«ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ καὶ ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»

Κορωνοϊς-Πάσχα: Ο δύο λύσεις
γι
τς Θεες Λειτουργίες τν Μεγάλη
βδομάδα

Ἰσμήνη Χαραλαμποπούλου
protothema.gr 27/03/2020

EIΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: «Κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ ἄνευ τῆς παρουσίας Χριστιανῶν». Χρειάστηκαν σχεδὸν 20 μέρες καὶ ἡ ὀδυνηρὴ ἀποφασιστικότητα τῆς Πολιτείας, γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ τὸ ἐξ ἀρχῆς ὁλοφάνερο.

.                   Δύο μέτρα ἐξετάζει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ Θεία Λειτουργία ἐν ὄψει Πάσχα λόγῳ τῶν μέτρων γιὰ τὸν κορωνοϊό. Σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες μελετᾶ τὸ ἐνδεχόμενο  νὰ γίνονται οἱ λειτουργίες κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καθὼς ἐπίσης νὰ ἰσχύσει ἡ διαδικτυακὴ μετάδοση τῶν λειτουργιῶν.
.                   Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐν ὄψει τῶν γιορτῶν τοῦ Πάσχα καὶ προφανῶς ὑπὸ τὸν φόβο αὐστηρότερων περιορισμῶν θέλει νὰ κατοχυρώσει ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ ἐπιτραπεῖ στοὺς κληρικοὺς νὰ τελοῦν τὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες κανονικὰ ἀλλὰ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὅπως ἀναφέρει σὲ ἐπιστολή, ποὺ ἔστειλε τὴν περασμένη ἑβδομάδα πρὸς τὴν ὑπουργὸ Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος.
.                   Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ΚΥΑ γιὰ τὴν ἀναστολὴ τῶν λειτουργιῶν λήγει αὐτὴ τὴν Κυριακὴ 30 Μαρτίου, ἐνῶ ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος εἶχε ἀφήσει ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ παραμείνουν οἱ ναοὶ κλειστοὶ καὶ τὸ Πάσχα καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία ζητεῖ νὰ λειτουργήσουν οἱ ναοὶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.
.                   Ἕως σήμερα ὅλοι σεβάστηκαν τὴν ἀπόφαση τοῦ κράτους μὲ ἐξαιρέσεις μετρημένες στὰ δάχτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ, ὅπως στὰ Κύθηρα μὲ τὸν Μητροπολίτη Κυθήρων, στὴν Πάτρα καὶ σὲ ἕνα τζαμὶ τῆς Ἀθήνας. Σὲ κάθε περίπτωση ὅποια μέτρα ληφθοῦν θὰ ἰσχύσουν γιὰ ὅλα τὰ θρησκεύματα, ὡστόσο οἱ Χριστιανοὶ λόγῳ Πάσχα θέλουν τὴν ἄμεση ἰσχύ τους.
.                   «Τοῦτο θὰ διευκολύνη τὰ μέγιστα τὴν ἁγιαστικὴν ἀποστολὴν τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας ἡ ὁποία ὀφείλει νὰ δέεται καὶ νὰ προσεύχεται ὑπὲρ ὑγείας τοῦ λογικοῦ αὐτῆς ποιμνίου, ἀλλὰ θὰ συντελέση καθοριστικὰ καὶ εἰς τὴν διατήρησιν τῆς ψυχραιμίας τῶν λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας…», τονίζει στὴν ἐπιστολή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ποὺ κάνει εἰδικὴ μνεία καὶ στοὺς ναοὺς ποὺ βρίσκονται στὰ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι παραμένουν «σιωπηλοί».
.                   «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ζητᾶ νὰ ἐπιτραπεῖ νὰ τελοῦν τὴ Θεία Λειτουργία καὶ στὰ μοναστήρια, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ζοῦν οὕτως ἢ ἄλλως μὲ κοινοβιακὸ τρόπο». Ἐπίσης, ἐπισημαίνεται ἡ ἀνάγκη νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ τέλεση κηδειῶν καὶ σὲ ναοὺς ἐκτὸς κοιμητηρίων, ἀφοῦ σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς χώρας τὰ κοιμητήρια δὲν ἔχουν ναούς. Γίνεται ἐπίσης ἀναφορὰ καὶ στὶς διαδικτυακὲς μεταδόσεις ἱερῶν ἀκολουθιῶν.
.                   Μὲ δεύτερη ἐπιστολὴ τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ ἀρχιγραμματέας της, ἐπίσκοπος Ὠρεῶν Φιλόθεος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ζητᾶ ἀπὸ τὸν γ.γ. Θρησκευμάτων, Γιῶργο Καλαντζή, νὰ προβλεφθεῖ στοὺς λόγους ποὺ ἐπιτρέπουν ἔξοδο ἀπὸ τὰ σπίτια, ἡ «ἀτομικὴ προσευχή», ὅπως περιγράφεται στὴν ΚΥΑ ποὺ ἐξέδωσαν οἱ ὑπουργοὶ Παιδείας καὶ Ὑγείας γιὰ τὴν ἀπαγόρευση κυκλοφορίας, ἐνῶ γίνεται εἰδικὴ ἀναφορὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ μνήματα οἰκείων τους στὰ νεκροταφεῖα.
.                   Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ ὁ Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος κάνει ἔκκληση νὰ τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀκολουθίες ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καὶ τοῦ Πάσχα κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. «Θὰ σᾶς παρακαλοῦσα λοιπὸν γιὰ τὴ στήριξη τοῦ λαοῦ μας νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ ὅλων τῶν ἀκολουθιῶν, ἐν ὄψει μάλιστα καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα ποὺ ἔρχονται, σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ ἄνευ τῆς παρουσίας Χριστιανῶν», ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης.

 

 

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: