Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

«Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ» (Δ.Ι.Σ.) «Πρὸς ὅσα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων, στηριζόμενα μονομερῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα εἴτε σὲ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες κυρίως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις»

Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Δ.Ι.Σ.
γιὰ τὸ μήνα Ἰανουάριο (13.1.2021).

.               Συνῆλθε χθὲς καὶ σήμερα, 12 καὶ 13 Ἰανουαρίου 2021, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ἡ Διαρκὴς ἹερὰΣύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 164ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. 
.                 Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀρχικὰ ἐπικύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως. Κατόπιν συζήτησε ἐκτενῶς τὰ ὅσα ἀφοροῦν στὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων καὶ ἐπεσήμανε τὰ ἑξῆς:

α) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἐμφάνισης τῆς πανδημίας διαχειρίστηκε αὐτὴν ὑπεύθυνα καὶ προέτρεπε «πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως» τοὺς πιστοὺς «νὰἑνώσουν τὶς προσευχές τους μὲ αὐτὲς τοῦ ἱεροῦ κλήρου γιὰ τὴν ταχεία παύση τῆς πανδημίας καὶ νὰἀκολουθοῦν τὶς ὁδηγίες τῶν Εἰδικῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, ὄχι τόσο ἀπὸ φόβο γιὰ τὴν ‘’ἀτομικὴ’’ ὑγιεία τους, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ πρώτη μετὰ τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ ἐντολὴ εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ὁ ὁποῖος εἶναι “ὁ ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ Χριστός”». Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖνὰ γίνεται εἴτε μὲ τὸν λόγο Της, εἴτε μὲ τὶς πράξεις Της πρόξενος τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ θανάτου, ἀλλὰσυμβάλλει στὴν διατήρηση τῆς ζωῆς ποὺ εἶναι δῶρο Θεοῦ.

β) Εὐχαριστεῖ τὸν Ὀρθόδοξο Λαὸ καὶ τὸν εὐλαβῆ Κλῆρο, διότι συστρατευόμενοι μὲ κατανόηση στὸπνεῦμα καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πανδημίας, τήρησαν τὰ ὑγειονομικὰμέτρα ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν εἰδικῶν καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.

γ) Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν σημειώθηκε τάξη καὶ τήρηση τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων, ἐνῶ οἱ περιπτώσεις παρεκκλίσεων, στὶς ὁποῖες τὰ μέτρα δὲν τηρήθηκαν ἐκτὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἦταν ἐλάχιστες καὶ δυστυχῶς μεγεθύνθηκαν δυσανάλογα ἀπὸ τὰΜέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης. 

δ) Διαμαρτύρεται ἐντόνως γιὰ δημοσιεύματα, ὄχι ὅσων ἀσκοῦν κριτική, ἔστω καὶ σκληρὴ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἐκείνων ποὺ μὲ συστηματικὴ μονομέρεια καὶ σκοπιμότητα στοχοποιοῦν τὴν Ἐκκλησία, τοὺς Ποιμένες καὶ τὸν Λαό Της καὶ κυρίως προσπαθοῦν νὰ ἐνοχοποιήσουν κάθε ἐκδήλωση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματός τους. Ἡ Πίστη δὲν εἶναι γεγονὸς ἀτομικό, σύμφωνα μὲ τὶς προτεσταντικὲς ἀντιλήψεις, ἀλλὰ γεγονὸς σχέσης ποὺ βιώνεται κατ’ ἐξοχὴν στὴν συλλογικὴ Θεία Λατρεία (δημόσια λατρεία), ἡ ὁποία ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ τρόπος του νὰ εἶναι κάποιος μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

ε) Καταγγέλει τὰ προβληθέντα ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων παλαιοτέρων ἐτῶν ὡς ἐφετινὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τοὺς Τηλεοπτικοὺς Σταθμοὺς ALPHA, ΣΚΑΪ καὶ STAR, καθὼς καὶ γιὰ δημοσιεύματα τοῦ Τύπου μὲ ἀντίστοιχο περιεχόμενο. Τέτοιες μεθοδεύσεις δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ὑψηλὴ δημοκρατικὴ ἀποστολὴ τοῦ δημοσιογραφικοῦ λειτουργήματος. (Συμπλ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ» ἀπὸ τὴν συνέντευξη τοῦ Ἐκπροσώπου Τύπου τῆς ΔΙΣ: «Ἐρωτηθεὶς σχετικὰ ὁ Μητροπολίτης Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρας ἀπήντησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ προσφύγει στο ραδιοτηλεοπτικὸ συμβούλιο γιὰ τὰ ψευδῆ δημοσιεύματα. Ἀναφερόμενος στὸν Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων, ὑπογράμμισε ὅτι ἀποφασίστηκε νὰ τοῦ ἀποσταλεῖ ἐπιστολή, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἀποκαλύψει τὸ περιεχόμενό της»).

Ϛ) Λυπᾶται, γιὰ τὶς ἀνέξοδες, ἀντιλαϊκὲς καὶ παρακμιακὲς ἐπιθέσεις «ἐπαναστατικῆς ἐθιμοτυπίας»ἐναντίον τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ ΝαοῦἉγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου. Σύμφωνα μὲ τὴν προσφάτως δημοσιευθεῖσα «Ἔκθεση γιὰ τὰ Περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλλάδα» τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καὶ Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῆς Ἐκπαίδευσης καὶ Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, τὰ 504 ἀπὸ τὰ 524 περιστατικὰ ποὺ σημειώθηκαν τὸ 2019, ἤτοι τὸ 96% ἐπὶ τοῦ συνόλου, ἀφοροῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ἀσπάζεται ἡσυντριπτικὴ πλειονότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

ζ) Παρακολουθεῖ στενὰ τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν, μέσῳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία μὲ συνεχεῖς ἀναφορές της ἐνημερώνει τὸ Συνοδικὸ Σῶμα γιὰ ὅλες τὶς ἐξελίξεις. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ὅτι, κατόπιν γενομένης ἔρευνας, τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους.

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνωτέρω ἐνημέρωση ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπαναλαμβάνει, ἰδίως πρὸς ὅσα ἀπὸ τὰ μέλη Της παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων, στηριζόμενα μονομερῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα εἴτε σὲ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες κυρίως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις, ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἢ ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικὸ-ἐπιστημονικὸ καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρὶς ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ συνιστᾶἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή. Ἄλλωστε, ἤδη ἕνας ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐμβολιάστηκε,ἐκπροσωπώντας καὶ τὸν μὴ δυνάμενο γιὰ ἰατρικοὺς λόγους νὰ ἐμβολιαστεῖ Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

[…]

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

, ,

Σχολιάστε

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΛΕΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ .«Τὸ νὰ κρύβεται ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κορωνοϊὸ δὲν εἶναι μόνον ἁμάρτημα, εἶναι καὶ ἀνοησία». (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ χριστιανὸς λέγει πάντα τὴν ἀλήθεια
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

. – – – – – – – – . Ὁ χριστιανὸς λέγει πάντα τὴν ἀλήθεια. Πρέπει νὰ λέγει τὴν ἀλήθεια. Ἀλλιῶς δὲν εἶναι χριστιανός. Αὐτὸ δὲν εἶναι μία ἐντολὴ κάποιας ἰδεολογίας, δὲν εἶναι ἕνας νόμος ποὺ ἐπιβάλλεται, εἶναι βίωμα, εἶναι ἀγάπη πρὸς τὸν Ἰησοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησίον. Ὁ Χριστὸς εἶναι σαφής: Ὅσοι τὸν ἀκολουθοῦν, πρέπει νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ λένε τὴν ἀλήθεια, γιατί μόνο αὐτὴ τοὺς ἐλευθερώνει. Ὅταν δὲν λένε τὴν ἀλήθεια, δὲν Τὸν ἐκφράζουν, ἐκφράζουν τὸν ἑαυτό τους.
. – – – – – – – – . Οἱ γραμμὲς αὐτὲς γράφονται γιατί σὲ αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας οἱ χριστιανοὶ βρίσκονται σὲ μία πολὺ κρίσιμη περίοδο δοκιμασίας. Δοκιμάζονται, ποὺ οἱ ἐκκλησιὲς εἶναι κλειστές, δοκιμάζονται, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ κοινωνήσουν, δοκιμάζονται ποὺ εἶναι χωρὶς ποιμαντικὴ καθοδήγηση, δοκιμάζονται ἀπὸ ἐνίοτε μεροληπτικὲς ἀποφάσεις τῆς ἐξουσίας, δοκιμάζονται ἀπὸ τὴν ἀπόρριψη καὶ τὴν ἀπαξίωση ποὺ δέχονται.
. – – – – – – – – . Ὅλες αὐτὲς οἱ δοκιμασίες εἶναι ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες. Ὅμως ὑπάρχουν καὶ δοκιμασίες γιὰ τὸν χριστιανό, ποὺ εἶναι προσωπικές. Ἡ πρώτη εἶναι νὰ ἐκπειράσει τὸν Χριστό, νὰ τοῦ πεῖ εἶμαι δικός Σου, δεῖξε μου τὴν παντοδυναμία Σου, δεῖξε πὼς ὅταν εἶμαι κοντά σου, εἶμαι ἄτρωτος ἀπὸ ἀσθένειες. Ὅμως ὁ Χριστὸς δὲν ἐκπειράζεται, οὔτε ὑποκύπτει στὴν πρόκληση νὰ δείξει τὴν παντοδυναμία Του καὶ νὰ ὑποχωρήσει σὲ ἕνα, στὴν οὐσία του, ἐγωιστικὸ αἴτημα πιστοῦ. Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ νιώθει ὅτι ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἔχει σάρκα ὑποκείμενη στὴ φθορὰ καὶ στὴν ἀσθένεια, ποὺ τοῦ δίνεται «ἵνα μὴ ὑπεραίρεται» (γιὰ νὰ μὴν ὑπερηφανεύεται) καὶ νὰ νιώθει τὸ πεπερασμένο τοῦ παρόντος βίου. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν προσεύχεται ὑπὲρ τῆς ὑγείας του καὶ ὅταν ἀσθενήσει, δὲν ζητάει μὲ ταπείνωση καὶ πίστη τὴν ἀποθεραπεία του.
. – – – – – – – – . Ἡ δεύτερη δοκιμασία εἶναι χειρότερη, ὅταν ἐπειδὴ φοβεῖται τὴν κριτικὴ τῶν ἀθέων, ἢ γιὰ νὰ μὴν κλονιστεῖ ἡ πίστη του, θέλει νὰ ἀποκρύψει ὅτι ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας ἐπλήγησαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Ὅταν δὲν λέγει τὴν ἀλήθεια. Πρόσφατα ἐφημερίδα, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ἔγραψε πρωτοσέλιδα ὅτι «ἡ πανδημία εἶναι μία ἤπια ἕως μέτρια ἴωση, ποὺ ἡ θεραπεία της δὲν ἀπαιτεῖ νοσηλεία σὲ Νοσοκομεῖο». Γιὰ νὰ πείσει ἐπικαλεῖται τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας καὶ βάζει καὶ μία φωτογραφία ἀπὸ κείμενό του. Ὅμως στὴν ἐν λόγῳ φωτογραφία φαίνεται ὅτι ὁ ΠΟΥ δὲν ἔγραψε μόνο αὐτό, ἀλλὰ πὼς «στὸν γηραιότερο πληθυσμὸ καὶ αὐτὸν μὲ ὑποκείμενα νοσήματα, ὅπως καρδιοαγγειακά, διαβήτη, χρόνια ἀναπνευστικὰ καὶ καρκίνο εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἀναπτύξει σοβαρὴ ἀσθένεια». Ἡ ἴδια ἐφημερίδα κάνει πιὸ σοβαρὸ ἀτόπημα, ὅταν γράφει ὅτι «ὁ κορωνοϊὸς δὲν εἶναι θανατηφόρος» καὶ στὴν 8η σελίδα ἀναφέρει ὅτι ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου «ἐκοιμήθη ἀπὸ ἀνακοπὴ καρδίας καὶ ὄχι ἀπὸ κορωνοϊόν, ὡς μεταδίδουν διάφοροι». Οἱ «διάφοροι» εἶναι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, ποὺ στὸ Ἀνακοινωθέν του, τῆς 7ης Ὀκτωβρίου 2020, ἀναφέρει: «Ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος εὑρέθη θετικὸς στὸν COVID-19 καὶ μετεφέρθη εἰς Clinic Center τῆς Ποντγκόριτσα».
. – – – – – – – – . Τὸ ἴδιο Πατριαρχεῖο ἀνακοίνωσε ἐπίσης: «Ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος προσεβλήθη ἀπὸ COVID -19 καὶ εἰσήχθη στὸ Νοσοκομεῖο». Ὁ 90ετής Πατριάρχης ἀπεβίωσε τὴν Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου. Πῆγε στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Μητροπολίτου Μαυροβουνίου Ἀμφιλοχίου, χωρὶς νὰ κρύψει τὸν κίνδυνο ποὺ θὰ διέτρεχε. Ὁ ἑλληνομαθὴς ἱερομόναχος Ἱερόθεος, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλων Κόβιλ Σερβίας, ἔγραψε σχετικά: «Ὁ Πατριάρχης μας πῆγε στὴν κηδεία τοῦ Μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου ξέροντας ὅτι μπορεῖ νὰ πιάσει τὸν κορωνοϊό. Εἶπε: “Θὰ πάω ἐκεῖ, ἀκόμη καὶ ἂν πεθάνω”. Ἔπρεπε νὰ πάει στὸ Μαυροβούνιο νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν ἑνότητα τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν πραγματικὸς ποιμένας, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὴ ζωή του γιὰ τὰ πρόβατά του. Αἰωνία ἡ μνήμη του».
. – – – – – – – – . Ὅσοι πιστεύουν στὸν Χριστὸ δὲν κρύβουν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὰ κρούσματα τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀποδέχονται τὶς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις, δέχονται μὲ ταπείνωση τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν της Ἐκκλησίας, ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους, παραδέχονται τὶς δικές τους εὐθύνες γιὰ τὴν κατάσταση, καὶ ζητοῦν τὴ συγγνώμη καὶ τὸ ἔλεός Του. Σήμερα μάλιστα, μὲ νεκροὺς τὸν Πατριάρχη τῆς Σερβίας, Μητροπολίτες καὶ ἱερεῖς εἰς ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ μὲ ἑκατοντάδες κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς νὰ ὑποφέρουν στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου, τὸ νὰ κρύβεται ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κορωνοϊὸ δὲν εἶναι μόνον ἁμάρτημα, εἶναι καὶ ἀνοησία.-

, ,

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς θά εἰσέλθει “τῶν θυρῶν κεκλεισμένων”»

Παραμυθητικὸς λόγος
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
πρὸς τὸ εὐσεβὲς Ὀρθόδοξο πλήρωμα αὐτῆς
(10.4.2020).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

.                Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν συνεδρίαση Αὐτῆς τήν 1η Ἀπριλίου 2020, ἀπεφάσισε νά ἀπευθυνθεῖ πρός ἐσᾶς, τό ἐκλεκτό λογικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, μέ πολλή ἀγάπη ἀλλά καί μέ ἀμέτρητο πόνο, γιά τήν προκληθεῖσα πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί τά θλιβερά ἀποτελέσματά της.
.                Ἀπευθυνόμαστε πρός ἐσᾶς γιά νά σᾶς δώσουμε καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τήν πατρική μας εὐλογία, ἀλλά καί γιά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὑπεύθυνα γιά τίς ἀποφάσεις πού ἐλάβαμε αὐτές τίς ἡμέρες.
.            Ἄν καί οἱ ἀποφάσεις μας αὐτές δέχθηκαν καί δέχονται μεγάλη πολεμική ἀπό ὁρισμένους, ἐλαχίστους ἀδελφούς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι, εἴτε ἀπό ἄγνοια, εἴτε ἀπό κακή πληροφόρηση ἤ παρεξήγηση, χρησιμοποίησαν τόν προσφιλῆ καί εὔκολο τρόπο τῆς συκοφαντίας, τῆς μυθοπλασίας καί τῶν ὕβρεων, σκανδαλίζοντας τοιουτοτρόπως τόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς, ὡς πνευματικοί πατέρες καί αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, τούς ἐπισημαίνουμε ὅτι μέ τήν στάση τους αὐτή διασποῦν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί σκανδαλίζουν ἀδελφούς. Ὑπενθυμίζουμε δέ ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων γιά τόν σκανδαλισμό καί τήν πρόκληση διάσπασης στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι φοβερώτατος.
.               Μέ πλήρη συναίσθηση, λοιπόν, τῆς εὐθύνης μας ἔναντι τοῦ ποιμνίου, πού ὁ Κύριος Ἰησοῦς μᾶς ἐμπιστεύθηκε, καί μέ συνείδηση ἀγαθή ὅτι πράξαμε στό ἀκέραιο τό καθῆκον μας, μέ λόγο ἀληθείας καί παρρησία καταθέτουμε στήν ἀγάπη σας, ὅτι οἱ ἀφορῶσες στήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ Συνοδικές ἀποφάσεις ἦταν ἀποτέλεσμα ἐκτενοῦς προσευχῆς καί αἱματηρῆς ἀγωνίας. Σέ καμία περίπτωση δέν ἀποφασίσαμε γρήγορα, ἀβασάνιστα, ἐπιπόλαια, καί φυσικά καμία ἀπό τίς ἀποφάσεις δέν καταστρατήγησε τό δόγμα καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅπως ἐπισημάνθηκε, οἱ ἀποφάσεις μας αὐτές ἐκφράζουν τό κενωτικό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας, τό ὁποῖο μᾶς προσέφερε ὡς πρότυπο ζωῆς καί ἤθους ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας, ὁ Ὁποῖος ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο «ἐκένωσε τόν ἑαυτό του καί τό μεγαλεῖο τῆς Θεότητός του καί ἔγινε ἄνθρωπος… ὑπακούοντας μέχρι θανάτου καί, μάλιστα, θανάτου σταυρικοῦ» (Φιλ. 2, 7-8). Αὐτό ἔπραξε καί ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐνώπιον τῆς ἀγωνίας τοῦ ἀνθρώπου νά διατηρήσει τό ὕψιστο ἐπί γῆς ἀγαθό τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας, ταπεινώθηκε καί συμπορεύθηκε μέ τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου. Δέν παρέμεινε ἀδιάφορη μπροστά σέ αὐτόν τόν φόβο. Ἀντιθέτως τόν κατενόησε, τόν προσέλαβε καί τόν ἀνέθεσε στόν Χριστό γιά νά τόν θεραπεύσει. Μία Ἐκκλησία πού δέν κατανοεῖ τόν ἄνθρωπο, τίς ἀνάγκες καί τίς ἀγωνίες του, καί δέν τίς προσλαμβάνει γιά νά τίς θεραπεύσει, δέν εἶναι μητέρα, ἀλλά μητριά.
.                Σέ αὐτή τήν συνάφεια μπορεῖ νά κατανοηθεῖ ἡ ἀπόφασή μας γιά προσωρινή ἀποχή ἀπό τίς λατρευτικές μας Συνάξεις. Σᾶς ὁμολογοῦμε, ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή ἦταν κάτι πού μᾶς πόνεσε δυνατά καί φυσικά συνεχίζει νά μᾶς πονᾶ. Αἷμα στάζει ἡ καρδιά μας, καθώς βλέπουμε τούς Ἱερούς Ναούς μας κλειστούς καί ἄδειους ἀπό τό λογικό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως τοῦτο ἔγινε ἀπό ἀγάπη πρός τούς συνανθρώπους μας καί ἀπό σεβασμό πρός τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας καί τῆς διατήρησης τῆς ζωῆς. Οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες ἀπεφάνθησαν ὅτι ὁ ἰός διαδίδεται εὔκολα στίς συναθροίσεις. Ἡ εἰδική ἐπιστημονική ὁμάδα μᾶς προέτρεψε νά ἀπέχουμε ἀπό τίς λατρευτικές μας Συνάξεις μέχρι νά ξεπερασθεῖ ὁ πειρασμός. Ὁ κίνδυνος τῆς διασπορᾶς ἦταν καί εἶναι μεγάλος. Θά ἔμενε ἡ Ἐκκλησία στωικά ἀδιάφορη ἐνώπιον αὐτῆς τῆς παγκόσμιας ἀγωνίας; Ἀνθρώπινες ζωές χάνονται. Γι᾿ αὐτό καί συστοιχηθήκαμε μέ τήν εἰδική ἐπιστημονική ὁμάδα γιά τήν προσωρινή ἀναστολή τῶν λατρευτικῶν συναθροίσεων. Ταπεινωθήκαμε ἕως ἐσχάτων βλέποντας τούς Ναούς μας ἄνευ πιστῶν, καί μάλιστα αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ὅμως εἴμαστε βέβαιοι ὅτι «ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν ἐμνήσθη ἡμῶν ὁ Κύριος» (Ψαλ. 135, 23).
.                Ἡ προσωρινή ἀναστολή τῶν λατρευτικῶν Συνάξεών μας δέν σημαίνει σέ καμία περίπτωση ὅτι ἀποδεχόμαστε τίς ἀπόψεις αὐτῶν πού ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ μετάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ πραγματοποιεῖται καί διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ Θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ γιά τούς πιστούς πηγή Ζωῆς καί «Φάρμακο Ἀθανασίας». Ὁ κοινωνῶν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ λαμβάνει περισσή ζωή καί ὄχι θάνατο. Οὐδείς ἄλλωστε προσεβλήθη ἀπό ἀσθένεια ἐξαιτίας τῆς μετοχῆς του στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Φυσικά, οἱ ἐκτός τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀδυνατοῦν νά κατανοήσουν αὐτήν τήν πίστη μας, διότι στεροῦνται τῆς ἐμπειρίας τῆς Θείας Κοινωνίας καί ἔτσι βρίσκονται σέ ἀδυναμία νά πιστέψουν στό ζωογόνο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Δέν μποροῦμε ὅμως νά κατανοήσουμε τόν ἀσεβῆ, προσβλητικό καί ὑβριστικό τρόπο μέ τόν ὁποῖον κάποιοι ἐξέφρασαν τίς ἀπόψεις τους γιά τήν Θεία Κοινωνία. Εἶναι, τό λιγώτερο, κακόηθες νά προσβάλλεις τό βιωματικό Εὐχαριστιακό Γεγονός τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο γιά ἀναρίθμητους ἀνθρώπους ἀποτελεῖ κεντρικό σημεῖο ὄχι μόνο τῆς πίστεώς τους, ἀλλά καί τῆς ἴδιας τῆς ὑπάρξεώς τους.
.             Ὡς ποιμένες καί πνευματικοί πατέρες σας, αἰσθανόμαστε τήν θλίψη σας γιά τήν μή συμμετοχή σας στήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφουγκραζόμαστε τόν πόνο σας γιά τήν στέρηση τῆς Θείας Κοινωνίας. Σέ αὐτή τήν θλίψη καί σέ αὐτόν τόν πόνο, πού πολλές φορές μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἀπελπισία καί στήν ἀπιστία, παρακαλοῦμε νά ἀντιτάξουμε τήν δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Ἄς θυμηθοῦμε καί ἄς προσευχηθοῦμε μέ τούς λόγους τοῦ πολύπαθου Δικαίου Ἰώβ: «ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας» («Ὁ Κύριος μᾶς τά ἔδωσε ὁ Κύριος μᾶς τά στέρησε. Ὅπως θέλησε ὁ Κύριος, αὐτό καί ἔγινε. Ἄς εἶναι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου εὐλογημένο στούς αἰῶνες»). (Ἰώβ 1,21). Εἶναι πολύ σημαντικό ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά ἀναλάβει τήν πνευματική εὐθύνη του γιά τήν σημερινή κατάσταση, νά ταπεινωθεῖ καί ἐκ βαθέων νά ἐπικαλεσθεῖ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Θά τολμήσουμε νά ποῦμε ὅτι τώρα εἶναι ἡ ὥρα τῶν πιστῶν. Τώρα πού ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι τόσο ἀνίσχυρη μπροστά στήν πανδημία, τώρα πού ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, παρ’ ὅλες τίς μέχρι θυσίας προσπάθειές της, ἀδυνατεῖ νά τιθασεύσει τόν ἰό, τώρα πού πανίσχυρα ἔθνη συντρίβονται καί κονιορτοποιοῦνται, τώρα ὀφείλουμε οἱ πιστοί νά λυγίσουμε τά γόνατα, νά ὑψώσουμε τά χέρια, μέ καρδιά συντετριμμένη ἀπό τήν μετάνοια, καί μέ μάτια δακρυσμένα νά φωνάξουμε πρός τόν Κύριο τοῦ ἐλέους: «Μόνο ἀπέναντί σου ἁμαρτάνουμε ἀλλά καί μόνο ἐσένα λατρεύουμε. Δέσποτα, ἄλλο Θεό δέν ξέρουμε νά προσκυνοῦμε, οὔτε σέ ἄλλο Θεό ὑψώνουμε τά χέρια μας. Ξέχνα τίς ἁμαρτίες μας καί δέξου τίς γονατιστές δεήσεις μας, ἅπλωσε σέ ὅλους χέρι βοηθείας καί δέξου τήν προσευχή μας αὐτή, σάν εὐάρεστο θυμίαμα πού ἀνεβαίνει μπροστά στήν ὑπεράγαθη Βασιλεία σου» (Εὐχή Ἑσπερινοῦ Πεντηκοστῆς). Ἡ μετάνοια θά ἐπαναφέρει τήν γαλήνη. Καί ἡ μετάνοια εἶναι ἔργο τῶν πιστῶν.
.                Μέ βάση αὐτό τό φρόνημα τῆς μετανοίας, ἄς ὑπομείνουμε τήν προσωρινή στέρηση τῆς συμμετοχῆς μας στίς ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί κυρίως τῆς κοινωνίας μας στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Παράλληλα, ἡ μετάνοια αὐτή, ἄς γίνει ἀφορμή γιά μιά γενναία αὐτογνωσία, γιά μιά εἰλικρινέστερη ἀδελφογνωσία, γιά μιά ταπεινή Θεογνωσία. Συμπεριφορές πού ἀπαιτοῦν ἀπειλητικά τήν συμμετοχή στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀπέχουν πολύ ἀπό τό πνεῦμα τῆς μετανοίας καί ἀπό τό γνήσιο Ἐκκλησιαστικό φρόνημα, πού θεωρεῖ τήν Θεία Κοινωνία ὡς Δῶρον καί ὄχι ὡς ἀτομικό δικαίωμα.
.                      Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἐφετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιο Πάσχα εἶναι πολύ διαφορετικά ἀπό τά προηγούμενα. Θά στερηθοῦμε αὐτά πού σέ ἄλλες συνθῆκες τά θεωρούσαμε δεδομένα. Ἐφέτος θά κάνουμε Πάσχα «ἀπό μακρυά»… «θεωροῦντες ποῦ τίθεται». Ὅμως ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς, ἄν πραγματικά λαχταρᾶ τήν συνάντησή του μέ τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο, νά εἶναι βέβαιος ὅτι ὁ Χριστός «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» θά τόν συναντήσει στό δωμάτιό του, στό σπιτικό του, στήν ἀτομική του προσευχή. Τί καί ἄν οἱ θύρες εἶναι κλεισμένες καί οἱ μαθητές Του συνηγμένοι στά σπιτικά τους «διά τόν φόβον» τοῦ κορωνοϊοῦ; Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς θά εἰσέλθει «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» (Ἰωάν. 20,19) γιά νά χαρίσει τήν εἰρήνη Του. Θά προσφέρει τόν Οὐράνιο Ἄρτο τῆς παρουσίας Του καί θά κεράσει τά παιδιά Του «ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καί ἀπό μελισσίου κηρίου» (Λουκ. 24,42). Ἄς τό κατανοήσουμε καλά! Στήν Ἐκκλησία μας δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, τό Ὁποῖο τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ, θά ἀναπληρώσει τήν στέρηση τῶν ἡμερῶν καί θά πληρώσει τίς καρδιές τῶν μετανοούντων πιστῶν μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.
.                Τέλος, ἐπιθυμοῦμε νά στρέψουμε τόν λόγο καί τήν προσευχή μας καί πρός ὅλους αὐτούς πού μέ αὐτοθυσία «πολεμοῦν» στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἰδιότυπου αὐτοῦ πολέμου. Μνημονεύουμε μέ εὐγνωμοσύνη καί προσευχόμαστε ἐκτενῶς γιά τούς ἰατρούς, τούς ἐρευνητές, τούς νοσηλευτές, τούς μεταφορεῖς καί ὅλους τούς ἐργαζομένους στά νοσοκομεῖα μας. Ἕνα εὐχαριστῶ εἶναι πολύ μικρό μπροστά στήν δική τους αὐτοθυσία.
.                     Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τά Σώματα Ἀσφαλείας, ἀλλά καί ὅσους ἐργάζονται στόν τομέα τῆς καθαριότητος καί τῆς ὑγιεινῆς. Παρακαλοῦμε ἰδιαιτέρως τόν Χριστό μας, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ὅλους τούς Ἁγίους ὑπέρ τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενούντων καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων. Παραλλήλως, ἐπαναβεβαιώνουμε τήν σταθερή πρόθεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά συνεργασία μέ τήν Ἔντιμο Ἑλληνική Κυβέρνηση ὡς καί μέ τούς ἁρμοδίους φορεῖς, μέ σκοπό τήν ἄμεση καί ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
.                   Μέσα σέ ὅλη αὐτή τήν ζοφερή ἀτμόσφαιρα τοῦ θανάτου, μέ αἰσιοδοξία διαπιστώνουμε τήν μείωση τῶν κρουσμάτων καί τῶν θανάτων στήν χώρα μας. Τοῦτο φυσικά ὀφείλεται στήν ἄμεση λήψη κυβερνητικῶν μέτρων, στήν λαμπρή, ὑπό τόν καθηγητή ἰατρό κ. Σωτήριο Τσιόδρα, ἐπιστημονική ὁμάδα, ὡς καί στήν συντριπτική πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού ὑπήκουσε καί συνεχίζει νά ὑπακούει στά μέτρα. Πάνω ὅμως ἀπό ὅλους ὀφείλεται στήν Χάρη καί στό Ἔλεος τοῦ Χριστοῦ καί στίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων, οἱ Ὁποῖοι εἰσακούουν τίς δεήσεις τῶν πιστῶν καί φωτίζουν τούς εἰδικούς ἐπιστήμονες καί τούς ἰθύνοντες.
.                  Γι᾿ αὐτό παρακαλοῦμε ὅλους∙ συνεχίστε νά προσεύχεσθε ἐνθέρμως∙ περικυκλῶστε τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ μέ τίς ἱκεσίες σας καί παραμείνετε στό σπίτι προσευχόμενοι. Διατρανῶστε, καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, ὅτι: «μένω στό σπίτι γιατί ἀγαπῶ τόν Θεό, τόν συνάνθρωπο καί τόν ἑαυτό μου. Μένω στό σπίτι, ὄχι μόνος ἀλλά μέ τόν Θεό, τήν Θεοτόκο, τούς Ἁγίους καί ὅλους αὐτούς πού ἀγαπῶ καί μ’ ἀγαποῦν, συμμετέχοντας μέ τήν ψυχή μου στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Μένω στό σπίτι καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά δεχθῶ τήν Χάρη τῶν Θείων Λειτουργιῶν πού θά ἱερουργηθοῦν αὐτές τίς Ἅγιες ἡμέρες, καθώς γνωρίζω καί πιστεύω ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας» καί «ὑπέρ τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων». Μένω στό σπίτι καί εἶμαι σίγουρος ὅτι ὁ Χριστός θά ἔλθει στό σπιτικό μου καί θά τό μεταμορφώσει σέ «οἶκο Θεοῦ». Μέσα σέ αὐτό τόν «οἶκο» θά κάνω Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Πάσχα».
.                 Γνωρίζετε ὅλοι, ὅτι αὐτό εἶναι ἕνα προσωρινό μέτρο, γιά ὅσο διάστημα κρατήσει ἡ πανδημία. Μόλις αὐτή ὑποχωρήσει, οἱ Ἱεροί Ναοί μας θ᾿ ἀνοίξουν καί πάλι στήν κοινή Λατρεία καί ὅλοι μας θά συναχθοῦμε στίς λειτουργικές μας Συνάξεις, γιά νά ἑνωθοῦμε στό Κοινό Ποτήριο τῆς Πίστεως καί τῆς Ζωῆς!
.                Μέ αὐτές τίς σκέψεις εὐλογοῦμε πατρικῶς ὅλους σας καί εὐχόμεθα ἐγκαρδίως καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί καλή Ἀνάσταση.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

, ,

1 Σχόλιο

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ καὶ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ»

Συγκλονίζει λληνας γιατρς στν ταλία:
Σ
δευτερόλεπτα ποφασίζουμε ποις θ ζήσει κα ποις θ πεθάνει

«Οἱ νεκροὶ μπαίνουν σὲ σακοῦλες, θάβονται ἢ καίγονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. Χάνονται ἄνθρωποι ὑγιεῖς μέσα σὲ ὧρες», ἀναφέρει. Συγκλονιστικὰ εἶναι τὰ ὅσα ἀναφέρει, μιλώντας στὸ ethnos.gr, ὁ Ἕλληνας γιατρὸς τοῦ νοσοκομείου τοῦ Μπέργκαμο στὴν Ἰταλία, Γιῶργος Γιοῦργος.
«Χάνονται ἄνθρωποι ὑγιεῖς μέσα σὲ ὧρες» Ὁ  κ. Γοῦργος, τονίζει πὼς ἂν οἱ Ἕλληνες δὲν προσέξουν, ἡ χώρα δὲν θὰ ἀντέξει.

«Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει τὴν ὑποδομὴ τῆς Ἰταλίας. Δὲν εἶναι ὑποτιμητικὸ νὰ τὸ παραδεχτοῦμε. Ὁλόκληρη Ἰταλία καὶ ἔχει γονατίσει. Οἱ νεκροὶ μπαίνουν σὲ σακοῦλες, θάβονται ἢ καίγονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. Χάνονται ἄνθρωποι ὑγιεῖς μέσα σὲ ὧρες», ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων καὶ προσθέτει: «Ἐγὼ καὶ οἱ συνάδελφοί μου ἔχουμε ὑποκαταστήσει τὸ Θεό. Ζητῶ συγγνώμη ἀλλὰ δὲν εἶναι βλασφημία αὐτὸ ποὺ λέω. Ἔτσι αἰσθάνομαι. Μέσα σὲ δευτερόλεπτα πρέπει νὰ πάρουμε ἀπόφαση ποιὸς θὰ ζήσει καὶ ποιὸς θὰ πεθάνει. Μπαίνουμε μέσα στὸ θάλαμο καὶ πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε ποιὸς ζεῖ καὶ ποιὸς πεθαίνει ἀφοῦ προηγουμένως διαπιστώσουμε πὼς ὁ ἀσθενὴς “ἔφτασε” καὶ δὲ μπορεῖ νὰ γυρίσει πίσω”. Μὲ δεδομένο πὼς δὲν ὑπάρχει ἐμβόλιο ἢ κάποια συγκεκριμένη θεραπευτικὴ οὐσία παρέχουμε ἐνδοφλέβιες ἐνέσεις παρακεταμόλης γιὰ νὰ ρίξουμε τὸν πυρετό. Ἐὰν ὁ ὑψηλὸς πυρετὸς δὲν ὑποχωρήσει ὁ ἀσθενὴς “φτάνει” πρὸς τὸ τέλος. Δὲν ὑπάρχει ἐπιστροφή», προσθέτει ἐν συνεχείᾳ.

«Ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ἀντέξει»

Ὁ κ. Γιοῦργος τονίζει πὼς ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ τηρήσουν τὰ μέτρα προστασίας κατὰ τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ, γιατί ἐὰν δὲν γίνει αὐτό, ἡ Ἑλλάδα θὰ γίνει σὰν τὴν Ἰταλία.

«Ἐφαρμόστε τὶς συμβουλὲς τῶν εἰδικῶν, μὴ λογαριάζεται τὸ πράγματι μεγάλο κόστος τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων ἀλλιῶς ἡ ζημιὰ θὰ εἶναι ἀνεπανόρθωτη καὶ ἀνυπολόγιστη σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα», τονίζει μεταξὺ ἄλλων. «Μετὰ τὰ ὅσα βιώνουμε ὅμως τὸν τελευταῖο μήνα σᾶς λέω μὲ βεβαιότητα πὼς πρέπει νὰ πάρετε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ νὰ περιοριστεῖ τὸ κακό. Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα γίνει Ἰταλία δὲν θὰ ἀντέξει τὶς ἐπιπτώσεις καὶ δὲν ἀναφέρομαι μόνο στοὺς θανάτους, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, στὴν κοινωνία, στὸν τουρισμό, στὸ σύστημα ὑγείας, παντοῦ. Θὰ ἀναγκαστεῖτε νὰ μεταφέρετε νεκροὺς σὲ σακοῦλες. Καὶ σᾶς τὸ λέω ἐνῶ ὁ ἀδελφός μου ἐργάζεται στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ οἰκογένειά μου εἶναι στὴν Κέρκυρα. Ἐπίσης στὶς ἀνθρώπινες ἀπώλειες νὰ μὴν ὑπολογίζουμε μόνο τὰ θύματα τοῦ κοροναϊοῦ ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ αὐτὴ τὴν περίοδο δὲν λαμβάνουν σωστὲς θεραπευτικὲς ἀγωγὲς ἢ δὲν κάνουν τὶς ἀπαραίτητες ἐγχειρήσεις καὶ πεθαίνουν ἀβοήθητοι», ἀναφέρει ὁ κ. Γιοῦργος.

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

 

 

Σχολιάστε

«ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙΣ ΜΕΣΑ στὸ σπίτι ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ τοῦ ΙΟΥ, ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ καὶ νὰ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΑΛΛΟΥΣ, ΙΣΩΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ, ΙΣΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΣΟΥ».

Ὁ Δασκαλάκης ἐξηγεῖ μὲ ἕνα μύθο
πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ κορωνoϊὸς
ΠΗΓΗ: in.gr

.               Ἔκκληση γιὰ τὴν παραμονὴ τῶν πολιτῶν στὸ σπίτι ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ κάνει ὁ Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης, Καθηγητὴ τοῦ Τμήματος Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Ἐπιστήμης Ὑπολογιστῶν τοῦ ΜΙΤ. Ὁ παγκοσμίου φήμης, πολυβραβευμένος Ἕλληνας καθηγητής ἐξηγεῖ γιατί θεωρεῖ πὼς ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ μία ὕπουλη ἐκθετικὴ αὔξηση.
Μιλώντας ὡς εἰδικὸς στὴν ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν ἐξηγεῖ πὼς «Δὲν εἶμαι γιατρός, βιολόγος ἢ ἐπιδημιολόγος, ἀλλὰ ἡ δουλειά μου στὴν ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν εἶναι νὰ δαμάζω τὶς ἐκθετικὲς αὐξήσεις». Παράλληλα ἀπευθύνει ἔκκληση στοὺς πολίτες νὰ μείνουν σπίτια τους καὶ ζητᾶ ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῶν κανόνων προστασίας γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας.

Ἀναλυτικὰ ἡ ἀνάρτηση τοῦ κ. Δασκαλάκη

.                   Ὁ μύθος μιλάει γιὰ ἕνα βασιλιὰ στὴν μακρινὴ Ἰνδία ποὺ ἦταν καλὸς στὸ σκάκι καὶ εἶχε τὴ συνήθεια νὰ καλεῖ τοὺς περαστικοὺς νὰ παίξουνε παρτίδες. Μία μέρα προσκάλεσε ἕνα σοφὸ περαστικό, λέγοντάς του ὅτι ἂν χάσει θὰ τοῦ χάριζε ὅ,τι ζητοῦσε. Ὁ σοφός του ζήτησε νὰ πληρωθεῖ σὲ ρύζι μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο: δύο κόκκους ρύζι γιὰ τὸ πρῶτο τετράγωνό της σκακιέρας, τέσσερις γιὰ τὸ δεύτερο, ὀχτὼ γιὰ τὸ τρίτο, καὶ οὕτω καθεξῆς, βάζοντας σὲ κάθε τετράγωνό της σκακιέρας δύο φορὲς τὸν ἀριθμὸ ἀπὸ κόκκους τοῦ γειτονικοῦ τετραγώνου. Ὁ βασιλιὰς δέχτηκε καὶ ἔπαιξαν.
Ὁ περαστικὸς ἦταν βιρτουόζος στὸ σκάκι, καὶ πρὸς ἔκπληξη ὅλων κέρδισε τὸν βασιλιά. Ὁ βασιλιὰς ζήτησε νὰ φέρουν ἕνα σακὶ μὲ ρύζι γιὰ νὰ πληρώσει τὸν περαστικό. Καὶ ἄρχισε νὰ βάζει τοὺς κόκκους στὴ σκακιέρα. Ὅμως σύντομα κατάλαβε ὅτι ἀκόμα καὶ ἡ ἀμύθητη περιουσία του δὲν ἀρκοῦσε γιὰ νὰ πληρώσει τὸν περαστικό. Συνειδητοποίησε ὅτι ὅταν ἔφτανε στὸ εἰκοστὸ τετράγωνο θὰ χρειαζόταν περίπου 1 ἑκατομμύριο κόκκους ρυζιοῦ, σ τὸ τριακοστὸ 1 δισεκατομμύριο κόκκους, στὸ τεσσαρακοστὸ 1 τρισεκατομμύριο, καὶ πάει λέγοντας. Γιὰ νὰ πληρώσει τὸν περαστικὸ θὰ χρειαζόταν περίπου 1 τρισεκατομμύριο τόνους ρυζιοῦ, δηλαδὴ περισσότερους τόνους ἀπὸ ὅσο ρύζι παράγει ἡ Κίνα σὲ 7000 χρόνια, μὲ βάση τὴν περσινή της παραγωγή!
.                   Ποιό εἶναι τὸ ἠθικὸ δίδαγμα τῆς ἱστορίας; Ὅτι ἡ ἐκθετικὴ αὔξηση εἶναι ὕπουλο πράγμα. Τὸ σκέφτεσαι λίγο καὶ τὰ νούμερα φαίνονται μικρά. Ἀλλὰ τελικὰ θὰ σοὺ τὴ φέρει. Ὅσο μεγάλος καὶ νὰ εἶσαι θὰ σοὺ τὴ φέρει. Μετὰ ἀπὸ λίγα μόλις βήματα ἔχει γίνει τόσο μεγάλη ποὺ δὲν τὸ χωράει ὁ νοῦς σου. Ὁ ἀριθμὸς γίνεται τόσο ἐξωφρενικὰ μεγάλος ποὺ εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὰ μόρια τοῦ σύμπαντος. Δὲν εἶμαι γιατρός, βιολόγος ἢ ἐπιδημιολόγος, ἀλλὰ ἡ δουλειά μου στὴν ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν εἶναι νὰ δαμάζω τὶς ἐκθετικὲς αὐξήσεις.
.                   Ἡ ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι μία ὕπουλη ἐκθετικὴ αὔξηση. Ἀρχίζει μὲ 1 κροῦσμα. Μετὰ ἀπὸ δύο-τρεῖς μέρες τὰ κρούσματα γίνονται 2. Μετὰ ἀπὸ ἄλλες δύο-τρεῖς μέρες γίνονται 4. Ἔχει περάσει μία βδομάδα καὶ φαίνεται ὑπὸ ἔλεγχο. Ἔλα ὅμως ποὺ ἂν περάσουν ἄλλες δύο βδομάδες τὰ κρούσματα θὰ γίνουν περίπου 1000, καὶ ἂν περάσουν ἄλλες δύο-τρεῖς βδομάδες θὰ γίνουν πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χιλιάδες!
Καὶ τὸ ἀκόμα πιὸ ὕπουλο εἶναι τὸ ἑξῆς. Ὅταν τὰ ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα εἶναι 1000, ἀκόμα καὶ ἐκείνη τὴν μέρα νὰ καθόμαστε ὅλοι σπίτι μας γιὰ 10 μέρες χωρὶς καμιὰ ἀνθρώπινη ἐπαφή, παρόλα αὐτὰ τὰ κρούσματα θὰ γίνονταν ἀρκετὲς χιλιάδες. Μὰ πῶς; Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὅταν τὰ 1000 ἔδειξαν συμπτώματα, εἶχαν ἤδη μεταδώσει τὸν ἰὸ σὲ ἄλλους.
.                   Στὴν Ἑλλάδα τὰ κρούσματα εἶναι τώρα περίπου 200. Ἂν καθόμαστε ὅλοι κλεισμένοι σπίτια μας, τότε σὲ ἕνα καλὸ σενάριο μετὰ ἀπὸ πέντε-ἕξι-ἑφτὰ μέρες τὰ κρούσματα θὰ ἔφταναν περίπου τὰ 1000 μεγαλώνοντας ἐκθετικὰ μέχρι τότε, ΑΛΛΑ μετὰ θὰ βλέπαμε τὸν ἀριθμὸ νέων κρουσμάτων νὰ πέφτει, ἂν ΣΥΝΕΧΙΖΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ στὰ σπίτια μας. Μετὰ ἀπὸ ἀκόμα δύο-τρεῖς βδομάδες, δηλαδὴ σὲ ἕνα μήνα ἀπὸ τώρα ἴσως καὶ νὰ εἴχαμε 0 καινούργια κρούσματα.
.                   Γι’ αὐτὸ προτρέπω ὅλον τὸν κόσμο νὰ μείνει μέσα, ἐκτὸς ἂν ἡ φύση τῆς δουλειᾶς του ἢ ἀνωτέρα βία δὲν τὸ ἐπιτρέπει. Προτρέπω τοὺς ἐργοδότες νὰ δώσουν εὐελιξία στοὺς ἐργαζομένους. Καὶ προτρέπω τὸ κράτος νὰ τοὺς βοηθήσει μὲ τὴ σειρά του.
.                   Ἂν εἶσαι νέος καὶ ὡραῖος, χωρὶς συμπτώματα, πρέπει νὰ μείνεις καὶ ἐσὺ σπίτι σου. Καὶ νὰ τὴ γλιτώσεις, μὲ τὸ νὰ μὴν μείνεις μέσα συνεισφέρεις στὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ, συνεισφέρεις νὰ φτάσει καὶ νὰ σκοτώσει ἄλλους, ἴσως τοὺς γονεῖς σου, ἴσως τοὺς παπποῦδες σου. Ἀλλὰ καὶ ἡ πιθανότητα νὰ πεθάνεις εἶναι μὴ τετριμμένη, καὶ ἡ πιθανότητα νὰ ταλαιπωρηθεῖς πολὺ ἀκόμα μεγαλύτερη.
.                   Στέλνω πολλοὺς χαιρετισμοὺς ἀπὸ τὸν καναπέ μου σὲ ἐσᾶς στὸν καναπέ σας (ἐλπίζω!) καὶ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη στοὺς γιατροὺς καὶ τὶς νοσοκόμες ποὺ παλεύουν καὶ μέχρι νὰ παρέλθει αὐτὴ ἡ λαίλαπα θὰ συνεχίσουν νὰ παλεύουν γιὰ τὴ ζωὴ ὅλων μας!

