Ο AΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

γιος πόστολος νδρέας

Τοῦ Κωνσταντίνου Ἀθ. Οἰκονόμου, δασκάλου 

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ἀδελφός τοῦ Σίμωνος Πέτρου, ποὺ φέρει ἑλληνικὸ ὄνομα, σύμφωνα μὲ τὴν κοινὴ συνήθεια πολλῶν Ἰουδαίων τῆς ἐποχῆς, καταγόταν ἀπὸ τὴ Γαλιλαία (Βηθσαϊδά). Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Ἰωνᾶς ἢ Ἰωάννης καὶ Ἰωάννα. Μαζὶ μὲτὸν Πέτρο ἐργαζόταν ὡς ἁλιέας στὴ λίμνη τῆς Τιβεριάδος. Ἡ Βίβλος δὲν μᾶς δίνει πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὸ πρόσωπό του, ἐνῶ οἱπαραδόσεις ἐμφανίζονται ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 3ου αἰώνα καὶ ἔπειτα. Γνωρίζουμε πάντως ἀπὸ τὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον ὅτι διετέλεσε πρωτύτερα μαθητὴς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστῆ. Ἡ παλαιότερη εξωβιβλική πληροφορία γιὰ τὸν Ἀπόστολο προέρχεται ἀπὸ τὸν Ὠριγένη (254 μ.Χ.), ποὺ ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἀνδρέας κήρυξε στὴ Σκυθία (Νότια Ρωσία). Ὁ Ἀνδρέας μαζὶ μὲ τὸν Πέτρο ἦταν οἱ πρῶτοι ποὺ κλήθηκαν καὶ ἀκολούθησαν τὸν Χριστό. Ἔτσι, ὁ Ἀνδρέας ἀποκαλεῖται «Πρωτόκλητος».

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ: Μετὰ τὴν Πεντηκοστή, μὲ τὸν Πέτρο καὶ ἄλλους μαθητὲς κήρυξε στὴ Σινώπη τοῦ Πόντου σὲ Ἕλληνες καὶ Ἰουδαίους τῆς διασπορᾶς, ἔχοντας ὁρμητήριο μία νησίδα κοντὰ στὴ Σινώπη. Ἀργότερα ὁ Ἀνδρέας μὲ τὸν Ἀπόστολο Ματθία πῆγαν στὴ Σαμψούντα (Ἀμισό), ὅπου ἵδρυσαν Ἐκκλησία. Ἀπὸ ἐκεῖ περιπλανήθηκε κηρύσσοντας σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ Πόντου, τῆς Ἰβηρίας (Γεωργίας) καὶ τῆς χώρας τῶν Πάρθων (Ἰράν). Τὸ 34 μ.Χ., πιθανόν, ἐπέστρεψε στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ ἑορτάσει τὸ Πάσχα μὲ τοὺς ὑπολοίπους μαθητές. Ἔπειτα ἀκολούθησε δεύτερη περιοδεία μὲ σταθμοὺς τὴν Ἀντιόχεια, τὴν Ἔφεσο, τὴ Λαοδίκεια, τὴ Νίκαια Βιθυνίας, τὴ Χαλκηδόνα, μὲκατάληξη στὴ Σινώπη. Στὴν τρίτη του περιοδεία πέρασε στὸ Βυζάντιο, τὴν θρακικὴ Ἡράκλεια, τὴ Μακεδονία καὶ τὴν Πελοπόννησο. Τελικὸς σταθμός του ὑπῆρξε ἡ Πάτρα.

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ: Στοιχεῖα γιὰ τὴ δράση τοῦ Ἀποστόλου στὴν περιοχὴ μᾶς δίδει τὸ ἀπόκρυφο κείμενο “Πράξεις Ἀνδρέου” (250 μ.Χ.). Μὲκέντρο τὴν Πάτρα ὁ Ἀνδρέας κήρυττε σὲ ὅλη τὴν Ἀχαϊα τὴν ἐποχὴ τῶν ἀνθυπάτων Λεσβίου καὶ Αἰγεάτη. Ἐκεῖ ἡ διδασκαλία τοῦκαρποφόρησε ἰδιαίτερα, ἐνῶ μὲ τὴν προσευχή του ἔκανε πολλὰ θαύματα, κυρίως θεραπεῖες ἀσθενῶν. Μάλιστα ἡ Μαξιμίλλα, σύζυγος τοῦ Αἰγεάτη, ἀφοῦ τὴ θεράπευσε ὁ Ἀπόστολος ἀπὸ βαρειὰ ἀρρώστια, πίστεψε στὸν Χριστό. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔκανε τὸν ἀνθύπατο νὰὀργιστεῖ καί, μὲ τὴν παρότρυνση εἰδωλολατρῶν ἱερέων, συνέλαβε τὸν Ἀνδρέα καὶ τὸν ὁδήγησε στὸ μαρτύριο τοῦ σταυρικοῦ θανάτου, στὰ χρόνια τῶν διωγμῶν τοῦ παρανοϊκοῦ Νέρωνα. Τὸ λείψανό του ἔθαψε μὲ εὐλάβεια ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Πατρῶν, Στρατοκλής. Στὰχρόνια του Κωνσταντίου, γιοῦ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, τὸ ἅγιο λείψανο τοῦ Ἀνδρέα, μαζὶ μὲ τὰ ἅγια λείψανα τοῦ Τιμοθέου καὶ τοῦΕὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἀποθησαυρίστηκαν στὸν Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἡ παράδοση γιὰ τὸν χιαστὶ σταυρὸ τοῦμαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα εἶναι μεταγενέστερη (9ος ἢ 10ος αἰ.) καὶ προέρχεται ἀπὸ δυτικὲς πηγές. Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶναι πολιοῦχος καὶ προστάτης τῆς Πάτρας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾶ τὴ μνήμη του στὶς 30 Νοεμβρίου.

Ο ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΑΩΝ: Ἡ παράδοση τῆς Σκωτίας θεωρει τὸν Ἀνδρέα προστάτη ἅγιό της ἀπὸ τὸ 750 καὶ θέλει το λείψανό του νὰ μετακομίστηκε στὴ Σκωτία. Ἡ σημαία τῶν Σκώτων ἔφερε τὸν χιαστὸ σταυρό, σύμβολο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν (ἀναγκαστικὴ) ἕνωση τῆς Σκωτίας μὲ τὴν Ἀγγλία συμπεριελήφθη καὶ στὴν βρετανικὴ σημαία. Ὑπάρχει ἐπίσηςἀρχαία ρωσικὴ παράδοση γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ χριστιανισμοῦ στὴ Ρωσία ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα, καθὼς πιστεύεται ὅτι ἔφτασε κηρύττοντας μέχρι τὸ Κίεβο, ἀρχαιότατη κοιτίδα τῶν Ρώσων.

Ἀπολυτίκιο: Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος καὶ τοῦ κορυφαίου αὐτάδελφος τὸν Δεσπότην τῶν ὅλων, Ἀνδρέα, ἱκέτευε, εἰρήνην, τῇοἰκουμένῃ δωρήσασθαι καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: