Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ «Ἄλλο εἶναι ἡ ἐλπίδα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ μετάνοια, καὶ ἄλλο ἡ ἀνοχὴ τῆς Πολιτείας στὸ ὠργανωμένο ἔγκλημα!» [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Ἀμετανόητοι ἐγκληματίες

τοῦ Ἀρχιμ.  Δανιήλ Ἀεράκη

.            Κουφάθηκαν τόσο πολὺ γιὰ τὸν Κουφοντίνα; Δὲν τὸ κρύβει ὁ ἄνθρωπος, ὅτι ἦταν ὁ ἀρχηγός, ὁ ἐγκέφαλος (ἀνεγκέφαλος!) τῆς «17 Νοέμβρη». Καταδικάστηκε σὲ ποινὴ 11 φορὲς ἰσόβια! Ἀποδείχτηκαν καὶ οἱ ἕντεκα φόνοι πού διέπραξε! Χύθηκε πολὺ ἀνθρώπινο αἷμα ἀπὸ τὶς δολοφονικὲς ἐνέργειες τοῦ Κουφοντίνα καὶ τῆς παρέας του.
.            Καὶ ὅμως καὶ γιὰ τὸν Κουφοντίνα λειτούργησε ἡ εὐεργετικὴ (χαριστικὴ) διάταξις τοῦ νόμου περὶ ὀλιγοημέρου ἐξόδου ἀπὸ τὶς φυλακὲς (9 Νοεμβρίου 2017) [Σημ. «Χ.Β.»: Καὶ πάλι στὶς 08.02.2018]. Καὶ βέβαια, ἂν κάποιος κατάδικος ἔχη ὄντως μεταμεληθῆ γιὰ τὶς πράξεις του καὶ ἐμπράκτως ἔχη φανῆ ἡ ἀλλαγή του μέσα στὴ φυλακή, γιατί νὰ μὴ λάβη λίγες μέρες ἄδεια; Ἡ περίπτωσις ὅμως τοῦ Κουφοντίνα εἶναι ἀπὸ τὶς ἀκραῖες. Ποτὲ δὲν μεταμελήθηκε, ποτὲ δὲν ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς των θυμάτων, ποὺ ἐν ψυχρῷ ἐξετέλεσε!

  • Ἡ πραγματικότητα μιλάει ἢ μᾶλλον φωνάζει, ὅτι πολλοί ἐγκληματίες, πού πῆραν ἄδεια καὶ βγῆκαν γιὰ λίγο ἀπὸ τὴ φυλακή, ὄχι μόνο δὲν ξαναγύρισαν, ἀλλ’ ἐπέστρεψαν καί στὴν ἐγκληματική τους δρᾶσι! Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι, πού ἐπὶ τῇ βάσει κάποιου εὐεργετικοῦ νόμου («Παρασκευοπούλου»!) ἀποφυλακίζονται ὡς ἐκτίσαντες ἕνα μέρος τῆς ποινῆς τους, μόλις βγαίνουν, «πιάνουν ἀμέσως δουλειὰ στὴν παλιά τους τέχνη»… Παράδειγμα ὁ 58χρονος δολοφόνος, πού κατακρεούργησε τὴν 32χρονη κοπέλλα γιά… 25 εὐρώ!

  • Τὸ φοβερό μέ τοὺς ἐγκληματίες τῶν διαφόρων τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων, εἶναι ὅτι αἰσθάνονται… πιό ἄνετα μὲ τὶς ἰδεοληψίες κυβερνητικῶν παραγόντων! Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τυχαῖο, ὅτι ὁ γυιὸς τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς ἔσπευσε ἀπὸ τοὺς πρώτους νὰ ὑποδεχθῆ καὶ νὰ ἀγκαλιάση τὸν Κουφοντίνα μόλις πέρασε τὴν πόρτα τῆς φυλακῆς!

.              Καὶ μπορεῖ βεβαίως ὁ γυιὸς νὰ τρέφη συμπάθεια στὸν Κουφοντίνα καὶ στὸν ὁποιονδήποτε ἐγκληματία τύπου Κουφοντίνα. Ἀλλ’ ὁ πατέρας, ὡς πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ὑποτίθεται, ὅτι εἶναι ὑπὲρ τῆς νομίμου τάξεως! Καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ διαχωρίση τὴ θέσι του ἀπὸ τὴν φιλοσυμμοριακὴ ἐνέργεια τοῦ γυιοῦ του.

  • Ἐμεῖς ὡς χριστιανοὶ, τούς ἀγαπᾶμε ὅλους, καὶ ὅσους βρίσκονται στὴ φυλακή ἐξ ἀνθρωπίνου πάθους ἢ λάθους καὶ ὅσους εἶναι σκληροὶ ἀκόμα καὶ πωρωμένοι. Καὶ γιὰ ὅλους εὐχόμαστε ἀλλαγή καί μετάνοια. Ἂν ἕνας ληστὴς μὲ τὴ μετάνοια ἔγινε ἔνοικος (καί πρῶτος μάλιστα) τοῦ παραδείσου, γιατί νὰ μὴν ἔχουμε τήν ἐλπίδα, ὅτι καί σύγχρονοι «συνάδελφοί» του μποροῦν νὰ σωθοῦν;

.            Ἄλλο ὅμως εἶναι ἡ ἐλπίδα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ ἀλλαγή, σωφρονισμὸ καὶ μεταμόρφωσι, καὶ ἄλλο ἡ ἀνοχὴ τῆς Πολιτείας στὸ ὠργανωμένο ἔγκλημα! Ἄλλωστε ὁ φορέας, πού λέγεται κράτος, «οὐκ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ» (Ρωμ. ιγ´ 4). Τὸ αἷμα τόσων ἀθώων «βοᾷ» (Γεν. δ´ 4).

Advertisements

Σχολιάστε

O AΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ “ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ”

.         Συνῆλθε χθὲς καὶ σήμερα 2.11. 2017 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 161ης Συνοδικῆς Περιόδου, γιὰ τὸν μήνα Νοέμβριο, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.
Κατὰ τὴ χθεσινὴ καὶ σημερινὴ Συνεδρία:
… …
.                Ἡ Δ.Ι.Σ…  ἐπίσης ἐνέκρινε… καὶ τὸ αἴτημα τῆς Διευθύνσεως Στρατιωτικῶν Ἱερέων τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης περὶ ἀνακηρύξεως τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὡς Προστάτου τοῦ Στρατιωτικοῦ Σώματος τῶν Διαβιβάσεων.…

(Σημ. «ΧΡ. Βιβλιογρ.»: Ὡς γνωστὸν ὁ ἅγιος κατὰ τὴν στρατιωτική του θητεία ὑπηρέτησε στὸ σῶμα τῶν Διαβιβάσεων.)

 

 

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

Σχολιάστε

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ [ἢ Η “ΕΥΤΥΧΙΑ” ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ]

Ἡ περίπτωση τοῦ Γιάννη Ραγκούση

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Γιάννης Ραγκούσης εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους γιὰ τὴν ἡγεσία τῆς «Δημοκρατικῆς Συνεργασίας». Στὴν κεντρικὴ πολιτικὴ σκηνὴ τὸν ἔφερε ὁ Γιῶργος Α. Παπανδρέου, ποὺ εἶναι καὶ ὁ μέντοράς του. Ἀπὸ Δήμαρχο Πάρου, τὸ 2007 τὸν διόρισε ἐκπρόσωπο Τύπου τοῦ Κινήματος, τὸ 2008 Γραμματέα τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου καὶ στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009 τὸν τοποθέτησε ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ὑποψηφίων Ἐπικρατείας. Ἔτσι ἐξελέγη βουλευτής. Ἀπὸ τὸ 2009 ἕως τὸ 2011 ὁ Γ. Α. Παπανδρέου τοῦ ἐμπιστεύθηκε σημαντικὰ ὑπουργεῖα καὶ ὁ Γ. Ραγκούσης ἦταν συνεργάτης καί, ἑπομένως, συνυπεύθυνός του γιὰ ὅσα συνέβησαν καὶ μᾶς βασανίζουν καὶ θὰ μᾶς βασανίζουν γιὰ πολλὰ χρόνια ἀκόμη.
.           Ὁ Γ. Α. Παπανδρέου καὶ οἱ περισσότεροι τῶν συνεργατῶν του, ἀπὸ τὸ 2012 καὶ μετά, ὑποχρεώθηκαν, ἀπὸ τὰ πράγματα, νὰ περιθωριοποιηθοῦν πολιτικὰ καὶ νὰ ἰδιωτεύσουν. Ὁ κ. Ραγκούσης ἐπέλεξε νὰ δοκιμάσει νὰ ἐπανέλθει στὸ πολιτικὸ προσκήνιο. Ξεκινώντας ἐπικοινωνιακὰ μὲ ἀρνητικὸ πρόσημο προκάλεσε δημοσιογραφικὸ θόρυβο, μὲ τὴ δήλωσή του στὸ περιοδικὸ τῶν ὁμοφυλοφίλων Antivirus: «Προσωπικά, ἔχω συναντήσει ἐκπροσώπους τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας – σὲ ἀνώτατα κλιμάκια ἀκόμη καὶ Μητροπολίτες – οἱ ὁποῖοι εἶναι ὁμοφυλόφιλοι καὶ τὸ κρύβουν. Τοὺς ἀναγκάζουν καὶ τὸ κρύβουν».
.           Ὁ κ. Ραγκούσης πέτυχε ἐπικοινωνιακὰ νὰ μείνει στὴν ἐπικαιρότητα γιὰ μέρες. Ἡ Ἱεραρχία τὸν κάλεσε, μὲ ἐξώδικη πρόσκληση, νὰ καταθέσει ἐντὸς πενθημέρου τὰ στοιχεῖα, ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει, «ἄλλως θὰ ὑποστεῖ τὴν ἀνάλογη δικαστικὴ βάσανο». Ὁ κ. Ραγκούσης, μὲ δήλωσή του, ἀπάντησε ὅτι δὲν προτίθεται νὰ δώσει ἀπάντηση «στὴν ἀτυχῆ αὐτὴ ἐξώδικη δήλωση… Ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας ἂς πράξει ὅπως κρίνει καλύτερα». Ὁ θόρυβος ἔγινε, ὁ ἴδιος ἀκούστηκε, καὶ ἂν γίνει μήνυση ἢ ἀγωγή, θὰ πάρει πολὺ χρόνο νὰ φτάσει στὸ ἀκροατήριο…
.           Στὰ ΜΜΕ ὑπῆρξε ἕνας ὀρυμαγδὸς κατὰ τῆς ἀντίδρασης τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ συνυποψήφιοι τοῦ κ. Ραγκούση κ. κ. Θεοδωράκης καὶ Καμίνης ἀναμίχθηκαν στὸ ζήτημα. Πῆραν ἔτσι ἕνα μικρὸ ἐπικοινωνιακὸ μερίδιο. Τί ἔκανε ἡ Ἱεραρχία ποὺ προκάλεσε τόση ἀντίδραση; Τὸ φυσικὸ δικαίωμα τοῦ κάθε πολίτη, νὰ προστατεύσει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴ συκοφαντία. Συγκεκριμένα ζήτησε ἀπὸ τὸν κ. Ραγκούση ἀντὶ καταγγελίας καφενείου νὰ καταθέσει τὰ ὀνόματα τῶν ὁμοφυλόφιλων Μητροπολιτῶν.
.           Ὅμως ὁ κ. Ραγκούσης, στὴ συνέντευξή του στὸ Antivirus, ἀποκάλυψε κάτι τὸ συνταρακτικό. Εἶπε ὅτι τὰ παιδιά του θέλει «μόνο νὰ εἶναι εὐτυχισμένα, ὅπως αὐτὰ ὁρίσουν τὴν εὐτυχία τους. Στὸ θέμα τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ; Στὸ τί θὰ κάνουν; Στὸ ὁτιδήποτε». Τὰ παιδιά του θὰ τὰ ἀφήσει νὰ ὁρίσουν μόνα τους τὴν εὐτυχία τους, χωρὶς τὴ βοήθειά του. Ἡ εὐτυχία ἔχει προϋποθέσεις καὶ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἀποκτηθεῖ. Ὁ ἄνθρωπος τείνει πρὸς αὐτὴν μὲ τὴν παιδεία καὶ τὸν πνευματικό του ἀγώνα. Μπορεῖ ὁ κ. Ραγκούσης νὰ μὴ μπορεῖ ἢ νὰ μὴ θέλει νὰ δώσει ἀρχὲς καὶ ἰδανικὰ στὰ παιδιά του. Ἀλλὰ ἂς ἀφήσει ἥσυχους ὅσους συνεχίζουν νὰ πιστεύουν στὴ διατήρηση τοῦ Πολιτισμοῦ μας.-

Σχολιάστε

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀποπροσανατολισμὸς καὶ ἀποκαλύψεις

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Φῶς φανάρι εἶναι οἱ σκοποὶ τῆς Κυβέρνησης μὲ τὸ Νόμο γιὰ τὴν ἀναγνώριση (ἀλλαγὴ) φύλου ποὺ ψηφίστηκε [χθὲς] στὴ Βουλή. Μὲ τὸν θόρυβο ποὺ προκάλεσε προσπάθησε νὰ ἀποπροσανατολίσει, ἔστω προσωρινά, τὰ ἕντεκα ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ ἀκανθώδη καὶ ἄλυτα ζωτικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν.
.         Ἡ ἐπιχείρηση ὅμως τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀποκάλυψε, γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τῶν κυβερνητικῶν Κομμάτων. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε μία πολὺ μικρὴ ὁμάδα συμπολιτῶν μας, γιὰ νὰ προβάλει τὸ ἀνθρωπιστικὸ πρόσωπό της, ποὺ πάντως δὲν τὸ δείχνει στοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες… Καὶ δὲν εἶναι γενναιότητα, ὅπως εἶπε ὁ πρωθυπουργός, ἡ προώθηση Νόμων, ποὺ δὲν ἐπιλύουν προβλήματα εἰδικῆς κατηγορίας ἀνθρώπων, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θέλει νὰ βοηθήσει, ἀλλὰ μᾶλλον τοὺς προσθέτει νέα. Τὸ θέμα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων θά ᾽πρεπε νὰ ἀντιμετωπίζεται διακριτικά, μὲ ἀγάπη καὶ μὲ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ στὸ τέλος ἀπὸ τὸ κράτος. Ἐλευθερία καὶ πρόοδο δὲν ἀποτελεῖ ἡ δημαγωγία, καὶ ἡ ἐλευθερία χωρὶς ὅρια καὶ χωρὶς κανόνες καταλήγει σὲ τυραννία.
.         Οὔτε εἶναι «πρόοδος» ἡ ξενολατρία καὶ ὁ ἰδεολογικὸς ραγιαδισμὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ Ντοστογιέφσκι στὸ Ἡμερολόγιό του εἶχε γράψει ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς Δύσης ἀνάγουν τὰ ἐλαττώματά τους σὲ ἀρχὲς καὶ μετὰ θέλουν νὰ τὰ ἐπιβάλουν σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, ὡς κάτι τὸ προοδευτικό… Καὶ ὑπάρχουν βεβαίως οἱ πρόθυμοι νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν… Στὰ πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς «προόδου» ἐκθεμελιώνεται ἡ οἰκογένεια, περιθωριοποιεῖται ἡ Πίστη, περιορίζεται ἡ γνώση τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γλώσσας καὶ ἀλλοτριώνεται ἡ ταυτότητα. Παράλληλα προβάλλονται καὶ ἐπιχειρεῖται νὰ ἐπιβληθοῦν ὡς φυσιολογικοὶ ἄνθρωποι καὶ φυσικὲς ἐνέργειες ἐκτὸς τῶν φυσικῶν, ἠθικῶν καὶ κοινωνικῶν νόμων. «Πρόοδος» δὲν εἶναι καὶ ὁ ἀντιπνευματικὸς δογματισμὸς τῆς Ἀριστερᾶς. Ἀντίθετα εἶναι μεσαιωνικὸς ὁλοκληρωτισμός.
.         Ἡ ἄλλη ἀποκάλυψη εἶναι βουλευτὲς τῶν ΑΝΕΛ. Ἦσαν ἀξιολύπητοι. Μὲ τὸ Νομοσχέδιο ἰδεολογικὰ μπερδεύτηκαν καὶ δὲν ἤξεραν πῶς νὰ καλύψουν τὴν πομπή τους. Ποῦ εἶναι οἱ ἀρχές τους; Ποῦ πῆγε ἡ ἰδρυτική τους διακήρυξη; Ποῦ χάθηκε ὁ σεβασμὸς στοὺς ψηφοφόρους τους; Τὸ ἐφευρεθὲν τῆς «ψήφου κατὰ συνείδηση» δὲν τοὺς σώζει. Τὸ ἐν λόγῳ Νομοσχέδιο εἶχε νὰ κάνει ὄχι μὲ πολιτικὸ ζήτημα, ποὺ ἐπιδέχεται κατὰ συνείδηση ψῆφο, ἀλλὰ μὲ θέμα ἀρχῶν. Σ’ αὐτὲς ἢ συμφωνεῖ ὁ βουλευτὴς ἢ ἀποχωρεῖ.
.         Χαρακτηριστικός τοῦ ΑΝΕΛικοῦ ἀλαλοὺμ ὁ κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος κ. Ἀθ. Παπαχριστόπουλος. Παλαιότερα, ὡς ΝΔ, εἶχε ὑποστηρίξει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο στὸν ἀγώνα του γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων. Στὰ ἐννέα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017, οἱ ΑΝΕΛ ἐξέδωσαν ἀνακοίνωση, στὴν ὁποία μεταξὺ ἄλλων ἀνέφεραν: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ὑπερασπίστηκε τὶς μεγάλες ἀξίες, τὴν ταυτότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία προσωπικὰ μὲ σκληροὺς ἀγῶνες ἀπέναντι σὲ ὅσους ἐπιχείρησαν νὰ τὶς ἀμφισβητήσουν, μέχρι τὴν τελευταία του πνοή». Οἱ «ἀπέναντι» ἦσαν ὁ κ. Σημίτης καὶ ὁ κ. Σταθόπουλος. Τώρα ὁ κ. Παπαχριστόπουλος ἐξύμνησε τὸν κ. Σταθόπουλο καὶ ἦταν ἀρνητικὸς πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο! Καὶ αὐτὲς οἱ κορόνες του ὅτι τὸ Νομοσχέδιο ἦταν σύμφωνο μὲ τὸν ΟΗΕ κλπ, περιττές. Ὁ μύθος τῆς κολοβῆς ἀλεποὺς δὲν περνάει στοὺς Ἕλληνες. Θλιβεροὶ ὁ κ. Κατσίκης, ποὺ ἄλλαξε τὴν ψῆφο του, καὶ ὁ «νεορθόδοξος» κ. Ζουράρης μὲ τὸ «ναὶ σὲ ὅλα»…-

Σχολιάστε

Η ΑΝΑΙΔΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΥΧΗΣΗ

Ἡ ἀναίδεια ἔγινε… καύχησις!

τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                    Kινδυνεύουμε! Ἀπὸ τί; Δὲν καταλάβατε; Κινδυνεύουμε νὰ θεωρηθοῦμε καθυστερημένοι, διότι δὲν θέλουμε ὁ βοῦρκος νὰ διοχετεύεται ἐλεύθερα, ἀσύδοτα, γιατί ὄχι καὶ ὑποχρεωτικὰ μέσα στὰ σπίτια μας! Ἐν προκειμένω βοῦρκος εἶναι ἡ διαστροφὴ τῆς σεξουαλικότητας. Ναί, ὅσο κι ἄν ἡ μειονοψηφία τῶν ὁμοφυλοφίλων θέλη νὰ ἐπιβληθῆ στὸ κοινωνικὸ σύνολο, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι βοῦρκος ἀνηθικότητας καὶ διαστροφῆς.
• Μέχρι πρό τινος ἦταν ἀδιανόητο νὰ ὀργανωθῆ παρέλασις ἀνδρῶν, πού νὰ φωνάζουν μὲ πανώ: «Εἴμαστε ἄνδρες»! Τὸ δικαίωμα νὰ εἶσαι ἄνδρας δὲν τὸ ἐπιλέγεις οὔτε τὸ διεκδικεῖς. Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Φυσικά τό ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὶς γυναῖκες. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ κάνουν παρέλασι καὶ συλλαλητήριο μὲ σύνθημα: «Εἴμαστε γυναῖκες»! Τὸ δικαίωμα νὰ εἶσαι γυναίκα δὲν τὸ ἐπιλέγεις. Σ᾽ τὸ χαρίζει ὁ δημιουργὸς Θεός, μόνος ἁρμόδιος γιὰ τὴ διάκρισι τῶν φύλων, ἀφοῦ Ἐκεῖνος «ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἄρσεν καὶ θῆλυ».
• Δὲν εἶναι ρατσισμὸς ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου. Εἶναι ἀναγνώρισις πραγματικότητας. Ρατσισμὸς εἶναι ἡ διάκρισις ὡς πρὸς τὴν ἀξία. Αὐτὸ πού λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ. γ´ 28) ἀφορᾶ στὴν ἰσότητα, ὄχι στὴν ὁμοιότητα. Ὡς ἄνθρωποι καὶ οἱ δύο, καὶ ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα, ἔχουν ἴση ἄξια· εἶναι ἰσότιμοι. Ὡς πρὸς τὴ σωματικὴ ὅμως διάπλασι, τὴ βιολογικὴ ὀργανωτικότητα καὶ τοὺς ρόλους, εἶναι διαφορετικοί.
• Αὐτονόητα τό ἀρρενωπὸ καὶ ἡ θηλυκότητα. Βεβαίως μιλᾶμε γιὰ «νορμὰλ» ἀνθρώπους. Ἡ διαστροφὴ τοῦ κατὰ φύσιν στὸ παρὰ φύσιν πάντοτε ὑπῆρχε σὲ ὡρισμένα ἄτομα. Ἀλλὰ ποτὲ δὲν εἶχε τὴ θρασύτητα ἢ διαστροφὴ νὰ ὑψώση πυγμὴ καὶ νὰ ἀποκτήση νομικὴ καὶ κυβερνητικὴ κάλυψι, ὥστε νὰ θέλη νά… ἐπιβληθῆ!
• Καὶ ὅμως! Αὐτὸ πού συνέβη στὴν πλατεία Συντάγματος στὶς 10 Ἰουν. 2017 καὶ λίγο ἀργότερα στὴ Θεσσαλονίκη, εἶναι προκλητικότατο. Ἔγινε «παρέλασις ὑπερηφάνειας» ὅλων τῶν διεστραμμένων, ὅλων τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἀνήκουν στὴν κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβιακοί, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφισεξουαλικοί, Τρανσεξουαλικοί, Κουήρ,Ἰντερσέξ).
Στὴν πραγματικότητα ἦταν παρέλασις κυβερνητικῶν στελεχῶν καὶ τῶν ὁμοίων τους. Φανταζόμαστε νὰ μὴ θιγοῦν (ἄλλωστε καυχῶνται γιὰ τὶς φιλικὲς πρὸς τοὺς ὁμοφυλοφίλους ἀπόψεις τους) ὑπουργοὶ καὶ βουλευτές, πού πρωτοποροῦσαν, ὅπως ὁ Νίκος Φίλης, ὁ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος (κρατοῦσε καὶ τὸ πανώ!), ὁ Νίκος Καρανίκας, ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Τὴν ἐκδήλωσί τους ὠνόμασαν Gay Pride 2017.
• Εἴχαμε κάποτε σκεφθῆ, ὅτι ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ἡ παρέα του, πού μᾶς κυβερνοῦν, καθόλου δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι, πού μαστίζει τὸν τόπο καὶ ὠθοῦνται στὴν πεῖνα καὶ τὴν ἐξαθλίωσι οἱ μικροσυνταξιοῦχοι καὶ οἱ ἄνεργοι (καὶ μάλιστα οἱ νέοι). Εἴχαμε ὑποψιασθῆ, ὅτι βρίσκονται κολλημένοι στὶς καρέκλες τῆς ἐξουσίας μόνο καὶ μόνο γιὰ ν᾽ ἀλλάξουν τὴν… κοινωνία! Δηλαδή, γιὰ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἱστορία, τὴ χριστιανικὴ παράδοσι, τὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας, αὐτὸ πού καλοῦμε Χριστιανισμὸ καὶ Ἑλλάδα.
• Τώρα δὲν ὑποψιαζόμαστε. Τὸ… βεβαιώνουν οἱ ἴδιοι. Δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Τσακαλῶτος: «Δὲν εἶναι ὅλα οἰκονομία. Εἶναι ἐξ ἴσου σημαντικὴ ἡ αὐριανὴ συγκέντρωσις τὸν Gay Pride. Κάνουμε ἐπαναξιολόγηση τῶν ἀρχῶν μας, τὴν ἀμφισβήτηση τῶν κοινωνικῶν κατασκευασμένων ἐννοιῶν καὶ στερεοτύπων».
• Γιὰ τὸν κ. Τσακαλῶτο σημασία δὲν ἔχει νὰ πάρη 50 εὐρώ παραπάνω ἡ γρηούλα μὲ τὰ 400 εὐρώ σύνταξι. Σημασία ἔχει νὰ πάρη ἀριστεῖο μεγαλείου ἕνας ὁμοφυλόφιλος μόνο καὶ μόνο γιατί καυχᾶται, ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλος!

Σχολιάστε

ΤΕΤΟΙΟ ΜΙΣΟΣ ΠΙΑ γιὰ τὴν Παράδοσή μας;

Δήλωση τῆς Περιφερειάρχου Ἀττικῆς Ρένας Δούρου γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος (05.06.17):

«Ἡ 5η Ἰουνίου, Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος, δὲν εἶναι ἡμέρα γιορτῆς οὔτε ἀφορμὴ γιὰ ἀόριστα λόγια στὴ λογική του “πρέπει” καὶ τοῦ “θά”, ποὺ θὰ ξεθωριάσουν τὶς ὑπόλοιπες 364 ἡμέρες τοῦ χρόνου. Ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ἂς γίνει μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε τὴ σχέση μας μὲ τὸ περιβάλλον, νὰ μειώσουμε τὸ ἀποτύπωμά μας στὸν πλανήτη, μὲ ἄλλα λόγια, νὰ προστατέψουμε τὸ σπίτι μας.
Ὁ Μαχάτμα Γκάντι τόνιζε ὅτι “Ἡ γῆ παράγει ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὶς ἀνάγκες κάθε ἀνθρώπου, ὄχι ὅμως τὴν ἀπληστία του”.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ περιβάλλοντος εἶναι εὐθύνη διαρκείας ὅλων μας, πολιτῶν καὶ θεσμικῶν φορέων.
Ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος εἶναι εὐθύνη διαρκείας τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς, οὐσιαστικὴ παράμετρος ὅλων τῶν πολιτικῶν της»

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μπορεῖς ἄνετα καὶ ἀνεμπόδιστα νὰ ἐπικαλεῖσαι τὸν Γκάντι, ἢ… τὸν Ἴντρα ἢ τὴν Σαρασβάτι ἢ κάποιον βραχμάνο τέλος πάντων. Μόνον τὸν Θεὸ τῶν Πατέρων ἡμῶν, τὸν Τριαδικό, δὲν πρέπει νὰ ἀναφέρεις ἢ στὴν χριστιανικὴ Ἁγ. Γραφὴ δὲν πρέπει νὰ παραπέμπεις.
Ἆραγε περιμέναμε ἀπὸ τὸν Μαχάτμα Γκάντι νὰ μάθουμε γιὰ τὴν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ «φυσικὸ περιβάλλον»;
Ἆραγε δὲν ἔτυχε ποτὲ νὰ ἀκούσει
ἡ κ. Περιφερειάρχης τί λέει ὁ προφ. Ἰερεμίας: «ἕως πότε πενθήσει ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανθήσεται ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ; ἠφανίσθησαν κτήνη καὶ πετεινά, ὅτι εἶπαν· οὐκ ὄψεται ὁ Θεὸς ὁδοὺς ἡμῶν»; (Ἰερ. ιβ´ 4)
Ἆραγε δὲν ἔχει ἀκούσει ποτέ ἡ κ. Περιφερειάρχης ὅτι τὸ «φυσικὸ περιβάλλον», δηλαδὴ ἡ «Κτίσις», εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ (Γεν. α´1), ὅτι δόθηκε ὡς δῶρο στὸν ἄνθρωπο καὶ ὅτι ὁ ὀρθόδοξος ἄνθρωπος καλεῖται νὰ τὴν ἀντιπροσφέρει στὸν Θεὸ εὐχαριστιακὰ καὶ νὰ τὴν διαχειρίζεται ἀσκητικά (ἐπὶ τῇ βάσει τῆς βιβλικῆς/χριστιανικῆς οἰκολογικῆς ἀσκητικῆς);
Ἆραγε δὲν ἔτυχε ποτέ νὰ ἀκούσει τὴν γιαγιά της νὰ μιλᾶ γιὰ τὸ «πρόσφορο» καὶ γιὰ τὴν «νηστεία»;
Τέτοιο μίσος πιὰ γιὰ τὴν Παράδοσή μας;

 

Σχολιάστε

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΙΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ “ΚΡΑΤΟΥΣ”!

Γερμανία: Γερμανο δικαστς αρουν περικοπς τῶν θηνῶν

27.04.2017

.             Ἡ Suddeutsche Zeitung τοῦ Μονάχου ἀναφέρεται στὴν περίπτωση τῶν 18 δασκάλων τοῦ ἑλληνικοῦ δημοτικοῦ σχολείου τῆς Νυρεμβέργης ποὺ προσέφυγαν στὴ γερμανικὴ δικαιοσύνη καὶ τώρα δικαιώθηκαν.
.             Στὸ πλαίσιο τῶν μέτρων λιτότητας ποὺ «ἀπαίτησαν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλή, ἡ Κομισιόν, ἡ ΕΚΤ καὶ τὸ ΔΝΤ» ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση περιέκοψε καὶ τοὺς μισθοὺς τῶν δασκάλων της, στὴ Γερμανία. Τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἐργατικὸ Δικαστήριο στὴν Ἐρφούρτη ἔκρινε τὴν Τετάρτη ὅτι οἱ περικοπὲς αὐτὲς δὲν ἦταν νόμιμες.
.             «Μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ παίρνει τέλος μία πενταετὴς δικαστικὴ διαμάχη. Ἀφορμὴ ἦταν ἡ προσφυγὴ τοῦ δασκάλου Γρηγόρη Ν. ποὺ διδάσκει στὸ σχολεῖο τῆς Νυρεμβέργης ἀπὸ τὸ 1996. Ἡ σύμβαση ἐργασίας του προσαρμοζόταν στὶς συλλογικὲς συμβάσεις ποὺ ἰσχύουν στὰ ὁμόσπονδα γερμανικὰ κρατίδια καὶ ὁ μισθός του ἔφθανε τὰ 3.900 εὐρώ. Δύο ἑλληνικὰ νομοθετήματα τοῦ 2010, ὅμως, ἐπέβαλαν περικοπὲς μισθῶν στὸν δημόσιο τομέα καὶ μάλιστα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ὅποιες συλλογικὲς συμβάσεις. Ὁ Ν. λοιπὸν ἔχασε 600 εὐρὼ τὸν μήνα ἀπὸ τὸν μισθό του καὶ τὰ εἰδικὰ ἐπιδόματα μὲ ἀποτέλεσμα μέσα σὲ μία διετία νὰ ἔχει ἀπώλειες 20.000 εὐρώ».
.             Τὸ Ἐργατικὸ Δικαστήριο τῆς Νυρεμβέργης ἀπέρριψε τὴν προσφυγὴ τοῦ Ν., τὴ δέχθηκε ὅμως τὸ ἐργατικὸ δικαστήριο τοῦ κρατιδίου, ὁπότε τὸ ἑλληνικὸ κράτος προσέφυγε μὲ τὴ σειρά του στὸ Ἀνώτατο Ἐργατικὸ Δικαστήριο. Κι αὐτό, μὲ τὴ σειρά του, ἀποτάθηκε στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο (EuGH) ζητώντας νὰ μάθει ἂν ὑπάρχει εὐρωπαϊκὴ διάταξη ποὺ νὰ καλύπτει τοὺς χειρισμοὺς τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου.
.             Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο εἶπε «ὄχι», ἄρα στὴ Γερμανία ἰσχύει τὸ γερμανικὸ ἐργατικὸ δίκαιο καὶ ὄχι τὸ ἑλληνικό. Ἐνδιαφέρον τὸ ἀκόλουθο σημεῖο τῆς ἀπόφασης: «Τὸ γερμανικὸ ἐργατικὸ δίκαιο δὲν ἀναγνωρίζει ὑποχρέωση τοῦ ἐργαζομένου νὰ ἀποδεχθεῖ χωρὶς ἰσχύουσα τροποποίηση τῆς σύμβασης ἐργασίας του μόνιμες περικοπὲς τοῦ μισθοῦ του λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψη τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ ἐργοδότη του».
.             Ἡ περίπτωση τοῦ Ν. προδιαγράφει τώρα καὶ τὶς προσφυγὲς τῶν ὑπολοόπων 17 Ἑλλήνων δασκάλων. Τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ καταβάλει τοὺς πλήρεις μισθοὺς ἀπὸ τὸ 2010 καὶ μετὰ μαζὶ μὲ τοὺς τόκους!

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr (ἀπὸ Deutsche Welle)

 

Σχολιάστε