AΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἅγιος Νεκτάριος ὁ δημοφιλὴς

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                        Ἡ ἀθρόα προσέλευση τοῦ κοινοῦ νὰ παρακολουθήσουν τὴν ταινία γιὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ» εἶναι ἐντυπωσιακή, ἐνῶ προκαλεῖ αἴσθηση ὁ φονταμενταλισμὸς καὶ ἡ ἔλλειψη αὐτοσεβασμοῦ ἐλαχίστωνἙλλήνων ἀθέων καὶ ἀντιεκκλησιαστικῶν παραγόντων, ποὺ ὅμως ἀπολαμβάνουν εὐρείας προβολῆς στὰ ΜΜΕ καὶ στὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης. Σημειώνεται ὅτι ἡ ταινία τῆς Σερβικῆς καταγωγῆς Ἑλένης Πόποβιτς ἔτυχε εὐμενοῦς ὑποδοχῆς ἀπὸ κινηματογραφικοὺς κριτικοὺς καὶ βραβεύθηκε στὸ φεστιβὰλ τῆς Μόσχας καὶ στὸ φεστιβὰλ ἑλληνικοῦκινηματογράφου στὸ Λὸς Ἄντζελες.
.                        Ἡ συγκεκριμένη ταινία, ἡ προσέλευση χιλιάδων θεατῶν νὰ τὴν δοῦν καὶ οἱ ἀντιδράσεις φανατικῶνἀθέων θέτουν ἐπὶ τάπητος γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸ θέμα τῆς ἁγιότητας καὶ τοῦ θαύματος στὴ ζωὴ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Μὲ τὴν ταινία τίθεται καὶ τὸ ἐρώτημα τί συνετέλεσε ὥστε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἑκατὸ χρόνια μετὰ τὴν κοίμησή του νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι τόσο δημοφιλής; Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχει ὁ Ἅγιος καὶ ἑλκύει τὴν ἀγάπη, τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν πίστη πρὸς τὴν ἁγιότητά του; Ὅσο ζοῦσε συκοφαντήθηκε, διαπομπεύθηκε, ἐξορίστηκε, κυνηγήθηκε ἀνελέητα ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς καὶ μὴ παράγοντες. Δὲν διεκδίκησε καὶ δὲν ἔλαβε ποτὲ ἀξιώματα, ἔζησε τὸν βίο του ἀσκητικὰ καὶ ταπεινά, χωρὶς δεύτερο ράσο. Καὶ ὅμως σὲ αὐτὸν προσέρχεται ὁ πιστὸς λαός, ἐνῶ ἔχει λησμονήσει ὅσους Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους καὶ Μητροπολίτες ἄσκησαν ἐξουσία ἐπάνω του…
.                        Τί εἶναι λοιπὸν αὐτὸ ποὺ ἑλκύει τὸ λαὸ πρὸς τὸν Ἅγιο Νεκτάριο; Εἶναι ἡ μεγάλη του ἀγάπη στὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶ ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὸν συνάνθρωπο, ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶ ἡσυγχωρητικότητά του πρὸς ὅσους τὸν ἔβλαψαν καὶ τὸν κυνήγησαν ἀνελέητα, ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶ ἡ ταπείνωσή του καὶ ἡ ἁπλότητα τῆς βιωτῆς του. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀγάπη ξεκινᾶ ἡ πιστὴ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ποὺφαίνονται στὴ θεωρία ἁπλές, ἀλλὰ εἶναι πολὺ δύσκολες στὴν ἐφαρμογή τους, ἀφοῦ προϋποθέτουν τὴν παραίτηση ἀπὸ τὴν ὑλόφρονα καὶ ἡδονιστικὴ ζωή.
.                        Ὁ Ἅγιος μὲ αὐτὴ τὴν πίστη, ποὺ καὶ βουνὰ μετακινεῖ, δὲν μεσίτευε καὶ δὲν μεσιτεύει μόνο στὸν Θεάνθρωπο νὰ τελοῦνται – καὶ τελοῦνται – θαύματα. Ἔκαμε στὴ ζωή του πράξεις, ποὺ ξεφεύγουν ἀπὸ τὸν κοινὸἄνθρωπο. Θὰ ἀναφερθοῦν ὁρισμένα παραδείγματα, ὅπως καταγράφονται στὸ ἐξαιρετικὸ βιβλίο τοῦ ἀείμνηστου Σώτου Χονδρόπουλου «Ὁ ἅγιος του αἰώνα μας – Ὁ ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς», (Ἐκδόσεις «Καινούργια Γῆ», Ἀθήνα, 1997).
.            Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι οὐδέποτε ἀπάντησε στὸ ψέμα ὅτι μόνος του ἀποχώρησε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἐκδιώχθηκε κακὴν κακῶς.
.                   Τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι ὅταν πέθανε ὁ Πατριάρχης Σωφρόνιος καὶ οἱ ὁμογενεῖς τῆς Αἰγύπτου – καὶ ἦσαν πολλοὶ στὸ τέλος τοῦ 19ου καὶ ἀρχὲς τοῦ 20οῦ
 αἰώνα – τὸν θέλησαν γιὰ Πατριάρχη, ὅταν εἶδε νὰ ἀναμιγνύονται ἡ τότε βασίλισσα Ὄλγα καὶ οἱ κυβερνήσεις Ἑλλάδος καὶ Αἰγύπτου καὶ νὰ βγαίνουν σπαθιὰ  ἀπὸὑποψηφίους, ποὺ μὲ κάθε τρόπο ἤθελαν νὰ ἀναρριχηθοῦν στὸ θρόνο, ἐκεῖνος ὑποχώρησε καὶ ἀναχώρησε ἐπιστρέψας στὴν Ἑλλάδα…
.                        Τὸ τρίτο συνέβη στὴν Κύμη τῆς Εὐβοίας. Ὅταν διακονοῦσε ὡς ἱεροκήρυκας, ἕνας ἔφηβος ἄκουσε τὸκήρυγμά του καὶ πῆγε καὶ τὸν βρῆκε ἀπελπισμένος. «Πάτερ, θέλω νὰ αὐτοκτονήσω. Εἶμαι νόθος καὶ μοῦ τὸ φωνάζουν συνέχεια στὸ χωριό. Δὲν γνώρισα πατέρα καὶ ἡ μητέρα μου εἶναι ἐπίσης σὲ ἀπόγνωση. Δὲν ἀντέχω ἄλλο». Ὁ Ἅγιος τὸν κοίταξε στὰ μάτια καὶ τοῦ εἶπε: «Ἀπὸ τώρα εἶμαι ἐγὼ ὁ πατέρας σου. Θὰ σὲ στείλω στὸ Κάιρο, σὲ δικούς μου ἀνθρώπους καὶ ἐκεῖ, οὐδεὶς θὰ γνωρίζει τὸ πῶς γεννήθηκες. Θὰ σπουδάσεις, θὰ προκόψεις καὶ θὰ πάρεις κοντά σου καὶτὴ μητέρα σου…». Ὁ ἔφηβος ἔπεσε στὰ πόδια του καὶ τὰ γέμισε μὲ δάκρια εὐγνωμοσύνης.
.                         Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος δὲν ἄσκησε ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία. Ἡ Μητρόπολη Πενταπόλεως δὲν εἶχε ποίμνιο καὶ μετὰ τὴν ἐξορία του ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ἐργάσθηκε ὡς ἁπλὸς ἱεροκήρυκας στὴν Ἑλλάδα. Κατὰ κάποιο τρόπο παιδαγωγικὴ ἐξουσία ἄσκησε ὡς γενικὸς διευθυντὴς τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Αὐτὴ τὴν ἐξουσία τὴνἄσκησε μὲ ἅγιο τρόπο, ὅπως κανεὶς ἄλλος δὲν θὰ μποροῦσε ἔτσι νὰ τὴν ἀσκήσει. Δύο παραδείγματα.
.                        Ὁ παιδονόμος μίαν ἡμέρα τοῦ πῆγε στὸ γραφεῖο του τέσσερις μαθητὲς ποὺ τσακώθηκαν, ἀντάλλαξαν βρισιὲς καὶ ἀλληλογρονθοκοπήθηκαν. Ὁ Ἅγιος τοὺς κοίταξε στὰ μάτια, ἐξέφρασε τὴ λύπη του, τοὺς εἶπε ὅτι τὸνἀναγκάζουν νὰ τιμωρήσει τὸν ἑαυτό του καὶ εἶπε στὸν παιδονόμο νὰ εἰδοποιήσει τὸν μάγειρο ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες νὰ μὴν τοῦ πηγαίνει φαγητό. Τοὺς μαθητὲς τοὺς ἄφησε νὰ φύγουν εὐχόμενος ὁ Ὕψιστος νὰ τοὺς ἀποστείλει ἔλεος καὶφωτισμό. Οἱ νέοι αἰσθάνθηκαν πολὺ ἄσχημα. Συνέχεια ρωτοῦσαν ἂν διέκοψε τὴν ἀποχὴ ἀπὸ τὸ φαγητὸ καὶ ὅταν μάθαιναν ὅτι τὴ συνεχίζει, τόσο καὶ γίνονταν χειρότερα ψυχολογικά. Δὲν πήγαιναν οὔτε αὐτοὶ νὰ φᾶνε. Ἡ στάση τοῦἉγίου τοὺς μαλάκωσε τὴν καρδιά, τοὺς ἔδωσε ταπείνωση καὶ μετανιωμένοι πῆγαν καὶ τοῦ ζήτησαν συγγνώμη ποὺ τὸνἔβαλαν σὲ αὐτὴ τὴ δοκιμασία. Τὸ γεγονὸς μαθεύτηκε σὲ ὅλους τους μαθητὲς καὶ σὺν τῷ χρόνῳ μειώθηκε πολὺ ἡπαραβατικότητα ἀνάμεσα στοὺς μαθητές…
.                        Κάτι ἀνάλογο συνέβη μὲ τοὺς καθαριστὲς τῆς Σχολῆς. Μίαν ἡμέρα τσακώθηκαν καὶ ἄρχισαν φωναχτὰὁ ἕνας νὰ βρίζει τὸν ἄλλο. Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ τσακωμοῦ ἦταν ὅτι ἀνάμεσα στὶς φροντίδες τους ἔπρεπε νὰκαθαρίζουν τὰ ἀποχωρητήρια, ποὺ ὁ μεγαλύτερος στὴν ἡλικία ἀπέφευγε τὸ ὑποτιμητικό, κατ’ αὐτόν, καθῆκον… ὉἍγιος Νεκτάριος εἶχε παρατηρήσει τὸ γεγονὸς καὶ πολλὲς φορὲς εἶχε σηκωθεῖ πρὶν νὰ ξυπνήσουν τὸ προσωπικὸ καὶ οἱμαθητὲς καὶ καθάριζε ὁ ἴδιος τὰ ἀποχωρητήρια, χωρὶς νὰ πεῖ λέξη. Ὅμως τώρα ποὺ τοὺς ἔπιασε νὰ τσακώνονται τοὺς εἶπε πὼς ἀφοῦ τεμπελιάζουν καὶ δὲν κάνουν τὸ καθῆκον τους, θὰ ἀναλάβει ἐκεῖνος τὸν καθαρισμὸ τῶνἀποχωρητηρίων… Οἱ δύο καθαριστὲς τὰ ἔχασαν. Ὁ μεγαλύτερος ψέλλισε φοβισμένος: «Δηλαδὴ μᾶς διώχνετε, πάτερ;» καὶ ὁ Ἅγιος τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἡ συνείδησή του δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ προβεῖ στὴν ἀπόλυσή τους, ἀλλὰ ἀφοῦ  δὲν θέλουν ἐκεῖνοι νὰ καθαρίζουν, θὰ ἀναλάβει αὐτὸς τὴν ἐργασία τους… Αὐτοὶ τότε αἰσθάνθηκαν πολὺ ντροπιασμένοι. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα τὰ ἀποχωρητήρια ἔλαμπαν ἀπὸ πάστρα, χωρὶς νὰ χρειαστεῖ νὰ ἐκτελέσει τὴ δουλειὰ τῶν δύο ὁἍγιος…
.                        Ὁ καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ μετὰ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὅταν ἐκοιμήθη ὁ Ἅγιος, ἔγραψε μεταξὺ τῶν ἄλλων σὲ ἀκαδημαϊκὸ ὕφος, ποὺ ὅμως ἐκφράζει τὴν προσωπικότητά του: «Ἐξέλιπε τὸν βίον ὁ Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος, Ἱεράρχης σεβασμιώτατος, περικοσμούμενος μὲν ὑπὸ μεγάλων ἀρετῶν, σπουδαίαν δὲ ἀναπτύξας κατὰ τὸν βίον αὐτοῦ δράσιν (…). Ὁ βίος αὐτοῦὑπῆρξεν ἀσκητικώτατος, εἰς μέγαν βαθμὸν ἀναπτύξας τὰς χριστιανικὰς αὐτοῦ ἀρετάς (…) Γλυκύτατος τοὺς τρόπους καὶ ὠφελιμώτατος ὁ καλοκάγαθος Ἱεράρχης καθίστατο λίαν ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς εἰς τοὺς γνωρίζοντας αὐτόν, λίαν δὲ ἐτιμᾶτο (…) δία τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ, τὴν παιδείαν καὶ τὸν ἀσκητικὸν βίον. Ὑπῆρξεν ἀληθῶς ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος, τύπος ἀρχαίου ἀσκητοῦ καὶ ζηλωτοῦ διδασκάλου, ἐξόχως συμπαθὴς φυσιογνωμία Ὀρθοδόξου Ἱεράρχου».

Ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου*

1 Ὀκτωβρίου 1846.
Γέννηση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, κατὰ κόσμον Ἀναστασίου Κεφαλᾶ στὴ Σηλυβρία τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης.

1860-1866
Μεταβαίνει στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἐκπαιδεύεται, ἐργαζόμενος ταυτόχρονα.

1866 – 1873
Ἔρχεται στὴν Ἀθήνα καὶ μεταβαίνει στὴ Χίο, ὅπου ἐργάζεται ὡς γραμματοδιδάσκαλος στὸ μαστιχοχώρι Λιθί, ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ μεγάλου ἐθνικοῦ εὐεργέτη Ἀνδρέα Συγγροῦ.

1873
Εἰσέρχεται στὴ Νέα Μονὴ Χίου ὡς δόκιμος μοναχός.

11/7/1876
Κείρεται μοναχὸς καὶ μετονομάζεται Λάζαρος.

15/1/1877
Χειροτονεῖται διάκονος καὶ μετονομάζεται σὲ Νεκτάριο.

22/3/1881
Καταστρεπτικὸς σεισμὸς στὴ Χίο κρημνίζει ὅλα τὰ ἐκεῖ σχολεῖα. Ὁ φοιτῶν στὴν τελευταία τάξη τοῦ τότε Γυμνασίου διάκονος Νεκτάριος ὑποχρεώνεται νὰ ἔρθει στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ δώσει τὶς ἀπολυτήριες ἐξετάσεις στὸ Βαρβάκειο ἐκπαιδευτήριο.

4/11/1881
Ἐγγράφεται φοιτητὴς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

28/9/1885
Λαμβάνει τὸ πτυχίο του ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολή.

23/3/1886
Χειροτονεῖται πρεσβύτερος στὴν Ἀλεξάνδρεια ἀπὸ τὸν ἐκεῖ Πατριάρχη Σωφρόνιο.

6/8/1886

Λαμβάνει τὸ ὀφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη καὶ τοῦ ἀνατίθενται τὰ καθήκοντα τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Καΐρου. Προσφέρει ἐκεῖ πλούσιο ποιμαντικό, ἐθνικό, συγγραφικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο καὶ ἡ ἐκεῖ ὁμογένεια τοῦ δείχνει ἀγάπη, σεβασμὸ καὶ τιμή.

Ἰανουάριος 1889
Ἐκλέγεται Μητροπολίτης Πενταπόλεως, παλαιᾶς σημαντικῆς ἐπαρχίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας στὴ Λιβύη καὶἐξακολουθεῖ νὰ ἐκτελεῖ τὰ καθήκοντα τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου στὸ Κάϊρο.

11/7/1890
Οἱ ἀπὸ φθόνο καὶ ἕρμαιοι τῶν ἐνστίκτων τους παντοειδεῖς ἐχθροί τοῦ Ἁγίου μὲ παντοειδεῖς συκοφαντίες καὶδηλητηριώδη ὑπονοούμενα πείθουν τὸν 90τούτη Πατριάρχη Σωφρόνιο νὰ τὸν ἐκδιώξει ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, γιατί ἀλλιῶς θὰ τὸν ἐκθρονίσει καὶ θὰ καταλάβει αὐτὸν τὸν θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας… Ὁ Ἅγιος ἐξορίζεται πτωχὸς καὶκαταφρονεμένος μὲ ἕνα βαθὺ παράπονο, ἀλλὰ χωρὶς γογγυσμό.

Αὔγουστος 1890
Ὁ Ἅγιος ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα καὶ μὲ πηγαία ταπεινοφροσύνη δὲν ζητεῖ νὰ λάβει κάποια Μητρόπολη, ἀλλὰ νὰὑπηρετήσει τὴν Ἐκκλησία ὡς ἁπλὸς ἱεροκήρυκας.

Μάρτιος 1891
Διορίζεται ἱεροκήρυκας στὴν Εὔβοια. Ἰδιαίτερα συνδέεται μὲ τὴν περιοχὴ τοῦ Ἀλιβερίου καὶ τῆς Κύμης.

Αὔγουστος 1893
Μετατίθεται ὡς ἱεροκήρυκας στὴν Φθιώτιδα καὶ στὴν Φωκίδα.

Μάρτιος 1894
Διορίζεται Γενικὸς Διευθυντὴς στὴν Ριζάρειο Ἐκκλησιαστικὴ σχολή, ὅπου εἶχε εὐλογημένη διακονία. Πλῆθος σημαντικῶν Ἀρχιερέων, Καθηγητῶν Πανεπιστημίων καὶ ἁπλῶν κληρικῶν πέρασαν ἀπὸ τὴ διδαχή του.

Καλοκαίρι 1904
Μετὰ ἀπὸ αἴτημα ἀφιερωμένων μαθητριῶν του ἀποφασίζει νὰ ἱδρύσει Μονὴ στὴν Αἴγινα, ἀφιερωμένη στὴν Ἁγία Τριάδα.

Ἀπρίλιος 1908
Ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὴ Ριζάρειο.

Χριστούγεννα 1908
Ἐγκαθίσταται μόνιμα στὴν Αἴγινα. Ἂν καὶ ἀσκητεύει, οἱ δοκιμασίες ποὺ περνᾶ εἶναι πολλές. Ἀπὸ φθόνο καὶ κοσμικῆςἀντιλήψεως ἀσκήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας σύρεται σὲ ἀνακρίσεις καὶ ὑφίσταται προσβολὲς ὅσον ἀφορᾶ στὸἄψογο ἦθος του.

20/9/1920
Ἀσθενῶν εἰσάγεται στὸ Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο καὶ εἰς δωμάτιο μὲ τίποτε τὸ ἰδιαίτερο. Δίπλα στὸ δωμάτιο τοῦ Ἁγίου, ποὺ δὲν φιλοξενεῖ πλέον ἀσθενεῖς καὶ ἔχει καταστεῖ προσκύνημα, νοσηλεύτηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καὶὅσο ἔμεινε στὸ δωμάτιο ἐκεῖνο καὶ τοῦ ἐπέτρεπαν οἱ δυνάμεις του πήγαινε σὲ αὐτό, προσευχόταν καὶ ἀναπαυόταν ψυχικά.

8 πρὸς 9 Νοεμβρίου 1920
Κοίμηση τοῦ Ἁγίου

18/6/1924
Ὁ τάφος του ἀνοίγεται. Τὸ σκήνωμά του εἶναι ἀκέραιο καὶ εὐωδιάζει.

8/11/1956
Ἡ ἐφημερίδα «Ἑστία» γράφει ὅτι ἀποτελεῖ παλλαϊκὸ αἴτημα ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τοῦ «Ἁγίου τοῦ λαοῦ».

20/4/1961
Μὲ ἀπόφαση τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος συγκαταριθμεῖται μεταξὺ τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Ὁσίων τῆς Ἐκκλησίας. Ἔκτοτε πολλοὶ ἀνὰ τὸν κόσμο ναοὶ ἀφιερώνονται στὸν Ἅγιο, πλήθη δὲ πιστῶν συρρέουν στὴν Αἴγινα νὰ προσκυνήσουν τὰ λείψανα καὶ τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ κελί του. Πολλὰ ζευγάρια δίνουν σὲ παιδιά τους, ἀγόρια καὶ κορίτσια, τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου.

15/1/1998
Ἐπὶ μακαριστοῦ Πατριάρχου Πέτρου ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀποφασίζει νὰ ἐκζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, γιατί, ὅπως ἀναφέρεται, «ἀδίκως εἶχε κατηγορηθεῖ καὶ ἐκδιωχθεῖ ἀπὸ τὴ θέση του στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας». Τὸ ἐπίσημο ἔγγραφο μὲ τὴν ἐκζήτηση τῆς συγγνώμης κατέθεσε ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Πέτρος στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου, στὴν Αἴγινα.

Αὔγουστος 2021
Παίζεται στοὺς κινηματογράφους ἡ ταινία μὲ βάση τὴν βιογραφία τοῦ Ἁγίου, τὴν ὁποία προσέρχονται νὰ δοῦν πλήθη θεατῶν καὶ ἡ ὁποία ἔχει κερδίσει τὴν ἐκτίμηση τῶν ἀντικειμενικῶν κριτικῶν τοῦ κινηματογράφου.  

——————————

  *Γιὰ τὴν γραφὴ τῆς βιωτῆς τοῦ Ἁγίου χρησιμοποιήθηκε ἡ ἐμπεριστατωμένη μελέτη τοῦ Σοφοκλῆ Γ. Δημητρακόπουλου «Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως – Ἡ πρώτη ἅγια Μορφὴ τῶν καιρῶν μας», Ἱστορικὴ βιογραφία βασισμένη σὲ αὐθεντικὲς πηγές, Ἀθήνα, 1998.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: