«ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΣ; ΜΗΠΩΣ ΤΟΝ μετριοπαθῆ ΑΓΙΟ ΤΑΡΑΣΙΟ;»

μετριοπάθεια δινε τς λύσεις
στ
μεγάλα θεολογικ/δογματικ
θέματα.

τοῦ Ἀρχιμ. Νικολάου Γιαννουσᾶ

.               Καλλιεργεῖται μία ἔνταση καὶ ἕνα ἐπαναστατικὸ φρόνημα, ποὺ γεννᾶ βαθὺ προβληματισμό. Ἡ ἡσυχαστικὴ καὶ νηπτικὴ Ἱερὰ Παράδοσή μας, δὲν προτείνει ὡς ἀσφαλῆ ἢ μοναδικὸ τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν ἑκάστοτε κρίσεων (θεολογικῶν / δογματικῶν) τὴν πολεμικὴ συσπείρωση καὶ ὀργανωμένη ἀντεπίθεση. Ἐὰν κάποιος περιδιαβεῖ τὴν ἱστορία μὲ πνευματικὸ ὀφθαλμό, θὰ παρατηρήσει ὅτι πάντοτε ἡ μετριοπάθεια ἔδινε τὶς λύσεις στὰ μεγάλα θεολογικὰ/δογματικὰ θέματα ποὺ ἀνέκυπταν. Καὶ ἀναφέρω τὶς δογματικὲς καὶ θεολογικὲς ἔριδες, διότι εἶναι σωτηριολογικὰ καὶ ὀντολογικὰ ἀσύγκριτα σοβαρότερες ἀπὸ τὴν προσωρινὴ στέρηση τῆς θείας Κοινωνίας ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ σήμερα.
.                  Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ λειτουργοῦν ὡς ἑνιαῖο καὶ ἀδιάσπαστο σῶμα. Πιὸ μεγάλο καὶ ἄμεσο κίνδυνο γιὰ τὴν σωτηρία προξενοῦν οἱ «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», οἱ προτεστάντες μὲ τὰ παρακλάδια τους καὶ ὅλες οἱ ἄλλες αἱρετικὲς ὁμάδες. Ναί, ἡ θεία Κοινωνία εἶναι ὅ,τι πιὸ ἐκλεκτὸ καὶ ἱερὸ χρειαζόμαστε ὅλοι. Ὅπως ὅμως ἕνας κανόνας ἀκοινωνησίας ἀπὸ τὸν πνευματικὸ δὲν μᾶς στερεῖ τὴ σωτηρία, ἔτσι καὶ ἡ παράκληση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ ὑπομονὴ στὸ θέμα τῆς θείας Μεταλήψεως δὲν συνεπάγεται ἀπώλεια τῆς σωτηρίας. Τὸ πρόβλημα θὰ ὑπῆρχε ἐὰν ἡ Ἐκκλησία ἔλεγε «ἐλᾶτε νὰ κοινωνήσετε» καὶ ἡ πολιτεία ἔλεγε «ὄχι». Ἐκεῖ ὄντως θὰ ἐτίθετο σωτηριολογικὸ θέμα, μιᾶς καὶ ἕνας κοσμικὸς φορέας θὰ παρεμβάλλονταν μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Αὐτὸ ὅμως δὲν συμβαίνει στὴν σημερινὴ συγκυρία, διότι ἡ Ἐκκλησία ἐπιλέγοντας τὸν δρόμο τῆς μετριοπάθειας, καλύπτει μητρικὰ κάτω ἀπὸ τὶς φτεροῦγες της τὰ παιδιά της. Διευκρινίζω ὅτι πρόκειται γιὰ προσωρινὸ μέτρο αὐτὴ ἡ ἀχώνευτη ἀκοινωνησία…
.                   Μὲ ἐντυπωσιάζει τὸ γεγονὸς τῶν λαϊκῶν, ποὺ ὀργανώνονται σὲ ὁμάδες προάσπισης τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία δὲν χρειάζεται βοήθεια ἀπὸ ἐμᾶς (διότι εἶναι σῶμα μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστό)! μως ταραχή, νταση κα τ νταηλίκι (συγγνώμη γι τν κφραση) δν μοιάζουν μ πλα Χριστο. Βλέπω, κυρίως λαϊκούς, νὰ προσβάλλουν ἢ νὰ ἀπαξιώνουν ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καὶ συνανθρώπους τους. Τέτοιες στιγμὲς θυμᾶμαι τὴ φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη».
.                   Ἀγαπητέ μου, ἐσὺ ποὺ γιὰ λόγους πίστεως μεταχειρίζεσαι τὴν ἔνταση καὶ τὸ μένος, κάνε σὲ παρακαλῶ μία παύση. Ποιόν «χτυπᾶς»; Ἡ ἀπάντηση εἶναι δυστυχῶς μόνο μία: χτυπᾶς τοὺς ἀδελφούς σου. Ὅποιος καὶ νὰ εἶναι ὁ λόγος ἢ ἡ δικαιολογία γιὰ αὐτή σου τὴν πράξη, ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἀνέφερα προηγουμένως, πρέπει νὰ σὲ προβληματίζει. Ἐὰν σφάλλει ὁ ἄλλος, ὁ κάθε ἄλλος, μὲ τὴν ὁποιαδήποτε ἰδιότητα, ἡ στάση σου πρέπει νὰ εἶναι θεραπευτική. Πρέπει νὰ συμπάσχεις καὶ νὰ λυπᾶσαι. Πρέπει νὰ προσεύχεσαι γιὰ αὐτοὺς ποὺ σφάλλουν, ὥστε νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Θεὸς νὰ ἐπιστρέψουν ἀπὸ τὴν πλάνη τους.
.                   Θὰ σοῦ δώσω ἀδερφὲ καὶ ἕνα ἱστορικὸ παράδειγμα, ποὺ σχετίζεται ἐμμέσως μὲ ὅσα συζητᾶμε. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, κάποτε κράτησε μία πολὺ σκληρὴ καὶ ἄτεγκτη στάση ἀπέναντι στὸν μετριοπαθῆ Πατριάρχη Ταράσιο, παρασύροντας καὶ ἄλλους πολλοὺς μαζί του. Τελικά, ὅπως πάντα, μίλησε ὁ Θεὸς καὶ τὸ πρόβλημα ποὺ ταλαιπωροῦσε τὴν Ἐκκλησία διευθετήθηκε. Ὁ Πατριάρχης Ταράσιος, ποὺ τόσο δεινοπάθησε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, εἶναι ὁ Ἅγιος Ταράσιος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως! Ἕνας λαὸς ὁλόκληρος καταδίκασε σὲ ἀνυποληψία ποιόν; Ἕναν Ἅγιο! Μά, θὰ πεῖς, ὁ λόγος τῆς διαμάχης δὲν ἦταν δογματικός. Οὔτε καὶ σήμερα εἶναι. Ἐὰν δεῖς διασταλτικὰ τὸ σημερινὸ θέμα (ὥστε νὰ τὸ μετατρέψεις σὲ δογματικό), τὸ ἴδιο πρέπει νὰ κάνεις καὶ μὲ τὸ θέμα ποὺ ἀπασχόλησε τὸν Ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη καὶ τὸν Ἅγιο Ταράσιο. Μὲ διασταλτικὰ γυαλιὰ καὶ ἐκεῖνοι δογματικὴ διαφορὰ εἶχαν.
.                  Ἀλλάζοντας κάπως τὸ θέμα, θεωρῶ πιὸ σημαντικὸ νὰ μάθω, ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ πνευματικοὶ ποὺ σπρώχνουν τὰ πνευματικά τους παιδιὰ στὴ μάχη μὲ τὴν Ἐκκλησία; Κάποιοι ἐλάχιστοι πνευματικοί, βγαίνουν ἐπωνύμως καὶ συντηροῦν τὴν σύγκρουση. Καὶ αὐτοὶ ἀδελφοί μου εἶναι καὶ δὲν θὰ τοὺς κρίνω. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, πῶς τακτοποιοῦν τὴν συνείδησή τους νὰ εἶναι οἱ ἴδιοι κρυμμένοι στὴ σκιὰ καὶ ταυτόχρονα νὰ στέλνουν τὰ παιδιά τους στὴ μάχη; Ὁ πνευματικός, νομίζω, πρέπει νὰ προστατεύει τὰ παιδιά του. Ἴσως ἐπειδὴ εἶμαι ἕνας ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος, νὰ μοῦ διαφεύγει ἡ ἀπάντηση.
.                  Γιὰ νὰ μὴν κουράσω ἄλλο, γράφω κάτι τελευταῖο. Φαντάσου ὅτι μόλις ἔχεις ὁλοκληρώσει τὴν προσευχή σου, τὸν κανόνα σου. Ἔχεις προσευχηθεῖ μὲ κατάνυξη, ἔχεις νιώσει τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὰν ἐσωτερικὴ πληροφορία χάριτος καὶ ἀναπαύσεως καὶ μία γλυκιὰ κατάσταση σιωπῆς καὶ ἠρεμίας κατακλύζει τὸ εἶναι σου. Ὁ νοῦς σου τότε ἐργάζεται τὴν εὐχή. Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεμίζει τὴν ὕπαρξή σου. Αὐτὴ ἡ κατάσταση πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐπιδίωξη ὅλων μας. Θὰ μποροῦσες ἆραγε, ἐκείνη τὴν ἱερὴ στιγμὴ ποὺ νιώθεις ὅλα αὐτά, νὰ γίνεις ξαφνικὰ σκληρόκαρδος ἀπέναντι στὸν ἀδερφό σου; Ἢ γιὰ νὰ πῶ καὶ τὸ ἀντίστροφο. Θὰ μποροῦσε μετὰ ἀπὸ μία σκληρότητα ἀπέναντι στὸν ἀδερφό σου, νὰ ἐνεργήσει ἡ προσευχή σου μὲ τὸν παραπάνω τρόπο στὴν ψυχή σου;
.                  Εἴμαστε ὅλοι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπειδή, ὅπως λέει ὁ λαός μας, «ὁ λύκος στὴν ἀναμπουμπούλα χαίρεται» καὶ στὴν ὁμίχλη κυνηγᾶ, ἂς κρατήσουμε ψυχραιμία καὶ ἂς διαφυλάξουμε τὴν ἑνότητά μας. Διότι ὁ πονηρὸς καιροφυλακτεῖ, ὡς λέων ὠρυόμενος.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: