Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ"

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ [ΑΧΡΙΔΟΣ] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησιαστικὴ ἐκτέλεση Ἀρχιεπισκόπου (Ἀχρίδος)

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.          Προχθές, Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁλοκληρώθηκαν οἱ φιλοφρονήσεις καὶ οἱ τιμὲς τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου καὶ Σερβίας Πορφυρίου πρὸς τὸν τέως σχισματικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος Στέφανο (Βελιανόφσκι). Ταυτόχρονα ἐκτελέστηκεἐκκλησιαστικὰ ὁ κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων Ἰωάννης (Βρανισκόφσκι). Ἐκτελέστηκε μάλιστα χωρὶς  κάποια δίκη, χωρὶς δημόσια ἐξήγηση πρὸς αὐτόν, χωρὶς ἔστω μία τυπικὴ ἀνακοίνωση, ποὺ νὰ αἰτιολογεῖ τὸ τραγικὸ γεγονός.
.          Δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη γνωστὸ ἀπὸ τὴ Σερβικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ἔχει ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴδικαιοδοσία της τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων,  τί περιμένει τὸν Ἰωάννη. Θὰ παραμείνει στὴ θέση του, ἀφοῦ ἡ ἴδια  τὸν ἐξέλεξε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος; ; Θὰ τὸν καταστήσει πρώην; Θὰ τὸν τιμωρήσει δηλαδή, γιατί ὑπάκουσε στὴν ἀπόφαση τῆς προϊσταμένης του Συνόδου καὶ ἐπὶ εἴκοσι χρόνια, ὡς κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος, ὑπέστη τὰ πάνδεινα καὶ ἀπὸ τὴν ὑπὸ τὸν Στέφανο σχισματικὴ Ἐκκλησία; Θὰ τοῦ συστήσει νὰ τεθεῖ μαζὶ μὲ τοὺς χειροτονημένους κανονικοὺς ὑπ’ αὐτὸν Ἐπισκόπους ὑπὸ τὸν Στέφανο; Δηλαδὴ χωρὶς αἰτία ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ σκεφθεῖνὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο νὰ τεθεῖ ὑπὸ τὸν πρώην σχισματικό;
.          Γιὰ ὅσους παρακολουθοῦν τὰ συμβαίνοντα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι γνωστὰ τὰγεγονότα. Ὁ ἄθεος Κροάτης κομμουνιστὴς ἡγέτης  τῆς Γιουγκοσλαβίας Τίτο  στὴν ἐπιδίωξή του νὰἀλλοτριώσει τὴν ἐθνικὴ συνείδηση  τῶν Βουλγάρων,  ποὺ κατοικοῦσαν στὴ  χώρα του, κατασκεύασε τὴν «ὁμόσπονδη σοσιαλιστικὴ δημοκρατία τῆς Μακεδονίας». Κοντὰ στὸ ἰδεολογικὸσκέλος χρησιμοποίησε καὶ τὴν  «Ὀρθόδοξη Μακεδονικὴ Ἐκκλησία», ὡς ὄργανο τῆς προπαγάνδας του. Αὐτὴ γιὰ νὰ δρᾶ αὐτόνομα, τὸ 1967 ἀνακήρυξε μονομερῶς τὴν  ἀνεξαρτησία της ἀπὸ τὸΠατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, τὸ ὁποῖο ἕως τὸ 2002 ἀπέτυχε  νὰ τὴν ἐπανεντάξει στὴν ΚανονικὴἘκκλησία, μὲ τὴν χορήγηση σὲ αὐτὴν εὐρείας αὐτονομίας. Τότε τὴν κήρυξε σχισματικὴ καὶπροχώρησε στὴν δημιουργία κανονικῆς ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Αὐτόνομης ἈρχιεπισκοπῆςἈχρίδος, μὲ Ἀρχιεπίσκοπο τὸν γεννημένο στὸ Μοναστήρι (Μπίτολα) τὸ 1966 Μητροπολίτη Βέλες καὶ Παραβαρδαρίου Ἰωάννη.
.          Ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς του ὁ Ἰωάννης, ἄνθρωπος πολλῶν προσόντων καὶ μὲ ἁγιότητα βίου,  ὑπέστη δοκιμασίες, ποὺ θυμίζουν αὐτὲς τῶν πρώτων Χριστιανῶν καὶ καταγράφονται στὸ βιβλίο του (κυκλοφορεῖ καὶ στὰ ἑλληνικὰ) «Ἐλευθερία μέσα στὴν φυλακὴ» (Ἔκδ. Ι. Μ. Βατοπεδίου). Τὸν φυλάκισαν πολλὲς φορὲς μὲ κατασκευασμένες κατηγορίες καὶ προειλημμένες ἀποφάσεις,ἐμποδιζόταν μὲ ποικίλους τρόπους στὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων του, βαλλόταν  ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ὡς «προδότης» τῆς πατρίδας του… Ὅλα τὰ ὑπέστη, ἐπειδὴ ἔμεινε πιστὸς στὴν ἀποστολὴ ποὺ τοῦἀνατέθηκε, νὰ ὑπάρχει κανονικὴ Ἐκκλησία στὴν γειτονικὴ χώρα.
.          Ἕως πρόσφατα ὁ Ἰωάννης, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος, ἀναγνωριζόταν ἀπὸ ὅλες τὶςὈρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀντίθετα ἀπὸ τοὺς σχισματικούς. Τὸ 2018 ἑόρτασε τὰ 1.000 χρόνια ἀπὸ τὴνἵδρυση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος μὲ παρουσία ἐκπροσώπων τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Σερβίας, Πολωνίας, Ἀλβανίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας….
.          Στὰ κοσμικὰ πράγματα εἶναι συνηθισμένος ὁ «χρήσιμος ἠλίθιος». Εἶναι τὸ ἄτομο ποὺχρησιμοποιεῖται γιὰ ἐπίτευξη κάποιου στόχου καὶ μετὰ πετάγεται ὡς στημένη λεμονόκουπα. Τὸ νὰσυμβαίνει αὐτὸ καὶ στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα δείχνει ἐκκοσμίκευση καὶ παρακμή.-

, ,

Σχολιάστε

ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Νέα σοβαρὴ κρίση στὴν Ὀρθοδοξία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                Οἱ πρόσφατες ἐξελίξεις στὴν Ὀρθοδοξία προκαλοῦν νέα σοβαρὴ κρίση καὶ μεγάλο κίνδυνο δεύτερης διάσπασης, μετὰ ἀπὸ αὐτὴν μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶΜόσχας γιὰ τὸ θέμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Πρωταγωνιστὲς τῆς νέας κρίσης εἶναι τὸΟἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καὶ κέντρο της ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων.
.                Περιγράφουμε τὸ ἱστορικὸ τῆς νέας σοβαρῆς κρίσης καὶ τὶς δυσμενεῖς ἐξελίξεις γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὶς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο Ἐνορίες τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τὶς πολυπληθεῖς στὶς ΗΠΑ, στὸν Καναδά,  καὶ στὴν Αὐστραλία Μακεδονικὲς Ὀργανώσεις:
.                Ἐντός τοῦ 2022 ξεκίνησαν μυστικὲς συνομιλίες μεταξὺ ἐκπροσώπων τοῦΠατριαρχείου τῆς Σερβίας καὶ τῶν σχισματικῶν Ἐπισκόπων τῶν Σκοπίων πρὸς ἀποκατάσταση τῆς μεταξύ τους κοινωνίας. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, ὡς  μητέρα Ἐκκλησία, κήρυξε σχισματικὴ αὐτὴν τῶν Σκοπίων, στὶς 17 Ἰουλίου 1967, ὅταν οἱ Σκοπιανοὶ Ἐπίσκοποι αὐθαιρέτως καὶ πραξικοπηματικὰ  τὴν ὀνόμασαν αὐτοκέφαλη. Ἔκτοτε καὶ ἕως πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν οὐδεμία τοπικὴ Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία ἀναγνώριζε τὴν Σκοπιανὴ Ἐκκλησία. Ἡ ἴδια ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία,ἐφαρμόζουσα ἐμπράκτως τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τὸ 2002 ὅρισε στὰ Σκόπια κανονικὸ ἈρχιεπίσκοποἈχρίδος τὸν Ἰωάννη (Βρανισκόφσκι) καὶ χειροτόνησε τρεῖς  ἀκόμη Ἐπισκόπους. Σημειώνεται ὅτι ὁἸωάννης δέχθηκε τὴν Ἀρχιεπισκοπή, γιὰ νὰ τηρηθεῖ ἡ κανονικότητα στὴ γειτονικὴ ὈρθόδοξηἘκκλησία καὶ ὑπέστη μεγάλες δοκιμασίες: ἀνακρίσεις, φυλακίσεις, διωγμούς, ταπεινώσεις ἀπὸ τὸκράτος τῶν Σκοπίων. Σημειώνεται ὅτι τότε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, ἀναγνωρίζον τὴν πλαστότητα τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπὸ τὴ γειτονικὴ Ἐκκλησία, ἔδωσε στὸν Ἰωάννη τὸ ὄνομα «Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος  καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων».
.                Στὸ τέλος Ἀπριλίου/ἀρχὲς Μαΐου 2022 διέρρευσε στὰ ΜΜΕ ἡ πληροφορία ὅτι οἱσυζητήσεις μεταξὺ  Βελιγραδίου καὶ Σκοπίων εἶναι σὲ καλὸ σημεῖο καὶ ἐπίκειται ἡ ἐκ μέρους τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν ὡς Αὐτόνομης Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, πληροφορηθὲν τὶς ἐξελίξεις, ἐξέδωσε στὶς 9 Μαΐου 2022 ἀνακοίνωση, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδός Του «δέχεται μὲ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Πράξη  εἰς εὐχαριστιακὴ κοινωνία τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τῆς ὑπὸ τὸν (Σημ. γρ.  ἕως τὴν ἡμέρα ἐκείνη σχισματικὸ) Ἀρχιεπίσκοπο κ. Στέφανο Ἐκκλησίας. Στὴν ἐνέργειά του αὐτὴ τὸ Φανάρι ἔθεσε τοὺςἀκόλουθους ὅρους:
.                Πρῶτον, ἀφήνει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας νὰ ρυθμίσει τὰ μεταξὺ «αὐτῆς καὶτῆς ἐν Βορείῳ Μακεδονίᾳ Ἐκκλησίας διοικητικῶν θεμάτων». Δεύτερον, ἀναγνωρίζει ὡς ὄνομα τῆςἘκκλησίας αὐτῆς τὸ ὄνομα «Ἀχρίδος». Τρίτον γιὰ ἀποφυγὴ ἀλυτρωτικῶν ἐκδηλώσεων τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο ἐπισημαίνει ὅτι ὡς Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος νοεῖται ἡ δικαιοδοσία μόνο  ἐντὸς τῶνὁρίων τοῦ νέου κράτους καὶ ὄχι τὰ παλαιὰ ὅριά της, ποὺ ἔφθαναν ἕως τὴν Θεσσαλία, καὶ ἡδιασπορά…. Μάλιστα στὴν ἀνακοίνωση ἐπισημαίνεται ὅτι αὐτὸ τὸ ὑπεσχέθη ἐγγράφως πρὸς τὸΟἰκ. Πατριαρχεῖο ὁ Προκαθήμενος τῆς Σκοπιανῆς Ἐκκλησίας. Τέταρτον ἀποκλείει στὴν ὀνομασία τῆς ἐν λόγῳ Ἐκκλησίας τὸν ὄρο «Μακεδονικὴ» καὶ ὅποιο ἄλλο παράγωγο τῆς λέξεως «Μακεδονία».
.                Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας στὴν πράξη δὲν δέχθηκε τὴν ἀπόφαση – ἐντολὴ τοῦΦαναρίου, ὡς ἀνωτέρου πρὸς κατώτερο, νὰ ρυθμίσει τὰ διοικητικὰ ζητήματά της πρὸς ἀναγνώρισηἘκκλησίας τῶν Σκοπίων. Δὲν δέχθηκε ἐπίσης τοὺς ὅρους, ποὺ ἔθεσε τὸ Φανάρι, τοὺς ὁποίους θεώρησε ὅτι ἐκεῖνο, ὡς Μητέρα Ἐκκλησία, πρέπει νὰ καθορίσει, δείχνοντας ἐμπράκτως ὅτι δὲν δέχεται τὸ «πρωτεῖο», κατὰ τὰ παπικὰ πρότυπα, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἔτσι προχώρησε σὲ ἐνέργειες χωρὶς νὰ λάβει ὑπόψη του τὶς ἀποφάσεις τοῦ Φαναρίου.
.                Στὶς 16 Μαΐου 2022 συνεδρίασε ἡ Ἱεραρχία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία στὸἐπίσημο ἀνακοινωθὲν ποὺ ἐξέδωσε σημειώνει ὅτι ἀποκαθιστᾶ τὴν εὐχαριστιακὴ καὶ κανονικὴκοινωνία μὲ τὴν «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, ἡ Σύνοδος τῆς ὁποίαςἀναγνώρισε προηγουμένως τὸ παγκοσμίως ἀναγνωρισμένο κανονικὸ καθεστὼς ποὺ τῆς εἶχε δοθεῖτὸ 1959, δηλαδὴ τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας».
.                Στὸ ἐν λόγῳ Ἀνακοινωθὲν τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἀπορρίπτει  τοὺς ὅρους ποὺεἶχε βάλει τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο: «Ἡ Σύνοδος τονίζει ὅτι μετὰ τὴν ἀπόφαση περὶ τοῦ καθεστῶτος τῆςἘκκλησίας τῶν Σκοπίων δὲν σκοπεύει νὰ ὑποτάξει τὴν νέα ἀδελφὴ Ἐκκλησία σὲ περιορισμοὺς ὡς πρὸς τὴ σφαίρα τῆς δικαιοδοσίας της ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς χώρας της  καὶ στὴ διασπορὰ καὶσυνιστᾶ αὐτὸ τὸ θέμα νὰ καθορισθεῖ μὲ ἀπ’ εὐθείας διάλογο μὲ τὶς ἑλληνόφωνες  καὶ ἄλλες ΤοπικὲςὈρθόδοξες Ἐκκλησίες».
.                Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἐπισπεύδει τὰ γεγονότα. Τρεῖς μέρες μετὰ τὴνἹεραρχία, στὶς 19 Μαΐου 2022, στὸ Βελιγράδι τελεῖται συλλείτουργο μὲ τὸν Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Σκοπίων Στέφανο καὶ δεκάδες Μητροπολιτῶν ἀπὸ τὴν Σερβία καὶτὰ Σκόπια. Παρὼν στὸ περιθώριο τοῦ γεγονότος, ὁ ἀναγνωρισμένος ἀπὸ  ἴδιο τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας Κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Ἰωάννης… Ὁ Πατριάρχης Πορφύριος προσφώνησε τὸν Στέφανο ὡς προκαθήμενο τῆς «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας – Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος».
.                 Ἡ Πράξη τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς κοινωνίας μεταξὺ Βελιγραδίου καὶ Σκοπίων ὁλοκληρώθηκε μὲ νέο συλλείτουργο, αὐτὴ τὴ φορὰ στὰ Σκόπια, στὶς 24 Μαΐου 2022. Ἐκεῖ ὁΠατριάρχης Σερβίας Πορφύριος προχώρησε σὲ ἕνα ἀκόμη βῆμα, ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐνῶ πρὸ ὀλίγων μόλις ἡμερῶν ἡ Ἱεραρχία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίαςἀποφάσισε νὰ δοθεῖ στοὺς Σκοπιανοὺς τὸ καθεστὼς τοῦ 1959, δηλαδὴ τῆς ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας Αὐτονομίας, ἐκεῖνος ἐπικαλεσθεὶς ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς ΣερβικῆςἘκκλησίας (Σημ. γρ. Ποὺ πάντως ἄλλο ἀποφάσισε στὶς 16 Μαΐου καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα πότε πάλι συνεκλήθη καὶ μὲ ποιὸ σκεπτικὸ ἄλλαξε ἐντὸς δύο ἡμερῶν τὴν ἀπόφασή της) ἀνακοίνωσε ὅτιἀνακηρύσσει τὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων Αὐτοκέφαλη, δηλαδὴ ἀνεξάρτητη καὶ ἰσότιμη μὲ τὰ ἄλλα Πατριαρχεῖα καὶ τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ τοὺς Μακεδόνες καὶ τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς της. Εἶπε συγκεκριμένα ὁ Πατριάρχης Σερβίας  Πορφύριος:
.                «…Καὶ τώρα σᾶς μεταφέρουμε ἄλλη μία καλὴ εἴδηση. Ἡ Συνέλευση τῶν Ἐπισκόπων της Ἱερᾶς Συνόδου ἀνταποκρίθηκε ὁμόφωνα στὸ αἴτημα τῆς Μακεδονικῆς ὈρθόδοξηςἘκκλησίας – Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος καὶ ἀποδέχεται καὶ ἀναγνωρίζει τὸ καθεστὼς τοῦΑὐτοκεφάλου. Ἡ Ἱεραρχία ἐπιφόρτισε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸν Πατριάρχη νὰ ἐπεξεργαστοῦν τὶς σχετικὲς τεχνικὲς καὶ ὀργανωτικὲς λεπτομέρειες. Στὴ συνέχεια θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἐπίσημη πράξη. Ἀκολούθως θὰ ἐνημερωθοῦν κατὰ τὴν κανονικὴ τάξη ὅλες οἱ τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, οἱὁποῖες θὰ κληθοῦν νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ καθεστὼς τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας – Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὅλες οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες θὰδεχθοῦν αὐτὴν τὴν ἀπόφαση…». Μὲ βάση τὴν λογικὴ  τοῦ Φαναρίου, ὅτι Αὐτὸ δίδει τὴν Αὐτοκεφαλία, πιθανότατα δὲν θὰ δεχθεῖ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας, τὴν ὁποία εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ μὴν δεχθοῦν καὶ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες, ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,ὁπότε θὰ ἔχουμε νέες προστριβὲς στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 

Συνέπειες τῶν δραματικῶν γεγονότων τοῦ Μαΐου γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία

.                Πρώτη συνέπεια ἡ ἐκ μέρους τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἀπόρριψη τῶν ὅσωνἀποφάσισε ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, ποὺ σημαίνει  ὅτιἀπορρίπτει καὶ τὴν ἐπὶ Πατρ. Βαρθολομαίου ἐμφανισθεῖσα περὶ «πρωτείου» στὴν Ὀρθοδοξία λογικὴ τοῦ Φαναρίου.

.                Δεύτερη συνέπεια ἡ δύσκολη θέση στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει ὁ κ. Βαρθολομαῖος στοὺς χειρισμούς του γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων. Ὅπως μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς περὶ αὐτὸν Συνόδου διαμόρφωσε τὴν κατάσταση, τὸ ἑπόμενο βῆμα πιθανὸν θὰ πρέπει νὰ εἶναι νὰ  ἀναγνωρίσει καὶ αὐτὸς τὴν Αὐτοκεφαλία στοὺς Σκοπιανούς. Ἂν ὅμως θελήσει στὸν Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας νὰἐπιβάλει  τοὺς ὅρους ποὺ ἀναφέρονται στὴν σχετικὴ ἀπόφαση τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς κοινωνίας, ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων στὸ μέλλον ντὲ φάκτο θὰ προχωρήσει στὴν ὑλοποίηση τοῦ δικοῦ της σχεδίου, περὶ ὀνόματος καὶ διασπορᾶς, μὲ βάση τὰ κεκτημένα τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων καὶ τὰ ὅσα τῆς ἐκχωρεῖ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας. Τότε ἄρνηση ἢ ἄρση τοῦ Αὐτοκεφάλου ἀπὸ τὸ Φανάρι ἀποκλείεται γιὰ λόγους πολιτικοὺς – ἡ Δύση ἔχει ζητήσει  ἀπὸ τὸν Πατριάρχη πρὸ πολλοῦ νὰ δοθεῖτὸ Αὐτοκέφαλο – καὶ ἐκκλησιαστικούς, ἀφοῦ θὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας καὶ τῆς Σκοπιανῆς Ἐκκλησίας, τουλάχιστον οἱ σλαβικὲς Ἐκκλησίες.

  .                Τρίτη συνέπεια εἶναι ἡ διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς γειτονικῆς Ἐκκλησίας δυσχερὴς θέση στὴν ὁποία περιέρχονται οἱ Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας καὶ γενικὰ ἡ Ἐκκλησία τῆςἙλλάδος. Στὶς 19 Δεκεμβρίου 2018 οἱ 22 Μητροπολίτες τῶν Μακεδονικῶν Μητροπόλεων τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀνοικτὴ Ἐπιστολή τους ζήτησαν ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη νὰμὴν ἀναγνωρίσει Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας, διότι «αὐτὴ θὰ εἶναι μόνιμη ἑστία καλλιέργειας ἀλυτρωτισμοῦ καὶ ἐχθρότητος. Γιατί καμία συμφωνία δὲν μπορεῖ νὰ εὐδοκιμήσει, ἐὰν δὲν βασίζεται στὴν ἀλήθεια». Καὶ τονίζεται πιὸ κάτω:  «Δὲν διανοούμεθα κὰν ὅτι τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο ἔχει καταδικάσει ὡς αἵρεση τὸν ἐθνοφυλετισμό, θὰ ἀναγνωρίσει μία σχισματικὴ Ἐκκλησία καὶ θὰ τῆς δώσει τὴν ἀξία τῆς Αὐτοκεφαλίας, ὅταν οἱ “Μητροπολίτες καὶ οἱκληρικοί της” ἐκπροσωποῦν τὴν χειρότερη μορφὴ ἐθνοφυλετισμοῦ καὶ σύντομα θὰ στραφοῦν καὶἐναντίον του…».

.                Τέταρτη σοβαρὴ συνέπεια εἶναι ἡ ἀπογοήτευση ποὺ προκαλεῖται στὶς ἀνὰ τὴνὙφήλιο Μακεδονικὲς Ὀργανώσεις, ἰδιαίτερα σὲ αὐτὲς τῶν ΗΠΑ, Καναδὰ καὶ Αὐστραλίας, οἱ ὁποῖεςἐπὶ ἑβδομήντα περίπου ἔτη ἀντιμετωπίζουν τὴν διὰ τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας ἐπιθετικὴἀνθελληνικὴ Σκοπιανὴ προπαγάνδα. Ἤδη ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2000 οἱ ἐκ Μακεδονίας καταγόμενοι Ἑλληνοαμερικανοί, διὰ τῶν συλλόγων τους ζήτησαν ἀπὸ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη νὰ μὴνἀναγνωρίσει τὴ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ὡς «Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας». Σὲ σχετικὴἐπιστολή του ὁ τότε ὕπατος Πρόεδρος τῆς Παμμακεδονικῆς Ἕνωσης δρ. Σεραφεὶμ Παπαγιάννης πρὸς τὸν κ. Βαρθολομαῖο τόνισε: «Εὐελπιστοῦμε, Παναγιότατε, ὅτι Ἐσεῖς θὰ πράξετε τὸ ἁρμόζον καὶ πρέπον, ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Μακεδονικῆς Ἀληθείας».

.                Πέμπτη συνέπεια ἡ λόγῳ τῆς στάσεως στὰ ἐκκλησιολογικά, ἐκκλησιαστικὰ καὶκανονικὰ ζητήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀλλαγὴ πρὸς τὸ χειρότερο τῶν  αἰσθημάτων τῶν Σέρβων Ἱεραρχῶν γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του. Ὁ φιλελληνισμὸς τοῦ ἉγίουἸουστίνου Πόποβιτς μεταφέρθηκε στὰ πνευματικά του παιδιά, ποὺ τὰ περισσότερα, κατὰ προτροπή του,  σπούδασαν Θεολογία στὴν Ἑλλάδα καὶ γνωρίζουν ἄριστα τὰ ἑλληνικά. Ἐνδεικτικὰἀναφέρονται ὁ σημερινὸς Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος, μὲ διδακτορικὸ ἀπὸ τὸ ΕΚΠΑ καὶ ὁΜητροπολίτης Μπάτσκας Εἰρηναῖος ἐπίσης μὲ διδακτορικὸ ἀπὸ τὸ ἴδιο Πανεπιστήμιο, ποὺ πάντα μιλοῦσαν μὲ θερμὰ λόγια γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. Τὰ πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἐκκλησία Της καλὰαἰσθήματα τῶν Σέρβων αὐξήθηκαν σὲ μέγιστο βαθμό, μὲ τὴν βοήθεια ποὺ αὐτὴ προσέφερε κατὰ τὴδοκιμασία ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ ΝΑΤΟ.

.                Ἕκτη συνέπεια ἡ ἠττοπάθεια, ἡ μοιρολατρία καὶ ἡ ὑποταγὴ στὶς ἀποφάσεις του, ποὺ  ἐπιβάλλει τὸ πανίσχυρο ἰδεολογικὸ κατεστημένο καὶ προκαλεῖ ἀδράνεια στὸν κλῆρο καὶ στὸλαὸ τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ἐνῶ παλαιότερα οἱ ἀντιδράσεις ἦσαν δυναμικὲς καὶ ἀπέτρεπαν δυσάρεστα γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ γεγονότα, σήμερα οὐδεμία ἀντίδραση ὑπάρχει στὰ ὅσα τεκταίνονται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ὅτι ἀπὸ τοὺς 22 Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας, ἕως τὴν ὥρα ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτές, ἕνας ἀντέδρασε καὶ αὐτὸς λειψὰ καὶ μεροληπτικά, κολακεύων τὸν ὑπεύθυνο γιὰ ὅσα συμβαίνουν  Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.-

Σχολιάστε

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ [ὑπὸ τὸν Μητροπολ. Ὀνούφριο Ρωσικῆς] ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ

Νέο πλῆγμα στὴ Μόσχα:
Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐγκαταλείπει τὸν πατριάρχη Κύριλλο

.                  Νέο πλῆγμα στὴν ὅποια ἐπιρροὴ τῆς Μόσχας στὴν Οὐκρανία. Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ ὑπαγόταν στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ἀνακοίνωσε σήμερα Παρασκευὴ ὅτι διακόπτει τὴ σχέση της μὲ τὴ Ρωσία, λόγῳ τῆς εἰσβολῆς στὴν Οὐκρανία καὶ διακήρυξε τὴν «πλήρη ἀνεξαρτησία της» ἀπὸ τὶς ρωσικὲς πνευματικὲς ἀρχές.
.                  «Δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὸν Πατριάρχη τῆς Μόσχας Κύριλλο (…) σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία», ἀνέφερε στὴν ἀνακοίνωσή της, γιὰ αὐτὴν τὴν ἱστορικὴ πρωτοβουλία της, ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς συνόδου ποὺ ἦταν ἀφιερωμένη στὴ ρωσικὴ «ἐπιθετικότητα». Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνόδου διακήρυξε «τὴν πλήρη ἀνεξαρτησία καὶ αὐτονομία της».
.                  Ἕως σήμερα ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὑπαγόταν στὸν Ρῶσο Πατριάρχη Κύριλλο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκφράσει τὴ στήριξή του στὸν πόλεμο τῆς Ρωσίας ἐναντίον τῆς Οὐκρανίας.
.                  «Ἡ σύνοδος καταδικάζει τὸν πόλεμο, ποὺ συνιστᾶ παραβίαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ “Οὐφονεύσεις” καὶ ἐκφράζει τὰ συλλυπητήριά της σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ ὑποφέρουν λόγω τοῦ πολέμου», προστίθεται στὴν ἀνακοίνωση.
.                  Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση, οἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἦταν «περίπλοκες ἕως ἀνύπαρκτες» ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ κηρύχθηκε ὁ στρατιωτικὸς νόμος στὴν Οὐκρανία.
.                  Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ εἶναι τὸ δεύτερο σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας μέσα σὲ λίγα χρόνια. Ἑκατοντάδες ἱερεῖς ὑπέγραψαν πρόσφατα μία ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ζητώντας νὰ δικαστεῖ ὁ Κύριλλος ἀπὸ ἐκκλησιαστικὸ δικαστήριο ἐπειδὴ πῆρε θέση στὸν πόλεμο.

[…]

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ – skai.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΕ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ»

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν ΕΡΤ:
Ἡ ἐκκλησία τῆς Ρωσίας μᾶς ἀπογοήτευσε
– Ἂς θυσίαζε τὸν θρόνο του ὁ Κύριλλος

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

Σύνταξη: Συντακτικὴ ὁμάδα ert.gr

ertnews.gr/eidiseis/ellada/oikoymenikos-patriarchis-stin-ert-i-ekklisia-tis-rosias-mas-apogoiteyse-as-thysiaze-ton-throno-toy-o-kyrillos/

.               Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος παραχώρησε μία ἀπὸ τὶς σπάνιες συνεντεύξεις του «Στὸ Κέντρο» τῆς ΕΡΤ1 καὶ τὸν δημοσιογράφο Γιῶργο Κουβαρά. Ὁ Παναγιότατος ἀναφέρεται στὴ συνέντευξή του στὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία, τὴ στάση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τὸρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τὴν Ἁγία Σοφία.

.               Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας, Κύριλλου, ἀπέναντι στὸν πόλεμο, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὑπογράμμισε: «Δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν καταδικάσουν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τὴ βία, τὸν πόλεμο. Ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία τῆς Ρωσίας μᾶς ἀπογοήτευσε. Δὲν ἤθελα νὰ ἀποτελέσει αὐτὴ τὴν τραγικὴ ἐξαίρεση ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ ὁ ἀδελφὸς Πατριάρχης Κύριλλος. Δὲν ξέρω πῶς μπορεῖ νὰ δικαιολογήσει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του στὴ συνείδησή του. Πῶς θὰ τὸν δικαιολογήσει, πῶς θὰ τὸν κρίνει ἡ ἱστορία. Ἔπρεπε νὰ ὀρθώσει τὸ ἀνάστημά του. Γιατί μπορεῖ κάποιος νὰ ἀντιτάξει ὅτι πιέζεται ἀπὸ τὸν πρόεδρο Πούτιν. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιδράσει στὴν εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία καὶ νὰ καταδικάσει τὸν πόλεμο, ὅπως κάναμε ὅλοι οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι. Δὲν τὸ ἔκανε, αὐτὸ εἶναι εἰς βάρος του καὶ λυποῦμαι πολύ. Μπορεῖ νὰ εἴχαμε ἄλλες διαφορές, τὴ γνωστὴ γιὰ τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τὴ διαφορὰ ποὺ ἔχουμε αἰῶνες τώρα διότι ἡ ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐποφθαλμιᾶ τὸ πρωτεῖο τοῦ Κωνσταντινουπόλεως, ὑποσκάπτει τὰ θεμέλια τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ περίμενα ἀπὸ τὸν ἀδελφὸ Κύριλλο σὲ αὐτὴτὴν κρίσιμη, ἱστορικὴ στιγμή, νὰ σταθεῖ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων. Ἐν ἀνάγκῃ νὰ θυσιάσει τὸν θρόνο του, νὰ πεῖ στὸν Πούτιν, “κύριε Πρόεδρε, ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ συμφωνήσω μαζί σας, παραιτοῦμαι, φεύγω”. Θὰ τὸν βάλει στὴ φυλακή; Δὲν ξέρω τί θὰ ἔκανε ὁ πρόεδρος Πούτιν, ἂν ἀντιδροῦσε στὰ σχέδιά του ὁ Πατριάρχης, ἀλλὰ αὐτὸ θὰ περιμέναμε ἐμεῖς, οἱ ἄλλοι ἀδελφοὶ Προκαθήμενοι».

Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς θεολογικῆς σχολῆς τῆς Χάλκης ἀνέφερε:

«Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης παραμένει κλειστὴ ἐδῶ καὶ 51 χρόνια καὶ τὸ ΟἰκουμενικὸΠατριαρχεῖο στερεῖται τῆς δυνατότητας νὰ ἐκπαιδεύει στὴν ἕδρα τῆς τοὺς αὐριανοὺς λειτουργούς της. Παρακαλέσαμε κατ’ ἐπανάληψη τὴν ἐδῶ κυβέρνηση νὰ μᾶς ἀνοίξει τὴ σχολή. Νὰἐπαναλειτουργήσει δηλαδὴ ἡ σχολὴ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ποὺ ἄνοιξε ἐπὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ ἔκλεισε ἐπὶ τουρκικῆς δημοκρατίας. Αὐτὸ εἶναι ἀντίφαση καὶ ἀδικαιολόγητη ἐξέλιξη. Δυστυχῶς δὲν εἰσακούονται οἱ παρακλήσεις μας πρὸς τὴν Ἄγκυρα. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση θὰ δεῖ κάποια στιγμὴ αὐτὸ τὸ θέμα ἀπὸ ἄλλο πρίσμα καὶ θὰ πεισθεῖ ὅτι ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Χάλκης εἶναι κατ᾽ ἀρχὴν πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ἴδιας τῆς Τουρκίας. Διότι μία τέτοια ἐνέργεια θὰ ἀποδείξει περίτρανα ὅτι ὑπάρχει θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ὅτι δὲν ὑπάρχουν περιορισμοὶ στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, στὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Λέγω ἐδῶ, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν δεκάδες μουσουλμανικὲς σχολὲς καὶ οὔτε μία θεολογικὴ σχολὴ γιὰ τοὺς χριστιανούς, διότι ἡ συνθήκη τῆς Λωζάνης λέει πὼς οἱ μειονότητες ποὺ ζοῦν στὴν Τουρκία ἔχουν δικαίωμα νὰἀνοίγουν σχολεῖα, ποὺ θὰ δίδουν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση μὲ δικά τους ἔξοδα. Ἐμεῖς οὐδέποτε ζητήσαμε χρήματα, ἄρα τὸ κλείσιμο τῆς Χάλκης εἶναι καὶ παραβίαση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης».

Γιὰ τὰ αἰσθήματά του σχετικὰ μὲ τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τέμενος καὶ τὰ ρεπορτὰζ ποὺἀναφέρουν ὅτι ἔχουν σημειωθεῖ ζημιές, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὑπογράμμισε:

«Δὲν ἔκρυψα ποτὲ τὰ αἰσθήματά μου. Μίλησα καὶ ἔγραψα γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία. Αὐτὰ τὰ κείμενα εἶχε τὴν εὐαισθησία νὰ τὰ συλλέξει ὁ μακαριστὸς φίλος καὶ συνεργάτης Μαγγίνας καὶ νὰ τὰ βγάλει σὲβιβλιαράκι. Δὲν πρόφτασε νὰ τὸ δεῖ, ἀλλὰ ἔκανε τὸν κόπο νὰ τὸ ἑτοιμάσει. Ἐκεῖ μπορεῖ νὰ δεῖ κάποιος τὰ αἰσθήματά μου γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία. Ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ τὴν πολιτεία τῆς Ρωσίας, πάλι δὲν εἴχαμε εὐχάριστα μηνύματα, ὅταν μετατράπηκε σὲ τέμενος, γιατί τότε ἐλέχθη ἀπὸ τὸν Βορρᾶ ὅτι “τώρα μποροῦμε νὰ μπαίνουμε χωρὶς εἰσιτήριο”. Αὐτὰ ποὺ διαβάζουμε τώρα τελευταῖα στὶς τουρκικὲς ἐφημερίδες δὲν εἶναι εὐχάριστα γιὰ τὴ συντήρηση, γιὰ τὴν καθαριότητα. Ὑπάρχουν παράπονα διατυπωμένα ἀπὸ Τούρκους δημοσιογράφους. Ἐγὼ ἐπαναλαμβάνω ὅτι θὰ προτιμούσαμε νὰ εἶναι ἀνοιχτὸ μουσεῖο γιὰ ὅλον τὸν κόσμο ἡ Ἁγία Σοφία καὶ ὄχι τέμενος μόνο γιὰ μουσουλμάνους».

Σχετικὰ μὲ τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψή του στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὑπενθύμισε ὅτι αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ ὄγδοη φορὰποὺ θὰ πάει, καθὼς τὸ ἀγαπᾶ καὶ τὸ νοιάζεται.

«Μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια ποὺ μὲ ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ εἶμαι στὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, θέλω νὰπάω ξανὰ νὰ εὐχαριστήσω γιὰ αὐτὴ τὴ μεγάλη εὐλογία. Ἐλέχθησαν καὶ γράφτηκαν μερικὰ περίεργα πράγματα, ὅτι θὰ πάω νὰ ἐκδιώξω Ρώσους μοναχούς. Εἶναι μυθεύματα. Οὔτε πρόθεση ἔχω νὰ διώξω κανέναν, φαντάζομαι ὅτι δὲν θὰ μὲ προκαλέσουν νὰ κάνω κάτι τέτοιο. Ἂς κάθονται φρόνιμα νὰ μὴν ἐκδιωχθεῖ κανείς. Αὐτὰ εἶναι αὐτονόητα πράγματα. Ἐγὼ πηγαίνω ἐκεῖ ὡς προσκυνητής».

Ἐπιμέλεια: Κατερίνα Δούκα

, , , ,

1 Σχόλιο

ΕIΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Εἰς μνημόσυνο Χρήστου Σαρτζετάκη

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ὁ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἀπελθὼν τοῦ κόσμου τούτου Χρῆστος Σαρτζετάκης ἦταν πρότυπο Ἕλληνα Δημοκράτη, ἀνθρώπου καὶ δικαστού, ποὺ διακρίθηκε καὶ ὡς πετυχημένος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Ἀπὸ νέος στὴν ἡλικία ἕως τὸν θάνατό του ἦταν ἕνας ἄψογος δικαστής, μὲ ὅ, τι αὐτὸσημαίνει ὡς δεοντολογία. Οὐδέποτε κομματίσθηκε, ποὺ σημαίνει ὅτι οὐδέποτε ἐντάχθηκε ἢσυνεργάσθηκε, ἢ ζήτησε τὴν εὔνοια κάποιου Κόμματος. Οὐδέποτε ἐπίσης ἔδειξε ὅτι διέπεται ἀπὸκάποια ἰδεολογία, ποὺ ἐμμέσως νὰ τὸν παρέσυρε σὲ μὴ δίκαιες ἀποφάσεις, ἢ σὲ φρασεολογία ἀπάδουσα σὲ Ἕλληνα δικαστή. Ἀφιέρωσε τὸ ἀκέραιο ἦθος του καὶ τὶς ἱκανότητές του στὴν Ἑλλάδα, στὴ Δημοκρατία καὶ στὴν ἀπονομὴ τῆς Δικαιοσύνης.
.               Ὁ ἀείμνηστος πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὑποστήριξε μὲ ἀτράνταχταἐπιχειρήματα τὰ ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως δίκαια τῆς ἐλευθέρας καὶαὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κάτι ποὺ δὲν ἔκαμαν Μητροπολίτες Της… Ὁρισμένοι ἀπὸαὐτούς, ἐμφορούμενοι ἀπὸ μίσος καὶ φθόνο πρὸς τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο,  θέλησαν νὰ τὸν ταπεινώσουν καὶ ὑπέσκαψαν τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας…
.                Στὸ ἄρθρο – μελέτη του, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Ἐνδοχώρα» (τ. 88, Ὀκτ. 2003 – Μάρτ. 2004) καὶ μετὰ σὲ πολλὲς ἐφημερίδες,  ὁ Χρ. Σαρτζετάκης σημειώνει τὰ ἑξῆς σημαντικά: «Ἐλευθέρου ἀνδρὸς τὰ ἀληθῆ λέγειν, ἔστω μὲ πόνον ψυχῆς… Ἂς ὑπομνησθῆ: (λέγονται) ἀπὸἄνθρωπον μὲ ἀληθῆ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν πίστιν, ὁ ὁποῖος, πρῶτος αὐτός, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, χωρὶς προηγούμενον, ἀλλὰ οὔτε καὶ συνέχειαν ἐπανειλημμένως ἐξῆρε δημοσίως τὴν συμβολὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν συντήρησιν τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος.  (Σημ. γρ. Ὁ ἀείμνηστος Κάρολος Παπούλιας καὶ ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος ἐξῆραν ἐπίσης τὴν συμβολὴτῆς Ὀρθοδοξίας στὴ διατήρηση τῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων). Ἀλλὰ καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι πρῶτονἝλλην καὶ ὕστερα ὅ,τι δήποτε ἄλλο. Καὶ αὐτονοήτως προτάσσει τὰ συμφέροντα τῆς κατατρεγμένης ἐθνικῆς μας ταυτότητος ἔναντι πάντων. Καὶ φυσικά, ἔναντι εὐτελῶν ἐπιδιώξεων διοικητικῆς πρωταρχίας κενοδόξων ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν, ἐφ᾽ ὅσον αὐταί, πολιτικὸν σκοπὸν ὑπηρετοῦσαι, καταφανῶς βλάπτουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνισμόν».
.               Στὸ ἐμπεριστατωμένο κείμενο τοῦ ἀείμνηστου Χρήστου Σαρτζετάκη ἀπάντησε προσκείμενος στὸ Φανάρι θεολόγος, στὸν ὁποῖο ἀνταπάντησε καλώντας τον νὰ ἀναλογισθεῖ μαζὶ μὲτοὺς ὁμόφρονές του, ὅτι ὁ πολιτικὸς χαρακτήρας τῶν Πατριαρχικῶν θέσεων περὶ τῆς κολοβομένης ἐδαφικὰ καὶ μὲ δυσβάσταχτα ἐκκλησιαστικὰ δεσμὰ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «φανεροῦται καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ πλειονοψηφία τῶν ὅσων ἐκ τῶν λαϊκῶν ἔσπευσαν πρὸς ὑποστήριξίν των εἶναι ἄνθρωποι οὐδέποτε ἐκκλησιαζόμενοι, ξένοι πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν, κυρίως λόγῳ τῆς δεδηλωμένης μαρξιστικῆς των ἰδεολογίας, ἐντόνως δὲ ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτῆς πολιτικολογοῦντες. Καὶ φυσικὰ δὲν τοὺς ἔπιασε κανένας καημός, διὰ νὰ ἀσχοληθοῦν τώρα μὲ τὴν ἐνσκήψασανἐκκλησιαστικὴν διαμάχην, ἐκτὸς μόνον ὑπηρετουμένων πολιτικῶν σκοπιμοτήτων» («Ἀπογευματινή τῆς Κυριακῆς», 16 Νοεμβρίου 2003).
.               Σημειώνεται ὅτι εἰς οὐδεμία ἄλλη Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ἔχουν ἐπιβληθεῖ τόσο ταπεινωτικοὶ ὅροι ὅσο στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὶς θέσεις Τῆς ὁποίας ὑποστήριξαν ἐπίσης οἱΚωνσταντῖνος Μητσοτάκης, Μιλτιάδης Ἔβερτ καὶ Ἰωάννης Βαρβιτσιώτης.-

Σχολιάστε

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ; (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Διαπιστώσεις χωρὶς εὐθύνες;

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                  Πρὸ ἡμερῶν ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος σὲ ἄρθρο του στηλίτευσε τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἡμιμάθεια ποὺ κυριαρχεῖ σὲ πιστοὺς καὶ σὲ ἀθέους γιὰ τὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἔγραψε χαρακτηριστικά: «Οἱ μὲν πιστοὶ πιστεύουν (;) κάτι ποὺ δὲν γνωρίζουν. Οἱ δὲ ἄθεοι ἀρνοῦνται κάτι ποὺ καὶ αὐτοὶ δὲν γνωρίζουν. Καὶ ὅταν συζητοῦν, οἱ θέσεις καὶ τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ χρησιμοποιοῦν εἶναι πολὺ χαμηλοῦ ἐπιπέδου».
.                  Οἱ διαπιστώσεις τοῦ Σεβ. εἶναι σωστές, καθὼς καὶ ἡ αὐστηρὴ κριτική του. Ὅμως εἶναι διαπιστώσεις καὶ κριτικὴ ποὺ περιμένει κανεὶς ἀπὸ ἀνθρώπους ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι ἀπὸ  Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος, ὡς ἐκ τῆς διακονίας του, θὰ ἔπρεπε νὰ νιώθει κατ’ ἐξοχὴν ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ λαοῦ. Στὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου ποὺ διερχόμαστε ἦταν εὐκαιρία ὁ Σεβ., μὲ ταπείνωση καὶ αἴσθημα μετανοίας,  νὰ ζητήσει συγγνώμη ὄχι γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ λαοῦ, ἀλλὰτῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας.
.                   Ἡ κατάσταση ποὺ περιγράφει, τῶν ἁγνοημάτων τοῦ λαοῦ, ὀφείλεται στὴν ἔλλειψη ποιμαντικῆς φροντίδας. Πολὺς  λαὸς δείχνει ὅτι διψᾶ πνευματικά, ἀλλὰ νερὸ ζῶν δὲν τοῦ δίδεται ἀπὸ ἱκανὸ ἀριθμὸ ποιμένων του, ποὺ δείχνουν ὅτι δὲν συγκλονίζονται ἀπὸ τὴν πνευματικὴ κατάστασή του, ἀλλὰ ἁπλῶς τὴδιαπιστώνουν…. Ὅταν οἱ ποιμένες πληροφοροῦνται ὅτι τὸ 85% τοῦ λαοῦ, ποὺ ἔδειχνε πρὸ ἐτῶνἐμπιστοσύνη στὴν Ἐκκλησία, σήμερα κατέβηκε  στὸ 22%, ὅταν βλέπουν ὅτι οἱ θρησκευτικοὶ γάμοι μέσα σὲ ἕνα χρόνο (2020/2019) μειώθηκαν κατὰ 48,7% καὶ αὐξήθηκαν τὰ σύμφωνα συμβίωσης κατὰ13,4%, ὅταν διαπιστώνουν ὅτι τὰ διαζύγια εἶναι περίπου τὰ μισὰ τῶν γάμων, μὲ θύματα τὰ ἀθῶα παιδιά, ὅταν γνωρίζουν ὅτι χιλιάδες ἔμβρυα καθημερινῶς φονεύονται, θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ εἶχαν σημάνει συναγερμὸ συνειδήσεων καὶ νὰ εἶχαν τεθεῖ ἐπικεφαλῆς ἱεραποστολικῆς ἀποστολῆς, γιὰ νὰκαταστοῦν οἱ πιστοὶ ἐνσυνείδητα μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
.                  Ἡ σημερινὴ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας μοιάζει μὲ αὐτὴν ποὺ περιγράφει ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ τὸν 6ο π.Χ. αἰώνα: «Ἀκοῦστε τί λέγει  Κύριος ὁ Θεός: Ἀλίμονο σὲ ἐσᾶς ποιμένες τῶν Ἰσραηλιτῶν, ποὺ τρέφετε τὸν ἑαυτό σας!…Τὸ ἀδύνατο πρόβατο δὲν τὸ δυναμώνετε καὶ τὸ ἄρρωστο δὲν τὸ γιατρεύετε, δὲν βάλατε ἐπίδεσμο στὸ πληγωμένο, οὔτε φέρατε πίσω τὸ παραστρατημένο. Οὔτε τὸ χαμένο ζητήσατε νὰ βρεῖτε. Ἀλλὰ φερθήκατε σὲ αὐτὰ μὲ βία καὶ σκληρότητα. Ἔτσι διασκορπίστηκε τὸ κοπάδι μου γιατί δὲν εἶχε βοσκοὺς καὶ ἔγινε τροφὴ γιὰ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ» (Ἰεζ. λδ΄ 2-5). Σημειώνεται ὅτι μὲ ἀνοχὴ καὶ εὐθύνη τῶν  Ἀρχιερέων τους πολλοὶ ἐκ τῶν νέων κληρικῶν δὲν γνωρίζουν θεολογία,  ἐκκλησιολογία καὶ Κανονικὸ Δίκαιο  οὔτε κὰν τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα…
.                  Στὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὴν ταπείνωση πού, ὡς βάση ὅλων τῶν ἀρετῶν, ὁδηγεῖ στὴν κατανόηση καὶ στὴ συγγνώμη. «Μὲ ταπείνωση καὶ ἐμεῖς ἂς κατακρίνουμε τὸν ἑαυτό μας, γιὰ νὰ ὑψωθοῦμε ἀκατάκριτοι στὸν οὐρανό», γράφει ὁ Ἀνδρέας ὁ Κρήτης. Ὁ λαὸς σήμερα ἀντιμετωπίζει, κυρίως ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες, σοβαρὰ προβλήματα καὶ ψυχικὰὠφελεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὄχι ἀπὸ τὸ κούνημα τοῦ δακτύλου, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τῆς ἀγάπης Της.-

1 Σχόλιο

ΔΡΙΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ τῆς Ι. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης γιὰ τὶς συκοφαντίες ἱερέως

 ΠΗΓΗ: Cretapost.gr 15.01.22

Σὲ ἀδιανόητες καταγγελίες προέβη ὁ ἱερέας […] ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο σὲ ραδιοφωνική του συνέντευξη.

.                       «Στὴν πρώτη καραντίνα ἔκλεισαν τὶς ἐκκλησίες, γιατί ὑπῆρχε ἀντίτιμο. Ἀπὸ ὅ,τι γνωρίζω, κάθε Μητρόπολη πῆρε γύρω στὸ ἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ, γιὰ νὰ κλείσει τὶς ἐκκλησίες. Πληρώθηκαν καὶ ὁ κόσμος δὲν ἔκανε Πάσχα. Πάντοτε πρέπει νὰ ὑπάρχει ἕνα ἀντίτιμο στὴν προδοσία», εἶπε μεταξὺ ἄλλων. Ἐπιπλέον ἀνέφερε πὼς «τὸ μόνο ποὺ ἔχει μείνει νὰ πεῖ πιὰ ἡ Ἐκκλησία στὸν κόσμο εἶναι “πάρτε τὸ τσιπάκι” καὶ προσκυνῆστε τὸν Ἀντίχριστο».
.                Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ταράσσει τὰ νερὰ ὁ ἱερέας, καθὼς παλαιότερα εἶχε παραπεμφθεῖ στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη. Ὁ λόγος ἦταν ὅτι ἀρνοῦνταν κατηγορηματικὰ νὰ μνημονεύσει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τὸ ὄνομα τοῦ τότε Ἐπισκόπου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
.                    Μάλιστα πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιο ἱερωμένο ὁ ὁποῖος ἔκανε καὶ κήρυγμα κατὰ τῆς μάσκας στὸ 5ο Νηπιαγωγεῖο τοῦ Ρεθύμνου, συνελήφθη στὸ πλαίσιο τοῦ αὐτοφώρου καὶ καταδικάστηκε σὲ ἐννέα μῆνες μὲ τριετῆἀναστολή.
.                    Σφοδρὴ ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης τονίζοντας ρητὰ καὶκατηγορηματικὰ ὅτι «γιὰ τὶς ἐν λόγῳ ἀναληθεῖς καὶ ἀπαράδεκτες ἀναφορὲς καὶ γιὰ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἐν λόγω κληρικοῦ, θὰ ἀκολουθηθοῦν τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὰ ἁρμόδια Ἐκκλησιαστικὰ Ὄργανα».

Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

.                      Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐξ ἀφορμῆς πρόσφατης ἀνυπόστατης καί ἐξόχως συκοφαντικῆς δημόσιας ἀναφορᾶς κληρικοῦ τῆς Κρήτης, περί οἰκονομικῆς συναλλαγῆς τῆς Ἐκκλησίας μέ τό Κράτος, γιά τό κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, διαψεύδει κατηγορηματικά τίς ἐν λόγῳ ἀναληθεῖς καί ἀπαράδεκτες ἀναφορές καί καθιστᾶ σαφές ὅτι, γιά τή συμπεριφορά τοῦ ἐν λόγῳ κληρικοῦ, θά ἀκολουθηθοῦν τά προβλεπόμενα ἀπό τά ἁρμόδια Ἐκκλησιαστικά Ὄργανα.
.                        Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης καλεῖ, γιά ἄλλη μία φορά, ὅλους τούς ἀνθρώπους νά μήν παρασύρονται ἀπό ἀναληθεῖς, ἀνυπόστατες καί ἀνεύθυνες φῆμες καί τοποθετήσεις, μέ ἀναφορά στήν πανδημία καί τούς τρόπους ἀντιμετώπισής της, οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν σύγχυση καί διχασμό, εἰς βάρος τῆς ὑγείας τῶν ἀνθρώπων.
.                 Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τά θέματα τῆς πανδημίας εἶναι γνωστή, ἔχει δέ ὑπεύθυνα ἐκφρασθεῖ πολλές φορές καί διατυπώνεται μόνον ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

, ,

Σχολιάστε

ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τραγικὲς οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ Οὐκρανικοῦ στὴν Ὀρθοδοξία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                 Τραγικὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ Οὐκρανικοῦ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἔχουν ἐμπλακεῖ στὴν γεωπολιτικὴ ἀντιπαράθεση ΗΠΑ καὶ Ρωσίας στὴν Οὐκρανία καὶ αὐτὸ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Στὶς 6 Ἰανουαρίου, ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, συμπληρώθηκαν τρία χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἀπονομὴ στοὺς ἀμερικανόφιλους  σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας  Αὐτοκεφαλίας καὶ χειραφέτησης ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, προκαλώντας τὴν αἰτιολογημένη ἀντίδρασή του καὶ τῆς  ὑπ’ αὐτὸ κανονικῆς Αὐτόνομης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.
.                 Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας  κατηγόρησε τότε τὸ Οἰκουμενικὸ  Πατριαρχεῖο ὅτι μὲ τὴν ἐνέργειά του εὐνόησε τὴν γεωπολιτικὴ τῶν ΗΠΑ στὴν Οὐκρανία παραβαίνοντας τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν ὁμόφωνη πρόταση τῶν διορθοδόξων Ἐπιτροπῶν γιὰ τὸν τρόπο ἀπονομῆς τῆς Αὐτοκεφαλίας καὶ  διέκοψε τὴν κοινωνία μαζί του. Στὰ τρία χρόνια ποὺ πέρασαν ἡ ἀντιπαράθεση ἐντάθηκε, ὅταν τὸ Φανάρι ἔπεισε νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν σχισματικὸ Μητροπολίτη Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο οἱ Ἕλληνες Προκαθήμενοι Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, Κύπρου Χρυσόστομος καὶ Ἑλλάδος Ἱερώνυμος… Μάλιστα ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἀθετώντας διαβεβαιώσεις τους ὅτι δὲν θὰ ἐμπλακοῦν στὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα…
.                 Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐπεξέτεινε τὴν διακοπὴ κοινωνίας  στοὺς τρεῖς Ἕλληνες Προκαθημένους καὶ σὲ ὅσους Ἀρχιερεῖς τοὺς ἀκολούθησαν στὴν ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν. Θεωρώντας ἐξ ἄλλου ὅτι μὲ τὴν διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς Προκαθημένους τῶν τεσσάρων Ἐκκλησιῶν αἴρονται οἱ δεσμεύσεις του ὡς πρὸς τὰ ἐκκλησιαστικὰ ὅρια δικαιοδοσιῶν πρὸ ἡμερῶν προέβη σὲ μία πολεμικὴ ἐνέργεια σὲ βάρος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Ἀνακοίνωσε τὴ δημιουργία Ἐξαρχίας στὴν Ἀφρική. Δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀκολουθήσουν Ἐξαρχίες εἰςἙλλάδα, Κύπρο καὶ Τουρκία. Ἤδη ἀνεγείρεται ρωσικὸς ναὸς στὴν Κύπρο καὶ ὑπάρχουν Ρῶσοιἱερεῖς στὴν Ἄγκυρα καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ ἐξυπηρετοῦν τοὺς ἐκεῖ Ρώσους Ὀρθοδόξους…
.                 Σήμερα ἡ διάσπαση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι γεγονός, ἀφοῦ τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας ἀναγνωρίζουν τέσσερις Ἑλληνικὲς Ἐκκλησίες (Κωνσταντινούπολης, Ἀλεξάνδρειας, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος) καὶ δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουν δέκα (Ἀντιόχειας, Ἱεροσολύμων, Μόσχας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Πολωνίας, Ἀλβανίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας).
.                 Οἱ τραγικὲς ἐξελίξεις ἐπαλήθευσαν τὶς πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια ἀνησυχίες τοῦἈρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, ὁ ὁποῖος  στὴν πρὸς τὸν κ. Βαρθολομαῖο ἐπιστολή του, τῆς 14ης  Ἰανουαρίου 2019, ἐπισήμανε  ὅτι «ἀντὶ εἰρηνεύσεως καὶ ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Οὐκρανίας, ἐπαπειλεῖται ὁ κίνδυνος διασπάσεως τῆς ἑνότητος τῆς ἀνὰ τὸν κόσμον Ὀρθοδοξίας». Καὶ ἐπισήμανε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας: «Αἱ (Σημ. γρ.: ἐκ μέρους τοῦ Φαναρίου) προβλέψεις ὅτι ἡ παροῦσα διασάλευσις καὶ ὁ ἐμφανὴς διχασμὸς θὰ διαρκέσουν ἐπ’ ὀλίγον καὶ ὅτι ὅλαι αἱ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι τελικῶς θὰ ἀποδεχθοῦν τὰ γενόμενα, διὰ τοὺς γνωρίζοντας στοιχειωδῶς τὴν ἱστορίαν τῶν ἐκκλησιαστικῶν σχισμάτων καὶ τὴν ἀντοχὴν τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, μόνον ὡς ἀβάσιμοι ἐκτιμήσεις δύνανται νὰ ἐκληφθοῦν…». Ἐπαληθεύθηκε ἐπίσης διπλωμάτης γνωρίζων ἄριστα τὸ Οὐκρανικό, ποὺ στὸ τέλος τοῦ 2018 μοῦ εἶχε γράψει ὅτι «δυστυχῶς τὸ παλαίφατο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐνεπλάκη στὸ Οὐκρανικό, ποὺ τὸ ξεπερνάει».-

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΟΥΚΡΑΝΙᾼ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἀπό ὅλα αὐτά πού ἔγιναν ἀπό τό ἔτος 1993 (28 χρόνια μέχρι σήμερα), δέν μπορῶ νά ἀποδώσω εὐθύνες στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ὅτι πιέσθηκε ἀπό τούς Ἀμερικανούς, ἀφοῦ ὅλα αὐτά τά χρόνια ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔδειξε καλή πρόθεση νά ἐπιλύση τό θέμα τῆς χορηγήσεως Αὐτοκεφαλίας, μέ ὑποχώρησή του ἀπό τήν ἕως τότε πρακτική.
Μπορῶ δέ νά ἀποδώσω εὐθύνες σέ ἐκείνους, κυρίως στήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, πού δέν ἀποδέχθηκαν τό κείμενο γιά τήν χορήγηση τῆς Αὐτοκεφαλίας, πού ἦταν συγχρόνως κινήσεις γιά τήν ὑπονόμευση τοῦ ρόλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τελικά ὑπονόμευση τοῦ συνοδικοῦ καί ἱεραρχικοῦ πολιτεύματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αὐτή ἔθεσε βέτο γιά τήν μή ὁλοκλήρωση τοῦ κειμένου γιά τό Αὐτοκέφαλο καί τόν τρόπο χορηγήσεώς του, τό ὁποῖο πλέον εἶναι ἕνα κείμενο ἐργασίας χωρίς νά ἔχη συμφωνηθῆ.

τοῦ Μητροπολ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου Ἱεροθέου

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

.                      Ἀπό πολλά χρόνια παρακολουθῶ προσεκτικά τήν ἐκκλησιαστική κρίση πού ὑπάρχει στήν Οὐκρανία πού ἐπεκτάθηκε σέ ὅλη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες, ὅπως φαίνονται μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καί ἔγραψα διάφορα κείμενα, τά ὁποῖα συμπεριλήφθηκαν στό βιβλίο μου μέ τίτλο «Τό συνοδικό καί ἱεραρχικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, μέ ἀναφορά στό οὐκρανικό ζήτημα», τό ὁποῖο ἐξεδόθη τό 2019.
.                Βασικά θέματα τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἦταν τά ἐκκλησιολογικά ζητήματα, ὅπως τί εἶναι τό συνοδικό καί ἱεραρχικό πολίτευμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τί εἶναι τό Πρωτεῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τί εἶναι ὁ θεσμός τῆς Αὐτοκεφαλίας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη­σία, τί εἶναι ἡ Ἀποστολική Παράδοση καί Ἀποστολική Διαδοχή στό μυστήριο τῆς Ἐκκλη­σίας, πῶς λειτουργεῖ ὁ θεσμός τῆς Πενταρχίας, καί θέματα πού σχετίζονται μέ τήν θεωρία τῆς Τρίτης Ρώμης. Στό τέλος ἐτέθη καί μιά πρόταση γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ οὐκρανικοῦ ζητήματος.
.                    Ἀπό τότε μέχρι σήμερα ἡ Ρωσία, τόσο ἐκκλησιαστικά ὅσο καί πολιτικά, ἀποδίδει, μέ διάφορες δηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων της, εὐθῦνες στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη γιά τήν χορήγηση Αὐτο­κεφαλίας σέ δύο σχισματικές Ὁμάδες, μέ τήν παρέμβαση καί τήν πίεση τῆς Ἀμερικανικῆς Πολιτικῆς. Μέ ἀφορμή αὐτήν τήν ἐκτίμηση προβαίνει σέ διάφορες ἐνέργειες πού ὑπονομεύουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.
.                      Προσπάθησα νά ἐρευνήσω τό θέμα αὐτό καί νά δῶ τήν ἱστορία του, στό γιατί ἔφθασε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης νά δώση τήν αὐτο­κεφαλία στήν Οὐκρανία καί ποιά εἶναι ἡ εὐθύνη τῶν Ἀμερικανῶν ἤ τῶν Ρώσων στήν ὑπόθεση αὐτή.
.                   Ἐπειδή ἤθελα νά δῶ τήν ὅλη ἱστορία τοῦ θέματος, δέν θέλησα νά ἀσχοληθῶ ἁπλῶς μέ διάφορες δηλώσεις, οὔτε νά γράψω «ἐκθέσεις» μέ βερμπαλισμούς καί «ἔξυπνες» ἰδέες καί συμψηφισμούς εὐθυνῶν, ἀλλά νά μελετήσω τά Πρακτικά τῶν Προσυνοδικῶν Διασκέψεων καί τῶν Προπαρασκευα­στικῶν Ἐπιτροπῶν μέχρι τό 2019 πού χορηγήθηκε ἡ Αὐτοκεφαλία στήν Οὐκρανία ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἡ μελέτη αὐτή τῶν Πρακτικῶν τῶν Διορθοδόξων Συζητήσεων ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ­χείου καί τήν παρουσία Ἐκπροσώπων ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τῆς Ρωσίας ἐπεκτάθηκε σέ πάνω ἀπό 1.500 σελίδες.
.                      Ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν Πρακτικῶν τῶν Διορθοδόξων Συναντή­σεων στίς ὁποῖες συζήτησαν καί τό θέμα τῆς χορηγήσεως τῆς Αὐτοκεφαλίας σέ μιά Ἐκκλησία πού τό ζητᾶ, ἐξάγονται μερικά συμπεράσματα.

.                 Κατ’ ἀρχάς ὅτι στήν Διορθόδοξη Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή πού ἔγινε ἀπό 7η ὥς 13η Νοεμβρίου 1993, ὕστερα ἀπό ἀπόφαση τῶν δύο Προσυνοδικῶν ΠανορθοδόξωνΔιασκέψεων (Α΄ τό 1976 καί τῆς Γ΄ τό 1986) συζητήθηκε τό θέμα καί ἀποφασίσθηκε νάχορηγῆται ἡ Αὐτοκεφαλία ἀπό τό Οἰκουμενικό Πα­τριαρ­χεῖο, ὕστερα ἀπό πρόταση τῆςΜητέρας Ἐκκλησίας ἀπό τήν ὁποία θά ἀποσπασθῆ ἡ συγκεκριμένη Ἐκκλησία, καί ἀπόΠανορθόδοξη συναί­νεση, ἀλλά παραπέμφθηκε τό θέμα στήν ἑπομένη ΔιορθόδοξηΠροπαρα­σκευαστική Ἐπιτροπή προκειμένου νά ἀποφασίση γιά τόν τρόπο ὑπογραφῆς τοῦΤόμου Αὐτοκεφαλίας, καί γιά τό περιεχόμενό του. Ἐπρόκειτο γιά μιά ὑποχώρηση τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά δίδεται τό Αὐτοκέφαλο σέ μιά Ἐκκλησία μέ συνοδικότρόπο, ἐνῶ μέχρι τότε ἐδίδετο μόνον ἀπό Αὐτό, δηλαδή τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
.                 Στήν συνέχεια στίς ἑπόμενες Διορθόδοξες Προπαρασκευα­στι­κές Ἐπιτροπέςμέχρι τήν Σύναξη τῶν Προκαθημένων, πού ἔγινε στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης τόν Ἰανουάριοτοῦ 2016, ὑπῆρξε διαφωνία ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καί δέν συμφωνήθηκε ὁμοφώνωςὁ τρόπος ὑπογραφῆς τῆς χορηγήσεως τῆς Αὐτοκε­φαλίας.
.                 Συγκεκριμένα, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέχθηκε τήν πρόταση τῆς Ἐκκλησίαςτῆς Τσεχίας καί Σλοβακίας νά ὑπογράφεται ὁ τόμος τῆς Αὐτοκεφαλίας ἀπό τόν Οἰκουμε­νικό Πατριάρχη μέ τό «ἀποφαίνεται» καί τούς ἄλλους Προκαθημένους μέ τό«συναποφαίνεται», ὁ καθένας, ὅπως εἶχε γίνει καί στόν Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας δέν τό ἀποδέχθηκε, προτείνονταςνά ὑπογράφουν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες, χωρίς καμία ἔνδειξη, δηλαδή νά μήν γράφεται τό«ἀποφαίνεται» καί «συναποφαίνεται».
Αὐτό τό ἔκανε ἐπειδή δέν ἀναγνώριζε ἐν τοῖς πράγμασιν, τήν διακεκριμένη θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στό συνοδικό πολί­τευμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως φάνηκε στίςσυζητήσεις πού ἔγιναν. Φυσικά, δέν συζητήθηκε καί τό περιεχό­μενο τοῦ Τόμου τῆςΑὐτοκεφαλίας, πού θά περιεῖχε τούς ὅρους καί τίς προϋπο­θέσεις μέ τούς ὁποίους θάἐχορηγεῖτο τό Αὐτοκέφαλο. Ὁπότε, ἡ ἀπόφαση τοῦ Νοεμβρίου 1993 παρέμεινε ὡς ἕνα«κείμενο ἐργασίας».
.                 Ἀκόμη, ἡ ἀνάγνωση τῶν Πρακτικῶν δείχνει καθαρά τό πρόβλημα τοῦ Ἐθνο­φυλετισμοῦ πού ταλαιπωρεῖ, ὡς μή ὄφελε, τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί τήν ἡγεμονική τάση τῆςἘκκλησίας τῆς Ρωσίας. Μέσα σέ αὐτές τίς δυσκολίες τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖοπροσπαθεῖ μέ πολύ κόπο νά ἐξασκήση τήν διακονική Προεδρία, πού προσδιορίσθηκε ἀπότούς Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τήν μετέπειτα διαχρονική παράδοση τῆςἘκκλησίας.
.                 Ἔτσι, ἀπό τό ἔτος 1993 (29 χρόνια μέχρι σήμερα) ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίαςδημιουργοῦσε διάφορα προβλήματα, ὅπως φαίνεται καθαρά στά Πρακτικά τῶνΣυνεδριάσεων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἕνα μέρος τῶν ὁποίων θά παρατεθῆ στό κείμενοπού συνέταξα καί δημοσιεύεται πιό κάτω.
Ἑπομένως, ἡ εὐθύνη τῆς μή ἐπιλύσεως τῆς χορηγήσεως τῆς Αὐτοκεφαλίας σέ μιά Ἐκκλησίαμέ συνο­δικό τρόπο ἀποδίδεται στήν τακτική τῆς Ρωσικῆς πλευρᾶς, καί ὄχι σέ ὄψιμεςἔξωθεν πολιτικές ἐπεμβάσεις. Ἄλλωστε, αὐτό τό ὁμολόγησε ἐν μέρει καί ὁ ὑπεύθυνος στούςδιαλόγους αὐτούς ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ὅπως θά φανῆ πιό κάτω.
.                 Ἡ σύνταξη τοῦ κειμένου πού ἀκολουθεῖ ἔγινε στήν προοπτική νά ἀναζητήσωμέσα ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν Πρακτικῶν τῶν Ὀρθοδόξων Διασκέψεων τόν λόγο γιά τό ποιόςεὐθύνεται πού ναυάγησε ἡ ληφθεῖσα ἀπόφαση νά χορη­γῆται τό Αὐτοκέφαλο σέ μιάἘκκλησία μέ συνοδικό τρόπο, ποιά εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐκκλησιαστικῆς κρίσης πού ἔχεισυνέπειες μέχρι τίς ἡμέρες μας, μέ τήν ἀμυδρά ἐλπίδα νά γίνη ἡ ἀναγνώριση τῶν λαθῶν γιάνά ἐπέλθη ἡ ἑνότητα μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν οἱσχισματικές τάσεις. Ἄν δέν γίνη ἡ ἀναγνώριση τῶν λαθῶν δέν θά ἐπέλθη ἡ πολυπόθητηἑνότητα.
.                 Στήν συνέχεια παρατίθεται ὁ καρπός τῆς ἔρευνάς μου αὐτῆς μέ τίτλο: «Οἱ ἐκκλησιαστικές εὐθῦνες γιά τήν Οὐκρανία, ἐκ τῶν Πρακτικῶν», τά ὁποῖα Πρακτικά, ὅπωςπροαναφέρθηκε, ἐπεκτείνονται περίπου σέ 1.500 σελίδες.

, , , ,

Σχολιάστε

ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΝΟΣ («τὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἦταν, γιὰ τὴν λογικὴ τῶν Μοσχοβιτῶν ἁπλὰ ἡ “φυσικὴ” συνέχεια τῶν δρομολογουμένων ἀπὸ πολὺ καιρὸ πρὶν παρανόμων ἐνεργειῶν τους»)[Μητροπολ. Πισιδίας Σωτήριος]

Ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος
γιὰ τὴν ρωσικὴ εἰσπήδηση στὴν Ἀφρικὴ

Μεγάλος πόνος!

.                    Ποτὲ δὲν περίμενα στὰς δυσμὰς τοῦ βίου μου νὰ νιώσω τόσο μεγάλο πόνο, ὅπως ἔνιωσα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας νὰ εἰσπηδήσουν ἐντελῶς ἀδιάντροπα καὶ στὴν Ἀφρική!
.                    Ὅλοι γνωρίζουμε τὰ σχέδια τοῦ Πανσλαβισμοῦ καὶ τῆς Τρίτης Ρώμης αἰῶνες τώρα, τὰὁποία μὲ ὁποιοδήποτε πολιτικὸ καθεστώς, τσαρικό, κομμουνιστικὸ ἢ δημοκρατικὸ προωθοῦσαν πάντοτε οἱ Ρῶσοι ἡγέτες. Ἀλλὰ βλέποντας τὰ τώρα νὰ ὑλοποιοῦνται μὲ καταλαμβάνει μεγάλη ἀπογοήτευση γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ λυπᾶμαι βαθύτατα γιὰ τοὺς Ρώσους ἀδελφούς, ποὺτόσο πολὺ παιδιόθεν ἀγαπῶ καὶ ἐπὶ δεκατίες διακονῶ τόσον στὴν Ἐπαρχία μου ὅσον καὶ στὴν Κορέα παλαιότερα. Πίστευα μέχρι σήμερα ὅτι ὅσο κι ἐὰν ἡ πολιτικὴ ἐξουσία πίεζε τὴν σημερινὴ διοικοῦσα ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, οἱ ἡγέτες της δὲν θὰ ὑποχωροῦσαν στὶς ἀξιώσεις τους, ὅπως τὸ ἔκαναν οἱ ποιμένες της στὴν πλειοψηφία τους ἐπὶ Στάλιν. Μὲ ἄλλα λόγια πίστευα, ἀφελῶς ἴσως, ὅτι δὲν θὰδιέγραφαν μὲ μία μονοκοντυλιὰ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιὰ νὰ διευρύνουν τὴν ἐξουσία τους.
.                    Νομίζω ὅτι ὅσοι διαβάσουν, ἐκκλησιαστικοὶ ἢ κοσμικοί, σημερινοὶ ἢ αὐριανοὶ ἱστορικοί, τὸσκεπτικὸ τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὅτι: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, δήλωσε ἀδυναμία περαιτέρω ἄρνησης σὲ κληρικοὺς τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, οἱ ὁποῖοιὑπέβαλαν αἰτήσεις γιὰ νὰ ὑπαχθοῦν στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας» καὶ γι᾽ αὐτὸ «ἀποφάσισε τὴν δημιουργία Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας στὴν Ἀφρικὴ μὲ τὸν τίτλο “Κλίνσκι”» δὲν θὰ ἔχουν καμμιὰἀμφιβολία ὅτι οἱ διοικοῦντες τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἔπαψαν πλέον νὰ σκέπτονται μὲ ἐκκλησιαστικὰκριτήρια καὶ ἔγιναν, ἀπροκάλυπτα πλέον, ἐξαρτήματα τῆς ἐπεκτατικῆς ρωσικῆς πολιτικῆς. Διότι, ἀπὸπότε ἡ Ἐκκλησία ὑπακούει στὶς αἰτήσεις κάποιων κληρικῶν ἄλλης δικαιοδοσίας (ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι δολία πρόφαση γιὰ ἀφελεῖς) καὶ προχωρεῖ σὲ δημιουργία ἀντικανονικῶν μορφωμάτων; Ἐὰν αὐτὴ ἦταν ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τότε θὰ εἴχαμε πλῆθος παρόμοιων ἀντικανονικῶν πράξεων. Γιατί πάντοτε ὑπάρχουν καὶ κάποιοι κληρικοί, ποὺ γιὰ τοὺς δικούς τους προσωπικοὺς λόγους, ὄχι ἀσφαλῶς ἐκκλησιαστικούς, ζητοῦν παράλογα πράγματα.
.                    Στὸν μισὸ περίπου αἰώνα ποὺ βρίσκομαι στὴν Κορέα καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν Πισιδία ἔγινα παραλήπτης πολλῶν παρόμοιων «αἰτήσεων» δυσαρεστημένων ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τοὺς ὁποίους ποτὲ δὲν δικαίωσα, ἀλλὰ πάντοτε τοὺς συμβούλευα νὰμείνουν ἐν ὑπακοῇ στὴν ἐκκλησιαστική τους Ἀρχή.
.                    Χωρὶς νὰ γνωρίζω πόσο ἀληθινὲς εἶναι οἱ πληροφορίες γιὰ τὶς «αἰτήσεις» 102 Ἀφρικανῶν κληρικῶν ἀπὸ ὀκτὼ ἀφρικανικὲς χῶρες νὰ προσχωρήσουν στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας, ἐγκαταλείποντες τὸ παλαίφατο καὶ ἱστορικὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, τὸ ὁποῖο ἵδρυσε ὁ ἀπόστολος Μάρκος, καὶ τὸὁποῖο γέννησε ἐν Χριστῷ τὶς χιλιάδες τῶν σημερινῶν Ὀρθοδόξων Ἀφρικανῶν, ἀλλὰ καὶ χωρὶς ἐπίσης νὰ γνωρίζω κάποιον ἀπὸ τοὺς τολμητίες, μπορῶ νὰ βεβαιώσω ἐκ τῆς πείρας μου ὅτι κανένας δὲν θὰ εἶναι σοβαρὸς κληρικὸς μἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καἦθος, ἀλλὰ θὰ εἶναι καιροσκόπος καὶ συμφεροντολόγος τοῦ χειρίστου εἴδους. Σὰν κάποιους Ἀσιάτες ἱερεῖς παλαιότερα ποὺπροσεχώρησαν στὴν ROCOR, γιατί ἤθελαν νὰ εἶναι ἀνεξάρτητοι ἀπὸ τὸν κανονικό τους Μητρόπολη καὶ τοὺς μάγεψε ἡ Ρωσσικὴ ἀρχιερατικὴ Μίτρα.
.                    Μετὰ καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέγα ἀτόπημα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κατὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἀλλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ τὰ ὅσα ἔκνομα καὶ ἀντικανονικὰ ἔπραξε καὶ πράττει στὴν Μητέρα καὶΤροφό του, δηλαδὴ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, καὶ μάλιστα μέσα στὴν ἀπὸ αἰώνων Ἕδρα Του στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἦταν, γιὰ τὴν λογικὴ τῶν Μοσχοβιτῶν ἁπλἡ «φυσικὴ» συνέχεια τῶν δρομολογουμένων ἀπὸ πολὺ καιρὸ πρὶν τῶν παράνομων ἐνεργειῶν τους. Καὶ τώρα νὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε νὰ συμβεῖ τἴδιο καὶ στὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες Κύπρου καἙλλάδος καὄχι μόνον!
.                    Ἂς ξυπνήσουν, λοιπόν, ὅσοι ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως, ὑποστηρίζουν τὶς ἀντικανονικὲς πράξεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ ἂς καταλάβουν τί κακὸ θὰ βρεῖ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὴν προτεσταντικῆς νοοτροπίας τακτική, νὰ ἱδρύουν ὅπου θέλουν ρωσικὲς σέκτες. Ἂς σκεφθοῦν ὅλοι οἱὑπεύθυνοι αὐτῆς τῆς τραγικῆς συμφορᾶς τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ θὰ γίνει στὴν ἱερὴ ὑπόθεση τοῦεὐαγγελισμοῦ τῶν Ἀφρικανῶν Ἀδελφῶν μας καὶ πόσο θὰ χαίρεται ὁ διάβολος. Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νὰἀποφανθεῖ συνοδικῶς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπὶ τοῦ θέματος, ὅπως τὸ ἔπραξε τὸ 1872 καταδικάζοντας τὸν ἐπάρατο ἐθνοφυλετισμό;

+ Ὁ Πισιδίας Σωτήριος

ΠΗΓΗ: nyxthimeron.com

, , ,

Σχολιάστε