Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ"

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Αὐθαίρετη καὶ αἰφνιδιαστικὴ ἐνέργεια
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.–––––––––––– Μὲ αὐθαίρετη καὶ αἰφνιδιαστικὴ ἐνέργειά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ἀναγνώρισε τὸν σχισματικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο. Αὐτὸ συνέβη κατὰ τὴ χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρσινόης Παγκρατίου τὸ Σάββατο, 24 Ὀκτωβρίου 2020, στὴ Μονὴ Χρυσορροϊατίσσης, ὅπου ὁ νεοχειροτονηθεὶς εἶναι ἡγούμενος. Χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχει ἐνημερώσει κανέναν Ἀρχιερέα κατὰ τὴ Μεγάλη Εἴσοδο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μνημόνευσε τὸν Ἐπιφάνιο, πρὸς μεγάλη καὶ δυσάρεστη ἔκπληξη ὅλων τῶν ἱεραρχῶν, ποὺ συμμετέσχον στὴ Θεία Λειτουργία καὶ στὴ Χειροτονία. Ἡ μνημόνευση ἐπαναλήφθηκε ἀπὸ τὸν διάκονο, κατὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν Διπτύχων.
.–––––––––––– Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κύπρου στὴν ἀναγνώριση τοῦ σχισματικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Οὐκρανίας ἀγνόησε πλήρως τὸ Συνοδικὸ σύστημα καὶ καταπάτησε Ἱεροὺς Κανόνες. Τὴν προηγούμενη ἡμέρα, Παρασκευή, 23 Ὀκτωβρίου, τὸ ἀπόγευμα, συνεδρίασε ὑπὸ τὴν προεδρία του ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Οὐδεμία ἀνακοίνωση ἐκ μέρους τοῦ κ. Χρυσοστόμου, οὐδὲν ἔστω ὑπονοούμενο, γιὰ τὴν ἐνέργεια ποὺ θὰ ἔκανε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα. Τῆς συνεδρίασης ἀκολούθησε τὸ Μήνυμα τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρσινόης καὶ στὴ συνέχεια τὸ παραδοσιακὸ κέρασμα. Κατ’ αὐτὸ καὶ στὶς ἐκτὸς πρωτοκόλλου συζητήσεις του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπίσης οὐδὲν εἶπε. Ἤδη ὑπῆρξαν οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις στὴν ἐνέργεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Σὲ κοινὸ ἀνακοινωθὲν οἱ Μητροπολίτες Κύκκου Νικηφόρος, Λεμεσοὺ Ἀθανάσιος, Ταμασοῦ Ἠσαΐας καὶ Ἀμαθοῦντος Νικόλαος τονίζουν ὅτι μὲ τὴν Πράξη του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου παραβίασε τὸ συνοδικὸ σύστημα, τὸν καλοῦν νὰ ἀνακαλέσει τὴν ἀντικανονικὴ καὶ ἄκυρη πράξη του καὶ ἀπαιτοῦν τὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Συνόδου, γιὰ νὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος. Σημειώνεται ὅτι ὁ 34ος Κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐπιβάλλει στὸν κάθε Προκαθήμενο Ἐκκλησίας «οὐδὲν νὰ πράττει χωρὶς τὴ γνώμη ὅλων τῶν συνεπισκόπων του» καὶ ὁ 37ος ὑποχρεώνει τὴ Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων «νὰ συνεδριάζει, νὰ ἐξετάζει τὰ δόγματα τῆς εὐσεβείας καὶ νὰ διαλύει τὶς ἐκκλησιαστικὲς διαφωνίες ποὺ ἀνακύπτουν».
.–––––––––––– Τὸ ἐρώτημα παραμένει, ποιὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ προέβη σὲ αὐτὴ τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ ἐνέργεια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὁ ὁποῖος ἕως τὸ Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου 2020 ἔχει ἐπιδείξει σωφροσύνη, ἐντιμότητα καὶ ὑπευθυνότητα, τόσο στὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, ὅσο καὶ στὸ ἐθνικὸ θέμα. Σημειώνεται ὅτι στὴ Σύνοδο τῆς 9ης τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου ὁ κ. Χρυσόστομος μίλησε γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἐπιφανίου, ὡς Προκαθημένου τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία Μητροπολιτῶν, περὶ τῶν ἐπιπτώσεων, ποὺ αὐτὴ θὰ ἔχει στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία, ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση νὰ ξανασυζητηθεῖ ἐκτενέστερα τὸ θέμα σὲ προσεχῆ συνεδρίαση τῆς Συνόδου. Ἀντὶ τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου, ὑπῆρξε ἡ ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μονομερὴς καὶ χωρὶς καμία ἐνημέρωση τῶν μελῶν Της ἀναγνώριση.
.–––––––––––– Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κύπρου πρῶτον ἐξετέθη μὲ τὴ δήλωση, στὴν ὁποία προέβη μετὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἐπιφανίου. Παραδέχθηκε ὅτι δὲν τὸν εἶχε ἀναγνωρίσει ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα καὶ ὅτι εἶχε ἀναλάβει μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας μεσολαβητικὴ προσπάθεια, πρὸς ἐπίλυση τοῦ σχίσματος ποὺ προέκυψε, λόγῳ τῆς ἀναγνωρίσεως ἀπὸ τὸ Φανάρι τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας. Στὴ δήλωση πρόσθεσε τὸ ἑξῆς ἀξιοσημείωτο: «Πρόθεσή μου ἦταν νὰ παραμείνω οὐδέτερος στὴ συγκεκριμένη διαμάχη» (Σημ. Τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας). Ἡ μεσολαβητικὴ προσπάθεια δὲν προχώρησε γιὰ λόγους ὑγείας του, ἀλλὰ ὁ ἴδιος παρέμενε σταθερὸς στὴν ἄποψη νὰ μείνει οὐδέτερος στὴ διαμάχη καὶ ἦταν ὑπὲρ τῆς συγκλήσεως Πανορθόδοξης Συνόδου Προκαθημένων, πρὸς ἐπίλυση τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος. Μετὰ ἀπὸ δύο περίπου χρόνια ἄλλαξε ἄποψη καὶ κατέληξε ὅτι ἔπρεπε νὰ πάρει θέση (;) στὴ διαμάχη ὑπὲρ τοῦ Φαναρίου, χωρὶς μάλιστα νὰ ἐνημερώσει τὰ μέλη τῆς περὶ αὐτὸν Ἱερᾶς Συνόδου.
.–––––––––––– Πέραν τῆς ἐκ μέρους του παραβιάσεως τῶν Κανόνων, τὸ σοβαρότερο εἶναι τὸ ἠθικὸ ζήτημα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση. Πρῶτον ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, σὲ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις του, ἔλεγε ὅτι οἱ Πατριάρχες Βαρθολομαῖος καὶ Κύριλλος πρέπει νὰ ἀφήσουν κατὰ μέρος τοὺς ἐγωισμούς τους καὶ νὰ κοιτάξουν τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα δείχνει ὅτι συμβαδίζει μὲ τὸν ἐγωισμὸ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου… Καὶ δεύτερον, τὸ 2018 καὶ στὸν ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἑορτασμὸ τῶν 1030 χρόνων ἀπὸ τὶς βαπτίσεως τῶν Ρὼς στὸν Δνείπερο συμμετέσχε ἡ Κυπριακὴ Ἐκκλησία καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ἀπέστειλε μήνυμα στὸν Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο, στὸ ὁποῖο ἀνέφερε ὅτι «οὐδέποτε τὸ Κίεβο ἐκκλησιαστικὰ πρέπει νὰ χωριστεῖ ἀπὸ τὴ Μόσχα». Τί συνέβη καὶ ἐκτίθεται σήμερα τόσο σοβαρὰ μὲ τὴν ἀνακολουθία του;
.–––––––––––– Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἰσχύουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἡ Ἀλήθεια, ἡ Δικαιοσύνη, ἡ Ἀγάπη καὶ ὄχι οἱ σκοπιμότητες. Μὲ τὴν ἐνέργειά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπιτείνει τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καταδυναστεύει τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν «ὑποτακτικῶν» του Προκαθημένων ἑλληνικῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν. Ἕως σήμερα τὸν σχισματικὸ Ἐπιφάνιο ἔχουν ἀναγνωρίσει μόνον Ἕλληνες Προκαθήμενοι, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Κύπρου καὶ Ἑλλάδος. Πρὸς τιμήν τους τὴν κανονικὴ συνέπεια ἀκολουθοῦν οἱ Ἕλληνες Πρωθιεράρχες Ἱεροσολύμων καὶ Ἀλβανίας.
.–––––––––––– Ἕως τὸ Σάββατο, 24 Ὀκτωβρίου 2020 κατὰ τὰ χρόνια τῆς Ἀρχιεπισκοπίας του ὁ κ. Χρυσόστομος ἐνεργοῦσε πάντα στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα μὲ γνώμονα τὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας καὶ χωρὶς ποτὲ νὰ ξεχνᾶ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα. Τὸ ζήτημα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας εἶναι οὐσιαστικὰ γεωπολιτικὸ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ἕως τὶς 24/10/2020, δὲν ἤθελε νὰ ἀκολουθήσει τὸν Οἰκ. Πατριάρχη στὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἐπιφανίου. Γνωρίζει ὅτι τὸ Φανάρι πιστεύει ὅτι εἶναι πρὸς ὄφελός του νὰ ταυτίζεται μὲ τὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα τοῦ Βατικανοῦ, τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς ΕΕ καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ λογικὴ δὲν ἰσχύει γιὰ τὴν Κύπρο.
.–––––––––––– Ὁ κ. Χρυσόστομος γνωρίζει ἐπίσης πολὺ καλὰ ὅτι γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία ὀφείλει νὰ διατηρεῖ ἰσορροπίες καὶ νὰ ἔχει καλὲς σχέσεις μὲ τὴ Δύση καὶ μὲ τὴ Ρωσία. Γνωρίζει ἀκόμη πὼς ἂν ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία παραμένει ἀνεξάρτητο κράτος καὶ μέλος ἰσότιμο τῆς ΕΕ ὀφείλεται καὶ στὴ Ρωσία. Τὸ 2004 ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Πάφου, ἦταν προεδρεύων τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, λόγῳ τῆς ἀσθενείας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Τότε μὲ μήνυμά του πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας Ἀλέξιο, τὸν παρακαλοῦσε νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Πούτιν, ἡ χώρα του νὰ ἀσκήσει βέτο στὸν ΟΗΕ καὶ νὰ μὴν περάσει ὡς ἀπόφαση τοῦ Ὀργανισμοῦ τὸ σχέδιο Ἀνάν, ποὺ προωθοῦσαν οἱ Δυτικὲς Μεγάλες Δυνάμεις. Πράγματι ἡ Ρωσία πρόβαλε τότε βέτο. Ὅταν ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς Κύπρου Τάσσος Παπαδόπουλος μετέβη στὴ Μόσχα γιὰ νὰ παραλάβει βραβεῖο, ποὺ τοῦ ἀπονεμήθηκε, εὐχαρίστησε τὸν Πρόεδρο τῆς Ρωσίας γιὰ τὴ στάση ποὺ κράτησε στὸν ΟΗΕ καὶ γενικότερα ἔναντι του σχεδίου Ἀνὰν καὶ ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Ἀκούσαμε τὴν Ἐκκλησία μας, ποὺ ἄκουσε καὶ ἐτάχθη μὲ τὸ μέρος τῆς Ἐκκλησίας σας».
.–––––––––––– Στὸ ἐθνικὸ θέμα ἀπαιτοῦνται λεπτὲς ἰσορροπίες καὶ προσοχὴ ἰδιαίτερη, γιὰ νὰ μὴν προκληθεῖ ζημία. Ἡ ἐνέργεια τῆς 24ης Ὀκτωβρίου 2020 τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου προβληματίζει ἔντονα ὅλους ὅσοι βλέπουν τὴν σὲ βάρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας καὶ θέλουν νὰ ὑπάρχει ὑποστήριξη πρὸς Αὐτὴν ὅλων τῶν Κρατῶν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς μεταξύ τους διαφορές.-

,

Σχολιάστε

ΝΕΕΣ ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Νέες αὐταρχικὲς ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

. ……………….Γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ἐμφανίζει τὸ αὐταρχικὸ πνεῦμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο διακατέχεται. Αὐτὴ τὴ φορὰ τὸ δείχνει στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τῶν ΗΠΑ. Αἰφνιδιαστικὰ καὶ μακριὰ ἀπὸ κάθε δικαιικὸ κανόνα καὶ ἀπὸ τὰ βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε δύο ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερεῖς, τὸν Μητροπολίτη Νέας Ὑερσέης κ. Εὐάγγελο σὲ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴ Μητρόπολή του καὶ τὸν Μητροπολίτη Βοστόνης κ. Μεθόδιο σὲ ἀργία δύο μηνῶν.
. . . …….. Ἐπιφανειακῶς οὐδὲν προμήνυε τὶς αὐταρχικὲς ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου. Τὴ Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος συγκάλεσε σὲ τηλεδιάσκεψη τὴν Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο σὲ τακτικὴ συνεδρία, γιὰ «νὰ θεωρήσει τρέχοντα ζητήματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως». Σύμφωνα μὲ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Συνόδου αὐτῆς καὶ πέραν τῶν κολακειῶν πρὸς τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο ἐξεφράσθησαν συγχαρητήρια πρὸς ὅσους συνετέλεσαν στὴν ἄρτια διεξαγωγὴ τῆς 45ης Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς… Στὴν οὐσία ὁ μοναδικὸς σκοπὸς τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου ἦταν νὰ ἐκμαιεύσει τὴν ἔγκριση τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου γιὰ τὴν ἐκλογὴ τριῶν βοηθῶν Ἐπισκόπων, ἀπὸ ἕναν στὴν Ἀρχιεπισκοπή, στὴ Μητρόπολη Ἁγίου Φραγκίσκου καὶ στὴ Μητρόπολη Σικάγου. Σημειώνεται ὅτι πρῶτα ἐγκρίθηκαν τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ καταλάβουν τὶς θέσεις καὶ κατόπιν καταρτίσθηκε τὸ τριπρόσωπο, ποὺ κατετέθη στὸ Φανάρι γιὰ τὴν ἐκλογή…
. ………………………..Στὶς 5 Ὀκτωβρίου 2020 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου ἐξέλεξε παμψηφεὶ τοὺς συγκεκριμένους τρεῖς βοηθοὺς Ἐπισκόπους της Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἤδη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ αὐθημερὸν τέλεσαν τὸ Μικρὸ Μήνυμα…
.………………………….Στὶς 8 Ὀκτωβρίου, τρίτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου στὸ Φανάρι, αὐτή, μεταξὺ ἄλλων, «ἀσχολήθηκε μὲ θέματα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐθεώρησεν ἐκθέσεις τοῦ οἰκείου Ἀρχιεπισκόπου Σεβ. κ. Ἐλπιδοφόρου καὶ ἔλαβε τὶς ἀκόλουθες ἀποφάσεις»:
Α) Ἀνέστειλε τὴν ἰσχὺ τοῦ Συντάγματος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τὸ ὁποῖο εἶχε ψηφιστεῖ ἀπὸ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο, λίγα χρόνια πρίν, τὸ 2003. Θὰ συσταθεῖ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ ἀντιπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς γιὰ σύνταξη νέου.
Β) Ἐπέβαλε στὸν Σεβ. Μητροπολίτη Βοστώνης κ. Μεθόδιο ποινὴ ἀργίας ἕως τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων «διὰ τὰ εἰς ἃ ὑπέπεσε κανονικὰ παραπτώματα»
Γ) Μετέθεσε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Ὑερσέης κ. Εὐάγγελο εἰς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολιν Σάρδεων καὶ ὥρισε Πατριαρχικὸ Ἐπίτροπο στὴν χηρεύσασα Μητρόπολη τὸν κ. Ἐλπιδοφόρο…
. . . . . . Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω σημειώνεται ὅτι ὁ πρώην πλέον Μητροπολίτης Νέας Ὑερσέης κ. Εὐάγγελος εἶναι γεννημένος τὸ 1961 στὴ Νέα Ὑόρκη, εἶναι ἀμερικανὸς πολίτης καὶ ἑπομένως οὐσιαστικὰ συνταξιοδοτήθηκε. Γιὰ τοὺς δύο Μητροπολίτες ἀνακοινώθηκαν οἱ ποινές, χωρὶς καμία αἰτιολογία. Στὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου ἀναφέρεται ὅτι ὁ Μητρ. Βοστόνης τιμωρεῖται γιὰ τὰ παραπτώματα στὰ ὁποῖα ὑπέπεσε, χωρὶς αὐτὰ νὰ ἀναφέρονται, οὔτε ἡ δική του ἄποψη ἐπ’ αὐτῶν. Ἑπομένως τὸ γραφὲν δὲν εἶναι ἐτυμηγορία, ἀλλὰ λίβελλος.
. . . . . . Ἡ δικαστικὴ – ποινικὴ ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου πάσχει ἀπὸ κανονικῆς ἀπόψεως καὶ δὲν στέκει σὲ καμία εὐνομούμενη κοινωνία, ποὺ στοιχειωδῶς σέβεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ἀναφέρεται ὁ 12ος Κανόνας τῆς ἐν Καρχηδόνι Συνόδου: «Ἐπίσκοπος κρίνεται ὑπὸ Συνόδου, οὐκ ἐκβάλλεται δὲ τῆς ἐπισκοπῆς, οὐδὲ καθαιρεῖται πρὶν ἢ πλήρως περατωθεῖ ἡ περὶ αὐτοῦ κρίσις». Ἐν προκειμένῳ γιὰ τοὺς δύο Μητροπολίτες δὲν ὑπῆρξε ὁποιαδήποτε κρίση.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ὡς πρὸς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, σὲ κάθε πολιτισμένη κοινωνία ἰσχύει τὸ «μηδενὶ δίκην δικάσῃς πρὶν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς» καὶ τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητας. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ Φανάρι ἐκφράζει τὴν αὐταρχικότητά του. Θυμίζουμε τὶς περιπτώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων Μεθοδίου καὶ τῶν Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς Ἰακώβου, Σπυρίδωνος καὶ Δημητρίου…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Οὐδὲν ἀναφέρθηκε περὶ τοῦ τί διαμείφθηκε στὴν Πατριαρχικὴ Σύνοδο τῆς 8ης Ὀκτωβρίου, περὶ τῶν Μητροπολιτῶν Νέας Ὑερσέης καὶ Βοστόνης. Ἀκόμη καὶ τὸ περιβάλλον τῶν τιμωρηθέντων Μητροπολιτῶν, ἀκόμη καὶ κληρικοὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἀκόμη καὶ Ἱεράρχες της, δὲν μίλησαν, μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον. Ὁ φόβος διατρέχει τοὺς πάντες. Πιθανότατα ἡ ἀπειλὴ ἀπώλειας κάθε εἰσοδήματος (μισθῶν ἢ συντάξεων) νὰ εἶναι ἡ δαμόκλειος σπάθη, ποὺ τοὺς κρατᾶ σιωπηλούς. Ὅμως διέρρευσαν πληροφορίες μέσῳ τῆς φιλικῆς στὸ Φανάρι καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο ἐφημερίδας τῆς Ὁμογένειας «Ἐθνικὸς Κῆρυξ». Στὶς 9 Ὀκτωβρίου αὐτὸς ἔγραψε ὅτι ὁ Πατριάρχης πρότεινε γιὰ τὸν Βοστόνης τὴν δίμηνη ἀργία, ποινὴ ποὺ θὰ εἶναι ἡ δεύτερη γιὰ τὸν ἐν λόγῳ Μητροπολίτη. Στὴ συνέχεια πῆραν τὸν λόγο ἄλλοι Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς (Σημ. δὲν ἀναφέρονται στὸ ρεπορτὰζ τοῦ ΕΚ τὰ ὀνόματά τους), οἱ ὁποῖοι, ὡς πάντοτε συμβαίνει, ὑπερθεμάτισαν στὴν πρόταση τοῦ Πατριάρχου, ζητώντας τὴν καθαίρεσή του, ἢ τὴν μετάθεσή του.
. . . . . . . . . . . . . . . . Ὡς πρὸς τὸ καταργηθὲν Σύνταγμα τὸ ρεπορτὰζ γράφει μὲ νόημα: «Οἱ Μητροπολίτες θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ εἶναι Μητροπολίτες καὶ θὰ περιμένουν τὸ νέο Σύνταγμα, γιὰ νὰ δοῦν ποιὰ θὰ εἶναι ἡ θέση τους. Ἐλέχθη ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ ἰσχυροποίηση τῆς μίας, ἑνιαίας καὶ ἀδιαίρετης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς». Τὸ ρεπορτὰζ δὲν διαψεύσθηκε καὶ προαναγγέλλει τὴν παντοκρατορία τοῦ νέου στὴν ἡλικία καὶ νέου στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἐλπιδοφόρου, ἀπολύτως ἐμπίστου τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτὸς πῆγε στὴν Ἀμερικὴ γιὰ νὰ ἐφαρμόσει συγκεκριμένο σχέδιο.
. Πρὸς ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέρω ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος δήλωσε στὶς 9 Ὀκτωβρίου: «Μᾶς δίνεται μία θαυμάσια εὐκαιρία νὰ ξανακτίσουμε τὴν Ἀρχιεπισκοπή μας ἀπὸ τὰ θεμέλια…. Σήμερα αἰσθανόμαστε εὐλογημένοι, διότι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μᾶς δίνει τὴν ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία νὰ ὁραματιστοῦμε καὶ νὰ σχεδιάσουμε μαζὶ τὴν Ἐκκλησία μας ἐν ὄψει τῆς ἐπετείου τῶν 100 ἐτῶν της… Θεωρῶ ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ (Σημ. γρ. τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου) εἶναι θεόπνευστη καὶ εὐοίωνη….».
. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς θὰ ξανακτιστεῖ ἀπὸ τὰ θεμέλια, προανήγγειλε ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος καὶ χαρακτήρισε θεόπνευστη τὴν ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου νὰ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Κουβέντες κοσμικές, λαϊκιστικές, ποὺ πάντως δὲν δικαιολογοῦν τὶς ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς αὐθαιρεσίες καὶ τὶς σκοπιμότητες τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου. Διερωτᾶται κανεὶς ἂν μία Ἐκκλησία ἑκατὸ ἐτῶν μπορεῖ νὰ γκρεμιστεῖ καὶ νὰ κτιστεῖ πάλι ἀπὸ τὰ θεμέλια. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει σὲ μίαν ἐμπορικὴ ἢ βιομηχανικὴ ἐπιχείρηση, ὄχι στὴν Ἐκκλησία. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ Αὐτὴ εἶναι ἴδια χθές, σήμερα καὶ στὸν αἰώνα. Ἐσχάτη κολακεία καὶ προσβολὴ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ χαρακτηρισμὸς ὡς θεόπνευστης τῆς ἀπόφασης τοῦ Φαναρίου νὰ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς… Μετὰ τὸν «πρῶτο ἄνευ ἴσου» γιὰ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, νέα ἐκκλησιολογικὴ ἀμετροέπεια τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου, ποὺ προσβάλλει τὴν ἐκκλησιολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
. . . .. . . . . . . . . . . . . . .Στὶς 12 Ὀκτωβρίου 2020 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἐλπιδοφόρος πάλι συνεκάλεσε σὲ τηλεδιάσκεψη τοὺς Μητροπολίτες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Τίποτε δὲν ἐλέχθη γιὰ τὴν ἔκθεση ποὺ ἔστειλε στὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο, οὔτε ἑπομένως γιὰ τὸ τί περιλάμβανε αὐτὴ σὲ βάρος τῶν Μητροπολιτῶν Νέας Ὑερσέης καὶ Βοστόνης, ὥστε νὰ τοὺς ἐπιβληθοῦν οἱ προαναφερθεῖσες ποινές. Σύμφωνα μὲ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Συνόδου, μεταξὺ ἄλλων, ἐκφράστηκε «ἡ εὐγνωμοσύνη τῆς Συνόδου πρὸς τὴν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τὸν Οἰκ. Πατριάρχη» γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ ψηφισθέντος ἀπὸ αὐτόν, τὸ 2003, Συντάγματος καὶ ὅτι «θὰ διασφαλιστεῖ ἡ ἀξιοπρεπὴς διαβίωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σάρδεων (Σημ. γρ. ἕως τὶς 6 Ὀκτωβρίου Μητρ. Ν. Ὑερσέης) κ. Εὐαγγέλου, ὑπηρετήσαντος τὴν Ι. Ἀρχ/πὴ Ἀμερικῆς ἐπὶ σειρὰ δεκαετιῶν, κατὰ τρόπον ἁρμόζοντα στὸ ἀρχιερατικό του ἀξίωμα καὶ στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας». Ὁ λαὸς σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση λέγει τὴν παροιμία «νὰ σὲ κάψω Γιάννη, νὰ σ’ ἀλείψω μέλι νὰ γιάνει»…-

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Συνοδικὸ σύστημα σὲ δοκιμασία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Ἡ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΙΣΙ) ματαιώθηκε. Αὐτὴ ἦταν ἡ θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, αὐτὴν ἀκολούθησαν, κατὰ τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς 29ης Σεπτεμβρίου τρ.ἔ., κατὰ πλειοψηφία τὰ μέλη Αὐτῆς καὶ σὲ αὐτὴν συμμορφώθηκαν, πάντα κατὰ τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ, τὰ περισσότερα μέλη τῆς (ΙΣΙ).

.                 Τὸ ἀναφερόμενο στὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ ὅτι «μετετέθη ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ ἡ σύγκληση τῆς ΙΣΙ» εἶναι προσχηματικό. Πρῶτον στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ ἡ χρονικὴ μετάθεση τῆς τακτικῆς συνέλευσης τῆς ΙΣΙ. Τὸ σοβαρότερο πλῆγμα στὸ Συνοδικὸ σύστημα διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὅτι ἀπὸ σήμερα καὶ μετὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ ΔΙΣ ἔλαβαν ἐπισήμως τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὴν πλειονοψηφία τῆς ΙΣΙ νὰ μὴν συγκληθεῖ αὐτὴ ὅσο διαρκεῖ ἡ πανδημία. Νὰ μὴν συγκληθεῖ οὔτε σὲ τακτική, οὔτε σὲ ἔκτακτη συνέλευση.
.                 Ὁ λόγος τῆς ματαίωσης τῆς τακτικῆς συνέλευσής της ἦταν ἡ πανδημία, καὶ αὐτὴ θὰ διαρκέσει γιὰ ἄγνωστο καιρὸ ἀκόμη, πάντως κατὰ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες μπορεῖ καὶ ὅλο τὸ 2021. Ἕως τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν πανδημία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ διοικεῖται μόνο ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, μὲ ἀνοικτὴ καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων ἐγκρινόμενη ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τὴν ΔΙΣ, καὶ ἀπὸ τὴν ΔΙΣ, ὅποτε αὐτὴ καὶ γιὰ ὅσες ἡμέρες θὰ συνεδριάζει. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν θέληση τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν τῆς ΙΣΙ, χωρὶς καμία δικαιολογία, δὲν θὰ διοικεῖται πλέον κατὰ τὸ Συνοδικὸ Σύστημα, ὅπως τὸ ὁρίζουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Καταστατικός Της Χάρτης.
.                 Τὸ ὅτι οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἔστερξαν στὴν θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὑπέχουν κανονικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν ἔκπτωση τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος, φυσικὰ δὲν συζητεῖται. Ὅπως εἶναι σήμερα ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅπως οἱ περισσότεροι συμφώνησαν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ποιός θὰ τοὺς ζητήσει κανονικὲς εὐθύνες καὶ ποιός θὰ θελήσει τὴν παραπομπή τους στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια, μὲ βάση τὸν Νόμο 5383/1932; Οὐδείς. Ἀπεναντίας ἔχουν τὴν εὔλογη εὐαρέσκεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς πῆγαν ἐνάντια στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ κατάσταση τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας. Γιὰ ἱστορικοὺς λόγους νὰ ἀναφερθεῖ πὼς δεκαέξι (16) ἦσαν οἱ Μητροπολίτες ποὺ «δὲν προσκύνησαν τὸν Βάαλ». Μεταξὺ αὐτῶν οἱ Ξάνθης, Διδυμοτείχου, Σερρῶν, Σιδηροκάστρου, Φιλίππων, Πειραιῶς, Νικοπόλεως, Λαρίσης, Καλαβρύτων, Κυθήρων, Κερκύρας, Κονίτσης καὶ Κιλκισίου, Ζιχνῶν, Παροναξίας καὶ Μαρωνείας.
.                 Τὸ λυπηρὸ γιὰ τοὺς Ἱεράρχες ποὺ εἶναι συνυπεύθυνοι γιὰ τὴν παράνομη καὶ ἀντικανονικὴ ματαίωση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου εἶναι οἱ χωρὶς λογικὴ δικαιολογίες γιὰ τοὺς λόγους ποὺ τοὺς ἔκαμαν νὰ συμφωνήσουν μὲ τὴν θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Μίλησαν ἀπὸ ἔλλειψη ξενοδοχείων γιὰ νὰ μείνουν στὴν Ἀθήνα, ἕως τὸ ὅτι συζητώντας καὶ ἀποφασίζοντας γιὰ τὴν ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας θὰ γίνουν «βορὰ τῶν ΜΜΕ». Ἄλλοι ὑποστήριξαν ὅτι ἔτσι θὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ κυβέρνηση καὶ θὰ δώσει κάποιες ἐπὶ πλέον ὀργανικὲς θέσεις κληρικῶν, καὶ κάποιοι ἄλλοι ὅτι θὰ προχωρήσει σὲ κάποια ἑκατομμύρια χορηγία στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι ἀπίστευτο νὰ ὑπάρχουν Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι παραβαίνουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ παραβιάζουν τὴ συνείδησή τους ὡς ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας ἀντὶ πινακίου πλουσιοτέρου τῆς φακῆς.
.                 Τὸ χειρότερο ἐπιχείρημα ἦταν ὁρισμένων Ἀρχιερέων, ποὺ εἶπαν ὅτι φοβοῦνται μὴν κολλήσουν τὸν κορωνοϊό. Αὐτοὶ οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν σκέφθηκαν ὅτι μὲ τὸ νὰ λένε ὅτι φοβοῦνται μήπως κολλήσουν τὸν κορωνοϊὸ σὲ ἕνα μεγάλο χῶρο συσκέψεως, ὅπου θὰ ἦσαν μόνο ὀγδόντα ἄνθρωποι καὶ ὅπου θὰ εἶχαν ληφθεῖ ὅλα τὰ μέτρα ὑγιεινῆς, ο διοι καταργον τν ερ Σύναξη τς νορίας. Πς θ λένε στν λα ν προσέρχεται στν κκλησία κα ν συμμετέχει στ Θεία Λειτουργία, ν κοινωνε κα ν παίρνει ντίδωρο, γιατί δν κολλάει κορωνοϊός, ταν ο διοι φοβονται ν προσέλθουν σ ποχρεωτικ συνεδρίαση τς εραρχίας;
.                 Τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ ΔΙΣ ἀνακοίνωσε τὴν ματαίωση τῆς ΙΣΙ ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου δημοσίευσε ἄρθρο μὲ τίτλο « Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ “παραθεολογικοὶ ἰοί”». Πρόκειται γιὰ ἕνα κείμενο 2040 λέξεων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότερες εἶναι κοινότοπες καὶ μὲ πολλὰ λόγια σκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀναμεμιγμένες μὲ ἀόριστες διαπιστώσεις. Στὸ τέλος τοῦ κειμένου καὶ στὸ «δέον γενέσθαι» πάλι διαπιστώσεις, καί, ἐπὶ τέλους, στὸ τέλος ἀναφέρει τὸ τί πρέπει νὰ κάνουν οἱ χριστιανοί: «Βεβαίως πρέπει νὰ ὑπακούουμε στὴν φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας». Καὶ πάρα κάτω: «Γενικὰ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας…». Καὶ πάρα κάτω: «Ἔχουμε λοιπὸν τὴν Ἐκκλησία στὴν ὁποία θὰ κάνουμε ὑπακοὴ καὶ δὲν θὰ ἀκοῦμε κάθε Κληρικό, θεολόγο, διδάσκαλο ποὺ εἰσάγει στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία ξένες παραδόσεις, ξένα ἤθη…».
.                 Εἶναι πρόκληση τὸ ἄρθρο τοῦ Σεβ. Τὸ δημοσιεύει τὴν ἡμέρα ποὺ καταπατεῖται τὸ Συνοδικὸ Σύστημα, τὴν ἡμέρα ποὺ μπαίνει φίμωτρο στὴν φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἡμέρα ποὺ ἀρνεῖται ἡ ΙΣΙ νὰ ἐκφράσει τὸν πατρικὸ καὶ πατερικό της λόγο, ὥστε νὰ μὴν ἀκούγονται διάφορες φωνὲς Κληρικῶν – μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ δική του – ἀλλὰ νὰ ὑπάρχει ἡ αὐθεντικὴ καὶ πατερικὴ φωνὴ τῆς Ἱεραρχίας.
.                 Ὁ ἴδιος ἦταν εἰσηγητὴς στὴν ματαιωθεῖσα Ἱεραρχία, γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὶς ἐνέργειές του, στὴν μὲ βάση τὶς ἐντολὲς τῆς κυβέρνησης ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Δὲν ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὴ ματαίωση τῆς τακτικῆς συνέλευσης τῆς ΙΣΙ, μὲ τὴν ὁποία ἀφήνεται ἡ κατάσταση σὲ αὐτὴ ποὺ κατηγορεῖ; Θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ πληροφορηθεῖ ὁ πιστὸς λαὸς ποιὰ ἦταν ἡ ἄποψή του γιὰ τὴν ματαίωση τῆς ΙΣΙ καὶ τὴν αἰτιολογία τῆς ἀπόφασής του. Ἂς μὴν κάνει τὸν κήνσορα. Ἂς σκεφθεῖ τί ἔλεγε τὸν Ὀκτώβριο 2008 στὴν πρώτη τακτικὴ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας ἐπὶ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου αὐτῆς. Ἀκόμη ἠχοῦν στὰ αὐτιά μου, ἤμουν παρὼν στὴ συνέντευξη Τύπου, οἱ λόγοι του, ὅτι ἐπὶ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου τὸ Συνοδικὸ Σύστημα θὰ λειτουργεῖ ἄψογα. Ἐπὶ τόσα χρόνια βλέπει τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν, τὸν τρόπο διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, τὸν τρόπο τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ λογικοῦ ποιμνίου ἀπὸ τὴν ΔΙΣ καὶ δὲν μίλησε ποτὲ γιὰ τὴν κατάντια τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος. Καὶ τώρα τὸ μόνο ποὺ βρῆκε νὰ πεῖ στὸ λάλο ἄρθρο του γιὰ τὴν πανδημία ἦταν ἀντὶ πατερικοῦ λόγου νὰ ὑπακοῦνε οἱ πιστοὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ποὺ δὲν λειτουργεῖ….-

, ,

Σχολιάστε

Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ἀναβολὴ τῆς Ἱεραρχίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                   Ἡ ἀναβολὴ – ματαίωση τῆς ἐτήσιας ὑποχρεωτικῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει καμία δικαιολογία. Οὔτε φυσικὰ τὸν κορωνοϊό. Καὶ αὐτὴ βαρύνει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καὶ ὅσους Ἀρχιερεῖς συμφώνησαν μαζί του. Ὁ Νόμος 570/1977 στὸ ἄρθρο 6 τονίζει ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «ὑπέχει κανονικὴν εὐθύνην εἰς τὴν περίπτωσιν ποὺ παραλείψει νὰ συγκαλέσει ἐκτάκτως τὴν Ἱεραρχία», ἂν τοῦ τὸ ζητήσει ὁ προβλεπόμενος ἀριθμὸς Ἀρχιερέων. Γιὰ τὴν τακτικὴ καὶ ὑποχρεωτικὴ σύγκληση δὲν τίθεται κἂν θέμα. Ἡ κανονικὴ εὐθύνη εἶναι δεδομένη.
.                   Γιὰ τὸν κορωνοϊὸ προβλέπονται τὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα ἔχει ἀποδεχθεῖ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (ΔΙΣ) καὶ μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἔπρεπε νὰ συγκληθεῖ ὁπωσδήποτε ἡ Ἱεραρχία. Ἂν ὁ χῶρος τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου, στὴ Μονὴ Πεντέλης θεωρεῖτο μικρός, ὅπως καὶ ἡ αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς Ἱεραρχίας στὴ Μονὴ Πετράκη, τότε ὑπῆρχε ὁ χῶρος τῆς Μητρόπολης τῶν Ἀθηνῶν καὶ ὁ πλέον ἄνετος τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Ἀλίμονο ἂν μὲ τὴν ἴδια λογικὴ ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς καὶ οἱ πρόεδροι ὅλων τῶν ὀργάνων καὶ τῶν θεσμῶν τῆς Πολιτείας ρωτοῦσαν τὰ μέλη τους ἂν θέλουν νὰ συνεδριάζουν…
.                   Ἡ ΔΙΣ πρὸ ἑβδομάδος ἀπέστειλε ἐρώτημα πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς – μέλη τῆς Ἱεραρχίας, ἂν θέλουν νὰ συγκληθεῖ ἡ Ἱεραρχία. Τὸ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ τῆς συγκλήσεως δὲν εἶναι θέμα θελήσεως. Τὴν γραπτὴ ἐγκύκλιο συνοδεύει ἡ προφορικὴ ἔκφραση τῆς θελήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ μὴν συγκληθεῖ ἡ Ἱεραρχία καὶ ἡ ὑποστήριξη τῆς ἀναβολῆς ἀπὸ Ἀρχιερεῖς ποὺ ἀκολουθοῦν πάντοτε τὶς ἐπιθυμίες του.
.                   Πέραν τοῦ κανονικοῦ ζητήματος τῆς ἀναβολῆς ὑπάρχει καὶ ἡ ποιμαντικὴ εὐθύνη τῶν ἀρχιερέων – μελῶν τῆς Ἱεραρχίας ἔναντι τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Πάντοτε θὰ ἔπρεπε νὰ νιώθουν οἱ πιστοὶ στὶς ψυχές τους τὴ μέριμνα τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας, τὸν ἐνισχυτικὸ λόγο της. Αὐτὴ ἡ μέριμνα στὴν περίοδο τῆς πανδημίας εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἀπαραίτητη. Καὶ αὐτὴ φυσικὰ δὲν φαίνεται μὲ τὴ σιωπὴ τῶν ποιμένων τους…
.                   Κοινὴ εἶναι ἡ πεποίθηση στὸν πιστὸ λαὸ ὅτι στὴν πανδημία εἶναι χωρὶς πνευματικὸ προσανατολισμό. Ἡ ἀπὸ τὴν ΔΙΣ κοινοποίηση πρὸς αὐτὸν τῶν κυβερνητικῶν ἐντολῶν δὲν ἀποτελεῖ ποιμαντικὴ μέριμνα. Ἐπὶ τῶν ἐντολῶν αὐτῶν ὀφείλει ἡ Ἱεραρχία νὰ ἀποφανθεῖ ὡς ἐκκλησιαστικὴ αὐθεντία καὶ ὄχι νὰ ἀφήνει σὲ πλήρη σύγχυση τὸν πιστὸ λαό, γιὰ τὸ πῶς ὀφείλει νὰ συμπεριφερθεῖ. Ὑπάρχουν Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τὴν ἀντίθεσή τους πρὸς ὁρισμένες κυβερνητικὲς ἐντολές, ποὺ ὅμως ἀποδέχθηκε καὶ κοινοποίησε ἡ ΔΙΣ. Ὁ πιστὸς λαὸς ἀναμένει ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία νὰ ἐκφράσει τὸν θεολογικό της λόγο καὶ νὰ δικαιολογήσει ποιμαντικὰ τὴ στάση της, καὶ ὄχι διὰ τοῦ Προέδρου της νὰ συνθηματολογεῖ. Δὲν θέλει διεκπεραίωση τῶν κυβερνητικῶν ἐντολῶν, ποὺ ἐπιβάλλονται διὰ τῆς σπάθης τοῦ Νόμου. Θέλει ἕναν πατρικὸ λόγο παρηγοριᾶς, μίαν καθοδήγηση πνευματική, ποὺ θὰ σέβεται τὸν ἀνθρώπινο Νόμο, ἀλλὰ θὰ δίνει προτεραιότητα στὴν διὰ τῆς Πίστεως ἐλευθερία καὶ εὐθύνη τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Σὲ αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας ἡ μὴ σύγκληση καὶ ἡ σιωπὴ τῆς Ἱεραρχίας εἶναι ποιμαντικὴ ἀποχή.-

,

Σχολιάστε

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ δοκιμασία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ἡ βεβήλωση τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀπὸ τὸν ἰσλαμιστὴ Τοῦρκο Πρόεδρο Ἐρντογὰν προκαλεῖ τὴν τραγικότερη δοκιμασία στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, κατὰ τὴν ἕως τώρα πατριαρχία του. Τὸ καθημερινὸ βίωμά του ἐξέφρασε στὴν ὁμιλία του, τὴν 30ή Ἰουνίου 2020, στὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὸ Φερίκιοϊ, μὲ τὸ τοῦ Παύλου «Ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ ἑξαπορούμενοι, διωκόμενοι, ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμενοι» (Β΄ Κορ. δ΄ 8-9).
.                 Τὸ βίωμα τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου καὶ τῶν Μητροπολιτῶν – μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου ἐκφράστηκε μὲ ἐννέα λέξεις στὸ Ἀνακοινωθὲν ἐπὶ τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν της γιὰ τὸν μήνα Ἰούλιο: «Τὴν 24ην τρ. μηνὸς Ἰουλίου ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος «ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΕΝ ΦΑΝΑΡΙῼ, Τῌ ΙΣΤΟΡΙΚῌ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ…». Στὸ παλαιότερο δημοτικὸ τραγούδι – θρῆνο γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης γράφεται: «Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια, σημαίνει κι ἡ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ…». Ὁ κάθε Ἕλληνας ἀντιλαμβάνεται πῶς αἰσθάνεται ὁ Πατριάρχης βλέποντας τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ νὰ βεβηλώνεται σὲ τζαμί. Εἶναι ὡς νὰ τὸν βάζουν νὰ παρακολουθήσει τὸν ἀγὰ νὰ κακοποιεῖ τὴν χριστιανὴ παρθένα κόρη, ποὺ ἔχει αἰχμαλωτίσει.
.                 Ἡ πολὺ σοβαρὴ κατάσταση γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς ὀλίγιστης Ρωμέϊκης κοινότητας δὲν χωρᾶ ἀλαζονεία, ὠφελιμιστικὲς ἀντιδράσεις καὶ χαιρεκακία, οὔτε κολακεῖες καὶ ψεύτικες παρηγοριές. Ἀπαιτεῖ κατανόηση καὶ ἀδελφικὴ συσπείρωση. Ἀπαιτεῖ περισυλλογὴ καὶ περίσκεψη. Ἡ περίσταση βοηθάει στὸ νὰ ἐπανέλθει ἡ ἑνότητα στὴν Ὀρθοδοξία. Καὶ τὸ Φανάρι ἀσφαλῶς θὰ ἐνεργήσει πλέον μὲ βάση τὴν πραγματικότητα, ὅτι ἐντείνονται οἱ ἐκ μέρους τοῦ τουρκικοῦ κράτους σὲ βάρος του ἐνέργειες. Ὑπάρχουν σοβαρὲς διαφωνίες, ὅμως στὴν κρίση ἀκόμη καὶ οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι συσπειρώνονται. Παράδειγμα στὴν Ἑλλάδα ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
.           Ὁ κ. Γιάννης Κτιστάκης, ἀναπλ. καθηγητὴς τῆς Νομικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Θράκης καὶ ἐκ τῶν δικηγόρων τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στὴν κερδισμένη προσφυγὴ κατὰ τοῦ τουρκικοῦ κράτους γιὰ τὸ ὀρφανοτροφεῖο τῆς Πριγκήπου, σὲ ἄρθρο του (Καθημερινὴ 12/7/2020) ἀναφέρει τὶς ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 μεθοδεύσεις τοῦ τουρκικοῦ κράτους σὲ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῶν ἄλλων μειονοτήτων σὲ αὐτό. Οἱ μεθοδεύσεις ἐντείνονται μὲ τὸ καθεστὼς Ἐρντογάν. Ὁ φόβος καὶ ἡ ἀνασφάλεια εἶναι ὁ πειρασμὸς καὶ ἡ δοκιμασία στὴν Πίστη τῶν Ρωμιῶν τῆς Πόλης. Οὐδεὶς γνωρίζει τί σὲ βάρος τους ἐνέργειες ἑτοιμάζει ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας.
.           Στὴν πρόσφατη συνεδρίαση στὸ Φανάρι τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου (24/7/2020) δὲν παρέστησαν ὅλοι οἱ Μητροπολίτες. Ἡ ἐπίσημη δικαιολογία, ποὺ ἐγράφη στὸ σχετικὸ ἀνακοινωθέν, ἦταν ὅτι ἀπουσίασαν, «λόγῳ τῆς ἀδυναμίας μετακίνησης ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ». Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα παρέστησαν οἱ Μητροπολίτες Ἀρκαλοχωρίου Ἀνδρέας καὶ Λέρου Παΐσιος καὶ ἀπουσίασαν οἱ Κρήτης Εἰρηναῖος, Γορτύνης Μακάριος καὶ Κυδωνιῶν Ἀθηναγόρας. Ἐπειδὴ ὅλοι θὰ μετέβαιναν μέσῳ Ἀθηνῶν μὲ τὸ ἴδιο ἀεροπλάνο, ἀφήνει ἐρωτηματικὰ γιὰ τὴν Τουρκία ἡ δικαιολογία γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἀπουσίασαν…-

 

, ,

Σχολιάστε

«ΑΔΙΑΠΡΑΓΜAΤΕΥΤΟ ΤΟ ΖHΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (Δ.Ι.Σ.)

διαπραγμάτευτο τ ζήτημα
περ
το Μυστηρίου τς Θείας Κοινωνίας

30.4.2020

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

.                 Συνῆλθε σήμερα Πέμπτη 30ή Ἀπριλίου 2020 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, κατὰ τὴν δεύτερη συνεδρίαση Αὐτῆς γιὰ τὸν μήνα Ἀπρίλιο καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως.
Κατὰ τὴν συνεδρίαση Αὐτῆς ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐνέκρινε:

– Τὶς κατὰ τὸ μεσολαβῆσαν ἀπὸ τὴν προηγούμενη Συνεδρίαση Αὐτῆς (1.4.2020) γενόμενες «Συνοδικῇ Ἐντολῇ καὶ Ἐξουσιοδοτήσει» ἐνέργειες τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, σύμφωνα μὲ τὸν σχετικὸ Κανονισμὸ περὶ τῶν ἐργασιῶν Αὐτῆς.
.              Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος συζήτησε ἐκτενέστατα καὶ ἐπανεκτίμησε τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς συνεπειῶν ὡς πρὸς τὴν τέλεση τῆς Θείας Λατρείας στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπεφάσισε τὰ ἑξῆς:

– Δοξάζει τὸ Ὄνομα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι Χάριτι καὶ Φιλανθρωπία Αὐτοῦ καὶ προστασίαις τῶν Ἁγίων Του, ἀποσοβήθηκε στὴν Πατρίδα μας ἡ περαιτέρω ἐξάπλωση τῆς νόσου.

– Ἐκφράζει δημοσίως τὶς θερμὲς πατρικὲς συγχαρητήριες εὐχές Της πρὸς ὅλους τους Ἰατροὺς καὶ νοσηλευτές, τοὺς ἐπιστήμονες Ὑγείας, τοὺς ἁρμοδίους Κρατικοὺς Λειτουργοὺς καὶ ὅλους ὅσοι ἀγωνίζονται μὲ σθένος, δύναμη καὶ ἐλπίδα γιὰ τὴν φροντίδα τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.

– Δέεται διαρκῶς πρὸς τὸν Κύριο γιὰ τὴν ἀνάπαυση ὅλων τῶν ἐκ τῆς νόσου κοιμηθέντων ἀδελφῶν μας καὶ συλλυπεῖται θερμὰ τοὺς οἰκείους τους.

– Συγχαίρει δημοσίως ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, ὁ ὁποῖος τήρησε ἐξ ἀρχῆς τὰ ὑποδειχθέντα ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς μέτρα, μὲ πνεῦμα ἀλληλεγγύης, ὑπακοῆς, αὐτοθυσίας καὶ ἀληθινῆς ἀγάπης, παραμένοντας κατ’ οἶκον ὑπομένοντας τὴν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐγκλεισμοῦ δυσκολία καὶ ἀνάγκη.

– Ἀπευθύνεται ἰδιαιτέρως πρὸς τὸν Ὀρθόδοξο Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόχριστο Ἑλληνικὸ Λαό, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἀφανεῖς ἐθελοντὲς ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς συνεργάτες, τοὺς ὁποίους εὐχαριστεῖ καὶ πατρικῶς εὐλογεῖ διότι, ἂν καὶ πολλὲς φορὲς ἐξέφρασαν τὴν δυσαρέσκειά τους γιὰ τὴν ἔλλειψη δυνατότητος συμμετοχῆς τους στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, ἰδίως τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, σηκώνοντας ἔτσι «σταυρὸ» δυσβάστακτο, παρέμειναν συντεταγμένοι μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας καὶ πρὸς τὶς μὲ πατρικὴ εὐθύνη δοθεῖσες ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ Ὁποία ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως (28.2.2020) τήρησε ὑπεύθυνη θέση, προτρέποντάς τους μέσῳ ἀνακοινώσεων καὶ Ἐγκυκλίων Της νὰ τηρήσουν τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς καὶ νὰ παραμείνουν κατ’ οἶκον, ὥστε νὰ μὴ θέσουν τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς συνανθρώπους τους σὲ ὁποιονδήποτε κίνδυνο.
.             Αὐτὸς ὁ ἱερὸς κλῆρος καὶ ὁ πιστὸς λαὸς δικαίως παραπονοῦνται καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει καὶ δημοσίως τὴν πικρία της καὶ τὸ προβληματισμό της γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίσθηκαν πολλοὶ Χριστιανοί μας στὴν τόσο σημαντικὴ καὶ εὐαίσθητη γιὰ τοὺς πιστοὺς περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας.

– Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δέχθηκαν μεγάλη πολεμικὴ τόσο ἀπὸ ὁρισμένους ἀδελφοὺς χριστιανούς, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ὅσο καὶ ἀπὸ ἐκπροσώπους Μέσων Ἐνημερώσεως, ἀκόμη καὶ Κοινοβουλευτικῶν Κομμάτων, οἱ ὁποῖοι, εἴτε ἀπὸ ἄγνοια, εἴτε ἀπὸ κακὴ πληροφόρηση ἢ παρεξήγηση, χρησιμοποίησαν τὸν προσφιλῆ καὶ εὔκολο τρόπο τῆς συκοφαντίας, τῆς μυθοπλασίας καὶ τῶν ὕβρεων. Ὅλους αὐτοὺς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοὺς συγχωρεῖ, τοὺς εὐλογεῖ πατρικά, ἀλλὰ ταυτόχρονα δηλώνει ὅτι ὀφείλουν νὰ ἀποκαταστήσουν τὶς συκοφαντίες γιὰ νὰ μὴν παραμένουν ἐκτεθειμένοι ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀληθείας.

– Ὑποδέχεται μὲ ἐλπίδα τὸ ἀπὸ 28.4.2020 διάγγελμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, τὸν ὁποῖον συγχαίρει γιὰ τὶς εὐχαριστίες, τὶς ὁποῖες ἐξέφρασε δημοσίως πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ σύμπαντα τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ Αὐτῆς, ἀναγνωρίζοντας ἔτσι τὴν συμβολή του στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Σημαντικὸ ρόλο σ’ αὐτὴν τὴν δημόσια ἀναγνώριση εἶχε καὶ ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, τῆς ὁποίας ἡ συμβολὴ ἰδιαιτέρως ἐπισημαίνεται.

– Ἐκφράζει τὴν χαρά Της, διότι ὁ κύριος Πρωθυπουργὸς ἔτεινε «εὐήκοον οὖς» στὴν ἀπὸ 22 Ἀπριλίου 2020 ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος μὲ ἔναγχο ἀγωνία του μετέφερε τὴν κοινὴ πεποίθηση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ, ὅτι ἔφθασε καιρὸς γιὰ τὴν «ὑπὸ ὅρους» προσέλευση πιστῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόσο γιὰ προσκύνημα, ὅσο καὶ γιὰ συμμετοχὴ στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, τὸ ἱερώτατο Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὰ λοιπὰ Ἱερὰ Μυστήρια καὶ γι’ αὐτὸ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἀπεφάσισε τὴν σταδιακὴ ἐπιστροφὴ τῶν πιστῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ στὴν Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας.

– Ἀσφαλῶς, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπιθυμοῦσε καὶ ἀνέμενε τὴν ἐπιστροφὴ τῶν πιστῶν στὴν Θεία Λατρεία ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς «σταδιακῆς ἐπιστροφῆς στὴν κανονικότητα» (4.5.2020), ὅπως εἶχε ἡ Ἴδια ζητήσει. Κατόπιν πολλῆς συζητήσεως, ὅμως, ἀπεφάσισε νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ἀπόφαση τῶν ὀργάνων τῆς Πολιτείας γιὰ πλήρη ἐπιστροφὴ ὑπὸ ὅρους τῶν πιστῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 17 Μαΐου 2020, ἐκλαμβάνοντας καὶ χρησιμοποιώντας τὸ διάστημα αὐτὸ ὡς δυνατότητα καλύτερης προετοιμασίας, ὑπὸ τὶς παροῦσες ὑγειονομικὲς συνθῆκες καὶ προϋποθέσεις, γιὰ τὸν προγραμματισμὸ τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν πιστῶν.

– Ἐπαναβεβαιώνει τὴν παγία θέση Της, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στέκεται πάντοτε ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς στὸ πλευρὸ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ θὰ συνεχίσει νὰ Τὴν συνδράμει μὲ ὅλες Της τὶς δυνάμεις καὶ τὰ μέσα σὲ κάθε ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ στὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Πρὸς τοῦτο, σύμφωνα μὲ τὸ διάγγελμα τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ, περὶ συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὴν Θεία Λατρεία «μὲ αὐστηροὺς κανόνες ποὺ θὰ συμφωνηθοῦν μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα», ἐπεξεργάζεται ἤδη προτάσεις, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ τὰ συμπεράσματα τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, τὶς ὁποῖες, ἀφοῦ συνέλθει καὶ πάλι κατὰ τὸν μήνα Μάιο, θὰ καταθέσει πρὸς τὴν Πολιτεία, προκειμένου νὰ ἰσχύσουν ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 17η Μαΐου 2020, ὁπότε καὶ οἱ πιστοὶ θὰ ἐπανέλθουν ὑπὸ ὅρους στὴν κοινὴ Λατρεία ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

– Ἀπὸ τὴν Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, οἱ Ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θὰ ἐπανέλθουν στὴν κανονικὴ ἡμερήσια λειτουργία τους, σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους καὶ τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς ποὺ ἔχει θεσπίσει ἡ Πολιτεία, ὡς πρὸς τὴν ἀσφαλῆ καὶ ἐν ὑγείᾳ λειτουργία τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν.

– Αἴρεται ἡ προγενέστερη Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ ἀποχῆς Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Διακόνων καὶ Μοναχῶν ἀπὸ ἐμφανίσεις καὶ δημόσιες δηλώσεις στὰ Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως καὶ τὸ Διαδίκτυο, ἡ ὁποία εἶχε ὡς μοναδικὸ στόχο, ὅπως ἐξ ἀρχῆς τονίσθηκε, τὴν ὕπαρξη «ἑνιαίας φωνῆς» τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας πρὸς τὴν κοινωνία.   Παρακαλοῦνται, ὅμως, καὶ πάλι ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὶς Δημόσιες Ἀρχὲς γιὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα εὐρυτέρου ἐνδιαφέροντος, νὰ τὸ πράττουν, κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ δεοντολογία, μέσῳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐνῶ ὅσοι Ἱερεῖς, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, ἐπιθυμοῦν νὰ πράξουν τὸ ἴδιο, τοῦτο νὰ γίνεται μόνο μέσῳ τῶν οἰκείων αὐτῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.
.                   Ἡ ΔΙΣ εὔχεται καὶ προτρέπει τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, μέσα στὸ πλαίσιο τῶν ποιμαντορικῶν τους εὐθυνῶν, νὰ ἀναλάβουν ἕκαστος ἐξ αὐτῶν, ὅπως καὶ ὁ κάθε Κληρικὸς καὶ Μοναχός, ὡς καὶ ἕκαστος ὀρθόδοξος πιστός, τὴν προσωπική του εὐθύνη γιὰ τὴν διαχείριση τοῦ ἀνακύψαντος ζητήματος.
.               Ἡ ΔΙΣ ὁμοφώνως ἀπεφάσισε τὴν μὴ σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διότι: ἤδη ἡ Πολιτεία διὰ τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ἁρμόδιων ὑπουργῶν καὶ ἰατρῶν ἀπεδέχθη τὴν παρέμβαση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς ΔΙΣ διὰ τῆς ἀπὸ 22.4.2020 ἐπιστολῆς πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸ περὶ τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας βάσει τῶν ἀπαραίτητων μέτρων ὑγιεινῆς. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν ἡ ΔΙΣ ἀπεφάσισε νὰ συγκληθεῖ τὴν Τρίτη 12η Μαΐου 2020 προκειμένου νὰ διευκρινήσει τοὺς τρόπους τῆς ἐπαναφορᾶς στὴν κανονικὴ λειτουργικὴ ζωή μας σύμφωνα μὲ τὴν σχετικὴ ἀναφορὰ τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ὅτι: «ἀπὸ τὴν 4η Μαΐου οἱ ἐκκλησίες θὰ εἶναι ἀνοιχτὲς γιὰ ἀτομικὴ λατρεία καὶ ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 17 Μαΐου οἱ πιστοὶ θὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν καὶ στὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὶς ὑπόλοιπες Ἀκολουθίες, πάντα ὅμως μὲ αὐστηροὺς κανόνες ποὺ θὰ συμφωνηθοῦν μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα». Γιὰ τὴν περίοδο 4 -16 Μαΐου 2020, ἡ ΔΙΣ θὰ ἀποστείλει σχετικὴ Ἐγκύκλιο πρὸς τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ὅλες τὶς σχετικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς γιὰ τὴν κατ’ ἰδίαν προσευχή τους.
.               Ἡ ΔΙΣ ἐπαναλαμβάνει καὶ πάλι ὁμοφώνως ὅτι τὸ ζήτημα περὶ τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας τυγχάνει ἀδιαπραγμάτευτο, ὅπως ἀκριβῶς ὁρίζεται ἀπὸ τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Ἰδιαίτερες εἶναι οἱ εὐχαριστίες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεο, ὁ ὁποῖος σὲ κρίσιμη ἐποχὴ ἀνέλαβε τὸ ὑψηλὸ διακόνημα τοῦ ἐκπροσώπου Αὐτῆς πρὸς τὰ Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως καὶ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ πρὸς τὸ συνοδικὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, σοβαρότητα, ὑπευθυνότητα, εὐγένεια, νηφαλιότητα, θεολογικὴ γνώση καὶ μὲ τὴν ἐν γένει μόρφωση καὶ παιδεία ποὺ διαθέτει, ἔφερε ἐπιτυχῶς εἰς πέρας.
.                 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς νὰ «μείνουμε ἀσφαλεῖς» στὴν νοητὴ Κιβωτὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐπανέλθουμε στὴν λογικὴ Λατρεία τοῦ ζῶντος Θεοῦ μὲ ὅλες τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις εὐχαριστώντας τὸν Ἀναστάντα Κύριο γιὰ ὅσα ἡ ἀγάπη Τοῦ ἐργάσθηκε γιὰ τὴν σωτηρία μας.
.             Τέλος ἡ ΔΙΣ ἐνέκρινε ἀποσπάσεις κληρικῶν καὶ ἀσχολήθηκε μὲ θέματα Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ ζητήματα.

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/epikairotita

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς θά εἰσέλθει “τῶν θυρῶν κεκλεισμένων”»

Παραμυθητικὸς λόγος
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
πρὸς τὸ εὐσεβὲς Ὀρθόδοξο πλήρωμα αὐτῆς
(10.4.2020).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

.                Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν συνεδρίαση Αὐτῆς τήν 1η Ἀπριλίου 2020, ἀπεφάσισε νά ἀπευθυνθεῖ πρός ἐσᾶς, τό ἐκλεκτό λογικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, μέ πολλή ἀγάπη ἀλλά καί μέ ἀμέτρητο πόνο, γιά τήν προκληθεῖσα πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί τά θλιβερά ἀποτελέσματά της.
.                Ἀπευθυνόμαστε πρός ἐσᾶς γιά νά σᾶς δώσουμε καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τήν πατρική μας εὐλογία, ἀλλά καί γιά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὑπεύθυνα γιά τίς ἀποφάσεις πού ἐλάβαμε αὐτές τίς ἡμέρες.
.            Ἄν καί οἱ ἀποφάσεις μας αὐτές δέχθηκαν καί δέχονται μεγάλη πολεμική ἀπό ὁρισμένους, ἐλαχίστους ἀδελφούς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι, εἴτε ἀπό ἄγνοια, εἴτε ἀπό κακή πληροφόρηση ἤ παρεξήγηση, χρησιμοποίησαν τόν προσφιλῆ καί εὔκολο τρόπο τῆς συκοφαντίας, τῆς μυθοπλασίας καί τῶν ὕβρεων, σκανδαλίζοντας τοιουτοτρόπως τόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς, ὡς πνευματικοί πατέρες καί αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, τούς ἐπισημαίνουμε ὅτι μέ τήν στάση τους αὐτή διασποῦν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί σκανδαλίζουν ἀδελφούς. Ὑπενθυμίζουμε δέ ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων γιά τόν σκανδαλισμό καί τήν πρόκληση διάσπασης στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι φοβερώτατος.
.               Μέ πλήρη συναίσθηση, λοιπόν, τῆς εὐθύνης μας ἔναντι τοῦ ποιμνίου, πού ὁ Κύριος Ἰησοῦς μᾶς ἐμπιστεύθηκε, καί μέ συνείδηση ἀγαθή ὅτι πράξαμε στό ἀκέραιο τό καθῆκον μας, μέ λόγο ἀληθείας καί παρρησία καταθέτουμε στήν ἀγάπη σας, ὅτι οἱ ἀφορῶσες στήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ Συνοδικές ἀποφάσεις ἦταν ἀποτέλεσμα ἐκτενοῦς προσευχῆς καί αἱματηρῆς ἀγωνίας. Σέ καμία περίπτωση δέν ἀποφασίσαμε γρήγορα, ἀβασάνιστα, ἐπιπόλαια, καί φυσικά καμία ἀπό τίς ἀποφάσεις δέν καταστρατήγησε τό δόγμα καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅπως ἐπισημάνθηκε, οἱ ἀποφάσεις μας αὐτές ἐκφράζουν τό κενωτικό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας, τό ὁποῖο μᾶς προσέφερε ὡς πρότυπο ζωῆς καί ἤθους ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας, ὁ Ὁποῖος ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο «ἐκένωσε τόν ἑαυτό του καί τό μεγαλεῖο τῆς Θεότητός του καί ἔγινε ἄνθρωπος… ὑπακούοντας μέχρι θανάτου καί, μάλιστα, θανάτου σταυρικοῦ» (Φιλ. 2, 7-8). Αὐτό ἔπραξε καί ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐνώπιον τῆς ἀγωνίας τοῦ ἀνθρώπου νά διατηρήσει τό ὕψιστο ἐπί γῆς ἀγαθό τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας, ταπεινώθηκε καί συμπορεύθηκε μέ τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου. Δέν παρέμεινε ἀδιάφορη μπροστά σέ αὐτόν τόν φόβο. Ἀντιθέτως τόν κατενόησε, τόν προσέλαβε καί τόν ἀνέθεσε στόν Χριστό γιά νά τόν θεραπεύσει. Μία Ἐκκλησία πού δέν κατανοεῖ τόν ἄνθρωπο, τίς ἀνάγκες καί τίς ἀγωνίες του, καί δέν τίς προσλαμβάνει γιά νά τίς θεραπεύσει, δέν εἶναι μητέρα, ἀλλά μητριά.
.                Σέ αὐτή τήν συνάφεια μπορεῖ νά κατανοηθεῖ ἡ ἀπόφασή μας γιά προσωρινή ἀποχή ἀπό τίς λατρευτικές μας Συνάξεις. Σᾶς ὁμολογοῦμε, ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή ἦταν κάτι πού μᾶς πόνεσε δυνατά καί φυσικά συνεχίζει νά μᾶς πονᾶ. Αἷμα στάζει ἡ καρδιά μας, καθώς βλέπουμε τούς Ἱερούς Ναούς μας κλειστούς καί ἄδειους ἀπό τό λογικό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως τοῦτο ἔγινε ἀπό ἀγάπη πρός τούς συνανθρώπους μας καί ἀπό σεβασμό πρός τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας καί τῆς διατήρησης τῆς ζωῆς. Οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες ἀπεφάνθησαν ὅτι ὁ ἰός διαδίδεται εὔκολα στίς συναθροίσεις. Ἡ εἰδική ἐπιστημονική ὁμάδα μᾶς προέτρεψε νά ἀπέχουμε ἀπό τίς λατρευτικές μας Συνάξεις μέχρι νά ξεπερασθεῖ ὁ πειρασμός. Ὁ κίνδυνος τῆς διασπορᾶς ἦταν καί εἶναι μεγάλος. Θά ἔμενε ἡ Ἐκκλησία στωικά ἀδιάφορη ἐνώπιον αὐτῆς τῆς παγκόσμιας ἀγωνίας; Ἀνθρώπινες ζωές χάνονται. Γι᾿ αὐτό καί συστοιχηθήκαμε μέ τήν εἰδική ἐπιστημονική ὁμάδα γιά τήν προσωρινή ἀναστολή τῶν λατρευτικῶν συναθροίσεων. Ταπεινωθήκαμε ἕως ἐσχάτων βλέποντας τούς Ναούς μας ἄνευ πιστῶν, καί μάλιστα αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ὅμως εἴμαστε βέβαιοι ὅτι «ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν ἐμνήσθη ἡμῶν ὁ Κύριος» (Ψαλ. 135, 23).
.                Ἡ προσωρινή ἀναστολή τῶν λατρευτικῶν Συνάξεών μας δέν σημαίνει σέ καμία περίπτωση ὅτι ἀποδεχόμαστε τίς ἀπόψεις αὐτῶν πού ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ μετάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ πραγματοποιεῖται καί διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ Θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ γιά τούς πιστούς πηγή Ζωῆς καί «Φάρμακο Ἀθανασίας». Ὁ κοινωνῶν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ λαμβάνει περισσή ζωή καί ὄχι θάνατο. Οὐδείς ἄλλωστε προσεβλήθη ἀπό ἀσθένεια ἐξαιτίας τῆς μετοχῆς του στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Φυσικά, οἱ ἐκτός τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀδυνατοῦν νά κατανοήσουν αὐτήν τήν πίστη μας, διότι στεροῦνται τῆς ἐμπειρίας τῆς Θείας Κοινωνίας καί ἔτσι βρίσκονται σέ ἀδυναμία νά πιστέψουν στό ζωογόνο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Δέν μποροῦμε ὅμως νά κατανοήσουμε τόν ἀσεβῆ, προσβλητικό καί ὑβριστικό τρόπο μέ τόν ὁποῖον κάποιοι ἐξέφρασαν τίς ἀπόψεις τους γιά τήν Θεία Κοινωνία. Εἶναι, τό λιγώτερο, κακόηθες νά προσβάλλεις τό βιωματικό Εὐχαριστιακό Γεγονός τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο γιά ἀναρίθμητους ἀνθρώπους ἀποτελεῖ κεντρικό σημεῖο ὄχι μόνο τῆς πίστεώς τους, ἀλλά καί τῆς ἴδιας τῆς ὑπάρξεώς τους.
.             Ὡς ποιμένες καί πνευματικοί πατέρες σας, αἰσθανόμαστε τήν θλίψη σας γιά τήν μή συμμετοχή σας στήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφουγκραζόμαστε τόν πόνο σας γιά τήν στέρηση τῆς Θείας Κοινωνίας. Σέ αὐτή τήν θλίψη καί σέ αὐτόν τόν πόνο, πού πολλές φορές μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἀπελπισία καί στήν ἀπιστία, παρακαλοῦμε νά ἀντιτάξουμε τήν δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Ἄς θυμηθοῦμε καί ἄς προσευχηθοῦμε μέ τούς λόγους τοῦ πολύπαθου Δικαίου Ἰώβ: «ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας» («Ὁ Κύριος μᾶς τά ἔδωσε ὁ Κύριος μᾶς τά στέρησε. Ὅπως θέλησε ὁ Κύριος, αὐτό καί ἔγινε. Ἄς εἶναι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου εὐλογημένο στούς αἰῶνες»). (Ἰώβ 1,21). Εἶναι πολύ σημαντικό ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά ἀναλάβει τήν πνευματική εὐθύνη του γιά τήν σημερινή κατάσταση, νά ταπεινωθεῖ καί ἐκ βαθέων νά ἐπικαλεσθεῖ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Θά τολμήσουμε νά ποῦμε ὅτι τώρα εἶναι ἡ ὥρα τῶν πιστῶν. Τώρα πού ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι τόσο ἀνίσχυρη μπροστά στήν πανδημία, τώρα πού ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, παρ’ ὅλες τίς μέχρι θυσίας προσπάθειές της, ἀδυνατεῖ νά τιθασεύσει τόν ἰό, τώρα πού πανίσχυρα ἔθνη συντρίβονται καί κονιορτοποιοῦνται, τώρα ὀφείλουμε οἱ πιστοί νά λυγίσουμε τά γόνατα, νά ὑψώσουμε τά χέρια, μέ καρδιά συντετριμμένη ἀπό τήν μετάνοια, καί μέ μάτια δακρυσμένα νά φωνάξουμε πρός τόν Κύριο τοῦ ἐλέους: «Μόνο ἀπέναντί σου ἁμαρτάνουμε ἀλλά καί μόνο ἐσένα λατρεύουμε. Δέσποτα, ἄλλο Θεό δέν ξέρουμε νά προσκυνοῦμε, οὔτε σέ ἄλλο Θεό ὑψώνουμε τά χέρια μας. Ξέχνα τίς ἁμαρτίες μας καί δέξου τίς γονατιστές δεήσεις μας, ἅπλωσε σέ ὅλους χέρι βοηθείας καί δέξου τήν προσευχή μας αὐτή, σάν εὐάρεστο θυμίαμα πού ἀνεβαίνει μπροστά στήν ὑπεράγαθη Βασιλεία σου» (Εὐχή Ἑσπερινοῦ Πεντηκοστῆς). Ἡ μετάνοια θά ἐπαναφέρει τήν γαλήνη. Καί ἡ μετάνοια εἶναι ἔργο τῶν πιστῶν.
.                Μέ βάση αὐτό τό φρόνημα τῆς μετανοίας, ἄς ὑπομείνουμε τήν προσωρινή στέρηση τῆς συμμετοχῆς μας στίς ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί κυρίως τῆς κοινωνίας μας στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Παράλληλα, ἡ μετάνοια αὐτή, ἄς γίνει ἀφορμή γιά μιά γενναία αὐτογνωσία, γιά μιά εἰλικρινέστερη ἀδελφογνωσία, γιά μιά ταπεινή Θεογνωσία. Συμπεριφορές πού ἀπαιτοῦν ἀπειλητικά τήν συμμετοχή στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀπέχουν πολύ ἀπό τό πνεῦμα τῆς μετανοίας καί ἀπό τό γνήσιο Ἐκκλησιαστικό φρόνημα, πού θεωρεῖ τήν Θεία Κοινωνία ὡς Δῶρον καί ὄχι ὡς ἀτομικό δικαίωμα.
.                      Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἐφετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιο Πάσχα εἶναι πολύ διαφορετικά ἀπό τά προηγούμενα. Θά στερηθοῦμε αὐτά πού σέ ἄλλες συνθῆκες τά θεωρούσαμε δεδομένα. Ἐφέτος θά κάνουμε Πάσχα «ἀπό μακρυά»… «θεωροῦντες ποῦ τίθεται». Ὅμως ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς, ἄν πραγματικά λαχταρᾶ τήν συνάντησή του μέ τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο, νά εἶναι βέβαιος ὅτι ὁ Χριστός «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» θά τόν συναντήσει στό δωμάτιό του, στό σπιτικό του, στήν ἀτομική του προσευχή. Τί καί ἄν οἱ θύρες εἶναι κλεισμένες καί οἱ μαθητές Του συνηγμένοι στά σπιτικά τους «διά τόν φόβον» τοῦ κορωνοϊοῦ; Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς θά εἰσέλθει «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» (Ἰωάν. 20,19) γιά νά χαρίσει τήν εἰρήνη Του. Θά προσφέρει τόν Οὐράνιο Ἄρτο τῆς παρουσίας Του καί θά κεράσει τά παιδιά Του «ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καί ἀπό μελισσίου κηρίου» (Λουκ. 24,42). Ἄς τό κατανοήσουμε καλά! Στήν Ἐκκλησία μας δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, τό Ὁποῖο τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ, θά ἀναπληρώσει τήν στέρηση τῶν ἡμερῶν καί θά πληρώσει τίς καρδιές τῶν μετανοούντων πιστῶν μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.
.                Τέλος, ἐπιθυμοῦμε νά στρέψουμε τόν λόγο καί τήν προσευχή μας καί πρός ὅλους αὐτούς πού μέ αὐτοθυσία «πολεμοῦν» στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἰδιότυπου αὐτοῦ πολέμου. Μνημονεύουμε μέ εὐγνωμοσύνη καί προσευχόμαστε ἐκτενῶς γιά τούς ἰατρούς, τούς ἐρευνητές, τούς νοσηλευτές, τούς μεταφορεῖς καί ὅλους τούς ἐργαζομένους στά νοσοκομεῖα μας. Ἕνα εὐχαριστῶ εἶναι πολύ μικρό μπροστά στήν δική τους αὐτοθυσία.
.                     Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τά Σώματα Ἀσφαλείας, ἀλλά καί ὅσους ἐργάζονται στόν τομέα τῆς καθαριότητος καί τῆς ὑγιεινῆς. Παρακαλοῦμε ἰδιαιτέρως τόν Χριστό μας, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ὅλους τούς Ἁγίους ὑπέρ τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενούντων καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων. Παραλλήλως, ἐπαναβεβαιώνουμε τήν σταθερή πρόθεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά συνεργασία μέ τήν Ἔντιμο Ἑλληνική Κυβέρνηση ὡς καί μέ τούς ἁρμοδίους φορεῖς, μέ σκοπό τήν ἄμεση καί ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
.                   Μέσα σέ ὅλη αὐτή τήν ζοφερή ἀτμόσφαιρα τοῦ θανάτου, μέ αἰσιοδοξία διαπιστώνουμε τήν μείωση τῶν κρουσμάτων καί τῶν θανάτων στήν χώρα μας. Τοῦτο φυσικά ὀφείλεται στήν ἄμεση λήψη κυβερνητικῶν μέτρων, στήν λαμπρή, ὑπό τόν καθηγητή ἰατρό κ. Σωτήριο Τσιόδρα, ἐπιστημονική ὁμάδα, ὡς καί στήν συντριπτική πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού ὑπήκουσε καί συνεχίζει νά ὑπακούει στά μέτρα. Πάνω ὅμως ἀπό ὅλους ὀφείλεται στήν Χάρη καί στό Ἔλεος τοῦ Χριστοῦ καί στίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων, οἱ Ὁποῖοι εἰσακούουν τίς δεήσεις τῶν πιστῶν καί φωτίζουν τούς εἰδικούς ἐπιστήμονες καί τούς ἰθύνοντες.
.                  Γι᾿ αὐτό παρακαλοῦμε ὅλους∙ συνεχίστε νά προσεύχεσθε ἐνθέρμως∙ περικυκλῶστε τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ μέ τίς ἱκεσίες σας καί παραμείνετε στό σπίτι προσευχόμενοι. Διατρανῶστε, καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, ὅτι: «μένω στό σπίτι γιατί ἀγαπῶ τόν Θεό, τόν συνάνθρωπο καί τόν ἑαυτό μου. Μένω στό σπίτι, ὄχι μόνος ἀλλά μέ τόν Θεό, τήν Θεοτόκο, τούς Ἁγίους καί ὅλους αὐτούς πού ἀγαπῶ καί μ’ ἀγαποῦν, συμμετέχοντας μέ τήν ψυχή μου στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Μένω στό σπίτι καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά δεχθῶ τήν Χάρη τῶν Θείων Λειτουργιῶν πού θά ἱερουργηθοῦν αὐτές τίς Ἅγιες ἡμέρες, καθώς γνωρίζω καί πιστεύω ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας» καί «ὑπέρ τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων». Μένω στό σπίτι καί εἶμαι σίγουρος ὅτι ὁ Χριστός θά ἔλθει στό σπιτικό μου καί θά τό μεταμορφώσει σέ «οἶκο Θεοῦ». Μέσα σέ αὐτό τόν «οἶκο» θά κάνω Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Πάσχα».
.                 Γνωρίζετε ὅλοι, ὅτι αὐτό εἶναι ἕνα προσωρινό μέτρο, γιά ὅσο διάστημα κρατήσει ἡ πανδημία. Μόλις αὐτή ὑποχωρήσει, οἱ Ἱεροί Ναοί μας θ᾿ ἀνοίξουν καί πάλι στήν κοινή Λατρεία καί ὅλοι μας θά συναχθοῦμε στίς λειτουργικές μας Συνάξεις, γιά νά ἑνωθοῦμε στό Κοινό Ποτήριο τῆς Πίστεως καί τῆς Ζωῆς!
.                Μέ αὐτές τίς σκέψεις εὐλογοῦμε πατρικῶς ὅλους σας καί εὐχόμεθα ἐγκαρδίως καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί καλή Ἀνάσταση.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

, ,

1 Σχόλιο

ΜΕ ΠΑΠΑ καὶ ΨΑΛΤΗ ἡ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ

.                Μὲ ΚΥΑ τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ Ὑγείας προβλέπονται νέα προσωρινὰ περιοριστικὰ μέτρα στοὺς χώρους λατρείας, ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ δογμάτων γιὰ τὸ διάστημα ἀπὸ 12.04.2020 ἕως καὶ 20.4.2020. Οἱ νέες ρυθμίσεις γιὰ τὴν ἀποτροπὴ μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ στοὺς χώρους λατρείας προβλέπουν μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:

α) Ἀπαγορεύονται, παρουσίᾳ κοινοῦ, οἱ λειτουργίες, λατρευτικὲς συνάξεις, ἱεροπραξίες καὶ πάσης φύσεως θρησκευτικὲς τελετὲς σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας κάθε δόγματος καὶ θρησκείας, ἀνεξαρτήτως μεγέθους καὶ χωρητικότητας, στὸ σύνολο τῆς Ἐπικράτειας, γιὰ προληπτικοὺς λόγους δημόσιας ὑγείας.

β) Ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση λειτουργιῶν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπὸ θρησκευτικὸ λειτουργὸ καὶ βοηθητικὸ προσωπικὸ (πχ. ἱεροψάλτης) τῶν ὁποίων ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς δὲν ὑπερβαίνει τὰ 4 φυσικὰ πρόσωπα. Ὁ κατὰ νόμο θρησκευτικὸς λειτουργὸς εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ νὰ λάβει ὅλα τὰ προσήκοντα μέτρα σύμφωνα μὲ τὴν ΚΥΑ. Δὲν ἐπιτρέπεται, οὔτε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἡ τέλεση λειτουργιῶν σὲ χώρους λατρείας ποὺ βρίσκονται σὲ ἰδιωτικὰ κτήματα, κτίρια κλπ.

γ) Ἀπαγορεύεται ἡ ἐπίσκεψη κοινοῦ, ἀτομικὰ ἢ ὁμαδικά, στὰ μοναστήρια. Ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση λειτουργιῶν καὶ ἀκολουθιῶν στὰ μοναστήρια χωρὶς τὴν παρουσία κοινοῦ.

δ) Ἐπιτρέπεται, ἐπιπλέον τῆς τηλεοπτικῆς καὶ ραδιοφωνικῆς, καὶ ἡ αὐτοτελὴς διαδικτυακὴ μετάδοση τῆς λειτουργίας.

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

Σχολιάστε

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

.                         «Ἡ ΔΙΣ προτρέπει ὅλους νὰ τηροῦν ἀπαρέγκλιτα τὶς ὑποδείξεις τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν καὶ τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ νὰ μὴν παρασύρονται ἀπὸ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τοὺς ὑποδεικνύουν τὴν παρακοή, ἡ ὁποία στὴν παροῦσα χρονικὴ συγκυρία δὲν δικαιολογεῖται οὔτε ἐν ὀνόματι τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ἡ πίστη στὸν Χριστὸ ἀποτελεῖ πρόξενο ζωῆς καὶ ὄχι θανάτου» ἀναφέρει στὴν ἀνακοίνωσή της ἡ ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὴν συνεδρίαση ποὺ εἶχε τὸ ἀπόγευμα μέσῳ τηλεδιάσκεψης.
.                 Ὑπογραμμίζει, ἐπίσης, ὅτι «μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης ἀποδέχεται τὶς αὐστηρὲς ὑποδείξεις ποὺ προτείνονται ἀπὸ τὶς ὑγειονομικὲς ἀρχὲς καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία γιὰ τὴν χρονικὴ περίοδο μέχρι τῆς 11ης Ἀπριλίου 2020 καὶ προτρέπει ὅλους νὰ παραμένουν στὸ σπίτι τους», ἐνῶ «χαιρετίζει τὴ δήλωση τῆς Ἀξιοτίμου Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως, τῆς 30ῆς Μαρτίου 2020 στὰ Μ.Μ.Ε. Ἀποτελεῖ ὄντως «πηγὴν ὕδατος ζῶντος» στὴν «λειτουργικὴ ἐρημία» τῶν Κληρικῶν μας, ἡ πρόταση λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ἔστω καὶ «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν», κατὰ τὴν Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καὶ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου».
.                «Ἐπισημαίνει», ἀκόμη, «μὲ πολὺ πόνο καὶ «αἷμα καρδιᾶς» κυριολεκτικὰ ὅτι τὴν προσεχῆ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, θὰ κληθοῦμε ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας νὰ ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ἀπέχοντας ἀπὸ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, τὴν Θεία Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν Θεία Κοινωνία. Γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρακαλεῖ πατρικὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ λησμονοῦν ὅσα ὁ αὐθεντικὸς ἑρμηνευτὴς τῶν Γραφῶν καὶ μεγάλος Πατέρας καὶ Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος διδάσκει: «Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀπὸ ἀνάγκη δὲν πηγαίνει στὴν Ἐκκλησία, νὰ κάνει τὸν ἑαυτό του Θυσιαστήριο, μὲ τὸ νὰ προσεύχεται». Ὁ ἴδιος ἱερὸς Πατὴρ ἀναφερόμενος στὴν ἀνάγκη τῆς κενωτικῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον καὶ μάλιστα πρὸς τὸν δοκιμαζόμενο, ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς σημαντικά: «Ἐσὺ σέβεσαι τὸ τωρινὸ Θυσιαστήριο, γιατί δέχεται τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ συμπεριφέρεσαι περιφρονητικὰ σ’ αὐτὸν ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν βλέπεις μὲ ἀδιαφορία νὰ χάνεται. Αὐτὸ τὸ θυσιαστήριο μπορεῖς νὰ τὸ δεῖς στημένο παντοῦ, καὶ σὲ στενοὺς δρόμους καὶ σὲ ἀγορές, καὶ μπορεῖς νὰ τελεῖς θυσίες πάνω σ’ αὐτὸ κάθε ὥρα». (Ὁμιλία 20 εἰς Β΄ Κορινθ. ΕΠΕ τόμος 19, σέλ. 527-531). Ἀλλὰ καὶ ὁ νέος Ὅσιος τῆς Ἐκκλησίας μας Γέρων Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης (+27 Φεβρουαρίου 1998) ἀναφέρει ὅτι ὁ χριστιανός, ὁ ὁποῖος δὲν δύναται νὰ προσέλθει στὴν Θεία Λειτουργία, μπορεῖ «αὐτὴν τὴν ὥρα νὰ κάνει τὸν ἑαυτό του θυσιαστήριο, λέγοντας τὴν προσευχή». Αὐτὴ εἶναι ἡ πατρικὴ προτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς ὅλους τοὺς ἀδελφούς μας, μέλη τῆς Ἐκκλησίας: «Ἐκτενέστερον προσεύχεσθε» στὰ σπίτια σας! Κάντε τὸν ἑαυτό σας θυσιαστήριο, θυσιάζοντας κενωτικὰ καὶ ἀγαπητικὰ τὴν παρουσία σας στὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ τὴν προσέλευσή σας στὴ Θεία Εὐχαριστία γιὰ χάρη ὅλων τῶν ἀδελφῶν σας, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ἔμψυχα θυσιαστήρια Θεοῦ. Καὶ νὰ εἶσθε βέβαιοι ὅτι οἱ Ἱερεῖς θὰ λειτουργοῦμε λιτά, χωρὶς μεγάφωνα καὶ πανηγυρικὲς κωδωνοκρουσίες, ἔστω «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν», ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ μᾶς εἶναι δύσκολο καὶ στενάχωρο, ὑπὲρ «τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας», τῶν «ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων», τῶν Ἰατρῶν καὶ Νοσηλευτῶν καὶ ὅλων τῶν ἐθελοντῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ πνεῦμα αὐτοθυσίας δίνουν τὸν ἑαυτό τους γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴν ζωὴ τῶν πολλῶν καὶ τὴν δημόσια ὑγεία. Εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε, ὁ κίνδυνος νὰ περάσει σύντομα, ὥστε ὅλοι μαζὶ (Κλῆρος καὶ λαὸς) νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἑορτάσουμε τὴν Λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας μὲ πανηγυρικὴ Ἀναστάσιμη Παννυχίδα, κατὰ τὴν Ἀπόδοση τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, δηλαδὴ κατὰ τὸ μεσονύκτιο μεταξὺ Τρίτης 26 πρὸς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020».
.                        Σὲ ἄλλο σημεῖο ἐπισημαίνεται πὼς «αὐτὴ ἡ πρόσκαιρη παραμονὴ τῶν χριστιανῶν στὴν κατ᾽ οἶκον προσευχὴ καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον Ἐκκλησία, δὲν ὑπονοεῖ καμία ἀμφιβολία ἢ πολὺ περισσότερο δὲν σημαίνει ἀμφισβήτηση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπαναλαμβάνει ἐκεῖνο ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς παρούσης κρίσεως διεκήρυξε στὸ ἀπὸ 9.3.2020 Ἀνακοινωθὲν Αὐτῆς, ὅτι «ἡ προσέλευση στὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ ἡ κοινωνία ἀπὸ τὸ Κοινὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ἀσφαλῶς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αἰτία μετάδοσης ἀσθενειῶν… Ὅσοι προσέρχονται «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» καὶ ἀπολύτως ἐλεύθερα χωρὶς κανένα δυναστικὸ καταναγκασμό, κοινωνοῦν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ γίνεται «φάρμακο ἀθανασίας», «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον». Ἡ ὁποιαδήποτε ὑπόνοια γιὰ μετάδοση νοσημάτων ἀπὸ τὴν Θεία Εὐχαριστία, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸν τρόπο τῆς Θείας Μεταλήψεως, θίγει τὴν δογματικὴ Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ καὶ εἶναι καταδικαστέα.
.                      Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συζήτησε ἐκτενῶς καὶ τὸ θέμα τῆς προσφορᾶς βοηθείας πρὸς τοὺς πάσχοντες καὶ πρὸς τὰ Νοσηλευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Χώρας καὶ σὲ κεντρικὸ ἐπίπεδο, διότι αὐτὴ ἤδη πραγματοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ὅλες τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὸ πλαίσιο αὐτό: α) σὰν πρώτη ἔμπρακτη ἐκδήλωση αὐτῆς τῆς συμπαράστασης ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ προσφέρει ἄμεσα τὸ ποσὸ τῶν 150.000 εὐρώ, ἐνῶ ἀναθέτει στὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.) τὴν εὐθύνη νὰ ἔλθει σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ὑπευθύνους Δημοσίους Φορεῖς Παροχῆς Ὑγείας, προκειμένου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐνισχύσει περαιτέρω αὐτὸν τὸν τομέα, β) ἤδη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἔδωσε ἐντολὴ στὶς Δομὲς καὶ τὰ Ἱδρύματα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο, Ὀργάνωση «Ἀποστολὴ» κ.λπ.) νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχὲς τῆς Πολιτείας καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων ἀποφασίσθη ἡ συνέχιση τῆς παροχῆς τῶν συσσιτίων πρὸς τοὺς πάσχοντες. Τὸ αὐτὸ πράττουν καὶ οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ ὁποῖες προτρέπονται καὶ σὲ περαιτέρω συνεργασία μὲ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχές, γ) ὅπως συμβαίνει μέχρι σήμερα ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν Ἀρχιερέων καὶ Ἱερέων, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἀπὸ τὸν μισθό τους γιὰ χάρη τῶν ἐχόντων ἀνάγκη, ἔτσι καὶ στὴν παροῦσα κατάσταση τὰ Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἔλαβαν τὴν ἀπόφαση τῆς καταθέσεως ἑνὸς μισθοῦ πρὸς τὸν Εἰδικὸ Λογαριασμὸ Ἀντιμετωπίσεως Κορωνοϊοῦ καὶ προτρέπουν καὶ τοὺς ὑπολοίπους Ἀρχιερεῖς νὰ πράξουν τὸ ἴδιο γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας, δ) ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δηλώνει ὅτι, ὅπως ὅλα τὰ προηγούμενα χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως βρέθηκε παροῦσα στὶς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ καὶ διεφύλαξε τὴν ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι καὶ σήμερα παραμένει παροῦσα, ἐνῶ συντονίζει καὶ τὴν παρουσία καὶ προσφορά Της καὶ κατὰ τὴν «ἑπόμενη ἡμέρα» ποὺ ἡ πανδημία θὰ λήξει καὶ οἱ ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων θὰ γιγαντωθοῦν.
.                   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερωθεῖσα γιὰ τὴν προσφορὰ ποσοῦ 50.000 εὐρὼ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ὡς συμβολὴ στὸν διεξαγόμενο ἀγώνα γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ κορωνοϊοῦ, εὐχαριστεῖ δημοσίως τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο γι’ αὐτὴ τὴν ἔνδειξη συναντίληψης πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό.
.                 Κάλεσε, ἀκόμη, «ὅλους νὰ ἐμπιστεύονται τὴν κρίση καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ Ὁποία μὲ ποιμαντικὴ εὐθύνη καὶ εὐθυκρισία κατανοεῖ τὴν ἀγωνία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ Λαοῦ ἀλλὰ καὶ συγχρόνως ἐκτιμᾶ, σύμφωνα πρὸς τὶς ὑποδείξεις τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, πότε οἱ συνθῆκες εἶναι πρὸς ὠφέλεια τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς Πατρίδος μας. Αὐτὸ ἐπιτάσσει ἄλλωστε καὶ ὁ θυσιαστικὸς χαρακτήρας τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς τοῦτο, παρακαλεῖ ὅλους νὰ ἐπιδείξουν πνεῦμα Συνοδικῆς ἐμπιστοσύνης καὶ πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπει πλέον σὲ κανέναν ἀπολύτως, Ἀρχιερέα, Ἱερέα, Διάκονο, Μοναχὸ ἢ ἄλλον ἐργάτη τῆς Ἐκκλησίας, νὰ προβαίνει σὲ δημόσιες δηλώσεις ἢ ἐμφανίσεις στὰ μέσα τῆς Γενικῆς Ἐνημερώσεως καὶ τὸ Διαδίκτυο καὶ προτρέπει ὅλους νὰ ἡσυχάζουν, νὰ ἀσκοῦνται στὴν σιωπὴ καὶ τὴν ἐντονότερη προσευχή. Οἱ Ἀρχιερεῖς δύνανται νὰ ἐπικοινωνοῦν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ οἱ Ἱερεῖς μὲ τοὺς Ἐπισκόπους τους γιὰ κάθε ζήτημα. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπίσης ὁρίζει τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεο, ὁ ὁποῖος κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη εἶναι ἐκπρόσωπος Τύπου τῶν συνελεύσεων τῆς Ἱεραρχίας, ὡς τὸ μόνο ὑπεύθυνο πρόσωπο πρὸς τὸ ὁποῖο θὰ ἀπευθύνονται τὰ Μέσα τῆς Ἐνημερώσεως γιὰ νὰ λαμβάνουν ἀπαντήσεις ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων».
.                    Τέλος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διακηρύσσει ὅτι ὅλοι δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεχνᾶμε πὼς ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τὴν «ἀπαρχὴ» μίας στάσης ἐλπιδοφόρου ἀναμονῆς καὶ προσδοκίας «ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου», μὲ σκοπὸ τὴν τελικὴ ἐπικράτηση τῆς ζωῆς καὶ τὴν ὁριστικὴ κατάργηση τοῦ θανάτου.

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

 

 

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

.              Μέ τό Ἀνακοινωθέν τῆς 18ης λήγοντος μηνός Μαρτίου, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κοινοποίησε τήν ἀπόφαση ἀναστολῆς ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν τελετῶν καί ἐκδηλώσεων στό κλῖμα του, μέχρι τό τέλος τοῦ μηνός, καθώς καί τήν πρόθεσή του νά ἐπανέλθει στό θέμα, ἐφ᾿ ὅσον αὐτό θά καθίστατο ἀναγκαῖο ἀπό τίς τρέχουσες ἐξελίξεις.
.             Ἤδη, ἐπειδή τά κρούσματα ἀπό τόν ἰό Covid-19 πολλαπλασιάζονται δραματικά σέ ὅλο τόν κόσμο, μέ πολλά θύματα, καί ἐπειδή, γι᾿ αὐτό, συνεχίζεται -καί δικαίως- ἡ ἐπιβολή αὐστηρῶν περιοριστικῶν μέτρων σχεδόν σέ ὅλες τίς χῶρες, ἡ παραπάνω ἀπαγορευτική ἀπόφαση γιά τό Ἱερό Κέντρο τοῦ Φαναρίου καί γιά τίς Ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀνά τήν ὑφήλιο ἀναγκαστικά θά ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει μέχρι νεωτέρας, ἀνάλογα πρός τήν πορεία τῆς πανδημίας.
.            Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως προσεύχεται καί εὔχεται νά βρεθεῖ σύντομα τό κατάλληλο ἀποτελεσματικό φάρμακο γιά τήν καταπολέμηση τῆς νόσου, ὥστε νά ξεπερασθεῖ ἡ μεγάλη αὐτή κρίση καί νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις της στήν κοινωνία καί τήν οἰκονομία.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΠΗΓΗ: ec-patr.org

,

Σχολιάστε