Ο ΑΓ. ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ὁ ἐν Χίῳ τελειωθείς

γιος Νεομάρτυς Θεόφιλος Ζακύνθου, ν Χίῳ τελειωθείς
[24 Ἰουλίου]

Κωνσταντῖνος Ἀθ. Οἰκονόμου, δάσκαλος

Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ: Ὁ Ἅγιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο καὶ ἦταν ναυτικός. Συνέβη κάποτε, κατὰ συνέργεια τοῦ μισανθρώπου, νὰ μαλώσει μὲ τὸν καπετάνιο του καί, ἐνῶ βρισκόντουσαν στὴν Χίο, νὰ ἀποχωρήσει δυσαρεστημένος ἀπὸ τὸ καράβι.

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ: Ἕνας τοῦρκος καπετάνιος ποὺ τὸ ἔμαθε, ἤθελε νὰ τὸν πάρει νὰ ἐργαστεῖ στὸ δικό του καράβι. Ὅμως ὁ ἅγιος μὲ κανένα τρόπο δὲν ἤθελε νὰ δουλέψει σὲ τούρκικο πλοῖο, διότι ἀποστρεφόταν τὸ γένος τῶν ἀγαρηνῶν καὶ ἀντιδροῦσε ἔντονα στὶς πιέσεις του. Προσβλήθηκε τότε καὶ ὀργίστηκε ὁ τοῦρκος καί, γιὰ νὰ τὸ ἐκδικηθεῖ, τὸν συκοφάντησε λέγοντας πῶς φορᾶ τούρκικο φέσι, ἐνῶ εἶναι Ρωμιός. Ἔτσι μὲ ἄλλους τούρκους τὸν ὁδήγησαν μπροστὰ στὸν κριτὴ [καδή].

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΔΗ ΚΑΙ Ο ΒΙΑΙΟΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ: Ὁ ὀθωμανὸς δικαστὴς ἀποφάσισε πὼς πρέπει νὰ γίνει Τοῦρκος. Ὁ ἅγιος φώναζε: “Ἐγὼ δὲν ἀρνοῦμαι τὸν Χριστό μου ποτέ, Αὐτὸν πιστεύω, Αὐτὸν ὁμολογῶ”. Ἐκεῖνοι προσπαθοῦσαν, ὅπως σὲ τόσες ἄλλες περιπτώσεις νεομαρτύρων, μὲ κολακεῖες, μὲ ταξίματα, μὲ φοβέρες νὰ τὸν καταφέρουν νὰ ἀλλαξοπιστήσει, χωρὶς ἀποτέλεσμα ὅμως. Τότε τὸν ἐπίασαν πολλοὶ μαζὶ καὶ τοῦ ἔκαναν περιτομὴ διὰ τῆς βίας. Κάποιος μάλιστα ἄνθρωπος τῆς Αὐλῆς τοῦ Σουλτάνου, ποὺ ἔτυχε νὰ βρίσκεται στὴν Χίο, τὸν πῆρε μαζί του γιὰ νὰ τὸν κάνει δῶρο στὸν Σουλτάνο, διότι ἦταν ὄμορφος καὶ νέος.

Η ΦΥΓΗ: Ὁ εὐλογημένος Θεόφιλος παρακαλοῦσε μὲ δάκρυα τὸν Θεὸ νὰ τοῦ δείξει δρόμο νὰ φύγει ἀπὸ τὰ χέρια τους. Πράγματι κάποια νύχτα ποὺ πῆγαν στὸ τζαμὶ νὰ προσκυνήσουν, τὸν ἄφησαν μόνο στὸ σπίτι. Ὁπλίστηκε μὲ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, ἔφυγε καὶ κρύφτηκε κάπου. Μόλις ἐπέστρεψαν ἐκεῖνοι, ἀμέσως κατάλαβαν τὴν ἀπουσία του. Ἔτσι, ἄναψαν φανάρια κι ἄρχισαν νὰ τὸν ψάχνουν παντοῦ. Ὁ Θεὸς ὅμως τὸν σκέπαζε καὶ δὲν τὸν βρῆκαν παρὰ τὶς ἐπίμονες προσπάθειές τους. Μετὰ ἀπὸ τρεῖς μέρες πείνασε καὶ βγῆκε τὰ μεσάνυχτα καὶ πῆγε στὸ σπίτι τοῦ καπετάνιου του, ὅπου του ἔδωσαν τροφὴ καὶ πάλι κρύφτηκε σὲ μία ἐκκλησία. Βρίσκοντας μία εὐκαιρία διέφυγε μὲ κάποιο μπρίκι στὴ Σάμο ἀλλὰ πάλι ἐπέστρεψε, ζητώντας τὸν καπετάνιο του γιὰ νὰ ταξιδέψει μαζί του.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΡΚΩΝ: Τὸν ἀντιλήφθηκαν ὅμως κάποιοι Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ὅρμησαν, τὸν ἅρπαξαν, τὸν ὁδήγησαν στὸν δικαστὴ ὅπου καὶ βεβαίωναν μὲ ὅρκους πὼς ὁ Θεόφιλος εἶχε γίνει μουσουλμάνος. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ Ἅγιος μὲ τὸ δίκιο του ἀρνοῦνταν φωνάζοντας: “Χριστιανός εἶμαι καὶ Χριστιανὸς θέλω ν’ ἀποθάνω”, ὁ κριτὴς τὸν καταδίκασε στὸν διὰ πυρᾶς θάνατο.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ: Φορτωμένο μὲ τὰ ξύλα τῆς φωτιᾶς ποὺ θὰ τὸν ἔκαιγε τὸν ὁδήγησαν στὸν τόπο τῆς ἐκτέλεσης. Ἀκόμα καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ προσπαθοῦσαν νὰ τὸν κάνουν ν᾽ ἀλλάξει γνώμη. Ὅμως ὁ ἅγιος φώναζε μὲ ἐπιμονή: “Δεν ἀρνοῦμαι τὸν Χριστό μου, Χριστιανὸς εἶμαι, Χριστιανὸς ἐπιθυμῶ νὰ ἀποθάνω, τί χασομερᾶτε;” Τότε ἄναψαν μία τεράστια φωτιά, γιὰ νὰ τὸν κάψουν. Ὁ ἅγιος μάρτυς κάνοντας τὴν προσευχή του καὶ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ λέγοντας: “Εἰς χεῖρας Σου , Χριστέ μου, παραδίδω τὴν ψυχήν μου”, μπῆκε μόνος του μέσα στὴ φωτιὰ καὶ ἔτσι τελειώθηκε, σὲ ἡλικία μόλις 18 ἐτῶν. Ἦταν ἡ 24η Ἰουλίου τοῦ 1635.

Ὅταν ἔσβησε ἡ φωτιά,  οἱ Χριστιανοὶ ζήτησαν, δίνοντας πολλὰ χρήματα, νὰ πάρουν ὅσα λείψανα τοῦ ἁγίου μάρτυρος εἶχαν μείνει καὶ τὰ κατέθεσαν στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου στὴ Χίο.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´.

Θεὸν τὸν σαρκωθέντα εὐθαρσῶς ὡμολόγησας, τὰ Ἀγαρηνῶν καταπτύσας, ἀπιστίας διδάγματα. Πυρὶ δὲ ὑπ’ αὐτῶν κατακαείς, ἀρώμασιν ἐπλήρωσας τὴν γῆν, ὦ Θεόφιλε τρισμάκαρ, τοῦ Θεοῦ φίλε γνήσιε. Χαίροις οὖν Νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ, χαίροις Ἐκκλησίας τὸ καύχημα, τῆς Ζακύνθου χαίροις ὁ γόνος, καὶ τῆς Χίου ἐγκαλλώπισμα..

Κοντάκιον. Ἦχος γ´.

Χριστοῦ δῆμος ᾄσμασιν, ἀνευφημεῖ ἐπαξίως, τοὺς λαμπροὺς ἀγῶνάς σου, Μάρτυς Θεόφιλε θεῖε, ἤνεγκας, καὶ γὰρ γενναίως εἱρκτὴν ζοφώδη, ἔφερας, πικρὰς αἰκίας καὶ ἀνυποίστους, καὶ τὸν θάνατον ἐδέξω, πυρὸς ἐν μέσῳ, ὡς φίλος ὄντως Θεοῦ.

 

 

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: