Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΘΝΙΚΑ"

«Ο ΕΠΑΡΑΤΟΣ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ἀποτελεῖ αἵρεση καὶ ἔκπτωση ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο»

Ἡ ἀντιφώνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν στὴν Ξάνθη (03.10.19) ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 100 χρόνων ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως.

Σεβασμιώτατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, Ἅγιε Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κύριε Παντελεήμονα
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς
Κύριε Ὑφυπουργὲ Μακεδονίας κ Θράκης,
Κυρία Ὑφυπουργὲ τῆς Παιδείας μας
Ἀξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Ἐκλεκτοὶ Ἄρχοντες τοῦ Λαοῦ μας
Ἐνδοξότατοι καὶ Γενναιότατοι Ἀξιωματικοὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας
Λαὲ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε

.               Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα σὲ αὐτὸν ἐδῶ τὸν εὐλογημένο τόπο τῆς πατρίδας μας ὡς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνοδευόμενος ἀπὸ ἐκλεκτοὺς καὶ ἀγαπητοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, τίμια καὶ σεβάσμια μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ συμμετάσχουμε στὸν ἑορτασμὸ τῶν ἐλευθερίων τῆς Ξάνθης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄμεσα συνυφασμένος μὲ τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς τελικῆς ἐνσωματώσεως τῆς Θράκης στὸν ἐθνικὸ κορμὸ καὶ τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως ἐκατὸ ἐτῶν ἀπὸ αυτὴν τὴν κομβικὴ γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὴν ὀρθοδοξία ἀποκατάσταση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἱστορικῆς τάξης, ἡ ὁποία εἶχε διασαλευθεῖ γιὰ πέντε ὁλόκληρους αἰῶνες «κρίμασιν ἐν οἷς οἶδε Κύριος».
.               Βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ, σὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴν ἔπαλξη τῆς πατρίδος μας, γιὰ νὰ καταθέσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας στὸν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, τὸν ἐλευθερωτὴ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴν Ἀρχαγγελιώτισσα, τὴν Προστάτιδα καὶ Ἐλευθερώτρια τῆς Ξάνθης καὶ ἁπάσης τῆς Θράκης, στὸν Τίμιο Πρόδρομο, τὸν πολιοῦχο τῆς πόλεως καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους γιὰ τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας, ποὺ μᾶς χάρισαν.
.               Βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ ἐπίσης γιὰ νὰ ἀποδώσουμε τιμὴ στοὺς προγόνους μας, σὲ ὅλους τοὺς ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους ἤρωες, ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους καὶ θυσιάσθηκαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς ἐλευθερίας στὸ νέο ἑλληνικὸ Κράτος.
.               Βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ ὅμως καὶ γιὰ νὰ ἀντλήσουμε διδάγματα γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας καὶ μάλιστα μέσα σὲ ἕνα κόσμο ταραγμένο, σὲ ἕνα κόσμο πληγωμένο ἀπὸ πολέμους, ἀπὸ ἀσύμμετρους ἀνταγωνισμούς, ἀπὸ ἄκρατους ἐθνικισμούς, σὲ ἕνα κόσμο ποὺ μᾶς προκαλεῖ καὶ μᾶς προσκαλεῖ σὲ μία ὑπεύθυνη καὶ δημιουργικὴ διαχείριση τῆς ἐλευθερίας μας.
.               Ἡ παρουσία καὶ ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ γόνιμου καὶ δημιουργικοῦ προβληματισμοῦ, ποὺ γεννᾶ ἡ σημερινὴ ἐπέτειος, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἔχει τρεῖς κατευθυντήριες γραμμές, τρεῖς στοχεύσεις:
Πρῶτον:
.               Νὰ ἐργασθοῦμε μὲ ὅλη μας τὴν δύναμη γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ μας. Αὐτὸ τὸ προσκλητήριο δὲν ἐξαιρεῖ κανέναν. Ἡ συνεργασία ὅλων μας ἀνεξαιρέτως, ἡ προβολὴ τῶν πολλῶν ποὺ μᾶς ἑνώνουν καὶ ἡ περιθωριοποίηση τῶν λίγων ποὺ μὰς χωρίζουν εἶναι αὐτονόητο χρέος μας.
Δεύτερον:
.               Νὰ καταβάλουμε κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῆς ἤ οἰασδήποτε ἄλλης ἑτερότητος. Γι᾽ αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἐγρήγορση καὶ ἐπαγρύπνηση, ἀλλὰ καὶ εἰρηνικὴ ἀντίσταση σὲ ξένα καὶ ἀλλότρια κέντρα ἢ συμφέροντα, ποὺ ἐπιχειροῦν ἐμφανῶς ἢ ἀφανῶς νὰ τορπιλίσουν τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων.
Τρίτον:
.               Νὰ καταδικάσουμε τὸν ἐπάρατο ἐθνοφυλετισμό, ὁ ὁποῖος εὐθύνεται γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ βάσανα καὶ τὶς ὀδύνες αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ τοῦ λαοῦ μας. Εἰδικά ὁ ἐθνοφυλετισμὸς στὸν ὀρθόδοξο χῶρο ἀποτελεῖ αἵρεση καὶ ἔκπτωση ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου.

 

ΠΗΓΗ: iaath.gr

Διαφημίσεις

, ,

Σχολιάστε

ΕΛΛΑΔΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ!

λλάδα SOS

Τοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου Ἀμφιλοχίου

.                     Σὸκ προκαλοῦν τὰ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἀναφορικὰ μὲ τὴν.. μὴ ἀναστρέψιμη;; μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Πατρίδας μας. Τὸ 2018, σύμφωνα μὲ τὴν ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκαν στὴν Χώρα μας 33.857 περισσότεροι θάνατοι ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν γεννήσεων. Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ συγκέντρωσε ἠ ΕΛΣΤΑΤ,  οἰ γεννήσεις τὸ 2018 ἀνῆλθαν σὲ 86.440 (44.525 ἀγόρια καὶ 41.915 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση 2,4% σὲ σχέση μὲ τὸ 2017, ποὺ ἦταν 88.553 (45.686 ἀγόρια καὶ 42.867 κορίτσια). Οἱ θάνατοι, κατὰ τὸ 2018, ἀνῆλθαν σὲ 120.297 (61.387 ἄνδρες καὶ 58.910 γυναῖκες). Οἱ γάμοι ἀνῆλθαν σὲ 47.428 παρουσιάζοντας μειωση 5,4% σε σχέση μὲ τὸ 2017, κατὰ τὸ ὁποῖο εἶχαν πραγματοποιηθεῖ 50.138. Παράλληλα, ὅπως ἐπισημαίνει πρόσφατη ἔρευνα τῆς Ἑλληνικῆς Γεροντολογικῆς καὶ Γηριατρικῆς Ἑταιρείας μὲ ἀφορμὴ τὴν παγκόσμια ἡμέρα Ἡλικιωμένων (1 Ὀκτ.), γιὰ τὰ ἑπόμενα 30 χρόνια προδιαγράφεται γιὰ τὴν Χώρα μας ζοφερὸ μέλλον, καθὼς τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι δὲν θὰ ξεπερνοῦν τὸ 12% τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ μέση ἡλικία θὰ ἀγγίζει τὰ 50 ἔτη καὶ οἱ οἰκονομικὰ ἐνεργοὶ πολίτες θὰ εἶναι στὴν καλύτερη περίπτωση περὶ τὰ 3.7 ἑκατομμύρια. Σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τῆς Ἑλληνικῆς Γεροντολογικῆς καὶ Γηριατρικῆς Ἑταιρείας, τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας δὲν θὰ ξεπερνᾶ –μὲ τὶς αἰσιόδοξες προβλέψεις- τὰ 10 ἑκατομμύρια, ἤ –μὲ βάση τὸ κακὸ σενάριο- τὰ 8,3 ἑκατομμύρια. Ὁ πληθυσμὸς τῶν παιδιῶν ἡλικίας 3 ἕως 17 ἐτῶν θὰ μειωθεῖ ἀπὸ 1,6 ἑκατομμύριο, ποὺ εἶναι σήμερα, σὲ 1-1,4 ἑκατομμύριο, τὰ ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν θὰ ἀποτελοῦν τὸ 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ τὸ 2020 1 στὰ 7 παιδιά, ποὺ θὰ γεννῶνται στὴν Ἑλλάδα, θὰ ἔχουν ἕνα τουλάχιστον ἀλλοδαπὸ γονέα.
.                     Δεύτερη πιὸ γερασμένη χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἡ Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat, ποὺ δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, καθὼς γιὰ κάθε τρία ἄτομα σὲ παραγωγικὴ ἡλικία, τὸ 2018 ἀντιστοιχοῦσε ἕνας ἡλικιωμένος ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Στὴν πρώτη θέση βρίσκεται ἡ Ἰταλία. Σὲ παγκόσμια κατάταξη γήρανσης ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὴν 7η θέση μὲ τὸ 20,4% τῶν κατοίκων νὰ εἶναι ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν καὶ νὰ ἐμφανίζει αὔξηση 189% σὲ σχέση μὲ τὸ 1960.  Στοὺς σημαίνοντες συναγερμὸ προστέθηκε πρόσφατα καὶ τὸ think tank διαΝΕΟσις, τὸ ὁποῖο παρουσίασε μία ἐξαιρετικὰ ἀνησυχητικὴ μελέτη σχετικὰ μὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ δημογραφικοῦ στὴ χώρα. Βάσει τῶν σεναρίων ποὺ ἐξετάζει ἡ ὁμάδα ἐπιστημόνων ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ καθηγητῆ Βύρωνα Κοτζαμάνη, ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας συρρικνώνεται, μετὰ ἀπὸ μία «ἔκρηξη» ἕως τὸ 2010, καὶ ἡ συρρίκνωση αὐτὴ μᾶλλον θὰ συνεχιστεῖ ἕως καὶ τὸ 2050, μὲ τὴν ἔντασή της νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες. Ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως σημειώνει ἡ μελέτη αὐτὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δὲν ὁδηγεῖ μόνον τὸ ἐκπαιδευτικό, τὸ σύστημα ὑγείας ὡς καὶ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα σὲ κατάρρευση, ἀλλὰ ἡ δημογραφικὴ αὐτὴ κάμψη μπορεῖ νὰ ἔχει σημαντικὲς συνέπειες τόσο στὴν γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ τῆς χώρας, ὅσο καὶ στὴν ἐθνική της ἄμυνα.
.                     SOS λοιπὸν γιὰ τὴν πληθυσμιακὴ συρρίκνωση τῆς Χώρας καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὸ λίαν ἀνησυχητικὸ αὐτὸ φαινόμενο ἐκπέμπουν ἐγνωσμένου κύρους ἐρευνητικὰ κέντρα, Πανεπιστημιακὰ Ἱδρύματα καὶ καθ᾽ ὕλην Φορεῖς. Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ οἱ πιὸ ἀπαισιόδοξοι, οἱ ὁποῖοι μιλοῦν γιά… «ἐξαφάνιση» τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν Χώρα, καθώς, ὅπως ἰσχυρίζονται, ἡ συρρίκνωση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὶς οἰκογένειες τῶν ἀλλοδαπῶν ὁδηγεῖ σὲ ἀλλοίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου. Τί μέλλει γενέσθαι λοιπόν; Ποιός καὶ πῶς θὰ ἀνατραπεῖ ἡ ζοφερὴ αὐτὴ πραγματικότητα; Ἀρκοῦν οἱ ἐπισημάνσεις, δηλώσεις καὶ ἀναφορὲς ἢ χρειάζονται ἄμεσα, ἐδῶ καὶ τώρα, ἄμεσα μέτρα ἀνατροπῆς καὶ ἀνάταξης ἐνάντια στὴν ὑπογεννητικότητα;;
.                     Σὲ μία ἀπόλυτα καταναλωτικὴ κοινωνία, ὅπου τὰ περισσότερα προβλήματα ἀντιμετωπίζονται κυρίως σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ληφθοῦν κυρίως οἰκονομικὰ μέτρα, ἰσχυρίζονται κάποιοι. Δημιουργία παιδικῶν σταθμῶν γιὰ τὶς ἐργαζόμενες μητέρες, ἐξασφάλιση εἰδικῶν προνομίων, κατάργηση τῶν ὁρίων εἰσοδήματος πολυτέκνων, καθιέρωση ἐπιδόματος καὶ συντάξεως στὴν πολύτεκνη μητέρα, φορολογικὴ ἐλάφρυνση στοὺς πολύτεκνους, ἐπιδότηση γεννήσεων κ.ἄ. εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ μέτρα ποὺ προτείνονται. Σαφῶς καὶ εἶναι χρέος τῆς Πολιτείας νὰ σκύψει ἄμεσα στὸ πρόβλημα. Ὄχι μόνον νὰ ἐλαφρύνει τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες ἀπὸ τὸν ζυγὸ καὶ τὰ οἰκονομικὰ βάρη, ἀλλὰ νὰ δώσει κίνητρα καὶ εὐκαιρίες γιὰ τὴν δημιουργία πολυτέκνων οἰκογενειῶν. Αὐτὸ εἶναι χρέος ἀδιαμφισβήτητο τῆς Πολιτείας, τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε ἀπὸ χρόνια νὰ εἶχε πράξει. Ἂς τὸ κάνει λοιπὸν τώρα, καθὼς αὔριο θὰ εἶναι μᾶλλον… ἀργά…
.                     Ἀρκεῖ ὅμως μόνον ἡ λήψη τῶν ἄμεσα ἀναγκαίων καὶ ἀπαραίτητων μέτρων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Πολιτείας; Φτάνει δηλ. ἡ νομοθετικὴ ρύθμιση τῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν πολύτεκνη οἰκογένεια ἢ μήπως τὸ πρόβλημα θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ σὲ μία βαθύτερη διάσταση καὶ ἀντίληψη;; Πιστεύουμε πὼς ναί. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ πράξει τὸ ἀνεξόφλητο χρέος τῆς ἔναντι στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες, δήλ. τὴν Χώρα, παράλληλα ὅμως χρειάζεται νὰ γίνει συνείδηση σὲ ὅλους μας ὅτι αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν ἀρκεῖ, δὲν θὰ λύσει τὸ πρόβλημα. Χρειάζεται δηλ. κατὰ τὴν ἄποψή μας, νὰ κατανοήσουμε ὅτι τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, ποὺ τείνει νὰ γίνει ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα, δὲν θὰ λυθεῖ μόνο μὲ τὴν λήψη τῶν ἀναγκαίων καὶ ἀπαραίτητων μέτρων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Πολιτείας. Αὐτὸ εἶναι μία μονοδιάστατη καὶ κοντόφθαλμη ἀντιμετώπιση καὶ λύση. Ἀναγκαία μέν, ἀνεπαρκὴς δέ.
.                     Χρειάζεται, πιστεύουμε, νὰ γίνει συνείδηση σὲ ὅλους ὅτι ἡ λύση στὸ δημογραφικὸ πρόβλημα κρύβεται στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ εἰδικότερα τὸν νέο ἄνθρωπο, τὸ παιδί. Χρειάζεται ἀνάπλαση τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, τῆς τόσο βάρβαρα καὶ βάναυσα πληγωμένης ἀπὸ τὰ κατὰ καιροὺς ἐκπαιδευτικὰ συστήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὸ παιδὶ ὡς μάζα καὶ ἀριθμὸ καὶ ὄχι ὡς πρόσωπο. Χρειάζεται ἐπιστροφὴ στὶς παραδεδομένες ἀξίες, τὶς ρίζες, τὴν οἰκογένεια ὡς κύτταρο ζωῆς καὶ ἀνθοκήπιο, πηγὴ χαρᾶς καὶ ἐλπίδας. Ἐπιστροφὴ δηλ. στὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς ἀνάγκες του. Χρειάζεται, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, σεβασμὸς στὴν ζωή. 300.000 φτάνουν ἐτησίως οἱ ἀμβλώσεις στὴν Χώρα μας καθώς, δυστυχῶς, ἡ ἄμβλωση ἔχει ἀναχθεῖ σὲ μέτρο ἀντισύλληψης καὶ οὐδεὶς διαμαρτύρεται γιὰ τὸ θλιβερὸ αὐτὸ φαινόμενο. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ὑποστηρίζεται καὶ ἐνθαρρύνεται ὡς «δικαίωμα». Ποιός, ἄραγε, θὰ διαφυλάξει τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ; μιᾶς ζωῆς δηλ. ποὺ μὲ τρόπο βίαιο στερεῖται τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς; Ἢ μήπως ἡ ζωὴ τοῦ ἀδύναμου (ἀγέννητο παιδὶ) ἔχει λιγότερη ἀξία ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ ἰσχυροῦ; ἐκείνου δηλ. ποὺ ἀποφασίζει; Ἐὰν οἱ 300.000 αὐτὲς ἀμβλώσεις ἐτησίως ἦταν γεννήσεις, θὰ συζητούσαμε σήμερα γιὰ δημογραφικὸ πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα; Παράλληλα, ὀφείλομε νὰ βοηθήσομε νὰ ἐνταχθοῦν ὁμαλὰ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ὅλοι οἱ συνάνθρωποί μας ποὺ πασχίζουν νὰ ζήσουν μία καλύτερη ζωὴ μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους καὶ τοὺς δικούς τους. Τὰ 100 χιλιάδες καὶ πλέον παιδιὰ τῶν μεταναστῶν, ποὺ ἤδη ἀποτελοῦν μέρος τῆς κοινωνίας μας, ποὺ πηγαίνουν στὰ σχολεῖα μας, μεγαλώνουν δίπλα καὶ ἀνάμεσά μας, δὲν μποροῦμε, δὲν ἔχομε τὸ δικαίωμα νὰ τὰ ἀγνοήσομε. Μήπως καὶ ἐμεῖς πρὶν λίγες δεκαετίες δὲν ζητούσαμε τὴν «γῆ τῆς ἐπαγγελίας» στὰ ἐργοστάσια τῆς Δύσης; Αὐτὸ δὲν ἦταν πάντοτε τὸ οἰκουμενικὸ πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Ἀλλαγὴ νοοτροπίας καὶ στάσης ζωῆς λοιπὸν εἶναι ἡ λύση καὶ ἡ πρόταση. Ἄλλωστε κατὰ τὸν Παλαμά: «Οἱ Μαραθῶνες γεννοῦν Παρθενῶνες». Ἆραγε θὰ τὸ πράξουμε;;

 

ΠΗΓΗ: imks.gr

 

 

,

Σχολιάστε

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΗΜΙΤΗΣ, ΤΣΙΠΡΑΣ καὶ τὸ ΦΑΝΑΡΙ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Σημίτης,
Τσίπρας καὶ τὸ Φανάρι

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν ἀνέχθηκε γιὰ πολὺ τὴν παρουσία καὶ τὴ δραστηριότητα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου στὶς ΗΠΑ. Χωρὶς ἐνδοιασμοὺς τὸν ἐκδίωξε ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, ὅταν τὸν θεώρησε ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ἐξουσία του. Αὐτό, ἂν καὶ ἦταν συντοπίτης του, ἀπὸ τὴν Ἴμβρο, πολὺ πρεσβύτερός του στὰ χρόνια – εἶχε γεννηθεῖ τὸ 1911 καὶ ὁ Βαρθολομαῖος εἶναι γεννημένος τὸ 1940, καὶ εἶχαν πνευματικὴ συγγένεια – ἡ ἀδελφὴ τοῦ Ἰακώβου εἶχε βαπτίσει τὸν Βαρθολομαῖο.
.               Μετὰ ἀπὸ ἀνηλεῆ πόλεμο ἀπὸ τὸ Φανάρι ὁ Ἰάκωβος ὑποχρεώθηκε τὸν Ἰούλιο τοῦ 1995 νὰ παραιτηθεῖ προφορικὰ στὸν Βαρθολομαῖο σὲ συνάντησή τους, στὴ Ζυρίχη. Ἡ παραίτηση, παρὰ τὴ διαβεβαίωση τοῦ Πατριάρχου, «διέρρευσε» ἀμέσως στὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα», ἂν καὶ ἐνεργοποιήθηκε ἕνα χρόνο μετά, στὶς 29 Ἰουλίου 1996. Ὁ πρωθυπουργὸς Α. Παπανδρέου στὶς 24 Αὐγούστου 1995, παρὰ τὴ σοβαρὴ ἀσθένειά του, ἀντέδρασε στὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου νὰ ὑποχρεώσει τὸν Ἰάκωβο σὲ παραίτηση καὶ νὰ τὴν κοινολογήσει, μόλις αὐτὴ ὑποβλήθηκε προφορικά. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἔγραψε, μεταξὺ ἄλλων: «Οἱ ἄριστες σχέσεις συνεργασίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση κυρίως σὲ θέματα τῆς ἐθνικῆς μας ὁμογένειας ἄφηναν τὴν ἐντύπωση ὅτι δὲν θὰ αἰφνιδιασθοῦμε σὲ ἕνα τόσο σοβαρὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο ὑπερβαίνει τὰ πλαίσια μίας ἁπλῆς ἐσωτερικῆς μεταβολῆς στὴν λειτουργία τοῦ σώματος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Οἱ προεκτάσεις του ἐπηρεάζουν ἀναμφιβόλως καὶ τὶς προοπτικὲς προωθήσεως τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων».
.               Ὁ Βαρθολομαῖος, παρὰ τὶς ἀπόψεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, δὲν ἄλλαξε ἄποψη. Στὴν ἐπιστολὴ-ἀπάντησή του πρὸς τὸν Α. Παπανδρέου ἔγραψε ὅτι «ἡ μήτηρ Ἐκκλησία διὰ τὸ κύρος αὐτῆς… δὲν δύναται νὰ ἀναθεωρήση τὴν ἀποδοχὴν τῆς οἰκείᾳ βουλήσει ὑποβληθείσης παραιτήσεως τοῦ Σεβ. Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Ἰακώβου…». «Οἰκείᾳ βουλήσει», μὲ τὴν σπάθη πάνω ἀπὸ τὴν κεφαλὴ του ὁ Ἰάκωβος… Ὑπάρχει συνέχεια στὴν κακοποίηση τῆς ἀλήθειας. Μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἐλπιδοφόρου ὁ Μητροπολίτης Ἰκονίου Θεόληπτος, σὲ συνέντευξή του στὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα» σημείωσε πὼς «πάντοτε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο φρόντιζε οἱ ποιμενάρχες αὐτῆς τῆς Ἐπαρχίας νὰ εἶναι ἀξιόλογοι,….ὅπως ὁ Ἰάκωβος Κουκούζης…».
.               Ὑποστηρικτὴς τοῦ Ἰακώβου ἔναντι τῶν ἐπιθέσεων τοῦ Φαναρίου ἦταν ὁ πρωθυπουργὸς Κων. Μητσοτάκης. Πίστευε ἀκράδαντα ὅτι ἦταν «μία σημαντικὴ ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ φυσιογνωμία», ὅτι ἦταν «στυλοβάτης τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀμερικῆς» καὶ ὅτι «μαχόταν σθεναρὰ γιὰ τὰ ἐθνικά μας δίκαια». Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1991 ὁ πατριάρχης Δημήτριος ἀπεβίωσε καὶ ὁ Κων. Μητσοτάκης, ὡς πρωθυπουργός, θέλησε νὰ προωθήσει τὸν Ἰάκωβο γιὰ Πατριάρχη. Δὲν τὰ κατάφερε. Ὁ Βαρθολομαῖος εἶχε δουλέψει πολὺ καλὰ τὴν ὑποψηφιότητά του καὶ δὲν ἄφησε κανένα περιθώριο στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ ἐπιχειρήσει τὴν προώθηση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἰακώβου.
.               Ὁ Κων. Μητσοτάκης σὲ συνέντευξή του στὸν Δρα Ἀθανάσιο Π. Γραμμένο (9 Δεκεμβρίου 2011) σημείωσε: «Πολὺ γρήγορα ἀντελήφθημεν ὅτι τὰ πράγματα ἦσαν τελείως ξεκάθαρα μέσα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὅτι ὁ σημερινὸς Πατριάρχης (Βαρθολομαῖος) εἶχε τὴν ὑποστήριξη τῆς ὁλότητας τῶν μελῶν καὶ δὲν κάναμε κὰν προσπάθεια πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ – καὶ ἐγκαταλείψαμε κάθε σκέψη».
.               Ὁ Κων. Μητσοτάκης σεβόταν ὡς θεσμὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ πάνω ἀπὸ τὸν σεβασμὸ ἔβαζε τὴν ἀλήθεια, τὸ δίκαιο καὶ τὰ καλῶς ἐννοούμενα συμφέροντα τῆς χώρας. Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποὺ διαφώνησε ἀπολύτως μὲ τὸ Φανάρι στὸν πόλεμο ποὺ ἄνοιξε κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Προκαθημένου Της Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.
.               Μετὰ τὴν ἐπιτυχία του στὴν πατριαρχικὴ ἐκλογὴ καὶ τὴν ἐκδίωξη τοῦ Ἰακώβου ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπέλεξε σὲ αὐτὴν δικό του ἄνθρωπο, τὸν Μητροπολίτη Ἰταλίας Σπυρίδωνα, ἀπόφοιτο τῆς Χάλκης. Μὲ πρότασή του καί, ὅπως πάντα, μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς περὶ αὐτὸν Συνόδου ὁ Σπυρίδων ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς στὶς 30 Ἰουλίου 1996. Κυβέρνηση Σημίτη τότε. Γιὰ τὸν Σπυρίδωνα ὑπῆρξε ἰσχυρὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὸν τότε Ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν Θεόδ. Πάγκαλο καὶ τὴν ἑλληνικὴ διπλωματία. Ὅμως ὁ Πατριάρχης ἦταν ἀνένδοτος στὴν ἐπιλογή του.
.               Οἱ ἀγῶνες τοῦ Σπυρίδωνος γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα ἔκαμαν τὸν Πάγκαλο νὰ ἀλλάξει στάση ἀπέναντί του. Σὲ ταξίδι του στὴ Νέα Ὑόρκη τὸν διαβεβαίωσε ὅτι ἔχει τὴν στήριξή του στὸν πόλεμο ποὺ τοῦ εἶχε κηρύξει τὸ Φανάρι. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1999, λίγους μῆνες πρὶν ὑποχρεωθεῖ σὲ παραίτηση, ὁ Σπυρίδων ἐπισκέπτεται τὴν Ἀθήνα. Τοῦ γίνεται ἐγκάρδια ὑποδοχὴ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Σημίτη καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Στὴν ὁμιλία του πρὸς τὰ μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ μίλησε ἀνοικτὰ «γιὰ συμφέροντα ἰδιοτελῆ, ποὺ ζητοῦν ἀφελληνισμένη Ὀρθοδοξία, προσαρμοσμένη σὲ δῆθεν ἐκσυγχρονισμένα δυτικὰ πρότυπα, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα θέλουν προσωπικὰ προνόμια καὶ ἐξουσίες καὶ ἐπιδιώκουν δικούς τους ἰδιοτελεῖς στόχους».
.               Τὸ Φανάρι ἐντὸς τριῶν ἐτῶν ἀπαρνήθηκε τὸ «δικό του παιδὶ» καὶ τὸ ὁδήγησε σὲ παραίτηση ταπεινωτική, ἀφοῦ δὲν ἄφησε στὸν Σπυρίδωνα τὸν τίτλο τοῦ πρώην Ἀμερικῆς, ἀλλὰ τοῦ ἔδωσε τὸν τίτλο τοῦ Μητροπολίτου Χαλδίας… Παραδόξως καὶ ἐνῶ ὁ Σπυρίδων εἶχε λάβει διαβεβαιώσεις γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τὸν τότε ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν Γ. Α. Παπανδρέου, ὅταν τὸν ἐπισκέφθηκε στὴ Νέα Ὑόρκη, αὐτὴ ὄχι μόνον δὲν τὸν ὑποστήριξε, ἀλλὰ συνεργάσθηκε μὲ τὸ Φανάρι γιὰ τὴν ἀντικατάστασή του…
.               Μετὰ τὸν Σπυρίδωνα ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εὑρισκόμενος σὲ προφανῆ δύσκολη θέση, ὑποχρεώθηκε νὰ ἐπιλέξει σὲ αὐτὴν τὸν ἰδιαιτέρου ἠθικοῦ κύρους καὶ μεγάλου θεολογικοῦ βεληνεκοῦς Μητροπολίτη Βρεσθένης Δημήτριο, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ κυβέρνηση Σημίτη δὲν ἀντέδρασε στὴν ἐκλογή. Ἀντίθετα στὴν ἐνθρόνισή του, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999, ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ πολυπληθῆ ἀντιπροσωπεία. Ἄλλο ἂν ἐξακολούθησε νὰ ὑπονομεύει τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ὁμογένεια…
.               Ὥσπου, μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀποφάσισε ὅτι πρέπει ὁ Δημήτριος νὰ ὑποχρεωθεῖ σὲ παραίτηση – καὶ αὐτός– καὶ πώς, λόγῳ τῆς ἀβελτηρίας τῆς κυβέρνησης Τσίπρα, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ τοποθετήσει στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς τὸν πιὸ πιστό του ἀκόλουθο, αὐτὸν ποὺ ἔχει ἐνστερνιστεῖ τὶς σκέψεις του καὶ τηρεῖ τὶς ὁδηγίες του, ὡς πρὸς τὸν χειρισμὸ τῆς Ὁμογένειας στὶς ΗΠΑ.
.               Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση Κυρ. Μητσοτάκη δὲν θὰ κριθεῖ μόνο ἀπὸ τὴν ψῆφο τῶν Ὁμογενῶν, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὴ στάση της ἔναντι τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου στοὺς χειρισμούς τους στὰ ἐθνικὰ ζητήματα. Ἐκεῖ θὰ κριθεῖ ἄν, ὅπως ὁ Κων. Καραμανλὴς καὶ ὁ Κων. Μητσοτάκης, πάνω ἀπὸ συναισθηματισμοὺς καὶ ἐπικοινωνιακὰ τεχνάσματα, βάζει τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ἐθνικὸ συμφέρον.-

Σχολιάστε

ΥΠΕΤΑΓΗ στὴν ΝΕΑ ΤΑΞΗ ἡ ΝΙΚΗ ὡς «σκεῦος κεραμέως»

Ὑποταγὴ στὴ νέα τάξη

ἐφημ. «Δημοκρατία»
18.09.2019

.               Θέλουν νὰ κρύψουν τοὺς Ἀφγανούς, τοὺς Πακιστανοὺς καὶ τοὺς λοιποὺς ἰσλαμιστὲς ἐποίκους κάτω ἀπὸ τὸ «χαλί». Αὐτὸ θέλουν νὰ κάνουν μὲ τὶς ἀντεθνικὲς καὶ ἀντιχριστιανικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, ποὺ «ἀποφάσισε» ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀναγράφονται οὔτε τὸ θρήσκευμα οὔτε ἡ ἰθαγένεια στὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα τηροῦνται στὸ σχολεῖο καὶ στοὺς τίτλους καὶ στὰ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Ἀντὶ ἡ κυβέρνηση νὰ πετάξει στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τὴν «ἀπόφαση», ξεκίνησε ἄμεσα νὰ τὴν ἐφαρμόζει!
.               Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε γιὰ τὸ θέμα: «Στόχος μας στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων εἶναι νὰ καλλιεργοῦμε διαρκῶς ἕνα σχολικὸ περιβάλλον γνώσης ἐλεύθερο, δημιουργικό, χωρὶς ἀποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε εἴδους διάκριση, σεβόμενοι τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις».
.               Ἡ κυρία Κεραμέως θὰ πρέπει νὰ ἐξηγήσει στοὺς Ἕλληνες, ποὺ ὑπερψήφισαν αὐτὴ τὴν κυβέρνηση ἔναντι τῆς διεθνιστικῆς καὶ χριστιανομάχου προηγούμενης, κατὰ ποίαν ἔννοια συνιστᾶ «διάκριση» ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κράτους ἡ ἀναφορὰ στὴν ἰθαγένεια καὶ στὸ θρήσκευμα ἑκάστου μαθητῆ σὲ ἐπίσημα ἔγγραφα.
.               Ἐπίσης, ἡ κυρία Κεραμέως, συνεχίζοντας τὴ δήλωσή της, ὑπέπεσε καὶ σὲ ἀκόμη ἕνα ἀτόπημα. Συγκεκριμένα, εἶπε: «Ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος καὶ τῆς ἰθαγένειας στοὺς τίτλους καὶ στὰ πιστοποιητικὰ σπουδῶν δὲν εἶναι ἀναγκαία καὶ πρόσφορη γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ σκοποῦ τους, ὁ ὁποῖος συνίσταται ἀποκλειστικὰ στὴν παρακολούθηση τῆς φοίτησης καὶ τὴ βεβαίωση τῶν ἐπιδόσεων καὶ τῆς ἐπιτυχοῦς περάτωσης τῶν σπουδῶν τοῦ μαθητῆ». Δηλαδή, τὸ ἑλληνικὸ κράτος σκοπεύει ἁπλὰ νὰ δίνει σὲ ἀγνώστου προελεύσεως ἄτομα κάποια πιστοποιητικὰ ὅτι… πέρασαν ἀπὸ τὰ σχολεῖα μας.
.               Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας, ἀλλὰ καὶ τὸ σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς χώρας πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Παιδεία τῆς χώρας μας δὲν προώρισται νὰ πλάθει νεοταξικὸ κιμά, ἀλλὰ νὰ διαπλάθει συνειδήσεις Ἑλλήνων. Αὐτὸ προβλέπει καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος στὸ ἄρθρο 16.2: «H Παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης, καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες».

 

 

 

 

,

Σχολιάστε

«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ»! (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ἄγγελος Συρίγος!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Τὸν καθηγητὴ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου καὶ βουλευτὴ τῆς ΝΔ Ἄγγελο Συρίγο μήνυσε πολίτης, ἐπειδὴ ἀποκάλεσε τοὺς γείτονες «Σκοπιανούς». Ὁ καθηγητής, ὡς ἐπιστήμονας καὶ ἄνθρωπος σεβόμενος τὴν ἀλήθεια καὶ ἀγωνιζόμενος γιὰ αὐτή, δὲν μπορεῖ νὰ δεχθεῖ βασικὰ σημεῖα τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ποὺ παραβιάζουν αὐτὴ τὴν ἀλήθεια.
.           Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ συμφωνία ἐπεβλήθη στοὺς Ἕλληνες μὲ συγκόλληση στὸν ΣΥΡΙΖΑ βουλευτῶν, ποὺ μετὰ τὶς πρόσφατες ἐκλογὲς χάθηκαν οἱ περισσότεροι στὴν ἀνωνυμία, ἢ ποὺ ἔλαβαν προσωρινὰ κάποια ἀνταλλάγματα καὶ θὰ χαθοῦν καὶ αὐτοὶ στὸ ἄμεσο μέλλον. Θὰ μείνει στὴν ἱστορία μόνο ἡ πράξη τους. Σημειώνεται ὅτι ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἦταν προϊὸν συναλλαγῆς, ὅπως ἔγραψαν στὸ βιβλίο τους οἱ Ἑλένη Βαρβιτσιώτη καὶ Βικτωρία Δενδρινοῦ «Ἡ τελευταία μπλόφα» (Ἔκδοση Παπαδόπουλου) καὶ ἔχει καταγγείλει ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου. Ἡ συναλλαγὴ δὲν διαψεύστηκε ἕως τώρα.
.           Μὲ τὸ ὅτι δὲν ἐτέθη ἀμέσως στὸ ἀρχεῖο ἡ μήνυση ἀπὸ τὸν εἰσαγγελέα, ὡς ἀβάσιμη μὲ βάση τὴν παράγραφο 1 τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ Συντάγματος, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ διολισθήσει ἡ χώρα μας σὲ καθεστὼς δυστοπίας, ὅπου οἱ πολίτες θὰ ζοῦν σὲ καθεστὼς καταπίεσης καὶ τρόμου. Ὅπου ὅποιος δημόσια ἀποκαλεῖ τοὺς γείτονες Σκοπιανοὺς θὰ κινδυνεύει μὲ μηνύσεις, ἐντάλματα, ἀνακρίσεις, ἀπολογίες καὶ πιθανὸν δικαστικὴ περιπέτεια. Ἡ μὲ τὴ βία ἀπόπειρα νὰ ἐπιβληθεῖ στὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη τὸ ψέμα καὶ νὰ ἀποκαλοῦνται οἱ γείτονες «Μακεδόνες» φέρνει στὸ νοῦ τὸ δυστοπικὸ μυθιστόρημα τοῦ Ὄργουελ «1984». Πιστεύω ὅτι οὐδέποτε θὰ ἀποδεχθοῦμε τὸν «Μεγάλο Ἀδελφὸ» καὶ ποτὲ δὲν θὰ πιστέψουμε ὅτι 2+2=5….
.           Κατὰ τὴν ἄποψή μου, εἶναι βέβαιο πὼς ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων οὐδέποτε θὰ πεῖ τοὺς γείτονες «Μακεδόνες», ἢ «Βορειομακεδόνες». Ἂν τοὺς ἀποκαλέσει ἔτσι, θὰ ταυτίζει τοὺς Μακεδόνες μὲ τοὺς γείτονες (ἀφοῦ θὰ εἶναι οἱ Βόρειοι καὶ οἱ Νότιοι Μακεδόνες), ἤ, τηρώντας τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, θὰ ἀρνεῖται ὅτι Μακεδόνες εἶναι οἱ Ἕλληνες καὶ θὰ τοὺς ὀνομάζει «κατοίκους τῆς βόρειας περιοχῆς τῆς Ἑλλάδας». Εἶναι ἡ ἴδια περίπτωση μὲ τὴν παλαιότερη μάταιη προσπάθεια νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς Ἕλληνες νὰ ἀποκαλοῦν τὴν Κωνσταντινούπολη Ἰσταμπούλ.
.           Ὅταν ὁ Ἕλληνας –Θράκας στὴν καταγωγὴ– Σπάρτακος αἰχμαλωτίστηκε μὲ 6000 συστρατιῶτες του, δούλους μονομάχους, ἀφοῦ εἶχε ἡγηθεῖ τῆς ἐξέγερσής τους γιὰ ἐλευθερία, ποὺ γιὰ χρόνια συντάραξε τὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, ὁ νικητὴς Μάρκος Λικίνιος Κράσσος ζήτησε νὰ παρουσιαστεῖ ἐνώπιόν του, γιὰ νὰ τιμωρηθεῖ παραδειγματικά, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἐλευθερία στοὺς ὑπόλοιπους. Τότε ἕνας, ἕνας σηκώνονταν οἱ αἰχμάλωτοι καὶ ἔλεγαν «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Σπάρτακος». Σταυρώθηκαν ὅλοι στὴν Ἀππία ὁδὸ τὸ 71 π.Χ. Ὁ Σπάρτακος ἦταν ἀνάμεσά τους, ἀλλὰ ὡς ἕνας ἀπὸ αὐτούς.
.           Μὲ τὴ λογικὴ τοῦ διωκομένου χάριν τῆς ἀλήθειας αἰσθάνομαι ἀλληλέγγυος πρὸς τὸν Ἄγγ. Συρίγο. «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Συρίγος» δηλώνω. Πιστεύω πὼς ὁ Μίκης Θεοδωράκης καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων βροντοφωνάζουν, ὁ καθένας χωριστὰ καὶ μὲ τὸν τρόπο του, «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Συρίγος». Τὸ ψέμα δὲν θὰ περάσει, ὅση βία καὶ ἂν μᾶς ἀσκηθεῖ.-

,

Σχολιάστε

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ καὶ ἡ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ τῶν ΗΠΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Βενιζέλος, ὁ Καραμανλῆς καὶ ἡ Ὁμογένεια τῶν ΗΠΑ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ἡ ἀπόφαση τοῦ Κυρ. Μητσοτάκη νὰ προωθήσει ἡ κυβέρνησή του στὴ Βουλὴ τὸ Νομοσχέδιο, μὲ τὸ ὁποῖο δίδεται τὸ δικαίωμα στοὺς ὁμογενεῖς νὰ ψηφίζουν στὶς ἐθνικὲς ἐκλογές, εἶναι σωστὴ καὶ δίκαιη. Οἱ ὁμογενεῖς θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν αὐτὸ τὸ δικαίωμα ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Εἶναι τὸ ἐλάχιστο ποὺ ὀφείλει ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀνταποδώσει στοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουν νὰ συντηροῦν τὶς ρίζες τους, νὰ διατηροῦν τὴν ἐθνική τους ταυτότητα καὶ νὰ νοιάζονται γιὰ τὴν τύχη τῆς γενέτειράς τους.
.         Ὁ σημαντικότερος κλάδος τῆς Διασπορᾶς εἶναι αὐτὸς τῶν ΗΠΑ. Πρῶτον λόγῳ τοῦ μεγάλου πλήθους τῶν Ἑλλήνων ποὺ ζοῦν καὶ δραστηριοποιοῦνται σὲ αὐτὲς καὶ δεύτερον λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι ἡ ἰσχυρότερη χώρα τοῦ κόσμου. Οἱ πρωθυπουργοὶ τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸ 1920 ἕως σήμερα χωρίζονται σὲ τρεῖς κατηγορίες, ὡς πρὸς τὸν τρόπο προσέγγισης τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὁμογένειας τῶν ΗΠΑ.
.         Πρῶτα εἶναι αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν ἱστορία, ἀναγνωρίζουν τὸν ζωτικὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐπιβίωση τῆς Ὁμογένειας καὶ ἐπιζητοῦν τὴ συνεργασία της μὲ τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο γιὰ τὰ ἐθνικὰ ζητήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα καὶ τὰ πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα, Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων. Σεβόμενοι τὸν ρόλο τοῦ Φαναρίου θέλουν τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο νὰ ἔχει τὸν πρῶτο λόγο στὶς διπλωματικὲς κινήσεις τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λόμπι στὴν Οὐάσινγκτον, χωρὶς παρεμβολές, ἢ παρεμβάσεις ἀπὸ ἄλλα κέντρα. Τέτοιοι πρωθυπουργοὶ ἦσαν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης.
.         Μετὰ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ λόγῳ ἰδεολογικῶν ἀντιεκκλησιαστικῶν ἀγκυλώσεων θέλησαν νὰ κομματικοποιήσουν, καὶ νὰ σκορπίσουν τὸν σπόρο τῆς διχόνοιας στὴν Ὁμογένεια. Δὲν τὰ κατάφεραν καὶ ὑποχρεώθηκαν νὰ συνεργασθοῦν μὲ τοὺς Ἀρχιεπισκόπους Ἀμερικῆς καὶ νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ἐθνοπρεπῆ στάση τους. Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν οἱ Ἀνδρέας Παπανδρέου καὶ Κώστας Σημίτης.
.             Εἶναι καὶ ὁ Ἀλ. Τσίπρας. Οὔτε ἱστορία γνωρίζει, οὔτε θέλησε νὰ συνδεθεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὴν Ὁμογένεια, οὔτε εἶχε τὸν τρόπο νὰ ἀξιοποιήσει σωστὰ τὸ ἑλληνοαμερικανικὸ λόμπι. Ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ἀδιαφορία του εὐνόησαν τὴν ἐπιδίωξη τοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου νὰ ἐπιβάλει τὸν δικό του ἐκλεκτὸ γιὰ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς, χωρὶς καμία συζήτηση μὲ τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο.
.             Ἡ πρόσφατη ἱστορία τῶν σχέσεων τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων μὲ τὴν Ὁμογένεια τῶν ΗΠΑ ἀρχίζει τὸ 1922, ὅταν αὐτὴ περιῆλθε στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπὸ αὐτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἐπέβαλε ὡς προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸν δικό του Μελέτιο Μεταξάκη. Αὐτὸς ἐπέλεξε ὡς πρῶτο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς τὸν ἐπίσης βενιζελικὸ Ἐπίσκοπο Ροδοστόλου Ἀλέξανδρο. Ὁ διχασμὸς βενιζελικῶν – βασιλικῶν πέρασε τότε στὴν Ὁμογένεια τῶν ΗΠΑ καὶ ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε πολλὲς δυσκολίες, ποὺ ὑποχρέωσαν τὸ Φανάρι νὰ τὸν θέσει σὲ διαθεσιμότητα καὶ τελικὰ νὰ τὸν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὶς ΗΠΑ. Στὶς 6 Νοεμβρίου 1930 ἐξελέγη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Κερκύρας. Ἀπεβίωσε τὸ 1942.
.             Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἦταν πρωθυπουργὸς πάλι τὸ 1930 καὶ ἐπηρέασε τὸ Φανάρι, ὥστε νὰ ἐκλεγεῖ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ὁ βενιζελικὸς Μητροπολίτης Κερκύρας Ἀθηναγόρας. Ἡ Ὁμογένεια κουρασμένη ἀπὸ τὸν διχασμὸ ἀνέχθηκε στὴν ἀρχὴ καὶ δέχθηκε στὴ συνέχεια τὸν Ἀθηναγόρα. Αὐτὸς παρέμεινε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ ἕως τὸ 1948, ὅταν ἐξελέγη Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.
.             Ἑπόμενος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἦταν ὁ ἀπὸ Κορίνθου Μιχαήλ. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἤθελε τὴν ἐκλογή του, ὡς τὴν καλύτερη λύση γιὰ τὴν Ὁμογένεια καί, γενικότερα τὸν Ἑλληνισμό. Καὶ δὲν εἶχε ἄδικο. Ὁ Μιχαὴλ ἦταν μεγάλη ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα καὶ πολὺ φιλόπατρις. Ὅμως ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἀντέδρασε καὶ τὸ Φανάρι ἐξέλεξε τὸν Ρόδου Τιμόθεο. Ὅταν ὅμως αὐτός, κατὰ τὴν τελετὴ τοῦ Μεγάλου Μηνύματος, ἀπεβίωσε ἀπὸ καρδιακὴ προσβολὴ ὑποχρεώθηκε ἀπὸ τὰ πράγματα νὰ ἐκλέξει τὸν Μιχαήλ, στὶς 11 Ὀκτωβρίου 1949. Ἦταν αὐτὸ ποὺ ἤθελαν οἱ τότε μεταπολεμικὲς διαδοχικὲς κυβερνήσεις τοῦ Κέντρου καὶ οἱ διπλωματικὲς ὑπηρεσίες.
.             Ὁ Μιχαὴλ ἀπεβίωσε τὸ 1958. Τὸ Πατριαρχεῖο ἐπιδίωξε νὰ ἐκλέξει Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς τὸν Φαναριώτη Μητροπολίτη Ἴμβρου καὶ Τενέδου καὶ στὴ συνέχεια Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα (Χατζή), μέντορα τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, χωρὶς συνεννόηση μὲ τὴν Ἀθήνα. Τὸ ἐθνικὸ κέντρο ἀντέδρασε. Ὁ πρωθυπουργὸς Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς μὲ ἐπιστολή του στὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα πρότεινε μὲ θέρμη γιὰ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς τὸν Μητροπολίτη Μελίτης Ἰάκωβο. Γράφει, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός: «…Εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐπιθυμῶ νὰ τονίσω Παναγιώτατε, ὅτι ἡ ἐξεύρεσις τοῦ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως πλέον ἐνδεδειγμένου ἀντικαταστάτου τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Μιχαὴλ ἀποτελεῖ μέριμναν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ἥτις ἀναμφιβόλως θὰ προκρίνῃ τὸν καταλληλότερον ἱεράρχην πρὸς πλήρωσιν τοῦ δημιουργηθέντος κενοῦ. Ἐξ ἑτέρου ὅμως, δεδομένου ὅτι ὁμοῦ μετὰ τῶν θρησκευτικῶν του καθηκόντων, ἅτινα θὰ κληθῇ νὰ ἐκπληρώσῃ ὁ ἐκλεγησόμενος ἀρχιεπίσκοπος, εὕρηνται συνυφασμένα ἰδιάζοντα ἐθνικὰ συμφέροντα ἀφορῶντα τὸν ἐν Ἀμερικῇ Ἑλληνισμόν, ἂς μοὶ ἐπιτραπῇ νὰ διατυπώσω τὴν εὐχὴν ὅπως ἡ Ἡμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης, κατὰ τὴν ἐπιλογὴν Αὐτῆς μεταξὺ τῶν ἰκανοτέρων Ἱεραρχῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, εὐαρεστηθῆ καὶ λάβῃ ὑπ’ ὄψιν της τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μελίτης κυρίου Ἰακώβου, οὗτινος αἱ ἱκανότητες, τὸ ἦθος καὶ ὁ ἐθνικὸς παλμὸς τυγχάνουν τῆς πλήρους ἐκτιμήσεως καὶ ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης τῆς Βασιλικῆς Κυβερνήσεως».
.             Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας δέχθηκε τὴν πρόταση τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ βρῆκε τὴν ὀξύτατη ἀντίθεση τῶν Φαναριωτῶν ἀρχιερέων. Χρειάσθηκε ἐκ μέρους του ἀγώνας ἑπτὰ μηνῶν γιὰ νὰ ἐπιτύχει νὰ ἐκλεγεῖ ὁ Ἰάκωβος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς. –

Σχολιάστε

ΑΝΤΙ γιὰ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ «ΓΛΩΣΣΑΣ» ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ μὲ συγκεκριμένες παγκοσμιοποιημένες ἰδεολογίες

κρωτηριάζουν τν λληνικ γλῶσσα

Δρ. Ἑλένη Παπαδοπούλου
Διδάκτωρ Διδακτικῆς Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν
τοῦ Πανεπιστημίου Paris III – Sorbonne Nouvelle
ἐφημ. «Δημοκρατία», 12.09.2019

Οἱ ἀλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’80 ἀλλοίωσαν τὴ γλωσσικὴ διδασκαλία καὶ φτώχυναν τὸν λόγο.

.           Τὴ γλῶσσα μου ἔδωσαν ἑλληνική… μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου», λέει ὁ Ἐλύτης στὸ «Ἄξιόν ἐστι». Καὶ μέσα σὲ δύο στίχους κλείνει τὴν ἱστορία αὐτῆς τῆς θαυμάσιας γλώσσας ποὺ ἔρχεται μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες καὶ παραμένει ζωντανὴ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὣς σήμερα.
.           Τί κρίμα ποὺ οἱ μαθητές μας δὲν ἔχουν διδαχθεῖ οὔτε αὐτοὺς τοὺς στίχους οὔτε ὅμως τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Οἱ ἀλλεπάλληλες σχολικὲς μεταρρυθμίσεις ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’80 μέχρι σήμερα ἀκρωτηρίασαν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀλλοίωσαν τὴ γλωσσικὴ διδασκαλία, φτώχυναν τὸν λόγο καὶ κατὰ συνέπεια τὴ σκέψη. Μονοτονικό, δημοτικιὰ (καὶ ὄχι δημοτική), κακογραμμένα βιβλία, τυποποιημένες ἐκθέσεις, κατάργηση ἀρχαίων ἑλληνικῶν, κατάργηση ὀρθογραφίας κατέστρεψαν τὸ γλωσσικὸ αἴσθημα ὁλόκληρων γενεῶν ὁδηγώντας τες σὲ γλωσσικὴ ἀφασία.
.           Ἀντὶ τοῦ μαθήματος τῆς Γραμματικῆς καὶ τοῦ Συντακτικοῦ υἱοθετήθηκε στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο τὸ μάθημα τῆς Γλώσσας. Ὡστόσο, ἡ Γλῶσσα, μάθημα ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, υἱοθετεῖ ὅλες τὶς θεωρίες ποὺ ἰσχύουν γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς ξένης γλώσσας. Ἑστιάζει, δηλαδή, στὴ λειτουργικὴ ὄψη τῆς γλώσσας, στὴν ἰδέα ποὺ λέει ὅτι ἡ γλῶσσα εἶναι ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας, ἀποκλείοντας τὴ γλῶσσα ὡς ἐργαλεῖο σκέψης.

Ἡ ἐκμάθηση

.           Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὀπτικὴ ὁ Ἕλληνας μαθητής, ποὺ ἔχει ὡς μητρικὴ γλῶσσα τὴν ἑλληνική, ντ ν μβαθύνει στ γλῶσσα του, τ «μαθαίνει» σν ν ταν γγλικ μέσα π πλοϊκ κείμενα, μέσα π διαφημίσεις, συνταγς μαγειρικς, δηγίες χρήσεως, φίσες κα λλα δθεν «αθεντικ» κείμενα.
.           Καὶ αὐτὸ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς σχολικῆς ζωῆς. Κι ἂν στὴν ξένη γλῶσσα χρησιμοποιοῦνται οἱ συνταγὲς μαγειρικῆς γιὰ νὰ διδάξουν τὸ βασικὸ λεξιλόγιο τῶν τροφίμων, αὐτὸ γίνεται σὲ ἐπίπεδο ἀρχαρίων, ποὺ δὲν γνωρίζουν κὰν τὰ βασικὰ τῆς ξένης γλώσσας. Ποιό τὸ νόημα μίας τέτοιας διδασκαλίας σὲ κάποιον ποῦ ἤδη γνωρίζει αὐτὸ τὸ λεξιλόγιο; Ποιά ἡ χρησιμότητα ἀσκήσεων, ὅπου στὰ παιδιὰ ζητεῖται νὰ φτιάξουν διαφημίσεις, ἀφίσες, συνταγές;
.           μητρικ γλῶσσα τν λλήνων μαθητν διδάσκεται ς ξένη π σειρὰν τν, στερώντας τους ἀπὸ ὅλα τὰ γλωσσικὰ ἐργαλεῖα ποὺ θὰ τοὺς δώσουν τὴ δυνατότητα τῆς κρίσης, τῆς ἀνάλυσης καὶ τῆς σύνθεσης, τὴ δυνατότητα, δηλαδή, νὰ σκέφτονται.

Τὸ μήνυμα

.           Τίθεται, ὡστόσο, καὶ θέμα ποιὸ εἶναι τὸ ἠθικὸ δίδαγμα αὐτῶν τῶν κειμένων. Τί μήνυμα περνάει μία συνταγὴ γιὰ κουλουράκια; Τί μήνυμα περννε δεοληπτικά, κακογραμμένα, φλύαρα κα ξύλινα ρθρα φημερίδων συγκεκριμένης πολιτικς τοποθέτησης, μ τ ποα εναι γεμάτα τ βιβλία γι τ Γλῶσσα π τ δημοτικ ως τ λύκειο;
.           Πόσο σωστὸ εἶναι γλωσσικὰ ἀλλὰ καὶ παιδαγωγικὰ καὶ ἠθικὰ νὰ ὑπάρχουν ἄρθρα τοῦ πολιτικοῦ κ. Σημίτη μέσα στὰ βιβλία τῆς γλώσσας (βιβλίο γ΄ γυμνασίου);
.           Πόσο σωστὸ ἠθικά, παιδαγωγικά, μαθησιακὰ εἶναι νὰ ὑπάρχουν ἄρθρα γιὰ ΜΚΟ, τὰ ὁποία ὑμνοῦν τὸ τεμπελιὸ καὶ καταδικάζουν τὴν ἐργασία, ἐνῶ ὁ συγγραφέας τους, πρόεδρος διεθνοῦς ΜΚΟ, συνελήφθη καὶ καταδικάστηκε στὸ Νεπὰλ γιὰ σεξουαλικὴ κακοποίηση ἀνηλίκων (βιβλίο γλώσσας γ΄ γυμνασίου);
.           Δυστυχῶς, τ σχολικ βιβλία Γλώσσας τν λληνικν σχολείων δν χουν σκοπ ν μάθουν στ παιδι λληνικά. χουν τν σκοπ ν κάνουν πλύση γκεφάλου στ παιδι μποτίζοντας τ μ συγκεκριμένες παγκοσμιοποιημένες δεολογίες, ὅπου τὰ μαθήματα γλώσσας εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ βιτρίνα τῆς προπαγάνδας τους. Γιὰ παράδειγμα, στὸ βιβλίο τῆς ϛ΄ δημοτικοῦ ὑπάρχει τὸ ἑξῆς θέμα: «Κοντὰ στὴν περιοχή σας ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνας καταυλισμὸς ὅπου φιλοξενοῦνται πρόσφυγες διωγμένοι ἀπὸ διάφορες χῶρες. Ὅμως, κάποιοι θέλουν νὰ τοὺς διώξουν. Ἡ τάξη σας, λοιπόν, ἀποφασίζει νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν δήμαρχο νὰ συνεχίσουν οἱ πρόσφυγες νὰ φιλοξενοῦνται στὸν καταυλισμὸ καὶ νὰ τοὺς βοηθήσει νὰ βελτιώσουν ἀκόμα περισσότερο τὶς συνθῆκες ζωῆς τους. Ἑτοιμάστε τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἀκολουθεῖ, μὲ σκοπὸ νὰ πείσετε λογικὰ ἀλλὰ καὶ νὰ συγκινήσετε τὸν δήμαρχο».
Τί δουλει χουν μικρο μαθητς ν περασπίζονται καταυλισμος «προσφύγων» κα ν στέλνουν πιστολς στν δήμαρχο; Τὸ ὅλο θέμα θὰ ἦταν ἐντελῶς φαιδρό, ἂν δὲν ἦταν ἐπικίνδυνο. Καὶ εἶναι ἐπικίνδυνο γιατί δημιουργοῦν στὰ παιδιὰ φαντασιακὲς πραγματικότητες, ὅπου ὁ ρεαλισμὸς ἔχει πάει περίπατο.
.           Παρουσιάζουν ψεύτικους κόσμους ς πραγματικούς. Καὶ τοὺς ἀφαιροῦν κάθε δυνατότητα κρίσης καὶ ἀνάλυσης, ἀφοῦ τὰ μόνα γλωσσικὰ ἐργαλεῖα, ποὺ ἔχουν, γιὰ νὰ τοὺς ἑρμηνεύσουν, εἶναι τὸ περιορισμένο καὶ ἰδεοληπτικὸ λεξιλόγιο τῆς νέας παγκοσμιοποιημένης κουλτούρας, μὲ ἀρκετὴ δόση ἀσυνταξίας καὶ ἀνορθογραφίας.

 

 

,

Σχολιάστε