Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ"

Η ΜΕΓAΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ ΜΑΣ (Δ. Νατσιός)

Μεγάλη Παρασκευ τς Μακεδονίας μας 

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

(Ὁ πανηγυρικὸς γιὰ τὴν 105η Ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Κιλκίς, ποὺ ἐκφωνήθηκε στὴν Μητρόπολη Κιλκίς, τὴν 21 Ἰουνίου 2018) 

.           Τὸ Κιλκὶς εἶναι ὁ πιὸ εὔφορος τόπος τῆς Μακεδονίας μας. Δὲν ἔχει νερά, δὲν ἔχει ποτάμια, γιὰ νὰ ἀρδεύουν τὰ χωράφια του. Καὶ ὅμως εἶναι ἡ πλουσιότερη γῆ. Γιατί;
.           Διαβάζω ἕνα ὡραῖο κείμενο, γραμμένο πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια. Ὁ συγγραφέας του, Σταῦρος Λίβας, ζεῖ, γύρω στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 20, τὰ παιδικά του χρόνια στὸ Κιλκίς. «Ἕνα ἀπέραντο “Ἐθνικὸ Νεκροταφεῖο”, ποὺ κρύβει στὰ σπλάχνα του τὰ κορμιὰ χιλιάδων παλληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος μας. Καὶ πάνω στὰ κορμιὰ αὐτὰ στήθηκαν τὰ θεμέλια αὐτῆς τῆς πόλης. Καὶ τὸ σιτάρι ποὺ φτιάχνει τὸ ψωμί μας, θεριεύει καὶ μεστώνει, ρουφώντας ἀπὸ τὴ γῆ αἷμα ἀντὶ γιὰ νερό. Κάθε λόφος γύρω μας κι ἕνας “κρανίου τόπος”. Κάθε χωράφι κι ἕνας “ἀγρὸς αἵματος”, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τοὺς χαρακτηρισμοὺς τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ τόσο ταιριάζουν στὴν περίπτωση.
Τὰ πρῶτα χρόνια, τ’ ἀλέτρια ποὺ ὄργωναν τὴ γῆ, ἔφερναν στὴν ἐπιφάνεια λευκὰ κόκκαλα, “κόκαλα Ἑλλήνων ἱερά”, μαζὶ μὲ σκουριασμένες ξιφολόγχες καὶ δερμάτινες παλάσκες περασμένες σὲ ζωστῆρες ποὺ ἔζωναν, κάποτε, λυγερὰ σώματα παλληκαριῶν. Κι ὅλοι μας, λίγο – πολύ, ἔχουμε νὰ θυμόμαστε πὼς κάποτε, σκάβοντας τὶς αὐλὲς τῶν σπιτιῶν μας, εἴχαμε βρεῖ σκουριασμένα ὅπλα κι ἀνθρώπινα κρανία.
Θυμᾶμαι τοὺς πρώτους περιπάτους ποὺ κάναμε μὲ τὸ σχολεῖο ἐκεῖ κοντὰ στοὺς πρόποδες τοῦ Ἅη-Γιώργη. Ἡ δασκάλα μας ἔλεγε ὅτι οἱ παπαροῦνες στὸν τόπο μας εἶναι πιὸ κόκκινες ἀπὸ ἀλλοῦ, “γιατί παίρνουν τὸ χρῶμα τους ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν σκοτωμένων παλληκαριῶν”. Κι ἐμεῖς διστάζαμε νὰ τὶς κόψουμε, ἀπὸ φόβο, μήπως καὶ ματώσουμε τὰ χέρια μας».
.           Ναί, καὶ σήμερα οἱ λόφοι μὲ τὶς παπαροῦνες, ναί, καὶ σήμερα ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονίας μας ποτίζεται ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν 8.500 χιλιάδων περίπου ἀξιωματικῶν καὶ στρατιωτικῶν, ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος κατὰ τὴν τριήμερο μάχη τοῦ Κιλκὶς
.           Οἱ “κόκκινες γραμμς” στν πατρίδα μας δν χαράσσονται μ μελάνι. χι. Χαράσσονται μ τ αμα κα τος γνες τν λλήνων γι τν λευθερία. Ὁ ἐθνικός μας ὕμνος εἶναι ὕμνος γιὰ τὴν Ἐλευθερία, γιατί Ἑλλὰς καὶ ἐλευθερία εἶναι λέξεις ταυτόσημες. Ἡ μάχη τοῦ Κιλκίς, στὶς 19 μὲ 21 Ἰουνίου τοῦ 1913, ὑπῆρξε ἡ φονικότερη, ἐνδοξότερη, ἀλλὰ καὶ ἡ κρισιμότερη τῆς νεότερης ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὄχι μόνο σώθηκε ἡ Μακεδονία, σώθηκε ἡ Ἑλλάδα, κατὰ τὴν εὔστοχη ρήση τοῦ Ἴωνα Δραγούμη, ἀλλὰ ἡ Ἤπειρος, τὰ νησιὰ τοῦ Ἀν. Αἰγαίου καὶ ἡ Κρήτη ἐνσωματώνονται ὁριστικὰ στὸν ἐθνικὸ κορμό.
.           Ταυτόχρονα ξεπλένεται ἡ ντροπὴ τοῦ 1897, ἡ πατρίδας μας ἀποκτᾶ κύρος καὶ ὑπόληψη μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καὶ τῶν Μεγάλων τότε Δυνάμεων. Διότι οἱ Μεγάλες Δυνάμεις συνάγουν συμπεράσματα γιὰ τὴν πολιτική τους, ὄχι μὲ κριτήριο τὴν ἑτοιμότητα ὑποκλίσεων καὶ τὰ πλατιὰ χαμόγελα (ἢ χαχανητά), ἀλλὰ μὲ κριτήριο τὴν ἱκανότητα καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τῶν κυβερνήσεων νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ ἐθνικά τους συμφέροντα. Στὴν μάχη τοῦ Κιλκὶς ἔλαμψε ὁ ἡρωισμὸς καὶ ἡ γενναιότητα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Νὰ παραπέμψω σὲ ἕνα κείμενο ἑνὸς αὐτόπτη μάρτυρα. Εἶναι τοῦ Δημητρίου Καλλίμαχου, ἐθελοντῆ ἱερέως τῆς Ε´ Μεραρχίας, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τὴν γιγαντομαχία καὶ καταγράφει τὶς ἡρωικὲς μάχες. Τὸ βιβλίο κυκλοφορήθηκε πρὶν ἀπὸ 80 περίπου χρόνια μὲ τίτλο “Ἀθάνατη Ἑλλάς”
.           Νὰ σημειώσω παρενθετικὰ ὅτι ἡ μάχη διεξήχθη ἐν μέσῳ φοβεροῦ καύσωνος (περίπου 40 βαθμοὺς κελσίου). Τὰ σιταροχώραφα τοῦ κάμπου τοῦ Κιλκίς, ἐξ αἰτίας τῶν ὀβίδων πῆραν φωτιά. Πολλοὶ βαριὰ τραυματισμένοι στρατιῶτες, μὴ μπορώντας νὰ μετακινηθοῦν, κάηκαν ζωντανοί…
Διαβάζω στὴν σελ. 76 τοῦ πονήματος: «Στρατιώτης τοῦ 22ου ἐτραυματίσθη εἰς τὸν βραχίονα. Τυχερὸς ἤσουνα, συνάδελφε, ποὺ πῆρες τὸ παράσημο, τοῦ λέγει ὁ παραπλεύρως του, ἄιντε τράβα τώρα στὸ χειρουργεῖο… Τί ἔκανε, λέει; Μὲ μία γρατσουνιὰ νὰ φύγω; Τὸ παληοτόμαρό μου βαστάει ἀκόμα, ἔχω νὰ φάω καὶ ἄλλους ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ἄτιμους ποὺ σφάξανε γυναικόπαιδα! Καὶ συνεχίζει τὸν ἀγώνα. Παίρνει δεύτερο βόλι καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μάχεται καὶ τὸ δεύτερον τραῦμα γίνεται τρίτον καὶ ἕπεται συνέχεια… Καὶ ὅταν πλέον ἡ δυνατὴ αἱμορραγία τὸν ἀναγκάζη νὰ πέση κάτω, οἱ τραυματοφορεῖς, ὅταν ἐπλησίασαν νὰ τὸν παραλάβουν, ἐπέδεσαν ἐν ὅλῳ ἑπτὰ τραύματα! Καὶ παρεπονεῖτο ὁ Ρουμελιώτης στρατιώτης, διότι δὲν ἦτο δυνατὸν πλέον νὰ συνεχίση τὸν ἀγώνα του, λέγοντας: Μώρ᾽ δὲν μποροῦσε νὰ εἶχα κι᾽ ἄλλο παληοτόμαρο, νὰ βγάλω αὐτὸ τὸ τρυπημένο καὶ νὰ βάλω τὸ καινούργιο!».
.           Μὲ αὐτὰ τὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν “παλιοτόμαρα”, εἶναι κεντημένη ἡ γαλανόλευκη σημαία μας, μὲ τὰ κομμένα πόδια τῶν χιλιάδων τότε ἀναπήρων περπατᾶ ἡ Ἑλλάδα. (Κάποια ἄλλα, ὄντως παλιοτόμαρα, σήμερα καῖνε τὸ ἐθνικό μας σύμβολο).
.           Στὴ μάχη τοῦ Κιλκὶς συμμετέχουν Ἕλληνες ἀπ᾽ ὅλη τὴν Οἰκουμένη. Ἀπὸ τὸν ἀκμαῖο τότε Ἑλληνισμὸ τῆς Αἰγύπτου, ἀπὸ τὴν Ἀμερική, τὴν Εὐρώπη, τὴν Αὐστραλία, τὰ νιάτα τοῦ ἔθνους σπεύδουν ὄχι γιὰ νὰ σκοτώσουν ἀλλὰ νὰ πεθάνουν γιὰ τὴν πατρίδα.
.           Μὲ τὴν ὁμόνοια καὶ τὴν ὁμοψυχία ἀγγίζουμε τὸ θαῦμα. “Έλληνας ὁμοφρονέοντας χαλεποὺς εἶναι περιγίγνεσθαι”, ὅταν ὁμονοοῦν οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀνίκητοι, διαλαλεῖ ὁ Ἡρόδοτος, ρήση ἐπικαιρότατη. Δύο καὶ πλέον χιλιάδες, Κύπριοι ἐθελοντὲς σκλάβοι ἐλευθερωτές, ὅπως προσφυῶς ὀνομάστηκαν, ἀφήνουν τὴν πολύπαθη μεγαλόνησο καὶ
«παίρνουν τὴν ἀνηφοριά,
παίρνουν τὰ μονοπάτια,
νὰ βροῦν τὰ σκαλοπάτια
ποῦ πᾶν στὴ λευτεριά»,
ὅπως τραγουδοῦσε ὁ ἥρωας τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, 18χρονος Εὐαγόρας Παλληκαρίδης. 20 περίπου ἀπὸ αὐτοὺς σκοτώνονται ἢ τραυματίζονται ἐδῶ στὸ Κιλκίς.
.             Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἥρωες, ὁ Κων. Κοιλανιώτης ἀπὸ τὴν Λεμεσσὸ τῆς Κύπρου, φοιτητὴς τῆς Νομικῆς Ἀθηνῶν, θὰ γράψει: “Θὰ ἦτο ντροπὴ διὰ πάντα Κύπριον νὰ μὴν σπεύσει εἰς τὴν φωνὴν τῆς Πατρίδος”. Σκοτώθηκε στὶς 20 Ἰουνίου τοῦ 1913, ἐδῶ στὸ Κιλκίς. Αἰωνία τους ἡ μνήμη καὶ τῶν Κυπρίων καὶ τῶν Κρητικῶν καὶ τῶν Ἑπτανησίων καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων ποὺ πρόσφεραν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μας.

.           Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, μέχρις ἐδῶ ὁ λόγος μου ἦταν πανηγυρικός, γιὰ νὰ τιμήσω τὰ λαμπρὰ παλληκάρια τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς. Ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς εἶναι ἐπικήδειος.
.           Περίλυπός ἐστι ἡ καρδία μου ἕως θανάτου. Φαρμακώθηκε ἡ ψυχή μας…
.         Ἡ Κυριακὴ ποὺ μᾶς πέρασε δὲν ἦταν Κυριακή, ἦταν ἡ Μεγάλη Παρασκευὴ τῆς Μακεδονίας μας, τῆς πατρίδας μας. Πένθιμα πρέπει νὰ χτυποῦν καὶ σήμερα οἱ καμπάνες καὶ ἀντὶ γιὰ δοξολογία μνημόσυνο νὰ τελέσουμε. Σταυρώθηκε ἡ Μακεδονία μας… Οἱ γέροντες γονεῖς μας ἔκλαιγαν στὰ χωριά μας γιὰ τὴν ἀτιμωτική, προδοτικὴ συμφωνία. Καὶ ὄχι, δὲν εἶναι ἀκραῖοι οὔτε ἐθνικιστὲς πατριδοκάπηλοι, «ἐθνίκια» – λέξη χαμερπὴς- ὅπως διατείνεται ἡ κάθε κρανιοκενὴς ἀσημαντότητα ποὺ βρέθηκε σὲ ἕνα ἀξίωμα. Εἶναι ἡ καθάρια καὶ ἀγέρωχη φωνὴ τῶν προγόνων μας, ποὺ βροντοφωνάζει: ἡ Μακεδονία, τῶν Ἑλλήνων τὸ καμάρι, εἶναι μία καὶ Ἑλληνική.
.              “Ἕκαστος ἑρμηνεύει τὰ πράγματα κατὰ τὸ ἴδιον νόσημα”, λέει ἕνας ἅγιος. Μὲ βάση τὴν ἀσθένειά σου κρίνεις καὶ τοὺς ἄλλους. Ὁ ἀκραῖος καὶ ὁ φασίστας, ὅσους διαφωνοῦν μαζί του, τοὺς χαρακτηρίζει ἀκραίους καὶ φασίστες. Καὶ στὰ μεγάλα συλλαλητήρια δὲν πῆγε ἑτερόκλητος ὄχλος, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ νὰ βροντοφωνάξει, δημοκρατικότατα, τὴν ἀντίστασή του στὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας μας. Τὴν ἱστορία τὴν σηκώνει στοὺς ὤμους του ὁ λαός, ὅταν γονατίζει ἡ ἡγεσία. Καὶ οἱ γονατισμένοι, οἱ προσκυνημένοι συνήθως προσπαθοῦν νὰ ταπεινώσουν καὶ τοὺς ὄρθιους. Ξέρουμε, ἐμεῖς οἱ δάσκαλοι ὅτι οἱ μαθητές μας βγάζουν φτεροῦγες κι ἀνθίζουν, ὅταν τοὺς διδάσκουμε μὲ ταπείνωση καὶ ὄχι ταπεινώνοντάς τους. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἡγέτες. Οἱ λαοὶ ἀνθίζουν, ὅταν ἔχουν ἡγεσία ποὺ τοὺς κυβερνᾶ μὲ σεβασμὸ καὶ ταπείνωση.
.         Σήμερα ὁ λαός μας, στὴν συντριπτική του πλειοψηφία, αἰσθάνεται προδομένος, ντροπιασμένος καὶ ταπεινωμένος. Ὁ Μίκης Θεοδωράκης δήλωσε στὶς 12 Ἰουνίου 2018: «Ἡ χώρα μας σύρθηκε σὲ μία πράξη ἱστορικῆς ἥττας καὶ ἐθνικῆς μειοδοσίας μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις σὲ βάρος τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ μας. Συνάμα ποδοπατήθηκε ἡ θέληση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγάλο “ΝΑΙ” τοῦ κ. Τσίπρα ἐκείνου ποὺ πονάει πιὸ πολὺ δὲν εἶναι μόνοι οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀνοίγονται μπροστά μας, ἀλλὰ προπαντὸς ἡ μεγάλη Ντροπὴ ποὺ θὰ μᾶς στιγματίζει γιὰ πάντα».
.         Μήπως μᾶς νίκησαν οἱ Σκοπιανοὶ στὸ πεδίο τῆς μάχης; Ὄχι. Τότε γιατί, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μας, παραδίδουμε τὸ ἅγιο ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καὶ – ἀκόμη χειρότερα – ἀναγνωρίζουμε μακεδονικὴ ἐθνότητα καὶ γλῶσσα, πράξη ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἀναχαιτίζει, ἀλλὰ ἀποτελεῖ τὴν ρίζα καὶ ἐκτρέφει τὸν σκοπιανὸ ἀλυτρωτισμό; Μὲ λίγα λόγια δεχθήκαμε τι εμαστε, μες ο Μακεδόνες -ο μοναδικοί, ο λλοι εναι ψευτομακεδόνες- τι εμαστε να ποσύνολο το μακεδονικο θνους πο δρεύει στ Σκόπια. Ὑπάρχει μακεδονικὴ ταυτότητα καὶ γλῶσσα; Ὑπάρχει Μακεδονία κι ἄλλη ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἑλληνική; Ὄχι. Δὲν κατάλαβαν, οἱ προδότες, ὅτι μ τν πογραφή τους κυρώνονται ο Βαλκανικο Πόλεμοι κα νομιμοποιεται πλαστογράφηση ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Τίτο τὸν ὁποῖο, προφανῶς κάποιοι ἡμέτεροι νοσταλγοῦν.
.         Διαβάσαμε ὅτι ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐπιχαίρει γιὰ τὴν συμφωνία καὶ ὁ Σόρος, τὸ συνώνυμο τῆς δολοπλοκίας. “Ἐπαινούμενος γὰρ ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἀγωνιῶν μή τι κακὸν εἴργασμαι”, ἔλεγε ὁ Δημοσθένης. Ὅταν σὲ ἐπαινοῦν οἱ ἐχθροί σου, σημαίνει ὅτι διαπράττεις κάτι πολὺ κακό. Τὸ ζήσαμε τὴν Κυριακὴ στὶς Πρέσπες, ὅπου ὁ κ. Ζάεφ μίλησε ἀπροκάλυπτα γιὰ Ἕλληνες καὶ Μακεδόνες χωρὶς καμμία ἐνόχληση. Ὀρθῶς γράφτηκε, δώσαμε τὴν Μακεδονία μὲ ἀντάλλαγμα μία γραβάτα καὶ στήσαμε παιδικὸ πάρτι γιὰ τὰ γενέθλια τοῦ Νίμιτς. Εἶναι ἢ δὲν εἶναι αὐτὸ ἐμπαιγμὸς καὶ περιφρόνηση τοῦ ἐμπερίστατου λαοῦ μας;
.         Βλέπουμε ἐδῶ, γύρω μας, τοὺς μαθητές μας, τὰ νιάτα τῆς Μακεδονίας νὰ κρατοῦν τὴ γαλανόλευκη σημαίας μας, γιὰ τὴν ὁποία ἀπαγορεύτηκε ἡ ἔπαρσή της καὶ ἡ ἀπαγγελία τοῦ ἐθνικοῦ μας ὕμνου στὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Ποιόν ἐνοχλεῖ ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος; Μόνο τοὺς ἐχθρούς μας.
.         Ἐρωτῶ: Τί θὰ ἀπολογηθῶ ἐγὼ ὁ δάσκαλος στοὺς μαθητές μου, ὅταν δοῦν στὴν αἴθουσα χάρτες μὲ Βόρεια Μακεδονία, ὅταν τόσα χρόνια διδάσκω μία καὶ μοναδικὴ Μακεδονία; Θὰ μᾶς τοξεύει ἀλύπητα τὸ γεμάτο πίκρα καὶ ἀπογοήτευση βλέμμα τῶν παιδιῶν μας. Ἀλήθεια τί τὸ ἀλυτρωτικὸ θὰ ἀφαιρέσουν οἱ ἐπιτροπές, ποὺ θὰ ἐλέγξουν καὶ θὰ ἀναθεωρήσουν τὰ βιβλία ἱστορίας μας, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὴν συμφωνία; Θὰ σβήσουμε τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ τὸν Φίλιππο, θὰ διαγράψουμε τὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα; Θὰ ἀπαλείψουμε τὸν τίτλο μακεδονομάχοι δίπλα ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Παύλου Μελᾶ ἢ τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη; Ἀναθυμιάσεις τοῦ τύπου “συνωστισμός, στὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης”, θὰ εἰσπνέουμε πάλι, Ντροπή, νὰ ντροπιαστοῦμε… Φτάνει πι μ τος θνομηδενιστς κα τς δεοληψίες τους. Ὁ κ. Ζάεφ ἔγραψε, ἅγιοι ἀρχιερεῖς, τὴν ἀποφράδα ἡμέρα, ὅτι στέκεται μὲ ὑπερηφάνεια μπροστὰ στὸν Κύριλλο καὶ τὸν Μεθόδιο. Τοὺς παραδώσαμε τοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, ἁγίους φωτιστὲς τῶν Σλάβων, παραδίδουμε, δηλαδή, τὴν ἱστορία τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν κτίση τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ἐντεῦθεν.
.         Τὴν μακεδονικὴ δυναστεία τοῦ Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου, τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, τοὺς ἑκατοντάδες ἁγίους, μάρτυρες καὶ νεομάρτυρες. Παραδίδουμε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά μας στοὺς ἀπόγονους τῶν Κομιτατζήδων. Αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν…
.         Νὰ θυμηθεῖτε, Σεβασμιώτατε ποιμενάρχα μας, κ. Ἐμμανουήλ, ὅτι σὲ κάποια στιγμή, θὰ ἀπαιτήσουν οἱ Σκοπιανοὶ νὰ διαγράψετε τὸ “ὑπερτίμου καὶ ἐξάρχου Μακεδονίας”, ἐφ᾽ ὅσον προωθοῦν γιὰ τὴν σχισματική τους Ἐκκλησίας τό: Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος καὶ πάσης Μακεδονίας.
.         Μήπως ἀπαιτήσουν καὶ τὴν κατάργηση τῆς ἑορτῆς τῶν Πολιούχων μας Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων, γιατί μαρτύρησαν στὴν Στρώμνιτσα, ἡ ὁποία, κατὰ τοὺς θλιβεροὺς πρωταγωνιστὲς τῆς Πρέσπας, ἀνήκει στὸ μακεδονικὸ ἔθνος;
.         Ἡ ἐπαίσχυντη συμφωνία ἄνοιξε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου καὶ τὶς ἴδιες παρανοϊκὲς διεκδικήσεις θὰ ζήσουμε καὶ γιὰ τὰ προϊόντα τῆς Μακεδονίας καὶ τὸ ἀεροδρόμιο “Μακεδονία” καὶ γιὰ τὸ ἵδρυμα καὶ τὸ Μουσεῖο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα. Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται… Ἡ ἱστορία εἶναι φωνὴ νεκρῶν διδάσκουσα τοὺς ζῶντας. Ὅλοι μαζί, ζωντανοὶ καὶ πεθαμένοι, εἴμαστε ἀλληλέγγυοι καὶ συνυπεύθυνοι, ἔλεγε ὁ Σεφέρης.
.         Ἡ ἱστορία, ἐξ ὁρισμοῦ, εἶναι μία συμφωνία μεταξὺ τῶν νεκρῶν, τῶν ζώντων καὶ τῶν ἀγέννητων. Κι ἀφοῦ εἶναι τριμερὴς ἡ συμφωνία, δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἐν ἀπουσίᾳ τῶν δύο μερῶν τῶν νεκρῶν καὶ τῶν ἀγέννητων.
“Χρωστᾶμε σ᾽ ὅσους πέρασαν
θὰ ᾽ρθοῦνε, θὰ περάσουν
κριτὲς θὰ μᾶς δικάσουν
οἱ ἀγέννητοι καὶ οἱ νεκροὶ”, γράφει ὑπέροχα ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς.
.         Οἱ πρῶτοι Κριτές, οἱ νεκροί, ὅπως οἱ χιλιάδες μαχητὲς τοῦ Κιλκὶς ἔγραψαν μὲ τὸ αἷμα τους: Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ ἑλληνική. Οἱ δεύτεροι, οἱ ἀγέννητοι, θὰ μᾶς δικάσουν, ἂν ἀνεχτοῦμε τὸ ἀνοσιούργημα: τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας. Ὄχι. Ὁ Λαὸς θὰ ἀποτινάξει ἀπὸ πάνω του αὐτὸ τὸ στίγμα, αὐτὸν τὸν λεκὲ τῆς ἱστορίας μας. Οἱ Μακεδόνες δὲν μποροῦν νὰ ζοῦν σκλαβωμένοι καὶ προδομένοι. Ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ξέρουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε, ξέρουμε νὰ νικᾶμε.
.         Τὴν μόνη συμφωνία γιὰ τὴν Μακεδονία ποὺ ἀναγνωρίζει ὁ λαὸς εἶναι αὐτὴ ποὺ ὑπογράφτηκε μὲ τὸ αἷμα τῶν Ἑλλήνων στρατιωτικῶν καὶ ἀξιωματικῶν γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία, γιὰ τῆς πατρίδος τὴν Ἐλευθερία καὶ γιὰ τὴν τιμὴ τῆς Μακεδονίας ἐδῶ στὸ Κιλκίς, πρὶν ἀπὸ 105 χρόνια. Καὶ ὅ,τι κερδήθηκε μὲ αἷμα, δὲν μπορεῖ νὰ ξεπουληθεῖ μὲ τὸ μελάνι μίας ὑπογραφῆς.

Ζήτω ὁ ἔνδοξος ἑλληνικὸς στρατός
Ζήτω ἡ μία καὶ μοναδικὴ Μακεδονία μας
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν

 

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

Advertisements

,

Σχολιάστε

«ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΑΤΙΜΩΣΗ;» (Ἡ ἀπάντηση τῆς Μάνης)

«Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ εἶναι Ἑλληνική. Αὐτὸ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. Καὶ τοῦτο ἀποδεικνύεται περίτρανα ἀπὸ τὴν ἱστορία.”

.             Ἔτσι ἄρχισε τὴν ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ´ μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Τρισαγίου καὶ τὴν κατάθεση δάφνινων στεφάνων χθὲς 21 Ἰουνίου 2018 στὴ Γέρμα (Οἰτύλου), ὅπου βρίσκονται οἱ προτομὲς τῶν Μακεδονομάχων, Ἠλία Χιονάκου (καπετὰν Λιᾶ) Ὑποστρατήγου ποὺ ἔλαβε μέρος σὲ 32 μάχες καὶ τραυματίστηκε καὶ τοῦ Νικολάου Τσοτάκου (καπετὰν Γέρμα) Ἀνθυπολοχαγοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπεσε ἡρωικὰ μαχόμενος κατὰ τὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα τὸ 1907.
.             Στὴ συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος Γ´ εἶπε: «Ἡ ἱστορία μᾶς μιλᾶ. Ὁ Στράβων, ὁ πατὴρ τῆς γεωγραφίας, πρὸ δύο χιλιάδων ἐτῶν, διεκήρυξε “Ἔστι οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία”. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος προχώρησε στὴν ἐκπολιτιστική του ἐκστρατεία ὡς στρατιωτικὸς ἡγέτης τῶν Ἑλλήνων. Δήλωσε ὁ ἴδιος: ἐγὼ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών”. Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι οἱ Μακεδόνες εἶναι Ἕλληνες καὶ ἐλάμβαναν μέρος στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες καὶ μποροῦσαν νὰ γίνουν μέλη τῆς Ἀμφικτιονίας τῶν Δελφῶν. Ὁ Ρωμαῖος Τίτος ὁ Λίβιος ἀναφέρει ὅτι Μακεδόνες, Ἀκαρνάνες καὶ Αἰτωλοὶ εἶχαν τὴν ἴδια διάλεκτο. Τὰ πρῶτα Μακεδονικὰ νομίσματα κόπηκαν ἐπὶ Ἀλεξάνδρου Α´ (5ος αἰ. π. Χ.) καὶ εἶχαν ἑλληνικὰ γράμματα.
.             Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ Μακεδονία μας ἔχει νὰ δείξει σπουδαιότατον ἑλληνικὸ πολιτισμόν. Συνέβαλαν στὴ δημιουργία του οἱ: Πολύγνωστος ὁ ζωγράφος τῶν Δελφῶν, Πρωταγόρας ὁ πατὴρ τῶν σοφιστῶν, Ἡγήμων ὁ ποιητής, Δημόκριτος ὁ φιλόσοφος καὶ ἰατρός, Λεωδάμας ὁ μαθηματικός, Δεινοκράτης ὁ ἀρχιτέκτων, Ἀμερίας ὁ λεξικογράφος, Καλλισθένης ὁ ἱστορικός, Νικαίνετος ὁ ἐπιγραμματοποιός, Ἀριστόβουλος ὁ ἱστορικός, Πολύαινος ὁ στρατιωτικὸς συγγραφεύς, Ποσείδιππος ὁ κωμωδιογράφος. Μεγάλος ὅλων ὑπῆρξε ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ φιλόσοφος καὶ διδάσκαλος τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου.
.             Κυρίως τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα εἰς Δίον, Πέλλα, Βεργίνα εἶναι σαφῶς ἑλληνικὰ καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν ἀδιάψευστη μαρτυρία τῆς ἱστορίας περὶ τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας.
.             Ἀπὸ τότε δὲ ποὺ ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος ἦλθε στὴ Μακεδονία καὶ προσέφερε τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὁλάκερη ἡ Μακεδονία κατέστη πυλώνας τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς ἔπειτα χρόνους πολλοὶ θεοφόροι ἅγιοι Πατέρες ἀνεδείχθησαν στὴ γῆ τῆς Μακεδονίας ὡς οἱ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἰσίδωρος Θεσσαλονίκης καὶ Νικόλαος Καβάσιλας, πλεῖστοι καὶ σπουδαῖοι νομομαθεῖς ὡς οἱ Ματθαῖος Βλάσταρις καὶ Κων. Ἀρμενόπουλος, Βεβαίως ἀξίζει νὰ μνημονεύσουμε καὶ τοὺς δύο ἀδελφοὺς ἱεραποστόλους Κύριλλο καὶ Μεθόδιο ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, οἱ ὁποῖοι διέδωσαν τὸν χριστιανισμὸ στὰ σλάβικα ἐκεῖνα φύλα τοῦ βορρᾶ καὶ οἱ ξένοι αὐτοὶ λαοὶ ἄρχισαν νὰ ἐκπολιτίζονται.
.             Ὁ ἀρχαιότατος συνεπῶς ὅρος Μακεδονία εἶναι μόνον ὅρος ἱστορικὸς καὶ γεωγραφικός. Δὲν εἶναι ἐθνολογικός. Δὲν ὑπάρχει Μακεδονικὸ ἔθνος, οὔτε μακεδονικὴ γλώσσα. Μακεδονικὴ ἐθνότητα καὶ γλῶσσα εἶναι ἀνυπόστατα χαρακτηριστικά.
.             Οἱ Σλάβοι ποὺ ἐμφανίστηκαν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Βαλκανίων καὶ βορείως τῆς Μακεδονίας κατὰ τὸν 7ο μ.Χ. αἰώνα δὲν εἶχαν καμία σχέση μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες Μακεδόνες. Ἔχουν σλαβικὴ ἐθνικὴ συνείδηση ὡς σλαβικὰ φύλα.
.             Ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος κατέληξε λέγοντας ὅτι: Εἰδικότερα ἡ συμβολὴ τῆς Μάνης στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα (1904-1908) ὑπῆρξε ἐξόχως σημαντική. Σὲ πολλὰ σπίτια τῆς Μάνης ὑπάρχουν παλαιὲς φωτογραφίες Μανιατῶν μὲ τὴν στολὴ Μακεδονομάχου. Μὴν τὸ ξεχνᾶμε αὐτό. Ἀγωνίστηκαν ἡρωικὰ πολλοὶ Μανιάτες γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ἑλληνικοτάτης Μακεδονίας. Μετὰ λοιπὸν καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ δεδομένα τῶν προγόνων μας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ υἱοθετοῦμε στὶς μέρες μᾶς μία ἀθέμιτη παραποίηση τῆς ἱστορίας. Οἱ ψυχὲς τῶν Μανιατῶν Μακεδονομάχων, ἀπὸ τὴν Νότια Ἑλλάδα ρωτοῦν: Γιατί αὐτὴ ἡ ἀτίμωση;».

 

ΠΗΓΗ: im-manis.gr

Σχολιάστε

Η «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ» ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ!

«…Τὸ ἐθνικὸ συμφέρον εἶναι νὰ προχωρήσει ἡ συμφωνία καὶ νὰ μὴν γίνονται πράξεις βίας κατὰ ὅσων ἔχουν διαφορετικὴ ἄποψη», ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Τόσκας (εἰδησεογραφία τῆς 21.06.2018, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ διογκουμένου κύματος ΟΡΓΗΣ κατὰ τῆς κατάπτυστης καὶ προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν)

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ναί! Αὐτὰ τὰ βαρυσήμαντα καὶ ἐμετικὰ ξεστόμισε ἀνερυθρίαστα ὁ ἀνεκδιήγητος κύριος μὲ τὴν ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ καὶ ΩΜΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, ὁ ὁποῖος φλόμωσε μὲ δακρυγόνα τοὺς ἀνυπεράσπιστους πολίτες καὶ τὰ ἑκατοντάδες παιδάκια ποὺ διαδήλωναν εἰρηνικὰ τὴν ἀντίθεσή τους στὸ Σύνταγμα καὶ στὸ Πισοδέρι. Ὅλους αὐτοὺς ποὺ εἶχαν διαφορετικὴ ἄποψη τοὺς μπούκωσε μὲ ἐπικίνδυνα χημικὰ ἡ ἔνοπλη ταξιαρχία τῶν πραιτωριανῶν του. Αὐτὴ δὲν ἦταν βία. Ἦταν χάδια στοργῆς καὶ πατριωτισμοῦ!
Ἀποδείχθηκε ἄλλη μιὰ φορὰ πὼς τὸ προνόμιο τῆς διαφορετικῆς ἀπόψεως ἀνήκει ἀποκλειστικὰ σὲ μερικοὺς ἐκλεκτούς! Πολὺ ἐκλεκτοὺς τῆς σηπτικῆς ἀθλιότητας καὶ τῆς ἀηδιαστικῆς φθορᾶς!


ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ, ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;
(Ματθ. κγ´ 33)

Σχολιάστε

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ

Πολύχρωμη Βουλὴ πειθήνιων δούλων

.               Ἐκτελώντας ἐντολὲς τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς δικτατορίας ἡ ἄχρωμη Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ντύθηκε τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου στὰ χρώματα τοῦ «Athens Pride». Νά τὸ ντροπιαστικὸ Δελτίο Τύπου ποὺ εἶχε ἐκδώσει τὸ Προεδρεῖο της τὸ πρωὶ τῆς ἴδιας ἡμέρας:
Ἡ Βουλή, «ἀποδεχόμενη τὸ αἴτημα τοῦ “Athens Pride – Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας”, θὰ προβάλει ἀπόψε, γιὰ πρώτη φορά, τὸ λογότυπο τοῦ φορέα σὲ μέρος τῆς πρόσοψης τοῦ κτηρίου της, στὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης – παρέλασης τοῦ Athens Pride στὴν πλατεία Συντάγματος. Μὲ τὴ συμβολικὴ αὐτὴ κίνηση ἡ Βουλὴ θέλει νὰ περάσει στοὺς πολίτες τὸ μήνυμα τοῦ σεβασμοῦ στὴ διαφορετικότητα καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα».
.             Ὄχι, κύριε Πρόεδρε τῆς Βουλῆς. Τὸ μήνυμα ποὺ περάσατε στοὺς πολίτες εἶναι ἄλλο. Τοὺς εἴπατε, ἐσεῖς, ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, τοῦτο: Ζῆστε ὅπως θέλετε. Ἀσεβῆστε ὅσο θέλετε. Ποδοπατῆστε νόμους αἰώνιους. Ντυθεῖτε ὅπως… ἢ μᾶλλον ξεντυθεῖτε ὅσο θέλετε. Ἐξευτελίστε κάθε ἱερὸ καὶ ἅγιο.
.              Καὶ μὴ φοβάστε. Ἐμεῖς γι᾿ αὐτὸ εἴμαστε ἐδῶ· γιὰ νὰ σᾶς προστατέψουμε. Ἔχουμε ἤδη νομοθετήσει γι᾿ αὐτό. Ὅποιος τολμήσει νὰ πεῖ καὶ μιὰ λέξη μόνο ἐπικριτικὴ γιὰ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς σας, νὰ μηνύεται καὶ νὰ παίρνει τὸν δρόμο γιὰ τὴ φυλακή.
Αὐτὰ εἴπατε. Καὶ σεῖς καὶ τόσοι ἄλλοι ποὺ αὐ­τογελοιοποιούμενοι δήλωναν «παροῦσα» στὸ ντροπιαστικὸ φεστιβάλ. Διότι τὸ φετινὸ Athens Pride εἶχε σύνθημα τὴ λέξη «παροῦσα». Καὶ ἕνας-ἕνας οἱ πολιτικοὶ καὶ ἄλλοι φορεῖς τοῦ τόπου δήλωναν συμμετοχὴ ἐπαναλαμβάνοντας τὴ λέξη «παροῦσα». «Παροῦσα» τὸ ἀνύπαρκτο Δημαρχεῖο τῆς Ἀθήνας. «Παροῦσα» διάφορες Πρεσβεῖες. «Παροῦσα» τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς καὶ τόσοι ἄλλοι.
.              «Παροῦσα»… Ὁ ἀπόλυτος εὐτελισμός· καὶ τῆς λέξεως καὶ τοῦ ἀνδρισμοῦ καὶ τῆς ἐμφανίσεως τῶν ὑπερήφανων νεοσοδομιτῶν. Ζητοῦν σεβασμό, τὴν ὥρα ποὺ αὐτοεξευτελίζονται μὲ τρόπο προκλητικότατο· τὴν ὥρα ποὺ ἐξευτελίζουν ἀδίστακτα ἀκόμη καὶ τὰ ἱερότερα σύμβολα: τὴ σημαία, τὸν Σταυρό, τὶς ἅγιες εἰκόνες.
.             Ἕνα λάθος ὑπῆρχε στὴν ἀνακοίνωση τῆς Βου­λῆς ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχή. Ἔλεγε ὅτι ἡ Βουλή, «ἀποδεχόμενη τὸ αἴτημα τοῦ “Athens Pride – Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας”, θὰ προβάλει… κ.τ.λ.». Τὸ σωστὸ ἦταν νὰ γράφει ὅτι ἡ Βουλή, ἐ­κτελώντας τὴ δικτατορικὴ διαταγὴ τοῦ παγκόσμιου ὁμοφυλοφιλικοῦ λόμπυ καὶ «τοῦ “Athens Pride – Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας”, θά…».
.               Ὁ κόσμος μας βυθίζεται στὸ χάος… κι ἀκόμα εἴμαστε μόνο στὴν ἀρχή.

Σχολιάστε

ΚΥΡΙΛΙΤΣ καὶ ΜΕΘΟΝΤΕΦΣΚΙ!

Κύριλιτς καὶ Μεθοντέφσκι

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ

.           Ὁ ὀρυμαγδὸς ἐπικοινωνιακῶν τεχνασμάτων καὶ προπαγάνδας στὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς συμφωνίας μεταξὺ τῶν κυβερνήσεων τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ γειτονικοῦ κράτους θὰ ἀφήσει τὸν ἱστορικό του μέλλοντος ἄφωνο. Σὲ μία ἐπιχείρηση ἐπικῶν διαστάσεων οἱ ρόλοι ἔχουν μοιραστεῖ, καὶ πιόνια κάθε χρώματος καὶ μεγέθους κουνιοῦνται –ἢ μένουν ἀκίνητα– στὴ σκακιέρα ἀριστοτεχνικά.
.           Τελικά, ἕνα καθαρὸ μυαλὸ ποὺ εἶναι ἄνοσο στὴν προπαγάνδα καὶ βλέπει τὰ πράγματα ὅπως εἶναι, δικαιοῦται νὰ ἀνησυχήσει καὶ μάλιστα πολύ. Ἡ πραγματικότητα εἶναι ἁπλή. Ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ δημοκρατία πλήττονται βάναυσα. Τὸ γεγονός, μάλιστα, ὅτι αὐτὸ συμβαίνει στὴ χώρα ποὺ τὶς γέννησε, ἔχει ἐμβληματικὸ χαρακτήρα· ὁ συμβολισμὸς εἶναι ἀδιαμφισβήτητα δυσοίωνος.
Ἡ ἐξακριβωμένη, ἀποδεδειγμένη σὲ ἱκανὸ βάθος χρόνου καὶ κοινὰ παραδεκτὴ ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια δὲν ἐπιδέχεται σχετικότητες, ὑποσημειώσεις, ἤξεις-ἀφίξεις καὶ ἀμφίσημες ἑρμηνεῖες. Ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμὸς ἐξελίχτηκε μὲ βάση αὐτὴν τὴ λογική. Ὁ λεγόμενος, μάλιστα, Δυτικὸς πολιτισμὸς ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν ἀρχὴ προτάσσει ὡς καύχημα καὶ γνώρισμα χαρακτηριστικό του. Δηλαδὴ τὴν πολιτειακὴ συγκρότηση, τὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι, τὸν νομικὸ πολιτισμό, τὸ ἀξιακὸ σύστημα καὶ τὴ νοοτροπία τους οἱ Δυτικὲς κοινωνίες τὰ βασίζουν κατ᾽ ἐξοχὴν στὴν ἐπιστήμη.
.            Ἡ ἔμπρακτη ἀμφισβήτηση καὶ ἡ παραποίηση τῆς δεδομένης καὶ πάγιας ἐπιστημονικῆς γνώσης παραπέμπει σὲ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, σὲ φανατικὲς κι ἀφώτιστες θρησκευτικὲς ὁμάδες καὶ σὲ γκουρουιστικοῦ τύπου αἱρέσεις. Ὁπωσδήποτε, σὲ καμία περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει θέση στὸν σύγχρονο, προοδευτικὸ καὶ πολιτισμένο δυτικὸ κόσμο. Ὁ Χίτλερ εἶχε βάλει, γιὰ παράδειγμα, τοὺς ἀπαράδεκτους γιατροὺς καὶ τοὺς ἀνθρωπολόγους του νὰ μετρᾶνε τὶς μύτες καὶ τὰ μέτωπα γιὰ ν’ ἀποδείξουν ὅτι δῆθεν κάποιοι συνάνθρωποί μας εἶναι ὑπάνθρωποι. Μὲ τέτοια ἀπαίσια κι ἐγκληματικὰ πράγματα συνταιριάζει ἡ παραποιημένη κι ἀνυπόστατη ἐπιστήμη.
.           Γιὰ θέματα ποὺ εἶναι ἀντικείμενο τρέχουσας ἔρευνας, ὅπως οἱ μαῦρες τρύπες στὸ διάστημα καὶ τὰ βαρυτικὰ κύματα, μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνεται μεγάλη συζήτηση. Τὸ ὅτι ὅμως ἡ Γῆ κινεῖται γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιο, εἶναι πάγια ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ δὲν ἐπιδέχεται κουβέντα. Ἐδῶ τὰ πράγματα εἶναι σὰν τὴν ἐγκυμοσύνη. Ἢ εἶσαι ἔγκυος ἢ δὲν εἶσαι. Ὀλίγον ἔγκυος, ὡς γνωστόν, δὲν ὑπάρχει. Καὶ ὅπως ἡ Γῆ κινεῖται («κι ὅμως κινεῖται»), ἔτσι καὶ ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ –μόνον– ἑλληνική.
.           Μὲ τὶς εὐλογίες, λοιπόν, τοῦ σύγχρονου, εὐαίσθητου, προοδευτικοῦ, πολιτισμένου Δυτικοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀξιοζήλευτου πολιτικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, οἱ ἐπιστῆμες τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἀρχαιολογίας καὶ τῆς Γλωσσολογίας γίνονται ρετάλια. Καὶ μάλιστα ὄχι γιὰ κανένα ζήτημα σκοτεινὸ κι ἀμφιλεγόμενο, ἀλλὰ γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα μελετημένα καὶ ξεκάθαρα θέματα τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Τὸ τί ἦταν οἱ Μακεδόνες καὶ τὸ ἂν μιλοῦσαν ἑλληνικὰ ἢ σλάβικα τὸ ξέρουν κι οἱ πέτρες.
.           Ἂχ Εὐρώπη… γιὰ γέλια εἶσαι καὶ γιὰ κλάματα. Ξεφτιλίζεις τὴν ἐπιστήμη κατὰ παραγγελία. Αὐτὸ δὲν εἶναι πολιτισμός, ἀλλὰ φαρισαϊσμὸς καὶ ὑποκρισία. Ἀπὸ πότε δὲν λαμβάνεις ὑπ᾽ ὄψιν σου τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια στὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς σου; Καὶ γιατί νὰ ἐμπιστευτεῖ ὁ Εὐρωπαῖος πολίτης τὶς ντιρεκτίβες σου γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν τροφίμων καὶ τὰ χημικὰ κατάλοιπα στὰ νερά; Ἀφοῦ μᾶς ἔδειξες ὅτι ξεπουλιέσαι καὶ κάνεις τὴν ἐπιστήμη πατσαβούρα κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἢ μήπως ἡ Χημεία μόνον εἶναι ἐπιστήμη καὶ ἡ Ἱστορία κι ἡ Γλωσσολογία δὲν εἶναι;
.            
Μὲ λόγια τοῦ ἀέρα, κάποια φερέφωνα αὐθαίρετα χαρακτηρίζουν φασίστες, ἐθνικιστὲς κι ὀπισθοδρομικοὺς ὅσους ὑπενθυμίζουν πὼς «κι ὅμως κινεῖται». Ἐεε… Ἅμα εἶναι νὰ μᾶς κάψεις βρὲ μεγάλε ἱεροεξεταστή… ἄσ’ το καλύτερα. Δὲν εἴπαμε καὶ τίποτα… Ἀκίνητη εἶναι ἡ Γῆ. Λίγο εἴπαμε πὼς κινήθηκε μία φορούλα μόνον… Τόσο δὰ λιγουλάκι κουνήθηκε κι ἦρθε στὴ θέση της πάλι. Ἐπιστήμη τώρα καὶ σαχλαμάρες…
.            Ὅταν ἡ πολιτική, ὅμως, ἀγνοεῖ τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια, σπέρνει ἀνέμους κι ὕστερα ἀπὸ κάποιον καιρὸ θερίζει θύελλες. Μὲ πόνο ψυχῆς κάνω αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις καὶ μὲ πνεῦμα ἀγάπης γιὰ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς ταλαίπωρης Βαλκανικῆς χερσονήσου μας. Κουβαλήσατε κι ἄλλη πυρίτιδα μὲ τὴ συμφωνία σας στὴν πυριτιδαποθήκη τῆς Εὐρώπης. Ἐδῶ ποὺ κάποιοι ἄλλοι γείτονες παίζουν συνεχῶς μὲ τὶς τσακμακόπετρες.
.           Ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὴν ἐπιστήμη μπῆκε κι ἡ δημοκρατία κακοποιημένη κι ἐξευτελισμένη στὴ γωνία. Ὁ λαὸς στὶς δημοκρατίες δὲν δίνει λευκὲς ἐπιταγὲς στὶς κυβερνήσεις μὲ τὴν ψῆφο του στὶς ἐκλογές. Εἰδικὰ γιὰ ζητήματα ὕψιστης ἐθνικῆς σημασίας, τῶν ὁποίων ὁ χειρισμὸς δὲν ἐξαγγέλθηκε προεκλογικὰ καὶ ἄρα δὲν ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ λαό. Ἐξ ὀνόματος τίνος ὑπογράφουν οἱ κυβερνῆτες μας αὐτὴν τὴ ζωτικῆς σημασίας συμφωνία; Προφανῶς ὑπογράφουν στὸ ὄνομα τοῦ λαοῦ ποὺ ὑπηρετοῦν. Ἐάν, λοιπόν, ὑπογράφεις στὸ ὄνομα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν τὸν ρωτᾶς ἂν ἐπιθυμεῖ νὰ ὑπογράψεις τὴ συγκεκριμένη συμφωνία ἢ ὄχι;
.           Κι ἀκόμα χειρότερα: ἐπειδὴ ξέρεις ὅτι ὁ λαὸς δὲν συμφωνεῖ, ἀποφεύγεις ἑκούσια τὸ δημοψήφισμα.
.           Ποιά δικαιολογία, ποιά ὑπόσχεση ἀνταλλαγμάτων (ἀληθινὴ ἢ ψεύτικη) ποῦ ἐνδεχομένως νὰ εἶναι προϊὸν μυστικῆς διπλωματίας, ποιὸ μυστικὸ πολιτικὸ παιχνίδι μπορεῖ νὰ δικαιολογήσει τὴν κατάλυση τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας; Γιατί καὶ ἡ δημοκρατία εἶναι κι αὐτὴ σὰν τὴν παγιωμένη ἐπιστήμη καὶ –ἐπομένως– σὰν τὴ ἐγκυμοσύνη. Ὀλίγη δημοκρατία δὲν ὑπάρχει.
.           Ἂς βάλει ὁ Θεὸς τὸ χέρι Του κι ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἁπλοὺς πολίτες μία ψῆφο σύμφωνη μὲ τὸ μακρυγιανναίικο «ἐμεῖς». Γιατί ἡ δημοκρατία εἶναι ποὺ δὲν ἔχει ἀδιέξοδα. Ὁ κομματικὸς φεουδαλισμὸς (ἀλίμονο!) ἔχει.

Σχολιάστε

ΧΟΙΡΩΔΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Χοιρώδης περηφάνεια!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

.             Ἔγιναν μεγαλειώδη συλλαλητήρια γιά τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας. Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων σιώπησε. Τὸ μέγαρό της δὲν φωταγωγήθηκε. Γιορτάζονται ἱστορικὰ γεγονότα τῆς πατρίδας μας. Ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν δὲν φωταγωγεῖται.

  • Ὅταν ὅμως οἱ ὁμοφυλόφιλοι θέλησαν νὰ δείξουν τὴ δύναμί τους (μέσω τῆς ἀνώμαλης ἀδυναμίας τους), τότε ὅλος ὁ κυβερνητικὸς καὶ δημοτικὸς μηχανισμὸς ἔτρεξαν νὰ τιμήσουν μὲ κάθε τρόπο τὸ Athens pride, τὸ φετινὸ φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας τῶν κάθε μορφῆς Gay, πού ὠργανώθηκε στὶς 9 Ἰουνίου.

  • Γιορτάζουν οἱ διεστραμμένοι, οἱ ἔκφυλοι, ποὺ ζοῦν ἄντρες μὲ ἄντρες καὶ γυναῖκες μὲ γυναῖκες! Γρήγορα νὰ φωταγωγηθῆ ἡ Βουλὴ μὲ τὰ χρώματα τῆς σημαίας τοῦ Gay pride!

  • Γιορτάζουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι! Γρήγορα, σπεύσατε νὰ δώσετε τὸ «παρών». Παρὼν ὁ πρωθυπουργός κ. Τσίπρας μὲ εἰδικὸ μήνυμά του. Παρὼν ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος κ. Τζανακόπουλος. Παρὼν ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης. Παροῦσα ἡ περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Δούρου. Παρὼν ὁ ὑφυπουργός κ. Μπαλάφας. Παρὼν σύσσωμος σχεδὸν ὁ πολιτικὸς κόσμος, δι᾽ ἐκπροσώπων του. Καί ὅλοι καμάρωναν τὶς δημόσιες ἀσχημοσύνες τῶν ἐκφύλων.

.             Ρωτᾶμε κυβέρνησι καὶ ἀντιπολίτευσι: Καμαρώνατε τὸ βρωμερὸ ἄτομο, πού προσέβαλε τὰ ἱερά τῆς πίστεώς μας, πού σκέπαζε τὰ ἀπόκρυφά του μὲ τὴν εἰκόνα ἑνὸς ἁγίου; Δὲν ντρέπεσθε πλέον τίποτε; Τοὺς ἀφήνετε νὰ κάνουν δημόσια ὅλα τὰ αἴσχη! Ἀλλ᾽ ὄχι καὶ νὰ προσβάλλουν τὸ Σταυρὸ καὶ τοὺς Ἁγίους!

  • Οὔτε σὲ ἐθνικὴ γιορτή δὲν μαζεύτηκε τόσος κόσμος στὴν πλατεία Συντάγματος, ὅσος μαζεύτηκε μὲ τὸ συναγερμὸ τῶν ἀνωμάλων.

  • Βρέθηκαν βέβαια καὶ ἐλάχιστοι βουλευτές, πού δήλωσαν, ὅτι ἡ φωταγώγησις τοῦ κτηρίου τῆς Βουλῆς πρὸς τιμὴν τῶν Gay ὑπῆρξε βεβήλωσις. Ἡ δὲ παρέλασις τῶν ἐκφύλων μὲ τὶς ἐκκεντρικές τους ἐμφανίσεις καὶ τὰ βρωμερὰ τους συνθήματα μπροστὰ ἀπὸ τὸ μνημεῖο τοῦ ἀγνώστου Στρατιώτου ὑπῆρξε ἐθνικὴ ἀσέβεια.

  • Ἡ θυσία τῶν ἡρώων τῆς Πατρίδος δὲν συγκινεῖ πλέον τοὺς κυβερνῶντες. Ἕνα τούς ἐνδιαφέρει: «Τὸ δικαίωμα ἔκφρασης τῆς διαφορετικότητας καὶ τὸν σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ»!

.             Τὸ δικαίωμα τῶν χοίρων νὰ κυλιοῦνται στὰ σκαλοπάτια τῆς Βουλῆς πότε θὰ ἐπιτραπῆ; Τὸ δικαίωμα τῶν σκύλων νὰ κοπρίζουν μέσα στὴ Βουλὴ πότε θὰ ἐπιτραπῆ;

Σχολιάστε

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ «”O μεγαλύτερος ἰδεολογικὸς ἀντίπαλος τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ σὲ κάθε του μορφὴ εἶναι ὁ ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός»

Γεννήματα χιδνν

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ

ΠΗΓΗ: pontos-news.gr

.             Μέσα ἀπὸ τὰ ἄρθρα μας κάνουμε διαρκῶς μία προσπάθεια ν’ ἀποκαλύψουμε διάφορα φτηνὰ κολπάκια ποὺ μετέρχονται οἱ ἐχθροὶ τῆς πραγματικῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ πολίτη. Προσπαθοῦμε νὰ βγάλουμε, δηλαδή, τὴ μάσκα καὶ νὰ καταστρέψουμε τὴ μεταμφίεση αὐτῶν ποὺ ἐξαπατοῦν τὸ λαὸ καὶ δηλητηριάζουν λίγο-λίγο τὸ φρόνημα καὶ τὴν ψυχή του.
.             Ἕνα ἀκόμα σαθρὸ ἰδεολόγημα, μία ἐπικίνδυνη ὑφέρπουσα νοοτροπία θὰ ξεσκεπάσουμε, λοιπόν, σήμερα.
.             Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς ἐκ φύσεως προάγει συμπεριφορὲς ἀκραῖες καὶ παράλογες. Γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὸ λαὸ σὲ μία ἀκραία νοοτροπία, προβάλλει καὶ διατυμπανίζει μέχρις ἀηδίας τὴν ἀκριβῶς ἀντίθετή της, ὡς ὕψιστο κίνδυνο καὶ δεινὸ ἐχθρό. Ἡ τεχνητὴ μεγέθυνση τοῦ «πρὸ τῶν πυλῶν» ἐχθρικοῦ ἰδεολογήματος καὶ ἡ συστηματικὴ ἀπεικόνιση τῶν ἀπεχθῶν χαρακτηριστικῶν του, δημιουργοῦν τὴν αἴσθηση τοῦ κινδύνου. Μπροστὰ σ’ αὐτήν, ὁ πολίτης ὑποσυνείδητα κατευθύνεται πρὸς τὸ ἐπιθυμητὸ ἀντίθετο ἄκρο, θυσιάζοντας τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψης καὶ τῶν ἐπιλογῶν του.
.             Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀκόμα ἀπὸ τοὺς ἀμέτρητους λόγους ποὺ ἐξηγοῦν γιατί μεγαλύτερος δεολογικς ντίπαλος το λοκληρωτισμο σ κάθε του μορφ εναι λληνορθόδοξος πολιτισμός. Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς προπαγανδιστικῆς στρατηγικῆς ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀκραία ὑπερβολή, δύο ποιοτικὰ στοιχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ κι ὀρθόδοξου ἤθους στέκονται ὡς ἐμπόδια. Τ «μέτρον ριστον» κα τ ψιστο γιοπνευματικ χάρισμα τς διάκρισης.
.             Τὰ τελευταῖα χρόνια, λοιπόν, φαίνεται πὼς τὸ σύστημα τοῦ κομματικοῦ φεουδαλισμοῦ ἔχει ξεκινήσει μία ἐπιχείρηση μαζικοῦ ψυχολογικοῦ ἐπηρεασμοῦ ποὺ χει στοχοποιήσει τν ννοια τς διαμαρτυρίας. Ἡ ἐπιχείρηση εἶναι συστηματική, πολυεπίπεδη, καλὰ σχεδιασμένη κι ἐκτείνεται σὲ βάθος. Δὲν εἶναι μία ἁπλή, πρόσκαιρη προσπάθεια κάποιου πολιτικοῦ κόμματος νὰ περιορίσει τὴν ἀντίδραση τῶν πολιτῶν μπροστὰ σὲ ἐπικείμενες ἐκλογές.
.             Ἀντίθετα, ἡ ἐπιχείρηση συμπεριλαμβάνει καὶ τὴν παιδεία κι ἐπιχειρεῖ νὰ δημιουργήσει νέες γενιὲς εὐάγωγων κι εὔκολα κατευθυνόμενων προσωπικοτήτων νέα ἤθη καὶ πρότυπα πολίτη δημιουργοῦνται.
.             Ἡ ἐπιχείρηση βασίζεται στὴν ἀκατάπαυστη προβολὴ φαινομένων καὶ περιστατικῶν διαμαρτυρίας ἀκτιβιστικοῦ τύπου καὶ στὸν συνεχῆ βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὰ ἐπικείμενα σχόλια τῆς εὔλογης καταδίκης τους. Ἡ ἐπιλεκτικὴ τιμωρία ἢ ἡ ἀτιμωρησία αὐτῶν τῶν συμπεριφορῶν ἀπὸ τὸ κράτος στὸ σωστὸ μίγμα καὶ μὲ τὶς κατάλληλες γιὰ κάθε περίπτωση δικαιολογίες, ἐπιτυγχάνει τὸ στόχο τῶν πολλαπλῶν μηνυμάτων ποὺ δημιουργοῦν ἀσάφεια καὶ σύγχυση.
.            Τὸ γεγονὸς ὅτι φαινόμενα ἀκτιβισμοῦ ποὺ περιλαμβάνουν πρόκληση σωματικῶν βλαβῶν καὶ καταφανῶς ἀπρεπεῖς καὶ ἔκνομες συμπεριφορὲς μερικὲς φορὲς τιμωροῦνται κι ἄλλες ὄχι, ἐξυπηρετεῖ τὴν κεντρικὴ στόχευση. Ἔτσι, ἀπὸ τὴ μία ὁ κίνδυνος αὐτῶν τῶν συμπεριφορῶν παραμένει διαρκῶς ὑπαρκτὸς (ὁ ἐχθρὸς βρίσκεται συνεχῶς πρὸ τῶν πυλῶν)· ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ πολίτες ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν εὔλογη τάξη παραμένουν συνεχῶς ἀνήσυχοι, θυμωμένοι καὶ ἀνικανοποίητοι – κι ὅταν εἶσαι ἔτσι δὲν ἔχεις εὐθυκρισία, διάκριση καὶ μέτρο.
.             Τὸ ἐγκεφαλικὸ αὐτὸ παιχνίδι δὲν παίζεται, βέβαια, στὸ ἐπίπεδο τῶν προφανῶς καταδικαστέων πράξεων βίας. Η ψυχολογικὴ ἐπιχείρηση στοχεύει μερικὰ ἐπίπεδα χαμηλότερα. Στοχεύει στὴν ἀξιοπρεπῆ καὶ σθεναρὴ διαμαρτυρία. Στὴ δίκαιη ἀγανάκτηση, στὴ δριμεία κριτική, στὴν ἀποδοκιμασία μὲ στεντόρεια φωνή. Στὴν ἔντονη διαφωνία, στὴν ἔξυπνη εἰρωνεία καὶ στὸ καυστικὸ χιοῦμορ. Στὴν ἀπαθῆ ὀργὴ ποὺ δὲν μετέρχεται βία καὶ ὕβρεις, ἀλλὰ κραυγάζει γιὰ τὰ δίκια της.
.             Ὅλα αὐτὰ τὰ δείγματα ζωντάνιας, αὐθεντικότητας καὶ λεβεντιᾶς μέσα σὲ μία δημοκρατία, αὐτὰ εἶναι ὁ στόχος.
.             Ν σ ταράζω στν δικία κα στ ψέμα, ν σ κλέβω, ν σ κμεταλλεύομαι, ν σο κάνω τ βίο βίωτο, ν σο καταστρέφω τος κόπους κα τν δρώτα μίας ζως, ν ξεπουλάω τν πατρίδα, ν σο προσβάλλω τ ερ κα τ σια, λλ σ ν μ διαμαρτύρεσαι! Μὴν ὑψώνεις τὸν τόνο τῆς φωνῆς σου! Δὲν εἶσαι κόσμιος, δὲν εἶσαι πολιτικῶς ὀρθός… Ἄ πὰ πά!… Νὰ σοῦ κάθομαι δηλαδὴ στὸ σβέρκο καὶ νὰ μοῦ λὲς κι εὐχαριστῶ, στὸ ὄνομα μίας φαρισαϊκῆς κι ἀπόλυτα διαστρεβλωμένης ἔννοιας τῆς εὐγένειας κι ἑνὸς ψευδεπίγραφου καθωσπρεπισμοῦ. Τὸν παραφορτώσαμε, δηλαδή, τὸν γάϊδαρο καὶ γκαρίζει. Κι αὐτὸ τὸ γκάρισμα τὸ καταδικάζουμε μετὰ ὡς λεκτικὴ βία!
.             Στ’ αὐτιὰ μίας κοινῆς γνώμης ποὺ εἶναι θυμωμένη μὲ τὰ πραγματικὰ φαινόμενα τοῦ βίαιου ἀκτιβισμοῦ, ἡ ἔντονη διαμαρτυρία καὶ οἱ φωνὲς τοῦ ἀδικημένου εὔκολα μπορεῖ νὰ παρουσιαστοῦν ὡς γραφικές, ἔξω ἀπὸ τὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας καὶ ἀμετροεπεῖς. Μὲ λίγη διαστρέβλωση ἴσως νὰ θεωρηθοῦν καὶ ὡς προτροπὴ σὲ βία. Κι ἂν κάνει τὸ λάθος καὶ τοῦ ξεφύγει καὶ καμιὰ λέξη παραπάνω ἢ ἐκφραστεῖ μὲ τὸν λάθος τρόπο τοῦ λέγειν; Στὴν πυρά! Σὰν τὰ ποντίκια τοῦ παραμυθιοῦ, ἀκολουθῆστε ὅλοι τὸν ἤπιο καὶ γλυκερὸ ἦχο τῶν αὐλητῶν. Οἱ αὐλητές… Ἀπ’ ἔξω πλατὺ χαμόγελο, πόζα, ἤρεμος τόνος στὴ φωνὴ καὶ ὕφος ἀνθρώπου πνευματικοῦ κι ἀπὸ μέσα σαπίλα. Παίζουν τὸν σκοπὸ τοῦ ἀπατηλοῦ πολιτικοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἄρρωστης ἡσυχίας ποὺ οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴ δημοκρατία. Ἀκολουθῆστε τους, ἄνευροι, ψοφοδεεῖς, ἄνοστοι, δειλοί, ὑποταγμένοι, χωρὶς μαχητικὸ καὶ θυσιαστικὸ φρόνημα ἀκολουθῆστε μὲ βλέμμα γυάλινο, μπαγιάτικο, φοβισμένο. Ἀκολουθῆστε… καρφὶ στὸ γκρεμό.
.             Ὅσο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ βία, ἡ ὀξύτητα, ἡ μισαλλοδοξία κι ὁ φανατισμός, ἄλλο τόσο ἐπικίνδυνη εἶναι κι αὐτὴ ἡ ὕπουλη διαστολὴ καὶ διαστροφὴ τῆς ἔννοιας τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. Σύμφωνα μ ατν τ διαστροφ ντονη κα σ ψηλος τόνους κριτικ το Κυρίου μας στος φαρισαίους θ ταν σίγουρα κτς ρίων κα καταδικαστέα. Λέτε ν Το λειπε πραότητα, κατανόηση κι γάπη;

 

 

Σχολιάστε