Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΘΝΙΚΑ"

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ ΤΟΥ 1821 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς πεντηκονταετηρίδας τοῦ 1821

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Ὁ Ἑλληνισμὸς τὸ 1871 ἑόρτασε μὲ μεγαλοπρέπεια τὰ πενήντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Ὁ φιλέλληνας Κάρολος Τάκερμαν, πρώην πρεσβευτὴς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ἀθήνα περιέγραψε τὸν ἑορτασμὸ στὸ βιβλίο τοῦ «Οἱ Ἕλληνες τῆς σήμερον»[1]. Ὁ ἑορτασμὸς ἐγένετο ἐπισήμως τὴν 25η Ἀπριλίου 1871. Ὁ λόγος ὅτι ἡ 25η Μαρτίου τοῦ 1871 συνέπεσε μὲ τὴ Μεγάλη Πέμπτη καὶ ἀποφασίστηκε νὰ συνεορτασθεῖ μὲ τὴν ἐπίσημη ὑποδοχὴ στὴν Ἀθήνα τοῦ Σκηνώματος τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε΄.
.                 Πράγματι, τὸ κύριο στοιχεῖο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς πεντηκονταετηρίδας ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ἦταν ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἕλληνα, ἐκ Δημητσάνης Ἀρκαδίας, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Ε΄. Μετὰ ἀπὸ πρωτοβουλία τοῦ τότε Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Θεοφίλου τοῦ Βλαχοπαπαδόπουλου (Πάτρα, 1780 – Ἀθήνα, 1873) οἱ ρωσικὲς ἐκκλησιαστικὲς καὶ πολιτικὲς ἀρχὲς εὐχαρίστως παρέδωσαν τὸ Σκήνωμα τοῦ Γρηγορίου Ε΄ στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Πρὸς τοῦτο ἑλληνικὴ κληρικολαϊκὴ ἀντιπροσωπεία μετέβη στὴν Ὀδησσὸ καὶ τὴν 10η Ἀπριλίου, ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου του, μετὰ ἀπὸ πάνδημη καὶ μεγαλοπρεπῆ τελετὴ παρέλαβε τὴ λάρνακα καὶ τὴν τοποθέτησε ἐπὶ τοῦ καταστόλιστου ἀτμοπλοίου «Βυζάντιον».
.                 Προηγήθηκε Θεία Λειτουργία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Ρῶσος Ἐπίσκοπος Χερσῶνος παρουσίᾳ τοῦ κλήρου τῆς περιοχῆς καὶ χιλιάδων λαοῦ καὶ μετὰ σχηματίσθηκε πομπή, μὲ κατεύθυνση τὸ λιμάνι. Ρῶσοι ἱερεῖς σήκωσαν στοὺς ὤμους τοὺς τὴ λάρνακα καὶ τοὺς ἀκολούθησαν τὰ πλήθη τῶν ρώσων χριστιανῶν. Γράφει σχετικὰ στὸ πολυσέλιδο βιβλίο του[2] γιὰ τὸν Ἅγιο Πατριάρχη ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: « Ἡ διαδρομὴ τῆς μεγαλοπρεποῦς πομπῆς δὲν περιγράφεται. Σώματα κοζάκων καὶ πεζικοῦ προπομποὶ τῆς παρατάξεως, φανοὶ καὶ ἑξαπτέρυγα τῶν Ναῶν τῆς Ὀδησσοῦ, διπλὴ φάλαγξ μὲ πολυτελεῖς στολὲς ἱερέων, τέσσαρες μετὰ τοῦ Μητροπολίτου ἀρχιερεῖς καὶ τέλος ἡ λάρναξ, σκεπασμένη μὲ βαρύτιμα καλύμματα. Ἄπειρα πλήθη κόσμου. Καταστόλιστο τὸ “Βυζάντιο” μὲ δύο κλίμακες (γέφυρες) καὶ δύο κρηπιδώματα γιὰ τὴν λάρνακα καὶ τοὺς ὁμιλητές. Ξεχωριστὴ τελετὴ πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως μὲ εὐχαριστηρίους λόγους καὶ ἀμοιβαῖες φιλοφρονήσεις. Τὸ πλῆθος προέπεμπε τὸ «Βυζάντιον» μὲ μυριόστομες ἐπευφημίες. Ἡ ὥρα ἦταν ἡ 8η ἑσπερινή τῆς 10ης Ἀπριλίου 1871».
.                     Στὸν Πειραιὰ τὸ λειψανοφόρο «Βυζάντιον» ἔφτασε στὶς 7.30 τὸ πρωὶ τῆς 14ης Ἀπριλίου 1871. Ὑποδοχή του στὰ ἀνοικτὰ τοῦ λιμένος ἔγινε μὲ τὸ θωρηκτὸ «Βασιλεὺς Γεώργιος», ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐπέβαιναν τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ὁ Ὑπουργὸς Ἐκκλησιαστικῶν Α. Πετμεζής. Τὰ δύο ἀτμόπλοια, φέροντα τὸν μεγάλο σημαιοστολισμό τους, ἔγιναν δεκτὰ στὴν ἀποβάθρα μὲ κανονιοβολισμοὺς καὶ ὑπὸ τοὺς ἤχους τῆς παιανίζουσας μπάντας τῆς Ρωσικῆς ναυαρχίδος, ἡ ὁποία ἀποδίδουσα τιμὴν στὸν Πατριάρχη εἶχε ἐλλιμενισθεῖ στὸν Πειραιά.
.                 Ἡ μετακομιδὴ τῶν λειψάνων ἀπὸ τὸ πλοῖο στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν ἔγινε τὴν Κυριακή, 25η Ἀπριλίου. Γράφει ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: «Τελετὴ ἀπερίγραπτη. Ἐκκλησία, Πολιτεία, Λαὸς ὑπεδέχοντο τὸν ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη ἐπαναπατριζόμενον, σύμβολον τῶν θυσιῶν τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν ἐλευθερία του». Τὴν ἑορταστικὴ ἡμέρα τόνισαν ἀπὸ τὰ ξημερώματα 101 κανονιοβολισμοί. Συναγερμὸς εἰς Πειραιὰ καὶ Ἀθήνα γιὰ τὴν ἐξασφάλιση θέσεως πρὸς παρακολούθηση τῆς πομπῆς».
.                 Στὶς 7.30 τὸ πρωὶ τῆς 25/4/1871 στὸν Σιδηροδρομικὸ Σταθμὸ τῶν Ἀθηνῶν ὑποδέχθηκαν τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ οἱ Ἀρχὲς τῆς χώρας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Βασιλέα Γεώργιο καὶ τὴν Βασίλισσα Ὄλγα. Μέσα σὲ νεκρικὴ σιγὴ βροντερὴ ἀκούστηκε ἡ εὐχαριστήρια δέηση τοῦ Μητροπολίτη Ἀθηνῶν Θεοφίλου, ὁ ὁποῖος γνώριζε προσωπικὰ τὸν Πατριάρχη, ἔχοντας ὑπηρετήσει στὰ Πατριαρχεῖα. Ἡ λάρνακα τοποθετήθηκε ἐπὶ ὀκρίβαντος, τὸν ὁποῖον μετέφερε τέθριππον ἅρμα τοῦ Πυροβολικοῦ. Δημιουργήθηκε πομπὴ καὶ διὰ τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς, τῆς πλατείας Ὁμονοίας, τῆς ὁδοῦ Σταδίου, τῆς πλατείας Συντάγματος καὶ τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως κατέληξε στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ ὅλη πορεία κράτησε δυόμισι ὧρες καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ ἦταν καθολική. Ἀκολούθησε Δοξολογία καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα, 26 Ἀπριλίου, ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο
.                 Στὴν Ὀδησσὸ καὶ στὴν Ἀθήνα κυβερνῆτες καὶ λαός, ἔχοντας στὴ μνήμη τους νωπὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1821, ἀπέδωσαν τὸν ἀπαιτούμενο φόρο τιμῆς στὸν Πατριάρχη. Ὅπως εἶπε ὁ ἐκφωνήσας τὸν ἐπίκαιρο λόγο καθηγητὴς Πανεπιστημίου Νικηφόρος Καλογερᾶς, «ὡς ἀνέμου βιαία πνοὴ διεδόθη ὁ θάνατος τοῦ Πατριάρχου ἀπὸ περάτων εἰς πέρατα…καὶ κοπετὸν καὶ ὀδύνην ἐξήγειρε… Καὶ δύναταί τις νὰ εἴπῃ ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Πατριάρχου ὑπῆρξε τῆς Ἑλλάδος ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς τυραννίας, ἡ τοῦ διεσπαρμένου Ἑλληνικοῦ Ἔθνους συναρμογὴ καὶ συνένωσις».

 Ἡ ἀντίδραση τῶν Τούρκων

.                 Ὁ πρεσβευτὴς Κάρολος Τάκερμαν στὸ βιβλίο του περιγράφει τὴν ἄρνηση ποὺ ὑπῆρξε ἀπὸ τὴν Πύλη νὰ περάσει ἀπὸ τὸν Βόσπορο τὸ πλοῖο, ποὺ μετέφερε τὸ σκήνωμα τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε΄, κάτι ποὺ εἶναι ἄγνωστο στοὺς πολλοὺς καὶ ποὺ καταδεικνύει τὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴ νοοτροπία τῶν ἰθυνόντων τῆς γείτονος, ποὺ αὐτὰ τὰ 150 χρόνια δὲν ἔχει ἀλλάξει καὶ πολύ… Ὅπως γράφει ὁ Τάκερμαν, ὁ Σουλτάνος, ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι τὸ λείψανο τοῦ Πατριάρχη θὰ περνοῦσε ἀπὸ τὸ Βόσπορο, φοβήθηκε μήπως, ὅταν τὸ μάθαιναν οἱ Ἕλληνες τῆς Πόλης θὰ διήγειρε τὸν ἐνθουσιασμό τους καὶ θὰ προκαλοῦσαν πολιτικὲς διαδηλώσεις δυσαρέστους πρὸς αὐτόν…
.                 Ἡ ἄρνηση τοῦ Σουλτάνου νὰ διέλθει διὰ τοῦ Βοσπόρου τὸ «Βυζάντιον» ὁδήγησε τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ σκεφθεῖ νὰ ἔλθει στὴν Ἑλλάδα τὸ Σκήνωμα τοῦ Ἁγίου διὰ τοῦ Δουνάβεως καὶ μέσα ἀπὸ τὴν Αὐστρία. Οἱ αὐστριακὲς ἀρχὲς ὅμως «ἐξ ἁβροφροσύνης πρὸς τὴν Πύλη» ἀρνήθηκαν νὰ περάσει ἀπὸ τὴ χώρα τους ἡ λάρνακα τοῦ Πατριάρχη… Συνεχίζοντας ὁ Τάκερμαν γράφει μὲ δόση εἰρωνείας:
«Συνεπείᾳ καὶ τῆς ἀρνήσεως τῆς Αὐστρίας οἱ Τοῦρκοι διπλωμάται ξέσαντες τὴν κεφαλήν, ἐπρότειναν ὁμαλὴν τινὰ λύσιν τῆς δυσκολίας, αὕτη δὲ ἦτο νὰ ὑποκλέψωσι τὸν ἑλληνικὸν κεραυνὸν (Σημ. γρ. Ὁ Τάκερμαν ὑπονοεῖ τὸ λείψανο τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Ε΄, τὸν ὁποῖο καὶ νεκρὸ οἱ Ὀθωμανοὶ ἐφοβοῦντο…), ἐξαιτούμενοι αὐτοὶ παρὰ τῆς ρωσικῆς κυβερνήσεως τὸ λείψανον τοῦ πατριάρχου ὑποσχόμενοι ὅτι θὰ ἐνταφιάσουν αὐτὸ μετὰ τῶν ἀνηκουσῶν τιμῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει, πρὸς ἐξαγνισμὸν τῆς κατὰ τὸ 1821 ἀτίμου πράξεως, τὴν ὁποίαν ἐπέρριπτον εἰς τοὺς ἀνοικονομήτους καὶ οὐδένα νόμον ἀναγνωρίζοντας τότε Γενιτσάρους. Πλὴν ἡ εὐφυὴς αὕτη πρότασις ἐγένετο λίαν ὀψέ. Ἡ Ρωσία ἀπήντησεν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις, δικαιώματι προτεραιότητος δικαιοῦται νὰ λάβῃ τὰ λείψανα.
.                 Ἐπὶ τέλους αἱ συνέπειαι τῆς ἐκ μέρους τῆς Πύλης ἀρνήσεως τοῦ διάπλου ἑλληνικοῦ πλοίου, φέροντος τὰ ἐξηγιασμένα λείψανα τοῦ μάρτυρος, εἵλκυσαν φαίνεται τὴν προσοχὴν τοῦ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὀθωμανοῦ ὑπουργοῦ, φοβηθέντος τὴν ἀγανάκτησιν τῶν Ἑλλήνων καὶ κατ’ ἀκολουθίαν ἐπῆλθε συμβιβασμός τος, δι’ οὗ ἐπετράπη εἰς τὸ ἑλληνικὸν ἐμπορικὸν ἀτμόπλοιον νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἀποστολήν του, ἄνευ τῆς παραμικρᾶς ἐπιδείξεως ἢ χρονοτριβῆς κατὰ τὴν παρὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν δίοδον. Λυθέντος οὕτω τοῦ ζητήματος, πᾶσα δυσάρεστος συνέπεια προελήφθη. Τὰ ἀνωτέρω ἀρκούντως δεικνύουσιν εἰς ποίαν τρυφερότητα πολιτικῶν σχέσεων εὑρίσκονται οἱ ἐν τῇ Ἀνατολῇ… Οὕτως ἠδυνήθησαν οἱ Ἕλληνες, κατὰ τὴν ἐπέτειον τῆς πεντηκονταετηρίδος ἡμέραν νὰ ἀπονείμωσι τὰς ὀφειλομένας τιμὰς εἰς τὰ λείψανα ἑνὸς τῶν πρωτομαρτύρων τῆς ἀνεξαρτησίας των».-

[1] Καρόλου Τάκερμαν» Οἱ Ἕλληνες τῆς σήμερον», μτφρ. Ἀντ. Ζυγομαλᾶ, Ἀθήνησι, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Φιλοκαλίας, Αθήναι, 1877- Ἀναστ. ἀνατ. Βιβλ. Διονυσίου Νότη Καραβία, Ἀθήνα, 1995.

[2] Χριστοδούλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος «Ὁ ἐθνάρχης τῆς ὀδύνης Γρηγόριος Ε΄», ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἔκδοσις Α΄, 2004, σελ. 639 κ.ε..

, ,

Σχολιάστε

«ΤΑ ΚΡAΤΗ ΔΕΝ EΧΟΥΝ ΦIΛΟΥΣ, EΧΟΥΝ ΜOΝΟ ΣΥΜΦEΡΟΝΤΑ» (Δ. Νατσιός)

«Τ κράτη δν χουν φίλους, χουν μόνο συμφέροντα»

Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος- Κιλκίς

«Τὸ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημά ἐστι». Ἡ σύνεση εἶναι ἡ δικαιολογία τοῦ δειλοῦ (Θουκυδίδης)

.                   1923. 14  Μαΐου. Ο  Νικόλαος Πλαστήρας, «ὁ Μαῦρος Καβαλάρης», ὁ θρυλικὸς στὴ Μικρὰ Ἀσία διοικητὴς τοῦ 5/42  συντάγματος Εὐζώνων τοῦ «Σεϊτὰν Ἀσκέρ», ἐκφωνεῖ λόγο, στὴν Ἀθήνα στοὺς ἀποδεκατισμένους καὶ ἐσκοτισμένους στρατιῶτες του. Ἡ δύσμοιρος πατρίδα σηκώνει αἱματοκυλισμένη τὸν σταυρὸ τῆς καταστροφῆς. Ἑκατομμύρια πρόσφυγες, ὅσοι γλίτωσαν τὸ μαχαίρι ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τοῦ αἱμοσταγοῦς Κεμάλ, κρύβοντας κάτω ἀπὸ τὰ κουρέλια τους τὰ εἰκονίσματα ἀπὸ τὰ ὑποστατικά τους στὴν «Αἰολικὴ γῆ», ἔρχονται στὴν πατρίδα  γεμάτοι πληγές.  Πληγὲς ποὺ ποτὲ δὲν ἐπουλώθηκαν…
.                   Τὸ κράτος διαλυμένο. Ὁ πολιτικὸς κόσμος καὶ ὑπόκοσμος, ὅσοι δὲν τουφεκίστηκαν στὸ Γουδὶ – τί ὡραῖο ἐπεισόδιο τῆς ἱστορίας μας – ἔχουν ἐξαφανιστεῖ. «Τὸ Γένος εὑρίσκεται εἰς τὸν Ἅδην», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρος Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, τὸν ὁποῖο κομμάτιασαν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἰσλάμ. Ἀλύγιστος, ὁ μπαρουτοκαπνισμένος «Ἀρχηγός», στέκει ὄρθιος. Δὲν δείχνει φόβο καὶ ἡττοπάθεια. Δὲν συμβουλεύει σύνεση καὶ αὐτοσυγκράτηση οὔτε καταφεύγει σὲ διεθνῆ… καφενεῖα ἢ κηφηνεῖα, ὅπως θὰ ἔγραφε ὁ μακαρίτης πιὰ σπουδαῖος Σ. Καργάκος, τύπου ΟΗΕ, Ε.Ε., Δικαστήριο Χάγης καὶ λοιπὲς συνάξεις χασομέρηδων τῆς οἰκουμένης. Ὄχι.  Εἶναι πολεμιστής, φόβος καὶ τρόμος τῶν μωχαμετάνων, Ἕλληνας πραγματικός.
.                   Λέει τῶν στρατιωτῶν του: «Καὶ ὅμως, θὰ πολεμήσω σὰν ἔλθει ἡ ὥρα, καὶ θὰ πολεμήσετε καὶ σεῖς, γιατί τὸ θέλει ἡ πατρίδα. Σᾶς εἶπαν λαοπλάνοι νὰ τοὺς ψηφίσετε γιὰ νὰ σᾶς ἀποστρατεύσουν· καὶ σᾶς ὁδήγησαν στὸν αἱματηρότερο πόλεμο ποὺ κάνατε ποτὲ καὶ σᾶς μουντζούρωσαν τὸ μέτωπο καί σᾶς καὶ τῆς Ἑλλάδας ὅλης. Ἐγὼ δὲν σᾶς ὑπόσχομαι ἀποστράτευση· ἐγὼ σᾶς λέγω πὼς μπορεῖ νὰ ξαναπολεμήσετε. Οὔτε θὰ σᾶς ρωτήσω ἂν θέλετε νὰ πολεμήσετε, παρὰ θὰ σᾶς πάγω, σὰν ἔλθει ἡ ὥρα καὶ μὲ τὴν βία ἀκόμα, στὴ φωτιά. Τὴν  Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ αὐτὶ θὰ τὴν ἁρπάξουμε καὶ θὰ τὴν σώσουμε, θέλει δὲν θέλει. Καὶ θὰ τὴν σώσετε ἐσεῖς καὶ θὰ πολεμήσετε καλά, ὅταν εἶναι ἀνάγκη καὶ τὸ θέλει ἡ Πατρίδα». (Χρ. Γιανναρᾶ,  Ἀλφαβητάρι τοῦ Νεοέλληνα, σελ. 104, ἐκδ. «Πατάκης»).
.                   Αὐτὰ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.  Ἐν μέσῳ ὀλέθρου καὶ ἀποσύνθεσης, ἀκούγεται ὁ γαλανόλευκος λόγος, ἡ παλληκαρίσια φωνὴ τοῦ ἀληθινοῦ ἡγέτη. «Στῶμεν καλῶς», θὰ πολεμήσουμε γιὰ τὴν Πατρίδα. Ἀπὸ τὸ αὐτὶ θὰ τὴν ἁρπάξουμε, στὴν ἀγκαλιὰ θὰ τὴν πάρουμε, ἀλλὰ θὰ τὴ σώσουμε, θέλει δὲν θέλει….
.               Τῷ καιρῶ ἐτούτῳ, τῶν λαοπλάνων ἐθνομηδενιστῶν τῆς ἀψόγου στάσεως, ἀκούγονται οἱ ψοφοδεεῖς μουρμοῦρες τῶν γονατισμένων.  «Διεθνὲς δίκαιο». «Ἔχουμε ἰσχυροὺς συμμάχους».  «Συνεκμετάλλευση», «νὰ πᾶμε στὴν Χάγη».  «Εἴμαστε προβλέψιμος σύμμαχος». (Κάποιος νὰ ἐξηγήσει στὸν κ. Μητσοτάκη τί σημαίνει προβλέψιμος. Ἡ λέξη γιὰ σχέσεις κρατῶν εἶναι κακόσημος καὶ ἐκλαμβάνεται ὡς βεβαίωση ὑποτέλειας καὶ ὑπακοῆς. Αὐτὰ ἄκουγε ἀπὸ μικρός, αὐτὰ ἐφαρμόζει τώρα ποὺ ἔγινε ὅ,τι ἔγινε. Τὰ ἴδια δὲν λέει καὶ ἡ “σκιώδης” ἀδελφή του; Εἶναι οἰκογενειακὴ παράδοσις σ᾽αὐτὸ τὸ σόι ἡ ξενοδουλεία.
.                   Τὰ ὀψώνια τῆς… προδοσίας τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν μαγαρισιὰ ποὺ κυβέρνησε, ζοῦμε. Εἰσέπραττε συγχαρητήρια ἀπὸ τοὺς «Συμμάχους» μας ὁ ἀγραβάτωτος νεοσταλινιστής, κορδωνόταν γιὰ τὸ «ἱστορικό του ἐπίτευγμα» καὶ ἀγνοοῦσε ὅτι ἔσκαβε τὸν τάφο τῆς Πατρίδας. Οἱ Τοῦρκοι πανηγύριζαν, ὅταν ὑπέγραφε ὁ Ἐφιάλτης Κοτζιᾶς στὶς Πρέσπες, ἀλλά… τί νὰ πεῖς καὶ τί νὰ γράψεις. «Ὅ τε τοὺς πολεμίους εὐεργετῶν, προδότης» αὐτό, τὸ λεχθὲν ὑπὸ τοῦ Μ. Φωτίου, ἀρκεῖ.
.                   Ἡ πατρίδα πιὰ ἀπροκάλυπτα, μόνο τὸ τελεσίγραφο τύπου Γκράτσι στὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ λείπει, ἀπειλεῖται ἀπὸ τὸ ἀπέναντι λυσσασμένο ἰσλαμικὸ σκυλί, μὲ πόλεμο. Πλαστήρα, νὰ διαλαλήσει ὅτι θὰ τὸ πολεμήσουμε καὶ θὰ τὸ στείλουμε στὸ κλουβί του,  τώρα δὲν ἔχουμε. «Στὸν τόπο ποὺ κρεμοῦσαν οἱ καπεταναῖοι τ’ ἅρματα, κρεμοῦν οἱ γύφτοι τὰ νταούλια». Ψελλίζουν τὴν φράση, τυμπανιαίας ἀποφορᾶς, φράση ποὺ νομίζουν οἱ ἀφελεῖς ὅτι ἐνθαρρύνει, ἐνῶ μεγεθύνει τὴν δειλανδρία τους: «Δὲν εἴμαστε μόνοι». Μάλιστα. Δηλαδή, ἂν μᾶς ἐπιτεθοῦν οἱ ἀγαρηνοὶ Τοῦρκοι, ἂν χτυπήσουν τὸ Καστελόριζο, θὰ σπεύσουν γαλλικὲς φρεγάτες, ὀλλανδικὰ μαχητικὰ καὶ γερμανικὰ ὑποβρύχια νὰ μᾶς ὑπερασπιστοῦν;  Ἰσχύει αὐτό;  Εἰπώθηκε ἀπό τοὺς… ἑταίρους μας;  Ἀστεῖα πράγματα. Τί εἴδους στήριξη θὰ μᾶς προσφέρουν;  Πότε μᾶς βοήθησαν Φράγκοι;  Στὴν Κύπρο;  Στὸ θέμα τῶν Σκοπίων;  Καὶ γιατί νὰ ἐναντιωθοῦν στὸν κρανιοκενὴ πελάτη τους, τὸν ἄπληστο Τοῦρκο, ὅταν γνωρίζουν ὅτι οἱ ἑλληνόφωνες ὑποτελεῖς κυβερνήσεις θὰ ὑποχωρήσουν; Ὣς πότε ὁ ἐμπαιγμός, ἡ ἀπάτη καὶ ἡ προδοσία αὐτοῦ τοῦ εὐκολόπιστου λαοῦ;  Ὣς πότε θὰ μιλοῦν σὰν νὰ ἀπευθύνονται σὲ περίπου ἠλίθιους;
.                   Οἱ Σύμμαχοί μας γνωρίζουν τοὺς Τούρκους «ὡς ὁμολογουμένως βαρβάρους ἄξιους νὰ κατέχουν τὴν θέσιν τῶν δημίων της ἀνθρωπότητος καὶ μνημονευομένους ἐν τὴ ἱστορία μόνον διὰ τὰς αὐτῶν ἀνηκούστους ὠμότητας καὶ βανδαλικὰς ἀπανθρωπίας», ὅπως διαβάζουμε σὲ παλιὸ ἱστορικὸ βιβλίο.  Μά, ἀκριβῶς ἔτσι τοὺς θέλουν.  Φιλοπόλεμα ἁρπακτικά.  Ἀγοράζει  ὅπλα ἡ φιλειρηνικὴ Αὐστρία ἢ ὁ Καναδᾶς ἢ ἡ Νορβηγία, Δανία;  Ὄχι.  Ποιοί εἶναι οἱ ἰδανικοὶ πελάτες;  Πρῶτα τὰ κράτη-δήμιοι  καὶ δεύτερον ὅσα ἀτυχῶς συνορεύουν μὲ αὐτά. Οἱ ὕαινες ὀσμίζονται τὸ αἷμα καὶ τά ….ψοφίμια καὶ ὁ νοῶν νοείτω.  Καὶ ἀκριβῶς ἔτσι θέλουν καὶ τὴν ἑλληνόφωνη ἡγεσία μας.  Ξενόδουλη, διχασμένη, ὑπάκουη, ἀμόρφωτη, διεφθαρμένη, ἄθυρμα καὶ παίγνιο στὰ χέρια τους, χωρὶς ἐθνικὴ φιλοτιμία, χωρὶς φιλοπατρία, ἄθεη, μ’ ἕναν λόγο καντιποτένιες μετριότητες, ἱκανὲς γιὰ κάθε ἀθλιότητα καὶ προδοσία.
.                   Ἰδανικὸ περιβάλλον γιὰ τὶς βρωμοδουλειὲς τῶν «Συμμάχων» μας, ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα δὲν θὰ μᾶς ἀφήσουν μόνους. Ἀπὸ τὴν μία ἕνας ἀφιονισμένος Τοῦρκος πρόεδρος ποὺ ἀπειλεῖ καὶ ἕνας … τετρομαγμένος Ἕλληνας Πρωθυπουργός, ποὺ ἐκλιπαρεῖ. Αὐτὴ εἶναι ἡ στυγνὴ ἀλήθεια. Ὣς πότε θὰ πιστεύουμε στὸ παραμύθι τοῦ φιλελληνισμοῦ; Δν πάρχουν οτε πρξαν ποτ φιλελληνικς κυβερνήσεις φιλέλληνες πολιτικοί.  Ο φιλελληνικο λόγοι εναι σανς κα χυρο πο ποκρύπτουν συμφέροντα κα σκοπιμότητες. Εἶναι πάντοτε δόλιοι καὶ παγιδευτικοί.  Ὅπως ἔλεγε ὁ Ντὲ Γκὼλ «τὰ κράτη δὲν ἔχουν φίλους, ἔχουν μόνο συμφέροντα».  Καὶ αὐτὰ τὰ συμφέροντα, ποὺ καθορίζουν τὶς σχέσεις τῶν ἐθνῶν,  ἀλλάζουν ἀδιάκοπα.  Οἱ μύθοι περὶ φιλελληνισμοῦ, ἔγραφε ὁ Κ.  Σακελλαρόπουλος, στὸ ἀποκαλυπτικό του βιβλίο «Ἡ σκιὰ τῆς Δύσεως» (Ἀθήνα, 1954, σελ. 333), «ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν πηγαὶ πλανῶν καὶ ἀφορμαὶ πικρῶν καὶ ἀπογοητεύσεων.  Δὲν εἶναι καιρὸς νὰ κατανοηθεῖ ἀπὸ κάθε Ἕλληνα ὅτι πολιτικὸς φιλελληνισμός, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ποὺ ἀρεσκόμεθα νὰ τοῦ δίδομεν, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ οὔτε θὰ ὑπάρξει;  Ὅτι ἡ πολιτικὴ ὅλων τῶν Δυνάμεων, ἰδίως τῶν Μεγάλων, ἦτο καὶ θὰ εἶναι εἰς ὅλας τὰς ἐποχὰς ὠμότατα ρεαλιστική;».

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

,

Σχολιάστε

ΜHΝ AΚΟYΤΕ ΤΟYΣ ΔΕΙΛΟΥΣ καὶ ΤΟΥΣ ΜΟΙΡΑΙΟΥΣ

Μὴν ἀκοῦτε τοὺς δειλοὺς καὶ τοὺς μοιραίους

                          τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

“Προσταγή στὴ φυλή μας, σὰ νόμος βαριά,
τὸ παλιὸ ν’ ἀναστήσουμε θάμα.
Νάναι αἰώνια σὲ τούτη τὴ γῆ ἡ Λευτεριά,
κάποιας μοίρας ὁρίζει τὸ τάμα».
(Σ. Σπεράντσας)

.             Ὁ ποιητὴς ἐπιβεβαιώνει τὴ βαριὰ προσταγὴ στὸν Ἑλληνισμὸ νὰ διαιωνίζει τὸ τάμα τῆς Λευτεριᾶς. Μὲ ἀφετηρία αὐτὸ δὲν «συζητᾶμε» καμία ἀπειλὴ κατὰ τῆς Ἐλευθερίας μας. Τὴν ἀποκρούουμε μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, ψυχῇ τε καὶ σώματι. Καὶ τὸ πράττουμε ἀποτελεσματικά.
.             Οἱ Ἕλληνες εἴμαστε βαθύτατα εἰρηνιστές, ἀλλὰ εἴμαστε καὶ ἀκραῖα πολεμιστές!
.             Παρὰ τὰ ὅποια προβλήματα τῆς τελευταίας περιόδου οἱ ὁπλικὲς καὶ πρὸ παντὸς οἱ ἔμψυχες δυνατότητες τοῦ Ἑλληνισμοῦ μποροῦν νὰ καταπνίξουν τὴν ὅποια τουρκικὴ ἐπιθεση καὶ νὰ ἀχρηστέψουν τὶς ὑποδομές, τὴν ἀεροπορία καὶ τὸ ναυτικό τοῦ ἐχθροῦ.
.             Κάποιοι, πλεονάζοντες δυστυχῶς στὸν δημόσιο λόγο, «δειλοί, μοιραῖοι καὶ ἄβουλοι ἀντάμα» ἐπιχειροῦν καὶ ὣς ἕνα βαθμὸ καταφέρνουν νὰ δημιουργήσουν κλίμα παραίτησης, ἡττοπάθειας καὶ βεβαίως φοβίας. Μὴν τοὺς ἀκοῦτε καὶ πρὸ παντὸς μὴν τοὺς πιστεύετε! Αὐτοὶ δὲν ἔλειψαν ποτέ, ἀλλὰ ἡ ἀγωνιστικότητά μας, ἡ ἀποφασιστικότητα ἡμῶν τῶν ἄλλων τοὺς περιθωριοποιεῖ καὶ τοὺς καθιστᾶ τελικὰ ἀκίνδυνους.
.             Ἡ πρόταση τῆς «Ἑστίας» (11.12.19) νὰ καταθέσει ἡ Κυβέρνηση συντεταγμένες στὸν ΟΗΕ καὶ νὰ ἐπεκτείνει τὰ χωρικὰ ὕδατα σὲ Κρήτη – Ἰόνιο εἶναι ἀπολύτως ρεαλιστική, καὶ τελικὰ πατάει στὸν κάλο μ’ ἕνα σμπάρο τέσσερα τρυγόνια: Τουρκία, Ἀλβανία, Λιβύη καὶ Αἴγυπτο (ποὺ ἐσχάτως μπάζει νερά).
.             Ἡ ἀναβλητικότητα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν νὰ μὴν καταθέσουμε συντεταγμένες πρὶν τὴν Τουρκία δὲν ἰσχύει πλέον μετὰ τὴν κίνηση τῆς γείτονος. Εἶναι ἡ Τουρκία ποὺ «ἤρξατο χειρῶν ἀδίκων».
.             Ὁ Ράμα λειτουργεῖ ὡς «κολλητός» τοῦ Tούρκου δικτάτορα. Εἶναι ἀνθέλλην μέχρι μυελοῦ ὀστῶν. Δὲν ἔχουμε λόγο νὰ τὸν προστατεύουμε. Ὣς ἐδῶ!
.             Συχνὰ σερνόμαστε πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα. Εἴμαστε στόχος αὐτοῦ ποὺ ὀνομάζουν οἱ ἀναλυτὲς «ἀπέραντη ἀπειλὴ» ἀπὸ Τουρκία. Μὴν περιμένουμε σοβαρὴ ἀλληλεγγύη ἀπὸ ἑταίρους καὶ «συμμάχους». Δοκιμάζουμε τὴ λιποψυχία τους ἀπὸ τὰ χρόνια της Ἁλώσεως. Ἀπὸ τότε δυστυχῶς τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει. Θὰ ἐμποδίσουμε τετελεσμένα μὲ ἀγώνα καὶ θυσίες ἡμῶν τῶν ἰδίων. Ἂν καὶ ὑπάρχουν «ἔχοντες καὶ κατέχοντες», ἐφ᾽ ὅσον δὲν κινεῖται μία κεντρικὴ πρωτοβουλία γιὰ νὰ τοὺς ταρακουνήσει, τὸ καθῆκον μετακυλίεται πρὸς πάντες τοὺς Ἕλληνες. Ὁ Μουσταφὰ Κεμὰλ πάντως ὅταν ἔχανε τὸ παιχνίδι, κάλεσε κάθε τοῦρκο «νὰ δώσει τὴ μισὴ περιουσία» του γιὰ νὰ πολεμήσουν τοὺς Ἕλληνες.Ἐμᾶς δὲν μᾶς κάλεσε κανεὶς νὰ προσφέρουμε τὸν «ὀβολόν» μας. Δὲν κινήθηκε πρὸς τοὺς Ἐφοπλιστὲς καὶ τοὺς λοιποὺς «ἔχοντες καὶ κατέχοντες» νὰ ἀγοράσουν μία φρεγάτα, ἕνα ἀεροπλάνο. Μποροῦν, ἀλλὰ κάποια ἐπίσημα χείλη νὰ τοὺς τὸ ποῦν. Μέγα κενὸ στρατηγικῆς.
. Στὸ μεταξὺ ὀξύνεται στὴ διαπασῶν τὸ (λαθρο)ἐποικιστικό. Κινδυνεύουμε νὰ ὑποκατασταθοῦμε ἀπὸ ἀλλοφύλους (ἐσχάτως τοὺς κοντινότερους συμμάχους τοῦ Ἐρντογὰν Πακιστανοὺς) βεβαίως ἀλλοθρήσκους, μουσουλμάνους, ἀλλογλώσσους, μηδεμίαν συγγένειαν ἐχόντας μὲ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.
.             Οἱ Αlexandre Del Valle  και Emmanouel Razavi δημοσίευσαν ἐσχάτως ἕνα δοκίμιο «Σχέδιο ἰσλαμοποίησης τῆς Εὐρώπης». Ὁ Del Valle ἐπισημαίνει: «Ἡ ἰδέα τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων γιὰ τὴ Δύση εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχουν σημαντικὰ ἐμπόδια στὴν ἐπέκταση τοῦ Ἰσλάμ, χάρη στὴν ἐλευθερία τῆς λατρείας ποὺ παραχωρεῖται στοὺς μουσουλμάνους ἀλλὰ ἀπαγορεύεται στοὺς μὴ μουσουλμάνους στὴ γῆ τοῦ Ἰσλάμ» (…).
.             «Ἡ ἰδιοφυΐα τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων βρίσκεται στὸ ὅτι χρησιμοποιοῦν τὴν ἐνοχή, τὸ σύμπλεγμα τῶν Δυτικῶν καὶ στὸ νὰ πιστέψουν οἱ μουσουλμάνοι ὅτι “διώκονται”, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν ἕνα νέο-ἀποικιοκρατικὸ / σκοταδιστικὸ προγραμμα ποὺ στοχεύει νὰ κάνει τοὺς μουσουλμάνους μία ξεχωριστὴ κοινότητα: αὐτὴ εἶναι στρατηγικὴ τῆς «παράνοιας». (atlantico.fr/decryptage/3583457 Μτφρ. Ε. Νιάνιος). Λίγο μυαλὸ καὶ περίσσεια ἐθνικῆς ἀποφασιστικότητας. Ἐδῶ καὶ τώρα!

Σχολιάστε

Η ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ καὶ ΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ἐνδημικὴ νόσος τῆς διχόνοιας καὶ τοῦ λαϊκισμοῦ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἀντιμετωπίζουμε ὡς χώρα μία ἀκόμη ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τῆς Τουρκίας, ἴσως προκλητικότερη ἀπὸ τὶς προηγούμενες. Τὸ μνημόνιο συνεργασίας της μὲ τὴν Λιβύη ἀπειλεῖ εὐθέως τὴν ἐθνική μας κυριαρχία καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῶν ἐδαφῶν μας. Μπορεῖ νὰ εἶναι νομικὰ ἄκυρο, μπορεῖ νὰ παραβιάζει τὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας, ὅπως ὑπογράφηκε τὸ 1982 στὸ Montego Bay τῆς Τζαμάικα, ὅμως δὲν παύει νὰ εἶναι ἐχθρικὴ πράξη κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὴ συνδυαζόμενη μὲ τὴν ὠμὴ παραβίαση τῶν δικαιωμάτων στὴν Μεσόγειο Θάλασσα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀποδεικνύει πὼς ἡ γειτονικὴ χώρα στηρίζεται στὸν ὄγκο της, γιὰ νὰ ἐπιβάλει τὸ δικό της δίκαιο στὶς γειτονικές της χῶρες.
.          Σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση ποὺ βρισκόμαστε ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας μας πρέπει νὰ ἀρθεῖ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσει μὲ ἑνότητα, γνώση καὶ εὐθύνη. ΤΩΡΑ εἶναι ἡ ἱστορικὴ εὐκαιρία γιὰ τοὺς πολιτικούς μας νὰ μείνουν στὴν Ἱστορία, ὅτι σὲ σύμπνοια γιὰ τὴν Πατρίδα καταπολέμησαν τὶς ἐνδημικὲς νόσους τῆς διχόνοιας, τῆς ἀνευθυνότητας καὶ τοῦ λαϊκισμοῦ. Μὲ ἀπὸ κοινοῦ ἀποφασιστικότητα ἔναντι τῶν ἀπειλῶν τῆς Τουρκίας θὰ φανεῖ ὅτι τὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο εἶναι μία γροθιά. Βεβαίως, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ τουρκικὴ ἐπιθετικότητα, χρειάζεται καὶ μία ἐθνικὴ συμφωνία νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις σὲ προσωπικὸ καὶ σὲ σύγχρονο ὁπλισμό. Ἡ ἐθνικὴ ἑνότητα ἔναντι τῆς ἐπιθετικότητας τῆς Τουρκίας πρέπει νὰ ἔχει ὡς πρότυπο αὐτὴν ἔναντι τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας.
.          Ἡ γεωπολιτικὴ τῶν νησιῶν εἶναι παγκόσμιο ζήτημα. Αὐτὸ καταδεικνύεται στὸ ἐκτὸς σειρᾶς ἀφιέρωμα τῆς γαλλικῆς ἐφημερίδας Le Monde. Κυκλοφορήθηκε στὴ Γαλλία πρὶν μερικὲς ἑβδομάδες καὶ ἔχει τίτλο «Γεωπολιτικὴ τῶν νήσων σὲ 40 χάρτες». Τὴν προαναφερθεῖσα Συνθήκη γιὰ τὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας ἔχουν ἐπικυρώσει 168 χῶρες – μέλη τοῦ ΟΗΕ καὶ ἔχουν ὑπογράψει καὶ ἐπικυρώσει 157. Ἡ Λιβύη τὴν ἔχει ὑπογράψει, ἀλλὰ δὲν τὴν ἐπικύρωσε, ἐνῶ ἡ Τουρκία δὲν τὴν ὑπέγραψε, οὔτε τὴν ἐπικύρωσε. Ἡ ἐν λόγῳ Συνθήκη ἔβαλε τὶς βάσεις τῆς «ἐδαφοποίησης τῶν θαλασσῶν». Τὸ ἄρθρο 121 της προσδιορίζει ὅτι τὸ κάθε νησὶ ἔχει στὴ θάλασσα τὰ ἴδια δικαιώματα, ποὺ ἔχουν καὶ τὰ ἐδάφη τῆς ξηρᾶς, ὅπως αἰγιαλίτιδα ζώνη καὶ ἀποκλειστικὴ οἰκονομικὴ ζώνη.
.           Ἡ Ἑλλάδα ὀρθὰ ἀντιμετωπίζει αὐστηρὰ τὴ Λιβύη, διότι δὲν σέβεται τὴν ὑπογραφή της στὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Τὸ 1986 ὑπέγραψε Πράξη Κύρωσης τῆς Ὁριοθέτησης τῆς Ὑφαλοκρηπίδας μὲ τὴν Μάλτα, μὲ τὴν ὁποία ἀναγνώρισε ὅτι τὸ μικροσκοπικὸ νησὶ – κράτος ἔχει στὴ θάλασσα τὰ δικαιώματα μίας χερσαίας χώρας καὶ ἡ ὑφαλοκρηπίδα ὁριοθετήθηκε στὴ μέση γραμμή. Σήμερα ποστηριζόμενη π τν Τουρκία κα μφισβητούμενη στ σωτερικὸ τῆς χώρας κυβέρνηση τς Τρίπολης δν δέχεται γι τν λλάδα ατά, πο πέγραψε γι τ Μάλτα… Ἡ Τουρκία ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οὐδεμία πρόθεση ἔχει νὰ πειθαρχήσει στὸ Διεθνὲς Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Ἀγνοεῖ ἐπίσης ἐκκλήσεις καὶ θεωρητικὲς καταδίκες. Μόνο τν ποτρεπτικ σχ ντιλαμβάνεται. Καὶ αὐτὴν εἶναι πατριωτικό μας καθῆκον νὰ τὴν ἔχουμε.-

 

 

Σχολιάστε

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ μὲ τὴν ΑΟΖ καὶ τὴ Λιβύη. Τελικὰ μόνοι μας βγάζουμε τὰ μάτια μας…

Ο λληνικς γελοιότητες μ τν ΑΟΖ κα τ Λιβύη:
Τελικ
μόνοι μας βγάζουμε τ μάτια μας…

τοῦ Μάριου Εὐρυβιάδη
Καθηγητῆ Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Ἱστορίας
στὸ Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

.             Ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὴν μεγαλύτερη ἀκτογραμμὴ στὴ Μεσόγειο, μὲ 13,676 χιλιόμετρα ἢ 8,498 μίλια. Καὶ εἶναι σχεδὸν διπλάσια ἀπὸ τὴν ἀκτογραμμὴ τῆς Τουρκίας, ποὺ ἔχει 7,200 χιλιόμετρα ἢ 4,474 μίλια.
.             Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀκτογραμμὲς στὸν κόσμο. Εἶναι 12η. Ἡ Τουρκία εἶναι 20η.
.             Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μεγαλύτερη ἀκτογραμμὴ ἀπὸ τὸ Μεξικό, ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ἀπὸ τὴν Βραζιλία, ἀπὸ τὴν Κροατία, ἀπὸ τὴν Δανία καὶ βέβαια ἀπὸ τὴν Τουρκία.
.             Πρῶτος εἶναι ὁ Καναδᾶς μὲ 202,080 χιλιόμετρα. 2η ἡ Νορβηγία. Μετὰ ἡ Ἰνδονησία (νησιωτικὸ κράτος). Μετὰ ἡ Ρωσία. Ἀκολουθοῦν: Φιλιππίνες, (νησιωτικὸ κράτος) Ἰαπωνία (νησιωτικὸ κράτος), Αὐστραλία (νησιωτικὸ κράτος) Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Νέα Ζηλανδία (νησιωτικὸ κράτος), ἡ Ἀνταρτική, ἡ Κίνα. Ἡ Ἑλλάδα (νησιωτικὸ κράτος) ἀκολουθεῖ τὴν Κίνα ποὺ ἔχει 14,500 χιλιόμετρα. Μετὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο (νησιωτικὸ κράτος) μὲ 12,429 χιλιόμετρα.
.             Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν θὰ τὸ μάθετε ἀπὸ καμία ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Σίγουρα ὄχι ἀπὸ τὶς δύο τελευταῖες. Ἀντίθετα ἀναπαρήγαγαν καὶ ἀναπαράγουν τὴν Τουρκικὴ προπαγάνδα πὼς ἡ Τουρκία ἔχει τὴν μεγαλύτερη “ἠπειρωτικὴ ἀκτογραμμὴ” στὴ Μεσόγειο. Ναί, τὴν ἔχει. Ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει τίποτα. Δὲν ἔχει τὴ μεγαλύτερη ἀκτογραμμή. Αὐτὴ τὴν ἔχει ἡ Ἑλλάδα. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μεῖζον. Ἡ ἀκτογραμμὴ ὁλόκληρη. Ὄχι ἕνα μέρος της.
.             Μὲ μία μισὴ ἀλήθεια, οἱ τουρκαλάδες ἐποφθαλμιοῦν τὴ μισὴ Ἑλλάδα- τὴν νησιωτικὴ Ἑλλάδα. Καὶ οἱ μισὲς ἀλήθειες εἶναι πολὺ χειρότερες ἀπὸ τὰ ψέματα. Ἀποτελοῦν τὸν βασικὸ καὶ κρίσιμο συντελεστὴ τῆς προπαγάνδας. Δεῖτε τὶς συνεχόμενες δηλώσεις τῶν Τούρκων. Ποτὲ δὲν ἀναφέρονται στὴν “ἀκτογραμμή” τους στὴ Μεσόγειο. Πάντα ἀναφέρουν πὼς ἔχουν τὴ μεγαλύτερη “ἠπειρωτικὴ ἀκτογραμμὴ” τῆς Μεσογείου, ὑποβάλλοντας, ἔτσι, πὼς “δικαιοῦνται” τὸ “μερίδιο τοῦ λέοντος” στὴν ΑΟΖ τῆς Μεσογείου, πρὸς ζημία τῆς γειτονικῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου.
.             Μὲ τὸ ἀνατολίτικο αὐτὸ “εὐφυολόγημα” οἱ Τοῦρκοι προσπαθοῦν νὰ ἀκυρώσουν τὴ μισὴ Ἑλλάδα. Προσπαθοῦν νὰ τὴν ἀκρωτηριάσουν. Δὲν ὑφίσταται, λένε, ἑλληνικὴ ἐδαφικὴ κυριαρχία στὰ ἑλληνικὰ νησιά. Δὲν ἔχουν ἐπήρεια τὰ νησιά. Δὲν ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα. Δὲν ἔχουν ΑΟΖ. Δὲν ἔχουν τίποτα. Ἡ Ρόδος, ἡ Κάρπαθος, ἡ Κάσος, τὸ Καστελλόριζο/Μεγίστη καὶ πάει λέγοντας. Καὶ τώρα, μαθαίνουμε, δὲν ἔχει ἐπήρεια οὔτε ἡ Κρήτη. Τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ εἶναι γιὰ τοὺς Τούρκους ἀνύπαρκτα. Εἶναι φαντάσματα. Σὲ λίγο θὰ τοὺς ἀκούσουμε νὰ λὲν πὼς καὶ ἡ Πελοπόννησος εἶναι νησί, χωρὶς καὶ αὐτὸ ἐπήρεια στὴ θάλασσα.
.             Αὐτὴ λοιπὸν τὴν τουρκικὴ προπαγάνδα ἔχει οὐσιαστικὰ ἑλληνοποιήσει τὸ ἑλληνικὸ κράτος, κάνοντας τὴ δουλειὰ τῶν Τούρκων: ἀκυρώνοντας τὸ ἴδιο τὴ μισή του ἐπικράτεια. “Δεῖτε τὴν ἀκτογραμμή τους”, μᾶς συμβούλεψε παλαιότερα ὁ ΥΠΕΞ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Κατρούγκαλος. Τὸ ἴδιο ἐπανέλαβε πρόσφατα καὶ ὁ κ. Δένδιας, ΥΠΕΞ τῆς Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχῶς καὶ ὁ Νίκος Κοτζιᾶς μὲ τὴν ἀτυχῆ του δήλωση νὰ μὴν εἶναι “μονοφαγάδες” οἱ Ἕλληνες ἀναφορικὰ μὲ τὴν ΑΟΖ. Παρέπεμψε καὶ αὐτὸς – ποὺ γνωρίζει καλύτερα- στὴ μεγάλη τουρκικὴ “ἀκτογραμμή”.
.             Ἔρχομαι τώρα καὶ στὶς γελοιότητες μὲ τὴ Λιβύη. Τὶς ἑλληνικὲς γελοιότητες. Καταρχὰς νὰ ποῦμε πὼς στὴ Λιβύη σήμερα μαίνεται ἕνας ἐμφύλιος πόλεμος ποὺ οὐσιαστικὰ ἄρχισε τὸ 2011, μὲ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Καντάφι ἀπὸ τοὺς Δυτικούς. Συγκρούονται δύο μεγάλες φατρίες, μία μὲ ἕδρα τὴν Τρίπολη στὰ δυτικὰ καὶ μία μὲ ἕδρα τὴν Βεγγάζη, στὰ ἀνατολικά. Ἡ φατρία τῆς Τρίπολης ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ὡς ἡ ἐνδιάμεση- μέχρι νὰ συμφωνηθοῦν ἐκλογὲς- νόμιμη κυβέρνηση τῆς χώρας. Τὸ Κοινοβούλιο ὅμως τῆς χώρας βρίσκεται στὴ Βεγγάζη. Καὶ ἡ φατρία τῆς Βεγγάζης ἐλέγχει τὰ τρία τέταρτα τῆς χώρας καὶ σχεδὸν ὅλη τὴν ἀκτογραμμῆ. Τὸ δὲ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ἔχει ἐπιβάλει ἐμπάργκο ὅπλων κατὰ τῶν δύο φατριῶν.
.             Τουρκία καὶ Κατάρ, ὑποστηρίζουν μὲ φανατισμὸ τὴ φατρία τῆς Τρίπολης καὶ τὴν τροφοδοτοῦν μὲ ὅπλα. Χωρὶς Τουρκία καὶ Κατὰρ ἡ φατρία τῆς Τρίπολης, ποὺ εἶναι ἰσλαμοφασιστική, θὰ εἶχε πρὸ πολλοῦ καταρρεύσει. Τουρκία καὶ Κατάρ, ὑπενθυμίζω, ὑποστηρίζουν ἐπίσης μὲ τὸν ἴδιο φανατισμὸ τοὺς ἀποκεφαλιστὲς- τρομοκράτες τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους στὴ Συρία. Τὰ δύο κράτη ἔχουν ἐπίσης διπλωματικὴ ἐκπροσώπηση στὴν Τρίπολη, ὅπως καὶ παρὰ πολλὲς ἄλλες χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὅλες οἱ Μεγάλες Δυνάμεις. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀποῦσα, ἐπικαλούμενη τὶς συνθῆκες ἀνασφάλειας ποὺ ἐπικρατοῦν στὴ χώρα. Οἱ ΗΠΑ, τῶν ὁποίων ὁ πρέσβης δολοφονήθηκε ἄγρια- κάηκε σὲ ἐπίθεση τὸ 2012- εἶναι παροῦσες, διότι ἔχουν συμφέροντα νὰ ὑπερασπισθοῦν.
.             Καὶ ἡ Ἑλλάδα ἔχει συμφέροντα νὰ ὑπερασπιστεῖ, μείζοντα μάλιστα. Ἀλλὰ εἶναι ἀποῦσα. Προφανῶς πιστεύουν στὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ πὼς μὲ τοὺς σαλωνάτους καὶ τὴ γραβάτα ἐξυπηρετοῦνται καὶ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Ἀφήνουν λοιπὸν ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν Τουρκία νὰ ἁλωνίζει ἐλεύθερα στὴν Τρίπολη, γνωρίζοντας τὶς συγκεκριμένες προθέσεις τῆς Ἄγκυρας.
.             Ἡ Ἀθήνα περιορίζεται στὴν ὑπεράσπιση τῶν ἑλληνικῶν συμφέροντων “ἐξ ἀποστάσεως”, μέσῳ τοῦ πρέσβη τῆς φατρίας τῆς Τρίπολης στὴ Ἀθήνα. Πάνω στὸν ὁποῖο ξέσπασε ὁ ΥΠΕΞ κ. Δένδιας γιὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ Ὑπουργείου του νὰ προκαταλάβουν τὶς μηχανοραφίες τῆς Ἄγκυρας μὲ τὴν φατρία τῆς Τρίπολης. Οἱ μηχανοραφίες αὐτὲς ἀνακοινώθηκαν πρόσφατα μὲ τὴν ἐξαγγελία ὑπογραφῆς, μεταξὺ ἄλλων, καὶ “Μνημονίου Κατανόησης ἐπὶ τῶν Θαλασσίων Δικαιοδοσιών” ἀνάμεσα σὲ Τουρκία καὶ Λιβύη.
.             Τί περιέχει τὸ Μνημόνιο δὲν γνωρίζουμε. Ὅμως ἀπὸ τοὺς ἀλαλαγμοὺς τῶν Τούρκων φαίνεται νὰ ὑπάρχει πρόθεση ὁριοθέτησης ΑΟΖ μὲ Λιβύη, ἡ ὁποία ὅμως γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ θὰ πρέπει θὰ ἀκρωτηριασθεῖ ἡ Ἑλλάδα βάση τοῦ Τουρκικοῦ σκεπτικοῦ περὶ “ἠπειρωτικῆς ἀκτογραμμής”. Καὶ ὁ κ. Δένδιας ἀπειλεῖ τὸν φουκαρὰ τὸν Λίβυο πρέσβη μὲ ἐκδίωξη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἂν δὲν τοῦ ἀποκαλύψει “ἐδῶ καὶ τώρα” τὸ περιεχόμενο τῆς συμφωνίας. Δὲν ἀπειλεῖ κὰν νὰ διακόψει διπλωματικὲς σχέσεις μὲ τὴν Τρίπολη. Γιὰ τὸν πραγματικὸ δράστη, τὴν Τουρκία, οὔτε λόγος.
Ὡστόσο τὰ παραπάνω εἶναι τὰ λιγότερα. Στὰ ἑλληνοτουρκικὰ καὶ εἰδικὰ στὸ ζήτημα θαλασσίων συνόρων καὶ τῆς ΑΟΖ, ἡ Ἀθήνα κυνηγᾶ τὴν οὐρά της ἐδῶ καὶ δεκαετίες, πλανεμένη πὼς ἔτσι ἡ τουρκικὴ ἐπιθετικότητα θὰ ἐξανεμιστεῖ ὡς διὰ μαγείας.
.             Ὅπως ἔχουν ἐπισημάνει πολλοί, μὲ πρῶτο τὸν Θεόδωρο Καρυώτη- σὲ πιὸ πρόσφατο κείμενο στὸν ἰστότοπο Hellas Journal “Οἱ παρανοϊκοὶ Χάρτες τῆς τουρκικῆς ΑΟΖ: Κωμικοτραγικὴ καὶ παράνομη ὀριοθέτηση”- ἡ Τουρκία, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἑλληνικῆς χούντας, ἔχει δημοσιοποιήσει καὶ καταχωρίσει δεκάδες διεκδικητικοὺς χάρτες γιὰ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴ Μεσόγειο ποὺ ἀκρωτηριάζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐξαφανίζουν τὴν Κύπρο. Καὶ ἀντίθετα μὲ τὴ Λευκωσία ποὺ πολεμᾶ τὴν Τουρκία σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ φόρα καὶ ὀργανισμοὺς στὸ ζήτημα αὐτὸ – μὲ χάρτες, γεωγραφικὲς συντεταγμένες, ἐπιχειρήματα καὶ διμερεῖς διακρατικὲς συμφωνίες, ὑψώνοντας ἔτσι ἕνα νομικὰ ἀδιαπέραστο τεῖχος γιὰ τὴν Ἄγκυρα- ἡ Ἀθήνα δὲν ἀποτόλμησε ποτὲ νὰ παρουσιάσει ἔστω καὶ ἕναν χάρτη τῶν δικῶν τῆς διεκδικήσεων γιὰ ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ. Ἡ Ἀθήνα δὲν ἀποτολμᾶ οὔτε κὰν νὰ διαρρεύσει ἕνα τέτοιο “ἀνεπίσημο” χάρτη.
.             Περιορίζεται μόνο σὲ ἀναφορὲς στὸ διεθνὲς δίκαιο γενικὰ καὶ στὸ δίκαιό της θάλασσας, συγκεκριμένα. Πολὺ καλὰ πράττει. Ὅμως ἀκόμη καὶ οἱ περὶ διεθνοῦς δικαίου τοποθετήσεις τῶν Ἀθηνῶν χαρακτηρίζονται ἀπὸ συνεχεῖς καὶ ἐπαλαμβανόμενες κενοτυπίες.
.             Θὰ ἀναφερθῶ σὲ μόνο ἕνα πολὺ συγκεκριμένο παράδειγμα ὡς πρὸς τὴ ζημιὰ ποὺ συντελεῖται κατὰ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων, μὲ τὸ νὰ ἀφήνει ἡ Ἑλλάδα τὸ πεδίο ἐλεύθερο στὴν Τουρκικὴ “χαρτογραφικὴ” προπαγάνδα. Ἐπὶ προεδρίας Ὀμπάμα καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ ἔρωτας τοῦ νεόκοπου προέδρου μὲ τὸν Ταγὶπ Ἐρντογὰν βρίσκονταν σὲ φάση κλιμάκωσης- ὁ ἀμερικανὸς ἀποκαλοῦσε τὸν Τοῦρκο τὸν “καλύτερό του φίλο” καὶ τὸν ἐπισκέφθηκε στὸ πρῶτο του εὐρωπαϊκὸ ταξίδι- οἱ ἐπίσημες ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες “διέρρευσαν” ἕνα “ἐνεργειακὸ” χάρτη τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου γραμμένο καὶ ραμμένο στὰ μέτρα τῆς Ἄγκυρας.
.             Οἱ διεκδικήσεις τῆς Ἄγκυρας στὸν χάρτη ἐπικαλύπτουν ὅλη τὴν περιοχή, ἀκυρώνουν τὴν ἐπήρεια Καστελορίζου, Ρόδου, Νάξου, κλπ. καὶ πλησιάζουν τὴν Κρήτη. Ὅλοι δὲ οἱ ἐνεργειακοὶ ἀγωγοὶ ὁδηγοῦν στὴν Τουρκία. Ἐπειδὴ ὁ χάρτης τῆς ΑΟΖ τῆς Κύπρου ὑπάρχει, ἐμφανίζεται στὸν ἀμερικανικὸ χάρτη ἔστω καὶ ἂν τὰ γραφικά τοῦ φίλο-τουρκικοῦ χάρτη τὸν “ἐπικαλύπτουν” μὲ τὶς τουρκικὲς διεκδικήσεις. Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν ὑφίσταται ἑλληνικὸς διεκδικητικὸς χάρτης, ὅλη ἡ περιοχὴ παρουσιάζεται ὡς τουρκικὴ διεκδίκηση. Σήμερα ποὺ σὲ αὐτὲς ἔχουν προστεθεῖ καὶ τουρκικὲς οἱ διεκδικήσεις ποὺ καταλήγουν … στὴ Λιβύη, ὁ ἑπόμενος ἐπίσημος ἀμερικανὸς χάρτης θὰ συμπεριλαμβάνει καὶ αὐτές.
.             Ἡ ὅλη φαιδρότητα τῆς Ἀθήνας ἐπιβεβαιώθηκε πανηγυρικὰ καὶ μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Τοῦρκο-Λιβυκοὺ Μνημονίου. “Τελείως ἀδόκιμη» καὶ ” παντελῶς ἀγεωγράφητη” χαρακτήρισε ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ τὴν προσπάθεια καθορισμοῦ ΑΟΖ μεταξὺ Τουρκίας καὶ Λιβύης. “Αντιβαίνει,” ἐξήγησε, “κάτι τὸ ὁποῖο ὁ καθένας μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὅτι ἀνάμεσα στὶς δύο χῶρες ὑπάρχει ὁ μεγάλος ὄγκος τῆς Κρήτης”. Ὑπάρχει, λοιπόν, καὶ ἡ νῆσος Κρήτη ποὺ ἀποτελεῖ μέρος τῆς νησιωτικῆς ἐπικράτειας τῆς Ἑλλάδας. Κάτι ὅμως ποὺ τόσο ὁ κ. Δένδιας ὅσο καὶ ὁ Συριζαῖος προκάτοχός του δὲν “διαπίστωναν”, ὅταν συμβούλευαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ προσέξει καὶ νὰ λάβει στὰ ὑπόψη τὴ μεγάλη “ἀκτογραμμὴ” τῆς Τουρκίας ἀναφορικὰ μὲ τὶς διεκδικήσεις τῆς τελευταίας.
.             Ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἕλληνα ΥΠΕΞ ὑπάρχει καὶ μία ἀκόμη πιὸ πρόσφατη δήλωσή του, ὅπου καὶ πάλι ὁ ἴδιος δημιουργεῖ ἀμφιβολίες ὡς πρὸς τὴ ἐπήρεια τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδας καὶ κατ᾽ ἐπέκταση δημιουργεῖ ἀμφιβολίες γιὰ τὴν κυριαρχία στὴ ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. Ὁ κ. Δένδιας ἐξήγησε πὼς ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει νὰ γίνει δεκτὴ μία ἀντίληψη “ὅτι τὰ νησιὰ δὲν ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα κι αὐτὸ τὸ ἐπιδιώκει ἱστορικὰ καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὸ Καστελόριζο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ποὺ πολλὰ εἶναι πολὺ μεγάλα νησιά”.
.             Ἐδῶ ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους σὲ ζητήματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μιλᾶ γιὰ γιὰ τὸ “μικρὸ” Καστελλόριζο καὶ γιὰ “ἄλλα” νησιὰ τοῦ Αἰγαίου “ποὺ εἶναι πολὺ μεγάλα νησιά”. Μίλησε πρὶν καὶ γιὰ τὸν “ὄγκο” τῆς Κρήτης. Ἀντιλαμβάνεται ὁ ἔντιμος Ὑπουργὸς τί παραδέχεται μὲ τὶς διαφοροποιήσεις ποῦ κάνει; Ἀντιλαμβάνεται τί ὑποδηλώνουν οἱ ἀποχρώσεις τῶν δηλώσεών του ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία;
.             Ἀντιλαμβάνονται στὸ ΥΠΕΞ πῶς κατανοεῖ τὰ πράγματα ὁ προϊστάμενός τους καὶ τί μηνύματα στέλνει ἀναφορικὰ μὲ τὴν κυριαρχία τοῦ κράτους, ποὺ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀδιαίρετη;

ΠΗΓΗ: hellasjournal.com

Σχολιάστε

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ!…

ς δ κα μ παρέκει!…

τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

    .               Τὸ κλίμα εἶναι βαρύ. Ὁ ἀγαρηνὸς ἔχει ξεσαλώσει. Καὶ δὲν ἀπειλεῖ μόνον, ἀλλὰ πραγματοποιεῖ. Ἡ ἐπιθετικότητά του ἔχει ὑπερβεῖ κάθε ὅριο καὶ συνεχίζει νὰ τὴν κλιμακώνει, ἐνῶ οἱ ἡμέτεροι ψελλίζουν νερόβραστες παραπομπὲς στὸ … διεθνὲς δίκαιο! Ὣς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει!…
.               Ὁ Ἀνώνυμος Ἕλλην τῆς «Ἑλληνικῆς Νομαρχίας»(1806), συγκλονιστικοῦ κειμένου, προσγείωνε τοὺς Ἕλληνες καλώντας τους νὰ στηριχτοῦν στὶς δικές τους δυνάμεις καὶ νὰ μὴν περιμένουν βοήθεια ἀπὸ τοὺς ὅποιους ξένους. Γράφει: «Ἴσως, τέλος πάντων, προσμένετε νὰ μᾶς δώσει τὴν Ἐλευθερίαν κανένας ἀπὸ τοὺς ἀλλογενεῖς δυνάστας; Ὦ Θεέ μου! Ἕως πότε, ὦ Ἕλληνες, νὰ πλανώμεθα τόσον ἀστοχάστως; (…) Ποῖος ἀγνοεῖ, ὅτι ὁ κύριος στοχασμὸς τῶν ἀλλογενῶν δυναστῶν εἶναι εἰς τὸ νὰ προσπαθήσουν νὰ κάμουν τὸ ἴδιον των ὄφελος μὲ τὴν ζημία τῶν ἄλλων;»
.               Ψηλαφοῦμε τοὺς «τύπους τῶν ἥλων» τῆς κοινωνίας μας. Στὸ ἀρνητικό της θυμίζει σημεῖα ἀπὸ τὶς ἐναλλασσόμενες φάσεις τοῦ Ἀγώνα τοῦ ’21, ὅπου ὡστόσο καὶ στὶς πιὸ κρίσιμες στιγμὲς κυριαρχοῦσε ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ βεβαιότητα τῆς νίκης καὶ ὄχι ἡ ἀπόγνωση.
.               Βιώνουμε μία φάση ποὺ θυμίζει τὴν δραματικὴ δυσθυμία καὶ ἀθυμία ποὺ πρὸς στιγμὴν ἐπεκράτησε στοὺς Ἀγωνιστὲς μετὰ καὶ λόγῳ τῆς πτώσης τοῦ Μεσολογγίου.
.               Στὰ Ἀπομνημονεύματά του ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ σχολιάζει τὰ “ὕστερα” τῆς πτώσεως: “Τί νὰ κάνομεν τώρα Κολοκοτρώνη;” “Τί νὰ κάνομεν;” τοὺς λέγω: “Τὴν αὐγὴν νὰ κάνομεν συνέλευσιν ν’ ἀποφασίσουμε κυβέρνηση πέντε, ἕξι, ὀκτὼ ἄτομα διὰ νὰ μᾶς κυβερνήσουν (…) καὶ ἡμεῖς οἱ ἄλλοι νὰ σκορπίσομεν εἰς τὲς ἐπαρχίες καὶ νὰ πιάσομεν γενικῶς τὰ ἅρματα, ὡς τὰ πρωτοπιάσαμεν εἰς τὴν Ἐπανάστασιν” (Τερτσέτη / Κολοκοτρώνη Ἀπομνημονεύματα, τ.4, σ.167).
.               Πρακτέα καὶ στὴ παροῦσα ἐθνικὴ κρίση ὅσα ὑπέδειξε στὴν τοτινὴ ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ.
.               Ἡ ἐπίσημη Ἑλλὰς ὅμως ἀντιπαρέρχεται σιωπῶσα, ἢ τὸ πολὺ ψελλίζουσα ἀναφορὲς στὸ διεθνὲς δίκαιο, τὴν αἰσχρὴ ρητορικὴ ἐπιθετικότητα τοῦ ἐξ ἀνατολῶν ἀνισόρροπου.
.               Δὲν ἔχουμε στρατηγική. Ὀφείλουμε ἀμελλητὶ νὰ ἀποκτήσουμε. Μετὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντηση Μητσοτάκη-Ἐρντογάν, οἱ Τοῦρκοι ἀνεκοίνωσαν ὅτι θὰ προχωρήσουν σὲ νέες γεωτρήσεις καὶ ἔρευνες, καὶ δὴ στὶς περιοχὲς τοῦ παράνομου μνημονίου συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης.
.               Καὶ ἡ ἐξ ἀρχῆς κενόδοξη περὶ «γαλάζιας πατρίδας» ρητορεία τους ἔχει μετατραπεῖ ἤδη σὲ ἐμπράγματη.
.               Εἶναι ἀδιανόητο – τί ἄλλο πρέπει νὰ δοῦν τὰ μάτια τῶν Ἑλλήνων γιὰ νὰ ἀποφασίσει τὸ κράτος τους νὰ συμπεριφερθεῖ ὡς κράτος. Δηλαδὴ νὰ προστατέψει τὰ σύνορά του;
.               Σὲ μία περίεργη ἔξαρση τῆς λεγόμενης «διπλωματίας τῶν προγευμάτων» ὁ Ἕλλην ὑπΕξ καλεῖ διαδοχικὰ τὸν Ἀλβανὸ καὶ Σκοπιανὸ ὁμολόγους του, προφανῶς γιὰ νὰ τοὺς «γλυκάνει» μετὰ τὸν Μακρόν. Ἐναντίον του ἔχει ἀναφανδὸν ταχθεῖ ἡ Κυβέρνησή μας! Κάποιος πρέπει νὰ διδάξει στοὺς διαχειριστὲς τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς ὅτι ὁ χρυσοῦς κανών της εἶναι τὸ «do ut des».
.               Ἐν προκειμένῳ δὲν μπορεῖ νὰ παίρνει ὁ (τουρκ)ἀλβανὸς τὰ πάντα καὶ νὰ συνεχίζει νὰ μεταχειρίζεται τὴν ἑλληνικὴ Ὁμογένεια ὡς πολίτες γ´ κατηγορίας! Δὲν γίνεται!
.                Ἀπὸ τὸ Montego Bay, ὁπότε ὑπεγράφη (1982) ἡ Διεθνὴς Σύμβαση γιὰ τὸ δίκαιο τῆς Θάλασσας, παρῆλθαν 37 χρόνια. Ἐμεῖς ὅμως δὲν κάναμε τὴν παραμικρὴ ἐνέργεια κατοχύρωσης τῶν θαλασσίων ζωνῶν μας. Εἴμαστε ἀναπολόγητοι διότι, ἐνῶ βαλλόμεθα πανταχόθεν (ἔσχατο ἐπεισόδιο ἡ «συμφωνία» Τουρκίας – Λιβύης) ἐφησυχάζουμε μακαρίως ὡς νὰ μὴν συμβαίνει τίποτα!…
.               Δὲν ὑπάρχουν προστάτες. Δὲν ὑπάρχουν σταθερὲς συμμαχίες. Ὑπάρχουν μόνον συμφέροντα. Μὲ τὴν πρώτη κανονιὰ οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ μᾶς προδώσουν, αὐτοὶ κυρίως. Πρόσφατο παράδειγμα ὁ ἰδιόρρυθμος πρόεδρός τους πρόδωσε τοὺς Κούρδους (ὑπὲρ τοῦ Ἐρντογὰν) καὶ ἀμέσως μετὰ πρόδωσε καὶ τοὺς Ἀρμένιους καὶ πάλι ὑπὲρ τοῦ ἴδιου ἀδίστακτου ἰσλαμιστῆ, τὸν ὁποῖον καλοδέχτηκε καὶ κατ᾽ ἐξαίρεση προχθές.
.               Ἀντεπίθεση τώρα. Ὣς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει!..

 

Σχολιάστε

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ καὶ ΑΓΑΠΗ

Μεταναστευτικὸ καὶ ἀγάπη

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη 

.           Μετανάστες εἶναι; Πρόσφυγες εἶναι; Κατατρεγμένοι εἶναι; Λαθραῖοι εἶναι; Σταλμένοι δολίως ἀπό τούς γείτονές μας ὡς εἰσβολεῖς εἶναι; Ὅ,τι κι ἂν εἶναι, ἔχουν κατακλύσει μερικὰ νησιά μας. Στὴ Λέσβο, τὴ Χίο, τὴ Σάμο, τὴ Λέρο καὶ ἀλλοῦ, τείνουν νὰ ξεπεράσουν τοὺς γηγενεῖς κατοίκους!

  • Αὐτή εἶναι ἡ μία ὄψις. Ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ὄψις. Στὶς χιλιάδες, ποὺ βρέθηκαν ὡς ἀλλοδαποὶ στὴν Ἑλλάδα, ὑπάρχουν καὶ θύματα. Στὴν παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου δὲν ὑπῆρχαν μόνο οἱ ληστές.

.           Ὑπῆρχε καὶ ὁ ἀθῶος, ὁ ἀνυποψίαστος ὁδοιπόρος. Πληγωμένος καὶ πονεμένος. Λοιπόν, θὰ προσπεράσουμε κι ἐμεῖς ἀδιάφοροι, ὅπως ἔκαναν οἱ δύο ἀντιπρόσωποι τῆς θρησκείας, ὁ ἱερέας καὶ ὁ λευΐτης;
.           Δὲν εἴπαμε νὰ ταΐσουμε ληστὲς καὶ τρομοκράτες, γιὰ νὰ θεριέψουν ἀκόμα περισσότερο καὶ νὰ κακοποιοῦν πιὸ σκληρά τους συμπολίτες μας. Ἡ παραβατικότητα θέλει πάταξι, ὄχι χάιδεμα! Ἡ πάταξις τῆς ἐγκληματικότητας καὶ ἡ ἀπαγόρευσις εἰσόδου στὴ χώρα λαθρομεταναστῶν καὶ ὀργάνων ἀνθελληνικῶν ἐπιθέσεων, εἶναι θέματα, πού ὀφείλει νὰ τὰ ἐφαρμόση ἡ Πολιτεία. Ἡ Ἐκκλησία πάντως ὀφείλει νὰ ἔχη ἀνοικτὴ τὴν ἀγκαλιά της γιὰ τὰ ἀθῶα γυναικόπαιδα, γιὰ τοὺς ξερριζωμένους καὶ διωγμένους.
.           Ἡ ἀγάπη δὲν βλέπει χρώματα καὶ φυλή, φύλο καὶ θρησκεία. «… ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ… ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς…» (Πράξ. ιζ´ 24. 26). Οἱ πιστοὶ ὀφείλουν ν᾽ ἀνοίγουν τὰ σπίτια τους καὶ νὰ μοιράζονται τὰ ὑπάρχοντά τους μὲ τὰ θύματα, ἔστω κι ἂν εἶναι ἀλλοδαποί!
.           Οἱ ἀλλοδαποί, πού κατακλύζουν τὴ χώρα μας, θεωροῦνται πρόβλημα. Καὶ εἶναι. Ἂς σκεφθοῦμε ὅμως, μήπως εἶναι καὶ πρόκλησις καὶ πρόσκλησις. Πρόκλησις γιὰ ἀγάπη καὶ πρόσκλησις γιὰ ἱεραποστολή.
.           Καὶ κάτι ἄλλο: Μήπως πολλοὶ ἀπό αὐτοὺς ἀποτελοῦν παράδειγμα πρὸς μίμησι;
.           Ἐμεῖς; Ὄχι μόνο τούς ἀλλοδαποὺς δὲν θέλουμε, ἀλλ᾽ οὔτε καί τὰ δικά μας παιδιὰ δὲν ἐπιθυμοῦμε! Καὶ μόνο; Τὰ θεωροῦμε ἀνεπιθύμητα! Τὰ σκοτώνουμε μὲ τὴ φρικτὴ μέθοδο βρεφοκτονίας, ποῦ λέγεται ἄμβλωσις (ἔκτρωσις)! Λὲς καὶ εἶναι τὰ κυοφορούμενα ἑλληνόπουλα λαθρεπιβάτες τῆς ζωῆς! Τοὺς κάνουμε βίαιη ἔξωσι! Ἄς τὸ ποῦμε καθαρά: Φοβόμαστε τοὺς μετανάστες καὶ τοὺς πρόσφυγες, γιατί γεννοῦν καὶ ἐδῶ πού ἦρθαν πολλὰ παιδιά. Φοβόμαστε, ὅτι ὁ ὑπερπληθυσμός τους θὰ ἐξαφανίση τὸν ὑποπληθυσμὸ τοῦ τόπου μας.
.         Καιρὸς νὰ μετανοήσουμε ὡς ἔθνος. Γιατί μὲ τὴν ὀλιγοπαιδεία μας, παραδίνουμε τὴν πατρίδα μας σὲ ἀλλότριους. Δείξαμε σκληρότητα στὰ δικά μας παιδιὰ καὶ τὰ πολτοποιήσαμε (μὲ τὴν ἔκτρωσι σφάζονται 250.000 ἑλληνόπουλα κάθε χρόνο!). Μᾶς στέλνει ὁ Θεὸς ἄλλα παιδάκια, γιὰ νὰ τοὺς δείξουμε στοργή, μήπως καὶ ἐξοφλήσουμε τὰ ἐγκλήματα ἐναντίον τῶν δικῶν μας παιδιῶν. Κλείσαμε τὰ σπίτια μας (μὲ τὴν ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας) καὶ εἴπαμε «ὄχι στὴν εἴσοδο ἄλλων παιδιῶν». Ἄς ἀνοίξουμε τώρα τὰ σπίτια μας σὲ παιδάκια πού ἔρχονται ἀπό ἄλλες πατρίδες, μήπως καὶ ἀποφύγουμε τὴν ἀποστροφὴ τοῦ Θεοῦ! Δὲν ἀνοίγουμε ἐμεῖς τὴν ἀγκάλη τῆς φιλοξενίας; Δὲν θὰ ἀνοίξη ὁ Θεὸς σὲ μᾶς τὴν πόρτα τῆς βασιλείας Του.
.           Χριστούγεννα! Ὁ Θεὸς γίνεται μετανάστης στή γῆ.
.           Χριστούγεννα! Ὁ Θεὸς γίνεται κυνηγημένος πρόσφυγας.
.           Χριστούγεννα! Κάθε ἀθῶος μετανάστης καὶ πρόσφυγας ἄς βρῆ ζεστὴ τὴν ἀγάπη μας.

,

Σχολιάστε