Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ"

ΠΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Πολικὸ ψύχος στοὺς Ὀρθοδόξους Προκαθημένους

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Πολικὸ ψύχος ἐπικρατεῖ στὶς σχέσεις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος βρίσκεται σὲ ὀξεία ἀντιπαράθεση μὲ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Ἀπὸ καιρὸ προκλήθηκαν προβλήματα, ποὺ προκάλεσαν τὴν ἔνταση στὶς σχέσεις τῶν δύο Προκαθημένων. Τέτοια εἶναι ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων, ἡ, στὴ συνέχεια, χωρὶς τὴ συναίνεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τοποθέτηση νέου διευθυντοῦ στὸ Γραφεῖο τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου πρὸς τοὺς Μητροπολίτες τῶν Νέων Χωρῶν καὶ ὅσα ἄλλα ἀναφέρονται στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὸν Οἰκ. Πατριάρχη, ποὺ φυλάσσεται στὸ ἑρμάριο τῶν ἀπορρήτων ἐγγράφων τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Σὲ αὐτὰ προσφάτως προσετέθη ἡ ἐκ μέρους τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου ἀποδοχὴ δωρεᾶς Ἱεροῦ Ναοῦ ἐντὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
.         Ὁ κ. Ἱερώνυμος θεώρησε ὅτι πρόκειται γιὰ «εἰσπήδηση» τοῦ Πατριαρχείου στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία του, ποὺ ἀποτελεῖ βαρὺ ἐκκλησιολογικὸ παράπτωμα καὶ ἀντιδρᾶ ἔντονα, μὲ ἀγωγὴ στὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια σὲ βάρος προσωπικὰ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Σὲ πρὸ μηνῶν ἐκκλησιαστικὴ ἐκδήλωση στὴ Ζάκυνθο, στὴν ὁποία προέστη ὁ Οἰκ. Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπέσχε, ἂν καὶ προσεκλήθη. Ἐπίσης δὲν ἔχει ὁποιαδήποτε ἐπαφὴ μὲ τὸν Μητροπολίτη – ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα. Στὴ διαθρησκειακὴ συνάντηση, ποὺ διοργάνωσε τὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν στὴν Ἀθήνα πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, συμμετέσχε ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν θέλησε νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ὅσο αὐτὸς βρισκόταν στὴν Ἀθήνα. Ἔτσι ὁ Πατριάρχης συνάντησε τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, ἀλλὰ ὄχι τὸν Ἀρχιεπίσκοπο… Ἱστοσελίδα, προσκείμενη στὸ Φανάρι, θέλησε νὰ ὡραιοποιήσει τὴν κατάσταση καὶ ἐξετέθη. Σὲ φωτογραφία ποὺ δημοσιεύει οἱ δύο προκαθήμενοι ἔχουν μεταξύ τους ἀπόσταση ἑνὸς περίπου μέτρου, ἀλλὰ ἡ λεζάντα ποὺ ἔβαλε ἦταν «ἐγκάρδιος ἀσπασμὸς τῶν δύο προκαθημένων»… Ἀσπασμὸς τοῦ Πατριάρχου ὑπῆρξε, ἀλλὰ μὲ τὸν πρωτοσύγκελο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀρχιμανδρίτη π. Συμεὼν Βολιώτη… Σημειώνεται ὅτι στὸν κατάλογο τῶν συμμετασχόντων στὴ διεθνῆ διάσκεψη ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης γράφτηκε ὅτι ἐκπροσωποῦσε τὴν Τουρκία, μαζὶ μὲ τὸν βουλευτὴ τοῦ τουρκικοῦ κοινοβουλίου Δρα Ταλὶπ Κιουκσουκσάν….
.         Κακὲς εἶναι ἐπίσης οἱ σχέσεις τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας μὲ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, μὲ τὸν ὁποῖο δὲν ἔχει ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, καί, κατ᾽ ἐπέκταση, μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Στὴν πρὸ ἑβδομάδος διεθνῆ Διάσκεψη τοῦ ὙπΕξ ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας δὲν προσῆλθε, ἂν καὶ προσεκλήθη. Σ᾽ αὐτὴν προσῆλθαν, πλὴν τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, οἱ Ἕλληνες Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος καὶ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος καὶ οἱ Ἕλληνες Ἀρχιεπίσκοποι Κύπρου Χρυσόστομος καὶ Ἀλβανίας Ἀναστάσιος. Μὲ Μητροπολίτες ἐκπροσωπήθηκαν οἱ Πατριάρχες Ρωσίας, Σερβίας καὶ Γεωργίας. Δὲν παρέστησαν οἱ Προκαθήμενοι, οὔτε ἐκπρόσωποί τους ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας καὶ ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες Πολωνίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας. Ἡ παντελὴς ἀπουσία ἀπὸ τὴ Διάσκεψη πέντε Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πρέπει νὰ ἀπασχολήσει τὸ ὙπΕξ.
.         Κατὰ τὴ Συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν περασμένο Ὀκτώβριο, ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας, μίλησε γιὰ «ὁμάδα» Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Γιὰ «ἑλληνικὴ ὁμάδα» ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μιλᾶνε ὅσοι δὲν ἀνήκουν σὲ αὐτήν… Μετὰ τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δὲν ἔχει προβεῖ σὲ ἐνέργεια, ποὺ νὰ ἔχει συντελέσει στὴ γεφύρωση τῶν ὅποιων διαφορῶν μεταξὺ τῶν Προκαθημένων καὶ κατ’ ἐπέκταση τῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν ὁποίων αὐτοὶ ἡγοῦνται. Ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἔχει ἤδη γίνει μία ἑνωτικὴ ἐνέργεια, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν γενεθλίων τοῦ Πατριάρχου κ. Κυρίλλου, καὶ θὰ γίνει προσεχῶς ἄλλη μία. Θὰ προσκληθοῦν ὅλοι οἱ προκαθήμενοι, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑκατὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀνασύσταση τοῦ Πατριαρχείου καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ μάρτυρος Πατριάρχου Τύχωνος. Ἤδη ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἐξωτερικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων ἐπισκέπτεται Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπισκόπους καὶ τοὺς ἐπιδίδει τὴ σχετικὴ πρόσκληση.
.         Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ταλαντεύεται ἂν πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση καὶ νὰ μεταβεῖ στὴ Μόσχα ἢ ὄχι. Ἂν καὶ θὰ προστεῖ τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, οὐσιαστικὰ θὰ εἶναι προσκεκλημένος σὲ μία ἐκδήλωση, ποὺ θὰ ἔχει ὡς πρωταγωνιστὴ τὸν Πατριάρχη Μόσχας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Μόσχας, μαζὶ μὲ τοὺς Πατριάρχες Ἀντιοχείας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας, δὲν συμμετέσχε στὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη, μὲ συνέπεια νὰ φανεῖ διασπασμένη ἡ Ὀρθοδοξία. Ὁ προβληματισμὸς λοιπὸν στὸ Φανάρι εἶναι ἂν πρέπει ὁ κ. Βαρθολομαῖος νὰ φανεῖ ὅτι ξεχνᾶ ὅ, τι συνέβη στὴν Κρήτη καὶ ὅτι συμβάλλει στὴν πρωτοβουλία τοῦ Μόσχας νὰ φανεῖ ἡ Ὀρθοδοξία ἑνωμένη, ἢ νὰ ἀνταποδώσει τὰ ἴσα στὸν Μόσχας καὶ νὰ ἀπουσιάσει ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ διοργανώσει.
.         Σημειώνεται ὅτι μὲ τὴ βοήθεια τῆς ρωσικῆς κυβερνήσεως τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας δρᾶ καὶ μέσα στὴν Τουρκία, μέσα δηλαδὴ στὴν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὴ δράση αὐτὴ δείχνει νὰ ἀποδέχεται ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Στὶς 6 Ὀκτωβρίου 2017, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία, ἐπισκέφθηκε τὴ ρωσικὴ πρεσβεία στὴν Ἄγκυρα. Ἡ ἐπίσκεψη ἦταν στὸ πλαίσιο τῆς ἵδρυσης ὀρθόδοξης ρωσικῆς ἐνορίας στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα, σὲ ναὸ ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ἀγκύρας. Κατὰ τὸ πρακτορεῖο «Parlons d’ Orthοdoxie», ποὺ ἔγραψε τὴν εἴδηση, οἱ Ρῶσοι διαθέτουν ἤδη τρεῖς ναοὺς στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐκ τῶν ὁποίων τὸν πρῶτο, τὸν ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη, ἐγκαινίασαν οἱ Πατριάρχες Βαρθολομαῖος καὶ Κύριλλος τὸ 2010, κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ δευτέρου στὴν Βασιλεύουσα.
.          Ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιὴλ ἐπιδιώκει νὰ διατηρεῖ ἕνα ρόλο ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὶς δύο «ὁμάδες» καὶ συμβιβαστικό. Στὴ λογικὴ αὐτὴ καὶ γιὰ τὰ δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκλογή του στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο προσκάλεσε στὸ Βουκουρέστι Προκαθημένους. Στὴν πρόσκλησή του ὅμως ἀνταποκρίθηκαν μόνο ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀλβανίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας.
.         Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μόσχας στὴ Ρουμανία ἀποτελεῖ σημαντικὸ γεγονὸς στὶς ἐνδοορθόδοξες σχέσεις. Ὁ κ. Κύριλλος μίλησε γιὰ ἐνδυνάμωση τῶν σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσίας καὶ Ρουμανίας. Ὅπως εἶναι γνωστὸ αὐτὲς μετὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο ἦσαν παγωμένες, λόγῳ τῆς ἐντάξεως στὴν ΕΣΣΔ τῆς ρουμανικῆς Βεσσαραβίας (Μολδαβίας) καὶ τῆς δημιουργίας ἐκεῖ ρωσικῆς ἐκκλησίας. Σήμερα καὶ κατόπιν συμφωνίας, ὑπάρχουν στὴν ἀνεξάρτητη αὐτὴ χώρα δύο τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἡ μία ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας καὶ ἡ ἄλλη ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ἡ μὴ παρουσία ἄλλων Προκαθημένων στὸ Βουκουρέστι ἀποτελεῖ ἕνα γεγονὸς ποὺ δείχνει τὸ ψύχος ποὺ καλύπτει τὶς σχέσεις τους.
.         Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ὁ ὁποῖος στὶς 4 Νοεμβρίου συμπλήρωσε τὰ 88 του χρόνια, ἐπιδιώκει νὰ συμβάλει στὴ οὐσιαστικὴ γεφύρωση τῶν χασμάτων ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν Προκαθημένων, ἀλλὰ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο τὸ ἔργο του. Ἡ ψυχρότητα μπορεῖ νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι μεταξὺ ὁρισμένων Προκαθημένων, ἀλλά, στὴν πραγματικότητα, ἐπηρεάζει ὅλους.
.         Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός, ποὺ στὴν ἀντίθεη κοινωνία βιώνει τὴν ἀγάπη, τὴν ὁμολογία, τὴ μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριο, θλίβεται μὲ τὸ ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική του ἡγεσία συσχηματίζεται μὲ τὸν αἰώνα τοῦτο καὶ ἐκκοσμικεύεται στὸ φρόνημα καὶ στὶς ἐνέργειές της. Ἂν συνεχιστοῦν οἱ ἐντὸς τῶν τειχῶν διαμάχες καὶ τακτικισμοὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀποδυναμωθεῖ τόσο, ποὺ δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ ἐπιτυχία τὶς δηλητηριώδεις ἐπιθέσεις ποὺ δέχεται ἔξωθεν. Τότε θὰ ἀναβιώσει ἡ Ἐκκλησία τῶν κατακομβῶν.-

Advertisements

Σχολιάστε

O AΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ “ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ”

.         Συνῆλθε χθὲς καὶ σήμερα 2.11. 2017 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 161ης Συνοδικῆς Περιόδου, γιὰ τὸν μήνα Νοέμβριο, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.
Κατὰ τὴ χθεσινὴ καὶ σημερινὴ Συνεδρία:
… …
.                Ἡ Δ.Ι.Σ…  ἐπίσης ἐνέκρινε… καὶ τὸ αἴτημα τῆς Διευθύνσεως Στρατιωτικῶν Ἱερέων τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης περὶ ἀνακηρύξεως τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὡς Προστάτου τοῦ Στρατιωτικοῦ Σώματος τῶν Διαβιβάσεων.…

(Σημ. «ΧΡ. Βιβλιογρ.»: Ὡς γνωστὸν ὁ ἅγιος κατὰ τὴν στρατιωτική του θητεία ὑπηρέτησε στὸ σῶμα τῶν Διαβιβάσεων.)

 

 

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

Σχολιάστε

ΔΗΜΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Δημεύεται περιουσία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ οἱ φανατικοὶ σιωνιστὲς ἔποικοι ἀπειλοῦν τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν ἀκίνητη περιουσία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, στὴν παλιὰ πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, στὶς 23 Ὀκτωβρίου 2017, συνάντησε στὸ Βατικανὸ τὸν Πάπα. Σύμφωνα μὲ τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου ἡ συνάντηση εἶχε σκοπὸ νὰ τὸν ἐνημερώσει ἐπὶ τοῦ σοβαρότατου προβλήματος, ποὺ προέκυψε γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο καὶ γιὰ ὅλες τὶς χριστιανικὲς ὁμολογίες, ὅσες βρίσκονται στὰ Ἱεροσόλυμα.
.         Στὴν προσφώνησή του πρὸς τὸν Πάπα ὁ κ. Θεόφιλος ἀνέφερε ὅτι τὸ σοβαρὸ πρόβλημα προέκυψε μὲ τὴν προταθεῖσα ἀπὸ σαράντα μέλη τοῦ Ἰσραηλινοῦ Κοινοβουλίου πρόταση Νόμου, ἡ ὁποία ἂν ψηφιστεῖ καὶ γίνει Νόμος τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, «θὰ ἀφαιρέσει ἀπὸ τὰς Ἐκκλησίας τὸ δικαίωμα νὰ διαχειρίζονται ἐλευθέρως τὰς γαῖας αὐτῶν», ὅπως καὶ μὲ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Ἰσραηλινοῦ περιφερειακοῦ δικαστηρίου τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἔδωσε κύρος στὶς χωρὶς ἔγκριση παράνομες συμφωνίες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἰδιοκτησία τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν Πύλη τοῦ Δαυὶδ (Πύλη τῆς Γιάφας). Ὁ κ. Θεόφιλος τόνισε στὸν Πάπα ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο θὰ ἐφεσιβάλει τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου καὶ ζήτησε τὴ συμπαράστασή του στὴν ἐπίλυση τῶν ζητημάτων ποὺ προέκυψαν καὶ στὴ διατήρηση τοῦ στάτους κβὸ στὴν Παλιὰ Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων.
.             Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Πάπας ἐξέφρασε, μὲ δύο τυπικὰ λόγια, τὴν ἄποψη ὅτι τὸ στάτους κβὸ τῆς Ἱερουσαλὴμ πρέπει νὰ προστατευθεῖ καὶ νὰ διατηρηθεῖ. Ταυτόχρονα βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ τονίσει τὴν πάγια στρατηγικὴ τοῦ Βατικανοῦ στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ ἔναντι τῶν Ὀρθοδόξων. Τὴν ὥρα, ποὺ ὁ κ. Θεόφιλος πῆγε, ὡς ἱκέτης, νὰ τοῦ ζητήσει συμπαράσταση σὲ συγκεκριμένα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ Πατριαρχεῖο, ὁ Πάπας τὰ παρέβλεψε, δὲν εἶπε οὔτε λέξη γι’ αὐτὰ καὶ τοῦ τόνισε ὅτι πρέπει τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων νὰ συνεργάζεται μὲ τὸ Ἀρμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τοὺς Φραγκισκανοὺς κουστωδοὺς στὰ Πανάγια προσκυνήματα καὶ νὰ συντελέσει στὴν προώθηση τῆς (Σημ. γρ. ὑπ’ αὐτὸν) «πλήρους ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν». Μάλιστα τοῦ ἐξήγησε τὸ πῶς πρέπει νὰ σκεφθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γιὰ νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ἑνότητα ποὺ προτείνει: «Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάξουμε τὸ παρελθόν, ἀλλὰ χωρὶς νὰ λησμονήσουμε τὶς σοβαρὲς ἀποτυχίες τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων, ὀφείλουμε νὰ κοιτάξουμε πρὸς τὸ μέλλον τῆς πλήρους καταλλαγῆς καὶ τῆς ἀδελφικῆς κοινωνίας καὶ νὰ ἐπιμεληθοῦμε τὸ μπροστά μας ἔργο ποὺ ὁ Κύριος ἐπιθυμεῖ». Στὴ συνέχεια καὶ μὲ μία ἐπιτιμητικὴ διάθεση ὁ Πάπας τόνισε ὅτι «εἶναι ἀμέλεια νὰ μὴν ὑπάρξει ἀνταπόκριση, (Σημ. γρ. Ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων) στὸ ἐπεῖγον μήνυμα τοῦ Κυρίου καὶ στὰ σημεῖα τῶν καιρῶν»… Ὁλοκληρώνοντας τὴν ὁμιλία του ὁ Πάπας προέτρεψε τὸν Πατριάρχη νὰ μοιρασθεῖ μὲ τοὺς Παπικοὺς τὰ Ἱερὰ Προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων… Ἐπὶ αἰῶνες οἱ παπικοὶ ἐπιχειροῦσαν νὰ κάνουν δικά τους τὰ Προσκυνήματα μὲ τὴ βία, στὴν ὁμιλία του ὁ Πάπας, γιὰ πρώτη φορά, ἐπικαλέστηκε ἁγιογραφικὸ ἐπιχείρημα, ἀπὸ τὶς Πράξεις, ὅτι πρέπει οἱ χριστιανοὶ νὰ ἔχουν τὰ πάντα κοινά… Ἄρα καὶ τοὺς Ἁγίους Τόπους… : «Πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινὰ» (Πράξ. β´ 44) καὶ «Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινὰ» (Πράξ. δ´ 32). Κοινά, κατὰ τὸν Πάπα, ὅσα κατέχουν οἱ Ὀρθόδοξοι…
.         Ὁ κ. Θεόφιλος οὐδὲν θετικὸ ἀπεκόμισε ἀπὸ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα, γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ Πατριαρχεῖο. Προβλήματα ποὺ ἄρχισαν ἐπὶ τοῦ προκατόχου του, πατριάρχου Εἰρηναίου, καὶ ποὺ ἐπέφεραν τὴν ἐκθρόνισή του. Ἀντίθετα ἄκουσε τὶς παρατηρήσεις καὶ τὶς προτροπὲς τοῦ Πάπα, νὰ ὑποταγοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι σὲ αὐτόν, καὶ νὰ τοῦ παραδώσουν τὰ προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων. Τὸ Βατικανό, ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια, συνεχίζει τὴν ἴδια τακτικὴ ἔναντι τῶν Ὀρθοδόξων. Ὅποτε οἱ Ὀρθόδοξοι βρίσκονται σὲ ἀνάγκη, οἱ Παπικοὶ ἐκμεταλλεύονται τὶς καταστάσεις καί, ἐκβιάζοντάς τους (π.χ. Σύνοδος Λυῶνος, Σύνοδος Φεράρας – Φλωρεντίας), ἐπιχειροῦν νὰ τοὺς ὑποτάξουν στὸν Πάπα.
.         Ἡ ἀρνητικὴ στάση τοῦ Πάπα ἔναντι τῶν προβλημάτων, ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ἔχει νὰ κάνει, πέραν τῆς γενικότερης στάσης τοῦ Βατικανοῦ ἔναντι τῶν Ὀρθοδόξων, μὲ τὴν προσοχὴ ποὺ αὐτὸ δίνει, στὸ νὰ βελτιώσει τὶς σχέσεις του μὲ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Ἐπὶ δεκαετίες τὸ Βατικανὸ ἐπιζητεῖ τὸ Ἰσραὴλ νὰ ἀναγνωρίσει στοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς νομικὰ δικαιώματα στοὺς Ἁγίους Τόπους. Ἕως τὸν περασμένο Ἰούνιο ἡ ἔναντι τοῦ Βατικανοῦ στάση τοῦ Ἰσραήλ, καί, γενικότερα, τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο ἑβραίων, ἦταν ἀρνητική, λόγῳ τῆς στάσεώς του στὸ Ὁλοκαύτωμα. Τὸν περασμένο Ἰούνιο ἐπιτεύχθηκε μία κατ’ ἀρχὴν συμφωνία τοῦ Βατικανοῦ μὲ τὸ Ἰσραήλ, ἡ ὁποία χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὸ Βατικανὸ «ἱστορική». Ὁ Πάπας Φραγκίσκος λοιπὸν δὲν θὰ θυσιάσει ποτὲ τὶς ἐπιδιωκόμενες καλὲς σχέσεις τοῦ Βατικανοῦ μὲ τὸ Ἰσραήλ, γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο.
.         Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη στὸν Πάπα ὁ Πατριάρχης κ. Θεόφιλος ἐπισκέφθηκε τὸ Φανάρι καὶ εἶχε μακρὰ συνάντηση μὲ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο γιὰ τὰ ἀνακύψαντα ζητήματα. Ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τῆς συνάντησης δὲν ὑπῆρξε κανένα ἀνακοινωθέν. Προφανῶς τὸ Φανάρι δὲν θέλει νὰ ἐμπλακεῖ σὲ ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ στὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Δὲν θέλει νὰ συγκρουσθεῖ μὲ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ κυβέρνηση Ἐρντογὰν ἔναντι τῆς συγκεκριμένης χώρας καὶ δὲν θέλει νὰ προκαλέσει δυσαρέσκεια στὸ παγκόσμιο ἑβραϊκὸ λόμπι, μὲ τὸ ὁποῖο διατηρεῖ καλὲς σχέσεις.
.         Ὁ κ. Θεόφιλος στὴν ἐκλογή του ἔδειξε ὅτι διατηρεῖ ἐξαιρετικὲς σχέσεις μὲ τὶς ἀρχὲς τῶν ΗΠΑ, καὶ ὅτι αὐτὲς θὰ μποροῦσαν νὰ συμπαρασταθοῦν στὸ Πατριαρχεῖο σὲ μία δύσκολη στιγμή του. Τώρα εἶναι μία τέτοια, δύσκολη, στιγμή, ἀλλὰ οἱ ΗΠΑ ἔχουν σοβαρότερα ζητήματα στὴν περιοχὴ νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ μόνο θεωρητικὴ συμπαράσταση μπορεῖ νὰ ἔχει. Ὁ κ. Θεόφιλος δὲν προσέγγισε τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία γιὰ συμπαράσταση, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλήσει τοὺς φίλους του ἀμερικανούς, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ γιατί βλέπει μεγαλύτερο κίνδυνο γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὴ Μόσχα παρὰ ἀπὸ τὸ Βατικανό…
.         Ἀπὸ τὰ ὅσα ἐν συντομίᾳ παρατέθηκαν γίνεται φανερὸ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ὀφείλει νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς κινδύνους γιὰ τὴν παρουσία του στοὺς Ἁγίους Τόπους μόνο μὲ τὴ συμπαράσταση, ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει, ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὴ ἔχει λόγο στὴν κυβέρνηση τοῦ Ἰσραὴλ καὶ μάλιστα ἰσχυρό, ἐφ᾽ ὅσον βεβαίως ἀντιλαμβάνεται τὴ σπουδαιότητα τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς ἀκεραιότητας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ θελήσει νὰ ἐπέμβει. Γεγονὸς εἶναι ὅτι γιὰ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων καὶ τὰ μέλη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητας ἄρχισε μία πολὺ δύσκολη περίοδος. Τὸ Πατριαρχεῖο ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια ἐπέζησε κατακτητῶν βαρβάρων, ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοθρήσκων. Στὶς ἡμέρες τους κινδυνεύει νὰ ἀφανιστεῖ, ὅταν, ὑποτίθεται, ἔχουν καθιερωθεῖ νόμοι καὶ κανόνες δικαίου…-

,

Σχολιάστε

«ΤΣΙΦΛΙΚΙ» ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΩΝ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Παρατρεχάμενοι

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη 

.           Δέν εἶναι γήπεδο! Δέν εἶναι ἀγορά. Δέν εἶναι θέατρο. Δέν εἶναι κέντρο διασκεδάσεως. Δέν εἶναι συγκέντρωσις φιλικῆς παρέας. Δέν εἶναι συνάντησις φίλων καί γνωστῶν. Εἶναι σύναξις πιστῶν. Πρόκειται γιά τό Ναό, πού συνάγονται οἱ ὀρθόδοξοι. Εἶναι ὁ τόπος τῆς λατρείας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, πού «ὁμοθυμαδόν», «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾴ καρδίᾳ» ἀναπέμπονται δεήσεις καί ἱκεσίες πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό. Εἶναι ὁ φοβερός τόπος τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως, πού ὁ «δι᾽ ἠμᾶς σταυρωθεῖς» «προσφέρει καί προσφέρεται». Εἶναι «ὁ οἶκος προσευχῆς», πού δέν μπορεῖ νά μεταβάλλεται σέ «οἶκο ἐμπορίου», κουβέντας καί κοσμικῆς συμπεριφορᾶς.
.           Ὁ χῶρος τοῦ Ἀχώρητου Θεοῦ, ὁ χῶρος τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν πιστῶν, ἀπαιτεῖ σιγή, προσοχή καί εὐλάβεια. Ὁ λόγος τοῦ λειτουργοῦ γιά τήν προσέλευσι στή θεία Κοινωνία, ἰσχύει καί γιά τήν εἰσοδευτική μας προσέλευσι (τήν εἴσοδό μας στό Ναό): «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε».
.             
Χερουβικός ὕμνος, πού πρέπει νά ψάλλεται σεμνά καί κατανυκτικά, μιλάει σέ πληθυντικό ἀριθμό. Προτρεπόμεθα ὅλοι ν᾽ ἀφήσουμε τά πάντα, καί κινήσεις ἄσκοπες στό χῶρο τοῦ Ναοῦ καί συζητήσεις ἄσχετες, καί φροντίδες ποικίλες (ἀκόμα καί γιά λειτουργικές ὑπηρεσίες…) καί λογισμούς κοσμικούς. Ὅλα τ᾽ ἀφήνουμε ἔξω ἀπό τήν ἐξώθυρα, κάτω ἀπό τά σκαλοπάτια τοῦ Ναοῦ, καί ἀφοσιωνόμεθα στήν ὑποδοχή τοῦ «Βασιλέως τῶν ὅλων»: «Πάσαν νῦν βιωτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι».
.           Ἡ ἱερή καί ἀγγελική προσταγή τοῦ λειτουργοῦ, ἀπευθύνεται σέ ὅλους τοὺς ἐκκλησιαζομένους: «Στῶμεν καλῶς! Στῶμεν μετά φόβου! Πρόσχωμεν τήν ἁγίαν ἀναφοράν, ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν». Δέν μπορεῖ νά ἐκφωνῆται τό «Στῶμεν καλῶς…» καί ἐκείνη τή στιγμή νά περιφέρωνται μερικοί εἴτε στόν κυρίως Ναό εἴτε στό ἱερό Βῆμα! Οὔτε ἐπιτρέπεται ἐκείνη τή στιγμή νά κάθωνται (ἐξαιροῦνται βεβαίως οἱ ὑπέργηροι καί οἱ ἀνάπηροι).
.           Ἡ λειτουργοῦσα Ἐκκλησία δέεται γιά ὅσους μπαίνουν στό Ναό, ὄχι γιά ἄλλο λόγο, παρά μόνο γιατί πιστεύουν καί γιατί θέλουν μέ εὐλάβεια νά λατρεύσουν τόν Κύριο, νά ἑνωθοῦν μαζί Του, νά ζήσουν προκαταβολικὰ τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ: «Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καί τῶν μετά πίστεως, εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
.           Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐπισημαίνει ὅτι στό Ναό δέν λέγονται λόγια ἀνθρώπινα, ἀλλά μιλάει ὁ Οὐρανός καί γι᾽ αὐτό εἰσερχόμεθα μέ φόβο καί στεκόμεθα μέ εὐλάβεια: «Εἰ ἀρχόντων αὐτοῖς διαλεγομένων οὐκ ἀνέχονται ἔξω προσέχειν, πολλῶ μᾶλλον τοῦ Θεοῦ. Ἡμεῖς ὑπηρέται ἐσμεν, ἀγαπητοί, ἡμεῖς οὐ τά ἡμέτερα λέγομεν, ἀλλά τά τοῦ Θεοῦ. Ἐπιστολαί καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀπό τοῦ οὐρανοῦ ἤκουσαι ἀναγινῶσκονται. Ἐπιστολαί, αὗται εἰσι πεμφθεῖσαι παρά τοῦ Θεοῦ. Εἰσερχώμεθα τοίνυν μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς εἰς τάς Ἐκκλησίας καί μετά φόβου ἐπακούωμέν τῶν λεγομένων» (Ε.Π.Ε. 23,62). [Νεοελλ. ἀπόδ.: «Ἄν συνωμιλοῦσαν μερικοί χριστιανοί μέ ἄρχοντες ἐπίγειους, δέν θά τολμοῦσαν νά προσέχουν ἀλλοῦ. Πολύ περισσότερο τώρα, πού συνομιλοῦν μέ τόν Θεό. Ἐμεῖς, ἀγαπητοί, οἱ ἱερεῖς, εἴμαστε ἁπλῶς ὑπηρέτες. Δέν λέμε τά δικά μας, ἀλλά τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Καθημερινά στήν Ἐκκλησία διαβάζονται ἐπιστολές τοῦ οὐρανοῦ. Εἶναι ἐπιστολές, πού τίς ἔστειλε ὁ Θεός. Ἄς μπαίνουμε, λοιπόν, στήν Ἐκκλησία μέ τή δέουσα τιμή καί εὐλάβεια καί ἄς ἀκοῦμε μέ προσοχή τά λεγόμενα.]
.           Δυστυχῶς, ἡ πραγματικότητα σέ πολλούς Ναούς, δέν φανερώνει ἀνθρώπους προσευχομένους καί προσέχοντας, ἀλλά τύπους ἀπρόσεκτους, ἄτακτους, θορυβοῦντες, ἐνοχλοῦντες, κάποτε καί ἀσεβοῦντες. Καί ἄν αὐτοί ἦσαν μικρά παιδιά, ἤ ἐκτάκτως (κομῆτες!) εὐρισκόμενοι (λόγω π.χ. μνημοσύνου…) θά ὑπῆρχε κάποια δικαιολογία. Τό κακό εἶναι, ὅτι οἱ ἀτακτοῦντες εἶναι ἀπό τόν κύκλο τῶν λεγομένων… συνεργατῶν τοῦ ἱερέως!
.           Μιά ὁμάδα συνδεομένων μέ τό Ναό, φίλων τῶν πρεσβυτέρων, ἔχουν ἐξοικειωθῆ ἐπικίνδυνα μέ τά «θεῖα» καί τόν ἱερό χῶρο. Εἶναι σχεδόν σέ ὅλες τίς ἀκολουθίες περιφερόμενοι! Ἔχουν πάρει θάρρος! Ἀφόβως διασχίζουν τό Ναό γιά νά μποῦν στό Ἱερό! Μετά ἀπό λίγο βγαίνουν ἀπό τό Ἱερό, πηγαίνουν μέχρι τό παγκάρι, κουβεντιάζουν μέ τούς ἄλλους ἐπιτρόπους ἤ τίς ἐπιτρόπισσες! Πολλὲς φορές βγαίνουν καί ἀπο τὴν Ἐκκλησία, κι ὕστερα ξαναμπαίνουν. Παριστάνουν τά ἀφεντικά τοῦ Ναοῦ! Κινοῦνται ἀτάκτως, θά λέγαμε, πηγαινοέρχονται «σούρτα – φέρτα»! Καί ἄλλοι «κουμαντάρουν» τά πράγματα μέσα στό Ἱερό! Δέν μποροῦν νά σταθοῦν μέ εὐλάβεια οὔτε κατά τίς ἱερώτερες στιγμές. Συζητοῦν μέ ἄλλους, πού κι αὐτοὶ, κακῶς βρίσκονται στό Ἱερό.
.           Παρόμοια φαινόμενα παρατηροῦνται καί μέ γυναῖκες, πού θεωροῦν «τσιφλίκι» τους τό Ναό. Μπορεῖ νά λέγωνται «κυρίες τοῦ φιλοπτώχου» ἤ νεωκόρισσες ἤ «κυρίες τοῦ συσσιτίου»! Γενικῶς ὑπάρχει μιά ὁμάδα, ὄχι βεβαίως σέ ὅλους τούς Ναούς, πού θά τοὺς ὀνομάζαμε «παρατρεχάμενους». Εἶναι κρίμα!
.           Πολλοί ἀπό αὐτούς πλησίασαν κάποτε καλοπροαίρετα. Ἀλλά εἴτε διότι δέν κατηχήθηκαν καταλλήλως, εἴτε διότι ἐξοικειώθηκαν πολύ, ἀπό διάκονοι μετεβλήθηκαν σέ ἐνοχλητικούς «κουμανταδόρους». Συγκεκριμένα: Οἱ ἐπίτροποι ἄς μή στέκουν στό παγκάρι ὡς… ἐπιθεωρητές! Ἄς στέκουν μέ τούς λοιποὺς ἐκκλησιαζομένους, ὥστε νά μποροῦν καί αὐτοί νά προσεύχωνται. Ἕνας μόνο, ἐκ περιτροπῆς, ἄς στέκη διακριτικά γιά νά διευκολύνη τούς εἰσερχομένους. Γιά ὅλους ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Παύλου: «Λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετά αἰδοῦς καί εὐλαβείας· καί γάρ ὁ Θεός πῦρ καταναλίσκον» (Ἑβρ. ιβ´ 28).
.           Οἱ κυρίες τοῦ φιλοπτώχου ἄς βρίσκωνται μαζί μέ τίς λοιπές γυναῖκες, ἐκκλησιαζόμενες καί προσευχόμενες, καί ὄχι ἐπιδεικνυόμενες! Εἶναι ἀταξία τήν ὥρα τῆς λατρείας νά πουλᾶνε «λαχνούς» ἤ ἄλλα ἀντικείμενα, ἤ νά γράφουν χαρτιά γιά μνημόνευσι! Παραγγέλλει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «Στέλλεσθαι ἀπό παντός ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καί μή κατά τήν παράδοσιν ἥν παρέλαβον παρ᾽ ἠμῶν» (Β’ Θεσ.γ’ 6).

  • Στό ἱερό Βῆμα κανένας λαϊκός! Δέν χρειάζεται! Ὁ λειτουργός μπορεῖ καί μόνος του ν᾽ ἀνάψη τό θυμίαμα καί νά ἑτοιμάση τό «ζέον». Ὅσο γιά τό ἀντίδωρο, ἄς τεμαχίζεται σέ ἄλλο χῶρο. Καί φυσικά το ἀντὶ-δῶρο δίδεται χωρίς διακρίσεις, ὅπως καί τό ΔΩΡΟ! Κοροϊδεύουμε τούς πιστούς μέ τά λεγόμενα «ὑψῶματα» καί τά τυλιγμένα ἀντίδωρα!

.           Ὅλα κατά τάξιν. «Στῶμεν εὐλαβῶς»! Δέν εἶναι λέσχη φίλων ἡ Ἐκκλησία!

 

,

Σχολιάστε

«ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

Γραφειοκρατικ μπόδια στν ξιοποίηση ἐκκλησιαστικῶν κινήτων

Ἀντώνης Τριανταφύλλου
dimokratianews.gr
18.10.2017

Ξεμπλοκάρισμα ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πρὸς ὄφελος τῶν ἀναξιοπαθούντων ζήτησε ὁ Ἱερώνυμος στὸ τέτ α τὲτ μὲ τὸν Γαβρόγλου

.             Ἁπτὲς κινήσεις ἀπὸ ὅλους τοὺς συναρμοδίους φορεῖς τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, προκειμένου νὰ κινηθοῦν τὰ γραφειοκρατικά, τὰ δικαστικὰ καὶ τὰ διοικητικὰ γρανάζια, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας πρὸς ὄφελος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου ζήτησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου κατὰ τὴ χθεσινὴ συνάντησή τους. «Θὰ πρέπει νὰ κουραστοῦμε, νὰ κάνουμε πολλὴ ἐργασία, ὄχι γιὰ νὰ φᾶμε ἕνα κομμάτι ψωμί, ἔχουμε. Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κάνουμε κάτι γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη, ὅπως βλέπουμε κάθε μέρα. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός μας. Προσπαθοῦμε. Ἂν κάτι καταφέρουμε, θὰ εἴμαστε ὅλοι μαζὶ εὐχαριστημένοι, ἂν δὲν πᾶμε καλά, θὰ εἴμαστε ἄξιοι τῆς τύχης μας», τόνισε μὲ νόημα ὁ κ. Ἱερώνυμος. Ἔμφαση στὴ συζήτηση, ποὺ διήρκεσε μιάμιση ὥρα, δόθηκε στὴν ἀξιοποίηση περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Ἐκκλησίας, εἰδικότερα ἀκινήτων της Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ἄλλων 11 μητροπόλεων.

Ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη

.           Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ ἐκκλησιαστικὲς πηγές, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνισε ἐπιτακτικὰ καὶ μὲ συγκεκριμένα παραδείγματα τὴν ἀδήριτη ἀνάγκη νὰ κινήσει τὸ κράτος ὅλες τὶς ἀπαραίτητες διαδικασίες ποὺ τὸ ἀφοροῦν, ὥστε νὰ γίνει δυνατὸ τὸ ξεμπλοκάρισμα ἐκκλησιαστικῶν περιουσιακῶν στοιχείων. Ὁ Κώστας Γαβρόγλου τόνισε τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη καταγραφῆς καὶ ψηφιοποίησης τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ὅσων ἀκόμη μητροπόλεων τὸ ἐπιθυμοῦν, οὕτως ὥστε νὰ δρομολογηθεῖ ἐν τέλει ἡ ὅποια ἀξιοποίησή τους.
.           Ἡ διαδικασία, ἂν εὐοδώσει, θὰ γίνει μέσῳ τῆς κοινῆς ἐταιρίας ποὺ συστάθηκε τὸ 2013 μὲ ἑταίρους τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, ποὺ θὰ διαχειρίζεται ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρία, θὰ διανέμονται 50-50 ἀνάμεσα στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ τὸ κράτος. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας, οἱ πρόσοδοι αὐτὲς θὰ διατίθενται γιὰ τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τῶν ἱδρυμάτων της, τὸ κοινωνικὸ καὶ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο της καὶ γιὰ τὴ συντήρηση μνημείων καὶ ναῶν.
.           Γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὑπουργὸς Παιδείας συμφώνησαν ὅτι θ σχύσει τ καθεστς τς διαρκος ξιολόγησης τν φακέλων μαθήματος καὶ ἡ τελικὴ ἔγκριση τῶν νέων βιβλίων θὰ γίνει ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
.           Ἕνα ἰδιαίτερα φλέγον γιὰ τὴν Ἐκκλησία ζήτημα, ποὺ ἔθεσε μὲ ἰδιαίτερη ἔνταση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀφορᾶ τὴν ἀνάγκη πρόσληψης ἱερέων σὲ ἀκριτικὲς περιοχές. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, περιέγραψε στὸν ὑπουργὸ Παιδείας μὲ μελανὰ χρώματα τὴν κατάσταση ποὺ ἀντίκρισε στὴν ἀκριτικὴ Γουμένισσα τὸ Σαββατοκύριακο. «Πέθανε ἕνας γηραιὸς ἱερέας καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλος νὰ τὸν διαδεχθεῖ. Τί νὰ κάνουμε, νὰ πάρουμε μεταγραφὴ ἱερέα ἀπὸ τὴν ΠΓΔΜ;» φέρεται ὅτι εἶπε στὸν Κώστα Γαβρόγλου.
.           Ἕνα τέταρτο θέμα ποὺ συζητήθηκε ἦταν διαδικαστικὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση.

 

 

,

Σχολιάστε

ΛΑΒΡΟΣ Ο ΣΕΒ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Λάβρος ὁ Σεβ. Μεσσηνίας κατὰ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ἐπιτέθηκε μὲ σφοδρότητα κατὰ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, στὴν εἰσήγησή του ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας, μὲ θέμα «Ἡ πορεία τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν. Ἀξιολόγηση, προβλήματα, προοπτικές».
.             Ὁ κ. Χρυσόστομος κατηγόρησε τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ὅτι στὴ ΙΓ´ Συνάντηση τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς, ποὺ συνεδρίασε στὸ Ἀμμὰν τὸ 2014, δημιούργησε «κατευθυνόμενη ὁμάδα» Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Ἀντιόχεια, Ἱεροσόλυμα, Σερβία – ὁ ἕνας ἀντιπρόσωπος Σεβ. Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος – Γεωργία, Τσεχία), ἡ ὁποία ζήτησε νὰ διορθωθοῦν ἢ νὰ ἀπαλειφθοῦν οἱ σχετικὲς μὲ τὴ θεολογικὴ θεμελίωση τῆς τριαδολογικῆς βάσης τοῦ «πρωτείου», ποὺ περιλαμβάνονταν στὸ κείμενο ἐργασίας τῶν Παρισίων. Κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας «ὁ προτεινόμενος τρόπος ἐπεξεργασίας τοῦ νέου κειμένου ἐξυπηρετοῦσε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο, ὡς τὸ πρῶτο σκέλος της, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία θεωροῦσε ὅτι δὲν ὑπάρχει θεολογικὴ καὶ ἐκκλησιολογικὴ θεμελίωση τοῦ “πρωτείου”, ἄρα τὸ “πρωτεῖο” ἔχει μόνο διοικητικὲς ἀναφορὲς καὶ δὲν ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικὴ ἀναγκαιότητα»*.
.             Σημειώνεται ὅτι ἡ περὶ «πρωτείου» θέση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ λόγο ποὺ τὴν ὑποστηρίζει, συμπίπτει μὲ τὴν παλαιότερη θέση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Στὸ τεῦχος τῆς «Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας» τῆς 14ης Ἰουλίου 1900 (Ἔτος Κ΄, Ἀριθ. 28, σελ. 327) τονίζεται ὅτι εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ἐδόθη τὸ πρωτεῖο τῆς τιμῆς στὸν ἐπίσκοπο Ρώμης, ὄχι διότι ἐκεῖ ἐπεσκόπευσε καὶ ἀπέθανε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, οὔτε γιατί εἶχε τὴν κυριαρχία τῶν ἄλλων Ἀποστόλων, ἀλλ’ ἁπλῶς διότι ἡ Ρώμη ἦτο ἡ ἀρχαία πρωτεύουσα τοῦ κράτους. Καὶ πάρα κάτω τὸ σημαντικότερο: «Δυστυχῶς ὅμως οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ρώμης, τυφλούμενοι ὑπὸ τῆς ἑωσφορικῆς ὑπερηφανείας καὶ ἐθνικῆς αὐτῶν φιλοδοξίας δὲν ἠρκέσθησαν εἰς μόνα τὰ παρασχεθέντα αὐτοῖς πρεσβεῖα τιμῆς χάριν τῆς πολιτικῆς σημασίας τῆς ἐν ᾗ ἥδρευον πόλεως, καθ’ ὅσον ἔβλεπον, ὅτι καίτοι δυνάμει τῶν πρωτείων τούτων κατεῖχον τὴν πρώτην μεταξὺ τῶν πατριαρχῶν θέσιν, οὐχ ἧττον ὅμως τὰ πρεσβεῖα ταῦτα κυρίως εἰπεῖν, ἦσαν ἁπλοὺς τιμητικὸς τίτλος κενὸς περιεχομένου».
.             Γιὰ τὸ «πρωτεῖο» ὁ κ. Χρυσόστομος ὑποστήριξε ὅτι «τὰ περὶ τριαδολογικῆς βάσης στὴ σχέση “πρωτείου” καὶ συνοδικότητας ἔχουν ἤδη ἀναλυθεῖ διεξοδικὰ καὶ ἔχουν γίνει ἀποδεκτά, ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ Ρωμαιοκαθολικούς, στὸ κοινὸ κείμενο τοῦ Μονάχου (1982) καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μποροῦν νὰ ἀμφισβητηθοῦν, ἐνῶ ἐπιβεβαιώνονται καὶ ἀπὸ τὸν 34ο Ἀποστολικὸ Κανόνα». Πράγματι τὰ ἐν λόγῳ κείμενα ὑπάρχουν καὶ σ’ αὐτὰ πουθενὰ δὲν φαίνεται ἡ σχέση τῆς τριαδολογίας μὲ τὸ «πρωτεῖο». Οὔτε ὁ παρὼν τότε στὸ Μόναχο, ὡς Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, σημερινὸς Πατριάρχης ὑποστήριξε κάτι τέτοιο.
.                  Γιὰ τὸ νέο κείμενο, ποὺ συνέταξε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Μόσχας καὶ ποὺ κατετέθη πρὸς ἀντικατάσταση ἐκείνου τῶν Παρισίων, σημειώνει ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ὅτι, παρὰ τὶς ἐπισημάνσεις του, ἡ ὑπὸ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία «ὁμάδα» ἐπέμεινε ὅτι τὸ κείμενο ἦταν «τέλειο» καὶ πρότεινε νὰ γίνει ἀποδεκτὸ χωρὶς συζήτηση ἢ διόρθωση. Τελικὰ στὸ Ἀμμὰν ἡ Μικτὴ Θεολογικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπέτυχε νὰ ἐκδώσει κοινὸ κείμενο καὶ ἀποφασίστηκε νὰ συνταχθεῖ νέο. Αὐτὸ κατατέθηκε στὴν ΙΔ΄ Συνάντηση τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία συνεδρίασε στὸ Κιέτι τῆς Ἰταλίας, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καὶ ἔγινε δεκτὸ μὲ τὸν τίτλο: «Συνοδικότητα καὶ Πρωτεῖο κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία. Καθ’ ὁδὸν πρὸς μία κοινὴ κατανόηση στὴν ὑπηρεσία τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας σημειώνει ὅτι τὸ κείμενο τοῦ Κιέτι «ἂν καὶ περιλαμβάνει ἀρκετὰ θετικὰ σημεῖα ἐν τούτοις εἶναι ἀσαφές, ἀποσπασματικό, θεολογικὰ ἐλλειμματικὸ μὲ ἐλάχιστη ἐκκλησιολογικὴ σημασία καὶ ἀξία στὰ περισσότερα σημεῖα του». Καὶ προσθέτει: «Ἡ ἴδια ἡ συνάντηση τοῦ Chieti προοιωνίζει ὅτι καὶ ὁ παρὼν Διάλογος εἰσέρχεται σὲ μία νέα φάση στασιμότητας καὶ σὲ μία περίοδο “παγετώνων”».
.             Σφοδρὴ εἶναι ἡ ἐπίθεση τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας κατὰ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ στὸ ὅτι αὐτὴ πρότεινε στὰ θέματα ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὶς ἑπόμενες συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς νὰ συμπεριληφθοῦν τὸ θέμα τῆς Οὐνίας καὶ ἡ ἀντίληψη περὶ τοῦ «Πρωτείου» καὶ τῆς Συνοδικότητας κατὰ τὴ δεύτερη χιλιετία. Τὴν κατηγορεῖ ὅτι προσπάθησε, «κατὰ παγίαν τακτική της», «νὰ κάνει ἐξαγωγὴ τῶν ἐσωτερικῶν προβλημάτων της καὶ νὰ τὰ καταστήσει προβλήματα διορθόδοξα καὶ διεκκλησιαστικά». Πιὸ συγκεκριμένα σημειώνει ὅτι «ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐπιδιώκει νὰ παρουσιάσει τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας ὡς πρόβλημα πρωτίστως διεκκλησιαστικὸ καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀφ᾽ ἑνὸς νὰ ἐπιτύχει μία πανορθόδοξη συμφωνία καὶ συνεργασία, ὡς ἀντίστασιν ἔναντι τῶν πολιτικῶν ἐπιδιώξεων τῆς Κυβέρνησης τῆς Οὐκρανίας καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ ἐπιτύχει τρόπους δέσμευσης καὶ συμμετοχῆς τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀλλὰ καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στὸ ὅλο ζήτημα, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο διάλογο».
.             Διαφωνώντας ὁ κ. Χρυσόστομος μὲ τὴν πρόταση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας κατέθεσε δύο δικές του προτάσεις. Ἡ πρώτη ἦταν νὰ συνεχισθεῖ ὁ Διάλογος ἐπὶ τῆς πρώτης χιλιετίας, ὡς πρὸς τὸ λειτούργημα τοῦ Πρώτου στὰ πλαίσια τῆς Συνοδικότητας καὶ ὡς πρὸς τὸ ρόλο τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης καὶ νὰ μὴν προχωρήσει στὴ δεύτερη χιλιετία καὶ στὸ θέμα τῆς οὐνίας. Τελικὰ οἱ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πλὴν ἐκείνου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων (Καθηγ. Θεοδ. Γιάγκου) καὶ τοῦ ἰδίου ἀπέρριψαν τὴν πρότασή του καὶ ψήφισαν τὴν πρόταση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Τὰ δύο θέματα ποὺ ἐγκρίθηκαν καὶ ἀπὸ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς νὰ συζητηθοῦν εἶναι:

Α) Πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως: Θεολογικὰ καὶ Κανονικὰ Θέματα, καὶ

Β) Πρωτεῖο καὶ Συνοδικότητα στὴ δεύτερη χιλιετία καὶ σήμερα.

.             Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ἐξέφρασε τὴν πικρία του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ψηφίστηκε ἡ πρότασή του, ἀλλὰ δὲν ἐξήγησε γιατί ὅλες οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες – καὶ ὄχι μόνο ἡ ὑπὸ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία «ὁμάδα» – δὲν τὴν ἐψήφισαν. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σημειώνει πὼς ἡ ψήφιση τῶν δύο θεμάτων ἔγινε «κατόπιν ἐπίμονης πίεσης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ συγκατάθεσης τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς….καὶ προοιωνίζει τὸ “ναυάγιο” τῶν συνομιλιῶν, γιατί ἡ παροῦσα διπλὴ θεματολογία ἐξυπηρετεῖ τὶς ἐπικοινωνιακὲς ἐπιδιώξεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τὴν ἀπαίτησή της γιὰ συζήτηση τοῦ θέματος τῆς οὐνίας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποπροσανατολιστικὲς μεθοδεύσεις τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Μελῶν, ὄχι ὅμως τὸν πραγματικὸ καὶ οὐσιαστικὸ σκοπὸ τοῦ Διαλόγου». Ἐδῶ χρειάζεται μία ἐξήγηση ἐκ μέρους τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας. Γιατί οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ νὰ θέλουν νὰ συζητηθεῖ τὸ θέμα τῆς οὐνίας, ποὺ θὰ προκαλέσει ναυάγιο στὸν Διάλογο, ὅταν κόπτονται γι’ αὐτόν, καὶ ὅταν βρίσκονται σὲ ὀξεία ἀντιπαλότητα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας γιὰ τὴν οὐνία στὴν Οὐκρανία. Ἐπίσης πρέπει νὰ ἐξηγήσει γιατί σὲ αὐτὲς τὶς ἐπιδιώξεις καὶ μεθοδεύσεις τῆς Μόσχας καὶ τοῦ Βατικανοῦ συμφώνησαν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πλὴν τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ κ. Γιάγκου.
.             Ἡ πρόταση τοῦ κ. Χρυσοστόμου νὰ παραμείνει ὁ Διάλογος στὴν πρώτη χιλιετία καὶ νὰ μὴ συζητηθεῖ τὸ θέμα τῆς οὐνίας, ὅπως τὸ θέτει ἡ Μόσχα, εἶναι ἡ τὰ τελευταῖα χρόνια ἄποψη τοῦ Φαναρίου, ὅτι δηλαδὴ πρέπει αὐτὸς νὰ μείνει σὲ θέματα, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξει διχογνωμία ὥστε νὰ μὴ ναυαγήσει. Καὶ ἐδῶ προκαλεῖται τὸ ἐρώτημα, γιατί τὸ Φανάρι δέχθηκε νὰ συζητηθοῦν τὰ δύο θέματα, πού, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας, δυναμιτίζουν τὸν Διάλογο; Σημειώνεται ὅτι ἡ οὐνία εἶναι πρόβλημα ὄχι μόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας. Προβλήματα ὀξύτατα μὲ αὐτὴν ἀντιμετωπίζουν καὶ οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῶν Πολωνίας, Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, Ρουμανίας, Ἀντιοχείας, Πολωνίας, ἀκόμη καὶ τῆς Ἑλλάδος.
.             Πολλὰ ἀπὸ ὅσα ἀναφέρει ὁ Σεβ. Μεσσηνίας γιὰ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, εἶναι σωστά. Ὅμως λείπει ἡ ἐκ μέρους του ἀνάλογη κριτικὴ πρὸς τὸ Φανάρι. Ἰδιαίτερα γιὰ τὰ ἀνοίγματά του πρὸς τὸ Βατικανὸ καὶ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ἐμπλοκή του στὸν ἀνταγωνισμὸ ἰσχύος μὲ τὴ Μόσχα. Πάντως τοὺς ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Ἱεραρχίας χαρακτηρισμοὺς τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας σὲ βάρος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἀγνοήσει, ἀλλὰ νὰ λάβει ἐπ’ αὐτῶν θέση, ὅταν μάλιστα ὑπάρχει κίνδυνος νὰ προκαλέσουν ζητήματα στὶς διορθόδοξες σχέσεις της.
.             Ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Χρυσοστόμου στὴν Ἱεραρχία δὲν ἦταν μόνο ἐνημερωτική, ὅπως ἐκτίμησαν πολλοὶ Ἀρχιερεῖς, πού, δυστυχῶς, δὲν παρακολουθοῦν τὴν ἐξέλιξη τοῦ Διαλόγου μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς. Εἶχε πολλὲς καὶ σοβαρὲς θεολογικές, ἐκκλησιολογικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς τοποθετήσεις, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀπαιτοῦνται ὑπεύθυνες Συνοδικὲς ἀποφάσεις. Εἶναι πάντως θετικὸ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία νὰ ἐπαναξιολογηθοῦν καὶ νὰ ἐπανεκτιμηθοῦν τὰ μέχρι σήμερα ἀποτελέσματα τοῦ Διαλόγου μὲ τοὺς Ρ/Κ καὶ νὰ καθορισθεῖ ἡ μελλοντική του πορεία. Χρήσιμο θὰ εἶναι πανορθοδόξως νὰ ὑπάρξει πνεῦμα αὐτοκριτικῆς, ταπείνωσης, μετανοίας καὶ τηρήσεως τῆς Ἱερῆς Πατερικῆς Παρακαταθήκης, γιὰ νὰ ἐξοβελιστεῖ ἡ ἐκκοσμικευμένη νοοτροπία ποὺ κυριαρχεῖ, ἰδιαίτερα στὸ Φανάρι καὶ στὴ Μόσχα.

* Στὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν κείμενα τηρεῖται ἡ ὀρθογραφία καὶ ἡ σύνταξη τοῦ πρωτοτύπου.

Σχολιάστε

Η ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Συνοδικότητα ἐπιβίωσε στὴν Ἱεραρχία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ Συνοδικότητα ἐπιβίωσε στὴν Ἱεραρχία τῆς περασμένης ἑβδομάδος, ἔστω καὶ μὲ δυσκολία. Ἂν ἡ Ἱεραρχία ἀκολουθοῦσε στὶς ἐκλογὲς τὴν δημοσίως ἐκδηλωθεῖσα προτίμηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου σὲ συγκεκριμένους ὑποψηφίους, θὰ ἔκαμε ἕνα ἀκόμη βῆμα πρὸς τὴν μετατροπὴ τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος σὲ Ἀρχιεπισκοπικό, στὰ πρότυπα τοῦ λατινίζοντος Πατριαρχικοῦ… Ἡ πλειονοψηφία τῆς Ἱεραρχίας ὅμως δὲν ἀκολούθησε τὴν προτίμηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων (Καβάλας). Ἐξέλεξε τὸν Ἀρχιμανδρίτη Στέφανο Τόλιο, πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
.           Μὲ βάση τὴν ἔρευνά μας, στὴν κρίση τῆς πλειονοψηφίας τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας, γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων, βάρυναν τὰ ἀκόλουθα:

– Ἡ προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο του. Ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἀξιόλογο πνευματικό, κηρυκτικό, διοικητικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἔργο.
– Ἡ δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Αὐτὴ ἔδρασε ἀρνητικά, ὡς πρὸς τὸν ὑποψήφιο ποὺ ὑποστήριξε. «Δὲν θὰ πᾶμε στὴν Ἱεραρχία νὰ ἐπικυρώσουμε τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου», εἶπαν ἀρκετοὶ Ἀρχιερεῖς.
– Ἡ προβολὴ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητρ. Δημητριάδος π. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, στὸν Βόλο καὶ στὴν Ἀθήνα, ὡς «φαβορὶ» γιὰ τὴν ἐκλογή, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ὑπέρ του δημόσια δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἐνόχλησε Ἱεράρχες. Ἐπίσης ἐνόχλησε τὸ προβληθὲν ἐπιχείρημα, ὅτι τὸ νεαρό τῆς ἡλικίας του ἦταν προσὸν γιὰ τὴν ἐκλογή του, ἐπειδὴ καὶ ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φιλίππων Προκόπιος εἶχε ἐκλεγεῖ 35 ἐτῶν. Τέλος, δὲν ἀπέδωσε τὰ ἀναμενόμενα ἡ ὑποστήριξη πρὸς τὸν π. Δαμασκηνὸ τοῦ Μητρ. Δημητριάδος.

.           Κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας, δὲν εὐσταθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, μὲ τὴ δημόσια δήλωσή του ὑπὲρ τοῦ π. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, θέλησε «νὰ ἐξοφλήσει» τὴν πρὸς τὸν Μητρ. Δημητριάδος ὑποχρέωση ποὺ εἶχε, ἀλλά, ταυτόχρονα, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, νὰ ὑπονομεύσει τὴν ὑποψηφιότητά του πρωτοσυγκέλλου του. Δὲν εὐσταθεῖ, γιατί πρῶτον στὴν περίπτωση τῆς Μητροπόλεως Σταγῶν ἡ δημόσια δήλωση τοῦ κ. Ἱερωνύμου ὑπὲρ τῆς ὑποψηφιότητας τοῦ Ἀρχιμ. Θεοκλήτου Λαμπρινάκου δὲν ἔβλαψε τὴν ἐκλογή του. Δεύτερον ἡ μὴ ἐκλογὴ τοῦ π. Δαμασκηνοῦ εἶχε ἐπίπτωση στὸν ἴδιο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Βεβαίως ὁ παίκτης τοῦ ζατρικίου γνωρίζει ὅτι γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ ἀπώτερος στόχος θυσιάζεται ἕνα πιόνι, ἀκόμη καὶ ἰσχυρό…
.           Οἱ Ἀρχιερεῖς στὴν περίπτωση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων ψήφισαν κατὰ συνείδηση καὶ δὲν ὁμαδοποιήθηκαν, γιὰ νὰ ἐκδηλωθοῦν ὡς ἀντιπολίτευση πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὅπως συνέβαινε παλαιότερα. Ἀπόδειξη ὅτι τὸν π. Δαμασκηνὸ Κιαμέτη ψήφισαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ «ἱερωνυμικοί»*, ἀλλὰ καὶ «χριστοδουλικοὶ»* Ἀρχιερεῖς. Τὸν ἐκλεγέντα π. Στέφανο Τόλιο ψήφισε παρόμοιο μίγμα Ἀρχιερέων, ποὺ ἦταν μεγαλύτερο (42 ψῆφοι ἔναντι 34).
.           Γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Σταγῶν καὶ Μετεώρων συνέπεσε ἡ δημόσια προτροπὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὴ βούληση τῆς πλειονοψηφίας τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ ἐκλεγεὶς π. Θεόκλητος Λαμπρινάκος εἶναι χειροτονία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος δὲν ἀνῆκε στὸ κλίμα τῶν περὶ τὸν σημερινὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀρχιερέων, καὶ εἶχε τὴν διακριτικὴ ἀλλὰ θερμὴ ὑποστήριξη τοῦ Μητροπολίτου Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, ἀνθυποψηφίου γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Μεσσηνίας καὶ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βουλκάνου Μεσσηνίας, στὴν ὁποία ἐκάρη μοναχὸς ὁ Σεβ. Σπάρτης. Τὴν ὑποψηφιότητά του ὑποστήριξαν «ἱερωνυμικοὶ» καὶ «χριστοδουλικοὶ» Ἀρχιερεῖς. Σημειώνεται ὅτι τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ ἐλθόντος δευτέρου σὲ ψήφους, Ἀρχιμ. π. Νήφωνος Καψάλη, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως Μετεώρων, ὑποστήριξαν ὁ «ἱερωνυμικὸς» Μητροπολίτης Ἰωαννίνων καὶ ἄλλοι, λιγότεροι, «ἱερωνυμικοὶ» καὶ «χριστοδουλικοὶ» Ἀρχιερεῖς.-

*«Ἱερωνυμικοὶ» καὶ «Χριστοδουλικοὶ» εἶναι σχηματικὴ ὀνομασία τῶν Μητροπολιτῶν ἀναλόγως τοῦ χρόνου χειροτονίας τους καὶ τῆς τυχὸν ἀνοικτῆς προτίμησής τους πρὸς ἕναν τῶν δύο Ἀρχιεπισκόπων. Φυσικὰ πολλοὶ Ἀρχιερεῖς, ἀνεξαρτήτως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ποὺ τοὺς χειροτόνησε καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν εὐγνωμοσύνης καὶ τοῦ πνευματικοῦ δεσμοῦ ποὺ συναισθάνονται, διατηροῦν ἀνεξαρτησία ἄποψης.

, ,

Σχολιάστε