Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ"

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Νὰ μὴν ξεθωριάσουν τὰ βιώματά μας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ μικρὴ κοινότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιορτάζει τὸν Δεκαπενταύγουστο τὴν Παναγία. Τὸ «Πάσχα» τοῦ καλοκαιριοῦ συγκεντρώνει αὐθόρμητα τὶς οἰκογένειες, τοὺς συγχωριανούς, τὶς ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη ὁμογενειακὲς ἐνορίες. Εἶναι τὸ καλοκαιρινὸ ἢ τὸ ἐτήσιο ἀντάμωμα τῶν Ἑλλήνων. Οἱ πολιτικοὶ ἀκολουθοῦν, ἑκόντες ἄκοντες, τὰ μεγάλα πλήθη τῶν πιστῶν ποὺ προστρέχουν στὰ ἑκατοντάδες ἀνὰ τὴ χώρα προσκυνήματα τῆς Παναγίας καὶ συμμετέχουν στὰ πανηγύρια. Μέχρι σήμερα ἡ Πίστη τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ τὴν, λόγῳ ἰδεολογίας, βούληση πολλῶν ἀντιθέων ἐξουσιαστῶν καὶ τοὺς ἀναγκάζει νὰ ἀκολουθοῦν, ἔστω καὶ γιὰ τοὺς τύπους, στὶς ἐκδηλώσεις Της. Ὅπως ὁ κάθε λαός, ἔτσι καὶ ὁ ἑλληνικὸς ἔχει ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ ποὺ τὸν ξεχωρίζουν. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ μᾶς τὸ ποῦν ὁ Σολωμὸς καὶ ὁ Ζαμπέλιος, τὸ βιώνουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες στὴν ἔκφραση τῆς κουλτούρας μας. Ἡ ἰδιοπροσωπία μας στηρίζεται στὴν Πίστη μας, μαζὶ μὲ τὴν Ἱστορία καὶ τὴ Γλώσσα μας. Μὲ τὸν πολιτισμό μας ἐπιδράσαμε στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῆς Δύσης, ὅπως καὶ ἐμεῖς ἀφομοιώσαμε καὶ ἀφομοιώνουμε στοιχεῖα τοῦ δικοῦ τους πολιτισμοῦ. Ὡστόσο στὴν πνευματικότητα καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς ἡ Δύση ἀκολούθησε δικό της δρόμο, διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν δικό μας.
.           Ὑπεύθυνος τοῦ ἄλλου δρόμου ὁ παπισμός. Εἶναι ὁ αἴτιος τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ ἐκλογίκευσης τῆς Πίστης, ὁ ἐκφραστὴς τῆς ἐπιβολῆς τῆς ἐξουσίας του μὲ ἀπάνθρωπες μεθόδους, ὅπως ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση καὶ ἡ ἐξόντωση τῶν θεωρουμένων ἐχθρῶν καὶ ὁ ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς ἄρνησης τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴ Διαμαρτύρηση καὶ τῆς προώθησης ρευμάτων ὑλιστικῶν, ἡδονιστικῶν, τυραννικῶν. Ὁ παπισμὸς κατάργησε στὴν πράξη τὶς βασικὲς Ἀξίες τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὴν Εἰρήνη, τὴν Ἀγάπη, τὴν Ἀνεκτικότητα, τὴν Ἀδελφοσύνη, τὴν Ἐλευθερία, τὴ Δικαιοσύνη. Ἡ ἔλλειψη χριστιανικῶν ἀξιῶν, ποὺ ὑπῆρξε στὴ Δύση, προκάλεσε τὴν κατασκευὴ κακέκτυπων, ποὺ στὴν ἐπιφάνεια θυμίζουν Χριστό, μέσα τους ὅμως κρύβουν ὠφελιμισμό, βαρβαρότητα, ἐπιβολὴ τῆς θέλησης τοῦ ἰσχυροτέρου.
.           Μέρος τῆς πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς ἡγεσίας μας δέχεται ἄκριτα ὅσα προωθεῖ ἡ Δύση. Πρόκειται γιὰ κίβδηλα ἀντιδωρήματα ἐκείνων ποὺ Τῆς προσφέραμε. Μὲ τὴν ἀποδοχή τους πιστεύει ὅτι δὲν θὰ κατηγορηθεῖ ὡς ὀπισθοδρομική… Προσφέραμε χρυσὸ στὴ Δύση, μᾶς ἐπιστρέφεται γυαλιστερὸ τενεκὲ καὶ ἐμεῖς πανηγυρίζουμε ποὺ τὸν ἀποκτᾶμε….
.           Μὲ τὴν Ὀρθοδοξία δημιουργήσαμε τὸν Βυζαντινὸ Πολιτισμό, μὲ τὴν Ὀρθοδοξία ἐπιζήσαμε ὡς Ἔθνος γιὰ τετρακόσια καὶ πλέον χρόνια σκλαβιᾶς σὲ βάρβαρο κατακτητή, μὲ τὴν Ὀρθοδοξία ἀποκτήσαμε τὴν Ἀνεξαρτησία μας καὶ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία πορευόμαστε. Μερικοὶ θέλουν νὰ τὴν καταργήσουν. Ἡ «ἐλευθερία», τὴν ὁποία ἐπαγγέλλονται, γιὰ νὰ Τὴν διώξουν ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων θυμίζει αὐτὴ τῶν χιτλερικῶν στρατοπέδων καὶ τῶν γκουλάγκ.
.           Ἕως τώρα δὲν τὰ καταφέρνουν. Ὅμως χρειάζεται ἀγώνας «νὰ μὴν ξεθωριάσουν οἱ εἰκόνες», τὰ βιώματά μας, καὶ «νὰ μὴν κοπεῖ φθαρμένη» ἡ ταινία τῆς συνέχειάς μας ὡς Ἔθνους, ὅπως γράφει ὁ Ἐλύτης. Ποῦ σημειώνει στοὺς νεότερους: «Ὅλα χάνονται. Τοῦ καθενὸς ἔρχεται ἡ ὥρα. Ὅλα μένουν. Ἐγὼ φεύγω. Ἐσεῖς νὰ δοῦμε τώρα».-

Διαφημίσεις

, ,

Σχολιάστε

«ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τῆς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

«ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τῆς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

… σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὰ θρησκευτικά, ἡ (νέα ὑπουργὸς Παιδείας) Νίκη Κεραμέως εἶπε ὅτι «ὑπάρχουν δύο ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, ποὺ ἔχουν κρίνει τὸ πρόγραμμα σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ἀντισυνταγματικό. Πρόθεσή μας εἶναι νὰ συμμορφωθοῦμε ἀπόλυτα στὶς ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης, ἀλλὰ παράλληλα στοχεύουμε νὰ κάνουμε τὸ μάθημα πιὸ ἑλκυστικὸ γιὰ τοὺς μαθητές… Καὶ δὲν εἶναι μόνο αὐτό».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

,

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ – ΔΕΛΕΑΣΜΟΣ – ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ

Μέθη ατοχειρίας

Τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ
ἐφημ. «Καθημερινή», 06.07.2019

.               Στὴν προεκλογικὴ περίοδο ποὺ τερματίζεται σήμερα, τὸ κυρίως ἀποκαρδιωτικὸ φαινόμενο ἦταν ἡ ὁλοκληρωτικὴ μετάθεση τῆς πολιτικῆς στὸ πεδίο τῶν ἐντυπώσεων. Οὔτε ἀντιπαράθεση προγραμμάτων, οὔτε ἀντιμαχία ἐπιχειρημάτων, οὔτε ἀντιπαραβολὴ ἡγετικῶν προσωπικοτήτων στὰ κομματικὰ ἐπιτελεῖα. Μοναδικὴ ἀρένα ἀνταγωνισμοῦ, τὰ «εὑρήματα» καὶ τεχνάσματα τῶν διαφημιστῶν. Οἱ πολιτικοὶ δέσμιοι τῶν μαστόρων τῆς εὐφραντικῆς παραπλάνησης, τοῦ δελεασμοῦ καὶ τῆς ἐξαπάτησης.
               Νὰ ὑποτάσσεις τὴ διαχείριση τῆς ζωῆς ἐννέα ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων στὴ λογικὴ τῆς μεθοδευμένης ἐξαπάτησής τους, νὰ τὴν καθιστᾶς συνάρτηση μίας μάχης ἐντυπώσεων, δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀμοραλισμός, εἶναι «ὕβρις». Ἡγεσίες κομμάτων καὶ ὑποψήφιοι διαχειριστὲς τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ νὰ υἱοθετοῦν «ὑβριστικὴ» ἀδιαφορία γιὰ τὸ παρελθὸν τοῦ κόμματος ποὺ ἐκπροσωποῦν καὶ λανσάρουν. Ὡσὰν τὸ κόμμα τους νὰ μὴν ὑπέγραψε ποτὲ «μνημόνια» αὐτεξευτελισμοῦ, νὰ μὴν πρόδωσε τὴν ἐτυμηγορία τῶν πολιτῶν ἢ νὰ μὴν κακούργησε τὸν ἐξωφρενικὸ δανεισμὸ τοῦ κράτους, τὴν ὑποτέλεια, τὸν διεθνῆ διασυρμό, τὴ φτώχεια τὴν προγραμματισμένη γιὰ δεκάδες χρόνια.
.               Προεκλογικά, οἱ κομματικὲς ἡγεσίες καὶ οἱ ἐκλεκτοὶ τῶν ψηφοδελτίων τους συμπεριφέρονταν καὶ ρητόρευαν μὲ τὸν «τουπὲ» τοῦ ἄσπιλου καὶ ἀμόλυντου πολιτευτῆ. Καμία σκι νοχς κα ντροπς, τουλάχιστον γιὰ τὰ ἰλιγγιώδη ποσὰ ποὺ ἄρμεξε τὸ κόμμα τους ἀπὸ τὶς Τράπεζες, κανένας δισταγμὸς νὰ καμαρώνουν γιὰ ὀνόματα ἀρχηγῶν, ποὺ τὸ «ἀνάστημά» τους ἔχει μετρηθεῖ καὶ κριθεῖ – θὰ συντρόφευαν τώρα Τσοχατζόπουλο καὶ Παπαντωνίου, ἂν δὲν εἶχαν αὐτο-ἀμνηστευθεῖ μὲ καταγέλαστα νομοθετήματα «περὶ εὐθύνης»!
.               «Ὕβρις», στὴν κυριολεξία. Γιατί ὅμως ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία νὰ πάσχει τόσην ἀμνησία, τέτοιαν ἀπώλεια ἀξιοπρέπειας καὶ αὐτοσεβασμοῦ; Ἀκριβῶς ἐπειδὴ κάθε ἕρμα παιδείας ἔχει (σκόπιμα, μεθοδικὰ καὶ ἐγκληματικὰ) ἀποσαθρωθεῖ, πολλὰ χρόνια τώρα. Ἡ περίπου πιὰ ἑλληνόφωνη συλλογικότητα (ὄχι κοινωνία) ἔχει μεταθέσει τὴ γνώση-ἀντίληψη ἀπὸ τὴν ἐμπειρικὴ πιστοποίηση καὶ τὴν ὀρθὴ κατανόηση στὴν παθητικὴ κατάποση τηλεοπτικῶν ἐντυπώσεων.
.                Ἡ παραίτηση ἀπὸ τὴ μνήμη, τὴ σκέψη καὶ τὴν κρίση, στὴν προεκλογικὴ εἰδικὰ περίοδο, ἔμοιαζε νόσημα ἐπιδημικό: Σὰν νὰ ἔχει ἐκλείψει ὁ κοινὸς νοῦς, τὰ στοιχειώδη ἀντανακλαστικὰ αὐτοάμυνας. Ἐξωφρενική, σκέτη παράνοια ἡ κοινωνικὴ ἀνοχὴ γιὰ τὸν κομματάρχη πού, μὲ τὴ λεοντὴ τῆς «ριζοσπαστικῆς» Ἀριστερᾶς, χωρὶς μετονομασίες, μεταπήδησε στοὺς πειθήνιους λακέδες τῶν «Ἀγορῶν» ἀτιμάζοντας τὴ λαϊκὴ δημοψηφισματικὴ ἐτυμηγορία.
.               Ἀλλὰ ἐξ ἴσου νόσημα συλλογικῆς ἀμνησίας προδίδει καὶ ἡ παραμονὴ στὸ προσκήνιο τοῦ θλιβερὰ ὀλίγιστου πρώην πρωθυπουργοῦ, ποὺ σημάδεψε κωμικοτραγικὰ τὴν Ἱστορία παραδίνοντας τὴ χώρα καὶ τὸν λαό της σὲ πολυώδυνο ἐξανδραποδισμὸ – μὲ «γραφικότητα»: ἀπὸ τὸ Καστελόριζο, μέσα σὲ κομψὴ βαρκούλα! Ποιά λογικ κα ποιά επρέπεια χει πομείνει σ ατ τν περιώνυμο λαό, πο πιτρέπει ν το πευθύνονται, μ διαγγέλματα μ ρθρογραφία, πρώην πρωθυπουργοί, φυσικο ατουργο το γκληματικο κα παρανοϊκο περδανεισμο τς χώρας;
.               Ἡ ἀπόλυτη προτεραιότητα τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ γεννάει ἕναν καινούργιο ἀνθρωπολογικὸ τύπο «πολιτικοῦ», μία διαφορετικὴ «ἡγέτιδα τάξη»: Στὰ ἐκλογικὰ ψηφοδέλτια, μετρστε τν ριθμ τν τηλεοπτικν στέρων (δημοσιογράφων, τηλεπαρουσιαστριών, ἐκφωνητῶν, σταθερῶν «μαϊντανῶν» σὲ τηλεοπτικὲς συζητήσεις) – εἶναι καταιγιστικὸς ὁ ἀριθμητικὸς πλεονασμός τους. Κάποτε στὴ Βουλὴ μᾶλλον ὑπερτεροῦσαν οἱ νομικοί, γνῶστες (κατὰ τεκμήριο) τῶν ἀρχῶν Δικαίου στὸν δημόσιο βίο. Σήμερα τὰ κόμματα ἀναζητοῦν καὶ ἔμπειρους τζογαδόρους τοῦ διεθνοῦς χρηματιστηριακοῦ παιγνίου (τοὐπίκλην «οἰκονομολόγους»). Ἀλλὰ τὸ προβάδισμα ἔχουν οἱ φυσιογνωμίες, ποὺ μὲ τὴν παρουσία τους στὴ μικρὴ ὀθόνη, φαντάζουν στὴ μάζα οἰκεῖοι, φιλαράκια τῆς καθημερινῆς ἀναστροφῆς στὸ «καθιστικὸ» ἢ στὴν κουζίνα μας.
.               Ἀναμφισβήτητα, «νέα» ἡγέτιδα τάξη, καινούργιο πολιτικὸ προσωπικὸ τῆς χώρας, εἶναι οἱ ἀστέρες (ἢ καὶ κομπάρσοι) τοῦ τηλεοπτικοῦ θεάματος: Περισσότερο ἠθοποιοὶ καὶ λιγότερο ἢ καθόλου δημοσιογράφοι, ἐκτοπίζουν προοδευτικὰ καὶ ὑποκαθιστοῦν τοὺς πολιτικούς. Θηλυκὲς τηλεπερσόνες, ἐπιλεγμένες κάποτε γιὰ τὸ sex-appeal τους καὶ καθόλου γιὰ τὰ διανοητικά τους χαρίσματα. Ἢ ἀρσενικές, μὲ προσὸν τὸν «ἀέρα» (αὐθάδεια) τοῦ ἡμιεγγράμματου, τὴ μαγκιὰ τῆς «στυλάτης» ἀνδροπρέπειας, τὴν τόλμη τῆς ἀναίδειας. Αὐτὰ τὰ προσόντα κερδίζουν τηλεθέαση, «κι ἂς πάει καὶ τὸ παλιάμπελο»!
.               Ποιό ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ ἔχει τὶς προϋποθέσεις νὰ συνειδητοποιήσει τὴν πραγματικότητα; Μία Ἑλλάδα, μακάβριο πολειφάδι κοινωνίας, χωρς χωριά, χωρς γειτονιά, χωρς νορία, μ βάναυσα στρεβλωμένη στορικ συνείδηση, ξευτελιστικ γλωσση, ασθητικ κβαρβαρισμένη, πνιγμένη στ σκουπίδι κα στ ψυχανώμαλο γκράφιτι. Οἱ οἰκισμοί, ἀσφυκτικὴ μονοκρατορία σταθμευμένων ὀχημάτων, ἡ τροφοδοσία ἀπὸ «ντελίβερι», ἡ ἐκκλησία παιδαριωδῶς θρησκειοποιημένη, τὸ σχολειὸ βαριεστημένα χρηστικό, ἡ ἀναξιοπρέπεια πιὸ βασανιστικὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἀνεργία, ἡ ἀδικία πιὸ σαδιστικὴ καὶ ἀπὸ τὴν πείνα.
.               Αὔριο τὸ βράδυ ἡ καφρίλα θὰ ξεχυθεῖ στοὺς δρόμους πανηγυρίζοντας τὴν αὐτοχειρία μας.

 

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

, ,

Σχολιάστε

ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ (Γ. Παπαθανασόπουλος)

Ὅταν προσβάλλεται ἡ νοημοσύνη μας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ὅποιος ἀντέχει νὰ δεῖ τὴν προεκλογικὴ προπαγάνδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάζει ἔντονα τὴν ψυχραιμία του καὶ τὴ νοημοσύνη του. Τὸ Κόμμα αὐτό, ποὺ λόγῳ περιστάσεων καὶ ἐκσφενδόνισης ἀφθόνων ὑποσχέσεων ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία πρὸ τετραετίας καὶ πλέον συνεχίζει νὰ προβάλλει τὰ ἴδια συνθήματα, ποὺ ἐξαπέλυε ἀπὸ τὸ 2010 ἕως τὸ 2015. Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέγει ἡ παροιμία «ὁ λύκος καὶ ἂν μεγάλωσε καὶ ἄσπρισε τὸ μαλλί του, οὔτε τὴ γνώμη ἄλλαξε, οὔτε τὴν κεφαλή του».
.             Ἰσχυρίζεται ὅτι ἔβγαλε τὴ χώρα ἀπὸ τὰ μνημόνια, ὅταν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑπέγραψε τὸ σκληρότερο μνημόνιο καὶ ὅταν ἡ Ἑλλάδα, ἂν δὲν ἀνελάμβανε τὴν ἐξουσία τὸ ἐν λόγῳ Κόμμα, θὰ εἶχε βγεῖ ἀπὸ τὰ μνημόνια ἀπὸ τὸ 2015. Λέγει ὅτι ἔδωσε 13η σύνταξη, ὅταν ἔδωσε ἕνα προεκλογικὸ βοήθημα, πρὸς ἐξαγορὰ τῶν πολιτῶν. Οἱ συντάξεις ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι στὸ μισὸ σχεδὸν τῶν πρὸ τοῦ 2010…
.             Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι ὄχι μόνο ὁ ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικὸς τύπος, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης κατακλύζονται ἀπὸ τὴν προπαγάνδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπὸ τὶς ὑπερβολὲς καὶ τὶς ἀνακρίβειές της, ἀπὸ τὴν ἐπιχείρηση τρομοκράτησης τοῦ λαοῦ γιὰ νὰ μὴν ἐκλέξει τὴ Νέα Δημοκρατία. Εἶναι ἐπίσης ἐντυπωσιακὸ ὅτι οἱ, ὑποτίθεται, ἰδεολογικῆς κουλτούρας κομματικὲς καὶ φιλικὲς ἐφημερίδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καθημερινῶς ἀνταγωνίζονται στὰ πρωτοσέλιδα σὲ ὑποσχέσεις γιὰ οἰκονομικὲς παροχές, ἂν ξανάρθει στὴν ἐξουσία τὸ ἐν λόγῳ Κόμμα…
.             Τὸ ζήτημα πλέον εἶναι πόσοι ἐξακολουθοῦν νὰ πιστεύουν αὐτὰ ποὺ λέγει, γράφει καὶ προβάλλει ἡ Συριζαϊκὴ προπαγάνδα. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑποσχέθηκε ὅτι μόλις ἀναλάβει τὴν ἐξουσία οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις θὰ ἐπανέλθουν στὰ πρὸ τῆς κρίσης ἐπίπεδα, ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ σκίσει τὰ μνημόνια, ὑποσχέθηκε θέσεις ἐργασίας, ἐνῶ ἐννοοῦσε μόνο πρὸς τοὺς «ἡμετέρους», θεώρησε ἐθνικὴ ἐπιτυχία τὶς «Πρέσπες», μαζὶ μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν τῆς Γῆς καὶ λίγους Ἕλληνες ἰδιῶτες. Τώρα πάλι ὑπόσχεται λαγοὺς μὲ πετραχήλια… Ἀσφαλῶς οἱ προπαγανδιστὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ὅτι οἱ Ἕλληνες ξεχνοῦν εὔκολα. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν Εὐρωεκλογῶν διαψεύδουν ὅμως τὴν πεποίθησή τους.
.             Ἡ ἱστορία τοῦ Ἀλ.Τσίπρα καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει τὸ μύθο τοῦ ψευτόγιαννου μὲ τὸν λύκο. Ἢ τὴν ἱστορία μὲ τὶς ψευτιὲς τοῦ Ἀντωνάκη, ὅπως τὴν περιγράφει ὁ Λέων Μελᾶς στὸ βιβλίο του «Ὁ Γέρο Στάθης». Ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ Ἀλ.Τσίπρας ἀποφασίσει νὰ πεῖ κάποια ἀλήθεια δύσκολα θὰ γίνει πιστευτός. Διερωτᾶται κανείς, μπορεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ νεανικά του πάθη τῆς ἐξουσιολαγνείας καὶ τῆς ἀλαζονείας, νὰ ἀπεκδυθεῖ τὴν νεοκομμουνιστικὴ ἰδεολογία του καὶ νὰ σταματήσει νὰ μιμεῖται τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου; Ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἀναγνωρίσει τὰ πολλὰ καὶ μὲ ὑψηλὸ κόστος ἐθνικά, ἠθικά, οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ λάθη του καὶ μετὰ τὶς ἐκλογὲς νὰ ἀποσυρθεῖ τῆς πολιτικῆς καὶ νὰ ἰδιωτεύσει; Ἂν τὸ κάνει θὰ προσφέρει πολλὰ στὸν τόπο καὶ θὰ τοῦ μείνει ὁ χρόνος νὰ καταλάβει αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ Κώστας Οὐράνης στὸ «Ξεκίνημα»: Τώρα γυρίζω καὶ κυττάω καὶ τὴ ζωή μου ἀναμετρῶ – πόσο μεγάλη ἦταν ἡ φόρα, πόσο τὸ πήδημα μικρό!».-

Σχολιάστε

«ΤEΤΟΙΟ ΤΟ ΜΑΝΤΡΙ, ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΡΙ» (Δ. Νατσιός)

«Τέτοιο τ μαντρί, τέτοιο κα τ τυρ»

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκίς 

«Πάντα χρειάζεται μισὴ φέτα ὄνειρο καὶ λίγες θροῦμπες οὐτοπίες
γιὰ νὰ βαδίζεις ἔστω πάνω στὰ κύματα».
(Τάσος Κουράκης, ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς, βουλευτὴς ΣΥΡΙΖΑ καὶ ποιητής).

.               Νομίζω στοὺς παραπάνω στίχους – «ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς» – συμπυκνώνεται ὅλη ἡ κοσμοθεωρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.  Ἐπιχειρώντας, μὲ πρόδηλη, ἔντονη καὶ ζωηρὰ τὴν συγκίνησή μου, μία ἀποκρυπτογράφηση τῶν στίχων τοῦ κ. ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς, θὰ ἀποτολμοῦσα νὰ γράψω τὰ ἑξῆς: Γιὰ νὰ σταθεῖς ὄρθιος στὴν πολυκύμαντη ζωή, στὸ πέλαγος τοῦ βίου, «πάντα χρειάζεσαι» μισὴ φέτα: τυρί; ψωμὶ μὲ βούτυρο; χαλβὰ «μακεδονικό»;  Δὲν τὸ διευκρινίζει ὁ ποιητής, ἀλλὰ ἐννοεῖ φέτα τυρὶ μᾶλλον καὶ λίγες, εὐάριθμες θροῦμπες. Θρούμπα εἶναι ἡ ἐλιὰ ποὺ πέφτει ἀπὸ τὸ δέντρο, ἡ χαμάδα ὅπως ἀλλιῶς λέγεται. Ἐδῶ διακρίνω μία «προφητικὴ» διάσταση στὸν στίχο. Οἱ θροῦμπες συνοδεύουν τὴν λέξη «οὐτοπίες». Ἡ οὐτοπία, ὡς λέξη, πλάστηκε ἀπὸ τὸν Ἄγγλο πολιτειολόγο Τ. Μὸρ (1480-1553).  Ἀναφέρεται σ’ ἕνα φανταστικὸ νησί, τὴν Οὐτοπία, (οὐ+τόπος) καὶ τὴν ζωὴ τῶν κατοίκων της. Στὸ ἔργο του αὐτὸ ὁ Ἄγγλος φιλόσοφος ἐπαναλαμβάνει τὴν «Πολιτεία» τοῦ Πλάτωνα, ποὺ πολλοὺς φραγκοφιλόσοφους σαγήνεψε.
.            Τώρα.  Οἱ θροῦμπες πέφτουν «χάμω» ποὺ λένε οἱ νότιοι.  Οὐτοπία εἶναι ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἕνα σύστημα ἀνεπίδεκτο πραγματοποιήσεως, φαντασιολογία, κούφιο καρύδι.  Οἱ ἰδέες του, οἱ ἰδεοληψίες του μοιάζουν μὲ θροῦμπες πεσμένες στὸ χῶμα. Ἂν καὶ ἔδωσε λίγες, μισὲς φέτες τυρὶ-παροχές, ἐν τούτοις κατακρημνίστηκε ἡ οὐτοπία. Ὄχι μόνο δὲν βάδισε πάνω στὰ κύματα, ἀλλὰ βούλιαξε στὰ λασπόνερα, στοῦ «Βάλτου τὰ Μυστικά». Ὁμολογῶ ὅτι ἐνώπιον τῆς ἰλιγγιώδους βαθύνοιας τῶν στίχων βρίσκω δυσκολίες καὶ παραπέμπω σ’ αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ γνωστὸς Γάλλος ποιητὴς Πὸλ Βαλερύ. Ὅταν τὸν ρώτησαν τί σκεφτόταν, ὅταν ἔγραφε τὸ περίφημο ποίημά του «Τὸ παραθαλάσσιο νεκροταφεῖο», πολλὰ χρόνια ἀργότερα, ἀπάντησε. «Τότε τὸ ἤξεραν ὁ Θεὸς καὶ ἡ ψυχή μου. Τώρα μόνο ὁ Θεός…». Νομίζω τὴν ἴδια ἀπάντηση θὰ λάβουμε καὶ ἀπὸ τὸν παγκοσμίας ἐμβέλειας ποιητὴ κ.  Κουράκη.  Οἱ θροῦμπες καὶ τὰ τυριά, φανερώνουν τὴν ἄποψη τῆς οὐτοπίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.  Στομάχια, κοιλιὲς καὶ ἄντερα, αὐτὸ εἶναι ὁ ἄνθρωπος.  Τί νὰ περιμένεις ἀπὸ ἄθεους ἐθνομηδενιστές;  Ὁ μὲ ἡμερομηνία λήξεως προδότης τῆς Μακεδονίας, ὁ κ. Τσίπρας, νόμιζε ὅτι μὲ λίγες θροῦμπες καὶ φέτες -προεκλογικὰ ἐπιδόματα – θὰ συνεχίσει τὴν πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ λεηλασία τῆς πατρίδας μας. Ἡ πανωλεθρία του, ποὺ θὰ συνεχιστεῖ, ὀφείλεται σὲ δύο λόγους. Πρῶτα ἡ Μακεδονία. Δὲν θὰ πῶ τίποτε. Ἡ λέξη προδότης τὰ λέει ὅλα. Ἡ ἱστορία ἔτσι θὰ τὸν καταγράψει καὶ αὐτὸν καὶ ὅλους τοὺς κυβερνητικούς του συντρόφους. Ὀκτὼ στοὺς δέκα Ἕλληνες τὴν χαρακτηρίζουν προδοσία καὶ αὐτὸς καμαρώνει καὶ ἐπαίρεται γιὰ τὸ ξεπούλημα. «Τέτοιο τὸ μαντρί, τέτοιο καὶ τὸ τυρὶ» ποὺ λέει καὶ ὁ λαός.  (Ἡ φέτα τοῦ Κουράκη).
.              Ὑπάρχει καὶ δεύτερος λόγος ἐξ ἴσου σοβαρός. Ἡ ἔξαρση τῆς ἐγκληματικότητας, τῆς ἀνομίας ἡ περιρρέουσα ἀτιμωρησία καὶ τὸ -ἀπόρροια τῶν δύο – αἴσθημα ἀνασφάλειας τῶν πολιτῶν.  Δὲν ὑπάρχει Ἕλληνας ποὺ δὲν ἔχει πέσει θύμα κάποιας ἐγκληματικῆς πράξης, κυρίως κλοπῆς. (Ὁ γράφων δύο φορές).  Βεβαίως, κατὰ τὴν κυβέρνηση, ἡ ἐγκληματικότητα ἐλέγχεται καὶ μειώνεται. Τὰ γνωστὰ ψεύδη.  Πρόσφατα, 5 Ἰουνίου, ἡ ἔφ.  «ΤΑ ΝΕΑ», σὲ ἄρθρο τῆς ἔγραψε: «Η ΕΛ.ΑΣ διαγράφει καὶ κρύβει ἐτησίως 100.000 ἐγκληματικὲς πράξεις καὶ ἀνάμεσα σὲ αὐτὲς κλοπὲς καταμεσῆς τοῦ δρόμου, ἁρπαγὲς τσαντῶν καὶ ἄλλες ποὺ τὶς παρουσιάζει σὰν τυχαῖες ἀπώλειες γιὰ νὰ δείξει ὅτι περιορίζεται τὸ ἔγκλημα». (Προσωπικὰ δὲν τὶς κατήγγειλα. Τί ψάχνεις νὰ βρεῖς; Ἐδῶ χάνονται ἄνθρωποι, γιὰ βαλίτσες καὶ τσάντες θὰ στενοχωριόμαστε;).  Αὐτά, λίγο – πολύ, ὅλοι μας τὰ ξέρουμε καὶ τὰ βιώνουμε. Καὶ ὅσοι ἔχουμε γέροντες γονεῖς στὰ χωριά, ξέρουμε τὸν τρόμο τους, τὴν ἀγωνία τους, κυρίως τὶς νύχτες. Κλειδαμπαρώνονται οἱ ἄνθρωποι καὶ μακαρίζουν τὴν «συντροφικὴ» κυβέρνηση,  γιὰ τὸ ἔξοχο ἐπίτευγμά της στὸ θέμα τῆς προστασίας τοῦ πολίτη, ὅπως εὐφημιστικῶς ὀνομάζεται. (Καὶ δὲν καταλογίζω εὐθύνες στὴν ΕΛ.ΑΣ. Ἀστυνομικὸς μάχιμος στὴν Θεσσαλονίκη μου ἔλεγε ἀγανακτισμένος γιὰ τὴν περίπτωση ἀλλοδαποῦ ποὺ τὸν συνέλαβε 6 – 7 φορές. Τοὺς πιάνουν, δὲν τοὺς καίγεται καρφί, γιατί ξέρουν ὅτι θὰ βγοῦν τάχιστα. Ἂν εἶναι ‘’πρόσφυγας καὶ μετανάστης’’ σχεδὸν τοῦ ζητοῦν συγγνώμη γιὰ τὴν ταλαιπωρία τῆς συλλήψεως. Καιροφυλακτοῦν οἱ ἐπαγγελματίες ἀντιρατσιστές, ποιὸς ἀστυνομικὸς θέλει νὰ μπλέξει…Ἡ λαθρομετανάστευση, ἂν ξύσουμε τὶς ‘’προοδευτικὲς’’ παλαβομάρες καὶ τὴν κρούστα ὑποκρισίας ποὺ τὶς συνοδεύει, ὑποκρύπτει τὸ ἑξῆς: μία κοινωνία σὲ παρακμή, ἕλκει εἰσβολεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐγκαθίστανται χωρὶς νὰ συναντήσουν καμμιὰ ἀντίσταση).
.              Τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ὅλοι τὸ ξέρουν. Πολλοὶ σπουδάσαμε σὲ αὐτό. Ὄαση πράσινου ἐν μέσῳ τσιμέντου. Ποιός τολμᾶ ὅμως νὰ τὸ διαβεῖ μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου; Τὸ πανεπιστήμιο παραδίνεται στοὺς… ἐπιστήμονες τοῦ ἐγκλήματος, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τόσο ἀποθρασυνθεῖ, ποὺ «χτυποῦν» πιὰ ἀδιακρίτως. Καὶ δὲν μιλῶ μόνο γιὰ ναρκωτικά, ἀλλὰ – ὅσοι ἔχουμε κορίτσια ποὺ σπουδάζουν, τὸ κατανοοῦμε καλύτερα – γιὰ τοὺς κτηνωδέστατους ἐγκληματίες, τοὺς βιαστές. Εἶναι ἆραγε δυνατὸν μὲς στὸ πανεπιστήμιο, μέρα μεσημέρι, νὰ περπατᾶ φοιτήτρια πηγαίνοντας στὴν σχολή της καὶ νὰ τῆς ἐπιτίθενται μὲ προστυχιές, σὲ σπαστὰ ἑλληνικά, οἱ γνωστοὶ «λιαστοί» τῆς κυρα- Τασίας, ἡ ὁποία πρόσφατα τακτοποίησε καὶ αὐτὴ τὴν κόρη της στὴ Βουλή; (Εὐτυχῶς θὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὴν θλιβερὴ καὶ ἀντιπαθέστατη παρουσία της). Εἶναι δυνατὸν νὰ πηγαίνει φοιτήτρια στὴν τουαλέτα τῆς σχολῆς της – στὸν 3ο ὄροφο παρακαλῶ – καὶ νὰ τὴν ἀκολουθεῖ «σκοῦρος ἀλλοδαπός», ὁ ὁποῖος προσπάθησε νὰ μπεῖ στὴν τουαλέτα καὶ εὐτυχῶς τὸ κορίτσι ποὺ πρόλαβε νὰ κλειδώσει; (Ἀκόμη προσπαθεῖ νὰ συνέλθει ἀπὸ τὸ σόκ!!). Ἂν δὲν εἴχαμε αὐτὸ «τὸ φοβερὸ σκουπιδαριό», ποὺ 4 – 5 χρόνια μαγαρίζει τὴν χώρα, ποὺ «ἐπάχυνε» τὰ φαινόμενα ἀνομίας τύπου Ρουβίκωνα, τὸ ΑΠΘ θὰ ἦταν παιδικὴ χαρά, μὲ κατάλληλο φωτισμὸ καὶ ἀστυνόμευση, ὥστε νὰ πηγαίνει ἡ Θεσσαλονικιὰ μάνα μὲ τὰ καροτσάκια της καὶ παιδάκια της, τὰ δειλινά, καὶ νὰ σεργιανίζει ξέγνοιαστη στοὺς χώρους του. Καὶ καλὸ θὰ ἦταν ὁ κ. Κουράκης, βουλευτὴς – φεῦ! – Θεσσαλονίκης, ἀντὶ νὰ καταπιάνεται μὲ τυριά, μυτζῆθρες καὶ θροῦμπες, νὰ φρόντιζε τὰ τοῦ καθημερινοῦ βίου τῶν συμπολιτῶν του.

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκίς 

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Γιὰ πέντε λεπτὰ ἐλεύθερος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Γιὰ πέντε λεπτὰ κάθε τετραετία εἴμαστε ἐλεύθεροι καὶ ἔχουμε δύναμη ὡς πολίτες. Εἶναι τὰ λεπτὰ τῆς ψήφου μας. Ὅταν ψηφίσουμε, τελείωσε ἡ δύναμή μας. Τὴν ἀναθέτουμε, καθὼς ἐξουσιοδοτοῦμε τοὺς τριακόσιους νὰ ἀποφασίζουν γιὰ μᾶς τὰ χρόνια ἕως τὶς ἑπόμενες ἐκλογές. Αὐτὰ τὰ πέντε λεπτὰ ποὺ μᾶς ἀνήκουν εἶναι κρίσιμα γιὰ τὴν Πατρίδα μας. Σὲ αὐτὰ τὰ πέντε λεπτὰ ὅσο μεγάλη εἶναι ἡ ἰσχύς μας, ἄλλο τόσο μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη μας.
.                 Γιὰ τὰ τελευταῖα σαράντα χρόνια εἶναι πικρὴ ἡ ἐμπειρία μας. Σὲ αὐτὰ τὰ χρόνια ἕνα μεγάλο μέρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Ἀπογοητεύθηκε οἰκτρά. Ἡ σπατάλη τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ διαφθορὰ ἔκαμαν τοὺς περισσότερους ψηφοφόρους του προτροπάδην νὰ τὸ ἐγκαταλείψουν. Τὰ ἀπομεινάρια του εἶναι στὸν θάλαμο τῆς ἐντατικῆς. Τὰ ἀπομεινάρια τῶν ἀπομειναριῶν κατάντησαν πολιτικοὶ ἐπαῖτες, σὲ μία ἀπέλπιδα προσπάθεια νὰ ἐπιβιώσουν…
.                 Πικρότερη καὶ μὲ ἐπίσης ὑψηλὸ ἐθνικό, κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ κόστος εἶναι ἡ ἐμπειρία ἀπὸ τὴ διακυβέρνηση τῆς χώρας ἀπὸ τὸ δίδυμο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ καὶ ἀπὸ γυρολόγους ἄλλων Κομμάτων. Οἱ ψηφοφόροι, κακομαθημένοι ἀπὸ τὴν πλαστὴ εὐημερία πίστεψαν στὰ λόγια τὰ παχιὰ τῶν Τσίπρα καὶ Καμμένου. Τοὺς ψήφισαν, μὲ συνέπεια ἕναν καταιγισμὸ φόρων, μία αἰσθητὴ μείωση τῶν εἰσοδημάτων καὶ μία καταστροφικὴ αὔξηση τοῦ χρέους. Ὁ Καμμένος ἐστάλη σπίτι του. Ὁ Τσίπρας ἑτοιμάζεται.
.                 Πικρὴ εἶναι ἡ ἐμπειρία καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προσπάθησαν νὰ κομματικοποιήσουν τὴν Ὀρθοδοξία. Στὴν Ἑλλάδα ἡ νοοτροπία εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Δύση. Ὁ Ἕλληνας δὲν δέχεται Κόμμα μὲ συνθετικὸ τὸ “Χριστιανικό”. Ξεχωρίζει τὴν Πίστη καὶ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν πολιτική. Ἡ Ἐκκλησία ἑνώνει, δὲν ζητάει ταυτότητες κομματικές. Ἡ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ στὸν κομματικὸ ἀνταγωνισμὸ μόνο ἀρνητικὲς συνέπειες ἔχει.
.                 Ὅμως καὶ ὁ πολίτης, ποὺ εἶναι συνειδητοποιημένος χριστιανός, ψηφίζει. Ἔχει καὶ αὐτὸς στὴ διάθεσή του τὰ πέντε κρίσιμα λεπτά. Καὶ πρέπει καὶ αὐτὸς νὰ ἐπιλέξει μὲ ἀξιοκρατικὰ κριτήρια ποιοὶ ἀξίζουν νὰ εἶναι στὴ Βουλή. Ἀρκετὰ αὐτὴ ὑποβαθμίστηκε τὰ τελευταῖα χρόνια…
.                 Εἶναι γεγονὸς ὅτι ζοῦμε σὲ μία παρακμιακὴ ἐποχή, σὲ μία ἡδονιστικὴ καὶ ὠφελιμιστικὴ ἐποχή. Ἔφτασαν ἄνθρωποι νὰ περηφανεύονται γιὰ τὰ πάθη τους. Ἔφτασαν ἄνθρωποι νὰ εἶναι ὑπερήφανοι ποὺ παρέδωσαν ἀνεκτίμητες ἀξίες μὲ ἀντάλλαγμα τὸν ἔπαινο τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς…
.                 Σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, ποὺ οἱ ἀξίες καταρρέουν, τὸ ἀνήθικο θεωρεῖται προοδευτικό, καὶ οἱ ἀρετὲς καὶ τὰ ἰδανικὰ λοιδοροῦνται, ὁ Ἕλληνας πολίτης καλεῖται σὲ αὐτὰ τὰ κρίσιμα πέντε λεπτὰ νὰ ἐπιλέξει αὐτὸν τὸν ὁποῖο θὰ ἐξουσιοδοτήσει στὴν Βουλὴ καὶ δὲν θὰ τὸν ἀπογοητεύσει, ποὺ δὲν θὰ ἔχει μίαν ἀκόμη πικρὴ ἐμπειρία.
.                 Ἡ ἐπιλογὴ δὲν εἶναι εὔκολη, ὅμως ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ἀφιερώσουμε λίγο χρόνο γιὰ τὴν καλύτερη ἐπιλογή. Θὰ ἔχουμε τουλάχιστον τὴν ἐλπίδα ὅτι δὲν θὰ μετανιώσουμε. Καὶ μὴν ἀπατώμεθα. Δὲν θὰ ψηφίσουμε τοὺς ἀσκητὲς καὶ ἁγίους τῆς πολιτικῆς. Αὐτοὶ δὲν ὑπάρχουν. Τὸν συγκριτικὰ ἐντιμότερο, εἰλικρινέστερο καὶ γνησιότερο καλούμεθα νὰ ψηφίσουμε. Καὶ κυρίως αὐτὸν ποὺ ἔχει τὶς ἴδιες Ἀρχὲς μὲ μᾶς. Δὲν μπορεῖ ὀλίγιστες μειοψηφίες νὰ προβάλλονται στὴν πολιτικὴ ἐξουσία ὡς ἰσχυρότατες ὁμάδες πίεσης καὶ ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν πολιτῶν νὰ μὴν δείχνει τὴ δύναμή της, ψηφίζοντας αὐτοὺς ποὺ δὲν θὰ προδώσουν τὰ ἰδανικά της. Εἶναι ἡ ὥρα ποὺ πρέπει νὰ ἀναβαθμίσουμε ποιοτικά, ἠθικὰ καὶ ἐθνικὰ τὸ Κοινοβούλιο.-  

,

Σχολιάστε

ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ καὶ ΕΞΟΥΣΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Δημαγωγία καὶ ἐξουσία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν εὐρωεκλογῶν τῆς Κυριακῆς εἶναι ἕνα βῆμα θετικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ὅμως δὲν εἶναι ἀρκετό. Ἂν ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἐπανέλθει στὰ πρὸ τῆς κρίσεως ποσοστά, τὰ ὀφέλη δὲν θὰ εἶναι ἱκανοποιητικὰ γιὰ τὴ Δημοκρατία μας. Ὅσο θὰ εἶναι ἰσχυρὸ τὸ ἐν λόγῳ Κόμμα ἡ ὅποια ἐθνική, κοινωνική, πολιτισμικὴ καὶ οἰκονομικὴ πρόοδος θὰ εἶναι δύσκολη.
.         Τὸ πρόβλημα, ὅπου στὴν Εὐρώπη οἱ λαϊκιστὲς ἔχουν αἰσθητὴ παρουσία, δὲν εἶναι τόσο ἡ κατάκτηση τῆς ἐξουσίας, ἢ ἡ αὔξηση τῆς ἐκλογικῆς τους δύναμης. Εἶναι, ὅταν κατακτοῦν τὴν ἐξουσία, τὸ πῶς καὶ μὲ τί ἐθνικό, οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ κόστος τὴν ἀφήνουν καὶ πῶς στὴ συνέχεια ἀντιδροῦν ὡς ἀντιπολίτευση. Διότι πάντα ὁ λαϊκιστὴς εἶναι παράγων ἀστάθειας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτικοῦ συστήματος.
.         Πρόβλημα ἐξ ἴσου σοβαρὸ ἀπὸ τὴ δράση τῶν δημαγωγῶν εἶναι ἡ μετατροπὴ τῶν πολιτῶν σὲ ὄχλο, δηλαδὴ σὲ ἕνα πλῆθος ἰδιωτῶν μὲ ἀνεπαρκῆ ἱκανότητα γιὰ συλλογισμούς, μὲ ἔλλειψη κριτικοῦ πνεύματος, μὲ εὐπιστία καὶ ἀφέλεια, ὅπως τοὺς περιγράφει ὁ Γουσταῦος Λὲ Μπὸν στὸ κλασσικὸ ἔργο του «Ἡ ψυχολογία τῶν ὄχλων».
.         Στὴν χώρα μας χαρακτηριστικὸ συμβάν, ποὺ ἀποδεικνύει τὴν ἔλλειψη κριτικῆς σκέψης εἶναι τὸ δημοψήφισμα τοῦ 2015. Ἡ κυβέρνηση ὁδήγησε τὸ λαὸ νὰ ψηφίσει ΟΧΙ στὰ μνημόνια, σὲ ποσοστὸ 61,31%. Ἀμέσως μετὰ προσχώρησε στὸ ΝΑΙ. Ταυτόχρονα ἔκανε ἐκλογές. Ἕνας ὑπεύθυνος πολίτης τοῦ 61.31% θὰ ἔλεγε νὰ τιμωρήσει τὸν Ἀλ. Τσίπρα ποὺ τὸν ξεγέλασε. Καὶ ὅμως τὸ ποσοστὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἐκλογὲς παρέμεινε σχεδὸν ἴδιο μὲ αὐτὸ τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2015, ὅταν ὑπῆρχε ἡ προσδοκία ὅτι μὲ ἕνα νόμο θὰ καταργοῦσε τὰ μνημόνια!….
.         Ἔκτοτε τὰ παχιὰ λόγια συνεχίστηκαν, παράλληλα μὲ πάρθια βέλη στὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα καὶ στὸν πολιτισμό μας. Ζήσαμε τὸ γεγονὸς πὼς γιὰ νὰ διατηρηθεῖ στὴν ἐξουσία ἡ κυβέρνηση ἐξυπηρέτησε τοὺς ἰσχυρούς τῆς Γῆς στὴ Μακεδονία, ἐπενέβη στὴ Δικαιοσύνη, στὸ Στράτευμα, στὰ ΜΜΕ, συνεργάσθηκε μὲ θεσιθῆρες ἀκραίους συντηρητικοὺς καὶ ἀποτυχημένους κεντροαριστεροὺς καὶ ἀριστερούς. Παράλληλα βιώσαμε μηδὲν ἐπενδύσεις, πλεονάσματα ποὺ μοιράζονται γιὰ ψηφοθηρία, αὔξηση τοῦ χρέους, ὑποθήκευση τῆς χώρας γιὰ δεκάδες χρόνια, τὴν ἐπιχείρηση καταστροφῆς τῆς πολιτισμικῆς ἰδιοπροσωπίας μας μὲ τὴν ὑπονόμευση τῆς Παιδείας.
.         φείλουμε ν μολογήσουμε πς τ πρόβλημα δν εναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Βρκε κα τ κανε. Πρόβλημα σοβαρ ποτελε δημαγωγικ κα λαϊκιστικ ως αταρχικ δεξιά, πο καπηλεύεται τν πατριωτισμ κα δειξε ντυπωσιακ κλογικ δύναμη, διαίτερα στ Μακεδονία. Πρόβλημα εναι κα κεντροαριστερς χρος, πο εναι βυθισμένος στ κρίματά του. Εμαστε κα σοι συμπεριφερόμαστε ς φανατικο παδο κα δικαιολογομε τ πάντα στν κάστοτε «μεγάλο ρχηγό».
.         Τὸ ζητούμενο λοιπὸν δὲν εἶναι μόνο νὰ φύγει ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν παρατρεχάμενων, κάτι ποὺ εἶναι πλέον βέβαιο. Τ καίριο ζήτημα εναι ς λαός, ν λλάξουμε νοοτροπία, ν καταστομε πεύθυνοι πολίτες, νὰ παύσουμε νὰ παρασυρόμαστε ἀπὸ συνθήματα, ὑποσχέσεις, παροχὲς καὶ νὰ θέσουμε ὡς γνώμονα τῆς ζωῆς μας ὄχι τὸ προσωπικὸ καὶ προσωρινὸ ὄφελος, ἀλλὰ τὸ γενικὸ καλὸ τῆς Πατρίδας.-

, ,

Σχολιάστε