Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΘΝΙΚΑ"

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἔρχεται ἡ σειρὰ ἡ δική μας…»

Ὁ νόμος τῆς ζούγκλας στὴν ἀνθρωπότητα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.          Ὁ νόμος τῆς ζούγκλας καὶ γενικότερα τῆς φύσης εἶναι ὅτι ὁ ἰσχυρὸς ἐξοντώνει τὸν ἀδύναμο. Λιοντάρια καὶ τίγρεις κατασπαράζουν ζέβρες, κροκόδειλους, ζαρκάδια, γεράκια καὶ ἀετοὶ ἁρπάζουν κότες ἀπὸ ἀνοικτὸ κοτέτσι, λύκοι καταβροχθίζουν πρόβατα… Ὁ ἄνθρωπος, ἀντίθετα, εἶναι τὸ ἔλλογο ζῶο, ποὺ μὲ τὸν πολιτισμό του μπορεῖ νὰ πάει ἐνάντια στὴν φύση καὶ νὰ ἔχει ὁ ἀδύναμος ἴσα δικαιώματα μὲ τὸν ἰσχυρό… Μέχρι σήμερα ὅμως δὲν τὸ ἔχει ἐπιτύχει. Ἔφτασε στὸ φεγγάρι, ἔχει ἐντυπωσιακὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα, ἀλλὰ πάντα ἰσχύει τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου, ὁ νόμος τῆς ζούγκλας, εἰδικότερα στὸ διεθνὲς ἐπίπεδο.
.          Ἕνα ἱστορικὸ παράδειγμα. Οἱ Μήλιοι ζήτησαν ἀπὸ τοὺς παντοδύναμους Ἀθηναίους νὰ εἶναι οὐδέτεροι φίλοι τους καὶ ὄχι ὑποτελεῖς τους, κι ἐκεῖνοι τοὺς ἀπάντησαν ὅτι θὰ τοὺς σφάξουν ὅλους, γιατί δὲν ὑπάκουσαν στὸ νόμο, πὼς ὁ ἰσχυρότερος ἀσκεῖ ἀνεξέλεγκτα τὴν ἐξουσία του, νόμο ποὺ βρῆκαν καὶ θὰ τὸν παραδώσουν γιὰ νὰ ὑπάρχει πάντα. (Θούκ. Ἰστ. Ε΄ 105). Προβλεπτικοὶ οἱ Ἀθηναῖοι…
.          Τὸ δημοψήφισμα στὰ Σκόπια εἶναι ἕνα ἀκόμη παράδειγμα. Οἱ ἰσχυροί τῆς Γῆς ἔχουν βαλθεῖ νὰ ἐπιβάλουν στοὺς γείτονές μας τὸ προφανές: ὅτι ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τοὺς συμφέρει, ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου τοὺς δίδει γλῶσσα, ταυτότητα, καὶ ὄνομα. Ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ἡ Καγκελάριος τῆς Γερμανίας, ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ καὶ πολλοὶ ἄλλοι παράγοντες τῆς Δύσης, ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ βοηθοῦν στὴν ὑλοποίηση τῆς γεωστρατηγικῆς τῶν ΗΠΑ ἐπενέβησαν ὠμὰ στὰ ἐσωτερικὰ τῶν γειτόνων μας. Τὸ ἀπογοητευτικὸ γιὰ τὸν ἀνθρώπινο πολιτισμό μας εἶναι πὼς οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς ἐπιβάλλουν τὴν ἀρχὴ τῆς ζούγκλας. Ὡς ἐπικυρίαρχοι ἐπιβάλλουν αὐτό, ποὺ εἶναι πρὸς ὄφελός τους, ὑποστηρίζοντας στοὺς ἀνίσχυρους ὑποτελεῖς τους ὅτι τὸ κάνουν γιὰ τὸ δικό τους ὄφελος, τὸ ὁποῖο, ὑποστηρίζουν οἱ ἰσχυροί, ὅτι γνωρίζουν καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἴδιους, ποὺ τοὺς ἀφορᾶ….
.           Τὰ γράφω αὐτά, γιατί μετὰ τὸ δημοψήφισμα καὶ τὴν ἀναμενόμενη ὑπερψήφιση στὰ Σκόπια τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἔρχεται ἡ σειρὰ ἡ δική μας. Ὅσα γίνονται σήμερα στὰ Σκόπια, θὰ ἐπαναληφθοῦν ἐνισχυμένα στὴν Ἑλλάδα. ΗΠΑ, Γερμανία, ΝΑΤΟ, Ἀγγλία, ΕΕ θὰ ἐνισχύσουν καὶ θὰ θεοποιήσουν τὸν Ἀλ. Τσίπρα – καὶ βραβεῖο Νόμπελ μπορεῖ νὰ τοῦ δώσουν – «γιὰ τὴ γενναιότητα ποὺ ἔδειξε νὰ ὑλοποιήσει τὰ σχέδιά τους στὴ Βαλκανική…». Σὲ ἐμᾶς τοὺς ὑπόλοιπους, τοὺς σύγχρονους Μηλίους, θὰ ἐφαρμόσουν τὴ μέθοδο τοῦ καρότου καὶ τοῦ μαστιγίου. Ἀπὸ τὴ μία ὑποσχέσεις γιὰ ἐπενδύσεις καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀπειλές, ὅτι θὰ ὑπάρξουν βαριὲς συνέπειες, ἂν ἀντισταθοῦμε στὰ σχέδια τους. Καὶ βεβαίως ἡ κυβέρνηση πάντα ἐξυπηρετικὴ ἀπέναντί τους…
.         Ἐξαιρετικὰ ἀποδοτικὸς γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν σκοπῶν τῆς χώρας του στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ στὴ χώρα μας Τζέφρι Πάϊατ. Μπράβο του. Κινητικός, ὁμιλητικός, παρεμβατικός. Θὰ ἔχει τὸ προνόμιο στὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία νὰ γραφεῖ τὸ ὄνομά του ὡς ὁ διπλωματικὸς ἀπόγονος τοῦ Πιουριφόϊ, αὐτὸς βεβαίως σὲ κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς, μὲ λίγο Κόμμα Καμμένου…-

Advertisements

, ,

Σχολιάστε

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΕΩΣ

.                Τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῶν Ἀρκιῶν, τὸ μικρότερο σχολεῖο στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐπέλεξε γιὰ νὰ παραστεῖ στὸν ἁγιασμὸ γιὰ τὴν πρώτη μέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ὁ Περιφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου, Γιῶργος Χατζημάρκος, σὲ μία κίνηση συμβολική, ἀλλὰ καὶ οὐσίας, ἀφοῦ τὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε μὲ τὴν παρουσία του, εἶναι ὅτι ἡ Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου, στέκεται δίπλα σὲ ὅλα τὰ νησιὰ εὐθύνης της, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ θέματα Παιδείας, ὑπερβαίνοντας καὶ αὐτὲς ἀκόμη τὶς θεσμικὲς ἁρμοδιότητές της.
.           Στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῶν Ἀρκιῶν, φοιτᾶ ἕνα καὶ μόνο παιδί, ὁ 9χρονος Χρῆστος ποὺ φέτος πηγαίνει στὴν Δ΄ τάξη καὶ ζεῖ στὸ νησὶ μὲ τοὺς γονεῖς καὶ τὰ τέσσερα ἀδέρφια του.

 

Ρόδος, 11 Σεπτεμβρίου 2018

 

 

Σχολιάστε

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ καὶ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΙΝΤΕΛΙΓΚΕΝΤΣΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πατριωτισμὸς καὶ ἡ ἀριστερὴ ἰντελιγκέντσια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Στὶς φθαρμένες ἀξίες τοῦ παρακμάζοντος Ἑλληνισμοῦ εἶναι καὶ ὁ πατριωτισμός. Αὐτὸς δοκιμάζεται στὸ λεγόμενο Σκοπιανό, στὸ ζήτημα τοῦ ὀνόματος, τῆς ταυτότητας καὶ τῆς γλώσσας τῶν γειτόνων. Στὴ συνέχεια τῶν κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1980 νεοφανῶν ὅρων τῆς μαρξίζουσας ἰδεολογίας καὶ τῆς προκυψάσης ἀπὸ αὐτὴν ξύλινης γλώσσας, πρόσφατα ὁ πατριωτισμὸς ἀπέκτησε ὁρισμό, ἀνάμεικτο μὲ τὴ μηδενιστικὴ καὶ τὴ μαρξιστικὴ ἰδεολογία. Τὸν ἐξέφρασαν οἱ «ἀριστεροί, δημοκράτες καὶ προοδευτικοὶ πολίτες», ὅπως μὲ κομπορρημοσύνη προσδιορίσθηκαν, αὐτοὶ ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ὑποστήριξή τους στὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
.           Θυμίζω τὰ λόγια τους: « Στηρίζουμε τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιατί πιστεύουμε ὅτι εἶναι πατριωτικό, διεθνιστικὸ καὶ δημοκρατικό μας καθῆκον». Τὸ «πατριωτικὸ καθῆκον» ὅσων ὑπογράφουν τὴ δήλωση ὑποστήριξης τῆς Συμφωνίας τοῦ κ. Τσίπρα συνδέεται λοιπὸν «μὲ τὸ Διεθνιστικὸ καὶ Δημοκρατικὸ καθῆκον» τους.
.            Ἡ κυρία Νένα Βενετσάνου, ἡ ὁποία ἐφέρετο ὅτι ὑπέγραψε τὴ δήλωση μὲ τὴν ὁποία ἐκθειαζόταν ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, διέψευσε σὲ πολὺ ἔντονο ὕφος, ὅτι τὴν ὑπέγραψε καὶ ἔστειλε ἕνα πάρθιο βέλος στοὺς συντάκτες καὶ στοὺς φερόμενους ὡς ὑπογράψαντες ὑποστηρικτές της. «Ἀναρωτιέμαι», ἔγραψε, «πόσο γνήσιες εἶναι οἱ ὑπογραφὲς καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος καὶ τῆς Τέχνης κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ κείμενο!». Καὶ ἔκαμε μίαν ἔκκληση: «Θὰ ἤθελα νὰ παρακαλέσω ὅλους ὅσους εἶδαν τὸ ὄνομά τους χωρὶς νὰ ἔχουν ὑπογράψει, νὰ τὸ δημοσιοποιήσουν. Εἶναι σοβαρό.»
.               Κατὰ τὶς πληροφορίες μας οὐδεὶς ἀπὸ ὅσους φέρονται ὅτι ὑπέγραψαν γνώριζε καὶ ἐνέκρινε τὴ δήλωση. Μακάρι ἡ πληροφορία μου νὰ εἶναι ἀνακριβής. Ὅμως τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι πλὴν δύο ἀκόμη καλλιτεχνῶν ΟΥΔΕΙΣ ἄλλος θέλησε νὰ ἀπαντήσει στὴν ἔκκληση τῆς κας Βενετσάνου καὶ νὰ πεῖ τὴν ἀλήθεια, ὅτι “ναὶ”, τὴ γνώριζε καὶ τὴν ὑπέγραψε, ἢ ὅτι δὲν τὴν γνώριζε καὶ κακῶς ἔβαλαν τὸ ὄνομά του. Διερωτῶμαι μὲ τὴ σειρά μου. ΠΑΝΩ ἀπὸ τὴν ἐντιμότητα καὶ τὴν ἀκεραιότητα, τὶς ὁποῖες ἀναφέρει ἡ κὰ Βενετσάνου ὡς ἀξίες, ποὺ πρέπει νὰ διέπουν κάθε πολίτη καὶ ἰδιαίτερα κάθε καλλιτέχνη καὶ διανοούμενο, εἶναι τὸ «τσουβάλιασμά» του σὲ μία μαζικὴ καὶ ἐν ἀγνοίᾳ του δήλωση, ἐν ὀνόματι τοῦ κομματικοῦ ἢ/καὶ τοῦ προσωπικοῦ του συμφέροντος;… Σημειώνεται ὅτι μεταξὺ τῶν ὅσων φέρονται ὅτι ὑπέγραψαν εἶναι ἡ ὑπουργοποιηθεῖσα κα Ζορμπᾶ καὶ οἱ Βασ. Βασιλικός, Δημ. Καταλειφός, Νότης Μαυρουδῆς καὶ Στέφ. Ληναῖος.
.              Ὁ πατριωτισμὸς δὲν ἔχει προσδιορισμούς, ἐπιθετικοὺς ἢ ἄλλους. Δὲν συγχέεται μὲ τὸν «πολιτικὸ ρεαλισμό», οὔτε μὲ τὸν Σοῦν Τζού. Ὁ πατριωτισμὸς εἶναι συνείδηση, ψυχή, θυσία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἰσχὺ τοῦ ἀπέναντι. Ὁ πατριωτισμὸς εἶναι ἀγάπη καὶ ἀπορρίπτει τὸ μίσος, ποὺ καλλιεργεῖ ὁ ἐθνικισμός, ἀλλὰ οὔτε καὶ νοθεύεται ἀπὸ τὸν διεθνισμὸ καὶ τὸν κοσμοπολιτισμό. Αὐτὸς ὁ πατριωτισμὸς στὸν Ἑλληνισμὸ προσωποποιήθηκε ἀπὸ τὸν Λεωνίδα καὶ τὸν Κυναίγειρο, ἕως τὸν Διάκο, καὶ τὸν Παπαφλέσσα, ἕως τὸν Παῦλο Μελᾶ, τὸν Δαβάκη καὶ τὸν Σολωμοῦ. Ἀπὸ πατριωτισμὸ ἦταν πλημυρισμένη ἡ ψυχὴ τοῦ Καποδίστρια, ποὺ ἐγκατέλειψε ὑψηλὲς θέσεις καὶ ἀνέσεις γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὴν Πατρίδα του καὶ νὰ θυσιασθεῖ γι’ Αὐτήν. Ὅμως στὸν Ἑλληνισμὸ ὑπάρχουν πάντα οἱ τύποι Ἀρχιλόχου τοῦ Παρίου, αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὸν πατριωτισμὸ ὡς ἀξία ποὺ ἐμπνέει καὶ προτιμᾶνε τὴν ὠφελιμιστικὴ καὶ ἰδεολογικὴ θεώρηση τῆς Πατρίδας. –

, ,

Σχολιάστε

“ΦΤΥΣΤΗ” ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΜΙΑ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Ἀπὸ τὸν
Ἀλκιβιάδη Κ. Κεφαλᾶ
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 21.08.2018

Τὰ μουσουλμανικὰ τάγματα ἐθελοντῶν τῶν ναζὶ
καὶ οἱ σύγχρονες ἐγκληματικὲς συμμορίες στὴν Εὐρώπη

.             Ἡ εἰκόνα ἀνήκει στὴ σφαίρα τῆς φαντασίας. Καθημερινὰ ἑκατοντάδες τουρίστες στὸ Παρίσι, στὴ Ρώμη καὶ στὸ Λονδίνο, γύρω ἀπὸ τὸν Πύργο τοῦ Ἀϊφελ, τὸ Κολοσσαῖο καὶ τὰ ἀνάκτορα τοῦ Μπάκιγχαμ ληστεύονται, μαχαιρώνονται, βιάζονται καὶ δολοφονοῦνται ἀπὸ συμμορίες τριτοκοσμικῶν ἀλλοδαπῶν, ποὺ εἰσβάλλουν ἀνενόχλητες ἀπὸ παντοῦ στὶς τρεῖς χῶρες ἔπειτα ἀπὸ πρόσκληση τῶν κυβερνήσεών τους.
.           Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ Μακρόν, ὁ Σαλβίνι καὶ ἡ Μέι σφυρίζουν ἀδιάφορα στὴν κλιμακούμενη βία καὶ ἐγκληματικότητα στὸ κέντρο τῶν πόλεών τους. Οἱ ἐγκληματίες, ἐὰν συλληφθοῦν, ἀπελευθερώνονται μὲ νόμο τῶν ὑπουργῶν Δικαιοσύνης, ἔπειτα ἀπὸ μία σύντομη παραμονὴ στὴ φυλακή, γιὰ νὰ συνεχίσουν ἐκ νέου τὴν ἐγκληματική τους δράση. Οἱ τρεῖς ἡγέτες εἶναι τόσο εὐχαριστημένοι μὲ τὴν κατάσταση, ὥστε θὰ ὑπογράψουν καὶ συμφωνία ἐπανεισδοχῆς μεταναστῶν καὶ προσφύγων, τοὺς ὁποίους ἡ Γερμανία ἀρνεῖται νὰ δεχτεῖ στὴν ἐπικράτειά της.
.           Συγχρόνως, ἑκατοντάδες Γερμανοὶ ἀστυνομικοὶ στὰ σύνορα τῶν τριῶν χωρῶν θὰ μεταφέρουν μὲ τὰ πολεμικά τους πλοῖα, τὸν στόλο τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ἀκτοφυλακὴ χιλιάδες μετανάστες καὶ πρόσφυγες στὴ Γαλλία, τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἀγγλία γιὰ νὰ τοὺς καταγράψουν βιομετρικά, ὥστε οἱ τελευταῖοι νὰ μὴν μποροῦν νὰ μετακινηθοῦν πλέον πουθενὰ ἐντὸς τῆς Εὐρώπης, ἐγκλωβισμένοι γιὰ πάντα στὶς τρεῖς αὐτὲς χῶρες, γιὰ νὰ ἐπιδοθοῦν ἀκολούθως σὲ κάθε εἴδους ἐγκληματικὲς πράξεις ἐπὶ τοῦ αὐτόχθονος πληθυσμοῦ ἀτιμωρητί.
.           Ἡ ὡς ἄνω εἰκόνα βεβαίως μπορεῖ νὰ εἶναι σουρεαλιστική, ἀποτελεῖ ὅμως τὴν πραγματικότητα στὴ σημερινὴ δυστοπία ποὺ ἔφερε ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὴν πατρίδα μας, ἔνθα ἡ «ἀριστερὴ» κυβέρνηση-ΜΚΟ, βαδίζοντας στὰ ἴχνη τῶν δωσιλογικῶν γερμανόφιλων κυβερνήσεων τῶν Τσολάκογλου, Ράλλη καὶ Λογοθετόπουλου τὴν περίοδο τῆς πρώτης γερμανικῆς κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος, ἐξασκεῖ ἀποκλειστικὰ τὴν ἐξωτερικὴ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Γερμανίας στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο.
.           Πράγματι, ἐνῶ τὸ αἷμα τοῦ ἄτυχου δολοφονηθέντος νέου στὸν λόφο τοῦ Φιλοπάππου ἀπὸ συμμορία ἀλλοδαπῶν, ποὺ προσκάλεσε καὶ ἔφερε στὴν Ἑλλάδα ὁ ΣΥΡΙΖΑ, δὲν ἔχει ἀκόμα στεγνώσει, ἡ γερμανόφιλη κυβέρνηση-ΜΚΟ προχώρησε σὲ συμφωνία ἐπανεισδοχῆς μεταναστῶν καὶ προσφύγων ἀπὸ τὴ Γερμανία. Ὁ λόγος εἶναι προφανὴς καὶ γνωστός, καὶ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν γερμανικῶν συμφερόντων εἰς βάρος τοῦ αὐτόχθονος πληθυσμοῦ, ἐπειδὴ ὁ γερμανικὸς λαὸς δὲν ἀντέχει πλέον τὴν ἐγκληματικὴ δράση τῶν ἀλλοδαπῶν εἰσβολέων στὴ χώρα του, πιέζοντας τὴν κυβέρνηση νὰ ἐγκαταστήσει τοὺς εἰσβολεῖς μόνιμα στὴν Ἑλλάδα.
.           Ἡ ἐγκατάσταση ἐγκληματικῶν στοιχείων ἀπὸ τὴ Γερμανία στὴν Ἑλλάδα δὲν γίνεται πρώτη φορά. Τὴν περίοδο τῆς πρώτης γερμανικῆς κατοχῆς οἱ μονάδες τῆς Βέρμαχτ στὴν Ἑλλάδα ἦσαν ἐπανδρωμένες στὴ συντριπτική τους πλειονότητα μὲ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴ Γερμανία, διότι ἡ στρατιωτικὴ διοίκηση τὰ θεωροῦσε ἀναξιόπιστα καὶ ἀκατάλληλα γιὰ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις – κυρίως, γιὰ τὶς μάχες τοῦ ἀνατολικοῦ μετώπου.
.           Ἔτσι, ὁλόκληρες γερμανικὲς μονάδες, ἰδίως στὴν Πελοπόννησο, ἦσαν ἐπανδρωμένες μὲ κάθε εἴδους κακοποιὰ στοιχεῖα, μὲ ὀλέθριες συνέπειες γιὰ τὸν πληθυσμό, ἀναφέρει ὁ ἱστορικὸς Δημοσθένης Κούκουνας στὸ βιβλίο τοῦ «Ἱστορία τῆς Κατοχῆς». Ἀντίστοιχα, ἡ τρομοκράτηση τοῦ πληθυσμοῦ στὴ Στερεὰ Ἑλλάδα εἶχε ἀνατεθεῖ στὸ μουσουλμανικὸ παλαιστινιακὸ καὶ μαροκινὸ τάγμα ἐθελοντῶν, ποὺ ἵδρυσε ὁ ἐγκληματίας πολέμου -μεγάλος μουφτὴς τῆς Ἱερουσαλὴμ- Ἀμιν Ἂλ Χουσέινι, προσωπικὸς φίλος του Χίτλερ καὶ μέλος τῶν SS. Τὸ μουσουλμανικὸ τάγμα, ποὺ στρατοπέδευε στὸ Λαύριο μὲ τὴ συναίνεση τῶν κατοχικῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων καὶ μὲ τὸ πρόσχημα «τῆς καταπολέμησης τοῦ μπολσεβικισμοῦ καὶ σιωνισμοῦ», ἐπελέχθη ὡς ἡ πλέον κατάλληλη στρατιωτικὴ μονάδα γιὰ νὰ ἐκτελέσει τὴ Σφαγὴ τοῦ Διστόμου, λόγῳ τῆς ἀγριότητας καὶ τῆς ἐγκληματικῆς δράσης τῶν μελῶν του.
.           Ἔτσι, ἐντὸς τῶν ἀνωτέρω ἱστορικῶν πλαισίων καὶ 75 χρόνια μετὰ τὴν πρώτη γερμανικὴ κατοχὴ καὶ τὴ δράση τοῦ μουσουλμανικοῦ παλαιστινιακοῦ καὶ μαροκινοῦ τάγματος ἐθελοντῶν στὴν Ἑλλάδα παρουσιάζεται ἡ ἐπανάληψη τῶν κατοχικῶν γεγονότων, ὅπου ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴ συναίνεση τῆς σημερινῆς της κυβέρνησης, ἐπιλέγεται ἀκόμη μία φορὰ ἀπὸ τὴ Γερμανία ὡς τόπος ἐκτοπισμοῦ κακοποιῶν στοιχείων, μουσουλμάνων τζιχαντιστῶν, Βορειοαφρικανῶν μαχαιροβγαλτῶν, λιποτακτῶν τοῦ νόμιμου στρατοῦ τοῦ Ἀσαντ, καθὼς καὶ διεθνῶν ἐγκληματικῶν ὁμάδων καὶ σεχτῶν, εἰς βάρος τῶν ἐθνικῶν της συμφερόντων καὶ τοῦ λαοῦ της.

 

 

,

Σχολιάστε

ΡΙΓΟΣ καὶ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ γιὰ τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

,

Σχολιάστε

ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὅταν ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἐργαλειοποιεῖ τὴν Ἐκκλησία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Τὶς τελευταῖες ἡμέρες εἴμαστε μάρτυρες μίας ἔντασης στὴν γεωπολιτικὴ διαμάχη περὶ τὴν Βαλκανικὴ καὶ τὴν Οὐκρανία μεταξὺ Ρωσίας καὶ τῆς, ὑπὸ τὶς ΗΠΑ, Δύσης. Στὴ διαμάχη αὐτὴ ἐπιχειρεῖται καὶ ἐν πολλοῖς ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐκ μέρους τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἐργαλειοποίηση ἐπὶ μέρους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀπόρροιά της εἶναι ἡ χειραγώγησή τους σὲ πολιτικὲς σκοπιμότητες.
.         Πιὸ συγκεκριμένα ἡ Σκοπιανὴ πολιτικὴ ἡγεσία ἔχει ἐργαλειοποιήσει τὴ σχισματικὴ ἡγεσία τῆς ἐκεῖ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀντίστοιχη ἡγεσία τῆς Οὐκρανίας τὴν ἡγεσία τῶν Ὀρθοδόξων σχισματικῶν τῆς χώρας καὶ τῶν Οὐνιτῶν, ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὴ γεωπολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ. Ἀνάλογη ἐργαλειοποίηση παρατηρεῖται στὴν κυβέρνηση τῆς Βουλγαρίας στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σόφιας. Ἐξ ἄλλου τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς πολιτικῆς τῆς ρωσικῆς κυβέρνησης καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης τὰ ἀντίστοιχα τῆς Δύσης….
.         Στὴν περὶ τὴν ἐδαφικὴ ἐπιρροὴ στὰ Βαλκάνια καὶ στὴν Οὐκρανία διαμάχη τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς ἀναμίχθηκαν καὶ οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τους. Αὐτές, μὲ τὶς ἐνέργειές τους στὴν Ἑλλάδα διαμορφώνουν «πληροφορίες», ποὺ ἐξυπηρετοῦν τοὺς σκοπούς τους. Κύριος στόχος τους ἡ κάλυψη στὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, μὲ τὴν πρόκληση ἐπικοινωνιακοῦ ἀντιπερισπασμοῦ διὰ τῆς ἀποπληροφόρησης καὶ τῶν χονδροειδῶν σχολίων.
.         Ἡ προπαγάνδα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῆς κυβέρνησης προωθεῖ τὸ ψέμα, πὼς ὅσοι πατριῶτες ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ ἑλληνική, εἶναι «φασίστες». Σὲ αὐτὴν προσετέθη ἡ «πληροφορία» ὅτι ἑλληνικοὶ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες ὑποστηρίζουν τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, «ἐπειδὴ χρηματοδοτοῦνται ἢ ἔχουν σχέση μὲ Ρώσους» πού, κατὰ τὴν προπαγάνδα, «ἀπεργάζονται τὴν ρωσοποίηση τῆς Ἑλλάδας (!!!), τοῦ Φαναρίου καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ»… Οἱ βαρύγδουπες ἀναφορὲς σὲ ἄσχετες, μὲ τὸ Μακεδονικό, πληροφορίες, διευκολύνουν τὸ σκοπὸ τῆς προπαγάνδας….
.         Τὸ Φανάρι ἐμφανίζεται στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὅτι τὶς βοηθάει, ἐπιλύοντας τὴν ἐκκλησιαστικὴ πτυχὴ τοῦ Μακεδονικοῦ. Ἐπιδεικνύοντας «παπικὴ ἰσχύ», ποὺ δὲν ἔχει, ἀγνοεῖ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, στὸ ὁποῖο ἀνήκει ἐκκλησιαστικὰ ἡ γειτονική, σήμερα σχισματική, Ἐκκλησία καὶ τὸν κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Σκοπίων καὶ προωθεῖ τὴν ἀναγνώριση στὸ γειτονικὸ κράτος αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας, μὲ τὸ ὄνομα «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος», στὸ ὁποῖο οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει νὰ προστεθεῖ «καὶ πάσης Μακεδονίας», ἔστω «καὶ πάσης Βόρειας Μακεδονίας»… Προφανῶς δὲν ὑπολογίζεται στὸ Φανάρι ὅτι ἡ τυχὸν ἐνέργειά του θὰ προκαλέσει σοβαρὸ ρῆγμα στὶς σχέσεις του μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος….
.           Ἡ ξύλινη γλώσσα τῶν τελευταίων ἡμερῶν προσβάλλει τὴ νοημοσύνη μας. Ἐμφανίζει τὶς ΗΠΑ καὶ τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς ΕΕ, μαζὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, νὰ προωθοῦν τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα καὶ τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία, ἱκανοποιώντας τὶς ἀλυτρωτικὲς ἐπιδιώξεις τῶν γειτόνων!… Καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, θέλουν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ἡ σλαβικὴ Ρωσία ἄλλαξε στάση στὸ ὄνομα «Μακεδονία», ποὺ τὸ εἶχε ἀναγνωρίσει, ὅταν ἦταν ἤδη ἀπὸ καιρὸ γνωστὴ ἡ πρόθεση τῶν Σκοπίων νὰ ἐνταχθοῦν στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν ΕΕ!…-

, ,

Σχολιάστε

Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ Η «ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Βόρειος Ἰρλανδία καὶ ἡ «Βόρειος Μακεδονία»

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.       Ἕναν ἀπὸ τοὺς λαοὺς ποὺ θαυμάζω εἶναι ὁ Ἰρλανδικός. Ἔζησε ὑπὸ τὸ βάρβαρο καὶ καταπιεστικὸ καθεστὼς τῶν Ἄγγλων ἐπὶ αἰῶνες καὶ διατήρησε τὴν ταυτότητά του. Οἱ κατακτητές του χρησιμοποιώντας βία κάθε μορφῆς ἐπιχείρησαν νὰ τοῦ ἀλλάξουν τὴν ψυχή, νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἐθνική του συνείδηση, νὰ τὸν ἀφομοιώσουν. Ἀπέτυχαν.
.       Ἡ πιὸ πρόσφατη ἱστορικὰ πράξη τοῦ δράματος τῶν Ἰρλανδῶν εἶναι ἡ ἐκ μέρους τῆς Βρετανίας ἐπιβολὴ τῆς διχοτόμησης τοῦ νησιοῦ καὶ τῆς δημιουργίας τῆς Βορείου Ἰρλανδίας, ποὺ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς συνιστῶσες της. Ἕως σήμερα μπορεῖ ὅλες οἱ χῶρες τοῦ κόσμου νὰ ἀναγνωρίζουν τὴν Βόρειο Ἰρλανδία, ὡς μέρος τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ἀλλὰ ἡ Ἰρλανδία ἀρνεῖται νὰ τὴν ἀναγνωρίσει. Ἐξακολουθεῖ πάντα νὰ διακηρύσσει ὅτι ἡ Ἰρλανδία, ὅπως εἶναι καὶ τὸ ὄνομά της, εἶναι «τόπος τῶν Ἰρλανδῶν», εἶναι μία καί, φυσικά, Ἰρλανδική.
.       Οἱ χάρτες ποὺ μοιράζει ὁ Ἐθνικὸς Ὀργανισμὸς Τουρισμοῦ τῆς Ἰρλανδίας στοὺς τουρίστες δείχνει τὴ στρατηγικὴ τῆς χώρας γιὰ τὴν Βόρεια Ἰρλανδία. Σ’ αὐτοὺς τὸ νησὶ εἶναι ἑνιαῖο, χωρὶς σύνορα καὶ οἱ τοποθεσίες τῆς Βόρειας Ἰρλανδίας ἀναφέρονται μὲ δύο ὀνόματα, τὸ ἰρλανδικὸ καὶ αὐτὸ ποὺ τοὺς ἔδωσαν οἱ κατακτητές. Παράδειγμα, ἡ πόλη σύμβολο τῆς ἰρλανδικῆς ἀντίστασης, ἀναφέρεται μὲ τὸ ἰρλανδικὸ ὄνομα (Derry) καὶ αὐτὸ ποὺ τῆς ἔδωσαν οἱ Ἄγγλοι (Londonderry).
.       Στὴν Βόρεια Ἰρλανδία τὰ πράγματα ἔχουν ἠρεμήσει μετὰ τὴ συμφωνία τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς (10 Ἀπριλίου) τοῦ 1998. Ἡ ἠρεμία σὲ ὅλο τὸ νησὶ καὶ ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τῶν κατοίκων του – παλαιότερα ὑπῆρχαν αὐστηροὶ ἔλεγχοι στὰ σύνορα– βοηθάει στὸ νὰ ἁπαλυνθοῦν οἱ πληγὲς τῆς ἀγγλικῆς κυριαρχίας, ποὺ εἶναι ἀκόμη ἐμφανεῖς.
.       Δυστυχῶς ὅσα δὲν πέτυχαν οἱ Ἄγγλοι, ὡς πρὸς τὴν ἀλλοίωση τῆς ψυχῆς τῶν Ἰρλανδῶν, συντελοῦνται ἐσωτερικά. Μὲ συστηματικὴ καὶ πολυδάπανη προπαγάνδα, μὲ τὴν –καὶ μὲ εὐθύνη της – περιθωριοποίηση τῆς ρωμαιοκαθολικῆς ἐκκλησίας, μὲ τὴν προώθηση τῶν ὁμοφυλοφίλων στὴν ἐξουσία, καὶ τὴν κατάργηση παραδοσιακῶν ἠθικῶν καὶ βιοηθικῶν κανόνων (ἐκτρώσεις, «γάμοι» μεταξὺ ὁμοφύλων) ἀλλάζει ἡ νοοτροπία τους. Χαρακτηριστικὸ εἶναι πὼς κατὰ τὶς ἡμέρες τὶς ἀφιερωμένες στοὺς ὁμοφυλόφιλους στὰ κτίρια τῆς Βουλῆς, τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ποὺ εἶναι ὁμοφυλόφιλος, εἶχαν ὑποσταλεῖ οἱ ἰρλανδικὲς σημαῖες καὶ εἶχαν ἀνυψωθεῖ αὐτὲς τῶν ὁμοφυλοφίλων…
.       Σὲ ἀντίθεση πρὸς τοὺς Ἰρλανδούς, ἡ κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου δέχθηκε τὴν ὀνομασία «Βόρεια Μακεδονία», χωρὶς κὰν νὰ ἔχει ἀπέναντί της μίαν αὐτοκρατορία, ὅπως ἐκεῖνοι. Αὐτὴ εἶχε ἀπέναντί της τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ ὄχι τοὺς Βρετανούς… Καὶ ὅμως ὑποχώρησε. Τοὺς ἔδωσε ὅλα ὅσα δὲν τοὺς ἀνήκουν. Ξέχασε ὅτι Μακεδονία ὀνομάζεται ἡ περιοχή, ὅπου κατοικοῦν οἱ Μακεδόνες, οἱ ἱστορικοὶ Μακεδόνες, οἱ Ἕλληνες Μακεδόνες. Πῆρε βεβαίως τὰ συγχαρητήρια τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς, ποὺ βρῆκαν καλόβολους συνεργάτες πρὸς ὑλοποίηση τῶν σχεδίων τους στὴν περιοχή. Οἱ κ.κ. Τσίπρας καὶ Καμμένος μπρὸς στὰ συμφέροντά τους ἀπέρριψαν τὸν κανόνα, πὼς ὅποιος ἐπαινεῖται ἀπὸ φορεῖς ἀλλότριων ἐπιδιώξεων, ἀναζητεῖ τὰ λάθη του…-

Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ σπιθαμιαῖοι πολιτικοὶ μετεωροφένακες στεροῦνται  τῶν προϋποθέσεων γιὰ τὴν διαδικασία ἀναζητήσεως τῶν λαθῶν τους. Ἐκτὸς τῶν ἐθνικῶν δικαίων ἔχουν ἐκχωρήσει καὶ τὶς θεμελιώδεις ψυχικές τους δυνάμεις. Εἶναι ἀξιοθρήνητοι.

,

Σχολιάστε