειφθοῦν γιατί δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, ἀπὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες, ποὺ ἔχει ἐπιβάλλει τὸ Ἱερατεῖο γιὰ νὰ κρατάει δέσμιούς τους ἀνθρώπους. Ὑποστηρίζουν ἐπίσης ὅτι σύντομα θὰ ἐξηγηθοῦν περισσότερα ζητήματα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ ἔτσι θὰ περιοριστεῖ στὸ ἐλάχιστο ἡ ἐπιρροὴ τῆς θρησκείας. Τί ἀπαντᾶμε σὲ αὐτά;
– Ἱερ. Δὲν θὰ σοῦ μιλήσω μὲ τὰ γνωστὰ ἀπολογητικὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ χρησιμοποιοῦνται πρὸς τοὺς ἀθέους ὀρθολογιστές. Θὰ σοῦ πῶ μόνο τρία πράγματα. Πρῶτον, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶπε ὅτι ἡ ἀθωότητα καὶ ἡ ἀγαθότητα τῆς ψυχῆς, μαζὶ μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη ὁδηγοῦν σὲ Αὐτὸν καὶ ὄχι ἡ γνώση καὶ ὁ ἐγωισμός. Τὸ δεύτερο: Οἱ ἄθεοι  σοφοὶ τοῦ 18ου αἰώνα ὑποστήριξαν ὅτι μὲ τὶς ἀνακαλύψεις τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Τεχνολογίας θὰ ἀποδειχθεῖ ἡ ἀνυπαρξία τοῦ Θεοῦ. Πέρασαν ἀπὸ τότε δύο αἰῶνες καὶ ὑπῆρξαν ἐκπληκτικὲς κατακτήσεις στὴν Ἐπιστήμη καὶ στὴν Τεχνολογία. Ὅμως οἱ ἐξηγήσεις ποὺ δίδονται γιὰ τὴ ζωὴ καὶ γιὰ τὸ Σύμπαν λογικὰ εἶναι ἀνεπαρκεῖς. Δὲν ὑπάρχουν ἀπαντήσεις στὴν τελεολογία, στὸ ἐρώτημα τῆς ἴδιας τῆς ὕπαρξης. Καὶ τρίτον: Ὁ ὑλισμός, ὁ ὠφελιμισμὸς καὶ ἡ ἡδονή, ποὺ ἐπικρατοῦν, φθείρουν ψυχικὰ καὶ σωματικὰ τὸν ἄνθρωπο, ὑποβαθμίζουν περιβαλλοντικὰ τὸν πλανήτη καὶ ὁδηγοῦν σὲ πολὺ δυσάρεστες καὶ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις, σὰν κι αὐτὴ ποὺ ζοῦμε μὲ τὴν πανδημία. Γιὰ νὰ μὴν ἀποφύγω τὸ ἐρώτημά σου, νὰ πῶ καὶ κάτι γιὰ τὶς δεισιδαιμονίες. Πράγματι ἡ Ἐπιστήμη βοήθησε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες, ἀλλὰ πρώτη ἡ Ἐκκλησία ἦταν ποὺ ἀπάλλαξε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὶς δεισιδαιμονίες τῶν εἰδωλολατρῶν. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μὲ τὴν Ἑξαήμερό του. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας π. Γεώργιος Καψάνης, ἡ Ὀρθοδοξία ἀποδέχεται τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπιστήμης καὶ δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἀντίθεση μεταξύ τους.

– Χρον. Ἐδῶ ἔρχεται τὸ θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας. Πολλοὶ ἐπιστήμονες ἐξέφρασαν τὴν ἄποψη ὅτι πρέπει νὰ ἀπαγορευθεῖ ἡ χρησιμοποίηση τῆς ἴδιας λαβίδας.
– Ἱερ. Καλὰ εἶπες πολλοὶ ἐπιστήμονες, γιατί δὲν εἶναι ὅλοι. Ἁπλῶς τὸ σύστημα καὶ τὰ ΜΜΕ μὲ μία φωνὴ δροῦν καὶ οὐαὶ καὶ ἀλίμονο ἂν κάποιος ἐκφράσει ἄλλη ἄποψη. Σφαγιάζεται ὡς προσωπικότητα. Ὑπάρχουν λοιμωξιολόγοι ποὺ ἔχουν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ λήψη τῆς Θείας Κοινωνίας μὲ τὴν ἴδια λαβίδα δὲν ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. Στοὺς ὀπαδοὺς τῆς λογικοκρατίας θὰ μιλήσω μὲ βάση τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα. Θὰ ἔπρεπε λ.χ. νὰ ἀπαντήσουν πρῶτα στὸν ἑαυτό τους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας πόσοι λάβαμε τὴ Θεία Κοινωνία καὶ πόσοι κολλήσαμε ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.

– Χρον.Ὑποστηρίζουν πάντως ὅτι πολλοὶ κληρικοὶ ἔχουν πεθάνει ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.
– Ἱερ. Πράγματι κάποιοι κληρικοὶ ἀπεβίωσαν. Οἱ εἰδικοὶ ἰατροὶ ὅμως πληροφορήθηκαν τὴν αἰτία; Ἦταν ἡ Θεία Κοινωνία;… Γιατί οἱ κληρικοὶ δὲν ἔχουμε μόνο τὰ λειτουργικά μας καθήκοντα. Ἐρχόμαστε σὲ καθημερινὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε ἐξομολόγηση καὶ πνευματική, ἐκκλησιαστικὴ καὶ ποιμαντικὴ ἐπικοινωνία καὶ προσφορὰ πρὸς τὸ ποίμνιο. Γνωρίζω περίπτωση κληρικοῦ ποὺ ἀσθένησε ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, γιατί ἐξομολόγησε ἐπὶ ὥρα κάποιον ποὺ ἦταν ἀσυμπτωματικός. Νὰ πῶ καὶ κάτι ἀκόμη, ποὺ ἀγνοοῦν ὅσοι ἀρνητικὰ κρίνουν τὴ Θεία Κοινωνία. Ὁ ἱερέας ἐδῶ καὶ αἰῶνες κοινωνεῖ κάθε προσερχόμενο καὶ μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας  καταλύει, δηλαδὴ τρώγει καὶ πίνει ὅ, τι ἔχει ἀπομείνει στὸ Ἅγιο Ποτήριο μὲ τὴν ἴδια λαβίδα, ποὺ κοινώνησαν ὅλοι οἱ πιστοί.
.                 Κατὰ τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν στὴ Θεία Κοινωνία ὁ ἱερέας οὔτε πιστοποιητικὸ ὑγείας ζητεῖ, οὔτε rapid test πραγματοποιεῖ. Κοινωνεῖ τὸ λαὸ σὲ περιόδους πανδημίας καὶ σὲ κανονικὲς περιόδους ἀνθρώπους, ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχουν, χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν,  σοβαρὲς καὶ μεταδοτικὲς ἀσθένειες, ἢ καὶ ἑτοιμοθάνατους ἀπὸ μεταδοτικὴ ἀσθένεια. Αὐτὰ ἰσχύουν ἀπὸ αἰῶνες. Ἀκόμη καὶ πρόσφατα νὰ θυμηθοῦμε τί ἀρρώστιες μεταδοτικὲς ἔπληξαν τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ γρίπες ἕως τὸν ἔμπολα… Μὲ τὴ λογικὴ τῶν ἀθέων δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει ζωντανὸς ἱερέας… Στὴ Σπιναλόγκα ἔζησε ἐπὶ χρόνια ἱερέας μὲ τοὺς ἀπομονωμένους στὸ νησὶ λεπρούς. Τοὺς κοινωνοῦσε καὶ τοῦ φιλοῦσαν τὸ χέρι. Οὐδὲν ἔπαθε. Ὅταν νικήθηκε ἡ ἀσθένεια, οἱ λεπροὶ ἔγιναν καλὰ καὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὸ νησί. Ἐκεῖνος ἔμεινε, γιὰ νὰ φυλάει τοὺς τάφους καὶ νὰ προσεύχεται γιὰ τοὺς κεκοιμημένους ἐκεῖ λεπρούς, ὅπως ἔλεγε…

– Χρον. Πάτερ, καλὰ τὰ εἴπαμε, ἀλλά σοῦ πῆρα τὴν ὥρα καὶ πρέπει νὰ φύγω. Σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὴ συζήτηση. Νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι θὰ ξανάρθω.
– Ἱερ. Δὲν θὰ φύγεις ἔτσι… Εἶναι μεσημέρι καὶ θὰ φᾶμε μαζί. Σὲ εὐχαριστῶ ποὺ ἦρθες καὶ γιὰ τὴ συζήτηση. Μοῦ ᾽δωσες μεγάλη χαρά. Καὶ βεβαίως νὰ ξανάρθεις.

.                  Πήγανε μαζὶ στὴν κουζίνα. Ὁ ἱερομόναχος εἶχε μαγειρέψει ψάρι καὶ εἶχε βράσει χόρτα μὲ πατάτες. Γιὰ νὰ πιοῦν ὑπῆρχε λευκὸ κρασί, προϊόν τοῦ νησιοῦ. Κάνανε προσευχὴ καὶ ἔφαγαν. Ἀκολούθησε ὁ ἑλληνικὸς καφές, μὲ γλυκὸ ντόπιο, τοῦ κουταλιοῦ. Ἡ ὥρα πέρασε. Ὁ χρονικογράφος ἔπρεπε νὰ φύγει. Χαιρετίσθηκαν μὲ τὴν ἴδια θέρμη.  Ὁ ἄνεμος εἶχε πέσει, ὁ ἥλιος εἶχε γείρει καὶ ὁ χρονικογράφος συλλογισμένος πῆρε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.-

 

*Κάθε ὁμοιότητα στὸ χρονικὸ μὲ ὑπαρκτὰ πρόσωπα εἶναι συμπτωματική.  

Διαφήμιση

,

Σχολιάστε

«Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ» (Δ.Ι.Σ.) «Πρὸς ὅσα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων, στηριζόμενα μονομερῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα εἴτε σὲ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες κυρίως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις»

Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Δ.Ι.Σ.
γιὰ τὸ μήνα Ἰανουάριο (13.1.2021).

.               Συνῆλθε χθὲς καὶ σήμερα, 12 καὶ 13 Ἰανουαρίου 2021, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ἡ Διαρκὴς ἹερὰΣύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 164ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. 
.                 Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀρχικὰ ἐπικύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως. Κατόπιν συζήτησε ἐκτενῶς τὰ ὅσα ἀφοροῦν στὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων καὶ ἐπεσήμανε τὰ ἑξῆς:

α) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἐμφάνισης τῆς πανδημίας διαχειρίστηκε αὐτὴν ὑπεύθυνα καὶ προέτρεπε «πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως» τοὺς πιστοὺς «νὰἑνώσουν τὶς προσευχές τους μὲ αὐτὲς τοῦ ἱεροῦ κλήρου γιὰ τὴν ταχεία παύση τῆς πανδημίας καὶ νὰἀκολουθοῦν τὶς ὁδηγίες τῶν Εἰδικῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, ὄχι τόσο ἀπὸ φόβο γιὰ τὴν ‘’ἀτομικὴ’’ ὑγιεία τους, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ πρώτη μετὰ τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ ἐντολὴ εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ὁ ὁποῖος εἶναι “ὁ ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ Χριστός”». Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖνὰ γίνεται εἴτε μὲ τὸν λόγο Της, εἴτε μὲ τὶς πράξεις Της πρόξενος τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ θανάτου, ἀλλὰσυμβάλλει στὴν διατήρηση τῆς ζωῆς ποὺ εἶναι δῶρο Θεοῦ.

β) Εὐχαριστεῖ τὸν Ὀρθόδοξο Λαὸ καὶ τὸν εὐλαβῆ Κλῆρο, διότι συστρατευόμενοι μὲ κατανόηση στὸπνεῦμα καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πανδημίας, τήρησαν τὰ ὑγειονομικὰμέτρα ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν εἰδικῶν καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.

γ) Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν σημειώθηκε τάξη καὶ τήρηση τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων, ἐνῶ οἱ περιπτώσεις παρεκκλίσεων, στὶς ὁποῖες τὰ μέτρα δὲν τηρήθηκαν ἐκτὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἦταν ἐλάχιστες καὶ δυστυχῶς μεγεθύνθηκαν δυσανάλογα ἀπὸ τὰΜέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης. 

δ) Διαμαρτύρεται ἐντόνως γιὰ δημοσιεύματα, ὄχι ὅσων ἀσκοῦν κριτική, ἔστω καὶ σκληρὴ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἐκείνων ποὺ μὲ συστηματικὴ μονομέρεια καὶ σκοπιμότητα στοχοποιοῦν τὴν Ἐκκλησία, τοὺς Ποιμένες καὶ τὸν Λαό Της καὶ κυρίως προσπαθοῦν νὰ ἐνοχοποιήσουν κάθε ἐκδήλωση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματός τους. Ἡ Πίστη δὲν εἶναι γεγονὸς ἀτομικό, σύμφωνα μὲ τὶς προτεσταντικὲς ἀντιλήψεις, ἀλλὰ γεγονὸς σχέσης ποὺ βιώνεται κατ’ ἐξοχὴν στὴν συλλογικὴ Θεία Λατρεία (δημόσια λατρεία), ἡ ὁποία ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ τρόπος του νὰ εἶναι κάποιος μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

ε) Καταγγέλει τὰ προβληθέντα ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων παλαιοτέρων ἐτῶν ὡς ἐφετινὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τοὺς Τηλεοπτικοὺς Σταθμοὺς ALPHA, ΣΚΑΪ καὶ STAR, καθὼς καὶ γιὰ δημοσιεύματα τοῦ Τύπου μὲ ἀντίστοιχο περιεχόμενο. Τέτοιες μεθοδεύσεις δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ὑψηλὴ δημοκρατικὴ ἀποστολὴ τοῦ δημοσιογραφικοῦ λειτουργήματος. (Συμπλ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ» ἀπὸ τὴν συνέντευξη τοῦ Ἐκπροσώπου Τύπου τῆς ΔΙΣ: «Ἐρωτηθεὶς σχετικὰ ὁ Μητροπολίτης Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρας ἀπήντησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ προσφύγει στο ραδιοτηλεοπτικὸ συμβούλιο γιὰ τὰ ψευδῆ δημοσιεύματα. Ἀναφερόμενος στὸν Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων, ὑπογράμμισε ὅτι ἀποφασίστηκε νὰ τοῦ ἀποσταλεῖ ἐπιστολή, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἀποκαλύψει τὸ περιεχόμενό της»).

Ϛ) Λυπᾶται, γιὰ τὶς ἀνέξοδες, ἀντιλαϊκὲς καὶ παρακμιακὲς ἐπιθέσεις «ἐπαναστατικῆς ἐθιμοτυπίας»ἐναντίον τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ ΝαοῦἉγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου. Σύμφωνα μὲ τὴν προσφάτως δημοσιευθεῖσα «Ἔκθεση γιὰ τὰ Περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλλάδα» τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καὶ Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῆς Ἐκπαίδευσης καὶ Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, τὰ 504 ἀπὸ τὰ 524 περιστατικὰ ποὺ σημειώθηκαν τὸ 2019, ἤτοι τὸ 96% ἐπὶ τοῦ συνόλου, ἀφοροῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ἀσπάζεται ἡσυντριπτικὴ πλειονότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

ζ) Παρακολουθεῖ στενὰ τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν, μέσῳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία μὲ συνεχεῖς ἀναφορές της ἐνημερώνει τὸ Συνοδικὸ Σῶμα γιὰ ὅλες τὶς ἐξελίξεις. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ὅτι, κατόπιν γενομένης ἔρευνας, τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους.

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνωτέρω ἐνημέρωση ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπαναλαμβάνει, ἰδίως πρὸς ὅσα ἀπὸ τὰ μέλη Της παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων, στηριζόμενα μονομερῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα εἴτε σὲ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες κυρίως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις, ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἢ ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικὸ-ἐπιστημονικὸ καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρὶς ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ συνιστᾶἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή. Ἄλλωστε, ἤδη ἕνας ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐμβολιάστηκε,ἐκπροσωπώντας καὶ τὸν μὴ δυνάμενο γιὰ ἰατρικοὺς λόγους νὰ ἐμβολιαστεῖ Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

[…]

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

, ,

Σχολιάστε

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΛΕΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ .«Τὸ νὰ κρύβεται ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κορωνοϊὸ δὲν εἶναι μόνον ἁμάρτημα, εἶναι καὶ ἀνοησία». (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ χριστιανὸς λέγει πάντα τὴν ἀλήθεια
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

. – – – – – – – – . Ὁ χριστιανὸς λέγει πάντα τὴν ἀλήθεια. Πρέπει νὰ λέγει τὴν ἀλήθεια. Ἀλλιῶς δὲν εἶναι χριστιανός. Αὐτὸ δὲν εἶναι μία ἐντολὴ κάποιας ἰδεολογίας, δὲν εἶναι ἕνας νόμος ποὺ ἐπιβάλλεται, εἶναι βίωμα, εἶναι ἀγάπη πρὸς τὸν Ἰησοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησίον. Ὁ Χριστὸς εἶναι σαφής: Ὅσοι τὸν ἀκολουθοῦν, πρέπει νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ λένε τὴν ἀλήθεια, γιατί μόνο αὐτὴ τοὺς ἐλευθερώνει. Ὅταν δὲν λένε τὴν ἀλήθεια, δὲν Τὸν ἐκφράζουν, ἐκφράζουν τὸν ἑαυτό τους.
. – – – – – – – – . Οἱ γραμμὲς αὐτὲς γράφονται γιατί σὲ αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας οἱ χριστιανοὶ βρίσκονται σὲ μία πολὺ κρίσιμη περίοδο δοκιμασίας. Δοκιμάζονται, ποὺ οἱ ἐκκλησιὲς εἶναι κλειστές, δοκιμάζονται, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ κοινωνήσουν, δοκιμάζονται ποὺ εἶναι χωρὶς ποιμαντικὴ καθοδήγηση, δοκιμάζονται ἀπὸ ἐνίοτε μεροληπτικὲς ἀποφάσεις τῆς ἐξουσίας, δοκιμάζονται ἀπὸ τὴν ἀπόρριψη καὶ τὴν ἀπαξίωση ποὺ δέχονται.
. – – – – – – – – . Ὅλες αὐτὲς οἱ δοκιμασίες εἶναι ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες. Ὅμως ὑπάρχουν καὶ δοκιμασίες γιὰ τὸν χριστιανό, ποὺ εἶναι προσωπικές. Ἡ πρώτη εἶναι νὰ ἐκπειράσει τὸν Χριστό, νὰ τοῦ πεῖ εἶμαι δικός Σου, δεῖξε μου τὴν παντοδυναμία Σου, δεῖξε πὼς ὅταν εἶμαι κοντά σου, εἶμαι ἄτρωτος ἀπὸ ἀσθένειες. Ὅμως ὁ Χριστὸς δὲν ἐκπειράζεται, οὔτε ὑποκύπτει στὴν πρόκληση νὰ δείξει τὴν παντοδυναμία Του καὶ νὰ ὑποχωρήσει σὲ ἕνα, στὴν οὐσία του, ἐγωιστικὸ αἴτημα πιστοῦ. Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ νιώθει ὅτι ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἔχει σάρκα ὑποκείμενη στὴ φθορὰ καὶ στὴν ἀσθένεια, ποὺ τοῦ δίνεται «ἵνα μὴ ὑπεραίρεται» (γιὰ νὰ μὴν ὑπερηφανεύεται) καὶ νὰ νιώθει τὸ πεπερασμένο τοῦ παρόντος βίου. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν προσεύχεται ὑπὲρ τῆς ὑγείας του καὶ ὅταν ἀσθενήσει, δὲν ζητάει μὲ ταπείνωση καὶ πίστη τὴν ἀποθεραπεία του.
. – – – – – – – – . Ἡ δεύτερη δοκιμασία εἶναι χειρότερη, ὅταν ἐπειδὴ φοβεῖται τὴν κριτικὴ τῶν ἀθέων, ἢ γιὰ νὰ μὴν κλονιστεῖ ἡ πίστη του, θέλει νὰ ἀποκρύψει ὅτι ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας ἐπλήγησαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Ὅταν δὲν λέγει τὴν ἀλήθεια. Πρόσφατα ἐφημερίδα, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ἔγραψε πρωτοσέλιδα ὅτι «ἡ πανδημία εἶναι μία ἤπια ἕως μέτρια ἴωση, ποὺ ἡ θεραπεία της δὲν ἀπαιτεῖ νοσηλεία σὲ Νοσοκομεῖο». Γιὰ νὰ πείσει ἐπικαλεῖται τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας καὶ βάζει καὶ μία φωτογραφία ἀπὸ κείμενό του. Ὅμως στὴν ἐν λόγῳ φωτογραφία φαίνεται ὅτι ὁ ΠΟΥ δὲν ἔγραψε μόνο αὐτό, ἀλλὰ πὼς «στὸν γηραιότερο πληθυσμὸ καὶ αὐτὸν μὲ ὑποκείμενα νοσήματα, ὅπως καρδιοαγγειακά, διαβήτη, χρόνια ἀναπνευστικὰ καὶ καρκίνο εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἀναπτύξει σοβαρὴ ἀσθένεια». Ἡ ἴδια ἐφημερίδα κάνει πιὸ σοβαρὸ ἀτόπημα, ὅταν γράφει ὅτι «ὁ κορωνοϊὸς δὲν εἶναι θανατηφόρος» καὶ στὴν 8η σελίδα ἀναφέρει ὅτι ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου «ἐκοιμήθη ἀπὸ ἀνακοπὴ καρδίας καὶ ὄχι ἀπὸ κορωνοϊόν, ὡς μεταδίδουν διάφοροι». Οἱ «διάφοροι» εἶναι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, ποὺ στὸ Ἀνακοινωθέν του, τῆς 7ης Ὀκτωβρίου 2020, ἀναφέρει: «Ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος εὑρέθη θετικὸς στὸν COVID-19 καὶ μετεφέρθη εἰς Clinic Center τῆς Ποντγκόριτσα».
. – – – – – – – – . Τὸ ἴδιο Πατριαρχεῖο ἀνακοίνωσε ἐπίσης: «Ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος προσεβλήθη ἀπὸ COVID -19 καὶ εἰσήχθη στὸ Νοσοκομεῖο». Ὁ 90ετής Πατριάρχης ἀπεβίωσε τὴν Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου. Πῆγε στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Μητροπολίτου Μαυροβουνίου Ἀμφιλοχίου, χωρὶς νὰ κρύψει τὸν κίνδυνο ποὺ θὰ διέτρεχε. Ὁ ἑλληνομαθὴς ἱερομόναχος Ἱερόθεος, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλων Κόβιλ Σερβίας, ἔγραψε σχετικά: «Ὁ Πατριάρχης μας πῆγε στὴν κηδεία τοῦ Μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου ξέροντας ὅτι μπορεῖ νὰ πιάσει τὸν κορωνοϊό. Εἶπε: “Θὰ πάω ἐκεῖ, ἀκόμη καὶ ἂν πεθάνω”. Ἔπρεπε νὰ πάει στὸ Μαυροβούνιο νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν ἑνότητα τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν πραγματικὸς ποιμένας, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὴ ζωή του γιὰ τὰ πρόβατά του. Αἰωνία ἡ μνήμη του».
. – – – – – – – – . Ὅσοι πιστεύουν στὸν Χριστὸ δὲν κρύβουν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὰ κρούσματα τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀποδέχονται τὶς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις, δέχονται μὲ ταπείνωση τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν της Ἐκκλησίας, ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους, παραδέχονται τὶς δικές τους εὐθύνες γιὰ τὴν κατάσταση, καὶ ζητοῦν τὴ συγγνώμη καὶ τὸ ἔλεός Του. Σήμερα μάλιστα, μὲ νεκροὺς τὸν Πατριάρχη τῆς Σερβίας, Μητροπολίτες καὶ ἱερεῖς εἰς ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ μὲ ἑκατοντάδες κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς νὰ ὑποφέρουν στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου, τὸ νὰ κρύβεται ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κορωνοϊὸ δὲν εἶναι μόνον ἁμάρτημα, εἶναι καὶ ἀνοησία.-

, ,

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς θά εἰσέλθει “τῶν θυρῶν κεκλεισμένων”»

Παραμυθητικὸς λόγος
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
πρὸς τὸ εὐσεβὲς Ὀρθόδοξο πλήρωμα αὐτῆς
(10.4.2020).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

.                Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν συνεδρίαση Αὐτῆς τήν 1η Ἀπριλίου 2020, ἀπεφάσισε νά ἀπευθυνθεῖ πρός ἐσᾶς, τό ἐκλεκτό λογικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, μέ πολλή ἀγάπη ἀλλά καί μέ ἀμέτρητο πόνο, γιά τήν προκληθεῖσα πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί τά θλιβερά ἀποτελέσματά της.
.                Ἀπευθυνόμαστε πρός ἐσᾶς γιά νά σᾶς δώσουμε καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τήν πατρική μας εὐλογία, ἀλλά καί γιά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὑπεύθυνα γιά τίς ἀποφάσεις πού ἐλάβαμε αὐτές τίς ἡμέρες.
.            Ἄν καί οἱ ἀποφάσεις μας αὐτές δέχθηκαν καί δέχονται μεγάλη πολεμική ἀπό ὁρισμένους, ἐλαχίστους ἀδελφούς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι, εἴτε ἀπό ἄγνοια, εἴτε ἀπό κακή πληροφόρηση ἤ παρεξήγηση, χρησιμοποίησαν τόν προσφιλῆ καί εὔκολο τρόπο τῆς συκοφαντίας, τῆς μυθοπλασίας καί τῶν ὕβρεων, σκανδαλίζοντας τοιουτοτρόπως τόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς, ὡς πνευματικοί πατέρες καί αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, τούς ἐπισημαίνουμε ὅτι μέ τήν στάση τους αὐτή διασποῦν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί σκανδαλίζουν ἀδελφούς. Ὑπενθυμίζουμε δέ ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων γιά τόν σκανδαλισμό καί τήν πρόκληση διάσπασης στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι φοβερώτατος.
.               Μέ πλήρη συναίσθηση, λοιπόν, τῆς εὐθύνης μας ἔναντι τοῦ ποιμνίου, πού ὁ Κύριος Ἰησοῦς μᾶς ἐμπιστεύθηκε, καί μέ συνείδηση ἀγαθή ὅτι πράξαμε στό ἀκέραιο τό καθῆκον μας, μέ λόγο ἀληθείας καί παρρησία καταθέτουμε στήν ἀγάπη σας, ὅτι οἱ ἀφορῶσες στήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ Συνοδικές ἀποφάσεις ἦταν ἀποτέλεσμα ἐκτενοῦς προσευχῆς καί αἱματηρῆς ἀγωνίας. Σέ καμία περίπτωση δέν ἀποφασίσαμε γρήγορα, ἀβασάνιστα, ἐπιπόλαια, καί φυσικά καμία ἀπό τίς ἀποφάσεις δέν καταστρατήγησε τό δόγμα καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅπως ἐπισημάνθηκε, οἱ ἀποφάσεις μας αὐτές ἐκφράζουν τό κενωτικό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας, τό ὁποῖο μᾶς προσέφερε ὡς πρότυπο ζωῆς καί ἤθους ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας, ὁ Ὁποῖος ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο «ἐκένωσε τόν ἑαυτό του καί τό μεγαλεῖο τῆς Θεότητός του καί ἔγινε ἄνθρωπος… ὑπακούοντας μέχρι θανάτου καί, μάλιστα, θανάτου σταυρικοῦ» (Φιλ. 2, 7-8). Αὐτό ἔπραξε καί ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐνώπιον τῆς ἀγωνίας τοῦ ἀνθρώπου νά διατηρήσει τό ὕψιστο ἐπί γῆς ἀγαθό τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας, ταπεινώθηκε καί συμπορεύθηκε μέ τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου. Δέν παρέμεινε ἀδιάφορη μπροστά σέ αὐτόν τόν φόβο. Ἀντιθέτως τόν κατενόησε, τόν προσέλαβε καί τόν ἀνέθεσε στόν Χριστό γιά νά τόν θεραπεύσει. Μία Ἐκκλησία πού δέν κατανοεῖ τόν ἄνθρωπο, τίς ἀνάγκες καί τίς ἀγωνίες του, καί δέν τίς προσλαμβάνει γιά νά τίς θεραπεύσει, δέν εἶναι μητέρα, ἀλλά μητριά.
.                Σέ αὐτή τήν συνάφεια μπορεῖ νά κατανοηθεῖ ἡ ἀπόφασή μας γιά προσωρινή ἀποχή ἀπό τίς λατρευτικές μας Συνάξεις. Σᾶς ὁμολογοῦμε, ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή ἦταν κάτι πού μᾶς πόνεσε δυνατά καί φυσικά συνεχίζει νά μᾶς πονᾶ. Αἷμα στάζει ἡ καρδιά μας, καθώς βλέπουμε τούς Ἱερούς Ναούς μας κλειστούς καί ἄδειους ἀπό τό λογικό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως τοῦτο ἔγινε ἀπό ἀγάπη πρός τούς συνανθρώπους μας καί ἀπό σεβασμό πρός τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας καί τῆς διατήρησης τῆς ζωῆς. Οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες ἀπεφάνθησαν ὅτι ὁ ἰός διαδίδεται εὔκολα στίς συναθροίσεις. Ἡ εἰδική ἐπιστημονική ὁμάδα μᾶς προέτρεψε νά ἀπέχουμε ἀπό τίς λατρευτικές μας Συνάξεις μέχρι νά ξεπερασθεῖ ὁ πειρασμός. Ὁ κίνδυνος τῆς διασπορᾶς ἦταν καί εἶναι μεγάλος. Θά ἔμενε ἡ Ἐκκλησία στωικά ἀδιάφορη ἐνώπιον αὐτῆς τῆς παγκόσμιας ἀγωνίας; Ἀνθρώπινες ζωές χάνονται. Γι᾿ αὐτό καί συστοιχηθήκαμε μέ τήν εἰδική ἐπιστημονική ὁμάδα γιά τήν προσωρινή ἀναστολή τῶν λατρευτικῶν συναθροίσεων. Ταπεινωθήκαμε ἕως ἐσχάτων βλέποντας τούς Ναούς μας ἄνευ πιστῶν, καί μάλιστα αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ὅμως εἴμαστε βέβαιοι ὅτι «ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν ἐμνήσθη ἡμῶν ὁ Κύριος» (Ψαλ. 135, 23).
.                Ἡ προσωρινή ἀναστολή τῶν λατρευτικῶν Συνάξεών μας δέν σημαίνει σέ καμία περίπτωση ὅτι ἀποδεχόμαστε τίς ἀπόψεις αὐτῶν πού ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ μετάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ πραγματοποιεῖται καί διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ Θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ γιά τούς πιστούς πηγή Ζωῆς καί «Φάρμακο Ἀθανασίας». Ὁ κοινωνῶν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ λαμβάνει περισσή ζωή καί ὄχι θάνατο. Οὐδείς ἄλλωστε προσεβλήθη ἀπό ἀσθένεια ἐξαιτίας τῆς μετοχῆς του στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Φυσικά, οἱ ἐκτός τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀδυνατοῦν νά κατανοήσουν αὐτήν τήν πίστη μας, διότι στεροῦνται τῆς ἐμπειρίας τῆς Θείας Κοινωνίας καί ἔτσι βρίσκονται σέ ἀδυναμία νά πιστέψουν στό ζωογόνο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Δέν μποροῦμε ὅμως νά κατανοήσουμε τόν ἀσεβῆ, προσβλητικό καί ὑβριστικό τρόπο μέ τόν ὁποῖον κάποιοι ἐξέφρασαν τίς ἀπόψεις τους γιά τήν Θεία Κοινωνία. Εἶναι, τό λιγώτερο, κακόηθες νά προσβάλλεις τό βιωματικό Εὐχαριστιακό Γεγονός τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο γιά ἀναρίθμητους ἀνθρώπους ἀποτελεῖ κεντρικό σημεῖο ὄχι μόνο τῆς πίστεώς τους, ἀλλά καί τῆς ἴδιας τῆς ὑπάρξεώς τους.
.             Ὡς ποιμένες καί πνευματικοί πατέρες σας, αἰσθανόμαστε τήν θλίψη σας γιά τήν μή συμμετοχή σας στήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφουγκραζόμαστε τόν πόνο σας γιά τήν στέρηση τῆς Θείας Κοινωνίας. Σέ αὐτή τήν θλίψη καί σέ αὐτόν τόν πόνο, πού πολλές φορές μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἀπελπισία καί στήν ἀπιστία, παρακαλοῦμε νά ἀντιτάξουμε τήν δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Ἄς θυμηθοῦμε καί ἄς προσευχηθοῦμε μέ τούς λόγους τοῦ πολύπαθου Δικαίου Ἰώβ: «ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας» («Ὁ Κύριος μᾶς τά ἔδωσε ὁ Κύριος μᾶς τά στέρησε. Ὅπως θέλησε ὁ Κύριος, αὐτό καί ἔγινε. Ἄς εἶναι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου εὐλογημένο στούς αἰῶνες»). (Ἰώβ 1,21). Εἶναι πολύ σημαντικό ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά ἀναλάβει τήν πνευματική εὐθύνη του γιά τήν σημερινή κατάσταση, νά ταπεινωθεῖ καί ἐκ βαθέων νά ἐπικαλεσθεῖ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Θά τολμήσουμε νά ποῦμε ὅτι τώρα εἶναι ἡ ὥρα τῶν πιστῶν. Τώρα πού ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι τόσο ἀνίσχυρη μπροστά στήν πανδημία, τώρα πού ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, παρ’ ὅλες τίς μέχρι θυσίας προσπάθειές της, ἀδυνατεῖ νά τιθασεύσει τόν ἰό, τώρα πού πανίσχυρα ἔθνη συντρίβονται καί κονιορτοποιοῦνται, τώρα ὀφείλουμε οἱ πιστοί νά λυγίσουμε τά γόνατα, νά ὑψώσουμε τά χέρια, μέ καρδιά συντετριμμένη ἀπό τήν μετάνοια, καί μέ μάτια δακρυσμένα νά φωνάξουμε πρός τόν Κύριο τοῦ ἐλέους: «Μόνο ἀπέναντί σου ἁμαρτάνουμε ἀλλά καί μόνο ἐσένα λατρεύουμε. Δέσποτα, ἄλλο Θεό δέν ξέρουμε νά προσκυνοῦμε, οὔτε σέ ἄλλο Θεό ὑψώνουμε τά χέρια μας. Ξέχνα τίς ἁμαρτίες μας καί δέξου τίς γονατιστές δεήσεις μας, ἅπλωσε σέ ὅλους χέρι βοηθείας καί δέξου τήν προσευχή μας αὐτή, σάν εὐάρεστο θυμίαμα πού ἀνεβαίνει μπροστά στήν ὑπεράγαθη Βασιλεία σου» (Εὐχή Ἑσπερινοῦ Πεντηκοστῆς). Ἡ μετάνοια θά ἐπαναφέρει τήν γαλήνη. Καί ἡ μετάνοια εἶναι ἔργο τῶν πιστῶν.
.                Μέ βάση αὐτό τό φρόνημα τῆς μετανοίας, ἄς ὑπομείνουμε τήν προσωρινή στέρηση τῆς συμμετοχῆς μας στίς ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί κυρίως τῆς κοινωνίας μας στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Παράλληλα, ἡ μετάνοια αὐτή, ἄς γίνει ἀφορμή γιά μιά γενναία αὐτογνωσία, γιά μιά εἰλικρινέστερη ἀδελφογνωσία, γιά μιά ταπεινή Θεογνωσία. Συμπεριφορές πού ἀπαιτοῦν ἀπειλητικά τήν συμμετοχή στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀπέχουν πολύ ἀπό τό πνεῦμα τῆς μετανοίας καί ἀπό τό γνήσιο Ἐκκλησιαστικό φρόνημα, πού θεωρεῖ τήν Θεία Κοινωνία ὡς Δῶρον καί ὄχι ὡς ἀτομικό δικαίωμα.
.                      Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἐφετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιο Πάσχα εἶναι πολύ διαφορετικά ἀπό τά προηγούμενα. Θά στερηθοῦμε αὐτά πού σέ ἄλλες συνθῆκες τά θεωρούσαμε δεδομένα. Ἐφέτος θά κάνουμε Πάσχα «ἀπό μακρυά»… «θεωροῦντες ποῦ τίθεται». Ὅμως ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς, ἄν πραγματικά λαχταρᾶ τήν συνάντησή του μέ τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο, νά εἶναι βέβαιος ὅτι ὁ Χριστός «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» θά τόν συναντήσει στό δωμάτιό του, στό σπιτικό του, στήν ἀτομική του προσευχή. Τί καί ἄν οἱ θύρες εἶναι κλεισμένες καί οἱ μαθητές Του συνηγμένοι στά σπιτικά τους «διά τόν φόβον» τοῦ κορωνοϊοῦ; Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς θά εἰσέλθει «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» (Ἰωάν. 20,19) γιά νά χαρίσει τήν εἰρήνη Του. Θά προσφέρει τόν Οὐράνιο Ἄρτο τῆς παρουσίας Του καί θά κεράσει τά παιδιά Του «ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καί ἀπό μελισσίου κηρίου» (Λουκ. 24,42). Ἄς τό κατανοήσουμε καλά! Στήν Ἐκκλησία μας δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, τό Ὁποῖο τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ, θά ἀναπληρώσει τήν στέρηση τῶν ἡμερῶν καί θά πληρώσει τίς καρδιές τῶν μετανοούντων πιστῶν μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.
.                Τέλος, ἐπιθυμοῦμε νά στρέψουμε τόν λόγο καί τήν προσευχή μας καί πρός ὅλους αὐτούς πού μέ αὐτοθυσία «πολεμοῦν» στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἰδιότυπου αὐτοῦ πολέμου. Μνημονεύουμε μέ εὐγνωμοσύνη καί προσευχόμαστε ἐκτενῶς γιά τούς ἰατρούς, τούς ἐρευνητές, τούς νοσηλευτές, τούς μεταφορεῖς καί ὅλους τούς ἐργαζομένους στά νοσοκομεῖα μας. Ἕνα εὐχαριστῶ εἶναι πολύ μικρό μπροστά στήν δική τους αὐτοθυσία.
.                     Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τά Σώματα Ἀσφαλείας, ἀλλά καί ὅσους ἐργάζονται στόν τομέα τῆς καθαριότητος καί τῆς ὑγιεινῆς. Παρακαλοῦμε ἰδιαιτέρως τόν Χριστό μας, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ὅλους τούς Ἁγίους ὑπέρ τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενούντων καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων. Παραλλήλως, ἐπαναβεβαιώνουμε τήν σταθερή πρόθεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά συνεργασία μέ τήν Ἔντιμο Ἑλληνική Κυβέρνηση ὡς καί μέ τούς ἁρμοδίους φορεῖς, μέ σκοπό τήν ἄμεση καί ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
.                   Μέσα σέ ὅλη αὐτή τήν ζοφερή ἀτμόσφαιρα τοῦ θανάτου, μέ αἰσιοδοξία διαπιστώνουμε τήν μείωση τῶν κρουσμάτων καί τῶν θανάτων στήν χώρα μας. Τοῦτο φυσικά ὀφείλεται στήν ἄμεση λήψη κυβερνητικῶν μέτρων, στήν λαμπρή, ὑπό τόν καθηγητή ἰατρό κ. Σωτήριο Τσιόδρα, ἐπιστημονική ὁμάδα, ὡς καί στήν συντριπτική πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού ὑπήκουσε καί συνεχίζει νά ὑπακούει στά μέτρα. Πάνω ὅμως ἀπό ὅλους ὀφείλεται στήν Χάρη καί στό Ἔλεος τοῦ Χριστοῦ καί στίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων, οἱ Ὁποῖοι εἰσακούουν τίς δεήσεις τῶν πιστῶν καί φωτίζουν τούς εἰδικούς ἐπιστήμονες καί τούς ἰθύνοντες.
.                  Γι᾿ αὐτό παρακαλοῦμε ὅλους∙ συνεχίστε νά προσεύχεσθε ἐνθέρμως∙ περικυκλῶστε τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ μέ τίς ἱκεσίες σας καί παραμείνετε στό σπίτι προσευχόμενοι. Διατρανῶστε, καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, ὅτι: «μένω στό σπίτι γιατί ἀγαπῶ τόν Θεό, τόν συνάνθρωπο καί τόν ἑαυτό μου. Μένω στό σπίτι, ὄχι μόνος ἀλλά μέ τόν Θεό, τήν Θεοτόκο, τούς Ἁγίους καί ὅλους αὐτούς πού ἀγαπῶ καί μ’ ἀγαποῦν, συμμετέχοντας μέ τήν ψυχή μου στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Μένω στό σπίτι καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά δεχθῶ τήν Χάρη τῶν Θείων Λειτουργιῶν πού θά ἱερουργηθοῦν αὐτές τίς Ἅγιες ἡμέρες, καθώς γνωρίζω καί πιστεύω ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας» καί «ὑπέρ τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων». Μένω στό σπίτι καί εἶμαι σίγουρος ὅτι ὁ Χριστός θά ἔλθει στό σπιτικό μου καί θά τό μεταμορφώσει σέ «οἶκο Θεοῦ». Μέσα σέ αὐτό τόν «οἶκο» θά κάνω Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Πάσχα».
.                 Γνωρίζετε ὅλοι, ὅτι αὐτό εἶναι ἕνα προσωρινό μέτρο, γιά ὅσο διάστημα κρατήσει ἡ πανδημία. Μόλις αὐτή ὑποχωρήσει, οἱ Ἱεροί Ναοί μας θ᾿ ἀνοίξουν καί πάλι στήν κοινή Λατρεία καί ὅλοι μας θά συναχθοῦμε στίς λειτουργικές μας Συνάξεις, γιά νά ἑνωθοῦμε στό Κοινό Ποτήριο τῆς Πίστεως καί τῆς Ζωῆς!
.                Μέ αὐτές τίς σκέψεις εὐλογοῦμε πατρικῶς ὅλους σας καί εὐχόμεθα ἐγκαρδίως καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί καλή Ἀνάσταση.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

, ,

1 Σχόλιο

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ καὶ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ»

Συγκλονίζει λληνας γιατρς στν ταλία:
Σ
δευτερόλεπτα ποφασίζουμε ποις θ ζήσει κα ποις θ πεθάνει

«Οἱ νεκροὶ μπαίνουν σὲ σακοῦλες, θάβονται ἢ καίγονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. Χάνονται ἄνθρωποι ὑγιεῖς μέσα σὲ ὧρες», ἀναφέρει. Συγκλονιστικὰ εἶναι τὰ ὅσα ἀναφέρει, μιλώντας στὸ ethnos.gr, ὁ Ἕλληνας γιατρὸς τοῦ νοσοκομείου τοῦ Μπέργκαμο στὴν Ἰταλία, Γιῶργος Γιοῦργος.
«Χάνονται ἄνθρωποι ὑγιεῖς μέσα σὲ ὧρες» Ὁ  κ. Γοῦργος, τονίζει πὼς ἂν οἱ Ἕλληνες δὲν προσέξουν, ἡ χώρα δὲν θὰ ἀντέξει.

«Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει τὴν ὑποδομὴ τῆς Ἰταλίας. Δὲν εἶναι ὑποτιμητικὸ νὰ τὸ παραδεχτοῦμε. Ὁλόκληρη Ἰταλία καὶ ἔχει γονατίσει. Οἱ νεκροὶ μπαίνουν σὲ σακοῦλες, θάβονται ἢ καίγονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. Χάνονται ἄνθρωποι ὑγιεῖς μέσα σὲ ὧρες», ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων καὶ προσθέτει: «Ἐγὼ καὶ οἱ συνάδελφοί μου ἔχουμε ὑποκαταστήσει τὸ Θεό. Ζητῶ συγγνώμη ἀλλὰ δὲν εἶναι βλασφημία αὐτὸ ποὺ λέω. Ἔτσι αἰσθάνομαι. Μέσα σὲ δευτερόλεπτα πρέπει νὰ πάρουμε ἀπόφαση ποιὸς θὰ ζήσει καὶ ποιὸς θὰ πεθάνει. Μπαίνουμε μέσα στὸ θάλαμο καὶ πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε ποιὸς ζεῖ καὶ ποιὸς πεθαίνει ἀφοῦ προηγουμένως διαπιστώσουμε πὼς ὁ ἀσθενὴς “ἔφτασε” καὶ δὲ μπορεῖ νὰ γυρίσει πίσω”. Μὲ δεδομένο πὼς δὲν ὑπάρχει ἐμβόλιο ἢ κάποια συγκεκριμένη θεραπευτικὴ οὐσία παρέχουμε ἐνδοφλέβιες ἐνέσεις παρακεταμόλης γιὰ νὰ ρίξουμε τὸν πυρετό. Ἐὰν ὁ ὑψηλὸς πυρετὸς δὲν ὑποχωρήσει ὁ ἀσθενὴς “φτάνει” πρὸς τὸ τέλος. Δὲν ὑπάρχει ἐπιστροφή», προσθέτει ἐν συνεχείᾳ.

«Ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ἀντέξει»

Ὁ κ. Γιοῦργος τονίζει πὼς ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ τηρήσουν τὰ μέτρα προστασίας κατὰ τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ, γιατί ἐὰν δὲν γίνει αὐτό, ἡ Ἑλλάδα θὰ γίνει σὰν τὴν Ἰταλία.

«Ἐφαρμόστε τὶς συμβουλὲς τῶν εἰδικῶν, μὴ λογαριάζεται τὸ πράγματι μεγάλο κόστος τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων ἀλλιῶς ἡ ζημιὰ θὰ εἶναι ἀνεπανόρθωτη καὶ ἀνυπολόγιστη σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα», τονίζει μεταξὺ ἄλλων. «Μετὰ τὰ ὅσα βιώνουμε ὅμως τὸν τελευταῖο μήνα σᾶς λέω μὲ βεβαιότητα πὼς πρέπει νὰ πάρετε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ νὰ περιοριστεῖ τὸ κακό. Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα γίνει Ἰταλία δὲν θὰ ἀντέξει τὶς ἐπιπτώσεις καὶ δὲν ἀναφέρομαι μόνο στοὺς θανάτους, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, στὴν κοινωνία, στὸν τουρισμό, στὸ σύστημα ὑγείας, παντοῦ. Θὰ ἀναγκαστεῖτε νὰ μεταφέρετε νεκροὺς σὲ σακοῦλες. Καὶ σᾶς τὸ λέω ἐνῶ ὁ ἀδελφός μου ἐργάζεται στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ οἰκογένειά μου εἶναι στὴν Κέρκυρα. Ἐπίσης στὶς ἀνθρώπινες ἀπώλειες νὰ μὴν ὑπολογίζουμε μόνο τὰ θύματα τοῦ κοροναϊοῦ ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ αὐτὴ τὴν περίοδο δὲν λαμβάνουν σωστὲς θεραπευτικὲς ἀγωγὲς ἢ δὲν κάνουν τὶς ἀπαραίτητες ἐγχειρήσεις καὶ πεθαίνουν ἀβοήθητοι», ἀναφέρει ὁ κ. Γιοῦργος.

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

 

 

Σχολιάστε

«ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙΣ ΜΕΣΑ στὸ σπίτι ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ τοῦ ΙΟΥ, ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ καὶ νὰ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΑΛΛΟΥΣ, ΙΣΩΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ, ΙΣΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΣΟΥ».

Ὁ Δασκαλάκης ἐξηγεῖ μὲ ἕνα μύθο
πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ κορωνoϊὸς
ΠΗΓΗ: in.gr

.               Ἔκκληση γιὰ τὴν παραμονὴ τῶν πολιτῶν στὸ σπίτι ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ κάνει ὁ Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης, Καθηγητὴ τοῦ Τμήματος Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Ἐπιστήμης Ὑπολογιστῶν τοῦ ΜΙΤ. Ὁ παγκοσμίου φήμης, πολυβραβευμένος Ἕλληνας καθηγητής ἐξηγεῖ γιατί θεωρεῖ πὼς ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ μία ὕπουλη ἐκθετικὴ αὔξηση.
Μιλώντας ὡς εἰδικὸς στὴν ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν ἐξηγεῖ πὼς «Δὲν εἶμαι γιατρός, βιολόγος ἢ ἐπιδημιολόγος, ἀλλὰ ἡ δουλειά μου στὴν ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν εἶναι νὰ δαμάζω τὶς ἐκθετικὲς αὐξήσεις». Παράλληλα ἀπευθύνει ἔκκληση στοὺς πολίτες νὰ μείνουν σπίτια τους καὶ ζητᾶ ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῶν κανόνων προστασίας γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας.

Ἀναλυτικὰ ἡ ἀνάρτηση τοῦ κ. Δασκαλάκη

.                   Ὁ μύθος μιλάει γιὰ ἕνα βασιλιὰ στὴν μακρινὴ Ἰνδία ποὺ ἦταν καλὸς στὸ σκάκι καὶ εἶχε τὴ συνήθεια νὰ καλεῖ τοὺς περαστικοὺς νὰ παίξουνε παρτίδες. Μία μέρα προσκάλεσε ἕνα σοφὸ περαστικό, λέγοντάς του ὅτι ἂν χάσει θὰ τοῦ χάριζε ὅ,τι ζητοῦσε. Ὁ σοφός του ζήτησε νὰ πληρωθεῖ σὲ ρύζι μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο: δύο κόκκους ρύζι γιὰ τὸ πρῶτο τετράγωνό της σκακιέρας, τέσσερις γιὰ τὸ δεύτερο, ὀχτὼ γιὰ τὸ τρίτο, καὶ οὕτω καθεξῆς, βάζοντας σὲ κάθε τετράγωνό της σκακιέρας δύο φορὲς τὸν ἀριθμὸ ἀπὸ κόκκους τοῦ γειτονικοῦ τετραγώνου. Ὁ βασιλιὰς δέχτηκε καὶ ἔπαιξαν.
Ὁ περαστικὸς ἦταν βιρτουόζος στὸ σκάκι, καὶ πρὸς ἔκπληξη ὅλων κέρδισε τὸν βασιλιά. Ὁ βασιλιὰς ζήτησε νὰ φέρουν ἕνα σακὶ μὲ ρύζι γιὰ νὰ πληρώσει τὸν περαστικό. Καὶ ἄρχισε νὰ βάζει τοὺς κόκκους στὴ σκακιέρα. Ὅμως σύντομα κατάλαβε ὅτι ἀκόμα καὶ ἡ ἀμύθητη περιουσία του δὲν ἀρκοῦσε γιὰ νὰ πληρώσει τὸν περαστικό. Συνειδητοποίησε ὅτι ὅταν ἔφτανε στὸ εἰκοστὸ τετράγωνο θὰ χρειαζόταν περίπου 1 ἑκατομμύριο κόκκους ρυζιοῦ, σ τὸ τριακοστὸ 1 δισεκατομμύριο κόκκους, στὸ τεσσαρακοστὸ 1 τρισεκατομμύριο, καὶ πάει λέγοντας. Γιὰ νὰ πληρώσει τὸν περαστικὸ θὰ χρειαζόταν περίπου 1 τρισεκατομμύριο τόνους ρυζιοῦ, δηλαδὴ περισσότερους τόνους ἀπὸ ὅσο ρύζι παράγει ἡ Κίνα σὲ 7000 χρόνια, μὲ βάση τὴν περσινή της παραγωγή!
.                   Ποιό εἶναι τὸ ἠθικὸ δίδαγμα τῆς ἱστορίας; Ὅτι ἡ ἐκθετικὴ αὔξηση εἶναι ὕπουλο πράγμα. Τὸ σκέφτεσαι λίγο καὶ τὰ νούμερα φαίνονται μικρά. Ἀλλὰ τελικὰ θὰ σοὺ τὴ φέρει. Ὅσο μεγάλος καὶ νὰ εἶσαι θὰ σοὺ τὴ φέρει. Μετὰ ἀπὸ λίγα μόλις βήματα ἔχει γίνει τόσο μεγάλη ποὺ δὲν τὸ χωράει ὁ νοῦς σου. Ὁ ἀριθμὸς γίνεται τόσο ἐξωφρενικὰ μεγάλος ποὺ εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὰ μόρια τοῦ σύμπαντος. Δὲν εἶμαι γιατρός, βιολόγος ἢ ἐπιδημιολόγος, ἀλλὰ ἡ δουλειά μου στὴν ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν εἶναι νὰ δαμάζω τὶς ἐκθετικὲς αὐξήσεις.
.                   Ἡ ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι μία ὕπουλη ἐκθετικὴ αὔξηση. Ἀρχίζει μὲ 1 κροῦσμα. Μετὰ ἀπὸ δύο-τρεῖς μέρες τὰ κρούσματα γίνονται 2. Μετὰ ἀπὸ ἄλλες δύο-τρεῖς μέρες γίνονται 4. Ἔχει περάσει μία βδομάδα καὶ φαίνεται ὑπὸ ἔλεγχο. Ἔλα ὅμως ποὺ ἂν περάσουν ἄλλες δύο βδομάδες τὰ κρούσματα θὰ γίνουν περίπου 1000, καὶ ἂν περάσουν ἄλλες δύο-τρεῖς βδομάδες θὰ γίνουν πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χιλιάδες!
Καὶ τὸ ἀκόμα πιὸ ὕπουλο εἶναι τὸ ἑξῆς. Ὅταν τὰ ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα εἶναι 1000, ἀκόμα καὶ ἐκείνη τὴν μέρα νὰ καθόμαστε ὅλοι σπίτι μας γιὰ 10 μέρες χωρὶς καμιὰ ἀνθρώπινη ἐπαφή, παρόλα αὐτὰ τὰ κρούσματα θὰ γίνονταν ἀρκετὲς χιλιάδες. Μὰ πῶς; Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὅταν τὰ 1000 ἔδειξαν συμπτώματα, εἶχαν ἤδη μεταδώσει τὸν ἰὸ σὲ ἄλλους.
.                   Στὴν Ἑλλάδα τὰ κρούσματα εἶναι τώρα περίπου 200. Ἂν καθόμαστε ὅλοι κλεισμένοι σπίτια μας, τότε σὲ ἕνα καλὸ σενάριο μετὰ ἀπὸ πέντε-ἕξι-ἑφτὰ μέρες τὰ κρούσματα θὰ ἔφταναν περίπου τὰ 1000 μεγαλώνοντας ἐκθετικὰ μέχρι τότε, ΑΛΛΑ μετὰ θὰ βλέπαμε τὸν ἀριθμὸ νέων κρουσμάτων νὰ πέφτει, ἂν ΣΥΝΕΧΙΖΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ στὰ σπίτια μας. Μετὰ ἀπὸ ἀκόμα δύο-τρεῖς βδομάδες, δηλαδὴ σὲ ἕνα μήνα ἀπὸ τώρα ἴσως καὶ νὰ εἴχαμε 0 καινούργια κρούσματα.
.                   Γι’ αὐτὸ προτρέπω ὅλον τὸν κόσμο νὰ μείνει μέσα, ἐκτὸς ἂν ἡ φύση τῆς δουλειᾶς του ἢ ἀνωτέρα βία δὲν τὸ ἐπιτρέπει. Προτρέπω τοὺς ἐργοδότες νὰ δώσουν εὐελιξία στοὺς ἐργαζομένους. Καὶ προτρέπω τὸ κράτος νὰ τοὺς βοηθήσει μὲ τὴ σειρά του.
.                   Ἂν εἶσαι νέος καὶ ὡραῖος, χωρὶς συμπτώματα, πρέπει νὰ μείνεις καὶ ἐσὺ σπίτι σου. Καὶ νὰ τὴ γλιτώσεις, μὲ τὸ νὰ μὴν μείνεις μέσα συνεισφέρεις στὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ, συνεισφέρεις νὰ φτάσει καὶ νὰ σκοτώσει ἄλλους, ἴσως τοὺς γονεῖς σου, ἴσως τοὺς παπποῦδες σου. Ἀλλὰ καὶ ἡ πιθανότητα νὰ πεθάνεις εἶναι μὴ τετριμμένη, καὶ ἡ πιθανότητα νὰ ταλαιπωρηθεῖς πολὺ ἀκόμα μεγαλύτερη.
.                   Στέλνω πολλοὺς χαιρετισμοὺς ἀπὸ τὸν καναπέ μου σὲ ἐσᾶς στὸν καναπέ σας (ἐλπίζω!) καὶ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη στοὺς γιατροὺς καὶ τὶς νοσοκόμες ποὺ παλεύουν καὶ μέχρι νὰ παρέλθει αὐτὴ ἡ λαίλαπα θὰ συνεχίσουν νὰ παλεύουν γιὰ τὴ ζωὴ ὅλων μας!

ΥΓ: Οἱ ὑπολογισμοὶ καὶ οἱ προβλέψεις παραπάνω βασίζονται σὲ ἐκτιμήσεις ρυθμῶν γιὰ τὸ πῶς ἐξαπλώνεται ὁ ἰὸς καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἐπίδραση δρακόντειων μέτρων ἀπὸ ἄλλες χῶρες. Εἶναι οἱ καλύτερες ὅμως ἐκτιμήσεις ποὺ διαθέτουμε αὐτὴ τὴ στιγμή.

 

ΠΗΓΗ: in.gr

 

Σχολιάστε

«ΝΑ ΜΗ ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ» (Μητροπολ. Κηφισίας Κύριλλος) [οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου]

