ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ καὶ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Παραπληροφόρηση καὶ ψευδεῖς εἰδήσεις

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .            Ἐνδημικὰ φαινόμενα ἀποτελοῦν ὁ λαϊκισμός, ἡ παραπληροφόρηση καὶ οἱ ψευδεῖς εἰδήσεις στὴν Ἑλλάδα. Ἀναγνωρίζοντας τὸ πρόβλημα ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ΜορφωτικῶνὙποθέσεων τῆς Βουλῆς κ. Βασίλης Διγαλάκης ὀργάνωσε εἰδικὴ συνεδρίασή της, μὲ θέμα «Παιδεία στὰ Μέσα ἐνημέρωσης: Παραπληροφόρηση καὶ ψευδεῖς εἰδήσεις».
.            Κατὰ τὴ συνεδρίαση περιγράφτηκε ἡ ζοφερὴ κατάσταση ὡς πρὸς τὴν παραπληροφόρηση στὴ χώρα μας καὶ ὑποδείχθηκε νὰ ὑπάρξει Παιδεία στὰ ΜΜΕ. Βεβαίως πρὶνἀπὸ τὴν Παιδεία, μὲ τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἐφοδιαστοῦν οἱ δημοσιογράφοι, καὶ τὴν ἐκ μέρους τους τήρηση τοῦ κώδικα δεοντολογίας, τὸ καίριο ἔργο τῆς Πολιτείας εἶναι ἡ Παιδεία στοὺς νέους ἀνθρώπους. Ἔτσι θὰ μποροῦν νὰ διακρίνουν τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψέμα, τὴν χειραγώγηση ἀπὸ τὴνἔντιμη ἐνημέρωση, τὴν ἀπὸ ὁλοκληρωτικὲς ἰδεολογίες καὶ  ὑλιστικὰ συμφέροντα πλύση ἐγκεφάλου καὶ παραπληροφόρηση, ἀπὸ τὴν εἴδηση, τὴ  σύμφωνη μὲ τὶς  δημοκρατικὲς ἀρχὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες.
.            Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Κωνσταντῖνος Τασούλας μιλώντας στὴν ἐν λόγῳ συνάντηση τῆς Ἐπιτροπῆς Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων  τόνισε ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐπαρκὴς ὀχύρωση τοῦ πολίτη, ὥστε νὰ εἶναι δύσπιστος, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια, καὶ νὰ μὴ δέχεται ἀμάσητα ὅ,τι κατὰκόρον τερατολογίες κυκλοφοροῦν. Ἄλλη ἐπιστήμονας στὴν ἴδια ἡμερίδα εἶπε νὰ δοθεῖ ἔμφαση στὸν πληροφοριακὸ προγραμματισμὸ καὶ τὴν κριτικὴ σκέψη στὴν ψηφιακὴ ἐποχή.
.            Ὅλα ὅσα ἐλέχθησαν στὴν Ἐπιτροπὴ ἦσαν διαπιστώσεις, συμβουλές, εὐχές. Ὅμως πέραν τῶν διαπιστώσεων τοῦ προβλήματος καὶ τῆς ἐκφράσεως ἀνησυχίας, γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἐπίδρασης ποὺ ἀσκοῦν σὲ μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἡ παραπληροφόρηση καὶ ὁ λαϊκισμὸς δὲνἐθίγη ἡ οὐσία τῆς λύσεως. Καὶ ἐπαναλαμβάνω, αὐτὴ εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο ἕως καὶ τὸ Πανεπιστήμιο. Λύση λυσιτελῆ στὸ πρόβλημα δὲν ἀποτελοῦν τὰ σεμινάρια σὲ διαμορφωμένες συνειδήσεις, ἀλλὰ ἡ ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, διὰ τῆς Παιδείας, καλλιέργεια καὶ διαμόρφωση  κριτικῆς σκέψης.
.            Ἐδῶ καὶ χρόνια ἡ Ἑλλάδα μπῆκε σὲ περίοδο παρακμῆς ἐπειδὴ ὑποβάθμισε τὴν Παιδεία καὶ ὑπονόμευσε τὴν ἰδιοπροσωπία Της. Οἱ ἴδιοι μετατρέψαμε τὶς συνειδήσεις μας σὲ  πνευματικὲς ἐκτάσεις, ὅπου ἀνθεῖ ὁ λαϊκισμὸς καὶ ἡ παραπληροφόρηση καὶ ὅπου ἡ ἔλλειψη ἤθους προβάλλεται ὡς πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ὀρθότητα. Ἐπίσης τὰ σχολικὰ προγράμματα παρασκευάζουν ἀνθρώπους ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὴν παραγωγὴ καὶ δὲν δημιουργοῦν πολίτες ποὺπρῶτα ἀποκτοῦν ἀξίες καὶ ἔτσι γίνονται ἄριστοι σὲ ὅ,τι καὶ ἂν ἀπασχοληθοῦν. Ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι πὼς  χωρὶς οὐσιαστικὴ Παιδεία ὄχι μόνο ἡ παραπληροφόρηση δὲν ἀντιμετωπίζεται ἀλλὰ καὶτὸ μέλλον τῆς χώρας ὑπονομεύεται καὶ ἡ Δημοκρατία κινδυνεύει, ὅπως μᾶς δίδαξαν οἱ Πλάτωνας καὶ Ἀριστοτέλης.
.            Καὶ δὲν εἶναι μόνο ἡ Ἑλλάδα. Ὅλη ἡ Εὐρώπη ζεῖ σὲ βαθιὰ παρακμὴ Παιδείας καὶθεσμῶν καὶ τὸ παράλογο εἶναι ὅτι ὅσοι τὴν κυβερνοῦν αἰσθάνονται περήφανοι γι’ αὐτήν… Τὴν ἴδιαὥρα ἄλλες χῶρες, μὲ διαφορετικοὺς πολιτισμοὺς καὶ μὲ ἄλλα μὴ δημοκρατικὰ  συστήματα ἐξουσίας ἰσχυροποιοῦνται καὶ κινοῦνται, γιὰ νὰ καταλάβουν τὸν χῶρο, ποὺ ἡ ἀβελτηρία μας καὶ ἡ ἐκ τῶν ἔσω ὑπονόμευση τοῦ πολιτισμοῦ μας τοὺς ἀφήνει..- 

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: