Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ"

ΑΡΑΓΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ;

Σχίσμα; Οἱ Ρῶσοι μετὰ τὸν Βαρθολομαῖο
προειδοποιοῦν καὶ Ἱερώνυμο γιὰ οὐκρανικὸ

ΠΗΓΗ: skai.gr
17. 10. 2019

βλ. σχετ.: ΣΤΕΡΕΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ!

.                 Μετὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸ πατριαρχεῖο Μόσχας προειδοποιεῖ μὲ διαγραφὴ καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἀπὸ τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἐὰν ὁ κ. Ἱερώνυμος μνημονεύσει τὸν Προκαθήμενο τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας μητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο.
.                 Σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν ποὺ δημοσιεύει τὸ orthodoxia.info ἡ ρωσικὴ Σύνοδος διαφωνεῖ μὲ τὴν τοποθέτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας … πάντα παρέμεινε στὴν κανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας – Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».
.                 Ἐπίσης ὁ Πατριάρχης Κύριλλος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν ἀπουσία τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν Κρήτη λέγοντας πώς : «Ἡ δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα ὅτι «λόγῳ τῆς ἀπουσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας» ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης τὸ 2016 «δὲν ὑπῆρξε εὐκαιρία νὰ συζητήσουμε τὸ θέμα τῆς χορήγησης αὐτοκεφάλου». Στὴν πραγματικότητα, τὸ θέμα τοῦ αὐτοκεφάλου ἐξαιρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀτζέντα τῆς Συνόδου πολὺ νωρίτερα, κατόπιν ἐπιμονῆς τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου».
.                 Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης κατηγορεῖ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο ὅτι ἀκολούθησε πλήρως τὴν γραμμὴ τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ πὼς ἀγνόησε τὶς ἐκκλήσεις τῶν 9 μητροπολιτῶν ποὺ εἶχαν διφορετικὴ ἄποψη, τοὺς ὁποίους ἀνέφερε ὀνομαστικά. Μάλιστα σὲ μία προσπάθεια διάσπασης τῆς Ἑλλαδικῆς ἱεραρχίας ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἀποφάσισε νὰ συνεχίσει νὰ συλλειτουργεῖ μόνο μὲ τοὺς μητροπολίτες ποὺ διαφώνησαν μὲ τὴν ἀπόφαση, διακόπτοντας τὴν Κοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους.
.                 Ὅπως ἀναφέρει τὸ ἀνακοινωθέν: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἐξουσιοδοτεῖ τὸν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κύριλλο νὰ διακόψει τὸ μνημόσυνο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου σὲ περίπτωση καθ’ ἣν ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀρχίσει νὰ μνημονεύει στὶς θεῖες ἀκολουθίες ἀρχηγὸ μίας ἐκ τῶν οὐκρανικῶν σχισματικῶν παρατάξεων ἢ ἀναλάβει ἄλλες πρωτοβουλίες, ποὺ θὰ ἐπιμαρτυροῦν τὴν γενομένη ἀπὸ αὐτὸν ἀναγνώριση τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σχίσματος.»
.                 Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη ἐνῶ τὴν ἐρχόμενη Παρασκευὴ (18/10) ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος φθάνει στὴ Θεσσαλονίκη, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος τὸ Σάββατο θὰ τελέσει Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ παλαιοχριστιανικὸ Ναὸ Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου. Πληροφορίες ἀναφέρουν μάλιστα ὅτι στὴν Θεία αὐτὴ Λειτουργία θὰ παρίσταται καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, καὶ γιὰ πρώτη φορὰ θὰ μνημονευτεῖ ὁ Μητροπολίτης Κιέβου καὶ Πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀναγνωρίσει τὸ αὐτοκέφαλό της Οὐκρανικῆς ἐκκλησίας.

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

Διαφημίσεις

Σχολιάστε

ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ τῆς ἐν ΡΩΣΙᾼ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ τῆς ἐν ΕΛΛΑΔΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πατριαρχεο Μόσχας: Σήμερα ερ Σύνοδος
γι
τν πόφαση τς κκλησίας τς λλάδος γι τ «οκρανικ
»

Ἰσμήνη Χαραλαμποπούλου
ΠΗΓΗ: protothema.gr, 17/10/2019

.             Σήμερα συνεδριάζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συγκεκριμένα γιὰ σήμερα ὁρίστηκε ἡ ἔκτακτη συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀναγνωρίσει τὴν νέα Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ἡ ἔκτακτη αὐτὴ συνεδρία στὴν Μόσχα ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ἀφοῦ θὰ ἀξιολογήσει καὶ θὰ ἀπαντήσει στὴν πρώτη Ἐκκλησία ποὺ ἀναγνώρισε τὴν αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανία.
.             Ἡ ἀπόφαση ἀναμένεται μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καθὼς θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ αὐτὴν ἂν τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας διακόψει τὴν κοινωνία μὲ τὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἔκανε καὶ μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο πάντως μνημονεύει τὸν Πατριάρχη Μόσχας. Σὲ συνέντευξή του σὲ ξένο πρακτορεῖο ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων τόνισε μεταξὺ ἄλλων πὼς ἡ κατάσταση θὰ συζητηθεῖ λεπτομερῶς. Ἐπιπροσθέτως, ὑπογράμμισε ὅτι ἡ διακοπὴ τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ποὺ ἀποφάσισε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας δὲν εἶχε καμία ἀρνητικὴ ἐπίδραση στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
.             Αὔριο Παρασκευὴ φτάνει στὴ Θεσσαλονίκη ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος θὰ τελέσει Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία καί, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, θὰ γίνει συλλείτουργο μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο. Ἐκεῖ γιὰ πρώτη φορὰ νὰ μνημονευτεῖ ὁ Μητροπολίτης Κιέβου καὶ Πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος.
.             Ἀκολούθως, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης θὰ μεταβεῖ στὸ Ἅγιο Ὄρος, ὅπου θὰ πραγματοποιήσει ἐπίσκεψη ἀπὸ 19 ἕως 22 Ὀκτωβρίου. Τὸ Σάββατο, 19 Ὀκτωβρίου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης,προερχόμενος ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, θὰ ἀφιχθεῖ στὴν Ἱ. Μονὴ Ξενοφῶντος, πρῶτο του σταθμὸ στὸ Ἅγιον Ὄρος.
.             Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς του θὰ προεξάρχει τῆς Θείας Λειτουργίας ποὺ θὰ τελεστεῖ στὸ νέο Καθολικό τῆς Μονῆς, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀνέγερσή του, καὶ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὶς Καρυές, ἀλλὰ καὶ Ἱ. Μονὲς καὶ Σκῆτες.

 

Σχολιάστε

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΦΑΝΑΡΙ, ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ, ΠΟΡΟΣΕΝΚΟ, ΒΑΤΙΚΑΝΟ, ΗΠΑ

Πανηγυρίζουν Φανάρι, Ἐπιφάνιος, Ποροσένκο, Βατικανό, ΗΠΑ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Γιὰ τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς εἰσήγησης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου νὰ ἀναγνωρισθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας πανηγυρίζουν ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Προκαθήμενος τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος, ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο, γνωστὸς γιὰ τὸν λαϊκισμὸ καὶ τὸν ἐθνικισμό του, τὸ Βατικανὸ καὶ οἱ ΗΠΑ.
.             Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τὴν Κυριακὴ 13 Ὀκτωβρίου, τὴν ἑπόμενη δηλαδὴ ἡμέρα τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας, τὴν ὁποία χαρακτήρισε «ἱστορική», στὴν ὁμιλία του στὸ Φανάρι ἔδειξε ἰδιαίτερα εὐτυχής. Εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Σήμερα θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ κ. Γενικὸς Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας (Σημ. γρ. Ἦταν παρὼν) ὅπως καὶ ὅλοι μας ἰδιαιτέρως εὐτυχὴς διότι, ὅπως γνωρίζετε, ἀδελφοί, χθὲς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε μία ἱστορικὴ ἀπόφαση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἀφ’ ἑνὸς ἀναγνωρίζεται καὶ ἐπιβεβαιοῦται τὸ ἀποκλειστικὸ δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, νὰ ἀπονέμει τὰ Αὐτοκέφαλα ἐκεῖ ὅπου παρίσταται ἀνάγκη, καὶ ἀφ’ ἑτέρου, κατὰ συνέπειαν, καὶ ἐπὶ τῇ βάσει αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος τοῦ Πατριαρχείου μας, ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνώρισε τὸ Αὐτοκέφαλον ποὺ ἔδωσε τὸ Πατριαρχεῖο μας, πρὸ μηνῶν, εἰς τὴν νεοπαγῆ Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας».
.             Ὁ Ἐπιφάνιος, προκαθήμενος τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, τῶν ὁποίων ἀναγνώρισε τὸ αὐτοκέφαλο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἀκολούθησε μόνη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἀπέστειλε ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπόφαση ἐπιστολὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, στὴν ὁποία ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη του καὶ τοῦ δίδει τὴν ὑπόσχεση ὅτι στὸ ἐγγὺς μέλλον θὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ τοῦ ἐκφράσει τὰ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ στὸ πρόσωπό του.
.             Ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴν σύμπραξη τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εἶναι ὁ ἀρχιτέκτων ὅλης αὐτῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀνωμαλίας ὄχι μόνο στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ὀρθοδοξία, ἔγραψε στὴ σελίδα του στὸ facebook γιὰ τὰ «θαυμάσια καὶ ἐμπνευσμένα νέα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα» καὶ πὼς «δέχεται εὐχαρίστως αὐτὴν τὴν ἀπόφαση τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας μὲ εὐγνωμοσύνη». Φυσικὰ εὐχαριστεῖ καὶ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, γιὰ τὴν ὑποστήριξή του καὶ τὴν «ἄοκνη προσπάθειά του στὴν ὑποστήριξη τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας». Ἐπίσης ἐξέφρασε τὴν πεποίθηση ὅτι μετὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες θὰ ἀναγνωρίσουν τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας. Σημειώνεται ὅτι ὁ Ποροσένκο λαμβάνει τὴ Θεία Κοινωνία τόσο ἀπὸ τοὺς σχισματικούς, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας.
.             Τὰ ἐνημερωτικὰ μέσα τοῦ Βατικανοῦ ἐπίσης πρόβαλαν τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικοὺς καὶ καθηρημένους κληρικοὺς τῆς Οὐκρανίας καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησή τους γιὰ τὸ γεγονός. Τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων τοῦ Βατικανοῦ «Asianews» τόνισε ὅτι «μόνον ἑπτὰ ἐπίσκοποι ζήτησαν ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία νὰ καθυστερήσει ἡ ἀπόφαση, ἀλλὰ ἡ πλειοψηφία τῆς Ἑλληνικῆς Συνόδου ἀποφάσισε νὰ ὑποστηρίξει τὴν Οὐκρανικὴ Αὐτοκεφαλία» καὶ προσέθεσε ὅτι ἔτσι «ὑποστήριξε τὸ δικαίωμα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης ὡς τοῦ μόνου ποὺ μπορεῖ νὰ προσδιορίσει τὴ νομιμότητα τοῦ στάτους τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν». Οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ αὐτὴν τὴν παποσύνη προωθοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μὲ τὴν θερμὴ συνεργασία τοῦ Φαναρίου.
.             Ἡ γαλλικὴ καθολικὴ ἐφημερίδα “La Croix”, ἀφοῦ ἀναφέρει μὲ ἱκανοποίηση τὸ γεγονός, ἐκφράζει τὴν πεποίθηση ὅτι καὶ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες θὰ μποροῦσαν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν δρόμο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἐπισημαίνει κιόλας πὼς αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιδεινώσει ἀκόμη περισσότερο τὶς σχέσεις τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας.
.             Ὁ Ἀμερικανὸς Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Μάϊκ Πομπέο ἔχει χαρακτηρίσει «ἱστορικὸ ἐπίτευγμα» τὴν ἀπόδοση τῆς Αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὸ Φανάρι στοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας. Καὶ ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα Τζέφρι Πάϊατ ἔχει ἐκφράσει τὴν ὑποστήριξή του στὴν προώθηση τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία. Μάλιστα τὸν περασμένο Μάϊο συνόδευσε τὸν κ. Μπράουμπαγκ, πρέσβυ τῶν ΗΠΑ γιὰ ζητήματα θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καὶ ἄλλους ἀξιωματούχους τῆς Οὐάσινγκτον, στὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, μὲ τὸν ὁποῖο συζήτησαν καὶ τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα. Ὁ κ. Μπράουμπαγκ εἶχε προηγουμένως ἐπισκεφθεῖ τὸν Πάπα στὸ Βατικανό.
.             Ἐκ τῶν ἀντιδράσεων Βατικανοῦ, ΗΠΑ, Ποροσένκο μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ ὁ ἀντικειμενικὸς παρατηρητὴς ὅτι τὰ νήματα γιὰ τὸ αὐτοκέφαλο τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας ἐκίνησαν ὅσοι ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ καὶ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ πολεμοῦν τὴ Ρωσία καὶ ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν ἀντιπαράθεση ὡς κατάλληλα ἐργαλεῖα χρησιμοποιοῦνται τὸ Φανάρι καί, τώρα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
.             Φυσικὰ ὑπῆρξαν καὶ ἀρνητικὰ δημοσιεύματα. Τὸ προσκείμενο στὸ Βατικανὸ ἑλβετικὸ ΜΜΕ «Echo» σημείωσε: «Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναγνώρισε τὴν Αὐτοκεφαλία παρὰ τὶς προειδοποιήσεις 2000 κληρικῶν καὶ λαϊκῶν» καὶ προσέθεσε πὼς «ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν συγκεντρώνει παρὰ μία χούφτα ἐνοριῶν, ἐνῶ τὸ πολὺ μεγάλο μέρος τῶν Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν μένουν πιστοὶ στὴν παραδοσιακὴ Ἐκκλησία καὶ στὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο». Ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι πλὴν τῆς Ἑλλάδος «οὐδεμία ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἀναγνωρίσει τὴν Ἐθνικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, τὴν ὁποία προώθησε ὁ πρώην Πρόεδρος Ποροσένκο».
.             Ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τὰ προσκείμενα στὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο καὶ τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἡ ἱστοσελίδα «Orthodoxologie» ἐπαινεῖ καὶ ἔχει καὶ φωτογραφίες τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀνοικτὰ διαφώνησαν μὲ τὴν πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ ζήτησαν νὰ ἀναβληθεῖ ἡ ἀπόφασή του νὰ δοθεῖ ἡ Αὐτοκεφαλία στοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας. Συγκεκριμένα παρατίθενται οἱ φωτογραφίες τῶν Μητροπολιτῶν Καρυστίας, Ἠλείας, Δρυινουπόλεως καὶ Κονίτσης, Πειραιῶς, Νέας Σμύρνης, Καισαριανῆς, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Κερκύρας, Κυθήρων καὶ Μεσογαίας.
.             Τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Interfax – Religion ἀναφέρει ὅτι ἐντός τοῦ φθινοπώρου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας θὰ ἀποτιμήσει τὴν κατάσταση, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας. Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικολάϊ Μπαλασόφ, ἀντιπρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας δήλωσε σχετικά: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ ἐκτιμήσει τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῆς γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο καὶ γιὰ τὶς διαθρησκειακὲς σχέσεις».-

Σχολιάστε

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ γιὰ τὴν ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ τῆς ἐν ΟΥΚΡΑΝιΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ μετὰ τὴν ΑΠΟΦΑΣΗ τῆς Ἱεραρχίας Ἐκκλ. Ἑλλάδος

Δηλώσεις Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
μετά τήν Ἔκτακτη Σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας μας
(12-10-2019)

διά τήν Οὐκρανική «Αὐτοκεφαλία»

.             Ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τῆς Ἔκτακτης αὐτῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας καί μέχρι τοῦ μεσονυκτίου, ἀλλά καί ἕως σήμερα δέχθηκα καί δέχομαι τηλεφωνικές καί προσωπικές ἐπικοινωνίες ἐκ μέρους Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, καί ἐνίων δημοσιογράφων, γιά τά γενόμενα στήν κρίσιμη αὐτή Συνεδρία. Περί τό μεσονύκτιο μάλιστα τῆς πρώτης ἡμέρας (τοῦ Σαββάτου) ἔλαβα τηλεφώνημα ἀπό τήν Ἀμερική, ἀπό τόν γνωστό καί ἀπό ἄλλη φορά δημοσιογράφο κ.Ἀλέξανδρο Στεφανόπουλο, ὁ ὁποῖος, τελῶν ἐν ταραχῇ μετά ἀπό τίς εἰδήσεις τῆς ραγδαίας ἀνακηρύξεως τῆς «Αὐτοκεφαλίας» τῆς Οὐκρανίας ἐζήτησε νά ἐνημερωθῆ σχετικά καί ἠθέλησε νά μέ συνδέση στή συνέχεια μέ ἕνα ρωσικό κανάλι γιά σχετική ἐνημέρωσι.
Δέν δέχθηκα ἐκείνη τήν ὥρα νά δώσω συνεντεύξεις γιά τό Οὐκρανικό «Αὐτοκέφαλο», ἐνῶ ἦταν πολύ ἀνήσυχοι ἀπό τίς εἰδήσεις, πού εἶχαν κυκλοφορήσει, ἀλλά τούς ὑποσχέθηκα ὅτι ἐπανερχόμενος εἰς τήν ἕδραν μου θά ἔδινα τίς ἀπαραίτητες γιά τό θέμα αὐτό ἐξηγήσεις, σχετικά μέ τήν ἀνακοίνωσι τοῦ Δελτίου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς ἡμέρας ἐκείνης καί τήν συνέντευξι τοῦ ἀρχαιότερου τῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ.Ἱεροθέου γιά τό οὐκρανικό (12-10-2019).
Θεωρῶ ὅτι ὡρισμένες πληροφορίες δέν ἀπεδόθησαν ἐπακριβῶς ὡς εἶχαν, γι’ αὐτό καί ἡ ἀναμετάδοσίς των προκάλεσαν καί προξενοῦν ἐσφαλμένες ἐντυπώσεις καί διαταραχές σέ ἐκκλησιαστικούς καί μή κύκλους. Καί ἐξηγοῦμαι:

1. Στήν τελευταία παράγραφο τοῦ Ἀνακοινωθέντος τῆς Ἱεραρχίας μας ἀναγράφεται ὅτι, μετά τόν ἐποικοδομητικό διάλογο καί τίς τοποθετήσεις πολλῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν, «ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάσισε ὅπως ἀποδεχθεῖ τήν ἀπόφασι τῆς παρελθούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τήν εἰσήγηση τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.Ἱερωνύμου, ἤτοι ἀναγνωρίζει «τό κανονικό δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκεφάλου, καθώς καί τό προνόμιο τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά χειρισθῆ περαιτέρω τό ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας».
Κατόπιν τούτου εὐλαβῶς ἐρωτῶ τήν Ἐπιτροπή Τύπου τῆς Ι.Σ.Ι. : πότε ἐρωτήθηκε τό Σεπτό Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας μας καί μέ ποιό τρόπο ἀπεφάσισε νά ἀποδεχθῆ τήν ἀπόφασι τῆς προηγουμένης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου· (ἀναγνώσθηκε ἡ ἐν θέματι ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ. στά μέλη τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας; ἀπεφασίσθη ἡ ἀποδοχή της καί πῶς; δι’ ἀνατάσεως τῆς χειρός; διά φανερᾶς ἤ μυστικῆς ψηφοφορίας;) καί τήν εἰσήγησι τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου γιά τήν ἀναγνώρισι ὑπό τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ἀνεξαρτήτου Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας; Ἐπιμένω στίς ἐρωτήσεις αὐτές, διότι ὁ Σεβ. Ναυπάκτου, ὁ ἀρχαιότερος τῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου, στήν προμνημονευθεῖσα συνέντευξί του τήν ἴδια ἡμέρα (12-10-2019) δίνει μεγάλη βαρύτητα στήν ἀπόφασι αὐτή τῆς Δ.Ι.Σ., τόσην, ὥστε ἀπό αὐτήν, κατά κύριο λόγο, νά προοδοποιεῖται καί νά προλειαίνεται ὁ δρόμος γιά τήν ἀποδοχή τῆς παραχωρηθείσης «Αὐτοκεφαλίας» τῆς Οὐκρανίας. Γράφει σχετικά : «Συζήτησαν τό θέμα, πολλές φορές ἡ προλαβοῦσα Διαρκής Σύνοδος, ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα καί τό συζήτησε : Ἑπομένως τό συζητήσαμε διεξοδικῶς καί καταλήξαμε ἐμεῖς ὡς Ἱεραρχία νά ἀποδεχθοῦμε τήν ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, δηλαδή τό δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά δίνει τό Αὐτοκέφαλο καί τό προνόμιο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νά χειρίζεται περαιτέρω τό θέμα… Ἐμεῖς ἀναγνωρίσαμε τό δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά χορηγεῖ τό Αὐτοκέφαλο.
Δημοσιογράφος : Ἄρα ἀναγνωρίσατε καί τήν 15η Ἐκκλησία… (σ.σ. τήν Οὐκρανική «Αὐτοκεφαλία»).
Μητρ. Ναυπάκτου : Αὐτό συνεπάγεται. Συνεπάγεται. Συνεπάγεται.
Δημοσιογράφος : Δέν συνεπάγεται.
Μητρ. Ἱερόθεος : Συνεπάγεται».

2. Ἐπειδή ἤμουνα Συνοδικό μέλος τῆς παρελθούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, καταθέτω ἐν ἐπιγνώσει τῶν εὐθυνῶν μου ὅτι ναί μέν ἦτο κοινῶς ἀποδεκτό ἐν τῇ Ἱ. Συνόδῳ τό κανονικόν δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νά ἀποφαίνεται, προκειμένου νά παραχωρηθῆ ὑπό κανονικούς ὅρους μία νέα Αὐτοκεφαλία, ἀλλά ἡ ἐλαχιστότης μου ἐτόνιζε καί τήν προϋπόθεσιν νά δίδεται αὕτη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκ. Πατριάρχου εἰς χώρας τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας του ἤ ἐν ἄλλῃ περιπτώσει, κατόπιν αἰτήσεως τῆς ἐνδιαφερομένης Τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὑποβαλλομένου τοῦ αἰτήματός της διά τῆς εἰς ἥν ἀνήκει Μητρός Ἐκκλησίας, κατά τά καθιερωμένα ἐκκλησιαστικά θέσμια.
.             Παρά ταῦτα, ὅμως, ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί ἄλλοι Συνοδικοί – Ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς ἐπισημαίναμε ἑκάστοτε τήν ἰδιαιτερότητα καί τά ὀγκηρά καί δισεπίλυτα προβλήματα τοῦ Οὐκρανικοῦ «Αὐτοκεφάλου». Ὅλες οἱ Αὐτοκέφαλες κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες δέν τό ἀναγνωρίζουν, ἐνῶ ἀποδέχονται καί ἀναγνωρίζουν ἅπασαι τήν ὑπό τόν Κανονικόν Μητροπολίτην Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.Ὀνούφριον Κανονικήν Ἐκκλησίαν. Ὁ χαρακτηρισμός τοῦ Κανονικοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.Ὀνουφρίου ὡς μή Κανονικοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἡ ἀπροϋπόθετος (ἄνευ δηλώσεως μετανοίας καί ἀποκηρύξεως τοῦ σχίσματος) ἀποκάθαρσις καί ἀποκατάστασις καθῃρημένων, σχισματικῶν, ἀναθεματισμένων, ἀχειροτονήτων καί αὐτοχειροτονήτων κληρικῶν, ὧν πρῶτος τυγχάνει ὁ νέος «Προκαθήμενος» κ.Ἐπιφάνιος, «χειροτονηθείς» ὑπό τοῦ καθῃρημένου, ἀναθεματισθέντος καί σχισματικοῦ «Πατριάρχου Κιέβου» Φιλαρέτου.
Γιά τόν λόγο αὐτό θεωρεῖται ὡς ἀμφίσημος καί ἔχει διπλῆν ἀνάγνωσιν ἡ ἀπόφασις τῆς προλαβούσης Δ.Ι.Σ., μέ τήν ὁποία ἀνεγνώρισε «τό κανονικόν δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκεφάλου» (ποίου Αὐτοκεφάλου; τοῦ ἑκάστοτε προκύπτοντος ἤ τοῦ Οὐκρανικοῦ;). Καί τό δεύτερο μέρος τῆς Συνοδικῆς αὐτῆς ἀποφάσεως : «…καθώς καί τό προνόμιον τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά χειρισθῆ περαιτέρω τό ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» εἶναι «σημεῖον ἀντιλεγόμενον». Μέ τό προνόμιόν του αὐτό ὁ Μακ. Προκαθήμενος θά χειρισθῇ σοφῶς καί συνετῶς τό ἀνακῦψαν φλέγον κανονικό καί ἐκκλησιολογικό ζήτημα οὕτως, ὥστε νά ἐπιλυθῆ διά τῆς συναινετικῆς μετά τῶν λοιπῶν Μακ. Προκαθημένων ἱεροκανονικῆς ὁδοῦ ἤ θά προχωρήση μόνος του εἰς τήν ἐπίλυσίν του;

καί

3. Ἔρχομαι τώρα εἰς τήν ἀπόφασιν, τήν «ἱστορικήν ἀπόφασιν» τῆς Ἐκτάκτου Συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας (12 Ὀκτωβρίου 2019), ὅπως τήν ἐχαρακτήρισε ὁ Παναγ. Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος.
.             Ὡς γνωστόν, ἐκτάκτως καί ἐσπευσμένως, μίαν ἡμέραν μετά τήν λῆξιν τῶν Συνεδριῶν τῆς Τακτικῆς κατά μῆνα Ὀκτώβριον Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔλαβε χώραν ἡ Ἔκτακτη αὐτή Σύγκλησις τῆς Ἱεραρχίας μας.
Μοναδικός εἰσηγητής ἦταν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.Ἱερώνυμος μέ θέμα : «Αὐτοκεφαλία Ἐκκλησίας Οὐκρανίας».
.             Ὁ Μακαριώτατος, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στό ὅτι ἡ παρελθοῦσα Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας «ἠσχολήθη ἐντατικῶς» μέ τό θέμα τῆς «Αὐτοκεφαλίας» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί ἐμνημόνευσε συγκεκριμένες Συνεδριάσεις Αὐτῆς γιά τό Οὐκρανικό ζήτημα, ἐνημέρωσε τό Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας μας διά τό ὅτι ἡ Δ.Ι.Σ. ὅλο τό σχετικό ὑλικό τό παρέπεμψε στίς δύο Συνοδικές Ἐπιτροπές, τήν ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν καί τήν ἐπί τῶν Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν, ὥστε ἀπό κοινοῦ νά εἰσηγηθοῦν δεόντως πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον.
.             Κοινό πόρισμα τῶν δύο αὐτῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καί τό Εἰσηγητικό σημείωμα ὑπεβλήθησαν στήν Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στίς 13 Αὐγούστου ἐ.ἔ. καί ἀνεγνώσθησαν κατά τήν διάρκεια τῆς τελευταίας συνεδριάσεως τῆς παρελθούσης Δ.Ι.Σ. στίς 28 Αὐγούστου ἐ.ἔ.
.             Ὁ Μακαριώτατος στήν Εἰσήγησί του ἐπικαλέσθηκε ἀπό τό κοινό πόρισμα τῶν δύο Ἐπιτροπῶν πέντε καίρια σημεῖα «ἐξ ἐπόψεως νομοκανονικῆς» περιέχοντα «βασικές θέσεις». Τό κοινόν πόρισμα κατέληγε ὡς ἑξῆς : «Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω θεωρήσαντες τό θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἐξ ἐπόψεως κανονικῆς, οὐ μήν ἀλλά καί νομικῆς, εὐσεβάστως εἰσηγούμεθα ὅτι οὐδέν τό κωλῦον τήν ἀναγνώρισιν τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί τήν ἀπόλυτον ἐναρμόνισιν καί συμπόρευσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».
.             Στή συνέχεια ὁ Μακαριώτατος, ἀφοῦ ἀνέγνωσε τήν ἀναγραφεῖσα στό Δελτίον Τύπου τῆς 29ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἀπόφασι τῆς Δ.Ι.Σ. (στήν ὁποία ἀναφερθήκαμε στό πρῶτο μέρος) καί ἀφοῦ ἔκαμε λόγο γιά τήν ἀναγκαιότητα «τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ κανονικοῦ θεσμοῦ τῆς Αὐτοκεφαλίας ὑπό τῆς Α’ Οἰκουμ. Συνόδου (325) εἰς ὅλας τάς ρωμαϊκάς ἐπαρχίας τοῦ ἑλληνορωμαϊκοῦ κόσμου» ἐχαρακτήρισε «ὡς ἰδιαιτέρως ἐπωφελῆ διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τήν Αὐτοκεφαλίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, θά ἀποδειχθῆ δέ καί πολύτιμος διά τήν ἐνίσχυσιν τῶν σχέσεων τῶν δύο ἀδελφῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῆς Μεγάλης Ρωσσίας καί τῆς Οὐκρανίας» καί κατέληξε : «Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, εἰσηγοῦμαι τήν ἀναγνώρισιν ὑπό τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας Αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ἀνεξαρτήτου Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας».
.             Μετά τήν Εἰσήγησιν αὐτήν τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου ἔλαβον τόν λόγον 33 Σεβ. Σύνεδροι. Προηγήθησαν οἱ δύο πολιοί καί πολυσέβαστοι Μητροπολῖται Καρυστίας κ.Σεραφείμ καί Ἠλείας κ.Γερμανός, οἱ ὁποῖοι ὡμίλησαν μέ πολλήν σοφίαν καί σύνεσιν ἐπί τοῦ φλέγοντος τούτου ζητήματος, ἀναγνωρίσαντες μέν ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει τό κανονικό δικαίωμα τῆς χορηγήσεως ὑπό ὅρους τῆς Αὐτοκεφαλίας, ἀλλά καί ὅτι ἡ παροῦσα περίστασις εἶναι πολύ κρίσιμος καί ἀπαιτεῖται μεγάλη περίσκεψις καί ἐμβριθής μελέτη κάι ἐξέτασις, ἄνευ χρονικῆς πιέσεως, τοῦ ὅλου δυσχεροῦς αὐτοῦ ζητήματος.
Εἰς αὐτό τό «μῆκος κύματος» ἐκινήθησαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: Καισαριανῆς Δανιήλ, Μεσογαίας Νικόλαος, Πειραιῶς Σεραφείμ (διεισδύσας ἐπιτυχῶς εἰς τήν προβληματικήν τοῦ ὅλου θέματος ἀπό κανονικῆς καί ἐκκλησιολογικῆς πλευρᾶς) καί ἡ ταπεινότης μου. Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δρυϊνουπόλεως Ἀνδρέας καί Αἰτωλίας Κοσμᾶς δέν ἔλαβον τόν λόγον, ἀλλά συνετάχθησαν μέ τούς προλαλήσαντας Σεβ. Ἀρχιερεῖς. Οἱ ἀπουσιάζοντες, ἀλλά τοποθετηθέντες γραπτῶς Σεβ. Μητροπολῖται Νέας Σμύρνης Συμεών καί Κερκύρας Νεκτάριος προσεγγίζουν μέ τήν ἴδια εὐαισθησία καί προοπτική τό σοβαρόν αὐτό Οὐκρανικόν ζήτημα. Καί ὁ ἀπουσιάζων διά τοπικόν Ἱερατικόν Συνέδριον Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ.Καλλίνικος, συμμεριζόμενος τάς θέσεις τῶν ὡς εἴρηται Σεβ. Μητροπολιτῶν, ἐζήτησε νά παράσχη τήν ἐξουσιοδότησίν του εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου σέ περίπτωσι διεξαγωγῆς ψηφοφορίας, ἀλλά δέν ἐγένετο ἁρμοδίως δεκτό τό αἴτημά του.
.             Οἱ ὑπόλοιποι ἐκ τῶν ὁμιλησάντων 33 Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί, συμμεριζόμενοι τήν ὑπέρ τῆς νέας Αὐτοκεφαλίας ἄποψιν καί ἐναρμονιζόμενοι πρός τήν Εἰσήγησιν τοῦ Μακ. Προέδρου ἔκαμαν τήν τοποθέτησίν των μέ τά ἰδικά του ἐπιχειρήματα ἕκαστος.
.             Δυστυχῶς, εἰς τήν δημοσιότητα ἐδόθη ἡ ἀναληθής εἴδησις καί ἡ πληροφορία ὅτι μόνο ἑπτά Μητροπολῖται ἦσαν οἱ διαφωνοῦντες πρός τήν ἀναγνώρισιν τῆς νέας «Αὐτοκεφαλίας» καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἐτάχθησαν ὑπέρ αὐτῆς. Μεγάλο λάθος αὐτό καί θέλω νά πιστεύω ὅτι δέν εἶχε σκοπιμότητα, ἀλλ’ ἦτο ἐκ παραδρομῆς. Γιατί οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν παρόντων δέν ἔλαβαν τόν λόγον, ἀλλ’ αὐτοί ἐξ ὅσων γνωρίζουμε δέν σημαίνει ὅτι εἶναι ὑποστηρικτές τῆς νέας «Αὐτοκεφαλίας».
.             Καί τό ἄλλο μεγάλο λάθος εἶναι ὅτι διεδόθηκε ἀστραπιαῖα ὅτι ἐλήφθη ἀπόφασις ὑπέρ τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου καί ἄρχισαν νά ἀποστέλλωνται συγχαρητήρια μηνύματα ἐκ προσώπων ὑψηλά ἱσταμένων.
.             Ἀφοῦ δέν ἐγένετο δεκτόν τό ἐπίμονο αἴτημα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανῆς κ.Δανιήλ, τό ὁποῖο «στεντορείᾳ τῇ φωνῇ» καί μέ θαυμαστή παρρησία ὑπέβαλε, νά διεξαχθῇ δηλ. φανερή ψηφοφορία, ἐφ΄ ὅσον ἐπίμονα ἐζητεῖτο νά παρθῆ θετική ὑπέρ τοῦ Αὐτοκεφάλου ἀπόφασις, τέτοια ἀπόφασις δέν ἐλήφθη. Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται, ὡς γνωστόν, εἰς τόν ἐκκλησιαστικό μας χῶρο μέ ψηφοφορία: εἴτε δι’ ἀνατάσεως χειρός, εἴτε φανερά, εἴτε μυστική ἤ κατόπιν ἐρωτήσεως πρός ὅλους τούς συνέδρους.
.             Ἠμπορεῖ νά ὑπῆρξαν ἀρκετές φωνές ὑπέρ τῆς Αὐτοκεφαλίας, ἀλλά σημαντικός ἀριθμός ἦτο καί ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριξαν τήν ἀντίθετη ἄποψι, ἀλλά καί αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι σιωπῶντες συμπαρετάσσοντο μέ τούς δευτέρους.
.             Κατακλείων τίς δηλώσεις μου αὐτές, θέλω νά καταθέσω ἐπισήμως τίς προσωπικές μου θέσεις, τίς ὁποῖες ἀνέπτυξα ἐν τῇ ἐκτάκτῳ αὐτῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς ΙΣΙ διά τό σοβαρότατο αὐτό κανονικό καί ἐκκλησιολογικό Οὐκρανικό ζήτημα.
.             Ἀναφέρθηκα στό κοινό πόρισμα τῶν δύο ἐν θέματι Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καί παρετήρησα ὅτι ἀποφαίνονται μέν διά τό κανονικό δικαίωμα τῆς παραχωρήσεως Αὐτοκεφαλίας ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀλλά τό συγκεκριμένο «Αὐτοκέφαλο» δέν τό προσεγγίζουν μέ τόλμη ἀπό νομοκανονικῆς πλευρᾶς. Ἔχουν στά χέρια τους τό Ἀρχιερατικό Γράμμα τοῦ Κανονικοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας μέ τά πλεῖστα ὅσα κανονικά καί ἐκκλησιολογικά ἀτοπήματα καταμαρτυροῦνται εἰς βάρος τῶν δύο σχισματικῶν παρατάξεων τῆς Οὐκρανίας καί ἀβασανίστως τά ἀντιπαρέρχονται.
Ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Κιέβου ἀποτελοῦσε πάντοτε κανονικό ἔδαφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά παραθεωροῦν τήν ζῶσα παράδοσι τῆς ἀπό 300 περίπου χρόνων ἐξαρτήσεως τῆς Μητροπόλεως Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ρωσίας. Αὐτή ἄλλωστε ἡ πραγματικότητα ἀπεικονίζεται σέ ὅλα τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέχρι καί τό ἐφετεινό.
.             Παραβλέπουν, ἴσως, τό γεγονός ὅτι ὁ νῦν Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.Βαρθολομαῖος διά Πατριαρχικῶν Γραμμάτων (1992 καί 1997) ἀναγνωρίζει τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιέβου καί τόν σεβασμόν τῶν ἐπιβληθεισῶν κανονικῶν ποινῶν εἰς τούς νῦν ἀποκαθαρθέντας καί ἀποκατασταθέντας καθηρημένους καί σχισματικούς κληρικούς. Καί ἀκόμη δέν λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν των τήν κανονικήν ἀρχήν ὅτι ἡ ἔκκλητος δέν ἀπευθύνεται εἰς ἄλλον Πατριάρχην, ἀκόμη καί εἰς τόν Οἰκουμενικόν, ὅταν ἄλλη Πατριαρχική Σύνοδος ἐπέβαλε τάς κανονικάς ποινάς, εἰ μή μόνον εἰς Οἰκουμενικήν Σύνοδον.
.             Θά μοῦ ἐπιτραπῆ νά καταλήξω μέ τήν ἔνθερμη ταπεινή ἔκκλησί μου πρός τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας κ.Βαρθολομαῖο καί τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπό μας κ.Ἱερώνυμο νά μή ἐπισπεύσουν καί συμπιέσουν τά πράγματα εἰς τήν ἐνεστῶσαν κρίσιμον κατάστασιν, προβαίνοντες εἰς Ἀρχιερατικά Συλλείτουργα μετά τοῦ ὡς εἴρηται «προκαθημένου» τῆς νέας «Αυτοκεφαλίας», πρίν διευθετηθῆ πανορθοδόξως τό πολύπλοκο αὐτό ἀκόμα καί ἐκρηκτικό κανονικό καί ἐκκλησιολογικό ζήτημα.

† Κ.Σ.

ΠΗΓΗ: imkythiron.gr

,

Σχολιάστε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ καὶ ΜΟΣΧΑ «Γυμνὴ καὶ ἐστερημένη πάσης ἐξωτερικῆς ἐξουσίας καὶ αἴγλης ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς ἡ μόνη ποὺ στερεῖται ἐθνικῆς κρατικῆς προστασίας καὶ ἐπιδράσεων»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ καὶ ΜΟΣΧΑ

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ σύγγραμμα:
Θεόδωρος Ζήσης,
καθηγητὴς Πανεπιστημίου,
Κωνσταντινούπολη καὶ Μόσχα,
ἐκδ. “Βρυέννιος”,
Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 33-38

ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστ. Βιβλιογρ.»

[…] Ἐξ αὐτῶν πάντως ἔγινεν αἰσθητὴ ἡ ἀνάγκη νὰ ἀποκτήση ἡ Ρωσσία τὸν ἰδικόν της πατριάρχην, ὥστε νὰ μὴ καταφεύγη εἰς ξένην αὐθεντίαν. Τὴν ἐπιθυμίαν αὐτὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰβὰν Δ´ αὐτοκράτορος Θεοδώρου, ἐξέφρασε πρὸς τὸν πατριάρχην Ἀντιοχείας Ἰωακεὶµ ὁ γυναικάδελφός του Βόρις Γκοντούνωφ, µὲ τὴν παράκλησιν νὰ μεσολαβήση εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον διὰ τὴν χορήγησιν τῆς πατριαρχικῆς ἀξίας. Πράγµατι δὲ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Ἱερεµίας Β´, ταξειδεύσας εἰς τὴν Ρωσσίαν, πρὸς συλλογὴν χρηµάτων διὰ τὸ Πατριαρχεῖον, ἐδέχθη τὴν πρότασιν καὶ ὑπὸ τὴν προεδρείαν αὐτοῦ σύνοδος ἐπισκόπων ἐξέλεξε τὸν μητροπολίτην Μόσχας Ἰὼβ εἰς πατριάρχην. Τὴν χειροτονίαν του ἐτέλεσεν ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

.               Μετὰ τὴν ἐπιστροφήν του εἰς Κωνσταντινούπολιν ὁ Ἱερεµίας συνεκάλεσε σύνοδον τὸν Μάιον τοῦ 1590, εἰς τὴν ὁποίαν μετέσχον οἱ πατριάρχαι Ἀντιοχείας Ἰωακεὶµ καὶ Ἱερoσoλύµων Σωφρόνιος, μετὰ πολλῶν μητροπολιτῶν καὶ ἐπισκόπων. Ἡ σύνοδος ἐπεκύρωσε τὴν πρᾶξιν ἀνυψώσεως εἰς πατριάρχην τοῦ μητροπολίτου Μόσχας, κατατάξασα αὐτὸν πέµπτον εἰς τὴν σειρὰν τῶν πατριαρχῶν. Εἰς τὸ σχετικὸν πατριαρχικὸν χρυσόβουλον ὡρίζετο χαρακτηριστικῶς «ἵνα ὁ χειροτονηθεὶς Μοσκοβίου πρὸ ὀλίγου κύριος Ἰὼβ πατριάρχης, καὶ ὀνοµάζηται πατριάρχης καὶ συναριθµῆται τοῖς λοιποῖς πατριάρχαις καὶ ἔχῃ τὴν τάξιν καὶ τὸ µνηµόσυνον μετὰ τὸν πατριάρχην Ἱεροσολύµων, χρεωστῶν µνηµονεύειν ἡµῶν τοῦ ὀνόµατος καὶ τῶν λοιπῶν καὶ κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ πρῶτον ἔχειν καὶ νοµίζειν τὸν ἀποστολικὸν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἔχουσι πατριάρχαι».
.               Τὸν συνοδικὸν αὐτὸν τόµον ἔφερεν εἰς τὴν Μόσχαν τὸ 1592 ὁ μητροπολίτης Τυρνόβου καὶ Λαρίσης Διονύσιος. Ἐπειδὴ ὅµως ὁ τσάρος καὶ ὁ πατριάρχης δὲν ἐθεώρησαν ἱκανοποιητικὴν τὴν τελευταίαν θέσιν εἰς τὴν σειρὰν τῶν πατριαρχῶν καὶ ἤθελον νὰ δοθῇ ἡ τρίτη θέσις, μετὰ τὸν Ἀλεξανδρείας, πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν συνεκλήθη καὶ πάλιν ἡ σύνοδος τὸ 1593, παρόντος τώρα καὶ τοῦ πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Μελετίου Πηγᾶ, ὅστις ἀρχικῶς εἶχεν ἀντιδράσει, ἐξέδωκε νέαν συνοδικὴν πράξιν ὁπού εἶναι ἐµφανὴς ἡ ἀξιόλογος θεολογικὴ συµβολὴ καὶ τοῦ σοφοῦ πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, ἐπανέλαβε τὴν προηγουμένην ἀπόφασιν περὶ τῆς σειρᾶς τῶν θρόνων, χωρὶς ἀλλαγήν, ὥστε «τὰ πρεσβεῖα φέρεσθαι σωζόµενα ταῖς Ἐκκλησίαις».
.               Μὲ βάσιν λοιπὸν τὴν πανορθόδοξον αὐτὴν ἀπόφασιν οἱ κατὰ καιροὺς πατριάρχαι Μόσχας ἀνεγνώριζον τὸν Οἰκουμενικὸν θρόνον ὡς πρῶτον καὶ κεφαλὴν ἐν τῷ συστήµατι τῶν αὐτοκεφάλων ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν. Ἀκόµη καὶ μετὰ τὴν ὕψωσιν τοῦ Μόσχας εἰς πατριάρχην ἡ ρωσσικὴ Ἐκκλησία ἀπηυθύνετο πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον διὰ ζητήµατα, τὰ ὁποῖα, ἐξεταζόµενα ὑπὸ τὴν σηµερινὴν ἔννοιαν τοῦ αὐτοκεφάλου, θὰ ἠµποροῦσε νὰ λύση µόνη της ὡς ἐσωτερικά. Ἀνεγνωρίζετο ἄλλωστε εἰς τὸν Κωνσταντινουπόλεως τὸ δικαίωµα τοῦ ἐκκλήτου, ὄχι µόνον ἀπὸ μέρους τῶν ἱεραρχῶν τῆς δικαιοδοσίας του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μέρους ἱεραρχῶν τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν, ὅπως ἔδειξε παλαιότερα καὶ ὁ καθηγητὴς τοῦ ἐν Παρισίοις ρωσσικοῦ Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου Α. Καρτασὼφ εἰς τὴν μελέτην του, «Τὸ τῆς ἐκκλήτου δικαίωµα τῶν Οἰκουµενικῶν Πατριαρχῶν ἐν τῇ πράξει (Βαρσοβία 1936)».
.               Οὕτω, ὁ Ρῶσσος πατριάρχης Νίκων διὰ νὰ κατοχυρώση τὸ γνωστὸν μεταρρυθµιστικόν του ἔργον, ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Παΐσιον ὁδηγίας, ὑποβαλὼν συγχρόνως 27 ἐρωτήµατα. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης συνεκάλεσε τὸ 1655 Μεγάλην Σύνοδον, ἡ ὁποία ἐνέκρινε τὰς ἀποφάσεις τῆς ρωσσικῆς σύνοδου τοῦ 1654 καὶ ἀπήντησεν εἰς τὰς ὑποβληθείσας ἐρωτήσεις διὰ σχετικοῦ συνοδικοῦ γράμματος. Μὲ τὸ θέμα τῶν μεταρρυθμίσεων τοῦ Νίκωνος ἠσχολήθη καὶ ἄλλας φορὰς ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς τὴν συγκληθεῖσαν κατὰ τὸ 1663 Μεγάλην Σύνοδον μὲ συμμετοχὴν καὶ τῶν τριῶν ἄλλων πατριαρχῶν ἐξέδωκε πατριαρχικὸν καὶ συνοδικὸν τόμον εἰς τὸν ὁποῖον ἀπαντοῦσε εἰς 25 ἐρωτήματα τῆς ρωσσικῆς Ἐκκλησίας. Διὰ τῶν ἀπαντήσεων αὐτῶν κατωχυρώθη συνοδικῶς τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκκλήτου, τῆς τελεσιδίκου δηλαδὴ Κρίσεως ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων ἄλλων ἐκκλησιῶν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. […]
.               Ἀλλὰ καὶ δι᾽ ἄλλα θέματα τοῦ ἐσωτερικοῦ βίου τῆς ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἄδειαι γάμου μετὰ ἑτεροδόξων, τρόπος προσελεύσεως λουθηρανῶν καὶ καλβινιστῶν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, κατάλυσις νηστείας ὑπὸ στρατιωτῶν ἐν καιρῷ πολέμου, ἐζήτει ὁ Μ. Πέτρος τὴν γνώμην καὶ συναίνεσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. […]
.               Οὐδέποτε ὅμως ἡ Κωνσταντινούπολις παρητήθη τῆς εὐθύνης, ὡς πρωτόθρονος Ἐκκλησία καὶ ὡς μήτηρ τῶν περισσοτέρων αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, νὰ μεριμνᾶ ἐν πνεύματι διακονίας περὶ τῶν γενικωτέρων θεμάτων ἢ τῶν ἀναφυομένων δυσχερειῶν. Ἦτο δὲ καὶ εἶναι πάντοτε τόσον διακριτικὴ αὐτὴ ἡ διακονία, ὥστε, ὅπως ἔγραφεν ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Πετρουπόλεως Sokoloff «ἡ προεξάρχουσα θέσις τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως μεταξὺ τῶν ἴσων αὐτῷ Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς οὐδένα διήγειρεν ἐν ἑαυτοῖς φόβον, καθόσον πάντες οὗτοι ἦσαν πεπεισμένοι ὅτι οὐδεὶς οὐδέποτε ἐκ τῶν οἰκουμενικῶν πατριαρχῶν ἤγετο ἐκ τῆς ἰδέας τῆς ἀποκτήσεως ἀπολύτου ἐξουσίας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ διὰ τῆς ἐλαττώσεως ἢ ἐκμηδενίσεως τῶν κανονικῶν δικαιωμάτων καὶ προνομίων τῶν λοιπῶν πατριαρχικῶν θρόνων καὶ ὅτι οὐδένα, οὐδὲ τὸν ἐλάχιστον, διέτρεχε κίνδυνον τὸ αὐτοκέφαλον αὐτῶν».
.               Ἡ διακονία αὐτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔπαυσεν ἀπὸ αἰώνων νὰ στηρίζεται εἰς πολιτικὰ κριτήρια. Ἡ ἐμπειρία καὶ αἱ διεργασίαι τῶν αἰώνων προσέδωκαν εἰς αὐτὴν καθαρῶς ἐκκλησιολογικὴν καὶ θεολογικὴν διάστασιν, ἡ ὁποία πηγάζει βασικῶς ἐκ δύο λόγων: α) ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ἐπρωτοστάτησεν εἰς τὴν ὑπεράσπισιν καὶ διατύπωσιν τῶν εὐσεβῶν τῆς Πίστεως δογμάτων διὰ σειρᾶς ὅλης ἁγίων πατέρων καὶ συνόδων, πλουτισθεῖσα καὶ πλουτήσασα τὴν Ὀρθοδοξίαν, β) τὸ ἰδιαίτερον κύρος αὐτῆς κατὰ τὸν διάσημον κανονολόγον Νικόδημον Μίλας ἔγκειται καὶ εἰς τὸ ὅτι «ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ἦν ἡ μήτηρ Ἐκκλησία πάντων τῶν λαῶν ἐκείνων τῶν προσηλυτισθέντων ὑπὸ τῶν ἱεραποστόλων αὐτῆς εἰς τὴν χριστιανικὴν πίστιν. Φυσικὴ αὐτoῦ συνέπεια εἶναι ὅτι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν τούτων ἀπετείνοντο πρὸς διακανονισμὸν τoῦ ἐσωτερικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ αὐτῶν βίου εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, αἰτούμεναι ὁδηγίας πρὸς τοῦτο καὶ πρὸς πάντα καθόλου τὰ ἄγνωστα καὶ ἀσαφῆ αὐταῖς ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα».

——————

«Γυμνὴ καὶ ἐστερημένη πάσης ἐξωτερικῆς ἐξουσίας καὶ αἴγλης ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς ἡ μόνη ποὺ στερεῖται ἐθνικῆς κρατικῆς προστασίας καὶ ἐπιδράσεων· ἄλλαι αὐτοκέφαλοι ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι μετὰ δυσκολίας θὰ ἠδύναντο νὰ ἀποκρούσουν ὁδηγίας καὶ κατευθύνσεις τῶν κρατικῶν ὀργάνων, ὡς κάλλιστα γνωρίζει ὁ π. Ἰουστῖνος (Σημ. «Χρ. Βιβλ.»: ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς)»
(Θεόδωρος Ζήσης, καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Κωνσταντινούπολη καὶ Μόσχα, ἐκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 92)

Σχολιάστε

ΣΤΟ ΧΑΟΣ ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸ χάος ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Σὲ χαοτικὴ κατάσταση, ὡς πρὸς τὴν θέση της στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἰσῆλθε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν Της, τοῦ περασμένου Σαββάτου, 12 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., νὰ ἀναγνωρίσουν τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας. Ἡ ἀπόφαση θὰ ἔχει ἐπιπτώσεις καὶ στὸ ἐσωτερικό Της. Σὲ πολλοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ποὺ γνωρίζουν τὸ Οὐκρανικὸ θέμα καὶ ὑποστηρίζουν τὴν κανονικότητα στὴν Ὀρθοδοξία, προκαλεῖται ἔντονο συνειδησιακὸ ζήτημα.
.                 Ἡ κατάσταση μπορεῖ νὰ προχωρήσει σὲ σχίσμα ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἂν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας προχωρήσει σὲ διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ Αὐτήν, ὅπως ἔχει πράξει μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Αὐτό, ἂν συμβεῖ, θὰ εἶναι χειρότερο τοῦ παλαιοημερολογητικοῦ προβλήματος, ποὺ ἀκόμη κατατρύχει τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Μόλις κοινοποιηθεῖ ἐπισήμως στὰ Πατριαρχεῖα καὶ στὶς ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ἀναμένεται νὰ συνεδριάσει ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας , νὰ ἐξετάσει τὴν κατάσταση καὶ νὰ λάβει ἀποφάσεις.
.                 Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ἐλήφθη διὰ βοῆς. Ἡ πρόταση νὰ εἶναι φανερὴ ἡ ψηφοφορία, γιὰ νὰ πάρει ὁ καθένας Μητροπολίτης μέλος τῆς Ἱεραρχίας πρὸς τὸ ποίμνιο του εὐθαρσῶς τὴν εὐθύνη τῆς πράξεώς του, ἀπερρίφθη. Οἱ περισσότεροι Μητροπολίτες, ποὺ μίλησαν, ἔδειξαν ἄγνοια τοῦ σημαντικότατου γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας ζητήματος καὶ μίλησαν ὡς φανατικοὶ ὀπαδοὶ τοῦ Φαναρίου. Οἱ περισσότερες παρεμβάσεις ἦσαν χωρὶς καμία ἐκκλησιολογικὴ βάση. Λιγόλεπτες καὶ λαϊκίστικες, μὲ ἐθνικιστικὲς κορόνες. Ὡς οἱ ὁμιλοῦντες νὰ ἔδιναν ἐξετάσεις πειθαρχίας καὶ κολακείας πρὸς τὸν Αὐθέντη καὶ Κύριό τους. Ὡς νὰ ἐκζητοῦσαν τὴν ἔκφραση τῆς ἱκανοποίησής του.
.                 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν παρελθοῦσα Ἱεραρχία πέτυχε, ὅπως προβλέψαμε, νὰ ὑλοποιηθοῦν ὅλα ὅσα εἶχε προγραμματίσει, ὡς πρὸς τὶς ἐκλογὲς Μητροπολιτῶν καὶ Ἐπισκόπων καὶ ὡς πρὸς τὴν θετικὴ πρότασή του γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας. Πέτυχε ἀκόμη μὲ τὶς ἐνέργειές του νὰ κάνει νὰ σιωπήσουν οἱ κατὰ τὰ λοιπὰ ὁμιλητικότατοι καὶ κήνσορες τῶν πάντων Μητροπολίτες, πρώην καὶ νῦν. Πέτυχε ἀκόμη στὴν πρόγνωση πόσοι Μητροπολίτες θὰ ὁμιλήσουν κατὰ τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς σχισματικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας…
.               Μένει ἡ ἀπορία τί συνέβη καὶ ὑπῆρξε αὐτὴ ἡ μεταστροφὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὡς πρὸς τὶς σχέσεις του μὲ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Ἀπὸ ἐχθρικὲς νὰ καταστοῦν θερμότατες. Στοιχεῖα αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τὸν περασμένο Ἀπρίλιο στὸ Φανάρι τοῦ τότε πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τώρα Μητροπολίτου Φθιώτιδος Συμεὼν καὶ ἡ ἐπίδοση ἀπὸ αὐτὸν πρόσκλησης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὸν Πατριάρχη νὰ παραβρεθεῖ στὰ ἐγκαίνια εὐαγοῦς ἱδρύματος στὸ Δήλεσι τῆς Βοιωτίας καὶ ἡ ἐπακολουθήσασα συνάντησή τους, τὸν περασμένο Μάϊο, στὴν Ἀθήνα. Προφανῶς μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεών του μὲ τὸν Πατριάρχη εἶναι ἄγνωστη ἡ τύχη τοῦ φακέλου ποὺ εἶχε θέσει στὸ ἀπόρρητο ἑρμάριό του στὴ Σύνοδο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιὰ τὰ ὅσα ἀρνητικὰ εἶχαν συμβεῖ σὲ βάρος του ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τὰ ὁποῖα θὰ κοινοποιοῦσε στὴν Ἱεραρχία ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρέσβεως τῶν ΗΠΑ δύο φορὲς στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ πιθανὸν νὰ συνετέλεσε στὴν στροφή του.
.                 Ὡς πρὸς τὴν ἴδια τὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικό. Ὑπῆρξε ἡ ἀπὸ διφθέρας εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ οἱ παρεμβάσεις Μητροπολιτῶν. Ἡ εἰσήγηση μὲ λάθη πραγματικὰ καὶ τυπικά. Δὲν εἶναι δυνατὸν σοβαρὰ νὰ λέγεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας «παρέμενε πάντοτε ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου» καὶ φυσικὰ ἡ Οὐκρανία ἐπισήμως δὲν ἀναφέρεται ὡς «Δημοκρατία τῆς Οὐκρανίας».
.                 Ὅσοι ἦσαν ἀρνητικοὶ στὴν εἰσήγηση τοῦ κ. Ἱερωνύμου ἐπιχειρηματολόγησαν, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους συνθηματολόγησαν. Σημειώνεται ὅτι δὲν ἀκούστηκε τίποτε γιὰ τὴ στάση τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ποὺ ΟΛΩΝ εἶναι ἀρνητικὴ καὶ δὲν δικαιολογήθηκε καθόλου τὸ γιατί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προτρέχει καὶ δὲν ἀκολουθεῖ κατὰ τὰ πρεσβεῖα τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες νὰ ἀποφανθοῦν.
.                 Ἀπὸ τοὺς 75 παρόντες Μητροπολίτες κατὰ τῆς ἀναγνώρισης ἦσαν οἱ Μητροπολίτες Καρυστίας, Ἠλείας, Δρυινουπόλεως, Πειραιῶς, Καισαριανῆς, Κυθήρων, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Ἐναντίον ἦσαν ἐπίσης δι’ ἐπιστολῶν τους, ἐπειδὴ δι’ εὐλόγους αἰτίες ἀπουσίασαν τῆς συνεδρίασης, οἱ Μητροπολίτες Νέας Σμύρνης καὶ Κερκύρας. Ἡ στάση τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας ἀσαφής. Πέτυχε νὰ θεωρεῖται ἀπὸ κάποιους ὅτι ἦταν ὑπὲρ τῆς ἀναγνώρισης καὶ ἀπὸ ἄλλους κατά.
.             Γιὰ τὴν Ἱστορία νὰ λεχθεῖ ὅτι ἀπὸ τοὺς ἐννέα Μητροπολίτες, ποὺ ἦσαν ἀρνητικοὶ στὴν ἀναγνώριση καὶ μίλησαν ἢ ἔγραψαν σχετικά, οἱ ὀκτὼ εἶναι τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὶς «Νέες Χῶρες» μόνον ἕνας ἐκφράστηκε ἐναντίον τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς πρότασης, ὁ Δρυινουπόλεως καὶ Κονίτσης Ἀνδρέας. Οἱ περισσότεροι Μητροπολίτες ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑΝ στὴν Ἱεραρχία. Τήρησαν αἰδήμονα σιγή. Ὡς Πόντιοι Πιλάτοι ἄφησαν νὰ ἀποφανθεῖ τὸ Σῶμα χωρὶς τὴ συμμετοχή τους. Πιὸ συγκεκριμένα ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτες τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μίλησαν μόνον οἱ ἕντεκα ὑπέρ… Αὐτοὶ ποὺ δὲν μίλησαν ἦσαν 22, οἱ Μητροπολίτες Σπάρτης, Μαντινείας, Νικαίας, Σύρου (Σημ. Δν μίλησε ντὸς τῆς εραρχίας. ς κπρόσωπος Τύπου συνθηματολόγησε τι κκλησία τς λλάδος «οτε δέχεται ντολές, οτε χειραγωγεται, οτε πειλεται». ννοοσε π τ Πατριαρχεο τς Μόσχας. λλο εναι τ Πατριαρχεο τς Κωνσταντινούπολης…), Χαλκίδος, Θήρας, Τριφυλίας, Λευκάδος, Θηβῶν, Φωκίδος, Ἄρτης, Ἰλίου, Ζακύνθου, Κηφισίας, Ἀργολίδος, Θεσσαλιώτιδος, Μεγάρων, Τρίκκης, Καρπενησίου, Σταγῶν, Μάνης καὶ Γλυφάδας. Μίλησαν θετικὰ γιὰ τὴν ἀναγνώριση οἱ ἑξῆς ἕντεκα Μητροπολίτες: Ναυπάκτου, Δημητριάδος, Ὕδρας, Πατρῶν, Γόρτυνος, Κορίνθου, Μεσσηνίας, Νέας Ἰωνίας, Κεφαλληνίας, Λαρίσης καὶ Περιστερίου.
.                 Ἀπὸ τὶς «Νέες Χῶρες» καὶ ἀπὸ τοὺς 33 παρόντες Μητροπολίτες μίλησαν θετικὰ οἱ ἀκόλουθοι δέκα τρεῖς: Γουμενίσσης, Βεροίας, Διδυμοτείχου, Ξάνθης, Καστορίας, Σερρῶν, Δράμας, Λαγκαδᾶ, Ἱερισσοῦ, Μαρωνείας, Ἰωαννίνων, Νέας Κρήνης καὶ Φιλίππων. ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑΝ οἱ ἑξῆς δέκα ἑπτὰ Μητροπολίτες: Παραμυθίας, Μυτιλήνης, Σάμου, Φλωρίνης, Κασσανδρείας, Σιδηροκάστρου, Ἐδέσσης, Ζιχνῶν, Ἐλευθερουπόλεως, Κοζάνης, Ἀλεξανδρουπόλεως, Νεαπόλεως, Κιλκισίου, Χίου, Νικοπόλεως, Κίτρους καὶ Ἐλασσῶνος. Ἀπόντες ἦσαν οἱ Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, Μηθύμνης καὶ ἀπὸ τὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ὁ Παροναξίας.
.                 Οἱ ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας, τόσο ὡς πρὸς τὰ θέματα, ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὶς ἀρχιερατικὲς ἐκλογὲς καὶ ὡς πρὸς τὴν ἔκτακτη συνεδρία της γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ἀποτελοῦν συμπτώματα ἐλλείψεως ἐκκλησιαστικῆς καὶ συνοδικῆς συνειδήσεως, καθὼς καὶ ὁποιασδήποτε δεοντολογίας. Θέματα πρὸς συζήτηση τύπου ἐκθέσεως ἰδεῶν, ἐκλογὲς ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, ἔχει καταγγείλει τὸν τρόπο διεξαγωγῆς τους ὡς παρακμιακὸ καὶ μία ἔκτακτη σύγκληση γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ μὲ ἐνημέρωση μίας ἢ δύο ἡμερῶν γιὰ ἕνα θέμα, ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ κρίσιμα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.
.                Ἡ συζήτηση ποὺ διεξήχθη μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ἦταν χωρὶς ἐμβάθυνση στὸ πρόβλημα, χωρὶς προβολὴ ἐπιχειρημάτων, χωρὶς μελέτη τῶν ἐπιπτώσεων ποὺ ἔχει ἡ μία ἢ ἡ ἄλλη ἀπόφαση καὶ κυρίως χωρὶς ἐνημέρωση γιὰ τὴν στάση τῶν ἄλλων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καὶ ἑπομένως χωρὶς κατάλληλη προετοιμασία τῶν Μητροπολιτῶν μελῶν της. Ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη μὲ ἐθνοφυλετικὰ καὶ μὲ συναισθηματικὰ κριτήρια. Προφανῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς νὰ ἔχει ἐρωτηθεῖ καὶ χωρὶς νὰ ἔχει λάβει μέρος στὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ἐμπλέκεται ἐπικίνδυνα στὰ γεωπολιτικὰ παιχνίδια μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Ρωσίας ποὺ παίζονται στὴν Οὐκρανία καὶ ἐπεκτείνονται στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴ Μεσόγειο. Καὶ ἐπὶ πλέον, μὲ τὴν ἀπόφασή της, γίνεται συμμέτοχος καὶ συνεργὸς στὸ ἐξελισσόμενο σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία..-

 

 

,

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ τὴν ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τῆς ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

κκλησία τς λλάδος ναγνώρισε
τ
ν Ατοκέφαλη κκλησία τς Ο
κρανίας

Ἰσμήνη Χαραλαμποπούλου
ΠΗΓΗ: protothema.gr

.             Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνώρισε τὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καθὼς σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἔγινε δεκτὸ ἔγινε κατὰ πλειοψηφία τὸ αἴτημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ αὐτοκεφάλου στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.
.             Σύμφωνα πάντα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορίες ὁλοκληρώθηκε πρὶν ἀπὸ ἀπὸ λίγο, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἀναγνώρισε τὴ νέα αὐτοκέφαλη ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Κατὰ συνέπεια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος θὰ μνημονεύει καὶ θὰ συμπεριλάβει στὴν ὀρθόδοξη οἰκογένεια τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας Ἐπιφάνιο.
.             Στὴν σημερινὴ ἔκακτη συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας εἰσηγητὴς ἐπὶ τοῦ θέματος ἦταν ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος εἰσηγήθηκε ὑπὲρ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ αἰτήματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καθὼς ὅπως λένε οἱ πληροφορίες, ἀναφέρθηκε στὸ προνόμιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ ἐκχωρεῖ Αὐτοκεφαλία.
.             Ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου βασίστηκε στὶς εἰσηγήσεις τῶν δύο ἁρμόδιων ἐπιτροπῶν τῆς Ἱεραρχίας.

 

 

 

Σχολιάστε