ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὰ παράδοξα τῶν Γαλλικῶν ἐκλογῶν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                   Τὰ ἀποτελέσματα τῶν Γαλλικῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν εἶναι ἤδη γνωστὰ ἀπὸ ἑβδομάδος καὶ πλέον. Τὸ 58,5% τῶν Γάλλων καὶ σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν κυβερνήσεων τῶν χωρῶν – μελῶν τῆς Ε.Ε. δήλωσαν ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴν ἐπανεκλογὴ τοῦ Προέδρου Μακρὸν γιὰ μίαν ἀκόμη πενταετία. Ἀντίθετα δὲν ἔμειναν ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τὰ 41,5% ( 13.297.760) τῶν Γάλλων, ποὺ ψήφισαν τὴν Μαρὶν Λὲ Πέν, σὺν τὰ 28,01% (13.656.109) τῶν ψηφοφόρων, ποὺ προτίμησαν νὰ ἀπόσχουν ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ ψηφίσουν οὔτε τὸν ἕνα οὔτε τὸν ἄλλο ὑποψήφιο, σὺν τὰ 8,6% (3.018.990)* ποὺ ἐπέλεξαν τὸ ἄκυρο ἢ τὸ λευκὸ γιὰ τὸν ἴδιο λόγο,.

 .              Τὸ σύστημα τῶν γαλλικῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν παρουσιάζει τέσσερα παράδοξα. Τὸ πρῶτο εἶναι πὼς ὁ Γάλλος Πρόεδρος κυβερνᾶ τὴ Γαλλία ἐπὶ πέντε χρόνια μὲ αὐξημένες ἐξουσίες, ἔχοντας λάβει στὸν πρῶτο γύρο μικρὸ ποσοστὸ τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Στὴν προκειμένη περίπτωση ὁ Πρόεδρος Μακρὸν ἔλαβε τὸ 28,5% τῶν ψήφων. Αὐτοὶ ἦσαν οἱ αὐθεντικοὶ ψηφοφόροι του. Τὸ ὑπόλοιπο 71,5% τῶν Γάλλων προτίμησε ἄλλον ὑποψήφιο, ἀλλὰ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ κυβερνηθεῖ ἀπὸ τὸν ἡγέτη τοῦ 28,5%.

 .               Τὸ δεύτερο παράδοξο εἶναι πὼς τὴν «ἀκροδεξιὰ» Λὲ Πὲν ἐψήφισε στὸν δεύτερο γύρο τὸ 41,5% τῶν Γάλλων. Σημειώνεται ὅτι τὸ 2017 ἦσαν πάλι ἀντίπαλοι ὁ Μακρὸν καὶ ἡ Λὲ Πέν. Τότε ὁ Μακρὸν ἔλαβε τὸ 66,1% τῶν ψήφων καὶ ἡ Λὲ Πὲν τὸ 33,9%. Τὸ ἀποτέλεσμα θεωρήθηκε τότε ἄμεσος κίνδυνος γιὰ τὴ Δημοκρατία. Ὁ Ζὰν Μαρὶ Λὲ Πὲν τὸ 2002 ἀντίστοιχα εἶχε λάβει τὸ 18% τῶν ψήφων ἀπέναντι στὸν  Ζὰκ Σιράκ, ποὺ εἶχε λάβει τὸ 82%. Ἡ αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ τῆς κόρης του στὸ 33,9% τὸ 2017 δὲν χωνευόταν. Ὁ Μακρὸν ὑποσχέθηκε τότε ὅτι ἐπὶ Προεδρίας του ἡ ἀκροδεξιὰ θὰ ἐξαλειφθεῖ… Ἀντίθετα ἡ ἐκλογικὴ δύναμη τῆς Λὲ Πὲν αὐξήθηκε… Ἡ διαφορὰ τὸ 2017 ἀπὸ τὸν Μακρὸν τῶν 32 ποσοστιαίων μονάδων ἔπεσε τὸ 2022 στὶς 17 μονάδες….

 .                Τὸ τρίτο παράδοξο εἶναι ὅτι τὴν «ἀκροδεξιὰ» Λὲ Πὲν ἐψήφισαν καὶ ψηφοφόροι τῆς Ἀριστερᾶς! Παράδειγμα οἱ ὑπερπόντιες γαλλικὲς κτήσεις – διαμερίσματα τῶν Γουιάνας, Μαρτινίκας καὶ Γουαδελούπης. Καὶ στὶς τρεῖς στὸν 1ο γύρο νικητὴς μὲ διαφορὰ ἀναδείχθηκε ὁ Ἀριστερὸς Μελανσόν. Στὸ δεύτερο γύρο ἡ Λὲ Πὲν ἦρθε πρώτη μὲ πλέον τοῦ 60% τῶν ψήφων…

 .                 Τὸ τέταρτο παράδοξο εἶναι πὼς τὸ ἐπικρατοῦν ἐπικοινωνιακὸ σύστημα «χαρίζει» στὴν ἀκροδεξιὰ τὸ 41,5% τῶν Γάλλων ψηφοφόρων, ποὺ τοὺς χαρακτηρίζει «ρατσιστές», «ξενόφοβους» καὶ ὀπαδοὺς μίας τυραννικῆς  ἰδεολογίας, ἢ ἀφελεῖς παραπλανημένους ἀπὸ τὸν λαϊκισμὸ τῆς Λὲ Πέν. Ἀναντίρρητα ὁ λαϊκισμὸς παρασύρει ἀφελεῖς καὶ ἀδαεῖς ἰδιῶτες, σὲ περιστάσεις μάλιστα κρίσεων. Στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε πικρὴ πείρα ἀπὸ τὸν λαϊκισμό. Ὅμως σημαντικὸ ρόλο στὴ διαμόρφωση ἄποψης στὴν κοινὴ γνώμη παίζει ἡ πολιτικὴ τῶν κυρίαρχων ΜΜΕ καὶ ἡ κυβερνητικὴ ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν, ἐθνικῶν καὶ οἰκονομικῶν προβλημάτων. Καὶ στὴν περίπτωση τῆς Γαλλίας ἡ Προεδρία Μακρὸν ἔχει προκαλέσει πολλὲς ἀντιδράσεις.-

*Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι τὰ ἐπίσημα ἀπὸ τὸ Ὕπ. Ἐσωτερικῶν της Γαλλίας.

Διαφήμιση
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: