Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ"

ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΔΕΛΦΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησία: Δελφινολογίας τὸ ἀνάγνωσμα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ἡ ἀρχιεπισκοπικὴ δελφινολογία φούντωσε στὸν Τύπο τὸν τελευταῖο καιρό. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τίθεται μὲ τόση ἔνταση τὸ θέμα τῆς διαδοχῆς τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει ἐνοχληθεῖ ἰδιαίτερα ἀπὸ Μητροπολίτες, ποὺ φέρονται ὡς «δελφίνοι» καὶ ποὺ ἀντέδρασαν ἔντονα στὴ συμφωνία του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα Μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, στὶς 23 Νοεμβρίου 2018, διατύπωσε αἰχμὲς σὲ βάρος τους, λέγοντας: «Ἀποκλείετε ἐσεῖς ὅτι ὑπάρχουν ἐπιδιώξεις, ἢ ἄλλες σκέψεις;» Βεβαίως τὸ ρητορικὸ καὶ δηκτικὸ ἐρώτημά του εἶναι πλήρως ἀποδυναμωμένο ἀπὸ τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς δικῆς του ψήφου, κατὰ τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα.
.         Ἀναμφίβολα εἶναι ἐνοχλητικὸ καὶ καθόλου χριστιανικὸ καὶ ἀνθρώπινο νὰ μαθαίνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ κάποιας ἡλικίας Μητροπολίτες ὅτι στὴν πλάτη τους κληρικοὶ κινοῦνται, συζητοῦν καὶ περιμένουν τὸ πότε θὰ ἀποθάνουν, γιὰ νὰ κληρονομήσουν τὸν θρόνο τους. Ὅμως καὶ ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς «δελφίνους» ἐπὶ τῶν   Ἀρχιεπισκόπων Σεραφεὶμ καὶ Χριστοδούλου καὶ μάλιστα πολὺ πρὶν ἀσθενήσουν…
.         Στὴν ἐφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», στὶς 18 Μαΐου 1993, πέντε δηλαδὴ χρόνια πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶμ γράφεται πὼς στὸ «δελφινάριο κολυμπᾶνε οἱ μητροπολίτες Θηβῶν Ἱερώνυμος, Δημητριάδος Χριστόδουλος, Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος καὶ Νέας Σμύρνης Ἀγαθάγγελος…».
.         Ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ ἑνάμισι χρόνο μετὰ τὴν ἐκλογή του ἡ ἐφημερίδα «Ἐπενδυτής», στὶς 27-28 Νοεμβρίου 1999 (σέλ. 24), ἔχει ὁλοσέλιδο θέμα μὲ τίτλο «Οἱ ἐπίδοξοι διάδοχοι τοῦ Χριστοδούλου». Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος τότε ἑξήντα ἐτῶν, ὄχι ὀγδόντα. Τὸ «ρεπορτὰζ» προβλέπει πὼς «ἡ ὑγεία του μπορεῖ νὰ ἐπιβαρυνθεῖ, ἐφόσον συνεχίσει νὰ κινεῖται μὲ τοὺς ἴδιους ἐξαντλητικοὺς ρυθμούς». Ὁ συντάκτης τοῦ «ρεπορτὰζ» συνεργάζεται σήμερα σὲ διεύθυνση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Καὶ δὲν ἦταν τὸ μόνο «ρεπορτάζ»…
.         Ἡ δράση τῶν «δελφίνων» καὶ ἡ διαδοχολογία συνεχίζονται λοιπὸν καὶ ἐπὶ τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Εἶναι ἡ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ δέκα χρόνια, ποὺ τὰ ΜΜΕ δίνουν τόσο μεγάλη ἔκταση στὸ θέμα. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ ρεπορτὰζ ξύπνησε ἀπὸ τὴν διάρκειας δέκα ἐτῶν χειμερία νάρκη του. Οἱ παλαιοὶ ἐκκλησιαστικοὶ συντάκτες, ποὺ ἑτεροαπασχολοῦνταν, γίνονται πάλι χρήσιμοι…
.         Οἱ λεγόμενοι «δελφίνοι» εἶναι γνωστοὶ στοὺς παροικοῦντας στὴν Ἱερουσαλήμ. Εἶναι τόσο μικρὴ ἡ συγκεκριμένη κοινότητα τῶν Ἱεραρχῶν, ποὺ ὅλα γίνονται ἀντιληπτά. Στὸ ἐκκοσμικευμένο πλαίσιο ποὺ ἡ Ἐκκλησία πορεύεται, ὅσοι ἔχουν τὴ φιλοδοξία νὰ ψηφιστοῦν Ἀρχιεπίσκοποι κάνουν αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους μὲ διάφορους τρόπους. Ἡ ἕως τώρα δράση τους εἶναι σὲ ἐπίπεδο ἄρθρων, συνεντεύξεων, ὁμιλιῶν στὴν Ἱεραρχία, καὶ κοινωνικῶν ἐπισκέψεων σὲ Μητροπολίτες, μὲ διάφορες αἰτίες. Ὅμως ἡ μεγάλη εὐκαιρία τοὺς δόθηκε μὲ τὸ λάθος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ συμφωνήσει μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ σὲ θέματα ποὺ πλήττουν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
.         Μὲ τὴν συμφωνία Τσίπρα – Ἱερωνύμου δόθηκε ἡ οὐσιαστικὴ ἐκκίνηση τοῦ ἀγώνα δρόμου, ποὺ ἔχει ἔπαθλο τὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο. Μερικοὶ ὑποψήφιοι ἀναπτύσσουν ἤδη μεγάλη ταχύτητα καὶ δείχνουν βιασύνη νὰ προηγηθοῦν στὴν κούρσα. Κάνουν λάθος. Ὁ ἀγώνας δὲν εἶναι ταχύτητος, ἀλλὰ μαραθώνιος. Σὲ αὐτὸν ἡ ἀντοχὴ μετράει, ἡ ταχύτητα χρειάζεται λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ τέρμα.
.         Ὅσοι περιορίζονται στὶς δημόσιες σχέσεις ἐπίσης κάνουν λάθος. Τὸ κριτήριο τῶν Μητροπολιτῶν ποὺ θὰ ψηφίσουν δὲν θὰ εἶναι πόσα χιλιόμετρα διήνυσε ὁ κάθε ὑποψήφιος, ἢ πόσα μέσα μεταφορᾶς χρησιμοποίησε. Τὸ κριτήριο τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἑπόμενου Ἀρχιεπισκόπου θὰ πρέπει νὰ εἶναι ποιὸς θὰ ἔχει κύρος, γνώση, ἐντιμότητα, γενναιότητα καὶ ἱκανότητα νὰ ἀντέξει στὸν κλύδωνα καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς καὶ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ὑποσχέσεις οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες, ὅτι θὰ τοὺς ψηφίσουν γιὰ Ἀρχιεπισκόπους, δίδουν στοὺς «δελφίνους», ἀλλὰ οἱ σωφρονέστεροι ἀπὸ αὐτοὺς γνωρίζουν ὅτι δὲν ἔχουν βάση. Ἡ πικρὴ ἐμπειρία τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου στὴν πρὸ δεκαετίας ἀρχιεπισκοπικὴ ἐκλογὴ ἀποτελεῖ ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς ἀξίας τῶν ὑποσχέσεων τῶν Μητροπολιτῶν.
.         Γιὰ τὴν προσεχῆ ἀρχιεπισκοπικὴ ἐκλογὴ εἶναι πάντως λυπηρὸ ὅτι ἡ Ἱεραρχία δὲν ἔχει πολλὲς γενικοῦ κύρους καὶ καθολικῆς ἀναγνώρισης προσωπικότητες. Εἶναι λυπηρὸ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὅτι ὁρισμένοι Ἱεράρχες μὲ πολλὰ τυπικὰ προσόντα ἔχουν ἀπογοητεύσει στὰ ποιμαντικὰ καὶ ἐκκλησιαστικά τους καθήκοντα. Ἡ ἔλλειψη σημαντικῶν προσωπικοτήτων στὴν Ἐκκλησία ὀφείλεται στὸ ὅτι οἱ ἐκλόγιμοι γιὰ Μητροπολίτες κληρικοὶ δὲν εἶναι ἀρκούντως ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἐκλέγονται οἱ καλύτεροι. Τὰ παραδείγματα πολλά. Ἡ εὐθύνη γιὰ τὸ ἐπίπεδο τῶν Μητροπολιτῶν βαρύνει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὰ ἄλλα μέλη τῆς Ἱεραρχίας, ποὺ τοὺς ψηφίζουν.
.         Ἡ πρόσφατη ὁμόφωνη ἀντίθεση τῆς Ἱεραρχίας στὴ συμφωνία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Ἀλ. Τσίπρα εἶναι μία ἀχτίδα ἐλπίδας. Ἡ δοκιμασία μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τοὺς Ἱεράρχες σὲ μίαν ἐκκλησιαστικὴ ὑπέρβαση. Ὅμως ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀποφασιστικότητά τους θὰ δοκιμασθεῖ πραγματικὰ σὲ μίαν ἁπτὴ ἐνέργεια σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἢ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
.         Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι παρὰ τὸ ὅτι δημοσιογραφικὰ ὑπάρχει δίψα γιὰ ἱστορίες μὲ ἀρχιεπισκοπικοὺς «δελφίνους», ἀκόμη εἶναι πολὺ νωρὶς γιὰ τὸν ὀνοματικὸ προσδιορισμό τους. Πέραν τῶν προβαλλομένων σήμερα θὰ ὑπάρξουν καὶ ἄλλοι, ποὺ οἱ ἐξελίξεις θὰ τοὺς ἀναδείξουν. Ὁ ἀρχιεπισκοπικὸς θρόνος ἔχει γόητρο καὶ κύρος, ἀλλὰ ἔχει καὶ πολλὲς σκοτοῦρες. Ὅσο οἱ δοκιμασίες θὰ αὐξάνονται τόσο καὶ τὰ κριτήρια γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐλπίζεται ὅτι θὰ γίνονται αὐστηρότερα. Βεβαίως τὸ γεγονὸς παραμένει ὅτι ἡ δελφινολογία ἐπὶ τοῦ παρόντος εἶναι κενὴ περιεχομένου.-

Advertisements

Σχολιάστε

ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΖΑΕΦ, Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΤΑΙΕΙ

ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΖΑΕΦ, Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΤΑΙΕΙ

Ἀπὸ τὸν
Σάββα Καλεντερίδη
ἐφημ. «Δημοκρατία», 07.12.2018

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. «ΒΙΒΛ.» Ὅπως θὰ δεῖτε διαβάζοντας τὸ ἄρθρο αὐτό «Οἱ νήθικοι, μείλικτοι κα ναιδέστατοι Ἐφιάλτες», δὲν ὀρρωδοῦν πρὸ οὐδενός. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι εἶναι ποὺ συνομολογοῦν ἱστορικὲς «συμφωνίες» μὲ τὴν Ἐκκλησία!

.               Τελικά, αὐτὴ ἡ χώρα δὲν ἔχει σωτηρία! Ἐδῶ καὶ μῆνες, καὶ προτοῦ ὑπογραφεῖ ἡ κατάπτυστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, λέγαμε καὶ γράφαμε ὅτι θὰ εἶναι καταστροφικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ὕπαρξη «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ἐθνικῆς ταυτότητας, καὶ ὅτι κάτι τέτοιο, ὑπὸ προϋποθέσεις, θὰ μποροῦσε νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴν ἐθνικὴ ἑνότητά μας, ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας μας.
.               Κι αὐτό, γιατί μὲ τὴν ἀναγνώριση «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ἐθνικῆς ταυτότητας γιὰ τοὺς κατοίκους τῶν Σκοπίων δὲν μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀρνηθεῖ στοὺς Ἕλληνες πολίτες, ποὺ μιλοῦν ἕνα ἀντίστοιχο γλωσσικὸ ἰδίωμα, ὅτι αὐτὸ εἶναι «μακεδονικὴ» γλῶσσα, οὔτε νὰ τοὺς ἀρνηθεῖ ὅτι εἶναι «ἐθνικὰ Μακεδόνες», ὅπως δεκαετίες τώρα παλεύουν νὰ ἀναγνωριστοῦν, χωρὶς ἐπιτυχία.
.               Τώρα, λοιπόν, μὲ τὴν κατάπτυστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀνοίγει διάπλατα ὁ δρόμος γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς «μακεδονικῆς» γλώσσας στὴ Φλώρινα, στὴν Πέλλα, στὴν Κοζάνη, στὴ Θεσσαλονίκη, στὶς Σέρρες, στὴν Ἠμαθία καὶ τὴ Δράμα, σὲ πρώτη φάση, σὲ «φροντιστήρια». Σὲ δεύτερη φάση, ὅταν θὰ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ὡς «μακεδονικὴ μειονότητα» μέσα στὴν Ἑλλάδα, θὰ ἀπαιτήσουν τὴ διδασκαλία τῆς μητρικῆς «μακεδονικῆς» γλώσσας στὴ δημόσια ἐκπαίδευση. Αὐτὰ ἦταν προφανῆ πολὺ προτοῦ ὑπογραφεῖ ἡ συμφωνία καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐκφράσαμε ἐπανειλημμένα καὶ μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο τὶς ἀντιρρήσεις καὶ τὶς ἐνστάσεις μας στὴν ὑπογραφή της. Τὸ τί μᾶς ἔσυραν καὶ μὲ ποιοὺς χαρακτηρισμοὺς μᾶς ἔλουσαν οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς συμφωνίας δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ.
.               Ὅμως, γνωρίζουμε ἐδῶ καὶ δεκαετίες ὅτι δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο νὰ ὑπηρετεῖς τὴν πατρίδα καὶ νὰ ὑπερασπίζεσαι τὰ ἐθνικὰ δίκαια καὶ συμφέροντα στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα. Γιατί ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων τὰ συμφέροντα ἀντιστρατεύεσαι εἶναι νήθικοι, μείλικτοι κα ναιδέστατοι. Πᾶμε τώρα στὶς δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ Ζάεφ, ἀπαντώντας σὲ βουλευτὲς τοῦ ἀντιπολιτευόμενου VMRO, ποὺ ρωτοῦσαν τί θὰ γίνει μὲ τὴν ὑποτιθέμενη «μακεδονικὴ» μειονότητα σὲ Βουλγαρία καὶ Ἑλλάδα. Ὁ… μετριοπαθὴς Ζόραν Ζάεφ τοὺς ἀράδιασε μὲ ὑπερηφάνεια τὰ ἑξῆς γιὰ τὸ τί ἀλλάζει μὲ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιὰ τοὺς «Μακεδόνες» στὴν Ἑλλάδα: «Μιλᾶτε γιὰ τοὺς Μακεδόνες στὴν Ἑλλάδα μὲ τόσο πάθος – καὶ αὐτὸ εἶναι θαυμάσιο. Ἂς ἀναρωτηθοῦμε τί κάνουμε γιὰ αὐτοὺς ἐδῶ καὶ 27 χρόνια. Ἂς εἴμαστε εἰλικρινεῖς: κάναμε κάτι γι’ αὐτούς; Ἡ ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ προβλήματος, ποὺ εἴχαμε γιὰ 27 χρόνια, αὐτὸ ἦταν ἕνα βάρος στοὺς ὤμους μας».
.               Συνεχίζοντας ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς εἶπε: «Τώρα ἔχουμε καλύτερες πιθανότητες, τώρα ἔχουμε εὐκαιρίες γιὰ τὰ παιδιὰ στὴν Ἑλλάδα νὰ μάθουν τὴ μακεδονικὴ γλῶσσα – μέχρι τώρα αὐτὸ ἀπαγορευόταν, ἦταν ἕνα θέμα ταμπού. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἤδη διδάσκεται στὴ Μακεδονία. Ἔχουμε μία εὐκαιρία νὰ τοὺς βοηθήσουμε ἀληθινά, νὰ ἀπομακρύνουμε τὰ σύνορα». Μετὰ τὶς δηλώσεις αὐτές, ξέσπασε σάλος στὴν Ἑλλάδα, λὲς καὶ ὁ Ζάεφ εἶπε κάτι ποὺ δὲν ἦταν γνωστό. Μά, αὐτὸ ἀκριβῶς λέγαμε τόσον καιρό, ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ ἡ ἀναγνώριση «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ἐθνικῆς ταυτότητας θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι σλαβοφώνους ποὺ ἐπιδιώκουν ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν ἀναγνώριση γλώσσας καὶ ταυτότητας.
.               Μάλιστα, σὲ ἄρθρο μας ποὺ δημοσιεύθηκε τὴν ἡμέρα ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας, γράφαμε τὰ ἑξῆς: «Δυστυχῶς, στὴ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια, ποὺ ὑπογράφει ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς τὴν ὥρα ποὺ διαβάζει ὁ ἀναγνώστης αὐτὲς τὶς γραμμές, ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο δὲν πῆρε τίποτα, ἀλλὰ ἔδωσε τὰ πάντα. Τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει γεωγραφικὴ Μακεδονία, γλῶσσα καὶ ταυτότητα, μὲ τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ συμφωνία τὰ ἀναγνωρίζουμε, ἀποδυναμώνοντας τὴν ἐθνικὴ ἄμυνα καὶ ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας στὴ Θράκη καὶ δημιουργώντας προϋποθέσεις ἀκόμα καὶ διαμελισμοῦ τῆς πατρίδας μας. Ἰδοὺ οἱ ἀποδείξεις.
.               Κατ᾽ ἀρχήν, ἡ Ἑλλάδα, προτοῦ ὑπογράψει ὁποιαδήποτε συμφωνία, ἔπρεπε νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ βρεῖ τὴν ἀπάντηση στὸ ἑξῆς ἐρώτημα: γιατί οἱ Σκοπιανοὶ καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται ἀπὸ πίσω τους ἐπιμένουν σὲ κάτι ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι γνωρίζουν ὅτι δὲν τοὺς ἀνήκει; Γιατί ἐπιμένουν στὸ ὄνομα “Μακεδονία”, στὴ μακεδονικὴ γλῶσσα καὶ ταυτότητα, τὴ στιγμὴ ποὺ γνωρίζουν ὅτι ἡ περιοχή τους δὲν εἶναι Μακεδονία, ὅτι ἡ γλῶσσα τους εἶναι ἡ βουλγαρικὴ καὶ ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι Σλαβοβούλγαροι;
.               Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: γιατί θέλουν νὰ διεκδικήσουν τὶς περιοχὲς ποὺ διεκδικοῦσαν στὴ διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, στὶς ὁποῖες κατοικοῦσαν πληθυσμοὶ ποὺ μιλοῦσαν τὴν ἴδια γλῶσσα μαζί τους. Πρόκειται γιὰ περιοχὲς τῶν νομῶν Φλώρινας, Κοζάνης, Πέλλας, Ἠμαθίας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρῶν καὶ Δράμας, ὅπου ὑπάρχουν χωριά, τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι μιλοῦν τὴ γλῶσσα ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, ἀναγνωρίζει ὡς “μακεδονική”…»
.               Αὐτὰ λέγαμε, τὴν ἡμέρα ποὺ ὑπογραφόταν ἡ κατάπτυστη συμφωνία. Καὶ «πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι», δηλαδὴ πρὶν κὰν κυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἡ συμφωνία αὐτή, ἔχουν ἀρχίσει ἤδη οἱ πρωτοβουλίες καὶ οἱ κινήσεις σὲ Φλώρινα καὶ Πέλλα γιὰ τὴ δημιουργία φροντιστηρίων «μακεδονικῆς» γλώσσας, ἐνῶ οἱ φωνὲς τῶν ψευτομακεδόνων νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς «ἐθνικὰ Μακεδόνες» ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἠχοῦν πιὸ γλυκὰ στὰ αὐτιὰ ὅσων μέχρι χθὲς οὔτε ἤθελαν νὰ ἀκούσουν κάτι τέτοιο.
.               Συνοψίζοντας, κρούουμε ἄλλη μία φορὰ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὴν κυβέρνηση καὶ στὰ κόμματα, καὶ τοὺς καλοῦμε νὰ ἀναλογιστοῦν τὸ μέγεθος τῆς προδοσίας ποὺ θὰ διαπράξουν, ἂν τελικὰ φέρουν πρὸς ψήφιση καὶ κύρωση αὐτὴ τὴν κατάπτυστη συμφωνία. Ἡ λύση δὲν εἶναι ὁ Νίμιτς, στὸν ὁποῖο κατέφυγε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, γιὰ νὰ συνετίσει τὸν Ζάεφ. Ὅταν κυρωθεῖ ἡ συμφωνία αὐτὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τέτοια προβλήματα θὰ ἀντιμετωπίζουμε σὲ καθημερινὴ βάση ἐπὶ δεκαετίες καὶ αἰῶνες, ἀφοῦ δίνουμε τὴ σφραγίδα τῆς Μακεδονίας σὲ ἕνα κράτος, τὸ ὁποῖο θὰ διεκδικεῖ τὴ μακεδονικὴ ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό.
.               Ὅταν θὰ ἔχει γίνει μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ε.Ε., τότε δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον κανένας τρόπος νὰ σταματήσουμε τὴν καταστροφή. Ὅ,τι εἶναι νὰ γίνει πρέπει νὰ γίνει τώρα, καὶ ἡ λύση τοῦ προβλήματος πρέπει νὰ ἐπιδιωχθεῖ στὴν ἑξῆς βάση: δὲν ὑπάρχουν γεωγραφικὴ Μακεδονία, γλῶσσα καὶ ἐθνότητα. Ὁποιαδήποτε ἄλλη λύση θὰ προκαλέσει τεράστια προβλήματα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν Ἑλληνισμὸ γενικότερα, ἐνῶ θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀλλαγὴ τῆς παγκόσμιας Ἱστορίας, ἀφοῦ οἱ Σκοπιανοί, ὡς κράτος μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία» ποὺ κατοικεῖται ἀπὸ «Μακεδόνες» οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦν τὴ «μακεδονικὴ» γλώσσα, βῆμα βῆμα θὰ διεκδικήσουν τὴν «πατρότητα» τῆς μακεδονικῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ.
.               Ἂς ἀναλογιστοῦν οἱ πολιτικοὶ ἄν, μὲ τὴν ὑπογραφὴ καὶ τὴν ψῆφο τους, θέλουν νὰ πάρουν μία θέση στὶς δέλτους τῆς Ἱστορίας ὡς Λεωνίδες ἢ ὡς Ἐφιάλτες.

 

 

Σχολιάστε

ΙΣΤΟΡΙΚΗ «ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ»: «Ἡ παραμονὴ τῶν κληρικῶν στὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῶν δὲν εἶναι στὶς προθέσεις τῆς Κυβερνήσεως»

Γαβρόγλου δειάζει ερώνυμο
γι
συνταγματικ κατοχύρωση μισθοδοσίας κλήρου

.             Τὴν δυσκολία νὰ ὑπάρξει συμφωνία μεταξὺ πολιτείας καὶ τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ θὰ συγκροτήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ ὑπάρξει συμφωνία γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑπηρεσίας καὶ τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, ἀπέδειξε ὁ ὑπουργὸς παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ἀδειάζοντας οὐσιαστικὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, λίγες ὧρες μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν ΙΣΚΕ.
.             Ὁ κ. Γαβρόγλου ξεκαθάρισε πὼς ἡ πρόταση γιὰ συνταγματικὴ διασφάλιση τῆς συμφωνίας «δὲν εἶναι στὸ τραπέζι» σημειώνοντας πὼς «Κάτι τέτοιο θὰ ἐνισχύσει τοὺς φόβους καὶ τὴν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης ποὺ ἔχει ὁ κόσμος στὸ δημόσιο» ἀλλὰ καὶ πὼς «Δὲν μποροῦν ὅλα νὰ ἐξασφαλίζονται στὸ Σύνταγμα», ὑπεραμύνθηκε τῆς πρωτοβουλίας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἐντάσσεται, ὅπως ὑποστήριξε, στὴν γενικότερη στρατηγικὴ τῆς ἐνισχύσεως τῶν διακριτῶν ρόλων.
.             Τὴν ἴδια στιγμὴ καὶ λίγες ὧρες νωρίτερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, στὴ συνάντησή του μὲ τοὺς κληρικούς, τοὺς μοίρασε δισέλιδο ὑπόμνημα, βάσει τοῦ ὁποίου προϋπόθεση, γιὰ νὰ συνεχιστεῖ ὁ διάλογος, εἶναι νὰ διασφαλιστεῖ συνταγματικῶς ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου, ὡς ὑποχρέωση τῆς πολιτείας. (βλ. σχετ.: ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν πρὸς ΙΣΚΕ) )
.           Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν συνέντευξη τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας στὸ orthodoxia.info, ἡ παραμονὴ τῶν κληρικῶν στὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῶν, δν εναι στς προθέσεις τς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία προτίθεται νὰ ἐξασφαλίσει πλήρως τὰ δικαιώματα τῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἐπιμένουν πὼς γι᾽ αὐτοὺς ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ ἀποτελεῖ «κόκκινη γραμμή».
.             Στὴ συνέντευξή του ὁ ὑπουργὸς Παιδείας τόνισε πὼς ἡ ὅποια συμφωνία προκύψει μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας γιὰ τὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας τοῦ Κλήρου καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας θὰ κυρωθεῖ στὸ σύνολό της ἀπὸ τὴ Βουλὴ στὸ μοντέλο τῶν διακρατικῶν συμφωνίων

 

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

,

Σχολιάστε

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν πρὸς ΙΣΚΕ)

Τ «παράπονο» ερωνύμου
κα
διαβεβαίωση σ κληρικος τι θ διασφαλιστον

.               Μὲ χιοῦμορ, ὅπως τὸ ἀπέδωσε ὁ ἴδιος, ἀλλὰ καὶ μὲ οὐσία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ποὺ συναντήθηκε μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος (ΙΣΚΕ), ἐξέφρασε τὸ παραπονό του, γιατί τοὺς συνάντησε τελευταῖος, καθὼς εἶχαν προηγηθεῖ οἱ ἐπαφὲς μὲ τὰ πολιτικὰ κόμματα
.               Ὁ κ. Ἱερώνυμος μιλώντας στοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν εἶπε ὅτι: «Τὰ δικαιώματα τοῦ Κλήρου ἦταν πάντα γιὰ μένα πρωταρχικῆς σημασίας ζήτημα. Ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἐπίσης ἦταν πάντα τὸ ζητούμενο. Δώσαμε ἀγώνα γι᾽ αὐτὴν τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία. Πενήντα χρόνια δίνω ἀγώνα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ποὺ διασφαλίζει τὴ λειτουργία τῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Πενήντα χρόνια δίνω ἀγώνα, γιὰ νὰ διασφαλίσουμε τὰ δικαιώματα τῶν κληρικῶν μας, αὐτὴ εἶναι ἡ προτεραιότητά μας πάντοτε», εἶπε.
.           Ὁλοκληρώνοντας τὴν συνάντησή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὸν ΙΣΚΕ παρέδωσε στὰ μέλη του, ὑπόμνημα τὸ ὁποῖο διευκρινίζει, πὼς ὁποιαδήποτε ἀπόφαση ληφθεῖ θὰ διασφαλίζει τὰ δικαιώματα τοῦ κλήρου κι ἐννοεῖ : (μισθοδοσία, ἀσφάλεια, συνταξιοδότηση, ὀργανικὲς θέσεις κλπ) καὶ νὰ κατοχυρωθεῖ καὶ συνταγματικὰ ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν.
.               Ἡ ἁρμόδια ἐπιτροπὴ νομικῶν καὶ τεχνοκρατῶν μάλιστα θὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ ἐξετάσει ὅλα τὰ θέματα καὶ θὰ προτείνει ἀλλὰ θὰ ὑποβάλλει καὶ τὴν πρότασή της στὴν ΔΙΣ ἀλλὰ καὶ στὴν Ἱεραρχία ποὺ θὰ πάρει τὶς τελικὲς ἀποφάσεις.

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

Σχολιάστε

«ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ καὶ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 3 Σ.» (μητροπολ. Ναυπάκτου Ἱερόθεος)

Τηλεοπτική συνέντευξη
τοῦ Μητροπ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου

γιά τήν ἑπόμενη μέρα, μετά τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας

.              Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη τήν προηγούμενη ἑβδομάδα στόν Γιάννη Κοργιαλᾶ τοῦ Nafpaktia-News, ἡ ὁποία μεταδόθηκε τήν Τρίτη 4 Δεκεμβρίου ἀπό τήν ἐκπομπή «Ἐπί παντός» τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ ΙΟΝΙΑΝ.
Στήν συνέντευξη ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος μεταξύ ἄλλων ἀναφέρθηκε:

  • Στό ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος θά ὁρίση τήν Ἐπιτροπή τοῦ διαλόγου, ἀλλά τήν εὐθύνη τοῦ χειρισμοῦ τοῦ διαλόγου γιά τό Σύνταγμα καί τήν ἐκκλησιαστική περιουσία τήν ἔχει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας.

  • Στήν εἰλημμένη σέ προηγούμενη Συνεδρίαση ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας ὅτι ὁ διάλογος γιά τό θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος νά γίνη μέ Διακομματική Ἐπιτροπή καί ὄχι μέ τήν Κυβέρνηση.

  • Στίς «κόκκινες γραμμές» πού ἔχει θέσει ἡ Ἱεραρχία στά πρός συζήτηση θέματα καί αὐτές εἶναι ἡ μή συζήτηση τοῦ τρόπου μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καί ἡ μή ἀλλαγή τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος μέ τήν προσθήκη τῆς «θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τῆς Πολιτείας».

  • Στό ὅτι μέ τήν προωθούμενη προσθήκη τῆς «θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τῆς Πολιτείας» στό 3ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, ἐπιχειρεῖται στήν οὐσία ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἔθνους μας, πού ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια ἦταν εὐσεβές.

  • Ἡ προωθούμενη ἀλλαγή στήν μισθοδοσία δέν ἐπηρεάζει ἁπλῶς 10.000 Κληρικούς, ἀλλά 10.000 Ἐνορίες.

  • Κατά τόν Μάξ Βέμπερ, ἐκτός ἀπό τήν νόμιμη ἐξουσία σέ κάθε κοινωνία λειτουργοῦν παράλληλα καί ἡ χαρισματική ἐξουσία καί ἡ παραδοσιακή ἐξουσία. Κάθε ἐξουσία πρέπει νά σέβεται τίς ἄλλες, γιά νά ἐπικρατῆ ἰσορροπία, εἰρήνη καί πρόοδος στήν κοινωνία.

    κ.ἄ.π.

 

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

Σχολιάστε

ΑΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) [«στὴν Δημοκρατία τῆς Φούσκας»]

Ἀμάθεια καὶ σκοπιμότητα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀπὸ πολλὰ χρόνια θὰ ἔπρεπε ἡ συνταγματικὴ καὶ διεθνὴς ὀνομασία τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶναι «Δημοκρατία τῆς ΦΟΥΣΚΑΣ»! Ἡ «φούσκα» διαποτίζει τὰ πάντα. Τὰ Πολιτικά, τὰ κοινωνικὰ καὶ μαζὶ τὰ ἐκκλησιαστικά.

.           Τὰ περισσότερα μέλη τῆς κυβέρνησης Τσίπρα εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀγνοοῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτικὴ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπορρίπτουν ὡς «ἀναχρονιστικὴ» τὴν ἑλληνορθόδοξη Παράδοση τῶν πολιτῶν της καὶ τὴν ἰδιοπροσωπία τους. Δὲν εἶναι ὅμως μόνο ἀμάθεια. Κρύβεται καὶ ἰδεολογικὴ σκοπιμότητα. Μὲ τὶς παρεμβάσεις του τὸ ΣΥΡΙΖΑϊκό κράτος ἐπιδιώκει νὰ «ἐκσυγχρονίσει» τοὺς Ἕλληνες. Τὰ στελέχη του ἔχουν ἕνα σύμπλεγμα μιμητισμοῦ. Θεωροῦν ὅ,τι ἀλλοδαπὸ «προοδευτικό». Ὁ μιμητισμὸς εἶναι παλιὰ ἀσθένεια κάποιων Ἑλλήνων. Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τὸ 1893, ἔγραψε στὸν «Λαμπριάτικο ψάλτη»:
.           «Ἄγγλος ἢ Γερμανὸς ἢ Γάλλος δύναται νὰ εἶναι κοσμοπολίτης ἢ ἀναρχικὸς ἢ ἄθεος ἢ ὁ,τιδήποτε. Ἔκαμε τὸ πατριωτικὸν χρέος του, ἔκτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπαγγέλλεται χάριν πολυτελείας τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν. Ἀλλὰ ὁ Γραικύλος τῆς σήμερον ὅστις θέλει νὰ κάμη δημοσίᾳ τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσμοπολίτην, ὁμοιάζει μὲ νάνον ἀνορθούμενον ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον νὰ φθάση εἰς ὕψος καὶ φανῆ καὶ αὐτὸς γίγας…».
.            Τὰ μέτρα ποὺ ἐξήγγειλαν πανηγυρικὰ μαζὶ ὁ Ἀλ. Τσίπρας μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο περὶ «οὐδετερόθρησκου κράτους» καὶ περὶ τῆς διακοπῆς τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὸ δημόσιο εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ γεγονότα, ποὺ ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι στὴν ἄγνοια καὶ στὴν ἰδεολογικὴ ἐμμονὴ τοῦ Ἄλ. Τσίπρα συμφώνησε ὁ ἐντεταλμένος νὰ προστατεύει τὸ ποίμνιό του Ἀρχιεπίσκοπος.
.           Μία παράκληση πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο: Νὰ σταματήσει νὰ ἐπισείει τὴν προειδοποίηση ὅτι κάτι σοβαρὸ ἔχει νὰ πεῖ ἀργότερα καὶ νὰ ἀποδείξει ὅτι εἶναι «φούσκα» τὰ ὅσα ἔχουν ἀγανακτήσει κλῆρο καὶ λαό. Φτάνει πιά. Ἔχει καταντήσει κουραστικὸ ἀπὸ χρόνια πολλὰ ὁ δικός του λόγος νὰ ἀποδεικνύεται «φούσκα». Νὰ ὑπόσχεται ὅτι ἔχει νὰ πεῖ ἢ νὰ ἀποδείξει πολλὰ καὶ ποτὲ τίποτε νὰ μὴν ἀποκαλύπτει ἢ νὰ μὴν ἀποδεικνύει. Τίποτε ἄλλο σήμερα δὲν ἔχει νὰ πεῖ στὸν πιστὸ ἑλληνικὸ λαό, παρὰ νὰ τοῦ ζητήσει ταπεινὰ συγγνώμη γιὰ ὅσα συμφώνησε μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα.
.           Τὸ ἄλλος γεγονός, ποὺ δείχνει ἄγνοια τῶν ἐκκλησιαστικῶν εἶναι ὁ τρόπος ποὺ ὁ Ἀλ. Τσίπρας χειρίστηκε τὸ Φανάρι στὸ θέμα τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο. Τὸ ἀγνόησε στὴ μεταβολὴ τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος καὶ στὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν. Ὁ κ. Γαβρόγλου δὲν ἤξερε στὸ Φανάρι πῶς νὰ δικαιολογήσει τὸ ἀτόπημα, τὸ πὼς δηλαδὴ μὲ τὴ συμφωνία περιλαμβάνεται ὁ ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία του κλῆρος τῆς Κρήτης καὶ τῆς Δωδεκανήσου, χωρὶς προηγουμένως ἡ κυβέρνηση νὰ ἔχει ζητήσει τὴν ἄποψή Του.
.           Μὲ τὴ συμφωνία μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Φαναρίου ὁ Ἀλ. Τσίπρας αὐτοπαγιδεύθηκε. Ἢ θὰ ἐντάξει στὴν ἀπόλυση ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ τὸν κλῆρο τῆς Κρήτης καὶ τῆς Δωδεκανήσου, ὁπότε αὐτὸς θὰ προστεθεῖ στὸν ἀδικούμενο ὑπόλοιπο κλῆρο τῆς Ἑλλάδας, ἢ θὰ τὸν ἀφήσει ἐκτὸς ἀπόλυσης, ὅποτε θὰ ἀντιμετωπίσει τὴ διπλὴ ἀγανάκτηση τῶν κληρικῶν τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ἀπόλυση καὶ γιὰ ἄνιση μεταχείριση.-

Σχολιάστε

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀντιδράσεις γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἀπέτυχε νὰ πείσει τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας νὰ δεχθοῦν τὴν ἐρήμην τους συμφωνία του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὴ μισθοδοσία τῶν ἱερέων. Ὑπῆρξαν μάλιστα ἐντὸς καὶ ἐκτός τῆς Ἱεραρχίας ζωηρὲς ἀντιδράσεις γιὰ τὴν ἐν λόγῳ συμφωνία. Οἱ ἀντιδράσεις αὐτὲς συνεχίζονται. Μητροπολίτες καταλογίζουν στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι μὲ αὐτή του τὴ συμφωνία μὲ τὸν Ἁλ. Τσίπρα θυσίασε τοὺς 10.000 κληρικούς, γιὰ νὰ ἀνοίξουν ἰσάριθμες θέσεις στὸ Δημόσιο καὶ νὰ κάνει ἡ κυβέρνηση, προσλήψεις ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν. Καὶ προσθέτουν ὅτι δὲν θυσίασε μόνο τοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὸ σημερινὸ στάτους στὴ σχέση Πολιτείας, Ἐκκλησίας καὶ κοινωνίας.
.           Στὸ φούντωμα αὐτὸ τῶν ἀντιδράσεων συζητοῦνται, γράφονται καὶ ἀκούγονται διάφορες φῆμες, ἀπόψεις καὶ προοπτικές, ποὺ οἱ περισσότερες εἶναι ὑπερβολικὲς ἕως ἀνακριβεῖς. Τὸ οὐσιαστικὸ εἶναι πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπὶ τοῦ παρόντος, δὲν ἔχει πρόθεση νὰ παραιτηθεῖ, οὔτε σκέπτεται νὰ δώσει τὸ «ἀρχιεπισκοπικὸ δαχτυλίδι» σὲ σαραντάρη φιλόδοξο Μητροπολίτη, ποὺ εἶναι ἐκ τῶν εὐνοουμένων του. Ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ἔδινε, κατὰ τὶς ὑπάρχουσες πληροφορίες, λίγοι Μητροπολίτες θὰ τὸν ἀκολουθοῦσαν στὴν ἐπιλογή του…
.           Ἀπὸ ΜΜΕ ἐτέθη τὸ ἐρώτημα ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μετὰ τὸ φιάσκο τῆς Ἱεραρχίας, μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ παραίτηση; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ. Ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες μόνο ὁ ἴδιος μπορεῖ νὰ παραιτηθεῖ. Οἱ «παραιτήσεις» τῶν Ἀρχιεπισκόπων Χρυσοστόμου (Χατζησταύρου) καὶ Ἱερωνύμου (Κοτσώνη) ἔγιναν ἐπὶ δικτατορίας Παπαδοπούλου καὶ Ἰωαννίδη ἀντίστοιχα. Ἐπίσης οἱ, λόγῳ τοῦ διχασμοῦ καὶ τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, ἀνώμαλες καταστάσεις στὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1910 καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 1920 προκάλεσαν ἀλλαγὲς Ἀρχιεπισκόπων μὲ κυβερνητικὲς παρεμβάσεις. Τὸ 1938 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος ὁ ἀπὸ Κορίνθου Δαμασκηνὸς (Παπανδρέου), τοῦ ὁποίου ἡ ἐκλογὴ ἀκυρώθηκε στὸ ΣτΕ καὶ στὴ θέση του ὁ Ἰωάν. Μεταξᾶς ἐπέβαλε τὸν ἀπὸ Τραπεζοῦντος Χρύσανθο.
.           Μπορεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ παραίτηση διὰ λόγους ὑγείας; Ὄχι. Τέτοια περίπτωση δὲν ὑπάρχει σήμερα γιὰ τὸν 80χρονο Ἀρχιεπίσκοπο. Σημειώνεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ ἀκόμη καὶ ὅταν ἦταν βαρύτατα ἀσθενής, ἀπέρριπτε κάθε συζήτηση γιὰ παραίτησή του. Ἄν, μελλοντικά, ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος ἀσθενήσει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελέσει τὰ καθήκοντά του, τότε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἂν δὲν τὸν πείσει νὰ παραιτηθεῖ, μπορεῖ νὰ ἐνεργοποιήσει τὰ προβλεπόμενα στὸ ἄρθρο 34 τοῦ Νόμου 590/1977, ποὺ εἶναι ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο ἀναφέρεται ἡ διαδικασία, μὲ τὴ συνδρομὴ καθηγητῶν τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου καὶ Ἀνωτάτων Δικαστῶν.
.           Ἄλλο θέμα ποὺ ἐτέθη ἀπὸ ΜΜΕ εἶναι ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπέπεσε σὲ κανονικὸ παράπτωμα μὲ τὸ νὰ συμφωνήσει μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἐρήμην τῆς Ἱεραρχίας καὶ γιὰ τήν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, παραχώρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Γιὰ τὴν παραπομπὴ ἀρχιερέως σὲ ἐκκλησιαστικὸ δικαστήριο ἡ διαδικασία προβλέπεται στὸν Νόμο 5383/1932 περὶ Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων. Σύμφωνα μὲ αὐτὸν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κρίνει ἂν συντρέχει περίπτωση διώξεώς του. Ὅμως Μητροπολίτες ἀποκλείουν νὰ ὑπάρξει συνέχεια στὸ θέμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὅταν μάλιστα διος ψήφισε στν εραρχία κατ τς συμφωνίας του μ τν λ. Τσίπρα
.           Γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ πράγματος νὰ σημειωθεῖ ὅτι κατὰ τὸν 34ο Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀποτελοῦν Κανονικὸ ἀδίκημα οἱ ἐρήμην τῆς Ἱεραρχίας ἐνέργειες κάθε Προκαθημένου. Ὁ ἐν λόγῳ Κανόνας ἐπιβάλλει «Ὁ Πρῶτος ἄνευ τῶν πάντων γνώμης μηδὲν ποιείτω τί». Ἐπίσης ὁ 26ος Κανόνας τῆς στὴν Καρθαγένη Συνόδου τονίζει ὅτι οὐδὲν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πωλεῖται καὶ ἂν παρίσταται ἀνάγκη νὰ πωληθεῖ μέρος αὐτῆς, τότε πρέπει νὰ γίνεται μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ Πρώτου καὶ τοῦ συνόλου τῆς Ἱεραρχίας. Ἂν δὲν ἀκολουθηθεῖ ἡ ἐν λόγῳ διαδικασία «ὁ πωλήσας καθαιρεῖται».
.           Δημοσιογράφος διερωτήθηκε ἂν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει καταδίκη ἢ ἀθώωση Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν ἢ ἄλλων κληρικῶν μετὰ τὴν εἰς Κύριον ἀποδημία τους. Ἀσφαλῶς ναί. Ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, καὶ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο ἕως τοὺς Μητροπολίτες ποὺ συμμετέσχον στὴν Ἐθνικὴ Ἀντίσταση Κοζάνης Ἰωακεὶμ καὶ Ἠλείας Ἀντώνιο ἔχομε τὴν ἀποκατάσταση τοὺς μετὰ θάνατον. Καταδίκη ἔχομε μετὰ θάνατον τοῦ Ὠριγένη καὶ τοῦ Χριστόδουλου Παμπλέκη. –

Σχολιάστε