ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ… «Δρέπουμε τοὺς καρποὺς μιᾶς Παιδείας, μιᾶς ἀγωγῆς ποὺ προβάλλει, “διδάσκει” τὴν διαφθορά, τὴν λαγνεία» (Δ. Νατσιός)

π τ 2006 διαφημίζεται παιδεραστία στ σχολικὰ βιβλία…

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

.                      Στὶς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 2009 δημοσίευσα το παρὸν κείμενο γιὰ τὸ ἔγκλημα τῆς παιδεραστίας που προωθεῖται ἀκόμη καὶ σὲ σχολικὰ βιβλία. Ἐπαναφέρω τὸ ἐπίμαχο σημεῖο, ὅπου φιλοξενεῖται σὲ βιβλίο Γλώσσας Γυμνασίου, καθὼς καὶ ἄλλες ἄθλιες καὶ ἀπαράδεκτες γιὰ σχολικὰ βιβλία ἀναφορές,  γιὰ νὰκατανοήσουμε ὅτι εἶναι πολλὰ τὰ χρόνια ποὺ «διαφημίζεται» ἡ κτηνωδία, ἀλλὰ καὶ γιατί ἀκούω πολλοὺς νὰ«πέφτουν ἀπὸ τὰ σύννεφα» ἢ νὰ τὰ ἀνακαλύπτουν ἐμβρόντητοι σήμερα. Θυμίζω ὅτι τὰ βιβλία αὐτὰ εἰσῆλθαν στὴν ἐκπαίδευση ἀπὸ τὸ 2006…
.                      Τὰ βιβλία τοῦ Γυμνασίου – τῆς γλώσσας – συνιστοῦν κι αὐτὰ κακέκτυπα τῆς τηλοψίας, προβάλλουν λανθασμένα πρότυπα, ἀποϊεροποιοῦν ἑδραῖες ἀξίες, προωθοῦν τὸν πρόωρο ἐρωτισμό, τὴν ἄκαιρη σεξουαλικότητα. Ἀποαθωοποιοῦν, μὲ ἕναν λόγο τὰ παιδιά, σὲ μία ἡλικία ποὺ μονάχη ἔγνοια τους πρέπει νὰ εἶναι ἡ σπουδὴ καὶ ἡ μόρφωση. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, παρεμβάλλω ἕνα κείμενο, τὸ ὁποῖο περιέχεται στὸ«τετράδιο ἐργασιῶν» τοῦ μαθήματος «Νεοελληνικὴ Γλώσσα», Α’ Γυμνασίου (σελ. 16). Δηλαδὴ ἀπευθύνεται σὲπαιδιὰ 12-13 ἐτῶν, ποὺ μόλις ἐγκατέλειψαν τὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Τίτλος του: «Ὁσάκις». Ἐπαναλαμβάνω ἀποσκοπεῖ στὴν γλωσσικὴ καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια μαθητῶν Α’ Γυμνασίου:

.                      «Ὁ καθηγητὴς τῆς φιλολογίας ἔριχνε κάθε μέρα τὸ μπαλάκι. Ὅλη ἡ τάξη τὸ ἔπιανε σὰν ἕνα γαργαλιστικὸ μήνυμα. Τὸ πετοῦσε ὁ ἕνας στὸν ἄλλον. Χαρᾶς εὐαγγέλια.
«Ὁσάκις…» ἄρχισε τὴ φράση του ὁ φιλόλογος.
«Ναί. Ναί. Ὁ Σάκης! Ὁ Σάκης!» φώναζαν ὅλες μαζὶ οἱ μαθήτριες γελώντας. Κι ὁ καθηγητὴς τρελαινόταν. «Ὁσάκις…» ἐπαναλάμβανε τονίζοντας τὴ λέξη σὰν νὰ ἔλεγε «σκάστε». «Ὁ Σάκης! Ὁ Σάκης!» ἀκουγόταν πάλι ἀπὸ κάτω καὶ τὸ γέλιο ἔδινε κι ἔπαιρνε. Ὁ καθηγητὴς δὲν μποροῦσε νὰ ξεχωρίσει ποιὲς ἀπὸ τὶς μαθήτριες ἦταν οἱ δράστες. Ἡ λέξη – μπαλάκι κυλοῦσε ἀκαριαία σὲ κλάσμα δευτερολέπτου μέσα ἀπὸ τὰχείλια τους ποὺ ἦταν κρυμμένα στὸ κάτω μέρος τοῦ σκυμμένου τους κεφαλιοῦ. Νόμιζε πὼς ἁπλῶς ἐπαναλάμβαναν τὴ λέξη. Πῶς τὶς ἐρέθιζε αὐτὴ ἡ λέξη. Δὲν ἦταν ὅμως ἔτσι. Ἄλλο πράγμα τὸ «Ὁσάκις» κι ἄλλος ἄνθρωπος «Ὁ Σάκης».
.                      Ὁ Σάκης ἦταν ἠλεκτρολόγος μὲ μαγαζί. Μεγαλύτερός τους, 20 μὲ 25 ἐτῶν. Τὰ εἶχε φτιάξει μὲτὴν Ἀλέκα. Μία ἀπὸ τὶς μαθήτριες τῆς τάξης. Ψηλὴ κι ἀδύνατη, μὲ κοντὰ ξανθὰ μαλλιὰ καὶ μεγάλα καστανὰμάτια, μακρὺ λαιμὸ καὶ μακριὰ χέρια καὶ πόδια, κάπως ξερακιανή, ἀλλὰ ζόρικη. Στὰ 15-16, ὅπως ὅλες τους. Ἡπρώτη ποὺ ἔβγαινε ραντεβοὺ μῆνες τώρα. Ὁ Σάκης τὴν περίμενε τὸ μεσημέρι στὴν ἄλλη γωνία κι οἱ ἄλλες μαθήτριες ἔτρεχαν ἀπὸ πίσω της νὰ τὸν δοῦνε. Τὰ σχόλια ἔδιναν κι ἔπαιρναν. Ἦταν ὁ πρῶτος ἔρωτας τῆς τάξης.
.                      Ὁ καθηγητὴς φώναξε τὴν πρώτη μαθήτρια, τὴ Μαρία, στὸ γραφεῖο του καὶ τὴ ρώτησε. «Τί συμβαίνει μὲ τὸ «Ὁσάκις»; Γιατί αὐτὴ ἡ ἀντίδραση;»
.                      «Δὲν ξέρω, κύριε. Στὸ δικό μου θρανίο δὲν ξέρουμε τίποτα. Τὸ πῆραν ἔτσι φαίνεται καὶ τὸδιασκεδάζουν», τοῦ ἀπάντησε. Ρώτησε κι ἄλλες μαθήτριες. Μερικὲς δὲν κρατήθηκαν καὶ γελοῦσαν. Ὁκαθηγητὴς προσπάθησε νὰ βγάλει ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό του τὴ λέξη «Ὁσάκις». Αὐτὴ ὅμως ἀντιστεκόταν. Τοῦἔβγαινε αὐθόρμητα, ἔστω καὶ μὲ κάποια καθυστέρηση. Τότε, ὅμως, γινόταν πανζουρλισμός. Σὰν νὰ τὴν εἶχε στερηθεῖ ἡ τάξη καὶ ξεσποῦσε «Ὁ Σάκης! Ὁ Σάκης!», φώναζαν ἀκόμα πιὸ δυνατὰ καὶ γελοῦσαν μὲ τὴν καρδιά τους. Γιατί ἦταν ὑπόθεση καρδιᾶς καὶ ὄχι γραμματικῆς».

.                      Ἐρωτῶ: Τί διαβάζουμε ἐδῶ; Περιγράφει ἢ δὲν περιγράφει τὸ κείμενο μία ἀποπλάνηση ἀνηλίκου; Ἐρωτῶ: Ὅπως παρουσιάζει τὸ κείμενο αὐτὴν τὴν σχέση, σὰν κάτι τὸ φυσιολογικό, τὸ ἀκίνδυνο, δὲν ἀποτελεῖ ἔμμεση παρότρυνση γιὰ ἐπιδίωξη τέτοιων καταστρεπτικῶν σχέσεων; Ποιός γονέας θὰἀνεχόταν ἡ κόρη του «νὰ βγαίνει ραντεβοὺ» μὲ εἰκοσιπεντάχρονο; Ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἐξύμνηση τῆς παιδεραστίας, τοῦ βδελυροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀνατριχιάζουμε ὅλοι καὶ στὸ ἄκουσμά του. Κάτω ἀπὸ τὸ κείμενο «καμαρώνει», γιὰ ἐμπέδωση προφανῶς, ἡ ἑξῆς κρανιοκενὴς ἐρώτηση: «γιατί γελοῦσε ἡτάξη, ὅταν ἀκουγόταν ἡ λέξη Ὁσάκις στὸ κείμενο». Τί θὰ ἀπαντήσει τὸ παιδὶ σὲ μία τέτοια «παραλυμένη» ἐρώτηση; Ὅπως ἔγραφε σὲ ἕνα ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ ἀγαπητός μου φίλος, γιατρὸς Φώτης Μιχαήλ: «Ἀντὶνὰ διδάσκεται ἡ ἁρμονικὴ συζυγία, ἔχουμε πρόωρη σεξουαλικὴ καθοδήγηση. Τὸ πρῶτο θὰ μᾶς ἐξασφαλίσει εὐτυχισμένα νιάτα, ἐνῶ τὸ δεύτερο, θὰ μᾶς φορτώσει μὲ σοβαρὰ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ τραύματα, ὅπως εἶναι οἱ ἀκριβοπληρωμένες ἐπιπόλαιες σχέσεις οἱ βαριὲς καταθλίψεις καὶ οἱ ἀπόπειρες αὐτοχειρίας».
.                      «Ἀνεβαίνουμε» στὴ Β’ Γυμνασίου. Καὶ ἐδῶ οἱ ἴδιες ψυχοφθόρες ἀνοησίες. Στὸ «Ἀνθολόγιο» τῆς τάξης αὐτῆς ἐπαινεῖται ὁ «ἀρχαῖος» θεσμὸς τῆς ἑταίρας (=πόρνη). Ἀποσπῶ κάποιους στίχους ἀπὸ τὸκείμενο: «Εἶναι κάποια ψηλὴ (ἑταίρα) φοράει σανδάλι μὲ σόλα λεπτὴ καὶ κυκλοφορεῖ μὲ τὸ κεφάλι γερμένο στὸν ὦμο, αὐτὸ ἀφαιρεῖ ὕψος. Δὲν ἔχει κάποια γλουτούς, τοὺς προσθέτει ραμμένους κάτω ἀπὸ τὸ φόρεμα. Ἔτσι, ὅσοι τὴ βλέπουν ἐκστασιάζονται μὲ τὰ ὀπίσθιά της. Ἔχει κοιλιά· διαθέτουν γιὰ λόγου της στήθη, ὅπως αὐτὰ ποὺ ἔχουν οἱ ἠθοποιοὶ στὶς κωμωδίες· φορώντας τέτοια στήθη πρόσθετα στητά… (σελ. 40)». Καὶσυνεχίζεται ἡ παιδαγωγικῶς ἐξονυχιστικὴ διερεύνηση καὶ ἑρμηνεία τῶν καλλωπιστικῶν μεταλλάξεων τῆς ἑταίρας. Καὶ ἀκολουθοῦν βεβαίως οἱ ἐμπεδωτικὲς ἐρωτήσεις πρὸς πλήρη ἀποκολοκύνθωση τῶν μαθητῶν: Ἡπρώτη ἀναφέρεται τὶς «βελτιωτικὲς ἐπεμβάσεις», στὶς ὁποῖες ἐπιδίδονται οἱ ἰδεώδεις ἑταῖρες. Ἡ δεύτερη στὰ καλλυντικὰ ποὺ χρησιμοποιοῦν καὶ σὲ ποιό σημεῖο τοῦ σώματός τους (Ἕνα καλλυντικὸ γιὰ τὸν ἐγκέφαλο τῶν συγγραφέων χρειάζεται). Γ´ Γυμνασίου, συνεχίζεται τὸ μαγάρισμα τῶν νέων, ἡ ἀπαξίωση τοῦ ὅποιου ἐναπομείναντος κύρους τοῦ σχολικοῦ μαθήματος, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, ποὺ καλεῖται νὰ διδάξει τὶς νεοεποχίτικες σεξομπουρδολογίες.
.                      Μάθημα «Νεοελληνικὴ Γλώσσα» (σελ. 148). Ἐδῶ ἐμφιλοχώρησε ἕνα τραγούδι, τὸ ὁποῖο μπορεῖνὰ τὸ ἀκούσει τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες σὲ κάποιο ξενυχτάδικο γιὰ χασομέρηδες,  ἀλλὰ σὲ σχολικὴ τάξη οὐδεὶς σοβαρὸς παιδαγωγὸς θὰ τὸ παρουσίαζε καὶ μάλιστα σὲ βιβλίο.  Κείμενο: «Ἅμα ξυπνήσεις καὶ ἔχεις βγάλει οὐρὰ / ἂν κοιταχτεῖς καὶ ἔχεις βγάλει βυζιὰ / Don’t worry be happy / Ἅμα ἡ κόρη σου σὲ λέει μπαμπὰ ἐνῶ ὁ γιός σου / σὲ φωνάζει μαμὰ / Don’t  worry be happy» καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά. Ἐρώτηση: Καθηγητὴς ποὺ θὰδιαβάσει τὸν στίχο «ἂν κοιταχτεῖς καὶ ἔχεις…» δὲν κινδυνεύει μὲ ὁριστικὴ ἀπώλεια τῆς σοβαρότητάς του; Ἀπὸ πότε ἡ χυδαιότητα καὶ ἡ αἰσχρολογία ἀνήκουν στὰ γνωστικὰ πεδία τοῦ σχολείου; Κι ἂν ἔγραψα στὸν πρόλογο γιὰ τὴν γλωσσικὴ ἀκαταστασία τῶν νέων, δὲν τὸ ἔγραψα γιὰ νὰ τοὺς στηλιτεύσω. Ὑπαίτιο εἶναι καὶ τὸ σχολεῖο. Δρέπουμε τοὺς καρποὺς μιᾶς Παιδείας, μιᾶς ἀγωγῆς ποὺ προβάλλει, «διδάσκει» τὴν διαφθορά, τὴν λαγνεία. Καὶ ἕνα τελευταῖο σκύβαλο. Στὸ τετράδιο ἐργασιῶν Γ’ Γυμνασίου,  σελ. 73, σὲ κείμενο μὲ τίτλο «παραπλανητικά», οἱ μαθητὲς μυοῦνται καὶ στὴν ἀστρονομία, τὰ ζώδια καὶ τὰ ὡροσκόπια ἀπὸ τὸν «μέγα παιδαγωγό», Κώστα Λεφάκη, τὸν γνωστὸ τηλεαστρολόγο. Διαβάζω: «Ὁ Ἄρης θὰ ἐμπνεύσει πολὺ κόσμο πάνω σὲ νέους σκοπούς. Οἱ σκοποὶ αὐτοὶ ἴσως νὰ εἶναι ἐρωτικοί…Αὐτὸν τὸν μήνα οἱ συμπτώσεις θὰἐνισχύσουν τὶς ἐρωτικὲς σχέσεις…». Λεφάκη βρίσκεις σ’ αὐτὰ τὰ βιβλία. Ποῦ εἶναι ὅμως τὰ μεγάλα πνευματικὰ ἀναστήματα τοῦ τόπου;
.                   Ἂς τὰ σκεφτοῦν αὐτὰ οἱ γονεῖς, ἂς τὰ διαβάσει αὐτὰ κάποιος Εἰσαγγελέας. (Κατὰ τὸ ἄρθρο 349 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα ὁ προάγων πρὸς πορνεία ἢ ἐξωθῶν πρὸς διαφθορὰ ἀνήλικα πρόσωπα εἴτε ὑποθάλπει ἢ διευκολύνει.

Νατσιὸς Δημήτρης
δάσκαλος-Κιλκὶς

 

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: