Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ"

«ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑΝΗ σχισματικὴ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἀνακοινωθέν 09.02.2018  

.            Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Τετάρτης, 7ης, μέχρι καί τῆς Παρασκευῆς, 9ης τ. μ. Φεβρουαρίου 2018.
.            Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, […] Ἐξητάσθησαν ἐπίσης καί αἱ ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐκδηλούμεναι ἀντικανονικαί ἐνέργειαι τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐν τῷ κράτει τῆς FYROM Ἐκκλησίας.

 

ΠΗΓΗ: ec-patr.org

 

Advertisements

Σχολιάστε

«ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» (Οἰκουμεν. Πατριάρχης)

Ἀπευθυνόμενος σὲ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Πέλλα

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης:
Οἱ Μακεδόνες γνωρίζετε τί προσέφερε ἡ Ἐκκλησία
γιὰ νὰ μείνει ὁ τόπος σας ἑλληνικὸς

ΠΗΓΗ: protothema.gr 10.02.2018, 22:10

.                 Στὴν προσφορὰ τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὸ Μακεδονικὸ ἀγώνα ἀναφέρθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀπευθυνόμενος σὲ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Πέλλα καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς Μακεδονίας, σὲ ὁμιλία του, σήμερα, μετὰ τὸν ἑσπερινό, ὅπου χοροστάτησε, στὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
.             «Γνωρίζετε ἐσεῖς οἱ Μακεδόνες τί ἔχει προσφέρει αὐτὴ ἡ μαρτυρικὴ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως σὲ ἐσᾶς, στὸν τόπο σας, γιὰ νὰ παραμείνει ἑλληνικός. Ἀπὸ ἐδῶ σᾶς ἀπεστάλησαν ὁ Αἰμιλιανὸς Λαζαρίδης, ὁ [Μητροπολίτης] Γρεβενῶν, ὁ Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης, ὁ Καστορίας Γερμανὸς Καραβαγγέλης, ὁ Κορυτσᾶς Φώτιος καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἥρωες Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι πρωτοστάτησαν στὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα καὶ ὑποστήριξαν, προτάσσοντας τὰ στήθη τους, τὸ Γένος μας καὶ τὴν Πίστη μας», τόνισε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἐμφανῶς συγκινημένος συνέχισε: «Ἀπὸ τὴ μία ἦταν οἱ Ἑξαρχικοὶ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἦταν οἱ Πατριαρχικοί, οἱ ὁποῖοι μὲ κατεύθυνση καὶ ὁδηγίες ἀπὸ τὸ κλεινὸν Φανάριον, τὸ ἄσημον κατὰ κόσμον, διεξήγαγον ἕνα ἡρωικὸν ἀγώνα. Καὶ τὸ ξέρω ὅτι ἐσεῖς εἴσαστε πάντοτε εὐγνώμονες πρὸς τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον. Τὸ διαπιστώνω ἀπὸ τὶς ἐδῶ προσκυνηματικὲς ἐπισκέψεις σας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πολλὰ ταξίδια ποὺ πραγματοποίησα, ὅλα αὐτὰ τὰ 26 χρόνια τῆς ταπεινῆς Πατριαρχίας μου, στὶς διάφορες Μητροπόλεις τῆς βορείου Ἑλλάδος, τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν», ὅπου μὲ προσεκάλεσαν οἱ Ποιμενάρχες σας καὶ μὲ φιλοξενήσατε ὅλοι ἐσεῖς, οἱ βορειοελλαδίτες, μὲ στοργή, μὲ σεβασμὸ καὶ μὲ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον. Γιατί στὸ πρόσωπο τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου ἐπικεντρώνεται καὶ ἐκφράζεται ὅ,τι πολύτιμον καὶ θυσιαστικὸν προσέφερε αὐτὴ ἡ μαρτυρικὴ καὶ πρωτόθρονος Ἐκκλησία διὰ μέσου τῶν αἰώνων».

[…]

,

Σχολιάστε

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ [Ὁ Νέος Μητροπολίτης] (Χαρ. Μπούσιας)

Ὁ πλοῦτος τῆς Μάνης


γράφει γιὰ τὴν «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»

ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

.                Ἂν θέλαμε νὰ σκιαγραφήσουμε τὸν νέο Μητροπολίτη Μάνης κ. κ. Χρυσόστομο Παπαθανασίου θὰ λέγαμε ὅτι εἶναι ὁ Ἱεράρχης μὲ τὴν πλούσια θύραθεν παιδεία, δικαστικὴ καὶ θεολογική, μὲ τὴν πλούσια σὲ αἰσθήματα καρδιά, μὲ τὴν πλούσια πίστη στὸν ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ, μὲ τὴν πλούσια ἱεραποστολικὴ δράση, μὲ τὸν πλούσιο ψυχικὸ κόσμο, μὲ τὸ πλούσιο ταπεινὸ φρόνημα καὶ μὲ τὴν πλούσια ἐπιθυμία διακονίας τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ὁ χρόνος θὰ δείξει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀποδείξει ἡ μέχρι σήμερα ἱστορικὴ πορεία τοῦ νέου Ἱεράρχου, τοῦ γνωστοῦ στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης ἀπὸ τὸν Ἄμβωνα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν.
.              Ὁ νέος Μητροπολίτης Μάνης, Σεβασμιώτατος κ. κ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, καθίσταται ὁ πλοῦτος τῆς Μάνης, ὁ πλοῦτος τοῦ πλούσιου σὲ ἠρωϊσμό, ἀγάπη, πίστη καὶ φιλοξενία λαοῦ τῆς Μάνης, τῆς καρδιᾶς τῆς Ἑλλάδας μας. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας γίνεται πιὸ πλούσια μὲ τὴν εἴσοδο σὲ αὐτὴ τοῦ πατρὸς Χρυσοστόμου καὶ ἡ Μάνη περιμένει πολλὰ μετὰ τὴν ὁσιακὴ κοίμηση τοῦ κυροῦ Χρυσοστόμου. Στὸν κατηχητικό του Λόγο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ποὺ διαβάζεται τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, λέει: «Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδεὶς θρηνείτω πενίαν». Ἐμεῖς στὴν λογικὴ τῶν Μανιατῶν ποίμνη λέγομεν: «Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος τοῦ νέου σας Ποιμενάρχου. Μηδεὶς θρηνείτω πενίαν λόγων καὶ ἔργων». Ἡ ἐπισκοπικὴ διακονία τοῦ π. Χρυσοστόμου εἶναι ἐγγύς. Ἴδετε!

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐξαιρετικὸς Ἱεράρχης σὲ ἐκλεκτὸ ποίμνιο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἕνας ἐξαιρετικὸς κληρικὸς ἐξελέγη σήμερα ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νὰ ποιμάνει τὸ ἐκλεκτὸ ποίμνιο τῆς Μητροπόλεως Μάνης. Πρόκειται γιὰ τὸν ἀρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο Παπαθανασίου, ἱεροκήρυκα τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ π. Χρυσόστομος λόγῳ τοῦ πόθου του νὰ ὑπηρετήσει ὡς κληρικὸς τὴν Ἐκκλησία ἐγκατέλειψε μία λαμπρὴ καριέρα δικαστικοῦ. Δὲν εἶναι εὔκολη ἡ θυσία αὐτή. Τοῦ τὴν ἀναγνώρισε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καὶ ἀφοῦ τὸν χειροτόνησε εἰς διάκονον καὶ εἰς πρεσβύτερον, τὸν πῆρε κοντά του στὸ ἰδιαίτερό του γραφεῖο. Σὲ αὐτὸ συνέχισε νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του ὡς διευθυντὴς καὶ ἐπὶ τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
.             Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Μάνης διαπρέπει καὶ ὡς ἐπιστήμων. Εἶναι ἀπὸ τοὺς λίγους Ἱεράρχες μας μὲ δύο διδακτορικὰ διπλώματα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἕνα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου ἀπὸ τὴ Νομικὴ Σχολὴ καὶ ἕνα, τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, ἀπὸ τὴν Θεολογική. Δὲν ἀρκέσθηκε σὲ αὐτά, ἀλλὰ παράλληλα μὲ τὰ δικαστικά του καθήκοντα μετεκπαιδεύτηκε στὴ Γαλλία καὶ στὴν Ἐλβετία.
.             Μεγάλο προσόν του ἡ εὐρυμάθειά του καὶ ἡ ἱκανότητά του νὰ εἶναι προσιτὸς στὴ νεολαία. Τὰ χιλιάδες παιδιὰ τῶν Ἀρσακείων ἐκπαιδευτηρίων, ποὺ τὸν γνώρισαν καὶ τὸν ἀγάπησαν εἶναι μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. Ἐπίσης εἶναι ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς μὲ περισσὸ ἱεραποστολικὸ ζῆλο. Εἶναι ἀκάματος στὸ νὰ γράφει, νὰ ὁμιλεῖ καὶ νὰ διδάσκει. Βλέποντας αὐτή του τὴν ἱεραποστολικὴ δράση, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ πλούσια προσόντά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος τοῦ ἀνέθεσε τὴν διεύθυνση τοῦ ἐξαιρετικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «Τόλμη». Ἐπίσης διακρίνοντας τὴν σὲ βάθος πνευματικότητά του καὶ τὴν ρητορική του δεινότητα ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ ἀνέθεσε τὸν ἄμβωνα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν. Ἔτσι καὶ μέσῳ τῶν δορυφόρων τὸ κήρυγμά του ἔφτανε σὲ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Γῆς. Πολλοὶ Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἢ τὴν Αὐστραλία ἐπικοινωνοῦσαν μαζί του καὶ τοῦ ἐξέφραζαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους γιὰ τὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ ποὺ τοὺς προσέφερε.
.             Στὸ πνεῦμα καὶ στὴν καταγωγὴ εἶναι κοντινὸς μὲ τὸ ποίμνιό του τῆς Μάνης. Ἔχοντας πατέρα ἀξιωματικὸ τοῦ τότε Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ ἐμποτίστηκε μὲ τὰ νάματα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, ἀπὸ δὲ τὴν μητέρα τοῦ ἕλκει τὴν καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Τσακωνιά, ποὺ θεωρεῖται περιοχὴ τῆς εὐρύτερης Λακωνίας. Αὐτὰ τὰ πλούσια πνευματικὰ καὶ ψυχικά του χαρίσματα ὁ π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου τὰ θέτει στὴ διακονία τοῦ εὐλογημένου λαοῦ τῆς Μάνης.-

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Μητροπολίτου ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Οἱ ἀστοχίες τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἔκαμε αἰσθητὴ τὴν παρουσία του. Μὲ ἀφορμὴ τὴ διοργάνωση συλλαλητηρίων στὴ Θεσσαλονίκη καὶ στὴν Ἀθήνα γιὰ τὸ Μακεδονικό, ἐξαπέλυσε σφοδρὴ ἐπίθεση, μὲ πολὺ προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, κατὰ τῶν μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως ἐπίσης τῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῶν ἄλλων κληρικῶν, ποὺ συμμετέσχον στὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης ἢ/καὶ θὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτὸ τῶν Ἀθηνῶν.
.             Στὶς δηλώσεις τοῦ συγκεκριμένου Μητροπολίτου ἁρμοδιότεροι νὰ ἀπαντήσουν εἶναι τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. Στὸ παρὸν ἄρθρο ἐπισημαίνονται ἀπὸ τὸν ὑπογράφοντα ὁρισμένες ἀστοχίες τῶν δηλώσεών του. Ἡ πρώτη, ποὺ πρέπει νὰ τονισθεῖ εἶναι τὸ ὕφος τους. Ὁ λόγος, προφορικὸς ἢ γραπτός, ἑνὸς χριστιανοῦ καί, πρὸ πάντων, ἑνὸς Ἀρχιερέως πρέπει νὰ διακατέχεται ἀπὸ ἀγάπη καὶ νηφαλιότητα, νὰ εἶναι σαφὴς καὶ χωρὶς ὑπονοούμενα. Πρέπει ἑπομένως νὰ μὴν ἀποπνέει ἀλαζονεία, νὰ μὴν χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὀργίλο ὕφος, καὶ νὰ μὴν περιέχει ὑπερβολές, ὑπονοούμενα καὶ ὑβριστικοὺς χαρακτηρισμούς.
.             Ἀστοχία τοῦ Μητρ. Μεσσηνίας εἶναι ἡ προσβλητικὴ γιὰ μέλη τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας, ποὺ συμμετέχουν στὰ συλλαλητήρια, ἐπίκρισή του, ὅτι «κινοῦνται στὸ ἐπικίνδυνο ὅριο τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ τοῦ ἐκπροτεσταντισμοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους». Στὴ συνέχεια ἐπιχειρεῖ νὰ γίνει πιὸ συγκεκριμένος. Ἀφοῦ σημειώνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὸ παρελθὸν ὀργάνωσε συλλαλητήρια καὶ λαοσυνάξεις γράφει πὼς «τὰ ἐξαργύρωσε ἀρκετὲς δεκαετίες ἀργότερα πολὺ ἀκριβὰ» καὶ προσθέτει: «Δὲν ἀδικῶ τὴν ἱστορικὴ ἀκρίβεια ἐὰν ἰσχυριστῶ, ὅτι τὸ ἀνταποδοτικὸ “ὄφελος” ἦταν ἀρκετὰ χαμηλὸ σὲ σχέση πρὸς τὸν “ἀγώνα” καὶ ἡ ζημία ἀρκετὰ ὑψηλὴ σὲ σχέση πρὸς τὶς ἐπιδιώξεις της». Ἀσαφὲς καὶ μὲ ὑπονοούμενα τὸ μέρος αὐτὸ τῆς δηλώσεώς του. Ἀφήνει τὸν καθένα κάτι νὰ ὑποθέσει… Οὐδεμία ὅμως συζήτηση μπορεῖ νὰ γίνει μὲ ἀοριστίες καὶ μὲ αἰωρούμενες κατηγορίες καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἠθικὰ σωστό.
.             Συνεχίζοντας ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας τὴν ἐξήγησή του περὶ «ἐκπροτεσταντισμοῦ» τῆς Ἐκκλησίας ἐπικρίνει μὲ βαρεῖς χαρακτηρισμοὺς τὴν ἐνέργεια «κάποιων ἐπισκόπων», (Σημ. Ἐννοεῖ προφανῶς συνεπισκόπους του, μέλη τῆς Ἱεραρχίας) οἱ ὁποῖοι «ἐξουσιοδοτοῦν ἐπιπόλαια καὶ ἀνεπίγνωστα νὰ διαβάσουν ἀνεύθυνοι ὁμιλητὲς πρὸς τὸν λαὸ τὸ προσωπικό τους μήνυμα». Ἐπικρίνει ἐπίσης τὸν «ἐκκλησιολογικὰ ἀνυπόστατο συνδικαλιστικὸ ὀργανισμὸ ἱερέων – κληρικῶν», ἐπειδὴ «προτρέπει τοὺς κληρικοὺς νὰ συμμετάσχουν σὲ ἕνα συλλαλητήριο γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἤδη ἀποφανθεῖ».
.             Ὡς πρὸς τὴ συμμετοχὴ τῶν Ἐπισκόπων, τῶν ἄλλων κληρικῶν καὶ τοῦ λαοῦ σὲ συλλαλητήρια καὶ λαοσυνάξεις εἶναι Ὀρθόδοξη καὶ ὄχι προτεσταντικὴ παράδοση. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς εἰκονομαχίας ἕως καὶ τὴν ἐποχὴ τῶν ἑνωτικῶν ἐνεργειῶν τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καί, ἐνίοτε, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, κλῆρος καὶ λαὸς διαφύλαξαν τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὶς κακοδοξίες. Τὰ παραδείγματα πολλά. Δύο ἀρκοῦν. Ὅταν ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοξία ἐξόρισε, τὴν πρώτη φορά, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὸν ἀποκατέστησε σύντομα, διότι «τὸ πλῆθος τὸ ὁποῖο μόνο σχεδὸν τοῦ εἶχε μείνει ἀπολύτως πιστόν, ἐνθουσιῶδες ἀπήτει ἄμεσον ἐπανεγκατάστασιν εἰς τὸν θρόνον…» (Χριστ. κ΄ Ἠθ. Ἐγκυκλοπ. τ.6, σελ. 1177).
.             Τὸ δεύτερο εἶναι μὲ τὶς φιλενωτικὲς ἐνέργειες τῶν αὐτοκρατόρων καὶ τῶν φιλενωτικῶν ἱεραρχῶν. Ὅταν ὁ Μιχαὴλ Παλαιολόγος ἐπιχείρησε νὰ ὑποτάξει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸν Πάπα (1274-1280) κλῆρος καὶ λαὸς μὲ λαοσυνάξεις καὶ μὲ μία Σύνοδο στὴ Θεσσαλία τὴν ἀπέτρεψαν καὶ ἡ ὑπογραφεῖσα συνθήκη «δὲν ἔλαβεν οὐδὲ ἐκτελέσεως ἀρχήν». (Σπ. Ζαμπελίου «Ἄσματα Δημοτικά τῆς Ἑλλάδος μετὰ μελέτης ἱστορικῆς περὶ μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ», Τύπ. Τερζάκη καὶ Ρωμαίου, Κέρκυρα, 1852, σελ. 506. Ἐπίσης Α.Α. Βασίλιεφ «Ἱστορία Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας 324-1453», ἐκδ. Μπεργαδῆ, Ἀθήνα, 1954, σελ. 824). Ἡ δεύτερη ἐπιχείρηση ὑποταγῆς στὸν Πάπα ἔγινε ἐπὶ αὐτοκρατόρων Ἰωάννου καὶ Κωνσταντίνου τῶν Παλαιολόγων, ὅταν καὶ πάλι κλῆρος καὶ λαὸς τὴν ἀπέτρεψε. Στὴν ψευδοσύνοδο Φεράρας – Φλωρεντίας (1438-1439), ὅπως γράφει ὁ Ζαμπέλιος, μόνος ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσου Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς ἀπέτρεψε τὴν ὑποταγὴ στὸν Πάπα, γνωρίζοντας ὅτι εἶχε μαζί του τὸν λαὸ τῆς Κωνσταντινούπολης, ποὺ καθημερινὰ διαδήλωνε ὑπὲρ τῆς διατήρησης τῆς ἐθνικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεώς του (Αὐτ. σελ. 533-534). Γιὰ αὐτὴ τὴν ἰδιοπροσωπία του ἀγωνίζεται καὶ διαδηλώνει ὁ κλῆρος μαζὶ μὲ τὸν λαό. Ποῦ «ὁ ἐκπροτεσταντισμὸς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους του» καὶ ποῦ ἡ «ἐκκοσμίκευσή» του;
.             Μία ἄλλη ἐπίκριση τοῦ Μητρ. Μεσσηνίας σὲ βάρος τῶν συνεπισκόπων του εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία δι’ αὐτῶν «θὰ σταθεῖ θεσμικὰ δίπλα στοὺς “ἄθεσμους” ὀργανωτὲς τῶν συλλαλητηρίων ὡς “θεραπαινίδα τους”». Προφανῶς ὁ Μητρ. Μεσσηνίας κατηγορεῖ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὅτι κατάντησαν τὴν Ἐκκλησία «ὑπηρέτρια» τῶν διοργανωτῶν τοῦ συλλαλητηρίου. Αὐτὸ ἐκκλησιολογικὰ δὲν εἶναι ἀκριβές. Ὁ Ἐπίσκοπος ἀπὸ μόνος του ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία γιὰ μία σύναξη καὶ τιμὴ πρὸς τοὺς συναγμένους. Ἀλλὰ καὶ ἂν «κατάντησε» ὁ Ἐπίσκοπος καὶ ὅποιος ἄλλος κληρικὸς «ὑπηρέτης» τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ποιός μεγαλύτερος ἔπαινος θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ δοθεῖ; Ὑπάρχει μεῖζον τοῦ νὰ ἐφαρμόζει τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἰησοῦ: «Ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος καὶ ὃς ἂν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος» (Μάρκ. ι´ 44) καὶ τοὺς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν» (Β΄ Κορ. δ΄ 6);…
.             Τέλος χωρὶς νὰ ἀναφέρει στοιχεῖα ὁ Μητρ. Μεσσηνίας ἀπαξιώνει πλήρως τοὺς διοργανωτὲς τῶν συλλαλητηρίων καὶ ἀφήνει ἀόριστες σὲ βάρος τους κατηγορίες. Γράφει: «Ποιούς ἐκπροσωποῦν οἱ “ἄγνωστοι” συνδιοργανωτές, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νὰ χρησιμοποιήσουν τὴ θεσμικὴ Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν “καπελώσουν” γιὰ τὴν ἱκανοποίηση δικῶν τους πολιτικῶν σκοπιμοτήτων, ἄλλοθι καὶ ἐπιδιώξεων;». Καὶ πάρα κάτω: «Ποιοί εἶναι οἱ ἀνεύθυνοι ὁμιλητές… καὶ τί τάχα ἐκπροσωποῦν ἢ μὲ ποιά ἰδιότητα ἀπευθύνονται μὲ τρόπο προκλητικὸ πρὸς τὸν Προκαθήμενο καὶ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας προσκαλώντας τους νὰ συμμετάσχουν στὰ δικά τους συλλαλητήρια;».
.             Ἀστοχεῖ γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ὁ Μητρ. Μεσσηνίας. Οἱ διοργανωτὲς δὲν εἶναι «ἀνεύθυνοι», ὅπως καὶ ὁ κάθε συνειδητὸς πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας, καὶ κάθε ἄλλης δημοκρατικῆς χώρας. Ἐπίσης δὲν ἀπευθύνθηκαν «μὲ τρόπο προκλητικὸ» στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ἀλλὰ τοῦ ζήτησαν συνάντηση καὶ ὁ κ. Ἱερώνυμος τοὺς ἐδέχθη καὶ τοὺς εἶπε νὰ πράξουν κατὰ τὴ συνείδησή τους… Καὶ γιατί εἶναι προκλητικὸ νὰ προσκαλέσουν σὲ μία ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνουν τοὺς ποιμένες τους; Δηλαδὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Μητροπολίτες, ποὺ ἀποδέχονται προσκλήσεις καὶ παρίστανται σὲ ἐκδηλώσεις ποὺ διοργανώνουν Δῆμοι, καὶ Ὀργανώσεις κακῶς πράττουν; Τί ἐλιτίστικη ἀντίληψη εἶναι ὅτι ὁ Μητροπολίτης πρέπει νὰ ζεῖ ἀπομονωμένος στὸν θρόνο του;
.             Ἡ ἐκδήλωση γιὰ τὴ Μακεδονία δὲν εἶναι κομματική, δὲν εἶναι συνδικαλιστική, δὲν εἶναι ἰδεολογική, εἶναι πανεθνικὴ καὶ αὐτὴ τὴν ἑνότητα τοῦ ποιμνίου τους μπρὸς σὲ ἕνα μεῖζον ζήτημα, ὅπως εἶναι τὸ Μακεδονικό, ἐπισφραγίζουν οἱ συμμετέχοντες στὰ συλλαλητήρια Ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἄλλοι κληρικοί, καθὼς καὶ οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ μοναχές.
.             Ἡ δήλωση τοῦ Μητρ. Μεσσηνίας ὁλοκληρώνεται μὲ μία βαρειὰ κατηγορία σὲ βάρος τῶν διοργανωτῶν τῶν συλλαλητηρίων. Γράφει ὅτι αὐτὰ «διοργανώνονται προκειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν πρόσωπα καὶ σκοπιμότητες ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν». Θὰ πρέπει ὁ Μητροπολίτης νὰ καταθέσει ἀμέσως τὰ στοιχεῖα ποὺ διαθέτει, γιὰ νὰ ἐνημερωθεῖ ἡ κοινὴ γνώμη, ἀλλιῶς θὰ τοῦ προσαφθεῖ ἡ κατηγορία ὅτι ἀπηύθυνε ἀνεύθυνα καὶ συκοφαντικὰ λόγια, τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ προκαλέσουν ἐντάσεις καὶ ἔριδες, ξένες πρὸς τὸ μήνυμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἂν ἀρχίσει ὁ «ἐμφύλιος πόλεμος», μὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ὑπονοούμενα, συκοφαντίες καὶ ἀόριστες καταγγελίες γιὰ «σκοπιμότητες ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν», αὐτὸς τελειωμὸ δὲν θὰ ἔχει καὶ μόνο πληγὲς θὰ προκαλέσει…-

,

Σχολιάστε

ΛΥΠΗΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Λυπηρὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Δὲν ἀρκοῦν στοὺς Ἕλληνες τὰ λυπηρὰ πολιτικὰ γεγονότα, ποὺ μᾶς ψυχοπλακώνουν, ἔχουμε καὶ αὐτὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγητόρων μας. Λυπηρὸ εἶναι ὅταν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος βρίσκονται ἀντίδικοι στὰ πολιτικὰ δικαστήρια γιὰ τὸ κτῆμα Προμπονᾶ καὶ τοῦ σὲ αὐτὸ εὑρισκομένου Ἱεροῦ Ναοῦ, κατὰ παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων.
.           Λυπηρὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν Πρόεδρο τῆς Τουρκίας Ἐρντογάν, μὲ τὴν ὁποία ἐκφράζει τὴν ὑποστήριξή του στὴν εἰσβολὴ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων στὸ συριακὸ ἔδαφος. Μάλιστα τὸν διαβεβαιώνει ὅτι «ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία προσεύχεται γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς τουρκικῆς στρατιωτικῆς ἐπιχείρησης στὴ Συρία». Λυπηρὸ ἐπίσης ἄν, κατὰ τὴν Hurriyet Daily News, ἀνέφερε ὅτι ἀνήκει στὸ τουρκικὸ ἔθνος. Γιὰ λόγους δεοντολογίας τὸ Φανάρι ὀφείλει τώρα νὰ δημοσιεύσει τὴν ἐν λόγῳ ἐπιστολὴ καὶ νὰ παράσχει σχετικὲς διευκρινίσεις.
.           Λυπηρὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὸ Σκοπιανὸ δὲν ἐξηγεῖ σαφῶς καὶ δημόσια τὴ γραμμὴ τῆς Ἐκκλησίας μὲ κάποια ὁμιλία, ἤ, ἔστω, μὲ μία δήλωσή του, ἀλλὰ ἀφήνει νὰ «μιλᾶνε» τὰ Δελτία Τύπου τῆς ΔΙΣ. Δὲν εἶναι κάτι ἄγνωστο ὅτι ἦταν ἐναντίον τῶν κινητοποιήσεων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν συλλαλητηρίων στὴν Θεσσαλονίκη καὶ στὴν Ἀθήνα γιὰ τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων, ὅπου ἑκατομμύρια λαοῦ διακήρυξαν ὅτι ἐπιθυμοῦν νὰ διατηρήσουν τὴν ἰδιοπροσωπία τους. Δὲν χρειαζόταν ὅμως νὰ δείξει ὅτι συμφώνησε μὲ τὴν Κυβέρνηση στὸ νὰ μὴν πραγματοποιηθοῦν τὰ συλλαλητήρια καὶ νὰ μιλήσει ἀρνητικὰ γιὰ Ἀρχιερεῖς, ποὺ συμμετέσχον σὲ αὐτὸ τῆς Θεσσαλονίκης.
.           Ἡ σὲ βάρος του κριτικὴ ἀπὸ Ἀρχιερεῖς καὶ ἡ ὀργὴ ποὺ ἐξέφρασε μεγάλο μέρος τῶν πιστῶν γιὰ τὴν ὅλη στάση του ὑποχρέωσαν τὸν κ. Ἱερώνυμο νὰ συγκαλέσει ἐκτάκτως τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, τὴν περασμένη Παρασκευή. Κατὰ τὴ συνεδρίαση ἔδειξε ὅτι εἶχε ἀνάγκη τὴ στήριξη τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, ἡ ὁποία ὁμοφώνως τοῦ παρεσχέθη καὶ ὑλοποιήθηκε μὲ τὸ ἐκδοθὲν Δελτίο Τύπου. Σὲ αὐτὸ ἐγράφησαν τὰ σημεῖα, ποὺ ὁ κ. Ἱερώνυμος ἔφερε στὴ ΔΙΣ ἕτοιμα, τὰ διάβασε ἀπὸ διφθέρας καὶ τὰ ἔκαμαν δεκτὰ τὰ μέλη της. Μεταξὺ ἄλλων ὑπάρχει μία μακροσκελέστατη πρόταση, μὲ τὴν ὁποία ἡ ΔΙΣ ἐκφράζει «τὴ λύπη της καὶ τὴν πικρία Της, διότι κάποιοι ἠθελημένα παρερμήνευσαν τὴ νηφάλια καὶ ἑνωτικὴ ἐπισήμανση τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Της…, περὶ τῆς ἀνάγκης ἀντιμετώπισης τοῦ ὅλου ζητήματος μὲ ὅρους ἐθνικῆς συναίνεσης, συνεννόησης καὶ ἐθνικῆς ὁμοψυχίας στὴ διάρκεια τῆς ἐνημέρωσης ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό…».
.           Σημειώνεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μετὰ τὴν σὲ βάρος του ἀντίδραση, ἀποδέχθηκε τὴ συμμετοχὴ Ἀρχιερέων καὶ ἄλλων κληρικῶν στὸ συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας, ποὺ ἀναμένεται ἀθρόα καὶ τὴν πρόταση νὰ τελεσθεῖ Συνοδικὴ Θεία Λειτουργία γιὰ τὸν Παῦλο Μελᾶ καὶ τοὺς ἄλλους Μακεδονομάχους στὴν Στάτιστα, στὶς 17 Φεβρουαρίου. Πάντως δὲν εἶπε ἂν ὁ ἴδιος θὰ μιλήσει πρὸς τὸν λαό, γιὰ νὰ ἐκφράσει τὰ προσωπικά του συναισθήματα γιὰ τὴ Μακεδονία.-

Σχολιάστε

«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ τῆς Ἑλλάδος ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ»

 Μὲ τὶς «εὐλογίες» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου
τὸ συλλαλητήριο

– Παροῦσα ἡ Ἐκκλησία στὸ Σύνταγμα

.            Τοὺς διοργανωτές, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ συλλαλητήριο στὴν Ἀθήνα γιὰ τὸ Σκοπιανό, τὴν ἐρχομένη Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου 2018, δέχθηκε σήμερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Ὁ κ. Ἱερώνυμος ζήτησε καὶ ἔλαβε ἐγγυήσεις σχετικὰ μὲ τὸν χαρακτήρα τῆς συγκέντρωσης, ποὺ πρέπει νὰ μείνει μακριὰ ἀπὸ πολιτικὰ παιχνίδια. Ὅπως ἔγινε γνωστό, μετὰ τὴ συνάντηση ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ εἶναι παροῦσα στὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς.

Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς

«Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο ἐπισκέφθηκαν σήμερα τὸ μεσημέρι στὸ γραφεῖο του στὴν Ι. Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν οἱ ἐπίσημοι διοργανωτὲς τοῦ συλλαλητηρίου τῶν Ἀθηνῶν τῆς 4ης Φεβρουαρίου. Οἱ διοργανωτὲς – ἡ κυρία Νίνα Γκατζούλη, συντονίστρια τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων ὑφηλίου, ὁ κ. Παναγιώτης Μπαλτατζής, Γενικὸς Γραμματεὰς τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου καὶ ὁ κ. Μιχάλης Πατσίκας, μέλος τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ συλλαλητηρίου τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων ὑφηλίου – ὑπέβαλαν τὰ σέβη τους στὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ζήτησαν τὴν εὐχή του.
Ὁ Μακαριώτατος ἐπισήμανε στοὺς διοργανωτὲς τὴν ξεκάθαρη θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως αὐτὴ ἔχει διαχρονικὰ διατυπωθεῖ, περὶ τῆς μὴ ἀποδοχῆς τοῦ ὅρου “Μακεδονία” ἢ παραγώγου του ὡς συστατικοῦ του ὀνόματος τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων καὶ τοὺς ἀνέλυσε τὴ σημαντικὴ ἐκκλησιαστικὴ παράμετρο τοῦ ζητήματος. Τόνισε μάλιστα ὅτι ἡ Ἐκκλησία, μὲ πλήρη συναίσθηση τῆς ἱστορικῆς Της εὐθύνης, πρώτη διατύπωσε τὴ σαφῆ ἄποψή Της, συμμεριζόμενη ἀπόλυτα τὴν εὔλογη ἀγωνία καὶ τῶν ἱεραρχῶν, ποὺ διαποιμαίνουν τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις στὴ Μακεδονία μας, ἀλλὰ καὶ τὶς δικαιολογημένες ἀνησυχίες τοῦ κυρίαρχου Λαοῦ καὶ σύσσωμου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ σὲ αὐτὸ τὸ ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητο ἐθνικὸ θέμα.
Περαιτέρω ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὑπενθύμισε στοὺς διοργανωτὲς τοῦ συλλαλητηρίου τὸ τελευταῖο ἀνακοινωθὲν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πρωτοπόρος διαχρονικὰ στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους, θεωρεῖ ὅτι κάθε ἔκφραση ὑπερασπίσεως τῶν δικαίων τῆς Μακεδονίας μας εἶναι ἐπαινετή, ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ εἶναι γνήσια, ἀνιδιοτελὴς καὶ πηγαία, καὶ πάντα στὸ πνεῦμα μίας νόμιμης καὶ δημοκρατικῆς ἐκδήλωσης.
Ὑπογράμμισε δὲ ὅτι στὸ πλαίσιο τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεων τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν μελῶν Της, ἡ Ἐκκλησία σέβεται τὸ δικαίωμα αὐτῶν νὰ πράττουν κατὰ συνείδηση, μὲ σύνεση καὶ ὑπευθυνότητα.
Καταλήγοντας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σημείωσε ὅτι, μὲ τὴν τήρηση τῶν ὡς ἄνω προϋποθέσεων, ποὺ θὰ διασφαλίζουν τὸν εἰρηνικὸ καὶ χωρὶς πολιτικοὺς καὶ κομματικοὺς χρωματισμοὺς χαρακτήρα τοῦ συλλαλητηρίου τῶν Ἀθηνῶν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ συμμετάσχει σὲ αὐτό, διὰ τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Δ.Ι.Σ., Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωροθέου, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ ἀναγνώσει τὸ σχετικὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Δ.Ι.Σ., πλαισιουμένου ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολίτες Δράμας κ. Παῦλο καὶ Χίου κ. Μάρκο.

 

ΠΗΓΗ: iaath.gr καὶ newsit.gr

 

 

,

Σχολιάστε