ΥΓ: Οἱ ὑπολογισμοὶ καὶ οἱ προβλέψεις παραπάνω βασίζονται σὲ ἐκτιμήσεις ρυθμῶν γιὰ τὸ πῶς ἐξαπλώνεται ὁ ἰὸς καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἐπίδραση δρακόντειων μέτρων ἀπὸ ἄλλες χῶρες. Εἶναι οἱ καλύτερες ὅμως ἐκτιμήσεις ποὺ διαθέτουμε αὐτὴ τὴ στιγμή.

 

ΠΗΓΗ: in.gr

 

Σχολιάστε

«ΝΑ ΜΗ ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ» (Μητροπολ. Κηφισίας Κύριλλος) [οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου]

Ἐν Κηφισιᾷ τῇ 11ῃ Μαρτίου 2020

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καί ὑγιαίνετε,
.                    Μέ τήν παροῦσα Ἐγκύκλιό μου ἐπιθυμῶ νά ἐπικοινωνήσω γιά ἄλλη μία φορά μαζί σας μέσα στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ ἀφορμή τίς τελευταῖες ἐξελίξεις ἀναφορικά μέ τήν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ καί τόν ἐντοπισμό κρουσμάτων καί στήν χώρα μας καί νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τά κάτωθι:
.                    Ἡ Ἐκκλησία μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων ἀντιμετώπισε πολλές λοιμικές ἀσθένειες. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά! Καί μέ τά πνευματικά μέσα πού διαθέτει (προσευχή, λειτουργίες, παρακλήσεις, δεήσεις, λιτανεῖες, ἁγιασμούς, εὐχές) καί τά μέτρα προστασίας πού λαμβάνει ἡ Πολιτεία, κατόπιν τῶν ὁδηγιῶν τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων – λοιμωξιολόγων καί τά ὁποῖα πρέπει νά τηροῦνται καί ἀπό τούς πιστούς, ἀντιμετωπίστηκαν οἱ κίνδυνοι καί ἐπανῆλθε ἡ κοινωνική γαλήνη καί διαφυλάχθηκε ἡ συνοχή.
.                    Ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀνωτάτης Διοικητικῆς Ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία περιέχει τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό προκῦψαν ζήτημα, μέ ἐκφράζει καί συμφωνῶ ἀπόλυτα ὡς Μητροπολίτης καί Μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τίς θέσεις πού περιέχει καί σᾶς παρακαλῶ νά τίς τηρήσετε πιστά, ὅσον ἀφορᾷ κυρίως τήν τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς γιά τήν προφύλαξη ἀπό τήν μετάδοση τῆς νόσου.
.                    Ὅσοι ἀπό ἐσᾶς ἔχουν συμπτώματα ἀσθενείας (πτάρνισμα, βήχα, πυρετό κλπ) καί ὅσοι ἀνήκουν στίς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, νά παραμένετε στό σπίτι σας καί νά μήν προσέρχεσθε στούς Ἱερούς Ναούς. Ὁ σεβασμός στήν ζωή τῶν ἄλλων καί τήν σωματική τους ὑγεία εἶναι χριστιανικό καθῆκον, πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο, πού τήν διδάσκει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.
.                    Ὅταν εἰσέρχεσθε στόν Ναό νά ἀπολυμαίνετε τά χέρια σας εἴτε μέ ἰδιωτικά ἀντισηπτικά πού πρέπει νά ἔχετε μαζί σας, εἴτε σέ αὐτά πού θά ὑπάρχουν στούς Νάρθηκες τῶν Ναῶν. Θά πρέπει, ἐπίσης, νά ἀποφεύγετε κάθε ἀσπασμό, χειραψία καί ἐναγκαλισμό καθώς καί κάθε ἀσπασμό μέ τούς κληρικούς. Τό ἀντίδωρο, γιά ὅσο διάστημα χρειαστεῖ, θά τό λαμβάνετε μὲ προσοχή ἀπό τόν Ἱερέα, χωρίς νά ἀσπάζεσθε σὲ καμμία περίπτωση τό χέρι του.
.                    Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Μυστήριο, Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ καί δίδει μόνο ὑγεία καί ζωή. Ἡ Θεία Κοινωνία δέν μπορεῖ μέ κανένα τρόπο νά μεταδώσει τόν ἰό. Ἀπαιτεῖ πίστη ἡ συμμετοχή σέ αὐτό. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐθαυματούργησε στήν Χαναναία, βλέποντας τήν ἀκλόνητη ἐπιμονή της καί τήν πίστη της: «Τότε ἀποκριθείς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καί ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης.» (Ματθ. ιε΄ 21-28).
.                    Μία ἄλλη ἰδιαίτερη περίπτωση σχετικά μέ τήν πίστη πού κάνει ἐντύπωση εἶναι ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ. Ἐδῶ ὁ Χριστός δέν ἀναφέρεται στήν πίστη τοῦ ἀρρώστου μόνο, πού τελικά γίνεται καλά, ἀλλά στήν πίστη «αὐτῶν» πού τόν μεταφέρουν: «Ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ» (Μάρκος β΄ 1-12). Ἐδῶ παροῦσα εἶναι μία πίστη συλλογική, πού προϋποθέτει συνεργασία, κοινό προγραμματισμό, κοινή ἐνέργεια. Αὐτό μᾶς χρειάζεται καί ἐμᾶς σήμερα, γιά νά ξεπεράσουμε αὐτή τήν δυσκολία.
.                    Τελειώνοντας θά ἤθελα πατρικῶς νά προσέξουμε νά μήν πέσομε στόν τρίτο πειρασμό πού ὑπέβαλε ὁ διάβολος τόν Κύριο στήν ἔρημο, ἀγνοώντας καί παραβλέποντας ἐγωιστικά τούς κινδύνους ἀπό μία τέτοια στάση: «Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ῾Ιεροσόλυμα, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι εἴρηται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.» Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκθέτομε τούς ἑαυτούς μας στόν κίνδυνο τῆς μή λήψεως τῶν μέτρων προστασίας γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ, δοκιμάζοντας τόν Θεόν ἄν μᾶς προστατεύσει.
Ὁ Ἰησοῦς ἀρνεῖται νά ἐπιδείξει τήν δύναμη τῆς Θεότητάς Του στό θέατρο τοῦ κόσμου, ἀπαντώντας μέ φράση ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐκ τοῦ Δευτερονομίου. Ἡ στάση τοῦ Ἰησοῦ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Νά ἀκούσει κανείς τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ σημαίνει νά ἀπεκδυθεῖ κάθε αἴτημα ἰσχύος, ὅπως καί κάθε ἰδεολογικό προσανατολισμό. Ὁ Χριστός ζητεῖ νά ἐνωτισθοῦμε τούς λόγους Του. Ἀρνούμενος ὁ κόσμος νά Τόν ἀκούσει, σφυρηλατεῖ ἕνα πεπρωμένο ἀδυσώπητο καί κανένας Θεός δέν θά εἶναι ὑπεύθυνος γι’ αὐτό.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
.                    Ἄς προσευχηθοῦμε εἰλικρινῶς στόν Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας, Κύριο Ἰησοῦ Χριστόν, νά δείξει τῆς φιλανθρωπίας Του τό μέγεθος καί νά μᾶς ἀπαλλάξει ταχύτατα «ἀπό τῆς λοιμώδους ταύτης νόσου τήν φθοράν».
Καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς
Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

ΠΗΓΗ: imkifissias.gr

,

Σχολιάστε

Η Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ «ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ ΤΟΥ ΜΗ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ» (Οἰκουμεν. Πατριαρχεῖο)

Ἀνακοίνωση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου
(τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου)
γιὰ τὸν κορωναϊὸ Covid-19

.               Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνῆλθε ὑπὸ τὴν προεδρεία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ μελέτησε διεξοδικῶς, μεταξὺ ἄλλων, τὰ δεδομένα τοῦ ἰοῦ Covid-19 (κορωνοϊοῦ), μὲ αἴσθημα δὲ ποιμαντικῆς εὐθύνης, ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς:

α) Παρὰ τὴ σοβαρότητα τῆς καταστάσεως συνιστᾶται σύνεση, ὑπομονὴ καὶ ἀποφυγὴ ἐκδηλώσεων πανικοῦ.

β) Ἡ Ἐκκλησία μας σεβόταν καὶ σέβεται τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Γι᾽αὐτὸ προτρέπει ὅλους τοὺς πιστοὺς νὰ ἐναρμονίζονται πρὸς τὶς ὑγειονομικὲς ὁδηγίες τόσο τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας ὅσο καὶ πρὸς τὶς σχετικὲς ὑποδείξεις καὶ νομοθετικὲς διατάξεις τῶν κατὰ τόπους Κρατῶν.

γ) Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐκφράζει εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὅσοι ἐργάζονται μὲ αὐτοθυσία σὲ κάθε τομέα ὑγείας, ἰατρικό, νοσηλευτικὸ καὶ ἐρευνητικό, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθεῖ καὶ νὰ θεραπευθεῖ ἡ νέα αὐτὴ πανδημία.

δ) Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, γνωρίζει ἐμπειρικῶς μέσα ἀπὸ τὴ δισχιλιετῆ πορεία της, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι «ἀντίδοτον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν» καὶ μένει στὴ μέχρι τώρα Ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ τῆς Θείας Μεταλήψεως.

ε) Αὐτονόητο θεωρεῖται, ὅτι ἡ πίστη στὸ Θεό, ὡς ὑπέρβαση καὶ ὄχι ὡς κατάργηση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, καθὼς καὶ ἡ προσευχὴ ἐνισχύουν τὸν πνευματικὸ ἀγώνα τοῦ Χριστιανοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως προτρέπει τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον πνευματικά της παιδιὰ νὰ ἐντείνουν τὶς προσευχές τους, ὥστε μὲ τὴν ἐνίσχυση καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ νὰ ξεπερασθεῖ καὶ αὐτὴ ἡ σύγχρονη δοκιμασία.

11 Μαρτίου 2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου

 

, ,

Σχολιάστε

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ τῆς Κυβερνήσεως

κυβερνητικς κπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μιλώντας στν νημέρωση τν πολιτικν συντακτν επε:
«Εἶναι ἰσχυρὴ σύσταση τῆς κυβέρνησης νὰ μὴ συνωστίζονται οἱ πολίτες καὶ οἱ ἡλικιωμένοι στὶς ἐκκλησίες», καὶ χρησιμοποίησε ἀπόσπασμα ἀπὸ δήλωση τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαου.

 

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

 

Σχολιάστε

«ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ» (Η Δ.Ι.Σ. τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ)

Διαρκς ερ Σύνοδος τς κκλησίας τς λλάδος
γι
τ ζήτημα το κορωνοϊο

(09.03.2020).

.             Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντί του Θεοῦ, τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, ἀλλὰ καὶ ὅσων στέκονται μὲ διάθεση κριτικῆς ἢ καὶ ἀντίθεσης ἔναντι Αὐτῆς, κατὰ τὴν σημερινὴ συνεδρίαση Αὐτῆς συζήτησε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸ ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19), γιὰ τὸ ὁποῖο ἔγκαιρα ἀπεστάλη ἤδη Ἐγκύκλιο Σημείωμα πρὸς τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἁρμόδιες Κρατικὲς Ἀρχές, μὲ σκοπὸ τὴν συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν πρόληψη διασπορᾶς τῆς νόσου, τὴν ὁποία προκαλεῖ ὁ νέος αὐτὸς ἰός.
.                Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κατὰ τὴν σημερινὴ συνεδρίαση Αὐτῆς ἀπεφάσισε καὶ πάλι νὰ ἀπευθυνθεῖ πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Λαὸ καὶ πατρικὰ νὰ προτρέψει καὶ νὰ ἐπισημάνει τὰ ἑξῆς:

1) Νὰ ἐντείνουμε ὅλοι τὶς προσευχές μας πρὸς τὸν Νικητὴ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε νὰ διαφυλάξει ὑγιῆ καὶ ἀκέραιο τὸν Λαό Του. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ παρακαλεῖ τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες νὰ συστήσουν στοὺς Ἐφημερίους, ὥστε πρὶν τὴν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἐρχομένης Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (15-3-2020), νὰ τελεσθεῖ Δέηση σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὲρ τῆς ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τῆς νόσου.

2) Νὰ λαμβάνονται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα, κατὰ τὶς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν Ἀρχῶν, πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ: α) Τακτικὸ καὶ καλὸ πλύσιμο τῶν χεριῶν μὲ σαπούνι. β) Χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μὲ οἰνόπνευμα. γ) Τήρηση ἀποστάσεων ἀπὸ ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα. δ) Νὰ γίνεται ἐπιμελὴς καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καὶ σωστὸς ἀερισμὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων. ε) Προτρέπονται ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἀνήκουν στὶς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπὸ ἀναπνευστικὰ προβλήματα ἢ σακχαρώδη διαβήτη ἢ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, ὡς καὶ οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι, νὰ ἀποφύγουν προσωρινῶς τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν οἰκία τους, ἐὰν δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, νὰ εἶναι ἀκόμη πιὸ προσεκτικοὶ στὴν σχολαστικὴ ὑγιεινὴ καὶ καθαριότητα, νὰ ἀποφύγουν τοὺς χώρους μαζικῆς συναθροίσεως καθὼς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς καὶ ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδελφῶν τους. ϛ) Ὅποιος παρουσιάζει συμπτώματα νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὴν τηλεφωνικὴ γραμμὴ 1135, ἡ ὁποία ἐπὶ 24ώρου βάσεως θὰ παρέχει πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν νέο κορωνοϊό.
.         Πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς ἐνημέρωσης τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν ἐκτύπωση εἰδικοῦ ἐνημερωτικοῦ φυλλαδίου μὲ τὶς παραπάνω ὁδηγίες καὶ τὴν διανομή του στοὺς Ἱεροὺς Ναούς.

3) Γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ προσέλευση στὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ ἡ κοινωνία ἀπὸ τὸ Κοινὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς ἀσφαλῶς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αἰτία μετάδοσης ἀσθενειῶν, γιατί οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν, γνωρίζουν ὅτι ἡ προσέλευση στὴ Θεία Κοινωνία, ἀκόμη καὶ ἐν μέσῳ πανδημίας, συνιστᾶ ἀφ᾽ ἑνὸς μία ἔμπρακτη κατάφαση αὐτοπαράδοσης στὸν Ζῶντα Θεό, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τρανὴ φανέρωση ἀγάπης, ἡ ὁποία κατανικᾶ κάθε ἀνθρώπινο καὶ ἴσως δικαιολογημένο φόβο: «φόβος δὲν ὑπάρχει στὴν ἀγάπη, ἀλλὰ ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει τὸν φόβο» (Α΄ Ἰωάν. 4, 18). Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουν ὅτι ἡ κοινωνία, δηλαδὴ ἡ σχέση, εἶναι καρπὸς ἀγάπης καὶ ἄθλημα ἐλευθερίας, ἀκριβῶς γιατί ἀγνοεῖ τὴν καχυποψία, τὶς ἐπιφυλάξεις, τοὺς φόβους.

.               Οἱ συζητήσεις καὶ οἱ ἀπόψεις ποὺ ἀκούγονται τὶς τελευταῖες ἡμέρες γιὰ τὸ ὅλο ζήτημα, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐνδεχόμενη ἀπαγόρευση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ξεκινοῦν ἀπὸ διαφορετικὴ ἀφετηρία καὶ ἔχουν διαφορετικὴ προσέγγιση. Ὅσοι προσέρχονται «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» καὶ ἀπολύτως ἐλεύθερα χωρὶς κανένα δυναστικὸ καταναγκασμό, κοινωνοῦν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ γίνεται «φάρμακο ἀθανασίας», «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον».
.           Ὅλοι αὐτοὶ οἱ πιστοί, ὁ εὐσεβὴς καὶ γεμάτος ἀγάπη ὀρθόδοξος Λαός, καὶ ὁ εὐαγὴς Ἱερὸς Κλῆρος ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν θεία Κοινωνία ἐκφράζουν τὴν ἀγάπη τους καὶ τὴν δίψα τους γιὰ ζωὴ καὶ σχέση, τὸ ἐλάχιστο ποὺ δικαιοῦνται ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες στὸν δημόσιο διάλογο εἶναι ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν πίστη τους καὶ τὴν ἐπιλογή τους αὐτή, νὰ ἀγαποῦν χωρὶς φόβο καὶ ἀνασφάλεια. Χωρὶς νὰ καταδικάζουμε κανέναν γιὰ τὸν φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία του, ὁμολογοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί, ἐπιτελώντας τὸ χρέος τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ἀγάπης μας, θὰ ἐξακολουθήσουμε στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μας νὰ λειτουργοῦμε καὶ νὰ κοινωνοῦμε, ἔχοντας τὴν βεβαιότητα ὅτι κοινωνοῦμε στὴ Ζωὴ καὶ στὴν ἀθανασία.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

 

 

Σχολιάστε

ΑΠAΝΤΗΣΗ τοῦ ΚΙΝHΜΑΤΟΣ «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!» στὰ «ELLΙNIKA ΗOAXES»

πάντηση το Κινήματος «φστε μ ν ζήσω!»
στ
«ELLΙNIKA ΗOAXES»

.                           Πληροφορηθήκαμε ὅτι ἡ ἰστοσελίδα «ELLINIKA HOAXES» στὴν ἱστοσελίδα τους, ἀλλὰ καὶ στὴ σελίδα τους στὸ Facebook, δημοσίευσαν στὶς 13. 1. 2020, ἕνα κείμενο-«ἔρευνα» τῶν Στάμου Ἀρχοντῆ καὶ Στυλιανοῦ Πουρνῆ, μὲ τὸν συκοφαντικὸ τίτλο: «Ψευδεῖς οἱ ἰσχυρισμοὶ τῆς καμπάνιας κατὰ τῶν ἐκτρώσεων»! (www.ellinikahoaxes.gr/2020/01/13/abortion-claims-debunked/https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/01/13/abortion-claims-debunked/).
.               Στὸ ἐν λόγῳ κείμενό τους κατηγοροῦν τὸ Κίνημά μας «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!», ὅτι τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα ποὺ παραθέτουμε στὴν ἀφίσα μας, ἡ ὁποία ἀναρτήθηκε στὸ ΜΕΤΡΟ στὶς 13. 1. 2020 καὶ μὲ παρέμβαση τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν κ. Κώστα Καραμανλὴ πρὸς τὴ διοίκηση τοῦ ΜΕΤΡΟ, κατέβηκε τὴν ἴδια ἡμέρα (βλ. σχετικὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Κινήματος:www.afistemenaziso.gr/texts/epikairotita/deltio-typou-tou-kinimatos-afiste-me-na-ziso-gia-tin-afisa-sto-metrohttps://www.afistemenaziso.gr/texts/epikairotita/deltio-typou-tou-kinimatos-afiste-me-na-ziso-gia-tin-afisa-sto-metro), «ἀποτελοῦν συλλογὴ παραποιημένων ἐπιστημονικῶν δεδομένων». Μάλιστα ἀναφέρουν συγκεκριμένα τὶς λέξεις «Ψευδοεπιστήμη» καὶ «Παραπληροφόρηση» (χρησιμοποιώντας τὰ ἀντίστοιχα εἰκονίδιά τους).

(Ἡ ἀφίσα μας ποὺ ἀναρτήθηκε στὰ πλαίσια τοῦ ΜΕΤΡΟ στὶς 13.1. 2020)

.                           Μὲ τὸ παρὸν θέλουμε νὰ πληροφορήσουμε κάθε ἐνδιαφερόμενο ὅτι ἡ ἀφίσα τὴν ὁποία ἐμφάνισαν τὰ «ELLINIKA HOAXES» ΔΕΝ εἶναι ἡ ἴδια ποὺ ἀναρτήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαφημιστική μας καμπάνιας στὸ ΜΕΤΡΟ. Ἡ ἀφίσα μας τῆς καμπάνιας δὲν ἔγραφε πουθενὰ τὴν λέξη ΕΚΤΡΩΣΗ. Ἀνέφερε (ὅπως φαίνεται στὴ φωτογραφία της ποὺ παραθέτουμε παραπάνω) μόνο: «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» καὶ ὄχι «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ», ὅπως ἔγραψαν ἀναληθῶς τὰ «ELLINIKA HOAXES», σημειώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά: «Ἡ ἀρχική εικονα οπως ἐμφανίστηκε ἀφισοκολλημένη στὸ μετρὸ εἶναι ἡ παρακάτω»!
.                           Προφανῶς γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἐντυπώσεις χρησιμοποίησαν μία ἄλλη ἐκδοχὴ τῆς ἀφίσας, ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα μας ἢ ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ (archive.md/UvQohhttps://archive.md/UvQoh). Ἡ ἔκφραση, ὅμως, «ὅπως ἐμφανίστηκε ἀφισοκολλημένη στὸ μετρό…» δὲν εἶναι ἀληθής. Χρησιμοποιοῦντες, λοιπόν, οὐσιαστικὰ ἄλλη ἀφίσα, ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ἐμεῖς χρησιμοποιήσαμε στὸ ΜΕΤΡΟ, καταλήγουν στὸ ἐσφαλμένο συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀφίσα μας στὸ ΜΕΤΡΟ εἶναι κατὰ τῶν ἀμβλώσεων, λέγοντας: «Ἔντονες ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει εἰκόνα τῆς καμπάνιας κατὰ τῶν ἀμβλώσεων τοῦ κινήματος…».
Ἐὰν ἐπιθυμούσαμε νὰ κάνουμε καμπάνια «κατὰ τῶν ἀμβλώσεων», δὲν θὰ χρησιμοποιούσαμε τὴν ἀφίσα, ὅπως τὴν ἀναρτήσαμε στὸ ΜΕΤΡΟ, χωρὶς καμία ἀναφορὰ στὶς λέξεις «Ἄμβλωση» ἢ «Ἔκτρωση». Ἀποκλειστικὸς σκοπός μας ἦταν ἡ καμπάνια νὰ προωθήσει τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς καὶ τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου μωροῦ.

.                           Παράλληλα τὰ «ELLINIKA HOAXES», ὅπως προαναφέραμε, μᾶς κατηγοροῦν γιὰ παράθεση «μίας σειρᾶς ἰσχυρισμῶν ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνταποκρίνονται στὴ πραγματικότητα»! Παραθέτουν τοὺς δικούς μας ἰσχυρισμοὺς καὶ παράλληλά τους σχολιάζουν ἕναν πρὸς ἕναν.
.                           Τὸν 1ο ἰσχυρισμός μας: «Στὸ ἀγέννητο παιδὶ ἀπὸ τὴν 18η μέρα χτυπᾶ ἡ καρδιά του», τὸν χαρακτηρίζουν «παραπλανητικό».
.                           Τὸν 2ο ἰσχυρισμό μας: «Τὸ ἔμβρυο νιώθει πόνο ἀπὸ τὴν 10 ἑβδομάδα», τὸν χαρακτηρίζουν «ἐπιστημονικὰ ἀβάσιμο».
.                           Μὲ τὸν 3ο ἰσχυρισμό μας: «Ἀπὸ τὴν 42η μέρα ἀνιχνεύονται ἐγκεφαλικὰ κύματα», συμφωνοῦν, λέγοντας: «Αὐτὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς ἰσχυρισμὸς τῆς ἀφίσας ὁ ὁποῖος ἔχει δόση ἀλήθειας», συνεχίζοντας, ὅμως, τὸν σχολιάσμό τους γιὰ τὴν «κανονικὴ ἐγκεφαλικὴ λειτουργία», στὴν ὁποία ἐμεῖς ποτὲ δὲν ἀναφερθήκαμε.
.                Τέλος, τὸν 4ο ἰσχυρισμό μας: «Ὅλα τὰ ὄργανα ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὴν ὄγδοη ἑβδομάδα», ἐνῶ στὴν ἀρχὴ φαίνεται ὅτι συμφωνοῦν, λέγοντας: «Ἡ ὀργανογένεση ξεκινάει ἀπὸ τὴν 3η ἑβδομάδα καὶ φτάνει μέχρι τὴν 8η», στὴ συνέχεια πάλι προσπαθοῦν νὰ τὸν ἀποδομήσουν, λέγοντας: «Ὡστόσο αὐτὴ ἡ διαδικασία σχηματίζει τὶς θεμελιώδεις δομὲς τῶν ὀργάνων καὶ τῶν ἱστῶν, αὐτὸ δὲν μεταφράζεται σὲ “δημιουργία ὅλων τῶν ὀργάνων μέχρι τὴν 8η ἐβδομάδα”…».
.                           Ἀπαντώντας, λοιπόν, στὴν οὐσία τοῦ συκοφαντικοῦ αὐτοῦ δημοσιεύματος, ἔχουμε νὰ σημειώσουμε τὰ κάτωθι:
.                           Στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα γιὰ αὐτὰ τὰ τόσο λεπτὰ θέματα ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καὶ διαφορετικὲς γνῶμες καὶ ἀπόψεις, μεταξὺ τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων. Δεοντολογικὰ εἶναι, ἐπιεικῶς, ἀπαράδεκτο νὰ χαρακτηρίζονται ὡς «ψευδοεπιστήμη» καὶ ὡς «παραπληροφόρηση» διαφορετικὲς ἐπιστημονικὲς ἀπόψεις. Οἱ ἀντίθετες ἀπόψεις, ἀλλὰ καὶ ἔρευνες πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ γιὰ ἐπιστημονικὸ διάλογο καὶ ὄχι γιὰ ἀφοριστικοὺς χαρακτηρισμούς.
Παρακάτω παραθέτουμε ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, ποὺ ὑποστηρίζουν αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀφίσα μας, τὰ ὁποία δὲν εἶναι οὔτε «παραπλανητικὰ» οὔτε «ἀβάσιμα»!

1) ΓΙΑ ΧΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΝ 18η ΜΕΡΑ:

.                           Τὸ British Heart Foundation ἀναφέρει ὅτι ἀπὸ τὴν 16η μέρα ἀπὸ τὴν σύλληψη, χτυπάει ἡ καρδιά:  Ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν παρακάτω ἰστοσελίδα: https://www.justthefacts.org/get-the-facts/babys-heartbeat/https://www.justthefacts.org/get-the-facts/babys-heartbeat/  προκειμένου νὰ ἀκούσει καὶ νὰ δεῖ τὴ λειτουργία τῶν ἐμβρυϊκῶν καρδιακῶν κυττάρων ἀπὸ τὴ 18η μέρα ἀπὸ τὴ σύλληψη.
.                           Εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ ἀκρίβεια στὴν ἀντίληψη ἑνὸς βιολογικοῦ φαινομένου σχετίζεται καὶ μὲ τὴν τεχνολογία ποὺ εἶναι διαθέσιμη. Αὐτὸ ποὺ χθὲς γινόταν ἀντιληπτὸ τὴν 22η μέρα, σήμερα γίνεται ἀντιληπτὸ τὴ 18η.
.                           Παρακάτω παραθέτουμε σχετικὴ Εἰκόνα ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικὸ σύγγραμμα: Moore Keith L. – Persaud T.V.N., «Ἡ ἀνθρώπινη διάπλαση. Ἐμβρυολογία Κλινικοῦ προσανατολισμοῦ» (8η ἔκδοση, 1η ἑλληνική, ἔκδ. Πασχαλίδη, Ἀθήνα 2009, κέφ. 4, σέλ. 77), ὅπου περιγράφεται τὸ «ἀρχέγονο καρδιαγγειακὸ σύστημα ἐμβρύου 21 περίπου ἡμερῶν», δηλ. μόλις 3 ἡμέρες ἀπὸ τὴν 18η ἡμέρα.

Καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἀγγλικό:

2) ΓΙΑ ΠΟΝΟ ΤΗ 10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

.                           Ἡ ὕπαρξη ὁλοκληρωμένου κυκλώματος πόνου, ὅπως παρουσιάζεται στὸν ὥριμο νευρολογικὰ ὀργανισμό, ἀπὸ τὸν περιφερικὸ ὑποδοχέα, μέχρι τὸ θάλαμο καὶ ἀπὸ τὸ θάλαμο ἕως τὸ φλοιό, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐλεγχθεῖ πρὶν τὶς 21 ἑβδομάδες, πολὺ περισσότερο στὶς 8 ἑβδομάδες, διότι προϋποθέτει πὼς τὸ ἔμβρυο θὰ ἐλεγχθεῖ ἱστολογικὰ καὶ ἠλεκτρομυογραφικὰ συγχρόνως, σὲ μία ἡλικία ὅπου μόνο ὡς ἐκτρωθὲν ἢ ἀποβληθὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀντικείμενο μελέτης. Ἀλλὰ ὑπάρχουν οἱ κάτωθι σοβαρὲς ἐνδείξεις: lozierinstitute.org/qa-with-the-scholars-fetal-brain-development-and-pain-capability lozierinstitute.org/qa-with-the-scholars-fetal-brain-development-and-pain-capability/
.                           Οἱ ὑποδοχεῖς τοῦ πόνου διαπιστώνονται στὸ δέρμα τοῦ ἐμβρύου ἤδη ἀπὸ τὴν 9η ἑβδομάδα ἀπὸ τὴ σύλληψη, μὲ βάση ἱστολογικὲς μελέτες σὲ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα. Τὸ ἔμβρυο ἀντιδρᾶ κλινικὰ στὴν ἄμβλωση μὲ κινήσεις ἀποφυγῆς ἤδη ἀπὸ τὶς 7,5 ἑβδομάδες, ἐνῶ στὶς ἐνδομήτριες ἐπεμβάσεις ἀποκατάστασης στὶς 16 ἑβδομάδες ἀπὸ τὴ σύλληψη, διαπιστώνεται ἀπελευθέρωση σὲ κύμα ὁρμονῶν στρές. Αὐτὸ ὑποδηλώνει τὴν ἀγωνία τοῦ ἐμβρύου, καὶ πολλοὶ ἰατροὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐνδομητρικὴ ἰατρικὴ χορηγοῦν στὸ ἔμβρυο ἀναισθησία.Τὸ ἔμβρυο παρουσιάζει κινητικότητα ἀπὸ τὴν 5η ἑβδομάδα ἀπὸ τὴ σύλληψη, διαπιστωμένη μὲ ἐξειδικευμένες τεχνικές, ἐνῶ κατὰ τὴν 7η ἑβδομάδα ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιὰ τὸ ἐὰν θὰ εἶναι δεξιόχειρας ἢ ἀριστερόχειρας. Τὴν 8η ἑβδομάδα ὁ ἐγκέφαλος εἶναι τὸ 43% τοῦ βάρους τοῦ σώματος. Ἀπὸ τὴν 11η ἑβδομάδα τεντώνεται, προσπαθεῖ νὰ πιάσει, ἔχει λόξυγγα, ἀποστρέφεται τὸν ἔντονο θόρυβο. Ὁ ρυθμὸς ἐγκεφαλικῆς ἀνάπτυξης ἀπὸ τὴν ἡλικία τῆς 6η ἑβδομάδας ἀπὸ τὴ σύλληψη καὶ ὡς τὴν 21η ἑβδομάδα εἶναι ἡ δημιουργία 250.000 ἐγκεφαλικῶν  κυττάρων ἀνὰ λεπτό!
.             Ὁποιοσδήποτε κλινικὸς ἰατρὸς γνωρίζει, πὼς ἡ ἀνάπτυξη τῆς κινητικότητας πορεύεται μαζὶ καὶ κατ’ ἀναλογία μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς αἰσθητικότητας. Ἡ κινητικότητα στὴν 8η ἑβδομάδα ἀπὸ τὴ σύλληψη δὲν εἶναι τέλεια, εἶναι ἁδρὴ καὶ χονδροειδής, ὅποτε μὲ βάση τὴν κοινὴ ἰατρικὴ ἐμπειρία τέτοια ἀναμένεται νὰ εἶναι καὶ ἡ αἰσθητικότητα. Χαρακτηρίζεται περισσότερο ὡς ἀντανακλαστικὴ ἀποφυγὴ τοῦ πόνου. Καὶ ἡ ἀντανακλαστικὴ ἀντίδραση, ὅμως, ὅταν πρόκειται γιὰ πόνο εἶναι μία ἀπολύτως σεβαστὴ ἀντίδραση. http://www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/https://www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/ (κατάθεση τῆς Καθηγήτριας Νευροβιολογίας καὶ Ἀνατομίας Maureen Condic στὸ Ἀμερικάνικο Κογκρέσο, τὸ 2012).
.                Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἐμβρύου νὰ διαπιστώσει καὶ νὰ ἐκφράσει τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του πόνου τοῦ (ἐντόπιση, χαρακτῆρες), ὅπως συμβαίνει μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς πλήρους συνδεσμολογίας καὶ δυνατοτήτων θαλάμου?φλοιοῦ, δὲν σημαίνει μὲ κανένα τρόπο πὼς ὁ πόνος τοῦ εἶναι ἀμελητέος. Τὸν πόνο αὐτὸ τὸν σεβόμαστε καὶ δὲν τὸν προκαλοῦμε, ὅπως κάνουμε καὶ μὲ τὸν ἀσαφῆ πόνο ποὺ βιώνουν τὰ ἄτομα μὲ βαρειὰ ἐγκεφαλικὰ ἢ κακώσεις ἢ αὐτὰ ποὺ εἶναι σὲ κῶμα.
.               Τέλος, ἡ μία ἀπὸ τὶς πηγὲς τῶν «ELLINIKA HOAXES», τὸ JAMA, ἀναφέρει τὸν ἑξῆς ἀπαράδεκτο συλλογισμὸ τοῦ ἐρευνητῆ: «Ἐπειδὴ ἡ ἀντίληψη τοῦ πόνου πιθανότατα δὲν λειτουργεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ τρίτο τρίμηνο, οἱ συζητήσεις γιὰ τὸν ἐμβρυϊκὸ πόνο γιὰ τὶς ἀμβλώσεις ποὺ ἐκτελοῦνται πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ δεύτερου τριμήνου πρέπει νὰ εἶναι μὴ ὑποχρεωτικὲς» («Because pain perception probably does not function before the third trimester, discussions of fetal pain for abortions performed before the end of the second trimester should be noncompulsory», βλ. https://archive.is/cGjRH – selection-3147.0-3147.192https://archive.is/cGjRH#selection-3147.0-3147.192). Τὰ ἐπιστημονικὰ εὐρήματα, ὅμως, ἀλλάζουν καθημερινὰ ἐντυπωσιακά, μὲ τὴν ἀνακάλυψη νέων διαγνωστικῶν μεθόδων καὶ δεδομένων. Κι εὐτυχῶς, ποὺ οἱ σοβαρὲς ἐπιστημονικὲς συζητήσεις συνεχίζονται, καὶ αὐτό, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ δεοντολογία, εἶναι ὑποχρεωτικό!

3) ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΝ 42η ΗΜΕΡΑ:

.                           Ὁ ἰσχυρισμὸς δὲν εἶναι ψευδής, καθὼς καὶ τὰ «ELLHNIKA HOAXES» ἐπιβεβαιώνουν: Βλ. σχετικὴ μελέτη: n.neurology.org/content/5/5/362https://n.neurology.org/content/5/5/362
.                           Ἡ ἀφίσα μας ἀναφέρει ὅτι «ἀνιχνεύονται ἐγκεφαλικὰ κύματα» καὶ ὄχι ὅτι ἔχουμε κανονικὴ ἐγκεφαλικὴ λειτουργία, ὅπως σχολιάζουν τὰ «ELLHNIKA HOAXES» .
Βεβαίως πρέπει ἐδῶ νὰ ἀναφέρουμε πὼς ἡ πλήρης ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου δὲν γίνεται παρὰ μόνο πολὺ ἀργότερα ἴσως καὶ μετὰ τὴν ἐφηβεία,  (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/)
.                           Ἐξάλλου παρατηρεῖται πὼς ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα ὄργανα, παρουσιάζει σημεῖα γήρανσης (καὶ φυσικὰ ἐν μέρει ἀνάπλασης) μετὰ τὰ 30 ἔτη, αὐτὸ ὅμως μὲ κανένα τρόπο δὲ σημαίνει πὼς ἡ ἀτελὴς ἐγκεφαλικὴ λειτουργία λόγω νεότητος ἢ γήρανσης ἀποτελεῖ λόγο ὑποτίμησης τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ προσωπικότητας.

4) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΝ 8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

.               Ἐπιβεβαιώνουν καὶ αὐτοὶ τὸν ἰσχυρισμό μας, ὅταν γράφουν ὅτι ἡ ὀργανογένεση «φτάνει ἕως τὴν 8η ἑβδομάδα». Ἡ ἀφίσα δὲν ἰσχυρίζεται ὅτι ἀναπτύχθηκαν πλήρως τὰ ὄργανα, ἀλλὰ ὅτι ἁπλῶς «δημιουργήθηκαν». Ὅταν κάτι δημιουργεῖται σημαίνει ἀκριβῶς αὐτό, τὴ δημιουργία του κι ὄχι τὴν πλήρη ἀνάπτυξή του.
.              Ὅσο καὶ ἂν ἀκούγεται μυστήριο εἶναι ἀλήθεια πὼς τὸ μικρὸ ἀνθρωπάκι τῶν 3 ἑκατοστῶν τὰ ἔχει ὅλα!
.              Παραθέτουμε παρακάτω πίνακα (βλ. perinatology.com/Reference/Fetal development.htmlhttp://perinatology.com/Reference/Fetal%20development.html) ποὺ δείχνει μὲ ἁπλὸ τρόπο τὴ δημιουργία ὅλων τῶν ὀργάνων καὶ συστημάτων τοῦ ἐμβρύου ἕως τὴν 8η ἑβδομάδα, πλὴν τῶν ἔξω γεννητικῶν, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διαπιστωθεῖ στὸ ὑπερηχογράφημα τὸ φύλο τοῦ παιδιοῦ σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία.
.                           Ἡ ὕπαρξη ὀργάνου δὲν σημαίνει τέλεια καὶ ὁλοκληρωμένη λειτουργία του. Ἀλλὰ παρακαλοῦμε λάβετε ὑπόψιν σας πὼς ἡ ὁλοκληρωμένη λειτουργία καὶ ἡ αὐτονομία εἶναι στοιχεῖα ποὺ ἀναπτύσσονται προοδευτικὰ στὸν ἄνθρωπο ἀκόμη καὶ μετὰ τὴ γέννηση, ὅπως π.χ. συμβαίνει μὲ τὴ λειτουργία τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, τῶν μαστῶν, τῶν ὀδόντων, τοῦ ἐνδοκρινικοῦ συστήματος, τὸ μυοσκελετικὸ σύστημα.
.                           Ὅμως, ἀναγνωρίζουμε τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καὶ ζωῆς, χωρὶς νὰ προϋποτίθεται ἡ πλήρης ἀνάπτυξη τῶν ὀργάνων, οὔτε ἡ ὕπαρξη αὐτόνομης ζωῆς, ὅπως π.χ. στὰ ἄτομα ποὺ ἡ ζωὴ τοὺς βασίζεται στὸ βηματοδότη ἢ τὸν ἀναπνευστήρα ἢ τὸ ἀναπηρικὸ ἁμαξίδιο (Στ. Χόκινγκ) κλπ.

Πηγὴ πίνακα: perinatology.com/Reference/Fetal development.perinatology.com/Reference/Fetal%20development.html

.                           Παραθέτουμε τώρα ἐπιπλέον ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, ποὺ στοιχειοθετοῦν πὼς τὸ ἔμβρυο τῶν 8 ἑβδομάδων, ὄχι μόνο ἔχει ὁλοκληρώσει τὴ βασική του ὀργανογένεση, ἀλλὰ ἔχει ἤδη βασικὴ λειτουργικότητα τῶν ὀργάνων του, ἀπὸ τὶς πηγές: embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Week_8https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Week_8  καὶ «Ἡ Ἀνθρώπινη Διάπλαση, Ἐμβρυολογία κλινικοῦ προσανατολισμοῦ», T.V.N. Persaud, Keith L.Moore, Ἔκδ. Πασχαλίδη, 8η ἔκδοση, 2009.
.                   Τὸ παιδὶ τῶν 8 ἑβδομάδων ἀπὸ τὴ σύλληψη (10 ἑβδομάδων ἀπὸ τὴν Τελευταία Ἔμμηνο Ρύση, ΤΕΡ), ἔχει ἀνθρώπινη ἐμφάνιση. Παρουσιάζει ἄνω καὶ κάτω ἄκρα ποὺ λυγίζουν στὶς ἀρθρώσεις καὶ στρέφονται στὸν κορμό, ὑπάρχει σχηματισμένος τράχηλος ὑπὸ τὴν κεφαλή, ἀγγειακὸ πλέγμα στὸ κεφαλάκι του, δάκτυλα ἄκρας χειρὸς καὶ ποδιῶν ἀτελῶς διαχωρισμένα, ἑκούσιες κινήσεις τῶν ἄκρων, βλέφαρα,πτερύγια ὤτων, ἔξω ἀκουστικὸς πόρος, ἡ καταβολὴ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ εἰδικότερα τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς μὲ τὸ μελάγχρουν ἐπιθήλιο, ἡ καταβολὴ τῆς μύτης, ἀρχίζει ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὄσφρησης καὶ τῆς γεύσης, ἀρχίζει ἡ ὀστεοποίηση τοῦ μηριαίου καὶ ἄλλων μακρῶν ὀστῶν, ὑφίσταται πεπτικὸς σωλήνας καὶ ἔντερα, τὸ στομάχι τοῦ ἐκκρίνει τὶς ὁρμόνες γαστρίνη καὶ σωματοστατίνη, ὑφίσταται ἤδη λειτουργοῦσα ἡ καρδιά, τὸ ἧπαρ, οἱ πρῶτες διακλαδώσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ, γίνεται αἱμοποίηση στὴ δική του ὁμάδα αἵματος, τὰ διάμεσα κύτταρα τοῦ ὄρχεος στὰ ἀγόρια ἀρχίζουν νὰ παράγουν τεστοστερόνη, ὁρμόνη ποὺ καθορίζει πλέον οὐσιαστικὰ τὸ σχηματισμὸ καὶ τὴ λειτουργία τῶν ἔσω καὶ ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων.
.               Μπορεῖτε νὰ λάβετε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ ἀγέννητο παιδὶ τῶν 8 ἑβδομάδων καὶ νὰ δεῖτε τὴν λειτουργικότητά του σὲ ἄρθρο στὴν ἰστοσελίδα μας (ἐδῶ: afistemenaziso.gr/texts/medical/gynecology/moraki-8-evdomadonhttps://afistemenaziso.gr/texts/medical/gynecology/moraki-8-evdomadon
.                Εἶναι σαφὲς ἀπὸ τὰ παραπάνω ἐπιστημονικὰ δεδομένα ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς ἀφίσας ποὺ ἀναρτήσαμε στὸ μετρὸ τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴ συντακτικὴ ὁμάδα τῆς ἰστοσελίδας “ELLINIKA HOAXES” διὰ τῶν ἐρευνητῶν τῆς κ. Στάμο Ἀρχοντὴ & Στυλιανὸ Πουρνὴ ὡς «Ψευδοεπιστήμη» καὶ «Παραπληροφόρηση» εἶναι προδήλως ψευδής, συκοφαντικὸς καὶ ἐξόχως δυσφημιστικός. Οἱ ὅποιες διαφορὲς μεταξὺ τῶν ἐπιστημονικῶν στοιχείων ποὺ παραθέσαμε στὴν ἀφίσα αὐτὴ καὶ στὸ κείμενο τοῦ “ELLINIKA HOAXES” προέρχεται ἢ ἀπὸ ἐσφαλμένη ἀνάγνωση τῶν στοιχείων τῆς ἀφίσας μας ἀπὸ μέρους της ὡς ἄνω συντακτικῆς ὁμάδας ἢ ἀπὸ διαφορετικὲς ἐπιστημονικὲς προσεγγίσεις ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος  ὅπου ὅμως τὰ δικά μας ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα χαρακτηρίζονται ἀπὸ μεγαλύτερο βιβλιογραφικὸ βάθος.  Σε καμία περίπτωση ὅμως δὲν δικαιολογεῖται ἀπὸ μέρους τῶν συντακτῶν τοῦ “ELLINIKA HOAXES” ὁ προπηλακισμὸς βάσιμης καὶ τεκμηριωμένης ἐπιστημονικῆς ἄποψης ὡς «Ψευδοεπιστήμη» καὶ «Παραπληροφόρηση».
.                 Τέτοιος χαρακτηρισμὸς μᾶς προσβάλλει κατάφωρα ὡς ἄτομα καὶ ὡς συλλογικότητες, πλήττει τὸ κύρος μας, τὴν προσωπικότητά μας καὶ δεδομένου ὅτι ἡ ἰστοσελίδα “ELLINIKA HOAXES” συνεργάζεται μὲ τὸ μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης “FACEBOOK” ἤδη ἔχει ἐπιφέρει ἀνάλογες δυσμενεῖς συνέπειες καὶ σὲ φίλους μας ποὺ ἔχουν ἀναρτήσει τὴν συγκεκριμένη ἀφίσα στοὺς λογαριασμούς τους στὸ ἐν λόγῳ μέσο.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς
καὶ μὲ τὴν ἐπιφύλαξη παντὸς νομίμου δικαιώματός μας,
διαμαρτυρόμαστε ἔντονα καὶ καλοῦμε

τοὺς ὑπευθύνους της ἰστοσελίδας “ELLINIKA HOAXES” νὰ ἀνασκευάσουν ἄμεσα τὴν ὡς ἄνω ἀπαράδεκτη καὶ ἐξόχως συκοφαντικὴ καὶ δυσφημιστικὴ ἀνάρτηση – «ἔρευνα» τῆς ἰστοσελίδας “ELLINIKA HOAXES” σὲ βάρος μας, διαφορετικὰ θὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ προβοῦμε σὲ κάθε νόμιμο δικαστικὸ καὶ ἐξώδικο μέσο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση κάθε ἠθικῆς καὶ ὑλικῆς ζημίας ποὺ ὑφιστάμεθα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄδικη πράξη.

1 Σχόλιο