Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ"

ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Σχόλιο ἐπὶ τῶν ἐκλογῶν Ἀρχιερέων

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                  Μετὰ τὸ ἄρθρο μου τῆς περασμένης Τρίτης περὶ τῆς ἐκλογῆς ἀρχιερέων καὶ τὰἀποτελέσματα τῶν ἀρχιερατικῶν ἐκλογῶν τῆς παρελθούσης Παρασκευῆς ἀναγνῶστες μου μὲ ρώτησαν πῶς τὰ προέβλεψα. Τοὺς ἀπάντησα ὅτι ἦταν εὔκολη ἡ πρόβλεψη γιὰ ὅποιον γνωρίζει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καὶ ἔχει ἀντικειμενικὲς πληροφορίες γιὰ τὴ νοοτροπία τῶν πλείστων Ἀρχιερέων μελῶν τῆς Ἱεραρχίας, ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια.
.                  Διερωτῶμαι  πάντως  γιατί Μητροπολίτες, ποὺ γνωρίζουν ὅ, τι ὁ γράφων, μπῆκαν στὴν περιπέτεια νὰ ἐκτεθοῦν στὴν ὑποστήριξη δικοῦ τους ὑποψηφίου σὲ ἐκλογικὴ διαδικασία, ἡ ὁποία,ὅπως ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶχε πεῖ παλαιότερα σὲ συνέντευξή του, «ἡ Ἱεραρχία ἐπικυρώνει ἐπιλογὲς συγκεκριμένων προσώπων καί… τελικὰ δὲν πρόκειται γιὰ ἐκλογές, ἀλλὰ γιὰ διορισμό».. Γιατί ἔλαβαν μέρος σὲ ἀγώνα, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐξ ἀρχῆς γνώριζαν ὅτι ἦταν χαμένος.
.                  Δεδομένων τῶν σημερινῶν συνθηκῶν στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸκαλύτερο θὰ ἦταν ΟΥΔΕΙΣ ὑποψήφιος πρὸς Ἀρχιερατεία κληρικός, ποὺ σέβεται τὴν ἐκκλησιαστικὴκαὶ ἠθική του ἀξιοπρέπεια, νὰ ἐκτίθεται στὸ βασανιστήριο τῆς ἐκλογῆς, δηλαδὴ σὲ ἐκ μέρους τουπαρακλήσεις, ἐλπίδες, ἀγωνίες, καὶ σὲ ψεύτικες ἀρχιερατικὲς ὑποσχέσεις ψήφου… Θὰ πρέπει νὰπεριμένει νὰ ἀλλάξει τὸ σύστημα τῆς ἐκλογῆς, ἤ, ἕως τότε, νὰ περιμένει στὴν οὐρά, μήπως καὶπεριληφθεῖ στοὺς «ἡμετέρους»…. Ὁ κάθε ὑποψήφιος καὶ ὅποιος Μητροπολίτης τὸν ὑποστηρίζει θὰπρέπει νὰ ἔχουν τὴν ὀξυδέρκεια νὰ ἀντιληφθοῦν ἂν εἶναι ἐπιθυμητὴ ἡ ἐκλογή του, γιατί ἀλλιῶς,ὅσο καὶ ἂν προσπαθοῦν, μάταιος  εἶναι ὁ κόπος τους…. Ἂν οἱ πρὸς ἀρχιερατεία ὑποψήφιοι δὲνὑποχωροῦσαν στὸν πειρασμὸ τῆς μάταιης ὑποψηφιότητας καὶ ἂν ἐγγράφως καὶ δημοσίως ἐξηγοῦσαν τοὺς λόγους τῆς ἄρνησής τους, τότε ἴσως κάτι νὰ ἄλλαζε, ἴσως νὰ ἐφαρμοζόταν  τὸσύστημα ἐκλογῆς ποὺ εἶχε προτείνει ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν…
.                  Τὸ 1925 ἡ Ἐκκλησία ἦταν σὲ μεγάλη παρακμή. Τότε ἐπιτροπὴ ἐκ κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐπισκέφθηκε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο (Παπαδόπουλο) καὶ ὁμιλῶν ἐκ μέρους τους πρὸς αὐτὸν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Παπαγεωργιάδης, προϊστάμενος τοῦ Ι. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, μεταξὺ ἄλλων, τοῦ εἶπε, μὲ βάση τὰ σωζόμενα πρακτικὰ τῆς συνάντησης: «Ἡ κατάστασις τῆς Ἐκκλησίας, Μακαριώτατε, ὡς ὁμολογεῖται παρὰ πάντων, δὲν εἶναι καλή. Ἢ μᾶλλον εἶναι κακίστη… Ἡ παντελὴς ἔλλειψις βάσεως πρὸς ἀνάδειξιν τῶν Ἐπισκόπων, ἡ κατὰ κανόνα δὲἀνάδειξις εἰς τὸ Ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα τῶν ὀλιγώτερον ἱκανῶν, μόνον δὲ ἡ κατὰ σύμπτωσιν καὶ ἡκατὰ συνδρομὴν ἐξωτερικῶν περιστάσεων ἐπίπλευσις ὀλιγίστων ἱκανῶν… εἶναι δείγματα τῆς ὑφισταμένης ἐκκλησιαστικῆς ἀναρχίας καὶ ἀσυναρτησίας… Ἡ κρίσις τῆς κοινωνίας διὰ τὴνἹεραρχίαν, ὅσον αὐστηρὰ καὶ ἂν εἶναι, δὲν δυνάμεθα νὰ ἀρνηθῶμεν ὅτι εἶναι δικαία. Εἰς τοὺςἘπισκόπους ἐδόθη εἰδικὴ καὶ ὑψίστη ἐξουσία πρὸς ἀντιμετώπισιν καὶ κατασύντριψιν παντὸς κακοῦἐμφανιζομένου ἐν τῷ Ἐκκλησιαστικῷ ἐδάφει. Τῆς ἐξουσίας ταύτης ἐνῶ ἔκαμαν κατάχρησιν ἀπέναντι τῶν ἀδυνάτων, δὲν ἔκαμαν οὐδὲ σκιώδη χρῆσιν ἀπέναντι ἄλλων παραγόντων, ἰσχυρῶν θεωρουμένων, ἀλλὰ ἔδειξαν ἀνεξήγητον δειλίαν…». Ὅσα ἐκκλησιαστικῶς ἴσχυαν τὸ 1925, δυστυχῶς, ἰσχύουν καὶ σήμερα…-   

Σχολιάστε

«ΣΧΟΙΝΟΒΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ καὶ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

.              

Ἀπὸ τὴν Συνεδρία τῆς 07.10.2021
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

.               Συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη 7 Ὀκτωβρίου 2021, στήν τέταρτη Τακτική Συνεδρία της ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν αἴθουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης.

[…]

.                Ἐπηκολούθησε διάλογος περί τῶν χθεσινῶν Εἰσηγήσεων, κατά τόν ὁποῖο ἔλαβαν τόν λόγο πολλοί Ἀρχιερεῖς. Τήν συζήτηση ἔκλεισε ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος, προβαίνοντας μέ πατρική ἀγάπη σέ τρεῖς διαπιστώσεις καί ἐπισημάνσεις: 1) Ὅτι ἡ ἀρετή τῆς διακρίσεως εἶναι ἡ ἀνώτερη ὅλων τῶν ἀρετῶν καί ὅτι ἰδιαιτέρως σήμερα πρέπει νά χαρακτηρίζει τίς ἀποφάσεις κάι τίς πρωτοβουλίες τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας, 2) Ὁ τρόπος πού καλεῖται νά λειτουργήσει ἡ Ἐκκλησία καί οἱ ποιμένες της στήν σημερινή ἐποχή εἶναι αὐτός τῆς σχοινοβασίας καί 3) Ἔφερε ὡς παράδειγμα ἀποδοχῆς τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας αὐτό τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ, Ἁγίου Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος ἀποδεχόμενος τήν δικαιοδοσία τοῦ ἐκπροσώπου αὐτῆς, Ποντίου Πιλάτου, ἐπί τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ζήτησε ἀπό αὐτόν τήν ἄδεια νά λάβει αὐτό καί νά τό κηδεύσει.
.                 Ἀκολούθως, ἀνέγνωσε τήν Εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, μέ θέμα: «Ἡ ἀξία, ἡ σημασία καί ἡ ὑπακοή εἰς τό Συνοδικόν Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας».
.                  Ὁ Σεβασμιώτατος Εἰσηγητής, στά τέσσερα μέρη τῆς ἐμπεριστατωμένης Εἰσηγήσεώς του, χρησιμοποιώντας πολλά ἁγιογραφικά καί πατερικά χωρία, ἀπάντησε στά ἐξῆς καίρια ἐρωτήματα: α) τί εἶναι Συνοδικό Πολίτευμα, Ἱερό Συνοδικό Πολίτευμα καί τῆς Ἐκκλησίας Πολίτευμα; β) σέ τί συνίσταται ἡ ἀξία τοῦ Συνοδικοῦ Πολιτεύματος; γ) ποιό εἶναι τό περιεχόμενο τῆς σημασίας τοῦ Συνοδικοῦ Πολιτεύματος; καί δ) ποιά εἶναι ἡ ἔννοια καί τό περιεχόμενο τῆς ὑπακοῆς στό Συνοδικό Πολίτευμα;
.                  Τό τελευταῖο θέμα περί τῆς ὑπακοῆς στό Συνοδικό Πολίτευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μάνης χαρακτήρισε ὡς τό δυσκολότερο σημεῖο τῆς ὅλης εἰσηγήσεώς του τονίζοντας ὅτι «ἡ ὑπακοή στό Συνοδικόν Πολίτευμα εἶναι τό Α καί τό Ω μιᾶς αὐθεντικῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἀκριβῶς διότι ὅλα ἀπορρέουν ἀπό τήν Ἐκκλησία». Γι’ αὐτό «ἀπώτερος σκοπός τῆς ὑπακοῆς αὐτῆς, εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἑνότητα κρύπτει θεολογικό περιεχόμενο, καθ’ ὅτι ἀποτελεῖ ἀξίωμα, τουτέστιν ἀρχήν πίστεως».
.                    
Ἀπαντώντας στό ἐρώτημα, μήπως ἡ ὑπακοή ἀντιστρατεύεται τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου, ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι «ἡ ὑπακοή στό Συνοδικό Πολίτευμα, οὐδέν ἔχει τό δουλικόν, οὐδέν τό ἐστερημένον τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας, ἀλλ’ ὑποτασσώμεθα μόνον γιά τόν ἀδιάρρηκτο πνευματικό δεσμό στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μεῖζον ἀγαθόν. Καί ἡ ὑποταγή αὐτή εἶναι ἐλευθερία, ὡς ἡ ταπείνωση στήν ἐκκλησιαστική ζωή δουλεύει ὡς δύναμη… ἡ Ἐκκλησία ἐπ’ οὐδενί εἶναι δυνατόν νά διασπασθεῖ ἐκ τῶν ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν καί ἀντιθέσεων. Οὐδείς ἐντός τῆς Ἐκκλησίας δικαιοῦται τήν διάσπαση τῆς ἑνότητας. Καί οὐδείς λειτουργεῖ ὡς ἀνεξάρτητος καί αὐθαίρετος. Εἴμεθα κεκλημένοι σέ ἔνταξη καί ὑπακοή στά κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐκφράζεται διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου».
.               Κλείνοντας τήν Εἰσήγησή του ὁ Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος ἔθεσε ἐπί τοῦ θέματος ὑπό τήν κρίσιν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας προτάσεις ὅπως:

 

«1ον. Νά συνταχθεῖ καί ἀποσταλεῖ, ὅπου δεῖ, Εἰδική Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς ΙΣΙ περί τῆς ἀξίας, ἰσχύος καί πιστῆς ὑπακοῆς στίς ἀποφάσεις τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ὑπό πάντων, κλήρου καί λαοῦ.

2ον. Νά θεωρηθεῖ λῆξαν τό ἐγερθέν γνωστόν ζήτημα τῶν δύο ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν καί νά τεθεῖ στό ἀρχεῖον γιά τό μεῖζον ὄφελος καί συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας.

3ον. Νά τυγχάνουν τῆς ἁρμοδιότητος τῆς ΙΣΙ καί ὄχι τῆς ΔΙΣ καί μέ βάση τήν ὅλη κανονική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, μείζονος σημασίας θέματα.

4ον. Νά ἐξαρθεῖ καί τονισθεῖ δεόντως τό κῦρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. πρός τήν Πολιτεία καί εἰδικότερα νά καταστεῖ σαφές ὃτι ἐνέργεια ἀπορρέουσα ἐκ τῶν κρατικῶν ὀργάνων, πού ἔχει σχέση μέ ἐκκλησιαστικά θέματα, δέον ὅπως τυγχάνει προηγουμένως τῆς ἐγγράφου συνεργασίας μετά τῆς Ἱ. Συνόδου, ἄλλως νά θεωρεῖται ἄκυρος ἤ ἀκυρώσιμος στά πλαίσια τῶν διακριτῶν ρόλων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

5ον. Νά τύχουν κωδικοποιήσεως οἱ ἀποφάσεις τῆς ΙΣΙ καί τῆς ΔΙΣ σχετικῶς μέ τελετουργικά καί ποιμαντικά θέματα γιά τήν ἀκρίβεια, εὐταξία καί τό ἑνιαῖον τῆς ὅλης ἐκκλησιαστικῆς διακονίας».

[…]        

Ἐν κατακλεῖδι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μεταξύ ἄλλων σοβαρῶν ζητημάτων πού συζήτησε στήν τακτική Σύγκλησή της τοῦ Ὀκτωβρίου 2021, τά ὁποῖα ἅπτονται τῆς καλῆς διοργάνωσης καί τῆς λειτουργίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν δομῶν, ἀσχολήθηκε ἐπισταμένως καί διεξοδικῶς καί μέ τά προβλήματα, τά ὁποῖα ἀνέκυψαν καί ἐξακολουθοῦν νά ἀναφύονται κατά τήν διάρκεια τῆς νέας πανδημίας.

[…]

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἡ Ἱεραρχία κατέληξε ὁμοφώνως στά ἑξῆς:

1.Ἐπικρότησε τίς Συνοδικές Ἀποφάσεις τῶν δύο Συνοδικῶν περιόδων τῶν ἐτῶν 2019-2020 καί 2020-2021, πού ἀναφέρονταν μέ τήν νέα πανδημία, ὡς συντονιζόμενες μέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας σέ παρόμοιες ἔκτακτες περιπτώσεις, καί ἀποβλέπουσες στήν ψυχοσωματική ὠφέλεια τῶν συνανθρώπων μας.

2. Ἀποδέχθηκε ὅλες τίς εἰσηγήσεις τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἑτοιμασθεῖ γιά τήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου 2020 καί ἐκεῖνες πού ἐκφωνήθηκαν στήν παροῦσα Ἱεραρχία Ὀκτωβρίου 2021, καί ἀποφάσισε νά ἀναρτηθοῦν στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἤ καί σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόσφορο μέσο, γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος.

3. Ἐπαναβεβαίωσε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἀρραγῆ ἐκκλησιαστική ἑνότητα μεταξύ Ἱεραρχῶν καί Χριστεπωνύμου πληρώματος, διότι τυχόν διασπαστικές ἐνέργειες τραυματίζουν καί πληγώνουν τό ἴδιο τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη σήμερα νά μή διαταραχθεῖ ἡ ἑνότητα μεταξύ Ἱερᾶς Συνόδου καί χριστεπωνύμου πληρώματος, μεταξύ πίστεως καί ἐπιστήμης, μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Ἀκριβῶς γιά τόν λόγο αὐτό πρέπει νά ἀποφεύγονται ἀκραῖες ἐνέργειες καί ἐκδηλώσεις καί τά θέματα νά ἀντιμετωπίζονται μέ σύνεση, νηφαλιότητα καί διάκριση, μέσα ἀπό τό συνοδικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας.

4.Διατύπωσε τήν πάγια θέση της ὅτι ἡ ἰατρική περίθαλψη τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν εἶναι ἁρμοδιότητα τῆς Πολιτείας, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέ τά ἁρμόδια ὄργανά της, καί λαμβάνει τίς σχετικές ἀποφάσεις, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μέ τήν θεολογία της, τήν λατρεία της καί τήν ποιμαντική της διακονία ἐνδιαφέρεται γιά τήν πνευματική ὑγεία τῶν Χριστιανῶν, πού ἔχει καί σωματικές συνέπειες, στήν προοπτική τῆς συνέργειας μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου.

5.Προσευχήθηκε καί προσεύχεται γιά τήν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων ἀπό τίς συνέπειες τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐξέφρασε τήν συμπαράστασή της σέ ὅσους ἐπλήγησαν πολυειδῶς καί πολυτρόπως ἀπό τήν πανδημία, καί συνεχάρη τά ὄργανα τῆς Πολιτείας καί τό ἰατρικό νοσηλευτικό προσωπικό τῶν Νοσοκομείων, πού ἐργάσθηκαν καί ἐργάζονται θυσιαστικῶς γιά τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων.
.              Ὡσαύτως ἐξέφρασε τήν συμπαράστασή της στούς πληγέντες ἀπό τίς πρόσφατες πυρκαϊές σέ ὅλες τίς περιοχές τῆς πατρίδας μας.

6. Τέλος, προσεύχεται ἐκτενῶς στόν Χριστό, τόν ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, γιά νά περιορισθοῦν οἱ ἡμέρες τῆς δοκιμασίας πού περνᾶ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα καί ἡ πατρίδα μας, νά μετανοήσουμε καί νά ἐπανέλθη ἡ κοινωνία μας στήν πλήρη κανονικότητα γιά τό καλό ὅλων.

 

 

, , ,

Σχολιάστε

«ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ, ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ καὶ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ»

Ἀπὸ τὴν Συνεδρία τῆς 06.10.2021
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

.                           Συνῆλθε σήμερα, Τετάρτη 6 Ὀκτωβρίου 2021, στήν τρίτη Τακτική Συνεδρία της ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν αἴθουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης.
[…]
.                           Ἀκολούθησε ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ μέ θέμα: «Ἐπιστημονική καί Θεολογική προσέγγισις τοῦ ἰοῦ τῆς πανδημίας. Ἀπαντήσεις εἰς θεωρίας συνωμοσίας».
.                           Στόν Πρόλογό του, ὁ Σεβασμιώτατος προσήγγισε πληρέστατα τίς ἐπιστημονικές, θεολογικές καί κοινωνικές προεκτάσεις τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19, ἡ ὁποία ἐπηρέασε βαθιά καί τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναδεικνύοντας πολλά σημαντικά θεολογικά καί ποιμαντικά προβλήματα. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας, τόνισε ἰδιαίτερα, δέν στάθηκε ἀδρανής, ἀλλά χειρίσθηκε τή νέα αὐτή πραγματικότητα μέ θαυμαστή διάκριση προβαίνοντας ἄμεσα «σέ κάλεσμα πρός τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ νά ἐντείνει τίς προσευχές του, ἐνῶ στή συνέχεια, μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων καί σέ συνεργασία μέ τίς ἐπιστημονικές ὑγειονομικές ἀρχές, τάχθηκε ὅπως ἀκριβῶς ὄφειλε, μέ ὅλες της τίς δυνάμεις, στό πλευρό τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιά τήν ἀποτελεσματικότερη ἀντιμετώπιση τῆς ἐθνικῆς αὐτῆς δοκιμασίας».
.                           Στό πρῶτο μέρος τῆς Εἰσηγήσεώς του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Γαβριήλ προσεγγίζοντας ἐπιστημονικά τήν πανδημία, ἀναφέρθηκε στίς πανδημίες καί τούς λοιμούς τοῦ παρελθόντος, στήν ἐμφάνιση καί τά συμπτώματα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (COVID19), τίς ψυχολογικές συνέπειες τῆς πανδημίας καί τήν ἐμφάνιση τοῦ κορωνοϊοῦ (COVID19) στήν Ἑλλάδα, καταλήγοντας στίς ἐνέργειες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν διάρκεια τῶν δύο ἐτῶν τῆς πανδημίας.
.                           «Ἀναμφίβολα», τόνισε ἰδιαίτερα, «ἡ περίοδος αὐτή ἦταν καί συνεχίζει νά εἶναι ὄχι μόνο μία περίοδος δοκιμασίας γιά τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί μία περίοδος διδακτική, μία περίοδος αὐτοεκφράσεως καί αὐτογνωσίας, ἀφοῦ ἡ νόσος τοῦ κορωνοϊοῦ ἐπέτρεψε νά ἀντιληφθοῦμε τίς ἀδυναμίες μας, τά θεολογικά μας κενά, ἤ ἄν προτιμᾶτε, καί τή νοσηρή πνευματικότητα ὄχι μόνο πολλῶν μελῶν τοῦ χριστεπωνύμου ποιμνίου μας, ἀλλά δυστυχῶς ἀκόμη καί πολλῶν κληρικῶν μας. Πέρα ὅμως ἀπό αὐτά, ἡ εὐθύνη τῆς Εκκλησίας ἦταν καί εἶναι νά παραμείνει προσηλωμένη στήν ἀποστολή Της, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί αὐτό διότι ἡ ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας δέν δύναται νά χωρισθεῖ ἀπό τήν ἔννοια τῆς “σωτηρίας’’ καί ἡ σωτηρία δέν μπορεῖ νά χωρισθεῖ ἀπό τήν ἐσχατολογική προοπτική τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία δέν δίστασε νά συγκρουσθεῖ ἀποφασιστικά μέ τίς κρατικές “διαταγές’’, ὅταν θεώρησε ὅτι διακυβεύεται αὐτή ἡ ἱσορροπία».
.                           Στό δεύτερο μέρος τῆς Εἰσηγήσεώς του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ προσήγγισε θεολογικά τήν πανδημία χρησιμοποιώντας πολλά ἁγιογραφικά καί πατερικά χωρία περί τῆς ἔννοιας τῆς ἀσθένειας, περί τοῦ ἀνθρώπου καί περί τῆς ἀναπτυχθείσας προβληματικῆς περί τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἀναφέρθηκε στίς θεωρίες συνωμοσίας πού ἐνέπλεξαν καί τήν Ἐκκλησία δίδοντας ἐμπεριστατωμένες ἀπαντήσεις σέ αὐτές.
.                           «Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς πανδημίας», ἀνέφερε χαρακτηριστικά, «ἀναπτύχθηκαν παράλογες θεωρίες πού προκάλεσαν ἔνταση καί δημιούργησαν ἕνα διχαστικό κλίμα μεταξύ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, σέ σημεῖο πού νά διαταράσσονται οἰκογενειακές, φιλικές, ἐπαγγελματικές ἀκόμη δέ καί πνευματικές σχέσεις. Βεβαίως, τό γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό τούς ἀδελφούς μας αὐτούς εἶναι κληρικοί ἤ ἀποτελοῦν πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, δημιουργεῖ ἀπό μόνο του ὄχι μόνο ἀπογοήτευση, ἀλλά καί ἔντονο προβληματισμό». Ὡς αἰτίες τοῦ προβλήματος αὐτοῦ ὁ Εἰσηγητής ἀνέφερε: α) τήν ἔλλειψη κατηχήσεως, β) τήν δεισιδαιμονική σχέση μέ τήν πίστη καί τά ἱερά Μυστήρια, γ) τήν Ζηλωτική καί ζηλοτυπική σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, καί δ) τήν Προφητολογία.
.                           Κλείνοντας τήν Εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ, ἔθεσε τό ἐρώτημα, «κατά πόσο ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι σήμερα ἕτοιμη νά διαχειρισθεῖ τέτοιες κρίσεις;». Ἀπαντώντας στό ἐρώτημα αὐτό ἐπεσήμανε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς:

«Ἡ νέα ἐποχή ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία νά ἀποτάξει ἤ καί νά ξεφύγει ἀπό τήν γραφικότητα, τόν ἀναχρονισμό καί τόν ἐφησυχασμό, πού ὁδηγοῦν στήν ἀποξένωση καί στήν παραποίηση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας νά ἀποβάλλει κάθε ψῆγμα ἐκκοσμικεύσεως καί ἀντ᾽ αὐτοῦ νά προβάλλει τό ἀσκητικό Της ἦθος καί τόν εὐχαριστιακό Της χαρακτῆρα. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας νά εἶναι ἑνωμένη καί δυνατή. Εὐέλικτη, τολμηρή καί ὁμόφωνη στίς ἀποφάσεις Της ἀπέναντι στίς νέες καί μεγάλες αὐτές προκλήσεις. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας νά παραμείνει προσηλωμένη στήν ὑπερδισχιλιετῆ ἀποστολική καί πατερική Της παράδοση καί νά διατηρήσει ἀλώβητη τήν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία Της ὡς Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία.
.                           Ἡ νέα ἐποχή ἀπαιτεῖ ἐπίσης κληρικούς μέ πνευματική ἐγρήγορση καί παρρησία. Κληρικούς, γνῶστες τῆς σημερινῆς πραγματικότητος, πού μέ τήν ταπείνωσή τους, τήν καθαρότητα τοῦ βίου τους καί τό ἐκκλησιαστικό φρόνημά τους νά γίνονται δεῖκτες καί ἐνσαρκωτές τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν…..
.                           Οἱ καιροί ὅμως δέν ἐπιτρέπουν γι’ ἄλλη διχόνοια. Δέν ἐπιτρέπουν γι’ ἄλλη ἀποξένωση. Στόν ἐπικίνδυνο αὐτό νέο ἐθνικό διχασμό πού ἐκκολάπτεται μεταξύ “ἐμβολιασμένων’’ καί “ἀνεμβολιάστων’’, ὀφείλουμε ὡς Ἐκκλησία νά ἀντιπαρατάξουμε τήν ἀγάπη καί τήν ἀλληλεγγύη. Νά καλλιεργήσουμε στόν κόσμο τήν ὁμόνοια καί τήν ἑνότητα, πού πηγάζει ἀπό τήν ἴδια τήν οὐσία τῆς Ἐκκλησίας…. Ἡ Ἐκκλησία, ἄλλωστε, οὐδέποτε ἀδιαφόρησε γιά τά προβλήματα τοῦ κόσμου, διότι ἁπλά, ἡ Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει γιά τόν ἑαυτό Της, ἀλλά γιά τόν κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάνω ἀπό ὅλους καί ἀπό ὅλα καί γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα…. Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά δώσει νόημα καί ἐλπίδα στόν κόσμο, δείχνοντας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι παρών μέσα στήν ἱστορία του. Καί αὐτό θά τό ἐπιτύχει μέ τό ἴδιο της τό «εἶναι», διότι αὐτή ἡ ἴδια εἶναι ἡ διηνεκής παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν ἱστορία τοῦ κόσμου».
.                           Ἐπηκολούθησε εὐρύτατος διάλογος ἐπί τῆς Εἰσηγήσεως αὐτῆς, ἀλλά καί ἐπί τῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου, τήν ὁποία ἀνέγνωσε χθές, μέ θέμα: «Συμμετοχή τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν γεγονός». τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν γεγονός».
.                           Ἡ συζήτηση διεξήχθη σέ κλίμα ἑνότητος καί διάθεση αὐτοκριτικῆς, κατά τήν ὁποία ἐπισημάνθηκε ἡ ἀνάγκη διαφύλαξης τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας καί διαχέεται στόν κλῆρο καί τόν λαό. Τήν ἀνάγκη αὐτή ὑπηρέτησαν καί τά Μέλη τῆς ΔΙΣ τῶν περιόδων 2019-2020 καί 2020-2021, στά ὁποῖα ἐξεφράσθη ἡ εὐαρέσκεια τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας γιά τήν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων συνεπείᾳ τῆς πανδημίας.

Ἐν συνεχείᾳ κατετέθησαν προτάσεις ἀναφορικά μέ:

  1. Τήν ἐνίσχυση τῆς καλλιέργειας καί τοῦ καταρτισμοῦ τῶν κληρικῶν, τῶν ἐκκλησιαστικῶν στελεχῶν, ὡς καί τήν διεύρυνση καί τόν ἐμπλουτισμό τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.

  2. Τήν λήψη τῶν ἀπαραίτητων μέτρων γιά τήν ἀνάσχεση τοῦ κύματος ἀνάδειξης «αὐθεντιῶν», οἱ ὁποῖες δροῦν διασπαστικά ἐντός τῆς Ἐκκλησίας.

  3. Τήν περαιτέρω ἐνεργοποίηση καί ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου, καί

  4. Τήν ἀνάληψη ἐκστρατείας ἔγκαιρης καί τεκμηριωμένης πληροφόρησης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τῆς κοινωνίας ἀπό μέρους τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς.

,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΞΕΠΡΟΒΑΛΛΕΙ»

Ἀπὸ τὴν Συνεδρία τῆς 05.10.2021
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

.                    Συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 5 Ὀκτωβρίου 2021, στή δεύτερη Τακτική Συνεδρία της ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν αἴθουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης.
[…]  σύμφωνα μέ τήν Ἡμερησία Διάταξη, ἀνέγνωσε τήν Εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός μέ θέμα: «Κανονισμός “Περί συστάσεως, ὀργανώσεως καί λειτουργίας τοῦ Μητρῴου Ἐφημερίων, Διακόνων καί Ἱεροκηρύκων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μ.Ε.Δ.Ι.)”».
[…] Ἀκολούθησε ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου μέ θέμα: «Συμμετοχή τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν γεγονός».
.                 Στό ἐρευνητικό μέρος τῆς Εἰσηγήσεώς του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε κυρίως τήν ἔννοια τῆς λέξης «λαϊκός» στήν Ἐκκλησία ἀναφερόμενος συνοπτικά στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία καί ἐκτεταμένα στό πῶς ἐκφράζεται ἡ ὁμοτιμία καί ἡ ὁμοφροσύνη στό ἐκκλησιαστικό γεγονός.
.                   Τό δεύτερο μέρος τῆς Εἰσηγήσεως, περιελάμβανε σχόλια σέ ἕνα κείμενο σύγχρονου λαϊκισμοῦ, τό ὁποῖο ἐπέλεξε ὡς χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀνάμεσα ἀπό δεκάδες κείμενα πού εἶναι σχεδόν πανομοιότυπα ὡς πρός τό ὕφος, τήν δομή, τήν ὀρθογραφία, τήν σύνταξη καί τήν στίξη. Ἡ συνήθης πρακτική τῶν συντακτῶν τῶν κειμένων αὐτῶν, τόνισε ὁ Εἰσηγητής, «εἶναι νά προκαλέσει καί νά ἐγείρει τό δημόσιο αἴσθημα, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά ἤ ἐλλιπῆ, ἀπαξιωτικά καί κατά βάση ψευδῆ καί δυσφημιστικά στοιχεῖα γιά τό πρόσωπο, τόν θεσμό, τήν συλλογικότητα ἤ τήν κατάσταση κατά τῶν ὁποίων βάλλουν καί ἔτσι ἀποτελοῦν ἕνα σύγχρονο ἐντατικό κοινωνικό πρόβλημα, πού δέν ἀφορᾶ ἀποκλειστικά τήν Ἐκκλησία, ἀλλά κάθε χῶρο πού ἐμπλέκεται ἐνεργά στόν δημόσιο βίο καί πού ἡ συντεταγμένη δομή του καί οἱ παρεμβάσεις του ἐνοχλοῦν κύκλους ἤ ἄτομα πού βασανίζονται ἀπό μιά περίπλοκη ψυχοπαθολογία».
.                    Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀθηναγόρας, ἀφοῦ ἐπεσήμανε ἀναλυτικά τά κοινά χαρακτηριστικά τῶν κειμένων, πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον καλοῦν τόν λαό σέ ἀποτείχιση ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀνυπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο, ἀνέφερε συμπερασματικά ὅτι πρέπει νά ληφθεῖ μιᾶ συλλογική ἀπόφαση γιά τό πῶς θά τοποθετηθοῦμε ἀπέναντι σέ αὐτά. Καί τόνισε: «Ἐμεῖς ἀμετακίνητοι ἀπό τίς θέσεις μας ἔχουμε νά ἐπιλέξουμε μεταξύ δύο πρακτικῶν:

ἤ νά τούς ἀγνοήσουμε καί νά τούς ἀφήσουμε νά συνεχίσουν νά δροῦν ἀνεξέλεγκτα ἐντός κι ἐκτός Ἐκκλησίας, σκανδαλίζοντας τούς πιστούς κι ὁδηγώντας πολλούς ἐξ αὐτῶν στήν ἀπόλυτη πλάνη καί σέ πράξεις πού ἐλλοχεύουν πολυεπίπεδους κινδύνους
ἤ νά σχεδιάσουμε καί νά ἐφαρμόσουμε ἕνα ἑνιαῖο πλαίσιο προστασίας τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ποιμνίου μας ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν πάσης φύσεως δημαγωγῶν, συνωμοσιολόγων καί ὑβριστῶν τοῦ ἔργου καί τῆς προσφορᾶς μας.

Μέ τό νά παρακολουθοῦμε μουδιασμένοι τίς ἐπιθέσεις ἐναντίον μας, εὐχόμενοι ἁπλῶς τό κακό νά εἶναι μικρό ἤ νά σιωποῦμε δίνοντας χῶρο στόν παραλογισμό ἤ ἀκόμα χειρότερα αὐτοεγκλωβισμένοι καί φοβούμενοι μιά ἐμφανῶς ἀναπόφευκτη σύγκρουση νά προσπαθοῦμε νά ἐξευμενίσουμε τό τέρας πού σιγά – σιγά ξεπροβάλλει μπροστά μας, δέν προστατεύουμε τήν ἑνότητα, οὔτε ἐκτελοῦμε κάποια χριστιανική ἐπιταγή, ἁπλῶς δίνουμε χῶρο στούς διῶκτες μας νά ἐπεκταθοῦν, παρουσιάζοντας ἐσφαλμένα στήν κοινωνία τήν εἰκόνα ὅτι ἤ ἀδιαφοροῦμε γιά τήν Ἐκκλησία καί τό μέλλον της ἤ ὅτι φοβισμένοι προσπαθοῦμε ν’ ἀποφύγουμε καταστάσεις πού θά καταδείκνυαν τήν εὐαλωτότητά μας ἔναντι αὐτῶν πού ὑποσκάπτουν μεθοδικά τά θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας».

, , , ,

Σχολιάστε

«ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ, ΕΓΩΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ καὶ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΔΟΞΑΣΙΩΝ, ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ»

Συνῆλθε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(4.10.2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

.            Συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα 4 Ὀκτωβρίου 2021, τηρουμένων ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, σέ πρώτη τακτική Συνεδρία, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν αἴθουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 26ης Αὐγούστου ἐ.ἔ.
.            Πρό τῆς Συνεδρίας ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης
.            Περί τήν 9η πρωινή, στήν αἴθουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου, ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν Αὐτῆς. Ἀναγνωσθέντος τοῦ Καταλόγου τῶν συμμετεχόντων Ἱεραρχῶν, διεπιστώθη ἀπαρτία. Ἀκολούθως, συνεκροτήθη ἡ Ἐπιτροπή Τύπου .
.            Στή συνέχεια, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὡς Πρόεδρος τοῦ Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, προσφώνησε τά Μέλη Αὐτῆς, ἐπικαλούμενος τίς πρεσβείες τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Ἀθηνῶν, Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καί Ἱεροθέου, γιά τήν αἴσια ἔκβαση καί ἐπιτυχῆ διεξαγωγή τῆς Συνόδου καί ἀναφέροντας ἀρχικά ὅτι συνερχόμασθε ὕστερα ἀπό μακρό διάστημα στήν ἱστορική Ἱερά Μονή Πεντέλης, μέ σκοπό νά συζητήσουμε σύγχρονα καί ἐπίκαιρα προβλήματα καί νά ἐκφράσουμε τήν συνοδική φωνή, τήν ὕψιστη αὐτή ἔκφραση ἐκκλησιολογικοῦ φρονήματος καί πράξεως τῆς Ἐκκλησίας.
.            Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στήν πανδημία καί στίς προϋποθέσεις πού δημιουργήθηκαν ἐξ αἰτίας αὐτῆς γιά νά ἀναδειχθοῦν πολλά ἀπό τά προβλήματα πού συνωστίζονται δεκαετίες τώρα μέσα στόν τρόπο καί στήν καθημερινότητα τῶν ἐπιλογῶν μας, ὅπως χλιαρή πίστη, ἐκκοσμίκευση τῆς συνοδικότητας, ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀνυπακοή καί ἐγωιστική αὐτοδιάθεση, ψήγματα προτεσταντισμοῦ καί αἱρετικῶν δοξασιῶν, ἔλλειψη γνησίου ὁμολογιακοῦ πνεύματος, συντεχνιακή λογική, ψυχολογική πίεση καί ἀνασφάλεια.
.            Τονίζοντας ἰδιαίτερα τήν ἀνάγκη διατήρησης τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διαταράχθηκε κατά τήν περίοδο αὐτή, ὁ Μακαριώτατος εἶπε τά ἑξῆς: «Πρῶτος γνωρίζω νά κάνω πίσω γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναμένω καί ἀπό ἐσᾶς, τούς ἀδελφούς μου, τό ἴδιο. Προσωπικές ἀπόψεις καί ἀλλότριες φωνές πρέπει νά τίς καταδικάσουμε. Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, μία πρέπει να εἶναι καί ἡ φωνή της, ἐκφραζομένη ἐν Συνόδῳ καί πάντοτε ὡς ἑνοποιητική δύναμη γιά τήν σωτηρία ὅλων ἡμῶν. Δέν ἔχουμε ἄλλα περιθώρια λαθῶν καί αὐτονομήσεως. Σᾶς καλῶ νά ἀναλογισθοῦμε τίς εὐθύνες μας καί νά συνεχίσουμε, ἐν ὑπακοῇ πρός τό συνοδικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, τήν πορεία μας πρός τόν οὐρανό. Πληθαίνουν οἱ φωνές ἀμφισβήτησης καί χαίρεται ὁ διάβολος νά ποτίζουμε τό δένδρο τοῦ διχασμοῦ. Τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπηρετοῦμε, τόν Μέγα Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο συνεχίζουμε νά ἀκολουθοῦμε μέ τήν ζωή μας. Στῶμεν, λοιπόν, καλῶς καί στῶμεν μετά φόβου».
[…]

Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Περὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                    Ἡ γραπτὴ δημόσια δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, μὲτὴν ὁποία ἐξέφρασε τὴ λύπη του, γιατί πλήγωσε τὸ ποίμνιό του μὲ τὴ συμμετοχή του στὴ φιέστα ποὺ ἔστησε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος στὴ Νέα Ὑόρκη στὶς 20 Σεπτεμβρίου, ἐκτόνωσε προσωρινὰ τὴν κατάσταση. Στὴν κατάληξη τῆς δήλωσής του ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος ἀναφέρει:
.                    «Λυπᾶμαι εἰλικρινὰ γιὰ τὴν ὀδύνη, ποὺ ἄθελά μου προκάλεσα σὲ Κυπρίους καὶἙλληνοαμερικανοὺς ἀδελφούς μου, ἰδιαίτερα στὸ ἀγαπημένο μου ποίμνιο. Προσεύχομαι νὰ βρεθεῖμία δίκαιη καὶ βιώσιμη λύση στὴ μαρτυρικὴ Κύπρο, ὅπως τὴν προσδοκᾶ ὁ Κυπριακὸς λαός, μὲβάση τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ τὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα μὲ τὶςἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ καὶ ἐργάζομαι γιὰ αὐτὸ τὸ σκοπό».
.                    Ἡ δήλωσή του ἀκυρώνει ὅλα ὅσα γράφτηκαν ὑπὲρ τῆς παρουσίας του στὴν φιέστα Ἐρντογάν. Τὸ καταπληκτικὸ εἶναι ὅτι καὶ τὸ περασμένο Σαββατοκύριακο καὶ μετὰ τὴδήλωση τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου ἀρθρογράφοι ὄχι μόνο παντελῶς ἄσχετοι μὲ τὴν Ὀρθοδοξία ἀλλὰ καὶπολέμιοί της καὶ μὲ ἄγνοια τοῦ καθεστῶτος ποὺ διέπει, μὲ βάση τὶς διεθνεῖς συνθῆκες, τὸ πράγματι πολύπαθο Φανάρι συνέχισαν νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι καλῶς ἔπραξε ποὺ συμμετέσχε στὴν φιέστα Ἐρντογάν. Εἶναι ἀφελὲς νὰ νομίζεται ὅτι ὑποτασσόμενο τὸν κατευνάζει…
.                    Ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος εἶχε κάθε λόγο νὰ ἀπόσχει ἀπὸ τὴν ἐθνικιστικὴ καὶπροπαγανδιστικὴ ἐκδήλωση τοῦ Τούρκου Προέδρου. Αὐτὸ μὲ βάση τὴν πάγια πρακτικὴ τοῦ Φαναρίου, ὅτι δὲν ἀναμιγνύεται στὴν πολιτικὴ καὶ ἑπομένως ἀπέχει ἀπὸ κάθε ἐκδήλωση ποὺ δὲν κατατείνει στὴν εἰρήνη καὶ στὴν καταλλαγὴ μεταξὺ κρατῶν καὶ θρησκειῶν.
.                    Τὸν ὕψους 171 μέτρων καὶ 35 ὀρόφων οὐρανοξύστη ἐγκαινίασε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος μὲ τὴ συμμετοχὴ στὸ κόψιμο τῆς κορδέλας, μεταξὺ ἄλλων, τοῦ ἡγέτη τῶν τουρκοκυπρίων καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου καὶ δείχνει, ὅπως εἶπε στὴν ὁμιλία του ὁ κ. Ἐρντογάν, τὴν ἰσχὺ τῆς Τουρκίας, καθὼς καὶ τὶς ἐπιτυχίες της στὰ 100 χρόνια ποὺ πέρασαν ἀπὸ  τὴν ἵδρυση τῆς κεμαλικῆς δημοκρατίας…
                    Ὁ ἐν λόγῳ οὐρανοξύστης στεγάζει τὴ μόνιμη ἀντιπροσωπεία τῆς Τουρκίας στὸν ΟΗΕ, τὸ Γενικό της προξενεῖο στὴ Νέα Ὑόρκη καὶ ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῶν πολιτικῶν καὶδιπλωματικῶν δραστηριοτήτων της στὶς ΗΠΑ. Γιὰ τὴν κατασκευή του δαπανήθηκαν 291 ἑκατομμύρια δολάρια, καὶ εἶναι ψηλότερο ἀπὸ τὸ ἀπέναντί του εὑρισκόμενο κτίριο τῆς μόνιμης ἀντιπροσωπείας τῶν ΗΠΑ καὶ πλησίον τοῦ κτιρίου τοῦ ΟΗΕ. Ὁ οὐρανοξύστης προβάλλει τὸν τουρκοϊσλαμικὸ μεγαλοϊδεατισμὸ τοῦ Ἐρντογὰν μὲ τὸν σεληνιακὸ μηνίσκο καὶ τὸ ἀστέρι, καθὼς καὶ τὴν τουλίπα, σύμβολο τῆς κατακτητικῆς ἱστορίας τῆς Τουρκίας ἀπὸ τοὺς Σελτζούκους καὶἐντεῦθεν…
.                    Ἡ κυβέρνηση θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἐγκαίρως συζητήσει μὲ τὸν κ. Ἐλπιδοφόρο τὰτῆς συμμετοχῆς του στὴν φιέστα ἰσχύος τοῦ κ. Ἐρντογὰν καὶ στὴν, διὰ τῆς παρουσίας σὲ αὐτὴν τοῦἐκλεκτοῦ του Ἐρσὶν Τατάρ, προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ ἐπιβληθέντος καθεστῶτος στὰ κατεχόμενα ἐδάφη τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Θὰ ἀπεφεύγετο ἔτσι ἡ δημόσια ἔκφραση τῆς δυσαρέσκειάς της πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς καὶ ὅλος ὁ θόρυβος ποὺ ἐπακολούθησε.-

Σχολιάστε

ΤΡΙΠΛΗ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ(Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τριπλῆ ἀστοχία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                   Τὸ Δελτίο Τύπου (ΔΤ) τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς 26ης λήγοντος Αὐγούστου ἐμφανίζει τρεῖς ἄστοχες ἐνέργειες τῶν μελῶν της. Ἡ πρώτη εἶναι μὲ τὸ θέμα τοῦ Μητροπολίτου Θήρας κ. Ἐπιφανίου. Κατὰ τὸ ΔΤ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔθεσε ὑπ’ ὄψη τῶν μελῶν τῆς ΔΙΣ ἐπιστολὴ παραίτησης τοῦ Σεβ. Θήρας. Κατόπιν εἰσηγήσεώς του ἡ ΔΙΣ ἐπιφυλάχθηκε νὰ ἀποφανθεῖ «ἀφότου» (sic) ὁ Μακαριώτατος ἐπικοινωνήσει προσωπικὰ μὲ τὸν Μητροπολίτη Θήρας. ΜΕΤΑ τὴ λήξη τῆς συνεδρίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπικοινώνησε μὲ τὸν ἐν λόγῳ Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε ὅτι ὑπέγραψε ἐπιστολὴ παραίτησης καὶ αὐθημερὸν ἀπέστειλεἐπιστολή, μὲ τὴν ὁποία καὶ γραπτῶς ἐπιβεβαίωσε τὴ διάψευσή του. Κατόπιν αὐτοῦ ἡ ΔΙΣ ἀποφάσισε νὰ ἀποστείλει τὴν, κατὰ τὸν Μητροπολίτη Θήρας, πλαστὴ ἐπιστολὴ γιὰ νὰ προσφύγει στὴ Δικαιοσύνη, ὅπως ὁ ἴδιος ζήτησε. Παράλληλα θεώρησε τὸ θέμα λῆξαν.
.                   Ἡ ἐπιστολὴ παραίτησης τοῦ Μητρ. Θήρας προκάλεσε σάλο. Ἡ ἀστοχία ἔγκειται στὸ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ ἔπρεπε, ὅπως ἔκανε ὁ ἴδιος παλαιότερα καὶ ὅλοι οἱ προηγούμενοι Ἀρχιεπίσκοποι, ὅταν ἔλαβε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Θήρας νὰ ἐπικοινωνήσει μαζί του ΠΡΙΝ ἀπὸ τὶς συνεδριάσεις τῆς ΔΙΣ. Ἔτσι θὰ ξεκαθάριζε ἐγκαίρως τὸ ζήτημα, δὲν θὰ τὸ ἔφερνε στὴν ἹερὰΣύνοδο καὶ δὲν θὰ προκαλεῖτο σάλος, μὲ δηλητηριώδη ὑπονοούμενα καὶ μὲ ἐκμετάλλευση τοῦθέματος ἀπὸ ἐπαγγελματίες ὑβριστὲς καὶ ὑμνολόγους, ἀναλόγως τῆς περίστασης…
.                   Ἡ δεύτερη ἀστοχία τῆς ΔΙΣ ἦταν ἡ διαδικασία ποὺ ἀκολούθησε γιὰ τοὺς Μητροπολίτες Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶ. Τοὺς προετάθη νὰὑπογράψουν δήλωση, ἡ ὁποία ὅσο ἤπια γραμμένη καὶ ἂν εἶναι –ὅπως ἰσχυρίστηκαν Συνοδικοὶ Μητροπολίτες–  φέρνει στὸ νοῦ τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση καὶ τὶς δηλώσεις μετανοίας, ποὺ ἐπέβαλλε τὸσοβιετικὸ καθεστὼς στοὺς διωκόμενους ἀπὸ αὐτό.
.                   Παρατίθεται ἡ προταθεῖσα διὰ τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς ΙΣ πρὸς τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς δήλωση, γιὰ νὰ κρίνει ὁ ἀναγνώστης τὴν «ἠπιότητά» της:
«Ἔχοντας πλήρη συνείδηση τῶν ἀρχιερατικῶν μου ὑποχρεώσεων καὶ πρὸς ἄρσιν πάσης παρεξηγήσεως κατόπιν τῶν ὅσων διημείφθησαν ἐνώπιον τῆς συνεδριαζούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Τετάρτης 25ης Αὐγούστου 2021 δηλῶ τὴν πλήρη ὑπακοή, συμμόρφωση καὶἐναρμόνιση τῆς ἐλαχιστότητός μου πρὸς τὶς ἑκάστοτε Συνοδικὲς ἀποφάσεις καὶ τὴν πρόθυμη συνεργασία μου μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος χωρὶς οὐδεμία διαφοροποίηση».
Σημειώνεται ὅτι οὐδέποτε, στὰ 180 χρόνια τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς  Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἔχει τεθεῖ τέτοιου περιεχομένου δήλωση πρὸς ὑπογραφὴ ἀπὸ Ἱεράρχες. Καὶ γιατί δὲν δίδεται νὰ τὴνὑπογράψουν ΟΛΟΙ οἱ Μητροπολίτες, μὲ πρῶτο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο;… Θὰ γίνουν ἔτσι ΟΛΟΙ νομιμόφρονες…. Δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον Ἐπισκοπικὴ συνείδηση, θὰ ὑπάρχει μόνο νομιμοφροσύνη… Σημειώνεται ὅτι ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, εἶχε διαφωνήσει καὶ διαχωρίσει τὴ θέση του ἀπὸ ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ, μέχρι καὶ ἀπειλώντας μὲ σχίσμα, εἶχε δὲἀποχωρήσει ἀπὸ τὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2006, κατὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Κορίνθου, κάνοντας ἀρνητικὲς δηλώσεις γιὰ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἱεραρχία.
.                   Οἱ Μητροπολίτες διώκονται γιὰ τὴν «ἀνυπακοή» τους στὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ νὰτελεστεῖ ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, τὸν περασμένο Μάιο, στὶς 9 τὸ βράδυ ἀντὶ τοῦ μεσονυκτίου καὶνὰ μὴν τελεστεῖ ὁ Ἀναστάσιμος  Ὄρθρος. Σημειώνεται ὅτι πολλοὶ – καὶ Συνοδικοὶ – Μητροπολίτες δὲν ἀκολούθησαν τὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ… Ἁπλῶς, κατὰ Συνοδικὸ Μητροπολίτη, αὐτοὶ δὲν φανέρωσαν τὴν παρεκτροπή τους…
.                   Μετὰ τὶς ἐξηγήσεις ποὺ ἔδωσαν οἱ δύο Μητροπολίτες στὴν ΔΙΣ, ἡ ὑπόθεση θὰἔπρεπε νὰ τεθεῖ στὸ Ἀρχεῖο, ὅπου καὶ θὰ πάει μετὰ τὶς ἀνακρίσεις ποὺ θὰ διεξαχθοῦν, ἀφοῦ δὲνὑπάρχει οὐσιαστικὸ παράπτωμα… Ἡ τρίτη ἀστοχία εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ Μητρ. Ἀλεξανδρουπόλεωςὡς ἀνακριτοῦ τοῦ Μητρ. Κυθήρων. Δηλαδὴ μεταξὺ Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Κυθήρων δὲν ὑπῆρχεἄλλος Μητροπολίτης νὰ ἀναλάβει τὴν ἀνάκριση; Ὁ ὁρισμὸς αὐτὸς προκαλεῖ εὔλογες ἀπορίες καὶ ἀφήνει περιθώρια γιὰ σκέψεις ἀρνητικὲς περὶ τῆς ἐπιλογῆς.
.                   Πέραν αὐτῶν, τὸ γραφὲν στὸ ΔΤ τῆς ΔΙΣ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «εὐχαρίστησε τὰ Συνοδικὰ Μέλη γιὰ τὴν πρόθυμη συμβολή τους στὸ ὁμόφωνο τῶν ἀποφάσεων» δὲν συνιστᾶδιαδικασίες Συνοδικές. Τὸ νὰ λέγει καὶ νὰ προτείνει ὁ Προκαθήμενος καὶ νὰ συμφωνοῦν ὅλα τὰμέλη τῆς Συνόδου θυμίζει παπικὴ νοοτροπία, ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Σύνοδος τοῦ ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου. Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Θεόκλητος εἶχε δηλώσει στὸν γράφοντα ὅτιἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ μόνη Ὀρθόδοξη ποὺ τηρεῖ τὶς Συνοδικὲς διαδικασίες, ποὺ ὁ κάθε Μητροπολίτης γράφει καὶ λέγει ἐλεύθερα τὴ γνώμη του καὶ κατὰ συνείδηση ψηφίζει καὶ αὐτή του ἡγνώμη καὶ αὐτὴ ἡ ψῆφος γράφονται καὶ στὰ πρακτικά…
.                    Τώρα, λίγες οἱ συζητήσεις σὲ δημιουργούμενο κλίμα γενικῆς ἀποδοχῆς τῆς γνώμης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου…. Ἐπίσης μὲ δύο ἡμέρες συνεδριάσεων τὸν μήνα τῆς ΔΙΣ καὶ στὶςὑπόλοιπες ἡμέρες νὰ ἀποφασίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «κατ’ ἐξουσιοδότησή» Της, ποὺ πάντα ἐκ τῶνὑστέρων ἐγκρίνει τὰ πεπραγμένα του, τὸ Συνοδικὸ σύστημα εἶναι οὐσιαστικὰ ἀνύπαρκτο. Ἡ εὐθύνη φυσικὰ γιὰ τὴν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι μόνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.Ἐπιμερίζεται σὲ ΟΛΟΥΣ τοὺς Μητροπολίτες – μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.-

,

Σχολιάστε

ΑΝΤΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΑΠΕΙΛΕΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀντὶ αἴτησης  συγγνώμης ἀπειλὲς

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                   Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (ΔΙΣ) ἐξέδωσε στὶς 12 Μαΐου 2021 Δελτίο Τύπου μὲ τὸ ὁποῖο ἐνημερώνει  πὼς συνεδρίασε στὶς 11 καὶ 12 Μαΐου 2021 καὶ «προέβη σὲ μία ἐκτενῆ θεώρηση τῶν κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Πασχάλιο περίοδο (sic. Σημειώνεται ὅτι ἡ πασχάλιος περίοδος δὲν ἔχειἀκόμη παρέλθει…) συμπεριφορῶν καὶ πειθαρχίας τῶν παντὸς βαθμοῦ Κληρικῶν, πρὸς τὶς Ἀποφάσεις Αὐτῆς». Προφανῶς ἐννοεῖ τὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα θέλησε νὰ ἐπιβάλει γιὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα μὲ τὴν Ἐγκύκλιό Της 3041 (21/4/2021) καὶ πολλοὶ κληρικοὶ δὲν τὰ ἀκολούθησαν. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ ὅτι ἡ ΔΙΣ μέσα σὲ λίγες ὧρες ἔλαβε σοβαρὲς ἀποφάσεις, ἀφοῦ στὶς 12 Μαΐου τὸπρωὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  ἔλειψε γιὰ ὧρες, λόγῳ τῆς ἐπίσημης ὑποδοχῆς τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Μαυροβουνίου….
.                   Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ δείχνουν ὅτι ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν «ἀπειθαρχία» ποὺ ὑπῆρξε στὶς ἐντολές τους γιὰ τὸ Πάσχα. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι οἱ ἴδιοι προκάλεσαν τὴ σύγχυση στὸν κλῆρο καὶ στὸ λαό, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὶς γι’ αὐτοὺς «ἐκ προθέσεως διαφοροποιήσεις ἀπὸ τὶς ὁμόφωνες Συνοδικὲς Ἀποφάσεις». Καὶ ἀντὶ νὰ ζητήσουν ταπεινὰ συγγνώμη γιὰ τὴν ἀναστάτωση ποὺ προκάλεσαν, ἐκτίθενται ἀκόμη περισσότερο   ζητώντας νὰ τιμωρηθοῦν ὅσοι κληρικοὶ ἀκολούθησαν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία…
.                   Ἡ ΔΙΣ, μεταξὺ τῶν ἄλλων, στηλιτεύει τοὺς Μητροπολίτες Κυθήρων καὶ Αἰτωλίας καὶἈκαρνανίας, ὅτι ἀντέδρασαν στὶς ἐντολές Της καὶ ἀποφάσισε νὰ παραπέμψει τὶς πρὸς Αὐτὴνἐπιστολές τους στὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων γιὰ νὰ ὑποβάλει σχετικὲς εἰσηγήσεις. Τί περιμένουν τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ ἀπὸ τὴν ἐν λόγῶ Ἐπιτροπή; Νὰ ἀποφανθεῖ ὅτι οἱ ἐν λόγῳ Μητροπολίτες κακῶς τήρησαν τοὺς Κανόνες καὶ τὸ Τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀναγράφεται στὰ «Δίπτυχα»; Ποιός κάνει λάθος, ὁ τηρῶν τὰ «Δίπτυχα», ἢ ὅποιος τὰ παραβιάζει; Κανονικὰ ἡ Ἐπιτροπὴ – ἂν εἶχε τὴν ἁρμοδιότητα– τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ θὰ ἔπρεπε νὰ παραπέμψει…
.                    Ἀλλὰ γιατί μόνο τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς; Ὅπως γράψαμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο μας, δύο Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς (Κηφισίας καὶ Γλυφάδας) παραβίασαν τὴν Ἐγκύκλιο, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοιἀκόμη. Μεταξὺ αὐτῶν ὁ στενὸς φίλος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας καὶ οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς, Σάμου, Παροναξίας. Πρὸς τιμήν του ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος ἐξέδωσε Ἀνακοίνωση μὲ τὸ πρόγραμμα τῶν χοροστασιῶν του κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Σὲ αὐτὴν ἀναφέρει ὅτι τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θὰ τελέσει μόνο τὴν Παννυχίδα καὶ τὴν τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως μὲ τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ἀπὸ τὶς 5.30, τὸν Ἀναστάσιμο Ὄρθρο καὶ τὴ Θεία Λειτουργία. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος ἐπέτασσε ἡ Κυριακάτικη Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία νὰ τελεσθεῖ στὶς 9 τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου…  
.                   Τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη σαφέστερα στὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα τοῦ Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου. Μὲ αὐτὸ ἀπευθύνεται στὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Μητροπόλεώς του καὶ σημειώνει: «Διὰ τοῦ παρόντος καὶ κατόπιν προφορικῆς ἐπικοινωνίας ἡμῶν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐλάβομεν τὴν κανονικὴν εὐλογίαν Αὐτῆς (Σημ. ὁτονισμὸς τοῦ γρ.), ὥστε ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶΟἰνουσσῶν νὰ τελεσθῆ ὁ ἑορτασμὸς τῆς ζωοφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἸησοῦΧριστοῦ». Καὶ ἀκολουθεῖ τὸ πρόγραμμα. Στὶς 8.15 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἔναρξη τῆς Παννυχίδος, στὴ συνέχεια «Δεῦτε λάβετε φῶς…» καὶ στὶς 9 μ.μ. ὅλος (Σημ. Τονίζεται στὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα) ὁ Ὄρθρος. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς στὶς 8 θὰ ἀρχίση μετὰ πάσης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, τῆς βασιλίδος καὶκυρίας ἡμέρας». (Σημ. Τονίζεται στὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα). Ὁ Σεβ. Χίου τέλεσε, ὅπως ἐπεβάλλετο, τὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ἔχοντας «τὴν κανονικὴν εὐλογίαν τῆς ΔΙΣ». Στὴν περίπτωση πρέπει νὰ σχηματισθεῖ φάκελος  καὶ γιὰ τὸν ἁρμόδιο, ποὺ ἔδωσε τὴν εὐλογία;…
.                    Ἄλλο ἄτοπο, ποὺ ὑπάρχει στὸ Δελτίο Τύπου τῆς ΔΙΣ, εἶναι ὅτι ἀποφάσισε «νὰ ἐνεργήσει τὰ δέοντα πρὸς τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ τὴν περίπτωση Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Αὐτῆς, «ὅπου παρατηροῦνται καὶ κατὰ κόρον προβάλλονται πρωτόγνωρες τελετουργικὲς αὐθαιρεσίες».
.                   Πρῶτον ἡ ΔΙΣ εἶναι προϊσταμένη Ἀρχὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἑπομένως ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ὀφείλει νὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος καὶ νὰ ὑποβάλλει στὴ συνέχεια τὸν φάκελο στὴν ΔΙΣ. Καὶδεύτερον. Ἐνῶ κατονομάζει καὶ στηλιτεύει τοὺς Μητροπολίτες Κυθήρων καὶ Αἰτωλοακαρνανίας, ποὺ ἐπιτέλεσαν τὰ ἀρχιερατικά τους καθήκοντα, ἀποκρύπτει τὸ ὄνομα τοῦ κληρικοῦ τῆςἈρχιεπισκοπῆς, ποὺ διαπράττει «πρωτόγνωρες τελετουργικὲς αὐθαιρεσίες»… Τὰ ὅσα πράττει ἡ ΔΙΣ δικαιολογοῦν τὴ θλιβερὴ πραγματικότητα, ὅτι ἔχει χάσει μεγάλο μέρος τοῦ σεβασμοῦ, τῆς ἐκτίμησης καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης κλήρου καὶ λαοῦ…-

Σχολιάστε

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΤΡΑΠΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Σὲ ἐπικίνδυνη ἀτραπὸ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                  Ἡ μὲ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο κατάργηση τοῦ Ἀναστάσιμου Ὄρθρου ἀπὸ τὸν φετινὸἑορτασμὸ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ σοβαρότατο ἐκκλησιολογικὸ ἀτόπημα. Συνέβη τὸ ἀδιανόητο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νὰ ὑπάρξει προφανὴς περιφρόνηση τῆς Παράδοσής Της. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρότερα ὀλισθήματα στὴν 150ετῆ ἱστορία τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προκαλεῖ προηγούμενο ὠμῶν καὶ αὐθαίρετων ἐπεμβάσεων στὴ Λατρεία καὶ Τὴν ὁδηγεῖ σὲ ἐπικίνδυνη ἀτραπό.
.                  Ἡ ἐν ὀνόματι τῆς πανδημίας  ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) προκάλεσε σοβαρὴ ἀναστάτωση στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Πρῶτα χωρὶς οὐσιαστικὸ λόγο ἄλλαξε τὶς ὧρες τῆς παννυχίδας, τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπὸ τὶς 11 μ.μ., 12 μεσονύκτιο καὶ 1η πρωινὴ στὶς 8 μ.μ., 9 μ.μ. καὶ 9.15 μ.μ. ἀντίστοιχα! Πέραν τῆς ἀλλαγῆς τῆς ὥρας τῆς Ἀνάστασης ἡ ἀναταραχὴ προέκυψε καὶ ἀπὸ τὰ ἐκκλησιολογικὰ καὶ θεολογικὰ ἐρωτήματα ἂνἐπιτρέπεται ἐντὸς τοῦ ἰδίου 24ώρου νὰ τελεσθοῦν στὴν ἴδια Ἁγία Τράπεζα δύο Λειτουργίες καὶ ἂν οἱπρῶτες βραδινὲς ὧρες ἀνήκουν στὴν  ἑπόμενη ἡμέρα. Ἕνα θέμα λυμένο ἀπὸ αἰῶνες καὶδιατηρούμενο μέχρι πέρυσι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ πάντοτε –καὶ φέτος– στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ σὲ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία τὸ μετέτρεψαν σὲ πεδίο ἐκκλησιολογικῆς ἀντιδικίας Ἱεράρχες, ποὺ  ὑποστήριξαν τὴν ἀδικαιολόγητη ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ. Χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὸαἴσθημα τοῦ πιστοῦ λαοῦ, οἱ ἐθελοντὲς συνήγοροι ἐκτέθηκαν στὸ λαϊκὸ αἴσθημα καὶ προκάλεσαν σωστὲς θεολογικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς ἀντιδράσεις.
.                   Τὸ σοβαρότατο ὅμως ὀλίσθημα ἦταν ἡ μὲ ὁμόφωνη –ἔτσι τὴν ἤθελε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος– ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ κατάργηση τοῦ Ἀναστάσιμου  Ὄρθρου, ποὺ ἀκούγεται μία φορὰτὸν χρόνο καὶ τὸν περιμένουν μὲ λαχτάρα οἱ Χριστιανοί. Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος χαρακτηρίζει «ἀληθινὸν ἀριστούργημα» τὸν Κανόνα τοῦ Ὄρθρου τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, ποὺ εἶναι ποίημα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Καὶ ἐξηγεῖ ὁ π. Ἐπιφάνιος ὅτι ὁ ἐκ τῶν σημαντικοτέρων θεολόγων καὶ μελωδῶν τῆς Ἐκκλησίας μας θέλησε νὰ λαμπρύνει τὴν λαμπρὰν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μὲ τὸν πρῶτο ἦχο τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, διότι αὐτὸς εἶναι ὁ ἦχος ὅπουἔχει τὸ μέλος «ὀρθόν τε σύντονον καὶ γενναῖον…»  καὶ μὲ τὶς λαμπρὲς ρήσεις «τοῦ λαμπροτάτου πανηγυριστοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἵνα ἐκ λαμπροῦ πανηγυριστοῦ, ὑπὸ λαμπροῦ μελωδοῦ, διὰ λαμπροῦ ἤχου, μὲ λαμπρὰς ρήσεις λαμπρῶς τὸ λαμπρὸν τῆς Λαμπρᾶς ἡμέρας συγκροτῆται μέλος…» (Ἀρχιμ. Ἐπιφ. Θεοδωροπούλου «Ἡ Μεγάλη Ἑβδομὰς μετὰ ἑρμηνείας», Ἀποστ. Διακονία, ιδ΄ ἔκδοση, σελ. 53). Αὐτὸν τὸν Ὄρθρο τόλμησαν νὰ καταργήσουν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Συνοδικοὶ Μητροπολίτες!
.                  Ἡ ἀναταραχὴ ἀπὸ τὴν κατάργηση τοῦ Ἀναστάσιμου Ὄρθρου ἦταν φυσιολογική. Ἡπικρία ἦταν προφανὴς σὲ κλῆρο καὶ λαό. Πολλοὶ Μητροπολίτες καὶ πρεσβύτεροι ἔδειξαν ἀνυπακοὴ στὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ, ὑπακούοντας στοὺς Κανόνες καὶ στὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶΠαράδοση καὶ τέλεσαν κανονικὰ τὸν Ὄρθρο. Οἱ Συνοδικοὶ Μητροπολίτες ἐξετέθησαν ἀνεπανόρθωτα στὸν πιστὸ λαό. Οὐδεὶς πάντως ἕως σήμερα παραιτήθηκε ἐκ λόγων εὐθιξίας καὶἐπιγνώσεως τοῦ τί ἄτοπο ἔπραξε.
.                   Μεταξὺ ὅσων ἐπέδειξαν ἀνυπακοὴ στὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ ἦσαν καὶ οἱ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ Κηφισίας Κύριλλος καὶ Γλυφάδας Ἀντώνιος. Αὐτοὶ ἂν καὶ συμφώνησαν στὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ – ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἀπόφαση ἦταν ὁμόφωνη– τέλεσαν τὸν Ἀναστάσιμο Ὄρθρο.Ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας ὅλον κανονικά, ὁ δὲ Μητροπολίτης Γλυφάδας μὲ δική του Ἐγκύκλιο διευκρίνισε στοὺς ἐφημερίους τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδας νὰ τελεσθεῖ ἐν συντομίᾳ ὁ Ὄρθρος, μὲτὸ ψάλσιμο τῶν Καταβασιῶν καὶ τοῦ Ἐξαποστειλαρίου καὶ ἔδειξε ἀνοχὴ σὲ ὅσους κληρικοὺς τέλεσαν κανονικὰ ὅλο τὸν Ὄρθρο.
.                  Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὁ στενὸς φίλος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, Μητροπολίτης Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρος ἔδωσε ἐντολὴ  νὰ γίνει ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως τὸ Σάββατο στὶς 9 μ.μ., ἀλλὰ  ὁ  Ὄρθρος  καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς του Πάσχα… Τὸ ἴδιο πρόγραμμα μὲ τὸν Μητροπολίτη Μαντινείας ἀκολούθησε καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ. Ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας τήρησε τὸ τοπικὸ ἔθος καὶ τέλεσε τὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία λίαν πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες τέλεσαν Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία οἱ Μητροπολίτες Κυθήρων καὶ Αἰτωλοακαρνανίας. Στὴ Μητρόπολη Κορίνθου κληρικοὶ ξεκίνησαν τὴν παννυχίδα στὶς 8 μ.μ., ἀλλὰ τέλεσαν στὴ συνέχεια κανονικὰ τὸν Ὄρθρο καὶ τὴ Θεία Λειτουργία. Ἀκόμη καὶ στὴνἈρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν πολλοὶ κληρικοὶ τέλεσαν κανονικὰ τὸν Ὄρθρο. Ὁρισμένοι ποὺ δὲν τὸν τέλεσαν, ἀκολουθώντας τὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ, αἰσθάνθηκαν τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπολογηθοῦν στὸἘκκλησίασμα, ἀνάγκη ποὺ δὲν αἰσθάνθηκαν οἱ Συνοδικοὶ Μητροπολίτες Βεροίας, Ἄρτης, Γουμενίσσης, Ξάνθης, Ἰλίου, Νέας Ἰωνίας.
.                  Σημειώνεται ὅτι ὁ λαὸς ξεπέρασε τὸν κλῆρο καὶ τίμησε τὴν Ἀνάσταση στὶς 12 τὰμεσάνυχτα. Ὅπως ἔγραψε καθημερινὴ ἐφημερίδα οἱ περισσότεροι πιστοὶ περίμεναν, κατὰ τὸ πατροπαράδοτο ἔθιμο, νὰ πάει ἡ ὥρα 12, ὅποτε ὁ ἀττικὸς οὐρανὸς γέμισε μὲ τὰ βεγγαλικὰ γιὰ τὴν …κανονικὴ Ἀνάσταση.-     

, ,

Σχολιάστε

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Ι. ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Πενταλόφου Γουμενίσσης

Ἐκδημία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π.Χρυσοστόμου (Τσαβδαρίδη)
Κτήτορος καί Καθηγουμένου
τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου
καί Κτήτορος καί πνευματικοῦ Πατρός
τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν»

.                        Ὁ πολυσέβαστος καί πολυαγαπημένος πατέρας μας Γέροντας Χρυσόστομος ἐκοιμήθη σήμερα, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας τῆς «Παραμυθίας», 21 Ἰανουαρίου 2021, κατά τίς ἀπογευματινές ὧρες, σέ ἡλικία 74 ἐτῶν, ὕστερα ἀπό πολυήμερη ἀναμέτρηση μέ βαριά ἀσθένεια μέσα στήν Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας τοῦ ΓΣΝΕ 424 Θεσσαλονίκης, ὅπου καί εἰσήχθη τό βράδυ τῶν Χριστουγέννων.

Βιογραφικό σημείωμα

.                           Γεννήθηκε τό 1947 στή Θεσσαλονίκη. Ἦταν τό 4ο καί τελευταῖο τέκνο τοῦ Κωνσταντίνου Τσαβδαρίδη, ἐκ Πόντου, καί τῆς Δέσποινας Τσαβδαρίδου τό γένος Νομίδου, ἐκ Φερτεκίου Ἰκονίου Καππαδοκίας.
.                  Κατά τό Ἅγιο Βάπτισμα ἔλαβε τό ὄνομα τοῦ κεκοιμημένου πατέρα του, Κωνσταντίνου.
.                 Ἀπό μικρό παιδάκι 7 χρονῶν πῆρε τήν ἀπόφαση νά ἀφιερωθεῖ στόν Θεό. Ἐξέλεξε ἀπό νωρίς τήν ἀγαθή μερίδα, τό ἕν οὗ ἐστί χρεία.
.                  Σπούδασε στήν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης καί στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης.
.               Ἐκάρη μοναχός ἀπό τόν μακαριστό μητροπολίτη Λαγκαδᾶ κυρό Σπυρίδωνα στίς 6 Μαΐου 1970 σέ ἡλικία 23 ἐτῶν στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς στήν Χαλκιδική. Ἔλαβε τό ὄνομα Χρυσόστομος. Τήν ἑπομένη ἡμέρα χειροτονήθηκε διάκονος καί στίς 28 Αὐγούστου 1973 Πρεσβύτερος ἀπό τόν ἴδιο Μητροπολίτη.
.                 Ἀπό τό 1970 μέχρι τό 1979 ὁ π.Χρυσόστομος διακόνησε τόν λαό τοῦ Θεοῦ στή Μητρόπολη Λαγκαδᾶ.
.                    Κατά τήν δεκαετία τοῦ 1970 ἔκανε ἀλλεπάλληλα καί πολυήμερα προσκυνήματα στό Ἅγιον Ὄρος, ἐπισκεπτόμενος κυρίως τήν Ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί συνάζοντας τό μέλι τῆς ἡσυχίας κατά τήν συναναστροφή του μέ ἐνάρετους ἀσκητές, θεοφόρους ἐρημίτες καί χαρισματούχους Γέροντες.
.                 Τό 1979 ἔλαβε ἀπολυτήριο γιά τή Μητρόπολη Πολυανῆς, Γουμενίσσης καί Κιλκισίου. Μέ τήν ὁλόψυχη εὐλογία τοῦ τότε μητροπολίτου Ἀμβροσίου (1974-1991 καί μετέπειτα Παροναξίας 1991-2004) ἵδρυσε τό 1981 τό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στόν Πεντάλοφο τῆς Γουμένισσας τοῦ Κιλκίς, στό ὁποῖο ἐγκαταβιοῦν σήμερα 30 περίπου ἀδελφοί. Τό Ἱερό Κοινόβιο ἐξ ἀρχῆς ὑπήχθη διοικητικῶς εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ὡς μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, μέ τήν ἔκθυμο εὐλογία τοῦ μητροπολίτου Ἀμβροσίου καί τή σύμφωνο γνώμη τοῦ τότε Ἡγουμένου καί πλέον μακαριστοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου, ὁ ὁποῖος καί πρότεινε τήν ὑπαγωγή τοῦ ἱεροῦ καθιδρύματος ὡς μετοχίου σέ ἁγιορειτική Μονή, προκειμένου ἡ ἀδελφότητα νά ἐπιβιώσει καί νά ἐξελιχθεῖ πνευματικά.
.                      Στίς 8 Νοεμβρίου 1981 (ἑορτή τῶν Ἀρχαγγέλων) ἐτελέσθη στό Ἱερό Κοινόβιο ἡ πρώτη θεία Λειτουργία ἀπό τόν μητροπολίτη Ἀμβρόσιο, στόν ἄρτι ὁλοκληρωθέντα Ἱερό Ναό τῶν Ἀρχαγγέλων. Στίς 18 Αὐγούστου 1985 ὁ ἴδιος Μητροπολίτης προεχείρισε τόν Γέροντα Χρυσόστομο εἰς Μεγαλόσχημον Μοναχόν δίνοντάς του τό μέγα καί ἀγγελικό Σχῆμα τῶν Μοναχῶν καί αὐθημερόν τόν ἐνεθρόνισε ὡς Καθηγούμενον τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου.
.                          Παράλληλα μέ τήν ἀνοικοδόμηση καί τήν ἐπάνδρωση τῆς ἀνδρικῆς Μονῆς, ὁ π.Χρυσόστομος συνέστησε ἀδελφότητα μοναζουσῶν, πνευματικῶς ἐξαρτημένη ἀπό τό Ἱερό Κοινόβιο. Ἡ ἀδελφότητα αὐτή ἀρχικῶς ἐγκαταστάθηκε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Τριμόρφου στό χωριό Μοναστηράκι τῆς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου μέ τήν εὐλογία τοῦ οἰκείου μητροπολίτου μακαριστοῦ Ἰωάννου. Παρέμεινε ἐκεῖ τό χρονικό διάστημα 1998-2008. Ἀπό τό 2006 μέ πρόσκληση καί εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος, ὁ Γέροντας Χρυσόστομος ἄρχισε τήν ἀνέγερση ἑνός ἀκόμη μοναστηριοῦ, τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν» στό Μεσαῖο Θεσσαλονίκης. Ὁ μετέπειτα μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης καί ἤδη πλέον μακαριστός Ἰωάννης εὐλόγησε ἐξ ἀρχῆς ὁλόθυμα τήν προσπάθεια αὐτή. Ἡ γυναικεία ἀδελφότητα (20 περίπου μοναχές σήμερα) ἐγκαταστάθηκε ἀπό τό 2008 στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο, ὑπαγόμενη πάντοτε στήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ π.Χρυσοστόμου καθώς καί τοῦ ἑκάστοτε Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου.
.                     Ὁ ἀοίδιμος Γέροντας βίωνε τόν Μοναχισμό ἐμπειρικά, βιωματικά. Ζοῦσε ἀπό ἐδῶ τήν χαρά τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἔλεγε πολλές φορές στούς μοναχούς του: «Χίλιες φορές νά γεννιόμουν, χίλιες φορές μοναχός θά γινόμουν». Καί μέ ἔμφαση τόνιζε: «Δέν ξέρουμε σέ τί Παράδεισο μᾶς ἔβαλε ὁ Θεός, παιδιά μου». Πεμπτουσία τῆς πνευματικῆς ζωῆς θεωροῦσε τήν θεία Λειτουργία. Καί ὑπενθύμιζε συχνά πώς ὅλη ἡ ὑπόλοιπη μέρα τοῦ μοναχοῦ, εἴτε στό διακόνημα, εἴτε στό κελλί πρέπει νά εἶναι μιά συνέχεια τῆς θείας Λειτουργίας.
.                   Ἐκτός ἀπό τίς δύο μοναστικές ἀδελφότητες πού καθοδηγοῦσε πνευματικά, ὑπῆρξε παράλληλα ἐξομολόγος καί πνευματικός καθοδηγητής ἑκατοντάδων λαϊκῶν ἀδελφῶν μας.
.                         Ἡ κοίμηση τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος συνέπεσε κατά τή χρονική στιγμή πού τό Ἱερό Κοινόβιο συμπληρώνει 40 ἔτη ἀπό τήν ἵδρυσή του. Στίς 6 Μαΐου 2020 ὁ σεβαστός Γέροντας εἶχε συμπληρώσει 50 χρόνια μοναχικοῦ βίου.
.                     Τά πολυάριθμα πνευματικά τέκνα του, οἱ δύο μοναστικές ἀδελφότητες, κληρικοί καί λαϊκοί, κλίνουν εὐλαβικά τό γόνυ τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, τοῦ φιλοῦν ταπεινά τό χέρι καί τόν προπέμπουν στήν αἰώνια μακαριότητα, στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ πού τόσο ἀγάπησε ἀπό μικρό παιδί, εὐχόμενοι καλή συνάντηση καί καλή ἀνάσταση.
.                    Πολυσέβαστέ μας Γέροντα, εὐχόμεθα ταπεινά ἡ σήμερα ἑορταζομένη Παναγία ἡ «Παραμυθία» πού τόσο ἀγαποῦσες, νά σέ ὑποδεχθεῖ καί νά σέ παρουσιάσει μέ χαρά στόν Χριστό. Ἀλλά καί ἐμᾶς νά μᾶς παραμυθήσει πού μείναμε ὀρφανοί ἀπό τήν παρουσία σου.
.                          Αἰωνία σου ἡ μνήμη πολυαγαπημένε μας καί καλέ μας Γέροντα, εἶσαι μέσα στήν καρδιά μας, δέν θά σέ ξεχάσουμε ποτέ, ἑτοίμασέ μας χῶρο ἀναπαύσεως κοντά στόν Χριστό μας καί κοντά σου. Γρήγορα νά συναντηθοῦμε. Ἀμήν, γένοιτο.

, ,

Σχολιάστε