ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 16. ΕΫΝΑΡΔΟΣ: Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΜΕΤΕΡΝΙΧ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– ΕΫΝΑΡΔΟΣ
 ὁ φιλέλληνας ποὺ δυσαρέστησε τὸν Μέτερνιχ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Βλ. σχετ.:

ΜΟΡΦΕΣ TOY 1821 – 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 4. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 5. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΓΩΝ ΙΩΣΗΦ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ E΄ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 7. ΛΟΡΔΟΣ ΜΠΑΪΡΟΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 9. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 9. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ [Β´] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 10. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 11. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 11. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ [Β´] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 12. ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 13. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821– 14. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

.               Ὁ Ἐϋνάρδος (Jean-Gabriel Eynard, 1775-1863), Ἑλβετὸς οἰκονομολόγος, τραπεζίτης καὶ διπλωμάτης, ἦταν ἐκ τῶν θερμοτέρων φιλελλήνων. Οἱ ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε στοὺς Ἕλληνες κατὰ καὶ μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦσαν ἀποφασιστικῆς σημασίας. Δὲν πολέμησε στὴν Ἑλλάδα ἐναντίον τῶν Τούρκων καὶ δὲν ἦρθε ποτὲ στὴ χώρα μας. Προτίμησε ἀπὸ μακριὰ νὰ Τὴν βοηθάει ἀνιδιοτελῶς καὶ δὲν ἐνεπλάκη στὶς ὀξύτατες ἀντιδικίες τῶν τότε Ἑλλήνων πολιτικῶν. (Σήμ. Ἀσφαλῶς σήμερα θὰ ἔπραττε τὸ ἴδιο).
.               Ὁ Ἑλβετὸς φιλέλληνας ἔχει στὸ ἐνεργητικό του μία μοναδικὴ ἐπιτυχία. Συνετέλεσε δραστικὰ στὸ νὰ ἐξουδετερωθοῦν τὰ σχέδια τοῦ Μέτερνιχ νὰ σβήσει ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ νὰ μὴ δημιουργηθεῖ ἀνεξάρτητο Ἑλληνικὸ κράτος στὴν πλευρὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ Μέτερνιχ, σὲ ἐπιστολή του στὸν φίλο του Neumann, οὐσιαστικὰ ἀναγνώρισε τὴν ἧττα του ἀπὸ τὸν Ἐϋνάρδο. Ἔγραψε μὲ τὴν γνωστή του ἔπαρση καὶ ἀλαζονεία: «Συμφωνῶ ὅτι ἔχω ἑκατὸ φορὲς περισσότερη ἐξυπνάδα, γνώση καὶ λογικὴ ἀπὸ τὸν κ. Eynard, ὁ ὁποῖος παρεμπιπτόντως εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἄνδρες, ποὺ μὲ ἐνόχλησαν περισσότερο σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο…». (Lettre de Metternich a Neumann, Vienne, 12 Juin 1826). Ὁ Αὐστριακὸς πολιτικὸς φοβόταν καὶ εἶχε δίκιο, πὼς ἡ Ἑλλάδα θὰ ἦταν ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους τῶν αὐταρχικῶν αὐτοκρατοριῶν στὴν Εὐρώπη.
.               Γιὰ τὴ συμβολὴ τοῦ Ἐϋνάρδου στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος, ὁ βουλευτὴς Leon de Malleville τόνισε στὸ Γαλλικὸ Κοινοβούλιο, τὸ 1846: «Τὸ ἀναφέρω μετὰ λόγου γνώσεως: Δὲν εἶναι οἱ κυβερνήσεις τῆς Εὐρώπης ποὺ ἔσωσαν τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι ἡ εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη, εἶναι ὁ ἁπλὸς πολίτης τῆς Γενεύης κ. Eynard, ὁ ὁποῖος κάλεσε ὅλη τὴν Εὐρώπη νὰ βοηθήσει τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι στὴ φωνὴ αὐτοῦ τοῦ σεβασμίου ἀνδρὸς ποὺ ἀνταποκρίθηκαν ὅλες οἱ συνειδήσεις, καὶ στὴ συνέχεια ὅλη ἡ διανόηση τῆς Εὐρώπης. Στὴ σταθερὴ ἐπὶ ἔτη δράση του ὀφείλεται τὸ ξύπνημα τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος σὲ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν χριστιανῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν μουσουλμάνο δυνάστη καὶ ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Εὐρώπη θέλησε ἡ Ἑλλάδα νὰ σωθεῖ καὶ σώθηκε». ([EYNARD Ch.] Notice sur J. G. Eynard, Geneve 1863, p. 15).
.               Τί ἔκανε αὐτὸς ὁ σπουδαῖος φιλέλληνας ποὺ τόσο ἐνόχλησε τὸν Μέτερνιχ καὶ πῶς συνέβαλε στὴν ἀπελευθέρωση καὶ στὴν ἀνόρθωση τῆς Ἑλλάδος; Ὁ Ἐϋνάρδος διακρινόταν γιὰ τὴν εὐφυία του, τὴν πίστη του στὴν ὑπόθεση τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἐξαιρετικὴ ὀργανωτική του ἱκανότητα, τὶς γνώσεις του στὰ οἰκονομικὰ καὶ στὰ διπλωματικά, τὴν ἰσχυρή του προσωπικότητα, τὴν ἐντιμότητά του. Ὅλα αὐτὰ τὸν βοήθησαν νὰ συνομιλεῖ μὲ βασιλεῖς, πρωθυπουργούς, ὑπουργοὺς καὶ τραπεζίτες καὶ νὰ ὀργανώνει τὸ δίκτυο τῶν φιλελλήνων στὴν Εὐρώπη.
.               Ὁ Καποδίστριας ἦταν ποὺ ἐνέπνευσε στὸν Ἐϋνάρδο τὴν ἀγάπη του καὶ τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορά του πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Ἐϋνάρδος ἐκτίμησε τὴ διπλωματικὴ δεινότητα τοῦ Καποδίστρια στὴν ὑπόθεση τῆς Ἐλβετίας καὶ ὅταν ὁ μελλοντικὸς κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος ἐγκαταστάθηκε στὴ Γενεύη, συνδέθηκε μαζί του μὲ σταθερὴ καὶ εἰλικρινῆ φιλία. Ἡ προσφορά του στὴν Ἑλλάδα εἶχε χαρακτήρα περισσότερο πρακτικό. Παράλληλα μὲ τὴν ἐξέγερση τῶν ψυχῶν τῶν Εὐρωπαίων φρόντισε νὰ ἐφοδιασθοῦν οἱ ἐπαναστατημένοι Ἕλληνες μὲ πολεμοφόδια, ὅπλα καὶ τρόφιμα, καὶ νὰ ἐνισχυθοῦν μὲ τὴν ἀποστολὴ ἐθελοντῶν στρατιωτῶν καὶ τεχνιτῶν.
.               Τὸ 1823 κατέφυγαν στὴ Γενεύη 158 Ἕλληνες, ποὺ γλύτωσαν ἀπὸ τὸ μακελειὸ τοῦ Δραγατσανίου. Οἱ κάτοικοι τῆς Γενεύης τοὺς φιλοξένησαν μὲ ἐγκαρδιότητα καὶ αὐτοὶ τοὺς εὐχαρίστησαν γραπτῶς στὰ ἑλληνικά. Ἡ ἰδιόχειρη καλλιγραφημένη ἐπιστολή, μὲ ἡμερομηνία 24 Μαΐου 1823, διασώζεται στὴ Δημόσια Πανεπιστημιακὴ Βιβλιοθήκη τῆς Γενεύης. Σὲ αὐτὴν γράφεται ἑλληνιστὶ μεταξὺ ἄλλων: «Ἐξ ἀρχῆς μὲν τοῦ παρόντος ἔτους καὶ ἕως τὴν σήμερον ἡμέραν τῶν εἰς τὴν ἐπιούσιον τροφὴν χρημάτων ἀποροῦντες καὶ παρὰ τοῖς γενναίοις Ἑλβετοῖς φιλανθρώπως φιλοξενηθέντες, πάλιν δὲ ἐξ ὅτου ἐπιστρέψαι εἰς τὴν φίλην ἡμῶν πατρίδα οὐκ ἔχοντες καὶ παρ᾽ αὐτοῖς τὰ ἀναγκαῖα πορισθέντες, ἡμεῖς οἱ ὑπογεγραμμένοι Ἕλληνες χάριν διὰ τοῦ γράμματος τούτου τοῖς ἡμᾶς εὐεργετήσασι ἀποδίδομεν καὶ εὐχόμεθα τῷ παντοδυνάμῳ Θεῷ παρέχειν αὐτοῖς ἀπόλαυσιν εὐτυχίας τε καὶ εἰρήνης…».

.               Τὸ 1825 ὁ Ἐϋνάρδος διοργανώνει ἀποστολὴ ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ τῶν Παρισίων στοὺς ἀγωνιζόμενους Ἕλληνες 600 τυφεκίων καὶ 38000 γαλλικῶν φράγκων. Τὴν ἴδια χρονιὰ οἱ Α. Λουριώτης καὶ Ι. Ὀρλάνδος ἀναζητοῦν στὸ Λονδίνο καὶ μετὰ στὸ Παρίσι δάνειο γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὴν ἄρνηση ποὺ εἰσέπραξαν,  ἦσαν ἕτοιμοι νὰ ἐπιστρέψουν, ὅταν πληροφορήθηκαν ὅτι ὁ Ἐϋνάρδος ἦταν στὴν γαλλικὴ πρωτεύουσα καὶ ἔσπευσαν νὰ τὸν συναντήσουν. Αὐτὸς τοὺς ἐξασφάλισε δάνειο ἀπὸ τὸν οἶκο Gabriel Odier. Ἱκανοποιημένοι γιὰ τὴν ἐπιτυχία ἐπέστρεψαν στὸ Λονδίνο πρὸς ἐνημέρωση τῶν ἄλλων ἐκπροσώπων, ποὺ ἀναζητοῦσαν δάνειο, ἀλλὰ αὐτοὶ εἶχαν ἤδη συμφωνήσει μὲ πολὺ δυσμενεῖς ὅρους…
.               Ὁ Ἐϋνάρδος ἐπέστρεψε στὴ Γενεύη τὸ φθινόπωρο τοῦ 1825 ἔχοντας ἐξασφαλίσει νέα βοήθεια πρὸς τὴν Ἑλλάδα ὅπλων, πολεμοφοδίων καὶ χρημάτων ἀπὸ ἐπιτροπὲς τῆς Εὐρώπης, στὶς ὁποῖες ἦταν μέλος. Ὁ ἴδιος ὑπερηφάνως ὑπέγραφε: «Μέλος τῶν Φιλελληνικῶν Ἐπιτροπῶν Παρισίων, Γενεύης, Μονάχου, Δρέσδης καὶ ὅλων τῶν Ἐπιτροπῶν στὴν Ἑλβετία». Τὸ 1826 συγκέντρωσε καὶ ἀπέστειλε ὡς οἰκονομικὴ βοήθεια στὴν Ἑλλάδα 70.000 γαλλικὰ φράγκα. Ὅταν ὁ Καποδίστριας ἀνέλαβε Κυβερνήτης, ἔδωσε προτεραιότητα στὴν ἀνάπτυξη τῶν τομέων Παιδείας, Γεωργίας καὶ Οἰκονομίας καὶ ὁ Ἐϋνάρδος τὸν βοήθησε οἰκονομικά, παρέχοντάς του ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὴ δημιουργία καὶ λειτουργία ἀλληλοδιδακτικῶν σχολείων.
.               Ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς Ἑλλάδος, ποὺ βρῆκε ὁ Καποδίστριας, ἦταν τραγική. Οἱ προσπάθειες τοῦ Ἐϋνάρδου σὲ κυβερνήσεις καὶ τράπεζες πρὸς ἐξασφάλιση δανείων καὶ οἰκονομικῆς βοήθειας ἦσαν συγκινητικές. Σὲ εὐχαριστήρια ἐπιστολή, τοῦ ἔγραψε ὁ Καποδίστριας: «Προστρέξατε τὴν Ἑλλάδα μὲ ὅλες σας τὶς δυνάμεις καθόλες τὶς ἡμέρες τῆς ἀγωνίας καὶ τῆς ἀπόγνωσής Της. Δὲν παύσατε νὰ Τὴν σκέπτεσθε καὶ νὰ ἐργάζεσθε γι’ Αὐτὴν καὶ τώρα στέργετε νὰ προβεῖτε σὲ νέες θυσίες γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουμε δάνειο πρὸς ἐπιτάχυνση τῆς βελτίωσης τῆς οἰκονομίας». Καὶ σὲ ἰδιωτικὴ ἐπιστολὴ τοῦ ἔγραψε: «Τὰ 700.000 φράγκα Σας πρὸς στιγμὴν μᾶς σώζουν, ἀγαπητέ μου Ἐϋνάρδε».
.               Ὁ Εὐνάρδος ἐθλίβη βαθύτατα ἀπὸ τὴ δολοφονία τοῦ φίλου του Καποδίστρια. Ὅμως δὲν σταμάτησε νὰ ἐνισχύει τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ τὴν βοηθάει νὰ ὀρθοποδήσει. Μεταξὺ ἄλλων ἔλαβε μέρος στὴν ἵδρυση τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ εἶχε μίαν ἐποικοδομητικὴ ἀλληλογραφία (1841-1855) μὲ τὸν πρῶτο της διευθυντὴ Γεώργιο Σταύρου. Σημειώνεται ὅτι ἡ πολλαπλὴ βοήθεια τῶν φιλελλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἴσχυσε ἕως τὸ 1830 καὶ τὴ δημιουργία τοῦ ἀνεξάρτητου κράτους. Ὁ Ἐϋνάρδος συνέχισε σταθερὰ νὰ ἐνεργεῖ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος γιὰ 25 ἀκόμη χρόνια.-

Σημ. γρ. Τὸ κύριο ὑλικὸ γιὰ τὸ παρὸν δημοσίευμα, προσπορίσθηκα ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς ἐξαίρετης ἱστορικοῦ καὶ ἑλληνίστριας Michelle Bouvier – Bron “Jean-Gabriel Eynard (1775-1863) et le philhellenisme Genevois”, Geneve, 1963.

Διαφήμιση

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: