ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ «Ἀλλιῶς θὰ ἀρχίσω νὰ μιλάω καὶ νὰ γαυγίζω πολὺ δυνατά»

Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ θύματα τοῦ κορωνοϊοῦ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἀνακοινώθηκαν οἱ πρῶτοι νεκροὶ Ὀρθόδοξοι κληρικοί, θύματα τοῦ κορωνοϊοῦ Covid – 19. Στὴ Ρωσία ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, τὴ Δευτέρα 27 Ἀπριλίου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως γιὰ τοὺς Κοιμηθέντας Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέβας. Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν πρώτων τεσσάρων Ρώσων Ὀρθοδόξων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀσθένησαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ ἀπεβίωσαν. Πρόκειται γιὰ τοὺς Ἐπίσκοπο Ζελενογκὸρσκ καὶ Λοβότσκι Βενιαμίν, πρωτοπρεσβύτερο Βλαντιμὶρ Βένγκι, ἐκ τῶν κληρικῶν τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἐπιφανίων στὴ Μόσχα, πρωτοπρεσβύτερο Ἀλεξάντερ Ἀγκεΐκι καὶ ἀρχιδιάκονο Γεβγένι Τροφίμοφ. (Σημ. Τὰ στοιχεῖα προέρχονται ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ τὴν ἱστοσελίδα «Parlons d’ Orthodoxie». Δημοσιεύθηκαν στὶς 28/4/2020).
.             Ἐπίσης στέλεχος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας ἀσθενεῖ βαρέως ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Πρόκειται γιὰ τὸν πρωτοπρεσβύτερο Νικολάϊ Μπαλασόφ, ἀντιπρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Σχέσεων, τῆς ὁποίας πρόεδρος εἶναι ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἰλαρίων (Ἀλφέγιεφ). («Parlons d’ Orthodoxie», 26/4/2020).
.             Στὴ Λευκορωσία κατὰ τὴν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων του προσεβλήθη ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ τῆς τρέχουσας πανδημίας καὶ ἀπεβίωσε στὶς 29 Ἀπριλίου 2020 ὁ π. Γενάντι Μποῦτκο, ἐφημέριος τοῦ Ὀρθοδόξου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου στὸ Μίνσκ, πρωτεύουσα τῆς Λευκορωσίας. Ὡς γνωστὸν ἡ Ἐκκλησία τῆς Λευκορωσίας εἶναι ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Ὁ π. Γενάντι ἦταν 57 ἐτῶν καὶ πατέρας τεσσάρων παιδιῶν.
.             Στὴ Λευκορωσία ἐπίσης καὶ στὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Ἐλισάβετ ἡ ἐκεῖ γυναικεία μοναστικὴ ἀδελφότητα κτυπήθηκε ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Στὴν ξύλινη Ἐκκλησία τῆς Μονῆς, στὴν ὁποία τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης, ἐγένετο σχετικὴ δέηση καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἀδελφὲς ἔχουν τεθεῖ σὲ καραντίνα.
.             Ἐξ ἄλλου καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Λαύρα τοῦ Ποτσάγιεφ, στὴ Δυτικὴ Οὐκρανία, ἐτέθη σὲ καραντίνα, ὅπως καὶ ὁλόκληρη ἡ πόλη Ποτσάγιεφ, λόγῳ τῶν εὑρεθέντων στὴ Μονὴ καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς πόλης κρουσμάτων ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. («Parlons d’ Orthodoxie», 30/4/2020).
.             Σὲ καραντίνα ἐτέθη καὶ τὸ γυναικεῖο μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Ντιβέεβο. Στὸ μοναστήρι αὐτὸ ἀδελφὲς ἀσθενοῦν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ ἔχουν ἀπομονωθεῖ σὲ ξεχωριστὰ δωμάτια στὸ ἰατρικὸ κέντρο, ποὺ διαθέτει τὸ μοναστήρι καὶ βρίσκονται ὑπὸ τὴν θεραπευτικὴ ἀγωγὴ καὶ παρακολούθηση τῶν ἐκεῖ ἰατρῶν.
.             Ὁ κορωνοϊὸς κτύπησε μὲ τραγικὸ τρόπο καὶ τὸ Ρωμαιοκαθολικὸ Μοναστήρι Καπουτσίνων, ποὺ βρίσκεται στὴν πόλη Κρεστ, τῆς κοιλάδας τοῦ ποταμοῦ Ντρόμ, 213 χλ.. βορείως τῆς Μασσαλίας. Ὁ κορωνοϊὸς μόλυνε μοναχούς, χωρὶς ἀκόμη νὰ ἔχει προσδιοριστεῖ τὸ πῶς καὶ ἀπὸ τοὺς ἕντεκα ποὺ ἐκεῖ διαβίωναν, οἱ περισσότεροι ἡλικιωμένοι, ἀπεβίωσαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ οἱ πέντε. Σήμερα εἶναι κλειστὲς οἱ πύλες τῆς Μονῆς καὶ οἱ ἀρχὲς ἐκφράζουν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἐπιζώντων ἕξι μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν δέχονται νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ μοναστήρι τους.
.             Ὡς πρὸς τὰ μέτρα σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν προηγεῖται ἡ Γαλλία καὶ ἕπεται κατὰ πόδας ἡ Ἑλλάδα. Στὶς 19 Ἀπριλίου τρεῖς ἔνοπλοι ἀστυνομικοὶ παραβίασαν τὶς πύλες τοῦ Ναοῦ τοῦ «Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς Εὐρώπης», στὸ 8ο Δημοτικὸ Διαμέρισμα στὸ Παρίσι, καὶ ἀπαίτησαν νὰ διακοπεῖ ἡ τελούμενη Θεία Λειτουργία. Τὴν ἀποτρόπαιη πράξη εἶδαν πολυάριθμοι Γάλλοι, γιατί ἡ Λειτουργία μεταδιδόταν ἀπ’ εὐθείας διὰ μέσου τοῦ You Tube. Ὁ τελῶν τὴ Θεία Λειτουργία, προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Φιλὶπ ντὲ Μεστρ εἶπε σὲ δημοσιογράφο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἰστοσελίδας «Ἀλήθεια» ὅτι δὲν παραβίασε καμία διαταγὴ τῆς κυβέρνησης Μακρὸν καὶ ἐφαρμόστηκαν ὅλα τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα ποὺ τοὺς ὑποδείχθηκαν: «Ἑπτὰ πρόσωπα ἤμασταν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ: ὁ ὀργανίστας, ὁ ὑπηρετῶν τὸν Ναό, ἕνας ψάλτης, τρεῖς ἐφημέριοι, ποὺ χειρίζονταν τὶς κάμερες, καὶ ἐγώ». Παρὰ τὰ ὅσα εἶδαν οἱ ἀστυνομικοὶ διέταξαν νὰ ἀποχωρήσουν τοῦ ναοῦ οἱ τρεῖς ἱερεῖς καὶ στὴν ἄρνησή τους ἐπιχείρησαν νὰ διακόψουν τὴν τελούμενη Θεία Λειτουργία. Ὁ π. Φιλὶπ τὴν συνέχισε ἀτάραχος, σὰ νὰ μὴν ἦσαν παρόντες οἱ ἀστυνομικοί. Μάλιστα κήρυξε κιόλας στὰ κενὰ καθίσματα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους τὸν παρακολουθοῦσαν ἀπὸ τὴν κάμερα στὸ You Tube. «Τελικὰ οἱ ἀστυνομικοὶ ἀποχώρησαν ἀφοῦ συζήτησαν μὲ τὸν ὑπηρετοῦντα στὸ Ἱερὸ Βῆμα, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης ἀστυνομικὸς», εἶπε ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ.
.             Ὁ π. Φιλὶπ ἐξέφρασε τὴν λύπη του γιὰ τὴν ἐνέργεια τῶν ἀστυνομικῶν , διότι, ὅπως εἶπε, ἡ ἐνέργειά τους νὰ εἰσέλθουν ἔνοπλοι στὸ Ναὸ καὶ νὰ ἐπιχειρήσουν νὰ διακόψουν τὴ Λειτουργία ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὸ Νόμο. Μιλώντας στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ Notre Dame στὶς 22 Ἀπριλίου 2020 γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Παρισίων Μισὲλ Ὀπετὶ εἶπε: «Οἱ ἀστυνομικοὶ εἰσῆλθαν ἔνοπλοι στὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ ὑπάρχει κατηγορηματικὴ ἀπαγόρευση οἱ ἀστυνομικοὶ νὰ εἰσέρχονται ἔνοπλοι στὴν Ἐκκλησία. Δὲν ὑπάρχουν τρομοκράτες στὶς Ἐκκλησίες! Πρέπει νὰ λογικευθοῦμε καὶ νὰ σταματήσει αὐτὸ τὸ τσίρκο. λλις θ ρχίσω ν μιλάω κα ν γαυγίζω πολ δυνατά!».
.             Ὁ ἡγούμενος τοῦ Ναοῦ σημείωσε στὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης ὅτι γείτονας ἄκουσε τὸ ὄργανο καὶ τηλεφώνησε στὴν ἀστυνομία, ὅτι τελεῖται μυστικὰ λειτουργία καὶ ἦρθαν οἱ ἔνοπλοι ἀστυνομικοί. Στὴν ἐρώτηση ἂν θὰ ὑποβάλει μήνυση γιὰ διατάραξη τῆς λατρείας καὶ γιὰ τὴν παράνομη εἴσοδο ἔνοπλων ἀστυνομικῶν, ὁ π. Φιλὶπ ἀπάντησε ἀρνητικά, ἀφοῦ, ὅπως εἶπε, ὁ διευθυντὴς τῆς ἀστυνομίας τῶν Παρισίων τοῦ ζήτησε ἐπισήμως συγγνώμη γιὰ τὸ συμβάν…-

 

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: