AΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ

Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς (25/11)
Τοῦ Κωνσταντίνου Ἀθ. Οἰκονόμου, δασκάλου

“ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ”: Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Αἰκατερίνη ἔζησε ἐπὶ ἐποχῆς Μαξιμίνου, ἄρχοντα τῆς Αἰγύπτου, καὶ ἦταν κόρη τοῦ ἀριστοκράτη Κώνστα. Σπούδασε φιλοσοφία, ρητορικὴ καὶ ξένες γλῶσσες τῆς ἐποχῆς της. Νεαρὴ ἑλκύστηκε ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία, τὴν ὁποία μελέτησε καὶ ἀφοῦ ἀσπάσθηκε τὸν Χριστιανισμό, ἐργάσθηκε γιὰ τὴν διάδοσή του, ἐπιτυγχάνοντας πολλὰ χάριν τῆς ρητορικῆς της ἱκανότητας καὶ τῶν πολλῶν γνώσεών της. Τὴν Αἰκατερίνη, ὅμως, ἐκτὸς τῆς σοφίας καὶ τῶν ἀρετῶν της, τὴν διέκρινε καὶ ἡ σπάνια ὀμορφιά της. Στὰ 18 της ἐπισκέφτηκε τὸν Ρωμαῖο αὐτοκράτορα, ποὺ ἦταν πιθανὸν ὁ Μαξιμίνος Β΄ἢ ὁ Μαξέντιος, καὶ προσπάθησε νὰ τὸν πείσει νὰ παύσει τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν Χριστιανῶν, πετυχαίνοντας μάλιστα νὰ μεταστρέψει στὸν Χριστιανισμὸ τὴν γυναίκα τοῦ αὐτοκράτορα. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ὅταν πληροφορήθηκε ὁ Αὐτοκράτορας ὅσα διαδίδονταν περὶ τῶν ἰδεῶν της καὶ τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς τῆς Ἁγίας, ἀνέθεσε σὲ ὁμάδα ρητόρων, συζητώντας μαζί της, νὰ τῆς ἀποδείξουν τὸ ἀβάσιμο τῶν ἰδεῶν της. Ἀποτέλεσμα ὅμως ὑπῆρξε τὸ ἀντίθετο. Ἡ Αἰκατερίνη μὲ τὸ λόγο της καὶ τὰ ἐπιχειρήματά της «ἐφίμωσε λαμπρῶς τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ πνεύματος τῇ δυνάμει». Ἀκόμη μὲ σοφὰ ἐπιχειρήματα, κατάφερε νὰ τοὺς προσηλυτίσει στὸ Χριστιανισμό. Ὅταν ὁ Αὐτοκράτορας ἔμαθε τὸ ἀποτέλεσμα, ὀργίσθηκε διατάσσοντας τὴν θανατικὴ καταδίκη ὅλων στὴ πυρά, ἐνῶ στὴν Αἰκατερίνη ἐπέβαλε μαρτύρια μέχρι θανάτου.
ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ: Στὴν ἀρχικὴ φυλάκιση, ἡ νεαρὴ Ἁγία ὑπέμεινε τὶς πιέσεις καὶ τὶς κακουχίες μὲ θάρρος ποὺ ἀντλοῦσε ἀπὸ τὴν δύναμη τῆς βαθιᾶς της πίστης. Ὅταν ἔμαθε ἡ Φαυστίνα, σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα, τὸν λόγο τῆς καταδίκης τῆς Ἁγίας, θαύμασε τὴν καρτερικότητά της καὶ ζήτησε νὰ τὴν ἐπισκεφθεῖ, πράγμα ποὺ ἔγινε μὲ συνοδεία στρατιωτῶν ὑπὸ τὸν Φρούραρχο Πορφυρίωνα. Ὅλοι αὐτοὶ τελικὰ κατηχήθηκαν στὴ νέα θρησκεία. Τότε ὁ Αὐτοκράτορας διέταξε τὸν ἀποκεφαλισμὸ τῆς Φαυστίνας καὶ τῆς ἀκολουθίας της καὶ τὴν θανάτωση τῆς Ἁγίας. Μέσον θανάτωσης ἦταν ὁ “βασανιστικὸς τροχός”, ἕνας τροχός, ἡ περιφέρεια τοῦ ὁποίου ἔφερε καρφιά, ποὺ ἐτίθετο σὲ κίνηση μὲ σχοινιὰ καὶ τροχαλίες πλησιάζοντας ἀργὰ τὸ δεμένο σῶμα τοῦ καταδίκου, μὲ συνέπεια τὶς ὅλο καὶ βαθύτερες ἐκδορὲς μέχρι διαμελισμοῦ. Ἡ παράδοση ἀναφέρει πὼς τὰ καρφιὰ τοῦ τροχοῦ, ὅταν πλησίασαν τὸ σῶμα τῆς Ἁγίας ξεκολλοῦσαν ἢ ἔσπαζαν. Ἔτσι ἀποφασίσθηκε τελικὰ ὁ ἀποκεφαλισμὸς τῆς Ἁγίας, ποὺ ὅταν συνέβη αὐτός, οἱ παριστάμενοι ἀντιλήφθηκαν νὰ ρέει γάλα ἀντὶ αἷμα.
ΣΤΟ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟ ΣΙΝΑ: Ἡ Ἱερὰ Παράδοση ἀναφέρει ὅτι τὸ πάναγνο σῶμα τῆς Ἁγίας μεταφέρθηκε ὑπὸ “πτερύγων ἀγγέλων” στὸ ὄρος Σινᾶ τῆς ὁμώνυμης χερσονήσου, ὅπου ἐπὶ αἰῶνες ἔμεινε ἄταφο, κατὰ τοὺς συναξαριστές, μέχρι τὸν 6ο αἰώνα, ὅταν ἐρημίτες μοναχοί τῆς περιοχῆς, μέσῳ ὁράματος, εἰδοποιήθηκαν καὶ κατέβασαν ἀπὸ τὸ ὄρος τὸ σῶμα τῆς Ἁγίας, τὸ ὁποῖο καὶ ἐναπέθεσαν σὲ μαρμάρινη θήκη. Ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς ἔκτισε τὴν ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ καὶ τὸ καθολικό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (548-565), ἐντὸς τῆς ὁποίας τοποθετήθηκε ἡ μαρμάρινη θήκη. Στὴ Μονὴ διασώζεται σημαντικὸ θησαυροφυλάκιο τῆς πρώιμης Χριστιανικῆς τέχνης, κυρίως εἰκονογραφημένων χειρογράφων, ἐνῶ οἱ μοναστές της καὶ σήμερα εἶναι Ἕλληνες.
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ: Ἡ ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης θεωρεῖται ἡ 24 Νοεμβρίου, τῆς δὲ εὕρεσης τῶν λειψάνων της ἡ 25 Νοεμβρίου. Ὅλοι οἱ χριστιανοί, ἐκτὸς τῶν σλαβικῶν ἐκκλησιῶν, συνέπτυξαν σὲ μία καὶ τὶς δύο ἑορτὲς καὶ ὅρισαν τὴν 25 Νοεμβρίου ἡμέρα τιμώμενη τῆς ἱερῆς μνήμης της, συνεορταζόμενη μὲ τὴν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: