Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΘΝΙΚΑ"

ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ βλαβερὲς συνέπειες τῆς προμήθειας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Πολιτικὸς σάλος ἔχει προκληθεῖ ἀπὸ τὴν ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος προμήθεια πολεμικοῦ ὑλικοῦ στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία. Σχεδὸν ἀποκλειστικὰ θίγεται ὁ τρόπος ποὺ δόθηκε αὐτό. Πολλοὶ θεωροῦν ὅτι ὑποκρύπτει σκάνδαλο οἰκονομικό. Ὅμως, πέραν αὐτοῦ, ὑπάρχουν οἱ βλαβερὲς συνέπειες τῆς προμήθειας. Ἀφοροῦν στὸ ἠθικὸ μέρος τῆς προμήθειας καὶ στὴν γεωπολιτικὴ ἐμπλοκή μας σὲ μία εὔφλεκτη καὶ οὐσιαστικὰ ἐμπόλεμη περιοχὴ τοῦ πλανήτη.
.           Ἡ προμήθεια τοῦ πολεμικοῦ ὑλικοῦ δόθηκε στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔναντι 66 ἑκατομμυρίων εὐρώ, ὅπως γράφτηκε στὶς ἐφημερίδες. Τὸ καθεστὼς τῆς ἐν λόγῳ χώρας θεωρεῖται ἐκ τῶν αὐταρχικότερων στὸν κόσμο, μὲ σχεδὸν ἀνύπαρκτο τὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἰδιαίτερα τῶν γυναικῶν καὶ μὲ μηδαμινὲς τὶς πολιτικές, κοινωνικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἐλευθερίες. Ἡ ἀπὸ δύο ἐτῶν στρατιωτικὴ ἐπίθεση, ποὺ ἔχει ἐξαπολύσει ἐναντίον τῶν Σιιτῶν ἀνταρτῶν τῆς Ὑεμένης καὶ ὁ ἐκ μέρους της ἀποκλεισμὸς τῆς χώρας καὶ ἡ ἀπαγόρευση τῆς προμήθειας ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ (τροφίμων καὶ φαρμάκων) ἔχει προκαλέσει τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης.
.           Ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ ΟΗΕ Mark Lowcock προειδοποίησε ὅτι τὸ ἐμπάργκο, ποὺ ἔχει ἐπιβάλει ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, προκαλεῖ στὸν λαὸ τῆς Ὑεμένης τὸν χειρότερο λιμὸ ἐδῶ καὶ δεκαετίες καὶ θὰ ἔχει ὡς συνέπεια νὰ πεθάνουν ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, ἐνῶ ἀναφέρονται καὶ ἕνα ἑκατομμύριο ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν προσβληθεῖ ἀπὸ χολέρα. Τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, σὲ σπάνια ὁμοφωνία, καταδίκασε τὸ ἐμπάργκο καὶ ζήτησε νὰ ἀρθεῖ. Δὲν τιμᾶ τοὺς Ἕλληνες ὅτι γιὰ κάποια ἑκατομμύρια ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶναι μεταξὺ αὐτῶν, ποὺ μὲ τὶς προμήθειες πολεμικοῦ ὑλικοῦ στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία θεωροῦνται ἠθικὰ ὑπεύθυνες γιὰ τὴν ἐξόντωση ἑκατομμυρίων Ὑεμενιτῶν. Σημειώνεται ὅτι στὸ ἔνθετο τῆς «Αὐγῆς», τῆς Κυριακῆς 24 Ἰανουαρίου 2016, στὸ ὁποῖο φιλοξενεῖται ἡ ἑλληνικὴ ἔκδοση τῆς «Λὲ Μὸντ Ντιπλοματὶκ» ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία κατηγορεῖται ὅτι στὴν στρατιωτική της ἐπίθεση στὴν Ὑεμένη συνεχίζει τὴν πολεμοχαρῆ φυγή της πρὸς τὰ ἐμπρὸς «πρὸς μεγάλη χαρὰ τῶν δυτικῶν πρωτευουσῶν. Μονάχα οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν ἐξασφαλίσει παραγγελίες ὁπλικῶν συστημάτων ὕψους 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων…».
.           Μὲ τὴν προμήθεια τοῦ πολεμικοῦ ὑλικοῦ ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ἐνέπλεξε τὴν Ἑλλάδα στὴ μείζονα γεωπολιτικὴ ἀντιπαράθεση τῆς σουνιτικῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τοῦ σιιτικοῦ Ἰρὰν στὴν περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ποὺ φοβίζει ὅλο τὸν κόσμο (Le Point, 29/6/2017). Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ὑεμένη ἔχει ἀναμιχθεῖ στὴν ἐπιχείρηση ἀνατροπῆς τοῦ προέδρου Ἄσαντ στὴ Συρία, τὸν ὁποῖο στηρίζει τὸ Ἰράν. Ἐπίσης ἐπιχειρεῖ ἀνάμιξη στὰ ἐσωτερικά τοῦ Λιβάνου. Σκοπός της νὰ ἀποδυναμώσει τὴν σιιτικὴ Χεζμπολάχ, τὴν ὁποία ὑποστηρίζει τὸ Ἰρὰν καὶ νὰ ἀποτρέψει τὴ μετατροπὴ τῆς μικρῆς ἀλλά, ἀπὸ στρατηγικὴ πλευρά, σημαντικῆς αὐτῆς χώρας σὲ ἰρανικὸ προγεφύρωμα στὴ Μεσόγειο. Στὴν ἀντιπαράθεση Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ Ἰρὰν ἐμπλέκονται οἱ μεγάλες δυνάμεις, γιὰ τοὺς δικούς της λόγους ἡ κάθε μία. λα λοιπν τ χουμε, μία μπλοκ σ σωτερικ διαμάχη τν μουσουλμάνων μς λείπει…-

Advertisements

Σχολιάστε

ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΑΜΒΩΝΕΣ καὶ Η ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑΙΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Παναγία κα Βελουχιώτης

Μανώλης Κοττάκης
ἐφημ. Δημοκρατία», 06.11.2017

.             Τί φωνάζει η μειοψηφικὴ χριστιανικὴ συνιστῶσα ποὺ δρᾶ στὸ ἐσωτερικό τῆς κυβέρνησης
.             Tὸ συνέδριο τὸ διοργάνωσε ὑπουργὸς τῆς Ἀριστερᾶς, ὁ ὁποῖος δηλώνει μὲν ἀνοιχτὰ ὅτι εἶναι ἄθεος, ἀλλὰ τουλάχιστον γνωρίζει καλὰ τὴν ἐμβέλεια τῆς ὀρθόδοξης θρησκείας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ἀναφέρομαι στὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Νίκο Κοτζιὰ καὶ στὴν πρωτοβουλία, ποὺ ἔλαβε νὰ διοργανώσει γιὰ δεύτερη φορὰ «Διεθνῆ διάσκεψη γιὰ τὸν θρησκευτικὸ καὶ πολιτιστικὸ πλουραλισμὸ καὶ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη στὴ Μέση Ἀνατολή».
.             Στὴν πρώτη της ἀπόπειρα ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία εἶχε γνωρίσει τὴν καχυποψία ὁρισμένων χωρῶν γιὰ τὰ ἀπώτερα κίνητρα τῆς πρωτοβουλία της αὐτῆς καὶ εἶχαν καταγραφεῖ -τὸ 2015- ἀκυρώσεις τῆς τελευταίας στιγμῆς. Αὐτὴν τὴ φορὰ τὰ πράγματα ἦταν ἐντελῶς διαφορετικά. Πλὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, τῶν Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων καὶ Ἀλεξανδρείας, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, στὴ διεθνῆ διάσκεψη μετεῖχαν ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν τοῦ Βατικανοῦ, οἱ ἀρχιμουφτῆδες χωρῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὅπως ἡ Αἴγυπτος, ραβίνοι καὶ ἄλλες 320 προσωπικότητες.
.             Ἀκόμη καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ποὺ δὲν εἶχε δεῖ μὲ καλὸ μάτι τὴν πρωτοβουλία τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ἔδωσαν τὸ «παρών». Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε ποιὲς εἶναι ἡ ἀπήχηση καὶ ἡ ἀκτινοβολία τῆς χώρας μας ὡς χριστιανικῆς, ἀρκεῖ νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ μουσουλμανικὴ Αἴγυπτος ἀνέθεσε στὴ χριστιανικὴ Ἑλλάδα νὰ τὴν ἐκπροσωπεῖ διπλωματικὰ στὸ Κατάρ, μὲ τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει αὐτὴ τὴν ἐποχὴ διπλωματικὲς σχέσεις. Ἡ ἑλληνικὴ σημαία ὑψώθηκε στὴν πρεσβεία τῆς Αἰγύπτου στὸ Κατὰρ καὶ ἀκόμη ἀνεμίζει ἐκεῖ. Δὲν ξέρω σὲ τί βαθμὸ μποροῦν νὰ καταλάβουν οἱ συριζαῖοι τὸν ὑπουργό τους καί, βεβαίως, τν ξία τς ρθοδοξίας ς πλο γι τν ξωτερικ πολιτική μας. Ἐκεῖνοι, ἄλλωστε, βγάζουν κομματικ μεροκάματο στος τηλεοπτικος μβωνες, βάλλοντας συνεχς κατ τς κκλησίας κα κατηγορώντας την γι παρεμβάσεις της στν πολιτικ ζω το τόπου.
.             Τελευταῖο κροῦσμα, τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες. Ὡστόσο, ἂν μποῦν στὸν κόπο νὰ διαβάσουν τὴ σύνθεση καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀπὸ τὴ διεθνῆ διάσκεψη ποὺ διοργάνωσε, θὰ καταλάβουν πόσο ξεπερασμένα εἶναι τὰ ἐπιχειρήματά τους. Πόσο παλαιὰ τὰ σχήματα καὶ τὰ στερεότυπά τους. Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς δικῆς τους κυβέρνησης, μὲ ἐντολὴ τοῦ Κοτζιᾶ καὶ τὴν ἔντονη δραστηριότητα τοῦ ὑφυπουργοῦ Γιάννη Ἀμανατίδη (ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ ἔχουν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸ γραφεῖο τους, ἀντὶ πορτρέτου τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη), ἐπιδιώκει νὰ ἐμπλέξει τὰ Πατριαρχεῖα, τὶς Ἐκκλησίες καὶ τὶς Μουφτεῖες στὴ διεθνῆ πολιτική, ὥστε νὰ ἀσκήσουν τὴν ἐπιρροή τους γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη στὴ Μέση Ἀνατολή. Μεγαλύτερη διάψευση τς θεωρίας τους γι τν χωρισμ κράτους – κκλησίας π ναν δικό τους πουργ κα φυπουργ δν θ μποροσαν ν ζήσουν. νεκτικότητα το ρθόδοξου δόγματος καὶ ἡ ἐμπειρία τῆς συνύπαρξης τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν μιναρὲ ἀποτελοῦν τεράστιο συγκριτικὸ πλεονέκτημα γιὰ τὴν πατρίδα μας. Παρακαλονται θερμς ο νόητοι κα ο νιστόρητοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ν τ καταλάβουν κα ν σιωπήσουν. μειοψηφικ χριστιανικ συνιστῶσα, πο δρ στ σωτερικὸ τῆς κυβέρνησής τους, σ συνθκες δεολογικς παρανομίας, τος τ φωνάζει πάντως.

 

Μανώλης Κοττάκης

 

 

Σχολιάστε

«ΥΨΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ» (Μητροπ. Πατρῶν Χρυσόστομος)

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος
(ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν)

.         «…Στὸ πλαίσιο τῆς ἀμβλύνσεως τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως ἐντάσσεται καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ ἀποχρωματισμοῦ τῶν Ἐθνικῶν μας Ἐπετείων. Ἔτσι παρατηροῦμε ὅτι ἔχει ἀτονήσει ἐσχάτως ὁ γενικὸς σημαιοστολισμὸς τῶν οἰκιῶν καί καταστημάτων, ὅπως πρέπει νὰ γίνεται, γιὰ νὰ τιμᾶται ἡ μνήμη τῶν Ἡρώων καὶ Μαρτύρων ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, κατὰ τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας.
.         Ἡ Σημαία φέρει τὸν Σταυρὸ ποὺ εἶναι ἡ δόξα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία στήριξε διαχρονικὰ τὴν Πατρίδα μας, ἀλλὰ εἶναι καὶ σύμβολο ἡ Σημαία μας, τῶν ἀγώνων γιὰ τὴν Ἐλευθερία. Ὁ Σταυρὸς μαζὶ μὲ τὶς ἐννέα λωρίδες τῆς γαλανόλευκης μαρτυροῦν τὴν κοινὴ πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ ἀρκετῶν ἐτῶν ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὸν κοντό, τὸ κοντάρι δηλαδή τῆς Σημαίας, στὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες, ὁ Σταυρός. Ὑψῶστε τὸ κοντάρι τῆς Σημαίας μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ ἀναρτήσατε ἐπ’ αὐτοῦ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία. Ἀπὸ κανένα σπίτι καὶ ἀπὸ κανένα κατάστημα νὰ μὴ λείψῃ κατὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία. Ἂς ἀντισταθοῦμε καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο στὴν ἀποϊεροποίηση τῆς Πατρίδος μας…»

 

 

ΠΗΓΗ: agiosharalabos.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΕΓΝΟΙΑ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ, ΟΧΙ Η ΖΩΗ (ἀποτεφρωτήρια, εὐθανασία, ἀλλαγὴ φύλου καὶ ἕπεται συνέχεια…!)

 

εθανασία το θνους

ἐφημ. «Δημοκρατία»,
20.10.2017

.             Ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀποφασισμένη νὰ ἐφαρμόσει μέχρι κεραίας τὸ σχέδιο τῆς μετατροπῆς τῆς Ἑλλάδας σὲ νεοταξικὴ χωματερή. Δυστυχῶς, αὐτὸ συμβαίνει δίχως νὰ καταγράφεται οὔτε ἕνα ἴχνος ἀντίστασης ἀπὸ τοὺς φορεῖς ποὺ θὰ ἔπρεπε ἀπὸ καιρὸ νὰ ἔχουν ὑψώσει τὸ ἀνάστημά τους ἀπέναντι στὰ ἀπάνθρωπα, ἀντιχριστιανικά, ἀνθελληνικὰ καὶ ἀντιφυσικὰ νομοθετήματα ποὺ φέρνουν πρὸς ψήφιση οἱ ὑπουργοὶ τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ.
.             Μετὰ τὴν ἐπίθεση στὸ ἴδιο τὸ πρόσωπο, στὴν ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς νομοθεσίας περὶ ἀλλαγῆς φύλου, οἱ ὑπηρέτες ὅλων τῶν ἰδεολογημάτων τοῦ ζόφου ἀνοίγουν τὸ κεφάλαιο τῆς εὐθανασίας! Δηλαδὴ ἐπιτίθενται στὴν ἀνθρώπινη ζωή! Ἡ πατρίδα μας θὰ γίνει ἕνας τόπος ὅπου θὰ ἔχει θεσμοθετηθεῖ καὶ θὰ ἐνθαρρύνεται ἡ αὐτοκτονία καὶ -φυσικὰ- μαζὶ μὲ τὶς αὐτοκτονίες θὰ προκύψει καὶ μία σειρὰ ἀπὸ καλὰ σκηνοθετημένους φόνους.
.             Τὸ θέμα ἄνοιξε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Σταῦρος Κοντονὴς μὲ τὴν ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε σὲ ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ τοῦ Ποταμιοῦ Γιώργου Ἀμυρᾶ ἀναφορικὰ μὲ τὸ «δικαίωμα» στὸν θάνατο. Ὁ κ. Κοντονὴς οὐσιαστικὰ ἀπάντησε ὅτι θὰ γίνει ἕνα σχέδιο νέου Ποινικοῦ Κώδικα καὶ ἡ εὐθανασία θὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πρὸς συζήτηση θέματα.
.             Τὸ σκηνικὸ θυμίζει πολὺ ὅλα ὅσα ἔχουμε ζήσει πρόσφατα καὶ παραπέμπει, ἀσφαλῶς, σὲ ὅλα ὅσα πρόκειται νὰ ἀποφασιστοῦν ἀπὸ τὴ Βουλὴ καὶ θὰ γίνουν νόμοι τοῦ κράτους. Στν ρχ πάρχει μία όριστη δήλωση γι κάθε νάλογης σημασίας κα χροις ζήτημα π τν κυβέρνηση, πειτα κούγονται λίγοι καί… συγκρατημένοι ψίθυροι δυσφορίας π τν ντιπολίτευση, κοινωνία διαφωνε, λλ ατ διαφωνία της δν κφράζεται δυναμικ π κάποιον φορέα κα συλλογικ κατρακύλα συνεχίζεται ρμητικά!
.             Ἡ πατρίδα καὶ τὸ ἔθνος μας περνοῦν πολὺ πικρούς, δύσκολους καὶ σκοτεινοὺς καιρούς. Ατο πο κρατον στ χέρια τους τ κλειδι το κράτους μεριμνον γι τν θάνατο, χι γι τ ζωή. Μόνες ἔγνοιες τους, τὰ ἀποτεφρωτήρια νεκρῶν, ἡ εὐθανασία, ἡ ἀλλαγὴ φύλου στὰ 15 ἔτη καὶ ὅλα δείχνουν ὅτι ἕπονται οἱ γάμοι ὁμοφυλοφίλων καὶ οἱ υἱοθεσίες ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια.
.             Ἐπελαύνουσα παρακμή…

 

 

Σχολιάστε

ΥΠΕΡΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” ἢ ΕΚΔΟΥΛΕΥΣΗ στὰ Μεγάλα Ἀφεντικά;

περαναπλήρωση «προοδευτικότητας»

Γράφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης

Δημοσιεύθηκε στὴν «Ἑστία», 10 Ὀκτωβρίου 2017
μὲ τὸν τίτλο «Τί ἰσχύει στὴ Μ. Βρετανία»

.          Τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο εἶναι ἀναμφίβολα τὸ πιὸ κοινωνικὰ φιλελεύθερο καὶ πολυπολιτισμικὸ κράτος τῆς Εὐρώπης. Γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου ἐκεῖ ἰσχύουν τὰ κάτωθι: ἀναγνώριση ἀλλαγῆς φύλου γίνεται μὲ δύο τρόπους, ἐκτὸς ἂν ἔχει ἤδη ἀναγνωριστεῖ σὲ ἄλλη χώρα. Ὁ πρῶτος προϋποθέτει τέσσερα πράγματα: ἐλάχιστη ἡλικία 18 ἐτῶν, διάγνωση «δυσφορίας φύλου» (gender dysphoria), τουλάχιστον δύο χρόνια ζωῆς μὲ τὸ νέο φύλο καὶ πρόθεση νὰ ζήσει κανεὶς μὲ τὸ νέο του φύλο γιὰ ὅλη του τὴ ζωή. Ὁ δεύτερος τρόπος ἐπιτρέπει τὸ ἴδιο αἴτημα καὶ σὲ ὅσους δὲν ἔχουν διάγνωση δυσφορίας φύλου, ἀλλὰ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀλλαγὴ φύλου γιὰ ἄλλους λόγους. Ἀπαιτοῦνται οἱ ἑξῆς ἐπιπλέον προϋποθέσεις: νὰ ἔχει προηγηθεῖ ἐγχείρηση ἀλλαγῆς φύλου, τουλάχιστον ἔξι  χρόνια ζωῆς μὲ τὸ νέο φύλο καὶ μετοχὴ σὲ γάμο ἢ σύμφωνο συμβίωσης ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὸ κράτος.
.          Ἡ σύγκριση μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση τοῦ νομοσχεδίου ὑπὸ ψήφιση ἀφήνει τὸν ἀναγνώστη ἄφωνο! Ἐλάχιστη ἡλικία 15 ἐτῶν, μὲ τὴ συγκατάθεση ἑνὸς γονέα γιὰ ἡλικία 15-18 ἐτῶν, καὶ χωρὶς καμία ἄλλη προϋπόθεση. Πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ εὐρωπαϊκή, τουλάχιστον, πρωτοπορία! Ἡ Παιδοψυχιατρικὴ Ἑταιρεία Ἑλλάδος μὲ ἐπιστολή της (4.10.2017) στὴν πολιτικὴ ἡγεσία δηλώνει ἀνοιχτὰ τὴ διαφωνία της μὲ τὸ νομοσχέδιο καὶ ρητὰ ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ ἐμπλοκὴ τῶν ἐν λόγῳ νέων (15-18 ἐτῶν) στὴ διαδικασία (ἀλλαγῆς φύλου) θὰ ἐπιβαρύνει παρὰ θὰ βελτιώσει τὴν ψυχική τους κατάσταση». Οἱ εἰδικοὶ καταρίπτουν τὶς ἀπόψεις τῶν κοινωνικὰ νεοφιλελευθέρων.
.          Τρεῖς μῆνες μετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009, ὁ Γιάννης Ραγκούσης κατέθεσε τὸν νόμο 3838/2010. Ἐπρόκειτο γιὰ τὸ χαλαρότερο νομικὸ πλαίσιο ἀπόδοσης ἰθαγένειας στὴν Εὐρώπη. Ἔδινε δικαίωμα ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι σὲ μετανάστες γιὰ τὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς πρὶν ἀποκτήσουν τὴν ἰθαγένεια, κάτι πρωτοφανές. Αὐτὸς ἦταν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο λόγους ποὺ κρίθηκε ἀπὸ τὸ ΣτΕ ὁμόφωνα ἀντισυνταγματικὸς τὸ 2011 καὶ 2013. Ἐπίσης, ἔδινε τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια μὲ ἀμιγῶς τυπικὲς προϋποθέσεις (χρόνο διαμονῆς), δηλαδὴ «χωρὶς ἐξατομικευμένη κρίση ὡς πρὸς τὸν δεσμὸ τοῦ ἀλλοδαποῦ πρὸς τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος» (ΣτΕ). Αὐτὸς ἦταν ὁ δεύτερος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον κρίθηκε ἀντισυνταγματικός. Σὲ καμία χώρα τῆς Εὐρώπης δὲν παραβλέπονται τέτοιες κρίσεις. Στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο γιὰ παράδειγμα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τυπικὰ προσόντα, ἀπαιτεῖται καὶ διαγώνισμα στὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ βιβλίο 150 σελίδων μὲ τὴν Ἱστορία, τὸ πολίτευμα, τὸν Πολιτισμό, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῶν Βρετανῶν μέχρι καὶ σήμερα. Ἐμεῖς ἐπιλέξαμε τὴν εὐρωπαϊκὴ πρωτοπορία.
.          Τὸ ἐρώτημα εἶναι: ποιά βία καὶ ποιά ἱεράρχηση ἀναγκῶν θέτει τοὺς ἑκάστοτε κυβερνῶντες νὰ ζητοῦν αὐτὴν τὴν πρωτοπορία; π πο ντλεται περβάλλων ζλος νὰ προσφέρουμε –ἀμετάκλητα– τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια σὲ ἀλλοδαποὺς μὲ τὸ χαλαρότερο σύστημα στὴν Εὐρώπη (ἀσχέτως ἂν κατέπεσε ἡ ἀπόπειρα), καὶ περβάλλων ζλος νὰ προσφέρουμε τὸ νομικὸ δικαίωμα ἀλλαγῆς φύλου 9 χρόνια νωρίτερα ἀπὸ τὸ φιλικότερο γιὰ τέτοιες περιπτώσεις εὐρωπαϊκὸ κράτος, χωρὶς τὴν προϋπόθεση τοῦ βίου ἕξι ἐτῶν καὶ τὴν προϋπόθεση τῆς ἀναγνωρισμένης συμβίωσης, ἡ ὁποία – ἂν μή τι ἄλλο – συνηγορεῖ σὲ μία πρόθεση ἀλλαγῆς φύλου ἐφ’ ὄρου ζωῆς ἀπὸ τοὺς αἰτοῦντες.
.             Τὰ στεγνὰ πολιτικὰ κίνητρα εἶναι ἀντιληπτά, ὅμως συνιστοῦν ἀνεπαρκῆ αἰτιολόγηση μίας στάσης, ἡ ὁποία κρύβει ἀνασφάλεια ἑνὸς ψυχικὰ τραυματισμένου συλλογικοῦ ὑποκειμένου, ὥστε νὰ πείσει τὸν ἑαυτό του ὅτι εἶναι «προοδευτικὸ» καὶ προχωρᾶ στὴν ὑπεραναπλήρωση τῶν συμπλεγμάτων του.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐπαρκέστερη αἰτιολόγηση θὰ μποροῦσε νὰ ἀναζητηθεῖ ἴσως στὸ ὅτι πρόκειται γιὰ ΕΚΔΟΥΛΕΥΣΗ (στὰ Mεγάλα Ἀφεντικά) ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ.

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

 

 

Σχολιάστε

ΖΗΤΩ! Η EΛΛΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΦΑΒΕΛΑ, ὅπου θὰ κυριαρχεῖ ὁ ἰσλαμικὸς νόμος καὶ ἡ νεοταξικὴ «κουλτούρα» τῶν τρανσέξουαλ.

πόσπασμα ρθρου
τς φημ. «Δημοκρατία», 11.10.17

ὑπὸ τὸν τίτλο: «Βαριὰ τραυματισμένη βγῆκε ἡ κυβέρνηση»

[…]
.                 Μὲ τή… μειοψηφικὴ ἐπικράτηση τοῦ ἄρθρου γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου ἀπὸ τὰ 15, τὸ ὁποῖο ψήφισαν 148 βουλευτές, ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὁ κ. Τσίπρας προσωπικὰ δὲν δίχασαν τὴν κοινωνία (ὅπως ἴσως ἐπεδίωκαν ὁρισμένοι «μυαλοπῶλες» ἀναλυτὲς καὶ «ἐπικοινωνιολόγοι»). Ἀντίθετα, τὴν ἔνωσαν καὶ ἀφύπνισαν δυνάμεις, τὶς ὁποῖες θὰ βροῦν μπροστά τους ὅλοι ὅσοι ἐναντιώνονται στὸν χριστιανισμὸ καὶ στὴν ἑλληνικότητα. Στὴ φύση ἐπικρατεῖ τὸ φυσιολογικὸ καὶ ὁ κανόνας παραμένει κανόνας, παρὰ τὶς λίγες ἐξαιρέσεις.
.                 Γι’ αὐτὸ οἱ Ἕλληνες, στὴ συντριπτικὴ πλειονότητά τους, δὲν συμφώνησαν μὲ αὐτὴν τὴν πρωτοβουλία. Δὲν ἐπιθυμοῦν ἡ πατρίδα μας νὰ καταντήσει τριτοκοσμικὴ φαβέλα, ὅπου θὰ ὑπάρχουν θύλακες Ἑλλήνων μέσα σ’ ἕναν πολυπολιτισμικὸ πολτό, ὅπου ἀλλοῦ θὰ κυριαρχεῖ ὁ ἰσλαμικὸς νόμος καὶ ἀλλοῦ ἡ νεοταξικὴ «κουλτούρα» τῶν τρανσέξουαλ καὶ τῶν παρελάσεων ὁμοφυλόφιλης περηφάνιας. Ἡ Ἑλλάδα μας δὲν εἶναι κουρελοὺ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τὴν πονοῦν, τὴ σέβονται καὶ τὴν ἀγαποῦν δὲν θὰ τὴν ἀφήσουν νὰ γίνει ἔτσι.
.                 Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὑπάρχει καὶ τὸ ἑξῆς ἀξιοσημείωτο ποὺ χρήζει ἑρμηνείας: Ἀπὸ τὴν πληθώρα τῶν θεμάτων ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀσχοληθεῖ καὶ νὰ ἐπιλύσει μία κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἐνδιαφέρεται ἀληθινὰ γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὴν πατρίδα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπέλεξε νὰ ὑποστεῖ σημαντικὲς ἀβαρίες καὶ νὰ θέσει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία του γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς φύλου. Αὐτὸ δείχνει τὴν πλήρη ἀποξένωση τῶν ἰδεοληπτικῶν ἀριστερῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τὴν παγερὴ ἀδιαφορία τῶν ἐξουσιαστῶν γιὰ τὶς ἀνάγκες, τὶς ἀγωνίες καὶ τὰ ὄνειρα τῶν πολιτῶν.
.                 Κοντολογίς, ἡ κατάσταση ὁδεύει σὲ μία ἀναμενόμενη κατάληξη, τὴν ὁποία ἔχουν ὅλα τὰ κόμματα καὶ οἱ μηχανισμοὶ ἐξουσίας ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν πραγματικότητα καὶ ξεμακραίνουν ἀπὸ τὴ λαϊκὴ βούληση· σὲ θεαματικὴ κατάρρευση!

 

 

Σχολιάστε

ΕΛΛΑΔΑ: Ο ΑΠΟΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

χει κανες συνείδηση;

Τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
10.10.2017

.               Σήμερα εἶναι μία ἡμέρα ντροπῆς γιὰ τὴ Βουλή. Σήμερα ἡ πλειοψηφία τῆς πολιτικῆς τάξης οὐσιαστικὰ παίρνει θέση ὑπὲρ τῆς μετατροπῆς τῆς πατρίδας μας σὲ ἀπόπατο τῆς Νέας Τάξης, ὅπου θὰ ἀποτελοῦν νόμο τοῦ κράτους ἡ ὕβρις, ἡ περιφρόνηση τῆς ἴδιας της φύσεως καὶ τῆς βούλησης τοῦ Κυρίου.
.               Ἀλλαγὴ φύλου μὲ μία δήλωση θέλουν ἐκεῖνοι ποὺ αὐτοδιαφημίζονται ὡς… προοδευτικοί, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ὁδηγοῦν ὅλους μας πίσω καὶ ἀλλοῦ. Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰώνα μᾶς πηγαίνουν στὴν ἐποχὴ τῶν ρωμαϊκῶν ὀργίων, στὸ Κολοσσαῖο τῆς παγκοσμιοποίησης, ὅπου θὰ ρίχνονται στὰ λιοντάρια τῶν ΜΜΕ καὶ τῆς σάπιας διανόησης ὅσοι μιλοῦν τὴ γλώσσα τῆς λογικῆς. Οἱ νομοθέτες ἀπασχολοῦν τοὺς ἀνθρώπινους καὶ τοὺς ὑλικοὺς πόρους τοῦ κράτους, γιὰ νὰ καλύπτουν μὲ τὴν τήβεννο τῆς νομιμότητος διαστροφὲς καὶ καταστάσεις ποὺ ἄρεσαν σὲ προσωπικότητες ὅπως ὁ Νέρων, ὁ Καλιγούλας, ὁ Τιβέριος καὶ ὁ Ἡλιογάβαλος.
.               Ἀπὸ τὰ νύχια τῶν ὁπλιτῶν τῆς Νέας Τάξης δὲν ξεφεύγουν οὔτε τὰ μικρὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα οὐσιαστικὰ τὰ ὠθοῦν (ἐμμέσως πλὴν σαφῶς) ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν νὰ ἀλλάξουν φύλο. Ἡ τεχνικὴ τῆς ὑποβολῆς εἶναι ἁπλή: Ἡ πρόταση γιὰ τὴ νομιμοποίηση τῆς ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὰ 15 ἔτη, μέσῶ μίας ἁπλῆς δήλωσης, ἀποτελεῖ ἤδη μία παρότρυνση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κράτους πρὸς τοὺς ἐφήβους.
.               Ἐπιπλέον, ἡ δαιμονοποίηση ὅσων ἀντιδροῦν μὲ λέξεις καὶ χαρακτηρισμοὺς στοὺς ὁποίους ἔχουν ἐπενδυθεῖ δεκαετίες προπαγάνδας (ρατσιστής, ἀναχρονιστής, ἀκροδεξιός, ὁμοφοβικὸς) κατατάσσει ὅσους ἔχουν ἀλλάξει φύλο ἢ ἁπλῶς τὸ προτείνουν στοὺς ἄλλους στὴν παράταξη τῆς… προόδου.
.               Καὶ ἡ ἀπορία εἶναι τόσο ἀμείλικτη ὅσο ἡ αὐτονόητη ἀπάντησή της: Ἔχει κανεὶς ἐκεῖ μέσα συνείδηση; Ἔχει καταλάβει σὲ ποιό βάραθρο σέρνουν πατρίδα καὶ λαὸ οἱ ἐχθροί τῆς παράδοσης καὶ οἱ ἀρνητὲς τῆς ἴδιας τῆς βιολογίας; Ἔτσι τὴ θέλουν τὴν Ἑλλάδα;
.               Ἀδειανὴ ἀπὸ πολίτες καὶ γεμάτη μὲ ἕνα πληθυσμιακὸ μεῖγμα λαθρομεταναστῶν καί… τρανσέξουαλ;
.               Τώρα εἶναι ἡ ὥρα ὅλοι νὰ τοποθετηθοῦν. Ἐπώνυμα. Ὄχι μὲ μισόλογα καὶ κουτοπόνηρες ἀπουσίες.
.               Ὅποιος δὲν λάβει θέση εἶναι ἁπλὰ δειλός, ἀνάξιος τῆς πατρίδας.

 

Σχολιάστε