Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

ΑΠAΝΤΗΣΗ τοῦ ΚΙΝHΜΑΤΟΣ «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!» στὰ «ELLΙNIKA ΗOAXES»

πάντηση το Κινήματος «φστε μ ν ζήσω!»
στ
«ELLΙNIKA ΗOAXES»

.                           Πληροφορηθήκαμε ὅτι ἡ ἰστοσελίδα «ELLINIKA HOAXES» στὴν ἱστοσελίδα τους, ἀλλὰ καὶ στὴ σελίδα τους στὸ Facebook, δημοσίευσαν στὶς 13. 1. 2020, ἕνα κείμενο-«ἔρευνα» τῶν Στάμου Ἀρχοντῆ καὶ Στυλιανοῦ Πουρνῆ, μὲ τὸν συκοφαντικὸ τίτλο: «Ψευδεῖς οἱ ἰσχυρισμοὶ τῆς καμπάνιας κατὰ τῶν ἐκτρώσεων»! (www.ellinikahoaxes.gr/2020/01/13/abortion-claims-debunked/https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/01/13/abortion-claims-debunked/).
.               Στὸ ἐν λόγῳ κείμενό τους κατηγοροῦν τὸ Κίνημά μας «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!», ὅτι τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα ποὺ παραθέτουμε στὴν ἀφίσα μας, ἡ ὁποία ἀναρτήθηκε στὸ ΜΕΤΡΟ στὶς 13. 1. 2020 καὶ μὲ παρέμβαση τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν κ. Κώστα Καραμανλὴ πρὸς τὴ διοίκηση τοῦ ΜΕΤΡΟ, κατέβηκε τὴν ἴδια ἡμέρα (βλ. σχετικὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Κινήματος:www.afistemenaziso.gr/texts/epikairotita/deltio-typou-tou-kinimatos-afiste-me-na-ziso-gia-tin-afisa-sto-metrohttps://www.afistemenaziso.gr/texts/epikairotita/deltio-typou-tou-kinimatos-afiste-me-na-ziso-gia-tin-afisa-sto-metro), «ἀποτελοῦν συλλογὴ παραποιημένων ἐπιστημονικῶν δεδομένων». Μάλιστα ἀναφέρουν συγκεκριμένα τὶς λέξεις «Ψευδοεπιστήμη» καὶ «Παραπληροφόρηση» (χρησιμοποιώντας τὰ ἀντίστοιχα εἰκονίδιά τους).

(Ἡ ἀφίσα μας ποὺ ἀναρτήθηκε στὰ πλαίσια τοῦ ΜΕΤΡΟ στὶς 13.1. 2020)

.                           Μὲ τὸ παρὸν θέλουμε νὰ πληροφορήσουμε κάθε ἐνδιαφερόμενο ὅτι ἡ ἀφίσα τὴν ὁποία ἐμφάνισαν τὰ «ELLINIKA HOAXES» ΔΕΝ εἶναι ἡ ἴδια ποὺ ἀναρτήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαφημιστική μας καμπάνιας στὸ ΜΕΤΡΟ. Ἡ ἀφίσα μας τῆς καμπάνιας δὲν ἔγραφε πουθενὰ τὴν λέξη ΕΚΤΡΩΣΗ. Ἀνέφερε (ὅπως φαίνεται στὴ φωτογραφία της ποὺ παραθέτουμε παραπάνω) μόνο: «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» καὶ ὄχι «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ», ὅπως ἔγραψαν ἀναληθῶς τὰ «ELLINIKA HOAXES», σημειώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά: «Ἡ ἀρχική εικονα οπως ἐμφανίστηκε ἀφισοκολλημένη στὸ μετρὸ εἶναι ἡ παρακάτω»!
.                           Προφανῶς γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἐντυπώσεις χρησιμοποίησαν μία ἄλλη ἐκδοχὴ τῆς ἀφίσας, ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα μας ἢ ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ (archive.md/UvQohhttps://archive.md/UvQoh). Ἡ ἔκφραση, ὅμως, «ὅπως ἐμφανίστηκε ἀφισοκολλημένη στὸ μετρό…» δὲν εἶναι ἀληθής. Χρησιμοποιοῦντες, λοιπόν, οὐσιαστικὰ ἄλλη ἀφίσα, ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ἐμεῖς χρησιμοποιήσαμε στὸ ΜΕΤΡΟ, καταλήγουν στὸ ἐσφαλμένο συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀφίσα μας στὸ ΜΕΤΡΟ εἶναι κατὰ τῶν ἀμβλώσεων, λέγοντας: «Ἔντονες ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει εἰκόνα τῆς καμπάνιας κατὰ τῶν ἀμβλώσεων τοῦ κινήματος…».
Ἐὰν ἐπιθυμούσαμε νὰ κάνουμε καμπάνια «κατὰ τῶν ἀμβλώσεων», δὲν θὰ χρησιμοποιούσαμε τὴν ἀφίσα, ὅπως τὴν ἀναρτήσαμε στὸ ΜΕΤΡΟ, χωρὶς καμία ἀναφορὰ στὶς λέξεις «Ἄμβλωση» ἢ «Ἔκτρωση». Ἀποκλειστικὸς σκοπός μας ἦταν ἡ καμπάνια νὰ προωθήσει τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς καὶ τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου μωροῦ.

.                           Παράλληλα τὰ «ELLINIKA HOAXES», ὅπως προαναφέραμε, μᾶς κατηγοροῦν γιὰ παράθεση «μίας σειρᾶς ἰσχυρισμῶν ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνταποκρίνονται στὴ πραγματικότητα»! Παραθέτουν τοὺς δικούς μας ἰσχυρισμοὺς καὶ παράλληλά τους σχολιάζουν ἕναν πρὸς ἕναν.
.                           Τὸν 1ο ἰσχυρισμός μας: «Στὸ ἀγέννητο παιδὶ ἀπὸ τὴν 18η μέρα χτυπᾶ ἡ καρδιά του», τὸν χαρακτηρίζουν «παραπλανητικό».
.                           Τὸν 2ο ἰσχυρισμό μας: «Τὸ ἔμβρυο νιώθει πόνο ἀπὸ τὴν 10 ἑβδομάδα», τὸν χαρακτηρίζουν «ἐπιστημονικὰ ἀβάσιμο».
.                           Μὲ τὸν 3ο ἰσχυρισμό μας: «Ἀπὸ τὴν 42η μέρα ἀνιχνεύονται ἐγκεφαλικὰ κύματα», συμφωνοῦν, λέγοντας: «Αὐτὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς ἰσχυρισμὸς τῆς ἀφίσας ὁ ὁποῖος ἔχει δόση ἀλήθειας», συνεχίζοντας, ὅμως, τὸν σχολιάσμό τους γιὰ τὴν «κανονικὴ ἐγκεφαλικὴ λειτουργία», στὴν ὁποία ἐμεῖς ποτὲ δὲν ἀναφερθήκαμε.
.                Τέλος, τὸν 4ο ἰσχυρισμό μας: «Ὅλα τὰ ὄργανα ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὴν ὄγδοη ἑβδομάδα», ἐνῶ στὴν ἀρχὴ φαίνεται ὅτι συμφωνοῦν, λέγοντας: «Ἡ ὀργανογένεση ξεκινάει ἀπὸ τὴν 3η ἑβδομάδα καὶ φτάνει μέχρι τὴν 8η», στὴ συνέχεια πάλι προσπαθοῦν νὰ τὸν ἀποδομήσουν, λέγοντας: «Ὡστόσο αὐτὴ ἡ διαδικασία σχηματίζει τὶς θεμελιώδεις δομὲς τῶν ὀργάνων καὶ τῶν ἱστῶν, αὐτὸ δὲν μεταφράζεται σὲ “δημιουργία ὅλων τῶν ὀργάνων μέχρι τὴν 8η ἐβδομάδα”…».
.                           Ἀπαντώντας, λοιπόν, στὴν οὐσία τοῦ συκοφαντικοῦ αὐτοῦ δημοσιεύματος, ἔχουμε νὰ σημειώσουμε τὰ κάτωθι:
.                           Στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα γιὰ αὐτὰ τὰ τόσο λεπτὰ θέματα ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καὶ διαφορετικὲς γνῶμες καὶ ἀπόψεις, μεταξὺ τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων. Δεοντολογικὰ εἶναι, ἐπιεικῶς, ἀπαράδεκτο νὰ χαρακτηρίζονται ὡς «ψευδοεπιστήμη» καὶ ὡς «παραπληροφόρηση» διαφορετικὲς ἐπιστημονικὲς ἀπόψεις. Οἱ ἀντίθετες ἀπόψεις, ἀλλὰ καὶ ἔρευνες πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ γιὰ ἐπιστημονικὸ διάλογο καὶ ὄχι γιὰ ἀφοριστικοὺς χαρακτηρισμούς.
Παρακάτω παραθέτουμε ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, ποὺ ὑποστηρίζουν αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀφίσα μας, τὰ ὁποία δὲν εἶναι οὔτε «παραπλανητικὰ» οὔτε «ἀβάσιμα»!

1) ΓΙΑ ΧΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΝ 18η ΜΕΡΑ:

.                           Τὸ British Heart Foundation ἀναφέρει ὅτι ἀπὸ τὴν 16η μέρα ἀπὸ τὴν σύλληψη, χτυπάει ἡ καρδιά:  Ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν παρακάτω ἰστοσελίδα: https://www.justthefacts.org/get-the-facts/babys-heartbeat/https://www.justthefacts.org/get-the-facts/babys-heartbeat/  προκειμένου νὰ ἀκούσει καὶ νὰ δεῖ τὴ λειτουργία τῶν ἐμβρυϊκῶν καρδιακῶν κυττάρων ἀπὸ τὴ 18η μέρα ἀπὸ τὴ σύλληψη.
.                           Εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ ἀκρίβεια στὴν ἀντίληψη ἑνὸς βιολογικοῦ φαινομένου σχετίζεται καὶ μὲ τὴν τεχνολογία ποὺ εἶναι διαθέσιμη. Αὐτὸ ποὺ χθὲς γινόταν ἀντιληπτὸ τὴν 22η μέρα, σήμερα γίνεται ἀντιληπτὸ τὴ 18η.
.                           Παρακάτω παραθέτουμε σχετικὴ Εἰκόνα ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικὸ σύγγραμμα: Moore Keith L. – Persaud T.V.N., «Ἡ ἀνθρώπινη διάπλαση. Ἐμβρυολογία Κλινικοῦ προσανατολισμοῦ» (8η ἔκδοση, 1η ἑλληνική, ἔκδ. Πασχαλίδη, Ἀθήνα 2009, κέφ. 4, σέλ. 77), ὅπου περιγράφεται τὸ «ἀρχέγονο καρδιαγγειακὸ σύστημα ἐμβρύου 21 περίπου ἡμερῶν», δηλ. μόλις 3 ἡμέρες ἀπὸ τὴν 18η ἡμέρα.

Καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἀγγλικό:

2) ΓΙΑ ΠΟΝΟ ΤΗ 10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

.                           Ἡ ὕπαρξη ὁλοκληρωμένου κυκλώματος πόνου, ὅπως παρουσιάζεται στὸν ὥριμο νευρολογικὰ ὀργανισμό, ἀπὸ τὸν περιφερικὸ ὑποδοχέα, μέχρι τὸ θάλαμο καὶ ἀπὸ τὸ θάλαμο ἕως τὸ φλοιό, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐλεγχθεῖ πρὶν τὶς 21 ἑβδομάδες, πολὺ περισσότερο στὶς 8 ἑβδομάδες, διότι προϋποθέτει πὼς τὸ ἔμβρυο θὰ ἐλεγχθεῖ ἱστολογικὰ καὶ ἠλεκτρομυογραφικὰ συγχρόνως, σὲ μία ἡλικία ὅπου μόνο ὡς ἐκτρωθὲν ἢ ἀποβληθὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀντικείμενο μελέτης. Ἀλλὰ ὑπάρχουν οἱ κάτωθι σοβαρὲς ἐνδείξεις: lozierinstitute.org/qa-with-the-scholars-fetal-brain-development-and-pain-capability lozierinstitute.org/qa-with-the-scholars-fetal-brain-development-and-pain-capability/
.                           Οἱ ὑποδοχεῖς τοῦ πόνου διαπιστώνονται στὸ δέρμα τοῦ ἐμβρύου ἤδη ἀπὸ τὴν 9η ἑβδομάδα ἀπὸ τὴ σύλληψη, μὲ βάση ἱστολογικὲς μελέτες σὲ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα. Τὸ ἔμβρυο ἀντιδρᾶ κλινικὰ στὴν ἄμβλωση μὲ κινήσεις ἀποφυγῆς ἤδη ἀπὸ τὶς 7,5 ἑβδομάδες, ἐνῶ στὶς ἐνδομήτριες ἐπεμβάσεις ἀποκατάστασης στὶς 16 ἑβδομάδες ἀπὸ τὴ σύλληψη, διαπιστώνεται ἀπελευθέρωση σὲ κύμα ὁρμονῶν στρές. Αὐτὸ ὑποδηλώνει τὴν ἀγωνία τοῦ ἐμβρύου, καὶ πολλοὶ ἰατροὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐνδομητρικὴ ἰατρικὴ χορηγοῦν στὸ ἔμβρυο ἀναισθησία.Τὸ ἔμβρυο παρουσιάζει κινητικότητα ἀπὸ τὴν 5η ἑβδομάδα ἀπὸ τὴ σύλληψη, διαπιστωμένη μὲ ἐξειδικευμένες τεχνικές, ἐνῶ κατὰ τὴν 7η ἑβδομάδα ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιὰ τὸ ἐὰν θὰ εἶναι δεξιόχειρας ἢ ἀριστερόχειρας. Τὴν 8η ἑβδομάδα ὁ ἐγκέφαλος εἶναι τὸ 43% τοῦ βάρους τοῦ σώματος. Ἀπὸ τὴν 11η ἑβδομάδα τεντώνεται, προσπαθεῖ νὰ πιάσει, ἔχει λόξυγγα, ἀποστρέφεται τὸν ἔντονο θόρυβο. Ὁ ρυθμὸς ἐγκεφαλικῆς ἀνάπτυξης ἀπὸ τὴν ἡλικία τῆς 6η ἑβδομάδας ἀπὸ τὴ σύλληψη καὶ ὡς τὴν 21η ἑβδομάδα εἶναι ἡ δημιουργία 250.000 ἐγκεφαλικῶν  κυττάρων ἀνὰ λεπτό!
.             Ὁποιοσδήποτε κλινικὸς ἰατρὸς γνωρίζει, πὼς ἡ ἀνάπτυξη τῆς κινητικότητας πορεύεται μαζὶ καὶ κατ’ ἀναλογία μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς αἰσθητικότητας. Ἡ κινητικότητα στὴν 8η ἑβδομάδα ἀπὸ τὴ σύλληψη δὲν εἶναι τέλεια, εἶναι ἁδρὴ καὶ χονδροειδής, ὅποτε μὲ βάση τὴν κοινὴ ἰατρικὴ ἐμπειρία τέτοια ἀναμένεται νὰ εἶναι καὶ ἡ αἰσθητικότητα. Χαρακτηρίζεται περισσότερο ὡς ἀντανακλαστικὴ ἀποφυγὴ τοῦ πόνου. Καὶ ἡ ἀντανακλαστικὴ ἀντίδραση, ὅμως, ὅταν πρόκειται γιὰ πόνο εἶναι μία ἀπολύτως σεβαστὴ ἀντίδραση. http://www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/https://www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/ (κατάθεση τῆς Καθηγήτριας Νευροβιολογίας καὶ Ἀνατομίας Maureen Condic στὸ Ἀμερικάνικο Κογκρέσο, τὸ 2012).
.                Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἐμβρύου νὰ διαπιστώσει καὶ νὰ ἐκφράσει τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του πόνου τοῦ (ἐντόπιση, χαρακτῆρες), ὅπως συμβαίνει μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς πλήρους συνδεσμολογίας καὶ δυνατοτήτων θαλάμου?φλοιοῦ, δὲν σημαίνει μὲ κανένα τρόπο πὼς ὁ πόνος τοῦ εἶναι ἀμελητέος. Τὸν πόνο αὐτὸ τὸν σεβόμαστε καὶ δὲν τὸν προκαλοῦμε, ὅπως κάνουμε καὶ μὲ τὸν ἀσαφῆ πόνο ποὺ βιώνουν τὰ ἄτομα μὲ βαρειὰ ἐγκεφαλικὰ ἢ κακώσεις ἢ αὐτὰ ποὺ εἶναι σὲ κῶμα.
.               Τέλος, ἡ μία ἀπὸ τὶς πηγὲς τῶν «ELLINIKA HOAXES», τὸ JAMA, ἀναφέρει τὸν ἑξῆς ἀπαράδεκτο συλλογισμὸ τοῦ ἐρευνητῆ: «Ἐπειδὴ ἡ ἀντίληψη τοῦ πόνου πιθανότατα δὲν λειτουργεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ τρίτο τρίμηνο, οἱ συζητήσεις γιὰ τὸν ἐμβρυϊκὸ πόνο γιὰ τὶς ἀμβλώσεις ποὺ ἐκτελοῦνται πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ δεύτερου τριμήνου πρέπει νὰ εἶναι μὴ ὑποχρεωτικὲς» («Because pain perception probably does not function before the third trimester, discussions of fetal pain for abortions performed before the end of the second trimester should be noncompulsory», βλ. https://archive.is/cGjRH – selection-3147.0-3147.192https://archive.is/cGjRH#selection-3147.0-3147.192). Τὰ ἐπιστημονικὰ εὐρήματα, ὅμως, ἀλλάζουν καθημερινὰ ἐντυπωσιακά, μὲ τὴν ἀνακάλυψη νέων διαγνωστικῶν μεθόδων καὶ δεδομένων. Κι εὐτυχῶς, ποὺ οἱ σοβαρὲς ἐπιστημονικὲς συζητήσεις συνεχίζονται, καὶ αὐτό, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ δεοντολογία, εἶναι ὑποχρεωτικό!

3) ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΝ 42η ΗΜΕΡΑ:

.                           Ὁ ἰσχυρισμὸς δὲν εἶναι ψευδής, καθὼς καὶ τὰ «ELLHNIKA HOAXES» ἐπιβεβαιώνουν: Βλ. σχετικὴ μελέτη: n.neurology.org/content/5/5/362https://n.neurology.org/content/5/5/362
.                           Ἡ ἀφίσα μας ἀναφέρει ὅτι «ἀνιχνεύονται ἐγκεφαλικὰ κύματα» καὶ ὄχι ὅτι ἔχουμε κανονικὴ ἐγκεφαλικὴ λειτουργία, ὅπως σχολιάζουν τὰ «ELLHNIKA HOAXES» .
Βεβαίως πρέπει ἐδῶ νὰ ἀναφέρουμε πὼς ἡ πλήρης ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου δὲν γίνεται παρὰ μόνο πολὺ ἀργότερα ἴσως καὶ μετὰ τὴν ἐφηβεία,  (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/)
.                           Ἐξάλλου παρατηρεῖται πὼς ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα ὄργανα, παρουσιάζει σημεῖα γήρανσης (καὶ φυσικὰ ἐν μέρει ἀνάπλασης) μετὰ τὰ 30 ἔτη, αὐτὸ ὅμως μὲ κανένα τρόπο δὲ σημαίνει πὼς ἡ ἀτελὴς ἐγκεφαλικὴ λειτουργία λόγω νεότητος ἢ γήρανσης ἀποτελεῖ λόγο ὑποτίμησης τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ προσωπικότητας.

4) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΝ 8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

.               Ἐπιβεβαιώνουν καὶ αὐτοὶ τὸν ἰσχυρισμό μας, ὅταν γράφουν ὅτι ἡ ὀργανογένεση «φτάνει ἕως τὴν 8η ἑβδομάδα». Ἡ ἀφίσα δὲν ἰσχυρίζεται ὅτι ἀναπτύχθηκαν πλήρως τὰ ὄργανα, ἀλλὰ ὅτι ἁπλῶς «δημιουργήθηκαν». Ὅταν κάτι δημιουργεῖται σημαίνει ἀκριβῶς αὐτό, τὴ δημιουργία του κι ὄχι τὴν πλήρη ἀνάπτυξή του.
.              Ὅσο καὶ ἂν ἀκούγεται μυστήριο εἶναι ἀλήθεια πὼς τὸ μικρὸ ἀνθρωπάκι τῶν 3 ἑκατοστῶν τὰ ἔχει ὅλα!
.              Παραθέτουμε παρακάτω πίνακα (βλ. perinatology.com/Reference/Fetal development.htmlhttp://perinatology.com/Reference/Fetal%20development.html) ποὺ δείχνει μὲ ἁπλὸ τρόπο τὴ δημιουργία ὅλων τῶν ὀργάνων καὶ συστημάτων τοῦ ἐμβρύου ἕως τὴν 8η ἑβδομάδα, πλὴν τῶν ἔξω γεννητικῶν, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διαπιστωθεῖ στὸ ὑπερηχογράφημα τὸ φύλο τοῦ παιδιοῦ σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία.
.                           Ἡ ὕπαρξη ὀργάνου δὲν σημαίνει τέλεια καὶ ὁλοκληρωμένη λειτουργία του. Ἀλλὰ παρακαλοῦμε λάβετε ὑπόψιν σας πὼς ἡ ὁλοκληρωμένη λειτουργία καὶ ἡ αὐτονομία εἶναι στοιχεῖα ποὺ ἀναπτύσσονται προοδευτικὰ στὸν ἄνθρωπο ἀκόμη καὶ μετὰ τὴ γέννηση, ὅπως π.χ. συμβαίνει μὲ τὴ λειτουργία τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, τῶν μαστῶν, τῶν ὀδόντων, τοῦ ἐνδοκρινικοῦ συστήματος, τὸ μυοσκελετικὸ σύστημα.
.                           Ὅμως, ἀναγνωρίζουμε τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καὶ ζωῆς, χωρὶς νὰ προϋποτίθεται ἡ πλήρης ἀνάπτυξη τῶν ὀργάνων, οὔτε ἡ ὕπαρξη αὐτόνομης ζωῆς, ὅπως π.χ. στὰ ἄτομα ποὺ ἡ ζωὴ τοὺς βασίζεται στὸ βηματοδότη ἢ τὸν ἀναπνευστήρα ἢ τὸ ἀναπηρικὸ ἁμαξίδιο (Στ. Χόκινγκ) κλπ.

Πηγὴ πίνακα: perinatology.com/Reference/Fetal development.perinatology.com/Reference/Fetal%20development.html

.                           Παραθέτουμε τώρα ἐπιπλέον ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, ποὺ στοιχειοθετοῦν πὼς τὸ ἔμβρυο τῶν 8 ἑβδομάδων, ὄχι μόνο ἔχει ὁλοκληρώσει τὴ βασική του ὀργανογένεση, ἀλλὰ ἔχει ἤδη βασικὴ λειτουργικότητα τῶν ὀργάνων του, ἀπὸ τὶς πηγές: embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Week_8https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Week_8  καὶ «Ἡ Ἀνθρώπινη Διάπλαση, Ἐμβρυολογία κλινικοῦ προσανατολισμοῦ», T.V.N. Persaud, Keith L.Moore, Ἔκδ. Πασχαλίδη, 8η ἔκδοση, 2009.
.                   Τὸ παιδὶ τῶν 8 ἑβδομάδων ἀπὸ τὴ σύλληψη (10 ἑβδομάδων ἀπὸ τὴν Τελευταία Ἔμμηνο Ρύση, ΤΕΡ), ἔχει ἀνθρώπινη ἐμφάνιση. Παρουσιάζει ἄνω καὶ κάτω ἄκρα ποὺ λυγίζουν στὶς ἀρθρώσεις καὶ στρέφονται στὸν κορμό, ὑπάρχει σχηματισμένος τράχηλος ὑπὸ τὴν κεφαλή, ἀγγειακὸ πλέγμα στὸ κεφαλάκι του, δάκτυλα ἄκρας χειρὸς καὶ ποδιῶν ἀτελῶς διαχωρισμένα, ἑκούσιες κινήσεις τῶν ἄκρων, βλέφαρα,πτερύγια ὤτων, ἔξω ἀκουστικὸς πόρος, ἡ καταβολὴ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ εἰδικότερα τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς μὲ τὸ μελάγχρουν ἐπιθήλιο, ἡ καταβολὴ τῆς μύτης, ἀρχίζει ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὄσφρησης καὶ τῆς γεύσης, ἀρχίζει ἡ ὀστεοποίηση τοῦ μηριαίου καὶ ἄλλων μακρῶν ὀστῶν, ὑφίσταται πεπτικὸς σωλήνας καὶ ἔντερα, τὸ στομάχι τοῦ ἐκκρίνει τὶς ὁρμόνες γαστρίνη καὶ σωματοστατίνη, ὑφίσταται ἤδη λειτουργοῦσα ἡ καρδιά, τὸ ἧπαρ, οἱ πρῶτες διακλαδώσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ, γίνεται αἱμοποίηση στὴ δική του ὁμάδα αἵματος, τὰ διάμεσα κύτταρα τοῦ ὄρχεος στὰ ἀγόρια ἀρχίζουν νὰ παράγουν τεστοστερόνη, ὁρμόνη ποὺ καθορίζει πλέον οὐσιαστικὰ τὸ σχηματισμὸ καὶ τὴ λειτουργία τῶν ἔσω καὶ ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων.
.               Μπορεῖτε νὰ λάβετε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ ἀγέννητο παιδὶ τῶν 8 ἑβδομάδων καὶ νὰ δεῖτε τὴν λειτουργικότητά του σὲ ἄρθρο στὴν ἰστοσελίδα μας (ἐδῶ: afistemenaziso.gr/texts/medical/gynecology/moraki-8-evdomadonhttps://afistemenaziso.gr/texts/medical/gynecology/moraki-8-evdomadon
.                Εἶναι σαφὲς ἀπὸ τὰ παραπάνω ἐπιστημονικὰ δεδομένα ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς ἀφίσας ποὺ ἀναρτήσαμε στὸ μετρὸ τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴ συντακτικὴ ὁμάδα τῆς ἰστοσελίδας “ELLINIKA HOAXES” διὰ τῶν ἐρευνητῶν τῆς κ. Στάμο Ἀρχοντὴ & Στυλιανὸ Πουρνὴ ὡς «Ψευδοεπιστήμη» καὶ «Παραπληροφόρηση» εἶναι προδήλως ψευδής, συκοφαντικὸς καὶ ἐξόχως δυσφημιστικός. Οἱ ὅποιες διαφορὲς μεταξὺ τῶν ἐπιστημονικῶν στοιχείων ποὺ παραθέσαμε στὴν ἀφίσα αὐτὴ καὶ στὸ κείμενο τοῦ “ELLINIKA HOAXES” προέρχεται ἢ ἀπὸ ἐσφαλμένη ἀνάγνωση τῶν στοιχείων τῆς ἀφίσας μας ἀπὸ μέρους της ὡς ἄνω συντακτικῆς ὁμάδας ἢ ἀπὸ διαφορετικὲς ἐπιστημονικὲς προσεγγίσεις ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος  ὅπου ὅμως τὰ δικά μας ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα χαρακτηρίζονται ἀπὸ μεγαλύτερο βιβλιογραφικὸ βάθος.  Σε καμία περίπτωση ὅμως δὲν δικαιολογεῖται ἀπὸ μέρους τῶν συντακτῶν τοῦ “ELLINIKA HOAXES” ὁ προπηλακισμὸς βάσιμης καὶ τεκμηριωμένης ἐπιστημονικῆς ἄποψης ὡς «Ψευδοεπιστήμη» καὶ «Παραπληροφόρηση».
.                 Τέτοιος χαρακτηρισμὸς μᾶς προσβάλλει κατάφωρα ὡς ἄτομα καὶ ὡς συλλογικότητες, πλήττει τὸ κύρος μας, τὴν προσωπικότητά μας καὶ δεδομένου ὅτι ἡ ἰστοσελίδα “ELLINIKA HOAXES” συνεργάζεται μὲ τὸ μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης “FACEBOOK” ἤδη ἔχει ἐπιφέρει ἀνάλογες δυσμενεῖς συνέπειες καὶ σὲ φίλους μας ποὺ ἔχουν ἀναρτήσει τὴν συγκεκριμένη ἀφίσα στοὺς λογαριασμούς τους στὸ ἐν λόγῳ μέσο.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς
καὶ μὲ τὴν ἐπιφύλαξη παντὸς νομίμου δικαιώματός μας,
διαμαρτυρόμαστε ἔντονα καὶ καλοῦμε

τοὺς ὑπευθύνους της ἰστοσελίδας “ELLINIKA HOAXES” νὰ ἀνασκευάσουν ἄμεσα τὴν ὡς ἄνω ἀπαράδεκτη καὶ ἐξόχως συκοφαντικὴ καὶ δυσφημιστικὴ ἀνάρτηση – «ἔρευνα» τῆς ἰστοσελίδας “ELLINIKA HOAXES” σὲ βάρος μας, διαφορετικὰ θὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ προβοῦμε σὲ κάθε νόμιμο δικαστικὸ καὶ ἐξώδικο μέσο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση κάθε ἠθικῆς καὶ ὑλικῆς ζημίας ποὺ ὑφιστάμεθα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄδικη πράξη.

1 Σχόλιο

ΟΛΗ ἡ ΧΩΡΑ ΦΩΝΑΖΕΙ: ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!

Δελτίο Τύπου
το
κινήματος «
γι
τν φίσα στ
ΜΕΤΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14 Ἰανουαρίου 2020

.                   Τὸ Κίνημα «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!» δημιουργήθηκε πρὶν 2 χρόνια περίπου ἀπὸ 19 Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος, μὲ σκοπὸ νὰ ἐνημερώνει μὲ κάθε νόμιμο καὶ δημοκρατικὸ τρόπο τοὺς συμπολίτες μας γιὰ τὸ θαῦμα τῆς Ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, σύμφωνα μὲ τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοσή μας, ἀλλὰ καὶ νὰ βοηθᾶ ὅσες γυναῖκες πιέζονται γιὰ ἔκτρωση καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ κρατήσουν τὸ παιδί τους.
.                   Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐνημέρωσης προβήκαμε σὲ διαφημιστικὴ καμπάνια σὲ κάποιους σταθμοὺς τοῦ ΜΕΤΡΟ, μὲ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση γιὰ τὴ μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη ἀνθρώπινη ζωή, ποὺ φιλοξενεῖται στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας, προβάλλοντας ἀποκλειστικὰ ἐπιστημονικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἐνδομήτρια ζωὴ τοῦ ἐμβρύου.
.                   Μὲ μεγάλη μας ἔκπληξη, ὅμως, βρεθήκαμε μπροστὰ σὲ μία πρωτοφανῆ ἀντίδραση, ποὺ σὰν κύριο ἐπιχείρημά της εἶχε τὸ «δικαίωμα τῆς γυναίκας στὴν ἔκτρωση». Εἶναι ἄξιο ἀπορίας πῶς, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀφίσα, καταστρατηγοῦνται τὰ «δικαιώματα» τῶν γυναικῶν ἤ, ὅπως ἀνέφερε τὸ δελτίο τύπου τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν καὶ Ὑποδομῶν κ. Κώστα Καραμανλῆ, ἡ ἀφίσα «στρέφεται ἐναντίον ἑνὸς ἀπολύτως κατοχυρωμένου καὶ ἀναμφισβήτητου δικαιώματος τῶν γυναικών». Σὲ αὐτὸ μόνο αὐτοὶ ποὺ τὰ συνδύασαν μποροῦν νὰ ἀπαντήσουν.  Στὴν οὐσία, ὅμως, πρόκειται γιὰ μία προσπάθεια ἐνημέρωσης ὅτι τὸ ἀγέννητο παιδὶ εἶναι ἐν ζωῇ ἄνθρωπος καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει κι αὐτὸ δικαιώματα καὶ ἀξιώσεις προστασίας του.
.                   Ἔπρεπε ὅμως ὁ ἀξιότιμος κ. Ὑπουργός, προτοῦ προβεῖ στὴν ἀπαράδεκτη δημοκρατικὰ καὶ ἀντισυνταγματικὴ παρέμβασή του στὴ διοίκηση τῆς ΣΤΑΣΥ, ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸ κατέβασμα τῆς ἀφίσας τὴν ἴδια ἡμέρα τῆς ἀνάρτησής της, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ διοίκηση νὰ ἀποδείξουν μὲ ἐπιχειρήματα, ποῦ ἡ ἀφίσα ἀναφέρεται στὴν ἔκτρωση καὶ πῶς «στρέφεται» ἐναντίον ὁποιουδήποτε «δικαιώματος» τῶν γυναικών! Ἄραγε ὁ κ. Ὑπουργὸς εἶδε πραγματικὰ τὴν ἀφίσα; Τὴν διάβασε;
.                   Ἀναρωτιόμαστε, λοιπόν: Δὲν ἔχουμε σὰν πολίτες αὐτῆς τῆς Χώρας, ἀλλὰ καὶ σὰν συλλογικὲς ὀντότητες τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζουμε ἐλεύθερα τὴν ἄποψή μας; Ἀπὸ πότε ὑπάρχει λογοκρισία στὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε;
.                   Ὁ κ. Ὑπουργὸς καὶ ὅλοι ὅσοι πολιτικοὶ καὶ ἐπώνυμοι διατείνονται ὅτι σέβονται τὸ δημοκρατικό μας Πολίτευμα, δὲν ἔχουν ὑπόψη τους τὸ «Διεθνὲς Σύμφωνο γιὰ τὰ Ἀτομικὰ καὶ Πολιτικὰ Δικαιώματα» (ἄρθ. 19), ποὺ ἔχει νομοθετικὰ κυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή, ἢ τὴν «Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὴν Προάσπιση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῶν Θεμελιωδῶν Ἐλευθεριῶν» (ἄρθ. 10); Καὶ τὸ σπουδαιότερο. Γνωρίζουν, ἄραγε, τί ὁρίζει τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας (ἄρθ. 14) ποὺ ὑπηρετοῦν, γιὰ τὴ λογοκρισία; Τοὺς τὸ ὑπενθυμίζουμε: «Καθένας μπορεῖ νὰ ἐκφράζει καὶ νὰ διαδίδει προφορικά, γραπτὰ καὶ διὰ τοῦ τύπου τοὺς στοχασμούς του τηρώντας τοὺς νόμους τοῦ Κράτους».
Ἡ δὲ θέση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ὅτι: «Οἱ καμπάνιες ποὺ γίνονται στοὺς δημόσιους χώρους δὲν πρέπει νὰ διχάζουν τὴν κοινὴ γνώμη οὔτε ἀσφαλῶς νὰ προσβάλουν γυναῖκες ποὺ ἔχουν ἀναγκαστεῖ νὰ κάνουν μία τέτοια δύσκολη ἐπιλογὴ στὴ ζωή τους», ἀναφορικὰ μὲ τὴ δική μας καμπάνια εἶναι παντελῶς ἄστοχη, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νομικό μας πλαίσιο. Κι αὐτό, γιατί τὸ θέμα της δὲν ἦταν ἡ ἔκτρωση, οὔτε ἡ καταδίκη καὶ προσβολὴ κανενὸς ἀνθρώπου, ἀλλά, ὅπως προείπαμε, νημέρωση γι τ θαμα τς ζως κα προβολ πιστημονικν πληροφοριν γι τς λειτουργίες το μβρύου. Ἄλλωστε, κι ἄλλες καμπάνιες, κατὰ τὸ παρελθόν, εἶχαν διχάσει τὴν κοινὴ γνώμη, δὲν εἴδαμε ὅμως καμία νὰ κατεβαίνει καὶ μάλιστα μὲ πολιτικὴ παρέμβαση!
.                   Καὶ ἐπειδὴ κάποιες ἱστοσελίδες ἀναφέρουν ὅτι δῆθεν εἶναι παραπλανητικὲς οἱ πληροφορίες τῆς ἀφίσας καὶ δὲν ἔχουν ἐπιστημονικὴ ἀκρίβεια, παραπέμπουμε στὴν ἰστοσελίδα μᾶς afistemenaziso.gr, ὅπου ὑπάρχουν ὅλες οἱ ἐπιστημονικὲς πληροφορίες γι’ αὐτὰ τὰ θέματα, πάντα μὲ βιβλιογραφικὲς ἀναφορές.
.                   Κάποια στιγμὴ στὴ Χώρα μας, ποὺ ἡ ὑπογεννητικότητα ἔχει φτάσει, ἴσως, σὲ μὴ ἀναστρέψιμα ἐπίπεδα, ποὺ οἱ ἐκτρώσεις ὑπερβαίνουν τὶς 150.000 (κάποιοι τὶς ἀνεβάζουν στὶς 300.000) καὶ οἱ 40.000 καὶ πλέον ἀπὸ αὐτὲς γίνονται ἀπὸ ἀνήλικα κορίτσια, πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ συζητήσουμε μὲ ὡριμότητα καὶ ἐπιχειρήματα γι’ αὐτὸ τὸ σοβαρὸ θέμα. Ἕνα θέμα, στὸ ὁποῖο προεκλογικὰ εἶχε ἀναφερθεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς μὲ ἀφορμὴ τὸ πόρισμα τῆς Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ Δημογραφικό: «Θὰ πῶ μόνο τὸ ἑξῆς: ἐκτιμῶνται (οἱ ἐκτρώσεις) σὲ 150.000 ἐτησίως… Ἔστω καὶ τὸ 10% νὰ ἀποφεύγαμε θὰ εἴχαμε 10% νέες γεννήσεις. Ἄρα καὶ αὐτὸ τὸ ζήτημα πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσει οὐσιαστικά».
.                   Ὅμως, πῶς θὰ ἀποφευχθοῦν, ὅταν «ἀπαγορεύεται» νὰ μιλήσουμε καὶ νὰ ἐνημερώσουμε δημόσια γιὰ τὸ ἀγέννητο παιδί, τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἐπιλογή της;  Ὑπάρχει κανεὶς ποὺ εἶναι ἐνάντια στὴ ζωὴ καὶ δὲν θαυμάζει αὐτὸ τὸ μεγάλο μυστήριο; Ἂς τὸ ἀναρωτηθοῦμε ὅλοι.
.                   Ἐπειδή, ὅμως, ἔχει κι ὁ Θεὸς τὰ δικά του σχέδια πραγματικὰ εὐχαριστοῦμε τὸ Ὑπουργεῖο διότι κατόρθωσε μὲ τὴν λογοκρισία ποὺ ἐπέβαλε νὰ φτάσει τὸ μήνυμα τῆς ἀφίσας ὄχι μόνο στοὺς ἐπιβάτες τοῦ ΜΕΤΡΟ, ἀλλὰ ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη ὅλης τῆς Ἑλλάδας. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ χθὲς συζητᾶ ὅλη ἡ κοινωνία γιὰ τὸ θέμα τῆς προστασίας τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, τὸ ὀφείλουμε στὴν ἀπαγόρευση ἔκφρασης δημοσίου λόγου γιὰ ἕνα ζήτημα, τὸ ὁποῖο σὲ ἄλλα κράτη ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἐπιστημονικῶν συνεδρίων καὶ θεσμικοῦ διαλόγου.
.                   Εὐχαριστοῦμε ἐγκαρδίως γιὰ τὶς χιλιάδες τῶν μηνυμάτων ὑποστηρικτικῶν τοῦ Κινήματος ποὺ γράφτηκαν στὸ διαδίκτυο καὶ κάλυψαν τὸ σκοτάδι τῶν καθεστωτικῶν ΜΜΕ καὶ πολιτικῶν προσώπων. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀδιαμφισβήτητα εἶναι ὑπὲρ τῆς ΖΩΗΣ καὶ κλείνει τὰ αὐτιά της στὶς φωνὲς τῶν «δικαιωματιστῶν» καὶ τοῦ ἱερατείου τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας!
.              Χθὲς ὅλη ἡ Χώρα φώναξε: ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!

ΠΗΓΗ: afistemenaziso.gr

Σχολιάστε

«Η ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ καὶ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ AΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ τὸν AΓΙΟΡΕΙΤΗ» [Νέα ἔκδοση]

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Μαρίας Βασιλειάδου,
Ἀναπλ. Καθηγητρίας Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.
«Ἡ Ψυχοσωματική Φυσιολογία καί Παθολογία
κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη»
ἔκδ. Ἱ. Κοινοβίου ὁσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου,
Πεντάλοφος Παιονίας Κιλκίς
Σεπτέμβριος 2019

.          Στό νέο αὐτό βιβλίο, πού ἐξέδωσε τό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσ. Νικοδήμου, ἡ ἰατρός καί Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Μαρία Σ. Βασιλειάδου παρουσιάζει τίς θεμελιώδεις ἀρχές ἐπί τῶν ὁποίων οἰκοδομεῖται ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ ἁγίου Νικοδήμου σέ συνάφεια μέ τά πορίσματα τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Βασικές πηγές ἄντλησης ὑλικοῦ γιά τό ἔργο τῆς συγγραφέως ἀποτέλεσαν τά δύο βιβλία τοῦ Ἁγίου, τό ἀριστουργηματικό Συμβουλευτικόν Ἐγχειρίδιον καί τό Ἐξομολογητάριον.
.             Ὑπό τό φῶς τῆς «κατά Χριστόν» ζωῆς καί φιλοσοφίας τοῦ ἁγίου Νικοδήμου στό βιβλίο αὐτό ἐξετάζονται οἱ λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος, κάνοντας ὀρθή χρήση τῶν ψυχοσωματικῶν του δυνάμεων νά ὁδηγηθεῖ ἀπό τό «κατά φύσιν» (ἤ τό «παρά φύσιν») στό «ὑπέρ φύσιν».
.               
Ὁ πολύσοφος ἅγιος Νικόδημος, ἐκτός ἀπό μέγας θεολόγος ἦταν συγχρόνως καί μεγάλος ψυχολόγος, ἕνας ἀνατόμος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς. Ὑπερβαίνοντας τά ὅρια τῆς ἰατρικῆς Φυσιολογίας καί Παθολογίας, οἱ ὁποῖες ἀσχολοῦνται μέ τή λειτουργικότητα τοῦ «ὑγιοῦς» ἤ «νοσοῦντος» ἀντίστοιχα ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ, ὁ Ἅγιος προχωρεῖ ἕνα ἀκόμη βῆμα παραπέρα περιγράφοντας τήν ψυχοσωματική λειτουργικότητα τοῦ ἐν πτώσει ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἐπιλέξει μεταξύ σωτηρίας καί φθορᾶς, ἤ ἀλλιῶς τοῦ «ὑπέρ φύσιν» καί τοῦ «παρά φύσιν» προσανατολισμοῦ τῆς ἐπίγειας πορείας του.
.              Στό βιβλίο αὐτό συναντῶνται, σέ μιά ἀγαστή συμφωνία, τά πορίσματα τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς ἐπιστήμης (Ψυχιατρικῆς, Νευρολογίας, Νευροφυσιολογίας) μέ τήν θεοφώτιστη σκέψη τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ὑπάρχει πλούσια παράθεση βιβλιογραφίας, ξένης καί ἑλληνικῆς, ὅπου ἡ κυρία Μ.Βασιλειάδου στηρίζει τίς ἀπόψεις της σέ παραλληλισμό μέ τίς ἀπόψεις πού ἐκφράζει ἡ θεόπνευστη γραφίδα τοῦ ἁγίου Νικοδήμου.
.              Ἡ μελέτη τοῦ ἔργου ἀναδεικνύει μιά ἀκόμη πτυχή -ἄγνωστη ἴσως στούς περισσότερους- τῆς προσωπικότητας τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, αὐτήν τοῦ ἀνατόμου τῆς ψυχῆς.
.              Ὁ ἀναγνώστης κρατάει στά χέρια του ἕνα ἐπιστημονικό ἔργο καί μέ τή μελέτη του ὁδηγεῖται σέ χρήσιμα καί ἀσφαλῆ συμπεράσματα, τά ὁποῖα ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τή σωτηρία του.
.              Ἡ Ψυχοσωματική Φυσιολογία καί Παθολογία κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη εἶναι λοιπόν ἕνα βιβλίο ἀπαραίτητο γιά τόν πιστό πού ἔχει θέσει ὡς στόχο στή ζωή του τή θέωση καί ἀγωνίζεται νά τήν πετύχει. Αὐτός εἶναι, ἄλλωστε, καί ὁ ἀληθινός σκοπός τοῦ ἀνθρώπου στή γῆ, ἡ ὁμοίωσή του μέ τόν Θεό.

, , ,

Σχολιάστε

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΣ ΝΕΚΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ

Τσεχία: Γυναίκα γέννησε 117 μέρες,
φ’ ὅτου διαπιστώθηκε γκεφαλικ νεκρ

02.09.2019

.             Ἐνάντια σὲ ὅλες τὶς προβλέψεις, ἡ μητέρα ποὺ εἶναι ἐγκεφαλικὰ νεκρή, ἔφερε στὸν κόσμο τὸ ὑγιέστατο μωράκι της – Κανεὶς δὲν ἔδινε πιθανότητα ἐπιβίωσης.
.                 Στὶς 15 Αὐγούστου, στὸ νοσοκομεῖο τοῦ Μπρνὸ στὴν Τσεχία, γεννήθηκε μὲ καισαρικὴ ἕνα ὑγιέστατο κοριτσάκι, 2,13 κιλῶν, ποὺ ὀνομάστηκε Ἐλίσκα. Ἡ γέννηση τῆς Ἐλίσκα ὅμως δὲν εἶναι κοινή. Κι αὐτὸ ἐπειδὴ τὸ κοριτσάκι γεννήθηκε ἀπὸ τὴν ἐγκεφαλικὰ νεκρὴ μητέρα της, ποὺ τὴν κρατοῦσε στὴν κοιλιά της γιὰ 117 ἡμέρες. Ἡ μητέρα τῆς Ἐλίσκα μεταφέρθηκε τὸν περασμένο Ἀπρίλιο στὸ νοσοκομεῖο μὲ ἑλικόπτερο, μετὰ ἀπὸ βαρὺ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, σὲ ἡλικία 27 ἐτῶν. Οἱ γιατροὶ ἔδιναν μηδαμινὲς πιθανότητες ἐπιβίωσης τόσο στὴν ἴδια ὅσο καὶ στὸ ἔμβρυο ποὺ κυοφοροῦσε γιὰ 15 ἑβδομάδες. Τελικά, ἡ μικρὴ ἀνέτρεψε ὅλα τὰ προγνωστικὰ καὶ κατάφερε νὰ γεννηθεῖ.
.                 Σύμφωνα μὲ τὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Μπρνὸ τῆς Τσεχίας, οἱ 117 ἡμέρες ποὺ κατάφεραν νὰ κρατήσουν στὴ ζωὴ τὸ μωρὸ μέσα στὴ μήτρα πιστεύεται ὅτι συνιστᾶ νέο ρεκόρ: πρόκειται γιὰ τὴν πλέον μακροχρόνια τεχνητὰ ὑποστηριζόμενη ἐγκυμοσύνη ἐνῶ ἡ μητέρα εἶναι ἐγκεφαλικὰ νεκρή. Ἡ 27χρονη γυναίκα, τὰ στοιχεῖα τῆς ὁποίας δὲν ἀνακοινώθηκαν, διαπιστώθηκε ὅτι ἦταν ἐγκεφαλικὰ νεκρὴ λίγο μετὰ τὴ μεταφορά της στὸ νοσοκομεῖο. Ἀμέσως οἱ γιατροὶ ξεκίνησαν ἕνα ἀγώνα, γιὰ νὰ σώσουν τὸ ἔμβρυο. Τὴν ἔβαλαν σὲ μηχανικὴ ὑποστήριξη καὶ ἕνας φυσικοθεραπευτὴς κινοῦσε ἀνὰ διαστήματα τὰ πόδια της, μιμούμενος τὸ βάδισμα, ὥστε νὰ βοηθήσει καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ἀνάπτυξη τοῦ μωροῦ. Οἱ νοσηλεύτριες μιλοῦσαν στὸ ἔμβρυο καὶ ἡ γιαγιά του τοῦ διάβαζε παραμύθια, ὅπως εἶπε ὁ ἐπικεφαλῆς ἀναισθησιολόγος Ρόμαν Γκάλ. Μετὰ τὴ γέννηση τοῦ μωροῦ, παρουσίᾳ τοῦ συζύγου της καὶ ἄλλων μελῶν τῆς οἰκογένειας, τὸ ἰατρικὸ προσωπικὸ ἀποσύνδεσε τὰ μηχανήματα ποὺ τὴν κρατοῦσαν στὴ ζωή. «Ἦταν πραγματικὰ μία ἐξαιρετικὴ περίπτωση, ὅπου ὅλη ἡ οἰκογένεια ἦταν ἑνωμένη… Χωρὶς τὴν ὑποστήριξη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τους, τὰ πράγματα δὲν θὰ εἶχαν τελειώσει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο», εἶπε ὁ Πάβελ Βεντούρα, ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος γυναικολογίας καὶ μαιευτικῆς τοῦ νοσοκομείου.
.                 Ἡ Ἐλίσκα παρέμεινε στὸ νοσοκομεῖο γιὰ ἄλλες δύο ἑβδομάδες, μέχρι ποὺ τῆς ἔδωσαν ἐξιτήριο καὶ ὁ πατέρας της τὴν πῆρε στὸ σπίτι γιὰ νὰ γνωρίσει τὸν μεγαλύτερο ἀδελφό της. Πλέον μεγαλώνει μὲ τὴ βοήθεια τῆς θείας της, ποὺ τὴ θηλάζει, ἀφοῦ πρόσφατα ἀπέκτησε καὶ ἡ ἴδια ἕνα μωρό.

ΠΗΓΗ: «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»

 

 

Σχολιάστε

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ καὶ οἱ ΟΠΑΔΟΙ τοῦ ΗΡΩΔΗ καὶ τοῦ ΧΙΤΛΕΡ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ ἔμβρυο καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἡρώδη καὶ τοῦ Χίτλερ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων νὰ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν προστασία τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Εἶναι ἡ ἡμέρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μνημονεύει τὴ σφαγὴ χιλιάδων νηπίων στὴ Βηθλεὲμ ἀπὸ τὸν Ἡρώδη…
.               Ἡ μνήμη τῶν «ἀναιρεθέντων» νηπίων καὶ ἡ ὑπόμνηση τῆς ἀξίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς γονιμοποιήσεως τοῦ ὠαρίου ἕως τὸν φυσικό του θάνατο εἶναι δημοκρατικὸ δικαίωμα τοῦ κάθε πολίτη καὶ φυσικὰ τῆς Συνόδου σὲ μία ἐλεύθερη δημοκρατικὴ πολιτεία. Ἡ Ἐκκλησία ἐνημερώνει, συμβουλεύει, δὲν ἐπιβάλλει. Ἐπιθυμεῖ καὶ ἐπιδιώκει ἡ κάθε ἔγκυος γυναίκα, ποὺ σκέπτεται τὴν ἔκτρωση καὶ ὁ κάθε μελλοντικὸς πατέρας ποὺ συμμετέχει στὴν ἀπόφαση νὰ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ ἀπόφαση εἶναι τῆς γυναίκας, ποὺ ἔχει στὰ σπλάχνα της ἕναν ἀδύναμο ἐν τῇ γενέσει του ἄνθρωπο, καὶ τοῦ συζύγου – συντρόφου της.
.               Ἀπὸ πότε ἡ ἔκφραση ἄποψης εἶναι «μεσαίωνας»; Ἀπὸ πότε ἡ προστασία τῆς ζωῆς εἶναι κάτι τὸ «ὀπισθοδρομικό»; Ἤδη ἀπὸ τὸ 2003 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι:

Α) Ἡ ἄμβλωση δὲν ἀποτελεῖ ἀτομικὸ δικαίωμα, ἀλλὰ ἠθικὰ ἀπαράδεκτη πράξη, ἡ δὲ νομιμοποίησή της, ἔμμεση ἢ ἄμεση, ἀνεπίτρεπτη κοινωνικὴ ἐκτροπή. Καὶ
Β) Ἐνῶ ὑπερτονίζεται ἡ ἀνάγκη προστασίας τῆς ὑγείας καὶ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῆς μητέρας, συστηματικὰ παρασιωπῶνται τὰ δικαιώματα τοῦ ἐμβρύου.


.               Εἶναι λυπηρὸ ὅτι ΜΜΕ ἀντὶ νὰ σχολιάσουν μὲ ἐπιχειρήματα, χαρακτηρίζουν μὲ ἀπαράδεκτο τρόπο τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου καὶ τὴν ἄποψη τῆς περὶ προστασίας τῆς ζωῆς, ὡς «ἐπιστροφὴ στὸν Μεσαίωνα». Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀντείπει ὅτι ὅσοι ὑποστηρίζουν τὸν φόνο τῶν ἐμβρύων ἀκολουθοῦν τοὺς πρὸ τοῦ Ἱπποκράτη (460-377) βαρβάρους, ὅτι διακατέχονται ἀπὸ τὸ σύνδρομο τοῦ Ἡρώδη, ὅτι ἡ ἄποψή τους καὶ τὸ μένος τους κατὰ τῶν ἐμβρύων ἔχει μόνο ἰδεολογικὸ καὶ ὠφελιμιστικὸ ὑπόβαθρο καὶ ὅτι ἡ ἰδεολογία τους ὁμοιάζει μὲ αὐτὴ ποὺ χρησιμοποίησαν κατὰ βρεφῶν καὶ ἐμβρύων οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Χίτλερ.
.               Εἶναι δυνατὸν ἆραγε ὁ ὁποιοσδήποτε σύγχρονος ἀντικειμενικὸς ἄνθρωπος νὰ ὑποστηρίξει ὅτι τὸ ἔμβρυο εἶναι γιὰ τὴ γυναίκα ὡς μία ἀπόφυση ἢ ἕνα σπυρί, ποὺ κατὰ τὴ βούλησή της ἀφαιρεῖ, γιὰ νὰ μείνει ὄμορφη, ἢ γιὰ νὰ ἔχει μίαν «ἐλεύθερη» σεξουαλικὴ ζωή; Ἀκόμη καὶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ «ἐξελιγμένα» στὴν ἠθικὴ κράτη προβληματίζονται γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχει στὴν κοινωνία αὐτὸς ὁ ἐγωισμὸς τῶν φεμινιστριῶν καὶ τῶν ὀπαδῶν τοῦ Σάντ.
.               Ὁ ἀνθρωπισμὸς βάλλεται ἀνελέητα ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἀθεΐα, ἡ ἀγάπη καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ συνανθρώπου ἐπιδιώκεται νὰ ἐξοντωθεῖ ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὸν σισύφειο εὐδαιμονισμό, ἡ δημοκρατία ἀπὸ τὰ ἰσχυρὰ λόμπις. Λασπολογεῖται ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ σταλινισμοῦ καὶ τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, ποὺ ἐπιδιώκουν οὔτε ἄποψη νὰ ἐκφράζει γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ ποίμνιό της. Εἶναι παρήγορο ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη δὲν ἀκολουθεῖ τοὺς μηδενιστές, ποὺ ἔχουν δύναμη στὰ ΜΜΕ.-      

,

Σχολιάστε

OΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Ο Θρησκευόμενοι ζον παραπάνω χρόνια π τος θρησκους

.             Οἱ Θρησκευόμενοι ἄνθρωποι ζοῦν κατὰ μέσον ὅρο σχεδὸν τέσσερα χρόνια περισσότερο, σὲ σχέση μὲ ὅσους δὲν ἔχουν δεσμοὺς μὲ τὴ Θρησκεία. Αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα μίας νέας ἀμερικανικῆς μελέτης, ποὺ βασίσθηκε στὴν ἀνάλυση ἄνω τῶν 1.000 δημοσιευμένων νεκρολογιῶν.
.             Οἱ ἐρευνητές, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν ψυχολόγο Λόρα Οὐάλας τοῦ Πολιτειακοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ὀχάιο, ποὺ ἔκαναν τὴ σχετικὴ δημοσίευση στὸ περιοδικὸ κοινωνικῆς ψυχολογίας “Social Psychological and Personality Science”, ἐκτίμησαν ὅτι «ἡ σχέση μὲ τὴ θρησκεία ἔχει τὴν ἴδια σχεδὸν θετικὴ ἐπίπτωση μὲ τὸ φύλο πάνω στὴν μακροζωία» (οἱ γυναῖκες ζοῦν συνήθως τέσσερα ἕως πέντε παραπάνω χρόνια ἀπὸ τοὺς ἄνδρες).
.             «Ἡ μελέτη μᾶς παρέχει πειστικὰ στοιχεῖα ὅτι ὑπάρχει σχέση ἀνάμεσα στὴ συμμετοχὴ στὴ θρησκεία καὶ στὸ πόσο ζεῖ ἕνας ἄνθρωπος», δήλωσε ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς ψυχολογίας Μπάλντουιν Γουέι. Οἱ ψυχολόγοι ἀποδίδουν τὸ ὄφελος αὐτὸ ἐν μέρει στὸ ὅτι ἡ ἐνεργὴ σχέση μὲ τὴ Θρησκεία ὠθεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ συμμετέχουν στὴν κοινότητα καὶ σὲ ἐθελοντικὲς-κοινωνικὲς δράσεις, κάτι πού, ὅπως ἔχουν δείξει προηγούμενες μελέτες, «χαρίζει» μακροζωία.
.             Θετικὸ ρόλο ἐπίσης παίζει ὅτι συνήθως οἱ θρησκευόμενοι κάνουν πιὸ ὑγιεινὴ ζωὴ (λιγότερα ποτὰ καὶ ξενύχτια, ἀποφυγὴ ναρκωτικῶν καὶ σὲξ μὲ πολλοὺς συντρόφους κ.ἄ.). Ἔχουν ἀκόμη λιγότερο στρὲς χάρη στὴν πίστη τους στὸν Θεὸ καὶ στὴν μετὰ θάνατο ζωή, καθὼς ἐπίσης χάρη στὴν προσευχὴ ἢ στὸν πνευματικὸ διαλογισμό, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ βίωση θετικῶν συναισθημάτων (ἀγάπη, εὐγνωμοσύνη, γαλήνη κ.ἄ.).
.             Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φύλο, θετικὴ ἐπίπτωση στὴ μακροζωία ἔχει καὶ ὁ γάμος. Οἱ ἐρευνητὲς ἀπομόνωσαν αὐτοὺς τοὺς δύο παράγοντες γιὰ νὰ ὑπολογίσουν τὴν θετικὴ ἐπίδραση μόνο τῆς Θρησκείας.

 

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

Σχολιάστε

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ!

να βμα πι κοντ γι τν θανασία

Ἀπὸ τὴ Νεκταρία Καρακώστα
φημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
10.11.2017

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Τελικῶς ἡ Ἐπιστήμη (οἱ φυσικοὶ ἐπιστήμονες) ἔχει «ὑπαρξιακὲς ἀναζητήσεις», ἀναζητᾶ τὴν «ἀθανασία» (ἔστω καὶ μὲ λάθος τρόπο) ἢ ἐπιβεβαιώνει πὼς πρωταρχικὸ καὶ ἀπαράγραπτο αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀποφυγὴ ἢ ἡ νίκη ἐπὶ τοῦ θανάτου, τὴν ὥρα ποὺ στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ἐπιδιώκεται λυσσαλέα νὰ ἐξαφανισθεῖ κάθε ἀναφορὰ στὴν «ἀθανασία» ἀπὸ τοὺς Ἑργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως! (βλ. μάθημα «Θρησκευτικῶν», ἀπώθηση τῆς Προσευχῆς στὸ περιθώριο κλπ.)

Προαναγγέλλουν τὸ τέλος τῆς γήρανσης • Νέα ζωὴ στὰ κύτταρα ἔδωσαν οἱ ἐπιστήμονες 

.         Πιὸ κοντὰ στὸν στόχο τῆς ἀθανασίας, διακαῆ πόθο τῶν ἀλχημιστῶν, βρίσκονται πλέον Βρετανοὶ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ἀνακάλυψαν τὸ «ἐλιξίριο τῆς μακροζωίας» στὴ… ρεσβερατρόλη, οὐσία ποὺ περιέχεται -μεταξὺ ἄλλων- στὸ κόκκινο κρασί, στὸ σταφύλι, στὰ μύρτιλλα καὶ στὴ μαύρη σοκολάτα.
.         Ο πιστήμονες π τ πανεπιστήμια το ξετερ κα το Μπράιτον χορήγησαν νάλογα ρεσβερατρόλης σ γερασμένα κύτταρα κα εδαν μ κπληξη τι τ κύτταρα ατ χι μόνο ρχισαν ν μοιάζουν νεώτερα, λλ κα ν συμπεριφέρονται ς τέτοια!
.         «Τὰ γερασμένα κύτταρα ἔμοιαζαν μὲ νεαρά. Ἦταν σὰν μαγεία! Δὲν μποροῦσα νὰ τὸ πιστέψω. Ἐπανέλαβα πολλὲς φορὲς τὰ πειράματα καὶ κάθε φορὰ τὰ κύτταρα ἀνανεώνονταν», δήλωσε ἐνθουσιασμένη ἡ δρ Eva Latorre ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Ἐξετερ. Ἡ μελέτη, ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ «BMC Cell Biology», φαίνεται πὼς ἀλλάζει τὸ μέλλον τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀφοῦ ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ θεραπεῖες ποὺ θὰ μᾶς βοηθοῦν νὰ μεγαλώνουμε μὲ ὑγεία, χωρὶς νὰ βιώνουμε τὶς ἐπιπτώσεις τῆς γήρανσης καὶ χωρὶς νὰ ἐμφανίζουμε ἐκφυλιστικὲς παθήσεις.

διαδικασία

.         Κατὰ τὴ φυσιολογικὴ διαδικασία τῆς γήρανσης οἱ ἱστοὶ συσσωρεύουν γερασμένα κύτταρα ποὺ εἶναι μὲν ζωντανά, ἀλλὰ δὲν λειτουργοῦν φυσιολογικά. Αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ ἱστοὶ καὶ τὰ ὄργανά μας γίνονται ἐπιρρεπῆ στὶς ἀσθένειες καθὼς μεγαλώνουμε. Γι’ αὐτὸ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μετὰ τὰ 85 ἔτη γίνονται πιὸ ἐπιρρεπεῖς στὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, στὶς καρδιακὲς νόσους ἢ στὸν καρκίνο.
.         Μὲ τὰ ἀνάλογα ρεσβερατρόλης ποὺ χρησιμοποίησαν, οἱ ἐπιστήμονες ἐπανενεργοποίησαν τοὺς παράγοντες συναρμογῆς, ποὺ εἶναι καίριας σημασίας, ὥστε τὰ γονίδια νὰ συμπεριφέρονται σωστά. Ἔτσι, μέσα σὲ λίγες ὧρες τὰ γερασμένα κύτταρα ὄχι μόνο ἔδειχναν νεώτερα, ἀλλὰ ἄρχισαν καὶ νὰ ἀναγεννιοῦνται!

,

Σχολιάστε