ΝΑ ΞΕΣΚΛΑΒΩΘΟΥΜΕ ἢ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Νὰ ξεσκλαβωθοῦμε ἢ νὰ πεθάνουμε

Τοῦ Γ.Ν. Παπαθανασόπουλου

.                   Οἱ Ἕλληνες, ἀπὸ τὴν Ἅλωση, εἶχαν ὡς ἐπιδίωξη νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τὴν τυραννία τῶν Βαρβάρων κατακτητῶν καὶ νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν Χριστιανικὴ Αὐτοκρατορία τῆς Ἀνατολῆς.  Τὰ πρῶτα μετὰ τὴν Ἅλωση χρόνια ἦταν δύσκολα γιὰ τοὺς Ἕλληνες, λόγῳ τῆς κεκτημένης ὁρμῆς τῶν εἰσβολέων. Τὸ ἠθικό τους ὅμως ἀναπτερώθηκε μετὰ τὴ Ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου (στὶς 7 Ὀκτωβρίου 1571) καὶ τὴ συντριβὴ τοῦ Ὀθωμανικοῦ στόλου.
.                   Εἶναι χαρακτηριστικὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖο γράφεται στὸ Χρονικό τοῦ Γαλαξιδίου (σελίδες 212 – 214): «Ἔστοντας οἱ Φράγκοι νὰ νικήσουνε τὴν Τούρκικη Ἁρμάτα, ἐπαραγγείλασι σὲὅλους τοὺς Χριστιανοὺς πῶς νὰ σηκώσουνε ἅρματα κατὰ τοὺς Τούρκους, καὶ αὐτοὶ θὰ τοὺς συντρέξουνε.  Ἀκούοντας γοῦν τέτοια παρηγορητικὰ λόγια οἱ Χριστιανοί, μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ πολὺκρυφὰ ἑτοιμαστήκασι γιὰ νὰ βαρέσουνε τοὺς Τούρκους.  Κι ἐμείνασι σύμφωνοι πὼς ἄλλοι τῆς στεριᾶς καὶ ἄλλοι τοῦ πελάγου νὰ βαρέσουσι τοὺς Τούρκους λέγοντας Ή ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΜΕ Ή ΝΑ ΞΕΣΚΛΑΒΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΕΙ ἢ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΙΔΗ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ. Καὶ ἐβάλασι ὅλοι τὰ χέρια ἀπάνου σταῖς εἰκόναις καὶ ἐπήκασι φοβερὸν ὅρκον».
.                   Ὁ Πάπας καὶ οἱ ἄλλοι ἡγεμόνες τῆς Δύσης κοίταζαν τὰ συμφέροντά τους.  Ὅταν, ὅμως, οἱ Ἕλληνες διαπίστωναν ὅτι ἔστω ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὅπως ὁ Δούκας τοῦ Νεβέρ, διέθεταν ἔστω καὶ ἴχνος προθυμίας πρὸς ἀπελευθέρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τὸν ἀγκάλιαζαν καὶ μὲχίλιους τρόπους προσπαθοῦσαν νὰ τὸν πείσουν νὰ τοὺς βοηθήσει νὰ ἀπελευθερωθοῦν.   Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Ἐπισκόπου Μάνης Νεοφύτου, ὁ ὁποῖος τὸ 1612 ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν Νεβέρ, στὴν ὁποίαν τὸν προσονομάζει Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο προτρέποντάς τον νὰ ἀπελευθερώσει τὴν κατακτηθεῖσα Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία.  Μεταξὺ ἄλλων γράφει: «Ἔπαρε καράβι καὶ σορδία καὶ κοπίασε, ὅπου νὰ ἑνωθοῦμε στὸ Πόρτο Λεκάγιο, νὰ πληροφορηθοῦν ὁ λαὸς καὶ νὰ βάλλωμε πᾶσα ὄρδινο καὶ ἂν ὁρίσεις καὶ εἶνε μπεζόνια νὰ ἔρθουμε εἰς τοὺς ὁρισμούς της.  Φρονιμώτατοι λίγα γράφουν καὶ πολλὰ καταλαμβάνουν.  Οὐχὶ ἕτερον καὶ ὁ Θεὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ἔστω μετὰ τῆς οἰκογενείας σου.  Ἔρρωσο. 1612, Ὀκτωβρίου 8.» Ἡ ὅποια σκέψη τῶν ἡγεμόνων τῆς Δύσης γιὰ πόλεμο κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν ναυάγησε μὲ τὸν 30ετῆ πόλεμο (1618 – 1648) στὸν ὁποῖον ἀποδύθηκαν μεταξύ τους σὲ ἕναν ἀνηλεῆ καὶ πολυαίμακτο πόλεμο μὲχιλιάδες θύματα καὶ τεράστιες καταστροφές.
.                   Οἱ Ἕλληνες δὲν ἔπαψαν νὰ θέλουν τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ τὸν Τουρκικὸ ζυγὸἀπὸ τὴν Ἅλωση καὶ μετά.  Πάντα ἤθελαν τὴν ἀποκατάσταση τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὴν ἀπώθηση τῶν Τούρκων στὴν «κόκκινη μηλιά».  Ὁ Πάπας καὶ οἱ ἄλλοι ἡγεμόνες, πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων, δὲν ἤθελαν τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων. Κυρίως ἤθελαν νὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς Τούρκους ὡς δυνάστες.  Ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα καὶ μετά, μάλιστα, φροντίζουν νὰ μὴν θιγοῦν τὰ συμφέροντα τῶν Τούρκων. Ἕνα διάλειμμα ὑπῆρξε, μὲ τὴ ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου καὶ τὴν ἀπὸ μέρους τους ἀποδοχὴ ἑνὸς ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους, ἀλλὰἀμέσως μετά, στὴ διευθέτηση τῶν συνόρων  του, πῆραν τὸ μέρος τῶν ὀθωμανῶν. Στὴν κατάσταση αὐτή, οἱ Ἕλληνες, ἀπάντησαν μὲ τὸ «Ἐλευθερία ἢ Θάνατος» καὶ ἀσφαλῶς γνώριζαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴτῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ὅτι πολεμοῦν γιὰ ἕνα ἀνεξάρτητο καὶ ἐλεύθερο κράτος. Αὐτὸκαταγράφεται ἐξ ἄλλου στὰ πρῶτα συντάγματα καὶ στὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ὁπλαρχηγῶν. –

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: