ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: BΕΒΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΒΑΡΒΑΡΟ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἁγία Σοφία:  Βεβήλωση ἀπὸ βάρβαρο κατακτητὴ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                    Ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ἐρντογὰν βεβήλωσε προχθὲς γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸν Ναὸ τῆςἉγίας Σοφίας, τὴ «Μεγάλη Ἐκκλησία» τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἔτσι ὀνομαζόταν μέχρι τῆςἁλώσεως, καθὼς ὑπῆρξε ἐπὶ χιλίους καὶ πλέον χρόνους «ὁ ἀρχαιότερος καὶ ὑψηλότερος καὶἱερότατος πάντων τῶν ναῶν τῆς Χριστιανοσύνης… Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ πανσέπτου ναοῦ πλεῖστοι βαρβάρων βασιλεῖς ἐμυήθησαν τὰ χριστιανικὰ μυστήρια καὶ ἐγένοντο ἀπόστολοι ἀναστάσεως,ἐλευθερίας… Εἰς αὐτὸν ἐφόρεσαν τὸ βασιλικὸ διάδημα οἱ πλεῖστοι τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καὶ χειροτονήθηκαν περισσότεροι τῶν 150 Πατριαρχῶν. Ἐντὸς αὐτοῦ ὀρθόδοξοι γενεαὶ ἔσχονἁγίασιν καὶ βάπτισμα καὶ ἄσυλον… Οἱ Βυζαντινοὶ βασιλεῖς τὴν καλοῦσαν ΜΗΤΕΡΑ Ἐκκλησία. Οἱ Πατριάρχες τὴν καθιέρωσαν ὡς ἕδρα αὐτῶν…». (Σπ. Ζαμπελίου «Ἄσματα Δημοτικά τῆς Ἑλλάδος», Κέρκυρα, Τυπογρ. Ἑρμῆς, 1852, σελ. 273-278).
.                    Γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Ναοῦ ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς χρησιμοποίησε τοὺς σοφοὺς μηχανικοὺς Ἀνθέμιο τὸν Τραλλιανὸ καὶ τὸν Ἰσίδωρο τὸν Μιλήσιο καὶ αὐτοὶ πάνω ἀπὸ 10.000 ἀρχιμάστορες, μαστόρους καὶ ἐργάτες. Γιὰ νὰ δώσουν οἱ χρονογράφοι μίαν εἰκόνα τῆς δαπάνης γιὰτὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, διηγοῦνται ὅτι γιὰ μόνη τὴν ἀνέγερση τῶν ἐξωτερικῶν τοίχων ἕως ὕψουςἑνὸς ποδὸς καταναλώθηκαν 452 κινδυνάρια χρυσοῦ καὶ γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν πρώτων δωμάτων 800 κινδυνάρια, ἰσολογούμενα μὲ 4.200 χρυσὲς λίρες. Ἡ ἀνύψωση τῶν τοίχων καὶἡ κατασκευὴ τοῦ ὑπέροχου τρούλου καὶ τῶν ἄλλων κτισμάτων χρειάστηκαν πολλαπλάσιες δαπάνες. Οἱ πλίνθοι, ποὺ  χρησιμοποιήθηκαν, κατασκευάστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ καὶ ἦσαν δώδεκα φορὲς ἐλαφρύτεροι τῶν τότε χρησιμοποιούμενων. Καθένας ἔφερε τὴν ἐπιγραφὴ ΚΥΡΙΟΣ ΕΘΕΜΕΛΙΩΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΕΙ». Ἂν σκάψει κάποιος θὰ τὴν βρεῖ καὶσήμερα…
.                     Στὴν τελετὴ τῆς θεμελίωσης τοῦ Ναοῦ ὁ Πατριάρχης Εὐτύχιος περιβαλλόταν ἀπὸ150  Ἀρχιερεῖς καὶ πολλὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες πιστῶν συνέρρευσαν ἀπὸ κάθε περιοχὴ τῆς χριστιανοσύνης, ἀσκεπεῖς, γονυκλινεῖς καὶ δακρύοντες. Ὁ Αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς πρῶτος καὶσυμψαλλόντων κλήρου καὶ λαοῦ ἔψαλε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἱστορικὸ τροπάριο: « Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀθάνατος ὑπάρχων…».  Οἱ πρόγονοί μας κατανάλωσαν ἱδρῶτα καὶ χρήματα, γιὰ νὰ κατασκευάσουν τὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἤτοι τῆς Σοφίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ ΘεοῦΠατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σὲ αὐτὸ  τὸ Ναὸ προσέτρεχαν σὲκινδύνους γιὰ ἱκεσίες καὶ σὲ νίκες γιὰ εὐχαριστίες οἱ Κωνσταντινουπολίτες.
.                    Ὅλα αὐτὰ τί σχέση ἔχουν μὲ τὸ Ἰσλάμ; Τί σχέση ἔχουν μὲ τοὺς ἀπογόνους τῶνὀθωμανῶν κατακτητῶν; Ὅ,τι καὶ ἂν κάνει ὁ κ. Ἐρντογάν, ὅσες κουρτίνες καὶ ἂν βάλει στὴν ἉγιὰΣοφιά, οἱ πλίνθοι θὰ συνεχίζουν νὰ γράφουν γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ ψηφιδωτὸ τῆς εἰσόδου θὰπαρουσιάζει τοὺς αὐτοκράτορες Κωνσταντῖνο καὶ Ἰουστινιανό, ποὺ θὰ τοῦ φωνάζουν ὅτι ὁ Ναὸς δὲν τοῦ ἀνήκει. Καὶ ὅσο καὶ ἂν εἶναι ποτισμένος μὲ τὸν ἰσλαμισμὸ καὶ τὸ σοβινισμὸ θα ᾽πρεπε νὰγνωρίζει ὅτι ἡ βία δὲν νομιμοποιεῖ τὴν κατάχρηση τῆς ἐξουσίας, τὴν ἰδιοποίηση ἀλλοτρίου θρησκευτικοῦ χώρου, τὴν παράβαση τοῦ διεθνοῦς δικαίου καὶ τὴν καταπάτηση τοῦ ἠθικοῦ νόμου.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: