ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΑΡΣΕΙΣ «ΟΥ ΚΑΤ᾽ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ» [Ἥρωας δὲν εἶναι κάποιος ποὺ θυσιάζει τὴν ζωή του γιὰ νὰ διασφαλίσει τὴν ἰδεολογία του, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ θυσιάζεται γιὰ τοὺς ἄλλους]

«Ὁ Κατσίφας προκάλεσε τὰ γεγονότα
καὶ οἱ λάθος ἀντιλήψεις του»
ΠΗΓΗ: newsbreak.gr

. . Σφοδρὲς ἀντιδράσεις προκάλεσε ἡ ἀνάρτηση Ἕλληνα κληρικοῦ Ἐλευθέριου Μπαλάκου ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε ὡς κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργυροκάστρου. Ὁ ἱερέας ἐκφράζει τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας ποὺ δολοφονήθηκε ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ ἀστυνομία πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, εἶναι ὁ ἴδιος ὑπεύθυνος γιὰ ὅσα προκάλεσε, ἐνῶ μάλιστα τὸν ἀποκαλεῖ «φτωχὸ» θύμα τοῦ ἐθνικισμοῦ, παρουσιάζοντάς τον ὡς ταραχοποιό.

Ὁλόκληρη ἡ ἀνάρτηση τοῦ ἱερέα
. . «Ξέρω πὼς κάποιοι θὰ μὲ μισήσουν γιὰ τὴν ἀνάρτησή μου αὐτή. Δὲν μὲ πειράζει. Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων. Μερικοὶ ἀτυχῶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες συγκρίνουν τὸν Παῦλο Φύσσα μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα. Μέγα λάθος. Ἄλλα τὰ δεδομένα τοῦ ἑνός, ἄλλα τοῦ ἄλλου. Ἤθελα νὰ καταθέσω τὴν προσωπική μου μαρτυρία.
. . Τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἤμουν στὸ χωριὸ Βουλιαράτες. Διακονοῦσα τότε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας. Ἔχω προσωπικὴ ἐμπειρία καὶ ἄποψη. Ἐνημερωτικά: Κανεὶς δὲν μᾶς ἀπαγόρευσε νὰ τελέσουμε ἐκείνη τὴν ἡμέρα τὴν Θεία Λειτουργία στὰ ἑλληνικά. Τὸ χωριὸ εἶναι βορειοηπειρωτικὸ καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἡ καθιερωμένη σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς. Δὲν μᾶς ἀπαγόρευσε κανεὶς νὰ ἀναρτήσουμε σημαῖες Ἑλληνικές. Γεμάτος ὁ τόπος ἀπὸ σημαῖες ἦταν. Δὲν μᾶς ἀπαγόρευσε κάνεις νὰ ἀποδώσουμε τιμὲς στοὺς Ἕλληνες πεσόντες τοῦ ’40 ποὺ κείτονται στὸ στρατιωτικὸ κοιμητήριο, οὔτε νὰ κάνουμε τὶς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες ἦταν προγραμματισμένες. Πρὸς τί λοιπὸν ὅλο αὐτό; Ὁ κ. Κατσίφας ἤθελε νὰ ἀναρτήσει δική του (προσωπικὴ σημαία), ὅταν οἱ ἀρχὲς τοῦ ἔκαναν συστάσεις καὶ τὸν ἐμπόδισαν ἄρχισε –ἀφοῦ ἦταν ὁπλισμένος– νὰ ρίχνει.
. . Ἔχω ἕνα ἐρώτημα: Στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ἦταν πολλὰ παιδιὰ ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Ὁ Κατσίφας καὶ ἡ ἀστυνομία σὲ πολὺ κοντινὴ ἀπόσταση. Ἂν μία σφαίρα χτύπαγε ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά, μήπως τώρα θὰ διηγούμασταν τὴν ἱστορία ἀνάποδα; Τέλος ἐνῶ ὁ Κατσίφας εἶχε ξεφύγει ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικούς. Εἶχε ἀνέβει σὲ ἕνα ὕψωμα. Ὁ ἴδιος πάλι προκάλεσε τὰ γεγονότα, πῆγε στοὺς ἀστυνομικοὺς ξανὰ καὶ ἀφοῦ δὲν ἔριχνε τὸ ὅπλο κατὰ τὴν παραγγελία τῆς ἀστυνομίας, τὸν σκότωσαν. Ἡ ἀλήθεια εἶναι σκληρὴ τὸ ξέρω. Πονάει. Γκρεμίζει ἴσως τὰ ἰδεολογήματα ποὺ ἔχουμε χτίσει. Πρέπει ὅμως νὰ εἰπωθεῖ.
. . Ὅπως στὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι μάρτυρας ἁπλῶς ὅποιος χάσει τὴν ζωή του –τὰ κίνητρα τοῦ μαρτυρίου ἀναδεικνύουν τὸν μάρτυρα– ἔτσι καὶ ὁ ἥρωας δὲν εἶναι κάποιος ποὺ θυσιάζει τὴν ζωή του γιὰ νὰ διασφαλίσει τὴν ἰδεολογία του. Ἥρωας εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θυσιάζεται γιὰ τοὺς ἄλλους. Δὲν εἶδα στὸν θάνατο τοῦ Κατσίφα κάτι τέτοιο. Εἶχε ἐθνικὸ φρόνημα “οὐ κατ’ ἐπιγνωσιν” . Οἱ λάθος ἀντιλήψεις του τὸν ὁδήγησαν στὸ ὀλέθριο τέλος, καὶ ὄχι ἡ ὑπεράσπιση τῶν ἄλλων. Μοῦ κάνει ἐντύπωση ὅμως πὼς εὔκολα ἀναδείχθηκε ἥρωας καὶ σύμβολο. Ζοῦμε σὲ πολὺ περίεργες ἐποχὲς ἀλήθεια. Οἱ ἄνθρωποι εὔκολα ζητᾶμε νὰ κατασκευάσουμε σύμβολα. Ὁ Κατσίφας ἦταν τὸ τέλειο σύμβολο στὰ χέρια ἐκείνων ποὺ ἤθελαν νὰ χαράξουν τὶς δικές τους πολιτικὲς κατευθύνσεις. Εἶναι κρίμα ἕνας θάνατος νὰ χρησιμοποιεῖται ἔτσι . Προσωπικὰ τὸν μνημονεύω στὴν προσκομιδὴ τὸν Κωνσταντῖνο. Ὄχι ὡς ἥρωα. Ἀλλὰ ὡς ἕνα ταλαίπωρο ἄνθρωπο, θύμα τοῦ ἐθνικισμοῦ. Γιατί ὁ ἐθνικισμὸς δὲν ἔχει οὔτε φυλή, οὔτε πατρίδα. Μὲ συμπόνια βλέπω τοὺς γονεῖς του, ποὺ ἔχασαν τὸ παιδί τους. Ἂν καὶ λυπᾶμαι, ὅταν τοὺς βλέπω νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐργαλεῖα ἐθνικιστικῆς προπαγάνδας. Ἔχω σοβαρὲς ἐνστάσεις γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἡ Ἀλβανικὴ Ἀστυνομία διαχειρίστηκε τὸ θέμα. Θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ μὴν τὸν σκοτώσει. Πάντως προκάλεσε τὴν καταδίκη του. Εἶναι γεγονός.
. . Ἔκανα λόγο γιὰ τὸ συγκεκριμένο γεγονὸς καὶ μόνον. Μέσα στὴν σύγχυση τῶν ἡμερῶν ἤθελα νὰ ἀκουστεῖ ἕνας λόγος διαφορετικός, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀντικειμενικός. Ἄλλη συζήτηση εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ μειονότητα στὴν Ἀλβανία. Ἐκεῖ δὲν εἶναι “μέλι γάλα” τὰ πράγματα. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη συζήτηση. Τώρα μίλησα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ γιὰ τὸν θάνατο τοῦ μακαρίτη τοῦ Κατσίφα».

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: