Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ"

«ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ καὶ ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»

Κορωνοϊς-Πάσχα: Ο δύο λύσεις
γι
τς Θεες Λειτουργίες τν Μεγάλη
βδομάδα

Ἰσμήνη Χαραλαμποπούλου
protothema.gr 27/03/2020

EIΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: «Κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ ἄνευ τῆς παρουσίας Χριστιανῶν». Χρειάστηκαν σχεδὸν 20 μέρες καὶ ἡ ὀδυνηρὴ ἀποφασιστικότητα τῆς Πολιτείας, γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ τὸ ἐξ ἀρχῆς ὁλοφάνερο.

.                   Δύο μέτρα ἐξετάζει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ Θεία Λειτουργία ἐν ὄψει Πάσχα λόγῳ τῶν μέτρων γιὰ τὸν κορωνοϊό. Σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες μελετᾶ τὸ ἐνδεχόμενο  νὰ γίνονται οἱ λειτουργίες κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καθὼς ἐπίσης νὰ ἰσχύσει ἡ διαδικτυακὴ μετάδοση τῶν λειτουργιῶν.
.                   Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐν ὄψει τῶν γιορτῶν τοῦ Πάσχα καὶ προφανῶς ὑπὸ τὸν φόβο αὐστηρότερων περιορισμῶν θέλει νὰ κατοχυρώσει ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ ἐπιτραπεῖ στοὺς κληρικοὺς νὰ τελοῦν τὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες κανονικὰ ἀλλὰ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὅπως ἀναφέρει σὲ ἐπιστολή, ποὺ ἔστειλε τὴν περασμένη ἑβδομάδα πρὸς τὴν ὑπουργὸ Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος.
.                   Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ΚΥΑ γιὰ τὴν ἀναστολὴ τῶν λειτουργιῶν λήγει αὐτὴ τὴν Κυριακὴ 30 Μαρτίου, ἐνῶ ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος εἶχε ἀφήσει ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ παραμείνουν οἱ ναοὶ κλειστοὶ καὶ τὸ Πάσχα καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία ζητεῖ νὰ λειτουργήσουν οἱ ναοὶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.
.                   Ἕως σήμερα ὅλοι σεβάστηκαν τὴν ἀπόφαση τοῦ κράτους μὲ ἐξαιρέσεις μετρημένες στὰ δάχτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ, ὅπως στὰ Κύθηρα μὲ τὸν Μητροπολίτη Κυθήρων, στὴν Πάτρα καὶ σὲ ἕνα τζαμὶ τῆς Ἀθήνας. Σὲ κάθε περίπτωση ὅποια μέτρα ληφθοῦν θὰ ἰσχύσουν γιὰ ὅλα τὰ θρησκεύματα, ὡστόσο οἱ Χριστιανοὶ λόγῳ Πάσχα θέλουν τὴν ἄμεση ἰσχύ τους.
.                   «Τοῦτο θὰ διευκολύνη τὰ μέγιστα τὴν ἁγιαστικὴν ἀποστολὴν τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας ἡ ὁποία ὀφείλει νὰ δέεται καὶ νὰ προσεύχεται ὑπὲρ ὑγείας τοῦ λογικοῦ αὐτῆς ποιμνίου, ἀλλὰ θὰ συντελέση καθοριστικὰ καὶ εἰς τὴν διατήρησιν τῆς ψυχραιμίας τῶν λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας…», τονίζει στὴν ἐπιστολή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ποὺ κάνει εἰδικὴ μνεία καὶ στοὺς ναοὺς ποὺ βρίσκονται στὰ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι παραμένουν «σιωπηλοί».
.                   «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ζητᾶ νὰ ἐπιτραπεῖ νὰ τελοῦν τὴ Θεία Λειτουργία καὶ στὰ μοναστήρια, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ζοῦν οὕτως ἢ ἄλλως μὲ κοινοβιακὸ τρόπο». Ἐπίσης, ἐπισημαίνεται ἡ ἀνάγκη νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ τέλεση κηδειῶν καὶ σὲ ναοὺς ἐκτὸς κοιμητηρίων, ἀφοῦ σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς χώρας τὰ κοιμητήρια δὲν ἔχουν ναούς. Γίνεται ἐπίσης ἀναφορὰ καὶ στὶς διαδικτυακὲς μεταδόσεις ἱερῶν ἀκολουθιῶν.
.                   Μὲ δεύτερη ἐπιστολὴ τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ ἀρχιγραμματέας της, ἐπίσκοπος Ὠρεῶν Φιλόθεος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ζητᾶ ἀπὸ τὸν γ.γ. Θρησκευμάτων, Γιῶργο Καλαντζή, νὰ προβλεφθεῖ στοὺς λόγους ποὺ ἐπιτρέπουν ἔξοδο ἀπὸ τὰ σπίτια, ἡ «ἀτομικὴ προσευχή», ὅπως περιγράφεται στὴν ΚΥΑ ποὺ ἐξέδωσαν οἱ ὑπουργοὶ Παιδείας καὶ Ὑγείας γιὰ τὴν ἀπαγόρευση κυκλοφορίας, ἐνῶ γίνεται εἰδικὴ ἀναφορὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ μνήματα οἰκείων τους στὰ νεκροταφεῖα.
.                   Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ ὁ Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος κάνει ἔκκληση νὰ τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀκολουθίες ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καὶ τοῦ Πάσχα κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. «Θὰ σᾶς παρακαλοῦσα λοιπὸν γιὰ τὴ στήριξη τοῦ λαοῦ μας νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ ὅλων τῶν ἀκολουθιῶν, ἐν ὄψει μάλιστα καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα ποὺ ἔρχονται, σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ ἄνευ τῆς παρουσίας Χριστιανῶν», ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης.

 

 

Σχολιάστε

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ «Ξέρει ὁ Χριστός μας ὅτι Τόν ἀγαπᾶτε καί ὅτι αὐτό, πού γίνεται, δέν τό κάνετε ἀπό ἀδιαφορία»

24 Μαρτίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ MEΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ

Ἀδελφοί μου χριστιανοί
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καί ὑγιαίνετε.

1. Σ᾽ αὐτές τίς ἡμέρες πού ζοῦμε, ἡμέρες δύσκολες γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, σᾶς σκέπτομαι πιό ἔντονα, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά. Καί στήν ταπεινή μου προσευχή σᾶς μνημονεύω ἰδιαίτερα, σᾶς τό ἱερό ποίμνιο, πού μοῦ ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τήν ἐντολή νά ποιμαίνω. Προσεύχομαι νά σᾶς φυλάγει ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας ἀπό κάθε κακό, σωματικό καί πνευματικό, καί νά σᾶς στερεώνει στήν πίστη καί στήν αγάπη Του. Τό ἴδιο παρακαλῶ νά προσεύχεσθε και σεῖς γιά μένα.

2.Ἐπειδή ὁ θανατηφόρος ἰός γιά ὅλο τόν κόσμο εἶναι μεταδοτικός, γι᾽ αὐτό γενικά ἔχουν ἀπαγορευθεῖ οἱ συναναστροφές καί οἱ προσεγγίσεις τῶν ἀνθρώπων καί ἔτσι ὁ καθένας μας ἔχει ἀπομονωθεῖ κλεισμένος στό σπίτι του. Ἔτσι τό κράτος, πολύ καλῶς, ἔκλεισε καί τά σχολεῖα του, κατώτερα καί ἀνώτερα, γιά τήν διάσωση τῶν παιδιῶν μας.
.                   Ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία μας, σάν πολυεύσπλαγχνη Μητέρα, δέν κτυπᾶ καί αὐτή τήν καμπάνα της γιά νά καλέσει τά παιδιά της στούς ἱερούς Ναούς γιά τήν λατρεία τοῦ Θεοῦ. Θά κατηγοροῦσαν πραγματικά τήν Ἐκκλησία ὅτι δέν νοιάζεται γιά τήν ὑγεία τῶν παιδιῶν της, ἄν ἔκανε τό ἀντίθετο. Γιατί, ὅπως τό καταλαβαίνουμε, μέ τίς προσεγγίσεις καί τόν συνωστισμό τῶν πιστῶν στό Ναό, θά γινόταν μετάδοση τοῦ ἰοῦ ἀπό κάποιον ἤ κάποιους πού τόν εἶχαν. Οὔτε εἶναι σωστό νά λέμε ὅτι θά πάω στήν Ἐκκλησία καί ἄς ἔχω τήν εὐπάθεια νά κολλήσω τόν ἰό, γιατί αὐτό εἶναι πρόκληση πρός τόν Θεό νά κάνει θαῦμα, ἐπειδή ἔτσι τό θέλουμε ἐμεῖς. Ὁ Θεός ὅμως, μᾶς λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, δέν κάνει θαῦμα ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ μόνος του νά προφυλαχθεῖ καί νά διασωθεῖ.

3. Ἀλλά θά πεῖτε: Εἶναι δυνατόν νά μήν τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία; Ναί! Δέν εἶναι δυνατόν νά λεγόμαστε «Ἐκκλησία», χωρίς νά τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, γιατί πολλές φορές σᾶς ἔχω πεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζεται καί ταυτίζεται μέ τήν θεία Λειτουργία. Ἀκριβῶς, λοιπόν, γι᾽ αὐτό τόν λόγο, χριστιανοί μου, τελεῖται στήν Μητρόπολή μας ἀντιπροσωπευτικῶς ἡ θεία Λειτουργία ἀπό κάποιον ἱερέα, κεκλεισμένων ὅμως τῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ, μέ τόν ψάλτη μόνο ἤ καί τόν νεωκόρο, καί μάλιστα ἡ Λειτουργία αὐτή μεταδίδεται τήν ὥρα πού τελεῖται.
.                   Γιά τόν ἑαυτό μου ἔχω νά σᾶς πῶ ὅτι ἀνέβηκα στήν Ἀθήνα, κεκλημένος μιά προηγούμενη Κυριακή ἀπό κάποια κεντρική ἐνορία, γιά νά λειτουργήσω στόν Ναό της καί νά ὁμιλήσω ἔπειτα σέ καθορισμένο εἰδικό θέμα, ἀλλά ἀποκλείστηκα τώρα μέ τίς κρατικές καί ἀστυνομικές δεσμεύσεις καί μοῦ εἶναι ἀδύνατον νά μετακινηθῶ. Ἔκανα ἐπανειλημμένες προσπάθειες νά ἔλθω στήν Μητρόπολη, ἀλλά καί οἱ ἐδῶ ἰατροί καί οἱ χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας μοῦ εἶπαν ὅτι δέν συμφέρει καθόλου νά μετακινηθῶ. Ἔτσι, μένω ἔγκλειστος εἰς Ἀθήνας. Ἀλλά τελῶ τήν Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία παρίσταμαι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ὡς ἀντιπρόσωπός σας, ὦ χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μου. Καί ὅταν κοινωνῶ αἰσθάνομαι κάπως ὅτι κοινωνῶ μαζί μέ τό ποίμνιό μου, γιατί πραγματικά ὁ Ἐπίσκοπος Μητροπολίτης σαρκώνει εἰς ἑαυτόν τούς χριστιανούς τῆς ποίμνης του. Ναί, ὅπου καί νά πάω, χριστιανοί μου, σᾶς ἔχω μαζί μου καί οἱ ἄλλοι μέ προσφωνοῦν μέ τό δικό σας ὄνομα, ὡς «Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως»!

4. Μήν πονᾶτε, λοιπόν, χριστιανοί μου, ἐπειδή, μέ τά νέα αὐστηρά μέτρα τοῦ κράτους περί κυκλοφορίας, δέν ἐκκλησιάζεστε καί δέν κοινωνᾶτε. Ξέρει ὁ Χριστός μας ὅτι Τόν ἀγαπᾶτε καί ὅτι αὐτό, πού γίνεται, δέν τό κάνετε ἀπό ἀδιαφορία, ἀλλά τό κάνετε, γιατί ἔτσι ἦλθαν τά πράγματα, γιατί ἔτσι λογικά πρέπει νά γίνει γιά τό συμφέρον ὅλων μας.
.                   Θἄρθουν πάλι ὡραῖες μέρες καί καιροί εὐτυχισμένοι καί θά γλεντᾶτε οἱ χριστιανοί μέ τούς παπᾶδες σας τήν θεία Λειτουργία. Γιατί, πραγματικά, ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστός ἅγιος Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης καί Πέλλης κυρός Καλλίνικος, «ἡ θεία Λειτουργία εἶναι τό γλέντι τῶν Ὀρθοδόξων»!
.                   Τώρα μείνετε στά σπίτια σας καί κάνατέ τα προσευχητάρια. Ὁ Θεός μας λατρεύεται παντοῦ, «ἐν παντί καιρῷ καί τόπῳ», ὅπως λέγουμε σέ κάποια εὐχή. Τό πᾶν εἶναι νά ἔχουμε καθαρή καρδιά καί νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μεταξύ μας. «Ὁ Ἀδάμ – λέγει κάπου ὁ Χρυσόστομος – στόν παράδεισο ἦταν καί ὅμως ἁμάρτησε. Καί ὁ Ἰώβ ἦταν στήν κοπριά καί ὅμως ἐκεῖ δοξολογοῦσε τόν Θεό»! Ἄρα δέν εἶναι ὁ τόπος, ἀλλά τό πόσο ἡ ψυχή μας ἀγαπάει τόν Θεό καί πόσο εἴμαστε σωστοί μεταξύ μας. Στά σπιτάκια σας, λοιπόν, τά εὐλογημένα, ἀγαπητοί μου, ἐκεῖ νά μείνετε, ὅλη μαζί ἑνωμένη καί ἀγαπημένη ἡ οἰκογένεια. Βλέπετε, τί πάθαμε; Ἕνας ἰός, ὁ κορωνοϊός, ὅπως τόν λένε, μᾶς ἔκανε «παιδομάζωμα» καί μᾶς ἔκλεισε στά σπίτια!… Ἀλλά ἔχουμε πολλά καί ὡραῖα πράγματα νά κάνουμε στά σπίτια μας. Μαζί μέ τά ἄλλα μήν παραλείπετε, χριστιανοί μου, καί τό νά διαβάζετε τό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί τούς βίους ἁγίων μας καί νά προσεύχεσθε στήν Παναγία μας. Θυμήθηκα τώρα αὐθόρμητα ἕνα τραγουδάκι, πού λέγαμε παλαιά στά Κατηχητικά μας: «Στό πτωχό μας σπιτικό σέ μιά καμαρούλα, στέκει μπρός στήν Παναγιά ἡ γλυκειά μανούλα»! Πολύ μοῦ ἄρεσε τό τραγούδι αὐτό καί τώρα πού τό θυμᾶμαι κλαίω…

5. Ἐπειδή διερχόμαστε τήν Μ. Τεσσαρακοστή, ἀλλά καί γιατί ἔτσι πρέπει νά γίνει, σᾶς ζητῶ, χριστιανοί μου, πολλές φορές συγγνώμη εἰς ὅ,τι σᾶς ἐλύπησα καί ἐσκανδάλισα καί ὁμοίως καί ἐγώ δίνω ἀπό καρδίας συγγνώμη εἰς ὅλους ὅσους μέ ἐλύπησαν καί μέ ἐκατηγόρησαν. Δίκαιο ἔχετε, χριστιανοί, εἰς ὅ,τι μέ κατηγορεῖτε, ἀλλά συγχωρήσατέ με. Τόν ἀγώνα μου κάνω καί ἐγώ, χωρίς πάντα νά τά καταφέρνω. Παρακαλῶ καί ἐγώ μαζί σας τήν Κυρία μας Θεοτόκο νά συντρίψει μέ τήν παντοδύναμό Της Χεῖρα τόν ἰό τοῦ κορωνοϊοῦ καί νά τόν ἐξαφανίσει. ΑΜΗΝ!

Μέ πολλές εὐχές καί πολλή ἀγάπη Χριστοῦ

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

,

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Μητροπολ. Μάνης Χρυσοστόμου («Κρεῖσσον ὁ σιωπῶν τοῦ πολλά λαλοῦντος»)

ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Μητροπολ. Μάνης  Χρυσοστόμου Γ´

Πρός ἅπαντα τόν εὐαγῆ Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ᾽ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου,

.                 «Κύριος οἶδε», γιατί ἔπληξε τήν πατρίδα μας καί ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα ὁ λοιμός αὐτός, ὁ τόσον ἐπικίνδυνος, τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (COVID-19), μία πανδημία πού φέρνει θλίψη, φόβο, πόνο, ἀσθένεια, θάνατο. Πρόκειται πράγματι γιά ἕνα μεγάλο πειρασμό, γιά μία σκληρή δοκιμασία ὅλων μας.
.                 Ὡστόσο, δέν θά πρέπει νά λησμονοῦμε, ὅτι ὁ παρών ἀνθρώπινος βίος γέμει παραδειγμάτων καί περιπτώσεων «λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καί αἰφνιδίου θανάτου», ὡς ἀναφέρεται καί στή γνωστή δέηση.
.                 Ἀλλά, μήν ἀνεβαίνει στό νοῦ μας ὁ κακός λογισμός, στό πού εἶναι ἡ ἀγάπη καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τά πλάσματά Του, τόν ἄνθρωπο. Ἐν προκειμένῳ, ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς διδάσκει: «Τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου ἤ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;» καί ἀκόμη: «Ὡς ἀνεξερεύνητα τά κρίματα αὐτοῦ καί ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί αὐτοῦ» (Ρωμ. ια´, 33-34).
.                 Ἔπειτα ἰσχύει ἀπόλυτα ἡ διαβεβαίωση τοῦ Χριστοῦ: «Οὐχί δύο στρουθία…. καί ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται (δέν πέφτει νεκρό) ἐπί τήν γῆν, ἄνευ τοῦ πατρός ἡμῶν» (Ματθ. ι´ 29). Καί βεβαίως, ἄς προσέξουμε καί τοῦτο, ὅτι: «Οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός, ὅπως θά μᾶς πεῖ σέ σπουδαιοτάτη ὁμιλία του ὁ σοφός Μέγας Βασίλειος.
.                 Ἀλλά, χριστιανοί μου, ὅπου θλίψη ἐκεῖ καί ἡ παραμυθία. Γι´ αὐτό, καί σᾶς γράφω αὐτή τήν πατρική Ἐγκύκλιο.
.                 Ὅλοι μας, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς φοβερᾶς δοκιμασίας μή δειλιάσουμε, μή καμφθοῦμε ψυχικά καί μή ἀποκάμουμε ἀπό τό βάρος τῆς στενοχώριας, τῆς λύπης, τῆς πίκρας, δι´ ὅσα συμβαίνουν καί καταποθεῖ ἡ ψυχή μας.
.         Νά στερεωθοῦμε ἀκόμα περισσότερο στό βράχο τῆς πίστεως. Πάλιν ὁ μέγας Ἀπόστολος, ὁ θεῖος Παῦλος παραγγέλλει «γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε» (Α´ Κορ. ιϛ´13). Εὐχή, προσευχή καί ἀποδοχή μας νά εἶναι τά λόγια τῶν μαθητῶν καί ἀποστόλων πρός τόν Κύριον: «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν» (Λουκ. ιζ´ 5).
.                 Ναί, λυπούμεθα, ἀλλά δέν φθάνουμε στήν ἀπελπισία. «Οὐκ ἐάσει ἡμᾶς (ὁ Θεός) πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δύνασθε» (Α´ Κορ. ι´,13). Δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Καί γι᾽ αὐτόν πού ἐλπίζει στό Θεό, δέν ὑπάρχουν ποτέ ἀδιέξοδα καί τίποτα δέν τρέφει τήν ψυχή ὅσον ἡ ἀγαθή ἐλπίδα καί ἡ προσδοκία τοῦ καλοῦ.
.                 Μετά ἀπό τά παραπάνω, θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω νά προσέξουμε μερικές συμβουλές καί νουθεσίες ἀλλά καί ὑποδείξεις τοῦ πνευματικοῦ σας πατρός, τοῦ Ἐπισκόπου σας.
.                 Πρῶτον, νά ἔχετε στό φρόνημά σας τά θεῖα λόγια τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ὁ ὁποῖος τόσα, ὅπως γνωρίζουμε, ὑπέστη στή ζωή του, τά καταπληκτικά ἐκεῖνα λόγια: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης, ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα; ἀλλ´ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς, Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Ρωμ. η´,35-37). Αὐτά τά λόγια εἶναι μεγάλο στήριγμα αὐτές τίς δύσκολες ὧρες.
.                 Δεύτερον, παρατηρεῖται, τῇδε κἀκεῖσε, μεγάλη πολυλογία, ἀβασάνιστοι λόγοι, προχειρότητα ἀπόψεων, μία θεολογική ἀπαιδευσία γιά θέματα τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά «φωνή ἄφρονος ἐν πλήθει λόγων». Γι᾽ αὐτό, ἀνακαλύψατε τήν μεγάλη ἀρετή τῆς σιωπῆς, καθ᾽ ὅτι «ἡ πολυλογία θρόνος τῆς κενοδοξίας ἐστί» καί πολλά ἔχει τά σφάλματα, ἐνῶ τό σιγᾶν εἶναι ἀσφαλές. «Κρεῖσσον ὁ σιωπῶν τοῦ πολλά λαλοῦντος».
.                 Τρίτον, νά γνωρίζετε ὅτι ἡ θρησκεία δέν συγκρούεται μέ τήν ἐπιστήμη καί ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ καί καταφάσκει τήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί τήν πρόοδο καί χαίρεται μέ τά ἐπιτεύγματα ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, καί ἰδιαίτερα μέ ἐκεῖνα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, πού ἄμεσα σχετίζονται μέ τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας.
.                 Καί τοῦτο, γιατί «Κύριος ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ, λη´, 6) καί «Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα» (Σοφία Σειράχ, λη´, 4).
.                 Ἔτσι, ἡ θεία ἐντολή εἶναι: «Τίμα ἰατρόν πρός τάς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ λη´, 1) καί τιμή εἶναι νά ἀκοῦμε τούς ἰατρούς καί τούς εἰδικούς στή συγκεκριμένη περίπτωση τῆς λοιμώξεως αὐτῆς ἀκολουθῶντας τίς ἰατρικές ὁδηγίες τους.
.                 Ἀλλά ἀκόμη νά ἔχετε ὑπ᾽ ὄψιν σας καί τόν βιβλικόν λόγον: «Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν σου» (Ματθ. δ´,7).
.                 Τέταρτον, παραμένοντας ὅπως πρέπει στό σπίτι, μή βρεθεῖτε σέ κατάσταση ραθυμίας. Στήν «κατ᾽ οἶκον Ἐκκλησία», ἐντείνατε τίς προσευχές σας. Τό δέον νά γίνει καί δέηση. Ἀγαπήσατε ἔτι περισσότερον τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τίς ὁποῖες κάθε πρωί καί βράδυ νά τίς ἔχετε στά χείλη καί στή καρδιά σας.
.                 Ἰδιαίτερα μάθετε καί νά λέτε τήν ὑπέροχη προσευχή αὐτῆς τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς: «Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ˙ ἄλλον γάρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς». Ὡς ἐπίσης νά λέτε καί τούς Χαιρετισμούς στήν Παναγία μας. Μελετῆστε Ἁγία Γραφή καί Βίους Ἁγίων.
.                 Μεγίστη θά εἶναι ἡ πνευματική σας ὠφέλεια καί οἰκοδομή. Καί ἔπειτα, παρακολουθῶντας ἀπό τήν τηλεόραση ἤ τό ραδιόφωνο τίς Ἱ. Ἀκολουθίες, προσπαθεῖστε νά ἔχετε τήν αἴσθηση ὅτι ἐκ τοῦ σύνεγγυς ζεῖτε τά ψαλλόμενα καί τελούμενα.
.                 Σέ δυσχερεῖς καταστάσεις ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει καί τό «κατ´ οἰκονομίαν» τῆς ποιμαντικῆς της καί θέτει σέ ἐφαρμογή τήν «ἐκκλησιαστική οἰκονομία» ἤτοι τό φιλάνθρωπον γιά τίς δυσχερεῖς περιστάσεις καί τό ἀδύναμον τῶν ἀνθρώπων.
.                 Καί πέμπτον, στή σκέψη καί στήν προσευχή σας καθημερινῶς νά ἔχετε ὅλους ἐκείνους, τούς καθηγητές Ἰατρικῆς, τούς ἰατρούς, τό νοσηλευτικό προσωπικό, τούς φαρμακοποιούς, τούς ἐρευνητές καί τούς λοιπούς ἐργαζομένους εἴτε στά νοσηλευτικά ἱδρύματα εἴτε σ´ ἄλλους χώρους, οἱ ὁποῖοι μοχθοῦν γιά τήν καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ καί τήν ὅλη βοήθεια στόν συνάνθρωπο. Ἡ προσευχή μας πρός τόν Θεό ἀπαραιτήτως πρέπει νά τούς συνοδεύει. Ἡ ἐντολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι: «Ποιεῖσθε δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων».
.                 Ὅλα αὐτά σᾶς τά ὑπογραμμίζω πρός ἀπόκτησιν ἀνδρείας, ὑπομονῆς, παραμυθίας καί ἐλπίδος εἰς τόν Ὕψιστον. Τώρα πού βιώνουμε τό τοῦ ψαλμωδοῦ:«Ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ» (Ψ. 101,7).

Χριστιανοί μου,

«Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Θεῷ». Νά γονατίσουμε καί ὑψώσουμε τά χέρια μας πρός τόν Πανοικτίρμονα Κύριόν μας καί νά εἰποῦμε: «Ἔπιδε, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου Σου, ἐξέγειρον τήν δυναστείαν Σου καί ἐλθέ εἰς τό σῶσαι ἡμᾶς». Ἡ Παναγία ἡ «Γιάτρισσα», πού τόσο ἐδῶ εὐλαβούμεθα, σκέπη, προστασία καί βοηθός. Οἱ πάντες εὐοδοῦσθε._

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ´

,

Σχολιάστε

ΑΙΣΘΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπὼν ἀπὸ τὴ διπλὴ ἑορτὴ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.              Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπουσίασε ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν χθές, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κατὰ τὴν ὁποία πανηγυρίζει ὁ συγκεκριμένος Ναός, καὶ τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς καθιέρωσης τῆς 25ης Μαρτίου ὡς Ἐθνικῆς Ἐπετείου, τὸ 1838, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ δὲν τελέστηκε ἡ Δοξολογία στὴν Πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ Ἀρχιεπίσκοπο ἢ ὁποιονδήποτε ἄλλον Ἀρχιερέα, ἀλλὰ ἀπὸ ἁπλὸ ἱερέα.
.              Ἡ ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὑποβάθμιση τοῦ διπλοῦ πανεθνικοῦ ἑορτασμοῦ δὲν ἔχει καμία δικαιολογία. Ἂν ἤθελε δημοσίως νὰ τιμήσει τὴν ἡμέρα καὶ τὴν διπλὴ μεγάλη ἑορτὴ καὶ δὲν ἤθελε νὰ τελέσει ὁ ἴδιος τὴ Θεία Λειτουργία, θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν παρὼν καὶ νὰ χοροστατοῦσε ἀπὸ τοῦ Θρόνου, ὅπως κάνει ἀνελλιπῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ ἐκεῖ ἔχουν ληφθεῖ μέτρα ὅπως στὴν Ἑλλάδα. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν παρὼν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος καὶ νὰ τελοῦσε ὁ ἴδιος τὴ Δοξολογία γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑορτή, ἔστω μόνος καὶ μὲ τὴν ἐξ ἀποστάσεως παρουσία τῶν ἐφημερίων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ. Ἔτσι θὰ τιμοῦσε τὴ διπλὴ ἑορτή. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν παρὼν καὶ γιὰ ἕναν ἀκόμη λόγο, νὰ τὸν ἀκούσουν οἱ πιστοὶ νὰ τοὺς μιλάει ὁ ἴδιος γιὰ τὴν ἡμέρα, γιὰ τὴ δοκιμασία ποὺ περνᾶνε, νὰ τοὺς δώσει παρηγοριὰ καὶ κουράγιο. Φτάνει πιὰ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς πιστοὺς ἐξ ἀποστάσεως καὶ μέσῳ μηνυμάτων διὰ τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων. Τὸ πρόσωπο μετράει, ὄχι τὰ ἀπρόσωπα μηνύματα.
.                    Καὶ ἂν δὲν θέλησε νὰ παραστεῖ ὁ ἴδιος καὶ νὰ τελέσει τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴ Δοξολογία, μποροῦσε νὰ στείλει ἕναν βοηθὸ του Ἐπίσκοπο νὰ Τὶς τελέσει. Δέκα Ἐπισκόπους ἔχει, ποὺ οὐδεὶς γνωρίζει ποιὸ εἶναι τὸ ἔργο τους. Νὰ δώσει ἐντολὴ νὰ Τὶς τελέσει αὐτὸς ΜΟΝΟΣ ὁ βοηθὸς Ἐπίσκοπός του μὲ ἕναν διάκονο καὶ χωρὶς δικηροτρίκηρα καὶ πομπές. Ἄλλη τιμὴ δίδει ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν παρουσία Ἀρχιερέως καὶ ἄλλη μὲ ἕνα ἱερέα, ἔστω ἀρχιμανδρίτη, ἔστω πρωτοσύγκελλο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀκόμη καὶ σὲ μικρὰ χωριά, ὅταν πανηγυρίζει ὁ Ναὸς τους, οἱ πιστοὶ θέλουν τὴν παρουσία τοῦ Μητροπολίτη, γιατί γι’ αὐτοὺς εἶναι ξεχωριστὴ ἡμέρα. Πολὺ περισσότερο ἡ διπλὴ γιορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου, μὲ τὸ ἱστορικὸ καὶ πνευματικὸ βάρος ποὺ ἔχει.
.                   Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑποβάθμισε τὴν διπλὴ ἑορτὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτό. Στὴ δοκιμασία ποὺ περνάει ἡ χώρα μας ἔχει ἀφήσει τοὺς ἱερεῖς ἀβοήθητους καὶ χωρὶς πνευματικὴ καθοδήγηση. Δὲν εἶναι τίποτε γι’ αὐτοὺς ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐγκυκλίου μὲ τὰ κυβερνητικὰ μέτρα καὶ τίποτε ἄλλο. Οἱ ἡμέρες αὐτὲς γιὰ τοὺς ἱερεῖς δὲν εἶναι ὑποχρεωτικῆς ἀργίας. Εἶναι σῆμα κινδύνου καὶ σειρήνα συναγερμοῦ. Πρέπει ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας νὰ ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα, ποὺ νὰ εἶναι ἕνας συνδυασμὸς τῶν ὑγειονομικῶν κανόνων καὶ τῶν περιορισμῶν ποὺ ἔχει ἐπιβάλει ἡ κυβέρνηση ἀπὸ τὴ μία καὶ τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη. Νὰ ἐπιτραπεῖ λ.χ. νὰ τελοῦνται σὲ ΟΛΕΣ τὶς Ἐκκλησίες οἱ Ἀκολουθίες καὶ οἱ Θεῖες Λειτουργίες ἀπὸ ἕναν ἱερέα καὶ ἕναν ψάλτη καὶ ὅποιος πιστὸς ἐπιθυμεῖ νὰ λάβει τὴ Θεία Κοινωνία εἴτε νὰ τηλεφωνεῖ στὸν ἱερέα, εἴτε νὰ τηροῦνται οἱ ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν πιστῶν, ποὺ πρόκειται νὰ κοινωνήσουν. Τώρα οἱ ἀκαθοδήγητοι ἱερεῖς κινοῦνται ἱεραποστολικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἀπὸ μόνοι τους καὶ αὐτοσχεδιάζει, ὅπως νομίζει ὁ καθένας… Οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς ἀντὶ νὰ παραμένουν ἄπραγοι στὶς Μητροπόλεις τους θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι σὲ συνεχῆ ἐγρήγορση καὶ σὲ μεταξύ τους ἐπικοινωνία καὶ νὰ προβληματίζονται γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ πρωτόφαντο ζήτημα τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν πιστῶν ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια.-

 

,

Σχολιάστε

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΠΡΟBA ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ(;)

«Μὲ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης ἀναστέλλονται οἱ λειτουργίες σὲ ὅλους τοὺς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας κάθε δόγματος καὶ θρησκείας.
Ἐκκλησίες παραμένουν ἀνοικτὲς μόνο γιὰ ἀτομικὴ προσευχή. Ἡ προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἐπιβάλλει ξεκάθαρες ἀποφάσεις».

 

1 Σχόλιο

ΕΠΩΔΥΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ, Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 07:00-08:00

κτακτη συνεδρία τς Δ.Ι.Σ.

(16.03.2020).

.                 Συνῆλθε ἐκτάκτως σήμερα, 16 Μαρτίου 2020 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου προκειμένου νὰ ἐπανεκτιμήσει τὶς ἀποφάσεις Της ἐξ αἰτίας τῆς ἐκθετικῆς αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων τοῦ κορωνοϊοῦ. Στὴν Συνεδρία παρέστησαν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες τῶν 11 Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἀττικῆς.
.                  Ἡ Δ.Ι.Σ. καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι ἐνημερώθηκαν γιὰ τοὺς κινδύνους διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπὸ τὸν κ. Σωτήριο Τσιόδρα, Καθηγητὴ Λοιμωξιολογίας καὶ ἐκπρόσωπο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ὁ ὁποῖος προσκλήθηκε ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό.
.                 Μετὰ τὴν ἐνημέρωση ἀκολούθησε ἐκτενὴς διαλογικὴ συζήτηση. Κατόπιν τῆς συζητήσεως ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε:

1. Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ νὰ παραμείνουν ἀνοικτοὶ γιὰ κατ’ ἰδίαν προσευχὴ τῶν πιστῶν.

2. Παρακαλεῖ τοὺς πάντες καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους καὶ ὅσους ἀνήκουν σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ νὰ παραμένουν στὶς οἰκίες τους, προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ συγχρωτισμός τους μὲ ἄλλους συνανθρώπους τους. Ὁ καθένας πρέπει νὰ αἰσθάνεται σὰν νὰ εἶναι φορέας τοῦ συγκεκριμένου ἰοῦ, τὸν ὁποῖο ὀφείλει νὰ μὴν μεταδώσει στὸν διπλανό του, καὶ ὡς ἐκ τούτου πρέπει νὰ προφυλάξει τοὺς συνανθρώπους του καὶ τὸν ἑαυτό του.
.                Μὲ αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης λοιπὸν ὑποδεικνύει τὴν λιτὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπὸ τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ (22.3.2020) μέχρι τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου (11.4.2020), ἀπὸ 7:00 ἕως 8:00 π.μ., ὡς καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

3. Ἀναβάλλονται προσωρινῶς ὅλες οἱ καθημερινὲς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ ὅλα τὰ προγραμματισμένα Μυστήρια Βαπτίσεως καὶ Γάμου, ἐν περιπτώσει δὲ ἀνάγκης ἡ τέλεση τῶν ἀνωτέρω Μυστηρίων θὰ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν παρουσία ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο τῶν γονέων, τοῦ ἀναδόχου καὶ τοῦ παρανύμφου.

4. Οἱ κηδεῖες θὰ πραγματοποιοῦνται ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μὲ τὴν παρουσία μόνον τοῦ στενοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος τοῦ κεκοιμημένου. Καθ’ ὅμοιο τρόπο θὰ τελοῦνται καὶ τὰ μνημόσυνα μόνον ἐπὶ τοῦ τάφου τῶν κεκοιμημένων.

5. Στὶς Ἱερὲς Μονὲς θὰ τελοῦνται οἱ προβλεπόμενες Ἱερὲς Ἀκολουθίες ὑπὸ τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφότητων ἄνευ τῆς συμμετοχῆς προσκυνητῶν.

6. Υἱοθετεῖ ὅλα τὰ μέτρα, ποὺ λαμβάνει ἄμεσα ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ καὶ τὸ ἴδιο θὰ πράξει σὲ ὀ,τιδήποτε ἄλλο ὑποδειχθεῖ σὲ σχέση πρὸς τὴν πορεία ἐξέλιξης τοῦ ἰοῦ κατὰ τὸ ἀμέσως ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα.

7. Συνιστᾶ ἠρεμία, αὐτοσυγκράτηση, ἐμπιστοσύνη στὶς Ὑγειονομικὲς Ἀρχὲς καὶ στὴν Κυβέρνηση καὶ προτρέπει στὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας αἰσθήματος πανικοῦ καὶ ἀνασφάλειας. Τονίζει δὲ καὶ πάλι ὅτι ὑποχρέωση ὅλων εἶναι ἡ συμμόρφωση στοὺς κανόνες ὑγιεινῆς καὶ στὶς ἐντολὲς τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν Δημοσίας Ὑγείας σύμφωνα καὶ μὲ τὶς προηγούμενες Ἐγκυκλίους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

8. Ἐκτιμᾶ τὴν διακριτικότητα μὲ τὴν ὁποία ἡ Πολιτεία ἐκφράζει τὸν σεβασμό της πρὸς τὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Δηλώνει ἐπίσης ὅτι ἐὰν ἡ ἐξέλιξη στὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα ὁδηγήσει τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς στὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν λήψη ἐπὶ πλέον ἐκτάκτων μέτρων, θὰ ἐπανέλθει προκειμένου νὰ ἐξετασθεῖ καὶ πάλι τὸ θέμα.

.                  Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κενωτικῆς καὶ ἀγαπητικῆς διαθέσεως τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς βουλήσεώς Της νὰ ἀγκαλιάσει τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων ποὺ κατοικοῦν στὴν Πατρίδα μας.
.             Προτρέπει τοὺς χριστιανούς μας κάθε βράδυ ἀπὸ τὶς 10:00 μέχρι τὶς 10:15 νὰ προσεύχονται μαζί μας στὰ σπίτια τους ὑπὲρ τῆς καταπαύσεως τοῦ πειρασμοῦ καὶ τῆς νόσου καὶ ὑπὲρ τῆς ἐνισχύσεως τοῦ θυσιαστικοῦ ἔργου τῶν ἰατρῶν, τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν ἐπιστημόνων – ἐρευνητῶν, τοὺς ὁποίους καὶ εὐγνωμόνως εὐχαριστεῖ καὶ εὐλογεῖ.
.             Ἤδη στὰ Μοναστήρια μας ἔχει σημάνει συναγερμὸς ἀδιάλειπτης προσευχῆς.
.                Εὐχὴ ὅλων μας εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ παράσχει ἀνάπαυση στοὺς ἤδη κεκοιμημένους ἀδελφούς μας ἀπὸ τὸν θανατηφόρο αὐτὸ ἰὸ καὶ τὴν ἐξ ὕψους παρηγορία στοὺς πενθοῦντες συγγενεῖς τους, δεόμεθα δὲ γιὰ τὴν θεραπεία καὶ ταχεία ἀνάρρωση τῶν νοσούντων καὶ πλήρη ἐξάλειψη τῆς φοβερᾶς αὐτῆς δοκιμασίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

 

,

Σχολιάστε

ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΚΥΠΡΟΥ

.                 Ἔχοντας ἐνώπιόν μας ἀφενὸς μία παγκόσμια ἐπιδημία (πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ) καὶ ἀφετέρου εὐνομούμενες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νὰ θρηνοῦν ἤδη ἑκατοντάδες νεκροὺς καθημερινά, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα μας νὰ ἀριθμοῖ ἤδη μερικὲς δεκάδες κρουσμάτων τῆς ἀσθενείας αὐτῆς, ὡς Ἐκκλησία δὲν μποροῦμε νὰ μείνουμε ἀπαθεῖς.
.                 Δέον ἡ ἀσθένεια αὐτὴ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἀπὸ τῆς γενέσεώς της. Παράδειγμά μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ Κίνα, μία χώρα μὲ πληθυσμὸ δισεκατομμυρίων καὶ παρόλο ποὺ ἡ αντιμετώπιση μίας τέτοιας ἐπιδημίας ἦταν δύσκολη, ἐντούτοις ἐπετεύχθη ὅπως χιλιάδες θεραπευμένοι ἡμερησίως νὰ ἐξέρχονται τῶν νοσοκομείων, οἱ θάνατοι νὰ μετροῦνται πλέον στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ καὶ τὰ νέα κρούσματα νὰ εἶναι ἐλάχιστα, κὶ αὐτὸ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἔγκαιρης λήψης δραστικῶν μέτρων.
.                  Συγχαίρουμε καὶ ἐπικροτοῦμε τὴν Κυβέρνηση τῆς χώρας μας, ποὺ ἔλαβε σήμερα Κυριακὴ 15 Μαρτίου 2020 δραστικότατα μέτρα.
.               Καὶ ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία συμπορευόμενοι στὸ αὐτὸ πνεῦμα τῶν ἀποφάσεων τῆς Κυβέρνησης ἀνακοινώνουμε τὰ ἑξῆς:

  1. Καλοῦμε ὅλο τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς πατρίδας μας νὰ ἐντείνει τὶς προσευχές του πρὸς τὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων Κύριό μας, ὅπως συντμήσει τὸν χρόνο αὐτῆς τῆς δοκιμασίας καὶ ἐξέλθουμε ὡς τάχιστα ἀπὸ τὴ θανατηφόρα αὐτὴ νόσο ποὺ ἐνέσκηψε καὶ στὸν δικό μας τόπο.

  2. Παρόλο ποὺ τὸ Τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας μας ὁρίζει κατὰ τὴν τώρα διανυόμενη περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πληθώρα κατανυκτικῶν ἀκολουθιῶν (Μεγ. Ἀπόδειπνο, Χαιρετισμούς στὴ Θεοτόκο, Προηγ. Θεῖες Λειτουργίες κ.λ.π.), καλοῦμε ὅλο τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα νὰ ἀπέχει γιὰ διάστημα τριῶν ἑβδομάδων (μέχρι τῆς 10ης Απριλίου) ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες, μὲ σκοπὸ νὰ βοηθήσουμε στὴν ἀνακοπὴ περαιτέρω ἐξάπλωσης τῆς ἀσθένειας. Ἡ ἀποχὴ γιὰ διάστημα τριῶν ἑβδομάδων ἀπὸ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Μεταλήψεως νὰ μὴν προκαλεῖ βάρος στὴ συνείδηση τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου μας, διότι ἡ ὠφέλεια ποὺ θὰ προκύψει μὲ τὴν παρέλευση αὐτῆς δοκιμασίας θὰ εἶναι κατὰ πολὺ μεγαλύτερη.

.                Ὡς πρὸς τοῦτο, πέραν ἀπὸ τὴν ἀπευθείας τηλεοπτικὴ μετάδοση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῶν Χαιρετισμῶν στὴν Παναγία κάθε Παρασκευὴ καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς ἀπὸ τὸ Ραδιοφωνικὸ Ἵδρυμα Κύπρου, θὰ μποροῦν ὅλοι νὰ παρακολουθοῦν καὶ τὶς καθ’ ἡμέραν ἀκολουθίες ἀπὸ τὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ὁ Ἀληθινὸς Λόγος» στις συχνότητες 93.3 ἐπαρχία Λευκωσίας, 101.9 ἐπαρχίες Λεμεσοῦ καὶ Πάφου, 90.5 ἐπαρχία Λάρνακας καὶ ἐλεύθερης Ἀμμοχώστου καὶ 89.8 Πόλη Χρυσοχούς.
.                  Ἂς μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμα τῶν ἀδελφῶν μας στὴν Κίνα καὶ ἂς ἀποφύγουμε τὰ λάθη καὶ τὴν καθυστερημένη λήψη δραστικῶν μέτρων ἀπὸ εὐνομούμενες χῶρες τῆς Εὐρώπης.
.                   Τέλος, μὲ βέβαιη τὴν πίστη μας πὼς «ὅπου Θεὸς βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις» εὐχόμαστε ταχεῖα ἀνάρρωση σὲ ὅσους ἀδελφούς μας ἔχουν προσβληθεῖ ἀπὸ τὴν νόσο αὐτὴ καὶ ὁ Κύριός μας νὰ εὐδοκήσει ὥστε νὰ μὴ θρηνήσουμε κανένα θύμα.

 

Ἐκ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Γραφείου,
Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

15η Μαρτίου  2020.

ΠΗΓΗ: churchofcyprus.org.cy

 

,

Σχολιάστε