Ἐν Κηφισιᾷ τῇ 11ῃ Μαρτίου 2020

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καί ὑγιαίνετε,
.                    Μέ τήν παροῦσα Ἐγκύκλιό μου ἐπιθυμῶ νά ἐπικοινωνήσω γιά ἄλλη μία φορά μαζί σας μέσα στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ ἀφορμή τίς τελευταῖες ἐξελίξεις ἀναφορικά μέ τήν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ καί τόν ἐντοπισμό κρουσμάτων καί στήν χώρα μας καί νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τά κάτωθι:
.                    Ἡ Ἐκκλησία μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων ἀντιμετώπισε πολλές λοιμικές ἀσθένειες. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά! Καί μέ τά πνευματικά μέσα πού διαθέτει (προσευχή, λειτουργίες, παρακλήσεις, δεήσεις, λιτανεῖες, ἁγιασμούς, εὐχές) καί τά μέτρα προστασίας πού λαμβάνει ἡ Πολιτεία, κατόπιν τῶν ὁδηγιῶν τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων – λοιμωξιολόγων καί τά ὁποῖα πρέπει νά τηροῦνται καί ἀπό τούς πιστούς, ἀντιμετωπίστηκαν οἱ κίνδυνοι καί ἐπανῆλθε ἡ κοινωνική γαλήνη καί διαφυλάχθηκε ἡ συνοχή.
.                    Ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀνωτάτης Διοικητικῆς Ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία περιέχει τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό προκῦψαν ζήτημα, μέ ἐκφράζει καί συμφωνῶ ἀπόλυτα ὡς Μητροπολίτης καί Μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τίς θέσεις πού περιέχει καί σᾶς παρακαλῶ νά τίς τηρήσετε πιστά, ὅσον ἀφορᾷ κυρίως τήν τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς γιά τήν προφύλαξη ἀπό τήν μετάδοση τῆς νόσου.
.                    Ὅσοι ἀπό ἐσᾶς ἔχουν συμπτώματα ἀσθενείας (πτάρνισμα, βήχα, πυρετό κλπ) καί ὅσοι ἀνήκουν στίς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, νά παραμένετε στό σπίτι σας καί νά μήν προσέρχεσθε στούς Ἱερούς Ναούς. Ὁ σεβασμός στήν ζωή τῶν ἄλλων καί τήν σωματική τους ὑγεία εἶναι χριστιανικό καθῆκον, πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο, πού τήν διδάσκει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.
.                    Ὅταν εἰσέρχεσθε στόν Ναό νά ἀπολυμαίνετε τά χέρια σας εἴτε μέ ἰδιωτικά ἀντισηπτικά πού πρέπει νά ἔχετε μαζί σας, εἴτε σέ αὐτά πού θά ὑπάρχουν στούς Νάρθηκες τῶν Ναῶν. Θά πρέπει, ἐπίσης, νά ἀποφεύγετε κάθε ἀσπασμό, χειραψία καί ἐναγκαλισμό καθώς καί κάθε ἀσπασμό μέ τούς κληρικούς. Τό ἀντίδωρο, γιά ὅσο διάστημα χρειαστεῖ, θά τό λαμβάνετε μὲ προσοχή ἀπό τόν Ἱερέα, χωρίς νά ἀσπάζεσθε σὲ καμμία περίπτωση τό χέρι του.
.                    Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Μυστήριο, Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ καί δίδει μόνο ὑγεία καί ζωή. Ἡ Θεία Κοινωνία δέν μπορεῖ μέ κανένα τρόπο νά μεταδώσει τόν ἰό. Ἀπαιτεῖ πίστη ἡ συμμετοχή σέ αὐτό. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐθαυματούργησε στήν Χαναναία, βλέποντας τήν ἀκλόνητη ἐπιμονή της καί τήν πίστη της: «Τότε ἀποκριθείς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καί ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης.» (Ματθ. ιε΄ 21-28).
.                    Μία ἄλλη ἰδιαίτερη περίπτωση σχετικά μέ τήν πίστη πού κάνει ἐντύπωση εἶναι ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ. Ἐδῶ ὁ Χριστός δέν ἀναφέρεται στήν πίστη τοῦ ἀρρώστου μόνο, πού τελικά γίνεται καλά, ἀλλά στήν πίστη «αὐτῶν» πού τόν μεταφέρουν: «Ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ» (Μάρκος β΄ 1-12). Ἐδῶ παροῦσα εἶναι μία πίστη συλλογική, πού προϋποθέτει συνεργασία, κοινό προγραμματισμό, κοινή ἐνέργεια. Αὐτό μᾶς χρειάζεται καί ἐμᾶς σήμερα, γιά νά ξεπεράσουμε αὐτή τήν δυσκολία.
.                    Τελειώνοντας θά ἤθελα πατρικῶς νά προσέξουμε νά μήν πέσομε στόν τρίτο πειρασμό πού ὑπέβαλε ὁ διάβολος τόν Κύριο στήν ἔρημο, ἀγνοώντας καί παραβλέποντας ἐγωιστικά τούς κινδύνους ἀπό μία τέτοια στάση: «Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ῾Ιεροσόλυμα, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι εἴρηται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.» Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκθέτομε τούς ἑαυτούς μας στόν κίνδυνο τῆς μή λήψεως τῶν μέτρων προστασίας γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ, δοκιμάζοντας τόν Θεόν ἄν μᾶς προστατεύσει.
Ὁ Ἰησοῦς ἀρνεῖται νά ἐπιδείξει τήν δύναμη τῆς Θεότητάς Του στό θέατρο τοῦ κόσμου, ἀπαντώντας μέ φράση ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐκ τοῦ Δευτερονομίου. Ἡ στάση τοῦ Ἰησοῦ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Νά ἀκούσει κανείς τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ σημαίνει νά ἀπεκδυθεῖ κάθε αἴτημα ἰσχύος, ὅπως καί κάθε ἰδεολογικό προσανατολισμό. Ὁ Χριστός ζητεῖ νά ἐνωτισθοῦμε τούς λόγους Του. Ἀρνούμενος ὁ κόσμος νά Τόν ἀκούσει, σφυρηλατεῖ ἕνα πεπρωμένο ἀδυσώπητο καί κανένας Θεός δέν θά εἶναι ὑπεύθυνος γι’ αὐτό.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
.                    Ἄς προσευχηθοῦμε εἰλικρινῶς στόν Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας, Κύριο Ἰησοῦ Χριστόν, νά δείξει τῆς φιλανθρωπίας Του τό μέγεθος καί νά μᾶς ἀπαλλάξει ταχύτατα «ἀπό τῆς λοιμώδους ταύτης νόσου τήν φθοράν».
Καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς
Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

ΠΗΓΗ: imkifissias.gr

,

Σχολιάστε

Η Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ «ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ ΤΟΥ ΜΗ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ» (Οἰκουμεν. Πατριαρχεῖο)

Ἀνακοίνωση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου
(τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου)
γιὰ τὸν κορωναϊὸ Covid-19

.               Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνῆλθε ὑπὸ τὴν προεδρεία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ μελέτησε διεξοδικῶς, μεταξὺ ἄλλων, τὰ δεδομένα τοῦ ἰοῦ Covid-19 (κορωνοϊοῦ), μὲ αἴσθημα δὲ ποιμαντικῆς εὐθύνης, ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς:

α) Παρὰ τὴ σοβαρότητα τῆς καταστάσεως συνιστᾶται σύνεση, ὑπομονὴ καὶ ἀποφυγὴ ἐκδηλώσεων πανικοῦ.

β) Ἡ Ἐκκλησία μας σεβόταν καὶ σέβεται τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Γι᾽αὐτὸ προτρέπει ὅλους τοὺς πιστοὺς νὰ ἐναρμονίζονται πρὸς τὶς ὑγειονομικὲς ὁδηγίες τόσο τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας ὅσο καὶ πρὸς τὶς σχετικὲς ὑποδείξεις καὶ νομοθετικὲς διατάξεις τῶν κατὰ τόπους Κρατῶν.

γ) Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐκφράζει εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὅσοι ἐργάζονται μὲ αὐτοθυσία σὲ κάθε τομέα ὑγείας, ἰατρικό, νοσηλευτικὸ καὶ ἐρευνητικό, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθεῖ καὶ νὰ θεραπευθεῖ ἡ νέα αὐτὴ πανδημία.

δ) Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, γνωρίζει ἐμπειρικῶς μέσα ἀπὸ τὴ δισχιλιετῆ πορεία της, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι «ἀντίδοτον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν» καὶ μένει στὴ μέχρι τώρα Ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ τῆς Θείας Μεταλήψεως.

ε) Αὐτονόητο θεωρεῖται, ὅτι ἡ πίστη στὸ Θεό, ὡς ὑπέρβαση καὶ ὄχι ὡς κατάργηση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, καθὼς καὶ ἡ προσευχὴ ἐνισχύουν τὸν πνευματικὸ ἀγώνα τοῦ Χριστιανοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως προτρέπει τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον πνευματικά της παιδιὰ νὰ ἐντείνουν τὶς προσευχές τους, ὥστε μὲ τὴν ἐνίσχυση καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ νὰ ξεπερασθεῖ καὶ αὐτὴ ἡ σύγχρονη δοκιμασία.

11 Μαρτίου 2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου

 

, ,

Σχολιάστε

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ τῆς Κυβερνήσεως

κυβερνητικς κπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μιλώντας στν νημέρωση τν πολιτικν συντακτν επε:
«Εἶναι ἰσχυρὴ σύσταση τῆς κυβέρνησης νὰ μὴ συνωστίζονται οἱ πολίτες καὶ οἱ ἡλικιωμένοι στὶς ἐκκλησίες», καὶ χρησιμοποίησε ἀπόσπασμα ἀπὸ δήλωση τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαου.

 

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

 

Σχολιάστε