ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ –2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Διάλογος
Ἕνα πικρὸ χρονικὸ
Β´

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Mέρος Α´: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ –1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) 

Μέρος Γ΄ Ἡ σχέση Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας στὴν Ἑλλάδα

– Χρον. Γιὰ τὴ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία στὴν Ἑλλάδα τί λές;
– Ἱερ. Θὰ σοῦ πῶ τί λένε τὰ γεγονότα, ποὺ ἐπίτηδες τὰ θάβουν οἱ ἀντίθεοι. Ἐπὶ τουρκοκρατίας ὅποιος ἔχανε τὴν Πίστη του ἔχανε καὶ τὴν ἐθνότητά του. Στὴν Ἐθνεγερσία ΟΛΟΙ οἱ ἀγωνιστὲς πάλεψαν νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἐλευθερία τους «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία». Πρῶτα ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν Πίστη τους καὶ μετὰ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας. Τὰ φιλελεύθερα Συντάγματα τῆς Ἐπανάστασής μας ΠΡΩΤΑ ἐπικαλοῦνται τὸν Θεό. Στὴ Γαλλία τὸ 1789 οἱ Ἐπαναστάτες ἦσαν ἐναντίον τοῦ κλήρου, στὴν Ἑλλάδα τὸ 1821 οἱ Ἐπαναστάτες ἦσαν ὁ κλῆρος καὶ οἱ πιστοὶ Ἀγωνιστές. Στὰ 200 χρόνια ποὺ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἑνότητα Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὁ ἴδιος λαὸς ἀποτελεῖ τὴ μία καὶ τὴν ἄλλη, ἀπὸ τὰ ἐρείπια τοῦ Ἀγώνα βρίσκεται σήμερα στὶς 50 πλουσιότερες χῶρες τοῦ κόσμου, ὅπως ἔγραψε καθημερινὴ ἐφημερίδα. Ἡ Ἐκκλησία βοήθησε ὅσο μποροῦσε στὴν ἀνάπτυξη καὶ ἀγκάλιασε μὲ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον τὸ λαό, ὅταν περνοῦσε καταστροφές, πολέμους, κατοχές… Ὅσοι λοιπὸν ἀντιστοιχοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνεγερσία μὲ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἀνιστόρητοι καὶ ἀγνώμονες. Τὸ ἴδιο ὅσοι παρομοιάζουν τοὺς φεουδάρχες κληρικοὺς τῆς προεπαναστατικῆς Γαλλίας μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους κληρικούς, ποὺ προέρχονταν ὅλοι ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ λαοῦ.

– Χρον. Πῶς βλέπεις τὸ μέλλον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης;
– Ἱερ. Σκοτεινό. Βλέπω ὅτι χωρὶς σοβαρὲς ἀντιστάσεις ἡ μὲν Κίνα ἀνέρχεται δυναμικὰ ὡς παγκόσμια δύναμη καὶ ἴσως θελήσει νὰ προβάλει καὶ νὰ ἐπιβάλει τὶς ἰδεολογικές της θεωρίες καὶ πρακτικές, τὸ δὲ Ἰσλὰμ  ὁρμητικὰ εἰσβάλλει στὴν Εὐρώπη. Γυμνὴ ἀπὸ Πίστη ἡ Εὐρώπη, ἀποδυναμωμένη ἀπὸ τὰ πάθη της καὶ διαβρωμένη ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ  τὴν ὑπογεννητικότητα φαίνεται ὅτι βρίσκεται σὲ ὅλο καὶ ἐπιδεινούμενη παρακμή.

– Χρον. Νὰ ξαναγυρίσω στὰ τῆς Ἐκκλησίας πάτερ. Τὰ Θεοφάνεια ἦταν ἡ πιὸ πρόσφατη εὐκαιρία γιὰ τοὺς ἐχθρευόμενους τὴν Ἐκκλησία νὰ Τῆς ἐπιτεθοῦν. Χρησιμοποίησαν ἐναντίον τῶν κληρικῶν Της ἐμπρηστικοὺς χαρακτηρισμούς, ὅπως «ταλιμπάν», καὶ ὑβριστικὲς περιγραφές, ὅπως ὅτι «σήκωσαν μπαϊράκι» ὅτι «ξεκίνησαν ἀντάρτικο», ὅτι «εἶναι ἀναξιόπιστοι», ὅτι θέλουν ἀνοικτὲς τὶς Ἐκκλησίες γιὰ τὸ παγκάρι…
– Ἱερ. Μὴ σὲ ξενίζει ὅτι ὑβρίζονται οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Χριστὸς ἔχει πεῖ, πὼς ἂν Ἐκεῖνον τὸν ἐδίωξαν καὶ ὅσους Τὸν ἀκολουθοῦν θὰ τοὺς διώξουν. Τὸ θέμα προέκυψε, ὅταν ἡ κυβέρνηση ἀνέτρεψε τὴν ἀπόφασή Της καὶ τὴ συμφωνία μὲ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ διέταξε νὰ μείνουν τὰ Θεοφάνεια οἱ Ναοὶ κλειστοὶ καὶ νὰ μὴν τελεσθεῖ ὁ Ἁγιασμὸς σὲ ἐξωτερικὸ χῶρο. Ποιός εἶναι ὁ ἀναξιόπιστος; Ἀλλὰ νὰ δεχθῶ ὅτι ἀνέβηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν κρουσμάτων καὶ ἐκτάκτως ἐλήφθη τὸ μέτρο. Οἱ ἄψογες συνθῆκες ποὺ ὑπῆρξαν τὰ Χριστούγεννα καὶ τὴν Πρωτοχρονιὰ μποροῦσαν νὰ διατηρηθοῦν καὶ τὰ Θεοφάνια. Ὅ, τι κάναμε τὸ ἤθελαν ὅλοι οἱ πιστοί. Εἶδες τί ἔγινε μὲ τὸν Ἁγιασμὸ σὲ ὅλη τὴ χώρα. Τηρώντας τὰ μέτρα οἱ Ἕλληνες Τὸν πῆραν καὶ ἁγίασαν τὰ σπίτια τους. Ἐντύπωση πάντως προκαλεῖ ὅτι τὸ ἴδιο ὑβρεολόγιο χρησιμοποίησαν σχεδὸν ὅλα τὰ ΜΜΕ. Σὰ νὰ ἦταν μαζικὴ ἐκστρατεία κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχοντας τὴν ἰσχὺ τοῦ μέσου ἐπικοινωνίας σὰ νὰ μὴν αἰσθάνονταν τὴν ἀντίστοιχη ἠθικὴ εὐθύνη. Λυπᾶμαι ποὺ δείξανε ἄγνοια καὶ ἔλλειψη γνώσης γιὰ τὸ τί εἶναι γιὰ τὸν Ἕλληνα  ἡ Ἐκκλησία.

– Χρον. Κάποια ΜΜΕ ἔβαλαν παλαιὰ βίντεο ἢ φωτογραφίες, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι δῆθεν στὴ Νάξο καὶ στὴν Αἰτωλοακαρνανία ἔγινε ἡ τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων ἐνώπιον πλήθους κόσμου…
– Ἱερ.   Λυπᾶμαι ποὺ χρησιμοποιοῦνται μέθοδοι τοῦ Γκαῖμπελς καὶ τοῦ Ζντάνοφ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2021. Εἶναι ἀπαράδεκτο σὲ μία Δημοκρατία νὰ χρησιμοποιοῦνται τέτοιες ἄθλιες μέθοδοι, ὅπως τὸ ψέμα καὶ ἡ ἀπάτη. Λυπᾶμαι ποὺ αὐτεπαγγέλτως δὲν ἐπενέβη κάποιο ἁρμόδιο ὄργανο. Εἶναι καὶ αὐτὸ σημεῖο τῶν καιρῶν.

– Χρον. Τὴ στάση τῆς Κυβέρνησης ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας πῶς τὴ βλέπετε στὸ θέμα τῆς πανδημίας;
– Ἱερ. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει νὰ διαχειριστεῖ ἕνα πολὺ δύσκολο καὶ πρωτοφανὲς πρόβλημα, ὅπως εἶναι ἡ πανδημία. Στὴν ἀρχὴ πέτυχε νὰ τὴν περιορίσει. Μετὰ ἔκαμε λάθη, ποὺ τὰ δικαιολογῶ, γιατί ἀντιδρᾶ σὲ μία κατάσταση, ποὺ μοιάζει μὲ ἀχαρτογράφητη περιοχή. Μὲ ἐνοχλεῖ ὅμως τὸ αὐταρχικό της ὕφος ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία οὔτε ἀπὸ ἀναρχικοὺς οὔτε ἀπὸ τρομοκράτες ἀποτελεῖται καὶ ἡ παρουσία  τῆς ἀστυνομίας, στὸν περίβολο τῶν ναῶν  καὶ ἀκόμα χειρότερα ὁ ἐκ μέρους της ἔλεγχος ἐντὸς τῶν ναῶν, ἂν εἶναι κενοί. θυμίζει ἄλλες ἐποχὲς ποὺ θέλουμε νὰ ξεχάσουμε. Γιὰ μένα εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἕνα κόμπλεξ ἔναντι τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῶν ἀθέων καὶ ἐπιδιώκει νὰ δείχνει «ἀντικειμενικότητα», ποὺ τελικὰ οὔτε τοὺς ἀθέους ἱκανοποιεῖ οὔτε τοὺς χριστιανούς, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ Κόμμα ποὺ κυβερνᾶ ἐψήφισαν.

Μέρος Δ΄ Τὸ ἐμβόλιο καὶ ἡ Ἐκκλησία

– Χρον. Νὰ μοῦ πεῖς, ὡς γιατρός, καὶ γιὰ τὸ ἐμβόλιο πάτερ μου;
– Ἱερ. Δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι ἐναντίον τοῦ ἐμβολίου, δὲν μπορῶ νὰ μὴν εἶμαι ὑπὲρ τῆς προστασίας τῆς ὑγείας, ἢ τῆς διαφυλάξεώς της. Ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ σπουδαῖο ἀγαθὸ τὴν Ὑγεία γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἔχουμε ἁγίους ἰατρούς, ἀπὸ παλαιὰ ἕως τὶς ἡμέρες μας. Τὰ ἐμβόλια χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ αἰῶνες καὶ εἶναι εὐεργετικὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ὑγεία του. Γιὰ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ ἔλεγχοι περιορίστηκαν χρονικά, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τοὺς ἐλεγκτικοὺς ὀργανισμοὺς τῶν πρώτων ἐμβολίων ἔγινε ὑπὸ τὴν πίεση τῶν καταστάσεων καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἀκόμη βρεθεῖ τὸ ἀποτελεσματικὸ φάρμακο γιὰ τὴ θεραπεία ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.

– Χρον. Ὑπάρχει μεταξὺ τῶν πιστῶν δυσπιστία γιὰ τὸ ἐμβόλιο καὶ πολλοὶ εἶναι ἀρνητικοὶ στὸ νὰ ἐμβολιασθοῦν.
– Ἱερ. Τοὺς καταλαβαίνω. Ἕως τώρα ποὺ μιλᾶμε δὲν ὑπάρχει μία ἐπαρκὴς ἐνημέρωση, μὲ σαφήνεια καὶ διαφάνεια. Ἂν ὑπῆρχε, ἴσως νὰ περιοριζόταν ἡ δυσπιστία. Στὸ θέμα τῆς ἐνημέρωσης θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσει καὶ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία. Ὑπάρχει ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐπιστήμονες καὶ μπορεῖ νὰ πλαισιωθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους καὶ νὰ ἐξηγήσει γιατί πρέπει νὰ γίνει ἢ νὰ μὴ γίνει τὸ ἐμβόλιο.

– Χρον. Γράφτηκε πὼς ἡ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ συμβουλεύει τὴν Κυβέρνηση, πολλὲς φορὲς προκαλεῖ σύγχυση, ἀντὶ νὰ διασαφηνίζει τὶς καταστάσεις καὶ πὼς οἱ πληροφορίες τῆς εἶναι ἐλλιπεῖς καὶ αὐξάνουν τὰ ἐρωτηματικά.
– Ἱερ. Ὅσο περνάει ὁ καιρὸς ἡ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπογοητεύει. Τὰ μέλη της βρίσκονται σὲ σύγχυση καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι δημοσίως διαφωνοῦν μεταξύ τους… Γιὰ ἐμᾶς, τοὺς Χριστιανούς, ἔλαβε ἀποφάσεις παράλογες καὶ ἄδικες, ἂν πράγματι ἡ Κυβέρνηση ἀκολουθεῖ τὶς εἰσηγήσεις της. Γιὰ τὸ ἐμβόλιο κακῶς περιορίζεται στὰ ἐπικοινωνιακὰ συνθήματα καὶ δὲν διαφωτίζει οὐσιαστικὰ τὸ λαό.

– Χρον. Τί λὲς ποὺ κληρικὸς ἀπαγόρευσε νὰ ἐμβολιαστοῦν τὰ πνευματικά του παιδιά;
– Ἱερ. Γι᾽ αὐτὸ λέγω νὰ πάρει θέση ἡ Σύνοδος διὰ μέσου τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς. Ἡ δική μου ἄποψη εἶναι πὼς δὲν μπορῶ νὰ ἐπιτρέψω ἢ νὰ  ἀπαγορεύσω σὲ κάποιον νὰ ἐμβολιασθεῖ, παίρνοντας ἐπάνω μου τὴν εὐθύνη τυχὸν δυσάρεστης ἐξέλιξης στὴν ὑγεία του. Ἐπὶ πλέον φοβοῦμαι ὅτι θὰ ἦταν ἐγωιστικὸ ἐκ μέρους μου νὰ ἀρνηθῶ νὰ ἐμβολιαστῶ μὲ μόνη τὴν ἰδέα ὅτι ἔτσι ἀπὸ ὅλο τὸν πλανήτη ἐγὼ θὰ διασώσω τὴ ζωή μου.

– Χρον. Τίθεται καὶ θέμα ἠθικῆς φύσεως γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer
– Ἱερ. Θὰ ἐπαναλάβω ὅτι σὲ τέτοια ζητήματα πρέπει νὰ κοινοποιεῖ τὴν ἄποψή της ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς. Πάντως δεοντολογικὰ εἶναι σωστὸ οἱ ὅποιες ἐπιστημονικὲς ἢ βιοηθικὲς ἀντιρρήσεις νὰ τίθενται στὴ βάσανο τῶν ἐπιστημονικῶν ὀργανισμῶν πρὶν κοινοποιηθοῦν σὲ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ποὺ δὲν ἔχουν γνώση τῶν ἐπιστημονικῶν ζητημάτων ποὺ θίγονται. 

– Χρον. Πάτερ, γιὰ νὰ τελειώσουμε τὴ συζήτηση, στὰ χρόνιά μας ἔχει αὐξηθεῖ ἡ ἐπιθετικότητα  κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἐκείνων ποὺ πιστεύουν ὅτι ὅλα εἶναι θέματα λογικῆς καὶ οἱ θρησκεῖες πρέπει νὰ ἐξαλειφθοῦν γιατί δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, ἀπὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες, ποὺ ἔχει ἐπιβάλλει τὸ Ἱερατεῖο γιὰ νὰ κρατάει δέσμιούς τους ἀνθρώπους. Ὑποστηρίζουν ἐπίσης ὅτι σύντομα θὰ ἐξηγηθοῦν περισσότερα ζητήματα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ ἔτσι θὰ περιοριστεῖ στὸ ἐλάχιστο ἡ ἐπιρροὴ τῆς θρησκείας. Τί ἀπαντᾶμε σὲ αὐτά;
– Ἱερ. Δὲν θὰ σοῦ μιλήσω μὲ τὰ γνωστὰ ἀπολογητικὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ χρησιμοποιοῦνται πρὸς τοὺς ἀθέους ὀρθολογιστές. Θὰ σοῦ πῶ μόνο τρία πράγματα. Πρῶτον, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶπε ὅτι ἡ ἀθωότητα καὶ ἡ ἀγαθότητα τῆς ψυχῆς, μαζὶ μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη ὁδηγοῦν σὲ Αὐτὸν καὶ ὄχι ἡ γνώση καὶ ὁ ἐγωισμός. Τὸ δεύτερο: Οἱ ἄθεοι  σοφοὶ τοῦ 18ου αἰώνα ὑποστήριξαν ὅτι μὲ τὶς ἀνακαλύψεις τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Τεχνολογίας θὰ ἀποδειχθεῖ ἡ ἀνυπαρξία τοῦ Θεοῦ. Πέρασαν ἀπὸ τότε δύο αἰῶνες καὶ ὑπῆρξαν ἐκπληκτικὲς κατακτήσεις στὴν Ἐπιστήμη καὶ στὴν Τεχνολογία. Ὅμως οἱ ἐξηγήσεις ποὺ δίδονται γιὰ τὴ ζωὴ καὶ γιὰ τὸ Σύμπαν λογικὰ εἶναι ἀνεπαρκεῖς. Δὲν ὑπάρχουν ἀπαντήσεις στὴν τελεολογία, στὸ ἐρώτημα τῆς ἴδιας τῆς ὕπαρξης. Καὶ τρίτον: Ὁ ὑλισμός, ὁ ὠφελιμισμὸς καὶ ἡ ἡδονή, ποὺ ἐπικρατοῦν, φθείρουν ψυχικὰ καὶ σωματικὰ τὸν ἄνθρωπο, ὑποβαθμίζουν περιβαλλοντικὰ τὸν πλανήτη καὶ ὁδηγοῦν σὲ πολὺ δυσάρεστες καὶ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις, σὰν κι αὐτὴ ποὺ ζοῦμε μὲ τὴν πανδημία. Γιὰ νὰ μὴν ἀποφύγω τὸ ἐρώτημά σου, νὰ πῶ καὶ κάτι γιὰ τὶς δεισιδαιμονίες. Πράγματι ἡ Ἐπιστήμη βοήθησε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες, ἀλλὰ πρώτη ἡ Ἐκκλησία ἦταν ποὺ ἀπάλλαξε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὶς δεισιδαιμονίες τῶν εἰδωλολατρῶν. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μὲ τὴν Ἑξαήμερό του. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας π. Γεώργιος Καψάνης, ἡ Ὀρθοδοξία ἀποδέχεται τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπιστήμης καὶ δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἀντίθεση μεταξύ τους.

– Χρον. Ἐδῶ ἔρχεται τὸ θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας. Πολλοὶ ἐπιστήμονες ἐξέφρασαν τὴν ἄποψη ὅτι πρέπει νὰ ἀπαγορευθεῖ ἡ χρησιμοποίηση τῆς ἴδιας λαβίδας.
– Ἱερ. Καλὰ εἶπες πολλοὶ ἐπιστήμονες, γιατί δὲν εἶναι ὅλοι. Ἁπλῶς τὸ σύστημα καὶ τὰ ΜΜΕ μὲ μία φωνὴ δροῦν καὶ οὐαὶ καὶ ἀλίμονο ἂν κάποιος ἐκφράσει ἄλλη ἄποψη. Σφαγιάζεται ὡς προσωπικότητα. Ὑπάρχουν λοιμωξιολόγοι ποὺ ἔχουν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ λήψη τῆς Θείας Κοινωνίας μὲ τὴν ἴδια λαβίδα δὲν ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. Στοὺς ὀπαδοὺς τῆς λογικοκρατίας θὰ μιλήσω μὲ βάση τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα. Θὰ ἔπρεπε λ.χ. νὰ ἀπαντήσουν πρῶτα στὸν ἑαυτό τους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας πόσοι λάβαμε τὴ Θεία Κοινωνία καὶ πόσοι κολλήσαμε ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.

– Χρον.Ὑποστηρίζουν πάντως ὅτι πολλοὶ κληρικοὶ ἔχουν πεθάνει ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.
– Ἱερ. Πράγματι κάποιοι κληρικοὶ ἀπεβίωσαν. Οἱ εἰδικοὶ ἰατροὶ ὅμως πληροφορήθηκαν τὴν αἰτία; Ἦταν ἡ Θεία Κοινωνία;… Γιατί οἱ κληρικοὶ δὲν ἔχουμε μόνο τὰ λειτουργικά μας καθήκοντα. Ἐρχόμαστε σὲ καθημερινὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε ἐξομολόγηση καὶ πνευματική, ἐκκλησιαστικὴ καὶ ποιμαντικὴ ἐπικοινωνία καὶ προσφορὰ πρὸς τὸ ποίμνιο. Γνωρίζω περίπτωση κληρικοῦ ποὺ ἀσθένησε ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, γιατί ἐξομολόγησε ἐπὶ ὥρα κάποιον ποὺ ἦταν ἀσυμπτωματικός. Νὰ πῶ καὶ κάτι ἀκόμη, ποὺ ἀγνοοῦν ὅσοι ἀρνητικὰ κρίνουν τὴ Θεία Κοινωνία. Ὁ ἱερέας ἐδῶ καὶ αἰῶνες κοινωνεῖ κάθε προσερχόμενο καὶ μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας  καταλύει, δηλαδὴ τρώγει καὶ πίνει ὅ, τι ἔχει ἀπομείνει στὸ Ἅγιο Ποτήριο μὲ τὴν ἴδια λαβίδα, ποὺ κοινώνησαν ὅλοι οἱ πιστοί.
.                 Κατὰ τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν στὴ Θεία Κοινωνία ὁ ἱερέας οὔτε πιστοποιητικὸ ὑγείας ζητεῖ, οὔτε rapid test πραγματοποιεῖ. Κοινωνεῖ τὸ λαὸ σὲ περιόδους πανδημίας καὶ σὲ κανονικὲς περιόδους ἀνθρώπους, ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχουν, χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν,  σοβαρὲς καὶ μεταδοτικὲς ἀσθένειες, ἢ καὶ ἑτοιμοθάνατους ἀπὸ μεταδοτικὴ ἀσθένεια. Αὐτὰ ἰσχύουν ἀπὸ αἰῶνες. Ἀκόμη καὶ πρόσφατα νὰ θυμηθοῦμε τί ἀρρώστιες μεταδοτικὲς ἔπληξαν τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ γρίπες ἕως τὸν ἔμπολα… Μὲ τὴ λογικὴ τῶν ἀθέων δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει ζωντανὸς ἱερέας… Στὴ Σπιναλόγκα ἔζησε ἐπὶ χρόνια ἱερέας μὲ τοὺς ἀπομονωμένους στὸ νησὶ λεπρούς. Τοὺς κοινωνοῦσε καὶ τοῦ φιλοῦσαν τὸ χέρι. Οὐδὲν ἔπαθε. Ὅταν νικήθηκε ἡ ἀσθένεια, οἱ λεπροὶ ἔγιναν καλὰ καὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὸ νησί. Ἐκεῖνος ἔμεινε, γιὰ νὰ φυλάει τοὺς τάφους καὶ νὰ προσεύχεται γιὰ τοὺς κεκοιμημένους ἐκεῖ λεπρούς, ὅπως ἔλεγε…

– Χρον. Πάτερ, καλὰ τὰ εἴπαμε, ἀλλά σοῦ πῆρα τὴν ὥρα καὶ πρέπει νὰ φύγω. Σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὴ συζήτηση. Νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι θὰ ξανάρθω.
– Ἱερ. Δὲν θὰ φύγεις ἔτσι… Εἶναι μεσημέρι καὶ θὰ φᾶμε μαζί. Σὲ εὐχαριστῶ ποὺ ἦρθες καὶ γιὰ τὴ συζήτηση. Μοῦ ᾽δωσες μεγάλη χαρά. Καὶ βεβαίως νὰ ξανάρθεις.

.                  Πήγανε μαζὶ στὴν κουζίνα. Ὁ ἱερομόναχος εἶχε μαγειρέψει ψάρι καὶ εἶχε βράσει χόρτα μὲ πατάτες. Γιὰ νὰ πιοῦν ὑπῆρχε λευκὸ κρασί, προϊόν τοῦ νησιοῦ. Κάνανε προσευχὴ καὶ ἔφαγαν. Ἀκολούθησε ὁ ἑλληνικὸς καφές, μὲ γλυκὸ ντόπιο, τοῦ κουταλιοῦ. Ἡ ὥρα πέρασε. Ὁ χρονικογράφος ἔπρεπε νὰ φύγει. Χαιρετίσθηκαν μὲ τὴν ἴδια θέρμη.  Ὁ ἄνεμος εἶχε πέσει, ὁ ἥλιος εἶχε γείρει καὶ ὁ χρονικογράφος συλλογισμένος πῆρε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.-

 

*Κάθε ὁμοιότητα στὸ χρονικὸ μὲ ὑπαρκτὰ πρόσωπα εἶναι συμπτωματική.  

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: