ΤΡΙΠΛΗ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ(Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τριπλῆ ἀστοχία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                   Τὸ Δελτίο Τύπου (ΔΤ) τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς 26ης λήγοντος Αὐγούστου ἐμφανίζει τρεῖς ἄστοχες ἐνέργειες τῶν μελῶν της. Ἡ πρώτη εἶναι μὲ τὸ θέμα τοῦ Μητροπολίτου Θήρας κ. Ἐπιφανίου. Κατὰ τὸ ΔΤ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔθεσε ὑπ’ ὄψη τῶν μελῶν τῆς ΔΙΣ ἐπιστολὴ παραίτησης τοῦ Σεβ. Θήρας. Κατόπιν εἰσηγήσεώς του ἡ ΔΙΣ ἐπιφυλάχθηκε νὰ ἀποφανθεῖ «ἀφότου» (sic) ὁ Μακαριώτατος ἐπικοινωνήσει προσωπικὰ μὲ τὸν Μητροπολίτη Θήρας. ΜΕΤΑ τὴ λήξη τῆς συνεδρίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπικοινώνησε μὲ τὸν ἐν λόγῳ Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε ὅτι ὑπέγραψε ἐπιστολὴ παραίτησης καὶ αὐθημερὸν ἀπέστειλεἐπιστολή, μὲ τὴν ὁποία καὶ γραπτῶς ἐπιβεβαίωσε τὴ διάψευσή του. Κατόπιν αὐτοῦ ἡ ΔΙΣ ἀποφάσισε νὰ ἀποστείλει τὴν, κατὰ τὸν Μητροπολίτη Θήρας, πλαστὴ ἐπιστολὴ γιὰ νὰ προσφύγει στὴ Δικαιοσύνη, ὅπως ὁ ἴδιος ζήτησε. Παράλληλα θεώρησε τὸ θέμα λῆξαν.
.                   Ἡ ἐπιστολὴ παραίτησης τοῦ Μητρ. Θήρας προκάλεσε σάλο. Ἡ ἀστοχία ἔγκειται στὸ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ ἔπρεπε, ὅπως ἔκανε ὁ ἴδιος παλαιότερα καὶ ὅλοι οἱ προηγούμενοι Ἀρχιεπίσκοποι, ὅταν ἔλαβε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Θήρας νὰ ἐπικοινωνήσει μαζί του ΠΡΙΝ ἀπὸ τὶς συνεδριάσεις τῆς ΔΙΣ. Ἔτσι θὰ ξεκαθάριζε ἐγκαίρως τὸ ζήτημα, δὲν θὰ τὸ ἔφερνε στὴν ἹερὰΣύνοδο καὶ δὲν θὰ προκαλεῖτο σάλος, μὲ δηλητηριώδη ὑπονοούμενα καὶ μὲ ἐκμετάλλευση τοῦθέματος ἀπὸ ἐπαγγελματίες ὑβριστὲς καὶ ὑμνολόγους, ἀναλόγως τῆς περίστασης…
.                   Ἡ δεύτερη ἀστοχία τῆς ΔΙΣ ἦταν ἡ διαδικασία ποὺ ἀκολούθησε γιὰ τοὺς Μητροπολίτες Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶ. Τοὺς προετάθη νὰὑπογράψουν δήλωση, ἡ ὁποία ὅσο ἤπια γραμμένη καὶ ἂν εἶναι –ὅπως ἰσχυρίστηκαν Συνοδικοὶ Μητροπολίτες–  φέρνει στὸ νοῦ τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση καὶ τὶς δηλώσεις μετανοίας, ποὺ ἐπέβαλλε τὸσοβιετικὸ καθεστὼς στοὺς διωκόμενους ἀπὸ αὐτό.
.                   Παρατίθεται ἡ προταθεῖσα διὰ τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς ΙΣ πρὸς τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς δήλωση, γιὰ νὰ κρίνει ὁ ἀναγνώστης τὴν «ἠπιότητά» της:
«Ἔχοντας πλήρη συνείδηση τῶν ἀρχιερατικῶν μου ὑποχρεώσεων καὶ πρὸς ἄρσιν πάσης παρεξηγήσεως κατόπιν τῶν ὅσων διημείφθησαν ἐνώπιον τῆς συνεδριαζούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Τετάρτης 25ης Αὐγούστου 2021 δηλῶ τὴν πλήρη ὑπακοή, συμμόρφωση καὶἐναρμόνιση τῆς ἐλαχιστότητός μου πρὸς τὶς ἑκάστοτε Συνοδικὲς ἀποφάσεις καὶ τὴν πρόθυμη συνεργασία μου μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος χωρὶς οὐδεμία διαφοροποίηση».
Σημειώνεται ὅτι οὐδέποτε, στὰ 180 χρόνια τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς  Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἔχει τεθεῖ τέτοιου περιεχομένου δήλωση πρὸς ὑπογραφὴ ἀπὸ Ἱεράρχες. Καὶ γιατί δὲν δίδεται νὰ τὴνὑπογράψουν ΟΛΟΙ οἱ Μητροπολίτες, μὲ πρῶτο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο;… Θὰ γίνουν ἔτσι ΟΛΟΙ νομιμόφρονες…. Δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον Ἐπισκοπικὴ συνείδηση, θὰ ὑπάρχει μόνο νομιμοφροσύνη… Σημειώνεται ὅτι ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, εἶχε διαφωνήσει καὶ διαχωρίσει τὴ θέση του ἀπὸ ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ, μέχρι καὶ ἀπειλώντας μὲ σχίσμα, εἶχε δὲἀποχωρήσει ἀπὸ τὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2006, κατὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Κορίνθου, κάνοντας ἀρνητικὲς δηλώσεις γιὰ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἱεραρχία.
.                   Οἱ Μητροπολίτες διώκονται γιὰ τὴν «ἀνυπακοή» τους στὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ νὰτελεστεῖ ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, τὸν περασμένο Μάιο, στὶς 9 τὸ βράδυ ἀντὶ τοῦ μεσονυκτίου καὶνὰ μὴν τελεστεῖ ὁ Ἀναστάσιμος  Ὄρθρος. Σημειώνεται ὅτι πολλοὶ – καὶ Συνοδικοὶ – Μητροπολίτες δὲν ἀκολούθησαν τὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ… Ἁπλῶς, κατὰ Συνοδικὸ Μητροπολίτη, αὐτοὶ δὲν φανέρωσαν τὴν παρεκτροπή τους…
.                   Μετὰ τὶς ἐξηγήσεις ποὺ ἔδωσαν οἱ δύο Μητροπολίτες στὴν ΔΙΣ, ἡ ὑπόθεση θὰἔπρεπε νὰ τεθεῖ στὸ Ἀρχεῖο, ὅπου καὶ θὰ πάει μετὰ τὶς ἀνακρίσεις ποὺ θὰ διεξαχθοῦν, ἀφοῦ δὲνὑπάρχει οὐσιαστικὸ παράπτωμα… Ἡ τρίτη ἀστοχία εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ Μητρ. Ἀλεξανδρουπόλεωςὡς ἀνακριτοῦ τοῦ Μητρ. Κυθήρων. Δηλαδὴ μεταξὺ Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Κυθήρων δὲν ὑπῆρχεἄλλος Μητροπολίτης νὰ ἀναλάβει τὴν ἀνάκριση; Ὁ ὁρισμὸς αὐτὸς προκαλεῖ εὔλογες ἀπορίες καὶ ἀφήνει περιθώρια γιὰ σκέψεις ἀρνητικὲς περὶ τῆς ἐπιλογῆς.
.                   Πέραν αὐτῶν, τὸ γραφὲν στὸ ΔΤ τῆς ΔΙΣ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «εὐχαρίστησε τὰ Συνοδικὰ Μέλη γιὰ τὴν πρόθυμη συμβολή τους στὸ ὁμόφωνο τῶν ἀποφάσεων» δὲν συνιστᾶδιαδικασίες Συνοδικές. Τὸ νὰ λέγει καὶ νὰ προτείνει ὁ Προκαθήμενος καὶ νὰ συμφωνοῦν ὅλα τὰμέλη τῆς Συνόδου θυμίζει παπικὴ νοοτροπία, ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Σύνοδος τοῦ ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου. Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Θεόκλητος εἶχε δηλώσει στὸν γράφοντα ὅτιἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ μόνη Ὀρθόδοξη ποὺ τηρεῖ τὶς Συνοδικὲς διαδικασίες, ποὺ ὁ κάθε Μητροπολίτης γράφει καὶ λέγει ἐλεύθερα τὴ γνώμη του καὶ κατὰ συνείδηση ψηφίζει καὶ αὐτή του ἡγνώμη καὶ αὐτὴ ἡ ψῆφος γράφονται καὶ στὰ πρακτικά…
.                    Τώρα, λίγες οἱ συζητήσεις σὲ δημιουργούμενο κλίμα γενικῆς ἀποδοχῆς τῆς γνώμης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου…. Ἐπίσης μὲ δύο ἡμέρες συνεδριάσεων τὸν μήνα τῆς ΔΙΣ καὶ στὶςὑπόλοιπες ἡμέρες νὰ ἀποφασίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «κατ’ ἐξουσιοδότησή» Της, ποὺ πάντα ἐκ τῶνὑστέρων ἐγκρίνει τὰ πεπραγμένα του, τὸ Συνοδικὸ σύστημα εἶναι οὐσιαστικὰ ἀνύπαρκτο. Ἡ εὐθύνη φυσικὰ γιὰ τὴν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι μόνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.Ἐπιμερίζεται σὲ ΟΛΟΥΣ τοὺς Μητροπολίτες – μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: