ΑΝΤΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΑΠΕΙΛΕΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀντὶ αἴτησης  συγγνώμης ἀπειλὲς

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                   Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (ΔΙΣ) ἐξέδωσε στὶς 12 Μαΐου 2021 Δελτίο Τύπου μὲ τὸ ὁποῖο ἐνημερώνει  πὼς συνεδρίασε στὶς 11 καὶ 12 Μαΐου 2021 καὶ «προέβη σὲ μία ἐκτενῆ θεώρηση τῶν κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Πασχάλιο περίοδο (sic. Σημειώνεται ὅτι ἡ πασχάλιος περίοδος δὲν ἔχειἀκόμη παρέλθει…) συμπεριφορῶν καὶ πειθαρχίας τῶν παντὸς βαθμοῦ Κληρικῶν, πρὸς τὶς Ἀποφάσεις Αὐτῆς». Προφανῶς ἐννοεῖ τὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα θέλησε νὰ ἐπιβάλει γιὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα μὲ τὴν Ἐγκύκλιό Της 3041 (21/4/2021) καὶ πολλοὶ κληρικοὶ δὲν τὰ ἀκολούθησαν. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ ὅτι ἡ ΔΙΣ μέσα σὲ λίγες ὧρες ἔλαβε σοβαρὲς ἀποφάσεις, ἀφοῦ στὶς 12 Μαΐου τὸπρωὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  ἔλειψε γιὰ ὧρες, λόγῳ τῆς ἐπίσημης ὑποδοχῆς τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Μαυροβουνίου….
.                   Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ δείχνουν ὅτι ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν «ἀπειθαρχία» ποὺ ὑπῆρξε στὶς ἐντολές τους γιὰ τὸ Πάσχα. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι οἱ ἴδιοι προκάλεσαν τὴ σύγχυση στὸν κλῆρο καὶ στὸ λαό, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὶς γι’ αὐτοὺς «ἐκ προθέσεως διαφοροποιήσεις ἀπὸ τὶς ὁμόφωνες Συνοδικὲς Ἀποφάσεις». Καὶ ἀντὶ νὰ ζητήσουν ταπεινὰ συγγνώμη γιὰ τὴν ἀναστάτωση ποὺ προκάλεσαν, ἐκτίθενται ἀκόμη περισσότερο   ζητώντας νὰ τιμωρηθοῦν ὅσοι κληρικοὶ ἀκολούθησαν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία…
.                   Ἡ ΔΙΣ, μεταξὺ τῶν ἄλλων, στηλιτεύει τοὺς Μητροπολίτες Κυθήρων καὶ Αἰτωλίας καὶἈκαρνανίας, ὅτι ἀντέδρασαν στὶς ἐντολές Της καὶ ἀποφάσισε νὰ παραπέμψει τὶς πρὸς Αὐτὴνἐπιστολές τους στὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων γιὰ νὰ ὑποβάλει σχετικὲς εἰσηγήσεις. Τί περιμένουν τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ ἀπὸ τὴν ἐν λόγῶ Ἐπιτροπή; Νὰ ἀποφανθεῖ ὅτι οἱ ἐν λόγῳ Μητροπολίτες κακῶς τήρησαν τοὺς Κανόνες καὶ τὸ Τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀναγράφεται στὰ «Δίπτυχα»; Ποιός κάνει λάθος, ὁ τηρῶν τὰ «Δίπτυχα», ἢ ὅποιος τὰ παραβιάζει; Κανονικὰ ἡ Ἐπιτροπὴ – ἂν εἶχε τὴν ἁρμοδιότητα– τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ θὰ ἔπρεπε νὰ παραπέμψει…
.                    Ἀλλὰ γιατί μόνο τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς; Ὅπως γράψαμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο μας, δύο Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς (Κηφισίας καὶ Γλυφάδας) παραβίασαν τὴν Ἐγκύκλιο, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοιἀκόμη. Μεταξὺ αὐτῶν ὁ στενὸς φίλος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας καὶ οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς, Σάμου, Παροναξίας. Πρὸς τιμήν του ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος ἐξέδωσε Ἀνακοίνωση μὲ τὸ πρόγραμμα τῶν χοροστασιῶν του κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Σὲ αὐτὴν ἀναφέρει ὅτι τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θὰ τελέσει μόνο τὴν Παννυχίδα καὶ τὴν τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως μὲ τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ἀπὸ τὶς 5.30, τὸν Ἀναστάσιμο Ὄρθρο καὶ τὴ Θεία Λειτουργία. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος ἐπέτασσε ἡ Κυριακάτικη Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία νὰ τελεσθεῖ στὶς 9 τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου…  
.                   Τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη σαφέστερα στὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα τοῦ Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου. Μὲ αὐτὸ ἀπευθύνεται στὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Μητροπόλεώς του καὶ σημειώνει: «Διὰ τοῦ παρόντος καὶ κατόπιν προφορικῆς ἐπικοινωνίας ἡμῶν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐλάβομεν τὴν κανονικὴν εὐλογίαν Αὐτῆς (Σημ. ὁτονισμὸς τοῦ γρ.), ὥστε ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶΟἰνουσσῶν νὰ τελεσθῆ ὁ ἑορτασμὸς τῆς ζωοφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἸησοῦΧριστοῦ». Καὶ ἀκολουθεῖ τὸ πρόγραμμα. Στὶς 8.15 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἔναρξη τῆς Παννυχίδος, στὴ συνέχεια «Δεῦτε λάβετε φῶς…» καὶ στὶς 9 μ.μ. ὅλος (Σημ. Τονίζεται στὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα) ὁ Ὄρθρος. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς στὶς 8 θὰ ἀρχίση μετὰ πάσης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, τῆς βασιλίδος καὶκυρίας ἡμέρας». (Σημ. Τονίζεται στὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα). Ὁ Σεβ. Χίου τέλεσε, ὅπως ἐπεβάλλετο, τὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ἔχοντας «τὴν κανονικὴν εὐλογίαν τῆς ΔΙΣ». Στὴν περίπτωση πρέπει νὰ σχηματισθεῖ φάκελος  καὶ γιὰ τὸν ἁρμόδιο, ποὺ ἔδωσε τὴν εὐλογία;…
.                    Ἄλλο ἄτοπο, ποὺ ὑπάρχει στὸ Δελτίο Τύπου τῆς ΔΙΣ, εἶναι ὅτι ἀποφάσισε «νὰ ἐνεργήσει τὰ δέοντα πρὸς τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ τὴν περίπτωση Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Αὐτῆς, «ὅπου παρατηροῦνται καὶ κατὰ κόρον προβάλλονται πρωτόγνωρες τελετουργικὲς αὐθαιρεσίες».
.                   Πρῶτον ἡ ΔΙΣ εἶναι προϊσταμένη Ἀρχὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἑπομένως ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ὀφείλει νὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος καὶ νὰ ὑποβάλλει στὴ συνέχεια τὸν φάκελο στὴν ΔΙΣ. Καὶδεύτερον. Ἐνῶ κατονομάζει καὶ στηλιτεύει τοὺς Μητροπολίτες Κυθήρων καὶ Αἰτωλοακαρνανίας, ποὺ ἐπιτέλεσαν τὰ ἀρχιερατικά τους καθήκοντα, ἀποκρύπτει τὸ ὄνομα τοῦ κληρικοῦ τῆςἈρχιεπισκοπῆς, ποὺ διαπράττει «πρωτόγνωρες τελετουργικὲς αὐθαιρεσίες»… Τὰ ὅσα πράττει ἡ ΔΙΣ δικαιολογοῦν τὴ θλιβερὴ πραγματικότητα, ὅτι ἔχει χάσει μεγάλο μέρος τοῦ σεβασμοῦ, τῆς ἐκτίμησης καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης κλήρου καὶ λαοῦ…-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: