ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΝΟΣ («τὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἦταν, γιὰ τὴν λογικὴ τῶν Μοσχοβιτῶν ἁπλὰ ἡ “φυσικὴ” συνέχεια τῶν δρομολογουμένων ἀπὸ πολὺ καιρὸ πρὶν παρανόμων ἐνεργειῶν τους»)[Μητροπολ. Πισιδίας Σωτήριος]

Ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος
γιὰ τὴν ρωσικὴ εἰσπήδηση στὴν Ἀφρικὴ

Μεγάλος πόνος!

.                    Ποτὲ δὲν περίμενα στὰς δυσμὰς τοῦ βίου μου νὰ νιώσω τόσο μεγάλο πόνο, ὅπως ἔνιωσα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας νὰ εἰσπηδήσουν ἐντελῶς ἀδιάντροπα καὶ στὴν Ἀφρική!
.                    Ὅλοι γνωρίζουμε τὰ σχέδια τοῦ Πανσλαβισμοῦ καὶ τῆς Τρίτης Ρώμης αἰῶνες τώρα, τὰὁποία μὲ ὁποιοδήποτε πολιτικὸ καθεστώς, τσαρικό, κομμουνιστικὸ ἢ δημοκρατικὸ προωθοῦσαν πάντοτε οἱ Ρῶσοι ἡγέτες. Ἀλλὰ βλέποντας τὰ τώρα νὰ ὑλοποιοῦνται μὲ καταλαμβάνει μεγάλη ἀπογοήτευση γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ λυπᾶμαι βαθύτατα γιὰ τοὺς Ρώσους ἀδελφούς, ποὺτόσο πολὺ παιδιόθεν ἀγαπῶ καὶ ἐπὶ δεκατίες διακονῶ τόσον στὴν Ἐπαρχία μου ὅσον καὶ στὴν Κορέα παλαιότερα. Πίστευα μέχρι σήμερα ὅτι ὅσο κι ἐὰν ἡ πολιτικὴ ἐξουσία πίεζε τὴν σημερινὴ διοικοῦσα ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, οἱ ἡγέτες της δὲν θὰ ὑποχωροῦσαν στὶς ἀξιώσεις τους, ὅπως τὸ ἔκαναν οἱ ποιμένες της στὴν πλειοψηφία τους ἐπὶ Στάλιν. Μὲ ἄλλα λόγια πίστευα, ἀφελῶς ἴσως, ὅτι δὲν θὰδιέγραφαν μὲ μία μονοκοντυλιὰ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιὰ νὰ διευρύνουν τὴν ἐξουσία τους.
.                    Νομίζω ὅτι ὅσοι διαβάσουν, ἐκκλησιαστικοὶ ἢ κοσμικοί, σημερινοὶ ἢ αὐριανοὶ ἱστορικοί, τὸσκεπτικὸ τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὅτι: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, δήλωσε ἀδυναμία περαιτέρω ἄρνησης σὲ κληρικοὺς τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, οἱ ὁποῖοιὑπέβαλαν αἰτήσεις γιὰ νὰ ὑπαχθοῦν στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας» καὶ γι᾽ αὐτὸ «ἀποφάσισε τὴν δημιουργία Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας στὴν Ἀφρικὴ μὲ τὸν τίτλο “Κλίνσκι”» δὲν θὰ ἔχουν καμμιὰἀμφιβολία ὅτι οἱ διοικοῦντες τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἔπαψαν πλέον νὰ σκέπτονται μὲ ἐκκλησιαστικὰκριτήρια καὶ ἔγιναν, ἀπροκάλυπτα πλέον, ἐξαρτήματα τῆς ἐπεκτατικῆς ρωσικῆς πολιτικῆς. Διότι, ἀπὸπότε ἡ Ἐκκλησία ὑπακούει στὶς αἰτήσεις κάποιων κληρικῶν ἄλλης δικαιοδοσίας (ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι δολία πρόφαση γιὰ ἀφελεῖς) καὶ προχωρεῖ σὲ δημιουργία ἀντικανονικῶν μορφωμάτων; Ἐὰν αὐτὴ ἦταν ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τότε θὰ εἴχαμε πλῆθος παρόμοιων ἀντικανονικῶν πράξεων. Γιατί πάντοτε ὑπάρχουν καὶ κάποιοι κληρικοί, ποὺ γιὰ τοὺς δικούς τους προσωπικοὺς λόγους, ὄχι ἀσφαλῶς ἐκκλησιαστικούς, ζητοῦν παράλογα πράγματα.
.                    Στὸν μισὸ περίπου αἰώνα ποὺ βρίσκομαι στὴν Κορέα καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν Πισιδία ἔγινα παραλήπτης πολλῶν παρόμοιων «αἰτήσεων» δυσαρεστημένων ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τοὺς ὁποίους ποτὲ δὲν δικαίωσα, ἀλλὰ πάντοτε τοὺς συμβούλευα νὰμείνουν ἐν ὑπακοῇ στὴν ἐκκλησιαστική τους Ἀρχή.
.                    Χωρὶς νὰ γνωρίζω πόσο ἀληθινὲς εἶναι οἱ πληροφορίες γιὰ τὶς «αἰτήσεις» 102 Ἀφρικανῶν κληρικῶν ἀπὸ ὀκτὼ ἀφρικανικὲς χῶρες νὰ προσχωρήσουν στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας, ἐγκαταλείποντες τὸ παλαίφατο καὶ ἱστορικὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, τὸ ὁποῖο ἵδρυσε ὁ ἀπόστολος Μάρκος, καὶ τὸὁποῖο γέννησε ἐν Χριστῷ τὶς χιλιάδες τῶν σημερινῶν Ὀρθοδόξων Ἀφρικανῶν, ἀλλὰ καὶ χωρὶς ἐπίσης νὰ γνωρίζω κάποιον ἀπὸ τοὺς τολμητίες, μπορῶ νὰ βεβαιώσω ἐκ τῆς πείρας μου ὅτι κανένας δὲν θὰ εἶναι σοβαρὸς κληρικὸς μἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καἦθος, ἀλλὰ θὰ εἶναι καιροσκόπος καὶ συμφεροντολόγος τοῦ χειρίστου εἴδους. Σὰν κάποιους Ἀσιάτες ἱερεῖς παλαιότερα ποὺπροσεχώρησαν στὴν ROCOR, γιατί ἤθελαν νὰ εἶναι ἀνεξάρτητοι ἀπὸ τὸν κανονικό τους Μητρόπολη καὶ τοὺς μάγεψε ἡ Ρωσσικὴ ἀρχιερατικὴ Μίτρα.
.                    Μετὰ καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέγα ἀτόπημα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κατὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἀλλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ τὰ ὅσα ἔκνομα καὶ ἀντικανονικὰ ἔπραξε καὶ πράττει στὴν Μητέρα καὶΤροφό του, δηλαδὴ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, καὶ μάλιστα μέσα στὴν ἀπὸ αἰώνων Ἕδρα Του στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἦταν, γιὰ τὴν λογικὴ τῶν Μοσχοβιτῶν ἁπλἡ «φυσικὴ» συνέχεια τῶν δρομολογουμένων ἀπὸ πολὺ καιρὸ πρὶν τῶν παράνομων ἐνεργειῶν τους. Καὶ τώρα νὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε νὰ συμβεῖ τἴδιο καὶ στὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες Κύπρου καἙλλάδος καὄχι μόνον!
.                    Ἂς ξυπνήσουν, λοιπόν, ὅσοι ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως, ὑποστηρίζουν τὶς ἀντικανονικὲς πράξεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ ἂς καταλάβουν τί κακὸ θὰ βρεῖ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὴν προτεσταντικῆς νοοτροπίας τακτική, νὰ ἱδρύουν ὅπου θέλουν ρωσικὲς σέκτες. Ἂς σκεφθοῦν ὅλοι οἱὑπεύθυνοι αὐτῆς τῆς τραγικῆς συμφορᾶς τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ θὰ γίνει στὴν ἱερὴ ὑπόθεση τοῦεὐαγγελισμοῦ τῶν Ἀφρικανῶν Ἀδελφῶν μας καὶ πόσο θὰ χαίρεται ὁ διάβολος. Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νὰἀποφανθεῖ συνοδικῶς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπὶ τοῦ θέματος, ὅπως τὸ ἔπραξε τὸ 1872 καταδικάζοντας τὸν ἐπάρατο ἐθνοφυλετισμό;

+ Ὁ Πισιδίας Σωτήριος

ΠΗΓΗ: nyxthimeron.com

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: