Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ"

MIΑ ΑΚΤΙΝΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ

Φοιτητς καθαρίζουν τν Θεολογικ Σχολ το Α.Π.Θ.

Μάγδα Πετροπούλου, 10.12.18

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ»: Εὖγε στοὺς φοιτητὲς ποὺ μὲ κοινωνικὴ συνείδηση ἔρχονται νὰ προβάλλουν μιὰ “πνευματικὴ” ἀντίσταση στὴν κρατικὴ ἀθλιότητα, ἀνικανότητα καὶ παράνοια, ἡ ὁποία ἀφήνει ἐπὶ δεκαετίες συστηματικὰ ἀνεξέλεγκτες τὶς «προοδευτικὲς δυνάμεις» νὰ βανδαλίζουν τὴν δημόσια περιουσία καὶ εἰδικότερα τὰ Πανεπιστημιακὰ Ἱδρύματα.

.           Στὸ κάλεσμα τοῦ κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, Θεόδωρου Γιάγκου ἀνταποκρίθηκαν φοιτητὲς τῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν σήμερα στὸ χῶρο τῆς Κοσμητείας, προκειμένου νὰ βοηθήσουν στὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν, ποὺ ὑπέστη τὸ κτίριο τῆς Θεολογικῆς, μετὰ τὰ ἐκτεταμένα ἐπεισόδια τῆς περασμένης Πέμπτης.
.           Δεκάδες φοιτητὲς συγκεντρώθηκαν ἀπὸ τὸ πρωὶ στὸ ἀμφιθέατρο Δ τῆς Σχολῆς καὶ σὲ συνεργασία μὲ τοὺς προέδρους τῶν δύο τμημάτων τῆς Σχολῆς χωρίστηκαν σὲ ὁμάδες. Φοιτητές, μεταπτυχιακοί, καὶ ὑποψήφιοι διδάκτορες φόρεσαν γάντια καὶ πῆραν πανιὰ στὰ χέρια γιὰ νὰ καθαρίσουν τὰ θρανία, νὰ σβήσουν συνθήματα ποὺ ἦταν γραμμένα στοὺς τοίχους καὶ νὰ βοηθήσουν σὲ συνεργασία μὲ τὸ προσωπικὸ τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν στὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν.
.           «Εἶναι πολὺ παρήγορο ὅτι ἔχουν ἐκδηλώσει τὸ ἐνδιαφέρον τους οἱ φοιτητές μας καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς βρίσκονται σήμερα ἐδῶ θεωρώντας ὅτι ἡ σχολὴ εἶναι δεύτερο σπίτι τους», δήλωσε ὁ ἀναπληρωτὴς κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, Συμεὼν Πασχαλίδης.
.           «Θὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε, γιὰ νὰ ἀνοίξει ἡ Σχολὴ πιὸ γρήγορα. Βλέπουμε ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο γίνεται ἕνας χῶρος, ποὺ εἶναι ἄνδρο παρανομίας καὶ ἐγκληματικότητας καὶ ἴσως γιὰ αὐτὸ πολλοὶ νὰ ἀδιαφοροῦν», τόνισε ὁ μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς τῆς Θεολογικῆς, Γιῶργος Δαγκλῆς.
.           Σημειώνεται ὅτι μετὰ τὶς φθορὲς ποὺ προκλήθηκαν στὴ Θεολογική, ἡ Σχολὴ θὰ παραμείνει κλειστὴ μέχρι τὴν Τετάρτη, ἐνῶ σήμερα θὰ γίνει συνεδρίαση προκειμένου νὰ ἀποφασιστεῖ ἂν θὰ ἀνοίξει Πέμπτη ἢ Παρασκευή.

 

ΠΗΓΗ: thestival.gr

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

ΕΚΚΛΗΣΙΑ καὶ ΕΘΝΟΣ «Αὐτός πού θεσμοθέτησε “οὐδέτερο” γένος στοὺς ἀνθρώπους, ὁ ἴδιος θέλει συνταγματικά νά κάνη “οὐδέτερη” πνευματικά καί τή χώρα μας»

Ἐκκλησία καί Ἔθνος

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη

.           Ἐκκλησία καί Ἔθνος. Ἐκκλησία καί Γένος. Μᾶλλον οἱ δύο αὐτοί συνδυασμοί ταιριάζουν καλύτερα στή συνοχή καί τή συνύπαρξι τῶν δύο θεσμῶν στόν τόπο μας. Ἐκκλησία καί κράτος! Εἶναι συνδυασμός πού κρατικοποιεῖ τήν Ἐκκλησία ἤ ἱεροποιεῖ τό κράτος.
.           Στήν πατρίδα μας ὑπάρχει καί ἡ Ἐκκλησία. Δέν εἶναι «κράτος ἐν κράτει». Εἶναι ἡ καρδιά τοῦ σώματος. Χωρίς τήν καρδιά τό σῶμα δέν λειτουργεῖ. Χωρίς τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει κράτος, ἀλλ᾽ ὄχι Ἑλληνικό κράτος. Ἡ Ἐκκλησία χωρίς τήν Ἑλλάδα θά ζήση. Θά πορεύεται πρός τά ἔθνη (Πράξ. κη´ 28). Ἡ Ἑλλάδα χωρίς τήν Ἐκκλησία δέν θά ζήση.
.           Δέν ἔχει ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά «δεκανίκια» τοῦ κράτους. Κάποτε ἡ δέσμευσίς της ἀπό τό κράτος τήν βλάπτει κιόλας. Τό κράτος ὅμως ὀφείλει σεβασμό πρός τήν Ἐκκλησία. Καί ὅταν λέμε Ἐκκλησία, ἐννοοῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό Του. Ἐννοοῦμε τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὅλους τούς πιστούς Ὀρθοδόξους, πού δέχονται καί προσδέχονται τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
.           Ἡ Ἐκκλησία δέν ὀφείλει τήν ὑπόστασί της στό κράτος. Τό ἔχει ἀποδείξει ἐπανειλημμένως ἐπί εἴκοσι αἰῶνες. Ἔζησε, ὄχι γαντζωμένη στήν κρατική ἐξουσία, ἀλλά διωγμένη ἀπό τόν ἑκάστοτε «Καίσαρα».
.           Εἰδικά τό ἑλληνικό ἔθνος ὅμως, ὀφείλει τήν ὑπόστασί του στήν Ἐκκλησία. Καί κατά τοῦτο ἡ Ἐκκλησία δέν ἐπιτρέπει στόν ὁποιονδήποτε περαστικό ἀπό τόν κυβερνητικό θῶκο νά ξερριζώνη ἀσύστολα θεσμούς καί δεσμούς ἱερούς, πού τούς παραγγέλλει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι πολύ μικροί ὅσοι νομίζουν ὅτι θά γκρεμίσουν τίς αἰώνιες ἀλήθειες ἤ ὅτι θά μετακινήσουν το βράχο τῶν αἰώνων τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, τοῦ Χριστιανισμοῦ.
.           Γιά τό Ἑλληνικό κράτος εἶναι τιμή νά ἀρχίζει τό Σύνταγμά του μέ τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀλλοίμονο δέ, ἄν νομίζουν ὅτι τούς χρωστάει ὁ Θεός εὐεργεσία Του, ἐπειδή Τόν ἔχουν προμετωπίδα στό Σύνταγμα!
.           Πάντως, οἱ πιστοί χριστιανοί, δέν θά θέλαμε τήν προμετωπίδα «Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος» σέ ἕνα Σύνταγμα πού νομιμοποιεῖ ὅλα τά ἐξαμβλώματα τῆς ἀνηθικότητας καί ἐκπαραθυρώνει τήν ἐλληνορθόδοξη ἀγωγή τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων. Ἕνα τέτοιο Σύνταγμα, πού στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἱδρύεται οὐσιαστικά ἕνα… ἄθεο κράτος, μοιάζει μέ συνταγή γιατροῦ, πού ἔχει τό «cum Deo», ἀλλά προσφέρει… δηλητήριο!
.             Ἄς μήν ἐπιζητῆ ὁ ἄθεος πρωθυπουργός συμφωνία μέ τήν Ἐκκλησία. Και ἄς μήν σπεύδη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά εὐχαριστῆ (!) τόν ἄθεο συνομιλητή του.
Ἡ Ἐκκλησία βλέπει τήν Ἑλλάδα ὡς εὐλογημένο χῶρο. Καί φυσικά ὅσοι διάκονοι τοῦ Εὐαγγελίου, ἱερεῖς, σπέρνουν τήν Ἀλήθεια, ὅσοι ἀγωνίζονται γιά τή φιλανθρωπία καί τήν ἀγάπη καί καλοῦν τό λαό στήν ἀρετή καί τήν εὐσέβεια, αὐτοί εἶναι «ἄξιοι τοῦ μισθοῦ αὐτῶν» (Λουκ. ι´ 17). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γιά τόν ἑαυτό του, δέν ἤθελε τίποτε! Ἀλλά γιά τούς ἐργάτες, γενικῶς, τῆς Ἐκκλησίας λέγει: «Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τά πνευματικά ἐσπείραμεν, μέγα εἰ τά σαρκικά θερίσομεν;» (Α´ Κορ. θ´ 11).
.           Ἀκούγεται, ἄλλοτε ὑπόκωφα, ἄλλοτε ἀναιδέστατα, ὅτι θά κοπῆ ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου. Λησμονοῦν ἄραγε ὅτι οἱ περισσότεροι κληρικοί εἶναι τίμιοι, πολύτεκνοι συνήθως, οἰκογενειάρχες καί ὅτι τό λειτούργημά τους εἶναι χωρίς «ὀκτάωρα» καί «ὡράρια»;
.           Ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἄν ὁ ἄθεος πρωθυπουργός καί ἡ συμμοριακή παρέα του καταδικάσουν τόν κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Πατρίδα θά θρηνήση. Αὐτός πού θεσμοθέτησε «οὐδέτερο» γένος στό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὁ ἴδιος θέλει συνταγματικά νά κάνη «οὐδέτερη» πνευματικά καί τή χώρα μας! Μόνο πού ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δέν ὑφίσταται «οὐδετερότητα»: «Ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι…» (Ματθ. ιβ´ 30).

, ,

Σχολιάστε

ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΖΑΕΦ, Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΤΑΙΕΙ

ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΖΑΕΦ, Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΤΑΙΕΙ

Ἀπὸ τὸν
Σάββα Καλεντερίδη
ἐφημ. «Δημοκρατία», 07.12.2018

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. «ΒΙΒΛ.» Ὅπως θὰ δεῖτε διαβάζοντας τὸ ἄρθρο αὐτό «Οἱ νήθικοι, μείλικτοι κα ναιδέστατοι Ἐφιάλτες», δὲν ὀρρωδοῦν πρὸ οὐδενός. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι εἶναι ποὺ συνομολογοῦν ἱστορικὲς «συμφωνίες» μὲ τὴν Ἐκκλησία!

.               Τελικά, αὐτὴ ἡ χώρα δὲν ἔχει σωτηρία! Ἐδῶ καὶ μῆνες, καὶ προτοῦ ὑπογραφεῖ ἡ κατάπτυστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, λέγαμε καὶ γράφαμε ὅτι θὰ εἶναι καταστροφικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ὕπαρξη «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ἐθνικῆς ταυτότητας, καὶ ὅτι κάτι τέτοιο, ὑπὸ προϋποθέσεις, θὰ μποροῦσε νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴν ἐθνικὴ ἑνότητά μας, ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας μας.
.               Κι αὐτό, γιατί μὲ τὴν ἀναγνώριση «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ἐθνικῆς ταυτότητας γιὰ τοὺς κατοίκους τῶν Σκοπίων δὲν μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀρνηθεῖ στοὺς Ἕλληνες πολίτες, ποὺ μιλοῦν ἕνα ἀντίστοιχο γλωσσικὸ ἰδίωμα, ὅτι αὐτὸ εἶναι «μακεδονικὴ» γλῶσσα, οὔτε νὰ τοὺς ἀρνηθεῖ ὅτι εἶναι «ἐθνικὰ Μακεδόνες», ὅπως δεκαετίες τώρα παλεύουν νὰ ἀναγνωριστοῦν, χωρὶς ἐπιτυχία.
.               Τώρα, λοιπόν, μὲ τὴν κατάπτυστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀνοίγει διάπλατα ὁ δρόμος γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς «μακεδονικῆς» γλώσσας στὴ Φλώρινα, στὴν Πέλλα, στὴν Κοζάνη, στὴ Θεσσαλονίκη, στὶς Σέρρες, στὴν Ἠμαθία καὶ τὴ Δράμα, σὲ πρώτη φάση, σὲ «φροντιστήρια». Σὲ δεύτερη φάση, ὅταν θὰ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ὡς «μακεδονικὴ μειονότητα» μέσα στὴν Ἑλλάδα, θὰ ἀπαιτήσουν τὴ διδασκαλία τῆς μητρικῆς «μακεδονικῆς» γλώσσας στὴ δημόσια ἐκπαίδευση. Αὐτὰ ἦταν προφανῆ πολὺ προτοῦ ὑπογραφεῖ ἡ συμφωνία καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐκφράσαμε ἐπανειλημμένα καὶ μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο τὶς ἀντιρρήσεις καὶ τὶς ἐνστάσεις μας στὴν ὑπογραφή της. Τὸ τί μᾶς ἔσυραν καὶ μὲ ποιοὺς χαρακτηρισμοὺς μᾶς ἔλουσαν οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς συμφωνίας δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ.
.               Ὅμως, γνωρίζουμε ἐδῶ καὶ δεκαετίες ὅτι δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο νὰ ὑπηρετεῖς τὴν πατρίδα καὶ νὰ ὑπερασπίζεσαι τὰ ἐθνικὰ δίκαια καὶ συμφέροντα στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα. Γιατί ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων τὰ συμφέροντα ἀντιστρατεύεσαι εἶναι νήθικοι, μείλικτοι κα ναιδέστατοι. Πᾶμε τώρα στὶς δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ Ζάεφ, ἀπαντώντας σὲ βουλευτὲς τοῦ ἀντιπολιτευόμενου VMRO, ποὺ ρωτοῦσαν τί θὰ γίνει μὲ τὴν ὑποτιθέμενη «μακεδονικὴ» μειονότητα σὲ Βουλγαρία καὶ Ἑλλάδα. Ὁ… μετριοπαθὴς Ζόραν Ζάεφ τοὺς ἀράδιασε μὲ ὑπερηφάνεια τὰ ἑξῆς γιὰ τὸ τί ἀλλάζει μὲ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιὰ τοὺς «Μακεδόνες» στὴν Ἑλλάδα: «Μιλᾶτε γιὰ τοὺς Μακεδόνες στὴν Ἑλλάδα μὲ τόσο πάθος – καὶ αὐτὸ εἶναι θαυμάσιο. Ἂς ἀναρωτηθοῦμε τί κάνουμε γιὰ αὐτοὺς ἐδῶ καὶ 27 χρόνια. Ἂς εἴμαστε εἰλικρινεῖς: κάναμε κάτι γι’ αὐτούς; Ἡ ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ προβλήματος, ποὺ εἴχαμε γιὰ 27 χρόνια, αὐτὸ ἦταν ἕνα βάρος στοὺς ὤμους μας».
.               Συνεχίζοντας ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς εἶπε: «Τώρα ἔχουμε καλύτερες πιθανότητες, τώρα ἔχουμε εὐκαιρίες γιὰ τὰ παιδιὰ στὴν Ἑλλάδα νὰ μάθουν τὴ μακεδονικὴ γλῶσσα – μέχρι τώρα αὐτὸ ἀπαγορευόταν, ἦταν ἕνα θέμα ταμπού. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἤδη διδάσκεται στὴ Μακεδονία. Ἔχουμε μία εὐκαιρία νὰ τοὺς βοηθήσουμε ἀληθινά, νὰ ἀπομακρύνουμε τὰ σύνορα». Μετὰ τὶς δηλώσεις αὐτές, ξέσπασε σάλος στὴν Ἑλλάδα, λὲς καὶ ὁ Ζάεφ εἶπε κάτι ποὺ δὲν ἦταν γνωστό. Μά, αὐτὸ ἀκριβῶς λέγαμε τόσον καιρό, ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ ἡ ἀναγνώριση «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ἐθνικῆς ταυτότητας θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι σλαβοφώνους ποὺ ἐπιδιώκουν ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν ἀναγνώριση γλώσσας καὶ ταυτότητας.
.               Μάλιστα, σὲ ἄρθρο μας ποὺ δημοσιεύθηκε τὴν ἡμέρα ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας, γράφαμε τὰ ἑξῆς: «Δυστυχῶς, στὴ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια, ποὺ ὑπογράφει ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς τὴν ὥρα ποὺ διαβάζει ὁ ἀναγνώστης αὐτὲς τὶς γραμμές, ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο δὲν πῆρε τίποτα, ἀλλὰ ἔδωσε τὰ πάντα. Τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει γεωγραφικὴ Μακεδονία, γλῶσσα καὶ ταυτότητα, μὲ τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ συμφωνία τὰ ἀναγνωρίζουμε, ἀποδυναμώνοντας τὴν ἐθνικὴ ἄμυνα καὶ ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας στὴ Θράκη καὶ δημιουργώντας προϋποθέσεις ἀκόμα καὶ διαμελισμοῦ τῆς πατρίδας μας. Ἰδοὺ οἱ ἀποδείξεις.
.               Κατ᾽ ἀρχήν, ἡ Ἑλλάδα, προτοῦ ὑπογράψει ὁποιαδήποτε συμφωνία, ἔπρεπε νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ βρεῖ τὴν ἀπάντηση στὸ ἑξῆς ἐρώτημα: γιατί οἱ Σκοπιανοὶ καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται ἀπὸ πίσω τους ἐπιμένουν σὲ κάτι ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι γνωρίζουν ὅτι δὲν τοὺς ἀνήκει; Γιατί ἐπιμένουν στὸ ὄνομα “Μακεδονία”, στὴ μακεδονικὴ γλῶσσα καὶ ταυτότητα, τὴ στιγμὴ ποὺ γνωρίζουν ὅτι ἡ περιοχή τους δὲν εἶναι Μακεδονία, ὅτι ἡ γλῶσσα τους εἶναι ἡ βουλγαρικὴ καὶ ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι Σλαβοβούλγαροι;
.               Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: γιατί θέλουν νὰ διεκδικήσουν τὶς περιοχὲς ποὺ διεκδικοῦσαν στὴ διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, στὶς ὁποῖες κατοικοῦσαν πληθυσμοὶ ποὺ μιλοῦσαν τὴν ἴδια γλῶσσα μαζί τους. Πρόκειται γιὰ περιοχὲς τῶν νομῶν Φλώρινας, Κοζάνης, Πέλλας, Ἠμαθίας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρῶν καὶ Δράμας, ὅπου ὑπάρχουν χωριά, τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι μιλοῦν τὴ γλῶσσα ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, ἀναγνωρίζει ὡς “μακεδονική”…»
.               Αὐτὰ λέγαμε, τὴν ἡμέρα ποὺ ὑπογραφόταν ἡ κατάπτυστη συμφωνία. Καὶ «πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι», δηλαδὴ πρὶν κὰν κυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἡ συμφωνία αὐτή, ἔχουν ἀρχίσει ἤδη οἱ πρωτοβουλίες καὶ οἱ κινήσεις σὲ Φλώρινα καὶ Πέλλα γιὰ τὴ δημιουργία φροντιστηρίων «μακεδονικῆς» γλώσσας, ἐνῶ οἱ φωνὲς τῶν ψευτομακεδόνων νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς «ἐθνικὰ Μακεδόνες» ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἠχοῦν πιὸ γλυκὰ στὰ αὐτιὰ ὅσων μέχρι χθὲς οὔτε ἤθελαν νὰ ἀκούσουν κάτι τέτοιο.
.               Συνοψίζοντας, κρούουμε ἄλλη μία φορὰ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὴν κυβέρνηση καὶ στὰ κόμματα, καὶ τοὺς καλοῦμε νὰ ἀναλογιστοῦν τὸ μέγεθος τῆς προδοσίας ποὺ θὰ διαπράξουν, ἂν τελικὰ φέρουν πρὸς ψήφιση καὶ κύρωση αὐτὴ τὴν κατάπτυστη συμφωνία. Ἡ λύση δὲν εἶναι ὁ Νίμιτς, στὸν ὁποῖο κατέφυγε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, γιὰ νὰ συνετίσει τὸν Ζάεφ. Ὅταν κυρωθεῖ ἡ συμφωνία αὐτὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τέτοια προβλήματα θὰ ἀντιμετωπίζουμε σὲ καθημερινὴ βάση ἐπὶ δεκαετίες καὶ αἰῶνες, ἀφοῦ δίνουμε τὴ σφραγίδα τῆς Μακεδονίας σὲ ἕνα κράτος, τὸ ὁποῖο θὰ διεκδικεῖ τὴ μακεδονικὴ ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό.
.               Ὅταν θὰ ἔχει γίνει μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ε.Ε., τότε δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον κανένας τρόπος νὰ σταματήσουμε τὴν καταστροφή. Ὅ,τι εἶναι νὰ γίνει πρέπει νὰ γίνει τώρα, καὶ ἡ λύση τοῦ προβλήματος πρέπει νὰ ἐπιδιωχθεῖ στὴν ἑξῆς βάση: δὲν ὑπάρχουν γεωγραφικὴ Μακεδονία, γλῶσσα καὶ ἐθνότητα. Ὁποιαδήποτε ἄλλη λύση θὰ προκαλέσει τεράστια προβλήματα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν Ἑλληνισμὸ γενικότερα, ἐνῶ θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀλλαγὴ τῆς παγκόσμιας Ἱστορίας, ἀφοῦ οἱ Σκοπιανοί, ὡς κράτος μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία» ποὺ κατοικεῖται ἀπὸ «Μακεδόνες» οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦν τὴ «μακεδονικὴ» γλώσσα, βῆμα βῆμα θὰ διεκδικήσουν τὴν «πατρότητα» τῆς μακεδονικῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ.
.               Ἂς ἀναλογιστοῦν οἱ πολιτικοὶ ἄν, μὲ τὴν ὑπογραφὴ καὶ τὴν ψῆφο τους, θέλουν νὰ πάρουν μία θέση στὶς δέλτους τῆς Ἱστορίας ὡς Λεωνίδες ἢ ὡς Ἐφιάλτες.

 

 

Σχολιάστε

«ΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩ» γιατί καταστήσατε ἀνοχύρωτη τὴν χώρα καὶ γιατί «ὁ Νικόλας μου στερήθηκε τοῦ δικαιώματος νὰ ζεῖ, νὰ ὀνειρεύεται καὶ νὰ δημιουργεῖ καὶ βυθίσατε τὴν οἰκογένειά του σὲ μία ἀνείπωτη θλίψη καὶ ὀδύνη». ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ

 

Ἐπιστολή – κόλαφος
τῆς μητέρας τοῦ Νικόλα
πρὸς τὸν πρωθυπουργό

.                 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ γιοῦ της Νικόλα, ποὺ βρῆκε τραγικὸ τέλος στοῦ Φιλοπάππου τὸν περασμένο Δεκαπενταύγουστο, ἡ μητέρα του κυρία Λαμπρινὴ Μουστάκα ἀπευθύνει ἐκ νέου ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ κ. Ἀλέξη Τσίπρα καλώντας τὸν ἴδιο καὶ τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες ποὺ τοὺς ἀναλογοῦν γιὰ τὸν ἄδικο χαμὸ ἑνὸς 25χρονου νέου.
«Τὸ ἔγκλημα κατὰ τοῦ γιοῦ μου ἦταν καὶ προδιαγεγραμμένο καὶ προαναγγελθέν. Καὶ ἡ Πολιτεία φέρει ἀκεραία τὴν εὐθύνη γιὰ ὅλα ὅσα θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν γίνει καὶ δὲν ἔγιναν προκειμένου νὰ ἀποτραπεῖ ἡ δολοφονία του», ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ἡ κυρία Μουστάκα.
Τὰ ἐρωτήματα ποὺ θέτει στὴν ἐπιστολή της ἡ κυρία Μουστάκα ἀφοροῦν στὴν ἀπόλυτη ἀδιαφορία τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἐπικίνδυνη κατάσταση ποὺ εἶχε διαμορφωθεῖ σὲ ἕνα τόσο κεντρικὸ σημεῖο τῆς Ἀθήνας. […]
Στὴν ἐπιστολή της ἀσκεῖ ἐπίσης κριτικὴ στὴ μεταναστευτικὴ πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης, ποὺ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ εἰσέρχονται στὴ χώρα ἀνεξέλεγκτα ἐγκληματικὰ στοιχεῖα, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ προστατεύσει ἀποτελεσματικὰ τοὺς Ἕλληνες πολίτες.

Ὁλόκληρη ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἀθήνα, 6 Δεκεμβρίου, 2018
Πρός:
–Τὸν Πρωθυπουργὸ κ.  Ἀλέξη Τσίπρα
Κύριε Τσίπρα,

.           Ἀνήμερα το γίου Νικολάου κα βιώνοντας ντ γι τν χαρ τς γιορτς τν πέρτατο πόνο τς πώλειας, μὲ ἄδεια γιὰ πρώτη φορὰ καὶ δυστυχῶς γιὰ πάντα τὴν μητρική μου ἀγκαλιά, σᾶς ἐνημερώνω ὅτι μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς δικογραφίας γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ γιοῦ μου Νικόλα στοῦ Φιλοπάππου, πληροφορηθήκαμε καὶ ἐπισήμως ἀπὸ τὸ περιεχόμενό της, ὅτι καὶ οἱ τρεῖς ὑπόδικοι ἦταν γνωστοὶ στὴν ΕΛ.ΑΣ.
.           Πρὶν τὴν ἐγκληματική τους δράση στὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο, δὲν ἦταν πρότυπα «φιλήσυχων μεταναστῶν». Διότι, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας: Ὁ  ἕνας ἐξ αὐτῶν, ὁ κατὰ δήλωσή του ἀνήλικος Πακιστανὸς Younas Imtisal, ἔχοντας συλληφθεῖ, στὶς ἀρχὲς τοῦ χρόνου στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, γιὰ ληστεία καὶ παράνομη ὁπλοφορία, «τιμωρήθηκε» μὲ «βαρύτατες ποινές»: Νὰ ἐμφανίζεται, δηλαδή, στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Ὁμονοίας  μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα, ἂν καὶ ἦταν ἀγνώστου διαμονῆς!
.           Ὁ Ἰρακινὸς Abdeen Sajjad Khaleel Ibrahim ἢ Sajjad, ἂν καὶ εἶχε συλληφθεῖ γιὰ κλοπή, ἐπίσης ἀφέθηκε ἐλεύθερος νὰ συνεχίσει τὴν ἐγκληματική του δράση. Ὁ ἴδιος, κατὰ τὴν ἐξέτασή του, δήλωσε: «Στὰ δυόμιση χρόνια ποὺ βρίσκομαι στὴν Ἑλλάδα, μένω σὲ σπίτι ποὺ μᾶς νοικιάζουν!!!!! καὶ δὲν δουλεύω, γιατί ἂν δουλεύω, δὲν μπορῶ νὰ παίρνω τὸ ἐπίδομα τοῦ πρόσφυγα.
.           Ὁ ἐνήλικος Πακιστανὸς Qadeer ἢ Ahmed Ahmad ἢ Qadeer, εἶχε συλληφθεῖ στὶς 17/8/2016 γιὰ παράβαση τοῦ Νόμου περὶ παράνομης εἰσόδου στὴν χώρα. Δύο χρόνια μετὰ καὶ συγκεκριμένα στὶς 19/4/2018 συνελήφθη  ἐκ νέου γιὰ παράβαση τοῦ Νόμου περὶ παράνομης εἰσόδου  καὶ διετάχθη ἡ ἀπέλασή του.  Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἀπελάθηκε ἢ ὄχι; Καὶ ἐὰν ὄχι, γιατί; Μήπως ἀπελάθηκε καὶ ἐπανῆλθε δριμύτερος; Ποιός γνωρίζει ἄραγε στὴν ἀφύλακτη χώρα μας πότε εἰσέρχονται καὶ πότε ἐξέρχονται παρανόμως «οἱ ὑπήκοοι τρίτων χωρῶν»;
.           Στὴν συνέχεια, καὶ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀφέθηκαν νὰ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι, οἱ τρεῖς φυσικοὶ αὐτουργοὶ ἐξακολούθησαν ἀνενόχλητοι τὴν ἐγκληματική τους δράση. Πιὸ συγκεκριμένα, πρὶν τὴν στυγερὴ δολοφονία τοῦ Νικόλα μου, ἔχοντας συστήσει συμμορία, εἶχαν διαπράξει τουλάχιστον ἄλλες 12 ἐγκληματικὲς ἐνέργειες τρομοκρατώντας καὶ ληστεύοντας Ἕλληνες καὶ τουρίστες στὸν λόφο τοῦ Φιλοπάππου.
.              ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Ἡ Κυβέρνησή σας, μὲ τὴν τακτικὴ τῶν ἀνοικτῶν καὶ ἑπομένως ἀνύπαρκτων συνόρων, καὶ χωρς ν ναρωτηθε ποτ ἐὰν λληνικς λας πιθυμε ν καταντήσετε τν χώρα του να «ξέφραγο μπέλι», ποδέχεται μ νοιχτς γκάλες τος  «καλεσμένους της». Τος προσφέρει σίτιση, δωρεν διαμονή, φορολόγητα πιδόματα κα κοινωνικ σφάλιση, δείχνοντας παράλληλα τν δρόμο τς ξόδου π τν χώρα σ χιλιάδες νέους συμπολίτες μας.  πιπροσθέτως, «σεβόμενη τν ξιοπρέπειά τους», τος πιτρέπει ν παρανομον τιμωρητ προκειμένου ν «συμπληρώνουν τ πρς τ ζν».
.          
Ταυτόχρονα, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς παρανόμως εἰσελθόντες, «νιώθοντας εὐγνωμοσύνη καὶ θέλοντας νὰ εὐχαριστήσουν» τὴν χώρα ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ, ἐπιδίδονται σὲ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες  καὶ σκοτώνουν τοὺς πολίτες της. Προσφέρουν, προφανῶς, τὶς ὑπηρεσίες τους σὲ ἕνα κράτος γιὰ τὸ ὁποῖο τὰ Ἑλληνόπουλα –πλὴν ὀλίγων καὶ ἐκλεκτῶν- ἀποτελοῦν βαρίδια. Εἶναι ἀνεπιθύμητα καὶ ἄρα ἀναλώσιμα.
.           Ὁ γιός μου, πάντως, δὲν εἰσῆλθε στὴν Σκοτία οὔτε λαθραία, οὔτε «παράτυπα». Εἰσῆλθε μὲ τὸ διαβατήριό του καὶ ἀκολουθώντας ὅλες τὶς νόμιμες διαδικασίες. Στὴν Σκοτία, ὁ Νικόλας δὲν προέβη σὲ σύσταση ἐγκληματικῆς συμμορίας γιὰ νὰ ληστεύει καὶ νὰ σκοτώνει τοὺς πολίτες τῆς χώρας ποὺ τὸν φιλοξενοῦσε. Ἀντιθέτως, ἔνιωθε εὐγνωμοσύνη καὶ σεβόμενος τοὺς νόμους, σπούδαζε καὶ παράλληλα ἐργαζόταν, προσπαθώντας νὰ ἐξασφαλίσει μία ἀξιοπρεπῆ διαβίωση.  Καί, ἐσεῖς, ἐδῶ, ἡ ἴδια του ἡ Πατρίδα, τοῦ κόψατε μὲ τόσο βάναυσο καὶ ἀνάλγητο τρόπο τὰ φτερὰ ποὺ εἶχε ἀνοίξει.
.           Ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἦταν ἐνήμερη γιὰ τὴν παραβατικότητα καὶ τὴν ὑψηλὴ ἐπικινδυνότητα ποὺ ἐπικρατοῦσε στὸν λόφο τοῦ Φιλοπάππου. Ἡ περιοχή, ἕνας ὀργανωμένος ἀρχαιολογικὸς χῶρος, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀπόσταση μόλις πέντε λεπτὰ ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη καὶ ἔχει πολὺ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα, εἶχε μετατραπεῖ σὲ ἄντρο ἀνομίας.
.           Ἡ ΕΛ.ΑΣ. μολονότι γνώριζε, μετὰ ἀπὸ ἑκατοντάδες περιστατικά, ὅτι τὴν περιοχὴ λυμαίνονται συμμορίες ἀλλοδαπῶν, ποὺ ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ αἰχμηρῶν ἀντικειμένων ληστεύουν Ἕλληνες καὶ τουρίστες, εἶχε ἐπιλέξει νὰ κωφεύει καὶ νὰ ἀδρανεῖ. Καλυπτόμενη, προφανῶς, ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις σας,  κ. Τσίπρα, σὲ Ἐπίκαιρες Ἐρώτησεις στὴ Βουλὴ περὶ τοῦ ζητήματος τῆς δημόσιας ἀσφάλειας (17/2/2017 καὶ 3/11/2017)), ποὺ δηλώσατε: Στὴν μὲν πρώτη ὅτι τὸ θέμα τῆς ἐγκληματικότητας εἶναι «ἀνεπίκαιρο», στὴ δὲ δεύτερη ὅτι ἡ ἀναφορὰ στὴν «δῆθεν ἔξαρση τῆς ἐγκληματικότητας» εἶναι συνώνυμη τῆς «ἀκροδεξιᾶς ρητορικῆς τοῦ φόβου».
.           Συνεχίζετε, κ.Τσίπρα, νὰ πιστεύετε ὅτι κακῶς θίγεται τὸ ζήτημα καὶ ἀδίκως ἐκφράζονται ἀνησυχίες; Ὅλα βαίνουν καλῶς;
.           (Μὲ τὸ ἴδιο ἀλαζονικὸ ὕφος ἀπαντήσατε στὴν πρόσφατη Ἐπίκαιρη Ἐρώτηση -23/11/2018- βαφτίζοντας, ἐπίσης, τὴν ἀναφορὰ στὰ θέματα βίας καὶ παραβατικότητας στὰ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια «ψάρεμα στὰ θολὰ νερὰ μίας ἀκροδεξιᾶς ἀντίληψης» καὶ δηλώνοντας ὅτι «ἀρκεῖ μία κλήση ἑνὸς φοιτητοῦ γιὰ νὰ παρέμβει ἡ Ἀστυνομία».
.           Τὰ ὀργανωμένα καὶ σοβαρὰ κράτη, κ. Τσίπρα, ποὺ σέβονται τοὺς πολίτες τους, πρὶν «τὴν κλήση στὴν Ἀστυνομία», ἔχουν προνοήσει γιὰ τὴν τήρηση τῆς εὐταξίας, τῆς νομιμότητας καὶ τῆς ἀσφάλειας. Ἀσκοῦν πολιτικὲς πρόληψης καὶ ἀποτροπῆς. Κατὰ τὰ λεγόμενά σας, καὶ ὁ γιός μου, τὴν ὥρα ποὺ δεχόταν ἐπίθεση μὲ ἕνα σπασμένο μπουκάλι καὶ μαχαίρι στὸν λαιμό του, θὰ ἔπρεπε νὰ «πάρει τὴν ἄδεια τῶν κακοποιῶν» καὶ νὰ καλέσει τὴν Ἀστυνομία γιὰ νὰ τὸν… βοηθήσει!
.           Συνεχίζοντας, σᾶς ἐνημερώνω ὅτι ἡ Κυβέρνησή σας ἐξακολούθησε νὰ ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικὰ τὶς προειδοποιήσεις ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου, ὅπου εἶχε προταθεῖ ἡ διενέργεια περιπολιῶν καὶ ἡ διαρκὴς φύλαξη τοῦ χώρου καὶ δὲν μπῆκε κὰν στὸν κόπο νὰ ἀσχοληθεῖ καὶ νὰ ἀπαντήσει σὲ Ἐρώτηση Βουλευτοῦ, ποὺ κατατέθηκε στὶς 30-4-2018, μὲ θέμα  τὶς ἐπιθέσεις συμμοριῶν σὲ τουρίστες ποὺ ἐπισκέπτονται τὸν λόφο τοῦ Φιλοπάππου.
.           Ἐξακολούθησε, ἐπίσης, νὰ ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικὰ τὴν κραυγὴ ἀπόγνωσης τῶν ἀρχαιολόγων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀρχαιοφυλάκων, ποὺ ἔστελναν διαρκῶς ὑπομνήματα ζητώντας 24ωρη ἀστυνόμευση τοῦ χώρου, καθὼς εἶχαν πέσει καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ πέφτουν καὶ οἱ ἴδιοι θύματα ἐπιθέσεων.
.           Ἀναρωτιέμαι, ἂν ὅλα αὐτὰ δὲν συνιστοῦν ἕνα κράτος ὑπὸ πλήρη διάλυση, τότε τί συνιστοῦν;
.           Πῶς μπορεῖ αὐτὴ ἡ Πολιτεία νὰ θεωρεῖται συντεταγμένη, ὅταν ἐπιμένει νὰ καλωσορίζει πλῆθος ἀτόμων, χωρὶς νὰ γνωρίζει τὸ ὄνομά τους, τὴν χώρα προέλευσής τους καὶ τὴν ἡλικία τους; Παραχωρώντας ἁπλῶς στὴν FRONTEX μόνο τν δακτυλοσκόπησή τους, στε ταν κάποια στιγμ κατορθώσουν κα διαφύγουν π τν λλάδα κα συλληφθον σ λλη ερωπαϊκ χώρα, ν πιστραφον κα πάλι δ στν χώρα – ποθήκη;
.           Ἀλήθεια, ἀναρωτηθήκατε ποτὲ γιατί οἱ ὁμάδες αὐτὲς δὲν κινοῦνται πρὸς τὰ ὅμορα ἢ καὶ παρακείμενα κράτη τῆς Ἀσίας ἀρκετὰ ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ πολὺ πλούσια καὶ ὁμόθρησκα ἢ ἀκόμα καὶ ὁμόγλωσσά τους; Γιατί ραγε λοι πιλέγουν «ν λιάζονται στς πλατεες» τς Ερώπης; Δν σς πασχολε τ γεγονς τι, κτς π τος πρόσφυγες, εσέρχονται στν νοχύρωτη χώρα μας κα πικίνδυνα ξτρεμιστικ στοιχεα;

Κύριε Πρωθυπουργέ,

.           Ἔχετε ἀντιληφθεῖ  ὅτι τὸ πρώτιστο καθῆκον μίας εὐνομούμενης Πολιτείας εἶναι ἡ διασφάλιση τῆς προστασίας τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν της;
.           Ἐὰν ναί, σᾶς ἐρωτῶ:
.           Γιατί ἡ ΕΛ.ΑΣ., ἂν καὶ γνώριζε τὴν παράνομη δραστηριότητα τῶν συγκεκριμένων κακοποιῶν καὶ ἀφοῦ εἶχε τὰ στοιχεῖα τους, τοὺς ἄφηνε νὰ συνεχίζουν ἀνενόχλητοι ἀντὶ νὰ σταματήσει μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐγκληματική  τους δράση  καὶ νὰ προβεῖ ἄμεσα στὴν ἀπέλασή τους ;
.           Γιατί ἡ Πολιτεία δὲν εἶχε λάβει ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ποὺ θὰ ἐγγυῶντο τὴν ἀκίνδυνη καὶ ἀσφαλῆ ἐπίσκεψη σὲ ἕναν τόσο κεντρικὸ καὶ πολυσύχναστο κηρυγμένο ἀρχαιολογικὸ χῶρο;
.           Γιατί ἡ ΕΛ.ΑΣ., ἂν καὶ  εἶχε στὴν διάθεσή της σωρεία καταγγελιῶν γιὰ ληστεῖες καὶ ἀπόπειρες ληστειῶν στὴν συγκεκριμένη περιοχή,  δὲν εἶχε προβεῖ στὴν λήψη τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων ὄχι μόνον φύλαξης καὶ προστασίας τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου ἀλλὰ καὶ ἑξάρθρωσης  τῶν συμμοριῶν ποὺ δροῦσαν ἀνεξέλεγκτα;
.           Γιατί, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ δύο Γερμανίδες τουρίστριες (οἱ ὁποῖες δέχθηκαν ἐπίθεση πέντε μέρες πρίν, ἀπὸ τοὺς ἴδιους κακοποιοὺς καὶ ἀκριβῶς στὸν ἴδιο χῶρο ποὺ σκότωσαν τὸν γιό μου) ἂν καὶ προσκόμισαν τὶς φωτογραφίες τῶν δραστῶν, ἡ ΕΛ.ΑΣ. δὲν προέβη στὴν σύλληψή τους;
.           Γιατί τὸ Ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης (;) καὶ Προστασίας (;) τοῦ Πολίτη περίμενε πρῶτα νὰ χυθεῖ  τὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ μου γιὰ νὰ ἐπιθεωρήσει τὸν λόφο τοῦ Φιλοπάππου ὁ Ἀρχηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ, ἀντιστράτηγος Ἀριστείδης Ἀνδρικόπουλος καὶ νὰ λάβει (;) ἐκ τῶν ὑστέρων ἐπιπλέον μέτρα γιὰ τὴν «ἀποτελεσματικὴ» ἀστυνόμευση τῆς περιοχῆς ;

Κύριε Πρωθυπουργέ,

.           Εὐκόλως μπορεῖτε νὰ ἐννοήσετε, ὅπως καὶ κάθε λληνας, χων τν κοινν νον, τι τ γκλημα κατ το γιο μου ταν κα προδιαγεγραμμένο κα προαναγγελθέν. Καὶ ἡ Πολιτεία φέρει ἀκεραία τὴν εὐθύνη γιὰ ὅλα ὅσα θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν γίνει καὶ δὲν ἔγιναν προκειμένου νὰ ἀποτραπεῖ ἡ δολοφονία του.
.           Ὡς μητέρα τοῦ νεαροῦ πολίτη αὐτῆς τῆς χώρας, ποὺ χάθηκε τόσο πρόωρα, ἄδικα, ἀπάνθρωπα καὶ ὀδυνηρά, βιώνοντας, μάλιστα, τὸν ἀπόλυτο τρόμο τὶς τελευταῖες του στιγμές, σς κατηγορ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Νικόλας μου στερήθηκε τοῦ δικαιώματος νὰ ζεῖ, νὰ ὀνειρεύεται καὶ νὰ δημιουργεῖ καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι βυθίσατε τὴν οἰκογένειά του σὲ μία ἀνείπωτη θλίψη καὶ ὀδύνη.

Λαμπρινὴ Μουστάκα
Ἡ Μητέρα τοῦ Νικόλα

ΠΗΓΗ: in.gr

 

Σχολιάστε

ΑΣ ΧΑΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ!! (Δ. Νατσιός) «Ἀπὸ πρόεδρος τοῦ δεκαπενταμελοῦς, πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως»

ΑΣ ΧΑΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
  Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ!!

Δημ. Νατσιός

«Καὶ ἦρθαν τὰ παλληκάρια, χίλια, μύρια
ἦρθαν ἀπὸ τὰ σχολεῖα κι ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια»
Κωστὴς Παλαμᾶς

.               Στὴν σελίδα 85 τοῦ βιβλίου Γλώσσας τῆς ϛ΄ Δημοτικοῦ γ΄ τεῦχος, φιλοξενεῖται μία ἀφίσα.  Μὲ κόκκινα, πηχυαῖα γράμματα, καλεῖται, ὁ λαός, νὰ πάρει μέρος, στὶς 15 Φλεβάρη, σὲ ἀντιπολεμικὸ συλλαλητήριο.  Στὴν ἑπόμενη σελίδα, διαβάζουμε «Περπατώντας σὲ κάποιον κεντρικὸ δρόμο διαβάζετε αὐτὴ τὴν ἀφίσα.  Θὰ θέλατε νὰ πάρετε μέρος σ’ αὐτὸ τὸ συλλαλητήριο;  Δικαιολογῆστε τὴν ἀπάντησή σας».
.               Βεβαίως, ὅλα τὰ παιδιά, ἐπειδὴ τὸ ἐρώτημα εἶναι ὑποβολιμαῖο, καθοδηγούμενο, ἀπαντοῦν, ναί.  Ὁ σκοπὸς εἶναι «ἱερός», ἡ εἰρήνη, τὸ σταμάτημα τοῦ πολέμου. Καὶ ἂν πέσουμε καὶ σὲ κανένα δάσκαλο προοδευτικό, ἀντιφασίστα, ἀριστερόστροφο ντενεκέ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιδοθεῖ σὲ κατήχηση καὶ προσηλυτισμό, τότε ἀλλοίμονό μας.  Σὲ λίγα χρόνια τὸ 11χρονο παιδὶ τῆς ϛ΄ Δημοτικοῦ, θὰ φορέσει κουκούλα, θὰ ἐνταχθεῖ στὶς ἀναρχικὲς συλλογικότητες θὰ φοιτήσει στὶς παραγωγικὲς δομὲς τοῦ «Ρουβίκωνα» καὶ θὰ κάνει μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν κατασκευὴ καὶ ρίψη «μολότωφ».  Οἱ δὲ γονεῖς του, οἱ καημένοι, ἂν εἶναι τοῦ ἰδίου φυράματος, θὰ καμαρώνουν γιὰ τὴν «ἐπαναστατικότητα» τοῦ βλασταριοῦ τους. Θὰ νοσταλγοῦν τὰ νιάτα τους, τὶς πορεῖες, τὰ ἀμφιθέατρα, τὰ σφυροδρέπανα, τὰ ταγάρια καὶ τὶς συναφεῖς ἀμφιέσεις, τὸ ΠΑΣΟΚ, τὸν διορισμό.  Προοδευτικὰ πράγματα… (Μέσα τους, ἐνδόμυχα, θὰ εὔχονται νὰ ἔχει τὸ παιδί τους τὴν τύχη τοῦ Ἀλέξη.  Ἀπὸ πρόεδρος τοῦ δεκαπενταμελοῦς, πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως).
.               Ἂν εἶναι, οἱ γονιοί, διαφορετικοῦ φυράματος, συντηρητικῆς κοπῆς, καλοί, καθωσπρέπει ἄνθρωποι, θὰ ἀλληλοπετροβολοῦνται, ἀναζητώντας τὸ τί πῆγε στραβὰ σ’ αὐτὸ τὸ παιδί.
.               Ἂν εἶναι σκέτο φύραμα, θὰ συνεχίσουν νὰ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ ποιὰ καλλίπυγος ὀδαλίσκη θὰ ἀναδειχθεῖ τὸ ἑπόμενο «top model».
.               Ἐπιστροφὴ στὸ σχολεῖο.  Καταλήψεις καὶ πορεῖες μαθητῶν εἴχαμε γιὰ χρόνια.  Καὶ ἐπαναλαμβάνω: Ἡ ἀφίσα γιὰ συμμετοχὴ στὸ ἀντιπολεμικὸ συλλαλητήριο, τὸν Φλεβάρη-ὄχι τὸν Φεβρουάριο- εἶναι τὸ τελευταῖο, τὸ ἀποχαιρετιστήριο μάθημα γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ, πρὶν διαβοῦν τὸ κατώφλι τοῦ Γυμνασίου.  Τὸ ὑπουργεῖο καὶ τὰ σαΐνια τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, δὲν ξεπροβοδίζουν τὰ παιδιὰ Μ’ ἕνα κείμενο ἢ ποίημα ἑνὸς μεγάλου μας λογοτέχνη, γιὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς παιδείας, ἀλλὰ μὲ εὐχὲς καὶ παροτρύνσεις γιὰ καλά… συλλαλητήρια (κάτι ποὺ νὰ ἔχει σχέση μὲ “ἀντὶ”-ἀντιφασιστικό, ἀντιρατσιστικὸ) καὶ ἐπιτυχημένες καταλήψεις.
.               Παρένθεση: Ἕνας γνήσιος ἀριστερὸς ποτὲ δὲν λέει “Φεβρουάριος”. Γιὰ νὰ μὴν στιγματιστεῖ σὰν ἀντιδραστικὸς αὐτολογοκρίνεται, θεωρεῖ καθῆκον του ἀγωνιστικὸ νὰ ἀποστειρώνει αὐστηρὰ τὴ «γλώσσα τοῦ λαοῦ» ἀπὸ κάθε λογιότροπο στοιχεῖο.   Ἔτσι φαγώθηκε καὶ ἡ κατάληξη-ἕως, π.χ. τῆς πόλεως, καὶ ἀκοῦμε κάτι συριγμοὺς-ἀπὸ τὸ ρῆμα “συρίζω” καὶ γιατί ὄχι …συρρίζω-τοῦ τύπου ἡ ψύξη, τῆς ψύξης.  Θυμᾶμαι μία ἀφίσα ποὺ καλοῦσε γιὰ συλλαλητήριο στὶς 12 Ἰούνη.  Διαβάζεται καὶ στὶς 12… οἱ Οὗννοι.
.               Ἐξ ἄλλου ἕνα ἀπὸ τὰ συνθήματα ποὺ σφυροκόπησαν τὴν ἐκπαίδευση τὰ τελευταία χρόνια εἶναι καὶ τὸ «σχολεῖο ἀνοιχτὸ στὴ ζωή».  Ὁ κάθε κολοκύθας, “ὑπεύθυνος” γιὰ τὴν Παιδεία, ὑπουργοί, γραμματεῖς, σύμβουλοι, ἐπιμορφωτὲς καὶ λοιποὶ ἠχηροί, μὲ νεανικὴ εὐδιαθεσία, ἔλεγαν καὶ λένε: «σχολεῖο ἀνοιχτὸ στὴ ζωή».  Τί ἐννοοῦν;  Σὲ ποιά ζωὴ ἀναφέρονται;  Τί εἶναι ἡ ζωή;  Κοκκινοσκουφίτσες ποῦ μαζεύουν χαζοχαρούμενες ἀγριολούλουδα;  Στὴν πραγματικὴ ζωὴ τὸ παιδὶ συναντᾶ δόλο, χυδαιότητα, ἀπάτη, βία καὶ βλακεία.
.               Μήπως ἐννοοῦν τὶς καταλήψεις;  Ναί, αὐτὸ τὸ ἄνοιγμα ἔγινε.  (Ἕνα ἀπὸ τὰ … μεγάλα ἀνοίγματα τοῦ σχολείου εἶναι καὶ ὁ ἐξοβελισμὸς ἀπὸ τὶς αἴθουσες διδασκαλίας τῶν κάδρων μὲ ἥρωες ἢ μὲ ρητὰ ἀρχαίων φιλοσόφων-θὰ θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι καὶ τὸ ἀπαραίτητο βάθρο μὲ τὴν προτομὴ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου-καὶ ἀντικατάστασή τους μὲ ἀφίσες ἠθοποιῶν, τραγουδιστῶν, μὲ γατάκια καὶ σκυλάκια, αὐτοκίνητα.  Αἴθουσα διδασκαλίας, προέκταση, δηλαδή, τοῦ παιδικοῦ ἢ ἐφηβικοῦ δωματίου).  Τὸ σχολεῖο, ἐπὶ ποινὴ αὐτοκαταργήσεώς του ὡς παιδευτικοῦ θεσμοῦ πρέπει νὰ κλείσει στὴ «ζωή», σ’ αὐτὴν τὴν ζωή».  (Καὶ τὰ βιβλία «ἄνοιξαν στὴ ζωὴ» καὶ κατάντησαν «περιοδικὰ ποικίλης ὕλης».  Ἀπὸ τότε ποὺ ἀνοίχθηκαν τὰ σχολεῖα, ἔκλεισαν οἱ θύρες τῆς Παιδείας.  Οἱ ἐκλογές, γιὰ παράδειγμα, γιὰ τὸ λεγόμενο «δεκαπενταμελὲς» δὲν φύτευσαν τοὺς σπόρους τοῦ κομματισμοῦ στὰ σχολεῖα;  Ἔτσι δὲν ξεκίνησαν καὶ οἱ καταλήψεις;  «Εἶναι ἀπόφαση τοῦ δεκαπενταμελοῦς» λένε οἱ μαθητές, πράγμα ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ θέση ἀνώτατου συνδικαλιστικοῦ ὀργάνου. Ὅλα αὐτὰ ξεκίνησαν τὴν δεκαετία τοῦ ΄80, τὴν δεκαετία τῆς φρίκης).
Στὰ τωρινά…..
.               Σήμερα, γιὰ πρώτη φορά, γίνονται καταλήψεις καὶ πορεῖες μαθητῶν ὄχι γιὰ κάτι «ἀντί», βαμμένο «κόκκινο», ἕναν «Φλεβάρη» ἢ «Ἰούνη», ἀλλὰ πορεῖες «γαλανόλευκες», ὑπερασπιζόμενοι τὴν πατρίδα τους, καταδικάζοντας τοὺς προδότες τῆς Μακεδονίας.  Ποτάμια ζωῆς ξεχύθηκαν στοὺς δρόμους τῶν πόλεων, ξυπνώντας ναρκωμένους εἵλωτες, προκαλώντας κατεστημένες λωποδυσίες, ἐλέγχοντας ποικιλώνυμες ξεσκονίστρες τῆς ἐξουσίας, ὅπως κάποιους-ες διευθυντὲς σχολείων καὶ διευθύνσεων δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης.
.               Μετὰ τὰ συλλαλητήρια εἶναι τὸ δεύτερο μεγάλο γεγονὸς ποὺ μᾶς θυμίζει ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη «ἡ μαγιὰ τοῦ Μακρυγιάννη» στὸν λαό μας.  Βλέποντας, προχτές, τοὺς μαθητὲς νὰ περνοῦν μπροστὰ ἀπὸ τὸ σχολεῖο μας ἐδῶ στὸ Κιλκὶς κρατώντας ἑλληνικὲς σημαῖες, παιδιὰ ποὺ κάποτε κάποια ἀπ’ αὐτὰ ὑπῆρξαν μαθητές μου, χάρηκα χαρὰν μεγάλη.  Δόξα τῷ Θεῶ, ὑπάρχει ἀκόμη πατρίδα καὶ ἐλπίδα.
Θυμήθηκα ἕνα κείμενο τοῦ Γ. Θεοτοκᾶ, γιὰ τὴν ἡμέρα ποὺ κηρύχτηκε ὁ πόλεμος τοῦ ΄40, τότε ποὺ λαός μας, δὲν “ἔτρεχε νὰ κρυφτεῖ στὰ ὑπογεια”, ὅπως γράφει τὸ τρισάθλιο ρυπαρογράφημα τῆς Ἐ΄ Δημοτικοῦ, ἀλλὰ ποὺ ἐν μία νυκτί, μεταβαλλόταν σὲ ἔθνος, ἀνίκητο.
.               «Σιγὰ σιγὰ ἡ Ἀθηνᾶ παίρνει τὸ ὕφος τῶν μεγάλων ἐθνικῶν ἑορτῶν, κάτι ποὺ θυμίζει λ.χ. τὰ ἑκατόχρονά της Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, ἀλλὰ πιὸ αὐθόρμητα καὶ πιὸ νεανικά.  Καιρὸς θαυμάσιος, καταγάλανος οὐρανός.  Πλήθη νέων […] ἔχουν χυθεῖ στοὺς κεντρικοὺς δρόμους, λάβαρα, σημαῖες, δάφνες, μουσικές […]  Ὁ κόσμος συμμετέχει σ’ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις, χειροκροτεῖ ζητωκραυγάζει.  Εἶχα πολλά, πάρα πολλὰ χρόνια νὰ δῶ τέτοιον ἐνθουσιασμὸ στὴν Ἀθήνα.  Αἰσθάνεται κανεὶς ἕνα πάθος μὲς στὸν ἀέρα, ἕνα φανατισμό, μία λεβεντιά.  Ξύπνησε τὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο, εἶναι κάτι ὡραῖο.  Καὶ μία τέλεια ἐθνικὴ ἑνότητα.  Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴ ζωή μου ποὺ αἰσθάνομαι τέτοιαν ὁμόνοια νὰ βασιλεύει στὸν τόπο.  (Γ. Θεοτοκᾶς,  Τετράδια Ἡμερολογίου 1939-1953, Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας)
.               Οἱ ἀντιδράσεις ἐπιβεβαίωσαν τὴν γνησιότητα καὶ τὸν αὐθορμητισμὸ τῶν παιδιῶν. Κυβέρνηση, κανάλια, ἡ «ἐφημερίδα τῶν συντακτῶν, οἱ «ἀντίφα» καὶ λοιπές… συλλογικότητες καὶ συνιστῶσες λύσσαξαν καί, ὡς συνήθως, ἀνέμισαν τὸ βολικὸ μορμολύκειο:  «Χρυσὴ Αὐγή». Τὰ συλλαλητήρια τῶν κουκουλοφλώρων εἶναι δημοκρατικά. Τὰ συλλαλητήρια γιὰ τὰ δίκαια τῆς πατρίδας εἶναι χρυσαυγίτικα, φασιστικά.  Κάποιοι, “ρεβόμενοι ἀστακομακαρονάδες” ποὺ λέει καὶ ὁ ποιητής, θρηνοῦν γιὰ τὴν ἀπώλεια μαθημάτων.  Ἀπάντηση:  Ἂς χαθοῦν μαθήματα, ἡ Μακεδονία νὰ μὴν χαθεῖ…

 

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

 

 

,

Σχολιάστε

ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ-ΜΑΧΗΤΗΣ: «Εἶστε μία χούφτα νοματαῖοι καὶ θέλετε νὰ ἐπιβάλλετε τὴν ἄποψή σας γιὰ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καὶ λέτε ἐμᾶς φασίστες; Πόσο ξεπουλημένες συνειδήσεις πρέπει νὰ ἔχετε ὅλοι ἐσεῖς ποὺ σκέφτεστε τόσο βρώμικα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ νεολαία;»

Μαθητς σχολείου τς Θεσσαλονίκης:
«
ν νομίζετε τι θ μς τρομάξει ταμπέλα το φασίστα,
ε
στε γελασμένοι»

.             Σὲ μία σειρὰ ἀπὸ καταγγελίες σχετικὰ μὲ τὴν προσπάθεια σπίλωσης τῶν καταλήψεων, ποὺ πραγματοποιοῦνται σὲ σχολεῖα τῆς Βόρειας Ἑλλάδας προβαίνει μὲ ἐπιστολή του, μαθητὴς Λυκείου τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ μαθητὴς ἀφήνει αἰχμὲς γιὰ τὸν ρόλο τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Μαθητῶν Θεσσαλονίκης καὶ προσθέτει ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν ἐκπροσωπεῖ τοὺς μαθητὲς τῆς πόλης.
.             Ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι πρόεδρος 15μελους συμβουλίου Λυκείου τῆς Θεσσαλονίκης, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν μαθητῶν τῆς Βόρειας Ἑλλάδας εἶναι κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ ξεκαθαρίζει ὅτι οἱ μαθητὲς δὲν παίρνουν ἐντολὴ ἀπὸ κανέναν, ὅταν θέλουν νὰ δράσουν. Στέλνει μήνυμα πρὸς ὅσους ἀποκάλεσαν τοὺς μαθητὲς φασίστες λέγοντας πὼς «οἱ μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς Βόρειας Ἑλλάδας γνωρίζουμε ἱστορία. Οἱ περισσότεροι ἔχουμε ἐπισκεφθεῖ τὴ Βεργίνα. Τιμοῦμε τὴ θυσία τοῦ Παύλου Μελᾶ. Ἀγαποῦμε τὴν πατρίδα μας γιατί ἔτσι μᾶς ἔμαθαν οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ δάσκαλοί μας. Ἂν νομίζετε ὅτι θὰ μᾶς τρομάξει ἡ ταμπέλα τοῦ “φασίστα”, τότε εἶστε γελασμένοι».

Διαβάστε ὁλόκληρη τὴν ἐπιστολὴ τοῦ μαθητῆ:

Ἑλληνίδες καὶ Ἕλληνες,

.             Εἶμαι πρόεδρος τοῦ 15μελοῦς συμβουλίου ἑνὸς Λυκείου τῆς Θεσσαλονίκης. Πρὶν ἀπὸ μέρες συζητήθηκε καὶ στὸ δικό μας σχολεῖο τὸ ἐνδεχόμενο τῆς κατάληψης σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἀποφασίσαμε ὅτι δὲν θὰ κάνουμε κατάληψη, γιατί κάτι τέτοιο θὰ λειτουργοῦσε σὲ βάρος τῆς μάθησής μας. Αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅμως, ὅτι συμφωνοῦμε μὲ τὴν προδοτικὴ συμφωνία ποὺ χαρίζει στοὺς βόρειους γείτονές μας κομμάτι τῆς ἱστορίας μας. Κατανοοῦμε πλήρως ὅλους τοὺς μαθητὲς τῶν σχολείων ποὺ βρίσκονται σὲ κατάληψη.
.             Ὁ λόγος ποὺ συντάσσω αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ εἶναι γιατί ἔπεσε στὴν ἀντίληψή μου μία ἀνακοίνωση τῆς «Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Μαθητῶν Θεσσαλονίκης». Θέλω νὰ γνωρίζετε ὅτι ἡ συγκεκριμένη Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ δὲν ἐκπροσωπεῖ τοὺς μαθητὲς τῆς Θεσσαλονίκης. Εἶναι ἕνα κατευθυνόμενο ὄργανο ποὺ παίρνει ἐντολὲς ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα καὶ ἐξυπηρετεῖ ἄλλους σκοπούς. Γιὰ νὰ καταλάβετε ποιὸ κόμμα βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὴ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Μαθητῶν Θεσσαλονίκης διαβάστε τὴν ἴδια τὴν ἀνακοίνωση ποὺ μιλᾶ γιὰ τοὺς ναυτεργάτες τοῦ Περάματος, γιὰ τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὶς ΝΑΤΟϊκές βάσεις, γιὰ φονιάδες τῶν λαῶν καὶ λοιπά. Εἶναι τὸ ἴδιο κόμμα ποὺ ἔχει ὡς στόχο του στὸ καταστατικό του τὴν κατάλυση τῆς Δημοκρατίας μας.
.             Ἡ κατάπτυστη αὐτὴ ἀνακοίνωση ἔχει ὡς στόχο τὴν ἀλλοίωση τῆς πραγματικῆς εἰκόνας ποὺ ἐπικρατεῖ στὰ σχολεῖα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Βόρειας Ἑλλάδας. Τὰ μέσα ἐνημέρωσης ποὺ δημοσίευσαν τὴν ἀνακοίνωση συνέβαλαν στὸ σκοπὸ τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς. Οἱ ἀναγνῶστες ποὺ διάβασαν αὐτὴ τὴν ἀνακοίνωση θὰ νομίζουν ὅτι οἱ μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς Θεσσαλονίκης ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας. Κάτι τέτοιο ὅμως εἶναι ψευδές.
.             Οἱ συντάκτες τῆς ἀνακοίνωσης τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιδιώκουν νὰ συνδέσουν τὴν ἀντίδραση τῶν μαθητῶν μὲ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα. Ἄργησαν! Τὸ προσπάθησε ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ποὺ ξεκίνησαν οἱ καταλήψεις. Πόσο ξεπουλημένες συνειδήσεις πρέπει ν χετε λοι σες πο σκέφτεστε τόσο βρώμικα γι τν λληνικ νεολαία; Πιστεύετε ὅτι ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες νέοι θὰ περιμέναμε τοὺς νεοναζὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀκροδεξιὰ ὀργάνωση γιὰ νὰ διατρανώσουμε τὴν ἀντίθεσή μας στὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν; Πιστεύετε ὅτι εἴμαστε ἄβουλα ὄντα ποὺ θὰ μᾶς ἔπειθε ἕνα ἀνώνυμο sms νὰ κάνουμε κατάληψη στὸ σχολεῖο μας;
.             Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ μέλη τῆς «Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Μαθητῶν Θεσσαλονίκης» ἐμεῖς οἱ μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς Βόρειας Ἑλλάδας γνωρίζουμε ἱστορία. Οἱ περισσότεροι ἔχουμε ἐπισκεφθεῖ τὴ Βεργίνα. Τιμοῦμε τὴ θυσία τοῦ Παύλου Μελᾶ. Ἀγαποῦμε τὴν πατρίδα μας γιατί ἔτσι μᾶς ἔμαθαν οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ δάσκαλοί μας. Ἂν νομίζετε ὅτι θὰ μᾶς τρομάξει ἡ ταμπέλα τοῦ «φασίστα» τότε εἶστε γελασμένοι. Σὲ ἀντίθεση μὲ ἐσᾶς, ἐμεῖς ἔχουμε ἰδανικὰ καὶ ἀξίες ποὺ λάμπουν σὰν τὸ κρύσταλλο. Δὲν ἔχουμε καμία ἀμφιβολία ὅτι ἀγωνιζόμαστε τὸν ἀγώνα τὸν καλό. Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπηρετοῦμε τὴ δική σας σάπια ἰδεολογία μᾶς καθιστᾶ φασίστες; Πόσο δημοκρατικὸ εἶναι αὐτό; Εἶστε μία χούφτα νοματαῖοι καὶ θέλετε νὰ ἐπιβάλλετε τὴν ἄποψή σας γιὰ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καὶ λέτε ἐμᾶς φασίστες;
.             Ὅσο γιὰ ἐσᾶς, ποὺ κυκλοφορεῖτε μὲ σβάστικες στὰ μπράτσα καὶ προσπαθεῖτε νὰ καπελώσετε τὸ ἁγνὸ πατριωτικὸ αἴσθημα, νὰ γνωρίζετε ὅτι οὔτε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἥρωες ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴ Μακεδονία δὲν θὰ ἤθελε νὰ ἔχει παρτίδες μαζί σας.
.             Τέλος καλῶ τὰ μέσα ἐνημέρωσης στὰ σχολεῖα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Βόρειας Ἑλλάδας. Ἂς κάνουμε μία ἔρευνα. Ὅταν 7 στοὺς 10 Ἕλληνες διαφωνοῦν μὲ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἐμεῖς τί νομίζετε ὅτι πιστεύουμε;
.             Νὰ ἀνησυχούσατε ἂν τὸ πιὸ ζωντανὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας μας λούφαζε βλέποντας τοὺς πολιτικούς τοῦ τόπου νὰ ξεπουλοῦν τὴν ἱστορία του. Τώρα μὴν ἀνησυχεῖτε! Εἴμαστε ἐδῶ. Καὶ εἴμαστε χιλιάδες. Κι ἂν οἱ σημερινοὶ ἡγέτες δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ἱστορία μας, κι ἂν στὶς ἀρχὲς τοῦ ἑπόμενου ἔτους ξεπουλήσουν τὸ ἱερὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, ἔρχεται ἡ δικιά μας γενιά. Κι ἀπὸ τὴ δικιά μας γενιὰ θὰ ἀναδειχτοῦν ἡγέτες ἄξιοι γιὰ νὰ πάρουν πίσω ὅσα ἐσεῖς ξεπουλήσατε.

Σᾶς εὐχαριστῶ.

 

ΠΗΓΗ: thestival.gr

 

 

Σχολιάστε

Η ΣΤΟΡΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΕΔΕΛΕΙΑ ΤΟΥ «ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΥ» ΚΡΑΤΟΥΣ

(«ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ») ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –
(«ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΗ») ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Παρὰ τὸ σκιάξιμο τῆς (οἰκονομικῆς) φοβέρας (τῶν Μνημονίων) καὶ τὸ πλάκωμα τῆς (λενινιστικῆς-σταλινικῆς) σκλαβιᾶς (τῶν ἰδεοληπτικῶν τῆς κυβερνήσεως) ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ ἄσβεστη τὴν φλόγα τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης σὲ μιὰ κοινωνία, ἡ ὁποία παραπαίοντας δείχνει ἕτοιμη νὰ συναινέσει μαζοχιστικὰ καὶ αὐτοκαταστροφικὰ στὴν ἀπελπισία καὶ στὴν ἀπανθρωπία τοῦ ψυχεδελικοῦ ἰδεολογήματος περὶ «οὐδετερόθρησκου κράτους». Τοῦ ἀνίκανου καὶ ἀνθρωποκτόνου.

 

.             Σὲ συνέχεια τοῦ Δελτίου Τύπου – Ἐνημέρωσης τῆς 13ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., καὶ τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν καταστροφικὴ πυρκαγιὰ τῆς 23ης Ἰουλίου στὸ Μάτι καὶ τὴ Ραφήνα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς, ἐπιθυμεῖ πρωτίστως νὰ ἀναφερθεῖ προσευχητικῶς στὴ μνήμη τῶν θυμάτων, κατὰ δεύτερο λόγο νὰ ἐκφράσει τὶς εὐχαριστίες της γιὰ τὴν πρόθυμη ἀνταπόκριση στὶς ἐκκλήσεις της καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη σὲ ὅσους συνέβαλαν κατὰ τὸ τελευταῖο διάστημα στὴν ἀνακούφιση τῶν πυροπαθῶν τῆς Ραφήνας καὶ τέλος νὰ ἐνημερώσει γιὰ τὶς ἐνέργειές της τῶν τελευταίων τριῶν μηνῶν.
.             Ἡ πυρκαγιὰ τῆς 23ης Ἰουλίου, ὅπου ἔχασαν τὴ ζωή τους 99 συνάνθρωποί μας, ἄφησε πίσω της μία ἀνυπολόγιστη περιβαλλοντικὴ καταστροφή, μεταξὺ δὲ ἄλλων καὶ 1110 περίπου πληγεῖσες κατοικίες τοῦ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 560 κατέστησαν μὴ κατοικήσιμες καὶ οἱ 550 ἐπισκευάσιμες.
.             Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος λειτούργησε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίου Θωμᾶ καὶ Ὁσίου Πορφυρίου στὸ Κόκκινο Λιμανάκι τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου, ὁπότε μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε καὶ 40θήμερη ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν θυμάτων, ὅπως καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας Παντοβασιλίσσης Ραφήνας καὶ ἐπιπλέον διατηρεῖ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ τὶς οἰκογένειες ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὴν πυρκαγιά, μέσῳ συχνῶν ἐπισκέψεων καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἐφημερίων τῆς Ραφήνας.
.             Ἤδη ἔχει διορισθεῖ Ἐπιτροπὴ Οἰκονομικοῦ Ἐλέγχου τῆς Διαχειρήσεως τῶν χρημάτων ποὺ διατίθενται πρὸς στήριξη τῶν πυροπαθῶν, προεδρευομένη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς κ. Χαράλαμπο Μυλωνᾶ, ἐπιχειρηματία – πλοιοκτήτη, ἀντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τσιατούρα, Ἀρχηγὸ τῆς ΕΛΑΣ ἐ.τ., κ. Ἐλευθέριο Βορτσέλα, ἀντιεισαγγελέα Ἀρείου Πάγου ἐ.τ. καὶ ἀντιστράτηγο ἐ.ἀ. κ. Εὐθύμιο Μπούνα, τ. Διευθυντή Εἰδικῶν Δυνάμεων. Ἀποκλειστικὸς σκοπὸς τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς εἶναι ὁ ἀκριβὴς ἔλεγχος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεως, ὅσον ἀφορᾶ στὴ διαχείριση τῶν δωρεῶν γιὰ τοὺς πυρόπληκτους.
.             Οἱ δράσεις καὶ πρωτοβουλίες ποὺ αὐτὸν τὸν καιρὸ ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς ἦταν οἱ ἑξῆς:

 • Ἐνοικιάσθηκε γιὰ ἕνα ἔτος ἀποθηκευτικὸς χῶρος ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μαραθῶνος (πλησίον τῆς Ἁγίας Βαρβάρας) ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 9.000,00€ καὶ ἀνοίχθηκε λογαριασμὸς fb μὲ τὴν ἐπωνυμία «Κέντρο Βοήθειας Πυρόπληκτων Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως Ραφήνας», μὲ στόχο τὴν ἀνάρτηση τῶν ὑφισταμένων ἀναγκῶν καὶ τῶν προσφορῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε πολὺ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα καὶ βοήθησε πολὺ οὐσιαστικὰ στὸν συντονισμὸ τοῦ ὅλου ἔργου.

 • Ἐπειδὴ καταστράφηκε τὸ Εἰδικὸ Σχολεῖο Ραφήνας, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Δῆμο, ἀνέλαβε τὴν ἐπισκευὴ αἰθούσης προσωρινῆς στέγασης τοῦ Εἰδικοῦ Σχολείου, σὲ χῶρο ποὺ παρεχώρησε τὸ  Κέντρο Ὑγείας Ραφήνας. Ἡ διαμόρφωση καὶ ἐπισκευὴ τῆς Αἰθούσης κόστισε σὲ πρώτη φάση 30.139,00€, ἡ μεταφορὰ μπάζων καὶ ὁ καθαρισμὸς 5.000,00€, ἐνῶ ὑπολείπεται ἡ ἐξόφληση τῶν ἐξόδων ἐξοπλισμοῦ.

 • Διανεμήθηκε γραφικὴ ὕλη συνολικῆς ἀξίας 4.721,00€ σὲ ὅλα τὰ νηπιαγωγεῖα τῆς περιοχῆς τῆς Ραφήνας, τὰ ὁποῖα βρέθηκαν μέσα στὴν ἔκταση ποὺ κατέστρεψε ἡ πύρινη λαίλαπα.

 • Ἀπὸ τὶς οἰκονομικὲς εἰσφορές, ποὺ βέβαια συνεχίζονται, ἀγοράσθηκε καὶ προσφέρθηκε στὸν Δῆμο Ραφήνας ἕνα κλὰρκ ἀξίας 15.376,00€ καὶ κλιματιστικὰ ἀξίας 5.097,00€ πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν βασικῶν ἀναγκῶν τῆς ἀποθήκης συγκέντρωσης ὑλικοῦ τοῦ Δήμου.

 • Παράλληλα, κατόπιν διαδοχικῶν ἐπισκέψεων συνεργατῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ραφήνας καὶ ἀξιολογήσεως τῶν ἀναγκῶν, σὲ πρώτη φάση, δόθηκαν βοηθήματα σὲ 52 οἰκογένειες συνολικοῦ ὕψους 69.000€ καὶ σὲ περισσότερα ἀπὸ 120 μεμονωμένα ἄτομα μικροβοηθήματα ὕψους 15.000€, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπέδωσε ἰδιοχείρως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος πρὸς ἀντιμετώπιση τῶν πρώτων τους ἀναγκῶν, μέχρις ὅτου λάβουν τὴν ἀνακοινωθεῖσα ἐνίσχυση ἀπὸ τὸ κράτος. Ἡ κατ’ ἄτομο ἢ κατ’ οἰκογένεια καὶ ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν οἰκονομικὴ συνδρομὴ συνεχίσθηκε καὶ ἤδη ξεπέρασε τὶς 100.000,00€.

 • Σὲ περίπου 95 οἰκογένειες παραχωρήθηκαν κάδοι περισυλλογῆς μπάζων, οἱ ὁποῖοι νοικιάστηκαν μὲ συνολικὸ κόστος 11.780,00€, διανεμήθηκαν περίπου 360 ἐργαλεῖα κήπου (φτυάρια, τσάπες, κασμάδες τσουγκράνες, κ.λπ), τὶς πρῶτες δὲ μέρες λόγω διακοπῆς τῆς παροχῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος μοιράσθηκαν 230 παγονιέρες μὲ καθημερινὴ ἀνακύκλωση πάγου, 1500 σακοῦλες πάγου 3 κιλῶν καὶ 300 φακοὶ κεφαλῆς μὲ 600 τετράδες μπαταρίες.

 • Τὰ βοηθήματα καθαρισμοῦ περιβόλων ποὺ δόθηκαν ἀνῆλθαν στὸ ὕψος  τῶν 20.000,00€.

 • Ἐπιπροσθέτως, μέχρι τὴν 31η Ὀκτωβρίου 2018, μοιράστηκαν:

  –  περίπου 16.550 μερίδες μαγειρεμένου φαγητοῦ
  –  τουλάχιστον 40 τόνοι τροφίμων
  –  περισσότεροι ἀπὸ 20 τόνοι ἐμφυαλωμένου νεροῦ
  –  περίπου 4,5 τόνοι ἰματισμοῦ
  –  περισσότερα ἀπὸ 60 κρεβάτια μὲ στρώματα
  –  περίπου ἕνας τόνος ἐλαιοχρωμάτων
  – εἴδη οἰκιακοῦ ἐξοπλισμοῦ (ψυγεῖα, κουζίνες, πλυντήρια, φοῦρνοι μικροκυμάτων, θερμαντικὰ σώματα, πλήρη σερβίτσια), ἔπιπλα (καναπέδες, πολυθρόνες, τραπέζια, καρέκλες, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα κ.λπ) σὲ 80 οἰκογένειες καὶ δωροεπιταγὲς ἀξίας 10.000,00€ γιὰ ἐξοπλισμὸ σπιτιοῦ καὶ μικροσυσκευὲς
  –  μεγάλες ποσότητες εἰδῶν καθαρισμοῦ (πάνω από 1500 σκοῦπες, σφουγγαρίστρες, κουβάδες, φαράσια, δοχεῖα ἀπορριμμάτων κ.λπ.) καὶ ὑλικῶν καθαριότητος (πάσης φύσεως ἀπορρυπαντικά, χαρτὶ κουζίνας, χαρτὶ ὑγείας κ.λπ)
  –  Καινὲς Διαθῆκες, βιβλία, προσευχητάρια, εἰκόνες σὲ 100 οἰκογένειες
  –  εἴδη πρώτων βοηθειῶν, φάρμακα

 • Ἐπίσης, προσφέρθηκαν μέσω τῆς Ἐκκλησίας 23 κατοικίες ἢ διαμερίσματα, προκειμένου νὰ φιλοξενήσουν προσωρινὰ πυρόπληκτες οἰκογένειες (κάποια δὲν ἀξιοποιήθηκαν), σὲ περισσότερες δὲ ἀπὸ 30 οἰκογένειες παρεσχέθη τεχνικὴ ὑποστήριξη ἀπὸ ὑδραυλικούς, σιδεράδες, ἠλεκτρολόγους, ἐλαιοχρωματιστές, τὴν ἀποζημίωση τῶν ὁποίων, ὅπου χρειάσθηκε, ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐπιπλέον, σὲ συνεργασία μὲ καθαριστήρια τῆς περιοχῆς οἱ ἐνορίες φρόντισαν γιὰ τὸν καθαρισμὸ ρούχων δεκάδων οἰκογενειῶν.

 • Τέλος, οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ὑποβοηθούμενοι ἀπὸ τοὺς 155 ἐθελοντές συνεργάτες τους, σὲ καθημερινὴ βάση τὸν πρῶτο μῆνα ἐπισκέφθηκαν περὶ τὰ 280 σπίτια τῆς Ραφήνας ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ (ἐπὶ συνόλου 1110), εἶχαν τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ ὅσους ἐκ τῶν πυροπλήκτων μπόρεσαν καὶ οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς καταστροφῆς τῶν οἰκιῶν τους ἐγκατέλειψαν τὰ σπίτια τους, σὲ συνεννόηση μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους τῶν θυμάτων ἐτέλεσαν ἐπιμνημόσυνες δεήσεις, προσέφεραν ψυχολογικὴ καὶ πνευματικὴ στήριξη μὲ τὴν παρουσία, τὴν πρακτικὴ συμπαράσταση καὶ τὸν λόγο τους, χειρονακτικὴ ἐργασία στὸν καθαρισμὸ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν κήπων ἀπὸ μπάζα κλπ. καὶ ἀνέλαβαν διεκπεραιώσεις ἁπλῶν πρακτικῶν προβλημάτων (φροντίδα ἀσθενῶν, μεταφορὰ καθημερινοῦ φαγητοῦ κ.λπ.).

.             Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀπὸ μικρὲς ἢ μεγάλες εἰσφορὲς ἐπωνύμων ἢ ἀνωνύμων ἰδιωτῶν καὶ ἑταιρειῶν (239 τραπεζικὲς καταθέσεις στοὺς λογαριασμοὺς τῆς Μητροπόλεως, ἑκατοντάδες δωρεὲς στὶς ἐνορίες καὶ ἀπ’ εὐθείας ἐξοφλήσεις τιμολογίων), ἀπὸ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἀπὸ Μητροπόλεις καὶ ἐνορίες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, μερικὲς ἐκ τῶν ὁποίων προσέφεραν πλούσια βοήθεια καὶ σὲ εἶδος (Μητρόπολις Μεσσηνίας, Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου καὶ ἀρκετὲς ἐνορίες).
.             Πρὸς τὸ παρὸν δὲν χρειάσθηκε καὶ δὲν λάβαμε χρήματα ἀπὸ τὸν εἰδικὸ λογαριασμὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὸν ὁποῖο συγκεντρώθηκαν χρήματα ἀπὸ τὶς δισκοφορίες καὶ τοὺς ἐράνους τῆς Κυριακῆς 29 Ἰουλίου στοὺς ναοὺς τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
.             Ἡ ὅλη αὐτὴ ἐκκλησιαστικὴ δράση δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ χωρὶς τὴ συμπαράσταση, ἄριστη συνεργασία καὶ πολλαπλὲς διευκολύνσεις ποὺ εἴχαμε ἀπὸ τὸν Δήμαρχο καὶ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου Ραφήνας καὶ τῶν τοπικῶν φορέων καὶ συλλόγων.
.             Ἡ Μητρόπολή μας κατανοῶντας ὅτι καθὼς περνάει ὁ χρόνος θὰ ἀναφανοῦν τὰ μεγαλύτερα προβλήματα καὶ θέλοντας νὰ σταθεῖ ἀρωγὸς σὲ κάθε ἀνάγκη ποὺ θὰ ἀνακύψει, συνεχίζει νὰ συγκεντρώνει χρήματα γιὰ ἐνίσχυση τῶν πυροπαθῶν ἀδελφῶν μας στοὺς λογαριασμοὺς ποὺ εἶναι ἀναρτημένοι στὴν ἱστοσελίδα μας (θερμὴ παράκληση νὰ δηλώνετε τὸ ὀνοματεπώνυμο καὶ τὴ διεύθυνσή σας στὶς τράπεζες προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλεῖ ἡ σχετικὴ ἀπόδειξη), θὰ συνεχίσει δὲ νὰ ἐνημερώνει καθηκόντως γιὰ τὸν τρόπο τῆς ἀξιοποίησης τῆς προσφορᾶς ὅλων ἀνεξαιρέτως.

(ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

ΠΗΓΗ: imml.gr

 

,

Σχολιάστε