Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ"

«ΑΣΤΡΟΝ ΗΔΗ ΑΝΑΤΕΤΑΛΚΕΝ»

Σχολιάστε

«Ω ΘΕΙΑΣ! Ὤ φίλης! Ὤ γλυκυτάτης σου φωνῆς» (καλοφωνικὸς εἱρμός)

,

Σχολιάστε

«OYΚ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΒΡΩΣΙΣ καὶ ΠΟΣΙΣ»

,

Σχολιάστε

«ΔΕΥΤΕ ΠΟΜΑ ΠΙΩΜΕΝ ΚΑΙΝΟΝ»

,

Σχολιάστε

ΥΜΝΟΙ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Σχολιάστε

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σχολιάστε

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» Ἦχος πλ. Δ´ (Χ. Παπανικολάου)

Σχολιάστε

ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ τῶν ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ τοῦ ΟΡΘΡΟΥ τῆς Μ. Τετάρτης («Τῆς Κασσιανῆς»)

Σχολιάστε

«ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧῼ» καὶ «ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΝ» [ΑΡΓΑ ΜΕΛΗ]

,

Σχολιάστε

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ» Γ´ Ἤχου (Μιχ. Χατζηαθανασίου)

Σχολιάστε