ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Σχόλιο ἐπὶ τῶν ἐκλογῶν Ἀρχιερέων

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                  Μετὰ τὸ ἄρθρο μου τῆς περασμένης Τρίτης περὶ τῆς ἐκλογῆς ἀρχιερέων καὶ τὰἀποτελέσματα τῶν ἀρχιερατικῶν ἐκλογῶν τῆς παρελθούσης Παρασκευῆς ἀναγνῶστες μου μὲ ρώτησαν πῶς τὰ προέβλεψα. Τοὺς ἀπάντησα ὅτι ἦταν εὔκολη ἡ πρόβλεψη γιὰ ὅποιον γνωρίζει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καὶ ἔχει ἀντικειμενικὲς πληροφορίες γιὰ τὴ νοοτροπία τῶν πλείστων Ἀρχιερέων μελῶν τῆς Ἱεραρχίας, ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια.
.                  Διερωτῶμαι  πάντως  γιατί Μητροπολίτες, ποὺ γνωρίζουν ὅ, τι ὁ γράφων, μπῆκαν στὴν περιπέτεια νὰ ἐκτεθοῦν στὴν ὑποστήριξη δικοῦ τους ὑποψηφίου σὲ ἐκλογικὴ διαδικασία, ἡ ὁποία,ὅπως ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶχε πεῖ παλαιότερα σὲ συνέντευξή του, «ἡ Ἱεραρχία ἐπικυρώνει ἐπιλογὲς συγκεκριμένων προσώπων καί… τελικὰ δὲν πρόκειται γιὰ ἐκλογές, ἀλλὰ γιὰ διορισμό».. Γιατί ἔλαβαν μέρος σὲ ἀγώνα, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐξ ἀρχῆς γνώριζαν ὅτι ἦταν χαμένος.
.                  Δεδομένων τῶν σημερινῶν συνθηκῶν στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸκαλύτερο θὰ ἦταν ΟΥΔΕΙΣ ὑποψήφιος πρὸς Ἀρχιερατεία κληρικός, ποὺ σέβεται τὴν ἐκκλησιαστικὴκαὶ ἠθική του ἀξιοπρέπεια, νὰ ἐκτίθεται στὸ βασανιστήριο τῆς ἐκλογῆς, δηλαδὴ σὲ ἐκ μέρους τουπαρακλήσεις, ἐλπίδες, ἀγωνίες, καὶ σὲ ψεύτικες ἀρχιερατικὲς ὑποσχέσεις ψήφου… Θὰ πρέπει νὰπεριμένει νὰ ἀλλάξει τὸ σύστημα τῆς ἐκλογῆς, ἤ, ἕως τότε, νὰ περιμένει στὴν οὐρά, μήπως καὶπεριληφθεῖ στοὺς «ἡμετέρους»…. Ὁ κάθε ὑποψήφιος καὶ ὅποιος Μητροπολίτης τὸν ὑποστηρίζει θὰπρέπει νὰ ἔχουν τὴν ὀξυδέρκεια νὰ ἀντιληφθοῦν ἂν εἶναι ἐπιθυμητὴ ἡ ἐκλογή του, γιατί ἀλλιῶς,ὅσο καὶ ἂν προσπαθοῦν, μάταιος  εἶναι ὁ κόπος τους…. Ἂν οἱ πρὸς ἀρχιερατεία ὑποψήφιοι δὲνὑποχωροῦσαν στὸν πειρασμὸ τῆς μάταιης ὑποψηφιότητας καὶ ἂν ἐγγράφως καὶ δημοσίως ἐξηγοῦσαν τοὺς λόγους τῆς ἄρνησής τους, τότε ἴσως κάτι νὰ ἄλλαζε, ἴσως νὰ ἐφαρμοζόταν  τὸσύστημα ἐκλογῆς ποὺ εἶχε προτείνει ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν…
.                  Τὸ 1925 ἡ Ἐκκλησία ἦταν σὲ μεγάλη παρακμή. Τότε ἐπιτροπὴ ἐκ κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐπισκέφθηκε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο (Παπαδόπουλο) καὶ ὁμιλῶν ἐκ μέρους τους πρὸς αὐτὸν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Παπαγεωργιάδης, προϊστάμενος τοῦ Ι. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, μεταξὺ ἄλλων, τοῦ εἶπε, μὲ βάση τὰ σωζόμενα πρακτικὰ τῆς συνάντησης: «Ἡ κατάστασις τῆς Ἐκκλησίας, Μακαριώτατε, ὡς ὁμολογεῖται παρὰ πάντων, δὲν εἶναι καλή. Ἢ μᾶλλον εἶναι κακίστη… Ἡ παντελὴς ἔλλειψις βάσεως πρὸς ἀνάδειξιν τῶν Ἐπισκόπων, ἡ κατὰ κανόνα δὲἀνάδειξις εἰς τὸ Ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα τῶν ὀλιγώτερον ἱκανῶν, μόνον δὲ ἡ κατὰ σύμπτωσιν καὶ ἡκατὰ συνδρομὴν ἐξωτερικῶν περιστάσεων ἐπίπλευσις ὀλιγίστων ἱκανῶν… εἶναι δείγματα τῆς ὑφισταμένης ἐκκλησιαστικῆς ἀναρχίας καὶ ἀσυναρτησίας… Ἡ κρίσις τῆς κοινωνίας διὰ τὴνἹεραρχίαν, ὅσον αὐστηρὰ καὶ ἂν εἶναι, δὲν δυνάμεθα νὰ ἀρνηθῶμεν ὅτι εἶναι δικαία. Εἰς τοὺςἘπισκόπους ἐδόθη εἰδικὴ καὶ ὑψίστη ἐξουσία πρὸς ἀντιμετώπισιν καὶ κατασύντριψιν παντὸς κακοῦἐμφανιζομένου ἐν τῷ Ἐκκλησιαστικῷ ἐδάφει. Τῆς ἐξουσίας ταύτης ἐνῶ ἔκαμαν κατάχρησιν ἀπέναντι τῶν ἀδυνάτων, δὲν ἔκαμαν οὐδὲ σκιώδη χρῆσιν ἀπέναντι ἄλλων παραγόντων, ἰσχυρῶν θεωρουμένων, ἀλλὰ ἔδειξαν ἀνεξήγητον δειλίαν…». Ὅσα ἐκκλησιαστικῶς ἴσχυαν τὸ 1925, δυστυχῶς, ἰσχύουν καὶ σήμερα…-   

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: