Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ"

Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΤΟ ΚΡΑΣΙ καὶ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ («ὑπερμεγέθεις κοτσάνες»!)

Μπουτάρης, τ εροδρόμιο,
τ
κρασ κα
Μακεδονία.
(
«πς ν καταλάβει διος Μπουτάρης
τι λέει νοησίες»)

Γράφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης.

.             Ὁ Μπουτάρης λέει ὅτι θὰ μπορούσαμε νὰ ἀλλάξουμε τὸ ὄνομα τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Θεσσαλονίκης “Μακεδονία” καὶ τοῦ σταθμοῦ ΚΤΕΛ, ἐπειδὴ μπερδεύονται οἱ τουρίστες νομίζοντας ὅτι πηγαίνουν στὴν “Μακεδονία”. Μάλιστα. Δηλαδὴ ποῦ πηγαίνουν ρὲ μεγάλε; στὴν Αἴγυπτο;
.             Γιατί δὲν ἀλλάζεις, Δήμαρχε, τὸ ὄνομα τῆς πόλης; τὸ Θεσσαλονίκη εἶναι ἑλληνικὴ λέξη. Νίκη μετὰ τῶν Θεσσαλῶν (ἐναντίον τῶν Φερῶν καὶ τῶν Φωκέων). Οἱ “Μακεδόνες” δὲν τὴν καταλαβαίνουν τὴν λέξη, καὶ γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο τὴν ὀνομάζουν “Σολούν”. Ἂς τὴν ὀνομάσουμε καὶ τὴν πόλη Σολούν, γιὰ νὰ πάψει πιὰ ἡ «ἑλληνικὴ προπαγάνδα» ὅτι ἡ «Μακεδονία εἶναι ἑλληνική». Ὅπως ὅλος ὁ κόσμος γνωρίζει, ἡ «Μακεδονία εἶναι μακεδονική».
.             Ἔτσι δὲν εἶναι, ρὲ Δήμαρχε; μὲ τὴν εὐκαιρία, μιὰ ποὺ τὸ ἐπώνυμό σου εἶναι καὶ ὄνομα ἑνὸς προϊόντος, ἴσως καταλάβεις πόσο ὑπερμεγέθεις κοτσάνες λὲς καὶ κάνεις στὸ θέμα αὐτό, θὰ σοῦ πῶ τὸ ἑξῆς.

Πῶς θὰ καταλάβει μέχρι καὶ ὁ Μπουτάρης ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς ὀνομασίας.

.             Γιάννη Μπουτάρη, ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἕνας γείτονάς σου, ὁ Σλάβωφ βγάζει κι αὐτὸς κρασί. Καὶ μία ὡραία ἡμέρα ἀλλάζει ὄνομα στὸ κρασί του καὶ τὸ ὀνομάζει “Μπουτάρης”. Μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι τέσσερα τετραγωνικὰ μέτρα ἀπὸ τὸ οἰνοποιεῖο τοῦ ἀνῆκαν πρὶν 350 χρόνια στὴν ἄκρη τῆς αὐλῆς τοῦ κτήματος τοῦ πρὸ-πρὸ-πρό… πάππου σου, ἐκεῖ ποὺ ἔχεις ἐσὺ τώρα τὸ δικό σου οἰνοποιεῖο.
.             Τὰ βγάζει λοιπὸν στὴν ἀγορὰ καὶ συμβαίνει τὸ ἑξῆς. Ἐσὺ Μπουτάρη, ἔχεις μπεῖ σὲ ἕναν συναιτερισμὸ μὲ τὸ ὄνομα «Ἑλλάδιον» κρασί. Τὸ Ἑλλάδιον κρασὶ εἶναι μεγάλη φίρμα καὶ διαθέτει πολλοὺς τύπους, τὸ «Μπουτάρης» εἶναι ἕνα ἀπὸ αὐτά. Ἔχει κι ἄλλους τύπους: «Μακεδονικὸ» καὶ ἄλλα. Ἂς ἐπικεντρωθοῦμε στὰ δικά σου. Ἐσὺ λοιπὸν συνεχίζεις νὰ παράγεις κρασὶ Μπουτάρη, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπωνυμία «Ἑλλάδιον».
.             Ὁ γείτονάς σου ὅμως βγάζει κρασὶ «Μπουτάρης», ὅπως εἴπαμε. Ἔτσι παντοῦ στὸν κόσμο, σὲ ἐκθέσεις κρασιοῦ κλπ, ὅλοι ξέρουν ὅτι τὸ κρασὶ Μπουτάρης τὸ βγάζει ὁ φίλος σου καὶ γείτονας, ὁ Σλάβωφ. Συχνὰ σὲ ρωτᾶνε ἂν ἔχεις σχέση μὲ τὰ κρασιὰ Μπουτάρης. Ἐσύ, γνωρίζοντας τί ἔχεις συμβεῖ, δὲν ἀπαντᾶς «ναί, δικά μου εἶναι» θεωρώντας ὅτι μιλᾶς γιὰ τὰ δικά σου κρασιά, ἀλλὰ εἶσαι ὑποχρεωμένος ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ κάνεις τὰ ἑξῆς:
.             Κάθεσαι γιὰ κανένα πεντάλεπτο καὶ τοὺς ἐξηγεῖς ὅλη τὴν ἱστορία, ὅτι ἐσὺ εἶσαι ὁ μόνος Μπουτάρης, ὅτι ὁ ἄλλος ἔχει ἄλλο ὄνομα καὶ ἔχει ὑφαρπάξει τὸ ὄνομά σου μὲ ἀνεδαφικὲς ἀφορμές, ὅτι κακῶς ἐκμεταλλεύεται τὸ ὄνομά σου στὴν ἀγορά, ὅτι ὑπάρχει κρασὶ «Μπουτάρης» κάτω ἀπὸ τὴν ἐπωνυμία «Ἑλλάδιον», ποὺ τὸ γνωρίζουν βέβαια οἱ συνομιλητές σου. Ἐξηγώντας ὅλα αὐτά, οἱ ἄλλοι βαριοῦνται στὸ δευτερόλεπτο καὶ σκέφτονται «τί ἄτομο κι αὐτός! βγάζει κρασὶ σὲ μία τόσο μεγάλη φίρμα καὶ θέλει νὰ ἐξαφανίσει ἀπὸ τὸν χάρτη τοῦ κρασιοῦ τὸν γείτονά του, θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ διεστραμμένος».
.             Αὐτὰ λοιπὸν συμβαίνουν γιὰ χρόνια. Μία ἡμέρα ὅμως: Ἔρχεται ἕνας συγγενής σου, Δήμαρχος μάλιστα, καὶ σοῦ λέει «ρὲ σὺ Γιάννη, ἐγὼ τοὺς ἀποκαλῶ Μπουτάρη, δὲ μὲ νοιάζει». Καλεῖ μάλιστα καὶ τὸν Δήμαρχο τοῦ Σλάβωφ καὶ τὸν ἀποκαλεῖ μπροστὰ σὲ ὅλους Μπουτάρη. Τὸ κάνει συχνὰ ἔκτοτε.
.             Μία ἄλλη φορά, ὅταν εἶχες βγεῖ στὸν δρόμο νὰ φωνάξεις «ἐγὼ εἶμαι ὁ Μπουτάρης!», ὁ συγγενής σου ἀποκάλεσε «κατάπτυστη» τὴν πράξη σου.
.             Τὶς προάλλες, ὁ ἴδιος συγγενής σου λέει «θὰ ἦταν ὡραία ἰδέα νὰ ἀλλάξουμε τὸ ὄνομα στὸ θυροτηλέφωνο, διότι τὸ Μπουτάρης μπερδεύει τοὺς ἐπισκέπτες νομίζοντας ὅτι τὸ σπίτι εἶναι τοῦ Μπουτάρη» (λὲς καὶ δὲν εἶναι τοῦ Μπουτάρη!).
.             Λέει ἐπίσης, νὰ ἀποδεχθεῖς τὸ ὄνομα «Ἄνω Μπουτάρης» γιὰ τὰ κρασιὰ τοῦ γείτονα. Μὰ ἔτσι, δὲν θὰ ὑπάρχει μπέρδεμα! Τύπος Μπουτάρης στὴν μάρκα Ἑλλάδιον ἐσύ, Ἄνω Μπουτάρης οἱ γείτονες! Τὸν κοιτάζεις ἄφωνος ποὺ δὲν καταλαβαίνει τὸ προφανές, ὅτι τὸ «Ἄνω» δὲν θὰ ἀλλάξει τίποτα καὶ θὰ ξεχαστεῖ.
.             Καὶ τέλος, ἔρχεται ὁ φίλος σου ὁ Δήμαρχος καὶ σοῦ λέει νὰ ἀλλάξεις μέχρι καὶ ταυτότητα. Νὰ γίνεις «Κάτω Μπουτάρης».
.             Πῶς σοῦ φαίνεται ρὲ Γιάννη Μπουτάρη;
.             Καλὴ ἰδέα;

 

 

Advertisements

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΚΑΙ Ο ΣΟΡΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Σκοπιανὸ καὶ ὁ Σόρος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ 87χρονος ἑβραιοουγγρικῆς καταγωγῆς καὶ ἄθεος μεγιστάνας τοῦ πλούτου Τζὸρτζ Σόρος, διὰ μέσου «τῶν ἱδρυμάτων ἀνοικτῆς κοινωνίας», τὰ ὁποῖα χρηματοδοτεῖ καὶ ἐλέγχει, ἐπιδιώκει νὰ προωθήσει τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ μία παγκόσμια κυβέρνηση, στὴν ὁποία ὅλοι νὰ πειθαρχοῦν. Πρὸς τοῦτο ἐπιδιώκει νὰ καταργηθοῦν οἱ ἐπὶ μέρους ἐθνικὲς ταυτότητες καὶ νὰ συμβεῖ ἐκεῖνο, ποὺ ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: ἕνας τεράστιος κιμάς, ὁ ὁποῖος νὰ πλάθεται καὶ νὰ διαπλάθεται κατὰ τὶς ἐντολὲς ὅσων θὰ ἔχουν τὴν παγκόσμια ἐξουσία.
.           Αὐτὴ ἡ παγκόσμια κοινωνία, ποὺ ἐπιδιώκει ὁ Σόρος, θὰ εἶναι, κατὰ τὴν ἄποψή του, ἕνας παράδεισος… Αὐτὸς ὁ «παράδεισος» εἶναι ὁ σύγχρονος ἐφιάλτης, ποὺ προκαλεῖ τρόμο σὲ κάθε ἐλεύθερο καὶ δημοκράτη πολίτη. Μέσα ἀπὸ τὰ ὡραιοποιημένα λόγια «ἀποστολῆς καὶ ἀξιῶν» τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Σόρος ἐπανέρχεται ὁ ἐφιάλτης τοῦ σοβιετικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ τοῦ «μεγάλου ἀδελφοῦ». «Πιστεύουμε στὴν κατάργηση τῶν διαχωριστικῶν γραμμῶν, ποὺ περιλαμβάνουν φυλές, τάξεις, γένη, σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ πολιτικὰ δικαιώματα», γράφουν στὶς «Ἀξίες» του. Γιὰ τὸν σκοπό τους ἔχουν κατασκευάσει ἕναν ἰδεολογικὸ καὶ ἐπικοινωνιακὸ μηχανισμὸ – ὁδοστρωτήρα. Μὲ αὐτὸν ἐπιδιώκουν νὰ ἀναμίξουν τοὺς λαούς, νὰ ἰσοπεδώσουν τὶς ἐθνικὲς ταυτότητές τους, νὰ διαγράψουν τὸ ἱστορικὸ παρελθόν τους καὶ νὰ ἐπιβάλουν μίαν ἄθεη καὶ χωρὶς διαφορὲς φυλῶν, καὶ φύλων παγκόσμια ὁλοκληρωτικὴ κοινωνία…
.           Γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὸν σκοπό του ὁ Σόρος ἔχει ἐπενδύσει 32 δισεκατομμύρια δολάρια στὰ ἱδρύματά του, ποὺ δραστηριοποιοῦνται σὲ 140 χῶρες! Στὴν περίπτωση τῶν Σκοπίων οἱ ὀργανώσεις τοῦ Σόρος κατηγοροῦνται ὅτι ἐνεπλάκησαν στὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ ἐθνικιστικοῦ Κόμματος VMRO καὶ στὴν ἄνοδο τῆς σημερινῆς «μετριοπαθοῦς» σκοπιανῆς κυβέρνησης. Σκοπός, νὰ προωθηθεῖ συμφωνία γιὰ τὸ ὄνομα μὲ τὴν «συνεργάσιμη» κυβέρνηση Τσίπρα…
.           Ὡς πρὸς τὴν Ἑλλάδα σὲ ρεπορτὰζ τῶν ἰδίων τῶν ὀργανώσεων τοῦ Σόρος (Q&A: The Open Society Foundations in a Changing Europe, November 8, 2017) ἀναφέρεται ὅτι ἐνεπλάκησαν στὰ θέματα τῆς Ἑλλάδας. Γράφεται σχετικά: «Ἡ πρώτη μεγάλης ἔκτασης πρωτοβουλία ποὺ ἀνέλαβε ἡ μόλις ἱδρυθεῖσα Ἀνοικτῆς Κοινωνίας Πρωτοβουλία γιὰ τὴν Εὐρώπη ἦταν στὴν Ἑλλάδα, στὴν ὁποία, ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης παραβιάσθηκαν θεμελιώδη δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες, χρηματοδοτήσαμε ὀργανώσεις στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες προστατεύουν αὐτὰ τὰ δικαιώματα – καὶ συνεχίζουμε νὰ τὸ κάνουμε». Δεδομένων τῶν κολοσσιαίων ποσῶν ποὺ ἐπενδύει γιὰ τὴν πραγμάτωση τῶν σκοπῶν του ὁ Σόρος, ὀφείλει ἡ κυβέρνηση νὰ ἀποκαλύψει ποιὲς ὀργανώσεις πῆραν καὶ παίρνουν ποσὰ ἀπὸ τὰ ἱδρύματά του καὶ πόσα.
.           Ὁ σχεδιασμὸς τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Σόρος εἶναι οἱ Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας, μαζὶ μὲ τοὺς Σλαύους τῶν Σκοπίων νὰ θεωρηθοῦν «Μακεδόνες». Ἔτσι πιστεύει ὅτι θὰ σβήσει ἡ ταυτότητά μας. Ὁ Σόρος μπορεῖ νὰ σχεδιάζει ὅ,τι θέλει καὶ νὰ βρίσκει εὐήκοα ὦτα καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ὅμως δὲν θὰ εἶναι καθόλου εὔκολο νὰ πετύχει στὰ σχέδιά του. Τὸ συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας τὸ ἀπέδειξε.  

,

Σχολιάστε

«ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

Παρέμβαση Ἱερώνυμου:
Τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ φέρουν τὴ σφραγίδα τῆς Ἐκκλησίας

ΠΗΓΗ: protothema.gr,
Ἰσμήνη Χαραλαμποπούλου 12.02. 2018, 14:34

.            Αἰχμές κατὰ τῆς πολιτείας -«Μᾶς παραβλέπει καὶ βιάζεται, ἤδη κυκλοφοροῦν τὰ νέα βιβλία», ἀνέφερε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ φέρουν τὴ σφραγίδα τῆς Ἐκκλησίας», δήλωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀναφερόμενος στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπενθύμισε πρὸς τὴν ἡγεσία τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας τὴν πρόβλεψη τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἁρμοδιότητα τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐλέγχει τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὡς πρὸς τὸ δογματικό τους περιεχόμενο κατὰ τὴ διάρκεια κοινῆς σύσκεψης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ τοὺς καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν.
.               Ἡ σύσκεψη ἔγινε στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ συμμετεῖχε ἐκπροσωπώντας τὸ ΙΕΠ ὁ σύμβουλος τοῦ ΙΕΠ Εὐστράτιος Ψάλτου.
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε στὶς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες «αὐτὸ τὸ κείμενο ποὺ θὰ διδαχθεῖ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ φέρει τὴ σφραγίδα τῆς Ἐκκλησίας ὅτι δὲν εἶναι ἀνορθόδοξο καὶ ἀντιχριστιανικό. Αὐτὸ εἶναι βασικὸ πράγμα ποὺ πρέπει νὰ τὸ λάβουμε ὑπόψη».
.             Προσέθεσε μάλιστα ὅτι «ἐδῶ πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι μᾶς παραβλέπει ἡ πλευρὰ τῆς Πολιτείας. Τὰ συζητᾶμε ὅμως αὐτὰ καὶ πρέπει νὰ πῶ ὅτι ὑπάρχει προαίρεσις».
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, κάνοντας παρέμβαση στὸ θέμα τῶν Θρησκευτικῶν ἑστίασε στὴν στάση τῆς Συνόδου ἀπέναντι στὶς τρέχουσες ἐξελίξεις γύρω ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία, ὡς Ἱερὰ Σύνοδος μολονότι μᾶς ἐπιτίθενται, μᾶς πληγώνουν, μᾶς καταλογίζουν ὅτι εἴμαστε ἀδιάφοροι κλπ, ἔχουμε ὑπομονή. Καὶ περιμένουμε. Καὶ θὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε αὐτὰ τὰ τετράδια. Καὶ θὰ συμβουλευτοῦμε τοὺς καθηγητὲς πανεπιστημίου, τοὺς θεολόγους ὥστε ἡ κρίσις μας νὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ πρέπει νὰ εἶναι. Καὶ ἐκεῖ θὰ δοῦμε ἂν συμφωνοῦμε ἢ δὲν συμφωνοῦμε γιὰ τὰ περαιτέρω. Ὅμως ἐνῶ ἐμεῖς ἔχουμε ὑπομονὴ σὰν Σύνοδος, βλέπουμε ἀπὸ πλευρᾶς πολιτείας βιασύνη. Γιατί ἤδη κυκλοφοροῦν τὰ νέα τετράδια (βιβλία Θρησκευτικῶν) καὶ γίνεται τὸ μάθημα στὰ σχολεῖα. Αὐτὸ πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι μᾶς ἀνησυχεῖ λίγο».
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κάλεσε τὸν σύμβουλο νὰ μεταφέρει στὸ ΙΕΠ τὴν ἀγωνία τῆς Συνόδου καὶ συγκεκριμένα ὅτι: «Πρῶτον, ὁ Καταστατικός μας Χάρτης, ποὺ βασίζεται στὸ Σύνταγμα, λέει ὅτι ἔχουμε ἁρμοδιότητα ἐμεῖς -καλῶς ἢ κακῶς, τὸ ἔχουμε – νὰ ποῦμε τὴ γνώμη μας ἂν τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μὲ τὴ δική μας γνώμη. Καὶ τὸ δεύτερο, ἀφοῦ τέθηκε γιὰ κάποιο χρόνο σὲ δοκιμασία τὸ νέο αὐτὸ ὑλικό, νὰ ἔχουμε ὑπομονὴ ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, ὥστε νὰ τὰ δοῦμε μὲ ἠρεμία καὶ νὰ ἀποφασίσουμε. Καὶ ἡ Σύνοδος αὐτὸ κάνει. Καὶ τελικὰ τότε θὰ φανεῖ ξάστερα τί ἐπιδιώκουμε ἐμεῖς καὶ τί ἐπιδιώκει κάποιος ἄλλος χῶρος. Γι’ αὐτὸ πιστεύω ὅτι εἶναι ἕνας ἀγώνας ποὺ πρέπει μὲ τιμιότητα καὶ συνέπεια νὰ τὸν συνεχίσουμε».

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ «Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ἢ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ; «περιέχονται 3 ἰσοϋψεῖς εἰκόνες, ὁ Καραγκιόζης, ἡ Κοκκινοσκουφίτσα καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ καλοῦνται οἱ ἐμβρόντητοι μαθητὲς νὰ γράψουν μία περιπέτεια μὲ πρωταγωνιστὲς καὶ τοὺς τρεῖς… ἥρωες; Κατὰ τὰ ἄλλα μᾶς φταῖνε οἱ σκοπιανοὶ ἀπατεῶνες».(Δ. Νατσιός)

Τ πρόβλημα εναι « τσάντα στ σχολεο»
τ περιεχόμενο τς τσάντας;

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος -Κιλκίς

.             Χαρᾶς εὐαγγέλια. Βρέθηκε  τὸ φάρμακο, ἡ συνταγὴ γιὰ τὴν ἀνάταξη τῆς ἡμιθανοῦς Παιδείας μας. Ρίγη συγκινήσεως καὶ χαρὰ ἀνεκλάλητος  ἐπικρατεῖ στὸ λαό. Οὐρανομήκεις  ζητωκραυγὲς ἠχοῦν ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Ἑλλάδας -δὲν μπορῶ νὰ τιθασσεύσω τὸν ἐνθουσιασμό μου- σκιρτᾶ καὶ ἀγάλλεται ἡ φύσις. Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ δὴ τὸ Ἰνστιτοῦτο  Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), ἐξαπέστειλε ἐγκύκλιο διὰ τῆς ὁποίας καλοῦνται τὰ σχολεῖα νὰ «ὑλοποιήσουν δράση» -τί ὡραῖα ἑλληνικά- μὲ τίτλο «Ἡ τσάντα στὸ σχολεῖο». Καὶ ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν ἐγκύκλιο ποὺ ἀπεστάλη στὰ σχολεῖα:
.               «Μὲ τὴ συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται ἡ παραμονὴ τῆς σχολικῆς τσάντας τῶν μαθητῶν/τριῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου γιὰ τουλάχιστον ἕνα Σαββατοκύριακο τὸ μήνα, στὸ σχολεῖο  τὴν Παρασκευὴ πρὶν ἀπὸ τὸ Σαββατοκύριακο ποὺ ἔχει ἀποφασιστεῖ ἀπὸ τὸν Σύλλογο Διδασκόντων τοῦ σχολείου, ἕως τὴν Δευτέρα. Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ παραμονὴ τῆς τσάντας στὸ σχολεῖο δὲν ἀποτελεῖ μία συμβολικὴ παρέμβαση, ἀλλὰ ἐπιδιώκεται οἱ μαθητές  καὶ οἱ μαθήτριες νὰ μὴν ἀσχολοῦνται μὲ τὴν προετοιμασία μαθημάτων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Σαββατοκύριακου. Ἡ ὀργάνωση τῆς μελέτης τῶν μαθητῶν καὶ τῶν μαθητριῶν καθὼς καὶ ὁ χρόνος ποὺ ἀπαιτεῖται  καθημερινὰ γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν κατ’ οἶκον ἐργασιῶν ἀποτελοῦν ζητήματα ποὺ συνδέονται  ἄμεσα μὲ τὴν μάθηση, τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὸν ἐλεύθερο χρόνο τῶν παιδιῶν. Τὸ ΥΠΠΕΘ  στὸ πλαίσιο ἀναβάθμισης τῆς σχολικῆς ζωῆς καὶ σύνδεσής της μὲ τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα ἐφαρμόζει τὴ δράση: “Ἡ τσάντα στὸ σχολεῖο”. Ἡ δράση ὑλοποιεῖται  μὲ σεβασμὸ στὶς ἀνάγκες τῆς παιδικῆς ἡλικίας μὲ γνώμονα τὴν πολύπλευρη ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν τῆς σχολικῆς ἡλικίας (συναισθηματική, κοινωνικὴ καὶ ψυχοκινητικὴ) καὶ μὲ σκοπὸ νὰ ὑποστηρίξει οὐσιαστικὰ τὸν μειωμένο χρόνο δημιουργικῆς ἐπαφῆς καὶ ἐπικοινωνίας γονέων-παιδιῶν»
.             Λαμπρές, ἐκπληκτικὲς σκέψεις!! Ἐφ’ ὅσον θὰ ἀπουσιάζει ἡ ἐνοχλητικὴ τσάντα καὶ κυρίως τὸ ἀνεπιθύμητο περιεχόμενό της, γονεῖς καὶ παιδιά, τὸ Σαββατοκύριακο, περιχαρεῖς,  διότι τὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα «συνωστίζονται» στὴν τσάντα τῶν παιδιῶν, λύθηκαν, θὰ χοροπηδοῦν ἀγκαλιασμένοι, θὰ προβαίνουν σὲ «δημιουργικὲς ἐπαφές», θὰ ἀναπέμπουν εὐχὲς καὶ δεήσεις γιὰ μακροημέρευση καὶ εὐτυχία τῶν ὑπευθύνων του ὑπουργείου καὶ τοῦ ΙΕΠ. Πολλὰ τὰ ἔτη αὐτῶν.
.                Αἴφνης ὁ ἄνεργος πατέρας θὰ ξεχάσει τα  «πάθια καὶ τοὺς καημούς του», τὴν λεηλατημένη ἀπὸ τοὺς ἀνίκανους πολιτικοὺς ζωή του καὶ θὰ γελάσει τ’ ἀχείλι του. Ἡ ἀπολυμένη, ἀπὸ τὴν χρεωκοπημένη ἐπιχείρηση μάνα, θὰ λησμονήσει τὴν ἀγωνία, τὸν τρόμο γιὰ νὰ τὰ βγάλει πέρα καὶ νὰ ἀναθρέψει τὰ παιδιά της.
.            Ὅλα θὰ ξεχαστοῦν,  θὰ εἶναι ἕνα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. Καὶ γιατί ὄχι, νὰ μένει ἡ τσάντα συνεχῶς στὸ σχολεῖο, νὰ μὴν διακόπτεται ἡ… δημιουργικὴ ἐπαφή. Ἡ βδομάδα ὄλη νὰ εἶναι «Κυριακὴ γιορτὴ καὶ σχόλη», κατὰ τὸ γνωστὸ ἀσμάτιον. Εἶναι ὄντως ἱστορικὴ ἡ ἀπόφαση-δράση. Μετὰ τὴν κατάργηση Ἐθνικοῦ Ὕμνου, τὴν ἀπαγγελία του ἀπ’ ὅλο τὸ σχολεῖο τὴν πρώτη Δευτέρα τοῦ μήνα μὲ τὴν ἔπαρση τῆς σημαίας, τὴν κατασυκοφάντηση τῆς ἀριστείας, τὶς ἔμφυλες ταυτότητες καὶ τὶς ἀλλαγὲς φύλου σὲ δεκαπεντάχρονα παιδιά, ἔρχεται καὶ ἡ κατάργηση τῆς μελέτης στὸ σπίτι. (Καὶ ἂς ὑποστηρίζεται τὸ ἀντίθετο. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνομολόγητη ἐπιδίωξή τους, ἡ αἰχμαλωσία τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὶς νέες τεχνολογίες, ἡ καταστροφικὴ ἐξάρτησή τους ἀπὸ τὰ σκληρὰ ἠλεκτρονικὰ ναρκωτικά. Κοπάδια θέλουν ποὺ θὰ ἀναμασοῦν τὸν νεοταξικὸ σανό).
.                  Δὲν προλαβαίνουμε νὰ συνέλθουμε ἀπὸ τὴν μία ἱστορική… δράση καὶ ἐκσφενδονίζεται ἡ ἑπόμενη. Τί ἄλλο κρύβει, τί μᾶς ἑτοιμάζει ἡ διάνοια τῶν μαθητευόμενων μάγων τοῦ ΙΕΠ; Ἀνυπομονοῦμε!!
.             Γιὰ νὰ βοηθήσω στὴν διαδικασία, προτείνω τὶς ἑξῆς «δράσεις» στὸ σχολεῖο, πού, ἂν ὑλοποιηθοῦν, θὰ μπορούσαμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ὁλικὴ ἐπαναφορὰ τῆς ἐθνικῆς καὶ ὄχι τῆς νῦν κακοπαιδείας. (Νὰ σημειώσω γιὰ τὴν «τσάντα στὸ σχολεῖο» ὅτι ἡ τσάντα εἶναι ἀγορασμένη ἀπὸ τοὺς γονεῖς, εἶναι τρόπον τινά, «κινητὴ περιουσία» τους. Ἄρα ἂν ἀντιδροῦν στὸ μέτρο, ἔχουν κάθε δικαίωμα νὰ μὴν ἐπιτρέψουν νὰ μείνει στὸ σχολεῖο).
.         Πρῶτον: Νὰ ἀποσυρθοῦν τὰ νῦν βιβλία Γλώσσας -περιοδικὰ ποικίλης ὕλης- νὰ ἐπανέλθουν τὰ παλαιὰ πρὸ τοῦ 2006, μέχρι νὰ γραφοῦν νέα, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν ἄρωμα Ἑλλάδας καὶ Ὀρθοδοξίας
.         Δεύτερον: Νὰ ξαναβρεῖ ἡ γλώσσα μας τὰ στολίδια της, τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα, τὸ λεγόμενο πολυτονικό, ἡ ἀρτιμελὴς μορφὴ τῆς γλώσσας μας. Νὰ ξαναπλουμιστοῦν οἱ λέξεις μας, τὶς ὁποῖες «ξεβρακώσαμε» καὶ κυκλοφοροῦν γυμνὲς καὶ ντροπιασμένες.
.         Τρίτον: Νὰ διδάσκεται μία ὥρα τὴν ἑβδομάδα μάθημα ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὴν Ε´ καὶ Ϛ´ Δημοτικοῦ, κυρίως μύθοι τοῦ Αἰσώπου καὶ Εὐαγγελικὲς Περικοπές, δίδοντας βαρύτητα στὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων καὶ στὸ διδακτικὸ περιεχόμενο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν μύθων.
.         Τέταρτον: Νὰ ἐξοβελιστοῦν στὸ «πῦρ τὸ ἐξώτερον» οἱ «φάκελοι Θρησκευτικῶν», τὰ βλάσφημα βιβλία καὶ νὰ ξαναγραφτοῦν νέα Προγράμματα Σπουδῶν μὲ κέντρο καὶ ἄξονα ἀναφορᾶς τὴν ἁγία μας Ὀρθοδοξία. Στὴν δὲ Ϛ´ Δημοτικοῦ νὰ ἐπανέλθει τὸ βιβλίο τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν. Τὰ παιδιὰ θέλουν «ψυχὴ καὶ Χριστὸ» καὶ ὄχι «τῶν ἐθνῶν τὰ δαιμόνια». (Ψαλμὸς 95,5: «Πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια»).
.         Πέμπτον: Νὰ καταργηθοῦν ὅλα τὰ τελευταῖα διατάγματα τῆς μαγαρισιᾶς περὶ ἔμφυλων ταυτοτήτων, κατάργησης τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου καὶ τῆς ἀριστείας. Δὲν ἔχουν καμμιὰ δουλειὰ στὸ σχολεῖο οἱ δυσωδίες τῆς κοινωνίας.
.         Ξέρω, κάποιοι θὰ κουνήσουν τὸ κεφάλι μὲ συγκατάβαση, ἄλλοι θὰ μιλήσουν γιὰ ὀπισθοδρομικότητα, «ὁ κόσμος πάει μπροστά», δὲν συνάδουν αὐτὰ σὲ εὐρωπαϊκὴ χώρα, ὀφείλουμε νὰ προσαρμοστοῦμε στὶς σύγχρονες ἐξελίξεις, στὶς νέες τεχνολογίες καὶ λοιπὰ συναφῆ καὶ ἠχηρὰ παρόμοια. Μήπως, ἐρωτῶ, ἐπειδὴ ἐκπαραθυρώσαμε ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα περιγράφουν μία Παιδεία ἀνθρωποποιίας, ἀρδευομένη ἀπὸ τὰ πολυτιμότερα, καθάρια στοιχεῖα τῆς Παράδοσής μας, κατρακυλήσαμε «στοῦ κακοῦ τὴ σκάλα» καὶ ἡ κατρακύλα μας δὲν ἔχει τελειωμό;
.         Τὸ πρόβλημα εἶναι «ἡ τσάντα στὸ σχολεῖο» ἢ τὸ περιεχόμενο τῆς τσάντας; Πῶς μπορεῖ νὰ προοδεύσει καὶ νὰ ἀνθίσει στὴν πατρίδα μας, ἡ πάλαι ποτὲ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ὅταν ἔχουμε βιβλία ποὺ συκοφαντοῦν τὴν πατρίδα καὶ τοὺς ἥρωές της; (Παραπέμπω στὴ σελ. 39 τοῦ τετραδίου ἐργασιῶν Ϛ´ Δημοτικοῦ, β´ τεῦχος ὅπου περιέχονται 3 σοϋψες εκόνες, Καραγκιόζης, Κοκκινοσκουφίτσα κα Μέγας λέξανδρος κα καλονται ο μβρόντητοι μαθητς ν γράψουν μία περιπέτεια μ πρωταγωνιστς κα τος τρες… ρωες; Κατ τ λλα μς φτανε ο σκοπιανο πατενες).
.         Ὅταν ἔχουμε βιβλία-φακέλους Θρησκευτικῶν στὰ ὁποῖα βλασφημεῖται ἡ Πίστη μας, ὁ Χριστός, ἡ Θεοτόκος καὶ οἱ ἅγιοι;
.        Ὅταν ὁ ἀκατήχητος σήμερα μαθητὴς διαβάζει στὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ τὰ “Ἱερὰ βιβλία τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου”, ὅτι τὸ «Κοράνιο παραδόθηκε στὸ Μωάμεθ ἀπὸ τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ», φράση ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ σχετικὴ εἰκόνα, τί συμπέρασμα βγάζει; Εἶναι «ἱερὸ βιβλίο» τὸ κοράνι; Ὁ μαθητὴς τῆς Δ´ Δημοτικοῦ, τὸ 9χρονο παιδὶ τί συμπεραίνει; Ὅτι καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι προφήτης τοῦ Ἰσλάμ.
.         Τὰ συλλαλητήρια ἔδειξαν ὅτι ὑπάρχει σὲ τούτη τὴ γῆ ἀκόμη «ὅμαιμον, ὁμόθρησκον καὶ ὁμότροπον», δηλαδὴ ΕΘΝΟΣ. Γιατί ἐπιτρέπουμε νὰ συνεχίζεται ἡ ὑπονόμευσή του στὰ σχολειά; Γιατί;

Σημείωση: τὸ ἄρθρο γράφτηκε πρὶν ἀπὸ τὰ συλλαλητήρια, γι’ αὐτὸ δὲν δημοσιεύτηκε, ὅταν βγῆκε τὸ φροῦτο τῆς «τσάντας στὸ σχολεῖο».

Δημήτρης Νατσιὸς
Δάσκαλος-Κιλκὶς

 

 

, , ,

Σχολιάστε

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΛΑΟ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀπέναντι στὸ λαὸ ἡ ἡγεσία του

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Τὰ συλλαλητήρια τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῶν Ἀθηνῶν ἀπέδειξαν πὼς ἡ ἡγεσία τοῦ ἑλληνισμοῦ στέκει ἀπέναντί του στὰ μείζονα ἐθνικὰ ζητήματα, ὅπως ἡ ὀνομασία τοῦ γειτονικοῦ κράτους. Ἡ «ἐθνομηδενιστικὴ» πολιτικὴ ἐξουσία θέλησε, μὲ τὶς γνωστές της ἀριστεροφασιστικὲς μεθόδους, νὰ ὑποβαθμίσει καὶ νὰ δαιμονοποιήσει τὰ παλλαϊκὰ συλλαλητήρια, ὅπως τόνισε ὁ γενναῖος πατριώτης, ὁ 93χρονος συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Αὐτὴ ἡ ἐξουσία δὲν ντράπηκε νὰ συκοφαντήσει τὸ ἄλλοτε ζωντανὸ σύμβολό της.
.                   Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία βρέθηκε ἐπίσης ἀπέναντι στὰ συλλαλητήρια. Σαφῶς ἀρνητικὸς ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος. Μίλησε ἀρνητικὰ γιὰ τοὺς μετασχόντας στὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης Μητροπολίτες καὶ κατὰ τὸ συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας ἀπολάμβανε τὸ ἐξοχικό του… Τὰ «οὔ», ποὺ φώναξε ὁ λαός, ὅταν ἀκούστηκε τὸ ὄνομά του κατὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Δελτίου Τύπου τῆς ΔΙΣ, δείχνουν τὰ συναισθήματά του ἀπέναντι στὸν κ. Ἱερώνυμο.
.               Ἀπὸ τοὺς 80 Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἴκοσι παραβρέθηκαν στὸ συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπαινετικὰ ἀναφέρονται. Ἀπὸ τὸ Λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς ἦσαν οἱ Νέας Σμύρνης, Καισαριανῆς, Πειραιῶς, Γλυφάδας, Μεσογαίας καὶ Νέας Ἰωνίας. Ἀπὸ τὰ νησιὰ οἱ Σύρου, Παροναξίας, Μυτιλήνης, Σάμου καὶ Χίου. Ἀπὸ τὴ Μακεδονία οἱ Σερρῶν, Δράμας, Νέας Κρήνης καὶ Φιλίππων. Ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο οἱ Καλαβρύτων, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν, Κορίνθου, καὶ Γόρτυνος. Ἀπὸ τὴ Στερεὰ Ἑλλάδα ὁ Φωκίδος. Οἱ περισσότεροι εἶναι χειροτονίες ἢ ἦσαν συνδεδεμένοι πνευματικὰ μὲ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.
.                Μετὰ τὴ δήλωσή του ὑπὲρ τῆς κυβέρνησης Ἐρντογὰν καὶ τῆς πολυαίμακτης ἐπίθεσης τοῦ στρατοῦ τῆς Τουρκίας σὲ βάρος καὶ ἀμάχων Κούρδων τῆς Συρίας, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης προέβη σὲ μία ἀπαράδεκτη «ἔκκληση» γιὰ τὸ ὄνομα τῆς FYROM. Στάθηκε ἀπέναντι ἀπὸ τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ καὶ ἀντὶ νὰ βροντοφωνάξει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴ Μακεδονία καὶ τὸ ὄνομά της, πῆρε οὐδέτερη στάση καὶ τὸ μόνο ποὺ ζήτησε ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἦταν «νηφαλιότητα καὶ αὐτοσυγκράτηση, ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθῆ τὸ κρίσιμο καὶ λεπτὸ αὐτὸ θέμα εἰρηνικὰ καὶ μὲ σύνεση». Ἔγινε δηλαδὴ προπαγανδιστὴς τῆς πολιτικῆς καὶ τῶν ἐπιδιώξεων τῆς κυβέρνησης Τσίπρα. Μετὰ τὸ συλλαλητήριο ὁ ὙπΕξ. Νίκος Κοτζιᾶς μάλιστα τὸν ἐξέθεσε λέγοντας, γιατί οἱ Ἕλληνες δὲν ἀκοῦνε τὴν «ἔκκλησή» του;… Πρῶτον ὁ Πατριάρχης δὲν εἶναι Πάπας καὶ δεύτερον ὁ ἁγνὸς καὶ ἀνιδιοτελὴς κλῆρος καὶ ὁ λαὸς τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα του τὴν βάζει πάνω ἀπὸ τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο.
.                Ἦταν συγκινητικὸ νὰ βλέπει κανεὶς στὸ συλλαλητήριο τοὺς ἱερεῖς, τοὺς μοναχοὺς καὶ τὶς μοναχὲς μαζὶ μὲ τὸ λαό, μὲ σημαῖες, μὲ λάβαρα, μὲ συνθήματα, νὰ τραγουδοῦν καὶ νὰ φωνάζουν πατριωτικὰ συνθήματα. Ἦταν συγκινητικὸ νὰ βλέπει κανεὶς ἡλικιωμένους καὶ ἡλικιωμένες, νὰ δοκιμάζονται ἐπὶ ὧρες στὴν ὀρθοστασία. Ἦταν συγκινητικὸ νὰ βλέπει κανεὶς νέους καὶ νέες νὰ διαδηλώνουν τὸν πατριωτισμό τους. Ἦταν συγκλονιστικὴ ἡ παρουσία στὸ συλλαλητήριο ἀναπήρων σὲ καροτσάκια. Σὲ αὐτοὺς βρέθηκαν ἀπέναντι οἱ Τσίπρας, Βαρθολομαῖος καὶ Ἱερώνυμος.-

Σχολιάστε

H TIMH TOY ΕΘΝΟΥΣ

Ἡ τιμή τοῦ Ἔθνους

Ἀπόσπασμα ἄρθρου
τοῦ Μ. Κοττάκη στὴν «ΕΣΤΙΑ»,
05.02.18
ἠλ. στοιχ. «Χριστ. Βιβλιογρ.».

.                 Ἡ ἀνακίνηση τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος ὑπῆρξε μιᾶς πρώτης τάξεως ἀφορμή προκειμένου νά διαλυθοῦν οἱ αὐταπάτες τοῦ πολιτικοῦ συστήματος σέ μιά σειρά ἀπό ζητήματα ἀπό τήν στάση τοῦ διεθνοῦς παράγοντος ἀπέναντι στά ἐθνικά συμφέροντα, μέχρι τήν βαθειά πολιτική καί κοινωνική διεργασία πού συντελεῖται στό ἐκλογικό σῶμα στήν μετά μνημόνιο ἐποχή. Ἀπό τήν αὐταπάτη τοῦ Μαξίμου ὅτι ἡ ἔξοδος ἀπό τό πρόγραμμα τό καθιστᾶ παντοδύναμο μέσα στό σύστημα ἕως τήν ψευδαίσθηση τῆς ἀντιπολίτευσης πώς τά ἐθνικά θέματα δέν «πουλᾶνε». «Πουλᾶνε» ὅταν ὁ λαός ἀντιληφθεῖ ὅτι κάποιοι τά «πουλᾶνε».
.                 Ὁ αἰφνιδιασμός τῆς κυβέρνησης πού πορευόταν μέ τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ συμμαχικός παράγων εἶναι μαζί της ὑπῆρξε πλήρης. Ὅπως τελικά ἀποδεικνύεται, οὔτε αὐτή τήν φορά ἔχουμε τήν διαιτησία μαζί μας. «Σαράντα-ἑξήντα» καί ἄν! Ἡ περασμένη ἑβδομάδα ξεκίνησε μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νίκο Κοτζιᾶ νά τονίζει ὅτι «ἐγώ δημόσιο πόλεμο ὅπως ζητᾶ ἡ ἀντιπολίτευση μέ τόν κ. Νίμιτς –γιατί ἔκανε τήν μία ἤ τήν ἄλλη δήλωση πού δέν τούς ἄρεσε– δέν πρόκειται νά κάνω»! Καί ἡ ἑβδομάδα, τέσσερεις ἡμέρες ἀργότερα ἔκλεισε μέ δημόσια δήλωση τοῦ κ. Κοτζιᾶ κατά τοῦ Νίμιτς μέ ἀφορμή δηλώσεις του στά Σκόπια πού ἐπιχειροῦσε νά προεξοφλήσει τήν ἑλληνική θέση γιά τό ἐπίμαχο θέμα τῆς «μακεδονικῆς ταυτότητας». Τόσο κράτησε ἡ ἐκεχειρία. Ὅταν κάποιοι ἐπισημαίναμε δημοσίως ὅτι ἡ κυβέρνηση πρέπει νά τραβήξει τό αὐτί τοῦ μεσολαβητῆ γιά τίς προκλητικά ἄνισες ἀποστάσεις πού τηρεῖ ἀπό τά δύο μέρη, ἤμασταν κακοί, ἐνοχλητικοί καί «κομματικοί». Τώρα ὁ κ. Κοτζιᾶς μᾶς λέει ὅτι «τοῦ ἐπισήμανα μέ αὐστηρότητα ὅτι δέν εἶναι ἁρμόδιος νά ὁμιλεῖ γιά τήν πολιτική τῶν Ἀθηνῶν». Ἔστω.
.                 Νομίζω ὅτι τήν ἴδια ἔκπληξη μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν πρέπει νά ἔνιωσε καί τό Μαξίμου πού διαπράττει σοβαρότατο λάθος στρατηγικῆς. Τήν στιγμή πού ὁ Ἀμερικανός πρεσβευτής στήν Ἑλλάδα στέλνει δημοσίως τό μήνυμα ὅτι οἱ ΗΠΑ «στηρίζουν» τόν Νίμιτς, στήν κυβέρνηση πιστεύουν ὅτι μποροῦν νά τόν προσπεράσουν γιά νά κάνουν ἀπ’ εὐθείας διαπραγματεύσεις μέ τούς Σκοπιανούς στό παρασκήνιο. Κάποιος πού τό προσπάθησε ἀφελῶς τό 2010-2011 –ὁ Γιῶργος Παπανδρέου– ἐξετέθη ἀνεπανόρθωτα. Ὅταν κάνεις παράλληλη διαπραγμάτευση καί ἐπιχειρεῖς νά τά βρεῖς μέ τό ἄλλο μέρος σέ εἰδυλλιακά μέρη, ὅπως τό Νταβός, στέλνεις λάθος μηνύματα. Ἐμφανίζεσαι ὡσάν νά μήν πιστεύεις στίς δυνάμεις σου, παίζεις ἀφόρητα βαλκανικά. Καί τό ἀποτέλεσμα ποιό εἶναι; Νέο συμμαχικό μήνυμα. Θά τό λύσεις μέ διαιτησία Νίμιτς καί μέ τούς ὅρους μας. Τό «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» παραμένει μέχρι τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στήν ΕΕ ξέχνα τήν ἀλλαγή στό Σύνταγμά τους, ἡ δέσμη ἰδεῶν Νίμιτς τά προβλέπει ὅλα αὐτά.
.                 Ἠθικό συμπέρασμα γιά τήν κυβέρνηση πού ὀνειρεύεται ὅτι κάνει διάλογο μέ τήν Ἱστορία. Τό θέμα θά λυθεῖ, ἄν λυθεῖ, μέ τήν γνωστή στημένη διαιτησία. Μέ τήν ἴδια διαιτησία πού πῆγε καί ὁ Καραμανλῆς στό Βουκουρέστι. Ἡ ἀνακίνηση τοῦ Μακεδονικοῦ καί ἡ μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση αἰφνιδίασε ὅμως σέ πρῶτο στάδιο καί τήν ἀντιπολίτευση. Οἱ κορυφές της θεωροῦσαν παρωχημένα καί ξεπερασμένα τά τμήματα ἐκεῖνα τοῦ πληθυσμοῦ πού ἔχουν ἰδιαίτερη εὐαισθησία γιά θέματα ἐθνικῆς ταυτότητας. Δέν ἀνέμεναν τέτοια ἀντίδραση.

Σχολιάστε

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΕΧΙΔΝΩΝ

.                Ἀπὸ τὸν φόβο καὶ τὴν ταραχή τους τὰ Γεννήματα Ἐχιδνῶν πρῶτα βγάλανε τὰ μισθωμένα μορμολύκεια τῆς κουκούλας νὰ σπείρουν ἀπειλὲς καὶ τρόμο. Μετὰ ξέβρασαν τοὺς διατεταγμένους ἀχυρανθρώπους στὰ βοθροκάναλα γιὰ νὰ προπαγανδίσουν ἐναντίον τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 4ης Φεβρουαρίου γιὰ τὸ ἀδιαπραγμάτευτο ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Κι αὐτοὶ ἄρχισαν νὰ λασπώνουν καὶ νὰ ρυπαίνουν μὲ τὶς κοπριές τους τὴν ἀτμόσφαιρα. Βάλθηκαν νὰ πλακώσουν μὲ πλῆθος παρανοϊκὰ ἐπιχειρήματα τὴν δίκαιη φωνὴ ἑνὸς πληγωμένου, σακατεμένου, τσακισμένου, τσαλακωμένου λαοῦ. Ἑνὸς λαοῦ ποὺ βρίσκει τὴν εὐκαιρία νὰ πεῖ τὸ ὄνομά του -ἐπὶ τέλους-, νὰ ἐκφράσει τὸν πόνο του, νὰ μιλήσει γιὰ τὶς πληγὲς ἀπὸ τὰ ναζιστικὰ μνημόνια, ἀπὸ τὴν δεκαετῆ βύθιση στὴν ἐξαθλίωση τῶν δόσεων καὶ τῶν ἀξιολογήσεων, τῆς ἀφόρητης ἀνεργίας, τοῦ ἀφανισμοῦ μιᾶς γενιᾶς νέων, τῶν χιλιάδων αὐτοχείρων, νὰ ἐκδηλώσει συναθροισμένος, κατὰ τὴν Συνταγματικὴ πρόβλεψη, τὴν γνώμη του, ποὺ τὴν ἔχουν πνίξει οἱ πανοῦργοι δολιοφθορεῖς τῆς Δημοκρατίας, οἱ Ἐργολάβοι τῆς Ἀλλοτριώσεως ἐπὶ τέσσερις δεκαετίες.
.                Ἀλλὰ δὲν μᾶς φτάνουν αὐτοί. Εἶναι καὶ ἄλλοι, τῆς ἱερατικῆς ἐλίτ, ποὺ δυσκολεύονται νὰ πιστέψουν ὅτι οἱ βαπτισμένοι Ἕλληνες ὀρθόδοξοι εἶναι ΕΝΣΑΡΚΟΙ πολίτες, μέλη ἑνὸς ἔθνους μὲ ἱστορία. Καὶ οἱ πρόγονοί τους μὲ αὐτοθυσία μέχρις αἵματος ἐξασφάλισαν γιὰ τοὺς ἀπογόνους τους, γιὰ μᾶς δηλαδή, γῆ, πατρίδα, σπίτι, θεσμούς, ἐλευθερία, δημοκρατία, ἀσφάλεια (στοιχειώδη), ὥστε ὅλοι μας, ἀλλὰ καὶ αὐτοί, νὰ μποροῦν νὰ γράφουν καὶ νὰ στοχάζονται ἀπὸ τὰ ὄμορφα γραφεῖα τους …!

Σχολιάστε