ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ διῶκτες τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ Χριστούγεννα
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                Ἀπὸ τότε ποὺ γεννήθηκε, ὁ Χριστὸς διώκεται. Πρῶτος ὁ Ἡρώδης. Φόνευσε τόσα μωρά, μήπως καὶ τοῦ πάρει τὸν θρόνο. Μετὰ οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Τρόμαξαν μήπως καὶ ἀποκαλυφθοῦν ἡ προσποίηση, τὰ ψέματα καὶ ἡ ὑποκρισία τους. Ὕστερα ὁ Πιλάτος. Ἀντελήφθη τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ προτίμησε νὰ φυλάξει τὸν «ἑαυτούλη» του καὶ Τὸν παρέδωσε «ἵνα σταυρωθῇ».
.                Ἀφοῦ σταυρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, δὲν σταμάτησαν οἱ διωγμοί Του. ΟἱΡωμαῖοι αὐτοκράτορες ἐπιχείρησαν νὰ Τὸν ἐξαφανίσουν, μήπως καὶ ἀμφισβητοῦσε τὴν ἐξουσία τους. Κατόπιν ἦρθαν οἱ αἱρετικοὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία Του. Θέλησαν νὰ Τὸν βάλουν στὰ καλούπια τῆς λογικῆς τους καὶ νὰ Τὸν μικρύνουν…
. Οἱ αἰῶνες περνοῦν… Ὀνομαζόμενοι Χριστιανοὶ ἀποκτοῦν κρατικὴ ἐξουσία καὶ Τὸν πληγώνουν, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι καταντοῦν ἕρμαια τῶν παθῶν τους καὶ ἀδικοῦν, βασανίζουν καὶσκοτώνουν, πολλὲς φορὲς ἐν ὀνόματί Του. Ἀκόμη χειρότερη πληγὴ Τοῦ ἐπιφέρει ὁ Πατριάρχης τῆς Δύσης, ὁ Πάπας. Ἀπὸ πνευματικὸς ταγὸς μεταβάλλεται σὲ κρατικὸ ἡγέτη καὶ κοιτάζει μὲ τὸν στρατό του νὰ ἐπεκτείνει τὸ κράτος του καὶ τὴν ἐπιρροή του. Φτάνει στὸ σημεῖο τῆς ὕβρεως ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ὅταν «ἐν ὀνόματι τῆς Πίστεως» καίει ζωντανοὺς ἀνθρώπους. Ὅπως γράφει ὁ Ντοστογιέφσκι, ὁ ἱεροεξεταστὴς φυλακίζει τὸν Χριστό…
.                Ἔρχεται ὁ Λούθηρος. Βλέπει τὰ στραβὰ τοῦ παπισμοῦ καὶ θέλοντας νὰ τὰδιορθώσει πέφτει σὲ μία λογικοκρατία. Ὁ Γλυκὺς Ναζωραῖος, ποὺ δὲν εἶχε «ποῦ τὴν κεφαλὴκλίνῃ», εἶναι ξένος μὲ τὸν προτεσταντικὸ τρόπο καταξίωσης διὰ τοῦ πλούτου καὶ τῆς μετατροπῆς τῆς Ἐκκλησίας σὲ εὐαγὲς ἵδρυμα, μὲ αὐστηροὺς εὐσεβιστικοὺς κανόνες.
.                Σὲ ἀντίδραση πρὸς τὰ προνόμια τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στὴ Γαλλία καὶ τὴ συνεργασία τους μὲ τὴν ἀπόλυτη μοναρχία οἱ ἄθεοι Ἐπαναστάτες διώκουν τὸν Χριστὸ καὶἐπιχειροῦν καὶ αὐτοὶ νὰ Τὸν ἐξοντώσουν. Παίρνουν βασικὲς ἀρχὲς τῆς διδασκαλίας Του καὶ τὶς μετατρέπουν σὲ συνθήματά τους: Ἐλευθερία, Ἀδελφοσύνη, Ἰσότητα. Ἡ ἐλευθερία «ἐφαρμόζεται» μὲ τὴν γενοκτονία τῆς Βανδέας, ἡ ἀδελφοσύνη μὲ τὴν γκιλοτίνα καὶ ἡ ἰσότητα μὲ τὴ συνέχιση τῆς δουλείας στὶς ἀποικίες τῆς Γαλλίας.
.                Γιὰ νὰ «διορθώσουν τὰ λάθη» τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, ποὺ δὲν πέτυχε νὰ ἐξοντώσει τὸν Χριστό, οἱ Μπολσεβίκοι ἐφαρμόζουν ριζοσπαστικότερα μέτρα. Οἱ συστηματικοὶδιωγμοὶ καὶ τὰ μαρτύρια ἑκατομμυρίων χριστιανῶν συνοδεύονται μὲ συστηματικὴ ἄθεη προπαγάνδα. Ἀλλὰ ἐξέλιπε ὁ μπολσεβικισμός, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ προηγούμενοι διῶκτες τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ καταφέρει νὰ Τὸν ἐξαφανίσει.
.                Σήμερα ἐξακολουθεῖ νὰ διώκεται ὁ Χριστός. Ἡ ἐποχή μας εἶναι μία ἐπανάληψη τῆς belle epoque (1880 – 1914). Ἡδονισμός, ἀνεμελιά, μὲ παράλληλη ἔκρηξη τῆς τεχνολογίας καὶ μὲ αὔξηση τῆς ἀπόστασης στὸν τρόπο ζωῆς πλούσιων καὶ πτωχῶν. Ἰδανικὰ καὶ ἀρχές, ὅπως οἰκογένεια,ἀνθρώπινη ζωή, διάκριση τῶν φύλων δέχονται ἀμείλικτη ἐπίθεση, ἐνῶ οἱ χριστιανοὶ ἡγέτες δὲν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν ἀποστολή τους.
.              Ὅμως ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι πάντα Παρών, πόλος ἀγάπης, ἐλπίδας καὶ σωτηρίας. Αὐτὸ μᾶς τὸ θυμίζει καὶ ἐφέτος, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ ἐπέτειος τῆς Γέννησής Του. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.-   

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: