ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ Ο ΝΥΝ “ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ”; (Δ. Νατσιός)

Πο μς δηγε νν “θνικς Διχασμός”;

 Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

.              Ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα εἶναι ἀποπνικτική, ἐπικίνδυνη, στὰ ὅρια τῆς παράνοιας.
.                     Οὐδεὶς διαφωνεῖ ὅτι ἡ μεγαλύτερη συμφορὰ τοῦ ἔθνους μας ὑπῆρξε ἡ ἀπώλεια τῆς ἑνότητάς του. Αὐτά, ποὺ ζοῦμε, ὁμοιάζουν μὲ τὴν δεκαετία τοῦ 1910-1920, τὴν περίοδο τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ, ποὺὁδήγησε στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή, στὴν μεγαλύτερη συμφορὰ ποὺ ὑπέστη παγκοσμίως ἕνα μικρὸγεωγραφικῶς κράτος. Τότε γιὰ πρώτη φορὰ τὰ γεωγραφικὰ ὅρια τοῦ κράτους συμπίπτουν σχεδὸν μὲ τὰἐθνικά.
.                     Καὶ τότε καὶ σήμερα ὁ λαὸς εἶναι κουρασμένος. Τότε ἀπὸ τὴν μόνιμα σχεδὸν ἐπιστράτευση τῶν παιδιῶν της καὶ τὴν διαίρεση σὲ ἀντιμαχόμενες παρατάξεις, πάθη καὶ  ἀλληλοσπαραγμὸς γιὰ «τὸ ποιὰ φατρία θὰ ᾽περισκύση». (Μακρυγιάννης). Καὶ ἀπὸ κοντὰ οἱ ξένοι ποὺ ὑποδαύλιζαν τὰ πάθη, θεωρώντας τοὺς Ἕλληνες ἄξιους μόνο γιὰ μισθοφορία ἢ ὡς τροφὴ τῶν κανονιῶν.
.                     Τώρα καὶ πάλι ὁ λαὸς βιώνει, ἐδῶ καὶ μία δεκαετία, τὴν τρομακτικὴ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴκρίση, συνοδευόμενη μὲ ἀγωνίες, ἀπειλές, ταπεινώσεις, ἐξευτελισμοὺς ἀπὸ τοὺς λεγόμενους δανειστές, ἀνεργία, ξενιτεμὸ τῶν νέων, ἕνα ψυχοφθόρο μεῖγμα ποὺ γονατίζει καὶ ἀφοπλίζει κυριολεκτικὰ καὶ τὴν πιὸδυνατὴ ψυχικὴ κράση.
.                     Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ Ἕλληνες ζοῦσαν μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος θὰδιαρκέσει ὅσο μία καλοκαιρινὴ θύελλα, ἡ ὁποία ὅσο ἰσχυρὴ κι ἂν εἶναι, διαρκεῖ πάντως λίγο. Καὶ ὅμως τὸκακὸ ἐπῆλθε. Διήρκησε πολὺ καὶ μᾶς στοίχησε τὴν ἑνότητά μας. Τὸ μεγαλύτερο ἀγαθὸ γιὰ κάθε ἔθνος. Καὶτῷ καιρῷ ἐτούτῳ ἀκούγαμε ὑποσχέσεις ὅτι ἡ κρίση καὶ ἡ μνημονιακὴ κατοχὴ θὰ διαρκέσουν  πολὺ λίγο. Πέρασαν δέκα χρόνια καί…
«δὲν ἔχεις, Ὄλυμπε, θεοὺς μηδὲ
λεβέντες ἡ Ὄσσα,
ραγιάδες ἔχεις μάνα γῆ, σκυφτούς
γιὰ τὸ χαράτσι». (Παλαμᾶς, «γύριζε»).
.                     Καὶ τότε ἀπανωτὲς ἐναλλαγὲς κυβερνήσεων – παίγνια τῶν Μεγάλων Δυνάμεων –   ποὺ θέτουν τὰ μικροκομματικὰ συμφέροντα ὑπεράνω τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, ἀνίκανες νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, δηλητηριάζοντας τὸν λαὸ μὲ τὰ φαρμακερὰ μανιτάρια τῆς διχόνοιας. Ἀποτέλεσμα; Πένθος, τάφοι καὶ στάχτες. (Ἔλαμψε ἡ πατρίδα καὶ δοξάστηκε τὴν περίοδο τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, γιατί πολέμησε ἀδέσμευτη ἀπὸ «προστασίες», μὲ ἀξιοζήλευτη ἐθνικὴ ἑνότητα. Ὅταν ὑπέκυψε στὶς σειρηνωδίες τῶν Δυνάμεων, διχάστηκε καὶ σύρθηκε στὸ σφαγεῖο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἂν δὲν συνέβαινε ὁ Διχασμὸς θὰἦταν πολὺ καλύτερη ἡ μοίρα τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ).
.                     Καὶ τώρα τὰ ἴδια. Ἐξαρτημένοι, προσκυνημένοι πολιτικοὶ –  ἕξι πρωθυπουργοὶ ἐναλλάσσονται σὲδέκα χρόνια –ποὺ ὑπογράφουν «προσκυνοχάρτια» μὲ χέρια καὶ ποδάρια, ἄθλιος ραγιαδισμός,  ὅ,τι τοὺς ἐπιβάλλουν οἱ «θεσμοί». Ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὰ μνημόνια ὑποταγῆς, συνεχίστηκε μὲ τὴν παμμίαρο προδοσία τῆς Μακεδονίας καὶ καταλήγει μὲ τὴν τωρινὴ ἀκαταστασία, τὶς ἀπολύσεις καὶ τοὺς ἀποκλεισμοὺς ἀπὸ τὴν ἐργασία χιλιάδων πολιτῶν, λόγῳ ἐμβολίου. (Ἂν νομίζει ἡ κυβέρνηση ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἀντισυνταγματικὰ θὰ τὰ περάσει «ἀβρόχοις ποσὶ» εἶναι γελασμένη. Τὰ ἐγκωμιαστικὰ μεγαλυνάρια στοὺς ποικιλώνυμους σωτῆρες καὶτὰ ἐξωραϊστικὰ μυθεύματα τῶν δημοσιολόγων δὲν ἀρκοῦν. Θὰ καταλήξουμε σὲ κοινωνικὲς ἐκρήξεις, ἂν ἀφρόνως ἐπιμείνει στὶς «ἀναστολὲς» ἐργασίας καὶ τὶς ἀπολύσεις).
.                     Τὰ ἴδια συνέβησαν καὶ τότε. Διαβάζω στὴν ἔγκυρη «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» τῆς «Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν», πὼς ὅταν ἐπανῆλθε ὁ Βενιζέλος στὴν Ἀθήνα τὸ 1917: «Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Θεόκλητος καὶ οἱ μητροπολίτες, ποὺ εἶχαν χοροστατήσει στὸ διαβόητο “ἀναθεμα” κατὰ τοῦ Βενιζέλου τῆς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1916, κηρύχτηκαν ἔκπτωτοι ἀπὸ τὶς ἕδρες τους. Στὸν δικαστικὸ κάδο ἀπολύθηκαν 570 περίπου ἰσόβιοι ἢ μόνιμοι δικαστικοὶ ἀπὸ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἀρείου Πάγου μέχρι καὶ τὸν βαθμὸ τοῦ εἰρηνοδίκη. Ἀπολύθηκαν περίπου 6.500 δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἀποστρατεύτηκαν 1.600 μόνιμοι ἀξιωματικοὶ καὶ τέθηκαν σὲδιαθεσιμότητα ἄλλοι 700 περίπου, δηλαδὴ ἀθροιστικὰ ἀπομακρύνθηκε τὸ 40% περίπου τοῦ συνόλου τῶν μόνιμων ἀξιωματικῶν». (τόμος ΙΕ, σελ. 49).
.                     Καὶ τότε ἡ ἐκκλησία, ἡ ἱεραρχία πῆρε μέρος στὴν ἐμφύλια διαμάχη. Οἱ μητροπολίτες τῆς λεγόμενης Παλαιᾶς Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Θεόκλητο συντάσσονται μὲ τὸν βασιλιὰΚωνσταντῖνο, ἐνῶ οἱ τῶν «Νέων Χωρῶν», ποὺ εἶχαν ἀπελευθερωθεῖ τὸ 1912, μὲ τὸν Βενιζέλο. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1916, διοργανώνεται στὴν Ἀθήνα ἀντιβενιζελικὴ πορεία, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ποὺ κατέληξε στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, ὅπου ρίχτηκαν οἱ πέτρες τοῦ «ἀναθέματος» κατὰ τοῦ «σατανᾶ», ὅπως ὀνόμαζαν τὸν Βενιζέλο, πράξη ποὺ δὲν ἄφησε ἀναπάντητη ὁ Βενιζέλος, ὅπως σημειώθηκε προηγουμένως, ὅταν ἐπανῆλθε στὴν Ἀθήνα.
.                     Καὶ τώρα ὑπάρχει διχόνοια στὴν ἐκκλησία, στὴν «Παλαιὰ καὶ Νέα» ἱεραρχία, ἡ ὁποία σιωπᾶ, ὅταν πρέπει νὰ ὁμιλήσει (Μακεδονία) καὶ ὁμιλεῖ, ὅταν πρέπει νὰ σιωπᾶ (ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμός), πλὴν βεβαίως τῶν λαμπρῶν ἐξαιρέσεων. ( Γιὰ τὶς ὁποῖες ἀναφέρθηκα σὲ πρόσφατο ἄρθρο μου μὲ τίτλο «Τὸ ράσο δὲν πρέπει νὰ ἀπειλεῖ, ἀλλὰ νὰ θυσιάζεται»).
.                     Καὶ ἐρωτῶ: Ποῦ μᾶς ὁδήγησε ὁ ἐθνοκτόνος Ἐθνικὸς Διχασμὸς τῆς δεκαετίας τοῦ 1910-1920; Στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Ἡ Ἑλλάδα, ἂν καὶ ἦταν στοὺς νικητὲς τοῦ Α´ παγκοσμίου πολέμου, κατάντησε ἡ μεγάλη ἡττημένη, «παλιοψάθα τῶν ἐθνῶν». Ξερριζώθηκε, ὕστερα ἀπὸ συνεχῆ λαμπρὴπαρουσία 30 αἰώνων, ὁ σφριγηλὸς Ἑλληνισμὸς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἑκατομμύρια σφάχτηκαν ἀπὸ τὶς τουρκικὲς κτηνώδεις συμμορίες, ἑκατομμύρια ἦλθαν πρόσφυγες. Ἀπὸ τότε ἡ ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική, κατευναστικὴ καὶ φοβισμένη ἔναντι τῶν Τούρκων, ὑποκύπτει ἀπὸ τὴν μία στὴν ἄλλη ὑπερφίαλη ἀξίωση τῶν μεμέτηδων τῆς Ἄγκυρας.
.                     Ποῦ θὰ μᾶς ὁδηγήσει ἡ νῦν ἐθνικὴ διχόνοια σὲ ἐμβολιασμένους καὶ ἀνεμβολίαστους; Ἂν χάσουν χιλιάδες ἄνθρωποι τὴν ἐργασία τους, ὅταν τὸ φάσμα τῆς πείνας, κυριολεκτικῶς θὰ ἀπειλεῖ τὶς οἰκογένειές τους, νομίζει ἡ κυβέρνηση ὅτι θὰ κλειστοῦν στὰ σπίτια τους καὶ θὰ ἀπολαμβάνουν τὶς τρισαθλιότητες τῆς τηλοψίας τύπου «μπὶγκ μπράδερ» ἢ θὰ ἀκοῦν τὸν κάθε χρυσοκάνθαρο Εὐαγγελάτο ἢτηλεπνευμονολόγο νὰ ἀναθεματίζουν τοὺς… ψεκασμένους. Πλανᾶται πλάνην οἰκτράν. Ἔχουμε τὴν πολυτέλεια ἐμεῖς οἱ λιγοστοὶ Ἕλληνες, κουρασμένοι ἀπὸ τὴν δεκαετῆ κρίση, ἀφοπλισμένοι, γιατί τὰ σχολεῖα κατάντησαν φροντιστήρια ἡττοπάθειας καὶ ἀφιλοπατρίας, μὲ τὸν ἀνθὸ τοῦ λαοῦ μας στὰ ξένα, μὲ χιλιάδες λαθρομετανάστες διεσπαρμένους σ’ ὅλη τὴν χώρα, μὲ κύματα τώρα Ἀφγανῶν, τοὺς ὁποίους «ἡ μάστιγα τῆς Ἀσίας», ὑποβοηθούμενη ἀπὸ τὴν σαστισμένη καὶ πονηρὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, θὰ διοχετεύσει στὰ σύνορά μας, ἔχουμε, ἐπαναλαμβάνω, τὴν πολυτέλεια νὰ εἴμαστε σὲ βαθιὰ διχόνοια; Ἤπιαν ὅλοι τὸ «τρελὸ νερό», ποὺ λέει καὶ ὁ Κόντογλου, δὲν βλέπουν τὰ ἐπερχόμενα δεινὰ ἂν συνεχιστεῖ ἡ αὐταπάτη; Ἡ ἐξ ἀνατολῶν ὕαινα θὰ παραμείνει ἀδρανής, ἂν εἴμαστε διαιρεμένοι;
.                     Λέμε ὅτι ἡ ἱστορία διδάσκει. Στὴν πατρίδα μας ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι κανεὶς πολιτικὸς δὲν διδάσκεται ἀπὸ αὐτήν…

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

ΜΙΚΡΑ ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» (Π.Τ.):

1.Τελικῶς ποιός εἶχε δίκιο στὸν «ἐθνικὸ διχασμό»: ὁ Βασιλιάς ἢ ὁ Βενιζέλος;
Ἡ προσπάθεια πάντως γιὰ νὰ δοθεῖ καὶ σήμερα ἀπάντηση, θὰ φέρει …νέο ἐθνικὸ διχασμό!

2.Ὁ «διχασμὸς» γιὰ τὸ ἐμβόλιο δὲν ἀποτελεῖ ἑλληνικὴ πρωτοτυπία. Στὶς περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρώπης παρατηρεῖται ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα.

3.Ὁ διαχωρισμὸς καπνιζόντων καὶ μὴ καπνιζόντων εἶναι ἑνὸς εἴδους διχασμός. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχει ἐμπεδωθεῖ ἡ συνείδηση ὅτι τὸ κάπνισμα κάνει κακὸ στὴν ὑγεία, θεωρεῖται φυσιολογικὸς καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν ὀργανώνονται συλλαλητήρια ὑπὲρ τοῦ καπνίσματος.

4.Καὶ πρὸ ἑκατονταετίας ἔγινε ὄχι ἁπλὸς διχασμὸς ἀλλὰ ΣΧΙΣΜΑ στὴν Ἐκκλησία γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ μείνει ὅμηρος στὴν στενοκεφαλιὰ καὶ στὸν ἀντιπαραδοσιακὸ συντηρητισμό.

5.Γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς ΓΛΩΣΣΑΣ μας, ἰσότιμης μὲ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφή, ποιός θὰ «διχαστεῖ» καὶ ποιός θὰ κλάψει καὶ ποιός θὰ πολεμήσει; Ὁ ΟΥΤΙΣ!

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: