ΛΙΝΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Ο ΛΟΓΙΟΣ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Λίνος Μπενάκης, ὁ λόγιος εὐπατρίδης

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                Ὁ Λίνος Μπενάκης τὴν περασμένη ἑβδομάδα πέρασε στὴν αἰωνιότητα πλήρης ἡμερῶν καὶ μὲ τὶς πνευματικές του δυνάμεις νεανικὲς μέχρι τέλους. Ἡ προσφορά του εἶναι μεγάλη στὴν ἱστορικὴ ἐπιστήμη καὶ στὴν φιλοσοφία. Στὶς μελέτες του συνδύασε τὴν ἀναζήτηση τοῦ βάθους τῶνἐννοιῶν μὲ τὴν εὐρυμάθεια. Ἦταν ἐκ τῶν τελευταίων ἀξιόλογων λογίων τῶν χρόνων μας.
.                Ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς ἐπιστήμων διακρίθηκε γιὰ τὴν πίστη του στὴν Ὀρθοδοξία, τὴνἀγάπη του στὴν Πατρίδα καὶ στὸν συνάνθρωπο καὶ τὸν ἀγώνα του κατὰ τοῦ φυλετικοῦ ρατσισμοῦ.Ὁ ἀδαμάντινος χαρακτήρας του φαινόταν καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ἐνῶ ὁ ἴδιος ἦταν σπουδαῖος ἐπιστήμονας, δὲν ἔχανε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποτίει φόρο τιμῆς καὶ νὰ ἀναφέρεται μὲ εὐγνωμοσύνη στοὺς σπουδαίους δασκάλους του καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν ὠφέλησαν ψυχικὰ καὶ πνευματικά.
.                Ὁ Λίνος Μπενάκης (1928- 2022) θεωροῦσε μεγάλο εὐτύχημα ὅτι ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦΑ΄ Γυμνασίου Ἀρρένων Θεσσαλονίκης καὶ εἶχε φιλολόγους καθηγητὲς τοὺς σπουδαίους πνευματικοὺς ἀνθρώπους Πέτρο Σπανδωνίδη (1890-1964) καὶ Μπάμπη Νίντα (1906-1962). Ὁ μὲν Σπανδωνίδης κυριάρχησε στὴν πνευματικὴ ζωὴ τῆς Συμπρωτεύουσας στὸν Μεσοπόλεμο καὶμεταπολεμικά, ὁ δὲ Νίντας ἦταν βαθὺς γνώστης τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων καὶ εἶχε ἄριστο μεταδοτικό.
.                Αὐτὸ ποὺ Λίνος Μπενάκης θεωροῦσε προνόμιο τῆς πνευματικῆς του πορείας ἦταν ἡσυνεργασία του μὲ τοὺς διακεκριμένους στὴ φιλοσοφικὴ σκέψη ἢ/καὶ στὴν πολιτικὴ πράξη Ἰωάννη Θεοδωρακόπουλο (1900–1981), Παναγιώτη Κανελλόπουλο (1902-1986), Κωνσταντῖνο Τσάτσο ( 1899-1987), Εὐάγγελο Παπανοῦτσο (1900-1982) καὶ Βασίλειο Τατάκη (1897 – 1986).  Στὸ βιβλίο ποὺ ἔγραψε γι᾽ αὐτοὺς  μὲ τίτλο «Μνήμη» καὶ ἐξέδωσε ἡ «Παρουσία» τὸ 2006, περιλαμβάνονται κείμενά τους, βιογραφικά τους σημειώματα καὶ ἐξαντλητικὴ ἐργογραφία τους. Στὰ «Προλεγόμενα» τοῦ βιβλίου ὁ Μπενάκης σημειώνει πὼς στὸ Κέντρο Ἐρεύνης Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, στὸ ὁποῖο ἐπὶ δεκαετίες ὑπῆρξε διευθυντής, τὸν τίμησαν μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴ φιλία τους οἱ Θεοδωρακόπουλος, Κανελλόπουλος καὶ Τσάτσος στὸν δὲ Μορφωτικὸ Σύλλογο «Ἀθήναιον» ὠφελήθηκε ἀπὸ τὰ μαθήματα περὶ φιλοσοφίας, ψυχολογίας καὶ παιδαγωγικῆς τῶν Παπανούτσου καὶ Τατάκη.
.                 Ἡ σημαντικὴ προσφορὰ τοῦ Λίνου Μπενάκη στὸν Ἑλληνισμὸ εἶναι ἡ ἐκ μέρους τουπροβολὴ τῆς συνέχειας τοῦ Ἔθνους μας. Τὴ συνέχεια δίδαξαν πρῶτοι οἱ Σπυρίδων Ζαμπέλιος καὶΚωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος διὰ ἱστορικῶν καὶ λαογραφικῶν στοιχείων καὶ ἀκολούθησε ὁΒασίλειος Τατάκης μὲ τὴ Βυζαντινὴ φιλοσοφία καὶ ὁ Λίνος Μπενάκης μὲ τὴν προσθήκη τῆς Μεταβυζαντινῆς φιλοσοφίας. Οἱ ἐργασίες τῶν Τατάκη καὶ Μπενάκη ἔδειξαν ὅτι οἱ λόγιοι Ἕλληνες τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς τουρκοκρατίας ἦσαν ἡ συνέχεια τῶν  ἀρχαίων Ἑλλήνων  φιλοσόφων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Ἀριστοτέλη, τὸν ὁποῖον δίδαξαν πολὺ νωρίτερα ἀπὸ τοὺς λογίους τοῦ Διαφωτισμοῦ.
.                 Τὸ προσωπικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Λίνου Μπενάκη γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ σκέψη τοῦΘεόφιλου Κορυδαλλέα (1570-1645) καὶ ἄλλων λογίων τῆς τουρκοκρατίας φάνηκε καὶ μὲ τὴνἀνακοίνωσή του στὸ Παγκόσμιο Συνέδριο γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη (Θεσσαλονίκη 1978), στὸ ὁποῖοἀνέπτυξε τὸ θέμα «Νεωτερικὴ κριτικὴ τοῦ Μεταβυζαντινοῦ Ἀριστοτελισμοῦ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο κατὰ τὸν 18ο αἰώνα».
.                Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.-

Διαφήμιση

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: