Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ"

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ:
Δύο τρόποι γιά νά προστατεύσουμε τά παιδιά μας

Τῆς «ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»

.           Μετά τήν ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἤ στά σχολεῖα μέ τήν σχετική ἐπιστολή κυριαρχεῖ μία ἀμηχανία. Χρειάζεται κάτι ἀκόμη νά γίνει. Τί θά κάνουν τά παιδιά πού δέν ἔχουν βιβλία μέσα στήν τάξη τήν ὥρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;
.           Κατά πρῶτον τό παιδί πρέπει νά ἐνισχυθεῖ στήν πίστη του ἀπό τούς γονεῖς ἤ καί τόν Πνευματικό του, ὥστε νά ἀποκτήσει δύναμη Ὁμολογίας. Νά μή φοβᾶται ἤ νά ντρέπεται ἤ νά δειλιάζει ἀπαντώντας σέ ἐρωτήματα τοῦ τύπου : « Ποῦ εἶναι τό βιβλίο σου; Γιατί δέν τό ἔχεις;» Μπορεῖ νά ἀπαντήσει : «Δέν συμφωνοῦν οἱ γονεῖς μου μέ τό περιεχόμενό του. Ἀλλά καί ἐγώ δέν συμφωνῶ καί γι΄ αὐτό γιά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως τό ἔχουμε ἐπιστρέψει».
.              Βέβαια αὐτή ἡ στάση Ὁμολογίας προϋποθέτει διαρκῆ πνευματική καλλιέργεια, κατά τήν ὁποία τό παιδί φωτιζόμενο ἀπό τό ἅγιο Πνεῦμα ἔχει ἀγαπήσει τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί θεωρεῖ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη τήν ἀνώτερη ἀξία στή ζωή του. Διαβάζουμε στά Συναξάρια καί τῶν παλαιῶν καί τῶν νεωτέρων Ἁγίων Μαρτύρων γιά τή δύναμη τῆς πίστεως τῶν μικρῶν Μαρτύρων. Βλέπουμε ἐπίσης ἐκεῖ ὅτι, ὅταν οἱ Μάρτυρες δείλιαζαν μπροστά στό μαρτύριο, οἱ σύζυγοι, οἱ συγγενεῖς, οἱ πνευματικοί δέν τούς ἄφηναν σέ μιά ἡττοπαθῆ στάση , ἀλλά τούς ἐνεθάρρυναν σέ Ὁμολογία.
.           Κατά δεύτερο λόγο, ὡς ἐνίσχυση στήν προσπάθεια τῶν παιδιῶν ἤ ἄν νιώθουμε ὅτι τά παιδιά μας δυσκολεύονται νά ἀντιμετωπίσουν τούς δασκάλους τους, πού πολλές φορές ἀπό φόβο ταυτίζονται μέ τίς κρατικές ἐπιταγές, ὀφείλουμε νά τά προστατεύσουμε.

.           Δύο τρόπους προτείνει ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, οἱ ὁποῖοι προϋποθέτουν συμφωνία τῶν γονέων :

.           α) Προσωπική παράσταση στόν δάσκαλο, ὅπου θά τοῦ ἐξηγήσουμε τή στάση μας. Θά ἐκθέσουμε τό δικαίωμά μας γιά ὀρθόδοξη διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί θά ἀπαιτήσουμε εὐγενικά: Νά σεβαστεῖ τό παιδί μας. Νά μήν τοῦ δημιουργεῖ κανένα πρόβλημα μέ ἄστοχες παρατηρήσεις. Νά τό προστατεύει ἀπό τυχόν ἐπιθετικότητα ἐκ μέρους τῶν συμμαθητῶν του. Νά τό ἐξετάζει γραπτά ἤ προφορικά μέ βάση τήν παράδοση τοῦ μαθήματος μέσα στήν τάξη.

.           β) Ἐπιστολή τήν ὁποία κλεισμένη σέ φάκελο καί μέ τό ὄνομα τοῦ δασκάλου ἤ τοῦ καθηγητῆ Θρησκευτικῶν θά ἐπιδώση ὁ μαθητής στό δάσκαλο ἤ στόν καθηγητή ἐκ μέρους τῶν γονέων του.
Γιά διευκόλυση τῶν γονέων ἔχουμε συντάξει δύο τύπους ἐπιστολῶν. Γιά τόν δάσκαλο (Δημοτικό) καί γιά τόν Καθηγητή-Θεολόγο (Γυμνάσιο)

Thrisk_Dimotiko   

Thrisk_Gymnasio(1)

  ΠΗΓΗ: orthros.eu

 

Advertisements

,

Σχολιάστε

«ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΕΣ, ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΘΗΚΟΥΣ, ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ, ΟΧΙ ΣΤΑ “ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ”» (Μαρ. Μαντουβάλου)


ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μαρία Μαντουβάλου

βλ. σχετ.: «ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΑ» (Ψήφισμα τῆς Μεγάλης Εἰρηνικῆς Πορείας, 23.10.17)

ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

«ΤΟ ΚΑΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΖΕΣΤΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΑΡΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ» Χαιρετισμὸς γιὰ τὴν ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (Δ. Νατσιός)

«Σεβαστοί πατέρες, ἑλληνορθόδοξη λαϊκή θάλασσα, ἄξιοι φορεῖς καί ἐκλεκτοί διοργανωτές αὐτῆς τῆς ἐπιβαλλόμενης, καί ἀπό καιρό ἀναμενόμενης, πορείας διαμαρτυρίας τόσο γιά τόν διαθρησκειακό ἀχταρμά τοῦ κ. Γαβρόγλου, ὅσο καί γιά ὅλες τίς μεθοδεύσεις σέ βάρος τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ ἑλληνορθόδοξου λαοῦ, καλῶς ἤρθατε στή μεγαλειώδη αὐτή συγκέντρωση.
.           Ἡ εὐλογημένη συμπαράταξη ἐκκλησιαστικῶν καί πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου μας καί ἡ λαϊκή πρόθυμη συμμετοχή ἀποδεικνύουν ὅτι ὅταν ὁ λαός ἐμπνέεται ἀπό ἄξιους ἡγέτες, βγαίνει στούς δρόμους. Ἡ παρουσία σας ἐδῶ ἀνοίγει προοπτικές γιά μία οὐσιαστική σύνδεση ἐθνικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν φορέων μέ τό λαό τῆς πατρίδας μας, ἕνα λαό πού βρίσκεται στά ὅρια τῆς ἀντοχῆς καί ἀνοχῆς του καί πού διψᾶ γιά ἀποκατάσταση τῆς τόσο βάναυσα λεηλατημένης ἑλληνορθόδοξης κληρονομιᾶς του. Ἡ σημερινή πορεία τονώνει τήν ἐλπίδα τῆς διαβεβαίωσης ὅτι ὅλα τά κακῶς κείμενα εἶναι ἀναστρέψιμα καί ὅτι ἀποτελεῖ χρέος μας νά μήν τά ἀφήσουμε νά περάσουν.
.           Στοιχειῶδες καθῆκον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ προεξάρχουσα τήν Ἐκκλησία, τούς θρησκευτικούς, ἐθνικούς καί πνευματικούς φορεῖς, καί κυρίως τούς Συλλόγους γονέων, πού ὅλοι μαζί αὐτοί γνωρίζουν καλά καί ἀπό κάθε ἄποψη ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ σχολική διαδρομή στά θέματα Πίστεως, Πατρίδος καί ἠθικῶν ἀρετῶν, εἶναι νά ἀποτρέψουν τόν ἐνταφιασμό τῶν παραδοσιακῶν ἑλληνορθοδόξων ἀξιῶν, πού ἐπιχειρεῖται ἀσύστολα μέ αὐταρχικό καί παραπλανητικό τρόπο, μέ ὑπόγειες συμφωνίες στό σκοτάδι τοῦ ἐπίπλαστου διαφωτισμοῦ, μέ σειρά κατεπειγόντων ἐπονείδιστων νομοθετημάτων τόσο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅσο καί ἀπό τό Δικαιοσύνης.
.           Στοιχειώδης αὐτογνωσία καί συνείδηση χρέους δέν μπορεῖ νά ἀφήσει κανέναν ἀδιάφορο σέ ὅ,τι ὕπουλα καί δόλια δρομολογεῖται ἀπό αὐτούς πού, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά εἶναι οἱ θεματοφύλακες, ἀντίθετα, προδίδουν. Ἔχουν τήν ἀπατηλή βεβαιότητα, ὅτι ὡς ἄθεοι, μέ τήν αὐτοδιακηρυγμένη, ἐκκωφαντική δήλωση τῆς ἀθεΐας τους, βρίσκονται στό ἀπυρόβλητο καί ὅτι δέν θά λογοδοτήσουν κατά τό Σύνταγμα ὡς ἐπίορκοι, γιατί δέν ἔδωσαν ὅρκο ἤ μᾶλλον ἔδωσαν παρωδία ὅρκου. Καί, εἶναι παράδοξο ὅτι ἐνῶ δηλώνουν ἄθεοι, ξιφουλκοῦν γιά τή θρησκευτική ἐξυπηρέτηση τῶν ἀλλοθρήσκων.
.           Ὅμως, εὐτυχῶς, ὁ ἑλληνικός λαός, μετά ἀπό τήν ἐξάντληση τῆς ὑπομονῆς του, ἔρχεται στό προσκήνιο γιά νά καταστήσει σαφές πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι ὁ καιρός τῆς ἀνοχῆς γιά τήν προσαρμογή τῶν ἀπροσάρμοστων παρῆλθε ἀνεπιστρεπτί, καί ἀπό δῶ καί πέρα οἱ Ἐφιάλτες τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας θά ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν τό ἀποφασιστικό καί ἀμετάκλητο ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ πρωτοστάτες καί καθοδηγητές του τούς πνευματικούς ἡγέτες του.
.           Τελείωσε ἡ μεγαλόψυχη καί πλούσια δοσμένη ἀπό τόν ἑλληνικό λαό πίστωση χρόνου στούς φαύλους καί ἀφερέγγυους ὀφειλέτες πολιτικούς, πού φέρονται ὡς φεουδάρχες, θεωρώντας φέουδό τους τήν Ἑλλάδα καί τό λαό της ὑποτακτικό τους, ὑποχρεωμένο νά ἀποδέχεται τίς ἀνίερες καί ἀνόσιες ἐντολές τους καί τά τερατώδη γεννήματα τῆς βαθύτατα συντηρητικῆς, διεστραμμένης καί ὀπισθοδρομικῆς συμπεριφορᾶς τους πρός τούς ἔχοντες ὀρθόδοξη καί ἐθνική συνείδηση, πρός αὐτούς δηλαδή πού σέβονται τήν καταγωγή τους, βέβαιοι ὅτι δέν κατάγονται ἀπό τούς πιθήκους τῆς προσφιλοῦς θεωρίας τῶν ἐκσυγχρονιστῶν ἀνθελλήνων συμβούλων τῆς σημερινῆς κυβέρνησης. Ἐπιχειροῦν, ἐπίσης, οἱ ἴδιοι νά προκαλέσουν θρησκευτικές διχαστικές ἐμφυλιακές διαμάχες, ὡς ἄλλοι Ταλιμπάν, ἐκτελώντας ἐντολές τῶν ὁραματιστῶν τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης καί ἐπιβάλλοντας διά τῆς βίας οὐδετερόθρησκο κράτος, βιάζοντας παράλληλα τίς ψυχές τῶν παιδιῶν. Εἶναι παράδοξο, ἐπίσης, ὅτι ἐνῶ, ἐπαγγέλλονται τούς προοδευτικούς, ἐπαναφέρουν στό προσκήνιο ἰδεολογίες καί πρακτικές χρεωκοπημένες ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα, Μαρξιστικές καί Σοβιετικές.
.           Λοξοδρόμησε τό καράβι τῆς Πολιτείας καί κινδυνεύει νά καταποντισθεῖ καί γί αὐτό ἰδιαίτερη τιμή ὀφείλεται σέ σᾶς, πού σπεύσατε σήμερα νά δώσετε χέρι βοήθειας, ἀνυψώνοντας καί πάλι ἐκεῖ πού τούς ἀξίζει, δηλαδή στό ὑψηλότερο βάθρο, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν Πατρίδα, τήν ἀληθινή οἰκογένεια καί ὄχι παρωδία οἰκογένειας. Ἀπαιτεῖτε ἐπίσης ἐσεῖς τό αὐτονόητο, δηλαδή νά πρυτανεύσουν στά σχολικά βιβλία οἱ διαχρονικές ἑλληνορθόδοξες ἀξίες καί νά σταματήσει ὁριστικά ὁ σφετερισμός τους.
.           Εὔχομαι νά εἰσακουσθοῦν ἀπό τούς ὑπεύθυνους Ὑπουργούς τά ἀνυποχώρητα αἰτήματα τοῦ ΟΧΙ τῆς σημερινῆς Πορείας-Διαμαρτυρίας, συνδέοντάς τα μέ τό ἀμετάκλητο, σωτήριο ἠχηρό ΟΧΙ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ κοντά στά ὑπόλοιπα ΟΧΙ, μεταξύ τῶν ὁποίων δεσπόζουσα θέση ἔχουν τά ἀκόλουθα:

ΟΧΙ λοιπόν στό νέο εἶδος ἀνθρώπου πού ἑτοιμάζουν οἱ ἡγετικοί ματαιόσχολοι κομπάρσοι

ΟΧΙ στούς ἐπονείδιστους νόμους πού ἀντιστρατεύονται τίς προαιώνιες ἀξίες τοῦ ἑλληνορθόδοξου ἔθνους

ΟΧΙ στήν τορπίλη στά θεμέλια τῆς θρησκείας μέ τήν ὕπουλη ἐπιλεκτική κατάργηση τῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος

ΟΧΙ στόν ἐνταφιασμό τοῦ ἠθικοῦ, θρησκευτικοῦ, οἰκογενειακοῦ καί πολιτικοῦ μέλλοντος τῶν παιδιῶν

ΟΧΙ στόν ἀφανισμό τῶν ἱερῶν συμβόλων τοῦ Ἔθνους, τῶν Εἰκόνων, τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῆς Σημαίας, τῶν Ἐθνικῶν ἡρώων.

ΟΧΙ στό ἔγκλημα τῆς ἐθνοκτονίας

ΟΧΙ στήν καταρράκωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καί στήν ἀποσιώπηση τῶν Ἑλληνικῶν Ὁλοκαυτωμάτων

ΟΧΙ στό χλευασμό καί τόν ἐκφοβισμό αὐτῶν πού ὑπερασπίζονται τίς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες καί τά ἱερά σύμβολά τους.

ΟΧΙ στούς χαμαιλέοντες τῆς πολιτικῆς μέ τίς συνεχεῖς χρωματικές μεταβολές καί προσαρμογές τους».

Εὐχαριστῶ

ΠΗΓΗ: orthros.eu

 

Σχολιάστε

ΒΡΟΝΤΗΞΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΑΘΩΝΑ!

Βρόντηξε ἡ μεγάλη καμπάνα τοῦ Ἄθωνα!

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2165, 15.11.2017

ἠλ. στοιχ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»

.                 Βρόντηξε ἡ μεγάλη καμπάνα τοῦ Ἄθωνα!
.                  Ἡ φωνὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀντήχησε, ὅμοια βροντή, στὴν κατεστραμμένη ἀκοὴ τῆς ἀποστατημένης ἡγεσίας τοῦ τόπου μας. Μὲ τὴν ἀνακοίνωσή της γιὰ τὰ μεγάλα ζητήματα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τοῦ νομοσχεδίου περὶ τῶν Ἐμφύλων Ταυτοτήτων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν δυναμικὴ ἀπόφασή της νὰ κλείσει τὶς πύλες τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὸν Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, ποὺ ζητοῦσε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν 27η Σεπτεμβρίου (ἡμέρα τοῦ Σταυροῦ μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ Ἅγιον Ὄρος), ἔδειξε ὅτι τὸ νεοταξικὸ θηρίο δὲν θὰ βρεῖ εὔκολη τροφὴ σὲ τούτη τὴν χώρα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν ἡρώων.
.              Στὴν ἐπιστολή της πρὸς τοὺς Ὑπουργοὺς Δικαιοσύνης καὶ Παιδείας ἡ Ἱερὰ Κοινότης διατυπώνει μὲ εὐγένεια καὶ σεβασμὸ μέν, ἐντονότατη δὲ τὴν ἀντίθεση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τὰ τεκταινόμενα.
.            Ἔτσι γιά τό θέμα τῶν ἐμφύλων ταυτοτήτων ἔγραφε: «Ἀναφορικῶς μέ τό πρός ψήφισιν νομοσχέδιον διερωτώμεθα πλέον τί μᾶς ἐπιφυλάσσεται εἰς τὸ μέλλον! Μετὰ τὴν θέσπισιν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τοῦ “συμφώνου συμβίωσης ὁμοφύλων” καὶ τὴν καθιέρωσιν εἰς τὰ σχολεῖα τῆς πατρίδος μας τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος “Ἔμφυλες ταυτότητες”, ὁδηγεῖται πλέον ἡ χώρα εἰς τὴν ψήφισιν νόμου,
μὲ τὸν ὁποῖον θὰ μπορῆ κάποιος νὰ προβαίνη εἰς τὴν ἀλλαγὴν τοῦ “καταχωρισμένου φύλου” του μὰ μία ἁπλῆ αἴτησι καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν 15 ἐτῶν! Εἶναι δυνατὸν διὰ νόμου νὰ καταστρατηγῆται ἀπροκαλύπτως εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πατρίδα μας ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ; “καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς”.
Διερωτώμεθα ποῖος Ὀρθόδοξος Βουλευτὴς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων θὰ ψηφίση τοιοῦτον ἄνομον νομοσχέδιον. Παρακαλοῦμεν θερμῶς ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Βουλῆς νὰ ἀρθοῦν εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ συμβάλουν εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῆς νομοθετήσεως ταύτης».
.           Γιὰ δὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σημειώνει μὲ πόνο: «Πληροφορούμεθα ὅτι διενεμήθησαν εἰς τούς μαθητάς “Φάκελοι Μαθήματος”, μὲ τοὺς ὁποίους οἱ Ὀρθόδοξοι μαθηταὶ θὰ διδάσκωνται ἕνα πανθρησκειακὸν μάθημα, τὸ ὁποῖον ἐντέχνως θὰ ἐνσταλλάζη εἰς τὰς ψυχάς των τὴν ἰδέαν ὅτι “ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι λίγο-πολύ τὸ ἴδιο” καὶ ἐν τέλει θὰ τοὺς ὁδηγῆ εἰς τὸν ἀγνωστικισμόν καὶ τὴν ἀθεΐαν». Δηλώνει στὴ συνέχεια ὅτι συμπαρίσταται στοὺς γονεῖς, ποὺ ἐπιστρέφουν ὡς ἀπαραδέκτους τοὺς Φακέλους, καὶ παρακαλεῖ νὰ ἀποσυρθοῦν οἱ Φάκελοι καὶ νὰ συνεχίσει τὸ μάθημα νὰ διδάσκεται ἀπὸ τὰ παλαιὰ βιβλία, ἕως ὅτου τακτοποιηθεῖ τὸ περιεχόμενό του σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἁρμόδια ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας.
.           Καὶ κλείνει τὴν αὐστηρὴ ἐπιστολή της ἡ ἱερὰ Κοινότης μὲ τοῦτα τὰ λόγια τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου: «Σ’ αὐτά τά δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μας πρέπει νὰ κάνει ὅ,τι γίνεται ἀνθρωπίνως καὶ ὅ,τι δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως νὰ τὸ ἀφήνει στὸν Θεό. Ἔτσι θὰ ἔχουμε ἥσυχη τὴν συνείδησή μας ὅτι κάναμε ἐκεῖνο ποὺ μπορούσαμε. Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε, θὰ σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπὸ τοὺς τάφους».
.     Ἦταν καιρὸς. Ἔπρεπε νὰ ἀκουστεῖ τοῦτο τὸ ἠχηρὸ σάλπισμα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι σ᾽ αὐτὸ κυρίως προσβλέπουμε οἱ πιστοὶ ὡς τὸ ἄπαρτο κάστρο τῆς Πίστεως καὶ τῶν Παραδόσεών μας.
.           Θαυμάσαμε καὶ τὴν δυναμικὴ ἀπόφασή του νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ, κίνηση σπανιότατη στὰ χίλια τόσα χρόνια τῆς ἱστορίας του.
.              Κι ὄχι πὼς δὲν θὰ ἤθελαν τὴν ἐπίσκεψη ἑνὸς Πρωθυπουργοῦ οἱ σεβάσμιοι πατέρες τοῦ Ἄθωνα. Ἀλλὰ θὰ τὴν ἤθελαν ὡς ἑνὸς πιστοῦ Πρωθυπουργοῦ, ταπεινοῦ προσκυνητοῦ τῶν ἱερῶν καὶ ἁγιασμένων σκηνωμάτων τοῦ Ὄρους καὶ σεβαστικοῦ τῶν αἰωνίων Παραδόσεών του.
.        Ἔτσι ἀκριβῶς, ὅπως τὸ ἔγραψε μὲ παρρησία ὁ γέροντας Ἡγούμενος τοῦ Δοχειαρίου Γρηγόριος: «Ποιός σᾶς εἶπε ὅτι οἱ γεγηρακότες καὶ ἄρρωστοι ἡγούμενοι δὲν θὰ θυσίαζαν τὰ πάντα γιὰ νὰ βρεθοῦνε στὴν ὑποδοχὴ ἑνὸς χριστιανοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους, εἴτε πεζῆ, εἴτε μὲ ἅμαξες, εἴτε βροχὴ καὶ καταιγίδα ἔπληττε τὸ Ὄρος, αὐτοὶ πρῶτοι δαφνηφοροῦντες θὰ ἔτρεχαν, θὰ ἔσπευδαν μὲ ταχεῖς ρυθμοὺς νὰ ὑποδεχθοῦν αὐτὸν ποὺ δὲν ἀρνεῖται τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία».
.               Ὅμως ἡ πολιτεία του τοὺς ἐμποδίζει. Γιὰ αὐτὸ ὁ ἅγιος Ἡγούμενος συμπληρώνει μὲ παρρησία:
.               «Πῶς μπορῶ ἐγὼ ὁ καλόγερος, ὁ Ἕλληνας καὶ χριστιανός, νὰ μένω ἀπαθής, ἀνενέργητος καὶ ἀμέτοχος σὲ ὅλον αὐτὸν τὸν χαμὸ τοῦ κόσμου; Πότε οἱ μοναχοὶ ἔζησαν ἀραγμένη ζωὴ σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο (“δὲν βαριέσαι, ἄξια ὧν ἔπραξαν ἀπολαμβάνουν”) καὶ δὲν κατέβηκαν στὴν μάχη καὶ δὲν πρωτοστάτησαν στὸν ἀγώνα; Ἀλλοίμονο στὸν μοναχὸ ποὺ τρυφᾶ στὰ θεοτικά του καὶ ἀφήνει τὸν συνάνθρωπό του στὸν πόνο καὶ στὸν καημό του.
.               Δὲν τὸν δεχόμαστε τὸν Τσίπρα στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἂν δὲν ἐπιδείξει ἔμπρακτη μετάνοια κι ἂν δὲν μαζέψει τὰ πούπουλα – ποὺ μόνο πούπουλα δὲν εἶναι – τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀποστασίας καὶ τῆς διαστροφῆς ἀπὸ τὸ κράτος τὸ ἑλληνικό. Ἂν δεχόμασταν τὸν Τσίπρα μὲ ἐκκλησιαστικὲς τιμές, αὐτὸς ὁ πονεμένος λαὸς πόσο δάκρυ θὰ ἔχυνε τὴν ἡμέρα ἐκείνη τοῦ Σταυροῦ;
.               Λέτε νὰ ἐβαρύνθησαν οἱ καρδιές μας στὴν κραιπάλη καὶ στὴν μέθη, καὶ νὰ χάσαμε τὶς εὐαισθησίες μας καὶ νὰ ἀσπαζώμαστε τὰ χέρια τῶν ἐνταφιαστῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους; Εἴμαστε μοναχοί, εἴμαστε καὶ Ἕλληνες. Νὰ σπάσουνε τὰ χέρια μας, ἂν χειροκροτήσουμε τέτοιους κρατοῦντες, καὶ νὰ κομματιατοῦν οἱ παλάμες μας, ἂν καμπάνες χαρμόσυνες χτυπήσουμε στὴν ὑποδοχή τους».
.               Λόγια ξεκάθαρα, σταράτα, αὐθεντικά. Ὅμως σὲ ποιούς ἀπευθύνονται; Σὲ ποιά ἡγεσία; σὲ ποιούς ἀρχηγούς;
.               Οἱ σημερινοὶ πολιτικοί μας ἡγέτες -καὶ ὄχι μόνο οἱ πολιτικοί- εἶναι νάνοι.
.               Ἔτσι γεννήθηκαν; Ἔτσι ἀνατράφηκαν; Ἔτσι κατάντησαν;
.               Ἀδιάφορο.
.               Σημασία ἔχει πὼς εἶναι μικροί. Ἀσήμαντοι. Καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς καὶ θρασεῖς. Ποὺ μεγαλαυχοῦν, ἐπαίρονται, ὑψώνουν τὸ σπιθαμιαῖο ἀνάστημά τους μπροστὰ στὴν Ἱστορία. Προκαλοῦν τὴν Ἱστορία. Ποιοί; Ἔχουν μήπως κάποιο σπουδαῖο προσόν; Ἔχυσαν μήπως τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν Πατρίδα; Ἔκαναν κάτι τόσο μεγάλο ποὺ νὰ τοὺς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπεμβαίνουν στὸν ἄβατο ἱερὸ χῶρο τῆς Παραδόσεώς της; Ὄχι, διότι εἶναι μικροί.
.         Αὐτοὶ ὅμως εἶναι. Νάνοι.
.         Μποροῦν οἱ νάνοι νὰ γίνουν μεγάλοι; Μποροῦν νὰ ψηλώσουν;
.         Κι ὅμως μποροῦν, ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσουν.
.         Μποροῦν, ἂν ἀνέβουν σὲ ὤμους γιγάντων. Στοὺς ὤμους τῶν προγόνων. Τῶν τιτάνων ἐκείνων ποὺ ξεθηκάρωσαν τὰ γιαταγάνια τους, μέτρησαν μὲ βιὰ τὴν σκλαβωμένη γῆ τους – κατάξερη – καὶ σκίζοντας τὶς σάρκες τους τὴν πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους.
.         Ἆ! Τί πότισμα ἦταν ἐκεῖνο! Ξανάνιωσε ἡ γῆς, ξεπετάχτηκαν τὰ βλαστάρια της, τὰ νέα παλληκάρια, καὶ αὐτὰ πῆραν νὰ χτίζουν μὲ τὸ αἱματοποτισμένο χῶμα τὸ κάστρο τῆς Πατρίδας, τοὺς μεγάλους της πύργους.
.         Ἔτσι τὸ ἔχτισαν. Μὲ αἷμα!
.         Κι ἐκεῖ στὴν κεντρική του πύλη ἔγραψαν πάλι μὲ αἷμα, μὲ τὸ αἷμα τους: «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος».
.         Κοντὰ διακόσια χρόνια τώρα τὸ κάστρο μένει ἀσάλευτο. Καὶ ὄχι πὼς δὲν πολεμήθηκε. Λυσσαλέες ἐπιθέσεις δέχτηκε. Καὶ ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν. Μὰ οἱ ἐξωτερικοὶ ἐχθροὶ τσακίστηκαν καὶ οἱ ἐσωτερικοὶ προδότες ἀποκαλύφθηκαν καὶ ἐξευτελίστηκαν.
.         Τώρα καὶ τοῦτοι καὶ οἱ ἄλλοι ἔχουν ἐπανέλθει ἀπειλητικότεροι. Κραδαίνουν τὶς ἰδεολογικές τους σημαῖες, κραυγάζουν ρυθμικὰ τὰ ἀπάτριδα, παγκοσμιοποιημένα συνθήματά τους.
.         Κι εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ τωρινὴ ἐπίθεσή τους δὲν μοιάζει μὲ τὶς ἄλλες. Τώρα κινοῦνται μὲ σύστημα. Προχωροῦν σταδιακά. Ἐνεργοῦν ὕπουλα, μὲ σχέδιο. Ἐπιχειροῦν νὰ χτυπήσουν τὸ κάστρο στὰ θεμέλια. Ναρκισσεύονται πὼς θὰ τὸ γκρεμίσουν.
.         Πόσο λαθεύονται! Μάχονται τὴν Ἱστορία. Τὴν προκαλοῦν. Ἀνοίγουν πόλεμο μὲ τὴν Ἱστορία· μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ τόπου, μὲ τοὺς τιτάνες, τὶς ἀνίκητες μορφὲς τῶν προγόνων. Μύωπες. Τυφλοί.
.         Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι «θὰ σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπὸ τοὺς τάφους»;
.         Δὲν νοοῦν τῶν πύργων τὰ στηρίγματα;
.         Ἄφρονες.
.         Λογιάζουν τοῦ κάστρου τὰ θεμέλια στοὺς κάμπους.
.         Δὲν βλέπουν πὼς αὐτὰ ἔχουν πακτωθεῖ – ἀσάλευτα!- στὶς μεγάλες, τὶς ἄπαρτες κορφὲς τῶν βουνῶν! Στὴν Ἱστορία. Στὸν Ἄθωνα.
.         Ἐκεῖ ποὺ καίει, φλεγόμενη βάτος, ἡ ἱερὴ τοῦ λαοῦ μας μνήμη.
.         Ἔτσι ὅπως ὁ Ποιητὴς τὸ ἔγραψε:
.         «ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΟΥ στὰ βουνὰ καὶ τὰ βουνὰ σηκώνουν οἱ λαοὶ στὸν ὦμο τους
.         καὶ πάνω τους ἡ μνήμη καίει ἄκαυτη βάτος.
.         Μνήμη τοῦ λαοῦ μου σὲ λένε Πίνδο
.         καὶ σὲ λένε Ἄθωνα» (Ὀδ. Ἐλύτη, «Ἄξιόν Ἐστι»)

Σχολιάστε

ΘΕΛΟΥΜΕ «ΣΚΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΜΙΖΗ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ» (Δ. Νατσιός) «Γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα/ στοὺς καιροὺς τοὺς ὕστατους/ θέλει ἕναν Καιάδα/ γκρεμοτσακίστε τους»

Θέλουμε «σκολειά,
γιὰ νὰ γιομίζη ὁ μαθητὴς προκοπὴ καὶ ἀρετὴ»

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

.           «Μὴ Θρησκευτικὰ πρὸς Θεοῦ! Τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος δὲν εἶναι Βυζαντινοί, ἐννοήσατε; Οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες εἶναι κατ’ εὐθείαν διάδοχοι τῶν ἀρχαίων. Ἔπειτα ἐκπολιτίσθησαν, ἐπροόδευσαν καὶ αὐτοί. Συμβαδίζουν μὲ τὰ ἄλλα ἔθνη». (Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Λαμπριάτικος Ψάλτης»).
.             Συνόψισε, ὁ μεγάλος μας διηγηματογράφος, σὲ λίγες ἀράδες, τὸ συνομήλικο μὲ τὸ νεοελλαδικὸ κράτος πρόβλημα: εἴμαστε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τὸ ὑποτιμητικῶς λεγόμενο Βυζάντιο, δὲν εἶναι ἑλληνικὸ κατόρθωμα. Ἐξ ἄλλου ἔτσι πρόκρινε ἡ κοραϊκὴ πεφωτισμένη διανόησις. Ὁ Κοραὴς ἐπιδαψιλεύτηκε μὲ τὸν ὑπέροχο τίτλο «δάσκαλος τοῦ Γένους», ἀλλὰ στὴν οὐσία ὑπῆρξε ἁπλῶς ἕνας ἄνθρωπος, μὲ ἔντονα ἀντικληρικαλιστικὰ στοιχεῖα. Ἄγευστος τοῦ μεγαλείου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ θεωρεῖ σκλαβιὰ τῶν Ἑλλήνων τὴν μακεδονικὴ καὶ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία.
.         Γράφει: «Ἡ κατάρατος αὕτη φιλαρχία ἐγέννησε τὴν διχόνοια, διήγειρε τὰς πόλεις καὶ τοὺς πολίτας κατ’ ἀλλήλων, ἄναψε τῶν ἐμφυλίων πολέμων τὴν πυρκαϊὰν καὶ ὑπέταξε τοὺς Ἕλληνας πρῶτον εἰς τοὺς Μακεδόνας, ἔπειτα εἰς ξένον ἔθνος, τοὺς Ρωμαίους, καὶ τελευταῖον εἰς τὸ βαρβαρώτερον καὶ ἀγριώτατον ὅλων τῶν ἐθνῶν τοῦ κόσμου, τοὺς Τούρκους». («Ἅπαντα», ἐκδόσεις Μπίρη, σελ. 100).
.         Γιὰ τὸν Κοραή, ἡ χιλιόχρονη ἑλληνικὴ αὐτοκρατορία, ἡ Ρωμανία, ἦταν ξενικὴ κατοχή. Καὶ ἐπειδή οἱ ἐκ Παρισίων ἁπανταχοῦσες τοῦ Κοραῆ εἶχαν ἰσχὺ νόμου, τὸ ἑλλαδικὸ κράτος ξεκίνησε ἀπορρίπτοντας τὴν ἐξοχότερη κληρονομιά του, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐμφανῆ ἐχθρότητα πρὸς τὴν πάτριο πίστη μας. Καὶ αὐτὸ τὸ μένος δυστυχῶς συνεχίζεται ὣς τὶς μέρες μας. Ἡ λυσσαλέα ἐπίθεση κατὰ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν τὸ ἐπιμαρτυρεῖ. Ἔχω σημειώσει καὶ ἄλλοτε ἕνα προφητικὸ κείμενο τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων, ἔτους 1984. Τὸ παραθέτω. «Ἀπὸ πολλὰ χρόνια τώρα γίνεται συστηματικὴ προσπάθεια, διαρκῶς αὐξανομένη, νὰ πολεμηθῆ ἡ πίστη. Νὰ βγεῖ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ὁ Χριστός. Νὰ διαστρεβλωθῆ ἡ ἱστορία μας. Νὰ εὐτελισθῆ ἡ σημασία τῶν μεγάλων ἑορτῶν ποὺ τόσο ζεῖ ὁ λαός μας. Νὰ παύση ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ Γένους μας». Καὶ ὅταν βγαίνει ἀπὸ τὸ σχολεῖο ὁ Χριστός, τὸ σχολεῖο αὐτὸ καταντᾶ ἄχρηστο. Δὲν μορφώνει τὸν χρηστὸ πολίτη, ἀλλὰ τὸ νευρόσπαστο ποὺ ξέρει μόνο νὰ διεκδικεῖ καὶ νὰ ἐκλιπαρεῖ, αὔριο – μεθαύριο, στοὺς βουλευτικοὺς προθαλάμους γιὰ μία ἀργομισθία. Καὶ ὅλα ἐνορχηστρωμένα καὶ σχεδιασμένα μὲ ἄφθαστη μαεστρία. Τ λκυστικ κα πoενοχοποιητικ κέλυφος, γι ν παρεισφρήσει νομία, λέγεται συμμόρφωση μ τ ερωπαϊκ δεδομένα, κατοχύρωση τς θρησκευτικς λευθερίας, διαπολιτισμικ κπαίδευση κα λοιπς χηρς σαπουνόφουσκες. Στόχος ἡ σταδιακὴ κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ μετατροπή του σ’ να μιχλδες «τίποτε», φροντιστήριο Οκουμενισμο, ὑποβαθμισμένο, κακόμοιρο, ἀπαξιωμένο. Καὶ τότε θὰ βγαίνουν σωρηδὸν ἀπὸ τὰ σχολεῖα οἱ ἀγελαῖοι καταναλωτές, οἱ ἄκρατοι ἡδονοθῆρες, διότι «χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται» ἢ χειρότερα, ὅπως τὸ διατύπωσε ὁ Ἔλιοτ, «ἂν δὲν θέλεις νὰ ἔχεις τὸν Θεό, πρέπει νὰ ὑποκλιθεῖς στὸν Χίτλερ ἢ στὸν Στάλιν». Ἀλλὰ πόσο μετράει ἡ γνώμη τῶν σοφῶν ἀνθρώπων, μπροστὰ στὰ σπιθαμιαῖα ἀναστήματα, τοὺς νάνους καὶ τοὺς ἀρλεκίνους ποὺ διαβουκολοῦν τὴν Παιδεία μας; Μία ρεπούση (μ μικρ ρ) τόλμησε ν μαγαρίσει λόκληρη τν νεώτερη στορία μας κα παραμένει καθηγήτρια στ πανεπιστήμιο, δηλητηριάζοντας γενις κα γενις δασκάλων. Κατάφεραν ὅλα αὐτὰ τὰ ἡμιμαθῆ καὶ ἀντίχριστα ὑποκείμενα νὰ εἰσχωρήσουν σ’ ὅλες τὶς σχολές, ποὺ προετοιμάζουν τοὺς αὐριανοὺς διακόνους τῆς Ἐκπαίδευσης – δασκάλους καὶ καθηγητὲς – ὁπότε τὰ χειρότερα ἕπονται. Ἀνέξοδο διαπιστευτήριο ἀναρρίχησης σήμερα στὶς ἐκπαιδευτικὲς βαθμίδες τῶν πανεπιστημίων εἶναι ἡ ἀφιλοπατρία, τὸ μένος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἀναμάσηση τῆς πολυπολιτισμικῆς μπούρδας. Καὶ πόση ζημιὰ γίνεται Μ’ αὐτὲς τὶς ἀθλιότητες! Νὰ ἔβλεπε ὅλη αὐτὴ ἡ καθωσπρέπει ἀνοησία καὶ ἡ κρατικοδίαιτη προοδευτικότητα, πόσο λάμπουν, φέγγουν, ἀστράφτουν τὰ πρόσωπα τῶν μαθητῶν μας, ὅταν τοὺς μιλᾶς γιὰ ἥρωες, γιὰ ἁγίους, γιὰ τὸ Χριστό;
.         Μισὴ ὥρα σπουδὴ στὸ «Μανιάκι» ἢ στὴν «Ἔξοδο» ἀρκεῖ γιὰ νὰ ψηλώσει ὁ νοῦς τῶν μαθητῶν. Ἄλλη τόση γιὰ νὰ τοὺς διαβάσεις τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς καὶ ἀντικρίζεις τὴν χαρά, τὸν γλυκασμὸ στὰ πρόσωπά τους. «Τίς Θεός, μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν». Μία ἐπίκαιρη μνεία στὸν Ἅη-Δημήτρη, τὸ παλικάρι τῆς πίστης μας, καὶ νὰ ἡ φιλοτιμία, ἡ καύχηση γιατί «καὶ αὐτὸς ἦταν Ρωμιός, σὰν ἐσᾶς, ἀθλοφόρος»; «Τί σημαίνει, κύριε, ἀθλοφόρος»; Ξεκρεμᾶς ἀπὸ τὸ εἰκονοστάσι τῆς Παιδείας τὴν ἐτυμολογία, μιλᾶς γιὰ τὴν γλώσσα μας, τὸ ἕτερον φυλακτήριο καὶ προσάναμμα τῆς ἐθνικῆς μας συνείδησης.
.         Ὡραῖα μαθήματα. Μὲ πίστιν καὶ πατρίδα. Πέτυχες. Ἔκανες τὸ χρέος σου. (Διδάσκω, κατὰ παράβασιν τοῦ λεγόμενου Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος, κάθε Παρασκευὴ -τὴν ὥρα τῶν Θρησκευτικῶν- τὶς καταργημένες, πρὸ δεκαπενταετίας νομίζω, «Εὐαγγελικὲς Περικοπές», οἱ ὁποῖες συνόδευαν τὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν. Τὶς διδάσκω, γιατί ἔχω πάντοτε ἐνώπιόν μου αὐτὸ ποὺ κανοναρχεῖ ὁ Πατροκοσμᾶς τοὺς Ἕλληνες δασκάλους: «Πρέπει νὰ φωτίζονται οἱ ἄνθρωποι. Διότι ἀπὸ τὸ σχολεῖο μανθάνομε τί εἶναι Θεός, τί εἶναι Ἁγία Τριάς, τί εἶναι ἀρετή. Τὰ πάντα ἀπὸ τὸ σχολεῖο τὰ μανθάνομεν…». Ὁμολογῶ, δίκην ἐξομολογήσεως, ὅτι εἶναι ἀπὸ τὶς λίγες ὧρες ποὺ νιώθω ὅτι ἀνταποκρίνομαι στὸν τίτλο τοῦ δασκάλου καὶ αὐτὸ ποὺ λέξη ὑπονοεῖ. (δάσκαλος ἀπὸ τὸ δάω-δῶ = φωτίζω, ἐξ οὗ καὶ δάδα). Παιδαγωγῶν καὶ παιδαγωγούμενος ταυτόχρονα. Καὶ πῶς ἀλλιῶς; «φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι».
.         Διαβάζοντας αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἄρθρα γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, διαπίστωσα ὅτι πολλοὶ ἐπικαλοῦνται τὸ ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος. Τὴν περίφημη φράση «Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ κράτους…». Εἶναι σωστὴ ἡ ἐπίκληση τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου. Μήπως ὅμως πρέπει νὰ ἐπικαλούμαστε, κυρίως, τὸ ἀκροτελεύτιο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος. «Ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων». φ᾽ ὅσον καταλύεται « νάπτυξη τς θνικς κα θρησκευτικς συνείδησης τν λλήνων», δικαιούμαστε ν ντιστεκόμαστε μ κάθε μέσο. Ἐξ ἄλλου σὲ θέματα πίστεως «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις».
.         Πολλοί, καλοπροαίρετοι, ἐρωτοῦν. Γιατί αὐτὴ ἡ θεομαχία;
.         Γιατί, ἀντὶ γιὰ «σκολειὰ γιὰ νὰ γιομίζη ὁ μαθητὴς προκοπὴ καὶ ἀρετή», ὁδεύουμε στὰ σχολειὰ τῆς «ἀπιστίας καὶ τῆς παραλυσίας»; (Μακρυγιάννης).
.         Ἡ ἀπάντηση εἶναι τοῦ Παπαδιαμάντη. Προτάσσει στὸ ἀπόσπασμα τὴν ἀγήρατο, τὴν ἀχώνευτη γιὰ τοὺς «Γραικύλους τῆς σήμερον», ἀλήθεια: «ὁ δὲ Χριστιανισμὸς ἔμεινε καὶ θὰ μείνη». Καὶ συνεχίζει: «Ὁ πόθος τῆς μωρᾶς ἐπιδείξεως, ἡ μανία τοῦ κενὰ ἑκάστοτε λέγειν, ἡ δοκησισοφία, ὁ τύφος καὶ ἡ οἴησις ἄγουσιν εἰς τὰς συγχρόνους ἀθεϊστικὰς θεωρίας».
.         Προσέξτε λέξεις. πίδειξη, κενότητα, δοκησισοφία, τύφος, οηση, ατ κριβς πο χαρακτηρίζουν τν σημεριν ρχουσα, το θνους μν, τάξη. Ἦρθε ὁ ἅγιος τῆς πολιτικῆς, ὁ Καποδίστριας, νὰ κυβερνήσει τὸν αἱματοβαμμένο τόπο, πατώντας στὰ δύο «ριζιμιὰ λιθάρια»: πίστιν καὶ πατρίδα. Δολοφονήθηκε. Πρόλαβε καὶ μᾶς ἄφησε τιμαλφῆ κληροδοτήματα. Ἕνα ἐξ αὐτῶν: «…ἂν ἡ παροῦσα γενεὰ δὲν ἐνδυναμωθεῖ ἀπὸ ἀνθρώπους μορφωμένους ἐν καλῇ διδασκαλίᾳ, καὶ μάλιστα πρὸς τὸν κανόνα τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως καὶ τῶν ἠθῶν μας, θὰ εἶναι δυσοίωνο τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ διακυβέρνησίς της ἀδύνατη».
.           Γυροφέρνουν στὸ νοῦ μου οἱ στίχοι τοῦ Γκάτσου: «Γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα/ στοὺς καιροὺς τοὺς ὕστατους/ θέλει ἕναν Καιάδα/ γκρεμοτσακίστε τους».

 

 

 

 

, , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΑΜΒΩΝΕΣ καὶ Η ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑΙΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Παναγία κα Βελουχιώτης

Μανώλης Κοττάκης
ἐφημ. Δημοκρατία», 06.11.2017

.             Τί φωνάζει η μειοψηφικὴ χριστιανικὴ συνιστῶσα ποὺ δρᾶ στὸ ἐσωτερικό τῆς κυβέρνησης
.             Tὸ συνέδριο τὸ διοργάνωσε ὑπουργὸς τῆς Ἀριστερᾶς, ὁ ὁποῖος δηλώνει μὲν ἀνοιχτὰ ὅτι εἶναι ἄθεος, ἀλλὰ τουλάχιστον γνωρίζει καλὰ τὴν ἐμβέλεια τῆς ὀρθόδοξης θρησκείας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ἀναφέρομαι στὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Νίκο Κοτζιὰ καὶ στὴν πρωτοβουλία, ποὺ ἔλαβε νὰ διοργανώσει γιὰ δεύτερη φορὰ «Διεθνῆ διάσκεψη γιὰ τὸν θρησκευτικὸ καὶ πολιτιστικὸ πλουραλισμὸ καὶ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη στὴ Μέση Ἀνατολή».
.             Στὴν πρώτη της ἀπόπειρα ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία εἶχε γνωρίσει τὴν καχυποψία ὁρισμένων χωρῶν γιὰ τὰ ἀπώτερα κίνητρα τῆς πρωτοβουλία της αὐτῆς καὶ εἶχαν καταγραφεῖ -τὸ 2015- ἀκυρώσεις τῆς τελευταίας στιγμῆς. Αὐτὴν τὴ φορὰ τὰ πράγματα ἦταν ἐντελῶς διαφορετικά. Πλὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, τῶν Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων καὶ Ἀλεξανδρείας, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, στὴ διεθνῆ διάσκεψη μετεῖχαν ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν τοῦ Βατικανοῦ, οἱ ἀρχιμουφτῆδες χωρῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὅπως ἡ Αἴγυπτος, ραβίνοι καὶ ἄλλες 320 προσωπικότητες.
.             Ἀκόμη καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ποὺ δὲν εἶχε δεῖ μὲ καλὸ μάτι τὴν πρωτοβουλία τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ἔδωσαν τὸ «παρών». Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε ποιὲς εἶναι ἡ ἀπήχηση καὶ ἡ ἀκτινοβολία τῆς χώρας μας ὡς χριστιανικῆς, ἀρκεῖ νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ μουσουλμανικὴ Αἴγυπτος ἀνέθεσε στὴ χριστιανικὴ Ἑλλάδα νὰ τὴν ἐκπροσωπεῖ διπλωματικὰ στὸ Κατάρ, μὲ τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει αὐτὴ τὴν ἐποχὴ διπλωματικὲς σχέσεις. Ἡ ἑλληνικὴ σημαία ὑψώθηκε στὴν πρεσβεία τῆς Αἰγύπτου στὸ Κατὰρ καὶ ἀκόμη ἀνεμίζει ἐκεῖ. Δὲν ξέρω σὲ τί βαθμὸ μποροῦν νὰ καταλάβουν οἱ συριζαῖοι τὸν ὑπουργό τους καί, βεβαίως, τν ξία τς ρθοδοξίας ς πλο γι τν ξωτερικ πολιτική μας. Ἐκεῖνοι, ἄλλωστε, βγάζουν κομματικ μεροκάματο στος τηλεοπτικος μβωνες, βάλλοντας συνεχς κατ τς κκλησίας κα κατηγορώντας την γι παρεμβάσεις της στν πολιτικ ζω το τόπου.
.             Τελευταῖο κροῦσμα, τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες. Ὡστόσο, ἂν μποῦν στὸν κόπο νὰ διαβάσουν τὴ σύνθεση καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀπὸ τὴ διεθνῆ διάσκεψη ποὺ διοργάνωσε, θὰ καταλάβουν πόσο ξεπερασμένα εἶναι τὰ ἐπιχειρήματά τους. Πόσο παλαιὰ τὰ σχήματα καὶ τὰ στερεότυπά τους. Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς δικῆς τους κυβέρνησης, μὲ ἐντολὴ τοῦ Κοτζιᾶ καὶ τὴν ἔντονη δραστηριότητα τοῦ ὑφυπουργοῦ Γιάννη Ἀμανατίδη (ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ ἔχουν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸ γραφεῖο τους, ἀντὶ πορτρέτου τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη), ἐπιδιώκει νὰ ἐμπλέξει τὰ Πατριαρχεῖα, τὶς Ἐκκλησίες καὶ τὶς Μουφτεῖες στὴ διεθνῆ πολιτική, ὥστε νὰ ἀσκήσουν τὴν ἐπιρροή τους γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη στὴ Μέση Ἀνατολή. Μεγαλύτερη διάψευση τς θεωρίας τους γι τν χωρισμ κράτους – κκλησίας π ναν δικό τους πουργ κα φυπουργ δν θ μποροσαν ν ζήσουν. νεκτικότητα το ρθόδοξου δόγματος καὶ ἡ ἐμπειρία τῆς συνύπαρξης τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν μιναρὲ ἀποτελοῦν τεράστιο συγκριτικὸ πλεονέκτημα γιὰ τὴν πατρίδα μας. Παρακαλονται θερμς ο νόητοι κα ο νιστόρητοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ν τ καταλάβουν κα ν σιωπήσουν. μειοψηφικ χριστιανικ συνιστῶσα, πο δρ στ σωτερικὸ τῆς κυβέρνησής τους, σ συνθκες δεολογικς παρανομίας, τος τ φωνάζει πάντως.

 

Μανώλης Κοττάκης

 

 

Σχολιάστε

Ο «ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ!

Διώξεις ἀπόψεων, κοινωνία φόβου

ἐφημ. «Δημοκρατία», 02.11.2017

βλ. σχετ. Σχόλιο «Χρ. Βιβλ.»: ΤΕΛΙΚΩΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΕΤΑΞΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

.             Ρατσισμὸς ὑπάρχει, καὶ εἶναι σφοδρός, ἀπροκάλυπτος, ἀπεχθής: ὁ ρατσισμὸς ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Οἱ Ἕλληνες χρεωκοποῦν, πληρώνοντας τὰ σπασμένα μίας σάπιας ἐλίτ, ἡ ὁποία ξέρει μόνο νὰ νουθετεῖ, νὰ κλέβει καὶ νὰ μιλᾶ γιὰ τὰ δικαιώματα ὅλων τῶν ἄλλων, πλὴν τῶν πολιτῶν αὐτῆς τῆς χώρας.
.             Ὁ ἀνθελληνισμὸς καὶ ὁ ἀντιχριστιανισμὸς εἶναι δύο μορφὲς ἀντικοινωνικῆς στάσης ζωῆς ἀλλὰ καὶ δράσης, ποὺ εἶναι ἀνεκτὲς -καὶ συχνὰ ἐνθαρρύνονται- ἀπὸ τὴν πλειονότητα ὅσων ἡγοῦνται τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, τοῦ οἰκονομικοῦ βίου καὶ τῆς «διανόησης». Τίποτα παραδοσιακὸ δὲν θεωρεῖται ἀπαραίτητο. Δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ ἔχει προκύψει ἀπὸ τὴ φυσικὴ συνέχεια καὶ ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ μας, τὸ ὁποῖο νὰ χαρακτηρίζεται θετικὸ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ἐνδεικνυόμενο, ὠφέλιμο. Μόνο τὴν παρακμὴ καὶ τὸ μίσος πρὸς τὴν πατρίδα, τὴ θρησκεία καὶ τὴν οἰκογένεια ἔχουν νὰ προτείνουν οἱ νεωτερικοὶ τῆς συμφορᾶς.
.             Ὁ διαβόητος «ἀντιρατσιστικὸς» νόμος νομοθετήθηκε γιὰ νὰ διασφαλιστοῦν ἡ βουβαμάρα καὶ ὁ φόβος τῶν ὑπὸ ἀφανισμὸ Ἑλλήνων, γιὰ νὰ τελεῖται ἀπρόσκοπτα ἡ ἐθνοκτονία σὲ βάρος μας. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα τοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο ὣς τώρα ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ μὴν τολμοῦν νὰ ἐκφράζουν τὴ γνώμη τους οἱ Ἕλληνες γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα, τὴν ἐγκληματικότητα καὶ τὴν ἐκστρατεία τοῦ ἐθνικοῦ καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ ἀποχρωματισμοῦ ποὺ πραγματοποιεῖται ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς κύκλους ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’80.
.             Τώρα, ἡ εἰρωνεία τῆς τύχης. Οἱ φανατικοὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ «ἀντιρατσιστικοῦ» νόμου ἀρχίζουν καὶ «λούζονται» τὶς συνέπειές του. Ἡ Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν τῆς Ἀθήνας προχώρησε στὴν ἄσκηση ποινικῆς δίωξης σὲ βάρος τῆς Ἑλένης Γιαννακοπούλου, διευθύνουσας συμβούλου τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Πιστοποίησης Προσόντων καὶ Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ (ΕΟΠΠΕΠ) γιὰ προσβολὴ θρησκεύματος καὶ παραβίαση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου! Ἡ κυρία Γιαννακοπούλου καταγγέλθηκε ἀπὸ ὑφισταμένους της ὅτι εἶχε πετάξει τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὰ σκουπίδια!
.             Εἶναι δίκαιη καὶ ὀρθὴ ἡ ἐνέργεια τῆς Δικαιοσύνης, ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης προφανὲς ὅτι ὁ «ἀντιρατσιστικὸς» νόμος πρέπει νὰ καταργηθεῖ. Δὲν χωρᾶ σὲ ἐλεύθερες κοινωνίες νομοθεσία τύπου ὀργουελιανοῦ «1984». Ἡ προσβολὴ θρησκεύματος, ἄλλωστε, διωκόταν ποινικὰ καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν «ἀντιρατσιστικό»…

 

Σχολιάστε

ΤΕΛΙΚΩΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΕΤΑΞΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Ποινικ δίωξη εἰς βάρος τς διευθύνουσας συμβούλου το ΕΟΠΠΕΠ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὤρυξαν ἑαυτοῖς φρέαρ συντετριμμένον!

.               Ποινικὴ δίωξη γιὰ προσβολὴ θρησκεύματος καὶ παραβίαση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου ἀσκήθηκε ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία πρωτοδικῶν σὲ βάρος τῆς διευθύνουσας συμβούλου τοῦ ΕΟΠΠΕΠ Ἕλενας Γιαννακοπούλου.
.               Ἡ διερεύνηση τῆς ὑπόθεσης ξεκίνησε μετὰ ἀπὸ ἔγγραφη καταγγελία πρὸς τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας (ἔφτασε καὶ στὸ γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ), στὴν ὁποία ἐργαζόμενοι στὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Πιστοποίησης Προσόντων καὶ Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ (ΕΟΠΠΕΠ) ἀνέφεραν ὅτι ἡ διευθύνουσα σύμβουλος εἶχε ξεκινήσει διωγμοὺς ἐναντίον ὅσων φοροῦν ἢ ἔχουν στοὺς χώρους τῆς ἐργασίας τους χριστιανικὰ σύμβολα ἀπαιτώντας τὴν ἀπομάκρυνσή τους.
.               Τὴν κατηγόρησαν ἀκόμα ὅτι παραμονὲς Δεκαπενταύγουστου πέταξε εἰκόνες τῆς Παναγίας στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων καὶ προσπάθησε νὰ ἀφαιρέσει σταυρὸ ἀπὸ τὸν λαιμὸ ὑπαλλήλου της.
.               Ἐπισημαίνεται ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐφαρμόζεται ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος γιὰ ὑπόθεση ἡ ὁποία σχετίζεται μὲ θρησκευτικὲς διακρίσεις.

 

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

 

 

Σχολιάστε