ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ἐκ τῶν ὑστέρων ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ καὶ ΟΣΟΙ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ἢ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ. «ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ, δὲν ἔγιναν λειτουργίες τοῦ Πάσχα, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ (δηλ. τὴν Θ. Μετάληψη)» !!!.

Στοχευμένες κρατικς διώξεις
κατ
κκλησίας κα χριστιανν

τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 18.05.19

.                    Ἀπαράδεκτη ἐντολὴ πρὸς τὰ ληξιαρχεῖα: Στέλνουν στὸν εἰσαγγελέα, ἐκ τῶν ὑστέρων, τοὺς ἱερεῖς καὶ ὅσους παντρεύτηκαν ἢ ἔκαναν βάπτιση
.                    Σὲ ἕνα ἀπαράδεκτο ὅσο καὶ προκλητικὸ «κυνήγι μαγισσῶν» ἐπιδίδεται τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, τὸ ὁποῖο ζητᾶ νὰ ὁδηγηθοῦν στὸν εἰσαγγελέα ὅσοι παντρεύτηκαν ἢ βάφτισαν τὰ παιδιὰ τοὺς κατὰ τὴν περίοδο τῆς καραντίνας! Ἡ ἐντολὴ αὐτή, ὅμως, ἀφορᾶ μόνο τὰ ἱερὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι στοὺς πολιτικοὺς γάμους, γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπάρχει μία ἀδιάντροπη ἀνοχή! Γι’ αὐτὸ ὑπάρχει ἡ πεποίθηση ὅτι πρόκειται γιὰ ἕναν στοχευμένο πόλεμο ἀπὸ τὴν Πολιτεία πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς πιστούς της.
.                    Οἱ σφοδρὲς ἐπιθέσεις τῆς δεξιᾶς -κατὰ τ’ ἄλλα- κυβέρνησης ἐπιβεβαιώνονται καθημερινὰ μὲ κινήσεις ποὺ δηλώνουν ἐμπάθεια, προκατάληψη καὶ ὀργανωμένο ἔγκλημα κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ κυβέρνηση τοῦ κ. Μητσοτάκη ἐπιδιώκει νὰ μετατρέψει τοὺς πολίτες σὲ κουκουλοφόρους μίας ἄλλης ἐποχῆς, ὅπως ἀποδεικνύουν περίτρανα τὰ ἔγγραφα ποὺ φέρνει στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἡ «δημοκρατία».
.                    Στὴν ἀρχὴ εἴχαμε τὴν ἀναστολὴ τῶν θείων λειτουργιῶν, μετὰ τὴν ἀπαγόρευση εἰσόδου τῶν πιστῶν στοὺς ναοὺς γιὰ νὰ ἀνάψουν ἕνα κερὶ καὶ στὴ συνέχεια τὴν προσαγωγὴ στὸν εἰσαγγελέα ἱερέων καὶ ἀρχιερέων ποὺ ἐκτελοῦσαν τὰ ποιμαντικά τους καθήκοντα. Προέτρεπαν, μάλιστα, τοὺς πολίτες νὰ «καταδώσουν» τοὺς ἱερεῖς ποὺ δὲν συμμορφώνονταν, κατὰ τὰ λεγόμενά τους.
.                    Καὶ τώρα, μὲ ἐπίσημο ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο φέρνει σήμερα στὸ φῶς ἡ ἐφημερίδα «δημοκρατία», τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ζητᾶ -μέσῳ τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν- ἀπὸ ὅλα τὰ ληξιαρχεῖα τῆς χώρας νὰ «ρουφιανέψουν» ἄμεσα τοὺς συμπολίτες ἀδελφούς μας ποὺ παντρεύτηκαν ἢ βάφτισαν τὸ παιδί τους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς καραντίνας! Ἡ Γενικὴ Γραμματεία Θρησκευμάτων καλεῖ τοὺς ληξιάρχους νὰ ἀποστείλουν ὅλα τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ὥστε στὴ συνέχεια τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων νὰ τὰ διαβιβάσει στὴν ἁρμόδια εἰσαγγελικὴ Ἀρχὴ γιὰ τὴν ποινικὴ διερεύνησή τους, σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις! Μάλιστα, τοὺς καλεῖ νὰ ἔχουν τὸν νοῦ τους γιὰ τὶς περιπτώσεις ποὺ ὑποβάλλονται αἰτήματα καταχώρισης τῶν σχετικῶν ληξιαρχικῶν γεγονότων, εἴτε σὲ μεταγενέστερο χρόνο ἢ ἀκόμη καὶ ἐκπρόθεσμα, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουν τελεστεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἐν λόγῳ χρονικοῦ διαστήματος.
.                    Αἴσθηση προκαλεῖ, ὡστόσο, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ γενικὸς γραμματέας Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλαντζὴς δὲν ἐπέδειξε τὴν ἴδια εὐαισθησία καὶ συνέπεια γιὰ τοὺς μουσουλμάνους κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Ραμαζανιοῦ, ὅπως ἐπίσης δὲν ἔγινε καθόλου λόγος γιὰ τοὺς πολιτικοὺς γάμους, οἱ ὁποῖοι ἐπιτρέπονται μὲ τὸν ἴδιο ἀριθμὸ παρισταμένων!
.                    Γιὰ ἀκόμη μία φορά, λοιπόν, μιλᾶμε γιὰ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά, γιὰ ἕναν εὐθὺ πόλεμο κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπλῶς, τίθεται τὸ ἐρώτημα ἂν ὁ κ. Καλαντζὴς ἐνημέρωσε χθὲς τὸ πρωὶ γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, κατὰ τὴ συνάντηση ποὺ εἶχαν μετὰ τὴ θεία Λειτουργία… Δὲν εἶναι τυχαῖο, ἐξ ἄλλου, ὅτι ὁ γενικὸς γραμματέας ἔχει καταφέρει νὰ διατηρήσει τὴ θέση του μὲ ὅλες τὶς πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν τελευταίων δέκα ἐτῶν!
.                    Τὴν ὥρα, λοιπόν, ποὺ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας δὲν παραλείπει μὲ κάθε εὐκαιρία νὰ εὐχαριστήσει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν ἄριστη συνεργασία, τὰ ὑπουργεῖα Παιδείας καὶ Ἐσωτερικῶν φροντίζουν γιὰ τὸν ἀποδεκατισμό της! Ἀναμένεται, πλέον, ἂν σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἡ Ἐκκλησία θὰ ζητήσει ἐπιτέλους τὴν παραίτηση τῶν πολέμιών της ἢ ἂν θὰ συνεχίσει νὰ τοὺς στηρίζει.

Σεβάστηκαν τὰ μέτρα οἱ πιστοὶ

.                    Μὲ τήρηση τῶν μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας -ὅπως ἔχουν ὁριστεῖ ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ ὁμάδα ἀντιμετώπισης τοῦ κορονοϊοῦ- καὶ μὲ τὴν παρουσία πλήθους χριστιανῶν τελέστηκε χθὲς (Κυριακὴ 17.05.19) τὸ πρωὶ ἡ κυριακάτικη θεία Λειτουργία σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες τῆς χώρας.
.                    Μὲ βαθιὰ συγκίνηση, οἱ πιστοὶ πῆγαν ἀπὸ νωρὶς στοὺς ἱεροὺς ναοὺς γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴ θεία λειτουργία. Ἀνδρὸς καὶ γυναῖκες κάθε ἡλικίας προσῆλθαν στὶς ἐκκλησίες μὲ ὑποδειγματικὴ ὑπευθυνότητα καὶ σεβασμὸ πρὸς τὶς συστάσεις ποὺ ἔχουν ἐπιβληθεῖ καὶ δὲν δίστασαν νὰ ἀσπαστοῦν τὶς εἰκόνες, νὰ μεταλάβουν τῶν ἀχράντων μυστηρίων καὶ νὰ πάρουν ἀντίδωρο ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ἱερέα.
.                    Σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τηροῦνταν τὰ μέτρα, ὅπως σύστημα ἐλεγχόμενης ἀναμονῆς, σχολαστικὴ καὶ τακτικὴ καθαριότητα, ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν πιστῶν κατὰ τὴν προσέλευση στὴ θεία μετάληψη καὶ σταθμὸς μὲ ἀντισηπτικὸ στὶς εἰσόδους. Ἐσωτερικὰ ὑπῆρχαν μόνο οἱ ἀπαραίτητες θέσεις, ἐνῶ σὲ ὅσους ναοὺς τὸ ἐπέτρεπε ὁ χῶρος εἶχαν τοποθετηθεῖ καθίσματα στὸ προαύλιο – πάντοτε μὲ τὴν προβλεπόμενη ἀπόσταση.
.                    Ἐπίσης, δὲν ἦταν λίγοι οἱ κληρικοὶ ποὺ εἶχαν προβλέψει νὰ ὑπάρχουν ἐξωτερικά τοῦ ναοῦ γιγαντοοθόνες, οἱ ὁποῖες μετέδιδαν τὴ θεία λειτουργία. Μάλιστα, σὲ ἀρκετὲς ἐκκλησίες τελέστηκαν δύο ἢ καὶ τρεῖς λειτουργίες, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ συμμετάσχουν ὅλοι οἱ πιστοὶ στὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας, ὕστερα ἀπὸ δύο μῆνες ἀποχῆς.

[…]

Προκαλοῦν Κύρτσος καὶ Σαντορινιὸς

.                    Συνεχίζονται οἱ ὕβρεις καὶ οἱ προσβολὲς πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ μερίδα ἀνθρώπων, ποὺ προσπαθοῦν μὲ ἄκομψες δηλώσεις νὰ δημιουργήσουν ἐντυπώσεις. Μεταξὺ αὐτῶν, εἶναι ὁ εὐρωβουλευτὴς τῆς Ν.Δ. Γιῶργος Κύρτσος καὶ ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός, ποὺ θεώρησαν ὅτι εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποφανθοῦν γιὰ τὸ ζήτημα τῆς θείας κοινωνίας, τὴν ὥρα ποὺ καταξιωμένοι καὶ κορυφαῖοι ἐπιστήμονες ἀποφεύγουν νὰ σχολιάσουν θέματα πίστης ἢ δηλώνουν πὼς θὰ κοινωνοῦσαν.
.                    Ὁ κ. Κύρτσος σχολίασε θετικὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς θείας κοινωνίας στὴ Γερμανία, τονίζοντας μάλιστα, μιλώντας στὸν Σκάι, πὼς ὁ ἴδιος δὲν θὰ πήγαινε μὲ τίποτα νὰ μεταλάβει τῶν ἀχράντων μυστηρίων. «Αὐτοὶ ποὺ τὸ κάνουν ἀναλαμβάνουν περιττὸ ρίσκο» ἰσχυρίστηκε ὁ εὐρωβουλευτής, ποὺ προφανῶς ἀγνοεῖ τὸν ρόλο, τὸν σκοπὸ καὶ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς συμπλήρωσε ὅτι «ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ προστατεύσει τοὺς πιστούς της». Ἀλλὰ καὶ ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση, μιλώντας στὴν ἴδια ἐκπομπή, πὼς χρειάζεται τροποποίηση τῆς μετάληψης!
.                    «Εἶναι κατανοητὸ ὅτι κάποιοι θέλουν νὰ μεταλάβουν, ἀλλὰ μποροῦν νὰ ὑπάρξουν καὶ μέτρα στὴ μετάληψη, θὰ μποροῦσε νὰ γίνεται μὲ πλαστικὸ κουταλάκι!» πρότεινε καὶ πρόσθεσε: «Ο κκλησίες κλεισαν, δν γιναν λειτουργίες το Πάσχα, γι ν ποφύγουμε λο ατό. Τώρα, ἕνα περιττὸ ρίσκο δὲν νομίζω ὅτι πρέπει νὰ ληφθεῖ». Οἱ δύο πολιτικοί, λοιπόν, καλοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς πιστοὺς νὰ ἀρνηθοῦν τὴν παράδοση 2.000 ἐτῶν καὶ τὸ ζωντανὸ θαῦμα τῆς πίστης, ποὺ εἶναι ἡ θεία κοινωνία. Αἴσθηση προκαλεῖ, ὡστόσο, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία σὲ ἀντίστοιχες θέσεις καὶ προσβολὲς ἀρκεῖται μόνο στὴ λιτὴ δήλωση: «Τὸ ζήτημα τῆς θείας κοινωνίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο».

Ἐπὶ τῆς οὐσίας: Νὰ ἀνακαλέσουν

.                    Ἰώβειο ὑπομονὴ ἔδειξαν κλῆρος καὶ χριστεπώνυμο πλήρωμα σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς καραντίνας, ἀκόμη καὶ τὶς ἅγιες μέρες τοῦ Πάσχα. Παρότι ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίστηκε μὲ ἀδικαιολόγητη σκληρότητα, οἱ πιστοὶ πειθάρχησαν. Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες οἱ παραβάτες αὐξάνονται στὶς πλατεῖες καὶ στὶς παραλίες. Ὅμως οἱ Ἀρχὲς παρατηροῦν ἀτάραχες, ἀποφεύγοντας ἀκόμα καὶ τὶς συστάσεις. Τὴν ἴδια ὥρα, δύο κορυφαῖοι ὑπουργοὶ στέλνουν στὸν εἰσαγγελέα τοὺς ἱερεῖς ἀλλὰ καὶ ὅσους παντρεύτηκαν ἢ ἔκαναν βάπτιση αὐτὲς τὶς ἡμέρες!
.                    Τὸ κράτος, ἐνῶ κάνει γιὰ τοὺς παραβάτες τὰ στραβὰ μάτια, βγάζει ἀπαράδεκτο ἐκδικητικὸ μένος ἀποκλειστικὰ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Ὅσοι τέλεσαν πολιτικοὺς γάμους, ἀντιθέτως, οὐδὲν πρόβλημα ἀντιμετωπίζουν…
.                    Ἡ κυβέρνηση εἶναι βαριὰ ἐκτεθειμένη. Ἀκόμη κι ἂν ἡ εὐθιξία τῶν παραιτήσεων ἔχει χαθεῖ, ἡ Ν. Κεραμέως καὶ ὁ Τ. Θεοδωρικάκος ὀφείλουν τουλάχιστον νὰ ἀνακαλέσουν ἀμέσως τὴν ἐπαίσχυντη ἐντολή τους!

 

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

 

 

 

 

 

  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν I.N.K. στὶς 19 Μάϊος 2020 - 3:48 μ.μ.

    Αὐτοί ἅπαντες, οἱ ὁποῖοι κυβερνοῦν τήν χώραν ἀπό τό 1974 ἕως σήμερον, εἶναι ἄθεοι καί ἀνθέλληνες. Θά πρέπει νά ἀφυπνισθῇ ὁ Ἑλληνικός λαός καί νά τοὐς καταψηφίσῃ εἰς τάς ἑπομένας ἐκλογάς. Καλόν θά εἶναι διά τήν χώραν, ἡ παροῦσα κυβέρνησις νά πέσῃ τό συντομώτερον, πρίν διαλύσει τόν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν μας.
    Ι.Ν.Κ.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: